YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

KANIT10:17:48
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
tekinsiz10:17:46
Tekin olmayan, uğursuz
tıklım tıklım10:17:44
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
ekonomik10:17:37
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
natıka10:17:37
Düşünüp söyleme yeteneği
yıldız çiçeği10:17:36
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
minnet10:17:36
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
sakin10:17:36
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
Şaka10:17:35
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
NEZİR10:17:35
Adak
kanuni10:17:13
Yasaya uygun, yasal, yasalı
Acuze10:17:12
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
utanmaz10:17:12
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Özgürlük10:16:59
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
özet10:16:59
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
ivedilikle10:16:38
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
sonuçsuz10:16:13
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
muhaddep10:16:12
Dışbükey, konveks
hafıza10:16:12
Bellek
başmuharrir10:16:12
Başyazar, sermuharrir
Emanet10:16:12
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
boşuna10:14:21
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
idefiks10:13:05
Saplantı, sabit fikir
ASILSIZ10:12:50
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
tırpana10:12:32
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
örgü10:12:08
Örmek işi veya biçimi
sağlık ocağı10:12:04
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
figür10:12:03
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
kama10:11:47
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kont10:11:47
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
yıkkın10:11:46
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
AKILSAL10:11:46
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
üzücü10:11:14
Üzüntü veren
dört bir taraf (veya yan)10:11:14
her yan, bütün çevre
gereksinme10:11:13
Gereksinmek işi veya durumu
bükün10:11:12
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
Sersem10:11:12
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
üslup10:10:47
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
kinaye10:10:38
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
telek10:10:37
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
Yemlik10:10:37
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
merdiven boşluğu10:10:37
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
kaybetmek10:10:21
Yenik düşmek, yenilmek
kırlangıç10:10:21
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
temettü10:10:20
Kazanç
ahlâk bilimi10:10:20
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
EKSİK10:10:20
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
aşlık10:09:52
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
kain10:09:50
Bulunan, olan
despot10:09:50
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
tuzla10:09:50
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
kabaca10:09:50
Kaba bir biçimde
firez10:09:50
Ekin
taban10:09:50
Ayağın alt yüzü
cankurtaran sandalı10:09:47
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
ilişki10:09:05
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
sıradanlık10:09:02
Sıradan olma durumu
evren10:08:52
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
aksiseda10:08:16
Yankı
müşteri10:08:05
Erendiz, Jüpiter
serüvenci10:07:59
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
saf dışı etmek10:07:52
dizinin dışına çıkarmak
yörük10:07:51
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
şahit10:07:51
Tanık
sibakusiyak10:07:34
bk. siyakusibak
beyin zarı10:07:32
Beyni üst üste saran zar, korteks
ayça10:07:30
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
biralık10:07:30
Bira yapmakta kullanılan
mütemekkin10:07:13
Yerleşmiş olan, yerleşik
Akdarı10:07:13
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
dikili taş10:07:12
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
açı ölçüm10:07:12
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
ŞİMŞEK10:07:12
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
Dejenere10:07:11
Soysuz
kabala10:07:11
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
Sanskrit10:06:52
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
DAHİ10:06:52
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
kasıtlı10:06:51
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
üzüntülü10:06:51
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
birleşim10:06:51
Birleşmek işi
DOĞRU10:06:51
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
lekelemek10:06:44
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
dokuma10:06:35
Dokumak işi, mensucat, tekstil
Tahsisat10:06:34
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
görenek10:06:34
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
Devamlı10:06:34
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Görücü10:06:14
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
çavuş kuşu10:06:14
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
sarhoş10:06:13
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
sapkınlık10:06:13
Sapkın olma durumu
naşir10:06:12
Yayan, saçan
kalıcılık10:05:55
Kalıcı olma durumu
rasyonalist10:05:54
Akılcı, usçu
sulak10:05:53
Suyu olan, suyu bol
numune10:05:53
Örnek
yaşlılık10:05:34
Yaşlı olma durumu
karşı durmak10:05:33
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
ÖNDELİK10:05:33
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
ELİ AÇIK10:05:33
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
Günah10:05:32
Dince suç sayılan iş veya davranış
biyokatalizör10:05:32
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
gururlu10:05:13
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
Allah Allah!10:04:53
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
ÜŞENME10:04:53
Üşenmek işi
Uygar10:04:52
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
korunma10:04:52
Korunmak işi
sağlam10:04:34
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
kaba kuvvet10:04:33
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
Katman10:04:32
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
haykırış10:04:27
Haykırmak işi veya biçimi
Dantel10:04:15
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
uyum10:04:15
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
GÜDÜ10:04:15
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
Kuaför10:04:15
Kadın berberi
samani10:04:14
Saman rengi, açık sarı
büyük anne10:04:14
Annenin veya babanın annesi, nine
pasif10:04:00
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
mümtaz10:03:54
Seçkin
papirüs10:03:54
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
bulak10:03:54
Kaynak, pınar
Sayrı10:03:54
Hasta
ferah10:03:54
Bol, geniş
Yayvan10:03:53
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
Hayal10:03:53
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
ÇIKIŞ10:03:53
Çıkmak işi veya biçimi
uykusuzluk10:03:53
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
FAHRİ10:03:53
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
gerileme10:03:53
Gerilemek işi
üç boyutlu film10:03:53
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
taşkın10:03:52
Taşmış bir durumda olan