KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

kurgu01:07:12
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Kürk01:06:59
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
bezme01:06:39
Bezmek işi
Çatışma01:04:46
Çatışmak işi
sahiplik01:04:27
Sahip olma durumu, iyelik
natıka01:04:16
Düşünüp söyleme yeteneği
yaka01:04:09
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
kilit01:03:24
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kül01:02:32
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
AKROMATİK01:02:06
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
İstanbul efendisi01:01:39
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Ehliyetsiz01:00:50
Yetersiz
bütün bütün01:00:48
Büsbütün
Fecir01:00:45
Tan vakti, gün ağarması
konuksever01:00:31
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
alacaklı00:59:54
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
aramak00:59:15
Bir yöntem bulmaya çalışmak
gömü00:59:01
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
güçsüz düşmek00:58:30
gücü yetmemek
kirpi00:57:50
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
kitap00:55:58
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
yoklama00:55:39
Yoklamak işi, kontrol
macera00:55:29
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
matriarkal00:54:57
Anaerkil
göz kamaştırmak00:54:54
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
fena00:54:28
İyi nitelikte olmayan, kötü
Olgun00:54:13
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
ciddi00:54:00
Şaka olmayan, gerçek
sıkıntısız00:53:08
Sıkıntısı olmayan
üstüne00:51:14
İlişkin, üzerine, dair
nükteci00:50:41
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
öğür00:49:26
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
tampon00:49:15
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
kundak00:48:36
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
tespih ağacı00:48:22
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
TELEK00:48:01
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
k, K00:47:56
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
bukağı00:47:55
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
Aşık00:47:41
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
ığıl ığıl00:47:16
Ağır ağır, yavaş yavaş
itibar etmek00:45:09
saygı göstermek, saymak değer vermek
dul kalmak00:45:07
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
molibden00:45:02
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
tambur00:44:30
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
kum balığı00:43:47
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
üzerine titremek00:43:21
çok sevgi ve özen göstermek
sermayecilik00:41:43
Sermayeci olma durumu
birikim00:40:43
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
dolu00:40:40
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
zer00:40:19
Altın
daim00:39:35
Sürekli, sonsuz
bildirim00:38:51
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
dizemli00:38:41
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
snop00:38:06
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
ölçüp biçmek00:37:48
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
üç boyutlu film00:37:47
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
pelit00:37:32
Meşe ağacının meyvesi, palamut
sadece00:37:06
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Kelam00:36:52
Söz
etek00:36:15
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
Vasat00:35:35
Orta
iskan00:35:19
Yurtlandırma, yerleştirme
kazayağı00:33:50
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
sac ekmeği00:33:49
Mayalanmış hamurun oklava ile daire şeklinde açılıp sac üzerinde pişirilmesiyle elde edilen ekmek
arnika00:33:13
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
dolaşmak00:32:31
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
gözden çıkarmak00:29:32
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
riya00:29:19
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
posa00:28:08
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
Terör00:27:11
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
münasip00:26:03
Uygun, yerinde
bardak00:25:37
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
Dolama00:25:22
Dolamak işi
BİLİM00:24:57
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
ispermeçet balinası00:24:31
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
HABERLİ00:24:15
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
mühlet vermek00:23:38
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
erdemli00:21:35
Erdemi olan, faziletli
alın00:21:13
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ETME00:20:47
Etmek işi
kömür00:20:45
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
sığınmak00:19:39
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
posta treni00:18:47
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
kıskaç00:18:06
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
beste00:17:58
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
birim00:16:47
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
Zaman00:15:42
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
söylence00:14:32
Efsane
KATARAKT00:14:27
Ak su, ak basma, perde
Boya00:14:07
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
Dövüşmek00:13:53
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
MENZİL00:12:51
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
Tasavvur00:12:09
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
güney karamanı00:12:00
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
bunalım00:11:34
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
kana00:11:27
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
menkıbe00:10:31
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
atlatmak00:10:05
Savsaklamak
apış00:10:01
Butların iç tarafı, iki bacak arası
sorgu yargıcı00:09:04
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
seçmek00:08:53
Birine oy vererek bir göreve getirmek
prezidyum00:07:52
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
alfa00:06:42
Yunan alfabesinin birinci harfi
duymak00:05:21
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
kundura00:04:57
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
debdebe00:04:38
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
monotonluk00:03:59
Tekdüzelik, yeknesaklık
heyet00:03:49
Kurul
İLHAM00:03:08
Esin
öldürmek00:02:42
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
mandolin00:01:48
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
gündöndü00:01:28
Ayçiçeği
Sanat00:01:20
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
karne00:00:52
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
mevzun23:58:26
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
yılışık23:58:24
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
malak23:57:40
Manda yavrusu
Çevirme23:57:24
Çevirmek işi, tedvir
tuğra23:57:23
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
deve kini23:56:18
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
mevta23:56:10
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
tesahup23:54:59
Benimseme, sahip çıkma
muvakkat23:54:02
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
moral23:53:50
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
vermek23:52:31
Bırakmak veya bağışlamak
ÖLÇÜ23:52:24
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
dilemek23:52:20
Biri için bir dilekte bulunmak
rina23:52:08
Tırpana
gıybetçi23:51:46
Çekiştirici, kovcu
nesi23:51:26
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır