YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN20:31:51
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
yarı yarıya20:31:34
Yarısı kadar
dağ serçesi20:31:13
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
çeşitli20:31:11
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
kavrama20:31:07
Kavramak işi, anlama, algılama
ezkaza20:30:23
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
geçiştirmek20:30:03
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
Vaaz20:29:41
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
atom çekirdeği20:29:23
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
sunucu20:28:58
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
Fakir20:28:57
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
ibiş20:28:47
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
Not20:28:45
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
aklanma20:28:44
Aklanmak işi
kirletmek20:28:40
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
cephe20:28:35
(yapılarda) Yüz, alnaç
aktüel20:28:34
Güncel, şimdiki
Madagaskarlı20:28:25
Madagaskar halkından olan
oyun alanı20:28:24
Maçların yapıldığı yer
heyet20:28:19
Kurul
AORT20:28:15
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
Stronsiyum20:28:04
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
vasat20:27:59
Orta
Metal bilimi20:27:49
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
uygarlaşma20:27:48
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
gürültülü patırtılı20:27:48
Çok gürültülü ve karışık
ARGAÇLAMA20:27:36
Argaçlamak işi
Acımasızlık20:27:32
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
Çözümlemeli20:27:31
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
yedinci20:26:54
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
tabir20:26:48
Deyiş, anlatım, ifade
düzenbazlık20:26:37
Düzenbaz olma durumu
karakteroloji20:26:37
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
biçme20:26:17
Biçmek işi
kabala20:25:30
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
zarar görmek20:25:26
kötü sonuca uğramak
çapullama20:25:25
Çapullamak işi
yürekler acısı20:24:31
çok acıklı
bistro20:24:09
İçkili kahve, küçük lokanta
bağıntılılık20:23:58
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
çıban20:23:57
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
mahir20:23:56
Becerikli
sağlıksız20:22:54
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
feshetme20:22:32
Feshetmek işi
beyanname20:22:19
Bildirge
helen20:22:06
Grek
baytar20:21:59
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
Alagarson20:21:50
Kısa kesilmiş saç
ayakta kalmak20:21:45
oturacak yer bulamamak
gezinti yeri20:21:40
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
alakadar20:20:41
İlgili, ilgili bulunulan
kayın20:20:40
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
YÜRÜTÜM20:20:40
Yürütmek işi
beklemek20:20:36
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
bordro20:20:24
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
GEÇERSİZ20:20:23
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
HİBE20:20:20
Bağışlama, bağış
beynelmilel20:20:16
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
bağlantısız20:19:56
Aralarında bağlantı bulunmayan
ZARURİ20:19:52
Mecburî, zorunlu, gerekli
kıvançlı20:19:45
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
ilişkin20:19:40
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
gönlünce20:19:21
Dileğine uygun
canlanma20:19:03
Canlanmak işi
samimiyet20:18:39
İçtenlik
kıstas20:18:37
Ölçüt
kurma20:18:34
Kurmak işi
helezonî20:18:08
Sarmal, yılankavi, helisel
kel kâhya20:17:54
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
Simge20:17:36
Sembol
kolombiyum20:17:18
Niyobyum
müsrif20:17:10
Tutumsuz, savurgan
lotus20:17:10
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
Sırtlan20:16:47
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
uskur20:15:55
Pervane
sözde20:15:55
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
terennüm20:15:54
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
görme20:15:36
Görmek işi, rüyet
Muhafazakar20:15:23
Tutucu
re20:15:01
Renyum"un kısaltması
Tanıdık20:14:59
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
Sayı20:14:43
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
ELEZERLİK20:14:42
Sadizm
ince20:14:33
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
tiftik keçisi20:14:29
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
önemsizlik20:14:28
Önemsiz olma durumu
durdurma20:14:13
Durdurmak işi
höl20:14:08
Yaşlık, nem
mazlum20:13:58
Kendisine zulmedilen
Yaban kazı20:13:46
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
tuzla20:13:09
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Susuzluk20:13:04
Susuz olma durumu, kuraklık
Beğenilmek20:12:48
Sevilmek, hoşa gitmek
Evlek20:12:12
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
çok ortaklı20:11:57
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
blastula20:11:30
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
onbaşılık20:11:28
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
düzen kurmak20:11:15
işler duruma getirmek
taşıyıcı20:11:12
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
nilüfergiller20:10:50
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
Şarbon20:10:49
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Sonbahar20:10:44
Güz
Hentbol20:10:39
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
kısmak20:10:19
(göz için) Biraz kapamak
harmoni20:10:09
Armoni
yumuşatmalık20:09:55
Amortisör
erosçu20:09:54
Erosla ilgili
görücü20:09:47
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
kesin olarak20:09:46
kesin bir biçimde, kesinlikle
Çatışma20:09:41
Çatışmak işi
Kasır20:09:33
Köşk
çocuk bezi20:08:46
Bebeklerin altına bağlanan bez
parıltı20:08:46
Parıldama, göze çarpan parlaklık
vesait20:08:20
Araçlar, vasıtalar
eğitimcilik20:08:09
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
şerit20:08:06
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
peso20:08:05
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
Kargaşalık20:07:52
Kargaşa durumu
stilo20:07:24
Dolma kalem
telakki20:07:09
Anlayış, görüş
şifahane20:06:48
Hastahane
açık deniz20:06:19
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
yaramaz20:06:17
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
reha20:06:11
Kurtuluş, kurtulma
sigala20:06:03
bk. sığla
belgegeçer20:05:47
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
RAHLE20:05:40
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
cebire20:04:58
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
abluka20:04:57
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
muhtevi20:04:48
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran