SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

edi03:22:22
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
ege03:22:19
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
HAYSİYET03:22:15
Değer, saygınlık, itibar
epe03:22:10
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
eza03:22:05
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
ede03:22:02
Büyük erkek kardeş, ağabey
erg03:21:56
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
bun03:21:54
Sıkıntı
ise03:21:39
toz03:21:29
bk. Töz
tok03:21:24
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
tav03:21:22
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
AKI03:21:04
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Adamakıllı03:20:56
Gereğinden çok, iyice
akıl hastahanesi03:20:51
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
kıtaat03:20:35
Kıtalar, ana karalar
devimsellik03:20:13
Devimsel olma durumu
yaftalamak03:20:03
Yafta asmak
olmamış03:19:58
Olgunlaşmamış, ham
yakınma03:19:53
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
atabek03:19:50
bk. atabey
mercimek03:19:45
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tedvin03:19:40
Derleme
yalgın03:19:38
Ilgım, pusarık, serap
deşifre03:19:31
Çözülmüş, açıklanmış
ALMAN03:19:28
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
akademi03:19:24
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
tasarlamak03:19:12
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
yararlanılma03:19:07
Yararlanılmak durumu
satımlık03:18:57
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
tombak03:18:48
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
öykü03:18:31
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
imren03:17:29
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
zikretme03:17:27
Zikretmek işi veya durumu
masa örtüsü03:17:22
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
müracaat03:17:16
Başvuru
uşkun03:17:14
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
esrarengiz03:16:25
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
sayıca03:16:20
Sayı bakımından, adetçe
baba bucağı03:16:13
bk. baba ocağı
KAPLICA03:16:08
Ilıca
tavassut03:15:46
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
plânetaryum03:15:30
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
Felaketzede03:15:18
Felâkete uğramış
neodim03:15:15
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
bahadır03:15:08
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
yekûn03:15:06
Toplam
oy çokluğu03:15:03
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
poliçe03:14:58
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
inhilal03:14:43
Dağılma, bölünme, parçalanma
Zurna03:14:41
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
limon kabuğu gibi03:14:31
küçük ve biçimsiz (şapka)
arabesk03:14:26
Arap üslûbunda olan (şey)
oyalamak03:14:11
Vakit kazanmak için aldatmak
saygısız03:14:06
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
mebus03:14:05
Milletvekili
mütemmim03:13:53
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
bayındırlaştırma03:13:43
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
fistül03:13:16
Akarca
argon03:13:06
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
teneffüs03:12:58
Solunum
armut03:12:53
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
terk03:12:43
Bırakma, ayrılma
meymenetsiz03:12:33
Uğursuz
murakabe03:12:28
Denetleme, denetim
çekme03:12:23
Çekmek işi
muntazaman03:12:02
Düzenli olarak
rubai03:11:57
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
hırsız03:11:51
Çalan (kimse), uğru
çelim03:11:44
Güç, kuvvet
vatan haini03:11:36
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
rokoko03:11:17
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
fit03:10:31
Birini başkasına karşı kışkırtma
fol03:10:28
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gem03:10:26
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
dayanışma03:10:21
Dayanışmak işi, tesanüt
meteor03:10:18
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
sinema tekniği03:10:16
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
methal03:10:13
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
imaret03:10:01
İmarethane
bolarma03:09:56
Bolarmak işi veya durumu
kızak03:09:37
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
kıyas03:09:29
Bir tutma, denk sayma
boylu boyunca03:09:19
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
yarıştırma03:09:05
Yarıştırmak işi
tifo03:08:51
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
tike03:08:49
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
BAKLA03:08:43
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
TAKUNYA03:08:34
Nalın
gelin çiçeği03:08:17
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
misafirperverlik03:08:08
Konukseverlik
tasfiye03:08:05
Arıtma, ayıklama, temizleme
yargıcı03:08:00
Hakem
temin etmek03:07:44
korkusunu gidermek, güven vermek
bunalmak03:07:20
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
Veya03:06:51
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
mandalina03:06:21
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
Ayaküstü03:06:19
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
değnek03:06:04
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
liberal03:05:57
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
olası03:05:52
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
tarh03:05:34
Çıkarma
Soy03:05:06
Manzum söz
elde etmek03:04:53
bir şeye sahip olmak
daralma03:04:45
Daralmak işi
İhtifal03:04:40
Anma töreni
bazlama03:04:38
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
yüzgeç03:04:35
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
sınır taşı03:04:20
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
böbrek03:04:15
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
astrofizik03:04:13
Gök fiziği
gül03:04:05
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
göt03:04:03
Anüs
peri03:03:48
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
peso03:03:45
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
paha03:03:40
Değer, fiyat
öğrenci yurdu03:03:38
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
papa03:03:33
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
üç beyaz03:03:14
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
liberasyon03:03:11
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
Oya03:02:54
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
İHTİYARLAMA03:02:32
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
litre03:02:22
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
labirent03:02:19
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
utma03:02:16
Utmak işi
TARİHSEL03:02:04
Tarihî
-den bu yana03:02:00
-den beri
Petek03:01:57
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
umur03:01:52
Aldırış etme, önem verme
ulum03:01:47
Bilimler, ilimler