YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

asal gazlar10:41:44
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
Tuvalet10:41:43
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
trençkot10:41:42
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
KEMİKLİ BALIKLAR10:41:41
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
yalın durum10:41:39
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
kireç söndürmek10:41:37
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
Okazyon10:41:34
Fırsat
derebeylik10:41:32
Derebeyi olma durumu
fosfor10:41:30
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
muayyen10:41:28
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
Fıtrat10:41:27
Yaradılış, hilkat
adım10:41:23
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
baş kaldırmak10:41:22
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
ihtiraslı10:41:21
Aşırı istekli
mastı10:41:20
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
Kışlak10:41:13
Kışın barınılan yer
SOYADI10:41:05
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
hücre yutarlığı10:41:04
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
asitölçer10:41:00
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
övgü10:40:57
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
aristokrat10:40:55
Aristokrasi yanlısı
matematik10:40:48
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
lokman ruhu10:40:44
Eter
jinekoloji10:40:41
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
Para10:40:38
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
koka10:40:37
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
meslektaş10:40:32
Aynı meslekten olan
Isıveren10:40:31
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
binici10:40:26
Binen
Ululuk10:40:24
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
İstekli10:40:22
Bir şeye karşı isteği olan
akvaryum10:40:20
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
kromatik10:40:12
Renklerle ilgili, renkser
oranla10:40:11
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
Islatma10:40:09
Islatmak işi
Fidan10:40:07
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
ovma10:40:02
Ovmak işi
kerevit10:40:00
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
Su samuru10:39:59
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
şapka işareti10:39:53
bk. şapka
saykal10:39:52
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
sıtmalanma10:39:50
Sıtmalanmak işi
Tibet sığırı10:39:48
bk. Tibet öküzü, yak
mürdüm eriği10:39:46
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
mundar10:39:43
bk. murdar
saklanma10:39:41
Saklanmak işi
yardak10:39:39
(özellikle kötü işlerde) Yardım
kilit dili10:39:33
Kilidin anahtarla sürülen parçası
pertavsız10:39:32
Büyüteç
agitato10:39:31
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
nazlanma10:39:31
Nazlanmak işi
yaptırım10:39:30
Yaptırmak işi
ispiyoncu10:39:25
İspiyon
akordiyon10:39:24
bk. akordeon
ilericilik10:39:20
İlerici olma durumu, ilerici davranış
filmci10:39:18
Sinemacı
belirsizlik zamiri10:39:17
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
Nezih10:39:15
Temiz, temiz ahlâklı
fütursuzca10:39:13
Önemsemeyerek, aldırmayarak
ahiren10:39:11
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
hareketsiz10:39:09
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
tahmin etmek10:39:06
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
maslak10:39:04
Sürekli su akan boru
endişe10:39:02
Düşünce
onursal10:39:00
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
septisizm10:38:59
Kuşkuculuk, şüphecilik
otuz10:38:55
Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret: 30, XXX
yetkeli10:38:53
Yetkesi olan, otoriter
enam10:38:52
Yaratılmış bütün canlılar
dahilik10:38:46
Dâhi olma durumu, deha
döner10:38:45
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
büyüme10:38:41
Büyümek işi
eksilme10:38:40
Eksilmek işi, tenakus
Şipşak10:38:35
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
adaletli10:38:32
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
sunuş10:38:31
Sunmak işi veya biçimi
tutamaç10:38:30
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
Kasık10:38:28
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
alaya almak10:38:23
alay etmek, eğlenmek
şen şakrak10:38:22
Çok neşeli, şakrak
yenici10:38:21
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
simsariye10:38:20
Komisyon
diyecek10:38:19
Söylenecek söz
Sersem10:38:18
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
musallat olmak10:38:14
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
Kansızlık10:38:12
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
gümüşi10:38:07
Gümüş renginde olan
rasyonalist10:38:07
Akılcı, usçu
rasyonalizm10:38:05
Akılcılık, usçuluk
sıraya koymak10:38:04
düzenlemek, sıralamak
böbrek taşı10:38:02
Böbreklerde oluşan taş
Açık artırma10:38:00
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
sentetik10:37:58
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
dörtlük10:37:57
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
letafet10:37:55
Güzellik, hoşluk
anaerkil10:37:53
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
aval10:37:50
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
gözetmek10:37:45
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
iç lâstik10:37:35
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
inleyiş10:37:33
İnlemek işi veya biçimi
ERTELEME10:37:32
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
masaj10:37:30
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
mariz10:37:28
Hastalıklı, hasta olan
matuh10:37:25
Bunamış, bunak
mason10:37:20
Masonluk derneği üyesi, farmason
masif10:37:18
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
ÖLÜMSÜZ10:37:18
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
dikdörtgen10:37:16
Açıları dik olan paralel kenar
tanzim etmek10:37:11
sıralamak
Erişkin10:37:10
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
ipotek10:37:04
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
kolhoz10:37:03
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
CEREYANLI10:36:59
Akıntılı
Aceleci10:36:58
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
amplifikatör10:36:56
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
istikamet10:36:52
Doğrultu, yön
denemek10:36:52
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
benbencilik10:36:51
Benbenci olma durumu
TOPLUM10:36:49
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
diren10:36:46
Dirgen
akıl erdirmek10:36:44
anlamak, sırrını çözmek
SINIRLI10:36:42
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
matbu10:36:37
Basılı, basılmış
gerilme10:36:36
Gerilmek işi
galatıhis10:36:31
Duygu yanılması, yanılsama
uyarıcı10:36:26
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
dizge10:36:26
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
ayakta kalmak10:36:23
oturacak yer bulamamak
kısaltma10:36:21
Kısaltmak işi, taksir
KASET10:36:15
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu