Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

ben02:59:17
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
ahkam02:58:41
Yargılar, hükümler
Süs bitkisi02:58:34
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
Sinmek02:58:15
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
pespaye02:57:56
Alçak, soysuz, aşağılık
geçit02:57:47
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
KAMBUR02:57:45
Bel kemiğinin, göğüs kemiğinin eğrilmesi veya raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek
ilahiyatçı02:57:43
Tanrı bilimci, teolog
pano02:57:42
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
Lâtin çiçekleri02:57:24
bk. Lâtin çiçeği
beyan02:57:04
Söyleme, bildirme
Hovarda02:57:04
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
akraba çıkmak02:56:51
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
Bağırsak iltihabı02:55:40
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
dessas02:55:38
Düzenci, entrikacı
Kornea02:55:29
Gözde saydam tabaka
akma02:55:28
Akmak işi
mistisizm02:55:24
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
muvasalat02:55:07
Bir yere ulaşma, varma
itilâ02:54:30
Yükselme, yücelme
inhina02:54:18
Eğrilme, bükülme
kallavi02:53:50
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yığılma02:53:47
Yığılmak işi
mutfak02:53:40
Yemek pişirilen yer
saygılı02:53:36
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
Ünite02:53:23
Birlik, birleşmiş olma durumu
yanardağ02:53:09
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
Balkanlar02:52:54
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
sakat olmak02:52:53
sakatlanmak
triportör02:52:52
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
tarihsel02:52:36
Tarihî
ruh çöküntüsü02:52:30
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
piton02:52:22
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
şahap02:52:10
Akan yıldız, ağma
abrama02:50:51
Abramak işi, idare
birbiri için yaratılmış olmak02:50:14
birbiriyle çok iyi anlaşmak
Çökelek02:50:01
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
beşli02:49:40
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
kervansaray02:49:23
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
vikont02:48:57
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
peso02:48:57
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
gato02:48:18
Pasta, çörek
sargın02:48:00
İçten, yükekten
seretan02:48:00
Yengeç
Künk02:47:42
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
MERKEZ02:47:41
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
adapte02:46:59
Uyarlanmış
defnetme02:46:56
Defnetmek işi, gömme
değerbilirlik02:46:54
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
geven02:46:52
Baklagillerden, çok yıllık, dikenli bir çalı; bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılır, keven (Astragalus)
kamışlık02:46:06
Kamışı çok olan yer
Zaman bilimsel02:46:04
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
ak basma02:46:03
Ak su, perde, katarakt
Kurban Bayramı02:45:58
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
utma02:45:56
Utmak işi
sepetçi02:45:51
Sepet yapan veya satan kimse
emaylama02:45:31
Emaylamak işi
bölme02:45:24
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
dağ evi02:44:52
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
bulada02:44:37
Büyük piliç
delme02:44:31
Delmek işi
meymenetsizlik02:44:20
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
zinde tutmak02:44:18
genç ve diri kalmasını sağlamak
tayin edilmek02:44:06
atanmak
menemen02:44:02
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
LOKMAN RUHU02:43:53
Eter
KUŞ02:43:46
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
keratin02:43:44
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
kapitone02:43:42
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
ŞEFKATLİ02:43:42
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
Oyun02:43:38
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
alaycılık02:43:13
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
cesametli02:43:09
Kocaman, iri
kabala02:42:59
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
jul02:42:54
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
sancak02:42:47
Bayrak, liva
istanbulin02:42:45
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
zikretme02:42:45
Zikretmek işi veya durumu
e02:42:44
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
B02:42:41
Bor"un kısaltması
ipotek etmek02:42:38
rehinde bırakmak, rehine koymak
otalamak02:42:26
Otamak
iare02:42:17
Eğreti verme, ödünç verme
desteklemek02:42:10
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
LÖK02:42:00
Bir tür erkek deve
ÇEKİM02:41:58
Çekmek işi
alınmak02:41:37
Elde edilmek
gelenek02:41:34
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
DANGALAK02:41:18
Akılsız, düşüncesiz
ege02:41:13
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
arz talep kanunu02:41:07
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
arşın02:41:00
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
köy ihtiyar heyeti02:40:57
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
Revaç02:40:49
Geçerli ve değerli olma, sürüm
mahzen02:40:15
Yapılarda yer altı deposu
sitem02:40:12
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
boylu02:40:07
Boyu olan
mesire02:40:03
Gezinti yeri, gezilecek yer
sağımlı02:40:01
Süt veren, sağmal
mızıka02:39:51
Bando
üzerine02:39:47
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
yol boyu02:39:31
Kara yolunda kenar
kusurlu02:39:28
Kusuru olan
kekelik02:39:25
Kekemelik
Asi02:39:23
Baş kaldıran, isyan eden
lento02:39:23
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
palto02:39:12
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
lef02:39:05
İçine sokma, iliştirme
el birliği02:39:04
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
ferdiyetçilik02:38:59
Bireycilik
kolaylıkla02:38:55
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
antipatik bulmak02:38:53
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
taravet02:38:44
Körpelik, tazelik
aracılık etmek02:38:42
bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek
yadsımak02:38:37
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
Tragedya02:38:33
Trajedi
gerdan02:38:02
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
İPEK02:38:00
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
kahverengi02:37:52
Kavrulmuş kahvenin rengi
simetrik02:37:32
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
Anemik02:37:20
Kansız
üzüm asması02:37:15
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
malaklama02:37:13
Malaklamak işi
tekabül02:37:00
Karşılıklı olma, karşılama
palmiyegiller02:37:00
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
helezon02:36:55
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
Yaşamsal02:36:38
Hayatî
abiye02:36:34
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
haile02:36:17
Çok acıklı olay
terfik02:36:16
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme