TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Bomboş21:06:13
Büsbütün, tamamen boş
naat21:06:05
Bir şeyin niteliklerini övme
adamotu21:05:31
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
pervin21:04:59
Ülker yıldızı
oy çokluğu21:04:23
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
lef21:03:41
İçine sokma, iliştirme
vazife görmek21:03:41
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
yorumlamak21:03:38
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
lakIrdI21:03:33
Söz
ukalâ21:03:27
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
lir21:03:21
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
yurtsal21:03:15
Yurtla ilgili, vatanî
ahize21:03:10
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
abadî21:03:04
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
Utku21:02:47
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
nota21:02:47
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
zıypak21:01:54
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
vaaz21:01:38
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
iti21:01:32
İtici güç, ilham verici
delgeç21:01:22
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
kararlılık21:01:17
Kararlı olma durumu, istikrar
tiz21:01:04
İnce, keskin (ses)
YALABIMA21:00:46
Yalabımak işi veya durumu
imroz21:00:23
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
fundalık21:00:12
Funda ile kaplanmış yer
hınç21:00:07
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
itişip kakışmak20:59:58
birbirini itmek
dava20:59:48
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
yankılanma20:59:44
Yankılanmak işi veya durumu
kaim20:59:42
(başka bir şeyin yerine) Geçen
samimi20:59:34
İçten, içtenlikle
kusmak20:59:07
Reddetmek
korkusuz20:58:58
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
Ani20:58:57
Bir anda oluveren, apansız
üzüm kurusu20:58:27
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
kömür kalem20:58:18
bk. füzen
vole20:58:18
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
tef20:58:00
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
dik20:57:50
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
kundura20:57:20
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
doğaç20:57:20
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
mahfaza20:56:50
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
direme20:56:41
Diremek işi
zariflik20:55:33
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
sakak20:55:33
Çene altı
bağıntı20:54:52
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
buhurluk20:54:45
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
bozuk para20:54:26
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
koşul20:54:26
Şart
şüpheci20:54:01
Kuşkucu, septik
dinleme20:53:56
Dinlemek işi
raksetme20:53:56
Raksetmek işi
Mühresenk20:53:54
Alaca somaki, balgam taşı
avuntu20:53:47
İnsanı avutan şey, teselli
vermek20:52:33
Bırakmak veya bağışlamak
ilânihaye20:52:06
Sonsuza kadar
yerleştirme20:51:14
Yerleştirmek işi
kalıtçı20:50:40
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
eşya20:50:02
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
girişimci20:49:48
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
yelloz20:49:39
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
aferist20:49:27
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
hüccet20:49:16
Belgit
limonata20:49:05
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
hamaylı20:48:29
bk. hamail
dayandırma20:48:23
Dayandırmak işi
deniz kuvvetleri20:48:04
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
nekbet20:47:55
Şanssızlık, talihsizlik
tabi20:47:51
Bağımlı
oha20:47:33
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
çığırma20:47:30
Çığırmak işi
eza20:47:26
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
vals20:47:24
Bir tür salon dansı
içli20:47:10
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
tesanüt20:47:02
Dayanışma, omuzdaşlık
çalgı aleti20:46:44
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
slâlom20:46:34
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
özenli20:46:10
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
havacılık20:45:33
Havacı olma durumu
muadele20:45:21
Eşitlik, beraberlik, denklik
HAZANDİDE20:44:40
Görmüş, geçirmiş
revaç20:44:35
Geçerli ve değerli olma, sürüm
rakı20:44:35
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
müsriflik20:44:11
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
pli20:44:10
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
lav20:43:01
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
tulanî20:42:52
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
katedral20:41:36
Baş kilise
imdat20:41:29
Tehlikede olana yapılan yardım
Değişmez20:41:08
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
yeşillik20:40:39
Yeşil olma durumu
kahvehane20:39:27
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
cezalandırılma20:39:27
Cezalandırılmak işi
Kuşku20:39:26
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
müzisyen20:39:02
Müzikçi, müzik sanatçısı
laçka20:38:24
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
haşarı20:37:26
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
temin20:36:59
Korkusunu giderme, inanç verme
SERÜVEN20:36:48
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
Tapu memuru20:36:40
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
fabl20:36:21
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
delik20:35:40
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
yaradılış20:35:22
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
kelli felli20:34:57
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
eşkenar dörtgen20:34:07
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
mekanikçi20:33:51
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
elöpen20:33:48
Kertenkele
yoksun20:33:27
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
erkli20:32:57
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
tehir etmek20:32:30
ertelemek
izole20:31:31
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
ticaret gemisi20:31:10
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
yurttaş20:30:56
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
stat20:30:20
bk. stadyum
zahit20:29:14
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
refleks20:29:03
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
HİBE20:28:56
Bağışlama, bağış
YANSICA20:28:54
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
Meşru20:28:32
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
kılık kıyafet20:27:55
Üst baş ve dış görünüş
ikamet etmek20:27:47
bir yerde oturmak, eğleşmek
bıçkı20:27:40
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
üçleme20:27:31
Üçlemek işi
düşsel20:27:11
Düş ile ilgili, hayalî
kerata20:26:42
Karısı tarafından aldatılan erkek
kucaklamak20:26:30
Kucağına almak, kucağında taşımak
kıygınlık20:25:46
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
kındıraç20:25:16
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
onursal20:25:14
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
sn20:22:42
Kalay"ın kısaltması