Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

bilimsel düşünce03:12:37
Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
negatif03:12:01
Olumsuz, menfi
ponza03:11:51
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
şef03:10:38
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
provizyon03:10:37
Bir çekin para olarak karşılığı
aklı başında03:10:36
sürekli akıllı davranan
atropin03:10:32
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
nesir03:10:17
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
dut03:10:15
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
iftihar etmek03:09:44
kıvanç duymak, övünmek
korindon03:09:20
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
itmek03:08:24
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
çivit rengi03:08:14
Bir tür koyu mavi renk
zerk03:08:12
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
kana kan03:07:11
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
tekdir03:06:37
Azarlama, paylama
yağışsız03:06:15
Yağışı olmayan, kurak
karabuğdaygiller03:06:13
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
bohça03:06:06
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
ıskarça03:06:03
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
alıp vermek03:06:01
yürek çarpıntısı geçirmek
tahayyül etmek03:05:49
hayal etmek
küçültmek03:05:28
Değerini ve onurunu azaltmak
guttasyon03:03:40
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
otak03:03:39
bk. otağ
Elit03:02:46
Seçkin
yamaklık03:01:48
Yamak olma durumu
Gariplik03:00:56
Garip olma durumu, garabet
ZEYREKLİK03:00:55
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
Rabbena03:00:52
Tanrı, Tanrım
tedvin etmek03:00:11
derlemek
pervin02:59:53
Ülker yıldızı
akü02:59:43
Akümülâtörün kısaltılmış adı
Ayırmak02:59:08
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
kamarot02:59:08
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
bunaklık02:58:25
Bunak olma durumu
PARÇA02:58:24
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Tahkim02:58:23
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
canlıcılık02:58:21
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
CÜZAMLI02:58:20
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
boy bos02:58:16
Vücudun yapısı bakımından biçimi
dansçı02:58:01
Dans eden kişi
boyna02:57:46
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
yağmurluk02:57:37
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
Abdal02:56:30
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
DÜŞÜNÜŞ02:56:28
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
başkalaşım02:56:27
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
casus02:55:58
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
şeker hastalığı02:55:57
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
SAPLAMA02:55:07
Saplamak işi
kelime vurgusu02:55:04
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
İştirak02:55:03
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
rücu02:55:01
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
öğütme02:54:54
Öğütmek işi
nekbet02:54:54
Şanssızlık, talihsizlik
kına çiçeği02:54:22
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
kıymet02:54:03
Değer
bıdık02:53:26
Kısa ve tıknaz
tevsi02:52:47
Genişletme, yayma
KAK02:52:43
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
yayımcı02:52:43
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
eşelek02:50:40
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
rodeo02:50:01
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
müdavim02:49:48
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
karyokinez02:49:34
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
riya02:49:18
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
Israr02:49:09
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
tarlakoz02:48:40
Bir tür küçük manyat ağı
sözde02:48:37
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
olupbitti02:48:29
Oldubitti, emrivaki
yürekli02:48:09
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
çapullama02:48:04
Çapullamak işi
istem02:48:03
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
müstemleke02:48:00
Sömürge
Dizem02:47:50
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
sıçrama02:47:49
Sıçramak işi
vasıtalı02:47:43
Araçlı
soymuk02:47:12
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
nefyetme02:47:06
Nefyetmek işi
güdü02:46:16
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
imgesel02:45:46
İmge ile ilgili, hayalî
badire02:45:22
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
nazari02:45:03
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
ŞURA02:44:42
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
ataman02:44:33
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
bozuk para02:44:27
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
Eskimo02:44:13
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
vezinli02:44:05
Tartılı
tarihi eser02:43:43
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
baldır bacak02:43:31
Açık saçık görülen kadın bacağı
şefaat etmek02:43:29
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
oluk02:43:27
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
monden02:43:26
Toplum yaşamı ile ilgili
dert02:42:08
Üzüntü
nato02:42:06
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
neva02:42:06
Ses, ahenk, nağme
erkete02:41:27
Dikiz
KUŞ YUVASI02:41:26
Kuşun içinde barındığı yer
esirgemek02:41:09
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak
titreyiş02:40:16
Titremek işi veya biçimi
yukarı02:39:55
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Matador02:39:30
Boğa güreşçisi, toreador
Alkalölçer02:38:49
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
02:38:48
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Yelken02:38:47
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
yuh02:38:39
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
afyon02:38:31
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
zorlu02:38:30
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
nazlı02:37:53
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
dolandırıcılık02:37:52
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ığıl02:37:37
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
ciddi02:37:36
Şaka olmayan, gerçek
müdahale etmek02:37:20
karışmak, araya girmek, el atmak
gelberi02:37:06
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
iftira02:37:04
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
kuron02:36:59
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
kule02:36:43
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
Sn02:36:42
Kalay"ın kısaltması
pe02:36:09
P harfinin adı
ÖNCELİK02:36:08
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
hüseynî02:35:31
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
nasrani02:35:19
Hristiyan, İsevî
gümrahlık02:34:42
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
nikap02:34:42
Yüz örtüsü, peçe
eşkal02:34:40
Biçimler, şekiller, kılık
kışkırtıcı02:34:28
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
malama02:34:16
Samanla karışık tahıl
siperlik02:34:09
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
örgütlü02:33:27
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
biteviyelik02:33:09
Aynı biçimde sürüp gitme durumu