SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

yorulma09:24:06
Yorulmak (I, II) işi
SADAKAT09:24:06
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
çocuk bilimi09:24:04
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
gizlenmiş09:24:01
Saklanmış
inşa etmek09:23:58
kurmak, yapmak
Bitkisel09:23:56
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
ipotek etmek09:23:55
rehinde bırakmak, rehine koymak
çoban köpeği09:23:55
Sürüyü koruyan iri cins köpek
hafıza kaybı09:23:55
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
edip09:23:52
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
sahi09:23:47
Gerçekten, gerçek olarak
lântan09:23:44
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
piket09:23:36
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
tellâl çağırtmak09:23:33
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
yaban kazı09:23:30
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
randıman09:23:28
Verim
çuvaldız09:23:15
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
SOĞURMA09:23:14
Soğurmak işi, emme, massetme
kauçuk09:23:14
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
broşür09:23:07
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
hamam09:23:06
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
KİMSESİZ09:23:06
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Posta09:23:05
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
kesiş09:23:02
Kesmek işi veya biçimi
gelip geçici09:23:02
Sürekli olmayan, kısa süreli
lâf taşımak09:23:02
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
ısı yayımı09:23:01
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
hindi09:23:01
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
hareketli09:22:58
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
yüz kızartıcı09:22:28
Utandırıcı, utanılacak
esnek09:22:27
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
başörtü09:22:27
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
insan bilimci09:22:26
Antropolog
peş09:22:25
Arka
lâfazanlık09:22:25
Gevezelik
tırtıl09:22:24
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
erkekler hamamı09:22:24
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
üreteç09:22:11
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
eğme09:22:02
Eğmek işi
BİRLİ09:22:02
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
sevap09:21:56
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
Babacıl09:21:51
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
ton balığı09:21:38
Orkinos
maşer09:21:25
İnsan topluluğu, toplum
mağrur09:21:24
Kurumlu, gururlu
malaga09:21:19
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
basmakalıp09:21:18
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
fa09:21:09
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
papura09:21:06
İki çift öküzle çekilen ağır saban
zeytin09:21:06
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
ırak09:21:05
Uzak
Örs09:20:58
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
ümit09:20:56
Umma, beklenti, umut
sağlamlık09:20:34
Sağlam olma durumu
serzeniş09:20:29
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
keşif kolu09:20:29
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
İKAMETGAH09:20:28
İkamet edilen, oturulan yer, konut
pazarlık09:20:21
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
gövde09:20:05
Bir şeyin asıl toplu bölümü
rakı09:19:51
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
bahane etmek09:19:50
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
DAYANIKLI09:19:50
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
açar09:19:50
Anahtar
zayi09:19:50
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
mesele09:19:49
Sorun
böcek kabuğu09:19:49
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
MEVSİM09:19:46
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Hare09:19:45
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
viraj09:19:44
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
KESİNTİSİZ09:19:34
Aralıksız
kasık biti09:19:34
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
benlikçilik09:19:34
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
bıldırcın09:19:32
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
soya çekmek09:19:25
soyunun özelliklerini taşımak
umarsız09:19:21
Çaresiz
tamamıyla09:19:21
Tam olarak, büsbütün, külliyen
peltek09:19:20
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
karışım09:19:09
Karışmış olanın durumu
Keman yayı09:18:52
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
işe yaramak (veya yaramamak)09:18:51
elverişli olmak
zade09:18:41
Oğul, evlât
silme09:18:41
Silmek işi
işitme09:18:41
İşitmek işi
Zıtlık09:18:40
Zıt olma durumu
hazım09:18:31
Sindirme, sindirim
fevkalade09:18:31
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
azarlama09:18:27
Azarlamak işi, paylama
aşırma09:18:23
Aşırmak işi
Çarpıcı09:18:22
Etkili
evlilik dışı09:18:14
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
üstünkörü09:18:12
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
ılkı09:18:07
bk. yılkı
MASTI09:18:04
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
mütecanis09:18:02
Bağdaşık, homojen
Mekanik09:18:02
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
bay09:17:58
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
voltmetre09:17:53
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
dağ armudu09:17:48
Yabanî armut, ahlat
BURCU09:17:43
Güzel koku, ıtır
Sapkınlık09:17:38
Sapkın olma durumu
kapalı çarşı09:17:38
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
İranlı09:17:36
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
güvenceli09:17:36
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
yerinde kalmak09:17:35
başka yere gitmemek
tarz09:17:32
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
ÖVME09:17:28
Övmek işi, sena, medih
idrak etmek09:17:20
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
ondüle09:17:16
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
beyit09:17:16
Ev
mütemayiz09:17:16
Kendini gösteren, sivrilen
sütü bozuk09:17:09
Kötü soydan gelen (kimse)
sanatçı09:17:07
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
Muhabere09:17:01
Haberleşme, yazışma
buna09:16:59
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
irlandalı09:16:59
İrlanda halkından olan (kimse)
il09:16:55
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ciddiye almak09:16:51
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
YARGILAMA09:16:50
Yargılamak işi, muhakeme
süresiz09:16:45
Süresi belirli olmayan
her zaman09:16:44
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
Parçacık09:16:40
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
beslenme bozukluğu09:16:38
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
dinlenme09:16:29
Dinlenmek işi, istirahat
dolma kalem09:16:22
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
bayağılık09:16:22
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
gerilim09:16:22
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
ukalâ09:16:22
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
Fonoloji09:16:22
Ses bilimi
tutumluluk09:16:21
Tutumlu olma durumu
denklik09:16:21
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat