SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

ummak15:39:57
Sanmak, tahmin etmek
yahni15:39:12
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
dolama15:38:55
Dolamak işi
bileşke15:38:46
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
KOLEKSİYONCU15:37:59
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
ekipman15:37:38
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
rab15:37:26
Tanrı
tura15:37:12
Tuğra
katrilyon15:37:03
Trilyon kere bir milyon (1024)
ilgisiz15:36:16
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
derinleştirme15:35:31
Derinleştirmek durumu, tamik
Üretim evi15:35:21
Fabrika
sabo15:35:20
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
dağıtılma15:34:30
Dağıtılmak işi
aktar15:34:00
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
sefil15:33:57
Sefalet çeken, yoksul
prizma15:33:51
Biçme
BERİL15:33:45
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
laz15:33:41
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
meyve şekeri15:33:07
bk. levüloz
hilal15:33:06
Ayça, yeni ay
kasaba15:32:58
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
öbürü15:32:30
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
insansı15:32:11
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
ısrar etmek15:31:48
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
alizarin15:31:31
Kök boyası, kök kırmızısı
bulaşıcı15:31:30
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
saygıdeğer15:31:28
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
em15:31:10
İlâç, merhem
izolasyon15:30:44
Yalıtım, tecrit
tek biçim15:30:37
Standart
MURAHHAS15:30:35
Delege
sübye15:30:33
Mürekkep balığı
yük gemisi15:30:23
Yük taşımak için yapılan özel gemi
kiralama15:30:10
Kiralamak işi
iliştirme15:29:43
İliştirmek işi
bakaç15:29:39
Dürbün
HİLYE15:29:31
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
sinir sistemi15:29:17
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
Yabani turp15:28:56
Yaban turbu, acırga
ası15:28:47
Asmak işi
nur15:28:43
Aydınlık, ışık, parıltı
atmasyon15:28:27
Uydurma, palavra
bibliyograf15:28:23
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
güdüm15:27:52
Yönetmek işi, idare
tarafsızlık15:27:50
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
tekabül etmek15:27:47
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
ders almak15:27:16
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
başlamak15:26:59
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
satranç tahtası15:26:28
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
adeta15:26:28
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
gösterişçi15:26:21
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
işveli15:26:19
Nazlı, cilveli, edalı
sorkun15:26:18
Sepetçi söğüdü
savsaklama15:26:04
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
Sözlük15:26:03
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
uzlaştırma15:25:22
Uzlaştırmak işi
Bulut15:25:15
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
bakkal15:24:42
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
tahmin15:24:42
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
çağlar15:24:10
Çağlayan
küre kuşağı15:24:00
bk. kuşak
diğer15:23:31
Başka, özge, öteki, öbür
bedirik15:23:29
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
ÜRETEÇ15:23:20
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
yat kulübü15:23:07
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
kaybetmek15:22:57
Yenik düşmek, yenilmek
ulussever15:22:29
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
bezzazlık15:22:16
Kumaş satma işi, manifaturacılık
idame15:21:46
Sürdürme, devam ettirme
arasız15:21:42
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
tahminî15:21:38
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
gök evi15:21:36
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
tezgâh15:21:00
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
babalanmak15:20:40
Diklenmek, kabadayıca davranmak
zümrüdüanka15:20:05
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
kızma15:20:05
Kızmak işi
Bakteri15:20:02
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
inceltici15:20:01
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
görece15:19:46
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
ıska15:19:43
Boşa çıkarma, rast getirememe
vilâdî15:19:28
Doğuştan (olan)
karşılıksız15:19:27
Karşılığı olmayan
çiy15:18:50
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
kabahatli15:18:46
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
yönetim yeri15:18:45
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
gök ada15:18:11
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
yazı makinesi15:17:54
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
Ayçiçeği15:17:54
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
hijyen15:17:26
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
mecaz15:17:25
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
hamal semeri15:17:22
Arkalık
garnizon15:17:14
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
başkalaşma15:16:53
Başkalaşmak işi
öykünce15:16:29
Fabl
yansızlık15:16:00
Yansız olma durumu, tarafsızlık
balar15:15:47
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
bünye15:15:46
Vücut yapısı
nankörlük15:15:25
Nankör olma durumu
ara bulma15:15:09
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
orta oyunu15:14:48
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
almaç15:14:45
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
yelkenli gemi15:14:41
Yelkenle yürütülen gemi
nesnelcilik15:14:27
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
afşar15:14:23
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
görüngü15:14:19
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
tombulca15:14:10
Oldukça tombul, biraz tombul
müstear15:13:13
Eğreti olarak alınmış, takma
Yay15:13:09
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
maroken15:13:09
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
germanyum15:13:01
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
alt kurul15:13:01
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
vatandaşlıktan çıkarılmak15:12:46
vatandaşlık haklarını elinden almak
Kürek kemiği15:12:32
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
kamçı15:12:27
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
acemi15:12:25
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
edilgin15:12:07
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ışınım15:12:04
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
sabıkalı15:11:47
Sabıkası olan
indeks15:11:45
Dizin
Tarz15:11:20
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
meymenetsiz15:10:58
Uğursuz
evsiz15:10:57
Evi olmayan
bayındırlaştırma15:10:53
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
toynak15:09:55
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
akü15:09:55
Akümülâtörün kısaltılmış adı
kişiye özel15:09:54
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
çapar15:09:50
Postacı, ulak
kum taşı15:09:44
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
mukabil15:09:27
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan