KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

şişmanlık10:13:42
Şişman olma durumu
direnme10:13:36
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
dedikodu10:13:34
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
aday10:13:34
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
yarım10:13:32
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
dudak10:13:22
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
okluk10:13:11
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
Hipotez10:13:06
İpotez, varsayım, faraziye
kararsız10:13:00
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
zahmet10:12:59
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
Devamlı10:12:54
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Yokluk10:12:48
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
dalavere10:12:37
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
alışkı10:12:32
Yapılmaya alışılmış davranış
tebligat10:12:32
Bildirim
KONUŞMA10:12:31
Konuşmak işi
hile yapmak10:12:31
aldatmak
Sevap10:12:31
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
roba10:12:31
Giysi, giyecek
koyu sarı10:12:31
Sarının bir ton koyusu
zarf10:12:30
Kap, kılıf, sarma
pulcu10:12:30
Pul satan kimse
ağırlık10:12:30
Ağır olma durumu
semere10:12:30
Yemiş, meyve, ürün
devşirmek10:12:30
Katlamak, düzgün duruma getirmek
tasnif10:12:30
Bölümleme, sınıflama
gök yakut10:12:17
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
babacan10:12:03
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
kelimesi kelimesine10:11:48
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
gIrtlak10:11:38
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Şahsiyet10:11:32
Kişilik, belirgin özellik
Çözümlemeli10:11:29
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
Taş devri10:11:27
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
dara10:11:23
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
ağaç mantarı10:11:21
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
yazıcı10:11:04
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
ağzı sıkı10:11:03
bk. ağzı pek
Kesen10:11:01
Kesmek işini yapan
köktencilik10:10:59
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
aksam10:10:58
Kısımlar
Faal10:10:57
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
güzide10:10:57
Seçkin, seçilmiş, seçme
mecnun10:10:54
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
mucize10:10:51
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
kuytu10:10:45
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
esinti10:10:39
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
Müslüman adam10:10:28
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
delik10:10:22
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
özentisiz10:10:16
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
söz yitimi10:10:10
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
intizam10:10:02
Düzenli, düzgün olma
düşmanca10:09:58
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
budala10:09:52
Zekâca geri
karşılaşma10:09:51
Karşılaşmak işi
olumsuzluk eki10:09:44
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
Sağlık10:09:40
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
dokuma10:09:36
Dokumak işi, mensucat, tekstil
müstehcen10:09:24
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
çoğaltma10:09:22
Çoğaltmak işi
Matbuat10:09:20
Basın
irat10:09:17
Gelir
Ecdat10:09:13
Dedeler, atalar
başköşe10:09:09
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
SARAKA10:09:03
Alay, istihza
duyumsama10:08:58
Duyumsamak durumu
yosun10:08:54
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
üzülme10:08:48
Üzüntü duyma, teessür
SAFRA10:08:39
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
zambakgiller10:08:35
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
Yansıma10:08:33
Yansımak işi
Yücelme10:08:29
Yücelmek işi, itilâ
antropolog10:08:20
İnsan bilimi uzmanı
ferman10:08:18
Buyruk, emir
tahminî10:08:17
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
alâkadar10:08:16
İlgili, ilgili bulunulan
UYGARLIK10:08:16
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
geçmiş zaman10:08:15
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
değiş tokuş10:08:10
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
köktenci10:07:56
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
İdrak10:07:52
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
beceriklilik10:07:39
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
deme10:07:38
Demek işi
Yakışıklı10:07:38
(erkek için) Güzel, gösterişli
buluğ10:07:38
Erin olma, baliğ olma, erinlik
biçimci10:07:38
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
toka10:07:34
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
KALIN KAFALI10:07:30
Geç veya güç anlayan, gabi
ataerkil10:07:29
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
hoca10:07:29
Müslümanlıkta din görevlisi
matador10:07:29
Boğa güreşçisi, toreador
yaban mersini10:07:17
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
kabuğuna çekilmek10:07:12
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
ŞİFRE10:07:12
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
sözleşme10:07:11
Sözleşmek işi
Ünlem10:06:58
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Ulak10:06:46
Haberci, haber veren kimse
Takla10:06:40
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
demokrat10:06:17
Demokrasi yanlısı
şımarık10:06:11
Şımarmış, şımartılmış
sulu10:05:23
Suyu olan, içinde su bulunan
Tespit10:05:13
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Hercai menekşe10:05:08
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
talih kuşu10:05:07
İyi talih
bileme10:05:07
Bilemek işi
İkiyüzlü10:05:06
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
periyot10:05:05
Dönem
itici10:05:01
İtme işini yapan
zincirleme10:04:49
Zincirlemek işi veya durumu
ÖLÇÜN10:04:43
Standart
çevre bilimi10:04:42
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
Boş söz10:04:27
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
ekecek10:04:27
Tohum
seziş10:04:26
Sezmek işi veya biçimi
dalaş10:04:14
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
kakmacılık10:04:09
Kakmacı olma durumu
Çocuk10:04:09
Küçük yaştaki oğlan veya kız
ölümsüzlük10:04:08
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
hilali10:03:56
Hilâl biçiminde
Abartma10:03:50
Abartmak işi, mübalâğa
İçerme10:03:44
İçermek işi, tazammun, ihtiva
karşıt anlamlı10:03:43
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
solunum10:03:43
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
Kıstak10:03:40
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Papaz10:03:34
Hristiyan din adamı
LİSTE10:03:28
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
balak10:03:23
bk. malak
müstehzi10:03:21
Alaycı
entelektüel10:03:11
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
patika10:03:05
Keçi yolu, çığır
palanga10:03:00
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım