Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

aylandız21:07:34
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
Fani21:07:29
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
talimat21:07:22
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
epitelyum21:07:17
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
ali21:07:10
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
ahi21:07:06
Ahilik ocağından olan kimse
lor21:06:57
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
lop21:06:53
Yumuşak, yuvarlak ve irice
yer21:06:48
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Lup21:06:37
Büyüteç
Leb21:06:34
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
MAT21:06:29
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
mir21:06:12
Baş, kumandan, amir
nazizm21:06:10
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
mis21:06:10
Güzel kokulu bir madde
hakimlik21:06:09
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
mit21:06:07
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
mut21:06:02
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
muz21:05:57
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
jel21:05:50
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
kit21:05:48
Macun
kadar21:05:40
Büyüklüğünde, genişliğinde
beka21:05:40
Kalıcılık, ölmezlik
set21:05:33
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
heybe21:05:30
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
kışkırtma21:05:21
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
çizgili21:05:16
Üzerinde çizgi bulunan
kes21:05:04
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
kem21:05:00
Noksan, eksik
kul21:04:55
Tanrı"ya göre insan
kup21:04:53
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
KOR21:04:50
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
taşlamak21:04:29
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
aga21:04:17
Ağa
aft21:04:15
Pamukçuk
afi21:04:12
Gösteriş, çalım, caka
kof21:04:10
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
kok21:04:07
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
içmek21:04:04
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
kov21:04:02
Yerip çekiştirme, gıybet
kay21:03:58
Yağmur, yaz yağmuru
kak21:03:55
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
kav21:03:50
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
toz21:03:48
bk. Töz
tat21:03:45
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
Aut21:03:31
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
ask21:03:21
bk. asklı
ata21:03:18
Baba
almak21:03:17
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
ise21:03:06
tim21:03:01
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
tiz21:02:54
İnce, keskin (ses)
Nur21:02:46
Aydınlık, ışık, parıltı
NET21:02:39
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
Oya21:02:35
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
matafora21:02:30
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
Cildiyeci21:02:17
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
tarım coğrafyası21:02:15
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
Sos21:01:49
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
ceset21:01:46
Ölü vücut, naaş
anket yapmak21:01:39
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
elifba21:01:34
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
tirpitil21:01:31
bk. tirpidin
buğdaygiller21:01:12
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
evmek21:01:03
bk. ivmek
prometyum21:00:56
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
evaze21:00:51
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
utanmak21:00:46
Sıkılmak
utanmaz21:00:43
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
rop21:00:38
Çoğu tek parça kadın giysisi
ram21:00:33
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
ruz21:00:31
Gün
Sergen21:00:30
Raf
Bal21:00:21
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
duba21:00:18
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
Kal21:00:16
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
Tik20:59:54
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
yek20:59:39
Bir, tek
yok20:59:36
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
yoz20:59:34
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
Ahu20:59:31
Ceylan, karaca
ATE20:59:26
Ateist
lâsta20:58:51
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
zelzele20:58:46
Deprem
kolay değil20:58:40
elbette, tabiî ki
ses çıkarmamak (veya etmemek)20:58:33
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
Paspas20:58:26
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
Gri20:58:23
Kül rengi, boz
sinema sanatçısı20:58:08
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
Paratoner20:58:02
Yıldırımsavar, şimşeksavar
Timsal20:57:52
Sembol, örnek, simge
durum vaziyeti20:57:47
Görünüş
TAKLİT20:57:40
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
virman20:57:31
Aktarma
megaloman20:57:26
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
pe20:57:21
P harfinin adı
tropikal20:57:11
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
yağız doru20:57:04
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
gidiş geliş20:56:57
Trafik, seyrüsefer
karides20:56:52
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
mevkuf20:56:49
Vakfedilmiş
Ucuz20:56:46
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
kumarhane20:56:42
Kumar oynanan yer
ERK20:56:38
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
Ada20:56:29
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
RUJ20:56:17
Dudak boyası
RAF20:56:14
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
Ray20:56:09
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
uzuv20:55:54
Organ, üye
uzvi20:55:49
Organik
uydu20:55:43
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
uyak20:55:40
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
uslu20:55:35
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
uray20:55:33
Belediye
uran20:55:28
Teknik, sanayi, endüstri
utma20:55:18
Utmak işi
TELEKOMÜNİKASYON20:55:16
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
iri kıyım20:55:06
İri kıyılmış
kaba saba20:54:59
Görgüsüz
pide20:54:54
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
hempa20:54:45
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
Perde20:54:40
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
helal20:54:35
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
asorti20:54:32
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
ufuk20:54:30
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
ufak20:54:25
Boyutları olağandan küçük
Fırça20:54:20
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
dermatoloji20:54:13
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Buddhist20:54:11
Buddhizm dininden olan kimse
yabanî20:54:02
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî