SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

SAPAKLIK07:11:21
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
yıldız falcısı07:11:20
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
ateh getirmek07:11:18
bunamak
dilek07:11:17
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
cicili bicili07:11:14
Göze çarpan süslerle bezenmiş
gözü görmemek07:11:08
görmez olmak
rafineri07:11:05
Arıtım evi, tasfiyehane
aydınlatma07:10:52
Aydınlatmak işi
rezillik07:10:49
Rezil olma durumu, rezalet
Mercanköşk07:10:46
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
karın zarı07:10:39
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
akdarı07:10:36
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
GAYRİ07:10:23
Başka, diğer
pazı07:10:19
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
agraf07:10:18
Kanca, kopça
ruh bilimcilik07:10:14
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
kuşluk07:10:14
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
askeri07:10:04
Askerlikle ilgili, askere özgü
mareşal07:09:57
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
çok ortaklı07:09:54
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
sabit fikir07:09:46
Saplantı
tutuk evi07:09:36
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
tulûat07:09:27
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
jüpiter07:09:17
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
ayçiçeği07:09:09
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
TESİR07:09:05
Etki
epidemi07:08:59
Salgın hastalık
gaf07:08:59
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
gri07:08:52
Kül rengi, boz
dut07:08:46
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
dev07:08:42
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
deh07:08:36
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
bölüştürme07:08:36
Bölüştürmek işi
HAYSİYET07:08:32
Değer, saygınlık, itibar
anlaşılan07:08:26
anlaşıldığına göre, galiba
iflâh07:08:18
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
esen07:08:11
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
tatlı su ıstakozu07:08:08
Kerevit, kerevides
farsça07:07:54
İran devletinin resmî dili
sulta07:07:44
Yetke, otorite
sulak07:07:38
Suyu olan, suyu bol
Mizaç07:07:33
Huy, yaradılış, tabiat
fermene07:07:32
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
sağduyulu07:07:16
Sağduyusu olan
peygamber çiçeği07:07:12
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
güvem eriği07:07:04
bk. akdiken
SAMANLIK07:07:01
Saman saklanan yer
gergef07:06:52
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
gergin07:06:49
Gerilmiş durumda olan
kural dışı07:06:42
bk. kural dışı
Nazi07:06:41
Nazizm yanlısı (kimse)
muhafaza etmek (veya edilmek)07:06:24
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
taş balığı07:06:21
İşkine balığına verilen bir ad
voleybol07:06:15
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
sofra07:06:12
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
gedikli07:06:06
Gediği olan
ÖTE07:05:59
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
teskere07:05:53
Sedye
Dizi07:05:50
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
orkide07:05:31
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
güvenlik görevlisi07:05:21
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
tevzi07:05:18
Dağıtma, üleştirme
nakil etmek07:05:11
bk. nakletmek
tetik07:05:08
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tertemiz07:05:06
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
tetir07:05:03
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevsi07:05:00
Genişletme, yayma
kandil yağı07:04:51
Kötü cins zeytinyağı
özensiz07:04:46
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
hap07:04:44
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
hav07:04:41
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
tas07:04:31
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
tiz07:04:28
İnce, keskin (ses)
tez elden07:04:25
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
alçak gönüllü07:04:23
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
Fırça gibi07:04:14
dik, sık ve sert (saç, sakal)
lâhza07:04:10
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
dermatoloji07:03:58
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
lâgar07:03:51
Zayıf, çelimsiz, etsiz
destan07:03:46
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
seyrekleşme07:03:39
Seyrekleşmek durumu
yemin kasem07:03:36
Yemin etme
yabanî07:03:25
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
lâden07:03:20
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
vezinli07:03:05
Tartılı
ayan07:03:02
İleri gelenler
bundan böyle07:02:58
bundan sonra
Akkuş07:02:55
Atmaca, yırtıcı bir kuş
NOKTA07:02:52
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
daralma07:02:32
Daralmak işi
Sıçan07:02:30
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
kahve parası07:02:28
Bahşiş
çabucacık07:02:25
Çabucak, sür"atle
lâsta07:02:21
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
modern07:02:15
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
zelzele07:02:08
Deprem
basıölçer07:02:05
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
FESHETME07:02:04
Feshetmek işi
ikmal07:01:53
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
iklim07:01:49
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
nur yüzlü07:01:43
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
çenebaz07:01:40
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
ana cadde07:01:39
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
arzuhâl07:01:36
Dilekçe, istida
Latin çiçeği07:01:36
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
ikici07:01:33
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
ecel şerbeti içmek07:01:26
ölmek
ayrıklık07:01:22
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
karşılıklı yapraklar07:01:19
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
eksen07:01:17
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
ikbal07:01:13
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
istifade etmek07:01:10
yararlanmak
sadme07:01:05
Çarpışma, tokuşma, vurma
desigram07:01:00
Bir gramın onda biri, dg
bakanlık07:00:51
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
uzun uzadıya07:00:44
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
AZINLIK07:00:38
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
tez07:00:35
Çabuk olan, süratli
Çağrı07:00:31
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
Uzlaştırıcı07:00:24
Uzlaşmayı sağlayan
referandum07:00:18
Halk oylaması
tercüman07:00:16
Çevirici, dilmaç
EL ALTINDA07:00:08
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
açılma07:00:05
Açılmak işi
çok eşli07:00:01
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
nizami06:59:37
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
şilte06:58:59
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
ayı06:58:49
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
tahttan indirmek06:58:40
hükümdarlığına son vermek
gayrimüslim06:58:33
Müslüman olmayan