SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

tıntın20:50:08
Boş, bomboş
yıkık20:47:00
Yıkılmış olan, harap, viran
karakteristik20:46:12
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
yemiş20:43:45
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
ananet20:43:41
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
delik20:43:34
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
yaygaracı20:37:14
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
sebzevat20:37:13
Sebzeler, zerzevat
gizemcilik20:34:14
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
Kırıcı20:34:12
Kırmak işini yapan
idare etmek20:31:58
yönetmek, çekip çevirmek
eşlek20:31:53
Ekvator
eşlem20:31:52
Kopya
abes20:27:06
Akla ve gerçeğe aykırı
yoksun olmak20:25:10
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
müşahhas20:25:08
Somut, konkre
derebeylik20:25:05
Derebeyi olma durumu
kıç20:24:47
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
alındı20:24:42
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
yepyeni20:24:39
Çok yeni, hiç kullanılmamış
solüsyon20:24:38
Çözelti
maden gazı20:24:36
Madende oluşan gaz
Diriltme20:24:33
Dirilmesini sağlama, canlandırma
kuğu20:24:31
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
sabırlı20:24:26
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
Medeni20:24:09
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
İzinsiz20:24:05
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
güzün20:24:00
Güz mevsiminde
takma isim20:23:58
bk. takma ad
romatizma20:23:56
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
kına çiçeği20:23:54
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
ahiren20:23:41
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
Ekenek20:23:28
Ekilen yer, mezraa
agitato20:23:19
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
gelecek zaman20:23:16
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
stand20:22:56
bk. stant
start20:22:53
Çıkış
kuruntucu20:22:51
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
stant20:22:49
At yarışlarında seyirci tribünü
kuruntulu20:22:48
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
yağlı kara20:22:46
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
kapsama20:22:41
Kapsamak işi
Kazakça20:22:38
Kazak Türkçesi
zıt gitmek20:22:25
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
yaban gülü20:22:21
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
düşüncesiz20:22:15
Düşüncesi olmayan
özbekçe20:22:09
Özbek dili
SÜRDÜRÜM20:22:07
bk. abonman
İNLEMEK20:22:05
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
müminlik20:21:59
Mümin olma durumu
öncü20:21:54
Önde gidip haber ulaştıran kimse
dişleme20:21:46
Dişlemek işi
Ailecek20:21:45
Ailece
mantar ağacı20:21:43
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
mertek20:21:40
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
albüm20:21:38
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
velespit20:21:36
Bisiklet
peleng20:21:35
Panter
volkanik20:21:33
Volkanla ilgili
maharetli20:21:29
Eli işe yatkın, becerikli, usta
mitralyöz20:21:24
Makineli tüfek, makineli
bedence20:21:20
Beden bakımından
bohça20:21:17
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
minyatür20:21:12
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
düşünmek20:21:07
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
isilik20:21:04
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
MUHTEL20:21:01
Düzeni bozulmuş, bozuk
yün20:20:59
Güzün kırkılan koyun tüyü
yüz20:20:57
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
matador20:20:54
Boğa güreşçisi, toreador
Derkenar20:20:43
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
kuyruk20:20:42
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
MİRAS20:20:32
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
MİZAN20:20:25
Terazi
ağız dalaşı20:20:23
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
MİZAH20:20:22
Gülmece
ROSTO20:20:17
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
yazgıcılık20:20:10
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
lekelenmek20:20:02
Kötü tanınmak
ibibik20:19:52
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek20:19:45
rahatını, huzurunu kaçırmak
ürpermek20:19:41
Korkmak
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)20:19:37
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
olanaksız20:19:34
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
sorguya çekmek20:19:32
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
bağlaşma20:19:31
Bağlaşmak işi, ittifak
takibat20:19:21
Kovuşturma
paçal20:19:19
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
BERBER20:19:15
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
iliştirme20:19:14
İliştirmek işi
uygunluk20:19:10
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
özengen20:19:03
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
aykırılık20:18:57
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
ARAÇSIZ20:18:53
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Sirk20:18:47
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
Hareketsiz20:18:37
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
terennüm20:18:28
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
Cilâlı Taş Devri20:18:22
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
teşkilat20:18:15
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
yaban turpu20:18:11
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
kız almak20:18:05
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
damıtma20:17:54
Damıtmak işi, taktir
darılma20:17:53
Darılmak işi
Eskimoca20:17:49
Eskimo dili
teşvik etmek20:17:48
isteklendirmek, özendirmek
büyüme20:17:46
Büyümek işi
İletişim20:17:46
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
süreklilik20:17:38
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
kamu yönetimi20:17:33
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
musallat olmak20:17:28
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
Geçimsizlik20:17:27
Geçimsiz olma durumu
hulâsa20:17:09
Özet, fezleke
sıtmalanma20:17:05
Sıtmalanmak işi
hasetçi20:17:03
Kıskanç, günücü
kancık20:16:42
(hayvanlarda) Dişi
Sulh20:16:37
Barış
portföy20:16:22
Para cüzdanı
mersin20:16:19
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
mürailik20:16:12
İkiyüzlülük
benzeri20:16:01
Benzerlik gösteren, benzer
benzeme20:15:59
Benzemek işi
Kaçak20:15:54
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
atıştırmalık20:15:52
Atıştırmaya yarayan
ponza20:15:51
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
ayrılış20:15:46
Ayrılmak işi veya biçimi
pomat20:15:44
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
polis20:15:43
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
Rekabet20:15:39
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
probabilizm20:15:20
Olasıcılık
metafizik20:15:19
Doğa ötesi, fizik ötesi