YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

YEĞLEME19:38:50
Yeğlemek işi, tercih
Oyunbozan19:38:47
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
kıç19:38:42
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
eser19:38:22
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
hatalı19:37:51
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
öğretme19:37:01
Öğretmek işi
yüreksiz19:36:24
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
antipatik bulmak19:36:24
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
üflemeli19:36:21
Üflenerek çalınan (çalgı)
göz göre göre19:35:56
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
NAMAZ19:35:42
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
YERME19:35:21
Yermek işi, zem
bütünlük19:35:09
Bütün olma durumu
benzeşmezlik19:35:09
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
KÜT19:35:08
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
kronik19:35:03
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
melengiç19:34:43
Çitlembik
gönderme19:34:33
Göndermek işi, irsal
Tefsir19:34:24
Yorumlama
MANTAR19:32:55
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
geciktirme19:32:50
Geciktirmek işi, tehir
Müteveffa19:32:19
(insan için) Ölmüş, ölü
anıştırma19:32:13
Anıştırmak işi
KİŞİ19:32:10
İnsan, kimse, şahıs
semiz otugiller19:31:59
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semiz otu, ipek çiçeği gibi bitkileri içine alan familya
nadir19:31:48
Seyrek, az, az bulunur
edat19:31:28
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
duayen19:31:08
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
Cr19:30:49
Krom"un kısaltması
yıkık19:30:43
Yıkılmış olan, harap, viran
aşınma19:30:38
Aşınmak işi
ufunet19:30:35
Pis koku
Ayık19:30:08
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
SOYUTLAMA19:29:27
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
duyguları açığa vurmak19:29:23
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
güzellik19:29:06
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
kıdemli19:28:48
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
ikramiye19:28:44
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
caz takımı19:28:25
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
Özümleme19:28:17
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
Harika19:28:14
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
yeknesaklık19:27:15
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
marul19:27:10
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
altıntop19:27:08
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
dikdörtgen19:26:59
Açıları dik olan paralel kenar
talih kuşu19:26:55
İyi talih
asıltı19:26:32
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
ZAĞLI19:26:14
Kılağılı
mızrak19:25:57
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
yontu19:25:52
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
görünürde19:25:31
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
sosyoloji19:25:25
Toplum bilimi, içtimaiyat
karaçalı19:25:16
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
kurtçuk19:25:03
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
billur19:24:46
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
dağ bayır19:24:45
İnişli çıkışlı yer, kır
kiralık ev19:24:39
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
fetih19:24:12
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
aktivizm19:23:36
Etkincilik
mark19:23:29
Alman para birimi
mecusi19:23:18
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
kapsam19:23:16
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
boşta gezmek19:23:12
işsiz olmak
namzet19:22:45
Aday
hatasız19:22:20
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
konvoy19:22:04
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
kestirme19:21:58
Kestirmek işi
yandaş19:21:49
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
şile bezi19:21:36
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
derme çatma19:21:11
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
keçi19:20:51
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
utma19:20:35
Utmak işi
uzun etek19:20:34
Eteği uzun olan giysi, maksi
Açım19:20:16
Açma, açılış, küşat
taş balığı19:19:17
İşkine balığına verilen bir ad
yıldırak19:19:15
Süheyl
Devlet19:18:56
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
inileme19:18:47
İnilemek işi
TEDHİŞÇİLİK19:18:45
Tedhişçi olma durumu
argaç19:18:28
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
Çözgü19:18:02
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
Avuçlama19:17:10
Avuçlamak işi
Atık19:16:59
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
ağırşak19:16:44
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
promosyon19:16:39
Özendirme
LEGORN19:16:34
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
Fosil19:16:27
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
İÇTENSİZ19:16:23
İçten olmayan, samimiyetsiz
güvenç19:16:21
Güvenme duygusu, itimat
mamure19:15:59
Bayındır yer, bayındırlık
kişi zamiri19:15:55
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Elgin19:15:03
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
zeravent19:14:49
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
emaneten19:14:42
Emanet olarak
fuhuş19:14:28
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
yılkı19:14:26
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
koleksiyonculuk19:14:19
Koleksiyoncunun yaptığı iş
alışılmamış19:14:13
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
bileme19:14:06
Bilemek işi
anadut19:13:43
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
hümanist19:13:31
İnsancıl
Anot19:12:49
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
mazgallı19:12:34
Mazgalları olan
evmek19:12:25
bk. ivmek
YANLIŞ19:12:19
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
ara sıra19:12:10
Seyrek olarak, zaman zaman
MÜTEREDDİT19:11:05
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
evlilik dışı19:10:58
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
şan19:10:55
Ün, san, şöhret
sıhhat19:10:55
Sağlık, esenlik
vefasızlık19:10:50
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
salisilik asit19:10:50
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
Ürkü19:10:41
Topluluğu saran ortak korku, panik
görgü fukarası19:10:36
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
bağlaşma19:10:29
Bağlaşmak işi, ittifak
softa19:10:14
Medrese öğrencisi
Post19:10:09
Tüylü hayvan derisi
gezmen19:09:39
Gezgin
akıl dışı19:08:54
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
üretici19:08:52
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
sala19:08:51
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
tüfek19:08:39
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
sadece19:08:39
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Uzmanlık19:08:22
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
detektif19:08:20
Gizli polis, polis hafiyesi
olanaklı19:08:14
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
çiçeklik19:08:05
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
köşk19:07:45
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
dizin19:07:23
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
kulak19:07:05
Başın her iki yanında bulunan işitme organı