YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

ataerkil14:47:44
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
nedim14:47:29
Arkadaş, yakın dost
nezaketsiz14:47:10
Nazik olmayan
infilak14:46:37
Güçlü bir biçimde patlama
Kalımlı14:45:45
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
tefrişat14:44:54
Döşeme işleri
lota14:44:02
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
görgü14:43:50
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
nüfuz14:43:31
(içine) Geçme
balama14:43:09
Orta oyununda Rum tipi
ifşa etmek14:43:09
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
acemilik14:42:25
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
yara bere14:42:22
Yaralanma
14:42:21
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
fak14:42:21
Tuzak, kapan
iltimas14:41:08
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
DARBE14:39:44
Vuruş, çarpış
yıldız falcısı14:39:43
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
kafile14:39:38
Birlikte yolculuk eden topluluk
ruhiyat14:38:57
Ruh bilimi, psikoloji
marka14:38:56
Resim veya harfle yapılan işaret
ardıç rakısı14:38:36
Cin
br14:37:34
Brom elementinin kısaltması
Otonom14:37:03
Özerk, muhtar
müstacel14:36:56
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
elci14:36:35
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
çepeçevre14:36:35
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
gönüllü14:36:19
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
kesene14:36:06
Sözleşme, yazılı anlaşma
mutasavvıf14:35:56
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
sürme14:35:37
Sürmek işi
tesahup14:35:35
Benimseme, sahip çıkma
fevk14:35:31
Üst, yukarı
kanaat getirmek14:35:03
kanmak, aklı yatmak, inanmak
Islık14:33:31
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
boşuna14:32:14
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
kimsesizlik14:32:08
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
TABİP14:32:03
Hekim, doktor
BELEDİYE14:31:29
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
Tekne14:31:09
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
saf14:29:24
Dizi, sıra
mehteran14:28:33
Mehterler
esrarkeş14:27:56
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
ALMANAK14:27:49
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
şeker fasulyesi14:27:42
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)14:27:42
borcunu ödeyip bitirmek
Roman14:27:41
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
dizayn14:27:40
Çizim
Domuz yağı14:26:51
Domuzdan çıkarılan yağ
midi14:26:00
Orta
cihet14:25:13
Yön, yan, taraf
Çabucak14:24:55
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
şasi14:24:49
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
aylaklık14:23:49
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Araz14:23:45
Belirtiler
kefalet14:22:53
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
lekelenmek14:22:52
Kötü tanınmak
gayrı14:22:35
Artık, bundan böyle
laik14:22:05
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
tercih14:21:54
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
DEĞERLİ14:21:24
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
yol boyu14:20:45
Kara yolunda kenar
yazılı14:20:42
Yazılmış olan, muharrer
yalamak14:20:37
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
veznedar14:20:33
Vezneci
veri14:20:30
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
tirit14:20:22
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
orak14:20:20
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
tirhandil14:20:19
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
termometre14:20:16
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
tenya14:20:13
Şerit
tar14:20:04
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
stadyum14:20:00
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
sel14:19:53
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
sazangiller14:19:50
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
evsin14:19:48
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
sadakatsizlik14:19:47
Sadakatsiz olma durumu
sadaka14:19:44
Dilenciye verilen para
desigram14:19:44
Bir gramın onda biri, dg
resmiyet14:19:39
Resmîlik
hazire14:19:39
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
pastoral14:19:36
Kır hayatını ve törelerini anlatan
ortaya koymak14:19:33
herkesin görebileceği yere koymak
oba14:19:31
Göçebelerin konak yeri
oy14:19:20
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
milletvekili14:19:14
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
mevzi14:19:12
Yer, mahal
mecburiyet14:19:05
Yükümlü, zorunlu olma durumu
mamur14:19:03
Bayındır
kökten14:19:00
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
ladin14:18:54
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
kuruş14:18:52
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
kurultay14:18:47
Ulusal toplantı
kopek14:18:44
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
konuksever14:18:42
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
ACIMA14:18:41
Acımak işi
kaypak14:18:41
Kayagan, kaygan
Muvaffakiyet14:18:33
Başarı
kes14:18:30
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
uzak14:18:28
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
kelime hazinesi14:18:28
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Konukçu14:18:19
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
kaplumbağa14:18:15
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
kamer14:18:11
Ay
kaba kuvvet14:18:09
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
SUÇ14:18:07
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
ivedili14:18:06
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
balkon14:18:05
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
yobaz14:17:55
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
istirahat14:17:53
Dinlenme, rahat etme
havas14:17:50
Nitelikler, özellikler
havan14:17:48
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
haritacı14:17:46
Harita yapan kimse, kartograf
YANSICA14:17:42
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
faraza14:17:34
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
fa anahtarı14:17:32
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
düzenlilik14:17:27
Düzenli olma durumu
Merkep14:17:26
Eşek
dinsiz14:17:16
Dinî inancı olmayan
dayanıksız14:17:13
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
biteviye14:17:08
Aynı biçimde, sürekli olarak
aparma14:16:51
Aparmak işi
ani14:16:47
Bir anda oluveren, apansız
alman14:16:42
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
alçalma14:16:40
Alçalmak işi, inme
Zambiyalı14:16:35
Zambiya halkından olan kimse
Yer ölçümü14:16:32
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
Yarış14:16:30
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
VERGİ14:16:27
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
düşürmek14:16:25
Değerini, fiyatını indirmek