SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

kame19:42:49
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
kama19:42:48
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kaza19:42:41
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
kara19:42:38
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
kast19:42:31
bk. kasıt
sazangiller19:42:28
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
irsi19:42:23
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
iris19:42:20
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
ipka19:42:14
Yerinde, önceki durumunda bırakma
ipek19:42:12
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
bulucu19:42:09
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
barınma19:42:01
Barınmak işi
kakavan19:41:53
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
ŞEKİLSİZ19:41:52
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
tasalanma19:41:48
Tasalanmak işi
aşağı düşmek19:41:45
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
Atışmak19:41:36
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
yalak19:41:31
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
yalan19:41:30
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
yaman19:41:25
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
yanma19:41:23
Yanmak işi
yanal19:41:20
Yanda olan, yana düşen
yaban havucu19:41:17
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
iskan19:41:16
Yurtlandırma, yerleştirme
yakin19:40:59
Sağlam, kesin bilgi
yabgu19:40:51
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
REHBER19:40:47
Kılavuz
yaygaracı19:40:46
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
üst19:40:35
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
üre19:40:33
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
anamal19:40:30
Sermaye, kapital
istemeye istemeye19:40:24
İstemeyerek, gönülsüzce
feragat etmek19:40:21
hakkından vazgeçmek, el çekmek
sutaşı19:39:56
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
mutabakat19:39:55
Uyuşma, anlaşma, itilâf
çatı örtüsü19:39:53
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
sorumlu19:39:45
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Tasavvur19:39:43
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
kandırmaca19:39:36
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
irfan19:39:09
Bilme, anlama, sezme, kültür
erkan19:38:59
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
erden19:38:48
Bakir
ergen19:38:43
Ergenlik çağında olan
topuk kemiği19:38:38
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
asaleten atama19:38:18
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
şaibe19:37:17
Kir, leke
lokma19:37:03
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
tesahup19:36:54
Benimseme, sahip çıkma
logos19:36:51
bk. deyi
kadinne19:36:48
bk. kadınnine
iklimleme19:36:42
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
sarkıntılık19:36:34
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
bölünme19:36:24
Bölünmek işi
ENDAM19:36:22
Vücut, beden, boy bos
Duş19:36:08
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
etkilenme19:36:04
Etkilenmek işi
yağış19:35:58
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
Mançu19:35:47
Mançurya halkından olan kimse
kere19:35:28
Kez, yol, defa, sefer
kete19:35:23
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kefe19:35:19
Terazi gözlerinden her biri
kedi19:35:17
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
keke19:35:09
Kekeme
telkin etmek19:35:07
aşılamak
aktüel19:35:02
Güncel, şimdiki
egemen19:34:51
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
bundan19:34:48
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
örselemek19:34:46
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
kros19:34:29
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
krom19:34:27
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kule19:34:24
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
kutu19:34:20
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk19:34:19
Kuluçka, gurk
kuru19:34:15
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
kuzu19:34:14
Koyun yavrusu
kurs19:34:12
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
önderlik19:34:09
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mengene19:34:04
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
yaramaz19:33:46
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
özgül19:33:36
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
özgür19:33:33
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
delicesine19:32:58
Aşırı bir biçimde
zekavet19:31:27
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
rahatlama19:31:16
Rahatlamak işi
derinlemesine19:31:11
Çok ayrıntılı olarak
lekecilik19:31:06
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
siyasî parti19:30:55
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Değişmez19:30:53
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
dahiliyeci19:30:42
İç hastalıkları uzmanı
yoğunlaç19:30:40
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
esrik19:30:34
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
bozmak19:30:20
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
şe19:30:19
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
zaruret19:30:08
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
bozgun19:30:06
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kanaat getirmek19:30:03
kanmak, aklı yatmak, inanmak
esire19:29:55
Dişi tutsak
esnaf19:29:52
Küçük sermaye ve sanat sahibi
müzmin19:29:40
Uzun süreli, süreğen, kronik
keşke19:29:34
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
keşif19:29:33
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
edilgin19:29:22
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Dürüst19:29:16
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
aldatmaca19:29:13
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
orta hizmeti19:29:07
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
pejmürde19:29:03
Eski püskü, yırtık
esnasında19:28:54
Sırasında, olduğu anda
omur19:28:54
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
karabakal19:28:50
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
su bilimci19:28:38
Su bilimi uzmanı, hidrolog
somurtkanlık19:28:26
Somurtkan olma durumu
iti19:28:09
İtici güç, ilham verici
meziyet19:27:59
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
OKTRUA19:27:45
Şehre giren şeylerden alınan vergi
minimal19:27:43
Minimum
minimum19:27:41
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
Spesiyal19:27:34
Özel, belli bir özelliği olan
güzel yazı sanatı19:27:31
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
memleha19:27:26
Tuzla
OKTANT19:27:23
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
ağartı19:27:20
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
sınırlama19:27:12
Sınırlamak işi
yolluk19:27:10
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
övgücü19:27:05
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
gelişim19:26:59
Gelişmek işi, serpilip büyüme
KILKAPAN19:26:56
Kehribar
adamakıllı19:26:46
Gereğinden çok, iyice
sağlamak19:26:43
Elde etmek, sahip olmak
kavurma19:26:42
Kavurmak işi
FİYAKA19:26:41
Gösteriş, çalım, afi, caka