Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

muhasebe06:30:12
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
vesika06:29:40
Belge
fışkırık06:27:39
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
MANİFATURACI06:24:26
Manifatura eşyası satan kimse
medet06:24:22
Yardım, imdat
kurak06:21:47
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)06:19:05
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
memorandum06:19:01
Muhtıra, nota
bant06:18:10
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
natıka06:18:09
Düşünüp söyleme yeteneği
MARAZA06:16:39
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
hamaset06:11:54
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
ifade06:07:54
Anlatım
inha06:07:17
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
suçlu06:05:30
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
tülbent06:05:19
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
denizayısı06:04:08
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
testereli06:03:37
Testere biçiminde dişleri olan
muadele06:02:51
Eşitlik, beraberlik, denklik
alım06:02:05
Almak işi
ilhak05:58:11
Katma, bağlama, ekleme
kopya05:55:31
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
riya05:55:22
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
okutman05:54:30
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
çivileme05:53:43
Çivilemek işi
pintilik05:52:54
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
yorumlamak05:51:18
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
kasırga05:51:03
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
lezzetsiz05:46:39
Tadı güzel olmayan, tatsız
ürperti05:41:04
Ürperme duygusu veya durumu
tefrika05:39:51
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
tempo05:39:43
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
dinlenme05:39:16
Dinlenmek işi, istirahat
baha05:34:27
Paha
kartel05:34:16
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
el birliği etmek05:33:21
birlikte davranmak, dayanışmak
medya05:33:05
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
kapsama alanı05:32:52
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
azaltma05:31:45
Azaltmak işi
yok05:28:00
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
tente05:22:59
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
revaç05:19:28
Geçerli ve değerli olma, sürüm
doğum05:13:11
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
krallık05:10:46
Kral olma durumu veya görevi
keçiboynuzu05:10:14
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
slogan05:07:50
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
zıt gitmek04:59:52
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
hemati04:59:35
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
gerilim04:59:33
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
değiş04:59:16
Değmek işi veya biçimi
kredi04:58:54
Borç ödemede güvenilir olma durumu
vermek04:58:47
Bırakmak veya bağışlamak
kışla04:58:43
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
enformasyon04:58:18
Danışma, tanıtma
metan04:57:43
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
matem04:57:26
Yas
dingi04:57:22
Bir çifte kürekli küçük patalya
çığır04:55:03
Çığın kar üzerinde açtığı iz
ahretlik04:55:00
Besleme kız
İMRENME04:54:56
İmrenmek işi, gıpta
Bakteri04:54:21
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
bilici04:53:42
Bilen
ziraatçı04:52:54
Tarımcı
trampa04:51:54
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
sivrisinek04:51:27
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
çarnaçar04:50:48
İster istemez
havsala04:50:10
Kuş kursağı
biat04:50:05
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
bili04:49:55
Bilgi, malûmat
polis04:49:44
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
yumru04:49:35
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
gammaz04:49:11
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
ZİL04:48:32
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
piramidal04:48:14
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
müsekkin04:48:11
Yatıştırıcı
emircik04:48:01
Yalıçapkını, iskele kuşu
korunma04:47:56
Korunmak işi
avantür04:47:13
Serüven, macera
dört bir taraf (veya yan)04:46:50
her yan, bütün çevre
enam04:46:30
Yaratılmış bütün canlılar
salınım04:46:19
Salınmak işi
emen04:46:19
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
politika04:46:18
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
migren04:46:18
Yarım baş ağrısı
elti04:46:17
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
emmi04:46:15
Amca
elde04:46:08
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
elan04:46:06
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
fettane04:46:03
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
ecel04:45:57
Hayatın sonu, ölüm zamanı
ebet04:45:52
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
fasarya04:44:48
Boş, anlamsız (söz)
elit04:44:13
Seçkin
Azvay04:44:02
Sarısabır
hafifseme04:43:27
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
imtina04:42:38
Kaçınma, sakınma, çekinme
kirpi04:42:22
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
tutarak04:42:17
Ruh hastalığı nöbeti
zirzop04:41:55
Delişmen, aklına eseni yapan
sinir sistemi04:41:35
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
edepli04:41:16
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
edevat04:41:03
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
şuurlu04:41:00
Bilinçli
masara04:40:47
Küçük, dar yer veya hücre
vücutça04:40:45
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
eskilik04:40:24
Eski olma durumu
motor04:39:57
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
motel04:39:52
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
Enva04:39:46
Türler, çeşitler
takı04:39:30
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
mobil04:39:11
Hareketli
Esik04:39:02
Çukur yer
şistleşme04:38:48
Şistleşmek işi veya durumu
vesaire04:38:28
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
alageyik04:38:26
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
yıldırılma04:38:22
Yıldırmak işi
nefesli çalgı04:38:18
bk. üflemeli çalgı
trans04:37:36
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
parselâsyon04:37:01
Parselleme
bunaltı04:36:40
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Akıncı04:36:17
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
mayalanma04:36:05
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
davulcu04:35:35
Davul çalan kimse
Kargıma04:35:25
Kargımak işi, lânet
odunluk04:35:23
Odun konulan yer
sorunsal04:34:58
Çözümü belli olmayan
Kiraz elması04:34:56
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
dayamak04:34:45
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
ciddi04:34:31
Şaka olmayan, gerçek
revak04:34:08
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma