YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

isyancı14:55:42
Baş kaldırıcı (kimse), asi
derinleştirme14:55:42
Derinleştirmek durumu, tamik
VANTİLATÖR14:55:26
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
doktrin14:54:49
Öğreti
San14:54:43
Ün, şan, şöhret
hastahane14:54:43
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
kamufle etmek14:53:50
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
irsi14:53:35
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
pike14:53:28
Kabartmalı pamuklu kumaş
bilinç14:53:28
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
İSTİBAT14:52:40
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
sıtma bilimi14:52:40
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
Devrim14:52:40
Çevrilme, katlanma, bükülme
rakik14:52:40
İnce, narin
Kötüleme14:52:40
Kötülemek işi
Nehir14:52:39
Irmak
belik14:52:39
Saç örgüsü
yas14:52:39
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
fantom14:52:39
Hayalet
etokrasi14:52:39
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
Tane14:52:38
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
cepken14:52:38
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
endüksiyon14:52:38
Tüme varım
POLİTİK14:52:38
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
HÜTHÜT14:51:52
Çavuş kuşu, ibibik
Amirce14:51:21
Amire yakışır biçimde, amir gibi
şehvani14:51:07
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
muvazi14:50:39
Koşut, paralel
bölge14:50:39
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
buluşMA14:50:38
Buluşmak işi
dikim evi14:50:38
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
ANLAŞMA14:50:38
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
kalsiyum oksit14:50:38
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
mühendis14:50:38
Mühendislik mesleğinden olan kimse
tezgâh14:50:38
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
katılma14:50:38
Katılmak işi
arazi14:49:52
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
Hiççilik14:49:15
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
yemenici14:48:54
Yemeni yapan veya satan kimse
evet14:48:38
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
maden gazı14:48:34
Madende oluşan gaz
ağaç çileği14:48:33
Ahududu
gök bilimi14:46:47
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
Örs14:46:16
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Reçine14:46:02
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
yola çıkmak14:46:02
araca binmek üzere yol üstünde durmak
tarihî eser14:46:02
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
şerefli14:46:02
Onurlu
Yansıma14:46:02
Yansımak işi
klas14:46:02
Sınıf
KONUŞMA14:46:01
Konuşmak işi
tahlili14:46:01
Çözümlemeli
yelve14:46:01
Flurya
bir araya getirmek14:46:01
toplamak
kız14:46:01
Dişi çocuk
padişah14:46:00
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
önemli14:46:00
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
olanaksız14:45:37
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
engebe14:45:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
Yumuşak14:45:16
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
canlandırıcı14:45:02
Canlılık veren, canlılık kazandıran
saçma sapan14:45:02
Çok tutarsız, çok saçma
tevkif14:45:02
Durdurma
Hakan14:45:01
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
şaka etmek14:45:01
bir kimseye şaka yollu takılmak
belgi14:45:00
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
pelte14:45:00
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
YATIŞTIRMA14:45:00
Yatıştırmak işi
yelalim14:45:00
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
ölçek14:45:00
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
ası14:44:59
Asmak işi
lal14:44:55
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
söndürme14:43:42
Söndürmek işi
restore etmek14:43:41
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
yelken açmak14:43:19
yola çıkmak için hareket etmek
bora14:43:19
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
kablo14:43:19
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
tutsak14:43:19
Savaşta ele geçen düşman, esir
alakadar14:43:19
İlgili, ilgili bulunulan
dişbudak14:43:19
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
Kösnül14:43:18
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
oymacı14:43:18
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
yapıt14:43:18
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
MAHALLİ14:43:18
Yöresel, yerel
kambiyo14:43:18
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
Kasınç14:43:18
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
zincirleme14:43:17
Zincirlemek işi veya durumu
holmiyum14:43:17
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
hikmet14:43:17
Bilgelik
Dışarlık14:43:04
Taşra
laik14:42:49
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
bunalma14:41:51
Bunalmak işi
leopar14:41:51
Pars
deneyim14:41:51
Tecrübe
ilgi göstermek14:41:13
ilgisini esirgememek, belli etmek
bayat14:41:07
Taze olmayan
kamara14:41:07
Gemilerde oda
kreasyon14:40:36
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
sözünden çıkmamak14:39:58
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
lekelemek14:39:44
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
leylî14:39:44
Yatılı
tamam14:39:43
Bütün, tüm
tedavi14:39:43
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
düz baskı14:39:43
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
uygulama14:39:43
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
atlatmak14:39:42
Savsaklamak
BİLİMSEL14:39:03
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
acemce14:38:03
Farsça
asrî14:37:54
Modern, çağcıl
Kaba14:37:30
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
MEZAR14:37:18
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
değerbilirlik14:37:18
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
naylon14:37:17
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
bütüncül14:36:56
Totaliter
İNAT14:36:42
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
erdenlik14:36:16
Bakirlik
yandaş14:35:39
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
güzide14:35:26
Seçkin, seçilmiş, seçme
ifa etmek14:35:26
yapmak, yerine getirmek
GAZETECİ14:35:26
Gazete yayımlayan kimse
başmuharrir14:35:26
Başyazar, sermuharrir
mama14:35:26
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
İNDİVİDÜALİZM14:35:26
Bireycilik
antilop14:35:26
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
oramiral14:35:02
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
refah14:34:50
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
tembih etmek14:34:49
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
jeneratör14:34:49
Üreteç, dinamo
kaçık14:34:49
(bir yana) Kaçmış, kaymış
musibet14:34:24
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey