YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

YEĞLEME09:24:50
Yeğlemek işi, tercih
kat09:24:49
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
naat09:24:39
Bir şeyin niteliklerini övme
FABRİKA09:24:38
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
yufka09:24:25
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
yetişmek09:24:21
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
o kadar09:24:14
aşırılık belirtir
seleksiyon09:24:10
Seçme
elçilik uzmanı09:24:10
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
çatana09:24:10
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
kararlama09:24:10
Kararlamak işi
balıkçı09:24:07
Balık tutan veya satan kimse
Değer09:24:03
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
Surat09:24:00
Yüz, çehre
KESİK09:23:56
Kesilmiş olan
öldürmek09:23:52
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
kalp çarpıntısı09:23:49
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
Yaban arısı09:23:45
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
gösterge bilimi09:23:42
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
tasvip etmek09:23:41
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
Kirli09:23:38
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
çanak09:23:35
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
resul09:23:34
Haberci
şeker ağacı09:23:33
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
aritmetik işlem09:23:31
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
pahalı09:23:31
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
zapt etmek09:23:29
zorla almak
DOLAMBAÇLI09:23:28
Dolambacı olan
Ahlak09:23:28
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
muamele09:23:23
Davranma, davranış
tahmin09:23:20
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
alyuvar09:23:12
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
allah09:23:00
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
on paralık09:22:56
Değeri çok az veya değersiz, hiç
tespit etmek09:22:53
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
Birinci09:22:49
Bir sayısının sıra sıfatı
YALIM09:22:43
Alev
oğlan09:22:42
Erkek çocuk
sel09:22:39
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
hasret çekmek09:22:36
özlem duymak
yöntem bilimi09:22:35
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
paylaşmak09:22:35
Katılmak
kışla09:22:35
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
beis09:22:34
Engel, uymazlık
duyum yitimi09:22:32
bk. anestezi
İki09:22:30
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
muşamba09:22:28
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
acı09:22:21
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir09:22:11
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
Sert09:22:08
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
pastırma09:22:04
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
meal09:22:03
Anlam, kavram, mefhum
Şile09:22:01
Mercan köşk
Kıyafet09:22:00
Kılık
ibaret09:21:59
Oluşan, meydana gelen
totem09:21:57
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
Halk09:21:50
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
bilmek09:21:46
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
Etkisiz09:21:43
Etkisi olmayan, tesirsiz
takbih09:21:38
Kınama, ayıplama
İhmalkar09:21:37
Savsak, ihmalci
seyek09:21:36
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
TEHLİKE09:21:36
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
kaldırıcı09:21:35
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
arı kil09:21:35
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin
çiçek tozu09:21:34
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
yerel09:21:33
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
Dibek09:21:33
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
buğra09:21:33
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
dirilme09:21:32
Dirilmek işi
orman09:21:31
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
ilim09:21:31
Bilim
aylık09:21:29
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
manidar09:21:27
Anlamlı olan, manalı
karpuz09:21:18
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
dam09:21:17
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
hava basıncı09:21:16
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
masa tenisi09:21:15
Masa topu
Beylik09:21:11
Bey olma durumu
katip09:21:10
Sekreter, yazman
şen şakrak09:20:53
Çok neşeli, şakrak
SOLUNUM09:20:53
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
leylak09:20:50
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
kabuk09:20:49
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
vesayet09:20:46
Vasilik
Kavga09:20:39
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
Gösteriş09:20:32
Gösterme işi veya biçimi
kalça kemiği09:20:30
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
salta09:20:25
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
vazgeçmek09:20:22
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
şişmanca09:20:18
Oldukça şişman, biraz şişman
klişe09:20:15
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
iktifa etmek09:20:01
yetinmek; kanmak
devlet09:19:57
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
tamlayan09:19:53
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
tömbeki09:19:50
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
brom09:19:46
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
halk oylaması09:19:40
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
gök bilimi09:19:39
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
gelecek zaman09:19:32
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
Tren09:19:21
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
köşe09:19:18
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
Pek09:19:14
Sert, katı
yürümek09:19:04
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
üstüne09:19:01
İlişkin, üzerine, dair
MACUN09:18:54
Hamur kıvamına getirilmiş madde
İletişim09:18:50
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
bütün09:18:44
Eksiksiz, tam
sarp09:18:43
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
indirme09:18:41
İndirmek işi
çapraşık09:18:41
Karışık, dolaşık
oligarşi09:18:39
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
kamufle etmek09:18:37
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
bıçak09:18:36
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
hainlik etmek09:18:33
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Türkiye Türkçesi09:18:30
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
MAİLE09:18:29
Aklan
aşiyan09:18:29
Kuş yuvası
TENCERE09:18:28
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
ayak takımı09:18:28
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
çarpıntı09:18:28
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
cezire09:18:27
(denizde) Ada
GEÇMİŞ09:18:26
Geçmek işini yapmış
boya09:18:25
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
Rabıtalı09:18:22
Düzgün, düzenli
mevzi09:18:19
Yer, mahal
ayakkabı09:18:15
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
bu09:18:08
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
çuvaldız09:18:04
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
pano09:18:04
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha