SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

virane12:14:25
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kovan12:14:23
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
KAFİYE12:14:15
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
yayla12:14:14
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
haber bülteni12:14:13
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
izhar12:14:09
Belirtme, gösterme, açığa vurma
halifelik12:14:03
Halifenin görevi, hilâfet
blöf yapmak12:13:59
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
Kar12:13:45
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
TAL12:13:40
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
gömgök12:13:38
Her yanı mavi, masmavi
TRE12:13:34
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
misal12:13:33
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
Uca12:13:28
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
Ulu12:13:25
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Udi12:13:24
Ut çalan çalgıcı, utçu
Olanak12:13:18
Yararlanılan uygun şart, imkân
çıplak12:13:04
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
aykırı12:13:01
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
Hamile12:12:58
Gebe, yüklü, aylı
Arap tavşanı12:12:55
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
remi12:12:54
İskambillerle oynanan bir tür oyun
yayımcı12:12:52
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
lezzet12:12:47
Ağız yoluyla alınan tat
yakarış12:12:43
Yakarmak işi veya biçimi
yakarış12:12:43
Yakarmak işi veya biçimi
rabıt12:12:40
Bağ, bağlama
gümüş balığıgiller12:12:40
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
çilek12:12:39
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
komisyon12:12:36
Alt kurul, encümen, komite
ZİNDE12:12:35
Dinç, canlı, diri, sağlam
kireç taşı12:12:34
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
kovmak12:12:30
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
mevzun12:12:29
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
unvan12:12:23
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
paspal12:12:20
Çok kepekli un
olta iğnesi12:12:19
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
Melez12:12:19
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
alp12:12:17
Yiğit, kahraman
fatura12:12:11
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
minare12:12:07
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Mevcut12:12:03
Var olan, bulunan
bellek12:12:01
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
ali12:12:00
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
eşarp12:11:59
Baş örtüsü
sefer12:11:56
Yolculuk
aks12:11:54
Dingil
çeviklik12:11:52
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
aka12:11:48
Büyük kardeş, ağabey
mütemekkin12:11:46
Yerleşmiş olan, yerleşik
ahu12:11:42
Ceylan, karaca
ahi12:11:37
Ahilik ocağından olan kimse
MORAL12:11:26
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
nim12:11:25
Yarı
palavra12:11:21
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
mercimek12:11:21
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tahminî12:11:14
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
Oya12:11:07
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
sinir hastalığı12:10:56
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
bulaşma12:10:56
Bulaşmak işi
matafora12:10:55
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
rölâtivite12:10:55
Bağıntı, görelik, izafet
KÖŞE12:10:49
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
alçak gönüllü12:10:49
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
üst bitken12:10:49
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
püskül12:10:47
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
kasatura12:10:40
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
lânet12:10:37
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
dalamak12:10:36
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
muavin12:10:31
Yardımcı, yardım eden
DOLAYLI12:10:31
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
mayın dökmek12:10:30
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
laskine12:10:26
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
dermatoloji12:10:23
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Patlama12:10:22
Patlamak işi
SAKİL12:10:20
Ağır
yemekaltı12:10:09
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
isteklenme12:10:08
İsteklenmek işi
hükümranlık12:10:06
Egemenlik, hâkimiyet
ocak başı12:10:04
Ocağın başında yemek yenilen yer
sorgu12:10:04
Sormak işi
yüzde yüz12:10:02
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
hahnyum12:09:54
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
engelleyiş12:09:44
Engellemek işi veya biçimi
rokoko12:09:43
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
Seyran12:09:33
Gezme, gezinme
Seyrek12:09:27
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
nısfiye12:09:21
Bir çeşit kısa ney
hakaret12:09:15
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
layık olmak12:09:15
hak kazanmış olmak
Yalın12:09:15
Alev
vasatî12:09:13
Orta, ortalama
Fiktif12:09:13
İtibarî
tükenmişlik12:09:13
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
gülüt12:09:09
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
iptila12:09:09
Düşkünlük, tiryakilik
tek eşlilik12:08:58
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
mahkeme12:08:52
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
ekose12:08:47
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
gamze12:08:45
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
düzgülü12:08:39
Düzgüye uygun, normal
aktinyum12:08:35
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
restorasyon12:08:30
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
yaka paça (götürmek)12:08:28
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
abanî12:08:24
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
oma12:08:24
Kalça kemiği
gözetmek12:08:24
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
dalga geçmek12:08:18
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
EL ALTINDA12:08:18
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
MİDE12:08:14
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
toksikomani12:08:13
Uyuşturucu madde tutkunluğu
ola12:08:06
acaba, sahi, bulunabilir
ons12:08:00
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
metan12:07:58
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
hun12:07:56
Kan
tahttan indirmek12:07:55
hükümdarlığına son vermek
sapık12:07:49
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
oba12:07:43
Göçebelerin konak yeri
sıtma12:07:39
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
lup12:07:37
Büyüteç
satır başı12:07:31
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
mor12:07:26
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
mut12:07:19
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
fikir yazısı12:07:17
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
muz12:07:14
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
mehter takımı12:07:08
Mehterhane
Deyiş12:07:04
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
jul12:06:56
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
güler yüz12:06:56
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
kaptan12:06:52
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli