Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

refika21:52:46
Eş, karı, zevce
medeni21:52:44
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
yansımak21:51:56
Anlaşılmak, belli olmak
apışak21:51:37
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
alışkı21:51:36
Yapılmaya alışılmış davranış
TAMİM21:51:31
Genelge, sirküler
yoksul21:51:17
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
çalgıç21:51:05
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
tannan21:50:58
Tınlayan, çınlayan
deveci21:50:53
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
kani21:50:52
Kanmış, inanmış
Saç21:50:51
Baş derisini kaplayan kıllar
ferdiyetçilik21:50:42
Bireycilik
fevk21:50:18
Üst, yukarı
sonunda21:50:09
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
Dar21:49:59
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
yaban pancarı21:49:49
Pazı (I)
soymuk21:49:47
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
minibüs21:49:43
10, 12 kişilik küçük otobüs
sakar21:49:39
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
seyyar21:49:24
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
dara21:49:21
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
İNEZE21:48:45
bk. eneze
geyik otu21:48:42
Sedef otugillerden, bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki (Dictamnus fraxinella)
Avantaj21:48:42
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
Koç21:48:41
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
ela21:48:40
Gözde sarıya çalar kestane rengi
yerine getirmek21:48:36
istenileni, gerekeni yapmak
bakkam21:48:35
bk. bakam
Şakul21:48:34
Çekül
geçmiş zaman sıfat-fiili21:48:32
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
şen21:48:22
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
değer düşürme21:48:15
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
sanatkar21:48:11
Sanatçı
tansiyon21:48:08
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
ruhsatname21:47:44
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
mağara bilimi21:47:42
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
derin21:47:40
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
ithafname21:47:18
İthaf yazısı
hafıza21:46:39
Bellek
mabet21:46:19
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
Tekrarlanma21:46:18
Tekrarlanmak işi
müellefat21:46:15
Yazılı eserler
kokoroz21:46:14
Mısır
su düzeyi21:46:11
Su yüksekliğinin durumu
Cf21:46:10
Kaliforniyum"un kısaltması
kıyamet21:46:09
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
oyun yazarı21:46:08
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
villa21:46:08
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
Adaletli21:46:03
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
mimlenme21:46:00
Mimlenmek işi
çabukluk21:45:54
Çabuk olma durumu hız, sür"at
destan gibi21:45:53
uzun yazılmış (mektup)
gevezelik21:45:52
Geveze olma durumu, lâfazanlık
jel21:45:48
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
milattan sonra21:45:44
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
derebeylik21:45:39
Derebeyi olma durumu
eş yükselti21:45:38
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
yorgun21:45:36
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
hasır otu21:45:34
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
avuçlama21:45:19
Avuçlamak işi
anadolu21:45:04
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
para babası21:44:13
Parası çok, varlıklı kimse
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)21:44:05
dilemek
şia21:44:03
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
cilacı21:43:46
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
süsleme sanatları21:43:44
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
sıkma21:43:44
Sıkmak işi
lezbiyen21:43:25
Eşcinsel, sevici kadın
girişik bezeme21:43:18
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
TEKİT ETMEK21:43:16
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
pianta21:43:08
Ayakkabının alt kenarı
hesap etmek21:42:52
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
Muhbir21:42:35
Haber ulaştırıcı, haber veren
haç21:42:24
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
tıkanık21:42:09
Tıkanmış
tarla21:42:08
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
okyanus mavisi21:41:59
Koyu mavi
emekli olmak21:41:58
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
bakraç21:41:57
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
kuru temizleme21:41:53
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
imkân vermek21:41:34
uygun şart veya durum sağlamak
hitap21:41:33
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
Lümen21:41:19
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
batar21:41:18
Zatürree
tifo21:41:17
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)21:40:56
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
kenar mahalle21:40:55
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
sahtekâr21:40:53
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
fesatçı21:40:45
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
eskitme21:40:38
Eskitmek işi
rodeo21:40:33
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
esirgeme21:39:59
Esirgemek işi, himaye, vikaye
akbaba21:39:57
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
ebediyet21:39:43
Sonsuzluk
hüngür hüngür21:39:42
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
mazhar21:39:39
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
faydalı21:39:39
Yararlı
incir21:39:34
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
heyet21:39:32
Kurul
entertip21:39:21
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
lorentiyum21:38:40
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
SIĞIRDİLİ21:38:37
Sığır diligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküz dili (Anchusa officinalis)
ASTAT21:38:31
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
ayyuk21:38:00
Göğün en yüksek yeri
Tanışıklık21:37:59
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
ispirto ocağı21:37:26
İspirtoluk
merkezi21:36:37
Merkezde olan, merkezi oluşturan
ılım21:36:35
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
alev kırmızısı21:36:26
Alev rengi
balet21:35:57
Bale yapan erkek sanatçı
karışık21:35:36
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
layiha21:35:33
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
okapi21:35:30
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
ÇAM SAKIZI21:35:11
Çam ağacından çıkarılan reçine
balast21:35:10
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
hayatiyetli21:34:38
Yaşama gücüyle dolu, canlı
öğütücü diş21:34:03
Azı dişi, azı
pürtüklü21:33:50
Pürtükleri olan
Şapka21:33:47
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
ölçüsüz21:33:45
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
irrasyonel21:33:40
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
erden21:33:20
Bakir
teklik21:33:10
Tek, bir olma durumu
soğukluk21:33:08
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
uskur21:33:06
Pervane
morina21:33:01
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
kuş tüyü21:32:57
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
TUTMAK21:32:56
Ele geçirmek, yakalamak
giranbaha21:32:32
Pahada ağır, değerli