YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

kaplama05:30:55
Kaplamak işi
hafriyat05:28:50
Kazı
kaldırma05:27:52
Kaldırmak işi
Abide05:20:42
Anıt
UMUT05:09:07
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
ölçme05:09:03
Ölçmek işi
dakika05:08:12
Bir saatlik zamanın altmışta biri
kay05:05:50
Yağmur, yaz yağmuru
duygu04:53:53
Duyularla algılama, his
siyasetçilik04:47:47
Siyasetçinin işi
om04:44:48
Kemiklerin toparlak ucu
ofris04:42:34
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
emekçi04:41:23
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
faal04:32:04
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
ant04:30:35
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Ağırlık04:29:13
Ağır olma durumu
Koruma04:29:12
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
el koymak04:19:02
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
salam04:18:10
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
EDİNİM04:16:28
Kazanma, iktisap
ongun04:15:03
Çok verimli, bol, eksiksiz
itibarî04:10:29
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ensesi kalın04:05:20
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
nifak04:00:58
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
serbest03:56:56
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
mücerret03:55:36
Soyut
yalan dolan03:48:19
Gerçek olmayan birçok söz
Nazlı03:47:27
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
zarf03:46:12
Kap, kılıf, sarma
cumhuriyet03:45:30
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
cüsseli03:31:04
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ekser03:25:49
Büyük çivi, enser
zevat03:21:32
Kişiler, zatlar
faaliyet03:17:49
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
fok03:04:28
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
talihsiz03:03:46
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
çaresizlik03:00:25
Çaresiz olma durumu
İkram02:56:32
Konuğu ağırlama
bunaklık02:55:03
Bunak olma durumu
ERG02:48:30
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
ecnebi02:46:41
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
tenis02:28:10
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Kontrat02:26:24
Sözleşme
Mektup02:26:19
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Yavaşça02:25:08
Oldukça yavaş, usulca
rezalet02:24:18
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
REY02:23:57
Oy
felsefe02:21:22
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Berilyum02:19:43
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
ırama02:19:11
Iramak işi
yer02:18:08
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Maral02:17:08
Dişi geyik, meral
bencil02:16:57
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
uyku02:16:47
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Zar02:15:26
İnce perde veya örtü
REHBER02:15:12
Kılavuz
yurt içi02:14:46
Yurt sınırları içinde olan
talyum02:12:17
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
Bozma02:11:16
Bozmak işi
fonem02:11:11
Ses birimi
CAN02:08:35
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
bir çokları02:01:19
çok sayıda olan (kimse veya şey)
çekici01:52:03
Çekme işini yapan
peşin01:49:34
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
aort01:45:40
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
imtihan01:43:25
Sınav
evlik01:40:08
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
kök boyası01:39:24
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
küstüm otu01:37:57
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Sak01:36:16
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
MUSKA01:31:57
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
Karasal01:31:48
Kara (I) ile ilgili, berrî
DUDAK01:30:38
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
ABLATYA01:30:28
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
Kas01:30:04
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
renkli01:29:45
Rengi olan
hak01:23:11
Tanrı"nın adlarından biri
Misina01:23:06
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
kin01:22:26
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
raf01:22:13
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
Amut01:22:00
Dikme, dik durumda
BABACAN01:21:55
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
PEK01:21:44
Sert, katı
ENAYİ01:21:37
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
URAN01:21:24
Teknik, sanayi, endüstri
Tekne01:20:26
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
Toplam01:20:16
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
çuval01:11:32
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
esirlik01:10:30
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
p01:07:51
Fosfor"un kısaltması
ZAĞLAMA01:04:22
Zağlamak işi, kılağılama
sohbet01:03:28
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
ŞİİR00:58:18
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
MECLİS00:54:08
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
stabilize yol00:51:10
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
abuhava00:50:25
İklim
yaman00:46:15
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
evrak00:45:54
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
GÖRKEMLİ00:45:29
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
tedrisat00:39:04
Öğretim
çarpan balığı00:35:27
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
tümsek00:34:49
Küçük tepe
Halebî00:29:32
Halep halkından olan kimse
şakımak00:20:48
(şarkı, şiir için) söylemek
dağ00:20:32
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Saf dışı00:20:27
Dizi dışı
Kuru sıkı00:20:27
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
fotoğraf makinesi00:20:23
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
öğle00:20:04
Gün ortası
öte00:19:56
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
öncü00:19:15
Önde gidip haber ulaştıran kimse
öncelikle00:19:11
Öne alınarak, daha önce olarak
çimdik00:18:56
Çimdiklemek işi
çevirme00:18:53
Çevirmek işi, tedvir
vuruş00:18:34
Vurmak işi veya biçimi
şirret00:18:20
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
şase00:18:16
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
utangaç00:18:16
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
Şapşal00:18:14
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ülser00:18:08
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
ön alım hakkı00:17:57
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
çoğu00:17:53
Çoğu zaman, çok defa
ÜS00:17:40
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
tuğ00:17:36
Sorguç
Öğütleme00:17:35
Öğütlemek işi, nasihat
ÖNDELİK00:17:30
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
tespih ağacı00:17:26
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
abat00:17:24
Bayındır, mamur
yıldız çiçeği00:17:23
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
yüzücü00:17:18
Yüzme sporu yapan kimse