SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

himmet01:02:02
Yardım, kayırma
atkı01:00:03
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
maval00:53:08
Yalan, uydurma söz
birbiri00:52:39
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
boşanma00:52:10
Boşanmak işi
caba00:50:11
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
akla yatkın00:48:26
uygun, akıllıca, makul
sakıncasız00:48:13
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
hellim00:46:00
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
alıç00:45:54
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
perestişkâr00:42:36
Taparcasına seven, tapınan
kertenkeleler00:42:30
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
sakaf00:40:06
Çatı, dam
eğri00:36:21
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
Zulmet00:35:05
Karanlık
derinleştirme00:30:50
Derinleştirmek durumu, tamik
Dıştan00:28:58
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
süzme00:23:21
Süzmek işi
başlıklı00:20:51
Başlığı olan
butafor00:17:41
Oyun için gerekli sahne eşyası
ferdiyetçilik00:16:47
Bireycilik
cisim00:01:24
Maddenin biçim almış durumu
alabildiğine23:59:51
Sınırsız, uçsuz bucaksız
Resimleme23:59:29
Resimlemek işi
hileli23:58:34
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
itenek23:58:28
Piston
ipka23:57:58
Yerinde, önceki durumunda bırakma
işçi sigortası23:57:46
bk. sosyal sigorta
mecus23:57:40
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
vapur23:56:57
Su buharı gücüyle çalışan gemi
dolandırıcı23:56:39
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
kont23:56:08
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
sirkülasyon23:55:35
Dolanım, dolanış, tedavül
kurander23:55:22
Hava akımı, cereyan
namaz seccadesi23:55:10
Üzerinde namaz kılınan seccade
sünni23:55:04
Sünnet ehlinden olan kimse
çilli23:54:15
Çili olan
Netice23:54:00
Sonuç
ha babam (veya ha babam ha)23:23:39
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
orijinal23:22:06
Özgün
eprime23:22:00
Eprimek işi
kapari22:59:31
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
KORİNDON22:56:14
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
optik22:55:27
Görme ile ilgili olan
donma22:51:29
Donmak işi
natır22:50:35
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
övüngen22:50:34
Çok övünen, farfara
beşeriyet22:50:18
İnsanlık, insanoğulları
sibakusiyak22:50:14
bk. siyakusibak
islam22:49:58
İslâmiyet
emaylama22:49:15
Emaylamak işi
iğne yapmak (veya vurmak)22:49:12
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
bilmezlik22:48:50
Bilmez olma durumu, cehalet
loğlama22:48:36
Loğlamak işi
banal22:48:15
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
hareketlilik22:44:57
Hareketli olma durumu, devingenlik
beyincik22:44:06
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
tanrısal22:39:38
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
teshin22:36:40
Isıtma
sıkı düzen22:36:28
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
bühtan22:34:33
Kara çalma, iftira
cıvata22:30:58
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
değişken22:28:22
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
kundaklama22:27:56
Kundaklamak işi
cimnastik22:27:50
bk. jimnastik
Turşu22:27:37
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
meleş22:26:26
İki kuzulu koyun
çimen22:26:00
Kendiliğinden yetişmiş çim
niza22:22:15
Çekişme, bozuşma, kavga
Yapma22:20:40
Yapmak işi
idam etmek22:19:47
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
esami22:18:11
Adlar, isimler
illi22:17:12
Nedensel
mazgallı22:16:50
Mazgalları olan
depreşme22:16:12
Depreşmek durumu
Habeşî22:16:05
Habeş
dalaşmak22:15:14
Ağız kavgası etmek
fersizlik22:10:07
Fersiz olma durumu
aba altından değnek (sopa) göstermek22:08:50
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
feyyaz22:08:24
Çok verimli, gür
tortu22:08:10
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
tutukluluk22:07:52
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
kabarıklık22:04:00
Kabarık olma durumu, şişkinlik
süheyl22:03:41
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Sinolog22:03:34
Sinoloji bilgini
kemlik22:02:56
Kötülük
köy muhtarı22:02:49
Köyü idare eden kimse, mutar
buzçözer22:01:25
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
derince22:00:59
Biraz derin
ikebana21:57:18
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
mıhlamak21:55:37
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
gönyeleme21:55:23
Gönyelemek işi
yarışmacı21:54:25
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
KIRITKAN21:50:50
Her zaman kırıtan
malayani21:49:16
Boş ve yararsız, saçma
ülkücülük21:48:57
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
maalmemnuniye21:48:50
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
utanç21:48:25
Utanma duygusu, hicap
topallama21:48:12
Topallamak işi
çırılçıplak21:47:41
Tamamen çıplak, çırçıplak
hamam kesesi21:46:16
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
züppeleşme21:41:50
Züppeleşmek işi veya durumu
kaybedilme21:41:24
Kaybedilmek işi
fıkıh21:41:20
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
adetçe21:39:02
Sayı bakımından, sayıca
kovmak21:38:59
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
üstünkörü21:37:46
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
Beğenilmek21:35:06
Sevilmek, hoşa gitmek
x21:34:59
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
Uranüs21:34:01
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
budama21:32:01
Budamak işi
açıkağız21:31:33
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
izah21:30:09
Açıklama
narkozcu21:25:17
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
buat21:23:33
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
ihtiva etmek21:23:25
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
GÖRSEL21:23:25
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
burunduruk21:23:23
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
yandaşlık21:23:23
Yandaş olma durumu, taraftarlık
elverişsiz21:23:19
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
eğme21:23:18
Eğmek işi
yangı21:23:17
İltihap
müsekkin21:22:57
Yatıştırıcı
icat21:22:52
Yeni bir şey yaratma, bulma
İsviçreli21:22:33
İsviçre halkından olan (kimse)
Tüh21:22:26
Yazıklar olsun
cansız21:22:25
Canını yitirmiş, ölmüş
sepetçi21:22:16
Sepet yapan veya satan kimse
mevzuubahis21:22:08
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
gözetmen21:22:05
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır