Süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

asetik asit00:58:10
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
gümrükçü00:57:27
Gümrük görevlisi
finalizm00:56:12
bk. erekçilik
burjuva00:55:42
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
yapmacık00:55:05
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
Dikey00:54:26
Dik olarak
galip gelmek00:54:26
yenmek, üstün gelmek
Hiç kimse00:54:18
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
mütearife00:54:17
Aksiyom, belit
RASYONEL00:53:40
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
sit00:52:18
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
Salacak00:51:47
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
maroken00:51:44
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
hidrokarbon00:51:26
Karbon ve hidrojen birleşiği
alaycılık00:51:13
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
kepenk00:51:08
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
ark00:51:03
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Palas00:51:00
Lüks otel veya gösterişli yapı
hektometre00:50:57
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
rakım00:50:54
Yükselti
mis00:50:37
Güzel kokulu bir madde
bal özü00:49:54
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
aysfild00:49:39
Buzla, bankiz
güç mevkide kalmak00:48:57
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
yıpratmak00:48:24
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
etokrasi00:47:53
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
antisemit00:47:48
Yahudilik aleyhtarlığı
hürmetli00:47:32
Saygılı
varsıl00:46:04
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
Göbel00:45:47
Babası belli olmayan çocuk, piç
kefiye00:45:17
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
BELEŞÇİ00:45:07
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
dekorcu00:45:07
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
ateş basmak00:44:43
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
yönelme durumu00:43:11
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
badana00:43:01
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
teamül00:42:54
İş, davranış
ayrıklık00:42:41
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
aramak00:42:32
Bir yöntem bulmaya çalışmak
barış00:42:30
Barışmak işi
kız vermek00:41:43
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
petrol00:41:26
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
eytam00:41:05
Yetimler
cıyaklama00:40:45
Cıyaklamak işi
tasfiye etmek00:40:31
arıtmak, temizlemek
evlilik dışı00:40:01
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
yücelik00:39:55
Yüce olma durumu, ulviyet
sarih00:38:37
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
huysuzluk00:37:59
Huysuz olma durumu
Eda00:37:49
Davranış, tavır
Sinek00:37:26
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
radyasyon00:36:53
Işınım
karasal00:36:15
Kara (I) ile ilgili, berrî
serbest vuruş00:35:09
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
sorumluluk00:35:09
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
ehem00:35:07
Çok önemli
yaslanmak00:33:47
Güvenmek
Hesaplı00:33:27
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
yozlaşmak00:33:22
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
İhtilal00:32:32
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
dünya görüşü00:32:02
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
üniversal00:31:34
Evrensel
muşta00:30:43
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
Hasımlık00:30:40
Hasım olma durumu
kızıl ötesi00:30:33
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
ıtırlı00:30:26
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
üzerine atmak00:30:01
bir suçu birine yüklemek
şal00:28:30
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
hısımlık00:27:44
Hısım olma durumu, karabet
ayaklı00:27:38
Ayağı olan
yunanlı00:26:16
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kesme00:25:38
Kesmek işi
Üçgül00:25:36
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
ikiz00:25:23
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
adilik00:25:16
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
insaf etmek00:24:44
acımak, hakkını tanımak
karateci00:24:17
Karate yapan kimse
izmaritgiller00:24:06
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
KIraat etmek00:23:12
okumak
dostça00:23:07
Dosta yakışır (biçimde)
kamet00:23:06
Boy, endam
Alize00:22:46
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
yılan kavı00:22:42
bk. yılan gömleği
müşkülpesent00:22:25
Güç beğenen, titiz
Zeveban00:22:16
Erime
prezidyum00:21:22
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
sekili00:21:21
Sekisi olan
palyatif00:20:05
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
İŞVELİ00:19:25
Nazlı, cilveli, edalı
koyu kırmızı00:19:16
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
kanaat getirmek00:19:05
kanmak, aklı yatmak, inanmak
baraj ateşi00:18:27
Yoğun yaylım ateşi
Adana kebabı00:17:44
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
aptallık00:17:22
Aptal olma durumu veya aptalca iş
Teknik00:17:00
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
abadî00:14:55
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
şaki00:14:39
Haydut, eşkıya
ıstırap00:14:18
Acı
Dosya00:14:09
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
derdest00:13:53
Yakalama, tutma, ele geçirme
akar00:12:09
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
kütle00:11:58
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
revak00:11:49
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
ziynet00:10:32
Süs, bezek
etajer00:10:28
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
darülâceze00:09:43
Düşkünler evi
kazmaç00:09:36
bk. kazaratar
salepgiller00:09:20
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
Zahmet00:09:18
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
herek00:09:07
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
tandem00:08:35
İki kişilik bisiklet
okutman00:08:32
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
seçki00:07:52
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
agitato00:07:52
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
Talimatname00:07:32
Yönetmelik
müreffeh00:07:31
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
Adap00:07:03
Töre
yetim00:06:51
Babası ölmüş olan çocuk
orak00:06:13
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
verdi00:06:00
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
faraziye00:05:59
Varsayım, hipotez
müminlik00:04:54
Mümin olma durumu
otsu00:04:15
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
otobüs00:04:00
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
dantela00:03:58
bk. dantel
sallantı00:03:57
Sallanmak işi
enjeksiyon00:02:30
İğne yapma, iğne vurma
Kumuk00:01:54
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
yara00:00:34
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
gerdanlık00:00:24
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye