kumandan

1 İsim

Komutan

Cümle 1: Jandarma kumandanı ölüm haberini âdeta resmî tebliğ gibi civara telefonla bildirmiş. - R. N. Güntekin