SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

Kaliteli00:16:55
Nitelikli
karalama00:16:44
Karalamak işi
Arzu00:16:32
İstek, dilek
akabe00:16:25
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
umutsuzluk00:16:15
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
geyik otu00:16:10
Sedef otugillerden, bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki (Dictamnus fraxinella)
akait00:16:05
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
lafazan00:15:35
Geveze
maşallah00:15:25
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
onat00:15:24
Özenli, düzgün, uygun
Deva00:14:59
İlâç, çare
gözleyici00:14:46
Gözlemci, müşahit, rasıt
şaklaban00:14:16
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
ineç00:14:11
Tekne
okapi00:13:51
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
uzunçalar00:13:22
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
gümüşlü00:13:17
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
dolgun00:13:12
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
KUTSAL00:13:07
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
şaşma00:13:02
Şaşmak işi
Konuk00:12:49
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
amudufıkarî00:12:43
Omurga kemiği, bel kemiği
gıdık00:12:43
Çene altı, gerdan
gövdelenmek00:12:35
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
KUTUPLANMA00:12:08
Kutuplanmak işi, polârizasyon
kitap açacağı00:11:41
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
baskın00:11:38
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
şarkıcı00:11:33
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
kenef00:10:19
Ayak yolu
armut00:10:02
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
İRİDYUM00:10:00
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
Sayman00:09:44
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
ışıldak00:09:30
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
Üçlü00:09:29
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
kayırmak00:09:25
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
lalettayin00:09:12
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
misket oyunu00:09:02
Bilyelerle oynanan oyun
kademsiz00:08:49
Uğursuz
GERDANLIK00:08:39
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
var saymak00:08:34
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
ahmaklık00:08:29
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
münavebe00:08:24
Nöbetleşme, keşikleme
frekans00:07:41
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
ilerici00:07:31
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
boynuz00:07:25
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
lös00:07:18
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
metanetli00:07:16
Dayanıklı, metin
boylam00:06:57
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
örneklik00:06:53
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
atkı00:06:51
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
atlı spor00:06:48
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
iğne00:06:12
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
illet00:06:07
Hastalık
laktaz00:05:52
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
havacı00:05:42
Hava taşıtlarında görevli kimse
müstekreh00:05:23
İğrenç
Mihrap00:04:56
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
kendi00:04:26
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
şerit metre00:03:59
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
eziyet etmek00:03:38
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
sekene00:03:23
Bir yerde oturanlar, sakinler
örümceksi00:02:02
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
tehlike atlatmak00:01:56
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
anıştırma00:01:55
Anıştırmak işi
yerli00:01:46
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
kiliz00:01:09
Hasır otu, saz, kamış, kofa
yerey00:01:08
Yeryüzünden bir parça, arazi
imren00:00:53
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
MACUN00:00:30
Hamur kıvamına getirilmiş madde
cumhuriyet00:00:13
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
İŞVE00:00:02
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
utanç duygusu23:59:53
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
uyarıcı23:59:49
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
naneli23:59:49
Nanesi olan
eğri büğrü23:59:48
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
Nasıl23:59:18
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
nasılsınız23:59:18
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
dikizcilik23:58:25
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
nar balinası23:58:18
Narval
çivit rengi23:57:35
Bir tür koyu mavi renk
degajman23:57:21
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
patavatsızca23:56:46
Patavatsız (bir biçimde)
oktan23:56:41
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
ders23:56:14
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
olefin23:56:06
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
Hamur tahtası23:55:44
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
dolanmak23:55:30
Gelişigüzel gezmek
basamak23:55:17
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
donama23:54:50
Süsleme, tezyin
harmoni23:54:14
Armoni
Sayma23:54:11
Saymak işi, tadat
tüvana23:54:10
Kuvvetli, dinç, canlı
albinos23:53:47
Akşın
aklen23:53:27
Akıl icabı, akıl gereğince
Bacak23:53:21
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
kabaca23:52:53
Kaba bir biçimde
kabala23:52:48
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
kabare23:52:43
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
özendirme23:52:07
Özendirmek durumu, işi, teşvik
keton23:52:02
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kesir23:51:38
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
DUYGU23:51:36
Duyularla algılama, his
argüman23:51:28
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Hararet23:51:11
Isı
malama23:50:44
Samanla karışık tahıl
kesin23:50:38
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
hafniyum23:50:00
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
cümle23:49:49
Dizge, sistem
zırh23:49:48
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
mühlet vermek23:49:21
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
EREK23:49:19
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
orospu23:49:17
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
bilek23:49:03
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
asi23:47:54
Baş kaldıran, isyan eden
kardinal23:47:15
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
cümudiye23:47:13
Buzul
etimoloji23:46:26
Köken bilimi
vergici23:46:15
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
şalgam23:46:11
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
keler23:44:19
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
tuzla23:44:08
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
fan23:43:57
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
neredeyse23:43:42
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
Ev halkı23:43:38
Bir evde yaşayanların hepsi
utanmak23:43:16
Sıkılmak
falan23:42:30
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
element23:42:27
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
gönüldaş23:41:57
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
Sap23:41:56
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
onluk23:41:51
On birimden, on parçadan oluşan