parasal

1 Sıfat

Para ile ilgili, para bakımından, nakdî