YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN15:15:19
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
işlik orun15:15:15
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
ağlatı15:15:07
Trajedi
Hasılı15:14:58
Sözün kısası, kısacası
alt alta15:14:29
Birbirinin altında olarak
vasıf15:14:08
Nitelik
ticaret gemisi15:13:37
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ikebana15:13:25
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
galsame15:12:36
Solungaç
karasu15:11:45
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
tariz15:11:40
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
halat15:11:39
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
taraz15:10:58
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
Meta15:10:37
Mal, ticaret malı
tepkime15:10:27
Tepkimek işi
Saplantı15:08:52
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
kement15:08:31
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
biyokatalizör15:08:10
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
Fasıla15:08:06
Aralık, ara, kesinti
Titreşim15:07:28
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
ülkücülük15:06:24
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
darı15:06:03
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
duyum yitimi15:06:01
bk. anestezi
dengeli15:05:54
Dengesi olan, muvazeneli
ırk15:05:42
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
niyet15:05:26
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Nafi15:04:42
Yararlı, kazançlı
tahin15:04:33
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
takva15:03:53
Günahtan sakınma, züht
tuhaflık15:03:11
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
BURCU15:03:04
Güzel koku, ıtır
dikili taş15:02:49
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
öbek öbek15:02:28
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
tatlı su Frengi15:02:21
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
ters15:02:16
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
İstihza15:02:05
Gizli veya ince alay
fizik gücü15:01:58
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
televizyon15:01:25
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
liseli15:01:23
Lise öğrencisi
en azından15:01:13
en azı ile, hiç olmazsa
kertik kertik15:01:10
Üzeri kertiklerle dolu
yenilik15:01:05
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
maskara15:00:55
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
tarpan15:00:54
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
NEŞİDE15:00:51
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
UYKU SERSEMLİĞİ15:00:46
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
antipati15:00:42
Sevimsizlik, soğukluk
tavan aralığı15:00:41
bk. tavan arası
SUSAM YAĞI15:00:36
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
zanlı15:00:35
Sanık
YEĞLEME15:00:32
Yeğlemek işi, tercih
materyalizm15:00:12
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
sefillik15:00:10
Yoksulluk
rahatlama14:59:52
Rahatlamak işi
birbiri için yaratılmış olmak14:59:49
birbiriyle çok iyi anlaşmak
yağış düzeni14:59:47
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
alıp vermek14:59:33
yürek çarpıntısı geçirmek
Yaslanma14:59:23
Yaslanmak (I, II) işi
tavsiye mektubu14:59:21
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
tamamen14:59:15
Bütün olarak, büsbütün
kefillik14:59:11
Kefil olma durumu, kefalet
özenti14:59:10
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
istinatgah14:58:35
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
yaslı14:58:30
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
KUZEY14:58:28
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
seçmeli yemek14:58:23
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
isal14:58:13
Ulaştırma
yedek lastik14:58:08
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
irin14:58:06
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
inci14:57:49
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
imik14:57:46
Boğaz, gırtlak
illa14:57:41
İlle
kozalak14:57:36
Koza
viroloji14:57:35
Virüsleri inceleyen bilim dalı
yamak14:57:33
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
ayakta kalmak14:57:30
oturacak yer bulamamak
bozmak14:57:13
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
Müstahkem14:57:06
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
aklan14:57:03
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
Tasavvur14:56:49
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
sorumlu14:56:44
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Kafa14:56:37
Baş (özellikle insan başı), ser
kiralama14:56:33
Kiralamak işi
klinik14:56:28
Hasta bakılan yer
kanaatkar14:56:25
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
elektrot14:56:03
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
izafî14:55:54
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
Katarakt14:54:45
Ak su, ak basma, perde
Nokta14:54:11
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
konkordato14:53:32
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
Tiftik14:53:10
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
afsun14:52:56
Büyü, füsun
tenakuz14:52:35
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
gönül hoşluğu14:52:29
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
ayrıca14:51:35
Ayrı olarak
ciddiye almak14:50:33
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
ibra14:49:42
Aklama, temize çıkarma
yapay14:49:21
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
muvaffak olmak14:48:40
başarmak, başarılı olmak; becermek
beylik14:48:30
Bey olma durumu
arıza14:48:28
Engebe
Yenge14:48:27
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
haset etmek14:48:20
kıskanmak, çekememek, günülemek
mutabık14:47:59
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
masarika14:47:01
Bağırsakları tutan karın iç zarı
betisiz14:47:01
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
sarf14:47:01
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
edisyon14:47:00
Basım
doldurma14:47:00
Doldurmak işi
ruhiyat14:47:00
Ruh bilimi, psikoloji
kerkenez14:47:00
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
Terlik14:46:59
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
bakaya14:46:59
Kalıntılar
marifetli14:46:59
Ustalıklı, hünerli
kriter14:46:59
Ölçüt, kıstas
mevzi14:46:58
Yer, mahal
Vurgu14:46:58
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
nazenin14:46:58
Cilveli, nazlı
aheste14:46:58
Yavaş, ağır
hergele14:46:58
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
cabadan14:46:58
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
kritik14:46:57
Tehlikeli, endişe veren (durum)
filiz14:46:57
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
tutturma14:46:57
Tutturmak işi
hayvanat14:46:56
Hayvanlar
pudra14:46:56
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
nutuk14:46:56
Söz, konuşma
nisan14:46:56
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
antropolog14:46:56
İnsan bilimi uzmanı
fatihane14:46:56
Fatih gibi, fatihe benzercesine