Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

eşlem12:41:46
Kopya
Caka12:41:45
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
yılkı12:41:45
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
aferin12:41:38
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
Bülbül12:41:33
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
yapak12:41:32
bk. yapağı
acınmak12:41:29
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
karabakal12:41:29
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
eşref12:41:28
Çok onurlu, çok şerefli
Enam12:41:25
Yaratılmış bütün canlılar
Teker12:41:23
Tekerlek
Eğsi12:41:22
Ucu yanmış odun, köseği
kağıt oyunu12:41:19
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
YETKE12:41:13
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
Salacak12:41:12
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
çobanaldatan12:41:07
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
Geçimlilik12:40:54
Geçimli olma durumu
cilacı12:40:49
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
muhafazakâr12:40:48
Tutucu
teşhir etmek12:40:38
göstermek
imtihan12:40:23
Sınav
yoksunluk12:40:07
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
yasa koyucu12:40:07
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
ustalaşma12:39:57
Ustalaşmak durumu
oltu taşı12:39:46
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
süne12:39:41
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
ispirtolu12:39:38
İspirtosu olan
MOLİBDEN12:39:33
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
mirasyedi12:39:23
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
borak12:39:15
Bor (I)
HALK OYLAMASI12:39:07
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
uza devim12:39:06
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
acırga12:39:05
Yaban turpu
basınç12:39:04
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
dönüşüm12:39:00
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
vebal12:38:59
Günah
tahtaboş12:38:58
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
sağır12:38:58
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
kalabalık12:38:44
Çok sayıda insan topluluğu
yontu12:38:42
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
ilgi göstermek12:38:37
ilgisini esirgememek, belli etmek
farba12:38:36
Fırfır, farbala
eyyam ağası12:38:29
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
kontak açmak12:38:24
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
rahatlama12:38:24
Rahatlamak işi
Ürküntü12:38:23
Ürkme duygusu, tevahhuş
Çoğalma12:38:23
Çok duruma gelme, artma
midilli12:38:19
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
Uygar12:38:18
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
asker kaçağı12:37:52
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
peygamber çiçeği12:37:47
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
zıt gitmek12:37:42
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
renk körü12:37:40
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
yıl12:37:38
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
SAĞGÖRÜ12:37:37
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Şamandıra12:37:32
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
bünye12:37:26
Vücut yapısı
mukavele yapmak12:37:23
sözleşmek
ziyan12:37:21
Zarar
Doyum12:37:18
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
nakletme12:37:17
Nakletmek işi
zorba12:37:10
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
ritmik sayma12:37:07
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
limitet12:37:02
Sınırlandırılmış, sınırlı
dâhilî deniz12:37:01
bk. iç deniz
FETRET12:37:01
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
telve12:36:50
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
imitasyon12:36:50
Taklit, taklit etme
cennet12:36:18
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
zer12:36:17
Altın
RAHLE12:36:15
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
Eğretileme12:36:13
İstiare, iğretileme
ezgin12:36:11
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
utanmaz12:35:55
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
basım evi12:35:54
Bası işi yapılan yer, matbaa
kapitülâsyon12:35:49
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
ikinci12:35:41
İki sayısının sıra sıfatı
saygısız12:35:35
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
kambiyo12:35:17
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
CERİHA12:35:14
Yara
tatlı su kayası12:35:13
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
nadir12:35:13
Seyrek, az, az bulunur
Bunama12:35:09
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
ziyafet çekmek (veya vermek)12:35:08
konukları yemekli ağırlamak
kullanılmış12:34:57
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Besili12:34:53
Semiz, semirtilmiş
SERÜVEN12:34:43
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
gece gündüz12:34:35
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
başarım12:34:30
Elde edilen bir başarı
Hayırsever12:34:25
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
elmabaş12:34:21
Tepeli dalgıç
Güç12:34:03
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
kolaylıkla12:33:55
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
rahne12:33:47
Gedik, yarık
İN12:33:46
İndiyum"un kısaltması
balık baştan kokar12:33:42
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
maşala12:33:40
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
nazar12:33:36
Bakış, bakma, göz atma
Utanma12:33:27
Utanmak durumu, teeddüp
muhalif12:33:24
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
iğne deliği12:33:23
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
ani12:33:17
Bir anda oluveren, apansız
kulluk12:33:15
Kul olma durumu, kölelik
beden12:33:09
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
çobanlama12:32:57
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
DURU12:32:50
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
edi12:32:33
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
Gece kıyafeti12:32:32
Gece giyilen elbise
Gururlu12:32:15
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
kaderci12:32:10
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
güçlü12:32:04
Gücü olan
Göl ayağı12:32:04
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
şırınga12:31:58
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
AD12:31:57
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
memur12:31:48
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
Ahır12:31:46
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
süyek12:31:45
bk. cebire
gürültü patırtı12:31:45
Kavga, gürültü
Kala12:31:39
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
Çentik12:31:37
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
ifade etmek12:31:28
anlatmak
ölçek12:31:26
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
mazruf12:31:26
Zarf içine konmuş, zarflı
deizm12:31:25
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
DİKEY12:31:21
Dik olarak
solocu12:31:20
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
Yergi12:31:10
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
mirasçı12:31:06
Kendisine miras kalan, varis
dünya12:30:57
Üstünde yaşadığımız gök cismi
simgesel12:30:34
Sembolik