KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI18:33:45
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
apansız18:32:58
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
kızak18:32:40
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
ensesi kalın18:32:14
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
kırgın18:32:03
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
Nöroloji18:31:55
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi, nevroloji
BİKİR18:31:47
Kızlık, erdenlik
İHTİMAL18:31:27
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
bağıt18:31:26
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
bağdaş18:31:07
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
derme18:31:04
Dermek işi
otama18:30:09
Otamak işi, tedavi
palamut18:29:37
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
imtihan etmek18:29:00
bilgi derecesini ölçmek
ithal18:28:59
İçine alma
perişan18:28:55
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
görünüşte18:28:54
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
KISKA18:28:31
Arpacık soğanı
tannan18:28:24
Tınlayan, çınlayan
bizmut18:28:23
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
nilüfer18:27:40
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
kuyruk sokumu kemiği18:27:40
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
kavak18:27:03
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
kemik bilimi18:26:40
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
gazino18:26:28
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
harabat18:25:45
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
gangster18:25:37
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
KALLEM18:25:35
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
değişik18:25:16
Değiştirilmiş
rıza göstermek18:24:21
razı olmak, onamak, uygun bulmak
Yazar18:24:20
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
ibaret18:24:19
Oluşan, meydana gelen
tarh18:24:05
Çıkarma
çağrışım18:23:28
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
aldatıcı18:23:17
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
bırakma18:23:13
Bırakmak işi
söz gelişi18:22:44
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
tuhaflık18:22:33
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
nöbetleşe18:22:20
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
Yönerge18:22:15
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
NAN18:21:41
Ekmek
ibadet etmek18:21:22
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
İzinsiz18:21:01
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
güldürü18:20:56
Güldürme özelliği olan
paspal18:20:34
Çok kepekli un
matlup18:20:31
İstenilen, aranılan
enzim18:20:30
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
tenkit etmek18:20:24
eleştirmek
herkes18:20:09
İnsanların bütünü
etyemez18:19:50
Etyemezlikle ilgili
bağırmak18:19:32
Kendini belli etmek
terane18:19:26
Ezgi, makam, nağme
asabî18:19:11
Sinirli
SIRNAŞIK18:18:38
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Şarkıcı18:17:44
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
nezaketli18:17:19
İnce, nazik
mağlûp etmek18:16:59
yenmek
boğaz18:16:59
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
noksanlık18:16:57
Noksan olma durumu, eksiklik
yem borusu18:16:42
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
ameli18:16:09
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
akıl hastahanesi18:16:05
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
bestekar18:15:32
Besteci
ortaya çıkmak18:15:29
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
tamamlanmak18:15:26
Bitirilmek
nemrut18:15:19
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
yükseklik korkusu18:15:18
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
sümüksü18:15:16
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
Coşma18:13:48
Coşmak işi, galeyan
marifet18:13:01
Ustalık, hüner, uzmanlık
döl yolu18:12:51
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
YÜZEY18:12:50
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
katip18:12:07
Sekreter, yazman
tekin18:12:03
Boş, içinde kimse bulunmayan
köken bilimci18:12:02
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
olan oldu18:11:48
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
geniş zaman18:11:37
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
işaret sıfatı18:11:11
bk. gösterme sıfatı
hercai18:10:49
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
fersiz18:10:34
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
kırmızıbiber18:10:22
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
blöfçü18:10:21
Blöf yapan (kimse)
olefin18:09:57
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
kısas18:09:43
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
hekimlik18:08:48
Hekimin yaptığı iş
harekete geçmek18:08:43
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
sabit fikir18:08:06
Saplantı
ak kan18:08:04
Lenf
emmi18:08:02
Amca
geyik dikeni18:08:00
bk. akdiken
SINIFLAMA18:07:55
Bölümleme, tasnif
şahit18:07:16
Tanık
GURUP18:06:16
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
kuşku18:05:49
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
adapte etmek18:05:38
uyarlamak
özverili18:05:26
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
zeyreklik18:05:19
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
dişillik18:05:17
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
salkım ağacı18:04:59
Akasya
saray çiçeği18:04:25
Hezaren
sekreter18:04:22
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
tirit18:03:48
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
sebze18:03:31
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
düzenleyici18:03:30
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
simetrisiz18:03:29
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
Bi18:03:12
Bizmut"un kısaltması
çapulcu18:02:34
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
vakit geçirmek18:02:22
oyalanmak, uğraşmak
keşkek18:02:14
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
cadde18:01:33
Şehir içinde ana yol
kayın valide18:01:23
Kaynana
lâkaydî18:01:13
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
yanardağ ağzı18:00:44
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
atfetme18:00:25
Atfetmek işi, isnat
askeri17:59:41
Askerlikle ilgili, askere özgü
yürüklük17:59:10
Yürük olma durumu
mıstara17:59:10
bk. mastar
etmen17:59:07
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
mudi17:59:03
Emanet bırakan kimse
oldubitti17:59:01
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
KÖRELME17:58:37
Körelmek işi
akis17:58:17
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
kalcı17:57:41
Kal işi yapan kimse
topak17:57:40
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
Tetik17:57:09
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
boylu boyunca17:57:03
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
varak17:56:48
Yaprak
köktencilik17:56:47
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
MAZERET17:56:46
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
vesikalık resim17:56:21
bk. vesikalık fotoğraf