SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

giyme03:23:13
Giymek işi
kibarca03:23:12
Kibar bir insana yakışacak biçimde
arif olan anlasın (veya anlar)03:23:09
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
KÜÇÜK03:23:07
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
MANŞET03:23:06
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
arpa suyu03:23:00
Bira
tatula03:22:55
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kizir03:22:54
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
dun03:21:55
Alçak, aşağı, aşağılık
yüklem03:20:33
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
mankafa03:19:52
Anlayışsız, aptal
andaç03:19:40
Ajanda
yazı makinesi03:19:15
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
bucak03:19:10
Kenar, köşe, yer
REZALET03:19:08
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
tercüman03:18:53
Çevirici, dilmaç
anorak03:18:04
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
yakmaç03:18:00
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
gün ortası03:17:57
Öğle, öğle vakti
İnsancıl03:17:53
İnsan seven
alıç03:17:52
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
içmek03:17:50
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
denklik03:17:27
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
mebus03:17:20
Milletvekili
kurtarma aracı03:16:55
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
toprak kayması03:16:28
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
tenha03:15:38
Yalnız,tek
hayvan bilimci03:15:34
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
uyanıklık03:15:32
Uyanık olma durumu
sohbet etmek03:15:22
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
trol03:15:19
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
asit fenik03:15:18
bk. fenol
merhum03:15:03
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
ayak diremek03:13:41
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
akıntılı03:13:35
Akıntısı olan, eğik, meyilli
gam03:13:34
Tasa, kaygı, üzüntü
getirimli03:13:32
Getirimi olan
koyak03:13:24
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
dua03:13:12
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
kefen03:12:52
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
askerlik dairesi03:12:19
Yurttaşları askere alma işleriyle görevli olan askerlik şubelerinin bağlı bulundukları bölge dairesi
Güldürü03:12:02
Güldürme özelliği olan
DİASPORA03:10:42
Kopuntu
avuçlama03:10:32
Avuçlamak işi
kozalak03:05:20
Koza
Ur03:04:23
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
dokunulmazlık03:04:21
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
kuruluşlar bütünü03:04:20
Kompleks
Bütüncül03:04:18
Totaliter
skeç03:04:18
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
asmak03:03:23
Üzerine takınmak, kuşanmak
istenç yitimi03:03:22
bk. irade yitimi
Ağı03:03:22
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
kibir03:03:17
Büyüklük, ululuk
mazot03:03:11
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
muhalif03:01:12
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
ereksel03:00:54
Erek niteliğinde olan
TABANCA02:59:36
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
yazarlık02:57:16
Yazar olma durumu veya yazarın mesleği
yakarış02:57:06
Yakarmak işi veya biçimi
seramikçi02:56:59
Seramikle uğraşan kimse
KAFİYE02:55:47
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
GÖRÜNMEZ02:55:12
Görünmeyen, beklenmeyen
titan02:55:11
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
yaftalamak02:55:07
Yafta asmak
ZAR02:54:59
İnce perde veya örtü
yaşlı02:54:58
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
rücu02:54:15
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
çelişkili02:52:38
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
bilmece çözmek02:51:37
bilmecenin cevabını bulmak
kuru temizleme02:51:01
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
kan kaybetmek02:50:19
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
star02:49:32
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
ovma02:49:30
Ovmak işi
tabaklık02:48:29
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
hayal oyunu02:47:27
Karagöz oyunu
denizanası02:47:04
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
epifit02:46:30
Üst bitken
Muhabere02:46:30
Haberleşme, yazışma
sofra örtüsü02:46:24
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
solungaç02:46:24
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
kurtluca02:45:05
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Kaparo02:43:56
Pey akçesi
sağgörülü02:43:35
Sağgörüsü olan, basiretli
meyilli02:43:32
Bir yana eğimi olan, eğik
tabelâ02:42:49
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
Gezme02:42:48
Gezmek işi, seyran
Mevki02:42:44
Yer, mahal
Çıta02:42:43
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Plaj02:40:17
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
haksız02:40:14
Hak ve adalete uygun olmayan
keşkek02:39:33
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
karasakız02:39:24
Zift
MARAZA02:39:03
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
akkuş02:38:57
Atmaca, yırtıcı bir kuş
ahi02:38:56
Ahilik ocağından olan kimse
kaynak suyu02:38:55
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
anadolu02:38:06
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
ÇATANA02:38:00
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
stenografi02:37:59
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
tutku02:37:27
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
kaşe02:36:49
Damga, mühür
Başkalık02:35:16
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
beriberi02:33:55
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
aptallık02:33:23
Aptal olma durumu veya aptalca iş
gayz02:31:33
Öfke, hınç
yüzük02:30:51
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
İm02:30:49
İşaret
Kesik02:30:39
Kesilmiş olan
Gösterişli02:30:24
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
astasım02:28:57
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
Ilımlı02:27:19
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
takla böceği02:26:41
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
İSTİBAT02:25:30
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
iri kıyım02:24:02
İri kıyılmış
kıdemli02:23:45
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
urba02:23:17
Giysi
İFADE02:23:15
Anlatım
müjdeleme02:22:12
Muştulama
koaptör02:22:10
Cebire
çenesi düşmek02:22:09
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
usçu02:22:07
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
alâmetifarikalı02:22:05
Alâmetifarikası olan
RAPTİYE02:22:04
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
Pik02:22:03
Dökme demir, font
zehap02:22:02
Sanma, sanı, zannetme
ustabaşı02:21:59
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
panzehir02:21:58
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
satım02:21:52
Satmak işi, satış
laiklik02:21:30
Lâik olma durumu, lâisizm