Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

küflüce22:19:32
bk. mantar hastalığı
cevaz22:19:22
İzin, müsaade
Cemiyet22:19:19
Dernek
voleybol22:19:10
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
ALMAN22:19:01
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
sayım vergisi22:18:34
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
cumhuriyet22:18:33
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
balık baştan kokar22:18:11
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
Ondalık22:18:07
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
işlem22:17:32
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Radon22:17:32
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
DOLDURMA22:17:26
Doldurmak işi
kalım22:17:18
Kalmak işi
yedirme22:17:12
Yedirmek işi
Yılan22:17:11
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
güdüm22:17:08
Yönetmek işi, idare
kurtulmak22:16:50
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
Yağı22:16:38
Düşman, hasım
sesteş22:16:36
bk. sestaş
gemi enkazı22:16:34
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
ERDEM22:16:34
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
bariton22:16:30
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
baritin22:16:26
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
dehşetli22:16:14
Korku veya ürküntü veren
anonsör22:16:14
bk. sunucu
gaddarca22:16:09
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
ALET22:15:40
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
müteyakkız22:15:39
Uyanık, tetikte, sak
kliring22:15:30
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
deneme22:15:22
Denemek işi, sınama, tecrübe
yurt22:14:45
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
HİSTERİ22:14:30
bk. isteri
ashap22:14:22
Sahipler
öğle22:14:20
Gün ortası
alışılmamış22:14:20
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
besteci22:14:14
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
Bayır22:14:13
Küçük yokuş
ceren22:14:09
Ceylan
izah22:14:02
Açıklama
afşar22:13:55
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
izaz22:13:54
Ağırlama
icabet22:13:52
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
izci22:13:50
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
ravent22:13:49
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
iyon22:13:34
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
gıyaben22:13:15
Kendi yokken, ortada olmaksızın
of22:13:04
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
çamgiller22:13:03
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
itme22:12:54
İtmek işi
bulucu22:12:34
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
ipka22:12:26
Yerinde, önceki durumunda bırakma
ŞEKİLSİZ22:11:58
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
ayaklı22:11:54
Ayağı olan
kavuşmak22:11:28
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
mobilya22:11:28
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
eskrim22:11:15
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
Ateşçi22:10:57
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
sataşmak22:10:49
Sarkıntılık etmek
papağangiller22:10:45
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
vaki22:10:41
Olan, olmuş
vana22:10:37
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
anlatmak22:10:36
İnandırmak, belirtmek
ORANLA22:10:36
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
ateş basmak22:10:35
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
vahi22:10:29
Boş, saçma
vale22:10:13
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
vasi22:09:59
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
vadi22:09:55
İki dağ arasındaki geçit, koyak
entelektüel22:09:28
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
veto22:09:12
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
küfür küfür22:09:07
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
emzikli22:09:01
Emziği olan
HİLYE22:07:57
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
SİNCAP22:07:48
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
irdeleme22:07:45
İrdelemek işi
tükenmez kalem22:07:32
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
Devamlı22:07:04
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Doruk22:06:58
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
SERMAYE22:06:44
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
atgiller22:06:26
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
karaman22:06:17
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
baştankaragiller22:06:14
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
bindi22:06:12
Destek, hamil
Aşmak22:06:00
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
sentez22:05:50
Birleşim
hakçası22:05:46
Doğrusu, doğru olanı
vazıyet22:05:44
El koyma
bitme22:05:36
Bitmek işi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek22:05:31
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
kanaat getirmek22:05:31
kanmak, aklı yatmak, inanmak
elaman22:05:30
Bezginlik ve sızlanma anlatır
kefaleten22:05:13
Kefalet yoluyla
MEBDE22:05:05
Baş, başlangıç
samanyolu22:05:01
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
cehennem22:04:57
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
büyük baba22:04:37
Annenin veya babanın babası, dede
mağara bilimi22:04:29
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
paranoya22:04:21
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
entari22:04:17
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
Romen22:04:16
Roma halkından olan kimse
yolcu gemisi22:03:53
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
azma22:03:51
Azmak işi
şeytan22:03:46
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
Nazlanma22:03:26
Nazlanmak işi
ilahi22:03:21
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
fut22:03:20
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
binici22:03:05
Binen
fazladan22:03:04
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
meteor22:03:00
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
blûcin22:02:54
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
bonbon22:02:37
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
ful22:02:22
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
erika22:02:06
Süpürge otu
aba gibi22:01:24
(kumaş için) kaba ve kalın
Klişe22:01:21
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
gaf22:01:17
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
giz22:01:05
Sır
kezzap22:01:01
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
dun22:01:01
Alçak, aşağı, aşağılık
kuz22:01:01
Gölgede kalan (yan)
arsenik22:00:56
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
ta22:00:55
Tantal"ın kısaltması
Ayak topu22:00:33
Futbol
araklama22:00:25
Araklamak işi, çalma, aşırma
ürperme22:00:20
Ürpermek durumu
fan22:00:17
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
yücelik22:00:15
Yüce olma durumu, ulviyet
fit21:59:57
Birini başkasına karşı kışkırtma
Birinci21:59:54
Bir sayısının sıra sıfatı
gen21:59:53
Geniş