KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

harman13:32:52
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
torak13:32:51
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
meyilli13:32:50
Bir yana eğimi olan, eğik
jale13:32:50
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
mücevher kutusu13:32:50
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
kayaç13:32:37
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
noksanlık13:32:35
Noksan olma durumu, eksiklik
hoşa gitmek13:32:29
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
kurtarma gemisi13:32:25
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
selâtin13:32:19
Sultanlar
İHTİRAS13:32:16
Aşırı, güçlü istek
kavasya13:32:15
Acı ağaç
gelişme13:32:14
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
acımık13:32:13
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
REHBER13:32:09
Kılavuz
kekeç13:32:00
Kekeme
Yersiz13:31:59
Barınacak yeri olmayan
belirleme13:31:55
Belirlemek işi, tayin
ahlâk13:31:54
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
tatmin13:31:50
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
Hor13:31:49
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
perese13:31:45
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
toprak rengi13:31:45
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
geyik13:31:44
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
eneme13:31:44
Enemek işi
Dik13:31:43
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
aşama13:31:41
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
seçme13:31:37
Seçmek işi
Bad13:31:32
Yel, rüzgâr
üstüne oturmak13:31:29
bk. üzerine oturmak
Derin uyku13:31:27
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
ivinti13:31:24
Çabukluk, hız, sür"at
doğa bilimci13:31:21
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
bul13:31:16
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
şiilik13:31:07
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
kendi13:31:06
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
saygı13:31:06
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
yaratılış13:30:57
Yaratılmak işi veya biçimi
kısmak13:30:55
(göz için) Biraz kapamak
yağ bezi13:30:50
Yağ bezleri
dilemma13:30:45
İkilem
TALİ13:30:44
İkinci derecede olan, ikincil
erbaş13:30:43
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
kısa çizgi13:30:37
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ÜMİT ETMEK13:30:29
ummak, beklemek
lif13:30:24
Çok ince ve uzun parça
tedrisat13:30:18
Öğretim
açısal13:30:05
Açı ile ilgili
bunak13:30:00
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
Eylül13:29:59
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
tiz13:29:58
İnce, keskin (ses)
hüküm13:29:58
Yargı
gönül borçlusu13:29:57
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
algılayıcı13:29:54
Algı yetkisi olan
protaktinyum13:29:54
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
ağız13:29:38
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
pamuk elması13:29:38
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
Ehemmiyet13:29:28
Önem
saldırgan13:29:26
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
hipostaz13:29:20
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
bilhassa13:29:17
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
başpehlivan13:28:48
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
sanat eseri13:28:45
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
dayAk13:28:45
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
gereksinme13:28:44
Gereksinmek işi veya durumu
ortaya çıkmak13:28:39
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
teksir13:28:37
Çoğaltma
sorguç13:28:34
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
YEĞLEME13:28:19
Yeğlemek işi, tercih
gölge balığı13:28:03
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
düalist13:28:02
İkici, ikicilik yanlısı
Bakış13:28:02
Bakmak işi veya biçimi
kan dolaşımı13:27:54
bk. dolaşım
Koyak13:27:53
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
MUHTIRA13:27:51
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
kuş tüyü13:27:50
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
tepkili uçak13:27:46
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
işinin adamı13:27:33
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
bezenmek13:27:23
Kendini bezemek, süslenmek
ant içmek (veya etmek)13:27:15
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
hüzün13:27:10
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
taş yuvarı13:27:07
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
cinnet13:26:59
Delilik
müellefat13:26:54
Yazılı eserler
solaklık13:26:51
Solak olma durumu
SES YİTİMİ13:26:49
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
vitrin13:26:43
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
herkes13:26:35
İnsanların bütünü
SENELİK13:26:26
Yıllık
tertip13:26:23
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
tıraşlı13:26:18
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
avare13:26:10
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
Vazgeçme13:26:02
Vazgeçmek durumu
ferah13:25:47
Bol, geniş
artırım13:25:46
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
Yakıt13:25:46
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
özenli13:25:45
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
Erişkin13:25:38
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
ademoğlu13:25:38
İnsan denilen yaratıkların hepsi
düğün çorbası13:25:36
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
UN HELVASI13:25:32
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
MİDE13:25:12
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
ANALİZ ETMEK13:25:12
Çözümlemek, tahlil etmek
sır13:25:08
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
burmak13:25:07
Hadım etmek, iğdiş etmek
rücu13:25:07
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
vücut ısısı13:25:06
Vücutta olması gereken normal ısı
Zevk13:24:54
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Aşure ayı13:24:54
Muharrem ayı
bıdık13:24:52
Kısa ve tıknaz
üzerine13:24:50
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
mart13:24:44
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
Tayfa13:24:43
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
Ağrı13:24:42
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
Lonca13:24:42
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
Kaymak13:24:41
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
satrançlı13:24:41
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
kerevet13:24:40
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
ku13:24:40
Kurçatovyum"un kısaltması
uzay istasyonu13:24:39
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
eylem13:24:38
Eylemek işi, fiil, aksiyon
arkeoloji13:24:37
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
bilârdo13:24:37
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
hamur13:24:36
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
meşgul13:24:36
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
çöplük13:24:35
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
fuaye13:24:34
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
salik13:24:33
Bir yola giren, bir yolda giden
Taşlı13:24:32
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
çiçek13:24:31
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü