SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

uyanıklık06:06:16
Uyanık olma durumu
emaye06:05:20
Üzeri emayla kaplanmış olan
kendiliğinden06:04:31
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
RENYUM06:03:28
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
dingi06:02:38
Bir çifte kürekli küçük patalya
frigo06:00:24
Dondurulmuş krema
sebatkar05:59:52
Direşken, sebatlı
gitar05:59:15
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
kaya05:54:24
Büyük ve sert taş kütlesi
niyaz etmek (veya eylemek)05:54:19
yalvarmak
malihulya05:50:16
Kara sevda
asilik05:50:05
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
sessiz05:45:13
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
enerjik05:42:15
Enerji ile ilgili
parantez05:40:26
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
Leb05:39:42
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
önemsizlik05:37:52
Önemsiz olma durumu
nikbin05:34:44
İyimser, optimist
ataşe05:33:46
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
şen05:33:39
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
sefalet çekmek05:29:41
yoksul ve perişan yaşamak
Salim05:28:14
Esen, sağlam
sfenks05:25:28
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
detay05:24:25
Ayrıntı
sifilis05:22:14
bk. frengi
ivedilikle05:21:44
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tıntın05:21:26
Boş, bomboş
pisik05:21:26
Kedi
el koymak05:20:14
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
anormal05:20:13
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
mangal05:19:37
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
olgunlaşma05:18:34
Olgunlaşmak işi
ak kan05:18:17
Lenf
gemi adamı05:18:09
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
saniye05:17:39
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
konur05:17:31
Esmer, açık kestane renginde olan
DOLANIM05:17:26
Tedavül, sirkülâsyon
bıldırcın05:17:20
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
kalyon05:16:16
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
altes05:15:59
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
sabık05:15:35
Geçen, önceki, eski
Körfez05:15:07
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
demir05:14:01
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
uranyum05:11:40
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
başa baş gelmek05:09:56
eşit olmak, denk olmak
harami05:09:34
Hırsız, haydut
fanfar05:09:17
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
kafile05:08:33
Birlikte yolculuk eden topluluk
edik05:08:13
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
menemen05:07:23
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
müsavatçılık05:06:17
Eşitçilik
stator05:05:32
Duruk
lika05:04:44
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
kurk05:04:00
Kuluçka, gurk
eylemlik05:03:44
Mastar
döşeme05:03:37
Döşemek işi
nakit05:03:02
Para, akçe
kıygınlık05:02:57
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
kabarık05:01:29
Kabarmış olan
gezme05:00:51
Gezmek işi, seyran
difteri05:00:39
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
halkoyu04:59:26
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
aylandız04:57:37
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
bilfarz04:56:23
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
kemik bilimci04:54:26
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
matem04:53:41
Yas
bozma04:53:15
Bozmak işi
tantana04:52:46
Görkem, şaşaa
siftinlik04:52:31
Adî, bayağı, berbat
da / de04:51:45
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
mevta04:50:31
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
temek04:50:21
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
gönder04:50:20
Bayrak çekilen direk
öldürmek04:49:46
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
vesaire04:49:13
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
bemol04:48:58
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
pırnal04:46:53
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
ileti04:46:16
Bildirme yazısı, mesaj
aldırış04:43:52
Aldırmak işi veya biçimi
seçici04:43:35
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
peltek04:42:14
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
kemer04:42:05
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
iskarpela04:41:20
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
ekvator04:40:56
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
bayır04:39:33
Küçük yokuş
geri vermek04:39:28
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
İzlenimcilik04:39:15
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
müntahip04:39:14
Seçmen
yavan04:37:09
Yağı az
balast04:36:57
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
denek04:36:51
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
bir zamanlar04:36:44
Zamanında, vaktiyle, eskiden
kail04:36:31
Söyleyen
cazip04:35:38
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
vefalı04:34:41
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
Dar04:33:58
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
çizik04:33:30
Çizilmiş
koordinasyon04:31:51
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
mayistra04:31:48
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
Sinolog04:31:36
Sinoloji bilgini
sakalı04:31:20
Saka hastalığına tutulmuş
Vatan04:31:12
Yurt
mecus04:31:02
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
çatma04:30:59
Çatmak işi
TABAN04:30:20
Ayağın alt yüzü
Rekaket04:30:02
Kekemelik, pepemelik
HAYAL04:28:54
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
faziletsiz04:28:37
Erdemsiz
Bloke04:28:30
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
Ayık04:28:12
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
menfaat04:28:00
Yarar, çıkar, kâr, fayda
sabır04:27:29
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
aysfild04:27:22
Buzla, bankiz
krom04:26:58
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
Kuduz04:26:44
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
Görme04:26:42
Görmek işi, rüyet
Temaşa04:26:29
Hoşlanarak bakma
silindir şapka04:25:36
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
bisturi04:25:23
Neşter
seza04:25:20
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
d D04:23:47
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
klips04:23:08
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
Pop04:22:41
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
rubidyum04:22:40
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
Endeks04:22:15
İndeks
karfiçe04:21:40
Orta boy demir çivi
gülgiller04:21:24
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
rot04:21:23
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
girişik04:20:33
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
mahalle çapkını04:20:32
Beceriksiz çapkın