Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

monokl16:37:24
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
blöf yapmak16:37:20
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
likit16:37:19
Sıvı, akışkan
Bozma16:37:09
Bozmak işi
sıfatlaştırma16:37:08
Sıfatlaştırmak işi
entertip16:37:02
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
libas16:37:00
Giysi
kanuni16:36:59
Yasaya uygun, yasal, yasalı
KEMRELEME16:36:56
Gübrelemek işi
lobicilik16:36:51
Dalancılık
bilirkişi16:36:46
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
hakaret16:36:43
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
litre16:36:35
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
mübalağa etmek16:36:33
abartmak
barometre16:36:25
Basınçölçer
kuşkulu16:36:20
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
selen16:36:17
Ses, haber, bilgi
semiz16:36:14
Şişman
öksüz16:36:12
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
selef16:36:12
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
semer16:36:10
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
Kaldıraç16:36:07
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
sehpa16:36:05
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
seher16:36:03
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
mayhoş16:36:01
Tadı şekerli ve az ekşi olan
aralık16:36:00
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
sefil16:35:58
Sefalet çeken, yoksul
konkordato16:35:47
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
soku16:35:42
Taş dibek
buhurluk16:35:41
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
kurander16:35:38
Hava akımı, cereyan
mayın16:35:35
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
avlu16:35:35
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
istifa16:35:31
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
özgecilik16:35:23
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
balık tutmak16:35:23
balığı avlamak
tahnit16:35:23
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
VADİ16:35:18
İki dağ arasındaki geçit, koyak
tahsis16:35:16
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
pinel16:35:14
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
YUNANLI16:35:14
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
tahril16:35:11
Çizgi
omlet16:35:06
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
AYÇA16:35:02
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
saniye16:34:59
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
santur16:34:50
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
köşe yazısı16:34:48
Fıkra
santra16:34:46
Orta, orta alan, merkez
Mızrak16:34:43
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
çokça16:34:32
Çok olarak
değerlilik16:34:31
Değeri olma durumu, kıymetlilik
racon16:34:20
Yol, yöntem, usul
münakaşa16:34:14
Tartışma
baklagiller16:34:10
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
cansız16:34:09
Canını yitirmiş, ölmüş
şiddet16:33:53
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
börtme16:33:50
Börtmek işi
yuvgulama16:33:45
Yuvgulamak işi
takma isim16:33:43
bk. takma ad
rayba16:33:43
Pürüzalır
münakale16:33:41
Ulaşım
Hindistan cevizi16:33:38
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
bedirik16:33:36
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
rasat16:33:34
Gözlem
Büro16:33:29
Çalışma odası, yazıhane
tantal16:33:29
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
nadas16:33:16
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
yavşak16:33:15
Bit yavrusu, sirke
sinema tekniği16:33:13
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
nane16:33:11
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
naip16:33:07
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
naif16:33:02
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
name16:33:00
Mektup
nale16:32:55
İnleme, inilti
nato16:32:53
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
narh16:32:51
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
aktör16:32:43
Erkek oyuncu
nebi16:32:39
Peygamber, savacı
nesi16:32:37
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
eytam16:32:29
Yetimler
kurtluca16:32:29
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
immünoloji16:32:28
Bağışıklık bilimi
ağılı böcek16:32:27
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
taşıl16:32:23
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
basıölçer16:32:08
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
radyatör16:32:05
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
dağ evi16:32:03
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
klas16:32:00
Sınıf
adetçe16:31:57
Sayı bakımından, sayıca
ihmalkâr16:31:54
Savsak, ihmalci
çiçek bozuğu16:31:54
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
çotuk16:31:52
Dışarda kalmış ağaç kökü
mühendis16:31:51
Mühendislik mesleğinden olan kimse
fiyat (veya değer) biçmek16:31:49
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
birlik16:31:48
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
kötüleme16:31:47
Kötülemek işi
orostopolluk16:31:47
Kurnazca iş, dalavere, dolap
hunnak16:31:44
Boğak, anjin
tükenmez kalem16:31:42
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çopra16:31:40
Balık kılçığı
pınar16:31:37
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Tıynet16:31:30
Yaradılış, huy, maya
uzay istasyonu16:31:24
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
KİR16:31:17
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
Kır16:31:08
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
maruf16:31:07
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
livar16:31:07
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
Avantacı16:31:06
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
akraba çıkmak16:31:03
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
bohem16:30:59
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
avuç dolusu16:30:54
(para için) Pek çok
memat16:30:46
Ölüm
SANKİ16:30:45
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
cam16:30:44
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
mevlit16:30:28
Doğma, doğum
meleme16:30:27
Melemek işi
destek16:30:24
Dayanak, dayak
meleke16:30:22
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
palmiye16:30:20
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
vurgun16:30:17
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Şık16:30:11
Güzel, zarif, modaya uygun
ibrişim16:30:11
Kalınca bükülmüş ipek iplik
hidrolik16:30:01
Su ile ilgili
pelteklik16:29:55
Peltek olma durumu, peltek konuşma
hidrojen16:29:47
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
kar sapanı16:29:45
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
gözü açık16:29:44
Uyanık, becerikli
nurani16:29:37
Işıklı
işinin adamı16:29:37
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
projektör16:29:35
Işıldak