SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

tunçlaşma12:12:30
Tunçlaşmak işi
takla böcekleri12:12:28
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
midilli12:12:27
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
soya12:12:26
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
anlam12:12:26
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
özgecilik12:12:25
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
anmak12:12:24
Bir sözü ağzına almak
mızıka12:12:23
Bando
yobazlık12:12:19
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
Kaside12:12:13
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
yatı12:12:10
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
anemi12:12:08
Kansızlık
yolsuzluk12:12:02
Yolsuz olma durumu
rica12:12:02
Dileyiş, dileme, dilek
gelişigüzel12:12:00
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
aklanmak12:11:58
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
anyon12:11:56
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
şelale12:11:54
Büyük çağlayan, çavlan
ebegümeci12:11:52
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
TENEŞİR12:11:51
Ölü yıkanan kerevet, salacak
eğimli12:11:50
Eğimi olan
gök gürültüsü12:11:41
Gök gürlemesi
iğdiş etmek12:11:29
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
ASAL12:11:27
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
değersizlik12:11:27
Değersiz olma durumu
semere12:11:21
Yemiş, meyve, ürün
fikir12:11:07
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
arka çıkmak12:11:06
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
aktüel12:11:02
Güncel, şimdiki
böğürtlen12:10:54
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
yaratılış12:10:52
Yaratılmak işi veya biçimi
yakışıksız12:10:51
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
abartmasız12:10:48
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
almaşlı12:10:39
Almaş niteliği olan
Düşünsel12:10:38
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
Kas12:10:30
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
baryum sülfat12:10:27
Baritin
Hiççilik12:10:17
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
dindar12:10:15
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
Ölçümlü12:10:15
Metrik
antipati12:10:14
Sevimsizlik, soğukluk
dolaylı anlatmak12:10:08
anıştırmak, ima etmek
akliye12:09:59
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
Sümbül12:09:59
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
gündüz gözüyle12:09:57
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
kıvırcık koyun12:09:55
bk. kıvırcık
epilog12:09:53
Bir eserin sonuç bölümü
sallantı12:09:49
Sallanmak işi
n12:09:49
Azot"un kısaltması
penaltı noktası12:09:48
Penaltı atışının yapıldığı nokta
baskın12:09:47
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
adaletli12:09:43
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
tolga12:09:43
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
SONRAKİ12:09:43
Sonra olan
tercüman12:09:42
Çevirici, dilmaç
ıskalama12:09:41
Iskalamak işi
okyanus çukuru12:09:36
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
tayyare12:09:32
Uçak
yassı balıklar12:09:30
Kemikli balıklar takımı
rağbet görmek (veya kazanmak)12:09:28
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
AĞZINA KADAR12:09:28
boş yeri kalmayacak biçimde
iktisatçı12:09:27
Ekonomi uzmanı, ekonomist
tenzih12:09:24
Arılama, kusur kondurmama
restore12:09:18
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
keven12:09:14
Geven
teneke12:09:12
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
yorumlama12:09:09
Yorumlamak işi
Sevap12:09:05
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
zerk12:08:59
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
semiz12:08:58
Şişman
keton12:08:57
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
müminlik12:08:57
Mümin olma durumu
acıklı12:08:56
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
mühtedi12:08:55
Dönme
Tanrılık12:08:55
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
General12:08:54
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
güzel sanatlar12:08:53
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
keten12:08:49
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
maznun12:08:47
Sanık
HALİS12:08:47
Katışık olmayan, katışıksız, saf
modernleşme12:08:47
Çağcıllaşma
KAYMAK TAŞI12:08:45
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
velespit12:08:36
Bisiklet
Gökyüzü12:08:36
Göğün görünen yüzeyi, sema
deve dişi12:08:32
(nar, buğday vb. için) İri taneli
yağcı12:08:26
Yağ çıkaran veya satan kimse
çarpılmak12:08:26
Çarpık duruma gelmek
çopra12:08:24
Balık kılçığı
tükenmez kalem12:08:20
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
DAYANIKLI12:08:16
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
genişleme12:08:09
Genişlemek işi
uzay istasyonu12:08:04
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
lantan12:07:51
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
Avantacı12:07:47
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
rölyef12:07:45
Kabartma
avuç dolusu12:07:38
(para için) Pek çok
jeneratör12:07:38
Üreteç, dinamo
taaffün12:07:35
Kokuşma, pis kokma
insansı12:07:32
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
devlet başkanı12:07:31
Devletin başında bulunan kimse
seyfiye12:07:31
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
sırlı12:07:25
Sır sürülmüş, sırı olan
TEKİT ETMEK12:07:21
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
müstehcen12:07:17
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
yürütmek12:07:16
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
müstehase12:07:15
Fosil, taşıl
belediye polisi12:07:10
Zabıta görevlisi
Alize12:07:09
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
mihrace12:07:08
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
kandela12:07:06
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
sorguç12:07:01
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
bakraç12:07:00
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
girişimci12:06:58
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
uyluk kemiği12:06:55
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
ekleme12:06:46
Eklemek işi
kuvars12:06:38
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
kalender12:06:34
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
greyfurt12:06:28
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
dama12:06:28
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
Yiğitlik12:06:15
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
Çekingen12:06:12
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
sümsük12:06:09
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
kehribar12:06:09
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
LÖK12:06:08
Bir tür erkek deve
Lehçe12:05:48
Polonya dili
nöbetleşme12:05:47
Nöbetleşmek işi
kaolin12:05:46
Arı kil
verdi12:05:44
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
mütecanis12:05:43
Bağdaşık, homojen
zapt etmek12:05:41
zorla almak