Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

diyalekt16:51:09
Lehçe
muamele16:51:06
Davranma, davranış
yüzer top16:50:58
Şamandıra
hamaylı16:50:39
bk. hamail
aldırış16:50:24
Aldırmak işi veya biçimi
oylum16:50:12
Hacim, cirim
köstere16:49:59
Tahta rendesi
karar16:49:57
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
kotarma16:49:55
Kotarmak işi
Kaliteli16:49:54
Nitelikli
Yaşa16:49:51
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
selamlama16:49:44
Selâmlamak işi, selâm verme
gürültülü16:49:37
Gürültüsü olan
Ramazan Bayramı16:49:37
Şeker Bayramı
mayhoşluk16:49:32
Mayhoş olma durumu
gazel16:49:29
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
varmak16:49:27
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
pos16:49:24
(bıyık için) Gür ve uzun
emirber16:49:11
Emir eri
jogging16:49:09
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
keçisağan16:49:07
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
Özveri16:49:01
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
kabul salonu16:49:00
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
hikmet16:48:58
Bilgelik
önerge16:48:46
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Müessese16:48:35
Kuruluş, kurum (I)
züppeleşme16:48:28
Züppeleşmek işi veya durumu
Erke16:48:22
Enerji
bahar nezlesi16:48:16
bk. saman nezlesi
Mançu16:48:16
Mançurya halkından olan kimse
Büyük harf16:48:15
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
derebeylik16:48:13
Derebeyi olma durumu
kaybetmek16:48:09
Yenik düşmek, yenilmek
bahane16:48:08
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
fikir (veya birinin fikrini) almak16:48:03
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
CİNNET16:47:57
Delilik
değerlilik16:47:29
Değeri olma durumu, kıymetlilik
bibliyograf16:47:26
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
mensucat16:47:09
Dokuma, dokumalar, tekstil
faydalanma16:46:39
Yararlanma
uyarıcı16:46:37
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
tanzimat16:46:17
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
tenasüp16:46:15
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
yaralama16:46:12
Yaralamak işi
dış beslenme16:46:07
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
sentetik16:45:59
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
cıda16:45:54
Mızrak
Haymatlos16:45:43
Vatansız
ispanya16:45:42
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
lânetlemek16:45:20
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
mefkûre16:45:14
Ülkü, ideal
natır16:44:58
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
Birçoğu16:44:56
Çok sayıda olan kimse veya şey
istim16:44:55
İslim
sadak16:44:52
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
merkeziyetçilik16:44:51
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
sıkı düzen16:44:50
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
paçavra hastalığı16:44:47
Grip, nezle, enflüenza
rüşvet16:44:43
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
supara16:44:41
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
muharrer16:44:19
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
ALKA EVLİ16:44:14
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
keyfi16:44:12
İsteğe bağlı olan
işinin adamı16:43:58
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
tefe16:43:49
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
geciktirme16:43:31
Geciktirmek işi, tehir
konuşma16:43:23
Konuşmak işi
katmak16:43:07
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
Trent16:43:05
Eğilim
bedhah16:42:46
Kötülük isteyen, kötü yürekli
ayakçı16:42:27
Ayak işlerinde kullanılan kimse
vay16:42:08
Şaşma anlatır
filolojik16:41:34
Filoloji ile ilgili
paranın üstü16:41:30
satın alınan şeyin tutarından artan para
Teorem16:41:21
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
eskime16:41:13
Eskimek işi
uzay istasyonu16:41:11
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
girginlik16:41:01
Girgin olma durumu
rüesa16:40:58
Başkanlar
ceride16:40:45
Gazete
elezer16:40:42
Sadist
imek16:40:41
bk. ek fiil
ladin16:40:30
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
tersane16:40:23
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
mikrometre16:40:19
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
maron16:40:18
Kestane rengi
isnat16:40:16
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Kimlik16:40:03
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
adaptör16:40:02
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
namaz niyaz16:39:59
İbadet
amudufıkarî16:39:54
Omurga kemiği, bel kemiği
birden16:39:47
Bir defada, hepsi bir arada
kadeh16:39:45
İçki içmeye yarar küçük bardak
kaynak suyu16:39:34
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Kota16:39:26
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
kanun yoluyla16:39:22
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
dil16:39:20
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
arz talep kanunu16:39:15
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
göz yummak16:39:09
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
toplu16:39:03
Topu olan
CILKAVA16:39:01
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
ful16:39:00
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
ulviyet16:38:58
Yücelik
tamir etmek16:38:57
onarmak
gelberi16:38:54
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
Acep16:38:54
Acaba
kene16:38:52
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
domates16:38:48
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
yükselmek16:38:45
Güçlenmek, şiddetlenmek
saten16:38:43
Atlas
baykuşgiller16:38:41
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
acele etmek16:38:38
çabuk davranmak, ivmek
muflon16:38:37
Yabanî koyun, argali
Müteveffa16:38:35
(insan için) Ölmüş, ölü
duyumsama16:38:30
Duyumsamak durumu
diftong16:38:29
İkili ünlü
empoze16:38:28
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
uzama16:38:28
Uzamak durumu
atlet16:38:27
Atletizmle uğraşan kimse
dingil16:38:26
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
arduaz16:38:24
Kayağan taş, kayrak
Kuvvetölçer16:38:20
Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre
rikkatli16:38:20
Duygulu, sevecen
intihar16:38:18
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
ödemek16:38:18
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
dövüşken16:38:17
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
çarpış16:38:14
Çarpmak işi veya biçimi
bir daha16:38:13
bir kez daha
piton16:38:11
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
yetinme16:38:07
Yetinmek işi, kanaat, iktifa