SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

k17:44:50
Potasyum"un kısaltması
egoizm17:44:47
Bencillik, hodbinlik
seyrekleşme17:44:46
Seyrekleşmek durumu
yüz kızartıcı17:44:38
Utandırıcı, utanılacak
hak17:44:28
Tanrı"nın adlarından biri
çobanlama17:44:26
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
üflemeli17:44:07
Üflenerek çalınan (çalgı)
terk etmek17:44:04
bırakmak, ayrılmak
ordugâh17:43:45
Ordunun konakladığı yer
ÜRETEÇ17:43:42
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
muhacir17:43:19
Göçmen
SINIFLAMA17:43:15
Bölümleme, tasnif
salt17:43:02
Yalnız, sadece, tek, sırf
gözenekli17:42:57
Gözenekleri olan
kışır17:42:55
Kabuk
Deva17:42:38
İlâç, çare
arzuhâl17:42:38
Dilekçe, istida
buğra17:42:33
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
çaydanlık17:42:18
İçinde çay pişirilen kap
Halk oylaması17:42:12
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
beğenme17:42:08
Beğenmek işi
İşsiz17:42:03
İşi olmayan
gril17:41:59
Izgara
zılgıt17:41:50
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
GERÇEKÇİLİK17:41:41
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
maalmemnuniye17:41:27
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
Eleman17:41:23
Öge, unsur
gök bilimsel17:41:16
Gök bilimle ilgili, astronomik
mısır turnası17:40:55
İbis
afşar17:40:53
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
kıl payı17:40:44
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
yirmi yaş dişi17:40:38
bk. akıl dişi
burmak17:40:33
Hadım etmek, iğdiş etmek
plânetaryum17:40:29
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
ağırşak17:40:29
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
lağım döşemi17:40:23
bk. kanalizasyon
sömürme17:40:23
Sömürmek işi
icar17:40:22
Kira
çalışılma17:40:13
Çalışılmak işi
bagaj kilidi17:40:09
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
zımba17:40:05
Delgeç
sayı farkı17:39:48
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
YAĞMUR17:39:43
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
billurlu17:39:38
İçinde billûr bulunan
Tali17:39:34
İkinci derecede olan, ikincil
kazan17:39:17
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
dilemek17:38:48
Biri için bir dilekte bulunmak
kanaatkarlık17:38:41
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
çerçeve17:38:23
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
öpücük17:38:01
Öpme, öpüş, buse
Baryum17:38:00
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
Yenge17:37:57
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
hapşırma17:37:38
Hapşırmak işi, aksırma
kurak17:37:33
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
menfaat17:37:28
Yarar, çıkar, kâr, fayda
İntizam17:37:17
Düzenli, düzgün olma
yükselteç17:37:15
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
beddua etmek17:37:01
ilenmek, intizar etmek
sıkılgan17:36:37
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
gangster17:36:17
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ütü17:35:57
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
alacakarga17:35:56
Saksağan
fol17:35:48
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
azimet17:35:46
Gidiş
Maydanoz17:35:38
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
gomalak17:35:36
Alkolde eriyen hayvanî reçine
bedava17:35:22
Karşılıksız, parasız, emeksiz
kamarot17:35:17
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
enir17:35:01
Bir tür yaban mersini
taydaş17:34:58
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
göndermek17:34:57
Yetki vererek gitmesini sağlamak
TOPLULUK17:34:36
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
şart kipi17:34:27
bk. şartlı birleşik zaman
hellim17:34:26
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
komisyon17:34:26
Alt kurul, encümen, komite
semt17:34:18
Yan, taraf, cihet
beleş17:34:17
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
meneviş17:34:17
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
SAF17:34:14
Dizi, sıra
sarma17:34:04
Sarmak işi
maişet17:33:57
Geçim, geçinme
ihtiva17:33:47
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
cihaz17:33:43
Aygıt, alet, takım
turna17:33:42
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
metin17:33:41
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
slip17:33:39
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
büyük baba17:33:39
Annenin veya babanın babası, dede
Slav17:33:38
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
esin17:33:38
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
dalgalı akım üreteci17:33:37
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
ÜNİTE17:33:36
Birlik, birleşmiş olma durumu
zanaatçı17:33:35
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
on paralık17:33:35
Değeri çok az veya değersiz, hiç
AYAK17:33:34
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
ısırmak17:33:33
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
seyran17:33:31
Gezme, gezinme
harmaniye17:33:30
bk. harmani
akıntı17:33:17
Akmak işi
ele geçmek17:33:14
yakalanmak
deniz kazı17:33:11
Akbaş
PEY AKÇESİ17:33:11
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
altın sarısı17:33:01
Altın rengini andıran
AYAKLIK17:32:59
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
mail17:32:46
Eğilimi olan
sakin17:32:45
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
yıkkın17:32:40
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
ağılamak17:32:32
(bir şeye), Ağı katmak
MANİFATURACI17:32:24
Manifatura eşyası satan kimse
yüz kızartıcı suç17:31:56
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
işlev17:31:49
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
kıyam17:31:30
Ayağa kalkma, ayakta durma
har17:31:27
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
kerem17:31:05
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
kandil yağı17:30:34
Kötü cins zeytinyağı
pelerin17:30:31
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
Ce17:30:26
Seryum"un kısaltması
birleşim17:30:25
Birleşmek işi
Tavsiye17:30:16
Öğütleme, yol gösterme
moral17:30:09
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
PASAK17:29:53
Kir
ateş böceği17:29:52
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
lakırdı17:29:50
Söz
Ara bozucu17:29:48
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
absürt17:29:45
Saçma
dayandırma17:29:44
Dayandırmak işi
hava basıncı17:29:40
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
GÜVENCE17:29:35
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
YÜZ17:29:25
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
natamam17:29:24
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
demagoji17:29:24
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı