SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

atlas15:58:22
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
KIZGIN15:58:20
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
Sermayedar15:58:13
Sermayesi olan
doçent15:58:02
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
arzu15:57:52
İstek, dilek
yaban pancarı15:57:40
Pazı (I)
üşniye15:57:36
Su yosunları
tıkaç15:57:35
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
yabanî ıspanak15:57:17
Pazı (I)
Deniz yeli15:57:02
İmbat
kosmos15:57:02
bk. kozmos
Merasim15:56:53
Tören
Yakıt15:56:53
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
beyyine15:56:47
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
GÜLÜT15:56:23
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
Yardakçı15:56:15
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
Çevirmen15:56:14
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
HIYANET15:56:07
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
görgü kuralları15:55:58
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
omnivor15:55:54
Hem et hem ot ile beslenen canlı
papara15:55:46
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
devlet bankası15:55:36
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
reel15:55:33
Gerçek
her zaman15:55:28
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
kala15:55:28
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
Bakış15:55:27
Bakmak işi veya biçimi
mudi15:55:21
Emanet bırakan kimse
cibilliyet15:55:14
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
aylaklık etmek15:55:06
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
negatif15:54:09
Olumsuz, menfi
aksata15:54:06
"alma ve verme" Alış veriş
peder15:53:56
Baba
seyrekleşme15:53:17
Seyrekleşmek durumu
yüz yüze15:53:00
Karşı karşıya
kırgın15:52:32
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
uza duyum15:52:23
Telepati
çorbacı15:52:19
Çorba pişirip satan kimse
dikte15:52:12
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
konak15:52:12
Büyük ve gösterişli ev
Erkeksi15:52:11
Erkeğe benzeyen, erkeği andıran, erkeğe yaraşan
düzenci15:52:09
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
safsata15:52:05
Boş, temelsiz, asılsız söz
tellâllık15:52:04
Telâllın yaptığı iş
palanga15:52:04
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
vulva15:51:30
Ferç
mücahit15:51:20
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
Azvay15:51:20
Sarısabır
alabora15:51:16
Geminin devrilecek kadar yan yatması
espri15:51:11
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
döl eşi15:50:59
Etene, son, meşime
otoray15:50:55
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
Bucak15:50:55
Kenar, köşe, yer
sepetçi söğüdü15:50:53
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
insanoğlu15:50:51
İnsan, âdemoğlu
şanslılık15:50:47
Talihli olma durumu
derlemcilik15:50:46
Koleksiyonculuk
İsteme15:50:43
İstemek işi
haşiş15:50:41
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
Saydam15:50:30
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
Martaval15:50:26
Yalan, uydurma söz, palavra
aykırılık15:50:19
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
yakınlaşma15:50:06
Yakınlaşmak işi
çalgı15:50:00
Müzik aleti, enstrüman
balgam15:49:47
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
Yavaşça15:49:09
Oldukça yavaş, usulca
ayakçak15:49:05
Merdiven, merdiven basamağı
övmek15:48:59
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
aşiret15:48:57
Oymak
boşanma15:48:55
Boşanmak işi
tayyare15:48:55
Uçak
Gerginlik15:48:51
Gergin olma durumu
Malik15:48:50
Sahip, iye
gezici15:48:45
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
saat dairesi15:48:33
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
Çelişki15:48:29
Çelişme, tenakuz
edalı15:48:26
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
ekin kargası15:48:18
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
bakışımlı15:48:16
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
kreasyon15:47:59
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
sefahat15:47:54
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
kornea15:47:18
Gözde saydam tabaka
AŞAMA15:47:17
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
çimdik15:47:17
Çimdiklemek işi
SIRNAŞIK15:47:16
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
kaypakça15:47:14
Biraz kaypak
taşikardi15:47:12
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Balta15:47:05
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
trençkot15:47:00
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
bacak15:46:58
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
yazılı bildirim15:46:58
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
göz değmek15:46:55
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
ŞEHİT15:46:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
SEYYAR SATICI15:46:47
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
Özerklik15:46:39
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
doğu bilimi15:46:36
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
Jargon15:46:31
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
eşitlik15:46:11
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
kara para15:46:03
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
malaz15:45:11
Sulak yer
agâh15:44:59
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
helen15:44:58
Grek
İNLEMEK15:44:55
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
hayal gücü15:44:54
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Kör15:44:51
Görme duygusu olmayan, görmez
erim15:44:49
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
truakar15:44:36
Kısa manto
serdengeçti15:44:30
Fedaî
zar15:44:16
İnce perde veya örtü
etraflıca15:44:15
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
ibibik15:44:09
Çavuş kuşu, hüthüt
istizah etmek15:44:06
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
görevden almak15:43:48
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
aramak15:43:13
Bir yöntem bulmaya çalışmak
ekseriya15:43:13
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
kuluçka15:42:09
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
sinemacı15:42:04
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
kalyon15:41:55
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
Yeleç15:41:50
Yeleğen, havadar
akreditif15:41:49
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
savan15:41:34
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
sahiplik15:41:34
Sahip olma durumu, iyelik
Mucize15:41:29
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
ırak15:41:14
Uzak
müteakip15:41:10
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
kılıç15:41:09
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
Onurlu15:41:00
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
bumbar15:40:54
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
jant15:40:22
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
gümüşlü15:40:21
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
kula15:40:14
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu