YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

taziye03:26:05
Baş sağlığı dileme
lakerda03:26:04
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
genç03:26:01
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
KALLEM03:25:50
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
SALDIRI03:25:04
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
domates03:24:53
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
kefalet03:24:49
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
muzip03:24:26
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
evin03:24:15
Bir şeyin içindeki öz, lüp
huni03:24:02
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
elinden03:23:46
yüzünden,... -den dolayı
karateci03:23:27
Karate yapan kimse
yevmiye03:23:23
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
uza devim03:23:09
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
dok03:23:07
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
antoloji03:23:03
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
çekememezlik03:22:53
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
devlet başkanı03:22:35
Devletin başında bulunan kimse
eş değer03:22:33
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
bedel03:22:19
Değer, fiyat, kıymet
bol03:22:06
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
gözetleme03:21:46
Gözetlemek işi
kapris03:21:43
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
riyazi03:21:37
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
şakadan03:21:32
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
ozansı03:21:10
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
lavaj03:20:31
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
cömertlik03:19:27
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
görevli03:19:17
Görevi olan, vazifeli
semer03:19:15
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
tercih03:19:08
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
onmak03:18:56
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
zerrin03:18:56
Altından yapılmış
türlü03:18:24
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
oklava03:18:23
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
antropoloji03:18:17
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
inanca03:18:10
Güvence
muhterem03:18:05
Saygıdeğer, sayın
bulak03:17:59
Kaynak, pınar
viyolonsel03:17:48
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
koyacak03:17:32
İçine öte beri koymaya yarayan şey
genişlemek03:17:22
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
Aday03:17:10
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
karık03:17:05
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
telaki03:16:59
Buluşma, kavuşma
mustatil03:16:54
Dikdörtgen
TUTAMAK03:16:53
Tutamaç
amca03:16:50
Babanın erkek kardeşi
antant03:16:47
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
dolandırıcılık03:16:46
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
Anaerkil03:16:44
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
yergici03:16:29
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
kaplumbağa03:16:17
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
ekose03:16:13
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
yutak03:16:00
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
batiskaf03:15:58
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
Meftun03:15:38
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
sekendiz03:15:35
Satürn, Zühal
armonika03:15:31
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
yuh03:15:23
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
elektron03:15:20
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
telve03:15:16
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
Başka03:15:09
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
zafiyet03:14:51
Arıklık, zayıflık
cedre03:14:20
Guatr, guşa
ekvatoral03:14:19
Ekvatorla ilgili eşleksel
tekit03:14:13
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Rehabilitasyon03:14:12
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
Koruyucu03:14:11
Korumak işini yapan, gözetici, hami
EVEGEN03:14:10
İvecen
Rahmetli03:14:05
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
kovculuk03:13:59
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
amip03:13:55
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
dineri03:13:49
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
üst03:13:36
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
barbunya03:13:33
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
ahret03:13:29
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı"ya hesap vereceği yer, öbür dünya
Laterit03:13:12
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
fasıl03:13:03
Bölüm, kısım, devre
Erguvani03:12:47
Eflâtunla kırmızı arası renk
fantom03:12:47
Hayalet
Urba03:12:26
Giysi
TUMBA03:12:17
Alt üst (etme, olma)
vaki03:12:08
Olan, olmuş
fersah03:11:50
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
bordro03:11:37
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
SEÇMECE03:11:21
Seçmek şartı ile, seçerek
muharrik03:11:14
Hareketini sağlayan, harekete gelen
geçkin03:11:01
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
hakaret03:10:59
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
Salacak03:10:53
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
mısır unu03:10:40
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
yarın03:10:36
Bu günden sonra gelecek ilk gün
satürn03:10:32
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
hava alanı03:10:30
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
derece derece03:10:28
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
filolojik03:10:22
Filoloji ile ilgili
örtü03:10:16
Örtmek için kullanılan şey
Yedinci sanat03:10:06
Sinema
perestiş03:09:56
Tapınma, taparcasına sevme
degajman03:09:52
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
kukla03:09:48
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
tersi03:09:38
bk. Tirsi
erkekler hamamı03:09:34
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
Değersizlik03:09:29
Değersiz olma durumu
kurumlaşma03:09:25
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
nevroloji03:09:10
bk. nöroloji
ayvan03:09:09
Teras, sundurma
tepe03:09:03
Bir şeyin en üstteki bölümü
pahalı03:09:00
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
dirhem03:08:47
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
mezgitgiller03:08:43
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
sıkıştırılma03:08:33
Sıkıştırılmak işi
bicili03:07:33
bk. cicili bicili
soğuk03:07:11
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
samsa03:07:10
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
çis03:07:05
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
buat03:06:43
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
prenses03:06:33
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
ayrımlı03:06:08
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
SIKLIK03:05:30
Sık olma durumu
tahlili03:05:12
Çözümlemeli
Horlama03:04:58
Horlamak işi (I) (II)
cebire03:04:56
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
simsar03:04:50
Komisyoncu
Basketbol03:04:46
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
evleviyet03:04:36
Öncelik
aritmetik işlem03:04:30
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
enterne03:04:10
Göz altında (olan)
uzunçalar03:03:38
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley