taban

1 İsim

Ayağın alt yüzü

Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı

Ayakkabının alt bölümü

Bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık, duraç, kaide

Bir şeyin en alt bölümü

Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir

(değerlendirmede) En alt derece

Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle

Cümle 1: Partinin tabanının istekleri doğrultusunda...

Bir ırmağın en derin olan orta yeri

Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide

Cümle 1: Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı.

Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü

Temel, temel ilke, baz