Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

artırma02:25:48
Artırmak işi
KAŞIKÇI02:25:46
Kaşık yapan veya satan kimse
satranç taşı02:25:42
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
sezon02:25:39
Mevsim
tatil02:25:27
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
ce02:25:27
Seryum"un kısaltması
sömürmek02:25:23
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
yalı02:25:21
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
satın02:25:17
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
fırın02:25:16
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
Tüketme02:24:59
Tüketmek işi
Sağlama02:24:52
Sağlamak işi
r, R02:24:50
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
Kaside02:24:49
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
el yazması02:24:47
Yazma kitap
Mançu02:24:43
Mançurya halkından olan kimse
ütopyacı02:24:39
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
Endeks02:24:38
İndeks
hatasız02:24:26
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
papa02:24:21
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
mağrur02:24:04
Kurumlu, gururlu
Göl ayağı02:24:03
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
tıkanık02:23:59
Tıkanmış
zeamet02:23:46
Tımar
yargıtay02:23:43
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
Oranlı02:23:25
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
geçkin02:23:17
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
yelken balığı02:23:13
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
HİBE02:23:09
Bağışlama, bağış
Ezgi02:23:08
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
saba rüzgârı02:22:54
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
riayet etmek02:22:39
uymak
hamel02:22:36
Koç burcu
püskürtü02:22:35
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
taşikardi02:22:34
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
bakir02:22:33
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
Müteveffa02:22:31
(insan için) Ölmüş, ölü
bekas02:22:30
Çulluk
satır02:22:29
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
bozuk çalmak02:22:25
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
Üst02:22:17
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
nişane02:22:12
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Edevat02:22:01
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
maşallah02:21:57
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
Sekiz02:21:48
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
sülfat02:21:44
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
kaya balığıgiller02:21:34
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
Sündürme02:21:28
Sündürmek işi
Ho02:21:27
Holmiyum"un kısaltması
apaçıklık02:21:18
Apaçık olma durumu
Pey02:21:16
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
alg02:21:05
Su yosunu
hudut boyu02:20:59
Sınır boyu
rodyum02:20:58
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
buna02:20:51
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
skeç02:20:44
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
afoni02:20:33
bk. Ses yitimi
aleniyet02:20:22
Açık olma durumu, açıklık
Kararlı02:20:21
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
saniyelik02:20:20
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
mukabele02:20:09
Karşılık verme, karşılama, karşılık
TEHLİKELİ02:20:04
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
ailece02:20:01
Bütün aile birlikte
barlam02:19:58
bk. barlam
azil02:19:57
Görevden alma
diktacılık02:19:56
Dikta yanlısı olma durumu
nezir etmek02:19:53
bk. nezretmek
yağış düzeni02:19:50
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
basamak02:19:49
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
eper02:19:40
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
çığlık atmak (koparmak veya basmak)02:19:39
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
beyaz cam02:19:30
Televizyon ekranı
tuz02:19:27
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
şarap fıçısı02:19:18
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
anonim şirket02:19:16
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
Antep fıstığıgiller02:19:14
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
atik02:19:11
Çabuk davranan, çevik
kişiye özel02:19:10
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
ALAZA02:19:03
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
hattat02:18:58
El yazısı çok güzel olan sanatçı
HAC02:18:54
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
lekelenmek02:18:53
Kötü tanınmak
mahremiyet02:18:52
Gizli olma durumu, gizlilik
müjdeleme02:18:40
Muştulama
kıyıcılık etmek02:18:29
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
öğretmen02:18:28
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
şirin02:18:26
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
oryantalist02:18:24
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
güz dönemi02:18:23
Güz ayları
takip etmek02:18:21
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
idame02:18:19
Sürdürme, devam ettirme
rayba02:18:05
Pürüzalır
SEHVEN02:18:04
Yanlışlıkla
güncel02:18:00
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
kuzin02:17:50
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
zararsız02:17:23
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
hava basıncı02:17:23
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
Yuvarlak02:17:14
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
bende02:17:04
Kul, köle
ORGAZM02:17:02
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
meslek seçmek02:16:48
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
Afis02:16:47
Gümüş balığının küçüğü
hamule02:16:42
Yük
Lalezar02:16:38
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
tahmin02:16:37
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
fukara02:16:34
Yoksul, fakir, fıkara
gayr02:16:30
Başka kimse, başkası
tatminkâr02:16:29
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
geyik otu02:16:25
Sedef otugillerden, bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki (Dictamnus fraxinella)
abril02:16:23
Nisan, april
mevzu02:16:21
Konu
kürdi02:16:18
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
beyan02:16:17
Söyleme, bildirme
deve dişi02:16:09
(nar, buğday vb. için) İri taneli
start02:16:05
Çıkış
hoppalık02:16:03
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
KARAKTERİZE02:15:56
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
mobil02:15:56
Hareketli
fuar02:15:41
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
merdiven boşluğu02:15:25
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
elif02:15:11
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
tarh etmek02:15:08
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
esnaf02:15:00
Küçük sermaye ve sanat sahibi
direme02:14:58
Diremek işi
pinhan02:14:56
Gizli, saklı, gizlenmiş
FETRET02:14:51
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
mazhar02:14:50
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
ekipman02:14:37
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
MÜSTESNA02:14:32
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
üniversal02:14:29
Evrensel