SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

SADAKAT20:16:28
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
üzerinde durmak20:16:16
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
sükûnet20:16:10
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
Cephe20:16:07
(yapılarda) Yüz, alnaç
yılışık20:16:05
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
kimono20:15:59
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
genişlemek20:15:58
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
butaforcu20:15:56
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
kimlik20:15:49
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
irmik helvası20:15:41
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
yaşam20:15:40
Hayat
mayalanma20:15:35
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
mezraa20:15:28
bk. mezra
Melisa20:15:25
Oğul otu
teğmen20:15:22
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
enjektör20:15:20
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
cip20:15:20
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
uyuşma20:15:16
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
uyuşuk20:15:10
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
herkes20:15:09
İnsanların bütünü
ilan etmek20:15:01
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
kan plâzması20:14:58
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
kompozisyon20:14:56
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
cereyan20:14:54
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
sinir sistemi20:14:49
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
hapşırık20:14:43
Aksırık
edepli20:14:40
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
zümre20:14:37
Topluluk, takım, grup, camia
YAPIM20:14:29
Yapmak işi, inşa, imal
YAPIT20:14:27
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
YARIM20:14:22
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
Manivela20:14:19
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
piyango20:14:14
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
denge kalası20:14:09
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
İleri20:14:08
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
salamandra20:14:06
Semender
aktarmak20:14:03
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
natıka20:13:59
Düşünüp söyleme yeteneği
kitapsever20:13:52
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
mastara20:13:47
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
kelepirci20:13:41
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tenakuz20:13:38
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
sahanlık20:13:33
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
bölgesel20:13:19
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
TAŞIMACILIK20:13:17
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
bilgi edinmek20:13:13
öğrenmek, bilgi almak
bağdaş kurmak20:13:08
bu biçimde oturmak
bunalma20:13:06
Bunalmak işi
CERRAH20:13:03
Operatör
öğrenme20:13:00
Öğrenmek işi, ıttıla
öğrenim20:12:58
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
öğrenci20:12:57
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
taşıl20:12:53
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
taşıt20:12:52
Taşıma aracı
karaçalı20:12:43
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
tatlı su kefali20:12:35
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
Hint kumaşı20:12:34
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
kuru incir20:12:32
Özel olarak güneşte kurutulan incir
FIRKA20:12:27
İnsan topluluğu
mihrace20:12:22
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
tiroit20:12:20
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
eşitlik20:12:17
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
taydaş20:12:16
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
ermeni gelini gibi kırıtmak20:12:04
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
kaba düzen20:12:03
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
aramak20:11:59
Bir yöntem bulmaya çalışmak
karşı sav20:11:54
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
sefalet çekmek20:11:53
yoksul ve perişan yaşamak
Çetele20:11:43
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
ispermeçet20:11:42
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
lanetleme20:11:37
Lânetlemek işi
yasa20:11:35
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
Vaziyet20:11:34
Konum
vasilik20:11:28
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
mühlet vermek20:11:24
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
parafin20:11:22
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
simgecilik20:11:20
Sembolizm
Antipatik20:11:19
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
paralel20:11:17
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Pinti20:11:15
Aşırı derecede cimri, kısmık
DÜZEYSİZ20:11:14
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
parapet20:11:11
Küpeşte, korkuluk
giderme20:11:08
Gidermek işi
giderek20:11:06
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
parasal20:11:03
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
tavlı20:11:00
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
donma20:10:54
Donmak işi
etalon20:10:53
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
bohem20:10:51
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
helezonlu20:10:45
Helezonu olan, sarmal
İstenççilik20:10:41
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
beytülmal20:10:38
Devlet hazinesi
bir tutmak (veya bir görmek)20:10:34
eşit saymak, eşit görmek
şampiyona20:10:29
Şampiyonluk yarışması
güvensizlik20:10:28
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
MEBDE20:10:22
Baş, başlangıç
MECRA20:10:15
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
MELEK20:10:12
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
keçisağan20:09:59
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
bilhassa20:09:56
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
Bronz20:09:53
Tunç
Bravo20:09:48
Aferin, yaşa!
nepotist20:09:33
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
öte beri20:09:24
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
ermeni20:09:22
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
mililitre20:09:19
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
Tepkili20:09:14
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
YANKI20:08:59
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
ısı yayımı20:08:46
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
koskoca20:08:28
Çok büyük, muazzam
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak20:08:26
sağlam bir yanı kalmamak
esintili20:08:25
Esintisi olan
içtepi20:08:25
bk. tepi
malgama20:08:15
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
alıntı20:08:10
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
kızlık zarı20:08:07
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
MAYASIL20:08:05
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
Tır20:08:04
Treylerin kısaltılmış biçimi
dığan20:08:02
Yağ tavası
güneğik20:07:54
Hindiba
permanant20:07:51
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
tuzcu20:07:48
Tuz satan kimse
kuşatılma20:07:46
Kuşatılmak işi
rahibe20:07:45
Kadın rahip
tükürüğünü yutmak20:07:40
imrenip ağzı sulanmak
afyon20:07:36
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
şakımak20:07:32
(şarkı, şiir için) söylemek
afgan20:07:30
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
etyaran20:07:29
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
çentmek20:07:27
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak