SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

TARİFE13:22:09
Fiyat gösteren çizelge
yemin etmek13:22:09
ant içmek
tartım13:22:08
bk. dizem
sperm13:22:03
bk. sperma
yüzde13:21:26
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
köstebek13:21:22
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
GÖLET13:21:22
Gölek
Gözde13:21:19
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
naat13:21:19
Bir şeyin niteliklerini övme
tıknaz13:21:18
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
SINAMA13:21:17
Sınamak işi, deneme, tecrübe
asonans13:21:08
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
kuğu13:21:07
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
nihale13:21:04
Sofrada kullanılan sahan altlığı
güneştopu13:20:53
bk. Acem lâlesi
baskı13:20:52
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
kazaen13:20:51
Kazara
tropikal bitki13:20:49
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
takaza13:20:46
Azarlama, başa kakma, serzeniş
Hektar13:20:37
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
baldır bacak13:20:21
Açık saçık görülen kadın bacağı
şile bezi13:20:18
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
venüs13:20:17
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
bitik13:20:17
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
güçlendirme13:20:16
Güçlendirmek işi
belemir13:20:07
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
onaylama13:19:52
Onaylamak işi, tasdik
POZ13:19:33
(resim ve fotoğrafta) Duruş
işitme taşı13:19:16
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
ceket13:19:10
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
belirleme13:19:10
Belirlemek işi, tayin
korun13:19:09
Üst derinin en dış tabakası
lapina13:19:00
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
Fırça gibi13:18:41
dik, sık ve sert (saç, sakal)
xe13:18:40
Ksenon"un kısaltması
tefeci13:18:40
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
omuzdaş13:18:39
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
Jeloz13:18:24
bk. Agaragar
LEKTÖR13:18:22
(üniversitede) Okutman
itibar etmek13:18:18
saygı göstermek, saymak değer vermek
çatak13:18:17
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
Bellek yitimi13:18:05
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
yumuşak yüzlü13:17:52
Kendisinden istenilen bir şeyi geri çevirmeyen, yüzü tutmayan
Deneyim13:17:51
Tecrübe
kesenek13:17:51
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
pafta13:17:49
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
ibrişim13:17:46
Kalınca bükülmüş ipek iplik
murdar13:17:44
Kirli, pis
ruhi13:17:43
Ruhla ilgili, ruhsal
supara13:17:42
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
boğma13:17:41
Boğmak işi
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir13:17:33
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
yarka13:17:11
Büyük piliç
MAİŞET13:17:09
Geçim, geçinme
vatansızlık13:17:06
Vatansız olma durumu
okyanus13:17:04
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
ödül13:16:51
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
göstermelik13:16:50
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
çizgilik13:16:48
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
sevişmek13:16:46
Cinsel ilişkide bulunmak, aşk yapmak
Kurban Bayramı13:16:43
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
hastalıklı13:16:40
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
Dileme13:16:37
Dilemek işi
araka13:16:36
İri taneli bezelye
akademi13:16:35
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
masarif13:16:35
Giderler, masraflar
sadistlik13:16:34
Sadist olma durumu
bambu13:16:34
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Gömlek13:16:33
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
indirilme13:16:33
İndirilmek işi
üleştirme13:16:33
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
yeteneksiz13:16:31
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
türe13:16:31
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
çalgı aleti13:16:29
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
önem13:16:28
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Kutup13:16:27
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
Balkanlar13:16:26
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
tamah13:16:20
Aç gözlülük, hırs
kikirik13:16:16
Zayıf, ince uzun boylu kimse
ısıölçer13:16:15
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
vurma çalgılar13:16:13
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
cennet kuşu13:16:12
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
kabiliyetsiz13:16:11
Yeteneksiz
süt şekeri13:16:10
bk. lâktoz
Çıktı13:16:08
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
İMAMLIK13:16:07
İmam olma durumu
sur13:16:07
Kale duvarı
meta13:16:07
Mal, ticaret malı
Statik13:16:06
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
öğrenim13:16:05
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
müşkül13:16:00
Güç, zor, çetin
avuç (veya el) açmak13:15:55
dilenmek, para istemek, yardım istemek
memişhane13:15:54
Ayak yolu, abdesthane
destan13:15:54
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
ÇATANA13:15:53
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
maddecilik13:15:46
Materyalizm
FAYANS13:15:45
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
PEK ÇOK13:15:44
Yeterinden fazla, bir hayli
doğrultu13:15:44
Yön, istikamet
ağız birliği etmek13:15:43
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
nişan almak13:15:42
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
siftinlik13:15:41
Adî, bayağı, berbat
GÜNCEL13:15:37
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
ARITIM13:15:36
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
çetrefilli13:15:34
Karışık ve anlaşılması güç olan
feshetme13:15:33
Feshetmek işi
primat13:15:32
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
damat13:15:32
Güvey
alçak gönüllü13:15:30
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
bodoslama13:15:28
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
kılıksız13:15:26
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
güven duymak13:15:24
güvenmek, inanmak
ataşe13:15:22
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
kıkırdak doku13:15:21
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
alıngan13:15:19
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
batak çulluğu13:15:17
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
ATASÖZÜ13:15:11
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
yıpranma13:15:10
Yıpranmak işi
maşrapa13:15:09
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
emmi13:15:07
Amca
maruf13:15:04
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
Kurulu13:15:02
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
kalas13:15:01
Kalın biçilmiş uzun tahta
buluş13:15:00
Bulmak işi veya biçimi
Uyarı13:14:59
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
miktar13:14:59
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
Belirli13:14:58
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
kümeleme13:14:56
Kümelemek işi
cüzdan13:14:45
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
tenezzül13:14:42
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme