SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

kuruntu13:59:20
Yanlış ve yersiz düşünce
orak ayı13:59:11
Temmuz
öğrenci kimliği13:59:09
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
Alşimi13:59:04
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Damalı13:58:59
Üstünde kareler bulunan
hayvanat13:58:55
Hayvanlar
alinazik13:58:51
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
sağduyu13:58:46
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
CANAVAR DÜDÜĞÜ13:58:38
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
iskelet13:58:30
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
Miğfer13:58:21
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
paçavra hastalığı13:58:15
Grip, nezle, enflüenza
hilâl gibi13:58:13
ince ve düzgün (kaş)
TAHLİL13:58:10
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
soruşturma13:58:04
Soruşturmak işi
yüzme13:57:54
Yüzmek (I, II) işi
pipet13:57:47
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
Mukavemet13:57:42
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
haykırış13:57:31
Haykırmak işi veya biçimi
başbuğ13:57:29
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
kanık13:57:27
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
fatih13:57:27
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
Tekme13:57:23
Ayakla vuruş
fakir13:57:17
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
parIltI13:57:12
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Tediye13:57:11
Para vb.bir şey verme, ödeme
zerzevat13:57:07
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
yaşıt13:56:58
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
falan13:56:58
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
falya13:56:48
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
istifade13:56:42
Yararlanma, faydalanma
onur belgesi13:56:40
Şeref belgesi
alfabetik13:56:35
Alfabe sırasına göre dizilmiş
şaşırıp kalmak13:56:34
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
atol13:56:34
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
hakimlik13:56:30
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
biye13:56:25
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
anyon13:56:21
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
Yükün13:56:16
İyon
Üçgül13:56:11
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
ince ses13:56:06
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
açık olmak13:55:56
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
reddetme13:55:52
Reddetmek işi
desimetre13:55:47
Bir metrenin onda biri, dm
uzay üssü13:55:45
Uzay istasyonu
kumarhane13:55:42
Kumar oynanan yer
kılıç13:55:38
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
agraf13:55:36
Kanca, kopça
örtme13:55:28
Örtmek işi
Başıboş13:55:23
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
idam cezası13:55:20
Ölüm cezası
tenezzül13:55:16
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
biat etmek13:55:11
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
DAYANIKLI13:55:03
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
sıcakkanlılık13:55:02
Sıcak kanlı olma durumu
bildik13:54:57
Tanıdık
BELGİT13:54:54
Senet
dren13:54:46
Hendek
nemrut13:54:37
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
nakisa13:54:34
Eksiklik, kusur
tamzara13:54:30
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
İcap13:54:28
Gerek, gereklik, ister, lüzum
kuru üzüm13:54:25
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
makule13:54:23
Takım, çeşit
ücret13:54:20
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
süreğen13:54:15
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
Kuru soğuk13:54:12
Yağışsız havadaki sert soğuk
sülfat13:54:12
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
yeni ay13:54:06
Ayça, hilâl
intihar13:54:04
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
ahar13:54:02
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
Rayiha13:54:02
Koku, güzel koku
tekerrür13:53:56
Tekrarlanma
Jüpiter13:53:51
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
gerçekleme13:53:34
Gerçeklemek işi, teyit
facia13:53:30
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
zaten13:53:25
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
vesile bulmak13:53:20
sebep yaratmak, bahane göstermek
açık hava sineması13:53:15
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
emir subayı13:53:15
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
Yaşlı13:53:12
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
arzu etmek13:53:12
yürekten istemek
zarar13:53:11
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
Kabile13:53:10
Ebe
çavmak13:53:06
Dağılıp yayılmak, saçılmak
Engelleme13:53:01
Engellemek işi
çavlan13:53:01
Çağlayanın büyüğü, şelâle
KAKIŞMA13:52:57
Kakışmak işi
ılgın13:52:51
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
nazizm13:52:48
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
anatomici13:52:43
Anatomi uzmanı
yansımak13:52:42
Anlaşılmak, belli olmak
başhekim13:52:37
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
zafer13:52:35
Savaşta kazanılan başarı, utku
Eğe13:52:35
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
neredeyse13:52:32
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
aba gibi13:52:30
(kumaş için) kaba ve kalın
Transformatör13:52:25
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
KAYIN13:52:19
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
yeniçeri13:52:11
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
gayrı13:52:11
Artık, bundan böyle
donatı13:52:04
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
deniz kulağı13:52:02
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
antropolog13:52:00
İnsan bilimi uzmanı
FİRARİ13:51:54
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
vali13:51:50
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
TÜRDEŞ13:51:50
Türleri bir olan, mütecanis
Mezbaha13:51:45
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
bülbül13:51:39
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
yenilemek13:51:35
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
çamur deryası13:51:30
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
GALAKSİ13:51:28
Gök adası
TAYA13:51:24
Dadı
MAİLE13:51:22
Aklan
TAUN13:51:20
Veba hastalığı
TASA13:51:15
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
Değiştirgeç13:51:14
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
çeper13:51:13
Çit
ondüle13:50:50
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
etüt13:50:39
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
müfrit13:50:39
Aşırı
sarnıç13:50:34
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
asimile13:50:33
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
tümür13:50:29
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
çevre bilimi13:50:24
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
MISRA13:50:23
Manzumenin satırlarından her biri, dize
etkisizleştirme13:50:20
Etkisizleştirmek işi
hüseynî13:50:16
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
PEK ÇOK13:50:15
Yeterinden fazla, bir hayli
genç irisi13:50:11
Yaşına göre çok serpilip büyümüş