SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

meczup16:25:07
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
Şömine16:25:01
Ocak
abuhava16:24:58
İklim
karşılama16:24:27
Karşılamak işi, istikbal
İstiva hattı16:24:15
Ekvator
kefaret16:24:10
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
patlıcangiller16:24:07
İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün gibi birçok bitkileri alan familya
şistleşme16:24:02
Şistleşmek işi veya durumu
akşam namazı16:23:57
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
keleş16:23:46
Yiğit, cesur, bahadır
kalımlı16:23:41
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
merdiven sahanlığı16:23:38
Merdiven boşluğu veya başı
Bere16:23:36
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
Zühal16:23:11
Sekendiz, Satürn
örümcekler16:23:01
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
münafık16:22:57
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
Ardıç16:22:52
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
Malumat sahibi16:22:47
Bir konuda bilgisi olan
bir araya gelmek16:22:45
bir yerde toplanmak, buluşmak
kaslı16:22:43
Kasları gelişmiş olan, adaleli
kesiş16:22:38
Kesmek işi veya biçimi
tekaütlük16:22:36
Emeklilik
ateşin16:22:34
Ateşli, coşkun
ayartı16:22:27
Baştan çıkarma
Azerî16:22:24
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Ölümlü16:22:20
Gelip geçici, kalımsız, fani
Yalnız16:22:14
Yanında başkaları bulunmayan
münteha16:22:07
Son
kılıç oyunu16:22:06
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
lavaj16:22:04
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
TEPKİNLİK16:22:04
Tepki gösterme becerisi
ak16:21:57
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
dokunulmazlık16:21:54
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
biat etmek16:21:50
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
dayanışma16:21:46
Dayanışmak işi, tesanüt
doğa16:21:43
Tabiat
değme16:21:41
Değme işi, temas
Arp16:21:38
bk. harp (II)
boşa çıkarmak16:21:29
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
kaygısız16:21:28
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
geçkin16:21:23
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
örgüt16:21:20
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
dizge16:21:16
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
atık16:21:00
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
İmdat16:21:00
Tehlikede olana yapılan yardım
utçu16:20:57
Ut yapan veya satan kimse
gölcük16:20:45
Küçük göl
Yargıç16:20:40
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
bağışlama16:20:35
Bağışlamak işi, affetme, af
us16:20:32
Akıl
t16:20:29
Trityum"un kısaltması
bağımsızlık16:20:18
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
Rasıt16:20:15
Gözleyici
yazıcı16:20:12
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
w16:20:02
Volfram"ın kısaltması
değiş16:19:57
Değmek işi veya biçimi
TAKLİTÇİ16:19:54
Bir şeyin benzerini yapan kimse
Yer ölçümü16:19:47
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
anacıl16:19:45
Anasına düşkün (çocuk)
ihtiyarlama16:19:41
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
çultar16:19:38
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
kara elmas16:19:37
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
ileri görüş16:19:30
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
Turşu16:19:29
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
kümeleşme16:19:27
Kümeleşmek işi
geçişme16:19:11
Geçişmek işi
acımık16:19:09
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
akıcı16:19:04
Akma özelliği olan
yemin kasem16:19:00
Yemin etme
iğne ardı16:18:59
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
Şirket16:18:57
Ortaklık
süne16:18:52
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
16:18:51
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
Çelişkili16:18:44
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
görünürde16:18:34
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
asıltı16:18:33
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
Kıyye16:18:17
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
Haşiye16:18:16
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
Sınamak16:18:15
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
baş sağlığı dilemek16:18:09
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
buzul bilimi16:18:07
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
Zn16:18:04
Çinko"nun kısaltması
pejmürde16:18:02
Eski püskü, yırtık
tekaüt16:18:01
Emekliye ayrılma
dâhilî16:17:55
İçle ilgili
penaltı16:17:51
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
boy bos16:17:50
Vücudun yapısı bakımından biçimi
müddet16:17:48
Süre
iskoç16:17:46
İskoçya halkından olan kimse
yörünge16:17:39
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
Açılma16:17:38
Açılmak işi
ürkmek16:17:36
Şaşkınlık ve korku duymak
İlenç16:17:34
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
maymun balığı16:17:34
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
Mantıklı16:17:32
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
HİNDİBA16:17:30
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
düzgü16:17:28
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
Kuaför16:17:26
Kadın berberi
pınar16:17:23
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
yargıcı16:17:15
Hakem
övme16:17:09
Övmek işi, sena, medih
yıldırımsavar16:17:08
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
harman savurmak16:17:07
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
Sema16:17:02
Gök, gökyüzü
hüseynî16:17:01
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
sakalı16:16:57
Saka hastalığına tutulmuş
şeriklik16:16:55
Ortaklık, arkadaşlık
Değiştirgeç16:16:48
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
nöbetleşe16:16:45
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
Boyut16:16:44
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
iyileştirmek16:16:38
Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek
Ku16:16:36
Kurçatovyum"un kısaltması
Mizaç16:16:32
Huy, yaradılış, tabiat
müze16:16:30
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
karacılık16:16:28
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
ZİYA16:16:26
Işık, aydınlık
soydaş16:16:20
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
yapıştırma16:16:17
Yapıştırmak işi
Aracı16:16:15
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
tarh etmek16:16:11
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
natır16:16:04
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
TİKSİNME16:16:01
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
müessir16:16:00
Dokunaklı
olmamış16:15:58
Olgunlaşmamış, ham
anık16:15:57
Hazır
alan topu16:15:55
Tenis
iyilik etmek (veya yapmak)16:15:51
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
rakı16:15:49
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
ses yitimi16:15:47
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
telâ16:15:46
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez