YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

kukumav19:14:42
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
sınai19:14:35
Sanayi ile ilgili
terki19:14:22
Eyerin arka bölümü
tetir19:14:16
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
nakil etmek19:14:10
bk. nakletmek
tevzi19:14:02
Dağıtma, üleştirme
tevsi19:13:56
Genişletme, yayma
hasret19:13:31
Özlem
monogami19:12:42
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
dallama19:12:22
Dallamak işi
eşarp19:12:15
Baş örtüsü
niteleme19:12:09
Nitelemek işi
eşlem19:12:03
Kopya
gürültü patırtı19:11:51
Kavga, gürültü
batıl19:11:26
Doğru ve haklı olmayan
kaynata19:10:56
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
bal özü19:10:37
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
kıtaat19:10:07
Kıtalar, ana karalar
Avantaj19:09:55
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
yanardağ püskürmesi19:09:42
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
ipeka19:09:18
Altın kökü
dalgır19:09:06
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
sebatsız19:08:53
Sebat etmeyen
hafriyat19:08:47
Kazı
terebentin19:08:41
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
musluk19:08:35
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
küfe19:07:33
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
kült19:07:27
Tapma, tapınma
alageyik19:07:23
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
satış19:07:15
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
ulaç19:07:03
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
tavus kuşu19:06:58
bk. tavus
yürütmek19:06:55
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
hudut boyu19:06:32
Sınır boyu
acımak19:06:26
Acılı, ağrılı olmak
cesaret19:06:19
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
muhacir19:06:07
Göçmen
hazım19:05:55
Sindirme, sindirim
Manita19:05:32
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
19:05:06
Çıplak
süit19:05:01
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
süne19:04:51
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
duo19:04:27
İki ses veya iki müzik
erg19:03:48
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
buz19:03:33
Donarak katı duruma gelmiş su
tav19:03:21
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
ter19:02:56
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
tek19:02:50
Eşi olmayan, biricik, yegâne
tef19:02:38
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
tur19:02:25
Dolaşma
uzo19:02:13
Yunan rakısı
rot19:01:48
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
usare19:01:48
Öz su
rom19:01:42
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
rol19:01:36
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
denemek19:01:20
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Not19:00:56
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
PUT19:00:47
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
uygun görmek19:00:34
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
PEK19:00:28
Sert, katı
Zer19:00:10
Altın
ZEN19:00:04
Kadın
ZAN18:59:57
Sanma, sanı
netameli18:59:38
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
kavmî18:59:14
Kavimle ilgili, etnik
Sn18:59:10
Kalay"ın kısaltması
misafir18:59:07
Konuk
komisyon18:58:44
Alt kurul, encümen, komite
mazeret18:58:06
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
küfür18:57:48
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
nötr18:57:41
Tarafsız, yansız
halojen18:56:51
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
hattat18:56:35
El yazısı çok güzel olan sanatçı
ilmiye18:56:29
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
İKTİSATÇI18:56:20
Ekonomi uzmanı, ekonomist
tesisat18:55:52
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
biriktirme18:55:45
Biriktirmek işi, tasarruf
kompresör18:55:37
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
kaldırım18:55:13
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
otarsi18:54:48
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
ipçik18:54:42
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
gereksizlik18:54:30
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
BİCİLİ18:54:19
bk. cicili bicili
limitet18:52:50
Sınırlandırılmış, sınırlı
kahverengi18:52:13
Kavrulmuş kahvenin rengi
Optimum18:51:30
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
Kestirme18:51:18
Kestirmek işi
etkisiz18:51:00
Etkisi olmayan, tesirsiz
takdim edilmek (veya olunmak)18:49:49
sunulmak
pusu18:49:28
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
mikrop18:49:15
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
puma18:49:07
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
miktar18:48:11
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
kurultay18:46:33
Ulusal toplantı
arp18:46:26
bk. harp (II)
enformasyon18:46:24
Danışma, tanıtma
tenzih etmek18:45:52
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
korkuluk18:45:42
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
nezafet18:45:03
Temizlik, paklık
tenezzül18:44:16
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
sahn18:44:03
Avlu
saik18:43:57
Sebep
vikaye18:43:47
Koruma, esirgeme, gözetme
sera18:43:44
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
sepi18:43:32
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
sena18:43:26
Övme
seme18:43:07
Sersem, ahmak, alık
düğün yahnisi18:42:48
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
dış merkezli18:42:23
Dış merkezlikle ilgili olan
tabaklık18:42:22
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
senkronizasyon18:42:17
Eşleme
spesifik18:41:57
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
Pervane18:41:21
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
saçma18:41:12
Saçmak işi
zorluk18:41:02
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
irap18:40:40
Düzgün konuşma
BENGİ SU18:40:36
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
pest18:40:25
Pes (II)
terkip18:40:19
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
peso18:40:18
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
pano18:40:12
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
paso18:40:06
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
papa18:39:53
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pare18:39:47
Parça, kısım
reel18:39:40
Gerçek
remi18:39:16
İskambillerle oynanan bir tür oyun
rami18:39:04
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
raks18:38:45
Dans
içindekiler18:38:32
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
çenesi düşmek18:38:26
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek