YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

yurt içi06:14:25
Yurt sınırları içinde olan
Direy06:14:20
Fauna
salgın06:14:14
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
PR06:14:13
Praseodim"in kısaltması
şakirt06:14:11
Öğrenci, çırak
besleme kız06:14:07
Besleme
yasak aşk06:14:05
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
iktibas06:14:00
Ödünç alma
karbonlu06:13:55
Birleşiminde karbon bulunan
temek06:13:47
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
temiz kâğıdı06:13:44
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
davulcu06:13:42
Davul çalan kimse
Katılma06:13:33
Katılmak işi
paso06:13:29
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
deveci06:13:26
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
Elemek06:12:59
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
balast06:12:46
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
şerefsiz06:12:44
Şereften yoksun olan, onursuz
naçar06:12:41
Çaresi olmayan, çaresiz
tüvana06:12:32
Kuvvetli, dinç, canlı
itmek06:12:31
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
asır06:12:30
Yüzyıl
ince bağırsak06:12:18
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Kebere06:12:14
Gebre otu
istinat06:12:09
Dayanma, yaslanma
seçimlik06:12:07
Seçme işine konu olma
Azot06:12:05
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
korunga06:12:02
Yabanî yonca, tirfil
alfabetik katalog06:12:00
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
depolama06:11:58
Depolamak işi
ak basma06:11:53
Ak su, perde, katarakt
kalorimetre06:11:40
Isıölçer
çağ dışı06:11:24
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
Yoz06:11:10
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
güldürücü06:11:06
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
HAYKIRMAK06:11:04
Çağırmak, seslenmek
tekerrür06:10:59
Tekrarlanma
umacı06:10:50
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
ibadet06:10:41
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
yedinci06:10:37
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
akvarel06:10:35
Sulu boya resim
güçlük çıkarmak06:10:33
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
Konson06:10:28
Ünsüz
Yeni Dünya aslanı06:10:26
Puma
çıban06:10:25
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
ÖLÜMCÜL06:10:22
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
Burgu06:10:20
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
çentmek06:10:18
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
KUTSAMA06:10:15
Kutsamak işi, takdis
uzlet06:10:09
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
afgan06:10:07
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kırılgan06:10:04
Kolay ve çabuk kırılan
virane06:09:57
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kölelik06:09:53
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
daltonizm06:09:51
Renk körlüğü
naz etmek06:09:49
nazlanmak
uzluk06:09:42
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
Ansızın06:09:37
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Başvuru06:09:15
Başvurmak işi, müracaat
yetme06:09:14
Yetmek işi
uyarlayıcı06:09:13
Uyarlama işini yapan kimse
dağ koyunu06:09:10
Yabanî koyun
ihtiva06:09:01
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
kara baht06:08:57
Kara yazı
apış06:08:38
Butların iç tarafı, iki bacak arası
aldırmazlık06:08:32
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
mukallit06:08:25
Taklitçi
cirit ucu06:08:14
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
fora06:08:12
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
pozitif06:08:09
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
çalımlı06:08:03
Gösterişli, kurumlu
virgül06:08:01
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
derman06:07:56
Güç, takat, mecal
etanol06:07:54
bk. alkol
U dönüşü06:07:51
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
erim06:07:47
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
cu06:07:45
Bakır"ın kısaltması
kekeç06:07:43
Kekeme
seryum06:07:36
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
Ayrıcalıksız06:07:33
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
kaba saba06:07:31
Görgüsüz
kerevit06:07:29
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
rantabl06:07:27
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
hatırlanma06:07:23
Hatırlanmak durumu, anımsanma
cömert06:07:18
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
bunaklık06:07:14
Bunak olma durumu
tezkireci06:07:00
Tezkereci
amnezi06:06:58
Hafıza kaybı, bellek yitimi
boran06:06:49
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
kitapçı06:06:41
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
atabek06:06:39
bk. atabey
KİRA06:06:37
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
fen bilimi06:06:35
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
elverişli06:06:32
Uygun, işe yarayan, müsait
kulak altı bezi06:06:28
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
ayakçak06:06:23
Merdiven, merdiven basamağı
maşallah06:06:18
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
taraftar06:06:17
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
kurumlaşma06:06:10
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
kaçak06:06:07
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
utku06:06:06
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
gurbet06:06:02
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
konuk evi06:05:50
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
takla06:05:50
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
Rabbena06:05:50
Tanrı, Tanrım
kaçınma06:05:44
Kaçınmak işi
dazlak06:05:42
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
elektrot06:05:39
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
havra06:05:37
Yahudi tapınağı, sinagog
İYİDEN İYİYE06:05:35
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
Uğraş06:05:32
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
Yücelme06:05:29
Yücelmek işi, itilâ
Anlaşmalı06:05:28
Anlaşmaya dayanan
düzenbazlık06:05:26
Düzenbaz olma durumu
hasta bakıcılık06:05:21
Hasta bakıcı olma durumu
önde gelmek06:05:16
önemli durumda olmak
olası06:05:09
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
Popülarite06:04:51
Halk tarafından sevilme, tutulma
temayüz06:04:49
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
düzenlilik06:04:47
Düzenli olma durumu
zooloji06:04:42
Hayvan bilimi
Müstahdem06:04:40
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
itap06:04:24
Paylama, azarlama
ektilik06:04:14
Ekti olma durumu
tabi06:04:08
Bağımlı
boy atmak06:04:06
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
BERRİ06:04:01
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
rekabet etmek06:03:57
yarışmak
yarışlık06:03:55
Pist
ebabil06:03:52
Dağ kırlangıcı, keçisağan