KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI13:15:14
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
iletişim ağı13:15:11
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
tortu13:15:05
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
düzenek13:14:52
Mekanizma
uyurgezerlik13:14:42
Uyurgezer olma durumu
düzelti13:14:31
Düzeltmek işi, tashih
halk ağzı13:14:20
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
düzenli13:14:12
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
pazartesi13:13:52
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
engel13:13:39
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
uzman13:13:32
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
hoyrat13:13:22
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
uzluk13:13:12
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
hezeyan13:12:52
Saçmalama
uyum13:12:44
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Bayram13:12:42
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
parselâsyon13:12:22
Parselleme
Temmuz13:12:12
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
mühür13:12:02
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
temizlemek13:11:51
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
basamak13:11:50
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
ÜMİT ETMEK13:11:41
ummak, beklemek
hizmetçi13:11:31
Hizmet gören kimse
rekaket13:11:21
Kekemelik, pepemelik
Dişi13:11:14
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
görüntülük13:11:11
Ekran
filtreli13:11:07
Filtre takılmış olan
Yapıt13:11:01
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
hoşlanma13:10:59
Hoşlanmak işi
Çan13:10:41
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
niyaz13:10:31
Yalvarma, yakarma
antoloji13:10:21
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
BOĞAZ13:10:12
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
niyet13:10:11
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
MÜRURUZAMAN13:10:04
Süre aşımı, zaman aşımı
Çit13:10:00
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
mavikantaron13:09:50
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
Çiy13:09:40
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
lümen13:09:11
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
tekrar etmek13:09:03
yeni baştan söylemek veya yapmak
Rodyum13:09:01
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
Perdah13:08:51
Parlatma, parlaklık verme
japon gülü13:08:41
Kamelya
naaş13:08:21
Ölen kimsenin vücudu, ceset
Yakarı13:08:01
bk. yakarış
cibilliyetsiz13:07:41
Soysuz, sütü bozuk
Ödenti13:07:31
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
sarkıt13:07:21
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
HAYALPEREST13:07:05
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
böylece13:06:45
Tam böyle, bu biçimde
dua13:06:44
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
maymun13:06:34
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
öbür13:06:32
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
İKİ13:06:26
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
tek eşli13:06:19
Eşi bir tek olan, monogam
Kavuşturma13:06:09
Kavuşturmak işi
Kaygı13:05:59
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
Eğsi13:05:39
Ucu yanmış odun, köseği
TAKSİRAT13:05:36
Kusurlar, suçlar
enöte13:05:34
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
brezil13:05:32
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
haddini bilmek13:05:18
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
zariflik13:05:16
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
Eğik13:05:01
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
HÜKÜMRAN13:04:31
Egemen
alışkı13:04:21
Yapılmaya alışılmış davranış
Rezillik13:04:01
Rezil olma durumu, rezalet
inadına13:03:48
Terslik olsun diye
yürürlükte olmak13:03:42
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
damla13:03:41
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
HİNT KERTENKELESİ13:03:41
İguana
ANITSAL13:03:32
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
drahoma13:03:22
Gelinin güveye verdiği para veya mal
jeloz13:03:18
bk. Agaragar
adsız13:03:12
Adı olmayan, isimsiz
esnasında13:02:53
Sırasında, olduğu anda
AKILSAL13:02:52
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
İNCE AĞRI13:02:41
Verem
esprili13:02:31
Esprisi olan
tencere13:02:06
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
etçiller13:02:02
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
hüsran13:01:55
Zarar, ziyan
Yarık13:01:45
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
güçlü13:01:35
Gücü olan
ufarak13:01:25
Biraz ufak
sayaç13:01:14
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
sayı göstergesi13:00:54
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
coşma13:00:29
Coşmak işi, galeyan
muhatara13:00:25
Korku verici durum, tehlike
HAYAL KIRIKLIĞI13:00:09
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Seçmeci13:00:09
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
çabukluk12:59:48
Çabuk olma durumu hız, sür"at
uluslar arası12:59:38
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
kiraz zamkı12:59:19
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
AÇIÖLÇER12:59:18
bk. iletki
MUHTIRA12:58:54
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
inat etmek12:58:45
direnmek, diretmek, ayak diremek
Ağzı sıkı12:58:35
bk. ağzı pek
Kalıcılık12:58:30
Kalıcı olma durumu
efendi12:58:15
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
RİZİKO12:58:05
Zarara uğrama tehlikesi
öğrenci belgesi12:57:54
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
olgun12:57:46
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Takim12:57:44
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
Takas12:57:34
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
kâr12:57:14
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
kök12:57:04
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
özet12:57:01
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
küp12:56:54
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
kör12:56:44
Görme duygusu olmayan, görmez
açı ölçüm12:56:34
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
istatistik12:56:29
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
Gözlükçü12:56:14
Gözlük satan veya onaran kimse
şahane12:56:04
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
pençe atmak12:55:53
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
intizam12:55:43
Düzenli, düzgün olma
AYIRMA12:55:17
Ayırmak işi
enflasyon12:54:57
Para şişkinliği
kazaklık12:54:55
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
Benzeşmezlik12:54:35
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
mizahi12:53:55
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
sağuculuk12:53:51
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
çalışma odası12:53:31
İçinde iş yapılan oda
devin duyumu12:53:31
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
yaralanmak12:53:21
Gücenmek, incinmek, kırılmak
TARIM12:53:11
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
iklim bilimi12:52:58
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
usçu12:52:56
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
trafo12:52:46
Transformatör sözünün kısaltılmışı
hayırsız12:52:36
Yararı olmayan, hayrı olmayan