yansıca

1 İsim

Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi