Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

tekabül etmek21:30:20
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
kepez21:30:18
Yüksek tepe, dağ
menkul21:30:13
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
şahit21:30:08
Tanık
dengesiz21:29:58
Dengesi olmayan, muvazenesiz
kolaylık21:29:53
Kolay olma durumu
ekşimek21:29:43
Mayalanmak
kama21:29:37
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kaza21:29:35
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
özgül21:29:27
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
demir oksit21:29:24
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
DENİZ21:29:20
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
arif olan anlasın (veya anlar)21:29:11
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
artık21:29:08
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
nane ruhu21:29:06
Nane yapraklarından çıkarılan esans
kani21:29:04
Kanmış, inanmış
pedavra21:28:53
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
kivi21:28:51
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
reçineli21:28:48
Özünde reçine bulunduran
Barsak21:28:48
Bağırsak
asık suratlı21:28:46
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
Temelsiz21:28:32
Temeli olmayan
ithal21:28:29
İçine alma
devletçi21:28:27
Devletçilik yanlısı
mutabık21:28:24
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
tımarlama21:28:17
Tımarlamak işi veya durumu
mangal21:28:02
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
araklama21:28:00
Araklamak işi, çalma, aşırma
ilik21:27:51
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
bitkinlik21:27:46
Bitkin olma durumu
aldatmaca21:27:43
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
bunalma21:27:40
Bunalmak işi
ejder21:27:39
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
mübarek21:27:35
Verimli, bereketli
patlamak21:27:30
Yırtılıp açılmak
çekirge kuşu21:27:27
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
görüp gözetmek21:27:22
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
ivinti21:27:14
Çabukluk, hız, sür"at
İlenme21:27:06
İlenmek işi, beddua
anadut21:27:04
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
baraj21:26:59
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
takıntılı21:26:56
Takıntısı olan
banal21:26:53
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
kızıl ötesi21:26:48
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
yakacak21:26:35
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
emzikli21:26:29
Emziği olan
çoktan (veya çoktandır)21:26:12
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
ortakçı21:26:02
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Beğenilmek21:26:01
Sevilmek, hoşa gitmek
bozmak21:26:01
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
FİDYE21:26:01
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
mızıka21:25:51
Bando
keyfi kaçmak21:25:48
neşesi kalmamak
arık21:25:43
Ark
elleme21:25:38
Ellemek işi
otalamak21:25:35
Otamak
SEVİMSİZLİK21:25:34
Sevimsiz olma durumu
diyalekt21:25:33
Lehçe
bıkmak21:25:30
Dayanamaz duruma gelmek
özelik21:25:23
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
haritacı21:25:20
Harita yapan kimse, kartograf
Ateş böceği21:25:17
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
kriminoloji21:25:14
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
düşürme21:25:14
Düşürmek işi
temelli21:25:12
Herhangi bir nitelikte temeli olan
bilumum21:25:00
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
EKONOMİ21:24:57
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
uygun görmek21:24:45
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
insaf21:24:42
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
AMAÇ21:24:37
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
monogami21:24:32
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
sahteci21:24:27
Düzmeci, sahtekâr
yıldız kümesi21:24:24
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
enikonu21:24:17
İyiden iyiye, iyice
Tıpa21:24:06
Tapa
21:24:04
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
görgülü21:24:01
Görgüsü olan
Kara21:23:55
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
sacayağı21:23:49
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
cemaat21:23:44
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
toprak kölesi21:23:41
Toprağa bağlı köle
oflaz21:23:39
İyi, güzel, mükemmel
SAKSAĞAN21:23:34
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
mübalâğalı21:23:31
Abartılı
içit21:23:23
İçilecek şey
geri zekâlı21:23:20
Zekâ düzeyi gelişmemiş
olmamış21:23:16
Olgunlaşmamış, ham
garaj21:23:13
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
TUTTURMAK21:23:10
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
bezeme21:23:05
Süsleme, tezyin
gamze21:23:03
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
gadir21:22:57
Haksızlık etme, zarar verme
söz vermek21:22:53
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
ipeka21:22:50
Altın kökü
önel21:22:43
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
kurdeşen21:22:42
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
incir21:22:32
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
Tibet sığırı21:22:23
bk. Tibet öküzü, yak
aroma21:22:19
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
bekleme21:22:19
Beklemek işi
yaraştırma21:22:17
Yaraştırmak işi, tensip
düşürüm21:22:14
Düşürmek işi veya durumu
sıcakkanlılık21:22:12
Sıcak kanlı olma durumu
kalsiyum oksit21:22:09
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
sonsuz21:22:07
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
tasfiyehane21:21:59
Arıtım evi, rafineri
EVEGEN21:21:56
İvecen
tavassut21:21:54
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
Kuzey21:21:54
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
muhaberat21:21:49
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
YIKILMA21:21:47
Yıkılmak işi
aslan21:21:46
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
sağır dilsiz21:21:38
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
mandalina21:21:31
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
Kösnül21:21:17
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
liberal21:21:15
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
dayanışma21:21:13
Dayanışmak işi, tesanüt
sinema tekniği21:21:08
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
metris21:21:03
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
metres21:21:00
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
bolarma21:20:55
Bolarmak işi veya durumu
strüktüralizm21:20:50
Yapısalcılık
savaşımcı21:20:48
Savaşım veren kimse, mücadeleci
yayılma21:20:47
Yayılmak işi, intişar
avokado21:20:45
Amerikan armudu (Persea americana)
Mühim21:20:42
Önemli
kırgız21:20:40
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
yaban domuzu21:20:21
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
sanat eseri21:20:16
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
Müzekker21:20:10
Eril