YALITKAN

1.İsimElektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde

Son Arananlar

fare03:03:30
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
leopar03:03:25
Pars
uyarlanma03:03:21
Uyarlanmak işi
Kask03:03:19
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Yazıhane03:03:17
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
bulut03:03:09
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
ritmik03:03:00
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
kandırmaca03:02:58
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kanunsuzluk03:02:56
Yasaya aykırılık, yasasızlık
acınmak03:02:54
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
argüman03:02:52
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
hara03:02:46
At üretilen çiftlik, aygır deposu
dostluk03:02:44
Dost olma durumu; dostça davranış
asamble03:02:33
Kurul
SECCADE03:02:24
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
dük03:02:12
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
alıp vermek03:01:59
yürek çarpıntısı geçirmek
Kongre03:01:57
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
daz03:01:55
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
trafo03:01:51
Transformatör sözünün kısaltılmışı
imparatorluk03:01:45
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
telâtin03:01:36
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
elim03:01:34
Acınacak, acıklı
mağlubiyet03:01:32
Yenilme, yenilgi
haysiyetli03:01:21
Değeri, saygınlığı olan
limon kabuğu gibi03:01:19
küçük ve biçimsiz (şapka)
ayaklanma03:01:17
Ayaklanmak işi
onmak03:01:13
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Kota03:01:06
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
üye olmak03:01:02
bir kuruluşa üye olarak girmek
kibarca03:00:56
Kibar bir insana yakışacak biçimde
inkişaf03:00:52
Gelişme, gelişim
oylama03:00:50
Oy kullanma işi
elezer03:00:41
Sadist
sokulgan03:00:35
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
darılma03:00:33
Darılmak işi
MÜNEVVER03:00:24
Aydın
asetat03:00:22
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
konuşturma03:00:11
Konuşturmak işi
Portekizce02:59:59
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Edip02:59:49
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
gün batımı02:59:48
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
mümtaz02:59:45
Seçkin
logo02:59:36
Arma
vergici02:59:18
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
muhterem02:59:14
Saygıdeğer, sayın
mükrim02:59:10
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
ladini02:59:08
Din dışı
inam02:59:05
Emanet, vedia
toplumsal02:59:03
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
yeniden02:58:59
Gene, yine, bir daha, tekrar
mektepli02:58:53
Okula giden (kimse), öğrenci
tabi02:58:51
Bağımlı
sulanma02:58:49
Sulanmak işi
iyon02:58:34
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Hasis02:58:32
Cimri, pinti, kısmık
arya02:58:30
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
tahsis02:58:07
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
asuman02:58:05
Gök, gökyüzü
husumet02:58:00
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
afsun02:57:58
Büyü, füsun
yeğen02:57:52
Birine göre kardeşinin çocuğu
Eskimoca02:57:48
Eskimo dili
devlet baba02:57:46
Devlet
seleksiyon02:57:42
Seçme
sekene02:57:35
Bir yerde oturanlar, sakinler
sitayiş02:57:31
Övme veya övgü
değin02:57:29
Sincap
Taşımacılık02:57:27
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
ehem02:57:25
Çok önemli
seyyare02:57:08
Gezegen
dolanma02:57:06
Dolanmak işi
itizar02:57:04
Özür dileme
boylu boyunca02:57:02
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
şehevi02:56:58
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
orijin02:56:54
Soy sop
bakiye02:56:42
Artık, artan, kalan, geri kalan
bıçkı02:56:39
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
gangliyon02:56:37
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
armatür02:56:35
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
Sudak02:56:27
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
forsa02:56:19
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
jinekoloji02:56:09
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
nikelli02:56:07
Birleşiminde nikel bulunan
doğa02:55:59
Tabiat
sanrı02:55:56
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
böcekler02:55:54
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
araştırma görevlisi02:55:52
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
ispirto02:55:46
Etil alkol
bebecik02:55:31
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
Dürüst02:55:27
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
Pamuk02:55:25
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
uzatma02:55:21
Uzatmak işi, temdit
mühendis02:55:19
Mühendislik mesleğinden olan kimse
vakit geçirmek02:55:03
oyalanmak, uğraşmak
De02:54:53
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
deve kini02:54:51
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
Kr02:54:47
Kripton"un kısaltması
ağ torba02:54:45
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
bala02:54:42
Yavru, çocuk
CÜZAMLI02:54:28
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
bütünleşme02:54:17
Bütünleşmek işi
akraba çıkmak02:54:16
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
kalak02:54:03
Burun, burun ucu
m02:53:52
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
yön02:53:47
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Cani02:53:29
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
virgül02:53:25
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
sahne almak02:53:22
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
sel02:53:20
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
berhava02:53:18
Havaya verilmiş, uçurulmuş
grup02:53:16
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
ümük02:53:08
Boğaz, gırtlak, imik
teksir02:53:06
Çoğaltma
Anlatı02:52:58
Hikâye etme, tahkiye
istanbulin02:52:55
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
kokulu kiraz02:52:53
bk. idris ağacı
hiç02:52:50
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
Çıta02:52:48
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
tandem02:52:43
İki kişilik bisiklet
tüme varım02:52:41
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
fermeneci02:52:37
Fermene yapan veya satan kimse
amabile02:52:34
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
RAHATLIK02:52:32
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
Koşuk02:52:28
Nazım, manzume
fiyakalı02:52:24
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
uzay istasyonu02:52:20
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
olma02:52:17
Olmak işi veya durumu
muvasalat02:52:07
Bir yere ulaşma, varma
itmek02:51:54
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak