YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

öğretmen04:53:38
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Terazi04:53:22
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
yurdu04:53:18
İğnenin deliği
yutak04:53:11
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
biralık04:53:02
Bira yapmakta kullanılan
matematiksel04:52:57
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
maruf04:52:48
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
marya04:52:43
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
mariz04:52:34
Hastalıklı, hasta olan
masaj04:52:30
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
masif04:52:27
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
maske04:52:25
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
masum04:52:23
Suçsuz, günahsız
matah04:52:20
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
matem04:52:18
Yas
matuh04:52:16
Bunamış, bunak
maval04:52:09
Yalan, uydurma söz
iyimserlik04:52:07
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
minare04:52:04
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
makta04:51:54
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
cebire04:51:51
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
ensiz04:51:10
Eni küçük olan, dar
biçici04:50:57
Biçmek işini yapan (kimse)
koltuk04:50:52
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
binici04:50:34
Binen
eneze04:50:29
Enez
yağmur bulutu04:50:27
Atmosferde nem yüklü bulutlar
Karahindiba04:50:13
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
icazet04:49:54
İzin, onay, onaylama
dimdik durmak04:49:23
tam dik durumda olmak
forvet04:49:05
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ağıtçı04:49:00
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
cin fikirli04:48:40
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
diyagonal04:48:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
asillik04:48:21
Asil olma durumu, asalet
hellim04:48:04
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
başpehlivan04:47:38
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
zamklı04:47:34
Üstüne zamk sürülmüş
herkes04:47:20
İnsanların bütünü
bezenmek04:47:18
Kendini bezemek, süslenmek
amazon04:47:16
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
solaklık04:47:13
Solak olma durumu
o kadar04:46:58
aşırılık belirtir
nutuk04:46:53
Söz, konuşma
nurlu04:46:51
Aydınlık, ışıklı, parlak
çektiri04:46:47
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
Alagarson04:46:44
Kısa kesilmiş saç
pedikür04:46:28
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
klâvsenci04:46:12
Klâvsen çalan kimse
Takim04:46:10
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
Tabir04:46:07
Deyiş, anlatım, ifade
bagaj kilidi04:45:59
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
riyolit04:45:45
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
haşere04:45:41
Böcek
eğmeç04:45:16
Kavis
KARIMA04:44:46
Karımak işi
taç04:44:44
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
saydam resim04:44:42
Kolay anlaşılabilen resim
Allah Allah!04:44:21
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
boyun eğmek04:44:10
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
gözetmek04:43:59
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
Ortodoks04:43:54
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
FAYDASIZ04:43:52
Yararsız
halaza04:43:50
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
gözetmen04:43:47
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
aheste04:43:38
Yavaş, ağır
pesimist04:43:33
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
sarfınazar etmek04:43:30
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
kayın peder04:43:23
Kaynata
seçmeli04:43:21
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
kapuçin04:43:12
Lâtin çiçeği
bağırsaklarını deşerim04:43:10
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
kitle04:42:54
İnsan topluluğu
Arakçı04:42:38
Araklayan, çalan, hırsız
petrol04:42:27
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
kibir04:42:24
Büyüklük, ululuk
kinin04:42:06
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
killi04:42:01
İçinde kil bulunan
çatışkı04:41:34
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
birbiri için yaratılmış olmak04:41:25
birbiriyle çok iyi anlaşmak
Kuzey Kutbu04:41:04
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
satı04:40:49
Satmak işi, satış
afife04:40:44
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
dazlak04:39:53
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
sarısabır04:39:35
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
etçil04:39:31
Genellikle etle beslenen, et obur
vekilharç04:39:29
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
havlı04:39:24
Havı olan
alaycı04:39:12
Alay etme huyu olan, müstehzi
dahilik04:39:06
Dâhi olma durumu, deha
cilacı04:38:50
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
gramofon04:38:48
Sesyazar, fonograf
ortalamak04:38:45
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
yığılı04:38:39
Yığılmış olan
süreklilik04:38:36
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
letafet04:38:32
Güzellik, hoşluk
orijin04:38:29
Soy sop
sıtmalanma04:38:15
Sıtmalanmak işi
yaptırım04:38:03
Yaptırmak işi
keşkek04:38:01
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
deniz kızı04:37:32
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
KARLI04:37:23
Üstünde kar bulunan
dökümcülük04:37:19
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
iflâs anlaşması04:37:14
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
yerine geçmek04:37:12
görevden ayrılan birinin yerini almak
monizm04:36:54
Tekçilik
monist04:36:49
Tekçi
monokl04:36:47
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
kıtır04:36:40
Uydurma söz, yalan
kıtık04:36:34
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
mıymıntı04:36:27
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
Umman04:36:16
Ana deniz, okyanus
lüp04:36:07
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
arıtma04:35:58
Arıtmak işi
ziraatçı04:35:40
Tarımcı
mersin04:35:22
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
korkaklık04:35:01
Korkak olma durumu
kudret hamamı04:34:58
Ilıca
teklif etmek04:34:54
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
suçsuzluk04:34:47
Suç işlememiş olma durumu
yürürlükte bulunmak04:34:43
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
dulluk04:34:36
Dul olma durumu
baştan savma04:34:29
üstünkörü, özen göstermeden
geri vermek04:34:13
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
CEREYANLI04:34:11
Akıntılı
gülüş04:34:09
Gülmek işi veya biçimi
akordiyon04:34:02
bk. akordeon
fütursuzca04:33:50
Önemsemeyerek, aldırmayarak
kolhoz04:33:48
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
istikamet04:33:43
Doğrultu, yön