Kanl��

Son Arananlar

her ihtimale karşı07:24:17
her türlü olasılığı düşünerek
sağmal07:24:08
Süt veren, sağılan, sağımlı
eşleksel07:24:07
Ekvatoral
acı badem07:24:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
umursamaz07:24:05
Umursamayan, aldırış etmeyen
aslan sütü07:24:05
Rakı
GÖZ PINARI07:24:05
Gözün burun tarafındaki ucu
kadın terzisi07:23:58
Kadın elbiseleri diken terzi
refakat07:23:53
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
garip07:23:52
Kimsesiz, zavallı
kargaşacı07:23:47
Kargaşa çıkaran (kimse)
İkiyüzlülük07:23:44
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Müşterek07:23:40
Ortak
nüfus bilimi07:23:33
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
apse07:23:29
İrin birikimi, çıban
kendi kendine07:23:28
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
Emanet07:23:26
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
Bolivyalı07:23:25
Bolivya halkından olan
Galibiyet07:23:24
Yenme, yengi
çakım07:23:23
Şimşek, çakın
şevket07:23:23
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
adamotu07:23:17
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
aydınlatıcı07:23:04
Aydınlık verici
Yemlik07:23:04
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
coşkulu07:22:57
Coşkusu olan
öğretim görevlisi07:22:53
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
serbest bırakmak07:22:41
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kadın avcısı07:22:38
Kadınları baştan çıkaran erkek
bezgin07:22:36
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
HAVAİ07:22:29
Hava ile ilgili, havada bulunan
Kutup07:22:25
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
imamlık07:22:23
İmam olma durumu
MUZIR07:22:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
kavis07:22:19
Eğmeç, yay
kol böreği07:22:19
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
güneş tacı07:22:17
Güneş atmosferinin alevli bölümü
gönüllü07:22:17
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
başarım07:22:16
Elde edilen bir başarı
saçmak07:22:10
(ışık ve ısı için) Yaymak
kırpıntı07:22:07
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
kalp krizi07:22:01
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Tasarruf07:21:49
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Balkanlar07:21:47
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
durdurma07:21:41
Durdurmak işi
güçlü07:21:28
Gücü olan
miralay07:21:28
Albay
samimi07:21:23
İçten, içtenlikle
Geri07:21:13
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
mehter takımı07:21:10
Mehterhane
Hüner07:21:10
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
Rubidyum07:21:09
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
diğer07:21:08
Başka, özge, öteki, öbür
kuramcı07:21:03
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
ılıca07:20:57
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
varışlılık07:20:53
Varışlı olma durumu, irfan
ataman07:20:52
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
GÜNAH07:20:52
Dince suç sayılan iş veya davranış
olupbitti07:20:50
Oldubitti, emrivaki
belge07:20:44
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
tahmis07:20:43
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
MUTİ07:20:37
Yumuşak başlı, itaat eden
okuma yitimi07:20:30
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
tanıklık07:20:28
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
MİRAS07:20:27
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
kaptan07:20:25
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
birlik07:20:25
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
esef07:20:22
Acınma, yerinme
labAda07:20:10
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
tastamam07:20:04
Çok uygun, tıpatıp
dolma kalem07:20:01
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
Kara sevdalı07:19:50
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
kelepir07:19:40
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yem07:19:30
Hayvan yiyeceği
bütün bütüne07:19:24
Bütün olarak, tamamıyla
Kuşkucu07:19:22
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
şikayet07:19:22
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
müdür07:19:20
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
deve dişi07:19:19
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Çatal07:19:10
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
ÇÖKELEK07:18:56
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Radon07:18:50
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
dibace07:18:47
Başlangıç, giriş, ön söz
dağıtma07:18:43
Dağıtmak işi, tevzi etme
YÜREK07:18:43
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
nida07:18:35
Çağırma, bağırma, seslenme
KEŞİŞLEME07:18:33
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
sezyum07:18:31
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
ilhak07:18:30
Katma, bağlama, ekleme
Üçgül07:18:28
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Gazal07:18:23
Ceylân
Tembellik07:18:21
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
maddeci07:18:20
Materyalist
arpa suyu07:18:19
Bira
Katkısız07:18:17
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
nafta07:18:15
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
geçek07:18:10
Çok geçilen yer, işlek yol
BASKI07:17:50
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
üzerine almak07:17:50
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
yaşlılık07:17:42
Yaşlı olma durumu
BAYINDIRLIK07:17:41
Bayındır olma durumu, ümran
numara07:17:40
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
müruruzaman07:17:40
Süre aşımı, zaman aşımı
KALPAK07:17:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
sömestr07:17:30
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
gelişigüzel07:17:30
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
kesim evi07:17:26
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
cezir07:17:22
Kök
Riziko07:17:20
Zarara uğrama tehlikesi
İstavrit07:17:18
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
YER BİLİMCİ07:17:08
Yer bilim uzmanı, jeolog
BELİRTİ07:17:06
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
kavasya07:17:05
Acı ağaç
Edebiyat07:17:04
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
Okur07:17:02
Okuyan kimse, okuyucu, kari
YEĞLEME07:16:54
Yeğlemek işi, tercih
mükafat07:16:50
Ödül
ıssız kalmak07:16:47
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yakıcı07:16:47
Yakma özelliği olan, yakan
şipşak07:16:46
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
ayıraç07:16:30
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
NADAN07:16:27
Bilgisiz, cahil
pamuk ipliği07:16:26
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Yankı bilimi07:16:25
Akustik
cinsel07:16:24
bk. cinsî
KLAN07:16:10
Boy
Broşür07:15:57
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
KARGA07:15:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
yakı07:15:55
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
katalepsi07:15:55
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
kudret helvası07:15:30
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır