SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

SAPAKLIK14:51:33
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
konvansiyon14:51:30
Anlaşma
saniye14:51:28
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
keşif14:51:25
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
ilmi14:51:22
Bilimsel
döl eşi14:51:19
Etene, son, meşime
illa14:51:17
İlle
illi14:51:09
Nedensel
makule14:51:08
Takım, çeşit
Kışır14:51:08
Kabuk
ikna14:51:01
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
ikaz14:50:53
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Yaslanma14:50:48
Yaslanmak (I, II) işi
mevkuf14:50:43
Vakfedilmiş
sipariş etmek14:50:42
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
elektron14:50:37
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
ihya14:50:37
(yeniden) Canlandırma, diriltme
fark14:50:33
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
resmilik14:50:32
Resmî olma durumu, resmiyet
izah14:50:24
Açıklama
izam14:50:20
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
izci14:50:16
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
izin14:50:12
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
yekûn14:50:07
Toplam
zulüm görmek14:50:06
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
REHBER14:50:06
Kılavuz
ZİL14:50:05
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
yaygaracı14:50:02
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
sebzevat14:49:58
Sebzeler, zerzevat
gizemcilik14:49:53
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
üst14:49:41
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
Toygar14:49:37
Tarla kuşu
paradigma14:49:33
Dizi
zabitan14:49:29
Subaylar
arıtıcı14:49:25
Arıtma özelliği olan
yayan14:49:24
Yürüyerek
siyasi14:49:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
müzik salonu14:49:21
Müzik dinlenen geniş salon
şerefsiz14:49:21
Şereften yoksun olan, onursuz
şarki14:49:19
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
haset etmek14:49:16
kıskanmak, çekememek, günülemek
birbiri için yaratılmış olmak14:49:12
birbiriyle çok iyi anlaşmak
mutabık14:49:08
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
melamet14:49:04
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
14:48:52
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
reglân14:48:49
Pelerinli bir çeşit palto
dolaşmak14:48:44
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
kovucuk14:48:43
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
devrim14:48:39
Çevrilme, katlanma, bükülme
başarısızlığa uğramak14:48:35
başarısız olmak
aritmetik14:48:35
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
üleşme14:48:31
Üleşmek işi
müzevir14:48:20
Söz götürüp getiren, arabozan
erkli14:48:08
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
erkan14:48:04
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
Beyhude14:48:00
Boşuna
hizip14:47:47
Bölük, kısım
muzip14:47:43
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
telesinema14:47:39
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
özenti14:47:35
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
korporasyon14:47:27
Lonca
süreyya14:47:24
Ülker
konsolos14:47:23
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
türetme14:47:20
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
umumiyet14:47:19
Genellik
KENT14:47:18
Şehir
çiriş otu14:47:18
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
Put14:47:16
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
ağılamak14:47:06
(bir şeye), Ağı katmak
yakacak14:46:58
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
inal14:46:46
Kendisine inanılan kimse
inam14:46:42
Emanet, vedia
ince14:46:33
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
edat14:46:32
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
inci14:46:29
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
inme14:46:25
İnmek işi
inha14:46:21
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
imha14:46:17
Ortadan kaldırma, yok etme
imik14:46:13
Boğaz, gırtlak
muhteris14:46:05
Hırslı
bulucu14:46:04
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
Kurutmalık14:46:03
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
müeddep14:46:02
Uslu, terbiyeli, edepli
bireycilik14:45:59
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
Baykuş14:45:58
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
semahat14:45:57
Cömertlik, iyilikseverlik
hareli14:45:56
Haresi olan
Tanrı kayrası14:45:41
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
kakavan14:45:32
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
ergin14:45:20
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
güzel yazı sanatı14:45:16
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
güncellik14:45:08
Güncel olma durumu, aktüalite
erbap14:45:03
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
bizmut14:44:52
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
cüsseli14:44:48
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
Deniz yosunu14:44:48
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
öz denetim14:44:48
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
Elbise14:44:47
Giysi
klinker14:44:46
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
ampul14:44:44
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
Varsayımsal14:44:44
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
serbestlik14:44:44
Serbest olma durumu
BİLMECE14:44:41
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
KOSTAK14:44:40
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
tahrir14:44:40
Yazma, kitabet, kompozisyon
Büyük harf14:44:28
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
ateşperest14:44:24
Ateşe tapan
alt kurul14:44:20
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
Canlandırıcı14:44:19
Canlılık veren, canlılık kazandıran
kendini düşünmek14:44:17
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
mahfaza14:44:15
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
yüzde yüz14:44:12
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
konuşmak14:44:11
Söylev vermek, konuşma yapmak
denetçi14:44:07
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
çiftçi14:43:59
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
ara bozuculuk14:43:55
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
ödünçleşme14:43:51
Ödünç olarak alınmış ariyet
malama14:43:47
Samanla karışık tahıl
Havari14:43:42
Yardımcı
istiklâl14:43:38
Bağımsızlık
agâh14:43:34
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
münafık14:43:30
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
iyon14:43:26
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
paylaşmak14:43:21
Katılmak
heykel14:43:14
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
Kandela14:43:10
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
ivme14:43:06
İvmek işi
şüpheci14:43:01
Kuşkucu, septik
şüpheli14:42:57
Kuşkulu
çamgiller14:42:53
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası