YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

zelil19:53:57
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
KAMUFLAJ19:50:49
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
tekke19:49:15
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
sürdürme19:47:59
Sürdürmek işi
elaman19:45:31
Bezginlik ve sızlanma anlatır
tetkik19:44:46
İnceleme
hırdavatçı19:44:01
Hırdavat satan kimse, nalbur
hele19:34:36
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
onarma19:33:36
Onarmak işi
mikos19:33:31
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
haşlanma19:29:35
Haşlanmak işi
dirayet19:28:05
Yetenek, beceriklilik, zekâ
hınç19:27:48
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
talak19:27:48
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
avangart19:27:10
Öncü
istavroz19:27:02
Haç
kötülükçü19:26:52
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
çevren19:23:55
Ufuk, göz erimi
Mendirek19:23:48
Dalgakıranla yapılmış liman
semih19:21:20
Cömert, eli açık
batıl19:19:45
Doğru ve haklı olmayan
fitneci19:19:38
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
direme19:16:07
Diremek işi
İhya19:14:28
(yeniden) Canlandırma, diriltme
nebze19:14:11
Az şey, az
amber19:14:01
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
icat19:13:54
Yeni bir şey yaratma, bulma
pintilik19:11:38
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
Himaye19:08:41
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
murdarlık19:05:44
Murdar olma durumu
RÖLATİF19:05:26
Bağıntılı, izafî, nispî
nikelli19:02:57
Birleşiminde nikel bulunan
fiyatlı19:02:47
Fiyatı olan, pahalı
baldız19:01:21
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
iğreti19:00:57
bk. eğreti
nebi19:00:36
Peygamber, savacı
külli19:00:29
Bütüne ve genele ilişkin
nöbetleşe19:00:01
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
küsküt18:59:23
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
cahilce18:58:57
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
Toptancı18:50:53
Toptan satış yapan tüccar
haber ajansı18:50:38
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
kodaman18:50:01
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
bağlam18:49:36
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
daltonizm18:47:22
Renk körlüğü
ah18:47:02
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
rücu18:45:51
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
köle18:41:38
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
mırra18:41:08
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
kalsiyum fosfat18:39:14
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
GÖRÜNMEZ18:33:01
Görünmeyen, beklenmeyen
sahibe18:32:29
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
Anut18:29:11
İnatçı, ayak direyici
SEKS18:28:13
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
yoksun18:27:24
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
kalkan balığıgiller18:23:40
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
kırık çizgi18:22:31
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
itaatli18:21:36
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
tanınmış18:19:57
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
refah18:19:03
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
uknum18:18:43
Asıl, unsur, hipostaz
gök bilimci18:16:02
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
taşınmaz18:14:22
Taşınamayan
cebe18:13:27
Zırh
gölcük18:06:57
Küçük göl
koza18:04:28
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
melankoli18:02:20
Kara sevda, malihulya
nargile tütünü17:59:22
Tömbeki
kıvrım17:57:27
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
kasetçalar17:56:22
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
bilinçsiz17:54:41
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
lezbiyenizm17:54:20
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
sakız17:52:15
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
eseme17:49:16
bk. mantık
kutlama17:49:16
Kutlamak işi, tebrik
çatık17:47:16
Çatılmış olan
erinlik17:46:42
Erin olma durumu, bulûğ
taraf tutmak (çıkmak veya olmak)17:45:30
birinden yana olmak, birinin görüş ve düşüncesini desteklemek
gelgit17:44:38
Boşuna gidip gelme
sonda17:42:54
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
kısaltma17:40:56
Kısaltmak işi, taksir
firavunlaşma17:32:13
Firavunlaşmak işi
görevli17:29:20
Görevi olan, vazifeli
duyumsama17:19:24
Duyumsamak durumu
MÜNEVVER17:17:42
Aydın
Tehir17:17:02
Sonraya bırakma, erteleme
dizmek17:14:37
Yan yana veya üst üste sıralamak
yağcı17:12:28
Yağ çıkaran veya satan kimse
kinin17:11:08
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
katrak17:09:00
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
rasyonalist17:04:40
Akılcı, usçu
yürürlükte kalmak17:04:13
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
kötek16:55:09
Baston, sopa
uyuklama16:52:15
Uyuklamak durumu
muz16:49:31
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
zeyil16:49:27
Ek
zimmet16:41:39
Üstünde olan şey
alyuvar16:36:11
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
Simetrik16:27:16
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
güvenme16:24:53
Güven duyma, güveni olma
huysuzluk16:22:59
Huysuz olma durumu
prens16:21:23
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
Meblağ16:12:08
Para miktarı, tutar
uyarmak16:08:48
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
agreman16:08:42
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
bilgilik16:04:56
Ansiklopedi
seyir16:04:36
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
çeper16:04:17
Çit
SAVA16:04:02
Haber
ERİYİK16:03:54
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
küçük köprü16:03:26
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
KAMPANA16:02:41
Çan
baş örtüsü16:02:30
bk. başörtü
faik16:01:01
Üstün, yüksek
baldır kemiği16:00:42
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
yakın15:58:39
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
bir tarafa bırakmak (veya koymak)15:58:19
önemsememek, benimsememek, ertelemek
u15:58:16
Uranyum"un kısaltması
kürsü15:58:07
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
esprili15:58:06
Esprisi olan
Eğilimli15:57:59
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
karaasma15:57:55
Loğusa otu, zeravent
bilmek15:57:54
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
dolaşık15:57:52
(saç, ip vb. için) Karışık
Ray15:57:52
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
yüzgeç15:57:51
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
yastık kılıfı15:57:50
Yastığa geçirilen koruyucu kılıf
taş15:57:48
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
rehavet15:57:47
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
görevden almak15:57:46
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek