TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

lef22:14:21
İçine sokma, iliştirme
leh22:14:18
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
lor22:14:14
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
lok22:14:08
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
Patlatma22:14:04
Patlatmak işi
mas22:13:54
Emme, emerek içine çekme, soğurma
renksemez22:13:47
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
vurdumduymaz22:13:21
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
Değiştirgeç22:12:59
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
nervür22:12:50
Bir veya iki milimlik pli
GROSA22:12:50
On iki düzine
denizcilik22:12:48
Denizlerde sefer yapma işi
aşağılama22:12:31
Aşağılamak işi
tuhaf olmak22:12:24
garip, alışılmamış olmak
sözcü22:12:04
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
takip etmek22:11:54
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
yılankavi22:11:45
Dolambaçlı, dolanarak giden
renk22:11:29
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
reva22:11:19
Yakışır, yerinde, uygun
ibadet etmek22:11:11
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
yerici22:11:09
Yeren, yermek işini yapan
rant22:11:06
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
İKAMETGAH22:11:00
İkamet edilen, oturulan yer, konut
rast22:10:56
Doğru
niteleme belirteci22:10:28
Niteleme zarfı
rulo22:10:14
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
ortalamak22:09:58
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
cephane22:09:49
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
vardiya22:09:45
Gemilerde beklenen nöbet
Cambazlık22:09:44
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
pekmez kaynatmak22:09:35
pekmez yapmak
müteşebbis22:09:17
Girişken, girişimci
misel22:09:11
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
irticalen22:09:08
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
Pedagog22:08:57
Eğitimci, terbiyeci
TURP22:08:32
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
orta boy22:08:06
Orta büyüklükte olan
Susamak22:08:02
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
fevkalâde22:07:32
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
YÖNTEM BİLİMİ22:07:04
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
zembil otu22:06:50
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
arız22:06:44
Sonradan ortaya çıkan
mudi22:06:44
Emanet bırakan kimse
uskur22:06:44
Pervane
damla22:06:21
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
Harp22:05:42
Savaş
ANTİLOP22:05:31
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
askeriye22:05:27
Askerlik
insansı22:05:23
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
iğne22:05:23
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
sömürge22:05:03
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
BÜYÜMEK22:04:47
Yetişmek
kirletmek22:04:46
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
farba22:04:37
Fırfır, farbala
farad22:04:34
Elektrik sığa birimi
sinsi22:04:31
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
fauna22:04:24
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
fakih22:04:17
Fıkıh bilgini
falya22:03:57
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
halas22:03:34
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
Sal22:03:33
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Sak22:03:30
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
germe22:03:29
Germek işi
çarpış22:03:20
Çarpmak işi veya biçimi
Sam22:03:20
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
Pey22:03:16
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ÖZ22:03:15
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
rota22:03:11
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
kamera22:03:10
Alıcı, fotoğraf makinesi
bağlam22:03:03
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
ıstaka22:02:59
bk. isteka
mevta22:02:53
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
kapelâ22:02:38
Şapka
araştırma görevlisi22:02:15
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
evcil22:02:09
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
NAZENİN22:02:00
Cilveli, nazlı
utanmaz22:01:53
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
biber22:01:33
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
takaddüm22:01:33
Önce gelme
hesap uzmanı22:01:30
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
biçimsel22:01:30
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
top mermisi22:01:29
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
Sanskrit22:01:23
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
alma22:01:10
Almak işi
yek22:01:00
Bir, tek
Renkli22:00:54
Rengi olan
dost22:00:50
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
tombak22:00:49
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
Durmadan22:00:43
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
AZGIN22:00:39
Azmış olan
Pastal22:00:34
Tütün yaprağı dizisi
mamelek22:00:27
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
bağa22:00:21
Kaplumbağa
ziraatçılık22:00:20
Tarımcılık
boyun eğmek21:59:50
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
harman savurmak21:59:40
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
muazzam21:59:39
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
oryantal21:59:14
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
ekici21:58:57
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
SADAKAT21:58:49
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
şuurlu21:58:45
Bilinçli
yüzde yüz21:58:42
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
bağıllık21:58:30
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
kemal21:58:20
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
kızgınlık21:58:12
Kızgın, ısınmış olma durumu
teferruat21:58:11
Ayrıntılar
fındık21:58:08
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
nısfiye21:58:02
Bir çeşit kısa ney
meleş21:57:57
İki kuzulu koyun
sözünden çıkmamak21:57:41
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
iskonto21:57:34
bk. ıskonto
ceza evi21:57:32
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
kariyer21:57:31
Meslek, uzmanlık
kurgusal21:57:26
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
çaprazlama21:57:21
Çapraz olarak, makaslama
pazarlamacı21:57:18
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
DOLANIM21:57:01
Tedavül, sirkülâsyon
azamî21:56:56
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
irkilme21:56:23
İrkilmek işi
gizemli21:56:09
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
ithaf21:56:08
(birinin) Adına sunma, armağan etme
sefahat21:56:06
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
NİYOBYUM21:55:58
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
kavat21:55:42
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
Kumarcı21:55:41
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
nüsha21:55:28
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
fakir fukara21:55:26
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
komedyen21:55:11
Güldürülerde oynayan oyuncu
İdeal21:55:09
Ülkü, mefkûre
çam yeşili21:55:04
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu