Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

mitos00:35:13
bk. mit
kanaviçe00:35:13
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
kıl keçisi00:35:12
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
bi00:35:11
Bizmut"un kısaltması
itibarî00:35:11
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ithaf etmek00:35:09
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
fail00:35:08
Eden, yapan, işleyen
eğleşme00:35:04
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
şefkatli00:35:02
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
Renkser00:35:02
Renklerle ilgili olan, kromatik
neşet00:35:01
Çıkma, ileri gelme
konjonktür00:34:54
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
MUHTELİT00:34:26
Karma, karışık
uyarıcı00:33:44
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
yürek00:33:09
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
yürürlükten kalkmak00:32:17
uygulamadan kalkmak
hipostaz00:32:16
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
ne olursa olsun00:31:52
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
vesaire00:31:37
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
dağ00:31:36
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
ikiz00:31:28
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
dış beslenme00:31:12
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
Budist00:30:53
bk. Buddhist
Helen00:30:52
Grek
kat00:30:52
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
ötücü kuşlar00:30:47
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
akrep00:30:31
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
mağlûp etmek00:30:19
yenmek
imame00:30:14
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
düğürcük00:30:07
İnce bulgur
hatime00:30:00
Son, sonuç
Gürültü00:29:41
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
lekecilik00:29:37
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
seyir00:29:36
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
kırçıl00:29:22
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
tatlı sülümen00:29:14
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
can sıkıntısı00:29:07
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
yatısız00:29:03
Geceleri kalınıp yatılmayan
bütün bütüne00:28:43
Bütün olarak, tamamıyla
zembil otu00:27:51
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
salıverilme00:27:45
Salıverilmek işi
bağımlılık00:27:27
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
elit00:27:10
Seçkin
ivecenlik00:27:06
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
egzersiz00:26:45
Alıştırma
hazım00:26:36
Sindirme, sindirim
teşekkül00:26:23
Belli bir varlık ve biçim kazanma
yevmiye00:26:00
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
kesici00:25:30
Kesmek işini yapan, kesen
dengesiz00:24:20
Dengesi olmayan, muvazenesiz
öz denetim00:23:53
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
JURNAL00:23:49
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
zoraki00:23:16
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
malul00:23:01
Sakat (kimse)
kamarot00:22:39
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
soda00:21:56
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
faaliyet00:21:37
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
Hollândalı00:21:10
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
rantçı00:20:56
Rant işiyle uğraşan kimse
çözümleyici00:20:50
Çözümlemek işini yapan kimse
etkime00:20:44
Etkimek işi, tesir
isteksiz00:20:32
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
türkuaz00:20:31
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
LÜK00:20:27
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
ustalıkla00:20:26
Ustaca
içindekiler00:20:22
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
toynak00:19:46
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
tortul00:19:22
Tortu niteliğinde olan
fatura00:18:59
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
hakiki00:18:51
Gerçek
kılavuzluk00:18:48
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
mevzun00:18:35
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
beyaz perde00:18:23
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
yüzsüzce00:18:15
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
zarar00:18:09
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
MUSANDIRA00:17:40
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
uyarmak00:17:39
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
melce00:17:37
Sığınak, barınak
Tanışıklık00:17:34
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
yorumlamak00:17:16
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
erime00:17:16
Erimek işi
herek00:17:14
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
soğuk00:17:14
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
iğne00:17:09
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
araba00:17:08
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
Sudak00:17:08
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
ikamet etmek00:17:06
bir yerde oturmak, eğleşmek
araşit00:17:05
Yer fıstığı
yenilemek00:16:44
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
sami00:16:32
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
TAUN00:16:21
Veba hastalığı
Yay00:16:00
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
seri00:15:48
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
mazruf00:15:44
Zarf içine konmuş, zarflı
yalancı safran00:15:13
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
URUK00:14:46
Soy, sülâle
fakir00:14:35
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
ilmek00:14:09
İlmik
valilik00:14:08
Vali olma durumu
cabadan00:13:57
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
falan00:13:55
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
örme00:13:50
Örmek işi
edip00:13:49
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
hatırlanma00:13:48
Hatırlanmak durumu, anımsanma
galeyan00:13:45
Kaynama
döner00:13:44
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
sevecenlik00:13:44
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
nötr00:13:44
Tarafsız, yansız
Had00:13:20
Sınır, uç
evlilik00:13:18
Evli olma durumu
akak00:13:03
Akarsu yatağı, yatak, mecra
zahmetsiz00:13:01
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
iyimser00:12:55
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
sabote00:12:45
Baltalama
sarman00:12:39
Azman, iri
göbek dansı00:12:34
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
hakimlik00:12:12
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
hakimane00:11:32
Bilgece
önemseme00:11:17
Önemsemek işi
hakikatsiz00:10:55
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
kırpıntı00:10:47
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
taarruz00:10:39
Saldırı
beşer00:10:25
İnsanoğlu, insan
rasyonalist00:10:24
Akılcı, usçu
çalışılma00:10:24
Çalışılmak işi
blöfçü00:10:23
Blöf yapan (kimse)
eğri büğrü00:10:22
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
sosyal00:10:21
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
İştiha00:10:18
İştah
karha00:10:18
bk. ülser