SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

geniş03:05:29
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
SATİRİK03:05:09
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
izlenim03:05:08
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
yatıştırma03:04:46
Yatıştırmak işi
mendelevyum03:04:41
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
Ehliyetsiz03:03:29
Yetersiz
geriş03:03:25
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
SOLUK BORUSU03:03:17
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
FABRİKA03:02:56
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Fes03:02:50
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
sestaş03:02:48
Eş sesli, eş adlı, homonim
bir çokları03:01:21
çok sayıda olan (kimse veya şey)
yivaçar03:01:12
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
kırıtma03:01:10
Kırıtmak işi, cilve, işve
uzay üssü03:01:02
Uzay istasyonu
süje02:58:57
Konu
öneriş02:58:55
Önermek işi veya biçimi
tekerrür02:58:46
Tekrarlanma
cımbız02:58:17
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
kromatik02:56:27
Renklerle ilgili, renkser
baş sağlığı02:56:23
Ölen bir kimsenin yakınlarına söylenen ilgi ve yakınlık anlatan söz
Gereç02:55:29
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
Yarım02:55:14
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
balıkçıl02:55:11
Balıkla beslenen, balık yiyen
damıtılma02:54:55
Damıtılmak işi
Kakım02:54:31
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
matuh02:53:58
Bunamış, bunak
kimono02:53:56
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
ürkmek02:53:24
Şaşkınlık ve korku duymak
boci02:53:18
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
firavunlaşma02:52:56
Firavunlaşmak işi
nükte02:52:27
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Acımasız02:51:58
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
makedonyalı02:51:35
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Dilsiz02:51:23
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
Yemiş02:50:54
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
mümas02:50:39
Dokunan, temas eden
mekanikçilik02:50:30
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
otalamak02:50:11
Otamak
Erkeksi02:49:34
Erkeğe benzeyen, erkeği andıran, erkeğe yaraşan
bravo02:49:33
Aferin, yaşa!
egoizm02:49:17
Bencillik, hodbinlik
Aksama02:48:55
Aksamak işi
ısı02:48:15
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
Adilane02:47:41
Adalete uygun olarak, hakça
BAKANLIK02:47:29
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
Payan02:47:25
Son, sonuç, nihayet
ödem02:47:16
Bazı hastalıklarda yüzde, ellerde, ayaklarda görülen iltihapsız şiş
yapıt02:46:59
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
Ürküntü02:46:54
Ürkme duygusu, tevahhuş
gurbet02:45:48
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
kıyas02:45:35
Bir tutma, denk sayma
Atık02:45:20
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
Çivi02:45:10
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
sessiz sedasız02:45:05
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
SORGUÇ02:45:04
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
ışınım02:44:32
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
çekiliş02:44:07
Çekilme işi
Yüz02:44:01
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
kandilli02:43:12
Kandili olan
natürmort02:43:09
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
bağlı olmak02:43:08
tâbi bulunmak
görünüşte02:43:00
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
güzide02:42:40
Seçkin, seçilmiş, seçme
şelale02:42:33
Büyük çağlayan, çavlan
LİTERATÜR02:42:21
Edebiyat, yazın
örgün02:42:20
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
Yağcı02:41:48
Yağ çıkaran veya satan kimse
cebe02:41:48
Zırh
ŞENLİK02:41:38
Şen olma durumu, şetaret
mas02:41:20
Emme, emerek içine çekme, soğurma
tahrip etmek02:41:09
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
iki katlı02:41:08
Üst üste iki katı olan
çalı dikeni02:40:54
bk. karaçalı
buket02:40:41
Çiçek demeti
MEYUS02:40:30
Üzgün
MOLEKÜL02:40:26
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
Başlıca02:40:09
En önemli, başta gelen
tahta02:39:58
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
02:39:49
Çıplak
Oylumlu02:39:48
Oylumu olan, hacimli
SONUÇ02:39:45
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
öncelikle02:39:44
Öne alınarak, daha önce olarak
vasi02:39:25
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
Mahal02:39:23
Yer, yöre, mevzi
Rezil02:39:08
Alçak, aşağılık
riyala02:38:52
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
akil02:38:49
Akıllı
sonuçsuz02:38:39
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
fazilet02:38:37
Erdem
sergileme02:38:22
Sergilemek işi, teşhir
yemin02:38:20
Ant
makineli02:37:48
Makinesi olan, makine ile işleyen
satranç02:37:42
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
sevgi beslemek02:37:37
sevgi duymak, sevmek
NEZİF02:37:28
Kanama
kalafat02:37:24
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
alüfte02:37:14
İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
rekabet02:37:12
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
mehter02:36:54
Mehterhane takımında görevli kimse
candan02:36:53
İçten, yürekten, gönülden, samimî
lafazan02:36:39
Geveze
alt kurul02:36:37
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
tamim02:36:22
Genelge, sirküler
cerrahi02:36:12
Cerrahlıkla ilgili
surat asmak02:35:45
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
marangozluk02:35:41
Marangozun işi
tan ağarmak (veya atmak)02:35:31
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
merkezi02:35:25
Merkezde olan, merkezi oluşturan
uşak02:35:18
Çocuk
operacı02:35:17
Opera sanatçısı
kenar semt02:34:49
bk. kenar mahalle
PAY02:34:45
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
görenek02:34:40
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
Barsak02:34:24
Bağırsak
Hal02:33:37
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
çizi02:33:06
Çizgi
hatırlama02:32:27
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
gangster02:32:20
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
kaynata02:32:17
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
Büyücü02:31:22
Büyü yapan kimse, sihirbaz
İKİYÜZLÜLÜK02:31:14
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
TÜCCAR02:30:44
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
palmiye02:30:17
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
KALDIRAÇ02:29:33
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
gelin teli02:28:39
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
başkatip02:28:17
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
yumuşaklık02:28:06
Yumuşak olma durumu
GARİP02:27:40
Kimsesiz, zavallı
İÇBÜKEY02:27:26
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav