SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

SAPAKLIK10:31:11
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Isıl10:31:09
Isı ile ilgili, termik
Isın10:31:06
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
inadına10:31:03
Terslik olsun diye
Cariye10:31:00
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
ihtiyarlamak10:30:57
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
merkezkaç10:30:51
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
izole etmek10:30:48
yalıtmak
yukaç10:30:44
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
beslek10:30:36
Besleme, hizmetçi, ahretlik
bilârdo10:30:33
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
hısım10:30:24
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
Köken bilimi10:30:21
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
cadaloz10:30:18
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
TURFANDA10:30:15
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
MUHTIRA10:30:15
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
tıkız10:30:09
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
YUFKA YÜREKLİ10:30:01
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
politikacı10:29:58
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
Netice10:29:52
Sonuç
aldırmazlık10:29:49
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
itenek10:29:46
Piston
samsun10:29:40
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
butik10:29:39
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
Tıynet10:29:39
Yaradılış, huy, maya
paladyum10:29:37
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
İktisatçı10:29:34
Ekonomi uzmanı, ekonomist
Gözlükçü10:29:31
Gözlük satan veya onaran kimse
Başarısızlık10:29:25
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
Eksiksiz10:29:22
Eksiği olmayan, tam, tamam
Hiççilik10:29:19
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
metanet10:29:16
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
EKİN10:29:13
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
metalsi10:29:07
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
metalik10:29:01
Madensel, madenle ilgili
büyümek10:28:55
Yetişmek
muhteviyat10:28:41
İçindekiler
sarnıç10:28:38
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
kara kalem10:28:35
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
yak10:28:34
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
Eksiklik10:28:29
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
DİŞ10:28:12
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
henüz10:28:03
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
ığıl10:27:58
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
diyecek yok10:27:52
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
büyücek10:27:46
Biraz büyük, büyüğe yakın
çipura10:27:26
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
kaybolmak10:27:21
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
söz yitimi10:27:20
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
aba gibi10:27:20
(kumaş için) kaba ve kalın
politik10:27:03
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
işkal10:26:48
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
işkil10:26:42
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
işlev10:26:31
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
arabozan10:26:25
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
işlik10:26:19
Atölye
reybî10:26:08
Şüpheci
Müessese10:26:02
Kuruluş, kurum (I)
aşı boyası10:25:50
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
Operasyon10:25:49
Ameliyat
melike10:25:43
Kadın hükümdar, padişah karısı
Saçak10:25:36
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Saçma10:25:30
Saçmak işi
melodi10:25:24
Ezgi
dessas10:25:18
Düzenci, entrikacı
destur10:25:01
İzin, müsaade
öte10:24:50
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
destek10:24:49
Dayanak, dayak
destan10:24:43
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
palmiye10:24:32
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
kıymetlilik10:24:26
Değerlilik
Disk10:24:14
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
Şık10:24:14
Güzel, zarif, modaya uygun
ŞİA10:24:03
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
ŞİF10:23:57
Pamuk kozası
dost10:23:56
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
pelteklik10:23:51
Peltek olma durumu, peltek konuşma
galatıhis10:23:45
Duygu yanılması, yanılsama
hatırat10:23:45
Anılar, andaç
gözü açık10:23:39
Uyanık, becerikli
üstünlük10:23:22
Üstün olma durumu, rüçhan
desise10:23:17
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
meltem10:23:08
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
kanun hükmünde kararname10:22:57
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
TATBİKAT10:22:51
Uygulama
gümüş balığı10:22:39
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
topaç10:22:30
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
sinirsel10:22:14
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
riyaziye10:22:08
Matematik
meze10:21:47
İçki içilirken yenilen yiyecek
göğüs cerrahisi10:21:42
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
şaka etmek10:21:36
bir kimseye şaka yollu takılmak
kefen10:21:34
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
muaf10:21:24
Bağışlanmış, affedilmiş
mudi10:21:18
Emanet bırakan kimse
ciddiye almak10:21:12
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
buhran10:21:12
Bunalım, bunluk, kriz
oramirallik10:21:02
Oramiral rütbesi
holmiyum10:20:48
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
10:20:42
Titan"ın kısaltması
Bütünleme10:20:36
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
vahşi10:20:25
Yabanî
kefil10:20:21
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
mAna10:20:13
Anlam
çekingenlik10:20:07
Çekingen olma durumu
-a / -e10:20:02
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
YÜRÜTÜM10:20:01
Yürütmek işi
mahremiyet10:19:55
Gizli olma durumu, gizlilik
köşk10:19:49
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
neşter10:19:37
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
akbaş10:19:06
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
alfabetik katalog10:19:01
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
necaset10:18:52
Pislik
Sorguç10:18:46
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
papağan10:18:40
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
BABA10:18:39
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
SERAP10:18:15
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
olan oldu10:18:12
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
yediveren10:17:52
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
Kevser10:17:46
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
saf dışı etmek10:17:43
dizinin dışına çıkarmak
SELAM10:17:37
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
SEKTE10:17:31
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
başarısızlığa uğramak10:17:28
başarısız olmak
terfi etmek10:17:24
bir görevde derecesi yükselmek
kan taşı10:17:20
Hematit
karıştırıcı10:17:17
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
Halk oylaması10:17:16
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
Problem10:17:12
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
SEDEF10:17:09
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde