Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

sebatlı20:36:52
Sebat eden, direşken, sebatkâr
kirli20:36:41
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
AMERİKA ELMASI20:36:34
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
dere20:36:28
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
Uyma20:36:21
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
observatuvar20:36:09
Gözlem evi, rasathane
yol almak20:35:51
yolda ilerlemek
Vasıta20:35:05
Araç
Nakıs20:34:58
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
boyun bağı20:34:30
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
yapım eki20:34:17
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
kapkara20:33:57
Her yanı kara
fer20:33:35
Parlaklık, aydınlık
etkincilik20:33:10
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
aptallık20:32:19
Aptal olma durumu veya aptalca iş
baraka20:32:06
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
buke20:31:17
Güzel koku, rayiha
referandum20:31:10
Halk oylaması
sivrisinek20:31:06
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
Yeni20:31:04
Kullanılmamış olan
birli20:30:51
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
dik20:30:50
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
sütnine20:30:44
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Üstelik20:30:30
Üste verilen şey
vermek20:30:24
Bırakmak veya bağışlamak
belen20:30:10
Bel
boylu20:29:57
Boyu olan
hesabını (kitabını) bilmek20:29:50
tutumlu olmak
Göktürk20:29:30
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
tabldot20:29:24
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
Alan20:29:17
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
ortak20:28:47
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
birçok20:28:27
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
öldürme20:28:20
Öldürmek işi
zapt etmek20:27:00
zorla almak
İzlenimcilik20:26:53
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
kasa20:26:40
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
ziyafet20:26:13
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
zirzop20:25:47
Delişmen, aklına eseni yapan
tırmık20:25:40
Tırnak beresi
isyan20:25:33
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
BELİRLEMEK20:25:27
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
nara20:25:07
Haykırma, bağırma
katmak20:24:53
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
sepelek20:24:52
bk. sersem sepelek
mihaniki20:24:40
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
katalog20:24:26
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
sömürge20:23:26
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
aysar20:23:06
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
yurtlandırma20:22:19
Yurtlandırmak işi, iskân
ordu20:22:06
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
nemçeker20:21:46
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
alışmak20:21:13
Yadırgamaz duruma gelmek
fedai20:21:06
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
üst20:20:59
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
bolluk20:20:39
Bol olma durumu
tekzip etmek20:20:33
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
aldatmak20:20:13
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
tömbeki20:19:39
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
zeytin20:19:33
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
kütük20:19:26
Kalın ağaç gövdesi
kalsiyum oksit20:19:16
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
kısaca20:18:53
Oldukça kısa, biraz kısa
hünkar20:18:26
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
Post20:17:39
Tüylü hayvan derisi
siyasî parti20:17:28
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Statik20:17:13
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
GALYUM20:16:59
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
örtülü20:16:26
Örtüsü olan
yiv20:15:59
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
kova20:15:53
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
turizm20:15:19
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
seyretmek20:15:12
Bir olaya karışmadan bakmak
Teker20:14:45
Tekerlek
islim20:14:36
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
erbaş20:14:19
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Ehram20:14:05
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
ELZEM20:13:59
Çok gerekli, vazgeçilmez
güzel yazı sanatı20:13:58
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
keski20:13:52
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
dilber20:13:32
Alımlı, güzel (kadın)
piç kurusu20:13:12
Soysuz ve yaramaz çocuk
Camia20:12:45
Topluluk, zümre
iteleme20:12:44
İtelemek işi
kivi20:12:25
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
vahşi20:11:52
Yabanî
duba20:11:25
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
yıldız çiçeği20:11:19
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
ACI20:11:05
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
çimdik20:10:52
Çimdiklemek işi
Yakut20:10:25
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
yersiz yurtsuz kalmak20:10:19
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
ödev20:09:52
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
gizlemek20:09:12
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
celp20:08:52
Getirtme, kendi üzerine çekme
yörük20:08:49
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
salon20:08:38
Bir evin en geniş bölümü
revaçta olmak20:08:32
değerli, üstün veya geçerli olmak
fraksiyon20:07:45
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
Çetele20:07:31
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
fakülte20:07:25
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
karışık20:07:19
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
iğne20:07:18
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
kala20:06:11
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
bakı20:05:51
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
KUVVET20:05:38
Fiziksel güç, takat
bahane20:05:04
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
sıkma20:04:51
Sıkmak işi
akreditif20:04:44
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
parmaklık20:04:18
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
Nd20:03:13
Neodim"in kısaltması
benlikçilik20:02:57
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
iftira etmek (veya atmak)20:02:51
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
dördül20:02:37
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
insiyak20:02:31
İçgüdü, sevkıtabiî
yayılmacılık20:02:04
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
Alaturka20:01:50
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
misina20:01:23
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
prova20:00:49
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
medya20:00:43
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
vacip20:00:36
Yapılması gerekli olan
çırnık20:00:16
Küçük boyda kayık
mamure19:59:52
Bayındır yer, bayındırlık
sit19:59:46
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
etokrasi19:59:32
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
deney19:59:22
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
tırtıl19:59:09
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
kırgın19:58:57
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
çember19:58:53
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
TULUMBA19:58:42
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç