TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ13:47:17
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
germen13:47:12
Kale, kermen
peki13:47:08
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
şinik13:47:06
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
çığırtı13:47:06
Çığrışma sesleri
İyileşme13:46:55
İyileşmek işi
endüksiyon13:46:45
Tüme varım
konuşkan13:46:36
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
Gülünç13:46:27
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
KADER13:46:27
Alın yazısı, yazgı
elleme13:46:20
Ellemek işi
hüseynî13:46:17
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
Şehbender13:46:11
Konsolos
elifba13:46:08
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
DONANMA13:46:00
Donanmak işi
dominant13:45:56
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
cenkleşmek13:45:48
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Kuşatma13:45:48
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
dikiş13:45:43
Dikmek işi
Bazuka13:45:37
Roketatar
Ho13:45:26
Holmiyum"un kısaltması
hilesiz13:45:25
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
katkı13:45:24
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
yıkanmak13:45:24
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
diş eti13:45:16
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
değişinim13:45:13
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
eylül13:45:08
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
detektif13:44:58
Gizli polis, polis hafiyesi
desteklemek13:44:54
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
fiske13:44:52
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
İNÇ13:44:38
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
delişmen13:44:36
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
ağırlanma13:44:35
Ağırlanmak işi
tansiyon13:44:31
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
aktariye13:44:21
Aktarın sattığı şeyler
memat13:44:18
Ölüm
GEÇİMSİZ13:44:14
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
firez13:44:12
Ekin
cıva13:44:09
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
cıda13:44:05
Mızrak
ipotekli13:44:03
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
firak13:44:01
Ayrılış, ayrılık
tura13:43:50
Tuğra
bozmak13:43:47
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
İsevî13:43:34
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
besleme13:43:33
Beslemek işi
bedir13:43:23
Dolunay, ayın on dördü
bal13:43:19
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
uzatma13:43:18
Uzatmak işi, temdit
ataşe13:43:17
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
övgücü13:43:15
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
mevzu13:43:04
Konu
mevzi13:42:54
Yer, mahal
Yardım13:42:48
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
ben13:42:30
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
güç mevkide kalmak13:42:27
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
Yarışma13:42:20
Yarışmak işi, müsabaka
alıkonulma13:42:19
Alıkonulmak işi
merek13:42:15
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
Yankıca13:42:08
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
direnme13:42:05
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
YOLMA13:42:04
Yolmak işi
tekamül13:42:03
Olgunluk, olgunlaşma
YOKSUL13:41:58
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
Valilik13:41:53
Vali olma durumu
Yakarma13:41:53
Yakarmak işi
şah damarı13:41:51
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
İstihza13:41:49
Gizli veya ince alay
MESKEN13:41:43
Konut, ikametgâh
uğur13:41:43
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
yersiz yurtsuz kalmak13:41:42
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
Paskalya13:41:40
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
avutma13:41:37
Avutmak işi, teselli
VADİ13:41:36
İki dağ arasındaki geçit, koyak
Tenkit13:41:36
Eleştirme, eleştiri
Teneşir13:41:30
Ölü yıkanan kerevet, salacak
İsteme13:41:29
İstemek işi
B13:41:28
Bor"un kısaltması
Gıpta13:41:27
İmrenme, imrenti
görecelik13:41:25
Görece olma durumu
Temelsiz13:41:23
Temeli olmayan
merak13:41:17
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
rahatsızlık13:41:12
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
smokin13:41:09
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
meram13:41:04
İstek, amaç, gaye, maksat
mermi13:40:58
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
meral13:40:52
Maral, dişi geyik
TABİAT13:40:38
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
SOĞURMA13:40:35
Soğurmak işi, emme, massetme
karşı durmak13:40:31
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
leh13:40:27
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Statolit13:40:17
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
damla taş13:40:00
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
Hasılı13:39:51
Sözün kısası, kısacası
mavimtırak13:39:46
Maviyi andıran
Radde13:39:37
Derece, kerte
Nesir13:39:20
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
NİMET13:39:10
İyilik, lütuf, ihsan
13:39:06
Nikel"in kısaltması
hab13:39:04
Uyku
Megaton13:38:50
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
MERKEZ13:38:31
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
baş kaldırma13:38:30
baş kaldırmak işi, isyan
fark13:38:21
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
Kıyıcı13:38:19
Kıymak işini yapan kimse
görevden alınmak13:38:17
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
balık yumurtası13:38:13
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
fail13:38:09
Eden, yapan, işleyen
alşimi13:38:05
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
L13:37:52
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
Koruma13:37:48
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
Komplike13:37:44
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
Halk oylaması13:37:40
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
JANT13:37:38
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
bezemeli13:37:35
Süslü, dekoratif
KELEM13:37:24
Lâhana
dizgin13:37:18
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Dirgen13:37:14
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
kilermeni13:37:12
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
tırmık13:37:01
Tırnak beresi
dev13:36:57
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
kuvvetsizlik13:36:55
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
Çıta13:36:49
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
İNCE AĞRI13:36:41
Verem
gönyeleme13:36:33
Gönyelemek işi
ütmek13:36:32
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
Şerefli13:36:28
Onurlu
çenesi düşmek13:36:26
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
sülf13:36:14
Kükürt
faka basmak13:36:10
aldatılmak, tuzağa düşmek