Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

EKSKAVATÖR21:25:18
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
arşın21:25:10
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
müşavir21:25:06
Danışman
protein21:25:03
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
meşk21:24:59
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
Süreli21:24:55
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
alacak verecek21:24:51
alış veriş ilişkisi
otonomi21:24:48
Özerklik, muhtariyet
YARGILAMA21:24:37
Yargılamak işi, muhakeme
mas21:24:29
Emme, emerek içine çekme, soğurma
kaygılı21:24:18
Kaygısı olan, üzüntülü
Dolambaçlı21:24:14
Dolambacı olan
Esin21:24:03
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
Evre21:23:56
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
Esas21:23:53
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
GEREKSİZ21:23:49
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
Eren21:23:45
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
AYMAZ21:23:41
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
güreş21:23:38
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
cam gibi21:23:34
arkası görünen, saydam, şeffaf
umumiyet21:23:32
Genellik
parlaklık21:23:18
Parlak olma durumu, revnak
hazır para21:23:11
Nakit, elde mevcut para, likit
kolaylıkla21:23:08
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
züppeleşme21:22:57
Züppeleşmek işi veya durumu
pudralık21:22:55
Pudra kutusu
Sürdürme21:22:53
Sürdürmek işi
bakır21:22:42
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Disk21:22:35
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
komut21:22:31
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
dikim evi21:22:17
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
kılır21:22:11
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
bazı bazı21:22:01
Ara sıra, arada bir
hoşgörürlük21:21:56
Hoşgörü ile davranma durumu
kâr etmemek21:21:50
yararı olmamak, etki yapmamak
hüsün21:21:40
Güzellik
küçük21:21:27
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
çınlayış21:21:18
Çınlamak işi veya biçimi
Dağ lalesi21:21:14
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
susuzluk21:20:53
Susuz olma durumu, kuraklık
rakor21:20:49
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
açık pembe21:20:45
Pembenin bir ton açığı
rakam21:20:24
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
raket21:20:20
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
rahim21:20:16
Koruyan, acıyan, merhamet eden
yoğaltım21:20:13
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
üçlü21:20:12
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
Gerçekçi21:20:01
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
İlk örnek21:19:57
Kök tip
görücü21:19:53
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
kömür21:19:43
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
zamansız21:19:40
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
aşağılanmak21:19:36
Aşağı duruma düşürülmek
çapulcu21:19:22
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
ARDİYE21:19:19
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
EREK21:19:15
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
süreyya21:19:05
Ülker
yer adı bilimi21:18:59
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
asma21:18:55
Asmak işi
aruz21:18:49
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
arya21:18:45
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
ürik asit21:18:41
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
Ağaç21:18:37
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
apse21:18:34
İrin birikimi, çıban
yirmi21:18:26
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
tecrübî21:18:22
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
Üzüntü21:18:19
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
kanat21:18:12
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
kanal21:18:01
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
kalan21:17:58
Kalmak işini yapan
abril21:17:54
Nisan, april
Babacıl21:17:54
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
sefer21:17:49
Yolculuk
muadele21:17:45
Eşitlik, beraberlik, denklik
segah21:17:35
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
ZORLAMA21:17:31
Zorlanmak işi, zecir
muhakeme21:17:28
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
Bacı21:17:24
Büyük kız kardeş, abla
tanı21:17:19
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
amir21:17:15
Buyuran, emreden, üst
alim21:17:12
Bilgin
ARGAÇLAMA21:17:08
Argaçlamak işi
amil21:17:04
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
akis21:16:56
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
Barsak21:16:52
Bağırsak
ağıt21:16:49
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
ağıl21:16:45
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
zaruret21:16:43
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
yoğunlaştırma21:16:39
Yoğunlaştırmak işi
yenilik21:16:36
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
ağız21:16:35
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
yen21:16:32
Giysi kolu
not vermek21:16:31
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
yemin etmek21:16:29
ant içmek
yapılı21:16:27
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
yalan21:16:25
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
yabanî21:16:21
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
kervansaray21:16:20
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
vuruşma21:16:17
Vuruşmak işi
kağıt oyunu21:16:16
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
BAĞLAÇ21:16:12
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
suret21:16:08
Görünüş, biçim
KALDIRIM TAŞI21:16:08
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
su yosunu21:16:06
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
sonradan21:16:02
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
gına21:16:00
Zenginlik, bolluk
sonra21:15:58
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Ağırlama21:15:56
Ağırlamak işi, ikram, izaz
sinmek21:15:54
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
ceylan21:15:52
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
setre21:15:41
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
sevda21:15:37
Güçlü sevgi, aşk
sabır21:15:34
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
peso21:15:32
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
serap21:15:30
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
nurlu21:15:25
Aydınlık, ışıklı, parlak
şebabet21:15:22
Gençlik veya gençlik yılları
avlanma21:15:18
Avlanmak işi
nim21:15:14
Yarı
teksir21:15:10
Çoğaltma
nakız21:15:10
Bozma, çözme; kırma
şarkı21:15:07
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
nakış ipliği21:15:06
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
mit21:15:02
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
avlu21:14:59
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
Değişiklik21:14:55
Değişik olma durumu
maraba21:14:53
Çiftçi
aval21:14:51
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
mamelek21:14:51
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
maden21:14:48
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral