Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

mantar10:16:39
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
ülkücülük10:16:32
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
Ayrılık10:16:20
Ayrı olma durumu
orta yuvarlak10:16:15
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
çıplak resim10:16:13
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
Karnaval maskesi10:16:07
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
ip merdiven10:16:00
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
mahalli10:15:53
Yöresel, yerel
nevale10:15:44
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
buz dağı10:15:38
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
devletçi10:15:31
Devletçilik yanlısı
koskocaman10:15:24
Çok büyük, çok iri, muazzam
Batıni10:15:18
Batıniye mezhebinden olan kimse
Açıklık10:15:11
Açık olma durumu
Atışmak10:15:05
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
Kile10:14:58
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
atlas çiçeği10:14:58
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
hisli10:14:52
Duygulu, içli
soru eki10:14:51
Soru kavramı veren mi eki
fassal10:14:50
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
hissi10:14:45
Duygusal
Klan10:14:39
Boy
mektepli10:14:38
Okula giden (kimse), öğrenci
HATIRAT10:14:34
Anılar, andaç
kirletmek10:14:32
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
teşhis ve intak10:14:28
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
muska10:14:25
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
HİDDET10:14:19
Öfke, kızgınlık
murat10:14:12
İstek, dilek
Konu10:14:06
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Koca10:13:59
Bir kadının eşi, zevç
hitap10:13:53
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
hitam10:13:40
Son, bitim
Kaos10:13:33
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Kant10:13:20
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kale10:13:14
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Kalp10:13:07
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
şefkatli10:13:01
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
MİLLİ10:12:58
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
tutukluluk10:12:49
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
feyyaz10:12:43
Çok verimli, gür
anlamsız10:12:36
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
şedit10:12:29
Yeğin, şiddetli
yurtsuz10:12:23
Yurdu olmayan (kimse)
parçalamak10:12:21
Birliği bozmak amacıyla bölmek
Maznun10:12:16
Sanık
salgı10:12:10
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
solocu10:12:03
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
muaflık10:11:57
Muaf olma durumu
Engelli10:11:44
Engeli olan, mânialı
Yönetici10:11:38
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
nakdi10:11:37
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
yer elması10:11:31
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
tulûat10:11:25
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
AYAKTAŞ10:11:18
Arkadaş, yoldaş; hempa
irade yitimi10:11:15
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
MALZEME10:11:05
Gereç, materyal
lüle10:10:58
Bükülmüş, dürülmüş şey
Mest10:10:42
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
Mera10:10:35
Çayırlık, otlak
merhamet etmek10:10:35
acımak
Miza10:10:21
Kumarda ortaya sürülen para
münasebet10:10:16
İlişik, ilişki, ilinti
alüvyon10:10:10
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
Kudret10:10:08
Güç, erk, erke, iktidar
üzüm kurusu10:10:01
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
uğursuz10:09:43
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
samanyolu10:09:36
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ÖZNEL10:09:30
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
yurtlandırma10:09:23
Yurtlandırmak işi, iskân
tütün rengi10:09:11
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
bilimsel10:09:11
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
tenkitçilik10:08:59
Eleştiricilik
ÇAPAR10:08:44
Postacı, ulak
sayı10:08:32
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
ÇAPUT10:08:26
Eski bez parçası, paçavra
Dişli10:08:13
Dişleri olan
keçi yemişi10:08:13
Yaban mersini
madeni10:08:08
Madensel, madenle ilgili
TUTTURGAÇ10:08:06
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
SONUÇSUZ10:08:00
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
dağ tavuğu10:07:53
bk. çil (I)
talihli10:07:40
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
ortalık10:07:38
Bulunulan yer, çevre
şöhretli10:07:34
Ünü olan, ünlü, tanınmış
boşaltma10:07:27
Boşaltmak işi
müteahhit10:07:24
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
egemenlik10:07:14
Egemen olma durumu
iç deniz10:07:11
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
ahi10:07:04
Ahilik ocağından olan kimse
pozisyon10:07:03
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
öykünme10:06:51
Öykünmek işi, taklit
Yabani turp10:06:51
Yaban turbu, acırga
nal10:06:33
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
nam10:06:22
Ad
ussal10:06:17
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
Nitelik10:06:16
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
ney10:06:00
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
nur10:05:53
Aydınlık, ışık, parıltı
nakit para10:05:47
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
dakika10:05:41
Bir saatlik zamanın altmışta biri
org10:05:28
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
oma10:05:21
Kalça kemiği
erbiyum10:05:18
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
ole10:05:14
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
parasal10:05:06
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
lan10:05:01
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
dayamak10:05:00
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
yayla10:04:55
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
ifade etmek10:04:55
anlatmak
damıtmak10:04:48
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
galsame10:04:47
Solungaç
kadınsı10:04:47
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
ziyadesiyle10:04:44
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
yavru10:04:42
Yeni doğmuş hayvan veya insan
yarma10:04:35
Yarmak işi
yasal10:04:29
Yasalara uygun, kanunî, legal
hatalı10:04:22
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
uzaklaşmak10:04:20
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
diyalekt10:04:15
Lehçe
Kuşak10:04:08
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
Kuşku10:04:02
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
em10:03:57
İlâç, merhem
mırra10:03:55
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
girdap10:03:55
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
kancık10:03:54
(hayvanlarda) Dişi
Yunanca10:03:49
Yunan dili, Elence
yağlı toprak10:03:38
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
mukim10:03:36
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
arzuhâlci10:03:33
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse