mevcut

1 Sıfat

Var olan, bulunan

Cümle 1: Gerçi, bir nevi kara borsa mevcuttu ama, bundan faydalanmak hem alan, hem satan için hayli tehlikeli idi. - Y. K. Karaosmanoğlu

İsim

Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü

Cümle 1: Okulun öğrenci mevcudu.