TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

devrimcilik04:25:19
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
ceset04:25:16
Ölü vücut, naaş
İstavrit04:23:43
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
kederli04:23:34
Acılı, üzüntülü, mukedder
senarist04:23:00
Senaryo yazarı, senaryocu
Bomboş04:22:44
Büsbütün, tamamen boş
kitara04:21:38
bk. gitar
ZENGİN04:21:19
Parası, malı çok olan, varlıklı
külâh04:20:44
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
temdit04:20:04
Uzatma, sürdürme
tırpan04:19:19
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
sabıkalı04:19:08
Sabıkası olan
Mafsal04:18:44
Eklem
insaf etmek04:18:34
acımak, hakkını tanımak
gitme04:18:15
Gitmek işi
Totem04:17:52
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
kepaze04:17:49
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
Mütehassis04:17:07
Duygulanmış
Yemin04:15:37
Ant
harap04:15:13
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
kayınço04:15:08
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
kesenekçi04:14:48
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
putperestlik04:14:36
Puta tapma durumu, fetişizm
Ray04:14:27
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
Yenilgi04:14:20
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
kâtiplik04:13:54
Sekreterlik, yazmanlık
yeknesak04:13:27
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
ad çekme04:13:25
Ad çekmek işi, kur"a
balık yumurtası04:13:13
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
Horlama04:12:38
Horlamak işi (I) (II)
Burgaç04:11:57
Anafor, girdap
karık04:11:55
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
satıh04:11:53
Yüz, yüzey
sönük04:11:51
Sönmüş olan
ifraz04:11:09
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
çentik04:11:01
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
GEVEZE04:10:31
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
gönülsüz04:10:24
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
muadele04:10:21
Eşitlik, beraberlik, denklik
higrofil04:09:59
Nemcil
iticilik04:09:45
İtici olma durumu
Peçe04:09:45
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
ayın04:09:05
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
CANLI04:08:41
Canı olan, diri, yaşayan
Büyükayı04:08:35
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
genlik04:08:12
Genişlik
MAHİR04:08:09
Becerikli
ayça04:08:06
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
sanem04:07:42
Put
zehirli04:07:37
Zehiri olan
duşak04:07:33
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
haysiyetli04:07:07
Değeri, saygınlığı olan
iflâs anlaşması04:06:59
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
okka04:06:51
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
SINIR04:06:45
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
Muharrir04:06:40
Yazar
tandem04:05:47
İki kişilik bisiklet
aşamalı04:05:31
Aşaması olan, kademeli
kokar ağaç04:05:08
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
Tüketmek04:04:37
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
ZARARLI04:04:09
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
Lösemi04:04:01
bk. kan kanseri
belgit04:03:47
Senet
sal yarışı04:03:29
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
bağın04:03:01
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
rotil04:02:54
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
ocaklık04:02:48
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
Zarafet04:02:14
İncelik, güzellik, zariflik
dağ armudu04:01:58
Yabanî armut, ahlat
İSTİHZA04:01:55
Gizli veya ince alay
Legal04:01:50
Kanunî, yasal, meşru
panama04:01:30
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
keyfi kaçmak04:01:26
neşesi kalmamak
başkilise04:01:11
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
maroken04:01:09
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
acemice04:00:48
Toyca, beceriksizce
İndirim04:00:35
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
domates04:00:29
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
erekçilik04:00:12
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
hüseynî04:00:06
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
detektif03:59:57
Gizli polis, polis hafiyesi
kodaman03:59:50
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
eskilik03:59:47
Eski olma durumu
et suyu03:59:35
İçinde et kaynatılmış su
malayani03:59:20
Boş ve yararsız, saçma
amiral03:59:19
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
arz03:58:58
Sunma
hürmetli03:58:56
Saygılı
mobil03:58:39
Hareketli
yaren03:58:14
Arkadaş, yakın, dost
imik03:58:02
Boğaz, gırtlak
Hayalci03:57:56
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
ricacı03:57:33
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
süyek03:57:04
bk. cebire
erkli03:56:57
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
Afganlı03:56:52
Afgan
hoca03:56:29
Müslümanlıkta din görevlisi
Veri03:55:55
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
kova03:55:52
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
teknikçi03:55:45
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
konuşturma03:55:37
Konuşturmak işi
lef03:55:30
İçine sokma, iliştirme
boşalma03:55:22
Boşalmak işi, inhilâl
temize çıkarmak (veya çıkartmak)03:55:20
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
Nazi03:54:54
Nazizm yanlısı (kimse)
gelin teli03:54:49
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
akraba çıkmak03:54:34
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
oturma03:54:30
Oturmak işi
üst deri03:54:29
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
SIKI03:54:27
Dar
Hasımlık03:54:19
Hasım olma durumu
yetkinlik03:54:18
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
Engin03:54:12
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
kuru incir03:54:08
Özel olarak güneşte kurutulan incir
kanma03:53:52
Kanmak işi
hâsıla03:53:30
Bir işten elde edilen sonuç
formalite03:53:27
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
ekol03:53:20
Okul
bilgilik03:53:17
Ansiklopedi
EREK03:53:14
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
Kıyye03:53:08
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
kürt03:53:01
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
akümülatör03:52:47
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
adi03:52:46
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
kısa çizgi03:52:43
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ağırkanlı03:52:28
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
hamsi03:52:25
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
su tavuğugiller03:52:23
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
tutuklama03:52:19
Tutuklamak işi, tevkif
mukadderat03:52:05
Yazgı