TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

ÇİRKİN18:35:39
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
sayıklama18:35:35
Sayıklamak işi
SAKIZ18:35:22
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
aparey18:35:21
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
tanrıtanımazlık18:35:20
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
Matematikçi18:35:10
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
mağara18:35:06
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
aldırışsız18:35:01
Aldırmaz, umursamayan
cennet kuşu18:34:33
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
Bürokrat18:33:46
Devlet dairesinde çalışan görevli
kısıtlı18:33:35
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
tartım18:33:29
bk. dizem
pervane balığı18:33:29
Ay balığı
milliyet18:33:21
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
salt18:33:14
Yalnız, sadece, tek, sırf
kaf18:33:13
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
Kabul18:33:01
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
gaddar18:32:58
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
çenesi düşmek18:32:55
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
muhatara18:32:54
Korku verici durum, tehlike
silme18:32:19
Silmek işi
DAVET18:32:08
Çağrı, çağırma
sulu boya18:31:49
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
nabekâr18:31:36
Yararsız, işe yaramaz
tavla18:31:17
At ahırı
ÇAPUT18:31:10
Eski bez parçası, paçavra
iç lâstik18:31:07
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
asıl18:30:59
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
ağı çiçeği18:30:42
Zakkum
albinos18:30:17
Akşın
mağara bilimi18:30:17
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
etki18:30:02
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
RADYUM18:29:59
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
TURFANDA18:29:58
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
sekizli18:29:37
Kendinde sekiz sayısı bulunan
kadınlar hamamı18:29:28
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
seyfiye18:29:24
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
Hint domuzu18:29:14
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
YANKI BİLİMİ18:29:14
Akustik
perhiz yapmak (veya etmek)18:28:56
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
Ayılmak18:28:51
Aklı başına gelip gerçeği görmek
kazı18:28:43
Bir yeri kazma işi, hafriyat
ıtriyat18:28:39
(sürünülecek) Güzel kokular
kaliforniyum18:28:37
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
Timsal18:28:36
Sembol, örnek, simge
özerklik18:28:36
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
Güvence18:28:29
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
yeter sayı18:28:27
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
yaradılıştan18:28:25
Doğuştan, fıtraten
basak18:28:23
Merdiven
vezirlik18:28:15
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
nekes18:27:57
Eli sıkı, cimri
bebek18:27:30
Meme veya kucak çocuğu
kara sevdalı18:27:03
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
güz dönemi18:27:02
Güz ayları
örtü18:27:01
Örtmek için kullanılan şey
peleng18:27:00
Panter
derebeylik18:27:00
Derebeyi olma durumu
yelkenleri suya indirmek18:26:59
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
köz18:26:59
Küçük kor parçası
YOKUŞ18:26:58
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
YENGİ18:26:58
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
GÖRSEL18:26:57
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
şerif18:26:47
Kutsal, şerefli
tekel18:26:37
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
depreşme18:26:02
Depreşmek durumu
kayırmak18:25:25
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
kilit18:25:25
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kamil18:25:18
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
müeddep18:25:11
Uslu, terbiyeli, edepli
ŞUFA18:25:09
Ön alım
kara kalem18:25:09
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
Menfi18:25:08
Olumsuz
yol18:25:06
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
radyasyon18:25:01
Işınım
etkilenme18:24:58
Etkilenmek işi
YILANKAVİ18:24:49
Dolambaçlı, dolanarak giden
röle18:24:08
Değiştirgeç
prezidyum18:23:22
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
entel18:23:18
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
ZN18:22:44
Çinko"nun kısaltması
batıl inanç18:22:41
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
kızlık zarı18:22:27
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
tutamaç18:22:24
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
Tifüs18:22:20
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
yüreklilik18:21:55
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
Adana kebabı18:21:43
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
musamaha etmek18:21:36
hoşgörü ile davranmak
üst deri18:20:44
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
tekçilik18:20:21
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
nostalji18:20:05
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
gelberi18:20:00
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
bunaklık18:18:19
Bunak olma durumu
MERA18:18:18
Çayırlık, otlak
tastamam18:18:04
Çok uygun, tıpatıp
nihilizm18:17:43
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
sipsi18:17:09
Ağaç dallarından yapılan düdük
öykünce18:17:08
Fabl
imlâ18:17:08
Yazım
pusarık18:17:08
Puslu, puslanmış, sisli
kabuğuna çekilmek18:17:08
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
temize çıkarmak (veya çıkartmak)18:17:07
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
rokoko18:16:40
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
arşın18:16:28
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
Mutlu18:16:01
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
varışlılık18:15:58
Varışlı olma durumu, irfan
Orta Doğu18:15:33
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
çoğu kez18:15:00
Birçok kere, defalarca
beceriksizlik18:14:53
Beceriksiz olma durumu
sahn18:14:27
Avlu
açkı18:14:14
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
baş örtüsü18:13:57
bk. başörtü
stalaktit18:13:31
Sarkıt
oktav18:13:16
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
ütme18:13:11
Ütmek işi
Süngü18:13:01
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
KALDIRIM TAŞI18:12:49
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
Katar18:12:43
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
çavalye18:12:43
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
tütün balığı18:12:41
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
marya18:12:41
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
vurucu18:12:07
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
bağımsız18:12:02
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
inilmek18:11:48
İnmek işi yapılmak
yat18:11:40
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
pingpong18:11:31
Masa topu, masa tenisi
herhangi bir18:11:29
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
kötürüm olmak (veya kalmak)18:11:19
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Açık mavi18:10:59
Mavinin bir ton açığı
kavga18:10:26
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa