KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

zamklı22:13:24
Üstüne zamk sürülmüş
kitle22:13:00
İnsan topluluğu
sakat22:13:00
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
ESKİTME22:12:26
Eskitmek işi
Ütopya22:12:16
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
Gurultu22:12:14
Guruldama sesi
yer sakızı22:12:14
Bitüm
FAYDASIZ22:12:11
Yararsız
her daim22:12:08
Her zaman, daima
nadas22:11:55
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
kepazelik22:11:54
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
Göz erimi22:11:43
Ufuk
dehliz22:11:29
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
maile22:11:11
Aklan
aleni22:10:39
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Em22:10:29
İlâç, merhem
gömgök22:10:15
Her yanı mavi, masmavi
açık oturum22:10:07
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
öbek öbek22:10:06
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
elbise22:10:06
Giysi
çilekeşlik22:10:05
Çilekeş olma durumu
onaylama22:10:03
Onaylamak işi, tasdik
ETRAF22:09:31
Yanlar, taraflar
HİSTOLOJİ22:09:26
Doku bilimi
Kısım22:09:16
Avuç
göçük22:09:06
Çökmüş, göçmüş (yer)
pekmez kaynatmak22:09:02
pekmez yapmak
sağbeğeni22:08:58
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
meymenetsiz22:08:52
Uğursuz
civanmert22:07:32
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
içirme22:07:31
İçirmek işi
zembil otu22:07:31
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
pepemelik22:07:17
Pepelik, rekâket
vetire22:06:52
Süreç
bunama22:06:49
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
CEZİRE22:06:49
(denizde) Ada
Seyran22:06:47
Gezme, gezinme
açar22:06:45
Anahtar
hantal22:06:09
Kocaman, iri, kaba
enkaz22:06:08
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
yalçın22:05:53
Dik
ufuk çizgisi22:05:27
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
Pakt22:05:24
Antlaşma
ön22:03:48
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
kamacı22:03:22
Kama yapan veya satan (kimse)
TUTSAK22:01:37
Savaşta ele geçen düşman, esir
cer22:01:24
Çekme, sürükleyerek götürme
kuşak21:59:42
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
sünni21:59:01
Sünnet ehlinden olan kimse
RAPTİYE21:58:57
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
alışık olmak21:58:56
alışkanlık durumuna gelmek
sahibe21:58:52
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
istibat21:58:00
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
galeri21:57:21
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
beçene21:57:04
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
mermi21:56:57
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
belkili21:55:43
Olasılı, muhtemel
monotonluk21:55:38
Tekdüzelik, yeknesaklık
süheyl21:55:04
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
tutumluluk21:54:21
Tutumlu olma durumu
kucaklamak21:54:04
Kucağına almak, kucağında taşımak
inan21:53:50
İnanmak işi
oturak21:52:25
Oturulacak yer veya şey
amerikan bezi21:50:59
bk. amerikan
Sulh21:50:58
Barış
geçim21:50:39
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
Hayırsever21:50:37
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
zeyrek21:49:35
Anlayışlı, uyanık, zeki
yatılı21:49:23
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
mürettip21:49:18
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
albenili21:48:49
Alımlı, çekici, cazibeli
tınlama21:47:57
Tınlamak işi
kazak21:47:26
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
dalgalı akım21:47:16
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
döner21:45:51
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
bayram21:45:49
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
hissetme21:45:44
Hissetmek işi
senatör21:45:39
Senato üyesi
maalmemnuniye21:45:32
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
pudra21:45:03
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
kılıksız21:43:34
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
ADALET21:42:35
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
Ergin21:42:20
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
fetiş21:41:49
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
statolit21:41:38
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
tekamül21:41:37
Olgunluk, olgunlaşma
kuzine21:41:31
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
bulamaç21:41:14
Sulu, cıvık hamur
yağmurluk21:41:09
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kuşku21:40:46
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Açık sarı21:40:44
Sarının bir ton açığı
şırınga21:40:44
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
yalıtım21:40:43
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
hazan21:40:43
Güz, sonbahar
erg21:40:09
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
dalgakıran21:39:46
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
tasasız21:39:30
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
yaslı21:39:11
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
abartmasız21:38:48
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
rastgele21:38:16
Herhangi bir, gelişigüzel
iç hastalıkları21:37:42
bk. dahiliye
amplifikatör21:36:59
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
Güçsüz21:36:56
Gücü olmayan, âciz
BELEDİYE21:35:16
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
takınak21:35:14
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
lagos21:35:13
bk. lâhos
frak21:35:11
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
pişmanlık21:34:41
Pişman olma durumu, nedamet
altın21:34:39
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
çak21:34:37
Yırtık, yarık
tek başına21:34:34
Kendi kendine, yalnız olarak
içtepi21:34:02
bk. tepi
düşünmek21:33:58
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
vücut21:33:55
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
bisikletçi21:33:53
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
karakol21:33:50
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
Varlıklı21:33:49
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
yayım21:33:26
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
dil21:33:18
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
Işın bilimci21:33:16
Işın bilimi uzmanı, radyolog
akşam21:33:08
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
otobüs21:33:06
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
kırgın21:33:05
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
köstek21:33:04
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
zahmetsiz21:33:01
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
saman21:33:00
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
sır21:32:40
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
mükrim21:32:18
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
çekmece21:31:23
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
yüzük21:31:21
Parmağa geçirilen genellikle metal halka