KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI09:42:20
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
üstüne oturmak09:42:16
bk. üzerine oturmak
Diktatör09:42:15
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
fikrisabit09:42:04
Saplantı, idefiks
uğut09:41:28
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
telli balıkçıl09:41:14
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
zulüm09:40:52
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
mevta09:40:50
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
Eğme09:40:48
Eğmek işi
zahmetli09:40:47
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
veya09:40:44
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
tortul09:40:42
Tortu niteliğinde olan
arz talep kanunu09:40:35
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
sürgit09:40:35
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
tecrit09:40:34
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
tazyik09:40:32
Basınç
tavla09:40:30
At ahırı
takma ad09:40:27
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
anız09:40:27
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
Uyku sersemliği09:40:24
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
Diyapozitif09:40:23
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
takla09:40:22
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
taşlık09:40:20
Taşı bol, taşlı (yer)
bekas09:40:17
Çulluk
Hay09:40:16
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
paçal09:40:16
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
Soy ağacı09:40:15
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
taş bilimi09:40:11
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
taş basmacı09:40:09
Taş basması ile uğraşan kimse
taş balığı09:40:06
İşkine balığına verilen bir ad
acı badem09:40:05
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
taç09:40:04
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
tıkama09:40:02
Tıkamak işi
itikat09:40:01
İnanma, inan
tüy09:39:59
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
samimi09:39:57
İçten, içtenlikle
ruam09:39:53
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
sami09:39:53
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
sam yeli09:39:50
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
sala09:39:48
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
dibek09:39:44
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
tavassut09:39:42
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
saflık09:39:42
Saf olma durumu; temizlik, arılık
safa09:39:40
bk. sefa
sağduyulu09:39:37
Sağduyusu olan
saçmalık09:39:35
Saçma konulan yer
bengi09:39:34
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Gafil09:39:32
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
sıkım09:39:32
Sıkma işi
sıcakkanlılık09:39:29
Sıcak kanlı olma durumu
sıcak09:39:27
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
Harir09:39:26
İpek
sığınmak09:39:24
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
sığınak09:39:20
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
süyek09:39:18
bk. cebire
resif09:39:16
Su düzeyindeki sıra kayalar
süslemek09:39:15
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
haykırma09:39:12
Haykırmak işi
SAKIRGA09:39:12
Kene
sülfürik asit09:39:11
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
sıralaç09:39:09
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
sübjektivist09:39:08
Öznelci
Aile09:39:06
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
sövme09:39:05
Sövmek işi, sövgü, küfretme
SIKINTI09:39:03
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
karnından konuşmak (veya söylemek)09:39:02
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
inci çiçeği09:38:58
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
kuyruk sokumu09:38:57
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
katibiadil09:38:57
Noter
ŞIMARIK09:38:52
Şımarmış, şımartılmış
Uyma09:38:52
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
Palmiye09:38:51
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
patlamak09:38:51
Yırtılıp açılmak
birader09:38:50
Erkek kardeş
horoz09:38:49
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
salto09:38:49
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
Galip09:38:48
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
polemikçi09:38:47
Polemik yapan kimse
hacir09:38:46
Kısıt, kısıtlılık
yüklenme09:38:45
Yüklenmek işi
inkar09:38:45
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
fuhuş09:38:45
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
hısımlık09:38:43
Hısım olma durumu, karabet
taşa tutmak09:38:42
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
TEZENE09:38:40
Mızrap, çalgıç
aksine09:38:40
Tersine
doğaç09:38:40
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
paralamak09:38:39
Yıpratıp eskitmek
natuk09:38:38
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
FAYDASIZ09:38:38
Yararsız
saadetle09:38:37
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
çıkak09:38:33
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
tabir09:38:25
Deyiş, anlatım, ifade
müteyakkız09:38:25
Uyanık, tetikte, sak
biçare09:38:21
Çaresiz, zavallı (kimse)
kravat09:38:19
Boyun bağı
müşkülpesent09:38:18
Güç beğenen, titiz
ipotekli09:38:18
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
uykusu hafif09:38:17
Küçük bir sesten hemen uyanan
Köktencilik09:38:15
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Faik09:38:13
Üstün, yüksek
kara yosunu09:38:11
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
rint09:38:09
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
ululama09:38:05
Ululamak işi
tıraşlı09:38:04
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
koyu gri09:37:58
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
marya09:37:58
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
ATLI09:37:48
Atı olan
SİNCAP09:37:45
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
çekinme09:37:40
Çekinmek işi
GÖRKEM09:37:39
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
ENGEL09:37:38
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Ilgım09:37:37
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
tütün09:37:36
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
bal09:37:34
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
susamak09:37:33
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
evlilik dışı09:37:32
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
Lityum09:37:31
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
fevkalâde09:37:30
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
Pınar09:37:28
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
aç gözlü09:37:27
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
Klarnet09:37:24
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Ney09:37:22
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
Ululuk09:37:22
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
normalüstü09:37:21
Olağan dışı
naz09:37:20
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
aynen09:37:16
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
müştereken09:37:14
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
Çare09:37:14
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
orkestracı09:37:10
Orkestrada görevli kimse