KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

araya girmek23:24:09
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
çocuk bakıcı23:24:08
bk. çocuk bakıcısı
abani23:24:07
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
alogami23:24:07
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
GayE23:24:06
Amaç, hedef
harami23:24:06
Hırsız, haydut
makyajcı23:24:03
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
Islık23:24:00
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
İletişim araçları23:23:56
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
intihar23:23:54
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
sınırlı ortaklık23:23:50
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
pişme23:23:48
Pişmek işi
lazanya23:23:43
Bir çeşit İtalyan makarnası
vinç23:23:43
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
Öğretici23:23:42
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
gizlemek23:23:39
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
hakem23:23:39
Yargıcı
fatihane23:23:38
Fatih gibi, fatihe benzercesine
dirice23:23:34
Biraz diri
BULA23:23:33
Yenge, amca veya dayı karısı
kapitone23:23:32
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
artımlı23:23:28
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
elâstik23:23:21
Elastikî
Konson23:23:20
Ünsüz
çeper23:23:15
Çit
ÖZDEK23:23:14
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
briç23:23:13
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
Temmuz23:23:13
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
kitle23:23:12
İnsan topluluğu
OKTANT23:23:11
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
öğrenmek23:23:09
Yetenek, beceri kazanmak
pekmez kaynatmak23:23:07
pekmez yapmak
ocak başı23:23:05
Ocağın başında yemek yenilen yer
şekilci23:23:03
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
yeni ay23:22:59
Ayça, hilâl
işgüzar23:22:58
Eli işe yatkın, becerikli
küpe23:22:57
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
Matine23:22:51
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
ÖLME23:22:50
Ölmek işi
paraka23:22:49
İğneli uzun balık oltası
çınlayış23:22:48
Çınlamak işi veya biçimi
maişet23:22:45
Geçim, geçinme
Ortodoks23:22:44
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
Civcivlik23:22:43
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
teferruat23:22:42
Ayrıntılar
dama23:22:41
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
tasarlamak23:22:39
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
öğrenim23:22:38
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
Boğa23:22:38
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
barbata23:22:37
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
bagaj23:22:35
Yolcu yükü
gıybetçi23:22:34
Çekiştirici, kovcu
doku bozukluğu23:22:32
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
Hutbe23:22:32
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
ıncalız23:22:29
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
avara23:22:26
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
GÜVEN23:22:24
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
vuruş23:22:23
Vurmak işi veya biçimi
yalın ayak23:22:23
Ayakları çıplak
KANAT23:22:22
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
oligarşi23:22:22
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
anîde23:22:22
Hemencecik, bir anda, birden
hun23:22:19
Kan
monogami23:22:18
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
güdüm23:22:18
Yönetmek işi, idare
aldırış23:22:17
Aldırmak işi veya biçimi
Güçlendirme23:22:16
Güçlendirmek işi
çekirdek23:22:14
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
tanıdık23:22:14
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
jul23:22:13
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
başlık vermek23:22:11
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
deniz aynası23:22:10
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
kıl23:22:10
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
GAZETE23:22:08
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
sezon23:22:05
Mevsim
eşekkulağı23:22:04
Karakafes
TEKİT ETMEK23:22:03
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
omurga23:22:02
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
eğimölçer23:22:02
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
salep23:22:01
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
Makas23:22:00
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
çökme23:22:00
Çökmek işi, inhitat
vernik23:21:59
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
ÖĞRENCİ23:21:59
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
alışık olmak23:21:58
alışkanlık durumuna gelmek
kümelenme23:21:56
Kümelenmek işi
TAMİM23:21:55
Genelge, sirküler
Statolit23:21:54
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
kakule23:21:53
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
öğrenci kimliği23:21:52
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
mürailik23:21:49
İkiyüzlülük
sözsüz23:21:48
Konuşmadan yapılan
lâkayt23:21:47
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
apraksi23:21:46
bk. işlev yitimi
anacıl23:21:46
Anasına düşkün (çocuk)
yok23:21:45
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
söz (veya lâf) altında kalmamak23:21:44
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
dahra23:21:42
bk. tahra
iskan23:21:41
Yurtlandırma, yerleştirme
çözüm23:21:40
Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
yurt içi23:21:36
Yurt sınırları içinde olan
yağlı kara23:21:35
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
onurlu23:21:33
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
inak23:21:29
Dogma
av23:21:28
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
yan23:21:22
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
zeytin ezmesi23:21:20
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
ölçekli23:21:20
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
dingi23:21:19
Bir çifte kürekli küçük patalya
MEBDE23:21:18
Baş, başlangıç
kiklon23:21:18
Siklon
akü23:21:14
Akümülâtörün kısaltılmış adı
kartvizit23:21:12
Kart (II)
bitter23:21:11
Bir çeşit acı bira
incitmek23:21:10
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
yörünge23:21:09
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
iç bükün23:21:08
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
hısım akraba23:21:07
Yakın ve uzak bütün akrabalar
emel23:21:05
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
celal23:21:04
Büyüklük, ululuk
kategori23:21:02
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
define23:20:58
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
müminlik23:20:57
Mümin olma durumu
dün23:20:57
Bugünden bir önceki gün
pastel23:20:56
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
buzdolabı23:20:55
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
olasılı23:20:54
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
kurumlaşma23:20:53
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
Karışık23:20:53
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
değnek23:20:52
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa