YEĞLEME

1.İsimYeğlemek işi, tercih

Son Arananlar

YEĞLEME08:05:38
Yeğlemek işi, tercih
fırtına kuşu08:05:36
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
şinanay08:05:34
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
fırka08:05:27
İnsan topluluğu
konu08:05:22
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
fırıldak gibi08:05:21
sürekli düşünce değiştiren, sözünden dönen (kimse)
naneli08:05:20
Nanesi olan
taş kömürü08:05:19
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
YALITKAN08:05:18
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
plasenta08:05:15
Etene, son, meşime
fır08:05:12
Fırıl fırıl
naif08:05:10
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
yöntem08:05:07
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
fıkra08:05:05
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
mütevazi08:05:00
Birbirine paralel olan
radikal08:05:00
Köklü, kesin, kökten
TEPİ08:04:59
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
fışkı08:04:58
Atgillerin taze dışkısı, tersi
cahil08:04:54
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
fücceten08:04:52
Birdenbire, ansızın (ölmek)
lehçe08:04:50
Polonya dili
İKAMETGAH08:04:46
İkamet edilen, oturulan yer, konut
eziyet çekmek08:04:45
zahmet ve sıkıntıya uğramak
yararlanma08:04:41
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
evlendirme08:04:40
Evlendirmek işi
politika yapmak08:04:37
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
tapa08:04:35
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
evlat08:04:33
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
evlâ08:04:25
Daha iyi, yeğ
sergilik08:04:24
Sergi yeri
kerevet08:04:19
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
evin08:04:18
Bir şeyin içindeki öz, lüp
yetim08:04:14
Babası ölmüş olan çocuk
öveç08:04:12
İki üç yaşındaki erkek koyun
evaze08:04:12
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
Cesaretli08:04:04
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
nazariyat08:04:03
Kuramlar
niyet08:04:03
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
namaz seccadesi08:04:02
Üzerinde namaz kılınan seccade
dişleme08:03:59
Dişlemek işi
etajer08:03:57
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
ev08:03:53
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
etraf08:03:46
Yanlar, taraflar
etkisizleştirme08:03:37
Etkisizleştirmek işi
etüt08:03:30
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
esprili08:03:23
Esprisi olan
macera08:03:21
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
erzak08:03:20
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
jimnastik08:03:20
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
esneklik08:03:19
Esnek olma durumu, elâstikiyet
Hayırsever08:03:13
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
sergi08:03:08
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
esirgeme08:03:06
Esirgemek işi, himaye, vikaye
fen bilimi08:03:06
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
maden suyu08:03:05
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
abdal08:03:04
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
eser08:03:01
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
esaret08:02:52
Kölelik, tutsaklık, esirlik
erozyon08:02:43
Aşınma; itikâl
ermeni gelini gibi kırıtmak08:02:33
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
kotlet08:02:32
Pirzola
imale etmek08:02:27
eğmek, çevirmek
nargile tütünü08:02:26
Tömbeki
erkli08:02:23
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
töre dışı08:02:14
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
erime08:02:14
Erimek işi
Yüz kalıbı08:02:06
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
erişme08:02:05
Erişmek işi
tıpatıp08:02:02
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
ikamet etmek08:01:59
bir yerde oturmak, eğleşmek
erişim08:01:57
Erişmek işi
apış08:01:57
Butların iç tarafı, iki bacak arası
onur belgesi08:01:55
Şeref belgesi
erekçilik08:01:51
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
erbiyum08:01:45
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
umar08:01:45
Çare
cinsel08:01:44
bk. cinsî
Tohum08:01:43
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
f08:01:40
Flüor"un kısaltması
enjektör08:01:38
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
enikonu08:01:27
İyiden iyiye, iyice
krema08:01:26
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
AYRILMA08:01:22
Ayrılmak işi
engelleme08:01:21
Engellemek işi
agora08:01:18
Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı
enerjik08:01:07
Enerji ile ilgili
Çağ08:01:00
Zaman parçası, vakit
perestişkâr08:01:00
Taparcasına seven, tapınan
enenme08:00:54
Enenmek işi
ender08:00:41
Çok az, çok seyrek
endüstriyel08:00:32
Endüstri ile ilgili, sınaî
KEÇİ YEMİŞİ08:00:23
Yaban mersini
endüksiyon08:00:20
Tüme varım
gölge balığı08:00:17
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
budun08:00:13
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
emperyalist08:00:09
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
burma08:00:08
Burmak işi
HAYAL KIRIKLIĞI08:00:03
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
düşkün08:00:02
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
fay08:00:02
Kırık (III)
elveda07:59:57
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
DÜZEYSİZ07:59:47
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
Yiğitçe07:59:38
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
nifak07:59:31
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
elezerlik07:59:29
Sadizm
ele avuca sığmamak07:59:16
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
HAC07:59:12
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
melez07:59:12
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
selika07:59:11
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
Çözümlemeli07:59:07
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
elbette07:59:05
Elbet
elâstik07:58:56
Elastikî
İyi niyet07:58:47
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
pekent07:58:47
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
hitam07:58:31
Son, bitim
sıkıntı vermek07:58:26
tedirgin etmek, bunaltmak
yargıcı07:58:25
Hakem
ruh bilimi07:58:23
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
MANZUME07:58:23
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
tahsil görmek07:58:23
yüksek öğrenimde bulunmak
ROSTO07:58:22
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
ispirto07:58:22
Etil alkol
sahne07:58:21
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
idam sehpası07:58:21
Darağacı
el yatkınlığı07:58:20
İşe alışmış olma durumu, mümarese
soğuk07:58:17
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
ekti07:58:10
Her yiyeceği canı çeken
eksen07:58:05
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
üzme07:57:59
Üzmek işi
TAPMA07:57:44
Tapmak işi