YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

seher20:41:22
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
batar20:41:16
Zatürree
art düşünce20:41:14
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
gerdanlık20:41:13
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
hayat arkadaşı20:40:37
Eş, karı kocadan her biri
cümudiye20:40:09
Buzul
köhne20:39:31
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
ZAFER20:39:03
Savaşta kazanılan başarı, utku
ulus20:38:41
Millet
katliam20:38:40
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
dertli20:38:20
Derdi olan
kolaylıkla20:38:10
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
şifahî20:38:07
Ağızdan, sözlü
MARAZA20:37:38
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
takat20:37:36
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
izah20:37:34
Açıklama
kırıp dökmek20:37:32
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
samimiyet20:37:31
İçtenlik
mihnet20:36:51
Sıkıntı, üzüntü
Hiza20:36:22
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
meltem20:36:17
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
takı20:36:00
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
Ku20:35:58
Kurçatovyum"un kısaltması
sismoloji20:35:57
Deprem bilimi
yürüklük20:35:24
Yürük olma durumu
roketatar20:35:19
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
ikamet20:35:15
Bir yerde oturma eğleşme
gerekli20:35:11
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
tüvana20:34:51
Kuvvetli, dinç, canlı
süheyl20:34:48
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
hareketli20:34:35
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
radyatör20:33:11
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
start20:32:57
Çıkış
kahve parası20:32:29
Bahşiş
Ur20:32:29
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
akala20:32:28
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
kayınço20:32:17
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
merdiven sahanlığı20:32:13
Merdiven boşluğu veya başı
süreyya20:32:08
Ülker
tan ağarmak (veya atmak)20:32:07
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
ceza evi20:32:02
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
ciro20:31:34
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
bozuk çalmak20:31:28
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
haranı20:31:04
Büyük tencere
diploma20:29:28
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
fena değil (veya fena sayılmaz)20:29:11
oldukça iyi
hususiyet20:29:05
Özellik
iftihar20:28:33
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
gözlü20:28:17
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
Zamk20:28:04
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
mazoşizm20:26:01
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
Sümbül20:25:59
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
şatafatlı20:25:55
Süslü ve gösterişli
tevahhuş20:25:14
Ürkme, ürküntü
bereleme20:25:02
Berelemek işi
vikaye20:24:11
Koruma, esirgeme, gözetme
Akdarı20:23:42
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
destur20:23:22
İzin, müsaade
yazmak20:22:59
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
triportör20:22:56
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
bağlılık20:22:29
Bağlı olma durumu, merbutiyet
Etüt20:22:20
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
ağız kavgası20:22:09
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
muhtasar20:20:56
Kısaltılmış olan, kısa; özet
harp okulu20:20:27
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Kart20:20:24
Gençliği ve körpeliği kalmamış
olupbitti20:20:01
Oldubitti, emrivaki
mekanikçi20:19:24
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
örgü20:19:07
Örmek işi veya biçimi
Reze20:19:03
Menteşe
kadın berberi20:18:59
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
kararlılık20:18:55
Kararlı olma durumu, istikrar
berlam20:18:40
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
ermeni gelini gibi kırıtmak20:18:39
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
canlanma20:18:37
Canlanmak işi
bölgesel20:18:11
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
Parçalı20:18:00
Birden çok parçadan oluşmuş
salâh20:17:59
Düzelme, iyileşme, iyilik
BASİRET20:17:06
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
bedel20:16:26
Değer, fiyat, kıymet
ahmak20:15:20
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
kuzgunkılıcı20:15:00
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
Hasılı20:14:25
Sözün kısası, kısacası
bütünleşme20:14:04
Bütünleşmek işi
vahşi20:13:59
Yabanî
Em20:13:59
İlâç, merhem
Polonyalı20:13:28
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sefalet çekmek20:13:27
yoksul ve perişan yaşamak
uyarlanma20:13:11
Uyarlanmak işi
imlâ20:12:59
Yazım
sağımlı20:12:36
Süt veren, sağmal
karakul20:12:32
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
öpücük20:12:02
Öpme, öpüş, buse
yelalim20:11:55
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
vasi20:11:53
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
zr20:11:33
Zirkonyum"un kısaltması
kanı temizlenmek20:11:29
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
fevrî20:11:27
Birdenbire, düşünmeden yapılan
konuk evi20:09:00
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
hipostaz20:08:43
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
kalori20:08:40
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
bitiş20:07:53
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
beğenmek20:07:05
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
idam etmek20:05:38
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
bağsız20:05:35
Bağı bulunmayan
karamsarlık20:05:29
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
bağımsız20:05:17
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
getirimci20:05:14
Getirim sağlayan şey veya kimse
badem içi20:04:53
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
lime20:04:30
Parça
çelişme20:04:03
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
Kaparo20:03:07
Pey akçesi
mink20:02:21
bk. vizon
şifon20:01:58
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
alçalma20:01:39
Alçalmak işi, inme
tamer20:01:37
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
kamacı20:01:34
Kama yapan veya satan (kimse)
bakanlık20:01:33
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
işlik20:01:17
Atölye
izmihlal20:00:59
Yıkılma, çökme
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)20:00:57
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
sıyga20:00:56
Kip
yirmi yaş dişi20:00:54
bk. akıl dişi
Biçimsiz20:00:14
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
batıl inanç19:59:16
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
TESİR19:59:03
Etki
pastırma19:58:52
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
haykırış19:58:49
Haykırmak işi veya biçimi
altıncı his19:58:26
bk. altıncı duygu
yeni yetme19:58:16
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen