TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

duyguları açığa vurmak13:47:32
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
intaniye13:47:29
Mikropla bulaşan hastalıklar
barış13:47:25
Barışmak işi
hasta bakıcılık13:47:20
Hasta bakıcı olma durumu
ravent13:47:17
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
baskül13:47:14
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
manzum13:47:13
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
tıp13:47:07
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
Kaymak13:47:06
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
LOGARİTMA13:47:03
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
arız13:47:01
Sonradan ortaya çıkan
Ardıç13:46:59
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
namazgâh13:46:57
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
köy ağası13:46:56
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
MEMLEKET13:46:54
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
baldırak13:46:52
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
uğurlu13:46:49
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
kana kan13:46:47
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
tın13:46:46
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
tuğgeneral13:46:44
Orduda en küçük rütbeli general, liva
sundurma13:46:43
Sundurmak işi
posa13:46:42
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
tabii13:46:40
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
övündürücü13:46:39
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
SKANDİYUM13:46:35
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
nevzat13:46:30
Yeni doğan çocuk
satım13:46:28
Satmak işi, satış
tamer13:46:25
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
hol13:46:21
Sofa
Varyant13:46:21
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
hak13:46:18
Tanrı"nın adlarından biri
aka13:46:16
Büyük kardeş, ağabey
Meşru13:46:13
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
parasız13:46:12
Parası olmayan
demir oksit13:46:09
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
NORM13:46:09
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
bikes13:46:06
Kimsesiz
kanun yoluyla13:46:04
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
erbiyum13:46:01
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
Roman dilleri13:45:59
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
lâfız13:45:56
Söz, kelime
düşünür13:45:55
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
Çatı13:45:54
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ahşa13:45:52
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
şarabi13:45:51
Kırmızı şarap renginde olan
Yükseklik13:45:49
Yüksek olma durumu
taraz13:45:47
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
şarbon13:45:45
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
takva13:45:44
Günahtan sakınma, züht
takım13:45:41
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
başsızlık13:45:41
Başı veya başkanı bulunmama durumu
sinir hastası13:45:39
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
terme13:45:32
Bir tür yaban turpu
ket13:45:26
Engel
bilindik13:45:23
Bilinen
alp13:45:21
Yiğit, kahraman
bağsız13:45:20
Bağı bulunmayan
sakırga13:45:18
Kene
gözden geçirmek13:45:14
okumak
püskürtücü13:45:08
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
göz altı kremi13:45:02
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
tasarım13:45:00
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
ÖLÜMCÜL13:44:53
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
pest13:44:52
Pes (II)
zulüm13:44:50
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
Holmiyum13:44:43
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
sağgörülü13:44:40
Sağgörüsü olan, basiretli
tutumluluk13:44:38
Tutumlu olma durumu
azİMET13:44:36
Gidiş
lüle taşı13:44:32
Deniz köpüğü
nakletmek13:44:31
Anlatmak, aktarmak
Velur13:44:27
Kadife
nuhuset13:44:24
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
ilahiyat13:44:22
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
hile13:44:18
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
riayet etmek13:44:16
uymak
hastalık13:44:15
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
Arşiv13:44:12
Belgelik
Bakışımsız13:44:10
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
kol böreği13:44:08
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek13:44:06
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
tavus13:44:06
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
talik13:44:03
Asma, yukarı kaldırma
Mesela13:44:01
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
Zımbırtı13:43:58
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
konuksever13:43:57
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
Tuhaf13:43:56
Alışılmamış, yabansı
elöpen13:43:54
Kertenkele
iftira13:43:51
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
süyüm13:43:49
İğneye geçirilen bir sap iplik
gündöndü13:43:48
Ayçiçeği
kadavra13:43:44
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
gergin13:43:38
Gerilmiş durumda olan
askeri13:43:36
Askerlikle ilgili, askere özgü
gerdan13:43:35
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
allık13:43:31
Al olma durumu
kerkes13:43:30
Akbaba
Gıpta13:43:27
İmrenme, imrenti
dikizci13:43:25
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
koleksiyonculuk13:43:22
Koleksiyoncunun yaptığı iş
teklik13:43:20
Tek, bir olma durumu
sucuk13:43:15
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
akademisyen13:43:12
Akademi üyesi
kaliko13:43:10
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Süs bitkisi13:43:09
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
ispanyol dansı13:43:07
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
Asit13:43:05
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
krezol13:43:03
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
Isı13:43:01
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
suare13:42:56
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
MÜLGA13:42:56
Varlığı kaldırılan, kapatılan
katmak13:42:53
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
taş balığı13:42:53
İşkine balığına verilen bir ad
ayet13:42:51
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
muhafaza etmek (veya edilmek)13:42:50
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
kanat13:42:48
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
türap13:42:46
Toprak, toz
kalem13:42:44
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
vasiyetname13:42:41
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
inancılık13:42:36
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
alize13:42:34
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
allak13:42:31
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
FİYAT13:42:29
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
GERÇEKLİK13:42:24
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
ivedilik13:42:23
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
ünlem13:42:22
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
düşürme13:42:21
Düşürmek işi
başka biri13:42:18
diğer bir kimse
mitoloji13:42:15
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
karşı çıkmak13:42:15
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek