YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

yalın13:41:08
Alev
şahika13:41:06
Doruk, zirve
hikayecilik13:41:05
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
cadalozlaşma13:40:58
Cadalozlaşmak işi
alabalık13:40:56
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
bilek13:40:42
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
HAYLİ13:40:38
Epey, oldukça çok
ulusal13:40:38
Millî
vesayet13:40:26
Vasilik
güdeleme13:40:22
Güdelemek işi
SARKIT13:40:20
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
tutkun olmak13:40:08
âşık olmak, sevdalanmak
paçavra13:40:06
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
markka13:40:06
Finlandiya para birimi, mark
hint kirazı13:39:57
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
veri işlem13:39:54
bk. bilgi işlem
ark13:39:36
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
şakımak13:39:35
(şarkı, şiir için) söylemek
sürgit13:39:22
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
DİZEMLİ13:39:21
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
Yararlanma13:39:16
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
ilintileme13:39:15
İlintilemek işi veya durumu
çökme13:39:15
Çökmek işi, inhitat
Bos13:39:13
bk. boy bos
vites13:38:47
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
kısmet13:38:36
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
KARGAŞA13:38:35
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
Ev13:38:35
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
Kadın hastalıkları13:38:32
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
mülhakat13:38:10
Bir bütüne katılanlar, ekler
ispati13:38:00
İskambil kâğıdında sinek
Mızrak13:37:54
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
cilacı13:37:41
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
müttehit13:37:33
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
Pey13:37:12
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
Dürbün13:37:11
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
dili tutulmak13:37:11
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
haşin13:37:11
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
nagehan13:37:02
Ansızın, birdenbire, ani olarak
konuşma13:36:47
Konuşmak işi
YÜCELTME13:36:34
Yüceltmek işi, yükseltme
adsız13:36:32
Adı olmayan, isimsiz
Tanrılık13:36:28
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
kirli13:36:26
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
resmiyet13:36:23
Resmîlik
hakimane13:36:15
Bilgece
tarımsal13:36:14
Tarımla ilgili, ziraî
vezinli13:36:14
Tartılı
çağ13:36:13
Zaman parçası, vakit
şan13:35:48
Ün, san, şöhret
dogmatik13:35:47
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
petrol13:35:30
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
üstün zeka13:35:23
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
telli çalgılar13:35:23
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
devam etmek (veya ettirmek)13:35:23
başlanmış bir işi sürdürmek
kibirli13:35:22
Kendini büyük gören, büyüklenen
babi13:35:06
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
kinli13:35:02
Öç almak isteyen, kin tutan
şaibe13:34:46
Kir, leke
mağara bilimci13:34:42
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
kaz ayağı13:34:18
bk. kazayağı
adıl13:34:18
Zamir
damar aktarma13:34:16
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
sezgili13:34:13
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
köpek13:34:08
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
ahlakçı13:34:04
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
ornitoloji13:34:04
Kuş bilimi
kalem13:33:58
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
fakirane13:33:58
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
nasir13:33:46
Nesir yazan, nesir ustası
tasdik13:33:46
Doğrulama
SERGERDE13:33:40
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
kinin sülfatı13:33:39
Kinin
Yalı yar13:33:32
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
İnorganik13:33:21
Cansız olan
zımba13:33:21
Delgeç
cilbent13:33:20
Klâsör
Uyumlu13:33:20
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Nükte13:33:15
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
haber ajansı13:33:14
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
kelime oyunu13:33:14
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
gaz13:33:06
Tül
Tüzük13:33:02
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
Şimal13:33:00
Kuzey
yeterli13:32:53
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
telesinema13:32:52
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
Çetele13:32:38
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
örf13:32:32
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
yığma13:32:24
Yığmak işi
ferman13:32:20
Buyruk, emir
KILAVUZLUK13:32:20
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
dumur13:32:12
Körelme
gök gürültüsü13:32:12
Gök gürlemesi
destekleme13:31:47
Desteklemek işi
ima etmek13:31:44
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Randevu13:31:31
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
teneffüs13:31:11
Solunum
ikinci çağ13:31:08
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
uyuklama13:31:06
Uyuklamak durumu
zahire13:31:01
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
berlam13:30:56
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
zahiri13:30:54
Görünen, görünürdeki
şet13:30:52
Sıkarak bağlama, sıkma
Sanki13:30:31
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
yalnızca13:30:24
Yalnız olarak
vajina13:30:22
bk. vagina
Frengi13:30:18
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
dayak atmak13:30:07
dövmek, sopa ile dövmek
odacı13:30:07
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
şaşırma13:30:03
Şaşırmak işi
destur13:30:03
İzin, müsaade
gücendirme13:29:49
Gücendirmek işi
yığın bulut13:29:49
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
arılık13:29:48
Temizlik
hayal etmek13:29:41
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
katma13:29:21
Katmak işi, ilhak
galeta13:29:19
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
mehterbaşı13:29:16
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
kayağan13:28:30
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
genel görünümlü13:28:24
Dıştan görünüşlü
Halebî13:28:06
Halep halkından olan kimse
DOLANIM13:27:56
Tedavül, sirkülâsyon
itham13:27:55
Suçlama, suçlu görme
ratanya13:27:41
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
yakın dost13:27:30
İçten, samimî ve yalın kimse
Uca13:27:25
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
böyle13:27:17
Bunun gibi, buna benzer
salâhiyetli13:27:09
Yetkili
ifrazat13:27:08
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
risk13:27:03
Riziko