Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

gülle16:22:04
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
müteahhit16:21:39
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
tehlikesiz16:20:53
Tehlikesi olmayan
yüzsüz16:20:38
Yüzü olmayan
kemalist16:19:48
Atatürkçü
Yansı16:19:43
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
endüksiyon16:19:24
Tüme varım
dengesiz16:18:34
Dengesi olmayan, muvazenesiz
GÜNCEL16:18:24
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
vermek16:18:19
Bırakmak veya bağışlamak
isteklendirici16:18:14
İstek uyandıran, teşvikkâr
alış veriş16:18:09
Alım satım işi
müstacel16:17:54
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
EDEPSİZ16:17:39
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
avantür16:17:07
Serüven, macera
cömert16:16:33
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
doğruluk16:16:12
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
kamil16:15:52
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
DASİT16:15:27
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
replik16:15:24
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
peruka16:15:01
Takma saç
istifa etmek16:14:37
(işinden) çekilmek
taziye16:14:31
Baş sağlığı dileme
ürkme16:14:28
Ürkmek durumu, tevahhuş
rüsup16:14:17
Tortu, çökel, çökelti
ılkı16:14:03
bk. yılkı
fücceten16:14:02
Birdenbire, ansızın (ölmek)
Lise16:13:56
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
bellek kaybı16:13:20
Bellek yitimi
Patlama16:13:17
Patlamak işi
kaybetme16:13:16
Kaybetmek işi, yitirme
piç kurusu16:13:00
Soysuz ve yaramaz çocuk
belik16:12:59
Saç örgüsü
göz hapsi16:12:56
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
kalabalık16:12:55
Çok sayıda insan topluluğu
ne16:12:52
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
salhane16:12:36
Kesim evi, kanara, mezbaha
uçan top16:12:30
Voleybol
ayrı16:12:30
Yerleri bir olmayan
aptal aptal16:12:27
Aptal gibi, aptalca, aval aval
büyüme16:11:46
Büyümek işi
ustalaşma16:11:32
Ustalaşmak durumu
TESİR16:11:05
Etki
KOMODİN16:10:47
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
terk16:09:55
Bırakma, ayrılma
tantana16:09:20
Görkem, şaşaa
Nazlanma16:08:50
Nazlanmak işi
kıya16:08:43
Adam öldürme suçu, cinayet
PEŞ16:08:39
Arka
sallantı16:08:34
Sallanmak işi
rh16:08:20
Rodyum"un kısaltması
dokümanter16:08:19
Belgesel
UYRUK16:08:03
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
karateci16:07:59
Karate yapan kimse
izaz16:07:55
Ağırlama
barmen16:07:41
Bar tezgâhtarı
insaf etmek16:07:36
acımak, hakkını tanımak
yalandan16:07:34
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
üretim16:07:27
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
ivedili16:06:30
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
ece16:06:15
Güzel kadın, kraliçe
tıknaz16:05:56
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
mağrur16:05:37
Kurumlu, gururlu
iğrenme16:05:29
İğrenmek işi
bazilika16:05:19
Kral sarayı
BECERİKSİZ16:05:10
Becerisi olmayan, usta olmayan
akşın16:05:07
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
başkaldırı16:05:05
Ayaklanma, isyan
dâhiliye16:04:59
(devlet yönetiminde) İç işleri
borç almak16:04:13
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
kakıma16:04:00
Kakımak işi
rampa16:03:44
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
himmet16:03:44
Yardım, kayırma
lazım16:03:30
Gerek, gerekli
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)16:03:23
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
sadık16:03:06
Doğru, gerçek
gümrahlık16:03:06
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
saz16:03:05
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
aşikâre16:03:02
Açıkça, belli ederek, saklamadan
posta treni16:02:58
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
allame16:02:57
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
yem16:02:48
Hayvan yiyeceği
mürdüm eriği16:02:30
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
Özlü söz16:02:29
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
dolgun16:02:08
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
müreffeh16:02:07
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
ince16:02:00
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
araklama16:01:42
Araklamak işi, çalma, aşırma
ivedilikle16:01:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
kül rengi16:00:53
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
balotaj16:00:53
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
soğukkanlılık16:00:43
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
elden ele geçmek16:00:42
bir şey sahip değiştirmek
sahi16:00:32
Gerçekten, gerçek olarak
almaşlı16:00:26
Almaş niteliği olan
layık olmak16:00:23
hak kazanmış olmak
Unutma16:00:23
Unutmak durumu
uzunluk16:00:18
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
kebir16:00:03
Büyük, ulu
materyalizm15:59:46
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Aksu15:59:32
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
yansımak15:59:17
Anlaşılmak, belli olmak
eğlenme15:59:12
Eğlenmek işi
kesafet15:58:54
Çokluk, sıklık
ÖRGÜTLÜ15:58:43
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
ULU15:58:07
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
istihkak15:58:02
Hakkı olma, hak kazanma
panama15:57:51
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
çis15:57:42
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
atfetme15:57:26
Atfetmek işi, isnat
aksetme15:57:24
Aksetmek işi
sızıntı15:57:12
Sızan şey
şahin15:57:11
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
nadir15:57:09
Seyrek, az, az bulunur
ulaşma15:56:47
Ulaşmak durumu
sabık15:56:42
Geçen, önceki, eski
yargıcı15:56:32
Hakem
teeddüp15:56:17
Utanma, sıkılma
çığ15:56:01
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
defetme15:55:18
Defetmek işi
dâhilî15:55:18
İçle ilgili
kese15:55:06
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
İşlem15:54:30
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ARDİYE15:54:28
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
ölçüm15:54:06
Ölçmek işi
akabe15:53:49
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
SAVAT15:53:44
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
lata15:53:41
Dar ve kalınca tahta
Fare15:53:13
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
15:52:06
bk. mı / mi