Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Muhasip15:01:49
Sayman, muhasebeci
salacak15:00:50
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
ehliyet14:59:25
Üstat, uzluk
Statolit14:59:15
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
sure14:59:14
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
yüzücü14:59:01
Yüzme sporu yapan kimse
kındıra14:59:00
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
ZİRKONYUM14:58:00
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
pazarlama14:57:32
Pazarlamak işi
maymuncuk14:57:28
Küçük maymun
aşağılık14:56:54
Aşağı olma durumu, adilik
umde14:56:04
İlke, prensip
salisen14:55:58
Üçüncü olarak
sahneye koymak14:55:54
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
nas14:55:47
Açıklık, açık ve kesin yargı
musevi14:55:46
Musa Peygamberin dininden olan kimse
külek14:54:56
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Cam14:54:53
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
sel14:54:49
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
aylak14:54:47
İşsiz, boş gezen, avare
Nazlı14:54:46
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
hazan14:54:40
Güz, sonbahar
hav14:54:38
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
Tutu 14:54:27
Rehin, ipotek
fanti14:54:24
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
şoset14:54:23
Kısa çorap
engelsiz14:54:19
Engeli olmayan, mâniasız
alındı14:54:07
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
günahsız14:54:06
Günahı veya suçu olmayan
GÜCÜMSEME14:53:31
Gücümsemek işi veya durumu
tarla faresi14:53:20
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
danışıklı14:52:47
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
natır14:52:46
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
terek14:52:41
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
manevi14:52:35
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
Hiper14:51:42
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
Kurulu14:51:26
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
açıktan14:50:48
Bir yerin uzağından
sömürge14:50:25
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
velinimet14:50:22
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
tamam14:50:21
Bütün, tüm
şita14:50:20
Kış
batıl14:49:50
Doğru ve haklı olmayan
aldatma14:49:46
Aldatmak işi
arı14:49:40
Temiz, münezzeh
göz altı kremi14:49:27
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
alçaklık14:48:59
Alçak olma durumu
mu14:48:51
bk. mı / mi
sakınma14:48:43
Sakınmak işi, içtinap
güneş tacı14:48:37
Güneş atmosferinin alevli bölümü
haber14:48:31
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
çavmak14:45:58
Dağılıp yayılmak, saçılmak
ARMADA14:45:58
Donanma
ilerleyiş14:45:32
İlerlemek işi veya biçimi
süzmek14:45:27
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
Hitam14:44:54
Son, bitim
birbiri14:44:08
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
çökelek14:44:07
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
menşur14:44:06
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
türedi14:42:08
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
nanemolla14:41:40
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
hamule14:41:20
Yük
mezuniyet14:41:10
İzinli olma durumu
muhtemel olmak14:40:08
umulmak, beklenmek
gözetme14:39:42
Gözetmek işi
ÖZEZERLİK14:39:38
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
HÜKÜMDARLIK14:38:54
Hükümdar olma durumu
ases14:37:22
Gece bekçisi
hemencecik14:37:22
Çarçabuk, anında
türev14:37:21
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
ful14:37:16
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
venüs14:37:03
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
dalaşma14:37:02
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
bayağı14:36:58
Aşağılık, pespaye
Şark14:36:54
Doğu
Etiyopyalı14:35:57
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
lüle14:35:51
Bükülmüş, dürülmüş şey
erbaş14:35:42
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
taş basmacı14:35:38
Taş basması ile uğraşan kimse
Kaymak14:35:26
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
ebelik14:35:01
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
rüesa14:34:58
Başkanlar
yüzde14:34:38
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
mekanikçilik14:34:38
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
gözetlemek14:34:10
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
ayakta kalmak14:34:04
oturacak yer bulamamak
dağcılık14:33:56
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
ilişik14:33:38
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
KAYIRMA14:32:55
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
tekst14:32:41
Metin (I)
uzunluk14:32:35
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
KIDEM14:32:31
Bir görevde rütbece eskilik
mübalâğalı14:31:28
Abartılı
bad14:31:24
Yel, rüzgâr
yeniçeri ağası14:31:10
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
İsmet14:31:08
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
kıpti14:31:02
Mısır halkından olan kimse
Kavun14:30:40
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
talihsiz14:30:23
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
tabure14:29:57
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
Küçük Asya14:29:35
Anadolu
muş14:28:44
Altı düz, küçük gezinti vapuru
AHRAZ14:28:18
Dilsiz, sağır ve dilsiz
it14:27:54
Köpek
satım14:27:33
Satmak işi, satış
konukçu14:27:17
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
tanıtmalık14:27:07
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
seyyar14:27:07
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
gidip gelme14:26:13
Gidiş, dönüş
öldürmek14:26:10
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
bilgilik14:25:54
Ansiklopedi
pasak14:25:49
Kir
varlık14:25:40
Var olma durumu, mevcudiyet
şatafat14:25:37
Süs ve gösteriş
istical14:25:36
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
Tenezzüh14:25:23
Gezinti
TESADÜFEN14:25:19
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
derece derece14:25:18
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
derme14:25:04
Dermek işi
yansızlık14:24:59
Yansız olma durumu, tarafsızlık
fevkalâde14:24:39
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
Em14:24:38
İlâç, merhem
al14:24:22
Alüminyum"un kısaltması
Minder14:23:12
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
savaşımcı14:23:02
Savaşım veren kimse, mücadeleci
Ova14:22:57
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
İŞLEVCİLİK14:22:48
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
zehap14:22:42
Sanma, sanı, zannetme
yekûn14:22:41
Toplam
birikme14:22:41
Toplanıp yığılma