YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

topak22:46:24
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
AYMA22:45:54
Aymak işi
MERT22:44:57
Yiğit
mantar özü22:44:51
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
meteor22:44:28
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
KASIMPATI22:43:59
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
petek22:43:59
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
öğür22:43:46
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
isnat22:43:30
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Dirsek22:43:01
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
patolojik22:42:16
Patoloji ile ilgili
pare22:42:10
Parça, kısım
sanatkâr22:41:56
Sanatçı
bambu22:41:47
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Merkep22:41:18
Eşek
ümük22:40:49
Boğaz, gırtlak, imik
adamak22:39:51
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
İstihza22:38:54
Gizli veya ince alay
hoşgörü22:37:20
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
mukadderat22:36:51
Yazgı
satın22:35:53
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
kapalı çarşı22:34:57
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
abidevi22:34:13
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
kardinal22:32:36
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
ANTRAKT22:32:16
Ara
sayı22:32:02
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
ummak22:31:27
Sanmak, tahmin etmek
kusmak22:30:28
Reddetmek
kılavuzluk22:28:25
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
ergenlik22:27:55
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
örs22:27:08
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
yayma22:26:28
Yaymak işi
Ayar22:26:20
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
titreme22:25:59
Titremek işi
HİSTERİ22:25:15
bk. isteri
kehribar22:23:45
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
koskocaman22:23:18
Çok büyük, çok iri, muazzam
ilik22:22:48
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
çivit mavisi22:21:50
Çivit rengindeki mavi
hilali22:21:21
Hilâl biçiminde
unsur22:21:14
Öge, ilke, uknum, eleman
sırdaş22:20:52
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
kadınsı22:20:31
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
Günahlı22:20:22
Günahı olan
çilli22:19:53
Çili olan
maden yatağı22:19:43
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
muska22:17:50
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
küriyum22:16:23
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
mütalâa etmek22:16:21
okumak
boyun bağı22:15:58
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
akit22:15:57
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
dev22:15:13
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
evsin22:14:29
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
himmet22:13:29
Yardım, kayırma
ZEVK22:13:15
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
terakki22:13:00
İlerleme, yükselme, gelişme
sepetçi22:11:27
Sepet yapan veya satan kimse
gönül hoşluğu22:10:46
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
aritmetik22:08:29
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
ALNAÇ22:07:50
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
ru22:05:58
Rutenyum"un kısaltması
çerge22:05:41
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
kelimesi kelimesine22:05:39
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
Tutum22:04:43
Tutulan yol, davranış
atlıkarınca22:04:11
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
ark22:02:27
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
takım22:02:01
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
ayn22:00:34
Göz
aft22:00:05
Pamukçuk
UĞURLUK21:59:34
Maskot
insanlık21:58:29
Bütün insanları içine alan varlık
doğurgan21:57:59
Çok doğuran
Gereksinim21:57:30
İhtiyaç
göksel21:57:04
Gökle ilgili, semavî
uykusu hafif21:56:45
Küçük bir sesten hemen uyanan
sözün kısası21:56:41
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
YAZIN21:54:41
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
MAHALLE21:54:16
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
dağ tavuğu21:53:08
bk. çil (I)
parya21:51:21
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
çiçek dürbünü21:51:07
bk. kaleydoskop
VEBA21:50:51
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
ölçü21:50:32
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
zikretme21:50:22
Zikretmek işi veya durumu
plânetaryum21:49:52
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
açıklamak21:49:30
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
yer değiştirmek21:49:17
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
mihnet çekmek21:48:34
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
acımak21:48:18
Acılı, ağrılı olmak
U21:48:10
Uranyum"un kısaltması
muhacir21:47:49
Göçmen
ödeşme21:47:21
Ödeşmek işi
cesamet21:47:19
Büyüklük, irilik
mütedeyyin21:47:02
Dindar
Turan21:46:36
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
paranoya21:45:49
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
başbuğ21:45:19
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
H21:44:50
Hidrojen"in kısaltması
tavassut21:43:50
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
dölüt21:43:06
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
kıstas21:42:31
Ölçüt
beden eğitimi21:41:32
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
simgesel21:41:02
Sembolik
olmamış21:40:02
Olgunlaşmamış, ham
Ada21:39:33
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
septisizm21:39:08
Kuşkuculuk, şüphecilik
portakal suyu21:39:03
Portakal sıkılarak elde edilen su
oflaz21:38:33
İyi, güzel, mükemmel
bildirme21:38:13
Bildirmek işi, beyan
belirtili21:38:04
Belirtisi olan
fan21:37:50
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
tekin21:37:33
Boş, içinde kimse bulunmayan
MUADELET21:37:04
Eşitlik, denklik, eş değerlik
atraksiyon21:36:34
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
vesikalık21:36:04
Vesika için gerekli olan (şey)
karşılama21:35:34
Karşılamak işi, istikbal
kürt21:34:31
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
İhtiyat21:33:43
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
boz21:33:43
Açık toprak rengi
bey21:32:43
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
sen21:31:05
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
san21:30:36
Ün, şan, şöhret
mai21:30:06
Mavi
maya21:30:00
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
mor21:29:12
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
put21:28:42
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
kullanılmış21:27:20
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
zem21:26:51
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Başçık21:26:41
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
deh21:26:13
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz