Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

rina06:31:14
Tırpana
demode06:30:16
Modası geçmiş olan
sonda06:29:25
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
Karşıtlık06:29:22
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
sokak06:29:02
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sofra06:28:43
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
kisve06:27:54
Kılık
pingpong06:27:54
Masa topu, masa tenisi
Akrobasi06:27:51
Cambazlık, akrobatlık
kaplama06:27:15
Kaplamak işi
yorgan06:26:44
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
yordam06:26:38
Çeviklik, çabukluk
münavebe06:26:35
Nöbetleşme, keşikleme
nesi06:26:34
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
çipura06:26:32
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
şekerleme06:26:31
Şekerlemek işi
dayAk06:26:31
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
düşmanca06:26:28
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
avuntu06:25:41
İnsanı avutan şey, teselli
şirket06:25:27
Ortaklık
avutma06:25:17
Avutmak işi, teselli
takıntı06:24:52
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
yaşlanma06:24:44
Yaşlanmak işi
mefkûre06:24:35
Ülkü, ideal
numunelik06:24:21
Örneklik
Vade06:23:51
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
tanım06:23:37
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
bayındırlaştırma06:23:12
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
arefe06:22:51
bk. arife
muhaberat06:22:13
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
DİASPORA06:21:50
Kopuntu
palto06:21:39
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
dördül06:21:28
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
sofistike06:21:26
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
sentez06:21:25
Birleşim
delibaş06:21:25
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
rehine06:21:16
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
nezafet06:21:11
Temizlik, paklık
yaslanmak06:21:09
Güvenmek
muazzam06:21:07
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
çatışkı06:20:48
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
analoji06:20:39
Benzeşim, benzeşme
manzara06:20:34
Bakışı, dikkati çeken her şey
Giriş ücreti06:20:05
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
prova06:20:00
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
kuduz06:19:58
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
talimat06:19:54
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
şaşmaz06:19:03
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
ankiloz06:18:56
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
belirtken06:18:53
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
nane06:18:51
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
uskur06:18:42
Pervane
polemik06:18:03
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
Dağ çayı06:18:02
bk. ada çayı
tutya06:17:43
Çinko
Lüks06:17:36
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
hasır06:16:17
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
enenme06:16:12
Enenmek işi
fay06:15:45
Kırık (III)
yoğaltım06:15:33
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
turnagözü06:15:25
Berrak ve parlak sarı
gem06:14:57
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
gag06:14:54
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
duo06:14:47
İki ses veya iki müzik
emircik06:14:43
Yalıçapkını, iskele kuşu
dun06:14:37
Alçak, aşağı, aşağılık
dip06:14:20
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
dik06:14:13
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
Teker06:13:58
Tekerlek
diba06:13:53
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
ede06:13:47
Büyük erkek kardeş, ağabey
masara06:13:46
Küçük, dar yer veya hücre
gezinti06:13:30
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
yüzgeç06:13:15
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
berk06:12:56
Sert, katı
hizmetli06:12:26
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
dogmatik06:12:20
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
tükenmez kalem06:12:20
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
kerpiç06:12:17
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
gazete06:12:02
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
danışıklı06:11:59
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
içindekiler06:11:42
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
voltaj06:11:37
(elektrikte) Gerilim
rulo06:11:06
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
lazanya06:11:03
Bir çeşit İtalyan makarnası
cephane06:10:38
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
faaliyet06:10:35
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
zeval06:10:20
Yok olma, yok edilme
kariyer06:10:16
Meslek, uzmanlık
TAKILGAN06:10:07
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
evham06:10:07
Kuruntular, kuşkular, vehimler
aralamak06:09:58
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
pampa06:09:58
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
kalker06:09:55
Kireç taşı
GECE YANIĞI06:09:54
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
keski06:09:52
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
kızma06:09:25
Kızmak işi
teke06:09:03
Keçinin erkeği
terk06:08:40
Bırakma, ayrılma
lâhika06:08:24
Ek
bellek kaybı06:08:07
Bellek yitimi
soruşturma06:08:05
Soruşturmak işi
rubai06:08:02
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
trol06:07:58
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
parya06:07:45
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
pasif06:07:42
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
patak06:07:35
Dayak, kötek
ıtırlı06:07:31
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
mavimtırak06:07:19
Maviyi andıran
zıt anlamlı06:07:16
karşıt anlamlı
nalın06:07:00
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
BAKMA06:06:57
Bakmak işi
hukuk06:06:46
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
saykal06:06:16
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
afacan06:06:12
Zeki ve yaramaz (çocuk)
dahra06:06:10
bk. tahra
epe06:06:00
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
bun06:05:57
Sıkıntı
cefa06:05:47
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
edisyon06:05:45
Basım
fettan06:05:36
Fitneli, karıştırıcı
Ekzotermik06:05:15
Isı veren
ceza06:05:13
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
öğretmen06:04:57
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
ZEKA06:04:47
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
tuzcu06:04:45
Tuz satan kimse
faik06:04:39
Üstün, yüksek
Mukavemet06:04:36
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kanıtlama06:04:29
Kanıtlamak işi
mareşal06:04:16
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir