Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

zembil otu04:44:44
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
uzanmak04:44:39
Gitmek
Sarı04:44:30
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
POZ04:44:19
(resim ve fotoğrafta) Duruş
musalla04:44:18
Namaz kılmaya yarayan açık yer
korte04:44:16
Âşıktaşlık, flört
FA04:44:12
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
dijital04:44:05
Sayısal
apsis04:43:32
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
KARAKULAK04:43:32
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
kışla04:43:24
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
otsu04:43:00
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
uray04:42:42
Belediye
rutubetli04:42:35
Rutubeti olan, nemli
fan04:42:34
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
etçil04:42:08
Genellikle etle beslenen, et obur
Zambiyalı04:41:29
Zambiya halkından olan kimse
kontrast04:41:17
Karşıt, aykırı, zıt
boğma04:41:13
Boğmak işi
yeniçerilik04:41:07
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
nezafet04:40:26
Temizlik, paklık
cura04:40:02
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
pa04:39:57
Protaktinyum"un kısaltması
yuvgulama04:39:10
Yuvgulamak işi
seyreltme04:39:06
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
fizibilite04:38:40
Yapılabilirlik
o kadar04:38:23
aşırılık belirtir
yandaşlık04:38:16
Yandaş olma durumu, taraftarlık
abonelik04:37:31
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
dahiliyeci04:37:26
İç hastalıkları uzmanı
sesçil04:37:21
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
adilik04:37:06
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
hipoderm04:37:01
Alt deri
likidite04:36:58
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
ürolog04:36:15
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
piramidal04:36:03
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
motel04:35:38
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
sop04:35:26
bk. soy sop
cana04:33:45
Sevgiliye hitap sözü
bitüm04:32:17
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
hır04:32:16
Kavga, dalaş
aft04:32:14
Pamukçuk
cirim04:32:13
Hacim, oylum
Kudretli04:31:55
Gücü olan, güçlü
kurtarma04:31:49
Kurtarmak işi
Mitolojik04:31:38
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
Atışmak04:31:35
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
afsun04:31:20
Büyü, füsun
yardakçı04:31:17
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
Espri04:31:14
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
azimet04:31:03
Gidiş
Gıpta04:30:49
İmrenme, imrenti
kulakçık04:30:33
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
Neşriyat04:30:26
Yayın
ferişte04:29:55
Melek
yemenici04:29:53
Yemeni yapan veya satan kimse
seviyesiz04:29:47
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
zamanında04:29:07
Eskiden
Maydanoz04:28:36
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
kasadar04:26:01
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
lâakal04:25:10
En azından, hiç olmazsa
tahsis04:24:46
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
karık04:24:28
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
erdem04:23:53
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
gümrükçü04:23:53
Gümrük görevlisi
rehavet04:23:42
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
ebediyen04:23:16
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
Mutasyon04:22:47
Değişinim
hareketlilik04:22:46
Hareketli olma durumu, devingenlik
uygur04:22:41
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
YANSICA04:21:36
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
çıkak04:21:33
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
kameriye04:20:53
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
kahin04:20:52
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
revir04:20:13
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
sıfatlaştırma04:19:56
Sıfatlaştırmak işi
arda04:19:56
İşaret olarak yere dikilen çubuk
iaşe04:19:50
Yedirip içirme, besleme, bakma
teklifsiz04:19:28
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
geçerli04:19:04
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
atma04:18:51
Atmak işi
başmuharrir04:18:15
Başyazar, sermuharrir
popo04:18:08
Kaba et, kıç
birbiri04:18:00
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
zulüm görmek04:17:26
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
pilaki04:17:07
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
şafak04:16:59
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
ferdi04:16:20
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
derlemcilik04:16:06
Koleksiyonculuk
narenciye04:16:02
Turunçgiller
siyasetçilik04:15:55
Siyasetçinin işi
inançsızlık04:15:38
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
daha04:15:17
Şimdiye kadar, henüz
gayya04:14:48
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
Adeta04:14:38
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
NOBELYUM04:14:33
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
epeyce04:14:32
Oldukça, bir hayli
DOKUNUM04:13:38
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır04:13:18
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
DUBARA04:12:58
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
cicik04:12:10
İnsan veya hayvan memesi
tabiat04:12:07
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
PIRNALLIK04:11:56
Pırnal çalılığı
begonya04:11:34
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
Kuru soğan04:10:30
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
artık04:10:26
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
gereklik04:10:21
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
kadir04:10:19
Değer, kıymet
katalizör04:09:46
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
aba gibi04:09:23
(kumaş için) kaba ve kalın
azize04:09:03
Ermiş kadın
tuval04:08:52
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
birim04:08:36
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
yaver04:08:33
Yardımcı
güney04:08:25
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
vals04:08:03
Bir tür salon dansı
BUĞUR04:07:25
Buğra
oturma04:05:56
Oturmak işi
imroz04:05:30
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
bidon04:03:49
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
korku04:03:42
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
mahzur04:03:19
Sakınca
onar04:03:15
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
onat04:03:05
Özenli, düzgün, uygun
butafor04:02:44
Oyun için gerekli sahne eşyası
mütehassıs04:02:37
Uzman
defin04:02:02
(ölüyü) Gömme
işaret parmağı04:01:42
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
dalga geçmek04:01:25
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
bando04:00:02
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka