KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

doymuş16:50:18
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
tevkif16:49:07
Durdurma
içtepi16:49:07
bk. tepi
sohbet16:45:28
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
yanıltı16:39:15
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
nedamet16:36:13
Pişmanlık
atletizm16:35:36
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
gözdağı16:32:59
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
güz dönemi16:32:38
Güz ayları
karakter16:30:45
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
KÜLTÜR16:30:34
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
Mecburi16:30:30
Kaçınılmaz, zorunlu
acelecilik16:30:16
Aceleci olma durumu, ivecenlik
cihat16:30:09
Din uğruna yapılan savaş
düzenleme16:30:01
Düzenlemek işi
ürem16:29:48
Faiz, getiri
sömestr16:29:15
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
çırnık16:27:44
Küçük boyda kayık
tropizm16:26:04
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
denklik16:25:58
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
Zillet16:23:27
Hor görülme, alçalma
ajitasyon16:22:31
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
Kiraz elması16:22:10
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
hellim16:20:08
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
direngen16:19:37
Direnen, inatçı, anut, muannit
hafif uyku16:19:23
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
illet16:19:13
Hastalık
ana cadde16:18:24
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
hendek16:17:44
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
kazı bilimci16:16:56
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
latife16:14:50
Şaka
sınırlı16:14:13
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
Simetri16:12:58
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
vesaik16:12:24
Belgeler, vesikalar
gezinti16:11:45
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
son16:11:27
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
oylumlu16:10:55
Oylumu olan, hacimli
ışık16:10:34
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
manevra16:09:31
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
cömertlik16:08:08
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
minnet16:08:00
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
serbest16:07:42
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
gidiş16:04:21
Gitmek işi
gaza16:03:26
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
mecal16:03:18
Güçlük, dinçlik, derman, takat
arkadaş16:01:31
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
aklama belgesi16:00:03
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
heybet15:59:57
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
göğüs15:59:34
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
kurçatovyum15:59:15
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
ulama15:58:02
Ulamak işi
AYRILMA15:57:58
Ayrılmak işi
rehber15:57:26
Kılavuz
soylu15:52:57
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
takla böceği15:52:17
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Duruk15:48:52
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
yapımcı15:46:58
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
İNDİVİDÜALİZM15:44:16
Bireycilik
parselâsyon15:42:47
Parselleme
çitme15:41:45
Çitmek işi
budunsal15:39:31
Kavmî, etnik
kök kırmızısı15:33:23
Kök boyası, alizarin
defin15:31:27
(ölüyü) Gömme
uzak15:24:26
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
hakikat15:24:14
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
deneyimsiz15:24:04
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
derebeyi15:23:42
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
hoşlanma15:20:55
Hoşlanmak işi
kuru temizleme15:20:37
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
İnce yapılı15:16:51
Narin, nazik, zayıf
cezire15:15:20
(denizde) Ada
ihsan15:05:01
İyilik etme, iyi davranma
iktifa15:04:17
Yetinme; kanma
TÜF15:03:54
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
soruşturma15:03:04
Soruşturmak işi
som15:02:50
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
yaradan15:02:39
Tanrı
ortakçı15:02:11
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Uyruk15:01:54
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
cebirsel15:01:11
Cebirle ilgili
yalamuk15:00:46
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
gece15:00:18
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
yelken15:00:15
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
sayıca15:00:04
Sayı bakımından, adetçe
kazıklanma14:57:53
Kazıklanmak işi
esenleme14:55:24
Esenlemek işi, selâm
tahammül14:54:25
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
lağım döşemi14:54:06
bk. kanalizasyon
günebakan14:52:56
Ayçiçeği
tutya14:52:10
Çinko
mor ötesi14:50:52
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
informatik14:48:08
Bilişim
derbeder14:47:25
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
Gönüllü14:44:57
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
Parasal14:43:29
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
VESTİYER14:41:51
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
çılgın14:37:08
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
manevi14:37:03
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
tavus14:37:02
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
resmi14:37:02
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
doğa ötesi14:37:02
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
kiloamper14:36:55
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
görevden alınmak14:35:48
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
EDEPSİZ14:33:41
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
kural dışı14:32:41
bk. kural dışı
cip14:32:25
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
iltimaslı14:31:37
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
matematiksel14:22:21
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
çağdaş14:22:19
Aynı çağda yaşayan, muasır
biralık14:22:16
Bira yapmakta kullanılan
maruz14:22:10
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
maruf14:22:08
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
mariz14:22:05
Hastalıklı, hasta olan
mason14:22:00
Masonluk derneği üyesi, farmason
bulaşıcı hastalık14:21:58
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
surat asmak14:21:54
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
dostluk14:21:52
Dost olma durumu; dostça davranış
hakiki14:21:47
Gerçek
sonradan14:21:45
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
gözenekli14:21:43
Gözenekleri olan
buhurluk14:21:40
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
yasama meclisi14:21:35
Yasama organı, parlâmento
çok geçmeden14:21:32
kısa bir süre sonra
cinnet14:21:26
Delilik
tıraşlı14:21:20
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
tahayyül etmek14:21:11
hayal etmek
ensesi kalın14:21:09
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
fasarya14:21:07
Boş, anlamsız (söz)
koordinasyon14:21:05
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
acınmak14:21:03
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek