Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

Muhabere16:39:11
Haberleşme, yazışma
aba gibi16:39:10
(kumaş için) kaba ve kalın
tehlikeli16:39:07
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
pinpon16:38:58
Yaşlı, çökmüş
üşenme16:38:55
Üşenmek işi
Toplum16:38:52
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
ilişki kurmak16:38:40
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
Ayrıcalıksız16:38:37
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
haylaz16:38:30
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
şişkinlik16:38:00
Şişkin olma durumu
Legal16:37:55
Kanunî, yasal, meşru
kankan16:37:50
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
Bulama16:37:45
Bulamak işi
hüsün16:37:40
Güzellik
restore etmek16:37:37
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
sevişme16:37:35
Sevişmek işi
kayırtma16:37:30
Kayırtmak işi
murabıt16:37:27
Savaşçı derviş
övüngen16:37:17
Çok övünen, farfara
mahcup16:37:07
Utangaç, sıkılgan
deve dişi16:36:58
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Gökyüzü16:36:43
Göğün görünen yüzeyi, sema
asetilen16:36:42
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
sığırtmaç16:36:40
Sığır güden kimse, sığır çobanı
tebliğ16:36:33
Bildirme, haber verme
rölyef16:36:25
Kabartma
avuç dolusu16:36:22
(para için) Pek çok
taaffün16:36:20
Kokuşma, pis kokma
devlet başkanı16:36:17
Devletin başında bulunan kimse
sırlı16:36:15
Sır sürülmüş, sırı olan
Anlaşmazlık çıkmak16:36:07
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
alyuvar16:36:00
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
değerbilirlik16:35:55
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
abıhayat16:35:45
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
anif16:35:44
Sert, kaba
amca16:35:39
Babanın erkek kardeşi
amip16:35:34
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
DİNAR16:35:32
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
yarılma16:35:22
Yarılmak işi
kanıklık16:35:16
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
Baryum16:35:09
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
geriş16:35:06
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
rölâtif16:35:04
Bağıntılı, izafî, nispî
Periyodik16:35:01
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
avlanma16:34:54
Avlanmak işi
kaleme almak16:34:52
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
ağılı16:34:47
İçinde ağı bulunan, zehirli
gerekçe16:34:47
Gerektirici sebep, esbabımucibe
yahudi16:34:37
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
izhar16:34:32
Belirtme, gösterme, açığa vurma
buhar kazanı16:34:15
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
sesli16:33:58
Sesi olan, ses çıkaran
sepet16:33:55
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Tutanak16:33:51
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Salat16:33:45
Namaz
Salya16:33:43
Ağızdan sızan tükürük
devam16:33:40
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
devim16:33:35
Devinim
Sanma16:33:29
Sanmak işi
detay16:33:27
Ayrıntı
devre16:33:24
Dönem
kasem16:33:22
Ant içme, yemin etme
Salim16:33:19
Esen, sağlam
karne16:33:16
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
Saman16:33:07
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
kaset16:33:04
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
deizm16:33:02
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
mahzen16:32:57
Yapılarda yer altı deposu
islam hukuku16:32:54
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
zooloji16:32:49
Hayvan bilimi
kuru meyve16:32:33
Yaş meyvenin kurutulmuşu
Çıban16:32:28
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
Hayalet16:32:23
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
yandaşlık16:32:03
Yandaş olma durumu, taraftarlık
GÜNDELİKÇİ16:32:00
Gündelikle çalışan (kimse)
OLGUNLUK16:31:54
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
SALDIRMA16:31:48
Saldırmak işi
rızk16:31:46
Yiyecek, içecek şey, azık
rıza16:31:38
Razı olma, isteme, istek
Tereyağı16:31:33
Sütten çıkarılan taze yağ
sepetçi söğüdü16:31:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
dokunuş16:31:26
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
CILKAVA16:31:23
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
yüz kızartıcı16:31:18
Utandırıcı, utanılacak
Barsak16:31:05
Bağırsak
yivaçar16:30:54
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
vakitsiz16:30:49
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
not vermek16:30:43
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
sarmal16:30:41
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
memnuiyet16:30:36
Yasak olma, yasak edilme durumu
defin16:30:33
(ölüyü) Gömme
sismoloji16:30:23
Deprem bilimi
görececilik16:30:08
Görecilik
çarşı16:29:53
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
gümrükçü16:29:39
Gümrük görevlisi
Gönüllü16:29:33
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
büklüm16:29:31
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
arşın16:29:28
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
mersin balıkları16:29:04
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
destroyer16:29:02
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
ihtiva etmek16:28:57
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
Cambaz16:28:54
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
inisiyatif16:28:38
Öncecilik, üstünlük
natür16:28:29
Tabiat, doğa
Miyar16:28:19
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
profesyonel16:28:12
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
TAKRİR16:28:07
Yerleştirme, yerleştirilme
gururlu16:28:07
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
doğalcılık16:28:04
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
Fıstık16:28:02
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
eğri büğrü16:27:59
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
sarılık16:27:57
Sarı olma durumu
kaime16:27:52
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
sayılma16:27:47
Sayılmak işi
mahlas16:27:29
Bir kimsenin ikinci adı
mahrut16:27:26
Koni
maddiyat16:27:24
Madde ile ilgili şeyler
mahpus16:27:21
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
riyaziyeci16:27:19
Matematikçi, matemetik öğretmeni
anayasa16:27:16
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
hunhar16:27:05
Kana susamış, kan dökücü
hunnak16:27:00
Boğak, anjin
brıçka16:26:52
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
kadeh16:26:49
İçki içmeye yarar küçük bardak
depolama16:26:47
Depolamak işi
MEVKİ16:26:42
Yer, mahal
yıl aşırı16:26:36
Birer yıl ara ile
uyumsuz16:26:26
Uyumu olmayan, ahenksiz
Tutacak16:26:16
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
ailece16:26:11
Bütün aile birlikte