KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI06:02:14
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
mastar06:02:10
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
da / de06:02:10
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
bileşke06:02:09
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
yassı balıklar06:01:55
Kemikli balıklar takımı
irtifa06:01:54
Yükseklik
Önemli06:01:54
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
ziyadesiyle06:01:49
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
Başşehir06:01:49
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
dört06:01:18
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
DEBDEBE06:01:16
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
tezyin etmek06:01:15
bezemek, süslemek, donamak
Dirgen06:01:09
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
iyimser06:01:08
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
ara buluculuk06:00:59
Uzlaştırıcılık
SAKLAMA06:00:56
Saklamak işi
balgam06:00:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
göz kırpmak06:00:54
göz kapağını kapayıp açmak
çıkmaz06:00:53
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
doktor06:00:49
Hekim
şinik06:00:47
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
pelüş06:00:44
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
ki06:00:43
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
DİKEY06:00:38
Dik olarak
abril06:00:29
Nisan, april
dede06:00:29
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
ekran06:00:28
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Et06:00:18
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
Lodos06:00:13
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
maslahat06:00:13
İş, önemli iş, mesele
mütehavvil06:00:05
Değişken, kararsız
galibiyet06:00:03
Yenme, yengi
yazgıcılık05:59:34
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
SONUÇSUZ05:59:34
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
daraç05:59:33
Dar
APALA05:59:32
Abla
dış işleri05:59:31
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
yoz05:59:31
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
dağ tavuğu05:59:29
bk. çil (I)
tanıtıcı05:59:29
Tanıtma işini yapan, tanıtan
Piyes05:59:27
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
Faik05:59:26
Üstün, yüksek
eyer05:59:26
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
tüzel05:59:26
Tüze ile ilgili, hukukî
su geçirmez05:59:17
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
mabut05:58:58
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
akçe05:58:58
Küçük gümüş para
cemiyet05:58:57
Dernek
Ölümlü05:58:56
Gelip geçici, kalımsız, fani
DİVİT05:58:55
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
skandiyum05:58:54
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
seyyah05:58:54
Gezgin, turist
özensiz05:58:53
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
Deyiş05:58:52
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
Adilane05:58:37
Adalete uygun olarak, hakça
yasa dışı05:58:37
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
erişim05:58:20
Erişmek işi
ibiş05:58:19
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
şaplak05:58:13
Şap diye ses çıkaran tokat
ustalaşma05:58:04
Ustalaşmak durumu
kanı temizlenmek05:58:04
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
SANDAL05:57:40
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
ORAN05:57:39
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
fosil05:57:37
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
öğrenim05:57:37
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
tüfek05:57:35
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
konuşkan05:57:34
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
erim05:57:34
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
YILDIRIMSAVAR05:57:08
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
AKROMATİK05:57:07
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
briç05:57:06
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
aşağı almak05:57:06
devirmek, yıkmak
taş basmacı05:57:03
Taş basması ile uğraşan kimse
plânetaryum05:56:57
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
kamu personeli05:56:51
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
Gülüt05:56:49
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
hu05:56:37
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
şaşkın05:56:26
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
yağcı05:56:25
Yağ çıkaran veya satan kimse
burunduruk05:56:24
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
logos05:56:24
bk. deyi
kapuçin05:56:23
Lâtin çiçeği
düşmanlık05:55:46
Düşman olma durumu
binek atı05:55:44
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
döl yatağı05:55:43
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
su tavuğu05:55:43
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
kurlağan05:55:16
Etyaran
Kapalı05:55:15
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
nurlu05:55:11
Aydınlık, ışıklı, parlak
yarın05:54:58
Bu günden sonra gelecek ilk gün
kavuşmak05:54:57
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
cüruf05:54:47
Maden posası, demir boku, dışkı
yüceltme05:54:47
Yüceltmek işi, yükseltme
Sihir05:54:46
Büyü, bağı
Narin05:54:41
İnce yapılı, yepelek, nazenin
müdür05:54:22
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Sırtlan05:54:21
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
firar etmek05:54:21
kaçmak
KAŞIKÇI05:54:21
Kaşık yapan veya satan kimse
derleyip toplamak (veya toparlamak)05:54:20
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
resul05:54:20
Haberci
KONSER05:54:20
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
ajitasyon05:54:19
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
göz kamaştırmak05:54:19
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
mükafat05:54:17
Ödül
kılavuz05:53:54
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
Edep yeri05:53:52
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
üstlük05:53:52
Üst olma durumu
alışkanlık05:53:51
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
erbap05:53:50
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
eziyet etmek05:53:49
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
kendini düşünmek05:53:48
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
şeref05:53:47
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
kavga05:53:46
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
makine05:53:42
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
karnından konuşmak (veya söylemek)05:53:41
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
gübre gazı05:53:37
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
lüle taşı05:53:29
Deniz köpüğü
gaile05:53:24
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
sığla05:53:23
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
öykü05:53:22
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
volkanik05:53:22
Volkanla ilgili
kırağı05:53:22
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
müfrit05:53:21
Aşırı
çivit05:53:21
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
aşoz05:53:19
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
iktisap etmek05:53:14
kazanmak, edinmek
taşkınlık05:52:58
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
intihap05:52:55
Seçim, seçme
Ana fikir05:52:54
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce