Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

semavî17:20:57
Gökle ilgili, göğe ilişkin
kesinleştirme17:20:53
Kesinleştirmek işi
dörtgen17:20:50
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
krizalit17:20:49
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
narkoz17:20:46
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
has17:20:46
Özgü, mahsus
anut17:20:44
İnatçı, ayak direyici
tatmin olmak17:20:44
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
giranbaha17:20:38
Pahada ağır, değerli
ekmek17:20:36
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
salam17:20:31
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
isteksiz17:20:28
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
havaî17:20:27
Hava ile ilgili, havada bulunan
eten17:20:25
Etene
gamsele17:20:24
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
niye17:20:22
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
yetimlik17:20:21
Yetim olma durumu
olasılık17:20:18
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
bi17:20:16
Bizmut"un kısaltması
Ova17:20:13
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
nefiy17:20:09
Sürme, sürgüne gönderme
ika17:20:07
Yapma, etme
inayet17:20:05
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
oramirallik17:20:02
Oramiral rütbesi
dengesi bozulmak17:19:59
dik durumdan düşecek duruma gelmek
limon kabuğu17:19:59
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
canlandırmak17:19:55
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
ilik17:19:53
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
makule17:19:52
Takım, çeşit
KRALİYET17:19:49
Krallık
İç işleri17:19:43
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
libre17:19:41
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
gittikçe17:19:40
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
ornitoloji17:19:39
Kuş bilimi
metalik17:19:37
Madensel, madenle ilgili
aktar17:19:35
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
Eğretileme17:19:33
İstiare, iğretileme
realizm17:19:31
Gerçekçilik
Harir17:19:29
İpek
uranyum17:19:28
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
özengen17:19:26
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
zerdali17:19:23
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
salak17:19:19
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
tefe17:19:16
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
karaltı17:19:13
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
teçhizat17:19:10
Donatmaya yarar şeyler, donatı
Mekanik17:19:09
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
Sofa17:19:06
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
ismet17:19:03
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
zabitan17:18:58
Subaylar
ıtnap17:18:57
Sözü boş yere uzatma
alev17:18:55
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
sinirlilik17:18:54
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
Lonca17:18:49
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
bilgisizlik17:18:48
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
Riyaziye17:18:46
Matematik
Heykel17:18:43
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
yeşillik17:18:35
Yeşil olma durumu
palavra17:18:30
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
kişisel17:18:25
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
uyurgezerlik17:18:23
Uyurgezer olma durumu
düğün17:18:22
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
briket17:18:19
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
GROSA17:18:19
On iki düzine
toyca17:18:13
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
Hala17:18:11
Babanın kız kardeşi
sürüngen17:18:08
Sürüngenlerden olan (hayvan)
prezantasyon17:18:07
Tanıtma, takdim etme
yakıcı17:18:05
Yakma özelliği olan, yakan
mihrak17:18:03
Odak
paso17:18:01
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
Brom17:17:48
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
gülbahar17:17:39
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
pervasızca17:17:37
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
bunalma17:17:37
Bunalmak işi
sakın17:17:30
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Müstahkem17:17:24
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
GÜLMECE17:17:22
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
VALİDE17:17:07
Ana, anne
SUSAM17:17:05
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
DİKEY17:17:01
Dik olarak
külhanbeyi17:16:59
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
sarfınazar17:16:55
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
gövdelenmek17:16:51
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
isnat17:16:49
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Rafinaj17:16:48
Arıtım
yedinci17:16:47
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
bombeli17:16:40
Şişkinliği, kabarıklığı olan
KEMRELEME17:16:39
Gübrelemek işi
eğitimli17:16:35
Eğitim görmüş, eğitilmiş
malayani17:16:31
Boş ve yararsız, saçma
TA17:16:25
Tantal"ın kısaltması
iltihaplı17:16:22
İltihabı olan, yangılı
oturak17:16:20
Oturulacak yer veya şey
tutacak17:16:19
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
pal17:16:17
Bir cins güvercin
ıralama17:16:14
Iralamak işi
ailece17:16:08
Bütün aile birlikte
lisaniyat17:16:07
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
Gaseyan17:16:05
İç bulantısı
Latin17:16:00
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
Nezir17:15:55
Adak
istatistik17:15:53
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
aydınlanmak17:15:50
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
restore17:15:48
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
telve17:15:40
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
kamera17:15:36
Alıcı, fotoğraf makinesi
müstesna17:15:33
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
Seryum17:15:31
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
benzetme17:15:31
Benzetmek işi
utma17:15:29
Utmak işi
misket oyunu17:15:28
Bilyelerle oynanan oyun
masif17:15:27
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
lop17:15:24
Yumuşak, yuvarlak ve irice
tela17:15:16
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
bilinç kaybı17:15:14
Hafıza yitimi
çilek17:15:13
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
PİŞMANLIK17:15:07
Pişman olma durumu, nedamet
Çembalo17:15:04
Klâvsen
kaka17:15:03
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
cenkleşmek17:15:01
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
hint biberi17:14:59
Kırmızı biber
Sonat17:14:57
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
sakıngan17:14:57
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
antoloji17:14:57
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
küreyve17:14:54
Yuvar
MERASİM17:14:50
Tören
LAHANA17:14:48
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
Jeneratör17:14:47
Üreteç, dinamo
tenkit etmek17:14:43
eleştirmek