YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

ceviz içi11:12:09
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
Japon kaktüsü11:12:08
Sütleğen
hayırsız11:12:05
Yararı olmayan, hayrı olmayan
ETKİN11:12:03
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
koşutçuluk11:12:02
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
ekâbir11:12:00
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
iç hastalıkları uzmanı11:11:57
bk. dahiliyeci
ekecek11:11:55
Tohum
eskisi gibi11:11:50
önceden olduğu gibi
gövdelenmek11:11:49
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
dört bir taraf (veya yan)11:11:47
her yan, bütün çevre
ekenek11:11:45
Ekilen yer, mezraa
geçmez11:11:42
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
güç beğenir11:11:41
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
Söz dağarcığı11:11:35
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
maranta11:11:33
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
hainlik etmek11:11:31
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
temizlenme11:11:29
Temizlenmek işi
Eşit11:11:28
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
kırıtma11:11:26
Kırıtmak işi, cilve, işve
gölcük11:11:24
Küçük göl
Eşik11:11:23
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
boyun11:11:18
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
müzakere11:11:13
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
sürdürümcü11:11:08
bk. abone
kırılma11:11:06
Kırılmak işi
SECCADE11:11:02
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
sözlü11:10:59
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
camız11:10:57
Manda, su sığırı, kömüş
kavrama11:10:54
Kavramak işi, anlama, algılama
vefalı11:10:52
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
davranmak11:10:49
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
renksemez11:10:47
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
gerekçe11:10:43
Gerektirici sebep, esbabımucibe
gaddar11:10:40
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
nepotist11:10:38
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
arpa suyu11:10:35
Bira
ermeni11:10:32
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
cenaze duası11:10:31
Cenaze defnedilirken okunan dua
Gündem11:10:27
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
akışkan11:10:26
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Göreceli11:10:24
İzafî, bağıntılı, bağlı
TANRI11:10:21
Allah
tercüme11:10:19
(dilden dile) Çevirme
cüruf11:10:17
Maden posası, demir boku, dışkı
zırnık11:10:11
Arsenik
TAHIL11:10:09
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
gezici11:10:06
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
usçu11:10:04
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
TAKOZ11:10:02
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
ürküntü11:10:00
Ürkme duygusu, tevahhuş
gezmen11:09:59
Gezgin
varsıl11:09:57
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
danışman11:09:52
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
temizlemek11:09:50
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
pişman olmak11:09:49
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
türkçe11:09:43
Genel Türk dili
uyarlaç11:09:40
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
ÖCÜ11:09:39
(çocuk dilinde) Umacı
yurt11:09:37
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
finalizm11:09:32
bk. erekçilik
yuma11:09:27
Yumak işi veya durumu
vasiyet11:09:25
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
Piyes11:09:22
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
Hükümdarlık11:09:20
Hükümdar olma durumu
dalyan ağı11:09:19
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
yeis11:09:14
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
yeke11:09:09
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
ihanet etmek11:09:07
hainlik, kötülük etmek
deve kuşu11:09:04
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
İstenççilik11:09:03
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Yersiz11:09:01
Barınacak yeri olmayan
DANA DERİSİ11:08:56
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
güvensizlik11:08:47
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
şampiyona11:08:44
Şampiyonluk yarışması
MEBDE11:08:41
Baş, başlangıç
MELEK11:08:39
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
MECRA11:08:33
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
Nüfuz11:08:31
(içine) Geçme
MEMNU11:08:30
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
MEMBA11:08:28
Kaynak, pınar
Nükte11:08:26
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
tepkili uçak11:08:24
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
Antep fıstığıgiller11:08:23
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
muadil11:08:16
Eşit, denk, eş değer
aracılık11:08:15
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
DELGİ11:08:13
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
enderun11:08:11
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
kayırıcı11:08:09
Kayıran, koruyan, iltimasçı
açıklık11:08:08
Açık olma durumu
LİF11:08:01
Çok ince ve uzun parça
bildiri11:07:59
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
El gün11:07:57
Başkaları, yabancılar
muamma11:07:56
Bilmece
keçisağan11:07:46
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
bilhassa11:07:45
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
janjan11:07:38
Yanardöner, şanjan
genç11:07:37
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
Aymak11:07:35
Gerçeği anlamak
mezhep11:07:33
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
tertip11:07:32
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
birleştirme11:07:30
Birleştirmek işi veya durumu
tercih11:07:28
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ittifak11:07:27
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
istekli11:07:25
Bir şeye karşı isteği olan
mezkur11:07:23
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
gelin çiçeği11:07:17
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
terane11:07:16
Ezgi, makam, nağme
terazi11:07:14
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
münakaşa11:07:13
Tartışma
terfik11:07:09
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
amortisör11:07:04
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
Yürüme11:07:00
Yürümek işi
zapt etmek11:06:56
zorla almak
parasız pulsuz11:06:53
Yoksul, züğürt
atmasyon11:06:51
Uydurma, palavra
aralamak11:06:47
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
kamufle11:06:44
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
Faik11:06:42
Üstün, yüksek
Fani11:06:39
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
seryum11:06:38
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
serdar11:06:34
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
noktalama11:06:31
Noktalamak işi
İcap etmek11:06:28
gerekmek
flama11:06:25
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
Tekrarlanma11:06:23
Tekrarlanmak işi
YALABIMAK11:06:22
Şimşek çakmak
FEZA11:06:15
Uzay
öğütleme11:06:13
Öğütlemek işi, nasihat
grafit11:06:11
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon