YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN09:02:24
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
yerine koymak09:02:23
gibi görmek, saymak
bohçacı09:02:21
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
örümcek09:02:18
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
abdülleziz09:02:18
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
teker teker09:02:12
Birer birer, ayrı ayrı
cumhuriyet09:02:10
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
Ayrılış09:02:08
Ayrılmak işi veya biçimi
tehir etmek09:02:06
ertelemek
karşıtçı09:02:01
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
görevden almak09:01:59
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
Eleman09:01:59
Öge, unsur
somutluk09:01:57
Somut olma durumu
amenna09:01:55
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
gözü görmemek09:01:53
görmez olmak
BUYURUCU09:01:51
Buyruk, emir veren
alfabetik katalog09:01:41
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
garaz (veya garez) bağlamak09:01:39
birine karşı düşmanlık beslemek
altın sarısı09:01:37
Altın rengini andıran
mürteci09:01:33
Yeni düzene karşı direnen gerici
gelip geçici09:01:33
Sürekli olmayan, kısa süreli
arkadaş09:01:32
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
PERHİZ09:01:31
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
arapça09:01:27
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
etkincilik09:01:25
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ölçüyü kaçırmak09:01:23
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
kirmen09:01:22
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
yüz suyu09:01:20
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
ana deniz bilimi09:01:14
Oşinografi
yetmek09:01:11
Yeterli sebep olmak
Vücut09:01:06
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
boy atmak09:01:01
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
kaymakam09:00:53
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
hektar09:00:49
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
asbest09:00:42
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
ATASÖZÜ09:00:39
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
Alımlı09:00:37
Alımı olan, çekici, cazibeli
loğ09:00:36
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
sağlamlaştırma09:00:31
Sağlamlaştırmak işi
yaşamsal09:00:31
Hayatî
hint kertenkelesi09:00:28
İguana
yergici09:00:26
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
meydan09:00:24
Alan, saha
define09:00:22
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
YÜKSELTİ09:00:21
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
serbest vuruş09:00:11
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
ibret09:00:09
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
yıldırak09:00:07
Süheyl
Lokman ruhu09:00:06
Eter
nakış ipliği09:00:02
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
filmci08:59:56
Sinemacı
dogmacılık08:59:56
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
Ültimatom08:59:51
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
esinti08:59:49
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
kitle08:59:46
İnsan topluluğu
kizir08:59:42
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
Lâtin08:59:40
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
Arakçı08:59:38
Araklayan, çalan, hırsız
mütemadiyen08:59:36
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
klinik08:59:34
Hasta bakılan yer
çekicilik08:59:32
Çekici olma durumu, cazibe
dokunma08:59:28
Dokunmak (I) işi, temas
kinci08:59:26
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
Dönem08:59:26
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
PİŞMAN08:59:25
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
veri işlem08:59:21
bk. bilgi işlem
kinin08:59:18
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
İLGİ EKİ08:59:16
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
MANTAR BİLİMİ08:59:14
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
hodbin08:59:12
Bencil, egoist
rom08:59:11
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
killi08:59:10
İçinde kil bulunan
kilit08:59:08
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kiliz08:59:06
Hasır otu, saz, kamış, kofa
mahlut08:59:05
Katışık
kilim08:59:03
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
katiplik08:59:00
Sekreterlik, yazmanlık
kimse08:58:59
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
İncelik08:58:56
İnce olma durumu
sezgili08:58:56
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
Acelecilik08:58:52
Aceleci olma durumu, ivecenlik
fakirane08:58:50
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
monotip08:58:48
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
VARSAYIM08:58:45
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
İnsanlık08:58:41
Bütün insanları içine alan varlık
çatışkı08:58:37
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
sayım vergisi08:58:37
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
eşkenar dörtgen08:58:37
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
fakirlik08:58:32
Yoksulluk
Ayıraç08:58:30
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
Dişi08:58:28
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
İzmaritgiller08:58:26
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
lityum08:58:25
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
kış08:58:21
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
antant kalmak08:58:20
anlaşmak, uzlaşmak
Bağış08:58:17
Bağışlamak işi veya biçimi
kesintiye uğramak08:58:15
bir süre için durmak
Yayla08:58:13
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
gizlemek08:58:10
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Yazar08:58:08
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
mortocu08:58:04
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
Yatay08:58:02
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
süpürge otu08:58:01
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
Yazma08:58:00
Yazmak işi, tahrir
inikâs08:57:57
(ışık için) Yansıma, yansı
Divan08:57:55
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
daltonizm08:57:53
Renk körlüğü
Yasak08:57:49
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
yakın dost08:57:44
İçten, samimî ve yalın kimse
böyle08:57:42
Bunun gibi, buna benzer
sağduyu08:57:40
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
bahtı açılmak08:57:36
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
mükrim08:57:36
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
grup08:57:35
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
kız istemek08:57:33
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
salâhiyetli08:57:31
Yetkili
velûr08:57:30
Kadife
grip08:57:27
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
ev sineği08:57:25
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
lekelemek08:57:21
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
Atıcı08:57:19
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
müşfik08:57:16
Sevecen, şefkatli
mahlukat08:57:15
Yaratıklar
sofra örtüsü08:57:14
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
parlatmak08:57:12
(içki için) İçmek
OPERASYON08:57:10
Ameliyat
mercan adası08:57:05
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
kilise08:57:05
Hristiyan tapınağı
parçalı08:57:01
Birden çok parçadan oluşmuş
kulakçık08:57:00
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık