YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

kahramanlık21:47:33
Kahraman olma durumu
ötücü kuşlar21:47:29
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
düzenleme21:47:29
Düzenlemek işi
hiddetli21:47:28
Kızgın, öfkeli
muhteris21:46:57
Hırslı
çalışılma21:46:22
Çalışılmak işi
kanaatkar21:45:52
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
piyade21:45:43
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
karabatak21:45:14
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
meziyet21:45:11
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
mikoz21:45:01
Mantar
tabure21:44:49
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
Sefaret21:44:21
Elçilik, sefarethane
anilin21:44:14
Benzenden türeyen bir amin
mükellefiyet21:43:47
Yüküm, yükümlülük
süreğen21:43:44
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
mugayeret21:43:09
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
atlet21:42:59
Atletizmle uğraşan kimse
Ölçülü21:42:46
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
bağır21:42:30
Göğüs
klor21:42:19
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
tutarık21:41:59
bk. tutarak
sirayet21:41:56
(hastalık) Geçme, bulaşma
çok geçmeden21:41:52
kısa bir süre sonra
murdar21:41:49
Kirli, pis
besi21:41:38
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
karsak21:41:34
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
grafit21:41:34
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
Torunlar21:41:33
sonraki döller, kuşaklar
durağan21:41:33
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
delk21:41:27
Ovma, ovuşturma
simgesel21:41:25
Sembolik
rahatlama21:41:14
Rahatlamak işi
TULUMBA21:40:59
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
kıymetlilik21:40:53
Değerlilik
arı21:40:24
Temiz, münezzeh
kavara21:40:03
Balı alınmış petek
döşek21:39:50
Yatak
vaki21:39:16
Olan, olmuş
seyyare21:39:12
Gezegen
fiziksel21:39:09
Fizikle ilgili olan
melamet21:38:57
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
damıtmak21:38:48
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
yeke21:38:41
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
yarma21:38:38
Yarmak işi
mukim21:38:35
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
öfkeli21:38:23
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
feyyaz21:37:54
Çok verimli, gür
Göçmen21:37:48
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
salgı21:37:42
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
solocu21:37:39
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
makferlan21:37:30
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
tulûat21:37:17
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
AYAKTAŞ21:37:14
Arkadaş, yoldaş; hempa
ayaklanma21:37:02
Ayaklanmak işi
mübarek21:36:55
Verimli, bereketli
NEŞİDE21:36:27
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
sıçan otu21:36:23
Arsenik
nuhuset21:36:21
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
yaşlanmak21:36:17
ladin21:36:09
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
araklama21:36:02
Araklamak işi, çalma, aşırma
yayılmacılık21:35:49
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
pabucunu eline vermek21:35:35
kovmak
ufunet21:35:26
Pis koku
PROSTAT21:35:19
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Münebbih21:35:16
Uyarıcı
Yönetici21:35:15
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
öğütme21:35:11
Öğütmek işi
imik21:35:07
Boğaz, gırtlak
talan21:34:45
Yağma, çapul
taife21:34:39
bk. tayfa
uzaklaşmak21:34:17
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
KUNDA21:33:36
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
kokuşuk21:33:23
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
of21:33:22
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
bıçak21:33:01
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
rastgele21:32:30
Herhangi bir, gelişigüzel
Gagavuz21:32:24
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
özlük21:32:24
Bir şeyin durumu, mahiyet
konvansiyonel21:32:24
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
uzunlamasına21:32:15
Uzunluğuna
temelli21:32:12
Herhangi bir nitelikte temeli olan
sunuş21:32:03
Sunmak işi veya biçimi
kaliforniyum21:31:58
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
methiye21:31:53
Övgü
konuşkan21:31:47
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
göz hapsi21:31:45
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
jogging21:31:44
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
hamam kesesi21:31:42
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
aspur21:31:34
Yalancı safran
hurufat21:31:31
Harfler
hitap21:31:25
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
avukat21:31:22
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
Doğan21:30:54
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
n21:30:48
Azot"un kısaltması
m21:30:39
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
k21:30:35
Potasyum"un kısaltması
p21:30:26
Fosfor"un kısaltması
tutkun21:30:04
Gönül vermiş, meftun, meclûp
etkincilik21:30:01
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
bacak21:30:01
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
sıkılma21:29:51
Sıkılma işi
deneyci21:29:31
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
fatura21:29:15
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
kesmik21:29:14
Kesilmiş sütün koyu bölümü
nebati21:29:13
Bitki ile ilgili, bitkisel
yarış arabası21:29:08
Yarışa katılan araba
bombeli21:29:06
Şişkinliği, kabarıklığı olan
para canlısı21:29:04
Paraya düşkün, para gözlü
nefes21:28:55
Soluk
yapmacık21:28:55
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
lambada21:28:51
Güney Amerika"da yapılan bir dans
mürdesenk21:28:47
Doğal kurşun oksit, PbO
yay gibi21:28:46
eğri
yüzücü21:28:36
Yüzme sporu yapan kimse
büyü yapmak21:28:25
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
kafein21:28:02
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
bazal21:27:59
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
rulo21:27:54
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
gamsele21:27:46
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
basak21:27:28
Merdiven
baraj21:27:21
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
budama21:27:05
Budamak işi
başmuharrir21:26:39
Başyazar, sermuharrir
dekoratif21:26:36
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
lazım21:26:17
Gerek, gerekli
yeryüzü21:26:00
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
lokomotif21:25:56
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
ibrişim21:25:22
Kalınca bükülmüş ipek iplik