SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

SADAKAT19:54:32
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
sayım vergisi19:54:29
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
otalamak19:54:22
Otamak
uyuşuk uyuşuk19:54:18
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
kat19:54:16
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
bıçak19:54:14
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
gezinti yeri19:54:07
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
Başkalık19:53:49
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
yürüyüşe geçmek19:53:45
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
silindir şapka19:53:37
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
arttırma19:53:34
Arttırmak işi
çenesi düşük19:53:24
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
övmek19:53:20
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
onbaşı19:53:16
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
atlet19:53:12
Atletizmle uğraşan kimse
olguculuk19:53:12
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
erguvan19:53:01
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
dokunma19:53:00
Dokunmak (I) işi, temas
dayıoğlu19:52:51
Dayının oğlu, dayızade
atama19:52:47
Atamak işi, tayin
malî yıl19:52:44
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
ak Arap19:52:21
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
aşina19:52:10
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
cesaret vermek19:52:03
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
ayakçı19:51:59
Ayak işlerinde kullanılan kimse
posta treni19:51:55
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
Hoşlanma19:51:48
Hoşlanmak işi
hava deliği19:51:44
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
solocu19:51:29
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
fiyatlandırma19:51:21
Fiyatlandırmak işi
muaflık19:51:14
Muaf olma durumu
mücerret19:51:03
Soyut
makferlan19:50:59
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
kesin olarak19:50:55
kesin bir biçimde, kesinlikle
yer elması19:50:52
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
eşraf19:50:41
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
padişah19:50:37
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
kraliyet19:50:29
Krallık
şaşmaz19:50:25
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
belirtken19:50:22
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
pozitif film19:50:18
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
hazır yemek19:50:14
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
ilbay19:50:07
Vali
faz19:50:03
Evre, safha
notalama19:49:51
Notalamak işi
la19:49:37
Lântan"ın kısaltması
çatı örtüsü19:49:24
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
Ayak topu19:49:12
Futbol
yükselme19:49:05
Yükselmek işi, itilâ
devinim19:48:46
Devinmek işi, hareket
Rasıt19:48:39
Gözleyici
kepenek19:48:31
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
iş yapmak19:48:28
çalışmak
ilişki19:48:20
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
şifahane19:48:16
Hastahane
antropoloji19:48:12
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
kaymakamlık19:47:59
Kaymakam olma durumu
yarım kafiye19:47:55
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
peksimet19:47:47
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
kaypakça19:47:36
Biraz kaypak
Minder19:47:21
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
kalsiyum oksit19:47:10
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
yeter sayı19:47:07
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
tasfiyehane19:47:03
Arıtım evi, rafineri
marangozluk19:46:55
Marangozun işi
imroz19:46:44
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
kavasya19:46:40
Acı ağaç
zikretme19:46:37
Zikretmek işi veya durumu
uşkun19:46:33
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
İç işleri19:46:25
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
körelme19:46:21
Körelmek işi
aydınlık19:46:18
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
volontarizm19:46:07
İstenççilik
çeyiz19:45:51
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
başarım19:45:44
Elde edilen bir başarı
ivecen19:45:40
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
kıvançlı19:45:36
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
evlik19:45:29
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
soy ağacı19:45:22
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
Hem de19:45:07
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
hüküm vermek19:44:54
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
KISSA19:44:47
Hikâye, fıkra
kuş19:44:43
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
sındı19:44:27
Makas
TENASÜL19:44:23
Nesil yetiştirerek üreme
linyit19:44:07
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
burhan19:44:03
Kanıt
KIYAS19:44:00
Bir tutma, denk sayma
tabaklık19:43:56
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
Alp eren19:43:41
Derviş
üretme19:43:39
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
tıpkı19:43:35
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
işlik orun19:43:32
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
MUADELET19:43:28
Eşitlik, denklik, eş değerlik
emirberlik19:43:20
Emirber olma durumu, emirberin işi
düşme19:43:17
Düşmek işi
limon sarısı19:43:13
Limon kabuğunun rengi
düşey19:43:09
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
gayya19:42:55
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
gazel19:42:51
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
gazap19:42:47
Öfke, kızgınlık, hiddet
OLAĞAN19:42:43
Sık sık olan, olagelen, tabiî
garaz19:42:36
Hedef, amaç, maksat
garip19:42:32
Kimsesiz, zavallı
Derviş19:42:28
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
galip19:42:21
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
gamze19:42:17
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
gaile19:42:06
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
ASLİ19:41:54
Temel olarak alınan, esas olan
Üzgün19:41:40
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
bahadır19:41:32
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
ZAĞLI19:41:25
Kılağılı
cebirsel19:41:17
Cebirle ilgili
yatırma19:41:14
Yatırmak işi
SİNAGOG19:40:45
Yahudi tapınağı, havra
astigmat19:40:41
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
ALKOL19:40:34
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
MUZIR19:40:30
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
mercimek19:40:15
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
ALMAN19:40:04
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
imdat19:40:00
Tehlikede olana yapılan yardım
nişanlamak19:39:56
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
Dişli19:39:49
Dişleri olan
istanbulin19:39:45
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
mimlenme19:39:31
Mimlenmek işi
çenesi kuvvetli19:39:23
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
gök evi19:39:16
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
TEKLİF19:39:08
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
tayyar19:39:05
Uçucu
kaz ayağı19:39:01
bk. kazayağı