YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

YEĞLEME12:30:01
Yeğlemek işi, tercih
termos12:29:22
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
AORT12:28:56
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
TUTAK12:28:44
Bir şeyin tutulacak yeri
gelişigüzel12:28:34
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
ikon12:28:30
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
DUDAK12:28:28
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
ebe12:28:18
Doğum işini yaptıran kadın
evlik12:28:03
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
Didişmek12:27:52
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
Şark12:27:48
Doğu
bakırcı12:27:46
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
safa12:27:42
bk. sefa
uyuzlaşma12:27:11
Uyuzlaşmak işi
kredi mektubu12:26:55
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
TEHLİKE12:26:53
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
ÜLKÜ12:26:49
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
Kesinlikle12:26:40
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
krater12:26:33
Yanardağ ağzı
Bilinç12:26:28
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
restore etmek12:26:26
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
emme12:26:17
Emmek işi
boşamak12:26:04
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
kırıp dökmek12:25:59
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
peçe12:25:35
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
dadaş12:25:13
Erkek kardeş
kamufle12:25:07
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
Dağ12:24:49
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
katmerli12:24:23
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
abasız12:24:19
Abası olmayan, aba giymemiş olan
Gebe12:24:00
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
küreyve12:23:44
Yuvar
elden ele12:23:35
Bir kişiden ötekine
mis12:23:12
Güzel kokulu bir madde
avanaklık12:22:44
Avanak olma durumu, avanakça davranış
ibadet12:22:30
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
zam12:22:25
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
damızlık12:22:16
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
işaret parmağı12:21:51
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
övünek12:21:39
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
Kıt12:21:12
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
HİZMET ERİ12:20:55
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
Besili12:20:37
Semiz, semirtilmiş
Üye12:20:24
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
hikmet12:20:22
Bilgelik
yerleşim12:20:21
Yerleşme, iskân
boyunduruk12:20:20
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
ceylânca12:20:13
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
geçim derdi12:20:03
Geçim sıkıntısı
DÜŞ12:19:50
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
tahttan indirmek12:19:49
hükümdarlığına son vermek
Minüskül12:19:49
Küçük harf
YAFTA12:19:39
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
Saç12:19:38
Baş derisini kaplayan kıllar
medrese12:19:21
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
kiloamper12:19:21
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
İKAME12:19:06
Yerine koyma, yerine kullanma
katkı12:19:03
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
CEREYAN12:18:46
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
HALK12:18:34
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
elifba12:18:32
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
akımtoplar12:18:31
Akü, akümülâtör
Habeş12:18:21
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
yarasa12:18:19
Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)
kılavuz12:18:08
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
nasıl12:17:59
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
Sarsma12:17:46
Sarsmak işi
Hafif12:17:40
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
parasal12:17:33
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
diş12:17:14
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
alışmak12:17:05
Yadırgamaz duruma gelmek
şerif12:17:03
Kutsal, şerefli
sam12:16:58
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
Donanma12:16:44
Donanmak işi
Şoför12:16:44
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
refika12:16:42
Eş, karı, zevce
ödev12:16:32
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
yoldaş12:16:14
Yol arkadaşı
Duyarlı12:15:57
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
tasvip etmek12:15:54
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
kişilik12:15:22
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
çoğaltma12:14:59
Çoğaltmak işi
dünya12:14:57
Üstünde yaşadığımız gök cismi
fikir12:14:25
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
Katılma12:14:14
Katılmak işi
yelölçer12:14:10
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
dövüş12:14:03
Dövmek işi veya biçimi
imece12:13:55
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
rahim12:13:30
Koruyan, acıyan, merhamet eden
yürütmek12:13:28
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
Gerek12:13:09
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
nasip12:13:07
Birinin payına düşen şey
zil12:13:00
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
çocuk12:12:45
Küçük yaştaki oğlan veya kız
etkisizleştirme12:12:42
Etkisizleştirmek işi
nesnel12:12:40
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
saçsız12:12:35
Saçı olmayan
Bar12:12:28
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
mideci12:12:05
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
sekreter12:11:53
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
HUSUS12:11:34
Konu, madde
MAHLEP12:11:18
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
uzlaştırma12:11:10
Uzlaştırmak işi
bir zaman12:11:03
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
nesi12:10:55
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
FRENGİ12:10:50
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
küllük12:10:39
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
maznun12:10:30
Sanık
Yeteneksiz12:10:20
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
GÜN12:10:18
Güneş
Özenmek12:10:12
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
TEMBEL12:09:59
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
hafakan12:09:41
Sıkıntı, çarpıntı
ski12:09:30
Kayak
üstüne oturmak12:09:30
bk. üzerine oturmak
sütnine12:09:20
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
müteessif12:09:10
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
işleme12:09:02
İşlemek işi
SAKLAMA12:08:58
Saklamak işi
benbencilik12:08:51
Benbenci olma durumu
kokmuş12:08:50
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
niyet12:08:48
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
karha12:08:38
bk. ülser
nefesli12:08:37
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
Adam12:08:30
İnsan
zeytin12:08:21
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
alize12:08:18
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
bildirme kipleri12:08:16
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
kürsü12:08:12
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
çırnık12:08:08
Küçük boyda kayık