YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN09:18:47
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
berber09:18:47
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
Dizi09:18:43
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
umacı09:18:41
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
ıtriyat09:18:41
(sürünülecek) Güzel kokular
oma09:18:40
Kalça kemiği
kuş kirazı09:18:39
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
yapay09:18:32
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
APALA09:18:31
Abla
böbrek taşı09:18:26
Böbreklerde oluşan taş
hukuki09:18:25
Hukuk ile ilgili, tüzel
yaralı09:18:18
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
seyyar09:17:50
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
el yazısı09:17:43
Elle yazılan yazı
isteksiz09:17:42
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
ateş basmak09:17:42
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
boy atmak09:17:37
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
fototaktizm09:17:34
Işığa göçüm
kar sapanı09:17:33
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
züppeleşme09:17:32
Züppeleşmek işi veya durumu
elçilik uzmanı09:17:32
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
sermayeci09:17:31
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
BUĞDAY09:16:25
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
sağlamlaştırma09:16:24
Sağlamlaştırmak işi
tez elden09:16:22
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
Zeveban09:16:19
Erime
genel kurul09:16:18
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
açelya09:16:15
bk. açalya
kavurma09:16:14
Kavurmak işi
Dokunma09:16:11
Dokunmak (I) işi, temas
korelasyon09:16:05
Bağlılaşım
SU TAVUĞU09:16:01
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
Müneccim09:16:01
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
devletçi09:15:40
Devletçilik yanlısı
ağız dalaşı09:15:40
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
esasen09:15:35
Başından, temelinden, kökeninden
parazit09:15:25
Asalak
Güzel duyu09:15:22
Estetik, bediiyat
bağlaşım09:15:20
Eşleme
Nadaslı09:15:17
Nadasa bırakılmış
Köşe atışı09:15:10
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
ELEZERLİK09:15:09
Sadizm
Göçüşme09:15:08
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
YELEME09:15:03
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
paranın üstü09:14:57
satın alınan şeyin tutarından artan para
peso09:14:55
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
ateş açmak09:14:54
ateşli silâhla mermi atmaya başlamak
belen09:14:53
Bel
tutkun09:14:46
Gönül vermiş, meftun, meclûp
dudak boyası09:14:43
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
portatif09:14:41
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
patiska09:14:40
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
ışıklanma09:14:37
Işıklanmak işi
kainat09:14:36
Evren
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)09:14:35
demeç vermek
kumarhane09:14:35
Kumar oynanan yer
kuru yemiş09:14:32
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
09:14:32
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
element09:14:31
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
ilam09:14:26
Bildirme, anlatma
değişiklik09:14:26
Değişik olma durumu
imal etmek09:14:25
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
font09:14:24
Dökme demir, pik (I)
ÖVME09:14:03
Övmek işi, sena, medih
kın09:13:59
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
girişik bezeme09:13:59
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
KÜÇÜK HARF09:13:57
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
demeç09:13:54
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
latif09:13:53
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
uyuşukluk09:13:46
Uyuşuk olma durumu
çitme09:13:18
Çitmek işi
mütevazi09:13:05
Birbirine paralel olan
saklı09:13:01
Saklanmış olan
mahcup olmak09:12:49
utanmak
gök yakut09:12:28
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
yeterlik belgesi09:12:27
Uzmanlık belgesi, ehliyet
vatvat09:12:26
Dağ kırlangıcı
HILTAR09:12:25
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
değerlilik09:12:23
Değeri olma durumu, kıymetlilik
İzlem09:12:23
İzlemek işi, izleme, takip
ekonomik09:12:22
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
az09:12:22
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
anmak09:12:20
Bir sözü ağzına almak
çok eşli09:12:19
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
üremi09:12:18
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
arış09:12:17
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
Sanskrit09:12:11
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
soy09:12:09
Manzum söz
hücre yutarlığı09:12:06
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
şaibe09:12:05
Kir, leke
Hüsran09:11:49
Zarar, ziyan
perende09:11:33
Havada çark gibi dönerek atılan takla
toyluk09:11:32
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
teceddüt09:11:27
Yenileşme, yenilik
çatı örtüsü09:11:27
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
diş eti09:11:26
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
BASKI09:11:25
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
kaba düzen09:11:25
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
konuşmacı09:11:24
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Uğurlu09:11:24
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
bataklık baykuşu09:11:24
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
inkisar09:11:21
Kırılma
ikame09:11:18
Yerine koyma, yerine kullanma
okyanus mavisi09:11:17
Koyu mavi
dünya görüşü09:11:17
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
cebir09:11:16
Zor, zorlayış
anlam09:11:15
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
etyaran09:11:14
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
şavk09:11:13
Işık
mağara bilimci09:11:12
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
dilim09:11:11
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
olgun09:11:10
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Muhtelif09:11:09
Zıt, birbirini tutmayan
unutturma09:11:03
Unutturmak işi
dirayet09:11:02
Yetenek, beceriklilik, zekâ
tadımlık09:10:58
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
tasfiye etmek09:10:57
arıtmak, temizlemek
insan bilimi09:10:57
Antropoloji
kurnazlık09:10:54
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
steril09:10:54
Verimsiz, kısır
inci taşı09:10:53
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
RÜŞVETÇİ09:10:53
Rüşvet alarak iş gören kimse
mektup09:10:44
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
yapı taşı09:10:26
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
belediye polisi09:10:21
Zabıta görevlisi
kunt09:10:21
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
Alp eren09:10:13
Derviş
lâktik asit09:10:12
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
beniz09:10:06
Yüz rengi
başkalaşım09:10:05
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm