KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

tutuk evi02:57:30
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
monotip02:57:15
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
modem02:56:45
Bilgi işlem
mo02:56:31
Molibden"in kısaltması
HAZANDİDE02:56:09
Görmüş, geçirmiş
misafirhane02:55:50
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
doküman02:55:32
Belge, vesika
alarga02:54:49
Açıktan geç, yaklaşma
minnettarlık02:54:49
Minnettar olma durumu, şükran
İştiyak02:54:47
Göreceği gelme, özleme
rodeo02:54:39
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
minimal02:54:32
Minimum
mineral bilimi02:54:28
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
idrar02:54:26
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
merkezi02:54:09
Merkezde olan, merkezi oluşturan
şelale02:54:02
Büyük çağlayan, çavlan
Sahipsiz02:53:54
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
milliyetçi02:53:39
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
tahrikçi02:53:18
Tahrik eden kimse
mikroplu02:52:59
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
da / de02:52:44
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
yülüme02:52:43
Yülümek işi, tıraş
midilli02:52:30
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
tahrir02:52:12
Yazma, kitabet, kompozisyon
mezuniyet02:52:11
İzinli olma durumu
mezgit02:52:02
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
mezarlık02:51:51
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
Yenge02:51:47
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
meymenetsizlik02:51:33
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
meymenet02:51:28
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
dökümcülük02:51:22
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
meydana gelmek02:51:15
olmak, oluşmak
meyal02:51:11
bk. hayal meyal
mevlit02:50:58
Doğma, doğum
mevduat02:50:49
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
metris02:50:35
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
metot02:50:30
Yöntem
performans02:50:18
Başarım, takat sınırı
methetme02:50:13
Methetmek işi
meteor02:50:03
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
metal yatak02:49:46
Özü, temeli metalden oluşan yatak
mesnet02:49:33
Dayanak
mescit02:49:22
Cami
tellak02:49:19
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
ağız kavafı02:49:17
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
zemin02:49:15
Taban, döşeme, yer
merkez02:48:25
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
kurutma02:46:20
Kurutmak işi
kodes02:46:04
Tutuk evi, hapishane, karakol
tiran02:45:30
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
rubai02:45:25
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
görünüm02:45:16
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
sipsi02:45:14
Ağaç dallarından yapılan düdük
nevruz02:45:06
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
memat02:44:55
Ölüm
meleme02:44:46
Melemek işi
melekler gibi02:44:41
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
mehter02:43:51
Mehterhane takımında görevli kimse
mehtap02:43:47
Ay ışığı
ole02:43:45
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
medrese02:43:20
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
ikircikli02:42:59
İşkilli
meclûp02:42:41
Tutkun
amblem02:42:38
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
asaleten02:42:19
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
KIRITKAN02:42:15
Her zaman kırıtan
yükselteç02:42:03
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
kokoroz02:41:34
Mısır
mazot02:41:29
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
mesame02:40:23
Gözenek
sirayet02:39:57
(hastalık) Geçme, bulaşma
Seryum02:39:54
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
mayası bozuk02:39:52
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
materyalist02:39:15
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
vakitsiz02:39:12
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
problem02:39:05
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
muhayyer02:38:02
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
komuta etmek02:37:30
(askerlikte) yönetmek, kumanda etmek
masif02:37:10
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
kısmet02:37:04
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
vareste02:36:34
Kurtulmuş
market02:36:33
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
mark02:36:28
Alman para birimi
kiralık ev02:36:27
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
marazi02:36:17
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
maraz02:36:12
Hastalık, illet
yaşam felsefesi02:35:38
Hayat felsefesi
Allah Allah!02:35:15
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
manidar02:34:55
Anlamlı olan, manalı
marangoz02:34:53
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
sahil02:34:06
Kıyı, yaka, yalı
gazap02:33:58
Öfke, kızgınlık, hiddet
manda02:33:58
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
manalandırma02:33:49
Manalandırmak işi
mamul02:33:35
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
bağır02:33:28
Göğüs
malgama02:33:16
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
üşengeç02:33:13
Çok üşenen, tembel
karşılaştırma02:33:11
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
malama02:33:01
Samanla karışık tahıl
narkozcu02:32:46
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
bariton02:32:28
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
haf02:32:01
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
simsar02:31:56
Komisyoncu
başbakan02:31:55
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
akarlar02:31:51
Tıknaz yapılı, gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı
açelya02:31:51
bk. açalya
mahvetmek02:31:39
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
has02:31:02
Özgü, mahsus
pısırık02:30:46
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
sarma02:30:06
Sarmak işi
nöbet02:30:04
Sıra, keşik
hurufat02:30:01
Harfler
alinazik02:29:56
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
muhasara02:29:52
Kuşatma, sarma, çevirme
mahcup olmak02:29:36
utanmak
kolay02:29:11
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
maddiyat02:28:57
Madde ile ilgili şeyler
madde02:28:45
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
ifa etmek02:28:44
yapmak, yerine getirmek
polonyum02:28:38
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
hayvan02:28:31
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
pirifanî02:28:27
İhtiyar (kimse)
se02:28:19
Selenyum"un kısaltması
tutuklama02:28:05
Tutuklamak işi, tevkif
yün02:28:00
Güzün kırkılan koyun tüyü
teçhiz02:27:57
Donatma, donatım
iyileşme02:27:50
İyileşmek işi
mağdurluk02:27:47
Kıygınlık, mağduriyet
baraj ateşi02:27:25
Yoğun yaylım ateşi