Metafor

1.İsimİstiare, ödünçleme

Son Arananlar

HASILA18:39:53
Bir işten elde edilen sonuç
kanyon18:39:50
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
kanuni18:39:45
Yasaya uygun, yasal, yasalı
Hekimlik18:39:43
Hekimin yaptığı iş
uymazlık18:39:40
Aykırılık, başkalık, mugayeret
kinin sülfatı18:39:27
Kinin
interferometre18:39:25
Girişimölçer
gündelik18:39:17
Her günkü, yevmî
çıkıntılı18:39:12
Çıkıntısı olan
not vermek18:39:05
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
uyuklama18:38:53
Uyuklamak durumu
Levha18:38:50
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
Saray18:38:45
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
FESLEĞEN18:38:40
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
mensucat18:38:37
Dokuma, dokumalar, tekstil
kitap açacağı18:38:35
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
iflâh olmak18:38:30
onmak, düzelmek
sadak18:38:23
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
Salya18:38:22
Ağızdan sızan tükürük
devir18:38:19
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Baryum18:38:12
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
beklenmedik18:38:11
Birdenbire, ansızın
Periyodik18:38:09
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
Sefine18:38:06
Gemi
kabiliyetsiz18:38:05
Yeteneksiz
tiryakilik18:38:01
Tiryaki olma durumu, iptilâ
payanda18:37:59
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
fener18:37:58
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
şarkı söylemek18:37:49
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
buhar kazanı18:37:43
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
Parçalı18:37:39
Birden çok parçadan oluşmuş
et suyu18:37:25
İçinde et kaynatılmış su
grena18:37:12
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
uzlaştırma18:37:03
Uzlaştırmak işi
barbut18:37:01
Zarla oynanan bir çeşit kumar
farfara18:37:00
Ağzı kalabalık, gürültücü
Vantuz18:36:52
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
caz takımı18:36:50
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
satır başı18:36:45
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
doğalcılık18:36:42
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
Hitabet18:36:40
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
kankan18:36:35
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
intihar18:36:28
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
delik18:36:25
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek18:36:15
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Tutanak18:35:52
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak18:35:48
sağlam bir yanı kalmamak
Değiştirgeç18:35:45
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
üzüm asması18:35:30
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
Önder18:35:19
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
tükenmez kalem18:35:12
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çopra18:35:10
Balık kılçığı
çorap18:35:02
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
uydurma18:34:59
Uydurmak işi
Seslenmek18:34:55
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
derya18:34:50
Deniz
marketing18:34:47
Pazarlama
yaban gülü18:34:46
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
mahzen18:34:44
Yapılarda yer altı deposu
acele etmek18:34:44
çabuk davranmak, ivmek
MİHRACE18:34:43
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
zooloji18:34:41
Hayvan bilimi
islam hukuku18:34:34
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Mezra18:34:27
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
dairesel18:34:23
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
SEDEF18:34:10
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
ara yerde18:34:04
arasında, arada
kampana18:34:02
Çan
hadım etmek18:33:57
kısırlaştırmak, enemek
mahkum18:33:48
Hüküm giymiş, hükümlü
İMAR18:33:37
Bayındırlık
mahiye18:33:29
Aylık
dolambaç18:33:25
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
ADALET18:33:24
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
ardınca18:33:19
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
sövgü18:33:13
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
akraba çıkmak18:33:03
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
belleten18:33:03
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
kavak18:33:00
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
eleme18:32:55
Elemek işi
mekkareci18:32:55
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
elemge18:32:52
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
ödeşmek18:32:50
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
göğüs kemiği18:32:47
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
simsar18:32:45
Komisyoncu
izafiyet18:32:42
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
canlı18:32:29
Canı olan, diri, yaşayan
rızk18:32:27
Yiyecek, içecek şey, azık
ele geçirmek18:32:23
yakalamak
yüz kızartıcı18:32:16
Utandırıcı, utanılacak
mitoloji18:32:11
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
ağız dalaşı18:32:06
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
yatık18:32:01
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
Maatteessüf18:31:57
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
saraka18:31:42
Alay, istihza
ÖZGE18:31:39
Başka
mahfuz18:31:37
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
çekül18:31:35
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
mahfel18:31:34
bk. mahfil
Bencilik18:31:32
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
CEBRİNEFS18:31:27
Kendini zorlama, kendini tutma
mütevazi18:31:19
Birbirine paralel olan
hesaplı18:31:10
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
asker olmak18:31:07
askerlik ödevine başlamak
müstemleke18:31:04
Sömürge
oniks18:31:02
Balgam taşı
onmak18:30:54
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
tamamlama18:30:51
Tamamlamak işi, itmam
üşenme18:30:45
Üşenmek işi
onama18:30:42
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
acıklı18:30:36
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
araz18:30:36
Belirtiler
bevliye18:30:32
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
ihtiyarlamak18:30:22
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
ETMEN18:30:08
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
mahsus18:29:55
Özgü
hunhar18:29:53
Kana susamış, kan dökücü
maddiyat18:29:50
Madde ile ilgili şeyler
milliyet18:29:47
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
nalça18:29:40
Ayakkabıların altına çakılan demir
hamule18:29:39
Yük
brıçka18:29:29
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
MEVKİ18:29:24
Yer, mahal
mahlukat18:29:14
Yaratıklar
bahşiş18:29:09
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
esenleşme18:29:08
Esenleşmek işi, selâmlaşma
çelişme18:29:06
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
18:29:04
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
Misal18:29:01
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
natür18:28:58
Tabiat, doğa