Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

yabanî ıspanak08:11:41
Pazı (I)
vazife08:11:39
Ödev
GERMANYUM08:11:37
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
yaba08:11:36
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
gümüşlü08:11:34
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
almaş08:11:31
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
abadî08:11:29
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
müdevver08:11:24
Yuvarlak
puma08:11:20
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
stajyerlik08:11:19
Stajyer olma durumu
bakışım08:11:12
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
atölye08:11:09
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
harmoni08:11:07
Armoni
mikrop08:11:01
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
TATLI08:11:00
Şeker tadında olan
müptela08:11:00
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
çağlayan08:10:57
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
barlam08:10:53
bk. barlam
şafak08:10:51
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
aksülamel08:10:48
Tepki, reaksiyon
lâmekân08:10:39
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
alçaklık08:10:38
Alçak olma durumu
pupa08:10:27
Geminin arkası, kıç
bademcik08:10:24
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Giriş ücreti08:10:23
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
Geleni08:10:19
Tarla faresi, büyük fare
puro08:10:19
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Üzengi08:10:18
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
göz alıcı08:10:18
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
Sağaltım08:10:13
Sağaltma işi, tedavi
halk avcılığı08:10:06
Demagoji
mümkün08:10:03
Muhtemel, olabilir, olası
yığılma08:09:57
Yığılmak işi
münakaşa08:09:54
Tartışma
Muvaffakiyet08:09:53
Başarı
kaburga08:09:52
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
FESLEĞEN08:09:52
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
ANLAŞMA08:09:51
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
SOYGUNCULUK08:09:41
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
acımasızca08:09:37
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
bakanlık08:09:36
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
gölge08:09:35
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
zihin yormak08:09:34
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
miktar08:09:33
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
dantel08:09:32
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
yadırgama08:09:31
Yadırgamak işi
cengâver08:09:30
Savaşçı
manipülasyon08:09:27
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
Göçmen08:09:26
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
arnavut08:09:26
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
eğreti almak08:09:24
ödünç almak
SU SAMURU08:09:15
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
nutuk08:09:13
Söz, konuşma
bakıcı08:09:08
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
kepaze08:09:07
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
top sürme08:09:00
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
nail08:09:00
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
baş08:08:52
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
yararcı08:08:40
Yarar peşinde koşan kimse
büyücek08:08:37
Biraz büyük, büyüğe yakın
tevettür08:08:37
Gergin duruma gelme, gerilme
KESİNLİK08:08:37
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
GENİŞ08:08:36
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
sülâle08:08:30
Soy; ev, aile
hücre08:08:30
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
yurt08:08:25
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
kuru temizleyici08:08:21
Kuru temizleme yapan kimse
kopuntu08:08:17
Kopmuş parça, diaspora
FAMİLYA08:08:17
Aile
mürettip08:08:15
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
konkav08:08:14
İçbükey, obruk, mukaar
elbette08:08:11
Elbet
Yazıt08:08:08
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
buhran geçirmek08:07:59
bunalım geçirmek
Kadem08:07:55
Ayak, adım
menkul08:07:52
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
bitim08:07:48
Bitmek işi
MERKEZİYETÇİ08:07:44
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
ulusçuluk08:07:44
Milliyetçilik
ulumak08:07:42
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
MESKEN08:07:39
Konut, ikametgâh
cerrahî müdahale08:07:30
Ameliyat
öncesizlik08:07:30
Öncesi olma durumu, ezeliyet
Yazım08:07:25
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
yapık08:07:24
Belleme (II)
ÇARPIM08:07:14
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
08:07:10
Pişirilerek hazırlanan yemek
dolaşım08:07:09
Dolaşmak işi
sırt08:07:09
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sponsorluk08:07:08
Sponsorun yaptığı iş
Ramazan08:07:08
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
kaba düzen08:07:05
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
Zaman08:07:05
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
abes08:07:05
Akla ve gerçeğe aykırı
ateş balığı08:06:59
Sardalye
gütmek08:06:59
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
yük treni08:06:54
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
bezekçi08:06:51
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
batkı08:06:45
Batkınlık, iflâs
sakız ağacı08:06:40
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
kötülükçü08:06:36
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
YETKİLİ08:06:35
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
varsıl08:06:35
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
ÇİZGİSEL08:06:34
Çizgi ile gösterilmiş
karanlık oda08:06:34
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
egemenlik08:06:33
Egemen olma durumu
karışmak08:06:25
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
sarkaç08:06:25
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
ŞÖMİNE08:06:23
Ocak
itimat etmek08:06:20
güvenmek
idam sehpası08:06:10
Darağacı
NAZENİN08:06:09
Cilveli, nazlı
Katma08:06:01
Katmak işi, ilhak
kayrak08:05:52
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
kullanma08:05:47
Kullanmak işi, istimal
yanlış08:05:45
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
tayf08:05:45
Görüntü, hayalet, ruh
Katil08:05:43
İnsan öldüren kimse, cani
utanmaz08:05:40
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Kula08:05:37
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
Katre08:05:34
Damla, damlayan şey
ağızdan08:05:27
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
zırhlı araç08:05:26
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
lekeli humma08:05:20
Tifüs
memleket08:05:13
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
kargış08:05:13
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
SATIH08:05:10
Yüz, yüzey
yaslı08:05:09
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
FEDAKARLIK08:05:08
Özveri
sofa08:05:06
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol