YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

çerçeve23:07:37
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
Gerçekçi23:07:35
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
durdurma23:07:32
Durdurmak işi
Tantal23:07:28
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
aşağılanmak23:07:27
Aşağı duruma düşürülmek
imparator23:07:16
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
alelıtlak23:07:15
Genel olarak
yardım etmek (veya yapmak)23:07:11
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
uranyum23:06:59
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
profesyonel23:06:57
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
musallat23:06:53
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
BİLGİN23:06:52
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
ara yerde23:06:50
arasında, arada
domates23:06:46
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Cani23:06:45
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
Ündeş23:06:44
Benzer sesle biten söz veya cümle
salkım ağacı23:06:42
Akasya
DEMİURGOS23:06:40
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
Cici23:06:35
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
nümayiş23:06:29
Gösteri
otobüs23:06:27
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
kömbe23:06:24
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
ıssız kalmak23:06:20
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
kötek23:06:18
Baston, sopa
DÖRTLÜ23:06:15
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
Valide23:06:13
Ana, anne
kılade23:06:10
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
ışıklanma23:06:09
Işıklanmak işi
yaşa23:06:08
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
başkalaşma23:06:06
Başkalaşmak işi
Organ23:06:05
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
kılmak23:05:59
(namaz için) Yerine getirmek
egoistlik23:05:58
Bencil olma durumu
Kulunç23:05:52
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
Bütün23:05:49
Eksiksiz, tam
asansör23:05:45
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
salıverme23:05:40
Salıvermek işi
mikroplu23:05:37
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
kendini düşünmek23:05:33
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
TAKSİRAT23:05:24
Kusurlar, suçlar
kurtluca23:05:22
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kolalı23:05:18
İçinde kola bulunan
İKİNCİ23:05:16
İki sayısının sıra sıfatı
ebucehil karpuzu23:05:15
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
GENİŞLİK23:05:12
Geniş olma durumu
ŞENLİK23:05:09
Şen olma durumu, şetaret
örtmek23:05:06
Kapamak
Cihaz23:05:04
Aygıt, alet, takım
Cihat23:05:03
Din uğruna yapılan savaş
Cihet23:05:00
Yön, yan, taraf
Uyruk23:04:59
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
seremoni23:04:57
Tören
Uysal23:04:56
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Vatan23:04:53
Yurt
nalan23:04:44
İnleyici, inleyen
ÇARDAK23:04:39
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
nazir23:04:38
Benzer, eş, örnek
düzen23:04:31
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
mason23:04:29
Masonluk derneği üyesi, farmason
düzme23:04:29
Düzmek işi
kanaatkarlık23:04:21
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
sakıncasız23:04:19
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
ak kan23:04:16
Lenf
pozitron23:04:10
Pozitif elektron
gazino23:04:04
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
Anaerki23:04:00
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
telafi23:03:54
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
Hafıza23:03:52
Bellek
kuru gürültü23:03:51
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
kafkasyalı23:03:48
Kafkasya halkından olan (kimse)
rubidyum23:03:47
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
nesne23:03:36
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
nesir23:03:35
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
melike23:03:31
Kadın hükümdar, padişah karısı
ağaç23:03:28
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
garipseme23:03:24
Garipsemek işi
gensoru23:03:22
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
gözleyici23:03:17
Gözlemci, müşahit, rasıt
Mihenk23:03:14
Denek taşı
Tepkili uçak23:03:09
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
destancı23:03:04
Destan yazan veya anlatan kimse
çekingenlik23:02:58
Çekingen olma durumu
müzik bilimi23:02:56
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
davete icabet etmek23:02:52
çağrılı olduğu yere gitmek
mahremiyet23:02:51
Gizli olma durumu, gizlilik
bazı bazı23:02:44
Ara sıra, arada bir
kilidi küreği olmamak23:02:42
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
savsak23:02:38
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
BAZUKA23:02:36
Roketatar
şiirsel23:02:33
Şiir niteliği olan
karalama23:02:25
Karalamak işi
ö23:02:18
Tikinme veya bıkma anlatır
şırınga yapmak23:02:17
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
KAŞIKÇI23:02:15
Kaşık yapan veya satan kimse
futbol23:02:12
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
ORMAN SARMAŞIĞI23:02:11
Ak asma
pıhtı23:02:09
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
turpgiller23:02:08
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
fışkı23:02:03
Atgillerin taze dışkısı, tersi
şerefsiz23:01:59
Şereften yoksun olan, onursuz
düşmanlık23:01:57
Düşman olma durumu
beğence23:01:46
Övücü tanıtma yazısı, takriz
Çevik23:01:45
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
yaşlılık23:01:42
Yaşlı olma durumu
berat23:01:41
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
bezme23:01:37
Bezmek işi
barbata23:01:35
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
jaluzi23:01:34
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
hezaren23:01:31
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
ilerlemek23:01:30
(vakit için) Geçmek
tatlı23:01:25
Şeker tadında olan
berabere kalmak23:01:15
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
örnek almak23:01:12
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
çok seslilik23:01:09
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
çevgen23:01:07
Değnek
çeviri23:01:05
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
emaylama23:01:04
Emaylamak işi
tombak23:01:03
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
hayatiyetli23:00:58
Yaşama gücüyle dolu, canlı
hak ediş23:00:55
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
sanrı23:00:52
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
parlaklık23:00:51
Parlak olma durumu, revnak
kolaylıkla23:00:50
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
haykırma23:00:47
Haykırmak işi
kerhane23:00:44
Genel ev
ağa23:00:35
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
dalaşmak23:00:33
Ağız kavgası etmek
ağu23:00:31
Ağı
Şakuli23:00:30
Çekülle ilgili
satranç23:00:25
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun