YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

Müslümanlık16:57:40
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
İrsiyet16:57:33
Soya çekim, kalıtım, veraset
ağız kavafı16:57:33
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
kalın ses16:57:28
Titreşim sayısı az olan
Komplike16:57:16
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
Cihat16:56:59
Din uğruna yapılan savaş
emaneten16:56:56
Emanet olarak
aka16:56:36
Büyük kardeş, ağabey
kalp acısı16:56:36
Büyük üzüntü
nadas16:56:35
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
DALGI16:56:29
Gaflet, aymazlık
kacak16:55:59
bk. kap kacak
glikol16:55:58
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
FEL16:55:53
Görüngü
BALIK YUMURTASI16:55:52
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
FON16:55:35
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
ide16:55:35
bk. idea
Bulut16:55:28
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
ortaya koymak16:55:27
herkesin görebileceği yere koymak
Had16:55:24
Sınır, uç
Avantacı16:55:22
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
KABİLE16:55:22
Ebe
Tik16:55:00
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
bohem16:54:55
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
belirtili16:54:54
Belirtisi olan
kanun hükmünde kararname16:54:53
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
Huy16:54:51
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
ayrı16:54:35
Yerleri bir olmayan
sağlam16:54:32
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
kaynakça16:54:31
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
nefret16:54:30
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
Tat16:54:23
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
Adamakıllı16:54:22
Gereğinden çok, iyice
Zevksiz16:54:12
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
şanslı16:54:10
Talihi olan, talihli
İTFA16:54:10
Söndürme
idam16:54:09
Ölüm cezası
mesaha16:54:04
Yeri ölçme
ütopyacı16:54:02
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
yönetmenlik16:54:01
Yönetmen olma durumu
melek16:54:00
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
adıl16:53:47
Zamir
ağ yatak16:53:40
Hamak
prematüre16:53:35
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
kara para16:53:35
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
boa16:53:33
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
doku bozukluğu16:53:31
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
sıhhatli16:53:31
Sağlıklı
armonika16:53:20
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
ateist16:53:02
Tanrıtanımaz
yoğunlukölçer16:52:59
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
inceltici16:52:56
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
mutaassıp16:52:41
Bağnaz
kötü16:52:41
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
Mürettiphane16:52:40
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
istiklal16:52:32
Bağımsızlık
biriktirme16:52:16
Biriktirmek işi, tasarruf
ussal16:52:13
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
kaymak16:52:13
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
gönyeleme16:52:11
Gönyelemek işi
çocuk bezi16:52:10
Bebeklerin altına bağlanan bez
çekmece16:52:09
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
taklit etmek16:52:09
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
Lebiderya16:51:58
Deniz kenarı
kucaklamak16:51:45
Kucağına almak, kucağında taşımak
Antidot16:51:44
bk. panzehir
aya16:51:34
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
agu16:51:24
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
Fani16:51:19
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
dağ armudu16:51:17
Yabanî armut, ahlat
turnagözü16:51:15
Berrak ve parlak sarı
hat16:51:10
Çizgi
Çözümlemeli16:51:01
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
piliç16:50:50
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
tepkime16:50:45
Tepkimek işi
eyyam16:50:43
Günler
tatbik16:50:43
Uygulama, pratik
Avustralyalı16:50:24
Avustralya kökenli olan (kimse)
örf16:50:22
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
kurgusal16:50:17
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
şor16:50:16
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
ferda16:50:15
Erte, yarın, yarınki
dadacı16:50:15
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
dünya alem16:50:14
Herkes, bütün insanlar
ağaç mantarı16:50:09
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
yaşam koşulları16:50:07
Hayat şartları
biraz16:49:57
Kısa bir süre için
bilim16:49:47
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
parlak16:49:42
Parlayan, ışıldayan
Kehle16:49:42
Bit
şen olmak16:49:41
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
inanmak16:49:31
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
fiş16:49:26
Prizden akım almaya yarayan araç
teşkilat16:49:21
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
duba16:49:10
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
kuaför16:48:57
Kadın berberi
Çıta16:48:55
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
artık16:48:44
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
yankesici16:48:36
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Tutanak16:48:33
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
cambazhane16:48:32
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
enfraruj16:48:24
Kızıl ötesi
atlas çiçeği16:48:10
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
zinhar16:48:03
Sakın, asla, olmasın!
Yönetici16:48:02
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
evcil16:48:01
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
Gönderme16:47:38
Göndermek işi, irsal
aymazlık16:47:31
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
cephane16:47:29
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
eş değer16:47:20
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
uygun gelmek16:47:11
yakışmak, yaraşmak
becerikli16:47:02
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
GÖZ PINARI16:46:58
Gözün burun tarafındaki ucu
küçük önerme16:46:53
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
soy sop16:46:50
Bütün soy ve hısımlar
Civciv16:46:50
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
bitki örtüsü16:46:32
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
OMUZLUK16:46:22
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
özetleme16:46:19
Özetlemek işi
alabanda16:46:08
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
sözünün eri olmak16:45:55
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
kötülük etmek (veya yapmak)16:45:52
kötü davranmak, zarar vermek
ozansı16:45:50
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
soru işareti16:45:50
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
lake16:45:47
Lâka ile cilâlanmış
harekete geçmek16:45:44
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
yürekten16:45:42
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
yoksun olmak16:45:42
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yenidünya16:45:18
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
hüngür hüngür16:45:03
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra