Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

sorgu yargıcı01:52:35
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
Kurulu01:45:08
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
TEM01:43:37
Tema
alageyik01:38:32
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
mersiye01:15:04
Ağıt
malumatlı01:13:49
Bilgili
zıt kutup01:06:11
Farklı durum ve yapıda olma
elvan00:59:38
Renkler
dağ bayır00:47:09
İnişli çıkışlı yer, kır
ömür00:45:39
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
gem00:43:54
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
Ulvi00:32:15
Yüce
tayin etmek00:20:36
kararlaştırmak
sami00:19:23
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
refika00:10:53
Eş, karı, zevce
kural dışı00:00:13
bk. kural dışı
bunalım23:53:11
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
salt23:52:17
Yalnız, sadece, tek, sırf
Kesen23:45:22
Kesmek işini yapan
prometyum23:44:14
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
tarif23:43:33
Tanım
karatavuk23:43:21
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
karton23:38:46
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
haç23:28:54
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
yar23:27:11
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
yakınlık23:27:05
Yakın olma durumu
utanmaz23:26:19
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
beyyine23:25:06
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
beşeriyet23:19:01
İnsanlık, insanoğulları
çengel23:17:58
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
biçimcilik23:02:10
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
saat22:57:54
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
tütün balığı22:57:03
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
resmi elbise22:52:33
Üniforma
Su yuvarı22:48:06
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
SOL22:17:53
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
kaygana22:17:32
Omlet
omurga22:17:17
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Yapmak22:17:05
iyilik veya kötülükte bulunmak
PARS22:17:02
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
ASBEST22:16:53
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
Maltız22:16:52
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
şeamet22:16:49
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
al kan22:16:48
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
askere alınmak22:16:41
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
su dökünmek22:16:34
yıkanmak
pişti22:16:18
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
pısırıklık22:16:07
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
çiftteker22:16:05
Bisiklet
ataman22:15:59
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
atanma22:15:57
Bir göreve getirilme, tayin edilme
tahtaboş22:15:56
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
üretme22:15:44
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
burjuva22:15:40
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Osmanlı22:15:38
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
cebirsel22:15:37
Cebirle ilgili
baskı altında tutmak22:15:33
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
yazılı22:15:26
Yazılmış olan, muharrer
astigmat22:15:23
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
alışık22:15:20
Herhangi bir duruma alışmış olan
meteor22:15:13
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
fazladan22:15:10
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
pide22:15:00
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
ahiretlik22:14:57
bk. ahretlik
şirret22:14:49
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
avunma22:14:45
Avunmak işi, teselli
katliam22:14:36
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
şirket22:14:35
Ortaklık
içmece22:14:29
İçmeler
yaftalamak22:14:18
Yafta asmak
yakınma22:14:13
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
tank22:13:59
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
tabu22:13:54
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
tein22:13:53
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
beklenmedik22:13:47
Birdenbire, ansızın
alıkoyma22:13:31
Alıkoymak işi
uzaklaştırmak22:13:24
Çıkarmak, ayırmak
evlenme22:13:21
Evlenmek işi, izdivaç
incitici22:13:18
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
incitmek22:13:15
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
piknik alanı22:13:11
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
radansa22:13:08
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
antropoloji22:12:54
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
kaymakamlık22:12:50
Kaymakam olma durumu
düşme22:12:39
Düşmek işi
düşey22:12:37
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
hoyratça22:12:29
Kaba (bir biçimde)
tezat22:12:24
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tezek22:12:23
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
hasret22:12:12
Özlem
olanaklı22:12:09
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
çekememezlik22:12:02
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
Sübvansiyon22:11:59
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
tenha22:11:55
Yalnız,tek
bezzazlık22:11:52
Kumaş satma işi, manifaturacılık
teali22:11:51
Yükselme, yücelme
tecim22:11:45
Ticaret
taşımak22:11:38
Üstünde bulundurmak
sanık22:11:36
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
terki22:11:33
Eyerin arka bölümü
terim22:11:31
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
terme22:11:30
Bir tür yaban turpu
tetik22:11:22
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tetir22:11:21
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevzi22:11:17
Dağıtma, üleştirme
tevsi22:11:16
Genişletme, yayma
tevil22:11:14
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
kürt22:11:03
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
küfe22:10:55
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
kült22:10:52
Tapma, tapınma
hafriyat22:10:48
Kazı
terebentin22:10:47
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
Rehine22:10:33
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
ilgi çekici22:10:32
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
karamsarlık22:10:26
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
GÖREV22:10:25
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
dekoratif22:10:20
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
Abdest22:10:18
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
mıntıka22:10:17
Bölge
baraj ateşi22:10:15
Yoğun yaylım ateşi
garson22:10:12
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
geciktirme22:10:07
Geciktirmek işi, tehir
diyalektik22:10:05
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
muzaffer22:10:02
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
kafa dengi22:10:00
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
KIDEM22:09:50
Bir görevde rütbece eskilik
kaplumbağa yürüyüşü22:09:46
Çok ağır yürüyüş
radyasyon22:09:44
Işınım
köle22:09:40
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
tepir22:09:37
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek