SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

kete00:58:28
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
ses uyumu00:57:21
Ünlü ve ünsüz uyumu
gövem eriği00:57:18
bk. akdiken
taze00:53:09
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
YARDIM00:46:28
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
hesap cetveli00:44:11
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
demokrat00:42:12
Demokrasi yanlısı
yakmaç00:35:11
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
hamur tatlısı00:30:44
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
piyango00:27:11
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
bitişken00:26:01
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
merkeziyet00:24:08
Merkeziyetçilik
pişman olmak00:21:50
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
kumaşçı00:21:12
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
yük vagonu00:21:00
Yük taşımada kullanılan vagon
rızk00:20:53
Yiyecek, içecek şey, azık
Çokgen00:20:48
Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı düzlem
çekelez00:20:38
Sincap
gebre00:20:28
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
dincilik00:20:18
Dincinin işi
su dökünmek00:19:51
yıkanmak
melekler gibi00:19:37
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
demir00:19:32
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
trans00:19:30
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
lezyon00:19:27
bk. doku bozukluğu
elik00:19:20
Dağ keçisi, yaban keçisi
cenah00:19:09
Kuş kanadı
tahayyül etmek00:18:59
hayal etmek
sarih00:18:50
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
ağlatı00:18:39
Trajedi
kara sevda00:18:35
Umutsuz ve güçlü aşk
anorak00:18:16
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
seçimlik00:18:04
Seçme işine konu olma
uyumsuz00:17:52
Uyumu olmayan, ahenksiz
biçim00:17:39
Dış görünüş, şekil
flâvta00:17:14
Flüt
evcil hayvan00:17:01
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
Dölüt00:16:47
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
ayın00:16:22
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
Fiil00:16:19
İş, davranış
Ayık00:15:46
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
Ana00:15:39
Çocuğu olan kadın, anne
örgün00:15:33
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
surat asmak00:15:20
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
Maksat00:15:13
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
NAMAZ00:14:50
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
dışbükey00:14:37
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
ant içmek (veya etmek)00:14:28
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
şıra00:14:16
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
gerçeküstücü00:14:00
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
reşit00:13:55
Ergin
hüsün00:13:37
Güzellik
düve00:13:17
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
YÖNERGE00:13:00
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
Dövüşmek00:12:57
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
MUHASEBECİ00:12:44
Sayman, muhasip
ÜZÜLME00:12:40
Üzüntü duyma, teessür
göl ayağı00:12:31
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
sümsük00:12:12
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
çaylak00:11:58
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
otopark00:11:55
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
tam sayı00:11:50
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
sn00:11:36
Kalay"ın kısaltması
Ge00:11:17
Germanyum"un kısaltması
yarık00:11:09
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
YOKUŞ00:10:57
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
kılgı00:10:46
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
düğün yahnisi00:10:38
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
yürüyüşe geçmek00:10:34
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
gök yakut00:10:02
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
güm00:09:56
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
Kakım00:09:46
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
aşık olmak00:09:28
sevmek, tutulmak
yaya geçidi00:09:25
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
Alabaş00:09:12
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
tersi00:09:05
bk. Tirsi
ahenk kaidesi00:09:05
bk. ünlü uyumu
pe00:09:03
P harfinin adı
ağılamak00:08:57
(bir şeye), Ağı katmak
yaban arısıgiller00:08:53
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
Kısmi00:08:50
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
Gelişme00:08:48
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
süheyl00:08:47
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
UZMAN00:08:37
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
Çekinme00:08:35
Çekinmek işi
şiilik00:08:34
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
kara yağız00:08:30
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
sıdk00:08:28
Doğruluk, gerçeklik
ılgın00:08:22
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
armatör00:08:04
Ticaret gemisi sahibi
Götürü00:08:03
Toptan, olduğu gibi
HURİ00:08:02
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
Yansız00:07:56
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
kalın bağırsak00:07:50
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
Ada00:07:45
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Dost00:07:33
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
hüzün00:07:31
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
naşir00:07:29
Yayan, saçan
Yuva00:07:25
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
AKINTILI00:07:23
Akıntısı olan, eğik, meyilli
arılar00:07:03
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
Oya00:06:54
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
hayırsız00:06:51
Yararı olmayan, hayrı olmayan
akıl hastası00:06:50
Ruh hastası, deli
köktencilik00:06:47
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
mükemmellik00:06:40
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
iş yeri00:06:27
Bir görevin yapıldığı yer
esintili00:06:14
Esintisi olan
tifo00:06:12
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
çakı00:06:10
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
hudut boyu00:05:54
Sınır boyu
vamp00:05:48
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
puro00:05:44
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
ersatz00:05:26
bk. erzatz
ayrılma00:05:22
Ayrılmak işi
kere00:05:20
Kez, yol, defa, sefer
libido00:05:15
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
plaket00:05:08
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
evmek00:05:05
bk. ivmek
çağırma00:05:02
Çağırmak işi
tanzimat00:05:01
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
mercek00:04:59
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
midilli00:04:43
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
Kızılderili00:04:35
Amerika yerlilerine verilen ad
ŞEKİLSİZ00:04:31
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
söz (veya lâf) altında kalmamak00:04:25
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
inlemek00:04:22
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Ringa00:04:21
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
bitter00:04:19
Bir çeşit acı bira
aylandız00:04:16
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)