SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

geri çekilme03:50:27
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
Esik03:48:55
Çukur yer
rikkat03:47:28
İncelik, naziklik
trakunya03:46:29
bk. çarpan balığı
sözün kısası03:45:45
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
Portekizce03:45:12
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
metalik03:44:35
Madensel, madenle ilgili
Mera03:43:10
Çayırlık, otlak
alacakarga03:42:43
Saksağan
körpe03:42:30
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
ev sineği03:41:41
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
Açık artırma03:38:42
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
vesile03:38:38
Sebep, bahane
ebeveyn03:38:17
Ana ve baba
tıp03:38:08
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
nanemolla03:36:27
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
esim03:32:19
Yelin esişi
cüruf03:32:16
Maden posası, demir boku, dışkı
antipatik03:31:40
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
bilir03:27:42
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
bağırsak askısı03:27:10
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
SODYUM03:24:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
merhale03:24:10
Derece, basamak, aşama, evre
denk03:18:07
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
zarfçı03:13:37
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
dük03:10:55
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
tasfiyehane03:10:28
Arıtım evi, rafineri
03:04:06
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
iktisap etmek03:03:56
kazanmak, edinmek
kaderci03:00:32
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
demek03:00:21
Söylemek, söz söylemek
Hindi02:59:25
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
not vermek02:59:17
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
çıkarcı02:58:53
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
efemine02:58:35
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
kallavi02:57:48
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
eyvah02:57:47
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
akıcılık02:56:53
Akıcı olma durumu
pozitron02:54:36
Pozitif elektron
kredi mektubu02:50:41
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
yemek odası02:45:56
Yemek yenilen oda, salamanje
ibra etmek02:45:24
aklamak
iltizamcı02:42:42
Kesenekçi, mültezim
Koz02:40:05
Ceviz
hece02:39:46
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
çamaşır02:36:10
İç giysisi
arıtıcı02:35:10
Arıtma özelliği olan
beceriklilik02:31:46
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
ETKİN02:31:36
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
elifba02:29:39
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
Boyama02:25:50
Boyamak işi
Ot02:25:16
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
hemen hemen02:25:05
Nerede ise, az zaman sonra
birlik02:20:39
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
dirlik02:20:05
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
frank02:19:22
Fransız para birimi
âlim02:18:29
Bilgin
yara izi02:16:10
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
BASI02:13:16
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
mihrak02:12:35
Odak
tuzağa düşmek02:12:19
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
galibiyet02:11:29
Yenme, yengi
sınır boyu02:08:23
Ülke sınırları
vagina02:08:11
Döl yolu, vajina
Lüks02:07:52
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
anacıl02:04:30
Anasına düşkün (çocuk)
lik02:01:39
bk. -lık / -lik
kitap açacağı02:01:37
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
aspiratör02:00:08
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
istif01:58:35
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
gök ada01:56:21
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
stant01:55:16
At yarışlarında seyirci tribünü
tenakus01:54:54
Azalma, eksilme
nikbinlik01:54:54
İyimserlik, optimizm
kan dolaşımı01:50:16
bk. dolaşım
AKICI01:46:29
Akma özelliği olan
el birliği etmek01:40:35
birlikte davranmak, dayanışmak
kap01:40:23
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Cariye01:39:03
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
temizleme01:38:03
Temizlemek işi
gerginlik01:36:09
Gergin olma durumu
şişmanca01:35:45
Oldukça şişman, biraz şişman
sıtmalanma01:33:18
Sıtmalanmak işi
fulya01:31:42
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
nakıs01:31:34
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
Seki01:23:36
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
peltek01:20:45
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
yolsuz01:20:33
Yolu olmayan
paydaş01:20:09
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
EDEBİYAT01:17:30
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
yergici01:17:28
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
pasif01:17:06
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
sezon01:16:41
Mevsim
tinselcilik01:16:31
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
pikap01:14:28
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
ZİR01:10:32
Alt, aşağı
hafifseme01:08:49
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
eza01:06:05
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
tavsif01:05:42
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
derebeylik01:03:26
Derebeyi olma durumu
pusula01:02:06
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
peşi sıra01:02:04
Arkasından, ardından, ardı sıra
iğdiş etmek01:00:59
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
tezyin etmek01:00:43
bezemek, süslemek, donamak
kuru temizleyici01:00:35
Kuru temizleme yapan kimse
TUTAMAK00:59:37
Tutamaç
rahat00:59:22
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
enberi00:59:21
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
Elçi00:58:49
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
tutam00:58:13
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
Randevu00:56:54
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
göksel00:56:51
Gökle ilgili, semavî
atfetmek00:55:34
Yöneltmek, çevirmek
kıymetlilik00:55:13
Değerlilik
kibirli00:54:47
Kendini büyük gören, büyüklenen
çipil00:54:17
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
mükafat00:53:55
Ödül
ilerleme00:53:04
İlerlemek işi
maruf00:51:48
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
ASUDE00:50:55
Sessiz, rahat, sakin
somut00:49:30
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
kabiliyet00:45:53
Yetenek
bütünleşme00:45:27
Bütünleşmek işi
almanca00:45:26
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
kor00:45:16
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
gök bilimi00:44:49
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
güçlük çıkarmak00:42:57
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
ZÜRRİYET00:40:43
Döl, soy sop, sulp
halk bilimi00:39:38
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
zeki00:35:42
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek