TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

ayartı23:27:35
Baştan çıkarma
alaşım23:27:31
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
değişiklik23:27:20
Değişik olma durumu
Ağabey23:26:52
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
giderme23:26:51
Gidermek işi
KEMRELEME23:26:50
Gübrelemek işi
Vücut23:26:47
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
kapak23:26:35
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
ebet23:26:34
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
tuhaflık23:26:03
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
kolay23:25:33
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
tüysüz23:25:33
Tüyü olmayan
Alelacele23:25:25
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
sükût23:25:06
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
dikiz etmek (veya geçmek)23:25:01
dikizlemek
akıcı23:24:48
Akma özelliği olan
çıkıntı23:24:41
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
zeplin23:24:21
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
ŞAİR23:24:02
Şiir söyleyen veya yazan kimse
ruh bilimsel23:24:02
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
hâlen23:23:29
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
acınmak23:23:28
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
pirüpak23:23:27
Tertemiz, lekesiz
Anaerkil23:23:13
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
kafiye23:22:08
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
billursu23:22:02
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
gözenek23:21:57
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
us dışı23:21:54
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
kafile23:21:44
Birlikte yolculuk eden topluluk
kabul salonu23:21:28
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
oramirallik23:21:16
Oramiral rütbesi
talip23:21:16
İsteyen, istekli
HIYANET23:21:13
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
E23:21:09
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
iç evlilik23:20:34
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
kırat23:20:33
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
raşe23:20:25
Titreyiş, ürkme
Süpürge23:20:17
Süpürmeye yarayan araç
uzama23:20:14
Uzamak durumu
İsevî23:20:00
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
kabadayılık23:19:54
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
tetkik etmek23:19:35
incelemek
doğurgan23:19:18
Çok doğuran
Bası23:19:04
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
zade23:19:04
Oğul, evlât
seyreklik23:18:38
Seyrek olma durumu
değiştirme23:18:36
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
hareli23:18:29
Haresi olan
işkence23:17:59
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
beynelmilelcilik23:17:48
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
saban23:17:24
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
sapa23:17:13
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
çeri23:17:06
Asker
yargıtay23:16:42
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
yer yuvarlağı23:16:32
Üstünde yaşadığımız gök cismi
Manda23:16:26
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
ahmak23:16:26
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
haç23:15:28
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
aşağı görmek23:15:21
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
vesile bulmak23:15:17
sebep yaratmak, bahane göstermek
zirve23:15:15
Doruk, tepe
bezginlik23:15:14
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
tektonik23:15:06
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
mışıl mışıl23:15:06
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
site23:15:06
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
ilbay23:14:52
Vali
Hadim23:14:45
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
sahanlık23:14:45
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
İşaret23:14:36
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
SAHİP23:14:23
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
MÜMİN23:13:54
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
yansımak23:13:54
Anlaşılmak, belli olmak
muhacir23:13:53
Göçmen
baraj ateşi23:13:52
Yoğun yaylım ateşi
nuhuset23:13:40
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
ruh23:13:18
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
akışkan23:13:04
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
nazari23:12:34
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
AYAKTA23:12:27
Ayağa kalkmış durumda
mızmızlık23:12:25
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
bollaşma23:12:07
Bollaşmak işi veya durumu
yörünge23:12:06
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
pil23:11:57
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
Teker23:11:56
Tekerlek
zabit23:11:45
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
omuzdaş23:11:41
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
sözde23:11:07
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
hususiyet23:11:07
Özellik
vazgeçilme23:10:37
Vazgeçilmek işi veya durumu
Kaparo23:10:36
Pey akçesi
beleş23:10:36
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
Yıldırım23:10:36
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
teşhis23:10:08
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
feragat23:10:08
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
dağ serçesi23:10:07
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
utanç23:09:26
Utanma duygusu, hicap
ORTALAMA23:09:25
Ortalamak işi
netameli23:09:05
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
meridyen23:08:45
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
YANSICA23:08:44
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
üzmek23:08:40
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
özgür23:08:12
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
hiççi23:07:46
Hiççilik yanlısı, nihilist
züppeleşme23:07:46
Züppeleşmek işi veya durumu
birun23:07:45
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
kesme işareti23:07:42
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
gözyaşı23:07:27
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
Taşıt23:07:00
Taşıma aracı
çığırtkan23:06:59
Çağırtkan
YANKI BİLİMİ23:06:48
Akustik
bembeyaz23:06:44
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
analoji23:06:42
Benzeşim, benzeşme
mükemmeliyet23:06:16
Mükemmellik
masarika23:05:52
Bağırsakları tutan karın iç zarı
billur23:05:48
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
Özürlü23:05:20
Özrü olan
merhametsiz23:05:10
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
örtülü23:04:40
Örtüsü olan
beğenmek23:04:09
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
istihza etmek23:04:00
alay etmek, alaya almak
istical23:04:00
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
ovalama23:03:56
Ovalamak işi
piton23:03:43
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
vesveseli23:03:41
İşkilli, şüpheci
duman rengi23:03:41
Koyu kül rengi, füme
örtü23:03:29
Örtmek için kullanılan şey
Enayi23:03:22
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
SEDEF23:03:18
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
Duygu23:03:10
Duyularla algılama, his
kayın23:03:10
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)