SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

müdafi00:32:06
Savunucu
Tatar çorbası00:31:40
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
sönük00:31:20
Sönmüş olan
ikebana00:30:50
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
monotonluk00:30:23
Tekdüzelik, yeknesaklık
murdarlık00:30:14
Murdar olma durumu
dallama00:29:51
Dallamak işi
temerrüt00:29:27
Dik kafalılık, kafa tutma
cilbent00:29:22
Klâsör
unutturma00:29:07
Unutturmak işi
SİMÜLTANE00:28:57
Aynı anda olan, eş zamanlı
salaş00:28:47
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
oligarşi00:28:40
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
Atatürkçü00:28:40
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
olağan dışı00:28:17
Olağan olmayan, gayri tabiî
hijyen00:28:07
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
beğence00:27:38
Övücü tanıtma yazısı, takriz
berat00:27:26
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
Bakışımsız00:27:12
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
gramer00:26:42
Dil bilgisi
peri00:25:49
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
boa00:25:45
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
takt00:25:38
Yerinde konuşma veya davranma
Çarpıcı00:25:34
Etkili
koşa00:25:24
Çift, eş, ikiz
KARAKULAK00:25:08
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
metro00:24:58
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
kan kaybetmek00:24:37
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
tanrıtanımazlık00:24:31
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
Sindirim00:24:13
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
staj00:24:08
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
nefesli00:23:53
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
kavrayışlı00:23:48
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
alçalma00:23:33
Alçalmak işi, inme
Eğlence00:23:17
Eğlenmek işi
belgeli00:23:07
Belgesi olan
akvarel00:23:04
Sulu boya resim
adil00:23:04
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
yem borusu00:22:43
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
koy00:22:15
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
candan00:21:51
İçten, yürekten, gönülden, samimî
tuhaf olmak00:21:39
garip, alışılmamış olmak
taziye00:21:38
Baş sağlığı dileme
teçhiz00:21:31
Donatma, donatım
parafin00:21:03
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
keton00:20:19
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
peşrev00:20:14
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
onur belgesi00:19:05
Şeref belgesi
yaramaz00:18:56
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
galip00:17:44
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
solocu00:17:19
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
havarî00:17:18
Yardımcı
sucuk00:17:08
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
vurgu00:17:07
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
klor00:16:51
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
ibre00:16:50
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
çiroz00:16:38
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
klas00:16:22
Sınıf
tezkire00:16:08
bk. tezkere
komi00:16:02
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kont00:15:42
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
kova00:15:13
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
seyyah00:13:34
Gezgin, turist
rahatlama00:11:53
Rahatlamak işi
idarecilik00:11:47
İdareci olma durumu
seçki00:11:46
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
kepenk00:11:36
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
Şarbon00:11:31
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
deveci00:11:19
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
fak00:11:11
Tuzak, kapan
gaza00:10:36
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
dağıtım00:10:28
Dağıtmak işi, tevzi
bakalit00:10:25
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
özden00:10:07
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
çekemezlik00:10:00
bk. çekememezlik
stabilize00:09:39
Düz duruma getirilmiş
realite00:09:33
Gerçek, gerçeklik
tomurcuk00:09:23
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
çelik00:09:22
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
polemik00:09:08
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
Fedakar00:08:55
Özverili
zedelemek00:08:52
Zarar vermek
kilometre00:08:50
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
tabaklama00:08:47
Tabaklamak işi
geyik00:08:40
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
şişkin00:08:28
Şişmiş, şişirilmiş
fermeneci00:08:21
Fermene yapan veya satan kimse
klitoris00:07:43
Bızır
türetme00:07:37
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
su bilimci00:07:34
Su bilimi uzmanı, hidrolog
bariton00:07:17
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
kiloton00:07:06
Değeri bin ton olan kütle birimi
Ateşçi00:06:52
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
talk00:06:51
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
hediye etmek00:06:48
armağan olarak vermek
muharrer00:06:28
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
çeki00:06:03
Tartı
içmece00:06:02
İçmeler
Moratoryum00:05:55
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
sava00:05:26
Haber
fındık faresi00:05:10
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
arkasından koşmak00:04:57
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
hale00:04:09
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
Papalık00:03:58
Papanın makamı veya görevi
harekete geçmek00:03:27
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
müteşebbis00:02:50
Girişken, girişimci
Portekizce00:02:47
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
rh00:02:32
Rodyum"un kısaltması
sb00:02:12
Antimon"un kısaltması
re00:01:52
Renyum"un kısaltması
kemer00:01:44
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
ra00:01:32
Radyum"un kısaltması
içtepi00:01:04
bk. tepi
Çelimsiz00:00:09
Güçsüz, nahif
boksörlük00:00:08
Boksörün işi veya mesleği
toprak rengi23:59:50
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
filinta23:59:49
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
lezzet23:59:49
Ağız yoluyla alınan tat
düşme23:59:49
Düşmek işi
evmek23:58:50
bk. ivmek
Tıpkı23:58:49
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
yığılma23:57:37
Yığılmak işi
H23:57:27
Hidrojen"in kısaltması
reorganizasyon23:57:24
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
taşınmaz23:56:39
Taşınamayan
özü sözü bir23:56:27
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
sinyal23:55:52
Bir şey bildirmek için verilen işaret
Ayak topu23:55:52
Futbol
büyüklenme23:54:49
Kendini büyük gösterme, kibir
pederşahî23:54:26
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil