SADAKAT

1.İsimİçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Cümle 1: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. - R. H. Karay

Son Arananlar

mayistra01:17:36
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
kelek01:17:34
Olgunlaşmamış ham kavun
seçimlik01:17:27
Seçme işine konu olma
karnaval01:17:12
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
lenfa01:17:11
Lenf
alıç01:17:02
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
kalas01:16:32
Kalın biçilmiş uzun tahta
bağlamak01:16:30
Düğümlemek
Kuma01:16:20
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
mey01:16:10
Şarap
hesaba almak (veya hesaba katmak)01:16:10
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
çiçeklik01:15:49
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
orun01:15:46
Özel yer
dülger01:15:45
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
döl eşi01:14:47
Etene, son, meşime
zararda olmak01:14:37
alış verişte kâr elde edememek
ezilmiş01:14:29
Ezik duruma gelmiş
Çingene01:14:28
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
araklama01:14:12
Araklamak işi, çalma, aşırma
almanca01:14:00
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)01:13:59
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
kuru fasulye01:13:47
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
Göl ayağı01:13:41
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
cana01:13:21
Sevgiliye hitap sözü
yazmak01:13:19
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
habersiz01:13:15
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
ALLIK01:13:14
Al olma durumu
evropiyum01:13:13
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
lerzan01:12:46
Titrek
bamya01:12:14
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
imren01:11:28
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
bir defada01:11:18
ara vermeksizin
gedikli01:10:37
Gediği olan
ANT01:10:19
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
ay balığı01:10:05
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
loğlama01:10:04
Loğlamak işi
resmi01:09:56
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
Yaratımcı01:09:50
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
eti01:09:15
Hitit
abide01:09:08
Anıt
cinsi01:08:14
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
APAÇIK01:08:03
Çok açık, çok belirgin
hattatlık01:07:54
Hattat olma durumu
haşiş01:07:45
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
toplu tartışma01:07:34
Forum
dulluk01:07:25
Dul olma durumu
örneğin01:07:19
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
HURİ01:06:32
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
soğukluk01:06:20
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
uzun boylu01:06:19
Boyu uzun olan
yeğen01:06:13
Birine göre kardeşinin çocuğu
mahpus01:06:05
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
taş yuvarı01:06:05
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
tersleme01:05:52
Terslemek işi
erişmek01:05:50
Bir yere ulaşmak, varmak
taba01:05:40
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
KAYA TUZU01:05:31
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
dimağ01:05:29
Beyin
güneşlik01:04:47
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
istintak01:04:36
Sorgu
latifeci01:04:05
Şakacı
tersi01:03:58
bk. Tirsi
kuyumculuk01:03:44
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
zorbalık01:03:42
Zorba olma durumu
hidrojen01:03:38
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
peygamber01:03:03
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
silisyum01:03:00
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
etokrasi01:02:20
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
anlamlı01:02:03
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
düğün çorbası01:01:53
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
malî yıl01:01:31
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
şampiyona01:01:27
Şampiyonluk yarışması
elöpen01:01:22
Kertenkele
kara yağız01:01:18
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
Beylik01:01:11
Bey olma durumu
bacak01:01:05
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
saldırı01:01:05
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
erketeci01:00:59
Dikizci, gözcü
kapitalizm01:00:58
Anamalcılık
heyulâ01:00:36
Korkunç hayal
Saygı01:00:17
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
dedikodu01:00:08
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
merdane00:59:42
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
Muhbir00:59:41
Haber ulaştırıcı, haber veren
Slav00:59:38
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
mürdüm00:58:13
Mürdüm eriği
batak çulluğu00:58:08
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
galatıhis00:57:51
Duygu yanılması, yanılsama
olası00:57:50
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
MÜŞFİK00:57:47
Sevecen, şefkatli
renkleme00:57:15
Renklemek işi
kanava00:56:13
bk. kanaviçe
karasakız00:56:05
Zift
nostalji00:55:26
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
Onama00:55:17
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
şebabet00:55:14
Gençlik veya gençlik yılları
güre00:54:42
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
yakamoz00:54:29
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
ittifak00:54:28
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
İsviçreli00:54:21
İsviçre halkından olan (kimse)
Aşağılamak00:53:52
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
hayati00:53:10
Hayatla ilgili
beğenme00:53:06
Beğenmek işi
Masa topu00:53:05
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
farazi00:52:15
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
limonata00:52:06
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
Papaz00:52:02
Hristiyan din adamı
kaygılı00:52:01
Kaygısı olan, üzüntülü
ata00:52:00
Baba
Atışmak00:51:40
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
hikmet00:51:19
Bilgelik
salepgiller00:51:11
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
hainlik etmek00:50:10
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
öze00:49:48
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
seviye00:49:41
Düzey
kemlik00:49:37
Kötülük
MÜSTESNA00:49:35
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
ak Arap00:49:30
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
gözetlemek00:49:27
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
sahip00:49:11
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
meridyen00:48:56
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
Sanskrit00:48:40
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
kakaç00:48:27
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
polis noktası00:48:15
Polis görev yeri
amfiteatr00:48:15
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
-ağan / -eğen00:48:14
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
fıçı00:48:04
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
yavuz00:47:58
Kötü, fena
yılan gömleği00:47:46
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
şita00:47:39
Kış