TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ10:02:35
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
karakavuk10:02:27
Hindiba
yardımcılık10:02:24
Yardımcı olma durumu
takdimci10:02:20
Tanıtmacı
sayfa10:02:16
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
sayma10:02:04
Saymak işi, tadat
Muttarit10:01:53
Düzenli, tek düze
kavşak10:01:44
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
GEÇİMLİK10:01:39
Yiyecek parası, nafaka
kayırma10:01:10
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
kanun maddesi10:00:56
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
kaçamak10:00:31
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
sadak10:00:22
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
Baharatlı10:00:11
Baharatı olan
çepeçevre10:00:09
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
dümen bedeni10:00:05
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
kötülemek10:00:02
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
zahmet09:59:40
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
elçilik uzmanı09:59:37
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
sakil09:59:35
Ağır
bakışım09:59:23
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
yalan dolan09:59:13
Gerçek olmayan birçok söz
gözaltı09:59:10
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
hiciv09:59:01
Yergi
Rölativite09:58:59
Bağıntı, görelik, izafet
inadı tutmak09:58:47
çok direnmek
şakirt09:58:31
Öğrenci, çırak
babi09:58:21
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
resim09:58:19
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
resul09:58:08
Haberci
salık vermek09:57:58
haber vermek
cinsel09:57:42
bk. cinsî
danışıklı09:57:41
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
uza devim09:57:36
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
her hâlde09:57:32
Büyük bir ihtimalle
yerini tutmak09:57:14
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
direngenlik09:57:00
Direngen olma durumu, inatçılık
halk ozanı09:56:29
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
İklim09:56:09
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
Barınak09:55:59
Barınılacak yer, melce
elit09:55:00
Seçkin
cambazhane09:54:54
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
kan bilimci09:54:53
Kan bilimi uzmanı, hematolog
REDDETME09:54:48
Reddetmek işi
teshin09:54:36
Isıtma
ecel09:54:36
Hayatın sonu, ölüm zamanı
ayıp09:54:19
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Usanma09:53:57
Usanmak durumu
yoksulluk09:53:51
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
çelik çomak09:53:36
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
titan09:53:31
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
garnizon09:52:40
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
mahremiyet09:52:37
Gizli olma durumu, gizlilik
Kargaşacı09:52:31
Kargaşa çıkaran (kimse)
SAYMACA09:52:19
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
Müsabaka09:52:17
Yarış, yarışma, karşılaşma
Cermen09:51:32
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
parazit09:51:30
Asalak
Asılmak09:51:14
Bir yere tutunup sarkmak
kanaatkarlık09:51:04
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
ispermeçet09:51:03
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
Dayanıklı09:51:02
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
hâkim olmak09:50:59
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
acı09:50:57
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
TÜRKÇE09:50:55
Genel Türk dili
TÜR09:50:53
Çeşit
dang09:50:51
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
LAYİHA09:50:51
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
Tekstil09:50:43
Dokuma
geçerlilik09:50:38
Geçerli olma durumu, geçerlik
dava09:50:28
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
nadaslı09:50:26
Nadasa bırakılmış
anatomi09:50:26
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
mantı09:50:23
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
mantar meşesi09:50:14
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
deyi09:50:13
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
loğ09:50:10
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
depo09:50:01
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
ileri görüş09:50:01
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
renyum09:49:56
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
dere09:49:46
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
kiloamper09:49:43
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
deme09:49:34
Demek işi
ustalık09:49:25
Usta olma durumu
denk09:49:23
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Tepkili uçak09:49:20
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
Tatar çorbası09:49:18
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
basım09:49:15
Bası sanatı, tabaat
Popülarite09:49:12
Halk tarafından sevilme, tutulma
yürümek09:49:11
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
nefes09:49:10
Soluk
TAVIR09:49:10
Durum, davranış, vaziyet, hâl
Ayak takımı09:49:08
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
KAVRAM09:48:59
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
uyuşturucu madde09:47:59
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
kinaye09:47:52
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Büyüteç09:47:48
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
mecazen09:47:42
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
rafinaj09:47:36
Arıtım
Mıh09:47:36
Büyük çivi
halkoyu09:47:24
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
gök gürültüsü09:47:13
Gök gürlemesi
FEZA09:47:01
Uzay
çevre bilimi09:46:57
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
pederşahîlik09:46:52
Pederşahî olma durumu, ataerki
çin gülü09:46:49
bk. kamelya
ORMAN SARMAŞIĞI09:46:38
Ak asma
Tibet sığırı09:46:33
bk. Tibet öküzü, yak
HATIRLAMA09:46:26
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
koskoca09:46:14
Çok büyük, muazzam
zavallı09:46:08
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
rakam09:46:07
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
Pasaklı09:46:03
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
esintili09:45:51
Esintisi olan
müneccim09:45:39
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak09:45:28
sağlam bir yanı kalmamak
Savurganlık09:45:24
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
Salık09:45:16
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
İlinek09:45:04
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
Güzel duyu09:44:58
Estetik, bediiyat
malgama09:44:53
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
taş pamuğu09:44:46
Asbest
09:44:39
Çıplak
alıntı09:44:18
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
dığan09:44:06
Yağ tavası
tüketmek09:43:55
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
seçkinleşme09:43:45
Seçkinleşmek durumu
huysuzluk09:43:34
Huysuz olma durumu
mangal09:43:22
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
madencilik09:43:20
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü