KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

cürüm09:50:54
Suç
sürgit09:50:52
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
Felç09:50:50
İnme, nüzul
KARARGAH09:50:46
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Mutedil09:50:44
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
kaleme almak09:50:41
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
oy birliği09:50:40
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
karnivor09:50:34
Et obur, et yiyen canlı
acı badem09:50:32
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Karasu09:50:32
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
kuluçka09:50:30
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
İzinsiz09:50:30
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
dilemma09:50:26
İkilem
güzün09:50:23
Güz mevsiminde
KERMEN09:50:17
Kale, germen
çenesi kuvvetli09:50:15
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
eğrelti otu09:50:08
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
AYRINTILI09:50:07
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
yepyeni09:50:06
Çok yeni, hiç kullanılmamış
solüsyon09:50:05
Çözelti
paladyum09:50:04
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
maksimum09:50:03
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
ölüm cezası09:49:55
bk. idam cezası
daluyku09:49:54
Derin uyku
kaba düzen09:49:52
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
Adamakıllı09:49:51
Gereğinden çok, iyice
MİRAT09:49:49
Ayna
en azından09:49:45
en azı ile, hiç olmazsa
gadir09:49:43
Haksızlık etme, zarar verme
kaynak suyu09:49:41
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Genel görünüm09:49:36
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
tatarcık09:49:34
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
gevşeklik09:49:33
Gevşek olma durumu
İsevî09:49:27
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
levent09:49:24
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
imal etmek09:49:21
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
kararlama09:49:20
Kararlamak işi
düz09:49:11
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
dük09:49:10
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
uğursuzluk09:49:08
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
vezin09:49:08
Tartı
İnanç09:49:08
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
DON09:49:05
Giysi
Pişmanlık09:49:04
Pişman olma durumu, nedamet
reislik09:49:03
Başkanlık
Perçem09:48:59
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
sera09:48:57
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
dahilik09:48:56
Dâhi olma durumu, deha
Yaz yağmuru09:48:52
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
yarım kafiye09:48:47
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
dizel09:48:44
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
KANUN09:48:41
Yasa
orospu bohçası09:48:39
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
mesire09:48:38
Gezinti yeri, gezilecek yer
meta09:48:36
Mal, ticaret malı
abdest09:48:32
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
hellim09:48:29
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
Baget09:48:27
İnce, kısa değnek
rün09:48:22
Rünik yazıdaki harflerin her biri
rahat09:48:21
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
külek09:48:20
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
üzüm şekeri09:48:17
Glikoz
sonradan09:48:14
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
batak çulluğu09:48:13
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
şor09:48:12
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
Yaşa09:48:11
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
SEMİZLİK09:48:08
Semiz olma durumu, tav, semen
buhurluk09:48:07
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
gözenekli09:48:02
Gözenekleri olan
sistem09:47:59
bk. Dizge
berilyum09:47:57
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
döl yatağı09:47:57
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
üzülme09:47:56
Üzüntü duyma, teessür
n09:47:55
Azot"un kısaltması
Kalıtsal09:47:53
Kalıtımsal, ırsî
kaçık09:47:52
(bir yana) Kaçmış, kaymış
tedricen09:47:48
Azar azar; giderek, gittikçe
Casus09:47:47
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
yığın bulut09:47:43
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
Yapıcı09:47:40
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
karın zarı iltihabı09:47:39
bk. karın zarı yangısı
gemi adamı09:47:38
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
NAN09:47:33
Ekmek
agreman09:47:33
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
tevatür09:47:32
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
düğümlemek09:47:30
Düğüm yaparak bağlamak
takunya09:47:29
Nalın
akya balığı09:47:28
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
ağlatı09:47:26
Trajedi
yasama meclisi09:47:24
Yasama organı, parlâmento
adam akıllı09:47:23
bk. adamakıllı
mÜjde09:47:21
Sevindirici haber, muştu
işitme09:47:20
İşitmek işi
aldatmak09:47:17
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
çıldırma09:47:17
Çıldırmak işi
çaprazlama09:47:17
Çapraz olarak, makaslama
kaliforniyum09:47:16
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
rahip09:47:13
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
eskime09:47:13
Eskimek işi
küfe09:47:11
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
eşekkulağı09:47:10
Karakafes
Lütesyum09:47:05
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
hayvan bilimci09:47:04
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
akik09:47:01
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
Katman09:46:59
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
rant09:46:56
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
mahruti09:46:56
Konik
LEGATO09:46:54
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
AZICIK09:46:53
Çok az, biraz
bireycilik09:46:52
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
elvan09:46:50
Renkler
aşikar09:46:48
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
dokunaklı09:46:44
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
açılma09:46:43
Açılmak işi
batıl inanç09:46:43
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
ahlaklı09:46:42
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
büyülü09:46:42
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
göç09:46:42
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
ATLAS09:46:38
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
İLKEL09:46:38
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
konkav09:46:35
İçbükey, obruk, mukaar
posta09:46:32
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
perakende09:46:30
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
hendese09:46:29
Geometri
Omuzluk09:46:26
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
görünme09:46:24
Görünmek işi
tatlı su Frengi09:46:22
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
öğrenim belgesi09:46:21
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
kek09:46:19
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
Merasim09:46:19
Tören