SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

SADAKAT14:42:27
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
hurufat14:42:02
Harfler
pomat14:41:54
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
Biri14:41:47
Bir tanesi
bırakma14:41:22
Bırakmak işi
Ata14:41:21
Baba
Aykırılık14:41:04
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
Transformatör14:40:35
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
Ağır14:40:33
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
sağlık ocağı14:40:33
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
alaylı14:40:32
Erlikten yetişmiş subay
illet14:40:29
Hastalık
vahşi14:40:16
Yabanî
katman bulut14:40:06
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
posalanma14:40:02
Posalanmak işi
İntihal14:39:52
Aşırma
asma kilit14:39:45
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
satranç tahtası14:39:43
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
çiğde14:39:41
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
alâmet14:38:46
Belirti, işaret, iz, nişan
NEBAT14:38:45
Bitki
krom14:38:38
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
UÇAK14:38:32
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
SONSUZ14:38:27
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
kesenekçi14:38:25
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
süspansiyon14:38:19
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
yaranmak14:38:08
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
arpa suyu14:38:04
Bira
EREK14:37:51
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
yön14:37:50
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
diş eti14:37:47
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
şad14:37:30
Sevimli, neşeli
Paye14:37:27
Rütbe, derece aşama
düstur14:37:20
Genel kural, kaide
ermeni gelini gibi kırıtmak14:37:19
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
öğrenci belgesi14:37:15
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
Neme gerek14:37:13
Neme lâzım
Mertebe14:36:41
Aşama, derece, rütbe
tekinsiz14:36:02
Tekin olmayan, uğursuz
Değiş tokuş14:36:01
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
parıltı14:35:57
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Dingil14:35:50
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
belirsizlik zamiri14:35:35
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
başlıklı14:35:33
Başlığı olan
Nakit14:34:48
Para, akçe
gönderme belgesi14:34:38
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
uran14:34:17
Teknik, sanayi, endüstri
mukavemet14:33:35
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
ortaokul14:33:23
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
KARIŞIK14:32:49
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
MEMLEKET14:32:44
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
kakül14:32:44
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
Ültimatom14:32:36
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
sanatçı14:32:31
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
çocuk bakıcı14:32:14
bk. çocuk bakıcısı
anıt14:32:12
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
dökümcülük14:31:45
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
KEFİLLİK14:31:43
Kefil olma durumu, kefalet
Baş14:31:40
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
şor14:31:38
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
Eğim14:31:37
Eğilmiş olma durumu
sonuç14:31:36
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
savaşma14:31:31
Savaşmak işi, muharebe
açılma14:31:29
Açılmak işi
Ortodoks14:31:25
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
Akıllı14:31:18
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
bıçkın14:31:14
Külhanbeyi, kabadayı
BİCİLİ14:31:05
bk. cicili bicili
afşar14:31:01
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
aşağılanmak14:31:00
Aşağı duruma düşürülmek
sefine14:30:59
Gemi
op14:30:57
bk. opus
yazı bilimi14:30:51
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
adıl14:30:49
Zamir
Ülker14:30:48
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
sözlük14:30:46
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
TIRTIL14:30:37
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
boksörlük14:30:35
Boksörün işi veya mesleği
Şaşırtıcı14:30:35
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
İcap14:30:33
Gerek, gereklik, ister, lüzum
çöpleme14:30:33
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
ŞAHSİYET14:30:29
Kişilik, belirgin özellik
ÇATANA14:30:26
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Kanıt14:30:22
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
yakıştırma14:30:19
Yakıştırmak işi
aracılığıyla14:30:17
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
yakarış14:30:17
Yakarmak işi veya biçimi
GEÇMİŞ14:30:15
Geçmek işini yapmış
yarıştırma14:30:13
Yarıştırmak işi
vız14:30:12
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
Lanetli14:30:07
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
esirgeme14:30:01
Esirgemek işi, himaye, vikaye
jet14:29:57
Tepkili uçak
AYKIRI14:29:57
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
Pamukçuk14:29:56
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
otobüs14:29:55
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
KEVGİR14:29:53
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
buğday14:29:52
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
işçi sigortası14:29:48
bk. sosyal sigorta
seçici14:29:47
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
blöf yapmak14:29:45
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
OD14:29:43
Ateş
İzmaritgiller14:29:43
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
ALELITLAK14:29:42
Genel olarak
uygun düşmek14:29:37
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
kapsama alanı14:29:31
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
araşit14:29:30
Yer fıstığı
cife14:29:29
Leş
Hükümdarlık14:29:25
Hükümdar olma durumu
aldırmaz14:29:24
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
Teker teker14:29:24
Birer birer, ayrı ayrı
ANALİZ ETMEK14:29:21
Çözümlemek, tahlil etmek
Göl14:29:20
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
Okul14:29:19
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
BAYAĞI14:29:16
Aşağılık, pespaye
ısıtma14:29:15
Isıtma işi, teshin
d14:29:13
Döteryum"un kısaltması
Dar14:29:11
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
külah14:29:07
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
kaf14:28:58
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
rüesa14:28:56
Başkanlar
KÖŞE14:28:54
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
gök14:28:54
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
yersiz yurtsuz kalmak14:28:52
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
abaküs14:28:50
Sayı boncuğu, çörkü
doyum14:28:50
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
lu14:28:44
Lütesyum"un kısaltması
KELEM14:28:41
Lâhana
Boğaz14:28:36
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
içmek14:28:34
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek