YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

YALITKAN11:21:03
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Hipotez11:21:02
İpotez, varsayım, faraziye
yayın11:21:00
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
Boğa11:21:00
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
kaynak suyu11:20:53
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
şerit11:20:50
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
şenaat11:20:49
İğrençlik, kötülük, alçaklık
ÜZÜNTÜ11:20:47
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
soy ağacı11:20:39
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
çalı kuşu11:20:36
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
hassas11:20:33
Duyum ve duyguları algılayan
ayıklama11:20:29
Ayıklamak işi
Önerme11:20:23
Önermek işi
büyük baba11:20:19
Annenin veya babanın babası, dede
dayandırma11:20:18
Dayandırmak işi
üretim11:20:12
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
Dağınık11:20:09
Geniş bir alana yayılmış olan
öykü11:20:05
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
cehennem11:20:02
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
Beğenme11:19:59
Beğenmek işi
Şarkı11:19:55
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
akıtma11:19:54
Akıtmak işi
bozuk para11:19:52
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
yaygaracı11:19:49
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
sanat eseri11:19:48
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
Kimyacı11:19:42
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
İlga11:19:39
(varlığını) Kaldırma
payen11:19:35
bk. pagan
AKAJU11:19:25
Maun
selamlama11:19:25
Selâmlamak işi, selâm verme
tartım11:19:25
bk. dizem
ister istemez11:19:22
Zorunlu olarak, elinde olmadan
lakerda11:19:16
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
masara11:19:16
Küçük, dar yer veya hücre
Kez11:19:09
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
kişi zamiri11:19:06
Kişilerin yerine kullanılan zamir
terfi etmek11:19:04
bir görevde derecesi yükselmek
Basur11:19:04
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
yarış arabası11:19:02
Yarışa katılan araba
nakış11:18:57
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
m11:18:49
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
Mecazen11:18:45
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
Veli11:18:42
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
yaşlılık bilimi11:18:39
Geriatri
Susama11:18:35
Susamak işi
söz (veya lâf) altında kalmamak11:18:35
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)11:18:26
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
Kok11:18:21
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
çenesi düşük11:18:06
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
duyurmak11:17:48
İlân etmek
hamam kesesi11:17:41
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
La11:17:37
Lântan"ın kısaltması
meyve içi11:17:33
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
tren11:17:29
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
gidip gelme11:17:23
Gidiş, dönüş
hey11:17:11
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
tapınak11:17:09
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
azİMET11:17:09
Gidiş
SIKI11:17:08
Dar
kömbe11:17:05
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
sanatkar11:17:04
Sanatçı
sağlıklı11:17:00
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
Mesele11:16:54
Sorun
Lalezar11:16:51
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
departman11:16:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
kesin bilgi11:16:45
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
Denet11:16:38
Denetlemek işi, teftiş
içine atmak11:16:37
sıkıntısını kimseye belli etmemek
SAKSAĞAN11:16:34
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
Bizmut11:16:30
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
kara para11:16:27
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
marangozluk11:16:23
Marangozun işi
İlgi11:16:23
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
Pazı11:16:23
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
Murabba11:16:20
Dört şeyden oluşan, dörtlü
masif11:16:19
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
KERTENKELE11:16:11
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
Yararsız11:16:04
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
biat11:16:03
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
bileşim11:15:58
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
kuş yuvası11:15:50
Kuşun içinde barındığı yer
Domuz yağı11:15:47
Domuzdan çıkarılan yağ
HAYDUT11:15:39
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
uyarlanma11:15:34
Uyarlanmak işi
fukara11:15:34
Yoksul, fakir, fıkara
temsili11:15:33
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
geri zekâlı11:15:33
Zekâ düzeyi gelişmemiş
HÜNER11:15:28
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
döner11:15:23
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
felaket11:15:19
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
aksi11:15:18
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
KISKA11:15:18
Arpacık soğanı
tein11:15:14
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
mert11:15:07
Yiğit
alev almak11:15:07
tutuşmak, yanmaya başlamak
KIYAS11:15:03
Bir tutma, denk sayma
pasak11:15:00
Kir
manisa lalesi11:14:57
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
uzaklaşma11:14:56
Uzaklaşmak durumu
müsadere11:14:55
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
komisyoncu11:14:54
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
Kamufle11:14:51
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
uray11:14:48
Belediye
yardakçı11:14:44
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
ıssız11:14:42
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
İNCELİK11:14:38
İnce olma durumu
harman11:14:19
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
dünya alem11:14:16
Herkes, bütün insanlar
Teşvik11:14:03
İsteklendirme, özendirme
Ter11:13:59
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
TEK11:13:55
Eşi olmayan, biricik, yegâne
bemol11:13:52
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
narenciye11:13:50
Turunçgiller
TAL11:13:48
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
REY11:13:45
Oy
roba11:13:42
Giysi, giyecek
ahmaklık11:13:39
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
tembellik etmek11:13:30
tembelce davranmak
Cinsiyet11:13:26
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
kıraat11:13:23
Okuma
Değme11:13:17
Değme işi, temas
çalgIç11:13:16
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
nefha11:13:11
Güzel koku
ruh bilimi11:13:06
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
İTİKAT11:12:57
İnanma, inan
sevi11:12:56
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
tellür11:12:56
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
Zeban11:12:53
Dil, lisan
gerçek dışı11:12:52
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
bağdaşık11:12:49
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen