TEPİ

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Ahiret02:00:22
bk. ahret
Japon02:00:04
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
keşif01:59:29
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
Yönetici01:59:11
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
lenger01:58:18
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
GEVEZE01:58:01
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
Akyuvar01:57:08
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
su mermeri01:56:50
Kaymak taşı, albatr
Mercek01:56:15
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
yatkın01:56:00
Bir yana eğilmiş, yatık
Hane01:55:48
Ev, konut
Kestane01:55:03
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
asude01:54:10
Sessiz, rahat, sakin
etokrasi01:54:02
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
yelkenleri suya indirmek01:53:25
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
tebaa01:52:25
Uyruklu
muhafaza etmek (veya edilmek)01:52:19
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
teber01:52:07
Balta
mazoşist01:52:04
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
salık vermek01:51:19
haber vermek
öğretme01:50:45
Öğretmek işi
dirsek01:50:34
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
aceleci01:50:04
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
NOKTA01:49:28
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
asmak01:48:35
Üzerine takınmak, kuşanmak
tekme01:48:00
Ayakla vuruş
Lalezar01:47:43
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
eşsiz01:47:25
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
damızlık01:47:12
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
eskisi gibi01:46:47
önceden olduğu gibi
arabesk01:45:57
Arap üslûbunda olan (şey)
ÜSTÜN01:45:39
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Tediye01:45:36
Para vb.bir şey verme, ödeme
tepki01:45:03
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
gusto01:45:03
Beğeni, zevk
bad01:43:53
Yel, rüzgâr
yatkınlık01:43:28
Yatkın olma durumu
kese01:42:47
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
mesire01:42:33
Gezinti yeri, gezilecek yer
takat01:42:22
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
teçhiz01:41:39
Donatma, donatım
kandırmak01:40:44
Aldatmak
çizme01:40:43
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
politika01:40:36
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
keyfi01:39:31
İsteğe bağlı olan
Büyük01:39:09
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
kalımsız01:38:44
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
ihsan01:37:49
İyilik etme, iyi davranma
betimleme01:37:41
Betimlemek işi, tasvir
gübre gazı01:34:56
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
raci01:28:44
Geri dönen
lap01:26:04
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
düşünmek01:24:46
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
Ha01:24:15
İstek uyandırmak için kullanılır
Yapmak01:23:08
iyilik veya kötülükte bulunmak
kilermeni01:23:03
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
maruz01:20:53
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
alp01:20:30
Yiğit, kahraman
folklor01:20:08
Halk bilimi
feldspat01:18:54
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
Tohum01:17:12
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
şist01:16:46
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
topluluk01:16:06
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
kapak01:15:57
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
GÖRÜNTÜ01:15:46
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
emzik01:13:57
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
Çay01:13:55
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
karış01:13:29
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
orak01:12:37
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
akılcılık01:12:34
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
sefa01:12:17
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
Kavi01:12:09
Dayanıklı, güçlü, zorlu
LEGORN01:11:41
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
ululama01:10:08
Ululamak işi
mahlep01:09:08
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
pano01:08:21
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
kurgu01:07:12
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Kürk01:06:59
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
bezme01:06:39
Bezmek işi
Çatışma01:04:46
Çatışmak işi
sahiplik01:04:27
Sahip olma durumu, iyelik
natıka01:04:16
Düşünüp söyleme yeteneği
yaka01:04:09
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
kilit01:03:24
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kül01:02:32
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
AKROMATİK01:02:06
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
İstanbul efendisi01:01:39
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Ehliyetsiz01:00:50
Yetersiz
bütün bütün01:00:48
Büsbütün
Fecir01:00:45
Tan vakti, gün ağarması
konuksever01:00:31
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
alacaklı00:59:54
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
aramak00:59:15
Bir yöntem bulmaya çalışmak
gömü00:59:01
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
güçsüz düşmek00:58:30
gücü yetmemek
kirpi00:57:50
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
kitap00:55:58
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
yoklama00:55:39
Yoklamak işi, kontrol
macera00:55:29
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
matriarkal00:54:57
Anaerkil
göz kamaştırmak00:54:54
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
fena00:54:28
İyi nitelikte olmayan, kötü
Olgun00:54:13
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
ciddi00:54:00
Şaka olmayan, gerçek
sıkıntısız00:53:08
Sıkıntısı olmayan
üstüne00:51:14
İlişkin, üzerine, dair
nükteci00:50:41
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
öğür00:49:26
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
tampon00:49:15
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
kundak00:48:36
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
tespih ağacı00:48:22
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
TELEK00:48:01
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
k, K00:47:56
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
bukağı00:47:55
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
Aşık00:47:41
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
ığıl ığıl00:47:16
Ağır ağır, yavaş yavaş
itibar etmek00:45:09
saygı göstermek, saymak değer vermek
dul kalmak00:45:07
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
molibden00:45:02
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
tambur00:44:30
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
kum balığı00:43:47
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
üzerine titremek00:43:21
çok sevgi ve özen göstermek
sermayecilik00:41:43
Sermayeci olma durumu
birikim00:40:43
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
dolu00:40:40
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
zer00:40:19
Altın
daim00:39:35
Sürekli, sonsuz
bildirim00:38:51
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
dizemli00:38:41
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
snop00:38:06
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe