TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

zannetme04:55:01
Zannetmek durumu
hemen hemen04:54:46
Nerede ise, az zaman sonra
mütebasbıs04:54:35
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
doygun04:54:29
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
devam etmek (veya ettirmek)04:54:27
başlanmış bir işi sürdürmek
sitayiş04:54:27
Övme veya övgü
kuralsız04:54:13
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
beşli04:54:13
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
kontralto04:54:07
Kadın seslerinin en kalını
karadul04:54:06
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
sahife04:54:05
Sayfa
Arama04:53:56
Aramak işi, taharri
MEBDE04:53:49
Baş, başlangıç
PEŞ04:53:46
Arka
uyuşuk04:53:33
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
sayı04:53:31
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
Ateh04:53:28
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
altıntop04:53:25
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
İVEDİ04:53:17
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
Kapan04:53:16
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
asilik04:53:11
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
Sefir04:52:55
Elçi
göz04:52:52
Görme organı
kinci04:52:46
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
getirimli04:52:38
Getirimi olan
çarşı04:52:15
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
dâhilî deniz04:52:14
bk. iç deniz
livar04:52:10
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
gülgiller04:51:58
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
ressamlık04:51:42
Ressam olma durumu
eper04:51:42
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
seramik04:51:34
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
trafo04:51:27
Transformatör sözünün kısaltılmışı
popüler04:51:19
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
seki04:51:18
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
Kuşak04:51:17
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
KARINCA YUVASI04:51:15
Karıncaların barındığı yer
ARAZİ04:51:02
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
Mecnun04:50:46
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
muavin04:50:38
Yardımcı, yardım eden
soy ağacı04:50:32
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
KADIN04:50:26
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
yalancı öd ağacı04:50:22
Kalembek
bağımsızlık04:50:17
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
yemek odası04:50:13
Yemek yenilen oda, salamanje
lento04:50:11
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
CİNAYET04:50:02
Adam öldürme
hurda04:49:59
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
uluslar arası04:49:53
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
NİNE04:49:49
Torunu olan kadın, büyük anne
saklambaç04:49:37
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
genel görünüm04:49:33
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
florya04:49:29
bk. flurya
ön ad04:49:25
Kişilere verilen ilk ad
fevk04:49:18
Üst, yukarı
ferz04:49:10
Satranç oyununda vezir
semptom04:49:02
Bulgu, araz
kopça04:48:57
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
damar aktarma04:48:50
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
Tarz04:48:47
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
batkı04:48:47
Batkınlık, iflâs
mağlûp etmek04:48:40
yenmek
emrivaki04:48:34
Oldu bitti, olup bitti
tüccar04:48:34
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
ihtiva04:48:26
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
Hitabet04:48:24
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
tiksindirici04:48:18
Tiksinilecek durumda olan, menfur
kanunlaşma04:48:16
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
vapur04:47:42
Su buharı gücüyle çalışan gemi
küt04:47:31
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
özgür04:47:29
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
taş kömürü04:47:29
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
toka04:47:27
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
ÜSDERİ04:47:27
bk. üst deri
çelik çomak04:47:26
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
Gündem04:47:26
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
ihsan etmek (veya buyurmak)04:47:16
bağışta bulunmak, bağışlamak
aracılık04:47:03
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
yığın bulut04:47:02
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
salhane04:46:57
Kesim evi, kanara, mezbaha
mütemmim04:46:47
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
revak04:46:39
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
büyük mağaza04:46:38
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
rengârenk04:46:37
Çeşitli renkleri olan, renk renk
arınma04:46:20
Temizlenme
VERME04:46:20
Vermek işi
bölük04:46:20
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
kakül04:46:20
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
sipariş etmek04:45:55
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
ceht04:45:49
Çaba, çabalama
ispanya04:45:40
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
mor04:45:06
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
AYNEN04:45:04
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
ateist04:45:01
Tanrıtanımaz
zaruri04:44:56
Mecburî, zorunlu, gerekli
riayet etmek04:44:55
uymak
Karı04:44:41
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
boy pos04:44:27
bk. boy bos
hicret04:44:25
Göç
Halayık04:44:16
Kadın köle, cariye
elektrik üreteci04:44:09
Jeneratör
sofist04:43:59
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
Melodi04:43:50
Ezgi
BAHT04:43:33
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
fay04:43:26
Kırık (III)
kız vermek04:43:26
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
AKİL04:43:00
Akıllı
doyurma04:42:59
Doyurmak işi
nakletme04:42:56
Nakletmek işi
büyü04:42:35
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
nezir etmek04:42:20
bk. nezretmek
Tekel04:42:15
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
AYRILMA04:42:05
Ayrılmak işi
mey04:41:54
Şarap
hakaret04:41:49
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
memnu04:41:29
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
GÖRÜNTÜLÜK04:41:27
Ekran
erişte04:41:20
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
Papağan04:41:02
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
Akdeniz humması04:41:01
Malta humması
Şan04:41:01
Ün, san, şöhret
görececilik04:40:37
Görecilik
ÖZVERİLİ04:40:16
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
matah04:40:03
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
AYRINTI04:39:44
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
muktedir04:39:29
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
işmar04:39:26
El, göz veya baş ile yapılan işaret
Germanyum04:39:15
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
kamera04:39:04
Alıcı, fotoğraf makinesi
geçit04:39:00
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer