SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

Aylak08:55:33
İşsiz, boş gezen, avare
TUZLA08:55:23
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
afife08:55:18
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
yapıştırma08:55:04
Yapıştırmak işi
merkezcilik08:54:54
Merkeziyetçilik
parlatmak08:54:51
(içki için) İçmek
Kabiliyet08:54:35
Yetenek
murdar08:54:30
Kirli, pis
sayma08:54:18
Saymak işi, tadat
okçu08:54:17
Ok yapan veya satan kimse
jimnastik08:54:11
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
dil tutukluğu08:54:09
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
mehter takımı08:53:54
Mehterhane
yurtsever08:53:41
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
kısaltma08:53:23
Kısaltmak işi, taksir
betimlemeci08:53:21
Betimlemeye ağırlık veren, tasvirci
tasa08:53:18
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
Kırılgan08:52:54
Kolay ve çabuk kırılan
tansiyon08:52:31
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
güreşçi08:52:30
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
savurmak08:52:29
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
panzehir taşı08:52:28
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
kuru fasulye08:52:25
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
Rint08:52:24
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
alakasız08:52:23
İlgisiz, ilgisi olmayan
soğukkanlılık08:52:21
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
Dalkavuk08:52:20
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
muaf08:52:19
Bağışlanmış, affedilmiş
Alık08:52:05
Akılsız, sersem, budala, ebleh
ayna08:51:31
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
çoğaltma08:51:18
Çoğaltmak işi
iğdiş08:51:01
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
sahneye koymak08:50:49
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
yunak08:50:49
Yıkanılan yer, hamam
sümük doku08:50:43
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
Kitabet08:50:27
Yazmanlık, kâtiplik
gidiş geliş08:50:26
Trafik, seyrüsefer
AMERİKA ARMUDU08:49:56
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
küflüce08:49:46
bk. mantar hastalığı
oba08:49:14
Göçebelerin konak yeri
ASUDE08:49:14
Sessiz, rahat, sakin
hareketlilik08:48:47
Hareketli olma durumu, devingenlik
fındık faresi08:48:36
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
Tutumlu08:48:31
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
tiftik08:48:27
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
uzak görüşlü08:48:11
Uzak görüş sahibi olan
güleç08:48:09
Her zaman gülümseyen, mütebessim
Diyanet08:47:37
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
Mihver08:47:31
Eksen
Yazanak08:47:25
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
afra tafra08:46:56
Çalım
hiciv08:46:17
Yergi
TEZYİN08:45:58
Bezeme, süsleme, donama
fos08:45:45
Çürük, temelsiz, boş, kof
arşın08:45:35
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
alabanda08:45:20
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
talan08:44:32
Yağma, çapul
ibne08:44:30
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
zenci08:44:23
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
zirai08:44:07
Tarımla ilgili, tarımsal
piç kurusu08:44:03
Soysuz ve yaramaz çocuk
nazari08:43:56
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
tabı08:43:54
Mizaç, huy, tabiat, karakter
parite08:43:35
İki ülke parasının karşılıklı değeri
bataklık gazı08:43:30
Metan
bölünme08:43:24
Bölünmek işi
Dirhem08:43:13
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
Koyak08:43:05
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
okuma yitimi08:42:30
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
güzel yazı sanatı08:42:29
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
yekun08:42:25
Toplam
fizik ötesi08:42:11
Doğa ötesi
ilave etmek08:42:00
eklemek, katmak, ulamak
hindistan cevizi08:41:50
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
obur08:41:45
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
sinema08:41:36
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
koyu gri08:41:29
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
şecere08:41:23
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
aldırış etmemek08:41:13
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
Allah Allah!08:40:38
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
Mağlup 08:40:14
Yenilen, yenik düşen
alyuvar08:40:00
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
Hakça08:39:53
Doğrulukla
yatık08:39:43
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yemin kasem08:39:41
Yemin etme
arık08:39:36
Ark
kerevet08:39:31
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Tasvip08:39:19
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
İLİNEK08:38:55
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
namzet08:38:50
Aday
ipek08:38:43
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
lort08:38:30
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
patırtı08:38:29
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
otlak08:38:25
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
nikel kaplama08:38:19
Nikelâj
toyluk08:38:14
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
su samuru08:38:12
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
belki08:38:03
Muhtemel olarak, olabilir ki
sonuçsuz08:37:54
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
utanç duymak08:36:57
utanmak
dinleti08:36:48
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
telli çalgılar08:36:41
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
çok seslilik08:36:04
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
banliyö08:35:33
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
peşin08:35:24
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
Elçi08:34:58
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
ararot kamışı08:34:53
Maranta
saçma sapan08:34:48
Çok tutarsız, çok saçma
zilli maşa08:34:39
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
Göreceli08:34:36
İzafî, bağıntılı, bağlı
soğuma08:34:30
Soğumak işi
alman gümüşü08:34:21
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
dağcılık08:33:50
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
süs bitkisi08:33:31
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
kan taşı08:33:30
Hematit
tahta perde08:33:21
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
çözümleyici08:33:16
Çözümlemek işini yapan kimse
üniforma08:33:13
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
grafit08:33:11
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
aralamak08:32:57
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
kavisli08:32:46
Kavisi olan
utanma duygusu08:31:51
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
dram08:31:48
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
yer sakızı08:31:45
Bitüm
hasır otu08:31:45
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
emanet08:31:38
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
kasımpatı08:31:34
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
ak kan08:31:31
Lenf
pelerin08:31:26
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
müptela08:31:22
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı