KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI07:12:29
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Anlaşmalı07:12:12
Anlaşmaya dayanan
genizsi07:11:05
Genzel
gurbet07:10:48
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
kellik07:10:41
Kel olma durumu
lâmekân07:10:36
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
ödün vermek07:10:00
ödünle uzlaşma sağlamak
kuvvetsizlik07:09:16
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
özgün07:08:59
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
mehter takımı07:08:12
Mehterhane
litre07:08:10
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
sevimsizlik07:07:44
Sevimsiz olma durumu
pirina07:05:48
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
FİYAKA07:05:37
Gösteriş, çalım, afi, caka
omuzdaş07:05:32
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
DE07:05:19
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
pintilik07:04:52
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
felsefe07:03:58
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
İyi07:03:45
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
haset07:03:33
Kıskançlık, çekememezlik, günü
hıyanet07:03:08
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
doğru doğru dosdoğru07:02:38
en doğrusu şudur ki
Benek07:01:14
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Dolaylı07:00:06
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
Resimlik06:58:51
Resim takmaya yarayan çerçeve
eskime06:51:24
Eskimek işi
gök yakut06:45:17
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
dikte06:43:10
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
derleyip toplamak (veya toparlamak)06:31:59
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
dilmaç06:30:56
Çevirici, tercüman
Otantik06:28:39
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
aslan gibi06:26:58
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
lekelemek06:26:53
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
kazevi06:26:05
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
Gönenç06:16:58
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
güm06:14:02
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
Dağ çayı06:09:53
bk. ada çayı
Sözcü06:08:58
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
tirfil06:07:27
Yabanî yonca, korunga, üçgül
Gölgelik06:06:38
Gölge altında bulunan yer
Yüreklilik06:04:43
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
taşıt06:04:19
Taşıma aracı
yusyuvarlak05:59:13
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
yakamoz05:59:03
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
etyaran05:56:54
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
akraba05:54:15
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
doğu05:54:09
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
Hastalıklı05:49:31
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
böbrek05:49:12
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
Öküz05:47:59
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
cüzdan05:46:56
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
Besili05:46:20
Semiz, semirtilmiş
aklı başına gelmek05:43:11
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
gizem05:41:30
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
katalog05:40:33
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
bit05:39:30
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
garaz05:39:21
Hedef, amaç, maksat
kaplama05:30:55
Kaplamak işi
hafriyat05:28:50
Kazı
kaldırma05:27:52
Kaldırmak işi
Abide05:20:42
Anıt
UMUT05:09:07
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
ölçme05:09:03
Ölçmek işi
dakika05:08:12
Bir saatlik zamanın altmışta biri
kay05:05:50
Yağmur, yaz yağmuru
duygu04:53:53
Duyularla algılama, his
siyasetçilik04:47:47
Siyasetçinin işi
om04:44:48
Kemiklerin toparlak ucu
ofris04:42:34
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
emekçi04:41:23
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
faal04:32:04
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
ant04:30:35
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Ağırlık04:29:13
Ağır olma durumu
Koruma04:29:12
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
el koymak04:19:02
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
salam04:18:10
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
EDİNİM04:16:28
Kazanma, iktisap
ongun04:15:03
Çok verimli, bol, eksiksiz
itibarî04:10:29
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ensesi kalın04:05:20
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
nifak04:00:58
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
serbest03:56:56
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
mücerret03:55:36
Soyut
yalan dolan03:48:19
Gerçek olmayan birçok söz
Nazlı03:47:27
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
zarf03:46:12
Kap, kılıf, sarma
cumhuriyet03:45:30
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
cüsseli03:31:04
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ekser03:25:49
Büyük çivi, enser
zevat03:21:32
Kişiler, zatlar
faaliyet03:17:49
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
fok03:04:28
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
talihsiz03:03:46
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
çaresizlik03:00:25
Çaresiz olma durumu
İkram02:56:32
Konuğu ağırlama
bunaklık02:55:03
Bunak olma durumu
ERG02:48:30
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
ecnebi02:46:41
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
tenis02:28:10
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Kontrat02:26:24
Sözleşme
Mektup02:26:19
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Yavaşça02:25:08
Oldukça yavaş, usulca
rezalet02:24:18
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
REY02:23:57
Oy
felsefe02:21:22
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Berilyum02:19:43
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
ırama02:19:11
Iramak işi
yer02:18:08
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Maral02:17:08
Dişi geyik, meral
bencil02:16:57
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
uyku02:16:47
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Zar02:15:26
İnce perde veya örtü
REHBER02:15:12
Kılavuz
yurt içi02:14:46
Yurt sınırları içinde olan
talyum02:12:17
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
Bozma02:11:16
Bozmak işi
fonem02:11:11
Ses birimi
CAN02:08:35
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
bir çokları02:01:19
çok sayıda olan (kimse veya şey)
çekici01:52:03
Çekme işini yapan
peşin01:49:34
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
aort01:45:40
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
imtihan01:43:25
Sınav
evlik01:40:08
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
kök boyası01:39:24
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
küstüm otu01:37:57
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Sak01:36:16
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
MUSKA01:31:57
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
Karasal01:31:48
Kara (I) ile ilgili, berrî
DUDAK01:30:38
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri