TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

eş anlamlı01:57:47
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
DİNAR01:57:21
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
bağlanma01:57:16
Bağlanmak işi
yağışsız01:57:14
Yağışı olmayan, kurak
sardalye01:56:12
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
mıknatıs01:54:30
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
Nüzul01:54:13
İnme, felç
reaya01:53:44
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
ırk01:53:25
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
buse01:53:10
Öpücük, öpme, öpüş
pedal01:53:10
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
küsmek01:52:40
Görevini yerine getirememek
tükenmişlik01:52:33
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)01:51:29
çok geniş olmak
Kapalı01:51:17
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
duman01:51:17
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
Korkak01:51:14
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
mahsus01:50:40
Özgü
olumsuzluk01:50:12
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
ıncalız01:50:07
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
bağın01:49:42
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
zaaf01:49:26
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
kuş tüyü01:48:46
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
anjin01:48:00
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
sedef01:46:55
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
tutamaç01:45:57
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
berk01:45:28
Sert, katı
mezuniyet01:44:23
İzinli olma durumu
ifşaat01:43:58
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
hasta bakıcılık01:43:27
Hasta bakıcı olma durumu
Maral01:42:14
Dişi geyik, meral
sermayesizlik01:42:05
Sermayesiz olma durumu
ingiliz01:41:29
İngiltere halkından olan kimse
yansımak01:41:19
Anlaşılmak, belli olmak
adil01:40:45
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
sonuç vermek01:40:30
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
yatılı01:40:20
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
öykünme01:40:10
Öykünmek işi, taklit
tahnit01:39:35
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
teklik01:39:25
Tek, bir olma durumu
ebleh01:39:24
Akılsız, budala, alık
kambiyo01:39:19
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
takma01:39:16
Takmak işi
primitif01:39:01
İlkel, iptidaî
koşullu01:38:42
Şartlı, meşrut
havlı01:37:57
Havı olan
ases01:37:43
Gece bekçisi
bedirik01:37:40
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
geri dönmek01:37:30
geldiği yere gitmek
SİYASAL01:36:51
Politika ile ilgili, siyasî, politik
balar01:36:46
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
üşniye01:36:15
Su yosunları
İsevî01:35:16
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
namus01:35:13
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
yakıştırma01:34:53
Yakıştırmak işi
uyuşuk01:34:33
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
monotonluk01:34:17
Tekdüzelik, yeknesaklık
oyum01:34:15
Oymak işi
Gündem01:33:30
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
gaile01:32:01
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
safari01:30:42
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
levazım01:29:55
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
noktalama01:29:46
Noktalamak işi
devimsellik01:29:45
Devimsel olma durumu
CİMBAKUKA01:29:29
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
sezmek01:28:37
Anlamak, fark etmek
ırama01:28:09
Iramak işi
bazilika01:27:34
Kral sarayı
Milyar01:26:07
Milyon kere bin, 1.000.000.000
öpücük01:25:53
Öpme, öpüş, buse
mikos01:25:18
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
kolaylıkla01:25:01
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
vakitsiz01:23:05
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
fayton01:22:31
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
dolayı01:21:16
Dolay, çevre
hareli01:21:03
Haresi olan
uyuklama01:20:29
Uyuklamak durumu
DÜZEYSİZ01:20:09
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
rodyum01:19:56
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
ecnebi01:19:51
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
Kışlak01:18:52
Kışın barınılan yer
gale01:17:50
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
SKANDİYUM01:14:58
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
soluk borusu01:14:19
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
YILANKAVİ01:13:52
Dolambaçlı, dolanarak giden
uyarım01:13:26
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
gurbet01:13:24
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
neşet01:12:45
Çıkma, ileri gelme
nim01:12:45
Yarı
Pey01:12:35
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
emsal01:12:20
Benzerler
küflüce01:10:19
bk. mantar hastalığı
sosyete01:10:18
Topluluk, toplum, cemiyet
enek01:10:13
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
kainat01:09:07
Evren
vicdanlı01:08:57
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
tekzip01:08:45
Yalanlama
dairesel01:08:36
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
HAYALPEREST01:08:36
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
Cennet01:08:23
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
blöf yapmak01:07:42
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
nafaka01:07:39
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
VEHİM01:07:26
Kuruntu
Yengeç dönencesi01:07:05
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Doyum01:06:54
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
prova01:06:47
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
yurt01:06:37
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
Bile01:06:12
Birlikte
atgiller01:06:06
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
vesikalı01:05:54
Belgesi olan
Ağırlaşmak01:05:46
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
aort01:05:20
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
koşul01:05:15
Şart
amal01:05:12
İşler, işlemler
amca01:05:03
Babanın erkek kardeşi
mevzi01:04:50
Yer, mahal
ezeli01:04:50
Başlangıcı olmayan, öncesiz
alil01:04:34
Hastalıklı, sakat
fatihane01:04:14
Fatih gibi, fatihe benzercesine
budama01:04:09
Budamak işi
akli01:04:00
Akılla ilgili, akla dayanan
akak01:03:44
Akarsu yatağı, yatak, mecra
akma01:03:35
Akmak işi
argo01:03:24
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
madensel01:03:03
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
mirasyedilik01:02:17
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
Vakit01:02:17
Zaman
kütük01:02:16
Kalın ağaç gövdesi
filika01:01:59
Gemilerde bulundurulan sandal
ödeşmek01:01:34
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak