Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

başyapıt22:31:54
Şaheser
ACIMSI22:31:51
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
ö22:31:27
Tikinme veya bıkma anlatır
firar etmek22:31:10
kaçmak
kukla oyunu22:31:10
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
deneyim22:31:07
Tecrübe
ortakçılık22:31:02
Ortakçı olma durumu
Saf dışı22:30:41
Dizi dışı
İstiva hattı22:30:40
Ekvator
üç22:30:33
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
rh22:30:25
Rodyum"un kısaltması
apaçıklık22:30:21
Apaçık olma durumu
Kasır22:30:18
Köşk
fersah22:30:18
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
nasılsınız22:30:17
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
derli toplu22:30:14
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
TORİK22:30:13
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
göçme22:30:08
Göçmek işi
HİSTERİ22:30:07
bk. isteri
Değiştirme22:30:04
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
karayanık22:30:03
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
İdea22:30:02
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
anemon22:29:59
Dağ lâlesi
Öz yapı22:29:58
Karakter
kadirşinas22:29:57
Değerbilir, iyilikbilir
kıvam22:29:56
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
Toprak kayması22:29:55
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
ha bire22:29:52
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
reaksiyon22:29:51
Tepki, aksülâmel
imal22:29:51
Ham maddeyi işleyip mal üretme
kupür22:29:48
Kesik
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın22:29:48
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
ötücü22:29:47
Güzel öten, ötüşü güzel olan
fekül22:29:45
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
hakçası22:29:43
Doğrusu, doğru olanı
mesaha22:29:40
Yeri ölçme
ad bilimi22:29:38
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
yara22:29:34
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
ciddiye almak22:29:33
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
çatak22:29:32
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
dönüm22:29:28
1000 m² lik bir alan ölçüsü
meşhur22:29:27
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
çabalama22:29:26
Çabalamak işi
çenesi düşmek22:29:23
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
peso22:29:22
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
PRASEODİM22:29:19
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
Turan22:29:18
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
KAZIKLI HUMMA22:29:14
Tetanos
ihanet22:29:13
Hıyanet, hainlik
kadavra22:29:13
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
yalçın22:29:08
Dik
İRDELEME22:29:07
İrdelemek işi
apış arası22:29:06
İki bacağın arasında kalan yer
Seyyah22:29:04
Gezgin, turist
sızlama22:29:03
Sızlamak işi
bala22:29:02
Yavru, çocuk
Arşınlamak22:29:00
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
KU22:28:59
Kurçatovyum"un kısaltması
Toplaç22:28:54
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
deyim22:28:52
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
KAF22:28:52
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
KLÜZ22:28:51
Kısık
Apaçık22:28:50
Çok açık, çok belirgin
mevzun22:28:46
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
püriten22:28:46
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
teşvik etmek22:28:45
isteklendirmek, özendirmek
sapa22:28:39
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
kasık biti22:28:37
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
kurtarma gemisi22:28:33
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
ak sülümen22:28:32
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
piknik22:28:30
Kırda yenen yemek
Step22:28:29
Bozkır
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)22:28:27
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
merdiven korkuluğu22:28:25
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
tevahhuş22:28:22
Ürkme, ürküntü
Arz22:28:21
Sunma
Mürettiphane22:28:20
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
mevzi22:28:19
Yer, mahal
Akkuş22:28:17
Atmaca, yırtıcı bir kuş
değer biçmek22:28:16
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
aşırılık22:28:14
Aşırı olma durumu
tenzih22:28:14
Arılama, kusur kondurmama
çetin22:28:13
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
istek22:28:12
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
H22:28:09
Hidrojen"in kısaltması
zerrin22:28:06
Altından yapılmış
kaydetme22:28:02
Kaydetmek işi
Birleme22:27:57
Bir etme, tek duruma getirme
şuurlu22:27:55
Bilinçli
Cüppe22:27:54
bk. cübbe
etene22:27:51
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
Orta Doğu22:27:48
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
Lonca22:27:47
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
sarhoş olmak22:27:46
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
az22:27:46
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
flama22:27:45
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
değer analizi22:27:44
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip, katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
dük22:27:39
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
bebecik22:27:28
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
müflis22:27:28
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
dövüşken22:27:24
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
Tosun22:27:21
Burulmuş erkek dana
zade22:27:20
Oğul, evlât
amenna22:27:18
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
şüpheli22:27:17
Kuşkulu
Pasaklı22:27:14
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
tefrişat22:27:09
Döşeme işleri
azaltma22:27:07
Azaltmak işi
DÜŞMANLIK22:27:05
Düşman olma durumu
savaşımcı22:27:05
Savaşım veren kimse, mücadeleci
Yeni Dünya aslanı22:27:03
Puma
koleksiyonculuk22:26:53
Koleksiyoncunun yaptığı iş
Sanat22:26:53
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
zanlı22:26:46
Sanık
mahlas22:26:45
Bir kimsenin ikinci adı
kültürlü22:26:43
Kültürü gelişmiş olan
haysiyetli22:26:41
Değeri, saygınlığı olan
ikon22:26:38
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
öl22:26:33
Toprağın nemi, yaşlık, höl
Uymaz22:26:27
Aykırı, başka türlü, mugayir
Dolma kalem22:26:23
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
gerçek dışı22:26:21
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
aksilik22:26:19
Terslik, inatçılık, huysuzluk
Dana22:26:15
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
fırtına22:26:03
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
rahvan22:26:00
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
Kurum22:25:59
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
irmik22:25:49
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
Kuaför22:25:45
Kadın berberi
ayrıksı22:25:44
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik