TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ11:16:59
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
selika11:16:59
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
iyice11:16:57
İyiye yakın
YARARSIZ11:16:55
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
yanardağ patlaması11:16:54
Yanardağın püskürmeye başlaması
eglog11:16:53
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
dolanmak11:16:53
Gelişigüzel gezmek
donatmak11:16:50
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
ULUSAL11:16:49
Millî
zabit11:16:48
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
kavga etmek11:16:47
birbiriyle atışmak, dövüşmek
Akdeniz mavisi11:16:46
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
çakal11:16:41
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
çim11:16:36
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
padişah11:16:34
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
bağlılık11:16:34
Bağlı olma durumu, merbutiyet
duygudaşlık11:16:33
Aynı duyguları paylaşma
birinci olmak11:16:22
başta gelmek, önde gelmek
Fonoloji11:16:21
Ses bilimi
illi11:16:20
Nedensel
Müteşebbis11:16:20
Girişken, girişimci
dünya görüşü11:16:20
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
meyve bahçesi11:16:14
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
spiral11:16:11
Sarmal biçiminde olan
aktif11:16:11
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
Masa topu11:16:11
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
Gerçekçi11:16:04
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
ululama11:16:00
Ululamak işi
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)11:16:00
çok geniş olmak
bağlanma11:16:00
Bağlanmak işi
Burgu11:15:45
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
nusayri11:15:37
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
monizm11:15:36
Tekçilik
nitrik asit11:15:25
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
Kerem11:15:20
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
uzay gemisi11:15:17
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
bestekar11:15:16
Besteci
madde11:15:15
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
diyapozitif11:15:15
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
ibadet etmek11:15:14
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
perişan11:15:12
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
Uzaklaştırma11:15:11
Uzaklaştırmak işi
konum11:14:50
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
gururlu11:14:50
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
silikat11:14:49
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
tahkim etmek11:14:44
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
su yosunları11:14:40
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
kumandan11:14:34
Komutan
saklamak11:14:21
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
gözden çıkarmak11:14:13
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
düven11:14:04
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
boşuna11:14:03
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
sözün kısası11:13:48
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
Semafor11:13:46
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
ayrı11:13:44
Yerleri bir olmayan
deve kini11:13:41
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
siftinlik11:13:35
Adî, bayağı, berbat
Pt11:13:28
Plâtin"in kısaltması
öz denetim11:13:24
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
Küçük Asya11:13:09
Anadolu
düşüncesiz11:13:04
Düşüncesi olmayan
ne olursa olsun11:13:03
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
ERİKA11:12:54
Süpürge otu
egoizm11:12:16
Bencillik, hodbinlik
sorumlu11:12:13
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
yönetme11:12:10
Yönetmek işi
köklü aile11:12:10
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
11:12:08
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
ha11:11:52
İstek uyandırmak için kullanılır
dik başlı11:11:44
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
şaful11:11:39
Bal konulan ufak tekne
TASMA11:11:29
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
mecra11:11:24
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
fanfar11:11:23
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
Basur11:11:22
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
dört bir taraf (veya yan)11:11:22
her yan, bütün çevre
tava11:11:07
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
Metal bilimi11:10:51
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
adetçe11:10:49
Sayı bakımından, sayıca
basmak11:10:46
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
Şarkı söylemek11:10:41
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
savaşmak11:10:41
Uğraşmak, mücadele etmek
iç hastalıkları uzmanı11:10:39
bk. dahiliyeci
yaban eriği11:10:38
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
Mecmua11:10:33
Dergi
misafirperverlik11:10:33
Konukseverlik
üst geçiş11:10:29
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
Spesiyal11:10:29
Özel, belli bir özelliği olan
inceleme11:10:25
İncelemek işi, tetkik
kuzine11:10:14
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
taş basmacı11:10:08
Taş basması ile uğraşan kimse
işkilli11:09:51
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
ALEMDAR11:09:51
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
po11:09:49
Polonyum"un kısaltması
yükseltme11:09:45
Yükseltmek işi
nabekâr11:09:44
Yararsız, işe yaramaz
tehdit11:09:41
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
yardımcılık11:09:34
Yardımcı olma durumu
evren11:09:31
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
tavan arası11:09:30
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
bütünleşme11:09:30
Bütünleşmek işi
tasa11:09:25
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
namaz seccadesi11:09:25
Üzerinde namaz kılınan seccade
aplike11:09:02
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
mars11:09:01
Merih gezegeni, Sakıt
esenlemek11:09:01
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
numara yapmak11:09:01
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
fesh etmek11:08:56
bk. feshetmek
poli11:08:53
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
oflaz11:08:53
İyi, güzel, mükemmel
Yalıtkan11:08:48
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
KABUL ODASI11:08:37
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
GÜLLE11:08:20
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
boksörlük11:08:17
Boksörün işi veya mesleği
ŞARAP11:08:12
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
Fark11:08:10
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
Sak11:08:10
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
asma kilit11:08:08
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
kayın baba11:08:07
Kaynata
mehter11:07:45
Mehterhane takımında görevli kimse
kumanda11:07:05
Komuta
kozalak11:07:04
Koza
hatırlama11:06:42
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
evlenme11:06:33
Evlenmek işi, izdivaç
öğür11:06:33
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
istismar11:06:33
İşletme, yararlanma
ÖZERKLİK11:06:19
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
sit11:06:19
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
MUHAFAZAKAR11:06:18
Tutucu
BÖLÜŞTÜRME11:06:17
Bölüştürmek işi