KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

kurşun rengi04:26:25
Kurşunun rengi, koyu kül rengi
ilaveli04:26:09
Eki olan
tartarik asit04:25:43
İzomerli kristal organik birleşik (C4H6O6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır
minakop04:24:21
Gölge balığı, taş levreği
karşı koymak04:24:09
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
esrarengiz04:23:43
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
asık04:21:57
Somurtkan
ruh bilimsel04:20:34
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
görünürde04:20:15
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
alev kırmızısı04:18:34
Alev rengi
benzeşim04:18:05
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
US04:18:04
Akıl
Alaysı04:18:02
Alaya benzer, ciddî olmayan
ilham kaynağı04:14:28
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
sosyal04:14:19
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
massetme04:14:12
Emme, içine çekme, soğurma
yararlık04:13:17
Yararlı çalışma
matematiksel04:13:06
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
gayya04:12:08
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
tehlike atlatmak04:11:59
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
enam04:11:44
Yaratılmış bütün canlılar
yargıtay04:11:38
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
reyhan04:11:37
Fesleğen
Dizi04:11:14
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
çekiliş04:11:13
Çekilme işi
sivrilme04:10:39
Sivrilmek işi
inançsız04:10:33
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
ödem04:10:20
Bazı hastalıklarda yüzde, ellerde, ayaklarda görülen iltihapsız şiş
Nişanlı04:10:07
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
hırsız04:09:19
Çalan (kimse), uğru
coşmak04:09:07
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
hunnak04:09:02
Boğak, anjin
sıhhatli04:08:48
Sağlıklı
tekrar etmek04:08:29
yeni baştan söylemek veya yapmak
geri dönmek04:08:29
geldiği yere gitmek
Lüks04:07:59
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
ölet04:07:55
Öldürücü hastalık salgını, kıran
tevkif etmek04:07:47
tutuklamak
aks04:07:32
Dingil
POZ04:07:27
(resim ve fotoğrafta) Duruş
manto04:07:25
Kadın paltosu
bari04:07:21
Keşke
ütme04:07:11
Ütmek işi
Kasvetli04:06:58
İç sıkıcı, sıkıntılı
onarma04:06:56
Onarmak işi
GÜNCEL04:06:52
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
Söndürmek04:06:42
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
sahaf04:06:38
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
kalas04:06:20
Kalın biçilmiş uzun tahta
fukara04:06:20
Yoksul, fakir, fıkara
misafir ağırlamak04:06:18
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
mutfak04:06:17
Yemek pişirilen yer
Erek04:06:14
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
tıkama04:06:10
Tıkamak işi
toplu tartışma04:06:05
Forum
lâlettayin04:05:52
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
nadir04:05:49
Seyrek, az, az bulunur
Katot04:05:48
Eksi uç
Eğilimli04:05:44
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
noter04:05:44
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
kemre04:05:38
Gübre, tezek
dakika04:05:25
Bir saatlik zamanın altmışta biri
belleğini yitirmek04:05:12
bellek kaybına uğramak
asliye04:04:56
Temel, esas
musallat04:04:55
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
katalog04:04:51
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
dolaşık04:04:49
(saç, ip vb. için) Karışık
hasret çekmek04:04:41
özlem duymak
niteleme belirteci04:04:36
Niteleme zarfı
ürkek04:04:33
Çok ürken
yapıncak04:04:28
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
ümitleniş04:04:17
Ümitlenmek işi veya biçimi
zillet04:04:13
Hor görülme, alçalma
kabakulak04:04:01
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
bildirme kipleri04:03:55
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
Takim04:03:45
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
meral04:03:38
Maral, dişi geyik
akort04:03:36
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
yol boyu04:03:31
Kara yolunda kenar
iktifa04:03:28
Yetinme; kanma
kahverengi04:03:17
Kavrulmuş kahvenin rengi
akson04:03:03
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
fit04:02:39
Birini başkasına karşı kışkırtma
Çoğalma04:02:38
Çok duruma gelme, artma
asaleten04:02:35
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
derhal04:02:32
Hemen çabucak
nakisa04:02:28
Eksiklik, kusur
sevda04:02:21
Güçlü sevgi, aşk
teşrin04:02:15
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
Saygıdeğer04:02:08
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
oba04:02:08
Göçebelerin konak yeri
toplumsal04:01:45
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
tabiye04:01:34
Hazırlama, yerleştirme
OLGUNLUK04:01:22
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
GURUP04:01:13
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
antrakt04:01:05
Ara
SALIK03:57:07
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
razı03:56:37
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
deneyci03:55:37
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
lağım döşemi03:55:35
bk. kanalizasyon
doktrin03:55:02
Öğreti
kakmacılık03:54:54
Kakmacı olma durumu
yumuşaklık03:54:53
Yumuşak olma durumu
söyleme03:52:23
Söylemek işi
vazıyet03:51:32
El koyma
meydana gelmek03:49:46
olmak, oluşmak
küçücük03:49:39
Çok küçük
öbür dünya03:47:43
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
fidanlık03:47:06
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
dişi03:45:05
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
batkı03:44:45
Batkınlık, iflâs
kocabaşı03:44:14
Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar
aleksi03:42:40
Okuma yitimi
uyarıcı03:42:30
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
ÜZÜLME03:41:45
Üzüntü duyma, teessür
Sığır03:41:40
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
RAKİBE03:40:43
Kadın rakip
Kadit03:40:42
Çok zayıf
ÇALGI03:40:40
Müzik aleti, enstrüman
sonuç03:40:10
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
atomal03:39:48
Atomlarla ilgili olan
ibra03:39:25
Aklama, temize çıkarma
sık03:39:12
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
Kalıtım03:39:04
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
kurak03:38:44
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
yurttaş03:38:39
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
bad03:37:04
Yel, rüzgâr
önem03:36:57
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
püskü03:36:51
bk. eski püskü
ebet03:36:37
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk