Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

Metafor11:03:23
İstiare, ödünçleme
kaide11:03:01
Kural
sürgüne göndermek11:02:57
ceza olarak bir yere sürmek
hakim11:02:52
Bilge
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)11:01:25
çok geniş olmak
bezek11:01:15
Süs, ziynet
istimbot11:00:59
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
özgünlük11:00:54
Özgün olma durumu, orjinallik
limonluk10:59:03
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
kaput bezi10:58:05
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
ağız kavgası10:57:41
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
isyankarlık10:57:28
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
trakunya10:57:27
bk. çarpan balığı
fukara10:57:25
Yoksul, fakir, fıkara
iletişim ağı10:57:07
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
modern10:57:05
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
amelî10:56:56
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
bölüştürme10:56:53
Bölüştürmek işi
rölativizm10:56:29
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
manalı10:56:22
Anlamlı
abartı10:56:16
Abartma, mübalâğa
canlandırıcı10:55:39
Canlılık veren, canlılık kazandıran
okapi10:55:27
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
kültürlü10:55:19
Kültürü gelişmiş olan
sıygı10:55:03
Hacim
köktencilik10:54:57
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
lal10:54:02
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
düşçü10:53:51
Sürekli hayal kuran, hayalperest
BELKİLİ10:53:01
Olasılı, muhtemel
restore etmek10:52:28
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
madensi10:52:27
Maden gibi olan
başyapıt10:51:35
Şaheser
motorin10:51:29
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
İstihsal10:49:35
Çıkarma, elde etme
umumi10:47:35
Genel
YÜZERGEZER10:47:15
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
mehter takımı10:47:04
Mehterhane
taban10:46:53
Ayağın alt yüzü
manevi10:46:38
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
müşkülpesent10:42:58
Güç beğenen, titiz
KAZIMA RESİM10:42:36
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
İstekli10:42:33
Bir şeye karşı isteği olan
İlgeç10:42:30
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
İlga10:42:27
(varlığını) Kaldırma
İletişim araçları10:42:24
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
İletişim10:42:16
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
İlan10:42:11
Duyuru
İSTİBAT10:42:01
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
etnoloji10:42:00
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
İRİDYUM10:41:57
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
İLİŞKİ10:41:55
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
üzüm kurusu10:41:48
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
üzgün10:41:41
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
üzgülü10:41:35
Üzgü veren, eziyetli
üzgü10:41:33
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
üfleç10:41:28
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
öşür10:41:26
Aşar, ondalık
öğütme10:41:22
Öğütmek işi
öğütleme10:41:18
Öğütlemek işi, nasihat
öğür10:41:11
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
öğretmen10:41:08
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
öğretme10:41:05
Öğretmek işi
öğretim üyesi10:41:03
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
özgürlük10:40:59
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
özgür10:40:52
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
özden10:40:49
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
örf10:40:36
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
mahviyet10:40:32
Alçak gönüllülük
ören10:40:29
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
öncelik10:40:25
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
ölçüsüz10:40:20
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
çilekeşlik10:40:14
Çilekeş olma durumu
çekici10:40:12
Çekme işini yapan
çekememezlik10:40:08
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
çekecek10:40:06
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
çapar10:39:58
Postacı, ulak
çap10:39:53
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
ÜSDERİ10:39:49
bk. üst deri
ÖĞRETİ10:39:43
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
ÖTE10:39:41
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ÖNDELİK10:39:36
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
Çivit10:39:34
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
Çingene10:39:31
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Çalışma10:39:28
Çalışmak işi, emek, say
Çalım10:39:24
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Çalgıç10:39:19
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
Çalgı10:39:17
Müzik aleti, enstrüman
zürriyet10:39:02
Döl, soy sop, sulp
zürafa10:38:59
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
züppeleşme10:38:50
Züppeleşmek işi veya durumu
züppece10:38:46
Züppe (bir biçimde)
yüzeysel10:38:44
Yüzey ile ilgili, sathî
yüzey10:38:40
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yüzde yüz10:38:36
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
yükselteç10:38:34
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
yükseklikölçer10:38:28
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
yüksek10:38:26
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
yücelme10:38:22
Yücelmek işi, itilâ
yutak iltihabı10:38:19
Faranjit
yemiş10:38:15
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
yalancı10:38:10
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
tuş10:38:07
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
sirayet10:38:02
(hastalık) Geçme, bulaşma
tuğra10:38:01
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
tuğgeneral10:37:56
Orduda en küçük rütbeli general, liva
simgesel10:37:52
Sembolik
sav10:37:49
İddia, tez
sakırga10:37:46
Kene
of10:37:44
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
nişan10:37:39
İşaret, iz, belirti, alâmet
niçin10:37:35
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
kredi mektubu10:37:28
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
kazanım10:37:26
Kazanmak işi
istek10:37:22
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
hükümdar10:37:19
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
hüküm10:37:15
Yargı
katman10:37:12
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
hükmî şahsiyet10:37:10
Tüzel kişilik
hükmî10:37:05
Hükümle ilgili, tüzel
gerçeküstü10:37:04
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
hücre yutarlığı10:36:56
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
hoşluk10:36:52
Hoş olma durumu, letafet
hoşlanma10:36:47
Hoşlanmak işi
göçebe10:36:43
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
gözü pek10:36:39
Korkusuz, yürekli, cesur
gözü açık10:36:37
Uyanık, becerikli
üst deri10:36:33
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
gözü aç10:36:32
Doymak bilmeyen, aç gözlü
gözlüklü yılan10:36:29
Kobra
Berri10:36:28
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal