Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

sözsüz00:06:09
Konuşmadan yapılan
yaprak23:47:09
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
erotik23:39:54
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
vasilik23:28:18
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
paralel23:28:08
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
DÜZEYSİZ23:28:05
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
sırt23:27:22
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sırf23:27:20
Salt, ancak, sadece, yalnız
rahvan23:23:29
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
Posta23:22:03
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
fenol23:07:32
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
brıçka23:01:34
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
hunnak23:01:29
Boğak, anjin
depolama23:01:27
Depolamak işi
zooloji23:01:24
Hayvan bilimi
mahzen23:01:21
Yapılarda yer altı deposu
mahzur23:01:19
Sakınca
ÇANGAL23:01:14
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
ailece23:00:38
Bütün aile birlikte
İzbe23:00:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
Avantacı22:59:42
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
NEYZEN22:53:11
Ney üfleyici, ney çalan kimse
osuruk22:53:07
Yellenme
amplifikatör22:53:03
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
modernleşme22:52:23
Çağcıllaşma
gereklik22:50:09
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
aforoz22:50:05
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
arya22:46:04
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
arzu22:46:00
İstek, dilek
araf22:45:59
Cennet ile cehennem arasında bir yer
arda22:45:54
İşaret olarak yere dikilen çubuk
argo22:45:53
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
övüngen22:43:11
Çok övünen, farfara
mahcup22:43:09
Utangaç, sıkılgan
editör22:42:59
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
mahfuz22:42:57
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
mahfel22:42:55
bk. mahfil
mahdut22:42:48
Çevrilmiş, sınırlanmış
mahkum22:42:44
Hüküm giymiş, hükümlü
İMAJ22:42:41
İmge
İMAR22:42:39
Bayındırlık
nebi22:41:26
Peygamber, savacı
neva22:41:21
Ses, ahenk, nağme
eyvah22:41:13
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
statik22:40:57
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
çotuk22:40:49
Dışarda kalmış ağaç kökü
uzay istasyonu22:40:31
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
engelsiz22:40:26
Engeli olmayan, mâniasız
berrak22:40:21
Duru, temiz, aydınlık, açık
pigment22:40:19
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
berzah22:40:05
Kıstak, dar dil
engerek22:40:04
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
GECE YANIĞI22:39:20
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
kestane22:39:15
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
kestere22:39:14
Kitre
Rabbena22:39:11
Tanrı, Tanrım
arka çıkmak22:39:00
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
lafazan22:38:32
Geveze
mart22:38:20
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
mark22:38:19
Alman para birimi
mail22:38:10
Eğilimi olan
mala22:38:08
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
malt22:38:07
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
mama22:38:05
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
mani22:38:01
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
almaç22:37:57
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
musibet22:37:42
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
miri22:37:39
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
misk22:37:35
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
miat22:37:33
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
midi22:37:29
Orta
mine22:37:26
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
marn22:37:16
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
savaşmak22:32:25
Uğraşmak, mücadele etmek
ariyet22:32:03
Eğreti, ödünç
RAHLE22:31:49
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
baltalamak22:31:47
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
çerçi22:31:24
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
retorik22:31:16
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
alalama22:30:51
Alalamak işi, kamuflâj
yenileme22:30:50
Yenilemek, yeniden yapmak işi
vatandaş22:30:42
Yurttaş
ekü22:30:34
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
villa22:30:25
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
kompresör22:30:09
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
balık baştan kokar22:30:08
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
doldurulma22:30:04
Doldurulmak işi
yükselteç22:30:02
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
viyak22:29:51
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
JURNAL22:29:42
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
sulu zırtlak22:27:05
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
çırak22:26:59
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
tel22:23:18
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Ayar22:22:53
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
yarence22:22:50
Yaren gibi, yarene benzer
Agel22:22:46
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
ÇERGİ22:17:56
bk. çerge
zaaf22:17:03
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
rampa22:11:34
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
müthiş22:11:33
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
ardınca22:03:44
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
alarga22:03:37
Açıktan geç, yaklaşma
prizma22:02:35
Biçme
kavlıç22:02:25
Fıtık
pinhan22:02:06
Gizli, saklı, gizlenmiş
aylıklı22:01:57
Aylık alan (kimse), maaşlı
karşılaştırma22:01:46
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
İnancılık22:01:33
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
desteklemek22:01:24
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
kıyıcı22:00:59
Kıymak işini yapan kimse
önerme22:00:47
Önermek işi
yolsuzluk22:00:40
Yolsuz olma durumu
yakalanmak22:00:38
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
tembih22:00:30
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
eğitme22:00:24
Eğitmek işi, terbiye etme
temadi22:00:23
Sürme, sürüp gitme, uzama
alabacak22:00:08
Ayağı sekili (at)
hacimli21:56:48
Hacmi olan, oylumlu
kervansaray21:56:33
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
ihtiva etmek21:53:37
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
riyala21:53:30
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
utçu21:53:18
Ut yapan veya satan kimse
biber21:53:14
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
binit21:53:04
Üstüne binilen hayvan, binek atı
bindi21:53:01
Destek, hamil
dalama21:52:59
Dalamak işi
bilge21:52:55
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bilir21:52:52
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
bikes21:52:46
Kimsesiz
bitek21:52:26
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit