Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

DEĞNEKÇİ05:38:39
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
mikrometre05:38:27
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
yüreksiz05:38:23
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
unutturma05:37:42
Unutturmak işi
para alım satımı05:37:37
Para değişimi
şıra05:37:32
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
musikar05:37:16
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
GALİZ05:37:04
Kaba ve çirkin, iğrenç
sililik05:37:00
Sili olma durumu, arılık, temizlik
hint biberi05:36:43
Kırmızı biber
salepgiller05:36:43
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
gark05:36:43
(suya) Batma, batırma; boğulma
cadalozlaşma05:36:28
Cadalozlaşmak işi
zarar etmek05:36:23
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
fuhuş05:36:22
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
mundar05:36:22
bk. murdar
ÜRETEÇ05:36:11
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
lâmba05:35:56
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
HAZANDİDE05:34:49
Görmüş, geçirmiş
Karaim05:34:42
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
Alaşım05:34:36
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
ucuz05:34:35
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
tamamlamak05:34:32
Bitirmek
çekingenlik05:34:01
Çekingen olma durumu
baştabiplik05:33:53
Başhekimlik
hükümsüzlük05:33:27
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
bütün bütün05:33:20
Büsbütün
oyma05:33:15
Oymak işi
çiçek açmak (veya vermek)05:33:05
çiçeklenmek
zillet05:32:59
Hor görülme, alçalma
hasse05:32:52
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
hükümsüz05:32:50
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
Tespihçi05:32:49
Tespih yapan veya satan kişi
fundalık05:32:46
Funda ile kaplanmış yer
antidot05:32:42
bk. panzehir
dokunulmazlık05:32:36
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
dedikoduculuk05:32:29
Dedikodu yapma işi
cereme05:32:24
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
amber05:31:53
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
masum05:31:45
Suçsuz, günahsız
Dokundurmak05:31:41
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
kalp acısı05:31:37
Büyük üzüntü
yıldırak05:31:03
Süheyl
muhakkak05:30:57
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
pikap05:30:48
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
hâlen05:30:17
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
yıkanma05:30:13
Yıkanmak işi
kertik05:30:05
Kertilmiş olan
hellim05:30:04
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
ibadullah05:29:44
Tanrı"nın kulları
beşeriyet05:29:40
İnsanlık, insanoğulları
yatar koltuk05:29:35
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
bağıntıcılık05:29:11
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
anapara05:28:56
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
uzlet05:28:41
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
tıknaz05:28:40
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
yeltek05:28:40
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
sıkı düzen05:28:38
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
çakın05:28:35
bk. çakım
mevzuubahis05:28:23
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
resimsi05:28:18
Resme özgü olan, resme benzeyen
nargile05:28:17
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
apart otel05:28:09
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
denizhıyarları05:27:30
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
iç yüz05:27:03
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
buzla05:26:49
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
baryum karbonat05:26:39
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
ceride05:26:34
Gazete
teçhizat05:26:29
Donatmaya yarar şeyler, donatı
küçük köprü05:26:27
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
motorlu taşıt05:26:24
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
yaftayı yapıştırmak05:26:11
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
ufuk çizgisi05:26:03
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
örgensel05:26:00
Örgenle ilgili, organik, uzvî
beynelmilelcilik05:25:51
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
y, Y05:25:48
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
massetme05:25:33
Emme, içine çekme, soğurma
veto05:25:33
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
pençe05:25:31
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
kürdi05:25:25
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
smokin05:25:23
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
kahya05:25:23
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
temizleme05:25:20
Temizlemek işi
derhal05:25:07
Hemen çabucak
Sezgi05:24:55
Sezme yeteneği, feraset
pancar05:24:29
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
aşma05:24:17
Aşmak işi
perikart05:24:07
Kalbin üzerini saran zar
Tarla kuşu05:24:02
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
eskiz05:23:55
Taslak
efelek05:23:54
Lâbada
muazzam05:23:52
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
heyecan05:23:27
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
diftong05:23:24
İkili ünlü
talip05:23:20
İsteyen, istekli
söz vermek05:23:01
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
mehaz05:22:59
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
keres05:22:57
Büyük ve derin karavana
tal05:22:49
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
repertuar05:22:48
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
reosta05:22:45
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
Babasız05:22:34
Babası ölmüş çocuk, yetim
kadirşinas05:22:25
Değerbilir, iyilikbilir
KROKİ05:22:07
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
sur05:22:02
Kale duvarı
Mazeretli05:21:37
Mazereti olan, mazur
ağaçlıklı05:21:33
Ağaçları bol olan (yer)
tesirli05:21:31
Etkili
öreke05:21:28
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
fazla05:21:21
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
ihtifal05:21:20
Anma töreni
05:21:19
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
fultaym05:21:13
Tam gün
harnup05:21:02
Keçiboynuzu
umutsuzluk05:21:00
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
esirgeme05:20:51
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Aromatik05:20:40
Hoş kokulu, aromalı
pergel05:20:38
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
desigram05:20:35
Bir gramın onda biri, dg
napalm05:20:32
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde
güneş doğmak05:20:24
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
direktif05:20:09
Yönerge, talimat
tornistan05:20:07
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
PRİMAT05:19:47
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
şeffaf05:19:45
Saydam
nefesli05:19:42
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
servet05:19:31
Varlık, zenginlik, mal mülk
Eten05:19:07
Etene
mutfak05:19:00
Yemek pişirilen yer
müşabih05:18:58
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş