YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN12:45:06
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Ala sulu12:45:05
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
ilinti12:45:04
İki şey arasında ilgi, ilişki
takma ad12:45:03
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
olağan12:45:02
Sık sık olan, olagelen, tabiî
korumak12:45:01
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
fevk12:44:59
Üst, yukarı
cambazlık12:44:57
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
künefe12:44:55
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
korunak12:44:53
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
korunga12:44:52
Yabanî yonca, tirfil
feri12:44:50
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
ferz12:44:48
Satranç oyununda vezir
dahice12:44:41
Dâhiye yakışır (biçimde)
hürmetli12:44:40
Saygılı
Hararet12:44:38
Isı
KATMAN BULUT12:44:37
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
korkunç12:44:35
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
havalandırma12:44:33
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
kokmuş12:44:29
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
biteviyelik12:44:27
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
bütünleşme12:44:26
Bütünleşmek işi
KAZANMA12:44:23
Kazanmak işi, edinme
tirşe12:44:20
Yeşil ile mavi arası renk
hematit12:44:18
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
Bi12:44:16
Bizmut"un kısaltması
düzgüsel12:44:14
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
sadece12:44:14
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
gudde12:44:12
Bez, beze
12:44:10
Nikel"in kısaltması
sadaka12:44:08
Dilenciye verilen para
dokunulmazlık12:44:06
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
travers12:44:04
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
Ziyan12:44:01
Zarar
ırkçılık12:44:00
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
dazlak12:43:55
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
kapçık meyve12:43:53
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
Felek12:43:47
Gök, gökyüzü, sema
ALAŞIM12:43:45
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
terkip etmek12:43:41
birleştirmek, bir araya getirmek
sarısabır12:43:38
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
kan bilimci12:43:30
Kan bilimi uzmanı, hematolog
cariyelik etmek12:43:26
cariye gibi hizmet etmek
jeolojik12:43:24
Yer bilimi ile ilgili
ajans12:43:24
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Şeb12:43:22
bk. gece, ruz
yeknesak12:43:20
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
nedime12:43:16
Hanım arkadaş
asetilen12:43:14
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
mazı12:43:12
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
Kaliteli12:43:10
Nitelikli
YAŞLANMAK12:43:06
BAKANLIK12:43:05
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
SÖZSÜZ OYUN12:43:03
bk. pantomim
açı12:43:01
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
gözleme12:42:59
Gözlemek işi, tarassut
dalgakıran12:42:53
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
zifafa girmek12:42:49
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
iade12:42:47
Alınmış bir şeyi geri verme
Zıpır12:42:45
Delişmen
Islık12:42:42
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
üzüm çekirdeği12:42:40
Üzümün özünde bulunan çekirdek
Yaramaz12:42:28
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
Halkçılık12:42:25
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
Yakut12:42:23
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
korkmak12:42:18
Kaygı duymak, endişe etmek
dayanak12:42:12
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
dayanma12:42:10
Dayanmak işi
dayamak12:42:08
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
sevgi beslemek12:42:06
sevgi duymak, sevmek
Zoka12:41:59
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
TEKSTİL12:41:57
Dokuma
genç irisi12:41:50
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
Ziya12:41:48
Işık, aydınlık
ispati12:41:46
İskambil kâğıdında sinek
Duyurmak12:41:44
İlân etmek
şelale12:41:38
Büyük çağlayan, çavlan
tescil12:41:36
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
arama12:41:33
Aramak işi, taharri
prototip12:41:31
İlk örnek, ilk tip
suçlama12:41:29
Suçlamak işi, itham
üst üste12:41:27
Birbiri arkasından
üryani12:41:25
İnce kabuklu bir tür erik
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)12:41:22
borcunu ödeyip bitirmek
Dinlenme12:41:20
Dinlenmek işi, istirahat
Dinlence12:41:16
Tatil
taşlama12:41:11
Taşlamak işi
yürek çarpıntısı12:41:07
Yüreğin sık ve hızlı vurması
tan yeri12:41:03
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
hezeyan12:41:01
Saçmalama
tan yeli12:40:59
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
yücelik12:40:57
Yüce olma durumu, ulviyet
yücelme12:40:52
Yücelmek işi, itilâ
Bayrak12:40:49
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
tamamlanmak12:40:47
Bitirilmek
mendelevyum12:40:45
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
monotip12:40:43
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
monoton12:40:41
Tekdüze, yeknesak
kış12:40:39
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
gizlemek12:40:31
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Yayla12:40:29
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
Su12:40:24
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
mortocu12:40:18
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
Genişlik12:40:16
Geniş olma durumu
ilerleyici12:40:14
İleri giden, ilerleyen
GELENEKSEL12:40:12
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
inikâs12:40:10
(ışık için) Yansıma, yansı
uyrukluk12:40:08
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
kölelik12:40:02
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
fevrî12:39:59
Birdenbire, düşünmeden yapılan
İzlenimcilik12:39:49
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
ressamlık12:39:47
Ressam olma durumu
üstüne12:39:46
İlişkin, üzerine, dair
Düşkün12:39:44
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
kirtil12:39:38
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
girişken12:39:36
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
YANSIZ12:39:34
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
debdebe12:39:32
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
sınaî12:39:28
Sanayi ile ilgili
özdeş12:39:22
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
kararlı12:39:20
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
kaymakam12:39:18
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
dönüm12:39:16
1000 m² lik bir alan ölçüsü
hektar12:39:14
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
görmemiş12:39:10
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
Hizmetli12:39:08
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
uzay adamı12:39:06
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
Festival12:39:05
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
ALKA EVLİ12:39:04
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
PARANTEZ12:39:02
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç