SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

itibarlı03:17:24
İtibarı, değeri olan, saygın
pasif03:16:33
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
dümbelek03:16:01
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
YOZLAŞMAK03:14:48
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
süslenmek03:12:32
Süslemek işine konu olmak
boyunduruk03:12:30
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
BİRÇOK03:11:31
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
ELZEM03:11:22
Çok gerekli, vazgeçilmez
nar çiçeği03:09:45
Parlak kırmızı renk
zor alım03:08:40
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
Plan03:08:29
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
terbiyum03:08:10
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
MÜESSİR03:07:53
Dokunaklı
elöpen03:06:35
Kertenkele
suflör03:05:57
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
Düşünsel03:05:07
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
Yalaka03:02:31
Dalkavuk
dolama03:00:37
Dolamak işi
maymun balığı03:00:37
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
Ekip03:00:35
Takım, grup, kol
ılıkça02:59:35
Biraz ılık
eş sesli02:59:15
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
cüzdan02:58:37
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
şatafat02:58:22
Süs ve gösteriş
yuvarlak02:57:32
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
otuz02:56:01
Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret: 30, XXX
hipnoz02:54:52
Uyku, ipnos
şedit02:54:50
Yeğin, şiddetli
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)02:54:09
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
ahenksiz02:53:14
Uyumsuz, düzensiz
kadercilik02:49:22
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
TAKIMADA02:48:31
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
otalamak02:46:06
Otamak
ebedî02:45:07
Sonsuz, ölümsüz
şikayet02:45:06
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
desigram02:44:12
Bir gramın onda biri, dg
atıl02:43:43
Tembel
yaş02:43:33
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
tutkun02:43:23
Gönül vermiş, meftun, meclûp
tamamlanmak02:43:06
Bitirilmek
takla02:43:04
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
parlak02:42:37
Parlayan, ışıldayan
iaşe02:42:36
Yedirip içirme, besleme, bakma
oğulcuk02:42:31
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
niteleme belirteci02:42:28
Niteleme zarfı
muayyen02:42:21
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
maşuk02:42:11
Sevilen, âşık olunan (erkek)
mahsus02:42:08
Özgü
maddeci02:42:01
Materyalist
lazım02:41:55
Gerek, gerekli
keski02:41:32
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
SATIH02:41:06
Yüz, yüzey
karakterize02:41:00
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
kaplumbağa02:40:57
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
mıhlamak02:40:54
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
iştirak02:40:53
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
gönül02:40:41
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
feri02:40:23
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
fa anahtarı02:40:20
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
ağaç küpesi02:39:40
Hatmi
ayıplama02:38:59
Ayıplamak işi, takbih
asar02:38:22
Yapılar, eserler
Büyükayı02:38:14
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
artı02:38:03
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
ardıç kuşu02:37:46
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
BELGİT02:37:23
Senet
anilin02:36:59
Benzenden türeyen bir amin
teşvik etmek02:36:54
isteklendirmek, özendirmek
inisiyatif02:36:24
Öncecilik, üstünlük
Zarf02:36:12
Kap, kılıf, sarma
Yarış02:36:04
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
ORANLA02:35:47
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
Model02:35:44
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
müşkülpesent02:35:29
Güç beğenen, titiz
söğüş02:35:20
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
çok sesli02:34:02
Çok seslilikle ilgili, polifonik
kuru erik02:33:21
Eriğin kurutulmuşu
kuyruklular02:32:36
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
şahıs02:31:48
Kimse, kişi, zat
film02:29:46
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
maroken02:27:40
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
sövme02:27:21
Sövmek işi, sövgü, küfretme
skor02:26:43
Durum veya sonuç
tedavül02:21:24
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
dalaş02:21:22
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
sigara02:20:49
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
yavşak02:18:54
Bit yavrusu, sirke
Deri02:17:04
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
alındı02:16:21
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
hesap uzmanı02:16:11
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Dilenci02:15:51
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
loğusa02:15:42
Yeni doğum yapmış kadın
yardım etmek (veya yapmak)02:15:32
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
para alım satımı02:15:22
Para değişimi
hayırlı02:15:06
Yararı, hayrı olan
çoktan (veya çoktandır)02:14:20
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
nicel02:14:15
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
mor ötesi02:14:03
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
sümsük02:13:58
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
Fare02:13:54
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
Komplike02:13:46
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
taç02:13:43
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
çalmak02:13:33
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
nakış ipliği02:13:28
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
kıymak02:13:26
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
metalik02:13:16
Madensel, madenle ilgili
Alaturka02:13:12
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
Allah Allah!02:13:09
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
VERGİ02:13:02
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
fikrisabit02:13:00
Saplantı, idefiks
örnek olmak02:12:34
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
Alaca karanlık02:12:31
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Benzen02:12:26
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
sahne almak02:12:21
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Yalı yar02:12:18
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
tespih ağacı02:12:13
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
devam etmek (veya ettirmek)02:11:57
başlanmış bir işi sürdürmek
üzerine titremek02:11:52
çok sevgi ve özen göstermek
sınırlı ortaklık02:11:49
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
enberi02:11:22
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
zahiri02:11:18
Görünen, görünürdeki
italyanca02:11:05
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
göt02:10:58
Anüs
rahatına bakmak02:10:49
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
buna02:10:46
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
Kestane rengi02:10:44
Açık kahve rengi
be02:10:44
Berilyum"un kısaltması
varış02:10:43
Varmak durumu veya biçimi
lâakal02:10:39
En azından, hiç olmazsa
ateş basmak02:10:27
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek