TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

mg00:36:37
Magnezyum"un kısaltması
karine00:36:27
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
bütçe00:36:05
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
menekşegiller00:35:31
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
likit00:33:44
Sıvı, akışkan
koku00:32:44
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
sığınma00:32:33
Sığınmak işi, iltica
erkekler hamamı00:32:23
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
madensel00:32:08
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
kazanım00:32:03
Kazanmak işi
yaptırım00:31:58
Yaptırmak işi
BİZATİHİ00:31:53
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
canlılık00:31:51
Canlı olma durumu
müşkül00:30:37
Güç, zor, çetin
sülale00:30:19
Soy; ev, aile
HAYKIRMAK00:30:13
Çağırmak, seslenmek
od00:29:29
Ateş
engebe00:29:12
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
ağa00:28:43
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
çözümleyici00:27:48
Çözümlemek işini yapan kimse
cangıl00:27:33
bk. cengel
soy00:27:21
Manzum söz
etyemez00:27:16
Etyemezlikle ilgili
özgünlük00:25:51
Özgün olma durumu, orjinallik
kotlet00:25:20
Pirzola
bilimsel00:24:59
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
kumru00:24:41
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
ortadan kaldırmak00:24:16
saklamak
BASI00:24:10
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
FİRARİ00:23:34
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
Mısır turnası00:23:21
İbis
dokumacı00:22:47
Dokumacılık yapan kimse
müdafaa etmek00:22:37
savunmak, korumak
DOKUNUM00:22:04
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
dibek00:21:12
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
eş anlamlı00:19:59
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
inşa00:19:39
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
öte beri00:19:32
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
İşsiz güçsüz00:18:43
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
güvenme00:18:37
Güven duyma, güveni olma
Düşürülme00:18:32
Düşürülmek işi veya durumu
ayyar00:17:22
Dolandırıcı, hilekâr
vizyon00:14:19
Gösterim
kertik kertik00:13:32
Üzeri kertiklerle dolu
brülör00:13:09
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
nezafet00:12:29
Temizlik, paklık
şehir00:12:22
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
gümüş balığıgiller00:12:02
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
çek00:11:58
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
utanç duymak00:11:45
utanmak
Yobazlık00:10:50
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
aksilik00:10:25
Terslik, inatçılık, huysuzluk
aksu00:10:13
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
İNİKAS00:08:28
(ışık için) Yansıma, yansı
HURİ00:07:54
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
seyelan00:07:33
Akma, akıntı
tek hücreli00:07:28
Bir hücreli
kaba00:07:04
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
a00:06:32
Seslenme bildirir
altıpatlar00:06:19
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Kele00:06:13
Boğa, tosun
Güney00:05:24
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
İmbik00:03:23
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Asayiş00:03:21
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
ustalıkla00:03:08
Ustaca
petek00:03:06
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
teşkilat00:02:58
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
sakıngan00:01:14
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
hint keneviri00:01:04
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
bel kemiği00:00:37
Omurga
niteliksiz00:00:22
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Ödeşme00:00:05
Ödeşmek işi
mecburiyet23:59:54
Yükümlü, zorunlu olma durumu
sarat23:59:47
Büyük delikli kalbur
BİLYE23:59:43
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
itibari23:59:36
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Hercai menekşe23:59:08
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
MOLEKÜL23:59:07
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
kan taşı23:59:02
Hematit
uygun olmak23:58:18
bağdaşmak
alışık23:57:48
Herhangi bir duruma alışmış olan
muadele23:56:57
Eşitlik, beraberlik, denklik
maskara23:56:03
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
KULAÇ23:55:19
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
bütünsel23:55:09
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
teamül23:53:33
İş, davranış
kötümser23:53:30
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
ecnebi23:53:25
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
tedhiş23:53:23
Korku salma, yıldırma, terör
yarılma23:52:48
Yarılmak işi
Batık23:52:47
(gemi için) Batmış
krater23:52:32
Yanardağ ağzı
MÜLKİYET23:51:51
İyelik
duyarlılık23:50:58
Duyarlı olma durumu
utarit23:50:27
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
işaret etmek23:50:03
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
ithaf23:49:14
(birinin) Adına sunma, armağan etme
pervasız23:48:57
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
otoyol23:48:07
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
kefen23:46:09
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
kösnül23:45:57
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
Tellür23:45:17
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
aşağılama23:44:53
Aşağılamak işi
lüle23:43:42
Bükülmüş, dürülmüş şey
kuruntuya kapılmak23:42:48
boş yere tasalanmak
tek eşli23:42:22
Eşi bir tek olan, monogam
ACİL23:42:07
İvedi, ivedili
beğenmemek23:40:58
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
BECERİKSİZ23:40:32
Becerisi olmayan, usta olmayan
alaysı23:39:17
Alaya benzer, ciddî olmayan
gereklik23:38:39
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
otama23:38:02
Otamak işi, tedavi
istizah23:37:29
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
telek23:37:11
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
çoban köpeği23:36:52
Sürüyü koruyan iri cins köpek
belik23:36:24
Saç örgüsü
çizgi çekmek23:36:22
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
Hor görmek23:36:04
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
SAV23:35:52
İddia, tez
asil23:35:14
Soylu
Projektör23:35:07
Işıldak
İnorganik23:34:59
Cansız olan
DADI23:34:26
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
alaminüt23:34:14
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
ak kan23:33:14
Lenf
uyuzlaşma23:32:41
Uyuzlaşmak işi
AM23:32:09
Amerikyum"un kısaltması
aşağılık23:31:16
Aşağı olma durumu, adilik
meslekî23:30:07
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
tilki üzümü23:29:35
İt üzümü