YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

velilik19:35:17
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
teessür19:35:06
Üzülme, üzüntü
sine19:35:06
Göğüs
hamel19:34:31
Koç burcu
misafirperverlik19:34:28
Konukseverlik
mahşer19:34:22
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
çak19:33:35
Yırtık, yarık
TORİK19:33:12
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
İFRAZAT19:32:32
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
mücevher kutusu19:32:08
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
Müttefik19:32:00
Bağlaşık
gök evi19:31:45
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
toyluk19:30:57
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
oyun alanı19:30:21
Maçların yapıldığı yer
gayri19:30:16
Başka, diğer
Murabba19:30:11
Dört şeyden oluşan, dörtlü
Ardak19:29:58
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
enli19:29:37
Eni büyük olan, geniş
Çembalo19:29:04
Klâvsen
olagelme19:29:02
Olagelmek işi
kurtulmalık19:28:19
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
kalkan19:27:57
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
takdim edilmek (veya olunmak)19:27:47
sunulmak
YOLMA19:27:25
Yolmak işi
krom19:27:05
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
eğreti almak19:27:02
ödünç almak
mayınlanma19:26:29
Mayınlanmak işi
damacı19:26:07
Dama oyuncusu
gelgeç19:25:55
Yerli, temelli olmayan, geçici
madensi19:25:38
Maden gibi olan
nazım19:25:25
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
uyarmak19:25:16
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
karha19:24:55
bk. ülser
limaki19:24:05
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
fanatik19:23:34
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
Müsavat19:23:21
Eşitlik, denklik
niyobyum19:23:19
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
dolaşma19:23:18
Dolaşmak işi
tutya19:23:08
Çinko
kesafet19:23:08
Çokluk, sıklık
suvare19:22:40
bk. Suare
kalamata19:22:27
Bir tür etli ve büyük zeytin
mikropsuzlandırma19:22:05
Mikropsuzlandırmak işi
telkin etmek19:21:45
aşılamak
çenesi düşük19:21:39
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
gereksinme19:20:27
Gereksinmek işi veya durumu
üst geçiş19:20:08
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
ayniyat19:19:59
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
bariz19:19:42
Açık, göze çarpan, belirgin
SUSAM YAĞI19:19:24
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
B19:18:49
Bor"un kısaltması
RÜŞVETÇİ19:18:49
Rüşvet alarak iş gören kimse
koka19:18:28
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
üye olmak19:18:27
bir kuruluşa üye olarak girmek
Kale19:18:09
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
iskele19:18:08
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
kana19:17:27
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
tenzih etmek19:17:15
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
yanlış19:17:14
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
karşılıklı yapraklar19:17:02
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
kişilik19:17:01
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
Yönetici19:15:28
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
gözdağı19:15:08
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
lüp19:15:07
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
seks19:14:46
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
yoğunluk19:13:40
Yoğun bir maddenin özelliği
türel19:13:40
Türe ile ilgili olan, hukukî
kelek19:13:31
Olgunlaşmamış ham kavun
coşku19:13:21
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
Payan19:12:18
Son, sonuç, nihayet
TABANCA19:11:56
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
kuzgunkılıcı19:11:43
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
ispermeçet balinası19:11:42
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
prizma19:11:31
Biçme
top sürme19:11:02
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
bağın19:11:01
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
inkâr19:10:59
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
müreffeh19:10:12
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
teskere19:10:07
Sedye
Acelecilik19:08:55
Aceleci olma durumu, ivecenlik
kadinne19:08:46
bk. kadınnine
din dışı19:08:06
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
harmaniye19:07:05
bk. harmani
sünni19:06:50
Sünnet ehlinden olan kimse
taksalı19:06:34
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
avare19:06:25
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
tasa19:05:56
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
Mendirek19:05:40
Dalgakıranla yapılmış liman
ivecen19:05:30
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
tülbent19:05:15
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
sabit fikir19:05:11
Saplantı
sıygı19:05:10
Hacim
fazladan19:04:54
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
ey19:03:54
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
elde etmek19:03:28
bir şeye sahip olmak
tüberküloz19:03:16
Verem
Tuvalet19:02:39
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
Mutlu19:01:41
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
sığınmak19:01:39
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
pus19:01:13
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
KUL19:00:49
Tanrı"ya göre insan
Önemsiz19:00:44
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
sobe19:00:06
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
Uçak18:59:57
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
arifane18:59:23
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
kısas18:59:20
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
kümelenme18:59:19
Kümelenmek işi
şirin18:59:01
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
Savaş18:58:08
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
fişeklik18:58:07
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
mübarek18:58:01
Verimli, bereketli
ziyadesiyle18:57:32
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
semahat18:57:27
Cömertlik, iyilikseverlik
kasıt18:56:48
Amaç, istek, maksat
ayrıksı18:56:38
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
iktidarsızlık18:56:16
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
prematüre18:56:14
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
ciddiyet18:55:45
Ciddîlik, ağırbaşlılık
çarpıntı18:55:25
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
resmiyet18:55:17
Resmîlik
inilmek18:55:05
İnmek işi yapılmak
paylaşma18:54:48
Paylaşmak işi
sürüp gitmek18:53:53
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
yüzme18:53:46
Yüzmek (I, II) işi
vezinli18:53:40
Tartılı
zembil18:53:16
Hasırdan örülmüş saplı torba
pest18:53:05
Pes (II)
Or18:52:47
Ordu kelimesinin kısaltması
Ot18:52:25
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
züht18:52:12
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva