SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

MAKİ20:58:42
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
izafiye20:58:31
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
reybî20:58:29
Şüpheci
kanık20:58:28
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
sürgit20:58:16
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
içirme20:58:15
İçirmek işi
Yapıcı20:57:58
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
sicim gibi20:57:54
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
kötülemek20:57:46
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
boy pos20:57:42
bk. boy bos
baltalamak20:57:15
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
kemane20:56:54
Keman ve kemençe yayı
artçı20:56:43
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
ÖÇ20:56:42
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
ufak tefek20:56:26
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
karsak20:56:24
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
sunuş20:56:16
Sunmak işi veya biçimi
genel kurul20:56:16
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
haset etmek20:56:12
kıskanmak, çekememek, günülemek
Kocaman20:56:00
Çok iri, büyük, koca
yülüme20:55:56
Yülümek işi, tıraş
bone20:55:55
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bestekar20:55:40
Besteci
tenkitçilik20:55:36
Eleştiricilik
Viraj20:55:32
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İŞKİL20:55:27
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
araba vapuru20:55:17
Arabalı vapur
hora20:55:08
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
hoca20:55:04
Müslümanlıkta din görevlisi
hona20:55:00
Erkek sığır
hobi20:54:56
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
teknik20:54:43
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
taaccüp20:54:42
Şaşma
mecus20:54:38
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
sıyga20:54:33
Kip
totemcilik20:54:21
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
Alegori20:54:20
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
pürüzalır20:54:20
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
sililik20:54:17
Sili olma durumu, arılık, temizlik
pedal20:54:08
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
eren20:54:05
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
optimum20:54:04
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
zulmet20:53:56
Karanlık
keşif20:53:45
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
Yaban armudu20:53:41
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
vücut yapmak20:53:40
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
dolayı20:53:31
Dolay, çevre
terakki20:53:27
İlerleme, yükselme, gelişme
eleştirme20:53:22
Eleştirmek işi, tenkit
Simetri20:53:14
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
her ihtimale karşı20:53:09
her türlü olasılığı düşünerek
şom ağızlı20:53:07
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
yarılma20:53:06
Yarılmak işi
afsunlu20:53:06
Büyülü, sihirli, füsunkâr
açık mavi20:52:58
Mavinin bir ton açığı
BUYRUK20:52:51
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
onbaşılık20:52:47
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
otak20:52:45
bk. otağ
kavasya20:52:40
Acı ağaç
ığıl ığıl20:52:36
Ağır ağır, yavaş yavaş
gensoru20:52:35
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
münasebat20:52:28
İlgiler, ilişkiler
titr20:52:19
Ad, unvan, etiket
tire20:52:16
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
lafız20:52:11
Söz, kelime
balabanlık20:52:06
Balaban olma durumu
kayık20:52:03
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
sızlama20:52:01
Sızlamak işi
nişan yüzüğü20:51:56
Nişan halkası
çarnaçar20:51:48
İster istemez
idarecilik20:51:46
İdareci olma durumu
kartel20:51:40
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
kaf20:51:37
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
cirim20:51:31
Hacim, oylum
düşey20:51:25
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
örtmek20:51:21
Kapamak
mitralyöz20:51:16
Makineli tüfek, makineli
tezyin etmek20:51:16
bezemek, süslemek, donamak
hainlik20:51:12
Hain olma durumu veya haince davranış
Ses bilimi20:51:07
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
baskı altında tutmak20:51:01
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
Cerahat20:50:55
İrin
adem20:50:54
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
Postacı20:50:51
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
liseli20:50:47
Lise öğrencisi
atmasyon20:50:39
Uydurma, palavra
jargon20:50:39
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
ince20:50:29
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
dikkat20:50:26
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
ortaklık20:50:06
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
FİRARİ20:50:05
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
Seslenmek20:50:02
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
ÇELLO20:49:58
Viyolonselin kısaltılmış adı
ak Arap20:49:57
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
kül20:49:56
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
GAYR20:49:47
Başka kimse, başkası
sabah yeli20:49:45
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
sınırlı sorumluluk20:49:39
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
tavan20:49:19
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
potin20:49:19
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
rulman20:49:17
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
karabakal20:49:15
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
Nesne20:49:12
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
tecrübesiz20:49:11
Tecrübesi olmayan
tecrübe etmek20:49:09
denemek, sınamak
çakın20:49:03
bk. çakım
boşlama20:48:57
Boşlamak işi, ihmal
su bilimci20:48:51
Su bilimi uzmanı, hidrolog
yemişli20:48:48
Yemişi olan, meyve veren
ayrılık20:48:46
Ayrı olma durumu
tüze20:48:45
Hukuk
antropoloji20:48:29
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
üzüm kurusu20:48:26
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
GERGİN20:48:21
Gerilmiş durumda olan
süt şekeri20:48:09
bk. lâktoz
çınlayış20:48:04
Çınlamak işi veya biçimi
dikim evi20:48:04
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
yürürlükte kalmak20:48:00
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
boy atmak20:47:55
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
yeniden20:47:52
Gene, yine, bir daha, tekrar
nostalji20:47:48
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
Kimya20:47:46
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
Kimse20:47:42
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
peşinat20:47:36
Peşin olarak verilen para, avans
melike20:47:35
Kadın hükümdar, padişah karısı
kemik bilimi20:47:33
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
mizah20:47:23
Gülmece
esrarlı20:47:09
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Yaymak20:47:02
Birçok kimseye duyurmak
Şarbon20:47:00
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara