SAPAKLIK

1.İsimBelli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali

Son Arananlar

SAPAKLIK07:46:12
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
kuru incir07:46:11
Özel olarak güneşte kurutulan incir
atlı spor07:46:05
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
laktaz07:46:01
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
yedek07:45:57
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
ELMA07:45:54
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
güçlükle07:45:52
Güç, kolay olmayan bir biçimde
teknisyen07:45:52
Teknikçi
müstekreh07:45:48
İğrenç
havacı07:45:44
Hava taşıtlarında görevli kimse
yalvarma07:45:41
Yalvarmak işi
kundak07:45:35
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
politikacılık07:45:34
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
Esenleme07:45:30
Esenlemek işi, selâm
yekun07:45:26
Toplam
yelek07:45:23
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
yelve07:45:19
Flurya
nefis07:45:14
Öz varlık, kişilik
eş biçim07:45:12
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Yığılmak07:45:08
Çok sayıda birikmek toplanmak
Gagavuz07:45:04
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
soysuz07:44:59
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
degajman07:44:54
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
patavatsızca07:44:48
Patavatsız (bir biçimde)
oktav07:44:44
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
asbest yünü07:44:40
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
oktan07:44:37
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
DÜZGÜN07:44:33
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
olefin07:44:29
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
yağlı07:44:22
Üzerinde veya içinde yağı olan
geri hizmet07:44:18
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
iti07:44:16
İtici güç, ilham verici
tekabül etmek07:44:15
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
azıcık07:44:11
Çok az, biraz
başlık07:44:10
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
Üstelik07:44:05
Üste verilen şey
gereç07:44:01
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
tütün07:43:57
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
ağırbaşlı07:43:54
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
varlık bilimi07:43:50
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
deve dişi07:43:47
(nar, buğday vb. için) İri taneli
şaklaban07:43:46
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
ikamet etmek07:43:43
bir yerde oturmak, eğleşmek
mızmız07:43:39
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
Ofis07:43:35
İş yeri, daire, büro
şahap07:43:32
Akan yıldız, ağma
şahin07:43:28
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
şahit07:43:24
Tanık
hamam takımı07:43:21
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
şahsi07:43:17
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
İNANÇ07:43:14
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
şaibe07:43:13
Kir, leke
elli07:43:11
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
gemi yatağı07:43:09
Gemileri korumaya elverişli koy
sakalı07:43:02
Saka hastalığına tutulmuş
oğul otu07:43:00
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
SESTEŞ07:42:58
bk. sestaş
bekar07:42:55
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
telepati07:42:48
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
dalamak07:42:44
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
fevkalade07:42:41
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
sarhoş07:42:40
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
askılık07:42:38
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
ay07:42:37
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
beniz07:42:32
Yüz rengi
bende07:42:28
Kul, köle
benek07:42:24
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
bengi07:42:20
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
dahili07:42:17
İçle ilgili
dahice07:42:13
Dâhiye yakışır (biçimde)
bulaşıcı07:42:09
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
zıhlama07:42:02
Zıhlamak işi veya durumu
belit07:41:55
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
belik07:41:48
Saç örgüsü
ahit07:41:46
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
belgi07:41:44
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
belen07:41:40
Bel
belde07:41:35
Şehir
belce07:41:31
İki kaş arası
dizgici07:41:28
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
ağaç sakızı07:41:24
Reçine
Yüzey07:41:17
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
lüzumlu07:41:13
Gerek, gerekli, lâzım
mukavele07:41:13
Sözleşme
Peynir07:41:10
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
gürbüz07:41:09
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
ERİNÇ07:41:02
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
ÖLÜ07:40:58
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
cakalı07:40:55
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
malihulya07:40:51
Kara sevda
kötürüm07:40:48
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
mağlûp07:40:44
Yenilen, yenik düşen
malkar07:40:40
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
hint domuzu07:40:36
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
itaatli07:40:27
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
teminat07:40:23
Garanti, güvence
sarı humma07:40:19
bk. sarı humma
enöte07:40:16
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Reis07:40:12
Başkan, ser
giderme07:40:09
Gidermek işi
ölçün07:40:09
Standart
inayet07:40:05
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
ölçüm07:40:02
Ölçmek işi
Radon07:39:44
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ölçüt07:39:22
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Besleme07:39:18
Beslemek işi
Japon gülü07:39:14
Kamelya
İç işleri07:39:12
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Tutku07:39:11
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
Piyes07:39:09
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
cesametli07:39:09
Kocaman, iri
kuş bilimi07:39:05
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
terbiyesiz07:39:04
Terbiyesi olmayan
cankurtaran07:39:01
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
taarruz07:38:58
Saldırı
AZı07:38:51
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
inanca07:38:47
Güvence
balaban07:38:45
İri, büyük
Egoist07:38:43
Bencil, hodbin
nağme07:38:36
Güzel, uyumlu ses, ezgi
inanma07:38:32
İnanmak işi
kavuşmak07:38:29
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
iktidarsızlık07:38:25
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
puluç07:38:21
Cinsel gücü olmayan (erkek)
bahtı açık07:38:18
Talihli
ZİNDE07:38:10
Dinç, canlı, diri, sağlam
dayanıksız07:38:06
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
su kayağı07:38:03
Su üzerinde yapılan kayık sporu
RASTGELE07:37:58
Herhangi bir, gelişigüzel
ihtikâr07:37:55
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon