Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

sallantı04:58:28
Sallanmak işi
muallim04:58:27
Öğretmen
çöplenme04:58:21
Çöplenmek işi
mevzuubahis04:58:16
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
MEST04:58:02
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
haberci04:57:56
Haber getiren kimse, ulak
kemlik04:57:42
Kötülük
solungaç04:57:23
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
cıvata04:56:48
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
sefillik04:56:37
Yoksulluk
egzama04:56:36
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
iç hastalıkları04:56:32
bk. dahiliye
yoklama04:56:13
Yoklamak işi, kontrol
doyurma04:56:06
Doyurmak işi
müsabaka04:55:59
Yarış, yarışma, karşılaşma
buhar04:55:55
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
desenleme04:55:37
Desenlemek işi
iyiliksever04:54:59
İyilikçi, hayırsever
mukadderat04:54:54
Yazgı
astronot04:54:40
Uzay adamı
tabip04:54:21
Hekim, doktor
lutr04:54:17
Su samuru
alaycılık04:54:16
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
toparlak04:54:06
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
leçe04:53:57
Taşlı tarla
taşınmaz04:53:47
Taşınamayan
alkali04:53:38
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
kıskı04:53:24
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
MENEVİŞ04:53:19
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
yorumlanma04:53:14
Yorumlanmak işi
maneviyat04:53:09
Maddî olmayan, manevî şeyler
karnaval04:53:05
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
nevzat04:52:55
Yeni doğan çocuk
itilaf04:52:50
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
yeğen04:52:17
Birine göre kardeşinin çocuğu
sağlıksız04:51:39
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
RÜTBESİZ04:51:34
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
esnasında04:51:05
Sırasında, olduğu anda
KALLEŞ04:51:04
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
bıdık04:50:58
Kısa ve tıknaz
pelte04:50:51
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
pelin04:50:41
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
hatırlanma04:50:37
Hatırlanmak durumu, anımsanma
erkek04:50:17
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
Ayaküstü04:50:11
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
eleştirme04:50:10
Eleştirmek işi, tenkit
müzik04:50:02
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
ibne04:49:57
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
buluğ04:49:56
Erin olma, baliğ olma, erinlik
içine kapanmak (veya içine çekilmek)04:49:55
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
kofa04:49:42
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
Sezme04:49:42
Sezmek işi
müstaceliyet04:49:37
İvedilik
yürüklük04:49:28
Yürük olma durumu
kışır04:49:19
Kabuk
sanat eri04:49:00
bk. sanat adamı
Müttefik04:48:45
Bağlaşık
mantar04:48:41
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
yağhane04:48:36
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
itlâf04:48:22
Öldürme, yok etme, telef etme
azalma04:48:21
Azalmak işi, eksilme, tenakus
nişan yüzüğü04:47:50
Nişan halkası
Zımbırtı04:47:29
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
YAMA04:47:27
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
çökelek04:47:22
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
ikiyüzlü04:47:17
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
kuşkuculuk04:47:14
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
yatık04:46:57
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yerinden yönetim04:46:39
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
bumbar04:46:25
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
bakı04:46:02
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
voltamper04:45:57
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
derme çatma04:45:47
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
teşri04:45:33
Yasama
müreccah04:45:28
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
kere04:45:19
Kez, yol, defa, sefer
kese04:45:14
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
kefe04:45:09
Terazi gözlerinden her biri
kene04:45:00
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
tavus04:44:50
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
taraz04:44:31
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
tarih04:44:27
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
tarik04:44:22
Yol
çağcıl04:43:44
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
operacı04:43:35
Opera sanatçısı
neşriyat04:43:28
Yayın
maşala04:43:12
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
NEŞİDE04:42:57
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
Duyarga04:42:30
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
etnoloji04:42:07
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
esire04:41:39
Dişi tutsak
özgeci04:41:25
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
kardiyak04:41:06
Kalple ilgili
önem vermek04:41:01
değer vermek, önemli saymak
ali04:41:01
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
abonelik04:40:47
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
yurdu04:40:46
İğnenin deliği
KUŞATMAK04:40:42
Çevrelemek, çokça bulunmak
belgesel04:40:40
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
KAMPANA04:40:40
Çan
AGANTA04:40:37
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
massetme04:40:19
Emme, içine çekme, soğurma
tecil etmek04:40:10
ertelemek
gücenme04:40:01
Gücenmek işi
Mayi04:39:42
Sıvı
asbest yünü04:39:37
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
Müslüman adam04:39:36
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
insicam04:39:34
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
ıra04:39:33
Seciye, karakter
farika04:39:19
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
KISSA04:38:47
Hikâye, fıkra
nitrojen04:38:45
Azotun başka bir adı
dejenere04:38:40
Soysuz
Aromatik04:38:35
Hoş kokulu, aromalı
kalıplaşmış04:38:34
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
Menafi04:38:33
Yararlar, faydalar
FABRİKA04:38:14
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
ışınım04:38:12
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
Seslenmek04:38:11
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
liseli04:37:52
Lise öğrencisi
derinlemesine04:37:37
Çok ayrıntılı olarak
uzunluk04:37:22
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
tümel04:37:13
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
yafta04:37:11
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
MEŞİME04:37:06
Döl yatağı
jargon04:37:01
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
çoğunlukla04:36:49
Çoğunluğa dayanılarak
hava bilgisi04:36:47
Meteoroloji
yabgu04:36:29
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
üre04:36:19
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde