SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

tutarık04:33:14
bk. tutarak
donma04:32:48
Donmak işi
dolar04:32:42
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
dolam04:32:39
Dolamak işinin her defası
gem04:32:36
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
bayağılık04:32:32
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
brülör04:32:16
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
termos04:30:54
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
farika04:30:53
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
bedava04:30:34
Karşılıksız, parasız, emeksiz
eyer04:30:20
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
esir04:30:07
Tutsak
esef04:29:55
Acınma, yerinme
erik04:29:53
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat04:29:46
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
eten04:29:32
Etene
etap04:29:30
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
Font04:29:14
Dökme demir, pik (I)
hüzün04:29:03
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
serhat04:29:02
Sınır boyu
VEKTÖR04:28:39
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
lemis04:27:53
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
nemçeker04:27:33
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
sarig04:27:26
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sarih04:27:23
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
ekti04:26:56
Her yiyeceği canı çeken
ekli04:26:49
Eklenmiş olan, eki olan
ehli04:26:42
Evcil
lir04:25:50
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
mahrumiyet04:25:29
Yoksunluk
tıpkıçekim04:25:25
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
titiz04:24:32
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
inzibat04:24:30
Sıkı düzen
temsilci04:24:25
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
tirit04:24:16
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
fotoroman04:24:11
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
tokyo04:24:07
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
mukaddes04:24:03
Kutsal
siperlik04:23:53
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
yivaçar04:23:44
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
afacan04:22:53
Zeki ve yaramaz (çocuk)
iktiran04:22:40
Yaklaşma
Alacaklı04:22:26
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
amberbaris04:22:03
Sarı çalı
taltif04:22:01
İyilik ederek gönül alma
Ölçümlü04:21:29
Metrik
borda04:21:26
Geminin veya kayığın yanı
borak04:21:24
Bor (I)
gölcük04:21:09
Küçük göl
mümkün04:21:06
Muhtemel, olabilir, olası
tercüman04:20:52
Çevirici, dilmaç
yaka04:20:07
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
parafin04:19:49
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
deyi04:19:10
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
kavram04:18:36
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
replik04:17:42
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
kuşkuculuk04:17:06
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
sahife04:17:00
Sayfa
sahlep04:16:53
Salep
orman04:15:29
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
almanca04:15:22
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
miyokart04:15:01
Kalp kası
türap04:14:41
Toprak, toz
bedirik04:14:02
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
tamamlamak04:14:00
Bitirmek
emin04:13:51
İnanılır, güvenilir
nadas04:13:49
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
Mesela04:13:29
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
banknot04:13:26
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
bordro04:13:16
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
yaban nanesi04:13:02
Yabanî bir tür nane
likit04:12:46
Sıvı, akışkan
libre04:12:25
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
KEMRELEME04:12:22
Gübrelemek işi
aşırma04:11:53
Aşırmak işi
seren04:11:37
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
sevda04:11:30
Güçlü sevgi, aşk
sergi04:11:14
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
GRES04:11:03
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
sesli04:11:03
Sesi olan, ses çıkaran
selis04:10:51
Akıcı (söz)
selef04:10:49
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
sehpa04:10:36
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
çipura04:10:09
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
fabl04:09:42
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
işlev04:09:38
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
APALA04:09:33
Abla
başyapıt04:08:27
Şaheser
HUYLANMA04:08:18
Huylanmak işi
ara açmak04:08:11
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
emeklilik04:08:04
Emekli olma durumu, tekaütlük
daltonizm04:07:51
Renk körlüğü
Meles04:07:36
Beli çökük at
MEMNU04:07:32
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
katrilyon04:06:49
Trilyon kere bir milyon (1024)
sıvacı04:06:17
Duvarları sıvayan kimse
ceht04:05:45
Çaba, çabalama
cenk04:05:40
Savaş, kavga
ciro04:05:21
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
cins04:05:19
Tür, çeşit
işaretleme04:05:06
İşaretlemek işi
alçakça04:04:49
Oldukça alçak
yalçın04:04:30
Dik
Cambaz04:03:41
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
biber04:03:11
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
binit04:03:02
Üstüne binilen hayvan, binek atı
bindi04:02:59
Destek, hamil
dalama04:02:57
Dalamak işi
bilge04:02:52
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bilir04:02:50
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
aymazlık04:02:36
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
bitme04:02:22
Bitmek işi
birer04:02:14
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
kapalı çarşı04:01:02
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
apaydınlık04:00:29
Apaydın olma durumu
tutumsuz04:00:19
Tutumlu olmayan, müsrif
BERİL03:59:41
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
matris03:59:18
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
HEDİK03:58:42
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
köşegen03:58:05
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
yapıştırıcı03:57:35
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
seviye03:57:33
Düzey
Babasız03:57:29
Babası ölmüş çocuk, yetim
epifit03:57:13
Üst bitken
nöbetleşe03:56:57
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
illegal03:56:52
Yasa dışı, yasaya aykırı
donatma03:56:40
Donatmak işi, teçhiz
sinema03:56:33
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Battaniye03:56:23
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
kukla oyunu03:56:19
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri