SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

SAPAKLIK11:19:42
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
tombul11:19:39
Şişman, şişkin, dolgun
Tır11:19:37
Treylerin kısaltılmış biçimi
donama11:19:35
Süsleme, tezyin
ince bağırsak11:19:29
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
ağırlanma11:19:13
Ağırlanmak işi
bakar11:19:12
Öküz, sığır
gangliyon11:19:03
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
idam sehpası11:18:59
Darağacı
bahis11:18:59
Konuşulan şey, konu
tokyo11:18:50
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
yazılı bildirim11:18:49
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
tokat11:18:45
(insana) El içi ile vuruş
ÇİFTEHANE11:18:42
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
HİZİP11:18:37
Bölük, kısım
iyileştirme11:18:37
İyileştirmek işi, ıslah
Naz11:18:26
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
lezbiyenizm11:18:19
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
BayTar11:18:14
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
anlam bilimi11:18:02
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
garanti11:17:55
Güvence, inanca, teminat
yaylı araba11:17:47
Yaylı
amorf11:17:38
Biçimsiz
zelil11:17:32
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
hapşırma11:17:25
Hapşırmak işi, aksırma
Teşebbüs11:17:17
Girişim, girişme
uzaklaşmak11:17:09
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
inkar11:17:02
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
nöbetleşme11:16:54
Nöbetleşmek işi
tavsiye mektubu11:16:50
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
deniz kazı11:16:45
Akbaş
enöte11:16:41
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
barmen11:16:37
Bar tezgâhtarı
direnme11:16:32
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
kan bilimci11:16:23
Kan bilimi uzmanı, hematolog
periyot11:16:23
Dönem
görecelik11:16:08
Görece olma durumu
Komutan11:16:04
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
isyankarlık11:15:59
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
ısırgın11:15:54
İsilik
tansiyon11:15:50
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
mutabakat11:15:46
Uyuşma, anlaşma, itilâf
CANLANDIRMA11:15:45
Canlandırmak işi
ilânihaye11:15:39
Sonsuza kadar
olumsuz11:15:36
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
güncellik11:15:27
Güncel olma durumu, aktüalite
murdarilik11:15:17
Omurilik
enflüanza11:15:09
Grip, ingin, paçavra hastalığı
kafiye11:15:01
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
hatırlama11:14:59
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
dalgalı akım üreteci11:14:58
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
düşünür11:14:54
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
öte beri11:14:52
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
Doğal11:14:46
Tabiî
istenççilik11:14:45
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
konuk11:14:36
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
evlenme11:14:32
Evlenmek işi, izdivaç
izin11:14:27
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
Model11:14:22
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
başsızlık11:14:22
Başı veya başkanı bulunmama durumu
kolan11:14:21
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
söyleyiş11:14:17
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
büzüktaş11:14:14
Kafa dengi arkadaş, kafadar
fışkırık11:14:08
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
konak11:14:05
Büyük ve gösterişli ev
kiloton11:14:03
Değeri bin ton olan kütle birimi
kült11:14:00
Tapma, tapınma
koket11:13:51
Yosma
merhale11:13:50
Derece, basamak, aşama, evre
kolik11:13:48
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
kelimesi kelimesine11:13:42
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
komut11:13:41
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
irtica11:13:32
Gericilik
istifa11:13:31
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
pederşahî11:13:28
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
gemi yatağı11:13:23
Gemileri korumaya elverişli koy
orman kuşağı11:13:19
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
koyun11:13:13
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
Uykusu hafif11:13:11
Küçük bir sesten hemen uyanan
pejmürde11:13:01
Eski püskü, yırtık
birinci olmak11:12:54
başta gelmek, önde gelmek
kopil11:12:44
Arsız sokak çocuğu
kovuk11:12:32
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
dang11:12:30
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
kovma11:12:21
Kovmak işi
dize11:12:11
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Tumturak11:12:05
Gösteriş, debdebe
aldırmaz11:12:01
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
dere11:11:55
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
defa11:11:49
Kez, kere
mercimek11:11:42
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
Benzeşme11:11:39
Benzeşmek işi
daim11:11:34
Sürekli, sonsuz
ahlâkçılık11:11:27
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
daye11:11:19
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
ağız dalaşı11:11:16
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
boşluk11:11:12
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
kapı 11:11:05
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
daha11:11:02
Şimdiye kadar, henüz
dolu11:10:46
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
dava11:10:43
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
done11:10:41
bk. veri
akımtoplar11:10:36
Akü, akümülâtör
dide11:10:35
Göz
şartlanmak11:10:20
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
inal11:10:16
Kendisine inanılan kimse
kol böreği11:10:07
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
Kaş11:10:05
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
Alıcı11:10:00
Satın almak isteyen kimse, müşteri
el kitabı11:09:51
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
SU TAVUĞU11:09:39
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
tahin rengi11:09:35
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
peruka11:09:30
Takma saç
kayısı kurusu11:09:25
Kurutulmuş kayısı
pervin11:09:22
Ülker yıldızı
inan11:09:21
İnanmak işi
Parçacık11:09:14
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
solüsyon11:09:10
Çözelti
lokanta11:09:06
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
lehim11:08:56
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
püskürtü11:08:51
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
lenfa11:08:44
Lenf
numune11:08:36
Örnek
bilirkişi11:08:29
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
Sinek11:08:21
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
dernek11:08:16
Toplantı, düğün
ararot11:08:12
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
analiz11:07:57
Çözümleme, tahlil
öneri11:07:40
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
lif11:07:37
Çok ince ve uzun parça