Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

Metafor12:17:57
İstiare, ödünçleme
mefhum12:17:56
Kavram
reddetme12:17:56
Reddetmek işi
tekzip12:17:56
Yalanlama
iklim bilimci12:17:38
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
tarik12:17:37
Yol
LAF12:17:36
Söz, lâkırdı
çıplak12:17:35
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
kovucuk12:17:20
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
rehber12:17:11
Kılavuz
tavassut12:17:10
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
arık12:17:09
Ark
sahi12:17:06
Gerçekten, gerçek olarak
safra12:17:06
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Tebligat12:17:02
Bildirim
soymuk12:16:53
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
Doğma12:16:45
Doğmak durumu
DİKİZ12:16:45
Bakma, gözetleme, erkete
zeravent12:16:44
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
pes12:16:31
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
maça12:16:30
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
ALAKOK12:16:19
Rafadan
cadalozlaşma12:16:18
Cadalozlaşmak işi
blâstulâ12:16:18
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
vücut ısısı12:16:17
Vücutta olması gereken normal ısı
maşuk12:16:15
Sevilen, âşık olunan (erkek)
doğa ötesi12:16:08
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
el kitabı12:16:07
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
intiba12:16:04
İzlenim
yaylı12:15:59
Yayı olan
Emaye12:15:46
Üzeri emayla kaplanmış olan
çarnaçar12:15:45
İster istemez
SİKLON12:15:45
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
Arak12:15:45
Ter
semizlik12:15:44
Semiz olma durumu, tav, semen
bitkin12:15:44
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
tüf12:15:43
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
ilham12:15:40
Esin
hız12:15:39
Çabukluk, sür"at
varis12:15:36
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
nüktedan12:15:36
Nükteci
pabuç12:15:35
Ayakkabı
nur yüzlü12:15:32
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
mükemmellik12:15:29
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
süpürge12:15:26
Süpürmeye yarayan araç
telsiz telefon12:15:16
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
durum12:15:15
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
Saraka12:15:14
Alay, istihza
güzel duyuculuk12:14:57
Estetikçilik, estetizm
onur belgesi12:14:48
Şeref belgesi
cerrahî müdahale12:14:43
Ameliyat
lâik12:14:42
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
Eksiksiz12:14:35
Eksiği olmayan, tam, tamam
orya12:14:35
Karo
hoyratça12:14:35
Kaba (bir biçimde)
Yırtık12:14:34
Yırtılmış olan
arı12:14:34
Temiz, münezzeh
merhem12:14:30
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
muhteris12:14:28
Hırslı
kekeme12:14:22
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
asorti12:14:21
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
haberleşme12:14:21
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
Meşru12:14:20
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
el birliği12:14:20
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
zimamdar12:14:19
Yönetici, iş başında bulunan kimse
Cüzamlı12:14:18
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
haykırma12:14:17
Haykırmak işi
asal12:14:17
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
düşme12:14:16
Düşmek işi
irrasyonel12:14:03
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
kabza12:13:58
Tutulacak yer, tutak, sap
Görgüsüz12:13:57
Görgüsü olmayan
beynelmilel12:13:54
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
amorf12:13:52
Biçimsiz
şah damarı12:13:47
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
çoktan (veya çoktandır)12:13:29
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
hazan12:13:27
Güz, sonbahar
şafak12:13:26
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
zılgıt12:13:09
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
vazife12:13:00
Ödev
her biri12:12:56
Ayrı ayrı hepsi
Bildik12:12:56
Tanıdık
ihtikâr12:12:55
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
sadakatsizlik12:12:42
Sadakatsiz olma durumu
mandalina12:12:37
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
Hareketsiz12:12:35
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
görüngü bilimi12:12:35
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
muhtemel12:12:33
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
amir12:12:27
Buyuran, emreden, üst
Statik12:12:24
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
ekose12:12:15
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
mübalâğa etmek12:12:09
abartmak
antant kalmak12:12:07
anlaşmak, uzlaşmak
görece12:12:01
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
köken12:11:59
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
yaratılış12:11:32
Yaratılmak işi veya biçimi
hoyrat12:11:11
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
asit fenik12:11:09
bk. fenol
krizalit12:11:03
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
ses çıkarmamak (veya etmemek)12:10:51
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
akıbet12:10:42
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
tirşe12:10:39
Yeşil ile mavi arası renk
kazara12:10:39
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
bağımlı12:10:33
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
toygar12:10:33
Tarla kuşu
bireşim12:10:29
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
tereddütlü12:10:21
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
mühimmat12:10:08
Savaş gereçleri, cephane
selâmet12:10:08
Esen olma durumu, esenlik
mavimtırak12:10:06
Maviyi andıran
cıva12:10:05
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
Adıl12:10:05
Zamir
totem12:10:01
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
mevta12:10:01
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
Yepelek12:10:00
İnce yapılı, zarif, narin
Pandül12:10:00
Sarkaç, rakkas
tekrarlanma12:09:59
Tekrarlanmak işi
muska12:09:59
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
açığa çıkmak12:09:58
belli olmak, anlaşılmak
kara yağız12:09:58
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
taciz12:09:58
Tedirgin etme, canını sıkma
İçerme12:09:44
İçermek işi, tazammun, ihtiva
safran12:09:32
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
paçavra hastalığı12:09:31
Grip, nezle, enflüenza
ilave12:09:29
Katma, ekleme, ulama, ek
odacı12:09:26
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
mürebbi12:09:25
Eğitici
neptünyum12:09:23
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
kandilli küfür12:09:19
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
asabî12:09:14
Sinirli