TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

TEPİ07:15:12
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
boş konuşmamak07:14:47
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
Uysal07:14:44
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
pompalama07:14:43
Pompalamak işi
ÇAM SAKIZI07:14:42
Çam ağacından çıkarılan reçine
karbon07:14:39
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
YUFKA07:14:33
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
sorumluluk düşmek07:14:32
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
Cildiyeci07:14:22
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
ilik07:14:21
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
paylaşmak07:14:21
Katılmak
donuk07:14:11
Parlaklığı olmayan, mat
üye07:14:05
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
sömürmek07:14:02
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
ban07:14:01
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
nikbinlik07:14:01
İyimserlik, optimizm
matah07:13:58
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
Mutlak07:13:57
Salt
Budist07:13:56
bk. Buddhist
keyifsiz07:13:56
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
işmar07:13:55
El, göz veya baş ile yapılan işaret
aheste07:13:54
Yavaş, ağır
kabullenmek07:13:31
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
ÖTE07:13:28
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
iman07:13:27
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
katma07:13:23
Katmak işi, ilhak
Bey07:13:11
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
Gelenek07:13:10
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Evlat07:13:06
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
fanti07:12:56
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
Uykusu hafif07:12:52
Küçük bir sesten hemen uyanan
ENAYİ07:12:27
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
OLAĞAN07:12:27
Sık sık olan, olagelen, tabiî
su kayağı07:12:26
Su üzerinde yapılan kayık sporu
uçkuruna gevşek olmak07:12:02
iffetine bağlı olmamak
TAV07:12:01
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
hamız07:12:00
Asit
Denetçi07:11:59
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
istihraç07:11:48
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
efektif07:11:38
Banknot ve metal sikke
soğukkanlılık07:11:33
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
dolaşık07:11:32
(saç, ip vb. için) Karışık
kadın terzisi07:11:20
Kadın elbiseleri diken terzi
lotus07:11:19
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
c07:11:18
Karbon"un kısaltması
ÇİVİT07:11:11
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
voleybol07:11:11
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
cibilliyetsiz07:11:10
Soysuz, sütü bozuk
EH07:11:09
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
iletişim ağı07:11:09
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
Azvay07:11:08
Sarısabır
Cüz07:11:07
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
aklan07:10:59
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
portföy07:10:54
Para cüzdanı
tok07:10:41
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
kavmi07:10:35
Kavimle ilgili, etnik
iri07:10:34
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
atmosfer07:10:09
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
Eti07:10:07
Hitit
Tümce07:10:02
Cümle
beygir gücü07:10:00
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
nihai07:09:59
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
biçme07:09:58
Biçmek işi
ATARDAMAR07:09:57
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
tapa07:09:56
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
fistül07:09:49
Akarca
Şipşak07:09:41
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
mark07:09:40
Alman para birimi
ölçüyü kaçırmak07:09:36
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
KURTARICI07:09:35
Kurtaran, halâskâr
yoz07:09:29
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
palyatif07:09:24
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
dert ortağı07:09:24
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
yerleştirme07:09:23
Yerleştirmek işi
07:09:12
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
KISKA07:09:00
Arpacık soğanı
aldatmak07:08:59
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
imbikten çekmek07:08:43
damıtmak
pamuk taş07:08:34
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
İlan07:08:30
Duyuru
âdet07:08:21
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
tosun07:08:20
Burulmuş erkek dana
tasarruflu07:08:19
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
küflüce07:08:19
bk. mantar hastalığı
Rasıt07:08:18
Gözleyici
tekrarlama07:08:13
Tekrarlamak işi
baldır07:08:12
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
becerikli07:08:11
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
Didişmek07:08:11
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
em07:08:10
İlâç, merhem
sahteci07:08:07
Düzmeci, sahtekâr
vakitsiz07:08:00
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
sakıncalı07:07:31
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
fel07:07:29
Görüngü
vesikalık resim07:07:25
bk. vesikalık fotoğraf
sala07:07:11
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
kötülemek07:06:54
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
kavuklu07:06:41
Kavuk giymiş
müzayaka07:06:40
Sıkıntı, darlık, parasızlık
Menfi07:06:39
Olumsuz
şafak07:06:35
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
meymenetsizlik07:06:31
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
kalıt07:06:21
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
taktir07:06:20
Damıtma, imbikten çekme
kibirli07:06:09
Kendini büyük gören, büyüklenen
emir vermek07:05:59
buyurmak, buyruk vermek
kent07:05:55
Şehir
General07:05:54
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
üretici07:05:54
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
ikaz etmek07:05:48
uyarmak, dikkat çekmek
kısır07:05:44
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Kafile07:05:34
Birlikte yolculuk eden topluluk
DURUK07:05:31
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
elif07:05:15
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
sükût07:05:10
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
ilgeç07:05:09
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
Davranmak07:04:48
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
Bulama07:04:47
Bulamak işi
armatör07:04:29
Ticaret gemisi sahibi
aba vakti yaba, yaba vakti aba07:04:22
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
Mutasyon07:04:20
Değişinim
ad bilimi07:04:19
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
bal peteği07:04:19
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
entari07:04:19
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
Yiğitçe07:04:16
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
doru07:04:16
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
Kuvvetölçer07:04:03
Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre
köz07:04:02
Küçük kor parçası
Kıvanç07:03:59
Övünç, iftihar
fototaksi07:03:49
bk. fototaktizm