Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

Samanyolu08:15:12
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
terennüm08:14:54
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
Alüminyum08:14:46
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Uzaklaşma08:14:42
Uzaklaşmak durumu
tebdil08:14:39
Değiştirme
terk etmek08:13:34
bırakmak, ayrılmak
Öşür08:13:34
Aşar, ondalık
muvazene08:13:13
Denge
mütevazi08:12:48
Birbirine paralel olan
hesaplı08:10:49
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
asker olmak08:10:20
askerlik ödevine başlamak
merdane08:10:18
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
YEĞLEME08:10:04
Yeğlemek işi, tercih
terfi etmek08:09:54
bir görevde derecesi yükselmek
KALIN KAFALI08:09:35
Geç veya güç anlayan, gabi
Metal bilimi08:09:26
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
DÜZLÜK08:09:25
Düz olma durumu
karıştırıcı08:09:19
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
DÜŞ08:08:53
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
figür08:08:37
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
suç08:08:27
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
gezegen08:08:17
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
SEBEP08:07:42
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
teorisyen08:07:29
Kuramcı
AĞIL08:06:53
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
ayin08:06:35
Dinî tören, ibadet
oramiral08:06:30
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
mutaassıp08:06:20
Bağnaz
AĞIT08:06:14
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
çuvaldız08:06:06
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
engelsiz08:05:50
Engeli olmayan, mâniasız
alman08:05:29
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
META08:05:15
Mal, ticaret malı
teber08:05:07
Balta
kemlik08:05:01
Kötülük
saçma sapan konuşmak08:04:49
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
sünni08:04:37
Sünnet ehlinden olan kimse
ilham kaynağı08:04:25
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
zırh08:04:13
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Mecazen08:03:54
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
uyarmak08:03:48
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
Dünya08:03:31
Üstünde yaşadığımız gök cismi
sızlanma08:03:22
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
tutamaç08:03:22
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ses birimi08:02:55
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
karavaş08:02:50
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
düzenleyici08:02:47
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
kazara08:02:28
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
öküz damı08:02:24
Öküz ahırı
kaloma08:02:01
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
beynelmilel08:01:57
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
kaliko08:01:49
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Yersiz08:01:46
Barınacak yeri olmayan
nostalji08:01:37
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
Düşkünlük08:01:26
Düşkün olma durumu, iptilâ
kalkan08:01:14
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
Ateh08:00:51
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
Asil08:00:39
Soylu
Muhasip08:00:33
Sayman, muhasebeci
GROSA08:00:27
On iki düzine
mihaniki08:00:20
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
Arpa08:00:16
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
Arzu08:00:04
İstek, dilek
Egoist08:00:01
Bencil, hodbin
kedi07:59:44
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
bağ bıçağı07:59:42
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
hazire07:59:31
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
illüstrasyon07:59:21
Resimlerle süsleme
Çözümleme07:59:15
Çözümlemek işi
Yassı07:59:10
Yayvan ve düz
hisseli07:58:57
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kemancı07:58:48
Keman yapan veya çalan kimse
Doğan07:58:47
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
birdenbire07:58:43
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
karsak07:58:41
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
KİLOSİKL07:58:39
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
sinek07:58:30
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
silgi07:58:21
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
şiddetli07:58:12
Zorlu, sert
gebelik07:58:05
Gebe olma durumu, hamilelik
erkanıharp07:58:04
Kurmay
duyguları açığa vurmak07:57:56
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
muhatara07:57:48
Korku verici durum, tehlike
küreyve07:57:41
Yuvar
Japon sarmaşığı07:57:34
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
Göz erimi07:57:27
Ufuk
sevme07:57:26
Sevmek işi
möble07:57:20
Mobilya
totem07:57:12
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
arap07:57:05
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
geyik dikeni07:57:00
bk. akdiken
torun07:56:58
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
tortu07:56:51
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
torak07:56:44
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
ticaret07:56:30
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
savaşım07:56:18
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
evet07:56:12
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
çenesi düşmek07:56:06
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
bölüntüler07:56:02
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
direngen07:56:00
Direnen, inatçı, anut, muannit
gizemcilik07:55:58
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
korluk07:55:48
Kor olma durumu
istihkak07:55:35
Hakkı olma, hak kazanma
A07:55:29
Seslenme bildirir
MERAKLI07:55:23
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
kurcalamak07:55:18
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
istihlak07:55:17
Tüketim
ŞİŞKİNLİK07:55:11
Şişkin olma durumu
karşılıklı07:55:05
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
korkak07:54:58
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
güvey,-i07:54:52
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
ESKİ07:54:42
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
nezretme07:54:39
Nezretmek işi veya durumu
insanoğlu07:54:36
İnsan, âdemoğlu
Dönence07:54:30
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
tekrarlanma07:54:24
Tekrarlanmak işi
manidar07:54:17
Anlamlı olan, manalı
öz su07:54:11
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
durgun07:54:04
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
bahtı açık07:53:59
Talihli
marifet07:53:53
Ustalık, hüner, uzmanlık
hektometre07:53:47
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
tapınma07:53:46
Tapınmak işi
incir kuşu07:53:40
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
geri hizmet07:53:35
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
okapi07:53:29
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
taflan07:53:24
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
neşter07:53:19
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
palandöken07:53:09
Taşlık yokuş
müsavi07:53:04
Eşit, denk