TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ10:35:04
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Avanta10:34:55
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
Keten10:34:53
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
Ergin10:34:52
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
güldürü10:34:51
Güldürme özelliği olan
amudufıkarî10:34:50
Omurga kemiği, bel kemiği
YEĞNİSEME10:34:48
Hafifseme, istihfaf
Cihaz10:34:42
Aygıt, alet, takım
doğulu10:34:32
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
niyabet10:34:31
Naiplik
tekamül10:34:27
Olgunluk, olgunlaşma
meyve bahçesi10:34:25
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
Gölge10:34:21
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
Cezir10:34:17
Kök
Döşeme10:34:15
Döşemek işi
üstünkörü10:34:14
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
oğlan10:33:58
Erkek çocuk
takdis10:33:51
Kutsal sayma, kutsama
temizlik10:33:48
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
Cenup10:33:40
Güney
bankaya yatırmak10:33:37
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
GÖZLEM EVİ10:33:37
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
kinaye10:33:37
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Kalp kası10:33:36
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
Cehennem10:33:31
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
KALE10:33:29
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Casus10:33:23
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
çene çalmak10:33:21
gevezelik etmek
nominatif10:33:15
Yalın durum
Canlandırma10:33:13
Canlandırmak işi
YALIM10:33:09
Alev
geven10:33:08
Baklagillerden, çok yıllık, dikenli bir çalı; bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılır, keven (Astragalus)
GRİ10:33:07
Kül rengi, boz
Camia10:33:03
Topluluk, zümre
Cam10:32:49
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Anıt10:32:31
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
COŞKUN10:32:30
Coşmuş olan
CILKAVA10:32:23
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
Kışlak10:32:21
Kışın barınılan yer
ölçüp biçmek10:32:17
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
sarımsak10:32:10
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
CET10:32:09
Dede, büyük baba, ata
yarım kafiye10:32:08
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
CERRAH10:32:02
Operatör
neva10:31:59
Ses, ahenk, nağme
CEREYANLI10:31:55
Akıntılı
bono10:31:55
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
Sıkılmaz10:31:49
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
münasebat10:31:42
İlgiler, ilişkiler
kurul10:31:42
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
CEMİYET10:31:42
Dernek
örümceksi10:31:39
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
CAZİBE10:31:36
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
yüreksiz10:31:35
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
Cılız10:31:25
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
elifba10:31:20
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
muhtar10:31:12
Özerk
Sağlıklı10:31:11
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
barlam10:31:10
bk. barlam
helen10:31:06
Grek
ağ yatak10:31:06
Hamak
siperisaika10:31:03
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
Cücük10:31:02
Filiz, tomurcuk
Genç irisi10:31:02
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
tirpitil10:30:58
bk. tirpidin
Yardakçı10:30:56
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
itizar10:30:55
Özür dileme
KÜT10:30:54
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
yeni10:30:54
Kullanılmamış olan
Maşrapa10:30:51
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
Buzul bilimi10:30:48
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
lam10:30:44
Arap alfabesinde l harfinin adı
muadil10:30:39
Eşit, denk, eş değer
Buzla10:30:39
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
ESİNTİ10:30:38
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
yürürlükten kalkmak10:30:37
uygulamadan kalkmak
Gezinme10:30:37
Gezinmek işi, seyran
bakımsız10:30:35
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
Boyama10:30:31
Boyamak işi
DADI10:30:22
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
Bulut10:30:22
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
Bulmaca10:30:15
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
Bulma10:30:11
Bulmak işi
Bulgar10:30:05
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
doğaç10:30:03
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
kımkım10:30:01
Ağır ağır konuşan (kimse)
Buhran10:29:59
Bunalım, bunluk, kriz
kurutma10:29:57
Kurutmak işi
fıkra10:29:56
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
fırıldak gibi10:29:55
sürekli düşünce değiştiren, sözünden dönen (kimse)
Budist10:29:55
bk. Buddhist
OLAĞAN10:29:55
Sık sık olan, olagelen, tabiî
katil10:29:36
İnsan öldüren kimse, cani
itimat etmek10:29:35
güvenmek
utanma10:29:34
Utanmak durumu, teeddüp
TALİ10:29:26
İkinci derecede olan, ikincil
Brom10:29:26
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
bireysellik10:29:24
Birey olma olgusu
Briket10:29:15
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
alalama10:29:14
Alalamak işi, kamuflâj
Boyun10:29:10
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
Tüh10:29:06
Yazıklar olsun
Boyar madde10:29:04
Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğal veya yapay renkli madde
FAYDALI10:29:04
Yararlı
Dağcı10:29:01
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
El ayası10:29:00
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
Bos10:28:59
bk. boy bos
Ulema10:28:58
Bilginler
Özerklik10:28:58
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
Cilâlı Taş Devri10:28:57
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
Bodur10:28:52
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
bütçe10:28:42
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
Bitki bilimi10:28:41
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
çağa10:28:40
Çocuk, bebek
sadakatli10:28:39
İçten bağlı, sadık
AKAN YILDIZ10:28:38
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
rasyonalizm10:28:38
Akılcılık, usçuluk
Birsam10:28:37
Sanrı, halüsinasyon
firar10:28:37
Kaçma, kurtulma
Emir subayı10:28:37
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
LİRA10:28:30
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
sepilenme10:28:28
Sepilenmek işi
Birleşik10:28:28
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Birim10:28:23
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
terlik10:28:23
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
Bireysel10:28:19
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
Birden10:28:12
Bir defada, hepsi bir arada
geçimini doğrultmak10:28:10
geçinmek için para kazanmak
Hutbe10:28:09
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
Bitirmek10:28:09
Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak