SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

SADAKAT08:15:51
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Yassı08:15:47
Yayvan ve düz
Tanısızlık08:15:45
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
cilve08:15:44
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
muhteviyat08:15:42
İçindekiler
cüzdan08:15:40
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
temin etmek08:15:37
korkusunu gidermek, güven vermek
kara kalem08:15:35
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
Eksiklik08:15:32
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
ALIMLI08:15:31
Alımı olan, çekici, cazibeli
ay evi08:15:30
Ayla
metafor08:15:28
İstiare, ödünçleme
henüz08:15:24
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
kaya keleri08:15:21
Bukalemun
Hadım etmek08:15:19
kısırlaştırmak, enemek
son vermek08:15:16
bitirmek, sona erdirmek
ığıl08:15:14
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
rahatsız08:15:11
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
diyecek yok08:15:09
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
büyücek08:15:07
Biraz büyük, büyüğe yakın
Harcama08:15:04
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
melike08:14:56
Kadın hükümdar, padişah karısı
kikirik08:14:54
Zayıf, ince uzun boylu kimse
birleşik08:14:53
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Saçak08:14:51
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
melisa08:14:49
Oğul otu
melodi08:14:46
Ezgi
despot08:14:44
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
itidalli08:14:38
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
dessas08:14:35
Düzenci, entrikacı
SİHİRBAZ08:14:33
Büyücü
destur08:14:33
İzin, müsaade
destek08:14:31
Dayanak, dayak
destan08:14:28
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
Sonsuz08:14:26
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Öldürme08:14:23
Öldürmek işi
öyle08:14:16
Onun gibi olan, ona benzer
nefes nefese kalmak08:14:12
soluğu tıkanacak gibi olmak
aydınlanmak08:14:09
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
gönderme belgesi08:14:07
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
plebisit08:14:04
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
ordu08:14:02
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
orak08:14:00
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
oran08:13:57
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
bilmece çözmek08:13:55
bilmecenin cevabını bulmak
JURNAL08:13:53
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
arı beyi08:13:51
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
ÇİZELGE08:13:48
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
demokrasi08:13:46
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
Buzul taş08:13:44
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
mağlûp etmek08:13:43
yenmek
Bilgilik08:13:41
Ansiklopedi
Aşırı08:13:39
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
ŞEREF08:13:34
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
necaset08:13:30
Pislik
REFORM08:13:27
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
amudi08:13:25
Dikey, dikine, dik
kılgı08:13:22
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
ritmik sayma08:13:20
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
dileme08:13:17
Dilemek işi
EMNİYET08:13:15
Güvenlik
esenlikli08:13:13
Esenliği olan
nümayiş08:13:10
Gösteri
otobüs08:13:06
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
manidar08:13:04
Anlamlı olan, manalı
genellikle08:13:01
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
bahtı açık08:12:59
Talihli
yılan gömleği08:12:55
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
cetvel08:12:52
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
sıçramak08:12:52
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Ayak takımı08:12:50
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
marifet08:12:45
Ustalık, hüner, uzmanlık
Üçlü08:12:43
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
hektometre08:12:40
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
yağışsızlık08:12:36
Yağış olmama durumu, kuraklık
kendilik08:12:35
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
ruh bilimci08:12:34
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
saçma sapan konuşmak08:12:31
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
ilham kaynağı08:12:29
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
zırh08:12:26
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
sünni08:12:24
Sünnet ehlinden olan kimse
ALGI08:12:22
Kazanç, alacak
ALAY08:12:19
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
ALET08:12:17
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
ALEV08:12:14
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
AKIM08:12:10
Akmak işi
pozitron08:12:06
Pozitif elektron
alegorik08:12:03
Alegori ile ilgili
Broşür08:12:01
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
yukarı08:11:59
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Periyodik08:11:55
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
orta08:11:54
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
karakabarcık08:11:52
Kara yanık, yanıkara şarbon
omur08:11:51
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Cezir08:11:50
Kök
omuz08:11:49
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
Cahillik08:11:46
Cahil olma durumu, bilgisizlik
enam08:11:46
Yaratılmış bütün canlılar
müzik salonu08:11:44
Müzik dinlenen geniş salon
oluk08:11:41
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
olta08:11:39
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
olgu08:11:37
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
olan08:11:34
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
olma08:11:32
Olmak işi veya durumu
şüphe etmek08:11:30
kuşkulanmak
onur08:11:27
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
onma08:11:25
Onmak işi veya durumu
onar08:11:22
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
onay08:11:20
Uygun bulma, tasdik
açık yeşil08:11:18
Yeşilin bir ton açığı
onat08:11:18
Özenli, düzgün, uygun
saf dışı etmek08:11:12
dizinin dışına çıkarmak
veresiye08:11:09
Karşılığı sonra ödenmek üzere
hahnyum08:11:07
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
cehalet08:11:04
Bilgisizlik, bilmezlik
tamim etmek08:11:02
genellemek
Düzgün08:10:54
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
aşırılık08:10:52
Aşırı olma durumu
Yılan08:10:49
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KAFASI DUMANLI08:10:47
Hafif sarhoş
amade08:10:43
(bir işi) Yapmaya hazır
derde derman olmak08:10:40
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
sedef otu08:10:38
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
salıverme08:10:38
Salıvermek işi
hisseli08:10:36
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kendini düşünmek08:10:31
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
Görgüsüz08:10:28
Görgüsü olmayan
DÜŞMANLIK08:10:24
Düşman olma durumu
yazıt bilimi08:10:20
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
ticaret08:10:18
Türlü ürün, mal vb. alım satımı