Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Yele06:07:17
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
verimlilik06:05:14
Verimli olma durumu
sergüzeşt06:05:03
Serüven, macera
Avustralyalı06:04:07
Avustralya kökenli olan (kimse)
HOMOJEN06:03:32
Bağdaşık, mütecanis
skor06:02:16
Durum veya sonuç
polis noktası06:01:32
Polis görev yeri
batıl06:01:31
Doğru ve haklı olmayan
Katana06:01:11
bk. kadana
elvan06:00:58
Renkler
Dövüşçü06:00:04
Dövüşen kimse
evç05:59:38
En yüce yer
izdivaç05:56:50
Evlenme
met05:56:49
Gelgit olayında denizin kabarması
GURME05:56:17
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
sağbeğeni05:56:12
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
çalmak05:55:27
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
sefahat05:54:25
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
dişil05:54:21
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
Sakınma05:54:13
Sakınmak işi, içtinap
yüksek ses05:54:12
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
yüksek05:54:09
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
yücelik05:54:03
Yüce olma durumu, ulviyet
laktaz05:54:01
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
Ayıp05:53:55
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Teşkil05:53:43
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
vuru05:53:32
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
gül05:53:32
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
viyolonsel05:53:20
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
uygar05:53:02
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
yetik05:52:56
Yetişmiş, erişmiş, büyümüş
utanmaz05:52:52
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
manikür05:52:50
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
utanç05:52:46
Utanma duygusu, hicap
Kavmiyat05:52:43
Etnografya
basın05:52:36
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
urağan05:52:28
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
ummak05:52:21
Sanmak, tahmin etmek
iflâh05:52:08
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
toygar05:51:44
Tarla kuşu
argüman05:51:40
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
toprak05:51:29
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
zekâ yeteneği05:51:28
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
tirbuşon05:51:26
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
sindirim sistemi05:51:18
bk. sindirim aygıtı
tetkik etmek05:51:08
incelemek
Falez05:51:06
bk. yalı yar
bağ çubuğu05:51:02
Asma fidesi
telif05:50:53
Uzlaştırma
kaşkol05:50:51
Boyun atkısı
telesinema05:50:51
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
tecrit05:50:17
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
hunnak05:50:08
Boğak, anjin
vurgu05:50:00
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
iare05:49:51
Eğreti verme, ödünç verme
erekçilik05:49:49
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
ikilem05:49:40
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
kandilli05:49:37
Kandili olan
SAYLAV05:49:37
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
taktir05:49:25
Damıtma, imbikten çekme
dehşetli05:49:24
Korku veya ürküntü veren
Gitar05:49:17
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
Nebati05:49:10
Bitki ile ilgili, bitkisel
olan05:49:01
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
bani05:48:55
Kurucu
renksemez05:48:36
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
elemge05:48:36
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
mahcup05:48:16
Utangaç, sıkılgan
yer elması05:48:01
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
fikir05:47:55
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
Revaç05:47:51
Geçerli ve değerli olma, sürüm
rical05:47:45
Erkekler
rekonstrüksiyon05:47:34
Yeniden kurma
paçavra hastalığı05:47:29
Grip, nezle, enflüenza
parçacık05:47:08
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
nazar boncuğu05:47:05
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
sergen05:46:58
Raf
nakisa05:46:55
Eksiklik, kusur
hassaslık05:46:53
Hassas olma durumu, hassasiyet
yalamak05:46:46
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
karavaş05:46:39
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
muzaffer05:46:35
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
dingi05:46:29
Bir çifte kürekli küçük patalya
muz05:46:29
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
muvakkat05:46:24
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
tepe05:46:17
Bir şeyin en üstteki bölümü
mink05:46:16
bk. vizon
bakire05:46:13
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
seans05:46:08
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
şamama05:45:43
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
pu05:45:38
Plütonyum"un kısaltması
milliyetçilik05:45:35
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
milliyet05:45:33
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
milat05:45:25
İsa peygamber"in doğduğu gün
Sağır05:45:24
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
yahut05:45:06
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
li05:44:33
Lityum "un kısaltması
ateşin05:43:49
Ateşli, coşkun
kimono05:42:29
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
kilermeni05:42:24
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
İmbik05:42:18
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
kayağan05:42:14
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
eçhel05:42:03
Çok cahil, çok bilgisiz olan
BÜYÜMEK05:41:59
Yetişmek
işmar05:41:58
El, göz veya baş ile yapılan işaret
işlemek05:41:52
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
pingpong05:41:47
Masa topu, masa tenisi
estamp05:41:19
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
hayal etmek05:40:32
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
havlu05:40:29
Kurulanmaya yarar havlı bez
havlı05:40:27
Havı olan
havan05:40:21
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
harcıâlem05:40:13
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
hanım05:39:56
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
hamel05:39:45
Koç burcu
görgü05:39:37
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
vasiyet etmek05:39:23
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
firavun05:38:42
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
fakülte05:38:19
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
fabl05:38:08
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
kurutma05:37:32
Kurutmak işi
ateşe dayanıklı05:37:25
aşırı ısıdan zarar görmeyen
ÖNCECİLİK05:36:56
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
enteresan05:36:33
İlgi çekici, ilginç
plâk05:35:44
Metal yaprak, plâka
filolojik05:34:33
Filoloji ile ilgili
terilen05:34:03
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
değer vermek05:33:26
değerli saymak, önem vermek
simsar05:32:42
Komisyoncu
Çörek05:31:14
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi