KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

cebir15:04:11
Zor, zorlayış
cemile15:00:48
(kadın için) Güzel
pısırık14:59:29
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
nitel14:58:55
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
etçil14:58:14
Genellikle etle beslenen, et obur
azade14:56:08
Başıboş, erkin, serbest
geçen14:55:36
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
ihtiyaç14:55:19
Gerekseme, gereksinme
anlaşmazlık14:54:24
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
borazan14:50:54
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
halkoyu14:50:22
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
sınıflandırma14:50:06
Bölümlendirme
flavta14:49:43
Flüt
Mançu14:48:29
Mançurya halkından olan kimse
farba14:48:21
Fırfır, farbala
İşsiz güçsüz14:40:48
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
rüşvet14:40:30
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
ıtriyat14:40:14
(sürünülecek) Güzel kokular
baştankaragiller14:38:18
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
görece14:35:16
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
Kotlet14:35:03
Pirzola
kirletme14:31:04
Kirletmek işi
ajitasyon14:30:55
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
kakmacılık14:30:01
Kakmacı olma durumu
koket14:29:53
Yosma
İffet14:29:29
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
eriyik14:29:20
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
kopil14:29:11
Arsız sokak çocuğu
gündelik14:28:29
Her günkü, yevmî
poşet14:27:57
Küçük torba
BARINAK14:27:49
Barınılacak yer, melce
mobil14:27:23
Hareketli
geri çekilme14:27:04
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
altıpatlar14:26:51
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Esik14:26:36
Çukur yer
tarafsız14:25:56
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
çapulcu14:25:30
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
çamur deryası14:25:04
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
dönüştürücü14:24:58
Dönüştüren
temsilci14:24:37
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
tipik14:24:27
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
tiran14:24:22
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
tirat14:24:17
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
tirit14:24:12
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
tirsi14:24:07
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
fotoroman14:23:53
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
ovma14:23:43
Ovmak işi
aydınlanmak14:23:29
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
orya14:23:24
Karo
kedi14:23:15
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
kene14:23:11
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
şerif14:23:06
Kutsal, şerefli
muti14:22:58
Yumuşak başlı, itaat eden
keke14:22:50
Kekeme
yarlık14:22:38
Hükümdar buyruğu, ferman
ulusçuluk14:22:33
Milliyetçilik
otobüs14:22:09
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
köhne14:21:55
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
uray14:21:52
Belediye
karakteroloji14:21:48
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
köy ihtiyar meclisi14:21:44
Köy ihtiyar heyeti
onma14:21:41
Onmak işi veya durumu
onar14:21:38
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
yukaç14:21:34
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
onat14:21:31
Özenli, düzgün, uygun
butafor14:21:21
Oyun için gerekli sahne eşyası
okka14:21:17
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
şart kipi14:21:11
bk. şartlı birleşik zaman
imparator14:20:54
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
yarence14:20:48
Yaren gibi, yarene benzer
Kenevir14:20:39
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
YÜZERGEZER14:20:36
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
istem14:20:34
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
istek14:20:31
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
mıknatıs14:20:26
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
üvey anne14:20:21
Üvey ana
açıkgöz14:20:10
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
afetzede14:20:08
Afete uğramış, afet görmüş
postacı14:20:00
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
terbiyesiz14:19:53
Terbiyesi olmayan
ister14:19:44
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
meyane14:19:33
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
mutlaka14:19:21
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Taşınabilir14:19:17
Taşınması mümkün olan
ay takvimi14:19:13
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
Opalin14:19:05
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
itilaf14:19:02
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
sıygı14:18:47
Hacim
varagele14:18:43
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
farika14:18:37
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
hatırlanma14:18:04
Hatırlanmak durumu, anımsanma
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)14:18:02
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
semahat14:18:00
Cömertlik, iyilikseverlik
barınma14:17:58
Barınmak işi
GEÇMİŞ14:17:55
Geçmek işini yapmış
kakavan14:17:51
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
Ayak topu14:17:47
Futbol
pabucunu eline vermek14:17:33
kovmak
ilhan14:17:28
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
ilham14:17:26
Esin
Ada14:17:11
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Ant14:17:09
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Alp14:17:05
Yiğit, kahraman
NAm14:17:02
Ad
dem14:16:56
Soluk, nefes
gadir14:16:46
Haksızlık etme, zarar verme
w14:16:40
Volfram"ın kısaltması
s14:16:36
Kükürt"ün kısaltması
x14:16:34
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
karamsarlık14:16:30
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
zoraki14:16:19
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
ipotekli14:16:15
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
uşkun14:16:11
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
sağduyu14:16:10
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
alinazik14:16:08
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
fırtına kuşu14:16:06
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
fark etmek14:15:59
görmek, seçmek
eziyet çekmek14:15:57
zahmet ve sıkıntıya uğramak
Ağırlaşmak14:15:55
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
artırma14:15:53
Artırmak işi
aralıklı14:15:51
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
ücret14:15:41
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
nemrut14:15:39
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
kertik14:15:37
Kertilmiş olan
bireysel14:15:36
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
rantçı14:15:34
Rant işiyle uğraşan kimse
telef etmek14:15:28
öldürmek, mahvetmek
saygısız14:15:25
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
migren14:15:19
Yarım baş ağrısı
kovuşturma14:15:17
Kovuşturmak işi