YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

kondansatör11:39:20
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
Cerahat11:39:19
İrin
komprime11:38:51
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
Soy11:38:47
Manzum söz
aritmetik işlem11:38:36
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
farfara11:38:31
Ağzı kalabalık, gürültücü
olan11:38:27
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
Nişanlı11:38:26
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
direnme11:38:22
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
alfabetik katalog11:38:07
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
ortadan kaldırmak11:37:57
saklamak
alay geçmek11:36:24
alay etmek
söyleme11:35:07
Söylemek işi
ÖNCEL11:35:02
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
esrime11:34:58
Sarhoş olma işi, gaşiy
yapılı11:34:37
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
DEVE DİKENİ11:34:21
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
matbaa11:34:06
Basım evi
tekçi11:33:12
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
sıra11:33:00
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
dopdolu11:32:26
Büsbütün dolu
DÖŞEMECİ11:32:25
Döşeme yapan (kimse)
kâfi11:32:25
Yeterli, yetecek ölçüde olan
baskın11:32:01
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
Şarkıcı11:30:51
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
HAYA11:30:46
Er bezi
Tanı11:30:40
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
sıkıntılı11:30:35
Sıkıntısı olan
terslik11:30:30
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
Sorgu11:30:22
Sormak işi
özellikle11:30:08
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
vakayiname11:30:02
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
Ara11:29:55
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
duyarsız11:29:49
Duyarlı olmayan
uygulama11:29:23
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
titr11:29:19
Ad, unvan, etiket
zorbalık11:29:08
Zorba olma durumu
yapı taşı11:29:00
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
sınıf11:28:38
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
mesabe11:28:15
Derece, değer, rütbe
İmla11:28:08
Yazım
odunluk11:27:55
Odun konulan yer
ŞİKAR11:27:32
Av
pişti11:27:26
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
HÜCRE BİLİMİ11:27:22
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
Jeneratör11:27:21
Üreteç, dinamo
Doğa ötesi11:27:01
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
reglân11:26:57
Pelerinli bir çeşit palto
Parçacık11:26:46
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
mahrum11:26:44
Yoksun
aktöre11:26:42
Ahlâk
elzem11:26:39
Çok gerekli, vazgeçilmez
İlga11:26:35
(varlığını) Kaldırma
slâyt11:26:32
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
Akıllı11:26:29
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
tufeylî11:26:26
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
etalon11:26:23
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
kadın terzisi11:26:22
Kadın elbiseleri diken terzi
dışkı11:26:18
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
şalak11:26:16
Büyümemiş karpuz
süzek11:26:12
Süzgeç, filtre
otobüs11:26:06
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
DALGIÇ11:26:01
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
farad11:25:59
Elektrik sığa birimi
Kötü11:25:58
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
Gönüllü11:25:55
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
Nazır11:25:54
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
açar11:25:49
Anahtar
alâka11:25:43
İlgi
kişizade11:25:40
Soylu
kat11:25:40
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
Yağız11:25:38
Esmer
gönül borcu11:25:36
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
çenesi düşük11:25:35
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
örümceksi11:25:30
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
atlı karınca11:25:28
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
mayhoş11:25:25
Tadı şekerli ve az ekşi olan
hünnap11:25:19
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
YİNE11:25:17
bk. gene
MİTRALYÖZ11:25:16
Makineli tüfek, makineli
süsleme11:25:15
Süslemek işi, bezeme, tezyin
baltalama11:25:11
Baltalamak işi, sabotaj
Göbel11:25:10
Babası belli olmayan çocuk, piç
kum otu11:25:04
Uyuz otu
sınırlı sorumluluk11:24:53
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
baş belâsı11:24:52
Sıkıntı, üzüntü veren
bunaltma11:24:49
Bunaltmak işi
cühela11:24:46
Bilgisizler, cahiller
faka basmak11:24:44
aldatılmak, tuzağa düşmek
ateş basmak11:24:40
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
katalizör11:24:38
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
pahalı11:24:35
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
dul kalmak11:24:34
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
YAPIM11:24:33
Yapmak işi, inşa, imal
asma11:24:29
Asmak işi
Bütün11:24:29
Eksiksiz, tam
Türkçe11:24:27
Genel Türk dili
vareste kalmak11:24:25
kurtulmak
İsteme11:24:25
İstemek işi
hobi11:24:19
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
iyice11:24:18
İyiye yakın
RUJ11:24:17
Dudak boyası
Savaşma11:24:15
Savaşmak işi, muharebe
KAPİTAL11:24:11
Sermaye, ana mal
nişanlamak11:24:08
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
cazibeli11:24:07
Çekici, alımlı, albenili
yaya yolu11:24:07
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
Göktürk11:24:05
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
uygur11:24:01
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
kilidi küreği olmamak11:23:59
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
sabotaj11:23:59
Baltalama
malkar11:23:57
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
tal11:23:55
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
haksızlık etmek11:23:53
adalete aykırı davranmak, gadretmek
uyuma11:23:51
Uyumak durumu
kaşkariko11:23:49
Oyun, dolap, düzen
iskonto11:23:48
bk. ıskonto
harekete geçmek11:23:46
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
devim11:23:42
Devinim
pabucunu eline vermek11:23:40
kovmak
ihmalkâr11:23:38
Savsak, ihmalci
ni11:23:37
Nikel"in kısaltması
istihza etmek11:23:29
alay etmek, alaya almak
bağış11:23:28
Bağışlamak işi veya biçimi
hünerli11:23:27
Hüneri olan (kimse)
art11:23:26
Arka, geri
eklem11:23:24
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
Temizlenmek11:23:24
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
şedaraban11:23:23
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
tost11:23:15
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi