Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

dermansızlık16:37:58
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
dayanıklı16:37:57
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
motorlu taşıt16:37:56
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
Karşıt16:37:56
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
zülal16:37:55
Saf, tatlı su
hece16:37:54
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
zaman aşımı16:37:53
Süre aşımı, müruruzaman
kenevir16:37:53
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
taltif16:37:52
İyilik ederek gönül alma
Yağız16:37:51
Esmer
CÖMERT16:37:51
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
somut16:37:49
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
madenî para16:37:49
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
arış16:37:47
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
hikâye etmek16:37:45
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
kundura16:37:44
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
görüş16:37:43
Gözle bir şeyi algılama yetisi
kemlik16:37:42
Kötülük
deveci16:37:42
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
trajik16:37:41
Trajedi ile ilgili
amir16:37:41
Buyuran, emreden, üst
koltuk16:37:39
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
yoksun olmak16:37:38
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yağmur kuşu16:37:38
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
kelifit16:37:37
Hidratlı doğal magnezyum silikat
Kaynama16:37:37
Kaynamak işi
köstek16:37:35
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
denk16:37:35
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Pişmanlık16:37:34
Pişman olma durumu, nedamet
haram16:37:33
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
bölüntüler16:37:32
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
anatomi16:37:30
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
hiddet16:37:29
Öfke, kızgınlık
meşgul olmak16:37:29
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
Muttarit16:37:27
Düzenli, tek düze
Bayram16:37:26
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
PLASMAN16:37:24
Yatırım
duvar sedefi16:37:23
bk. dalak otu
vasilik16:37:22
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
emay16:37:22
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
asalak bilimi16:37:20
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
ana fikir16:37:19
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
çiğ16:37:19
Pişmemiş veya az pişmiş
çekül16:37:17
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
proleter16:37:16
Çalışan, emekçi
berzah16:37:15
Kıstak, dar dil
yarım küre16:37:15
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
yayılma16:37:13
Yayılmak işi, intişar
Valilik16:37:13
Vali olma durumu
Gelecek16:37:12
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
Huysuz16:37:12
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
kural16:37:11
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
dedektif16:37:10
bk. detektif
rölativizm16:37:09
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
bulvar16:37:08
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
hısım16:37:07
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
diyapozitif16:37:07
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
borç almak16:37:06
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
ilerlemek16:37:04
(vakit için) Geçmek
satranç16:37:02
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
armonika16:36:52
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
şarap fıçısı16:36:50
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
softa16:36:42
Medrese öğrencisi
nötr16:36:39
Tarafsız, yansız
Müddet16:36:36
Süre
Gafil16:36:35
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
hilekar16:36:34
Hileci
gizemci16:36:33
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
MÜLKİYET16:36:31
İyelik
KALABALIK16:36:30
Çok sayıda insan topluluğu
sırlı16:36:28
Sır sürülmüş, sırı olan
yatır16:36:27
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
harcama16:36:26
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
yüzükoyun16:36:25
Yüzü yere gelerek
nedamet16:36:24
Pişmanlık
ARDİYE16:36:23
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
yemeni16:36:22
Yemen ülkesine ait
su geçirmez16:36:22
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
mazot16:36:21
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
taraf16:36:20
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
Parçalı16:36:20
Birden çok parçadan oluşmuş
etkisiz16:36:18
Etkisi olmayan, tesirsiz
refakat16:36:16
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
hunhar16:36:15
Kana susamış, kan dökücü
ekalliyet16:36:15
Azınlık
yürütme16:36:14
Yürütmek işi
ermiş16:36:13
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
GETİRİM16:36:12
Getirme işi
durum vaziyeti16:36:12
Görünüş
köstebek16:36:11
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
içindekiler16:36:10
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
ele avuca sığmamak16:36:09
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
Amme16:36:08
Halkın bütünü, kamu
kuru temizleyici16:36:07
Kuru temizleme yapan kimse
eziyet16:36:07
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
Ayaküstü16:36:05
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
yoklama16:36:04
Yoklamak işi, kontrol
vurgunculuk16:35:46
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
iç evlilik16:35:37
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
aksakal16:35:35
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
sentez16:35:33
Birleşim
yalancı öd ağacı16:35:31
Kalembek
Dönemeç16:35:27
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
fotoğrafını almak16:35:23
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
ihtiyaç16:35:20
Gerekseme, gereksinme
baş aşağı16:35:15
Başı aşağı gelmek üzere
Aftos16:35:14
Oynaş, metres
çivit mavisi16:35:14
Çivit rengindeki mavi
terkip16:35:13
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
DÜZLÜK16:35:12
Düz olma durumu
nişasta16:35:11
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
lehçe16:35:10
Polonya dili
Paşa16:35:09
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
çalım16:35:08
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
işlev yitimi16:35:07
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
kara sevda16:35:05
Umutsuz ve güçlü aşk
PEYGAMBERLİK16:35:03
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
pazarlama16:35:03
Pazarlamak işi
kankurutan16:35:01
Adam otu
PARS16:34:49
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
yamuk16:34:46
Bir yana doğru eğik olan
Oyunbozan16:34:42
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
fal16:34:20
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
müstehcen16:34:19
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
villa16:34:10
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
pul16:34:08
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Olgu16:34:07
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
volt16:34:01
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
dönek16:33:59
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
müptela16:33:48
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı