Muhasip

1.İsimSayman, muhasebeci

Son Arananlar

ehem06:57:16
Çok önemli
enek06:57:09
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
bükün06:56:57
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
ebat06:56:57
Boyutlar
efsun06:56:45
Büyü, sihir
tuğrakeş06:56:42
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
misel06:56:34
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
otomobil06:56:31
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
çelişkili06:56:19
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
BERİL06:55:37
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
esim06:55:29
Yelin esişi
esef06:55:22
Acınma, yerinme
parıldayıcı06:54:45
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
ayın06:54:37
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
şuurlu06:54:19
Bilinçli
çelebi06:54:18
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
vücutça06:54:03
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
eprime06:53:33
Eprimek işi
omuz06:53:27
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
tamamlama06:53:27
Tamamlamak işi, itmam
hesap işi06:52:48
Bir tür el işlemesi
sahan06:52:40
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
sahil06:52:37
Kıyı, yaka, yalı
çöp06:52:29
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
şaşırıp kalmak06:52:06
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
ingiliz06:51:51
İngiltere halkından olan kimse
şom ağızlı06:51:24
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
kararlaştırma06:51:02
Kararlaştırmak işi
hapşırık06:50:51
Aksırık
zulüm görmek06:50:47
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
abasız06:50:32
Abası olmayan, aba giymemiş olan
yokçuluk06:50:17
Hiççilik, nihilizm
meyve şekeri06:50:09
bk. levüloz
denizayısı06:49:55
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
sınıflama06:49:51
Bölümleme, tasnif
tanıma06:49:47
Tanımak işi
tanzim06:49:43
Sıraya koyma, sıralama
teamül06:49:27
İş, davranış
bel kemeri06:49:08
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
menisk06:49:04
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
bateri06:48:53
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
Şamata06:48:49
Gürültü, patırtı
erişmek06:48:45
Bir yere ulaşmak, varmak
kaliko06:48:34
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
STATOSİST06:48:33
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
amnezi06:48:33
Hafıza kaybı, bellek yitimi
ruhsat06:48:33
İzin, müsaade
elde06:48:07
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
elli06:47:59
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
ulusallaştırma06:47:32
Millîleştirme
MÜESSİR06:47:28
Dokunaklı
aklıselim06:47:24
Sağduyu
enenme06:47:16
Enenmek işi
sermayeci06:47:13
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
nişasta06:47:09
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
tannan06:46:49
Tınlayan, çınlayan
tasnif06:46:33
Bölümleme, sınıflama
hicret06:46:20
Göç
diba06:46:17
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
sahife06:46:16
Sayfa
Hareketli06:46:00
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
ekspoze06:45:48
Bir yere sunulan bildiri özeti
tutamaç06:45:37
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
koskoca06:45:06
Çok büyük, muazzam
emel06:44:55
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
uyarım06:43:53
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
kompres06:43:49
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
profesör06:43:33
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
kulakçık06:43:25
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
masal âlemi06:43:06
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
bahtiyar06:42:43
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
somurtkanlık06:42:35
Somurtkan olma durumu
güven mektubu06:42:16
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
meftun06:42:08
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
pepeme06:42:01
Pepe
İmitasyon06:41:18
Taklit, taklit etme
itaat06:41:07
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
musalla06:40:59
Namaz kılmaya yarayan açık yer
milat06:40:40
İsa peygamber"in doğduğu gün
Babayiğit06:40:32
Güçlü kuvvetli
mitoz06:39:58
bk. karyokinez
kemiksiz06:39:46
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
sarfınazar06:39:39
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
VURMA06:39:19
Vurmak işi
hurafe06:38:14
Dine sonradan girmiş boş inanç
DinsiZ06:38:10
Dinî inancı olmayan
asık06:37:51
Somurtkan
karyola06:37:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
biat06:37:29
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
bili06:37:22
Bilgi, malûmat
biye06:37:18
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
çevgen06:37:06
Değnek
tombak06:36:58
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
benzeşim06:36:38
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
mütevazı06:36:15
Alçak gönüllü
diktatör06:36:04
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
dörtgen06:36:00
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
beslenme06:35:44
Beslenmek işi
et lokması06:34:51
Et yemeği
konaklama06:34:25
Konaklamak işi
niyabet06:33:47
Naiplik
tüm06:33:28
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
karık06:33:09
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
Mezun06:33:08
İzin almış, izinli
şekilci06:32:31
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
sıtma bilimi06:32:23
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
zaç yağı06:32:16
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
köstebek06:32:12
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
satranç taşı06:32:08
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
slav06:31:54
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
firkat06:31:50
Ayrılış, ayrılık
HOMOJEN06:31:30
Bağdaşık, mütecanis
frank06:31:25
Fransız para birimi
pestil06:31:22
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
rehin etmek06:30:51
rehin olarak vermek
Güçlendirme06:30:39
Güçlendirmek işi
cani06:30:36
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
Tomurmak06:30:32
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
FAN06:29:57
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
sahlep06:29:55
Salep
Meles06:29:43
Beli çökük at
klips06:29:13
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
italik06:29:01
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
çayır06:28:57
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
anofel06:28:53
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
heykel06:28:45
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
bütünlük06:28:38
Bütün olma durumu
Gani06:28:34
Zengin, varlıklı
çözümlenme06:28:15
Çözümlenmek işi
milattan sonra06:28:11
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)