YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

YEĞLEME09:34:38
Yeğlemek işi, tercih
His09:34:34
Duygu
Ray09:34:32
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
Nesiç09:34:24
Doku
alış veriş09:34:23
Alım satım işi
taarruz09:34:23
Saldırı
Işın bilimci09:34:15
Işın bilimi uzmanı, radyolog
klips09:34:11
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
çıkma09:34:07
Çıkmak işi
kasvet09:34:01
Sıkıntı, iç sıkıntısı
asal gazlar09:34:00
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
polemikçi09:33:59
Polemik yapan kimse
tokaç09:33:58
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
vole09:33:58
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
Usta09:33:55
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
oksijen09:33:49
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
Zor09:33:39
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
üzüm kurusu09:33:31
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
mimarlık09:33:29
Mimar olma durumu
dolaşmak09:33:27
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
ZAFER09:33:25
Savaşta kazanılan başarı, utku
işlev yitimi09:33:21
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
evlât09:33:19
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
püskü09:33:12
bk. eski püskü
firez09:33:12
Ekin
derleyip toplamak (veya toparlamak)09:32:51
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
eziyet çekmek09:32:41
zahmet ve sıkıntıya uğramak
Özgü09:32:34
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
vurgunculuk09:32:28
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
sefalet09:32:28
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
mehterhane09:32:28
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
HAYALPEREST09:32:27
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
mentol09:32:26
Nane kokusu
açıktan09:32:22
Bir yerin uzağından
tuvalet09:32:19
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
hizmetçi09:32:17
Hizmet gören kimse
asma kilit09:32:13
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
YÖNETİM YERİ09:32:02
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
kamuoyu09:31:50
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
flüt09:31:33
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
bağlantısız09:31:31
Aralarında bağlantı bulunmayan
uzun uzadıya09:31:30
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
kefil09:31:26
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
demokrat09:31:25
Demokrasi yanlısı
kel09:31:24
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
uyarlama09:31:06
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
REHİN09:31:02
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
müddet09:30:56
Süre
İrin09:30:50
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
smaçör09:30:49
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
Gölgelik09:30:31
Gölge altında bulunan yer
ıstırap09:30:18
Acı
verese09:30:14
Mirasçılar
komi09:30:07
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
mevsuf09:30:03
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
RENK09:29:58
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
COŞKUN09:29:46
Coşmuş olan
özne09:29:38
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
divit09:29:37
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
KALÇA KEMİĞİ09:29:35
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
Ki09:29:34
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
zirai09:29:34
Tarımla ilgili, tarımsal
gönlünce09:29:33
Dileğine uygun
ENGEL09:29:33
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Monist09:29:32
Tekçi
ful09:29:31
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
triportör09:29:31
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
artık09:29:30
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
BOYLAM09:29:22
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
bahsetme09:29:19
Bahsetmek işi
harmaniye09:29:19
bk. harmani
özerk09:29:16
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
SU09:28:51
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
Derin uyku09:28:51
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
motel09:28:44
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
Radon09:28:35
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
sebep09:28:33
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
doğaç09:28:11
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
riayet etmek09:28:10
uymak
cıda09:28:09
Mızrak
Isı09:28:02
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
kelek09:28:01
Olgunlaşmamış ham kavun
yansı09:27:53
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
KATIŞIKSIZ09:27:43
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
lafazan09:27:40
Geveze
Denet09:27:36
Denetlemek işi, teftiş
yazınsal09:27:35
Edebî
atkı09:27:22
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
hatip09:27:20
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
taraftar09:27:19
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
nasip09:27:08
Birinin payına düşen şey
havlı09:27:07
Havı olan
nasrani09:27:06
Hristiyan, İsevî
tahttan indirmek09:27:06
hükümdarlığına son vermek
biz09:27:05
Çoğul birinci kişi zamiri
ERİYİK09:27:04
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
kemikli09:26:57
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kanara09:26:56
bk. kesim evi, mezbaha
tasar09:26:47
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
göz göre göre09:26:45
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
delk09:26:32
Ovma, ovuşturma
İTA09:26:14
Verme, ödeme
lâvanta çiçeği09:26:00
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
arttırma09:25:55
Arttırmak işi
liman09:25:41
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
spesiyal09:25:40
Özel, belli bir özelliği olan
bağlaşma09:25:34
Bağlaşmak işi, ittifak
ELEŞTİRİ09:25:33
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
AYMA09:25:33
Aymak işi
susuz09:25:32
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
bazilika09:25:30
Kral sarayı
hasis09:25:13
Cimri, pinti, kısmık
beyan09:24:58
Söyleme, bildirme
dış çevre09:24:48
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
etimoloji09:24:46
Köken bilimi
emanet09:24:29
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
gururlu09:24:21
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
neşriyat09:24:20
Yayın
müessis09:24:20
Kurucu
medenilik09:24:19
Uygarlık
cenk09:24:17
Savaş, kavga
resul09:24:15
Haberci
yolsuz09:24:02
Yolu olmayan
telepati09:24:01
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
süne09:24:00
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
Yeteneksiz09:24:00
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
Dokundurma09:24:00
Dokundurmak işi
taş levreği09:23:59
Gölge balığı
puluçluk09:23:49
Puluç olma durumu, ananet
illâ09:23:48
İlle