me

1 İsim

Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı

2 İsim

Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses

Cümle 1: Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme. - F. H. Dağlarca