Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Muhasip19:21:09
Sayman, muhasebeci
sal yarışı19:21:04
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
KURAM19:20:59
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
gamze19:19:53
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
KUNDA19:19:53
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
rutubet19:19:26
Yaşlık, nem
art düşünce19:18:23
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
piç kurusu19:17:46
Soysuz ve yaramaz çocuk
hissi19:17:19
Duygusal
Çulluk19:14:57
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
farazi19:14:01
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
SODYUM19:13:01
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
musluk19:12:32
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
özgül19:12:13
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
emekli19:11:37
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
iyilik19:11:34
İyi olma durumu, salâh
başbuğ19:09:00
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
Cücük19:08:43
Filiz, tomurcuk
erkan19:08:35
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
durum vaziyeti19:06:46
Görünüş
Lezzet19:06:26
Ağız yoluyla alınan tat
rantçı19:05:45
Rant işiyle uğraşan kimse
Yaymak19:05:24
Birçok kimseye duyurmak
demode19:04:23
Modası geçmiş olan
afi19:03:40
Gösteriş, çalım, caka
kinli19:03:36
Öç almak isteyen, kin tutan
isyankâr19:02:53
Baş kaldırıcı, isyancı
Ada19:01:39
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
NET19:00:40
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
Özlem18:59:58
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
bakanlık18:59:37
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
salâh18:58:41
Düzelme, iyileşme, iyilik
yıldırak18:58:23
Süheyl
ilmi18:58:18
Bilimsel
katalpa18:58:15
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
darılma18:58:14
Darılmak işi
yıl18:58:11
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
alakadar18:57:36
İlgili, ilgili bulunulan
dizem18:57:28
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
FEL18:57:12
Görüngü
garp18:56:52
Batı
bicili18:56:48
bk. cicili bicili
yat18:56:27
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
çörek18:56:00
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
istavrit18:54:44
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
Dar18:54:29
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
coşku18:54:23
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
BEN18:54:00
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
tezkere18:52:59
Pusula
süregelen18:52:38
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
olmamış18:52:12
Olgunlaşmamış, ham
ahenk kaidesi18:51:21
bk. ünlü uyumu
kerevit18:50:28
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
alg18:50:02
Su yosunu
bağırsak askısı18:49:59
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
oha18:49:09
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
ova18:48:11
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
oma18:47:30
Kalça kemiği
aşiyan18:47:24
Kuş yuvası
ley18:47:09
Rumen para birimi
lif18:46:27
Çok ince ve uzun parça
Ahlak18:46:05
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Menşe18:45:20
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
lir18:44:59
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
x18:44:33
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
fabl18:44:11
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
Alışkın18:44:09
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
diskotek18:44:00
Plâk, ses bandı koleksiyonu
U18:43:20
Uranyum"un kısaltması
fırın18:42:58
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
nevroloji18:42:17
bk. nöroloji
İnce yapılı18:41:35
Narin, nazik, zayıf
mat18:41:12
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
mai18:39:21
Mavi
yazanak18:39:11
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
İki18:38:42
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
çökme18:38:36
Çökmek işi, inhitat
mum18:37:54
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
HİBE18:37:32
Bağışlama, bağış
kir18:37:12
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
Ulu18:36:51
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Teşhis18:36:30
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
AÇIK OTURUM18:35:22
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
marifet18:34:51
Ustalık, hüner, uzmanlık
ŞEFKATLİ18:34:31
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
erotik18:33:45
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
Hakimiyet18:33:36
Egemenlik
Çıplak18:33:08
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
tayf18:32:34
Görüntü, hayalet, ruh
dinleme18:30:15
Dinlemek işi
şiir18:29:55
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
manifesto18:29:55
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Yiyecek18:29:54
Yenmeye elverişli olan her şey
cinsi18:28:00
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
ÖZEZERLİK18:27:58
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
gram18:27:56
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
Ses bilgisi18:27:41
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
çizgili18:26:51
Üzerinde çizgi bulunan
rint18:26:12
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
vasistas18:25:07
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
KARAKTERİZE ETMEK18:24:35
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
asmak18:23:47
Üzerine takınmak, kuşanmak
reha18:23:35
Kurtuluş, kurtulma
raca18:23:03
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
dâhilî deniz18:22:20
bk. iç deniz
izahat18:21:40
Açıklamalar
bölüştürme18:21:20
Bölüştürmek işi
rulo18:20:33
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
nötr18:20:11
Tarafsız, yansız
Ani18:18:36
Bir anda oluveren, apansız
toy18:18:34
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
Mutlu18:18:19
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
Hindi18:17:56
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
gece kuşu18:17:21
Gece gezmesini seven kimse
Hiper18:17:00
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
matara18:16:57
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
bulamaç18:16:17
Sulu, cıvık hamur
vardiya18:14:43
Gemilerde beklenen nöbet
Sinolog18:13:56
Sinoloji bilgini
Hisar18:13:20
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
imdat18:11:11
Tehlikede olana yapılan yardım
yazın18:11:07
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
KARİKATÜR18:10:00
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
füzen18:09:40
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
inkârcı18:07:11
İnkâr eden kimse
sıvı18:05:30
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
gaz18:05:01
Tül
hasır otu18:03:37
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
tedricen18:02:54
Azar azar; giderek, gittikçe
rüşvet almak18:02:53
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek