TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

katalog17:23:56
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
yatkın17:23:41
Bir yana eğilmiş, yatık
tefessüh17:23:40
Çürüme, bozulma, kokuşma
yolcu gemisi17:23:27
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
tellak17:23:08
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
Batı17:22:52
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
değinme17:22:49
Değinmek işi, temas
karışıklık17:22:37
Karışık olma durumu, teşevvüş
Sezgi17:22:36
Sezme yeteneği, feraset
münkir17:22:35
İnkâr eden, kabul etmeyen
perende17:22:34
Havada çark gibi dönerek atılan takla
cerahat17:22:32
İrin
muhabbet tellalı17:22:15
Kadınla erkek arasında yolsuz ilişkilere aracılık eden kimse, pezevenk, kavat
rezil17:22:10
Alçak, aşağılık
eytam17:21:53
Yetimler
maydanozgiller17:21:53
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
Öncesiz17:21:39
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
meşhur17:21:30
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
olağan dışı17:21:29
Olağan olmayan, gayri tabiî
oyun alanı17:21:16
Maçların yapıldığı yer
duyarlık17:20:24
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
iskarpela17:20:23
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
döllenme17:20:13
Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyon durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah
ağ yatak17:20:12
Hamak
atlıkarınca17:20:09
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
kapsamlı17:19:26
Kapsamı olan
dikili taş17:19:21
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
bayağılık17:19:09
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
ay ışığı17:19:01
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
yeter17:18:50
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
hasep17:18:50
Kişisel özellikler, nitelikler
eksilme17:18:40
Eksilmek işi, tenakus
bat17:18:38
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
öksüz17:18:38
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
babalık17:18:35
Baba olma durumu
MARAZA17:18:23
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
TRAJEDİ17:18:22
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
çeviri17:18:08
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
GEREKSİZ17:18:06
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
Öz su17:17:58
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
hav17:17:41
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
pazartesi17:17:36
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
kuralcı17:17:33
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
karasu17:17:25
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
basbayağı17:17:23
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
Flâman17:17:19
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sınırlı sorumluluk17:17:18
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
kamelya17:17:05
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
şeker ağacı17:16:55
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
ses çıkarmamak (veya etmemek)17:16:54
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
ölçme17:16:29
Ölçmek işi
EVEGEN17:16:28
İvecen
ipotek17:16:26
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
batman17:16:20
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
zanaatçı17:16:07
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
yaradılış17:15:42
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
hazan17:15:29
Güz, sonbahar
Enser17:15:06
Büyük çivi, ekser
KAKIŞMA17:14:57
Kakışmak işi
acırga17:14:56
Yaban turpu
asabî17:14:46
Sinirli
ALAY17:14:44
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
Çoluk çocuk17:14:37
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
çok ayaklılar17:14:22
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
gamze17:14:07
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
konuşkan17:14:00
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
Duyurmak17:13:44
İlân etmek
bilek17:13:26
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
çabalanma17:13:20
Çabalanmak işi
Türkiye Türkçesi17:13:20
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
ihram17:13:16
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
Antidot17:13:04
bk. panzehir
KANAMA17:13:02
Kanamak işi, nezif
çağla17:12:57
Olmamış, ham yemiş
DEĞNEKÇİ17:12:50
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
şişe17:12:13
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
dağ evi17:12:11
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Sarat17:12:10
Büyük delikli kalbur
medcezir17:12:07
bk. meddücezir, gelgit
rahatlama17:12:03
Rahatlamak işi
salahiyettar17:12:01
Yetkili
sütanne17:11:55
bk. sütana
kolektör17:11:45
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
SARAY17:11:33
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
NAm17:11:32
Ad
altes17:11:25
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
Alşimi17:11:24
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Selam17:10:55
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
İlgisizlik17:10:52
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
çocuk bezi17:10:47
Bebeklerin altına bağlanan bez
monokl17:10:44
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
MEMBA17:10:32
Kaynak, pınar
SARKIT17:10:25
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
SAYRI17:10:24
Hasta
tasarruf etmek17:10:22
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
dua17:10:13
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
li17:10:12
Lityum "un kısaltması
uzmanlaşma17:10:03
Uzman durumuna gelme
müfekkire17:09:52
Düşünme yetisi veya gücü
nitelikli işçi17:09:50
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
uyanıklık17:09:35
Uyanık olma durumu
Kasiyer17:08:54
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
biçimli17:08:51
Biçimi güzel olan, mevzun
kizir17:08:49
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
Evliya17:08:49
Erenler, ermişler, veliler
tutuşturmak17:08:44
Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek
GÖZ17:08:38
Görme organı
zorlayış17:08:33
Zorlamak işi veya biçimi
tu17:08:33
"Yazıklar olsun" anlamında
vücut yapmak17:08:21
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
KABUL17:08:20
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
Akdiken17:07:47
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
Titiz17:07:42
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
uygarlaşma17:07:33
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
SAĞANAK17:06:58
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
beceriksiz17:06:55
Becerisi olmayan, usta olmayan
başarısızlığa uğramak17:06:54
başarısız olmak
bala17:06:41
Yavru, çocuk
ihtiyaç17:06:34
Gerekseme, gereksinme
Grado17:06:31
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
beğenilir17:06:17
Beğenme duygusu veren, beğenilen
tınlama17:06:11
Tınlamak işi
İnci çiçeği17:05:45
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
vasıf17:05:41
Nitelik
kadirşinas17:05:23
Değerbilir, iyilikbilir
kuyruk17:05:03
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
Gayzer17:04:07
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
Şamandıra17:04:06
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
ses aleti17:03:59
Ses aygıtı
bilmiş17:03:49
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan