yardım

1 İsim

Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet

Cümle 1: Sizin yardımınız olmasaydı, bu iş başarılamazdı. Cümle 2: Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı. - M. Ş. Esendal

Etki

Cümle 1: Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu. - N. Cumalı

Bağış, iane

Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para, ihtiyaç maddeleri