Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Muhasip09:25:40
Sayman, muhasebeci
Mukavemet09:25:37
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
sergi evi09:25:28
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
haberleşme09:25:18
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
AZAR09:25:12
Paylama
neptünyum09:25:09
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
kitap09:25:06
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
özellik09:25:04
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
sebil09:25:03
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
GİRANBAHA09:25:02
Pahada ağır, değerli
yalman09:25:01
Eğik, eğinik, mail
parçacık09:24:57
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
yalnız09:24:53
Yanında başkaları bulunmayan
vakar09:24:52
Ağırbaşlılık
HABERLİ09:24:47
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
direme09:24:44
Diremek işi
kavun09:24:41
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
TUTAK09:24:36
Bir şeyin tutulacak yeri
uçkur09:24:32
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
infilâk09:24:31
Güçlü bir biçimde patlama
BADE09:24:30
Şarap, içki
çin gülü09:24:27
bk. kamelya
gök bilimi09:24:20
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
BAĞIRSAK SOLUCANI09:24:19
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
zemmetme09:24:18
Zemmetmek işi veya durumu
sekene09:24:12
Bir yerde oturanlar, sakinler
TUTUM09:24:09
Tutulan yol, davranış
KÖR09:24:07
Görme duygusu olmayan, görmez
kuduz09:24:01
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
utanç duymak09:23:59
utanmak
MÜKEMMEL09:23:59
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
taş pamuğu09:23:58
Asbest
PATİKA09:23:58
Keçi yolu, çığır
istical09:23:53
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
taşlamak09:23:52
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
alt karşıt09:23:52
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
ŞAH09:23:51
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Arnika09:23:45
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
mürdüm eriği09:23:43
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
o denli09:23:40
Öyle, o kadar
esrik09:23:38
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
haykırış09:23:37
Haykırmak işi veya biçimi
Gösterişsiz09:23:37
Gösterişi olmayan, mütevazı
kum balığı09:23:36
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
alıkonulma09:23:36
Alıkonulmak işi
Sırtlan09:23:35
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
Mihrap09:23:31
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
döneç09:23:26
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
dirice09:23:09
Biraz diri
taşlama09:23:07
Taşlamak işi
aşağılık09:23:02
Aşağı olma durumu, adilik
kekeç09:23:00
Kekeme
uskumrumsugiller09:23:00
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
yağhane09:22:59
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
İNATLAŞMAK09:22:58
İnat etmek
Yaz09:22:52
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
genlik09:22:51
Genişlik
yerey09:22:43
Yeryüzünden bir parça, arazi
rab09:22:43
Tanrı
vücutça09:22:39
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
Ayak ucu09:22:38
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
istihza etmek09:22:34
alay etmek, alaya almak
sayı göstergesi09:22:34
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
KABA SIVA09:22:29
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
emlak09:22:29
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
tespih ağacı09:22:28
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
dulluk09:22:28
Dul olma durumu
mukaddes09:22:18
Kutsal
BAKIR TAŞI09:22:18
Malakit
Göl09:22:17
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
toprak09:22:14
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
patavatsız09:22:09
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
hayvan bilimci09:22:09
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
yaban gülü09:22:06
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
sanatkâr09:22:02
Sanatçı
görmemiş09:22:01
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
etmen09:22:00
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
yürekler acısı09:22:00
çok acıklı
sıkı düzen09:21:57
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
hakimiyet09:21:49
Egemenlik
Dil tutukluğu09:21:48
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
bataklık gazı09:21:47
Metan
rakip09:21:47
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
etmek09:21:42
Bir işi yapmak
çağ09:21:41
Zaman parçası, vakit
ravent09:21:40
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
SIÇAN09:21:40
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
Çabuk09:21:38
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
Arınmak09:21:34
Katışıksız, arı duruma gelmek
yüce09:21:32
Yüksek, büyük, ulu
etkin09:21:32
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
tahmin etmek09:21:31
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
iğrenme09:21:28
İğrenmek işi
etken09:21:27
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
dudak boyası09:21:22
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
iblis09:21:17
Şeytan
aparma09:21:17
Aparmak işi
etene09:21:10
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
razı olmak09:21:07
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
emik09:21:05
Emmekten çürüyen yer, emme izi
AMİR09:21:05
Buyuran, emreden, üst
açlık09:21:05
Aç olma durumu
kalafat09:21:04
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
bireşim09:21:03
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
Cömert09:21:00
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
İPOTEK09:20:59
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
refakat etmek09:20:49
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
ulusallık09:20:46
Milliyet, millîlik
Tapu memuru09:20:36
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
KAZIKLI09:20:36
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
KEŞİŞLEME09:20:29
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
nane ruhu09:20:25
Nane yapraklarından çıkarılan esans
Nesiç09:20:24
Doku
uygulamalı09:20:24
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
FAHRİ09:20:19
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
hepatit09:20:17
Sarılık
masarika09:20:16
Bağırsakları tutan karın iç zarı
DİŞ TAŞI09:20:12
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
smaçör09:20:06
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
sicim09:20:04
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
dolaylı anlatmak09:20:02
anıştırmak, ima etmek
fesh etmek09:19:57
bk. feshetmek
dil bilimi09:19:54
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
yaygın yanlış09:19:51
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
umursama09:19:49
Umursamak durumu
revir09:19:43
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
üretim09:19:41
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
plato09:19:40
Yayla
göz yummak09:19:33
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
esnek09:19:30
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî