TİKEL

1.SıfatCüzî, kısmî
Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, tümel karşıtı

Son Arananlar

TİKEL09:21:07
Cüzî, kısmî
firari09:21:07
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
şöhretli09:21:05
Ünü olan, ünlü, tanınmış
direnme09:21:02
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
tavlı09:20:53
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
Kıymet09:20:38
Değer
pare09:20:35
Parça, kısım
lâhana09:20:29
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
merhum09:20:19
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Yad09:20:18
Yabancı
azarlama09:20:07
Azarlamak işi, paylama
tanıtıcı09:20:04
Tanıtma işini yapan, tanıtan
viran09:19:56
Yıkık, harap
intihar09:19:54
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
bankiz09:19:40
Buzla
pudralık09:19:32
Pudra kutusu
bizmut09:19:28
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
bitek09:19:25
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
gurk09:19:23
Kuluçka
kitap09:19:12
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
skavut09:19:10
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
belirme09:19:09
Belirmek işi, tebellür etme
Beraberlik09:19:09
Birlikte olma durumu
Kan09:19:08
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
TARİHSEL09:19:06
Tarihî
aşağı görmek09:19:04
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
Ağırlaşmak09:19:03
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
koyu sarı09:19:00
Sarının bir ton koyusu
ket09:18:59
Engel
beceriksizlik09:18:57
Beceriksiz olma durumu
baltalamak09:18:56
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
gümüşlü09:18:56
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
gömüt09:18:53
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
Zorlayıcı09:18:52
Zorlayan, mücbir
dert babası09:18:50
Herkesin derdini, rahatlıkla, çekinmeden veya bir çözüm yolu bulabilir ümidiyle açıklayıp anlattığı kimse
Orun09:18:48
Özel yer
bilgiçlik satmak (veya taslamak)09:18:45
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
sefalet09:18:42
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
bakiye09:18:41
Artık, artan, kalan, geri kalan
terbiyum09:18:35
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
yurt içi09:18:31
Yurt sınırları içinde olan
parasızlık09:18:30
Parasız olma durumu
Mazbata09:18:29
Tutanak
muhalefet09:18:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
şart09:18:18
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
padişahlık09:18:15
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
nakit09:18:12
Para, akçe
ömür09:18:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
aylaklık09:18:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
DENİZ FENERİ09:18:05
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
tetir09:18:05
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
davete icabet etmek09:18:02
çağrılı olduğu yere gitmek
enstitü09:17:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
DÖŞEMECİ09:17:57
Döşeme yapan (kimse)
DOLAŞMA09:17:56
Dolaşmak işi
balgam09:17:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beden09:17:54
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Ceriha09:17:49
Yara
ithalat09:17:49
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
yağışsızlık09:17:47
Yağış olmama durumu, kuraklık
KAMIŞ09:17:46
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
gabi09:17:46
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
öğretmen09:17:43
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Dönem09:17:40
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
dolanma09:17:32
Dolanmak işi
SAHİP OLMAK09:17:28
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
DO09:17:26
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
adisyon09:17:26
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Danışman09:17:21
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
GEÇİMLİLİK09:17:20
Geçimli olma durumu
pipi09:17:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Kullanış09:17:08
Kullanmak işi veya biçimi
levent09:17:07
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
şair09:16:59
Şiir söyleyen veya yazan kimse
tahammül09:16:57
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
k09:16:57
Potasyum"un kısaltması
MEMBA09:16:57
Kaynak, pınar
derece derece09:16:55
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
yakın09:16:53
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yeterlik09:16:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
burçlar kuşağı09:16:50
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
DİKİZ09:16:48
Bakma, gözetleme, erkete
dejenere olmak09:16:46
soysuzlaşmak, yozlaşmak
göz hapsi09:16:44
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
canlılık09:16:40
Canlı olma durumu
haz09:16:39
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
sakıt09:16:39
Merih, Mars
Şarklı09:16:33
Doğulu, garplı karşıtı
askeriye09:16:25
Askerlik
KAPI09:16:22
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ısmarlama09:16:21
Ismarlamak işi, sipariş
rh09:16:20
Rodyum"un kısaltması
apışak09:16:20
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
yavan09:16:14
Yağı az
sakırga09:16:14
Kene
direme09:16:12
Diremek işi
vizon kürk09:16:11
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
solukluk09:16:09
Soluk olma durumu
dili tutulmak09:16:09
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
hatırlanma09:16:05
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kötü kişi olmak09:16:01
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
gümrük kanunu09:15:58
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Eşik09:15:50
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
kurma09:15:48
Kurmak işi
iğreti09:15:47
bk. eğreti
enberi09:15:40
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
tahsis09:15:39
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
meşk09:15:34
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
güney karamanı09:15:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
bulgur09:15:31
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
varma09:15:28
Varmak işi
Niyaz09:15:26
Yalvarma, yakarma
karanfilgiller09:15:26
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
YÜK09:15:23
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
yatar koltuk09:15:22
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
difteri09:15:20
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
GÖRSEL09:15:18
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
kelimesi kelimesine09:15:15
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
celp09:15:14
Getirtme, kendi üzerine çekme
getirimli09:15:09
Getirimi olan
mecazen09:15:07
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
yığma09:14:56
Yığmak işi
muvaffakiyetli09:14:52
Başarılı
kılır09:14:49
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
ibare09:14:49
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
gen09:14:47
Geniş
Irak09:14:44
Uzak
mühlet vermek09:14:42
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
umursamazlık09:14:41
Umursamama, aldırış etmeme durumu
uzvi09:14:40
Organik