YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

bevliye10:52:51
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
üvendire10:52:49
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
saldırgan10:52:46
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Aldırmaz10:52:46
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
çizgi film 10:52:44
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
meczup10:52:44
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
vuslat10:52:41
(sevgiliye) Kavuşma
cildiyeci10:52:37
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
Halayık10:52:32
Kadın köle, cariye
DORUK10:52:27
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
olan oldu10:52:24
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
teşrifat10:52:19
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
nikâhsız10:52:17
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
BELİRTİ10:52:14
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
sosyoloji10:52:12
Toplum bilimi, içtimaiyat
emir eri10:52:09
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
etimoloji10:51:57
Köken bilimi
APSE10:51:54
İrin birikimi, çıban
ATAK10:51:52
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
düzenleyici10:51:47
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
yükseklik korkusu10:51:45
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
vefasız10:51:42
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
iğdiş etmek10:51:38
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
Deme10:51:36
Demek işi
ATLI10:51:34
Atı olan
dahil10:51:32
İç, içeri
sibakusiyak10:51:31
bk. siyakusibak
Düşkünlük10:51:29
Düşkün olma durumu, iptilâ
Ödül10:51:24
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
kafkasyalı10:51:22
Kafkasya halkından olan (kimse)
Şerare10:51:19
Kıvılcım, çakım, çakın
Damıtma10:51:17
Damıtmak işi, taktir
ak yel10:51:14
Güneyden esen rüzgâr, lodos
kömbe10:51:12
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
öküz damı10:51:07
Öküz ahırı
nostalji10:51:03
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
açık yeşil10:51:03
Yeşilin bir ton açığı
süyek10:51:01
bk. cebire
kalite10:50:58
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
kaliko10:50:56
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Hiççilik10:50:51
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
metafor10:50:46
İstiare, ödünçleme
kalkan bezi10:50:44
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Eksiklik10:50:40
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
EKİN10:50:34
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
metalsi10:50:32
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
ay evi10:50:27
Ayla
temin etmek10:50:24
korkusunu gidermek, güven vermek
ödenek10:50:20
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
büyümek10:50:19
Yetişmek
kerevit10:50:17
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
nemli10:50:12
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
gülünç10:50:11
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
komuta10:50:10
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
Musiki10:50:09
Müzik
Sergilik10:50:07
Sergi yeri
nekes10:50:04
Eli sıkı, cimri
alt dudak10:50:02
Dudaklardan altta bulunanı
merkezcilik10:49:59
Merkeziyetçilik
seslenme10:49:52
Seslenmek işi
Vezir10:49:52
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
nehir10:49:49
Irmak
Asıl10:49:47
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
hamal semeri10:49:44
Arkalık
TEMİZ YÜREKLİ10:49:42
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
Zabıtname10:49:39
Tutanak
nefiy10:49:36
Sürme, sürgüne gönderme
büyükbaş10:49:34
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
rabıta10:49:31
Bağlayan şey, bağ
vasıtalı10:49:27
Araçlı
kuyruklu yıldız10:49:25
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
kül rengi10:49:22
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
buhar kazanı10:49:22
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
ruhsat10:49:15
İzin, müsaade
aptal aptal10:49:13
Aptal gibi, aptalca, aval aval
meyil10:49:12
Eğiklik, eğim, akıntı
ZALİMCE10:49:10
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
nispeten10:49:06
Göre, kıyaslayarak, oranla
kalımlı10:49:01
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
Hamallık10:48:59
Hamalın yaptığı iş
İŞLEVCİLİK10:48:56
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
serüvenci10:48:55
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
yardımsever10:48:54
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya10:48:51
En küçük topçu birliği
selika10:48:48
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
tersine dönmek10:48:46
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
benzeşmezlik10:48:43
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
tamim etmek10:48:43
genellemek
aydınlanmak10:48:41
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
plebisit10:48:38
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
farad10:48:35
Elektrik sığa birimi
omuz10:48:23
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
onat10:48:21
Özenli, düzgün, uygun
onay10:48:18
Uygun bulma, tasdik
ETRAF10:48:16
Yanlar, taraflar
yukaç10:48:13
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
okka10:48:11
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
şart kipi10:48:08
bk. şartlı birleşik zaman
butafor10:48:06
Oyun için gerekli sahne eşyası
ceylânca10:48:03
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
odaK10:48:01
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
arı beyi10:47:56
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
barlam10:47:55
bk. barlam
ÇİZELGE10:47:54
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
demokrasi10:47:51
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
mağlûp etmek10:47:49
yenmek
Aşırı10:47:46
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
törpü10:47:44
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
ŞEREF10:47:41
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
necaset10:47:37
Pislik
Sorguç10:47:34
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
Ortak10:47:29
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
asansör10:47:24
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
Dönemeç10:47:21
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
Yassı10:47:17
Yayvan ve düz
Tanısızlık10:47:15
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
salıverme10:47:12
Salıvermek işi
hisseli10:47:10
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kendini düşünmek10:47:07
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
Görgüsüz10:47:04
Görgüsü olmayan
ağırlanma10:47:03
Ağırlanmak işi
nail10:46:58
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
PIRILTI10:46:55
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
mecnun10:46:52
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
mecmua10:46:50
Dergi
Geçimsiz10:46:47
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
Geçimlik10:46:45
Yiyecek parası, nafaka
Süvari10:46:42
Atlı
süslü10:46:39
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
orijinal10:46:38
Özgün