Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

Metafor07:50:28
İstiare, ödünçleme
miralay07:48:54
Albay
sakaĞI07:48:52
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
ERİNÇ07:48:23
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
çöpleme07:48:12
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
Hasse07:47:45
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
sunma07:47:11
Sunmak işi
helal07:46:26
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
ahiren07:46:12
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
duvar resmi07:46:11
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
rumuz07:45:50
Sembol, simge, remiz
zilli maşa07:45:33
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
kadın terzisi07:44:48
Kadın elbiseleri diken terzi
yetki07:43:43
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
ruz07:42:47
Gün
MAAİLE07:41:50
Ailece, ev halkıyla birlikte
TEMAYÜL07:41:22
Bir tarafa eğilme, meyletme
19 Mayıs07:41:16
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
çeper07:41:12
Çit
Bezek07:40:46
Süs, ziynet
çorap07:40:44
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
yaba07:39:18
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
uyluk kemiği07:39:00
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
kum balığı07:38:50
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
meymenet07:38:49
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
triportör07:38:49
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
konkav07:38:35
İçbükey, obruk, mukaar
Sap07:38:11
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
idefiks07:37:52
Saplantı, sabit fikir
erkanıharp07:37:47
Kurmay
eşkenar dörtgen07:37:35
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
iyicene07:36:59
Tam olarak, adamakıllı
hüccet07:36:43
Belgit
perestişkâr07:36:40
Taparcasına seven, tapınan
gelecek bilimi07:36:30
Fütüroloji
Züppe07:35:45
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Teker teker07:35:16
Birer birer, ayrı ayrı
Pinti07:35:16
Aşırı derecede cimri, kısmık
vilayet07:35:15
İl
Sal07:35:09
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Muvaffakiyet07:34:53
Başarı
MEZBAHA07:34:48
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
ayrım07:34:40
Ayırmak işi, tefrik
Kestane rengi07:34:36
Açık kahve rengi
çevre bilimi07:34:35
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
çivit mavisi07:34:29
Çivit rengindeki mavi
Şimendifer07:34:29
Demir yolu
çehre07:34:25
Yüz, sima
gitar07:32:24
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
Yalnız07:32:07
Yanında başkaları bulunmayan
aklama belgesi07:31:35
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
verimli07:31:28
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
sakız rakısı07:30:45
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
telli balıkçıl07:30:40
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
GERİ HİZMET07:30:22
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
anlamdaş07:29:42
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
gönül borcu07:29:39
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
pazarlama07:29:29
Pazarlamak işi
ETKİNLİK07:29:06
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
fil dişi07:28:36
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
deniz kazı07:28:33
Akbaş
PAMUKÇUK07:28:30
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
tasvip etmek07:28:23
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
ortalamak07:28:22
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
mahfel07:28:17
bk. mahfil
KILAVUZLUK07:27:01
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
havadar07:26:52
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
tayin etmek07:26:34
kararlaştırmak
teşhis etmek (veya koymak)07:26:17
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
duyumsama07:26:07
Duyumsamak durumu
lokman ruhu07:26:03
Eter
sümük doku07:26:00
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
çal07:25:43
Taşlık yer, çıplak tepe
görgü kuralları07:25:17
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
meşgul etmek07:25:14
vaktini almak
oyun kurucu07:24:36
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
MAHKEME KARARI07:24:14
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
AYRIKLI07:24:02
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
meyil07:23:17
Eğiklik, eğim, akıntı
bezeme07:23:07
Süsleme, tezyin
kâfi07:23:02
Yeterli, yetecek ölçüde olan
çabucak07:22:54
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
akson07:22:53
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
ticari07:22:46
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
mecra07:22:34
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
fitneci07:22:08
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
enez07:22:04
Cılız, zayıf, güçsüz
üzere07:21:37
Şartı anlatır
laf cambazı07:21:21
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
KRİPTON07:21:21
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
fevkalade07:20:33
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
Gürültü patırtı07:20:23
Kavga, gürültü
mutlak07:20:02
Salt
karşılaştırmak07:19:30
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
sayıca07:19:27
Sayı bakımından, adetçe
kanun maddesi07:19:11
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
masumluk07:19:06
Masum olma durumu, masumiyet
yetişme07:18:58
Yetişmek işi
KOMÜNİKASYON07:18:28
İletişim, haberleşme
nişanlanmak07:18:27
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
LEGATO07:17:59
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
devim bilimi07:17:53
Dinamik
hitan07:17:47
Sünnet etme
eşek dikeni07:17:21
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
evet07:16:04
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
sodyum klorür07:16:02
Tuz
hatır07:15:08
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
İdmansız07:14:40
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
ahlak bilimi07:14:40
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
iti07:14:38
İtici güç, ilham verici
erotik07:13:37
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
peşrev07:13:27
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
moral07:13:24
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
baş sağlığı dilemek07:13:16
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
prova07:13:15
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
fakfon07:13:12
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
Has07:12:52
Özgü, mahsus
çoğaltma07:12:50
Çoğaltmak işi
istimbot07:12:48
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
tanıtım07:12:32
Tanıtma
izmaritgiller07:12:07
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
çekinik07:12:03
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
Yafta07:11:52
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
beyaz cam07:11:47
Televizyon ekranı
PENA07:11:42
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
terane07:11:30
Ezgi, makam, nağme
Yansıma07:11:19
Yansımak işi
ülkücülük07:11:13
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
Bambaşka07:11:02
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
fire07:10:51
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi