SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

Emik16:47:02
Emmekten çürüyen yer, emme izi
Muvazene16:46:51
Denge
Nitelik16:46:38
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
retorik16:46:37
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
kuvvetlendirme16:46:36
Kuvvetlendirmek işi
RAKKASE16:46:35
Raksı meslek edinmiş kadın
Muhabere16:46:34
Haberleşme, yazışma
hissedar16:46:32
Hissesi olan, paydaş
sömürme16:46:32
Sömürmek işi
duyarlı16:46:27
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
şahap16:45:39
Akan yıldız, ağma
Senegalli16:45:17
Senegal halkından olan (kimse)
karşılaştırma16:45:16
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
gelir16:45:10
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
köşe başı16:44:53
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
züppece16:44:43
Züppe (bir biçimde)
KABARMA16:44:40
Kabarmak işi
dalaşmak16:44:10
Ağız kavgası etmek
katil16:44:04
İnsan öldüren kimse, cani
etnik16:44:00
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
ihtiyaç16:43:42
Gerekseme, gereksinme
Mezun16:43:28
İzin almış, izinli
KANAL16:42:55
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Tabii16:42:41
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
tarh16:42:29
Çıkarma
tosun16:41:41
Burulmuş erkek dana
Yarım16:41:24
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
Siyasi16:41:05
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
tasarruf16:41:02
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
ekim16:40:58
Ekmek işi
prizma16:40:30
Biçme
Fes16:40:21
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
efsun16:39:54
Büyü, sihir
Karşıt16:39:47
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
rakor16:38:59
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
TASA16:38:33
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
idare16:38:02
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Tatar16:38:01
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
okuma yitimi16:37:23
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
vazife16:37:15
Ödev
BAŞKİLİSE16:37:14
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
sulak16:37:11
Suyu olan, suyu bol
geçmiş zaman16:37:09
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
savurgan16:37:05
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
pul16:36:55
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Jenerasyon16:35:45
Kuşak, nesil
kaymakam16:35:22
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
kırıp dökmek16:34:47
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
kurumlu16:34:37
Kurum (II) tutmuş olan
Eli sıkı 16:34:34
Çok tutumlu, cimri, pinti
vesait16:34:27
Araçlar, vasıtalar
amil16:34:24
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
DÜRÜSTLÜK16:33:52
Doğruluk
kazanım16:33:49
Kazanmak işi
gönye16:32:56
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
ingin16:32:49
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
gerçekleme16:31:19
Gerçeklemek işi, teyit
kıyıcılık16:30:32
Kıyıcı olma durumu
MÜSAADE16:30:30
İzin, icazet, ruhsat
ÖKÜZ16:30:10
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
melisa16:29:59
Oğul otu
malumatlı16:29:47
Bilgili
bini16:29:25
Binme işi
kibirli16:29:14
Kendini büyük gören, büyüklenen
götürme16:29:04
Götürmek işi
kara elmas16:28:50
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
ölü16:28:29
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
protesto16:27:35
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
HIRS16:27:23
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
ÇAĞRI16:27:19
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
konsül16:27:15
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
nezle16:27:14
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
Alg16:26:44
Su yosunu
etçiller16:26:17
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
sabo16:26:14
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
hazire16:25:34
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
bunak16:25:25
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
hayırhah16:25:23
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
uzlaştırma16:25:22
Uzlaştırmak işi
rıza16:25:22
Razı olma, isteme, istek
ihtiraz16:25:20
Çekinme, sakınma
yazı makinesi16:25:19
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
Matbuat16:25:19
Basın
cabadan16:25:18
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
malumat16:25:16
Bilgi
ivedilikle16:25:15
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
Devletçilik16:25:14
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
eğitici16:25:14
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
Arsız16:25:12
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
çiçek dürbünü16:25:11
bk. kaleydoskop
smaçör16:25:08
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
HİCAP16:24:40
Utanma, utanç, sıkılma
rical16:24:11
Erkekler
UNSUR16:24:02
Öge, ilke, uknum, eleman
riskli16:23:45
Riski olan
kundak16:23:21
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
efelek16:22:16
Lâbada
gönül borcu16:21:56
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
dağarcık16:21:52
Meşin torba
vestiyer16:21:27
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
yaya kaldırımı16:19:43
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
çeşitlilik16:19:31
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
arap16:18:52
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
mezura16:18:31
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
oğul otu16:18:24
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
omurilik16:18:09
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
başa baş gelmek16:18:02
eşit olmak, denk olmak
tenasüp16:17:56
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
inlemek16:16:19
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
hoşlanma16:16:00
Hoşlanmak işi
tahlil16:15:58
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
hücre yutarlığı16:15:56
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
kifayet16:15:54
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
abartılı16:15:53
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
GERİ HİZMET16:15:50
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
bakalit16:14:44
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
SÜLALE16:14:35
Soy; ev, aile
önerge16:14:28
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
baştan başa16:13:51
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
zulüm16:13:15
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
feragat etmek16:12:59
hakkından vazgeçmek, el çekmek
İblis16:12:38
Şeytan
lüzum16:12:38
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
baştan savma16:12:37
üstünkörü, özen göstermeden
kıskanma16:12:36
Kıskanmak işi
infilâk etmek16:12:36
patlamak
izmarit16:12:35
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
kanı16:12:33
İnanılan düşünce, kanaat
hadım16:12:32
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
Dank16:12:31
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer