Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Muhasip10:54:23
Sayman, muhasebeci
Kuşatma10:54:18
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
yabanî mercanköşk10:54:14
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
uluslar arası10:54:11
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
kan bilimci10:53:59
Kan bilimi uzmanı, hematolog
serüvenci10:53:49
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Avuç10:53:43
Elin iç tarafı
uzlaşmalı10:53:37
Aralarında uzlaşma bulunan
birtakım10:53:25
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
sarhoş olmak10:53:20
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
buzul taş10:53:19
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
güç beğenir10:53:15
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
hoşlanma10:53:07
Hoşlanmak işi
rüşvet vermek10:53:01
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
gözlük10:52:54
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
sulama10:52:41
Sulamak işi
larva10:52:34
Kurtçuk
Gurultu10:52:22
Guruldama sesi
geçmiş zaman sıfat-fiili10:52:12
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
sahip olmak10:52:04
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
global10:51:58
Toptan, toplam
afili10:51:56
Gösterişli, çalımlı
Bor10:51:51
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
özet10:51:44
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
rüşvet10:51:39
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
SÜVARİ10:51:32
Atlı
alternatif10:51:27
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
mevcudiyet10:51:25
Var olma, varlık, var oluş
lazer10:51:18
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
lazut10:51:12
Mısır
oyuncu10:51:05
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
lagar10:50:59
Zayıf, çelimsiz, etsiz
ALKA EVLİ10:50:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
ladin10:50:46
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
pizzicato10:50:33
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
komutan10:50:24
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
lamba10:50:17
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
ıtırlı10:50:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
âdet olmak10:50:05
öteden beri yapılır olmak
girişik bezeme10:49:52
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
lanet10:49:46
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
lamel10:49:39
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
üvey ana10:49:33
Öz olmayan anne, analık
tanıştırma10:49:26
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
KOMOT10:49:21
Komodin
Laisizm10:49:13
Lâiklik
rütbesiz10:49:09
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
BEZELYE10:49:04
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
kural dışı10:48:58
bk. kural dışı
asil10:48:54
Soylu
kaçakçılık10:48:51
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
üzüm asması10:48:24
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
ıslahat10:48:05
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
atlas10:47:52
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
semender10:47:48
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
uyku sersemliği10:47:44
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
restore etmek10:47:38
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
iletki10:47:31
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
güldürü10:47:25
Güldürme özelliği olan
liyakat10:47:18
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
açık deniz10:47:12
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
kontratak10:47:10
Karşı akın, karşı saldırı
GÜLDESTE10:47:05
Antoloji
Mağlup10:46:53
Yenilen, yenik düşen
Mağara10:46:40
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Basamak10:46:27
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
DÜZEY10:46:24
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
rutubetli10:46:20
Rutubeti olan, nemli
bel bağı10:46:17
Bel kemeri
Kez10:46:14
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
guttasyon10:46:10
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
doğaçlama10:46:06
Doğaçlamak işi
yoğunlaştırma10:46:01
Yoğunlaştırmak işi
Öcü10:46:00
(çocuk dilinde) Umacı
birlik olmak10:45:56
bir işi yapmak için anlaşmak
Yunanlı10:45:53
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
caka10:45:51
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
Azerbaycanlı10:45:47
Azerbaycan halkından olan kimse
korelâsyon10:45:43
Bağlılaşım
sözün kısası10:45:41
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
KAVŞAK10:45:40
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
BİTKİN10:45:36
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
Düzleme10:45:33
Düzlemek işi, tesviye
tırmık10:45:26
Tırnak beresi
dizayn10:45:23
Çizim
kuvvetsizlik10:45:19
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
boğan otu10:45:16
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
NİMET10:45:12
İyilik, lütuf, ihsan
Çıta10:45:09
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
nehir10:45:07
Irmak
İVEDİ10:45:05
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
Leş10:45:02
Kokmuş hayvan ölüsü
hizmet10:44:58
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
bağıllık10:44:55
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
viyola10:44:52
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
sağlık ocağı10:44:48
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
feribot10:44:45
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Keten10:44:41
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
Ulema10:44:35
Bilginler
Kesen10:44:25
Kesmek işini yapan
Ulama10:44:21
Ulamak işi
Kepek10:44:18
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
cenap10:44:14
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenup10:44:11
Güney
Ağıl10:44:08
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
cenin10:44:04
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
cenah10:44:01
Kuş kanadı
Ağıt10:43:57
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
Dinleti10:43:46
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
işkilli10:43:42
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
çok ortaklı10:43:30
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
HÜKÜMRAN10:43:27
Egemen
uygulamalı10:43:23
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
Cilâlı Taş Devri10:43:12
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
BURCU10:43:09
Güzel koku, ıtır
ölü yıkayıcı10:43:05
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
büyü yapmak10:43:02
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
sıralaç10:42:44
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
tolerans10:42:34
Hoşgörü, müsamaha
karaktersiz10:42:28
Karakteri kötü olan
OBJE10:42:27
Nesne
gemi adamı10:42:24
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
su taşkını10:42:13
bk. sel
otama10:42:10
Otamak işi, tedavi
müfettiş10:42:06
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
hastahane10:42:00
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
Ümitsiz10:41:56
Umutsuz
Fıtrat10:41:48
Yaradılış, hilkat
getiri10:41:45
Faiz
Üye10:41:41
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza