Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

dış deri16:35:58
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
kuvvetli16:35:49
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
Bağlılaşım16:35:41
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
birbiri için yaratılmış olmak16:35:38
birbiriyle çok iyi anlaşmak
sepet topu16:35:33
Basketbol
boynuz16:35:21
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
metanetli16:35:17
Dayanıklı, metin
boylam16:35:09
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
yalancı safran16:35:06
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
fenalık16:35:01
Kötülük, şer
samimi16:34:50
İçten, içtenlikle
sterlin16:34:48
İngiliz lirası
zanaatçı16:34:43
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
aldırış etmemek16:34:34
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
cihet16:34:28
Yön, yan, taraf
koordinat16:34:13
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
MÜDDET16:34:08
Süre
spekülatör16:33:53
Vurguncu
İstikbal16:33:48
Karşı çıkma, karşılama
dışbükey16:33:46
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
kiril alfabesi16:33:44
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
inceleme16:33:40
İncelemek işi, tetkik
Gidi16:33:39
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Yalanlama16:33:28
Yalanlamak işi, tekzip
manisa lalesi16:33:27
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
müteakip16:33:20
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
Konfeksiyon16:33:17
Hazır giyim eşyası
çiçek açmak (veya vermek)16:33:13
çiçeklenmek
Tepkili uçak16:33:01
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
her hâlde16:32:57
Büyük bir ihtimalle
infial16:32:45
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
güney16:32:42
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
destancı16:32:41
Destan yazan veya anlatan kimse
DilsiZ16:32:38
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
zaman birimi16:32:32
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
müzik bilimi16:32:21
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
çekingenlik16:32:17
Çekingen olma durumu
eli sıkı16:32:17
Çok tutumlu, cimri, pinti
kitapçı16:32:16
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
ÖDEME16:32:12
Ödemek işi, tediye
davete icabet etmek16:32:08
çağrılı olduğu yere gitmek
mahremiyet16:32:00
Gizli olma durumu, gizlilik
mahalle çapkını16:31:56
Beceriksiz çapkın
işaret sıfatı16:31:51
bk. gösterme sıfatı
materyalizm16:31:46
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Yığılmak16:31:36
Çok sayıda birikmek toplanmak
eş biçim16:31:32
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Gagavuz16:31:28
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
el uzluğu16:31:12
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
degajman16:31:08
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
doğalcılık16:31:04
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
faka basmak16:31:04
aldatılmak, tuzağa düşmek
bileme16:30:47
Bilemek işi
Üçleme16:30:47
Üçlemek işi
Yedinci sanat16:30:45
Sinema
patavatsızca16:30:43
Patavatsız (bir biçimde)
Yapıcı16:30:39
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
başarısızlığa uğramak16:30:22
başarısız olmak
ONCA16:30:18
Ona göre, onun düşüncesince
Başarı16:29:59
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
hüsnüniyet16:29:51
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
sadaklı16:29:47
Sadağı olan
MEKTUP16:29:44
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
OKAR16:29:42
Telli balıkçıl
garnizon16:29:38
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
Tartı16:29:34
Tartmak işi veya biçimi
nosyon16:29:30
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
sestaş16:29:27
Eş sesli, eş adlı, homonim
Yarıyıl16:29:25
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
izdivaç16:29:21
Evlenme
İçli dışlı16:29:17
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
Küçük Asya16:29:15
Anadolu
BAŞŞEHİR16:29:13
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
balama16:29:09
Orta oyununda Rum tipi
balans16:29:04
Denge, muvazene
Tasarruf16:29:00
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
kemankeş16:28:56
Ok atıcı, okçu
gerçekten16:28:40
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
üşniye16:28:29
Su yosunları
Raspa16:28:27
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
Rapor16:28:07
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
harcırah16:27:55
Yolluk
Ordu16:27:47
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
gölgeli16:27:47
Gölge altında olan
renkleme16:27:27
Renklemek işi
garipseme16:27:22
Garipsemek işi
başkan16:27:20
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
rabıta16:27:19
Bağlayan şey, bağ
maşallah16:27:14
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
gensoru16:27:10
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
kum taşı16:27:05
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
İstihsal16:26:57
Çıkarma, elde etme
FEL16:26:53
Görüngü
gözleyici16:26:49
Gözlemci, müşahit, rasıt
abide16:26:41
Anıt
Sevgi16:26:36
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
ketum16:26:29
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
keton16:26:24
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kerim16:26:09
Soylu, asil
kerih16:26:04
Tiksindirici, iğrenç
keres16:26:00
Büyük ve derin karavana
kerem16:25:56
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
kesek16:25:52
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
keser16:25:47
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesir16:25:43
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
çuvaldız16:25:40
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
kesin16:25:39
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
kesim16:25:35
Kesmek işi
ölçüm16:25:18
Ölçmek işi
değin16:25:14
Sincap
ölçüt16:25:13
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Ödenti16:25:11
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
cesametli16:25:09
Kocaman, iri
Besleme16:25:05
Beslemek işi
Göktürk16:24:57
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
sicim16:24:53
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
vikont16:24:45
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
büyüklük16:24:41
Büyük olma durumu, ululuk
dinsiz16:24:36
Dinî inancı olmayan
senato16:24:29
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
küresel16:24:28
Küre ile ilgili olan
akide16:24:24
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
vareste kalmak16:24:10
kurtulmak
taşma16:24:10
Taşmak işi
iltihaplı16:24:07
İltihabı olan, yangılı
görülmemiş16:24:03
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
yerine getirmek16:23:59
istenileni, gerekeni yapmak
basbayağı16:23:55
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
terlik16:23:50
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
tekzip etmek16:23:46
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak