YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

falihayır03:12:32
İyiye yorulur olgu
tufan03:12:29
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
Büyük harf03:12:24
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
alt kurul03:12:15
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
lezbiyenizm03:12:06
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
krizantem03:12:05
Kasımpatı
sevişme03:12:03
Sevişmek işi
Mantıklı03:11:56
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
yozlaşma03:11:51
Yozlaşmak işi, tereddi
Müstehzi03:11:49
Alaycı
Zodyak03:11:45
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
Grup03:11:39
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
müşavere03:11:35
Danışma, danış
burağan03:11:33
Güçlü esen rüzgâr
zeyil03:11:30
Ek
cam gibi03:11:25
arkası görünen, saydam, şeffaf
otolit03:11:24
bk. işitme taşı
satranç tahtası03:11:24
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
Türemiş03:11:21
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
sepici03:11:19
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
adilik03:11:15
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
mektup03:11:13
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Memeliler03:11:07
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
savsama03:11:02
Savsaklama, ihmal
flâvta03:10:56
Flüt
sessiz03:10:49
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
ACEMLEŞME03:10:49
Acemleşmek durumuna gelmek
varyasyon03:10:47
Çeşitleme
tahammül03:10:43
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
zamansız03:10:37
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
vazgeçilme03:10:29
Vazgeçilmek işi veya durumu
Seyreklik03:10:27
Seyrek olma durumu
Manzum03:10:23
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
somya03:10:22
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
tomruk03:10:19
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
BİRLİ03:10:19
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
kompozitör03:10:14
Besteci
alizarin03:10:13
Kök boyası, kök kırmızısı
sonda03:10:11
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
sıcak03:10:08
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
not almak03:10:05
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
beyanname03:09:59
Bildirge
silikat03:09:56
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
örtmek03:09:54
Kapamak
basma03:09:53
Basmak işi
inkar03:09:50
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
basit03:09:47
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
takdir03:09:44
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
bariz03:09:42
Açık, göze çarpan, belirgin
üzerine almak03:09:41
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
İNŞA03:09:36
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
meç03:09:33
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
Çivit03:09:28
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
sebze03:09:26
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
tıpkıçekim03:09:18
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
mürebbi03:09:15
Eğitici
perhiz yapmak (veya etmek)03:09:14
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
Uysal03:09:10
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Aktar03:08:56
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
tekdir03:08:56
Azarlama, paylama
Gömme03:08:45
Gömmek işi
ayni03:08:44
Gözle ilgili
dinamik03:08:40
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
askerlik03:08:39
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
akar03:08:38
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
ihtilaf03:08:36
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ağırşak03:08:34
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
SUÇ03:08:31
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
saç örgüsü03:08:30
Nakış işlerinde bir tür motif adı
afet03:08:24
Doğanın sebep olduğu yıkım
afak03:08:22
Ufuklar, dört bir taraf
ahit03:08:14
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
plaket03:08:14
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
narkozcu03:08:12
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
genişletme03:08:12
Genişletmek işi
karatavuk03:08:06
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
tarihî tiyatro03:08:04
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
19 Mayıs03:07:58
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kahve03:07:54
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
kadim03:07:50
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
Hiza03:07:47
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
likit03:07:46
Sıvı, akışkan
vilâdî03:07:42
Doğuştan (olan)
Bolluk03:07:36
Bol olma durumu
çamur deryası03:07:36
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
fukara03:07:34
Yoksul, fakir, fıkara
duyurum03:07:32
Duyurma işi
güvercin03:07:25
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Hars03:07:22
Tarla sürme
şirret03:07:05
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
avuntu03:06:59
İnsanı avutan şey, teselli
gensoru03:06:58
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
Kalıtım03:06:52
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
topaç03:06:50
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
işmar03:06:48
El, göz veya baş ile yapılan işaret
Rabbena03:06:42
Tanrı, Tanrım
katliam03:06:39
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
şirket03:06:36
Ortaklık
denizhıyarları03:06:34
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
heyecan03:06:32
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
laktaz03:06:24
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
çokluk03:06:21
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
rüküş03:06:18
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
KUTSAL03:06:16
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
zekâ yeteneği03:06:15
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
renkölçer03:06:07
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
koltukluk03:06:04
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
dolmen03:06:02
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
vurguncu03:05:55
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
Yakışıklı03:05:52
(erkek için) Güzel, gösterişli
Besleme03:05:52
Beslemek işi
olefin03:05:50
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
Tedirgin03:05:44
Rahatı, huzuru kaçmış
kelek03:05:40
Olgunlaşmamış ham kavun
dalamak03:05:36
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
bakıcı03:05:32
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
cemile03:05:29
(kadın için) Güzel
tomurcuk03:05:17
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
traksiyon03:05:11
Çekim
yerey03:05:10
Yeryüzünden bir parça, arazi
degajman03:04:58
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
MOSTRALIK03:04:56
Göstermelik, numune
ısmarlamak03:04:54
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
Savunma03:04:52
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
görgü kuralları03:04:48
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
haşin03:04:46
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
kulluk kölelik03:04:40
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
sıyga03:04:29
Kip
maltoz03:04:27
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
faraza03:04:25
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki