KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

reklam03:34:17
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
üniversite03:33:49
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
iri03:33:14
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
lüfergiller03:33:06
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
güney03:32:42
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
Optimum03:31:10
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
tellak03:27:50
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
kaşe03:25:49
Damga, mühür
işkal03:23:36
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
intak03:20:52
Konuşturma söyletme
tarh03:18:05
Çıkarma
geçiş03:13:36
Geçmek işi veya biçimi
Kanal03:06:48
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Kerata03:06:45
Karısı tarafından aldatılan erkek
narh03:03:53
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
bariyer03:01:59
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
ayıklama02:58:14
Ayıklamak işi
Eskişehir taşı02:57:10
Lüle taşı
mevkuf02:56:24
Vakfedilmiş
pafta02:49:22
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
apiko02:46:32
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
çöküntü02:45:58
Çökme
RAKKASE02:43:31
Raksı meslek edinmiş kadın
müreccah02:42:22
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
genel kurul02:32:56
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
rakı02:22:14
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
peyk02:17:55
Uydu
birlikte02:08:22
Bir arada, beraberce
sağlamlık02:05:40
Sağlam olma durumu
Pres02:05:28
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
üsera02:02:17
Esirler, köleler
savunma02:01:06
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
Kaya02:00:29
Büyük ve sert taş kütlesi
hırçın01:59:48
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
ısın01:59:38
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
kâr etmemek01:59:35
yararı olmamak, etki yapmamak
müzevir01:59:30
Söz götürüp getiren, arabozan
CERRAH01:58:55
Operatör
CEVHER01:58:43
Bir şeyin özü, maya, gevher
Civciv01:58:22
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Tanıtma yazısı01:58:16
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
ateşli silâh01:58:07
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
Ayıraç01:58:04
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
lâfazanlık01:58:01
Gevezelik
özbekçe01:57:54
Özbek dili
sesleme01:57:51
Seslemek işi veya durumu
izolasyon01:57:50
Yalıtım, tecrit
bedence01:57:43
Beden bakımından
isilik01:57:40
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
yün01:57:37
Güzün kırkılan koyun tüyü
şek01:57:33
Şüphe
şip01:57:30
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şey01:57:27
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
eğrelti otu01:57:24
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
daluyku01:57:21
Derin uyku
ocak başı01:57:15
Ocağın başında yemek yenilen yer
ağız dalaşı01:57:13
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
ha bire01:57:10
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
anatomi01:57:07
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
polis01:57:03
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
yutak01:56:57
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
yurdu01:56:54
İğnenin deliği
apolet01:56:51
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
monden01:56:34
Toplum yaşamı ile ilgili
rabıt01:56:30
Bağ, bağlama
baykuşgiller01:56:27
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
hasbıhal01:56:25
Söyleşi, sohbet
müessif01:56:24
Üzücü, üzüntü veren
kimyager01:56:22
Kimyacı
Şimal01:56:19
Kuzey
Kıyye01:56:18
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
omurga01:56:16
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
ibibik01:56:13
Çavuş kuşu, hüthüt
dikme01:55:50
Dikmek işi
konsül01:55:34
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
TAMİM01:55:33
Genelge, sirküler
eş anlamlı01:55:27
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
Avanta01:55:24
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
mümtaz01:55:22
Seçkin
müminlik01:55:16
Mümin olma durumu
portföy01:55:15
Para cüzdanı
peleng01:55:10
Panter
maharetli01:55:05
Eli işe yatkın, becerikli, usta
kazıklanma01:55:02
Kazıklanmak işi
mersin01:54:56
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
hendese01:54:55
Geometri
şom01:54:33
Uğursuzluk
mercan01:54:32
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
şor01:54:30
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
stand01:54:29
bk. stant
mermer01:54:23
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
yağlı kara01:54:21
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
kapsama01:54:20
Kapsamak işi
zıt gitmek01:54:08
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
zihin yormak01:53:47
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
etkisiz01:53:37
Etkisi olmayan, tesirsiz
genizsileşme01:53:35
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
civelek01:53:34
Canlı, neşeli ve sokulgan
razı01:53:32
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
Bir solukta01:53:29
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
koltuk01:53:20
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
eneze01:53:17
Enez
kumla01:53:09
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
safiha01:53:08
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
kukla01:53:03
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
kutlu01:53:02
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
kurma01:52:54
Kurmak işi
kurak01:52:44
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
yardakçı01:52:40
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
keçe01:52:36
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
gizlenmiş01:52:28
Saklanmış
Enerji01:52:23
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
reis bey01:52:20
bk. başkan
özellik01:52:16
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
PALAVRA01:52:02
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
gölge01:51:56
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
para alım satımı01:51:54
Para değişimi
Yemeni01:51:42
Yemen ülkesine ait
velvele01:51:31
Gürültü, bağrışma
numunelik01:49:13
Örneklik
arjantin01:47:11
Büyük bira bardağı
kaygısız01:43:49
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
kesenekçi01:41:49
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
iğdiş01:41:48
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
imparator01:37:02
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
kırdırma01:34:54
Kırdırmak işi, ıskonta
bununla birlikte01:34:52
Buna ek olarak
arkasından01:31:53
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
kazara01:31:49
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
dizgici01:31:35
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip