SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

SADAKAT12:41:36
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
BAŞLANGIÇ12:41:36
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Abd12:41:33
Kul
İSİM12:41:28
Ad
sallanmak12:41:21
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
tutturma12:41:04
Tutturmak işi
palavracı12:40:58
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
koyacak12:40:51
İçine öte beri koymaya yarayan şey
Konser12:40:36
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
arabesk12:40:18
Arap üslûbunda olan (şey)
yandaş12:40:08
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
misak12:40:03
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
SU SAMURU12:39:56
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
renk renk12:39:56
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
alt kurul12:39:55
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
mugayeret12:39:54
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
kuru temizleme12:39:53
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
çabukluk12:39:52
Çabuk olma durumu hız, sür"at
düzmeci12:39:24
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
sayeban12:39:15
Gölgelik
saf dışı etmek12:39:14
dizinin dışına çıkarmak
fırın12:39:02
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
VÜCUT ISISI12:39:01
Vücutta olması gereken normal ısı
kolit12:38:52
Kalın bağırsak iltihabı
Yükün12:38:33
İyon
GİRANBAHA12:37:57
Pahada ağır, değerli
dişleme12:37:54
Dişlemek işi
Olan12:37:28
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
arka arkaya12:37:27
Hemen birbirinin arkasından, art arda
ERGENE12:37:11
Maden yeri
ihmalkar12:37:09
Savsak, ihmalci
gerek12:36:47
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
bunalmak12:36:41
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
nüfus bilimi12:36:37
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
bîçare12:36:35
Çaresiz, zavallı (kimse)
trityum12:36:34
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
sini12:36:32
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
erkekler hamamı12:36:20
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
allame12:36:09
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
panama12:36:00
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
Şerit12:35:59
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
köy ihtiyar heyeti12:35:58
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
Bulaşma12:35:43
Bulaşmak işi
harman12:35:08
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
Yükselme12:34:53
Yükselmek işi, itilâ
Nizamname12:34:52
Tüzük
aptal aptal12:34:37
Aptal gibi, aptalca, aval aval
Makam12:34:21
Mevki, kat, yer
Hindistan cevizi12:34:03
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
MİRASÇI12:33:44
Kendisine miras kalan, varis
Amerikan12:33:40
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
Arabalı12:33:35
Arabası olan
söz gelişi12:33:25
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
kardinal12:33:03
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
üst12:33:03
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
bul12:32:58
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
nöbetleşe12:32:50
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
teselli12:32:47
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
kendilik12:31:49
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
tecrit etmek12:31:46
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
hayalet12:31:45
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
öğrenim belgesi12:31:41
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
dış yüz12:31:41
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
istek12:31:31
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
BAR12:31:13
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
geyik dikeni12:31:04
bk. akdiken
arş12:30:51
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
becerikli12:30:21
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
iklimleme cihazı12:30:18
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
yüz yüze12:30:05
Karşı karşıya
KISIRLIK12:29:58
Kısır olma durumu
İfade12:29:56
Anlatım
Zambiyalı12:29:55
Zambiya halkından olan kimse
ons12:29:44
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
EMARE12:29:43
Belirti, iz, ipucu
kamufle etmek12:29:32
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
BURCU12:29:32
Güzel koku, ıtır
kedi12:29:30
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
dinamo12:29:14
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
açık sözlü12:28:28
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
Osmanlı Türkçesi12:28:24
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
Ardak12:28:11
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
ılım12:28:03
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Vazgeçme12:27:52
Vazgeçmek durumu
inleme12:27:38
İnlemek işi
sakıt12:27:29
Merih, Mars
şerefli12:27:08
Onurlu
merdiven12:27:05
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
Patlatma12:26:26
Patlatmak işi
bölüntüler12:25:55
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
Stronsiyum12:25:54
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
EVREN12:25:32
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
nominal12:24:49
Ad belirtilerek yapılan
ÜSTSUBAY12:24:42
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
tropizm12:24:41
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
acıklı12:24:31
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
karavaş12:24:06
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
MAnken12:23:41
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Tat12:23:25
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
enerji12:23:02
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
tıpatıp12:23:00
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
rütbesiz12:22:55
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
TÜRDEŞ12:22:16
Türleri bir olan, mütecanis
FELSEFE12:21:58
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır12:21:52
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
tekçilik12:21:47
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
Amut12:21:39
Dikme, dik durumda
cemaat12:21:35
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
demagoji12:21:31
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
delişmen12:21:28
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
sergi12:21:25
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
dikkat12:21:14
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
KUDRET HELVASI12:21:11
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
mikrop12:20:54
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
duymak12:20:54
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
saba12:20:51
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
OMUZDAŞ12:20:50
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
el âlem12:20:38
Herkes, el gün, yabancılar
sonda12:20:23
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
tolga12:20:19
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
IR12:20:14
bk. yır
DÖKME DEMİR12:20:11
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
sağmal12:19:43
Süt veren, sağılan, sağımlı
dalaşma12:19:41
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
Zil12:19:39
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
buz12:19:11
Donarak katı duruma gelmiş su
köken bilimci12:19:09
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
ANALİZ ETMEK12:18:54
Çözümlemek, tahlil etmek
krom12:18:42
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
yalan dolan12:18:42
Gerçek olmayan birçok söz