KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

Nilüfer14:17:10
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
kerem14:17:03
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
kendiliğinden14:16:55
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
akrabalık14:16:51
Akraba olma durumu
sepicilik14:16:48
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
meşgul etmek14:16:44
vaktini almak
aristokrat14:16:42
Aristokrasi yanlısı
otama14:16:36
Otamak işi, tedavi
Komplike14:16:27
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
beyincik14:16:26
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
zade14:16:23
Oğul, evlât
zaaf14:16:19
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
kamara14:16:17
Gemilerde oda
sevici14:16:17
Eş cinsel kadın
İşsizlik14:16:15
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
Hasse14:16:13
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
yürekten14:16:12
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
Harir14:16:08
İpek
kanaatkar14:16:03
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
kod14:16:02
bk. kot
İZ14:16:02
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
YETKE14:16:01
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
Adak14:15:59
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
şebnem14:15:57
Çiy
Haydut14:15:51
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
Haylaz14:15:48
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
cilacı14:15:34
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
mahkûmiyet14:15:34
Hüküm giymiş olma durumu
ararot14:15:34
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
hoşlaşma14:15:33
Hoşlaşmak durumu
üşengen14:15:33
bk. üşengeç
ara bozucu14:15:29
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
ac14:15:27
Aktinyum"un kısaltması
teyel14:15:19
Seyrek ve eğreti dikiş
geri zekâlı14:15:16
Zekâ düzeyi gelişmemiş
irrasyonel14:15:08
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
karşı14:15:07
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
devasa14:15:01
Dev gibi, çok büyük
kana14:14:58
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
Salahiyet14:14:45
Yetki
kapital14:14:43
Sermaye, ana mal
Yaban arısı14:14:36
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
deneyci14:14:35
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
balkır14:14:35
Parıltı
himmet14:14:18
Yardım, kayırma
TASMA14:14:18
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
maharet14:14:17
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
yaylım ateş14:14:17
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
ırk14:14:16
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
Uyarı14:14:10
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
zaman aşımı14:14:07
Süre aşımı, müruruzaman
SODYUM14:14:03
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
bilgilik14:14:01
Ansiklopedi
iri yarı14:13:55
İri yapılı
PARÇA PARÇA14:13:40
Parçalanmış bir durumda, lime lime
Tanrısız14:13:37
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
ŞİDDETLİ14:13:29
Zorlu, sert
İşaret14:13:24
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
ilkbahar14:13:23
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
rasathane14:13:17
Gözlem evi, observatuvar
komisyon14:13:14
Alt kurul, encümen, komite
Abide14:13:13
Anıt
Belirti14:13:11
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
HEKİMLİK14:13:09
Hekimin yaptığı iş
dallama14:13:08
Dallamak işi
kaftan14:13:07
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
azimli14:13:06
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
aylandız14:13:04
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
nazlanma14:13:03
Nazlanmak işi
püskürme14:12:57
Püskürmek işi
mecAL14:12:55
Güçlük, dinçlik, derman, takat
kazı14:12:49
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Tuvalet14:12:42
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
öğretim görevlisi14:12:41
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
meydana gelmek14:12:39
olmak, oluşmak
seslem14:12:31
Hece
güvenilirlik14:12:30
Güvenilir olma durumu
yaban ördeği14:12:30
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
astrofizik14:12:28
Gök fiziği
Muttarit14:12:16
Düzenli, tek düze
paso14:12:09
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
garaz14:12:05
Hedef, amaç, maksat
yaşam14:12:03
Hayat
SİNİR14:12:02
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
öd14:11:44
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
Püskürtücü14:11:43
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
hadım14:11:42
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
Çekici14:11:42
Çekme işini yapan
talihli14:11:39
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
lüfergiller14:11:37
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
Diken14:11:37
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
laka14:11:23
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
barok14:11:23
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
LEKTÖR14:11:22
(üniversitede) Okutman
Bir solukta14:11:16
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
ZEHİRLENMEK14:11:10
Zararlı düşünceler edinmek
alfabetik katalog14:11:09
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
var olmak14:11:04
sağ olmak, yaşamak
kesmik14:10:57
Kesilmiş sütün koyu bölümü
Öte14:10:56
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ilânihaye14:10:53
Sonsuza kadar
baldız14:10:49
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
çelik çomak14:10:49
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
Düzensiz14:10:47
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
asi14:10:46
Baş kaldıran, isyan eden
satır başı14:10:46
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
mahrumiyet14:10:42
Yoksunluk
Üçgül14:10:38
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Senelik14:10:38
Yıllık
Abdest14:10:36
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
DEĞERLİ14:10:28
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
önemseme14:10:27
Önemsemek işi
yararlı olmak14:10:25
fayda sağlamak
cahil kalmak14:10:23
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
muvakkat14:10:21
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
içli14:10:18
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
sitem etmek14:10:16
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
zedelemek14:10:12
Zarar vermek
sari14:10:06
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
abartma14:10:02
Abartmak işi, mübalâğa
İçli dışlı14:09:57
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
yaban kedisi14:09:57
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
sipariş14:09:42
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
alt karşıt14:09:38
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
Tanıtma yazısı14:09:38
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
acınmak14:09:38
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
gurultu14:09:34
Guruldama sesi
nezaret14:09:32
Bakma, gözetme
pakt14:09:30
Antlaşma
tulyum14:09:26
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm