Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

Muhabere07:23:28
Haberleşme, yazışma
kenar07:23:25
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
isyankâr07:23:25
Baş kaldırıcı, isyancı
bilimsel07:23:20
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
Avantaj07:23:17
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
soğuma07:23:13
Soğumak işi
yaratık07:23:09
Canlı, mahlûk
dalgır07:23:06
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Lonca07:23:02
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
blastula07:22:58
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
atalet07:22:54
Tembellik
ataman07:22:51
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
atanma07:22:47
Bir göreve getirilme, tayin edilme
tahtaboş07:22:43
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
yasa koyucu07:22:39
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
erinlik07:22:36
Erin olma durumu, bulûğ
sini07:22:34
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
ayıklama07:22:32
Ayıklamak işi
üretme07:22:28
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
üretim07:22:24
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
buğra07:22:20
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
Formen07:22:17
Ustabaşı
mıknatıs07:22:13
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
ÖLÇEK07:22:09
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
nakış07:22:05
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
Üstün zeka07:22:01
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
imamlık07:21:58
İmam olma durumu
kararsızlık07:21:54
Kararsız olma durumu, tereddüt
ivedilikle07:21:49
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tanım07:21:45
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
ustalık07:21:42
Usta olma durumu
Gerekli07:21:38
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
körelme07:21:34
Körelmek işi
imame07:21:30
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imale07:21:27
Bir tarafa yatırma, eğme
nişanlanma07:21:23
Nişanlamak işi
hükümsüz07:21:19
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
tumturak07:21:16
Gösteriş, debdebe
ÇAPUT07:21:12
Eski bez parçası, paçavra
Dilenci07:21:08
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
SONBAHAR07:21:04
Güz
fışkı07:21:02
Atgillerin taze dışkısı, tersi
YILANKAVİ07:21:01
Dolambaçlı, dolanarak giden
ulaç07:20:57
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
derin uyku07:20:53
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
muhasip07:20:49
Sayman, muhasebeci
tramvay07:20:46
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
öküzgözü07:20:42
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
sataşma07:20:40
Sataşmak işi
Ukraynalı07:20:38
Ukrayna halkından olan kimse
hazım07:20:34
Sindirme, sindirim
hazır07:20:31
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Sübvansiyon07:20:29
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
natura07:20:27
İnsanın yaradılış özelliği
haydutluk07:20:23
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
terbiyesiz07:20:19
Terbiyesi olmayan
Optimist07:20:16
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
GÖZLEM07:20:12
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
cimrilik07:20:10
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
Buyruk07:20:08
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
Teşhis07:20:05
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
geçmez akçe07:20:01
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
sakat olmak07:19:57
sakatlanmak
Aracı07:19:53
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
zıt07:19:53
Karşıt anlamlı
hissedar07:19:51
Hissesi olan, paydaş
Parola07:19:50
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
Tren07:19:46
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
reşit07:19:42
Ergin
partici07:19:38
Parti üyesi
Koyak07:19:35
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
değersizlik07:19:31
Değersiz olma durumu
bıkmak07:19:27
Dayanamaz duruma gelmek
Devamlı07:19:23
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
DEDEKTİF07:19:20
bk. detektif
terebentin07:19:16
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
ondalık07:19:12
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
musiki07:19:09
Müzik
kült07:19:05
Tapma, tapınma
küre07:19:01
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
küpe07:18:57
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
Osmanlı07:18:53
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
Fihrist07:18:50
İçindekiler
şiryan07:18:46
Atardamar
SEVİMSİZLİK07:18:42
Sevimsiz olma durumu
düşme07:18:38
Düşmek işi
ahiretlik07:18:35
bk. ahretlik
emirberlik07:18:31
Emirber olma durumu, emirberin işi
gazel07:18:24
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
gazap07:18:20
Öfke, kızgınlık, hiddet
OLAĞAN07:18:16
Sık sık olan, olagelen, tabiî
bağımsızlık07:18:12
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
garez07:18:09
bk. garaz
garaj07:18:05
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
UFUK07:18:05
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
garaz07:17:58
Hedef, amaç, maksat
gasil07:17:54
Ölü yıkama
bezeme07:17:50
Süsleme, tezyin
bezgin07:17:46
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
piramidal07:17:44
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
Derviş07:17:43
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
MEDENİYET07:17:39
Uygarlık
büyük baba07:17:35
Annenin veya babanın babası, dede
çaylak07:17:31
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
kurtulmak07:17:28
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
İtki07:17:27
Tepi
sanat eseri07:17:20
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
Belediye07:17:17
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
kısacası07:17:13
kısa söylemek gerekirse
yolcu gemisi07:17:09
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
ESİRGEME07:17:02
Esirgemek işi, himaye, vikaye
DOLAŞIM07:16:58
Dolaşmak işi
entari07:16:54
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
DOLAŞMA07:16:51
Dolaşmak işi
mezgitgiller07:16:47
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
kıpti07:16:43
Mısır halkından olan kimse
pekmez toprağı07:16:39
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
dericilik07:16:36
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
kıyye07:16:32
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
takanak07:16:28
Alacak, borç
sıska07:16:24
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
enine boyuna07:16:21
gösterişli, iri yarı
parantez07:16:19
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
soylu07:16:17
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
sınai07:16:13
Sanayi ile ilgili
asker07:16:09
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
tembih etmek07:16:08
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
sıkma07:16:06
Sıkmak işi
YAŞAMA07:16:02
Yaşamak işi
ingin07:15:58
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat