sapaklık

1 İsim

Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu

Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali