ulaştırma

1 İsim

Ulaştırmak işi

İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalât

Cümle 1: Ulaştırma Bakanlığı.

Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf