Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

Metafor11:50:22
İstiare, ödünçleme
sureta11:50:20
Görünüşe göre, görünüşte
yazık11:50:12
Herkesi üzebilecek şey, günah
eğimölçer11:50:10
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
liberasyon11:50:05
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
Rüşvet vermek11:50:03
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
sergerde11:49:56
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
senir11:49:55
İki dağ arasındaki sırt
zembil11:49:51
Hasırdan örülmüş saplı torba
üniforma11:49:49
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
sahne almak11:49:46
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
gangster11:49:46
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Önder11:49:41
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
İTİCİ11:49:41
İtme işini yapan
aterina11:49:38
Gümüş balığı
rituel11:49:37
Ayin
lisan11:49:30
Dil, zeban
ret11:49:30
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
kobalt11:49:27
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
kıraat etmek11:49:22
okumak
gömü11:49:14
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
arz derecesi11:49:04
bk. enlem
çapari11:49:02
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
ödün vermek11:48:59
ödünle uzlaşma sağlamak
ihata11:48:54
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
gramofon11:48:53
Sesyazar, fonograf
yatkınlık11:48:49
Yatkın olma durumu
aydınlatma11:48:39
Aydınlatmak işi
rezillik11:48:33
Rezil olma durumu, rezalet
yasal11:48:29
Yasalara uygun, kanunî, legal
İLİŞTİRME11:48:26
İliştirmek işi
karın zarı11:48:17
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
akdarı11:48:12
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
İsevî11:48:09
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
hakim11:48:05
Bilge
Tatar11:48:00
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
hakas11:48:00
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
telek11:47:55
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
tüccar11:47:53
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
yetingen11:47:50
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
erganun11:47:49
Org
azıcık11:47:46
Çok az, biraz
merhametli11:47:45
Acıması olan, merhamet eden
gereklilik11:47:45
Gerekli olma durumu, lüzum
kısa devre11:47:44
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
hamle11:47:40
İleri atılma, atılım
ZULÜM11:47:35
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
hamam11:47:35
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
hamal11:47:30
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
sansüalizm11:47:26
Duyumculuk
deli11:47:21
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
hamur11:47:20
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
hamsi11:47:15
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halas11:47:11
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
halat11:47:06
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
yaslı11:47:05
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
halen11:47:01
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
halef11:46:56
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
HİTİT11:46:51
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
okuma yitimi11:46:46
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
memnuniyet11:46:41
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
Süreli11:46:28
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
erkeklik11:46:12
Erkek olma durumu
AYGIT11:46:11
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
mağara bilimi11:46:07
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
yalnızca11:46:02
Yalnız olarak
çalışma odası11:46:02
İçinde iş yapılan oda
dağ aslanı11:45:55
Puma
dönüş11:45:54
Dönmek işi veya biçimi
nişan yüzüğü11:45:50
Nişan halkası
üroloji11:45:42
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
Bezelye11:45:42
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
güçsüz düşmek11:45:34
gücü yetmemek
zorlayış11:45:33
Zorlamak işi veya biçimi
tıpatıp11:45:29
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Kimsesiz11:45:24
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
seyahat11:45:24
Gezi, yolculuk
Meydan11:45:21
Alan, saha
GERİCİ11:45:15
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
düşünme11:45:10
Düşünmek durumu, tefekkür
orkinos11:45:02
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
döşeme11:44:53
Döşemek işi
oruçlu11:44:51
Oruç tutan (kimse), niyetli
yazıt bilimi11:44:47
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
MEBDE11:44:43
Baş, başlangıç
bahtı açılmak11:44:42
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
Denetleme11:44:37
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
tahkikat11:44:34
Soruşturmalar
halis11:44:27
Katışık olmayan, katışıksız, saf
halka11:44:22
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
Çıban11:44:17
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
hanay11:44:12
İki ve daha çok katlı ev
Ulaştırma11:43:56
Ulaştırmak işi
iklimleme cihazı11:43:52
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
bardacık11:43:51
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
İnleme11:43:46
İnlemek işi
DİZEM11:43:43
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
mürur11:43:41
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
ölçüsüz11:43:41
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
patentinin altına almak11:43:36
egemenliği altına almak
isteklendirme11:43:34
İsteklendirmek işi, teşvik
Partizan11:43:33
Partici
taş basması11:43:31
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
ithaf etmek11:43:26
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
Bitkin11:43:26
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
kor11:43:22
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
alın yazısı11:43:21
Yazgı, talih, kader, mukadderat
telli balıkçıl11:43:20
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
Fani11:43:18
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
astatin11:43:15
Astat
muvaffak olmak11:43:10
başarmak, başarılı olmak; becermek
gerilim11:43:09
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
fak11:43:07
Tuzak, kapan
yakarı11:43:05
bk. yakarış
Saten11:43:03
Atlas
feci11:43:01
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
barut rengi11:42:59
Koyu giri
prestij11:42:55
Saygınlık, itibar
kaygılı11:42:52
Kaygısı olan, üzüntülü
şuur11:42:45
Bilinç
nezle11:42:44
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
doyum11:42:39
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
şura11:42:26
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
tilki üzümü11:42:18
İt üzümü
SUSAM YAĞI11:42:14
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
damar aktarma11:42:10
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
kuzine11:42:01
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
kullanışlı11:42:00
Rahatça kullanılabilen
beşbıyık11:42:00
İri muşmula
fanatik11:41:55
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz