TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

foto19:47:37
Işık
kambiyo19:47:10
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
müteakiben19:46:44
Sonra, arkadan, ardı sıra
yük arabası19:46:39
Yük taşıyan araba
birbirini tutmaz19:45:34
birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız
kazevi19:45:23
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
Maskarata19:44:36
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
romans19:44:14
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü
paso19:43:18
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
zehirlemek19:42:04
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
enstantane19:41:48
Işıklama süresi saniyenin 1/25"i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi
dana19:41:00
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
haşa19:40:28
Belleme (II)
MASRAF19:39:21
Harcanan para, gider
yatalak19:38:51
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
çekinme19:38:46
Çekinmek işi
boğa19:38:34
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
dakikane19:38:28
Tam zamanında, dakik olarak
He19:38:26
Helyum"un kısaltması
uyumlu19:38:08
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
teessür19:37:54
Üzülme, üzüntü
Fistan19:37:54
Giysi
Maznun19:37:24
Sanık
merhume19:37:09
Ölmüş Müslüman kadın
Üstüvane19:37:09
Silindir
malikâne19:36:57
Yurtluk
Mızrak19:36:44
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
ücra19:36:35
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
pamukÇuk19:36:33
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
öğütme19:36:27
Öğütmek işi
notalama19:36:13
Notalamak işi
bütünlemek19:35:49
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
gadir19:35:41
Haksızlık etme, zarar verme
ferda19:35:38
Erte, yarın, yarınki
bölünme19:35:27
Bölünmek işi
uzaklık19:35:19
Uzak olma durumu, ıraklık
İLGİ EKİ19:34:52
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
işlik19:34:40
Atölye
misafir19:34:33
Konuk
ekşime19:34:28
Ekşimek işi
talih19:34:24
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
asım19:34:06
Asma işi
mesame19:33:45
Gözenek
TE19:33:28
Tellür"ün kısaltması
Kavrayışlı19:33:19
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
DAĞ19:33:16
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
yurt bilgisi19:33:05
bk. yurttaşlık bilgisi
Hane19:33:04
Ev, konut
yalçın19:32:55
Dik
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı19:32:53
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
horoz19:32:48
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
ay evi19:32:41
Ayla
ALNAÇ19:32:28
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
hasret çekmek19:32:10
özlem duymak
pişekar19:32:05
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
zararsız19:32:04
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
yürek19:31:52
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Tamu19:31:47
Cehennem
değerli19:31:27
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
talik19:31:26
Asma, yukarı kaldırma
öznel19:31:22
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
bedir19:31:20
Dolunay, ayın on dördü
mankafa19:31:13
Anlayışsız, aptal
mağdurluk19:31:05
Kıygınlık, mağduriyet
bahar nezlesi19:31:04
bk. saman nezlesi
güven19:30:49
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
Muhteriz19:30:46
Çekingen
müzekkere19:30:43
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
kazıklı19:30:41
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
unutma19:30:32
Unutmak durumu
pikap19:30:21
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
soba19:30:16
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
üşengeç19:30:13
Çok üşenen, tembel
gezici19:30:02
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
çağırma19:29:51
Çağırmak işi
sağlama19:29:48
Sağlamak işi
İNANDIRMA19:29:46
İnandırmak işi
Yolcu19:29:32
Yolculuğa çıkmış kimse
edik19:29:31
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
yıpratma19:29:29
Yıpratmak işi
HAC19:29:25
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
yasemin19:29:22
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
etlik19:29:22
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
peki19:29:19
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
flama19:29:13
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
Kontrat19:29:13
Sözleşme
dolaysız19:29:07
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
mesaha19:29:03
Yeri ölçme
Arife19:28:43
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
alt karşıt19:28:41
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
arz19:28:39
Sunma
eşkal19:28:36
Biçimler, şekiller, kılık
temel önerme19:28:31
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
meyal19:28:26
bk. hayal meyal
fay19:28:21
Kırık (III)
yenilemek19:28:21
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
CEREYAN19:28:07
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
Harfiyen19:28:03
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
şiar edinmek19:27:58
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
Genel görünüm19:27:58
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
gariplik19:27:51
Garip olma durumu, garabet
yazıcı19:27:49
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
Derviş19:27:44
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
meşe19:27:43
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
Barut19:27:42
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
vesikalık fotoğraf19:27:40
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
bezen19:27:38
Bezek, süs
Naçar19:27:36
Çaresi olmayan, çaresiz
monotip19:27:34
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
imtihan19:27:34
Sınav
telli19:27:32
Teli olan
hulâsa19:27:31
Özet, fezleke
minare19:27:23
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
kompozisyon19:27:21
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
kalorimetre19:27:20
Isıölçer
Gerginlik19:27:18
Gergin olma durumu
Besteci19:27:14
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
esatir19:27:12
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
ihanet19:27:11
Hıyanet, hainlik
tombak19:27:09
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
izole etmek19:27:07
yalıtmak
anekdot19:27:05
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
Aşmak19:27:00
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
boşa çıkarmak19:27:00
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
zırnık19:26:58
Arsenik
dost19:26:55
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
Dayanışma19:26:55
Dayanışmak işi, tesanüt
Kaygana19:26:53
Omlet
inam19:26:51
Emanet, vedia
yonga19:26:36
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga