YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

sekili10:49:35
Sekisi olan
hürmetli10:49:27
Saygılı
yapma10:49:26
Yapmak işi
küçümseme10:49:26
Küçümsemek işi
Pirzola10:49:25
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
yağ bezi10:49:21
Yağ bezleri
mahremiyet10:49:18
Gizli olma durumu, gizlilik
parçalama10:49:17
Parçalamak işi, parçalara ayırma
yenidünya10:49:12
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
karizmatik10:49:07
Büyüleyici, etkileyici
piryol10:49:03
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
Karabasan10:48:58
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
lânetlenme10:48:54
Lânetlenmek işi
paylaştırma10:48:49
Paylaştırmak işi
lânetlemek10:48:44
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
DASİT10:48:40
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
bisiklet10:48:40
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
kamuflâj10:48:39
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
hengâme10:48:35
Patırtı, gürültü, kavga
Mecazen10:48:23
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
çarpıntı10:48:22
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
güneş takvimi10:48:18
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
Derinlik10:48:13
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
içe yöneliklik10:48:12
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
paralık10:48:07
Herhangi bir para değerinde olan
resmi elbise10:48:02
Üniforma
kareli10:47:57
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
TEOLOJİ10:47:53
İlâhiyat, tanrı bilimi
periyodik10:47:49
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
garaz (veya garez) bağlamak10:47:49
birine karşı düşmanlık beslemek
kuru fasulye10:47:48
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
bıyık10:47:45
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
oktav10:47:44
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
Düzen10:47:42
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
dergah10:47:41
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
bulaşıcı hastalık10:47:40
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
senarist10:47:36
Senaryo yazarı, senaryocu
sakız rakısı10:47:32
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
surat asmak10:47:25
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
dostluk10:47:21
Dost olma durumu; dostça davranış
BALDIR10:47:16
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
bambaşka10:47:11
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
epope10:47:10
Destan
hakiki10:47:07
Gerçek
Parlama10:46:58
Parlamak işi
koyu mavi10:46:54
Mavinin bir ton koyusu
Nehir10:46:49
Irmak
Allah rahmet eylesin10:46:40
ölüleri hayırla anmak için söylenir
Meşin10:46:31
Sepilenmiş koyun derisi
Nefis10:46:26
Öz varlık, kişilik
Nefha10:46:22
Güzel koku
divit10:46:16
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
yağlı toprak10:46:14
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
divik10:46:12
Akkarınca, termit
geniş10:46:07
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
kerim10:46:04
Soylu, asil
TOPLUM10:46:03
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
TOPLAM10:45:58
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
güzide10:45:53
Seçkin, seçilmiş, seçme
mescit10:45:44
Cami
direk10:45:40
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
diren10:45:35
Dirgen
mesabe10:45:31
Derece, değer, rütbe
mesame10:45:26
Gözenek
Öğreti10:45:22
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
mesaha10:45:21
Yeri ölçme
karaca10:45:21
Rengi karaya yakın olan, esmer
amor10:45:20
Bir çeşit kumaş
öge10:45:19
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
keşif kolu10:45:12
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
mesnet10:45:08
Dayanak
Destekleme10:45:06
Desteklemek işi
fabrika10:45:05
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Sağlık10:45:03
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
KÜÇÜK HARF10:45:02
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
dingin10:45:02
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
diyet10:44:59
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
diyar10:44:54
Ülke
meslek10:44:45
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
ortadan kaldırmak10:44:40
saklamak
su bitkileri10:44:36
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
BAKIR TAŞI10:44:31
Malakit
aklı başına gelmek10:44:26
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
inanca10:44:21
Güvence
giyinik10:44:02
Giyinmiş olan
kösnül10:43:57
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
lokal10:43:57
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
çukur10:43:56
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
hAKAN10:43:53
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
zamklı10:43:48
Üstüne zamk sürülmüş
Şiddetli10:43:44
Zorlu, sert
nas10:43:42
Açıklık, açık ve kesin yargı
acemce10:43:41
Farsça
feshetmek10:43:39
Kapatmak, dağıtmak
gelişigüzel10:43:38
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
vasıflandırma10:43:34
Nitelendirme
cerrahi müdahale10:43:18
Ameliyat
çektiri10:43:17
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
nurlu10:43:08
Aydınlık, ışıklı, parlak
Donanım10:42:59
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
doldurma10:42:55
Doldurmak işi
son vermek10:42:50
bitirmek, sona erdirmek
kokuşmak10:42:45
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
Alagarson10:42:41
Kısa kesilmiş saç
mehter10:42:40
Mehterhane takımında görevli kimse
HİZMET ERİ10:42:36
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
KALOMA10:42:36
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
islim10:42:35
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
CİNAYET10:42:32
Adam öldürme
yaşlılık bilimi10:42:27
Geriatri
ruhsat10:42:25
İzin, müsaade
çörkü10:42:23
Sayı boncuğu, abaküs
kauçuk10:42:19
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
emmeç10:42:15
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
Kabartma10:42:14
Kabartmak işi
emtia10:42:09
Mallar, satılacak şeyler
topuk kemiği10:42:05
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
bataklık baykuşu10:42:03
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
Aralıklı10:42:02
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
gerçekleşme10:42:01
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
ibra10:42:00
Aklama, temize çıkarma
lir10:41:59
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
inkârcı10:41:57
İnkâr eden kimse
Nesir10:41:52
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
uzay üssü10:41:47
Uzay istasyonu
frikik10:41:43
Serbest vuruş
hoşlanma10:41:40
Hoşlanmak işi
dikdörtgen10:41:38
Açıları dik olan paralel kenar
Erişkin10:41:30
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
tarım10:41:25
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat