Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

sarhoş11:39:38
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
ibadethane11:39:35
İbadet edilen yer, tapınak
Tasar11:39:33
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
ürperme11:39:31
Ürpermek durumu
halen11:39:30
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
naziklik11:39:29
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
İntiba11:39:28
İzlenim
arsa11:39:26
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
vejetaryen11:39:25
Etyemez
Ehemmiyet11:39:24
Önem
zeytinyağlı11:39:23
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
sözü geçmek11:39:22
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
yutak11:39:21
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
tan yeli11:39:14
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
hayal oyunu11:39:11
Karagöz oyunu
entelekt11:39:11
Akıl, zihin, idrak, anlık
arı kovanı11:39:10
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
fener11:39:08
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
ev sineği11:39:07
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
dalaşmak11:39:06
Ağız kavgası etmek
vurdumduymaz11:38:52
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
fodla11:38:50
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
Bacaksız11:38:49
Bacağı olmayan
örtülü11:38:47
Örtüsü olan
gelberi11:38:46
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
çoğu kez11:38:45
Birçok kere, defalarca
uzluk11:38:44
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
alt alta11:38:43
Birbirinin altında olarak
inadı tutmak11:38:42
çok direnmek
çığırma11:38:41
Çığırmak işi
bırakmak11:38:40
Bir işi başka bir zamana ertelemek
mizaç11:38:29
Huy, yaradılış, tabiat
ARKALIK11:38:26
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
billur11:38:24
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
boğa güreşi11:38:23
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
kayıtsız11:38:20
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
İhtiras11:38:17
Aşırı, güçlü istek
YETİ11:38:16
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
masara11:38:07
Küçük, dar yer veya hücre
gitme11:38:06
Gitmek işi
çakım11:38:02
Şimşek, çakın
TÜR11:37:58
Çeşit
beyhude11:37:56
Boşuna
pay etmek11:37:49
bölüşmek, üleşmek
tekel11:37:48
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
peri bacası11:37:48
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
reşit11:37:47
Ergin
ülkücü11:37:41
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
yaşam felsefesi11:37:40
Hayat felsefesi
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)11:37:33
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
lüp11:37:30
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
parıldayıcı11:37:30
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
cümle bilgisi11:37:29
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
şırak11:37:28
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
iç hastalıkları uzmanı11:37:28
bk. dahiliyeci
DilsiZ11:37:27
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
kartel11:37:27
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
MUHTIRA11:37:25
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
salık vermek11:37:12
haber vermek
lüzumlu11:37:10
Gerek, gerekli, lâzım
Pulcu11:37:09
Pul satan kimse
feldspat11:37:05
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
Ki11:37:05
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
kırmızıbiber11:37:05
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
HÜCRE BİLİMİ11:37:04
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
hakem11:37:04
Yargıcı
ağ torba11:37:03
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ru11:36:42
Rutenyum"un kısaltması
tapıncak11:36:41
bk. Fetiş
bitirim11:36:36
Çok hoşa giden (kimse, yer)
ŞAMAN11:36:35
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
geçek11:36:32
Çok geçilen yer, işlek yol
apteriks11:36:30
bk. kivi
gölgeli resim11:36:22
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
amirlik11:36:21
Amir olma durumu
konkordato11:36:20
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
iyileşme11:36:16
İyileşmek işi
mobilya11:36:16
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
hariciye11:36:14
(devlet yönetiminde) Dış işleri
yaylı araba11:36:09
Yaylı
biçme11:36:02
Biçmek işi
ululama11:36:01
Ululamak işi
boş yere11:36:00
Boşuna
bildirme kipleri11:35:55
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
şehvani11:35:55
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
çopur11:35:54
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
susamak11:35:53
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
Sıkılmaz11:35:52
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
yürürlükte olmak11:35:51
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
Katana11:35:47
bk. kadana
BAŞARISIZ11:35:46
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
şüphe etmek11:35:45
kuşkulanmak
gül gibi geçinmek (veya yaşamak)11:35:43
çok iyi anlaşmak, geçinmek
akla yakın11:35:42
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
kalımsız11:35:40
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
matkap11:35:39
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
teşrifat11:35:36
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
LANDO11:35:34
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
Hale11:35:33
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
akçe11:35:32
Küçük gümüş para
muayyen11:35:31
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
Tropika11:35:23
Yer yuvarlağının ekvatora paralel ve biri (Oğlak dönencesi) güneyde, ötekisi (Yengeç dönencesi) kuzeyde bulunan iki dairesinden her biri, dönence
kullanma11:35:20
Kullanmak işi, istimal
bengi su11:35:16
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
EKSKAVATÖR11:35:07
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
tahıl yemi11:35:06
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
afakan11:35:06
bk. hafakan
ana vatan11:35:05
Ana yurt
Ekenek11:35:02
Ekilen yer, mezraa
hiddetli11:34:58
Kızgın, öfkeli
boy11:34:57
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
sarnıç11:34:44
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
MAYA11:34:44
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
Yara11:34:42
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
YAVŞAN OTU11:34:41
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
ispanya11:34:41
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
varma11:34:39
Varmak işi
ilahiyatçı11:34:34
Tanrı bilimci, teolog
kıymak11:34:32
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
ALTO11:34:30
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
feda11:34:21
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
gölge11:34:19
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
töre dışıcılık11:34:14
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
şeker11:34:12
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
hakikat olmak11:34:11
gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek
fark etmek11:34:10
görmek, seçmek
takıntılı11:34:09
Takıntısı olan
köşe başı11:34:02
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek11:33:59
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
teşhis11:33:58
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme