SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

zerk02:23:46
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
kazıklı02:23:20
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
Eskimoca02:23:15
Eskimo dili
soydaş02:22:59
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
TENASÜL02:22:52
Nesil yetiştirerek üreme
gelişme02:22:48
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
bademcik02:22:22
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
vefa02:22:12
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
optik02:22:09
Görme ile ilgili olan
Afganlı02:21:24
Afgan
Logo02:19:57
Arma
Eren02:19:41
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
abes02:19:04
Akla ve gerçeğe aykırı
zafiyet02:18:33
Arıklık, zayıflık
müthiş02:17:35
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
RAKKASE02:17:33
Raksı meslek edinmiş kadın
seçim02:17:15
Seçmek işi
zerdali02:16:43
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
KUŞ02:16:36
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
kete02:16:34
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
Altın02:15:39
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
dayak atmak02:15:25
dövmek, sopa ile dövmek
yönetmelik02:15:24
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
öte beri02:15:22
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
öveç02:15:14
İki üç yaşındaki erkek koyun
eğimli02:14:53
Eğimi olan
araya girmek02:14:45
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
KARŞITLIK02:13:33
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
blucin02:12:47
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
çeper02:12:46
Çit
ödenek02:12:44
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
Uygun02:12:17
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
bisküvi02:11:48
Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü
ses02:11:40
Kulağın duyabildiği titreşim
Tanrıtanımaz02:11:35
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
azı02:11:29
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
paylaştırma02:11:24
Paylaştırmak işi
zengin02:11:21
Parası, malı çok olan, varlıklı
çıkra02:10:49
Sık çalı
Nesir02:10:26
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
münavebe ile02:10:17
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
çizmek02:10:16
Resmini yapmak, resmetmek
Hukuk02:10:14
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
uyarmak02:09:58
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
sallamak02:09:52
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
muaşeret02:09:18
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
nahiye02:08:55
Bucak
Tutuklu02:08:41
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
bulanık02:08:32
Bulanmış olan, duru olmayan
temcit02:07:56
Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah"ın ululuğunu belirten dua
tarumar02:07:55
Dağınık, karışık, perişan
ciddiyet02:07:45
Ciddîlik, ağırbaşlılık
algılama02:07:43
Algılamak işi, idrak etme
imik02:07:23
Boğaz, gırtlak
bıkma02:06:51
Bıkmak işi
katrilyon02:06:27
Trilyon kere bir milyon (1024)
milliyet02:05:45
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
demir02:05:20
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
hakaret saymak02:05:12
bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek
radikal02:04:58
Köklü, kesin, kökten
Utangaçlık02:04:05
Sıkılganlık, mahcubiyet
Adap02:03:28
Töre
demir yolu02:03:22
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
motorlu taşıt02:01:27
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
ders02:01:24
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
DENİZKIZI02:01:18
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
hafif02:00:18
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
damalı01:57:33
Üstünde kareler bulunan
MALZEME01:55:47
Gereç, materyal
Körpelik01:54:56
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
başarılı01:54:53
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
Kurcalama01:54:51
Kurcalamak işi
Kutup01:54:35
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
röle01:53:36
Değiştirgeç
yatı01:52:56
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
Dar01:51:51
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
layık olmak01:51:39
hak kazanmış olmak
görgülü01:50:41
Görgüsü olan
külhanbeyi ağzı01:49:44
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
telsiz01:49:12
Teli olmayan
Avunmak01:49:04
Oyalanmak; yetinmek
sorumlu tutmak01:49:02
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
beyanname01:48:15
Bildirge
yararlı01:47:27
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
bellik01:47:26
İşaret, marka
İlham01:47:20
Esin
murat01:46:56
İstek, dilek
gece gündüz01:46:06
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
yapım eki01:45:51
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
variyet01:45:22
Varlık, zenginlik
mecburiyet01:45:06
Yükümlü, zorunlu olma durumu
tekerlek pabucu01:43:37
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
sağır dilsiz01:42:34
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
samut01:42:30
Susan, suskun
Garaj01:41:49
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
MÜSAADE01:41:45
İzin, icazet, ruhsat
antika01:40:58
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
kandırmak01:40:54
Aldatmak
haddi hesabı yok01:40:50
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
sten01:40:09
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
pazar01:40:01
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
terbiyum01:39:23
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
tutumluluk01:39:06
Tutumlu olma durumu
badire01:39:06
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
leb01:38:27
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
kerkenez01:38:06
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
ayı01:37:59
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
munis01:37:33
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
geçmez akçe01:37:32
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
kapris01:37:24
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
Özellikle01:37:21
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
şiar edinmek01:37:20
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
şefaat01:37:17
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
şedaraban01:37:14
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
çırılçıplak01:36:48
Tamamen çıplak, çırçıplak
İstila01:36:37
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
İstanbul efendisi01:36:35
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
ülkücülük01:36:26
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
çıkmaz01:36:24
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
inme inmek01:36:23
(vücudun bir yerinde) hareket ve hissetme kalmamak, felç gelmek
zehirli01:36:17
Zehiri olan
yarak01:36:10
Silâh
hain01:36:09
Hıyanet eden (kimse)
sözsüz01:35:47
Konuşmadan yapılan
netameli01:35:46
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
rasyonel01:35:40
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
kaçamak01:35:34
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
Tatar çorbası01:35:29
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
uğur01:35:24
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Son deyiş01:35:23
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime