KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

tasarruflu00:41:59
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
revaç00:41:52
Geçerli ve değerli olma, sürüm
KANAL00:41:20
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
kocasız00:40:33
Kocası olmayan (kadın)
ulama00:40:21
Ulamak işi
Gizleme00:39:13
Gizlemek işi
Nefis00:36:40
Öz varlık, kişilik
Lezzet00:33:55
Ağız yoluyla alınan tat
HİSTERİ00:30:23
bk. isteri
çıkarım00:27:08
Çıkarmak işi
İrs00:26:44
Kalıtım, soya çekim
manisa lalesi00:24:33
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
VEFAKAR00:23:18
Vefalı
tezat00:22:00
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
metanet00:21:36
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
abece00:21:24
bk. alfabe
avanaklık00:21:07
Avanak olma durumu, avanakça davranış
tefekkür00:19:18
Düşünme, düşünüş
yerleşim00:19:12
Yerleşme, iskân
delgeç00:17:46
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
çabalama00:15:51
Çabalamak işi
burma00:12:04
Burmak işi
Dolama00:11:28
Dolamak işi
tabldot00:10:07
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
Islık00:09:00
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
indirilme00:06:57
İndirilmek işi
devam etmek (veya ettirmek)00:06:06
başlanmış bir işi sürdürmek
elifba00:05:30
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
zaman dizini00:05:16
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
zıypak00:04:58
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
yaban gülü00:03:52
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
gurk00:03:51
Kuluçka
hayranlık00:03:29
Hayran olma durumu
koleksiyoncu00:02:35
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
zekâ yeteneği00:02:34
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
Karı00:02:27
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
muvazeneli00:02:23
Dengeli, ölçülü
ilerleme00:01:45
İlerlemek işi
teber00:01:41
Balta
GARP00:01:33
Batı
gizlenmiş00:01:33
Saklanmış
cımbız00:01:29
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
uyarıcı00:00:58
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
sensen00:00:54
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
çöp00:00:54
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
illet00:00:50
Hastalık
Vücut00:00:37
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Ululuk00:00:15
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
talep00:00:10
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
ruhsat23:59:19
İzin, müsaade
saç23:59:16
Baş derisini kaplayan kıllar
Bronz23:59:00
Tunç
Üst23:58:31
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
STOK23:57:30
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
makarna23:57:04
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
slâlom23:56:56
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
meal23:56:24
Anlam, kavram, mefhum
Arap23:56:23
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
niyet23:55:58
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
ABİS23:55:50
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
adilane23:55:48
Adalete uygun olarak, hakça
vilâdî23:55:46
Doğuştan (olan)
kıkırdak doku23:55:36
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
kemre23:55:31
Gübre, tezek
umutsuz23:55:23
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
elekten geçirmek23:55:07
elemek
mütecanis23:55:03
Bağdaşık, homojen
yapmacık23:55:01
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
masura23:54:54
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
üzerine atmak23:54:50
bir suçu birine yüklemek
döngel23:54:31
Muşmula
harir23:54:20
İpek
Irmak23:54:11
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
o kadar23:54:06
aşırılık belirtir
ölçüsüz23:54:00
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
süzme23:53:49
Süzmek işi
kümeleşme23:53:42
Kümeleşmek işi
taaddüt23:53:40
Çoğalma, sayısı artma
lider23:53:37
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
derya23:53:30
Deniz
müteakiben23:53:30
Sonra, arkadan, ardı sıra
omurga23:53:25
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
isnat23:53:15
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
hipnoz23:53:02
Uyku, ipnos
lam23:53:02
Arap alfabesinde l harfinin adı
yüklemek23:52:59
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
komot23:52:49
Komodin
ölümsüzlük23:52:48
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
yiv23:52:46
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
tampon23:52:32
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
enformasyon23:52:29
Danışma, tanıtma
cenaze duası23:52:28
Cenaze defnedilirken okunan dua
Tedrisat23:52:27
Öğretim
silah23:52:25
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
tebligat23:52:12
Bildirim
avokado23:52:08
Amerikan armudu (Persea americana)
Eril23:52:06
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
mukadderat23:52:03
Yazgı
lastik ağacı23:52:02
Kauçuk
şiir defteri23:51:57
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
esnaf23:51:57
Küçük sermaye ve sanat sahibi
istemek23:51:56
Görmek istediğini bildirmek
Kan bağı23:51:45
Aynı soydan gelme durumu
ede23:51:43
Büyük erkek kardeş, ağabey
SÜLÜN23:51:40
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
alkil23:51:36
Alkol kökü
lamel23:51:34
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
seçme23:51:31
Seçmek işi
kurutma kabı23:51:31
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
sermayedar23:51:31
Sermayesi olan
televizyon23:51:28
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
yorgunluk23:51:23
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
granit23:51:19
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
arttırmak23:51:17
Yükseltmek
kemane23:51:17
Keman ve kemençe yayı
hissiz23:51:15
Duygusuz
staj23:51:12
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
süre aşımı23:51:09
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
yaygaracı23:51:03
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
tımarlama23:51:01
Tımarlamak işi veya durumu
tef23:50:59
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
Maydanoz23:50:58
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
çığ23:50:50
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
düşüklük23:50:41
Düşük olma durumu
Guatr23:50:41
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
çarpıcı23:50:38
Etkili
belemir23:50:37
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
kavruk23:50:35
Kavrulmuş olan
Ter23:50:34
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
solocu23:50:31
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist