KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

ceren04:06:57
Ceylan
fermejüp04:06:53
Çıtçıt
bulaşmak04:06:21
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
üstlük04:04:31
Üst olma durumu
mahruti04:04:10
Konik
yolsuz04:03:13
Yolu olmayan
sistem04:02:44
bk. Dizge
yılmaz04:01:57
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
İskoçyalı04:01:06
İskoç halkından olan kimse, İskoç
orkinos04:00:43
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
velespit04:00:00
Bisiklet
ciddi03:59:51
Şaka olmayan, gerçek
fındık03:58:53
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
SOYADI03:58:42
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
töhmetli03:58:35
Suçlanmış
tanıtıcı03:56:09
Tanıtma işini yapan, tanıtan
çukurluk03:56:00
Çukur olma durumu
dimağ03:55:29
Beyin
şasi03:54:11
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
tu03:53:39
"Yazıklar olsun" anlamında
dizge03:50:49
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
bariyer03:48:12
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
Sanat03:46:24
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
Amirce03:44:42
Amire yakışır biçimde, amir gibi
yararcı03:44:19
Yarar peşinde koşan kimse
dün03:43:54
Bugünden bir önceki gün
mustatil03:43:02
Dikdörtgen
yaftayı yapıştırmak03:25:25
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
avangart03:25:19
Öncü
duymak03:24:03
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
Birleme03:18:10
Bir etme, tek duruma getirme
gündöndü03:17:22
Ayçiçeği
karşılık03:16:59
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
ahenk kaidesi03:16:23
bk. ünlü uyumu
tumbadız03:15:14
Kısa ve şişman
hamam03:12:18
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
ipek böceği kelebeği03:12:12
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
pizzicato03:10:35
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
iyimserlik03:10:05
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
uhdesinde olmak03:06:46
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
ateşler içinde03:04:51
(hasta) çok ateşli bir durumda
hayat ağacı03:00:38
Soy ağacı, soy kütüğü
imtihan03:00:23
Sınav
mikroskop03:00:18
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
saat02:58:42
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
tedirgin etmek02:57:43
rahatını, huzurunu kaçırmak
iletişim ağı02:57:28
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
ARAÇSIZ02:51:06
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
forvet02:49:13
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
biçici02:47:23
Biçmek işini yapan (kimse)
fatihane02:46:45
Fatih gibi, fatihe benzercesine
nizam02:46:04
Düzen
Didişmek02:45:02
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
akustik02:41:16
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
aferist02:40:59
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
öğretmen02:40:56
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
ders çalışmak02:40:47
ders yapmak
ca02:40:33
Kalsiyum"un kısaltması
EH02:40:23
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
KARIMA02:40:01
Karımak işi
olagelme02:39:48
Olagelmek işi
halen02:39:43
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
tasarım02:39:34
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Otomatik02:39:30
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
kaşe02:38:54
Damga, mühür
aparma02:38:31
Aparmak işi
monist02:37:55
Tekçi
karadul02:37:28
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
minyon02:37:19
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
rutubetli02:37:13
Rutubeti olan, nemli
yapmak02:36:29
iyilik veya kötülükte bulunmak
ön02:31:58
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
gözlük02:30:43
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
halsiz02:29:00
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
teselli etmek (veya vermek)02:26:48
avutmak, avundurmak
arlanma02:25:16
Arlanmak işi
restorasyon02:24:07
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
alayiş02:22:52
Gösteriş, göz kamaştırma
her ihtimale karşı02:22:07
her türlü olasılığı düşünerek
huzursuz02:20:13
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
statü02:17:44
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
metot02:16:08
Yöntem
eşekkulağı02:14:32
Karakafes
yaban havucu02:12:47
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
fok02:12:15
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
santimetre02:12:08
Bir metrenin yüzde biri (cm)
çatma02:11:37
Çatmak işi
dişbudak02:10:54
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
satır başı02:09:21
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
şal02:05:40
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
yaratıcılık02:03:02
Yaratma yeteneği
röle02:02:04
Değiştirgeç
çağ02:01:26
Zaman parçası, vakit
kurgu02:01:26
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
mermer kireci02:01:07
Mermerden yapılmış kireç
subay02:00:04
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
nd01:59:22
Neodim"in kısaltması
fitil01:58:08
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
faraziye01:58:05
Varsayım, hipotez
ellik01:57:21
Eldiven
şişe01:57:21
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
öl01:57:21
Toprağın nemi, yaşlık, höl
söz gelişi01:56:15
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
tek eşli01:55:52
Eşi bir tek olan, monogam
sofist01:52:02
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
müessif01:51:53
Üzücü, üzüntü veren
kalinis01:51:39
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
tomar01:51:14
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
masif01:49:23
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
yıldırılma01:49:05
Yıldırmak işi
haritacılık01:48:18
Haritacı olma durumu
kısa çizgi01:48:04
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ritmik01:47:39
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
şef01:47:36
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
gülbahar01:46:23
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
sirken01:46:23
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
anarşi01:45:15
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
yer yağı01:45:03
Petrol
fıkıh01:44:36
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
reislik01:43:36
Başkanlık
antant kalmak01:42:08
anlaşmak, uzlaşmak
şapka işareti01:41:32
bk. şapka
papağanlar01:41:15
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
soydaş01:40:33
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
parlak01:40:33
Parlayan, ışıldayan
serseri01:40:16
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
haşmet01:38:50
Görkem
çimdik01:37:22
Çimdiklemek işi
zanlı01:35:56
Sanık
badana etmek (veya vurmak)01:35:43
badanalamak, badana yapmak