KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

bağımlı08:33:06
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
ses aleti08:33:03
Ses aygıtı
iğrenç08:33:03
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
buluğ çağı08:33:02
Ergenlik çağı
ahşa08:33:01
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
AÇI08:33:00
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
cömert08:32:56
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
ebediyet08:32:54
Sonsuzluk
mesken08:32:54
Konut, ikametgâh
restore etmek08:32:53
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
pay etmek08:32:51
bölüşmek, üleşmek
gevezelik08:32:42
Geveze olma durumu, lâfazanlık
abartılı08:32:38
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
mason locası08:32:35
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
aplik08:32:30
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
eseme08:32:25
bk. mantık
talik08:32:19
Asma, yukarı kaldırma
delgeç08:32:12
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
kareli08:32:11
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
Sündürme08:32:00
Sündürmek işi
NEŞİDE08:31:59
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
Psikoloji08:31:57
Ruh bilimi, ruhiyat
Ön çalışma08:31:54
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
sıcak08:31:53
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
ordu komutanı08:31:49
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
araya girmek08:31:48
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
çözelti08:31:46
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
jel08:31:44
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
tarafa olmak (veya çıkmak)08:31:34
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
sunu08:31:30
Sunulan şey
Papaz08:31:13
Hristiyan din adamı
KARABASAN08:31:12
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
esnek08:31:11
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
sayrı08:31:09
Hasta
engebe08:31:06
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
zar08:30:49
İnce perde veya örtü
alp08:30:48
Yiğit, kahraman
iştah08:30:47
Yemek yeme isteği
inadı tutmak08:30:47
çok direnmek
seçenek08:30:26
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
alan korkusu08:30:20
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
reze08:30:17
Menteşe
önemli08:30:15
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
rölativizm08:30:15
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
döneç08:30:14
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
maroken08:30:12
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
ŞENLİK08:30:11
Şen olma durumu, şetaret
destek08:30:10
Dayanak, dayak
bitim08:30:06
Bitmek işi
pislemek08:30:06
Pisletmek
istanbulin08:30:05
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
şifon08:30:04
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Belgesel08:30:03
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
el koymak08:30:02
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
Yolculuk08:29:59
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
vesikalık08:29:58
Vesika için gerekli olan (şey)
hokka08:29:49
Metal, cam veya topraktan küçük kap
iftira etmek (veya atmak)08:29:44
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
giderek08:29:42
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
Kıstak08:29:38
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
bireşim08:29:37
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
Örs08:29:36
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Pafta08:29:35
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
ütmek08:29:34
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
ufak tefek08:29:33
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
hisar08:29:24
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
hüthüt08:29:23
Çavuş kuşu, ibibik
Ekip08:29:22
Takım, grup, kol
N08:29:21
Azot"un kısaltması
dargın durmak08:29:21
küskün durumda olmak
Dağ çayı08:29:19
bk. ada çayı
gökyüzü mavisi08:29:18
Açık mavi
-den bu yana08:29:05
-den beri
Yiyecek08:29:01
Yenmeye elverişli olan her şey
Sedye08:29:00
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
seyyar satıcı08:28:57
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
edep08:28:55
Toplum töresine uygun davranma, incelik
Takim08:28:54
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
dönüştürücü08:28:52
Dönüştüren
Yenileme08:28:49
Yenilemek, yeniden yapmak işi
KISSA08:28:46
Hikâye, fıkra
hovarda08:28:44
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Kalender08:28:27
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
tesadüf08:28:23
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
ana cadde08:28:21
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
bunak08:28:21
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
soytarılık08:28:20
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
andaç08:28:19
Ajanda
dilinme08:28:17
Dilinmek işi
ÖCÜ08:28:16
(çocuk dilinde) Umacı
Sağaltım08:28:15
Sağaltma işi, tedavi
Kurcalama08:28:15
Kurcalamak işi
tecrübesizlik08:28:14
Tecrübesiz olma durumu
ritmik sayma08:28:11
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
BASIK08:28:10
Basılmış, yassılaşmış
diyapozitif08:28:05
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
kuvvetli08:28:03
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
murabba08:27:56
Dört şeyden oluşan, dörtlü
inancılık08:27:52
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
perende08:27:46
Havada çark gibi dönerek atılan takla
hile yapmak08:27:32
aldatmak
YILDIZ08:27:31
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
torba08:27:15
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
Seyrek08:27:10
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
rüzgâr gülü08:27:09
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
gölge balığı08:27:08
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Dolama08:27:05
Dolamak işi
alçaklık08:26:56
Alçak olma durumu
çöküntü08:26:45
Çökme
ihmalkar08:26:44
Savsak, ihmalci
Matbuat08:26:42
Basın
çapulcu08:26:41
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
çığırtkan08:26:40
Çağırtkan
deh08:26:39
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
Levha08:26:35
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
çarpım08:26:28
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
Kıyafet08:26:27
Kılık
yayılımcılık08:26:24
Emperyalizm
kuzgun08:26:24
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
Tasvir08:26:23
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
kölçer08:26:22
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
Deneyim08:26:15
Tecrübe
tanzim08:26:03
Sıraya koyma, sıralama
münzevi08:26:01
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
AKIMTOPLAR08:26:01
Akü, akümülâtör
Tohum08:25:57
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
LOKUM08:25:56
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
tenasüp08:25:54
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
bati08:25:36
Yavaş, ağır
yükseklikölçer08:25:33
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre