YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

metres20:10:00
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
Ebedi20:09:46
Sonsuz, ölümsüz
destansal20:09:42
Destanla ilgili destana özgü
yular20:09:39
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
palavracı20:09:32
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
Zirve20:09:09
Doruk, tepe
kemal20:09:08
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
taş yuvarı20:09:06
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
kolsuz20:08:51
Kolu olmayan
BALKON20:08:46
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
Elverişli20:08:41
Uygun, işe yarayan, müsait
CENDERE20:08:40
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
devamlılık20:08:36
Devamlı olma durumu, süreklilik
nakdi20:08:33
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
gülük20:08:32
Hindi
carcur20:08:31
bk. şarjör
makadam20:08:30
Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol
uskumrugiller20:08:26
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
krizolit20:08:26
Zebercet
murakabe20:08:06
Denetleme, denetim
filmci20:08:04
Sinemacı
kurna20:08:03
Hamamlarda, musluk altında, içinde su biriktirilen, yuvarlak ve çoğunlukla mermer veya taş tekne
Püren20:08:00
Süpürge otu
antropolog20:07:58
İnsan bilimi uzmanı
vilâdî20:07:42
Doğuştan (olan)
hAKAN20:07:35
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
Dekagram20:07:33
Bir kilonun yüzde biri, dag
dolam20:07:31
Dolamak işinin her defası
peygamber çiçeği20:07:23
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
DEĞNEKÇİ20:07:17
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
diktacılık20:07:16
Dikta yanlısı olma durumu
giriş20:07:13
Girmek işi veya biçimi
kadinne20:06:58
bk. kadınnine
acı acı20:06:56
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
tabanca20:06:45
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
düz baskı20:06:13
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
kabil20:05:47
Olabilir, mümkün
çığlık atmak (koparmak veya basmak)20:05:43
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
haber ajansı20:05:41
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
pedavra20:05:27
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
bürokrasi20:05:10
Kırtasiyecilik
b, B20:05:06
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
iyileşmek20:04:39
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
tarafsızlık20:04:24
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
imkansızlık20:04:18
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
lisans20:04:17
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
lanetleme20:04:14
Lânetlemek işi
köle20:04:09
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
kemik bilimci20:04:02
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
likidite20:03:35
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
liseli20:02:49
Lise öğrencisi
lahuti20:02:45
İlâhî, Tanrısal
gayrı20:02:41
Artık, bundan böyle
medya20:02:40
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
maruz20:02:05
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
Diriltme20:01:42
Dirilmesini sağlama, canlandırma
ümitsiz20:01:33
Umutsuz
akide20:01:30
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
yabanî ıspanak20:01:24
Pazı (I)
ibare20:01:19
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
Roman dilleri20:01:17
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
Leş20:01:01
Kokmuş hayvan ölüsü
tüberküloz20:00:48
Verem
çoğunluk20:00:47
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
koleksiyonculuk20:00:45
Koleksiyoncunun yaptığı iş
yarence20:00:44
Yaren gibi, yarene benzer
HEDEF20:00:40
Nişan alınacak yer
esrarkeş20:00:23
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
ırki20:00:12
Irkla ilgili
ARDIL20:00:11
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
denek20:00:10
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
kils20:00:04
Kireç, sönmemiş kireç
sessiz19:59:52
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
serhat19:59:22
Sınır boyu
bağışıklık19:59:19
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
öğür19:59:17
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
geyik19:58:38
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
çarpan19:58:33
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
gidiş geliş19:58:24
Trafik, seyrüsefer
obruk19:58:20
İçbükey, mukaar, konkav
iftira19:58:20
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
albenili19:58:13
Alımlı, çekici, cazibeli
sıçrama tahtası19:58:07
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
zulmet19:57:53
Karanlık
nazizm19:57:51
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
OKUR19:57:51
Okuyan kimse, okuyucu, kari
Mihrap19:57:49
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
dirhem19:57:44
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
bengi19:57:40
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
terkip etmek19:57:39
birleştirmek, bir araya getirmek
Siyahi19:57:24
Zenci, fellah
döngel19:56:51
Muşmula
cahil kalmak19:56:22
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
seren19:56:17
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
ineç19:56:15
Tekne
değer19:55:39
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
tümel19:55:39
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
gözlükçülük19:55:35
Gözlük satma işi
yanaşma19:55:17
Yanaşmak işi
başkent19:55:14
Başşehir
megaton19:55:11
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
kanaat getirmek19:55:09
kanmak, aklı yatmak, inanmak
spesiyalite19:55:09
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
taksir19:54:39
Kısaltma, kısma
müreffeh19:54:11
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
çok tanrıcılık19:54:06
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
ikna19:53:57
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
farad19:53:21
Elektrik sığa birimi
rastlantı19:53:17
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
henüz19:53:16
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
varlık bilimi19:52:55
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kabul odası19:52:51
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
Müteveffa19:52:50
(insan için) Ölmüş, ölü
çınlayış19:52:49
Çınlamak işi veya biçimi
Zahmet19:52:47
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
hırçın19:52:45
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
benekli19:52:39
Ufak lekeleri bulunan
TERBİYESİZ19:52:27
Terbiyesi olmayan
vazgeçmek19:52:24
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
düşünce19:52:04
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
serin19:51:55
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
yumuşatmalık19:51:40
Amortisör
mareşal19:51:36
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
ispati19:51:02
İskambil kâğıdında sinek
Evgin19:50:41
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
herkes19:50:33
İnsanların bütünü
ihtikâr19:49:47
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
paladyum19:49:36
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
gelecek bilimi19:49:35
Fütüroloji
ince yapılı19:49:33
Narin, nazik, zayıf