Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

pahal19:36:19
Ters, aksi
sıtma bilimi19:36:19
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
uçucu19:36:13
Uçma yeteneği veya özelliği olan
hasta bakıcılık19:35:33
Hasta bakıcı olma durumu
muafiyet19:35:06
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
bizmut19:34:56
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
belce19:34:56
İki kaş arası
yedek lâstik19:34:47
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
oyun alanı19:34:31
Maçların yapıldığı yer
çetrefilli19:34:27
Karışık ve anlaşılması güç olan
mütekait19:34:23
Emekli
Alüvyon19:33:43
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
Limit19:32:51
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
hakikaten19:32:47
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
erkan19:32:45
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
yaya19:32:44
Yürüyerek giden (kimse)
KRONİK19:32:38
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
abdesti kaçmak19:32:36
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
yelli19:32:32
Yeli çok olan, rüzgârlı
mehterhane19:32:27
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Tapu19:32:26
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
KILAĞI19:32:07
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
börk19:32:02
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
kişi zamiri19:31:32
Kişilerin yerine kullanılan zamir
GÜNCE19:31:22
Günlük (I)
dikili taş19:31:11
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
Kutan19:30:24
Saka kuşu
aynen19:29:57
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
slogan19:29:10
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
boru19:29:07
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
bilirkişi19:29:06
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
beraat etmek19:29:05
aklanmak, temize çıkmak
donama19:28:55
Süsleme, tezyin
besin19:28:21
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
şist19:28:01
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
seyrekleşme19:27:37
Seyrekleşmek durumu
şor19:27:37
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
akkirpani19:27:16
Ak, fakat kirli
bölünme19:27:07
Bölünmek işi
yaygaracı19:26:53
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
yerine geçmek19:26:43
görevden ayrılan birinin yerini almak
grev19:26:26
İş bırakımı
papirüs19:26:06
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
aşı19:25:44
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
ZİL19:25:41
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
etkilenme19:25:36
Etkilenmek işi
kürevi19:25:29
Küresel, toparlak
yaprak sigarası19:25:02
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
sabo19:25:01
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
TABİAT19:24:52
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
vurdumduymaz19:24:46
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
şahadetname19:24:42
Diploma, sertifika, bröve
cetvel19:23:38
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Yaygı19:23:06
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
acı badem19:22:04
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Karahindiba19:22:03
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
Mesire19:21:54
Gezinti yeri, gezilecek yer
itaat19:21:51
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
budama19:21:37
Budamak işi
azap19:21:32
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
epik19:21:12
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
FÜZE19:20:24
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
atlı spor19:20:16
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
köy ihtiyar meclisi19:20:12
Köy ihtiyar heyeti
spesiyalite19:20:01
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
Spesiyal19:19:38
Özel, belli bir özelliği olan
şema19:19:24
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
kuşkuculuk19:19:23
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
emek19:19:19
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
pozitif19:19:05
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
kalafat19:19:03
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
ardıç kuşu19:18:56
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
yosma19:18:20
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
mayınlanma19:18:15
Mayınlanmak işi
korunak19:18:06
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
arpacık19:17:31
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
doruk19:17:01
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
tıraş bıçağı19:16:26
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
butik19:16:06
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
yer sakızı19:15:56
Bitüm
Silgi19:15:50
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
Buhran19:15:50
Bunalım, bunluk, kriz
nankörlük19:15:49
Nankör olma durumu
dahi19:15:47
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
aferist19:15:01
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
el koymak19:14:36
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
amca19:14:35
Babanın erkek kardeşi
uzama19:14:31
Uzamak durumu
tanrısal19:14:27
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
hepsi19:14:21
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
savsaklama19:13:36
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
tekinsiz19:13:06
Tekin olmayan, uğursuz
Alışkanlık19:13:06
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
YEĞNİSEME19:12:46
Hafifseme, istihfaf
hoppa19:11:54
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
yol yordam19:11:54
Davranış veya yapım kuralları
akademisyen19:11:19
Akademi üyesi
ZAĞLAMA19:11:19
Zağlamak işi, kılağılama
burmak19:11:18
Hadım etmek, iğdiş etmek
yağmur kuşu19:11:17
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
esenlikli19:11:16
Esenliği olan
bağdaş kurmak19:10:49
bu biçimde oturmak
narkoz19:10:34
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
baş sağlığı dilemek19:09:49
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
iri yarı19:09:14
İri yapılı
enine boyuna19:08:39
gösterişli, iri yarı
Sinmek19:08:32
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
iyilik etmek (veya yapmak)19:08:23
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
ay evi19:08:19
Ayla
RADİKAL19:08:09
Köklü, kesin, kökten
Esirlik19:07:53
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
uyuzlaşma19:07:51
Uyuzlaşmak işi
yosun19:07:50
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
AYAKTAŞ19:06:29
Arkadaş, yoldaş; hempa
öğrenci yurdu19:06:21
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
tek başına19:06:20
Kendi kendine, yalnız olarak
mercimek19:06:12
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
varlıklı19:06:07
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
sızılı19:05:32
Sızısı olan
yürürlükten kaldırmak19:05:10
uygulanmaz duruma getirmek
not almak19:04:46
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
şal örneği19:04:18
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
Söz dağarcığı19:04:09
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
tespit etmek19:04:03
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
ANA BABA19:04:01
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
matriarkal19:03:41
Anaerkil
seziş19:03:39
Sezmek işi veya biçimi
incitici19:03:36
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
karyola19:02:35
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
flört19:02:30
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş