Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

Muhabere07:17:50
Haberleşme, yazışma
riyakâr07:17:50
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
kevser gibi07:17:43
(içecekler için) tatlı, lezzetli
eğitimcilik07:17:36
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
Hint keneviri07:17:35
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
Çıkık07:17:29
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
Balkanlar07:17:28
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
giyinik07:17:23
Giyinmiş olan
rölativizm07:17:21
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
bilgiçlik satmak (veya taslamak)07:17:17
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
iktisadi07:17:15
Ekonomik
rölativite07:17:13
Bağıntı, görelik, izafet
ÜMİT ETMEK07:17:09
ummak, beklemek
Haberli07:17:06
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
sümsük07:17:01
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
penaltı noktası07:16:59
Penaltı atışının yapıldığı nokta
bal peteği07:16:59
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
kamuflâj07:16:52
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
mavi07:16:52
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
site07:16:49
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
görkemli07:16:48
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
mail07:16:44
Eğilimi olan
main07:16:37
Eşkenar dörtgen
yaradan07:16:36
Tanrı
kuyumcu07:16:30
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
mali07:16:30
Mal ve para ile ilgili, parasal
avuç dolusu07:16:28
(para için) Pek çok
Sırça07:16:27
Cam
gün ortası07:16:24
Öğle, öğle vakti
malt07:16:22
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
mala07:16:15
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
reçineli07:16:10
Özünde reçine bulunduran
pıhtı07:16:08
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
mama07:16:08
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
körpelik07:16:07
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
mani07:16:01
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
yitim07:15:55
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
ince hastalık07:15:54
bk. ince hastalık
musikar07:15:53
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
işitme taşı07:15:47
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
esefle07:15:46
Üzülerek, acınarak
aşık07:15:43
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
olumsuzluk07:15:42
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
sabıkalı07:15:42
Sabıkası olan
almaç07:15:39
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
çoğunlukla07:15:38
Çoğunluğa dayanılarak
açkı07:15:35
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
güneş saati07:15:34
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
beyin07:15:34
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
sevgi beslemek07:15:33
sevgi duymak, sevmek
sinirsel07:15:31
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
el birliği etmek07:15:24
birlikte davranmak, dayanışmak
büyük atardamar07:15:22
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
meal07:15:17
Anlam, kavram, mefhum
milel07:15:15
Milletler, uluslar
müjde07:15:12
Sevindirici haber, muştu
meme07:15:03
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Arşiv07:14:58
Belgelik
osmiyum07:14:56
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
Kankurutan07:14:54
Adam otu
dama07:14:42
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
yezit07:14:35
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
mayhoş07:14:33
Tadı şekerli ve az ekşi olan
mirat07:14:30
Ayna
övgü07:14:29
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
KARA BULUT07:14:20
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
zanaatçı07:14:13
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
hamız07:14:12
Asit
emaneten07:14:08
Emanet olarak
at gözlüğü07:14:07
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
havalandırılma07:14:01
Havalandırılmak işi
aldırış etmemek07:13:59
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
nikel kaplama07:13:52
Nikelâj
dizi07:13:47
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
mısır turnası07:13:45
İbis
materyalist07:13:43
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
arıza yapmak07:13:38
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
bekri07:13:37
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
saray07:13:34
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
Nazi07:13:30
Nazizm yanlısı (kimse)
Elçilik07:13:24
Elçi olma durumu
Hilal07:13:23
Ayça, yeni ay
Yöresel07:13:23
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
tepeli07:13:21
Tepesi olan
lahika07:13:15
Ek
mızrap07:13:13
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
Nara07:13:08
Haykırma, bağırma
kararlaştırma07:13:04
Kararlaştırmak işi
istikbal07:13:01
Karşı çıkma, karşılama
lisans07:12:54
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
muktedir07:12:53
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
Esatir07:12:46
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
geri zekâlı07:12:32
Zekâ düzeyi gelişmemiş
keman yayı07:12:30
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
nervürlü07:12:25
Nervürü olan
vatan haini07:12:24
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
Ayaklık07:12:18
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
yaftayı yapıştırmak07:12:14
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
küçük önerme07:12:10
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
boyutlandırma07:12:09
Boyutlandırmak işi
yöntemli07:12:05
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
KÜÇÜK HARF07:12:03
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
Oyun yazarı07:11:59
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
alfabe sırası07:11:59
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Helezoni07:11:58
Sarmal, yılankavi, helisel
bayındırlaştırma07:11:57
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
Açar07:11:50
Anahtar
karamsar07:11:49
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
hayalci07:11:42
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
yaslı07:11:40
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
çözme07:11:36
Çözmek işi
hazır para07:11:35
Nakit, elde mevcut para, likit
Yabani07:11:34
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
menzil07:11:31
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
yumak07:11:30
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
süreç07:11:27
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
sıvı07:11:26
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
talih kuşu07:11:26
İyi talih
DALAVERECİ07:11:25
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
ırk bilimi07:11:20
Etnoloji, ırkiyat
rahmet07:11:19
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
düşünür07:11:14
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
araba araba07:11:12
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
düğün çorbası07:11:05
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
YETERLİ07:11:05
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
sağbeğeni07:11:04
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
tahsil görmek07:11:03
yüksek öğrenimde bulunmak
funda07:11:00
Süpürge otu
şerik07:11:00
Ortak
JURNAL07:10:59
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı