Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

Metafor21:16:18
İstiare, ödünçleme
daraban21:16:02
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
kolay değil21:15:56
elbette, tabiî ki
başgarson21:15:51
Garsonların başı, metrdotel
habeş21:15:50
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
Sözleşme21:15:44
Sözleşmek işi
yas21:15:38
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
voleybol21:15:26
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
men21:15:14
Yasaklama, izin vermeme
vuruş21:15:14
Vurmak işi veya biçimi
yırtıcı kuş21:15:02
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
sürgün21:14:56
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
küsküt21:14:49
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
Renkser21:14:34
Renklerle ilgili olan, kromatik
köy ağası21:14:28
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
seyfiye21:14:22
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
ekser21:14:16
Büyük çivi, enser
eksin21:14:10
Anyon
şilte21:14:04
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
hazakat21:13:58
(hekimler için) Ustalık, uzluk
element21:13:51
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
umarsız21:13:45
Çaresiz
TEHİR21:13:39
Sonraya bırakma, erteleme
gönüldaş21:13:33
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
yeter sayı21:13:09
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
keçiboynuzu21:13:03
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
ayaklı21:12:46
Ayağı olan
Zor21:12:40
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Zir21:12:33
Alt, aşağı
ilgisiz21:12:24
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
ZAN21:12:21
Sanma, sanı
SOKUM21:12:15
Lokma
KAZIMA RESİM21:12:05
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
duyum21:11:59
Haber, istihbarat
mineral21:11:59
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
Ahmak21:11:47
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
Ahlak21:11:41
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
faizcilik21:11:34
Faizcinin işi, tefecilik
hempa21:11:28
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
Kazanım21:11:22
Kazanmak işi
kum balığı21:11:16
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
Yok21:11:10
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
lama21:11:01
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
Soyluluk21:10:58
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
doküman21:10:52
Belge, vesika
söylenti21:10:25
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
tefeci21:10:22
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
ivecenlik21:10:10
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
kepazelik21:09:58
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
Kumandan21:09:57
Komutan
karakavuk21:09:51
Hindiba
Sözcük21:09:25
Kelime
mutlaka21:09:13
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Taşınabilir21:09:01
Taşınması mümkün olan
Ayırım21:08:50
Ayırmak işi
istiare21:08:38
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
istibat21:08:04
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
istical21:07:53
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
YOKUŞ21:07:17
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
refika21:07:05
Eş, karı, zevce
behişt21:06:53
Cennet, uçmak
ses çıkarmamak (veya etmemek)21:06:27
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
evham21:06:15
Kuruntular, kuşkular, vehimler
ufacık21:06:08
Çok ufak, küçücük
ilişki kurmak21:06:03
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
evlek21:05:50
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
tayyare21:05:38
Uçak
hanım21:05:35
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
evlat21:05:23
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
kuzgunkılıcı21:05:11
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
evlik21:04:59
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
prometyum21:04:33
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
ıskarta21:04:31
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
evaze21:04:21
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
görünüm21:04:07
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
utanmaz21:03:41
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
vezin21:03:35
Tartı
azimet21:03:30
Gidiş
destansı21:03:29
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
nükte yapmak21:03:03
nükteli söz söylemek
orta boy21:02:39
Orta büyüklükte olan
kazein21:02:27
Sütte bulunan protein maddesi
kaziye21:02:15
Önerme
yerleşim alanı21:02:07
Yerleşim merkezi
baldırak21:02:01
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
menşe21:01:58
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
tertemiz21:01:49
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
müsriflik21:01:33
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
PADİŞAH21:01:22
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
karaşın21:01:21
Esmer, sarışın karşımı
murdarlık21:00:56
Murdar olma durumu
Aldırmaz21:00:44
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ingiliz21:00:38
İngiltere halkından olan kimse
kalafat21:00:32
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
suçlu21:00:20
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
boşanmak21:00:06
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
karbondioksit20:59:51
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
matbuat20:59:44
Basın
kalamar20:59:31
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
Pastal20:59:03
Tütün yaprağı dizisi
şirin20:58:51
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
öz denetim20:58:41
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
onur belgesi20:58:29
Şeref belgesi
Stronsiyum20:58:17
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
dil bilgisi20:58:06
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
dümbelek20:57:54
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
delege20:57:42
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
evlilik20:57:30
Evli olma durumu
ayşekadın20:57:06
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
esatirî20:56:49
Esatirle ilgili, esatire ait
kesici20:56:37
Kesmek işini yapan, kesen
hava basıncı20:56:29
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
Karı20:56:23
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
ŞEVK20:56:11
İstek, heves
tenezzül20:55:57
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
oy birliği20:55:53
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
kuru üzüm20:55:45
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
KIRMIZI20:55:33
Al, kızıl
ücret20:55:21
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Ağırca20:55:09
Oldukça ağır
Tasa20:54:36
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
TarZ20:54:24
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Tali20:54:13
İkinci derecede olan, ikincil
Tane20:54:01
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
evrensel20:53:58
Evrenle ilgili
simetrik20:53:54
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
teğet20:53:49
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
ZAĞLAMA20:53:37
Zağlamak işi, kılağılama
Tema20:53:25
Aslî konu
tropikal20:53:10
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan