Yaya

1.İsimYürüyerek giden (kimse)
Cümle 1: Yaya gözüyle at, bekâr gözüyle kız alma. - Atasözü Cümle 2: İster binik, ister yaya gidelim / Selçukya'ya, Mevlâna'ya gidelim. - F. Halıcı
ZarfYürüyerek, yayan
Cümle 1: Galiba sen köprüyü bizim gibi yaya geçmiyorsun. - B. Felek

Son Arananlar

Yaya07:17:28
Yürüyerek giden (kimse)
taaffün etmek07:17:13
kokuşmak, pis kokmak
BAKLA07:17:12
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
Hiççilik07:16:56
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Durup dururken07:16:46
gereği veya sebebi yokken
tesadüfen07:16:44
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
Düzme07:16:40
Düzmek işi
gemilik07:16:38
Gemi yapılan yer, tersane
Kayın birader07:16:36
Kayın (II)
aslan sütü07:16:34
Rakı
üstüne oturmak07:16:34
bk. üzerine oturmak
iç bükün07:16:32
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
müstemlekecilik07:16:29
Sömürgecilik
erbaş07:16:28
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Varlık07:16:26
Var olma durumu, mevcudiyet
Malumat sahibi07:16:25
Bir konuda bilgisi olan
kadir07:16:23
Değer, kıymet
İhtişam07:16:23
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Tıklım tıklım07:16:21
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
MEZRU07:16:18
Ekilmiş, ekili
buyruğu altına girmek07:16:16
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
DEVİNİM07:16:14
Devinmek işi, hareket
köy ihtiyar heyeti07:16:12
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
ağaç mantarı07:16:10
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
ikinci çağ07:16:08
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
arkadaş07:16:06
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
telve07:16:05
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
dalgalı akım üreteci07:16:03
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
YÜKLEME07:16:01
Yüklemek işi, tahmil
pamukçuk07:16:00
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
görgü kuralları07:15:59
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
metan07:15:58
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
GÖSTERİŞLİ07:15:57
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
SAYMAN07:15:57
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
faraziye07:15:55
Varsayım, hipotez
ÇAPAR07:15:55
Postacı, ulak
bedirik07:15:54
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
duyurmak07:15:53
İlân etmek
PROSTAT07:15:51
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Seyrüsefer07:15:49
Gidiş geliş, trafik
kuş bilimci07:15:47
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
havaî07:15:45
Hava ile ilgili, havada bulunan
öcü07:15:44
(çocuk dilinde) Umacı
ayı gülü07:15:43
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
çabalanma07:15:43
Çabalanmak işi
Çöpleme07:15:43
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
bikarar07:15:41
Kararsız, tereddütlü
Tarım07:15:38
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
zıh07:15:35
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
TEHİR07:15:34
Sonraya bırakma, erteleme
kabarıklık07:15:32
Kabarık olma durumu, şişkinlik
iç lâstik07:15:31
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
gizlicilik07:15:30
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
güvenç07:15:28
Güvenme duygusu, itimat
Arabesk07:15:26
Arap üslûbunda olan (şey)
gelenekçilik07:15:25
Toplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni kültür ögelerine daha az değer veren tutum veya öğreti
Merkür07:15:24
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
bulunma07:15:23
Bulunmak işi
köy07:15:21
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
traksiyon07:15:20
Çekim
muhakeme07:15:17
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
halk adamı07:15:15
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Pt07:15:09
Plâtin"in kısaltması
omaca07:15:08
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Göre07:15:06
uygun, elverişli, için
gına07:14:59
Zenginlik, bolluk
alüminyum07:14:57
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
şov07:14:49
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Panik07:14:47
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
umar07:14:45
Çare
Dil bilgisi07:14:43
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
derhal07:14:42
Hemen çabucak
KARIMA07:14:40
Karımak işi
Ahar07:14:39
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
RAYİHA07:14:38
Koku, güzel koku
Zorlayıcı07:14:36
Zorlayan, mücbir
inanç07:14:34
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ermeni07:14:33
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
GIRTLAK07:14:33
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
dayanıklılık07:14:31
Dayanıklı olma durumu, metanet
çözümlenme07:14:29
Çözümlenmek işi
SARAY07:14:29
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
pervin07:14:28
Ülker yıldızı
Saha07:14:27
Alan
SİK07:14:25
Erkeklik organı
sivrilme07:14:23
Sivrilmek işi
BA07:14:21
Baryum"un kısaltması
şita07:14:19
Kış
takaddüm07:14:17
Önce gelme
ŞAHİT07:14:16
Tanık
kaypakça07:14:15
Biraz kaypak
tanıtıcı07:14:14
Tanıtma işini yapan, tanıtan
Aşure07:14:14
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Düzey07:14:13
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
Esrarkeş07:14:12
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
etik07:14:12
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Dergah07:14:10
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
basmak07:14:08
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
ATALET07:14:08
Tembellik
mayhoş07:14:06
Tadı şekerli ve az ekşi olan
İşsizlik07:14:04
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
mükafat07:14:04
Ödül
EMNİYET07:14:03
Güvenlik
Bellek yitimi07:14:02
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
ataşelik07:14:00
Ataşe olma durumu veya makamı
badi07:13:58
Ördek
Yapmak07:13:57
iyilik veya kötülükte bulunmak
Kamer07:13:55
Ay
mit07:13:53
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
itibarî07:13:51
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
duyarlık07:13:49
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
etkilenme07:13:47
Etkilenmek işi
dış işleri07:13:47
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
Mars07:13:45
Merih gezegeni, Sakıt
Sefih07:13:43
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
İstanbul efendisi07:13:43
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
doktrin07:13:41
Öğreti
krizolit07:13:40
Zebercet
bayi07:13:40
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
manevi07:13:39
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
hiçlik07:13:39
Hiç olma durumu
Yabancı07:13:38
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
bina07:13:37
Yapı
buhar kazanı07:13:36
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
ana kent07:13:35
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
Damla hastalığı07:13:34
Gut
İlan07:13:32
Duyuru
Riziko07:13:30
Zarara uğrama tehlikesi
kumul07:13:30
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
karın zarı iltihabı07:13:29
bk. karın zarı yangısı