TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ13:20:10
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
içtensiz13:19:51
İçten olmayan, samimiyetsiz
us dışı13:19:51
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
meşin yuvarlak13:19:36
(futbolda) Top
şahsiyet13:19:24
Kişilik, belirgin özellik
açıklık13:19:15
Açık olma durumu
dayanak13:18:41
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
debdebe13:18:39
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
yardımcı13:17:35
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
ahlâkî13:17:18
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
süreç13:16:17
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
ongun13:15:59
Çok verimli, bol, eksiksiz
durgun13:14:23
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
taşıt13:13:56
Taşıma aracı
Serzeniş13:11:35
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
zahmet13:11:09
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
SAYMACA13:10:29
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
asabiye13:10:15
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
en azından13:09:12
en azı ile, hiç olmazsa
nükte13:08:41
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
ardak13:08:23
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
kaput bezi13:07:37
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
kaput bezi13:07:37
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
arıtım evi13:07:09
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
dahil13:06:49
İç, içeri
uyluk13:06:40
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
pervane13:04:58
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
gri13:04:16
Kül rengi, boz
Şia13:03:56
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
tutturgaç13:03:38
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
immünoloji13:03:07
Bağışıklık bilimi
org13:02:44
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
ilişik13:01:43
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
AYRIKLI13:01:38
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
korkuluk13:00:48
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
yurttaş13:00:36
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
esenleme12:59:37
Esenlemek işi, selâm
CANLANDIRMA12:58:58
Canlandırmak işi
cemiyet12:58:35
Dernek
astronomik12:58:12
Gök bilimiyle ilgili olan
ahir12:57:49
Son, sonraki, ahır
analiz12:57:45
Çözümleme, tahlil
üstün zeka12:57:23
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
merasim12:57:15
Tören
ONDALIK12:57:15
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
asabi12:57:13
Sinirli
kafa dengi12:56:54
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
cahil kalmak12:56:54
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
aç gözlülük12:56:53
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
özlük12:56:53
Bir şeyin durumu, mahiyet
Masumiyet12:56:52
Masumluk
akamet12:56:27
Kısırlık, verimsizlik
havacı12:56:03
Hava taşıtlarında görevli kimse
pislemek12:56:02
Pisletmek
lodos12:55:38
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
servet12:55:38
Varlık, zenginlik, mal mülk
ADALİ12:55:38
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
diren12:55:37
Dirgen
rebap12:55:36
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
stilo12:55:36
Dolma kalem
iş kazası12:55:34
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
kesinlik12:55:34
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
Yasak12:54:07
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
deniz yosunu12:53:17
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
Yedek12:50:42
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
isnat12:50:37
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Domuz yağı12:49:21
Domuzdan çıkarılan yağ
simgesel12:49:01
Sembolik
hemen hemen12:48:56
Nerede ise, az zaman sonra
cinsiyet12:47:27
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
cephe12:46:33
(yapılarda) Yüz, alnaç
aza12:46:08
Organlar, vücut parçaları
maşuk12:45:32
Sevilen, âşık olunan (erkek)
karşılaştırmak12:45:23
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
atıştırmalık12:44:19
Atıştırmaya yarayan
evren12:43:48
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
mutedil12:41:56
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
SAYI12:41:51
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
abuhava12:40:16
İklim
Okazyon12:39:35
Fırsat
ANARŞİ12:39:35
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
mekanik12:36:48
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
hoyratça12:35:37
Kaba (bir biçimde)
iyi niyet12:35:09
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
bilindik12:31:52
Bilinen
gücendirme12:28:04
Gücendirmek işi
tahsildar12:27:39
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
yaprak12:26:43
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
merhale12:26:25
Derece, basamak, aşama, evre
süs12:25:10
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
kaçık12:25:06
(bir yana) Kaçmış, kaymış
telli balıkçıl12:18:47
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
kelifit12:18:33
Hidratlı doğal magnezyum silikat
dalgakıran12:18:27
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
erkete12:18:23
Dikiz
Cici12:15:41
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
tıraş bıçağı12:15:31
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
MAHKEME12:14:41
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
eksi12:14:37
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
takla12:14:31
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
Vekil12:14:31
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
ululuk12:13:46
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
SÜLALE12:12:11
Soy; ev, aile
icraat12:11:35
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
özel ulak12:11:02
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
Rüşvet vermek12:10:51
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
konukçu12:10:12
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
ufki12:08:54
Yatay
ulak12:08:34
Haberci, haber veren kimse
şımarık12:08:32
Şımarmış, şımartılmış
saçma sapan12:08:31
Çok tutarsız, çok saçma
çerge12:07:28
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
halen12:07:17
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
sebep12:07:06
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
tike12:06:50
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
arz derecesi12:06:34
bk. enlem
öncesizlik12:06:01
Öncesi olma durumu, ezeliyet
soy12:05:54
Manzum söz
kanaat etmek12:05:40
yetinmek
istimbot12:05:35
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
vefa12:05:17
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
kıç12:03:59
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
göt12:03:55
Anüs
sik12:03:50
Erkeklik organı
vajina12:03:46
bk. vagina
am12:03:40
Amerikyum"un kısaltması
yarak12:03:35
Silâh
ekose12:02:40
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
san12:01:50
Ün, şan, şöhret
faiz12:01:19
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema