Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

TURP14:10:11
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
hazcı14:09:59
Hazcılık ile ilgili olan
ACEMLEŞME14:09:54
Acemleşmek durumuna gelmek
Asar14:09:54
Yapılar, eserler
üye14:09:33
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
KAŞIKÇI KUŞU14:09:31
Pelikan
Cinayet14:09:14
Adam öldürme
damdan düşer gibi (düşercesine)14:09:06
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
filozof14:08:36
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
tarazlama14:08:19
Tarazlamak işi
SINIFLAMA14:08:13
Bölümleme, tasnif
vuslat14:08:05
(sevgiliye) Kavuşma
Sahipsiz14:07:45
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
smaçör14:07:43
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
muayenehane14:07:08
Hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer
SEHVEN14:07:01
Yanlışlıkla
merhume14:06:29
Ölmüş Müslüman kadın
Demir yolu14:05:58
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
tuğ14:05:52
Sorguç
methiye14:05:34
Övgü
karşıtçıllık14:05:34
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
yardakçılık14:05:21
Yardakçı olma durumu
açlık14:05:15
Aç olma durumu
Kimya14:05:08
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
cahillik14:03:56
Cahil olma durumu, bilgisizlik
malama14:03:53
Samanla karışık tahıl
edim14:03:52
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
desenleme14:03:28
Desenlemek işi
anlamdaş14:03:24
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
karaçalı14:03:17
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
fonetikçi14:03:07
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
ALNAÇ14:03:07
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
geniş zaman14:02:36
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
açacak14:02:30
Açmaya yarayan araç
fodla14:01:58
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
nüsha14:01:58
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
çayır14:01:51
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
uzmanlaşma14:01:46
Uzman durumuna gelme
ürkü14:01:46
Topluluğu saran ortak korku, panik
sala14:01:12
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
şerefli14:01:07
Onurlu
ocak14:01:02
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
kalıtçı14:00:30
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
etlik14:00:06
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
ana cadde13:59:48
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
anonsör13:59:37
bk. sunucu
başvuru13:59:36
Başvurmak işi, müracaat
kamelya13:59:36
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
İletki13:58:59
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
Yavaşça13:58:54
Oldukça yavaş, usulca
OKTRUA13:58:15
Şehre giren şeylerden alınan vergi
mütereddit13:58:13
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
işmar13:58:08
El, göz veya baş ile yapılan işaret
müstemleke13:58:06
Sömürge
ışın bilimi13:57:59
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
Oldukça13:57:52
Yetecek kadar, epey, hayli
arif olan anlasın (veya anlar)13:57:42
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
gani13:57:33
Zengin, varlıklı
gümrükçü13:57:27
Gümrük görevlisi
Bayraktar13:57:02
Bayrağı taşıyan kimse
abonman13:56:55
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
badana etmek (veya vurmak)13:56:16
badanalamak, badana yapmak
atom13:56:13
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
bebek13:56:06
Meme veya kucak çocuğu
Özenmek13:56:00
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
hayati13:55:57
Hayatla ilgili
hâlâ13:55:55
Babanın kız kardeşi
mitolojik13:55:49
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
kantar13:55:40
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
nemçeker13:55:31
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
aşılama13:55:18
Aşılamak işi
oligarşi13:54:21
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
13:54:16
Pişirilerek hazırlanan yemek
Borçlu13:54:01
Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun
şüphecilik13:53:49
Kuşkuculuk, septisizm
bakmak13:53:49
Aramak
tevkifhane13:53:48
Tutuk evi
mazhariyet13:53:44
Erişme, elde etme
nişanlanma13:53:34
Nişanlamak işi
ilmi13:53:23
Bilimsel
keçiboynuzu13:53:14
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
Parıltılı13:53:00
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
Çekimci13:52:41
Yapımcı
celal13:52:23
Büyüklük, ululuk
Suyolu13:52:12
Sutaşı
başörtü13:52:06
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
amudî13:51:50
Dikey, dikine, dik
ödüllendirme13:51:48
Ödüllendirmek işi
başlıklı13:51:39
Başlığı olan
dirim kurgu13:51:27
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
fuar13:50:59
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
Kuvvetölçer13:50:04
Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre
acınacak13:50:00
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
Dul13:49:41
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
keven13:49:12
Geven
sermayesizlik13:49:04
Sermayesiz olma durumu
Olağanüstü13:47:56
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
kayın birader13:47:55
Kayın (II)
TEMETTÜ13:47:17
Kazanç
azma13:47:13
Azmak işi
kamu personeli13:46:56
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
girişken13:46:54
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
komşu13:46:40
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
kezzap13:46:40
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
kerime13:46:40
(saygılı konuşmada) Kız evlât
hava akımı13:46:38
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
şirpençe13:46:19
Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların sebep olduğu bir kan çıbanı, kızıl yara
At donu13:45:53
Atın tüyünün rengi
Briket13:45:53
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
Mutlak13:45:53
Salt
düşkünler evi13:45:34
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
Duruş13:45:30
Durmak işi veya biçimi
gerçekleme13:45:22
Gerçeklemek işi, teyit
Belgelik13:45:21
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
Aykırılık13:45:21
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
aguş13:44:48
Kucak
Mızıkçı13:44:48
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
çıkra13:44:31
Sık çalı
isnat etmek13:44:30
dayandırmak
panteon13:44:14
Yunanlı ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad
doyurma13:44:14
Doyurmak işi
konvertisör13:43:57
Değiştirgeç
ulvi13:43:57
Yüce
telesinema13:43:33
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
ankiloz13:43:19
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
nükteci13:42:03
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
hidrosiyanik13:41:42
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
car13:41:33
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
Tragedya13:41:28
Trajedi
kuyumculuk13:41:16
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik