SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

Sav12:43:05
İddia, tez
Müstahsil12:43:04
Üretici, yetiştirici
Saz12:42:59
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Say12:42:54
Çalışma, emek
vasiyetname12:42:53
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Sak12:42:49
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
Ser12:42:38
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
cangıl12:42:37
bk. cengel
menafi12:42:33
Yararlar, faydalar
Ses12:42:33
Kulağın duyabildiği titreşim
Ski12:42:27
Kayak
Soy12:42:22
Manzum söz
kokuşmak12:42:19
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
yol yordam12:42:18
Davranış veya yapım kuralları
Sos12:42:17
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
hesaplı12:42:15
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
arkadaş12:42:11
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
egoist12:42:06
Bencil, hodbin
Dönüş12:42:01
Dönmek işi veya biçimi
RUTENYUM12:41:55
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
NEYZEN12:41:53
Ney üfleyici, ney çalan kimse
evham12:41:40
Kuruntular, kuşkular, vehimler
bağlamak12:41:30
Düğümlemek
tayyare12:41:30
Uçak
Maksat12:41:29
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
kuzgunkılıcı12:41:24
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
evmek12:41:19
bk. ivmek
emirlik12:41:10
Emir (II) olma durumu
Nan12:41:09
Ekmek
Nur12:40:59
Aydınlık, ışık, parıltı
utanç duymak12:40:56
utanmak
CAZİBE12:40:51
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
ulum12:40:49
Bilimler, ilimler
ulus12:40:43
Millet
sepilenme12:40:28
Sepilenmek işi
değer12:40:25
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
durum vaziyeti12:40:22
Görünüş
kışkırtma12:40:12
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
şifre12:40:06
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
sorumluluk12:39:58
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
mercan adası12:39:58
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
engelleyiş12:39:56
Engellemek işi veya biçimi
yağlı12:39:49
Üzerinde veya içinde yağı olan
nısfiye12:39:46
Bir çeşit kısa ney
arıza12:39:39
Engebe
kurşun12:39:34
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
netameli12:39:25
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
dikkatli12:39:21
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilep12:39:15
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şilte12:39:10
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
Benek12:39:09
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
soluk almak12:39:05
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
deney tüpü12:39:05
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
irilik12:39:01
İri olma durumu
pampa12:38:54
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
baht12:38:46
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
Bangladeşli12:38:45
Bangladeş halkından olan kimse
görevden alınmak12:38:34
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
abstre12:38:29
Soyut, somut karşıtı, mücerret
nakit para12:38:29
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
istizah12:38:29
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
Ünlü12:38:26
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
ürolog12:38:25
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
etüv12:38:17
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
zem12:38:12
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
zam12:38:06
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
zom12:38:01
Olgun (kimse)
imik12:37:56
Boğaz, gırtlak
sakınma12:37:56
Sakınmak işi, içtinap
senir12:37:55
İki dağ arasındaki sırt
yuh12:37:50
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
yok12:37:45
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
yoz12:37:40
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
Had12:37:24
Sınır, uç
Atılım12:37:21
İleri atılma, atılma işi
IRA12:37:19
Seciye, karakter
Tik12:37:13
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
primat12:37:13
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
Toz12:37:07
bk. Töz
Ton12:37:02
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
Tan12:36:57
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
abdesti kaçmak12:36:52
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
nurlu12:36:49
Aydınlık, ışıklı, parlak
ıstaka12:36:46
bk. isteka
Tutucu12:36:30
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
gerilme12:36:27
Gerilmek işi
ses çıkarmamak (veya etmemek)12:36:10
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
MUTA12:36:10
Veri
gölge12:36:05
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
hayat ağacı12:36:00
Soy ağacı, soy kütüğü
şimdi12:36:00
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
tuğrakeş12:35:59
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
sulu boya12:35:55
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
şinik12:35:54
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
gayrimüslim12:35:49
Müslüman olmayan
sargın12:35:34
İçten, yükekten
Yaralı12:35:33
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
Seyyar12:35:28
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
koyacak12:35:27
İçine öte beri koymaya yarayan şey
samankapan12:35:23
Kehribar
Ati12:35:13
Gelecek
utma12:34:57
Utmak işi
AYRIKLI12:34:56
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
labirent12:34:52
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
TELEKOMÜNİKASYON12:34:47
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
siyasi parti12:34:41
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
TARİHSEL12:34:26
Tarihî
-den bu yana12:34:11
-den beri
doğruluk12:34:06
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
keleş12:34:06
Yiğit, cesur, bahadır
Petek12:34:01
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
habeş12:33:54
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
güvenilirlik12:33:53
Güvenilir olma durumu
Yazınsal12:33:52
Edebî
entrika12:33:51
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
Kıyamet12:33:50
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
nominatif12:33:50
Yalın durum
atlıkarınca12:33:49
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
HİSTOLOJİ12:33:48
Doku bilimi
Geçinme12:33:47
Geçinmek işi
eldeci12:33:46
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
hece12:33:46
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
FESHETME12:33:45
Feshetmek işi
artı12:33:44
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kendiliğinden12:33:44
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
Soysuzluk12:33:43
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
manipülâsyon12:33:43
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
gösterişçi12:33:42
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
Alet12:33:41
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
ötürük12:33:40
İshal, sürgün, amel