KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

KUDRET HELVASI06:22:45
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
boran06:22:43
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
Büyüteç06:22:40
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
HİSTOLOJİ06:22:39
Doku bilimi
muvaffak06:22:36
Başarmış, başarılı (kimse)
arıtma06:22:05
Arıtmak işi
gedik06:22:00
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
sanat06:21:03
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
vezin06:20:48
Tartı
eğitici06:20:44
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
İdman06:20:37
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
karnaval maskesi06:20:36
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
enir06:20:31
Bir tür yaban mersini
kakule06:20:20
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
saf dışı etmek06:20:16
dizinin dışına çıkarmak
hissedar06:20:05
Hissesi olan, paydaş
sinsin06:19:51
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
Meşin yuvarlak06:19:49
(futbolda) Top
çerçi06:19:41
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
kiraya vermek06:19:34
kira karşılığında vermek, icara vermek
biblo06:19:32
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
bitki06:19:23
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
ekü06:19:19
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
külli06:19:15
Bütüne ve genele ilişkin
atom çekirdeği06:19:08
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
geniş zaman06:18:54
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
haber atlamak06:18:42
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
bülten06:18:27
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
kepazeLİK06:18:27
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
ulaşım06:18:18
Ulaşmak işi
buhar06:18:09
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
beşer06:17:52
İnsanoğlu, insan
AMERİKA ELMASI06:17:52
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
amip06:17:48
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
köpürme06:17:46
Köpürmek işi
mankafa06:17:44
Anlayışsız, aptal
üzerine almak06:17:37
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
merkeziyetçilik06:17:37
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
nazir06:17:29
Benzer, eş, örnek
tirhandil06:17:21
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
Maydanozgiller06:17:21
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
islam hukuku06:17:14
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Fırça gibi06:17:11
dik, sık ve sert (saç, sakal)
kamyonet06:17:09
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
iğrenme06:16:48
İğrenmek işi
buhran06:16:37
Bunalım, bunluk, kriz
medrese06:16:32
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
lekeli humma06:16:32
Tifüs
ortakçı06:16:28
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
sulama06:16:19
Sulamak işi
kartel06:16:19
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
saz06:15:33
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
zıhlama06:15:16
Zıhlamak işi veya durumu
KAFASI DUMANLI06:14:53
Hafif sarhoş
el birliği06:14:50
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
Titiz06:14:47
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Üzüntü06:14:43
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
abes06:14:36
Akla ve gerçeğe aykırı
bıçkı06:14:24
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
pazartesi06:14:05
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
gösteriş yapmak06:13:59
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
hoşa gitmek06:13:51
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
takim06:13:29
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
bazilika06:13:29
Kral sarayı
şalgam06:12:54
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
boyun bağı06:12:44
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
Dönüşüm06:12:38
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
sığınmak06:12:37
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
inançlı06:12:25
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
Cücük06:12:06
Filiz, tomurcuk
Dermansız06:11:26
Gücü kalmamış, bitkin
dokunaklı06:11:12
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
Dostça06:11:02
Dosta yakışır (biçimde)
Açık mavi06:11:00
Mavinin bir ton açığı
cariyeniz (veya cariyeleri)06:10:55
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
sözsüz06:10:49
Konuşmadan yapılan
akson06:10:38
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)06:10:32
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
Söz arasında06:10:15
konuşma sırasında
SOYUT06:10:15
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
turist06:10:01
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
oğlak06:09:51
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
RAHATLIK06:09:46
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
sahan06:09:45
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
Ürkü06:09:26
Topluluğu saran ortak korku, panik
AKIŞKANLIK06:09:24
Akışkan olma durumu
zimamdar06:09:09
Yönetici, iş başında bulunan kimse
kimüs06:09:00
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
mütemekkin06:08:27
Yerleşmiş olan, yerleşik
gözetleme06:08:23
Gözetlemek işi
Arı beyi06:07:57
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
gedikli06:07:45
Gediği olan
bopstil06:07:43
Züppece giyiniş biçimi
illet06:07:42
Hastalık
MÜMİN06:07:27
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
nutku tutulmak06:07:27
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
tahlili06:07:26
Çözümlemeli
yağmurluk06:06:55
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
karşı durmak06:06:54
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
YAĞ06:06:41
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
bulmaca06:06:41
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
voltamper06:06:37
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
Yargıç06:06:32
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
GEÇERSİZ06:06:27
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
fiili06:06:13
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
baykuşgiller06:06:12
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
niye06:05:59
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
mecburiyet06:05:56
Yükümlü, zorunlu olma durumu
üroloji06:05:28
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
Çembalo06:05:27
Klâvsen
Koca06:05:23
Bir kadının eşi, zevç
Mızıkçı06:05:12
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
Dirsek06:05:11
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
çektiri06:05:01
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
tecrübesiz06:04:47
Tecrübesi olmayan
çekül06:04:02
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
liberasyon06:03:39
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
mükemmellik06:03:17
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
havacı06:02:52
Hava taşıtlarında görevli kimse
sepet06:02:48
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
tropik kuşu06:02:48
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
keşiş06:02:47
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
besleme kız06:02:42
Besleme
emir vermek06:02:27
buyurmak, buyruk vermek
feci06:02:27
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
öz saygı06:02:22
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
himmet06:01:43
Yardım, kayırma
batak çulluğu06:00:51
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
kaşkol06:00:08
Boyun atkısı
anlamdaş05:59:43
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim