YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

Ağ tabaka09:17:00
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
yol boyu09:16:59
Kara yolunda kenar
rotil09:16:59
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
kenar semt09:16:54
bk. kenar mahalle
kırgız09:16:52
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
karşı sav09:16:52
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
GİYSİ09:16:52
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
iğdiş etmek09:16:51
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
Halk09:16:51
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
kızgınlık09:16:50
Kızgın, ısınmış olma durumu
sayısal09:16:50
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
oy çokluğu09:16:49
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
tuvalet09:16:47
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
GERDEK09:16:44
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
yol almak09:16:43
yolda ilerlemek
tapınmak09:16:41
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
kakül09:16:41
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
alacakarga09:16:40
Saksağan
süzgeç09:16:40
Sıvıları süzmeye yarayan araç
eşlik etmek09:16:38
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
Etnik09:16:35
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
mersiye09:16:34
Ağıt
Tanrı09:16:33
Allah
cengel09:16:30
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
karaltı09:16:30
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
önerge09:16:30
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
zehirleme09:16:27
Zehirlemek işi veya durumu
Menşe09:16:25
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
iflâh olmak09:16:25
onmak, düzelmek
ufak tefek09:16:23
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
düğümlemek09:16:22
Düğüm yaparak bağlamak
kuyumcu09:16:21
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
Sabit09:16:21
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
girişim09:16:21
Bir işe girişme, teşebbüs
özengen09:16:20
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Dengeleyici09:16:19
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
kontenjan09:16:14
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
vecize09:16:13
Özdeyiş
eğri büğrü09:16:10
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
burağan09:16:10
Güçlü esen rüzgâr
vecibe09:16:09
Ödev, boyun borcu
HISIMLIK09:16:06
Hısım olma durumu, karabet
Eskişehir taşı09:16:03
Lüle taşı
basımcılık09:16:02
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
çaba göstermek09:16:01
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
amazon09:16:00
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
denizanası09:15:59
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
agreman09:15:58
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
PEKSİMET09:15:57
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
garanti09:15:57
Güvence, inanca, teminat
CUNDA09:15:57
Yatay serenlerin her iki başı
Çıta09:15:56
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
FELSEFE09:15:54
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Gözenek09:15:53
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
aritmetik işlem09:15:52
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
metalik09:15:52
Madensel, madenle ilgili
artımlı09:15:49
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
sacayağı09:15:48
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
TANIDIK09:15:46
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
ayı09:15:45
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
kanaviçe09:15:44
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
acı09:15:43
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
yılkı09:15:41
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
tahıl09:15:40
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
çitileme09:15:39
Çitilemek işi
Atılgan09:15:37
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
motel09:15:31
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
istihkak09:15:30
Hakkı olma, hak kazanma
neva09:15:30
Ses, ahenk, nağme
karmaşık09:15:27
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
kornea09:15:23
Gözde saydam tabaka
MERAKLI09:15:22
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
güvey,-i09:15:19
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
yavşan otu09:15:18
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
au09:15:17
Altın"ın kısaltması
düzey09:15:17
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
yönetmelik09:15:17
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
karşılıklı09:15:17
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
kendini beğenmek09:15:15
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
teknik09:15:14
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
sövgü09:15:14
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
ESKİ09:15:13
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
kaime09:15:12
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
Hamam böceği09:15:11
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
tekrarlanma09:15:10
Tekrarlanmak işi
yakmaç09:15:09
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
insanoğlu09:15:06
İnsan, âdemoğlu
manidar09:15:04
Anlamlı olan, manalı
rezene09:15:03
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
malik09:15:01
Sahip, iye
öz su09:15:01
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
DİRENÇ09:15:01
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
gramofon09:15:00
Sesyazar, fonograf
YUNANLI09:15:00
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
cetvel09:14:58
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
bek09:14:57
Sert, katı; sağlam
züppeleşme09:14:57
Züppeleşmek işi veya durumu
Üçlü09:14:53
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
saçma sapan konuşmak09:14:51
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
çivit mavisi09:14:50
Çivit rengindeki mavi
itmam09:14:50
Bitirme, tamamlama
pusma09:14:50
Pusmak işi
el koymak09:14:49
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
hektometre09:14:49
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
marifet09:14:47
Ustalık, hüner, uzmanlık
Başkanlık09:14:47
Başkan olma durumu
yozlaşma09:14:47
Yozlaşmak işi, tereddi
öğrenim belgesi09:14:45
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
sünni09:14:45
Sünnet ehlinden olan kimse
feza09:14:42
Uzay
VETERİNER09:14:37
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
Kulunç09:14:37
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
kalevi09:14:35
Alkalik, antiasit
elmas09:14:31
Billûrlaşmış arı karbon
ılıkça09:14:31
Biraz ılık
ötleği09:14:30
Bir cins kartal
güven mektubu09:14:27
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
tezek09:14:27
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
düzenleyici09:14:26
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
öküz damı09:14:25
Öküz ahırı
inkârcı09:14:22
İnkâr eden kimse
aktöre09:14:21
Ahlâk
müellefat09:14:20
Yazılı eserler
nervür09:14:19
Bir veya iki milimlik pli
kereste09:14:18
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
rençper09:14:17
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
NEODİM09:14:16
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
lota09:14:14
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
iklim bilimi09:14:13
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
evlat09:14:12
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk