KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

damalı15:39:33
Üstünde kareler bulunan
almaş15:39:23
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
gösterge15:39:23
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
mevcudiyet15:39:22
Var olma, varlık, var oluş
alt alta15:39:22
Birbirinin altında olarak
yorumlamak15:39:21
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
Koç15:39:12
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
askere alınmak15:39:12
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
seçilmiş15:39:11
Seçerek ayrılmış
kolektör15:39:09
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
tanıtlama15:39:08
Tanıtlamak işi, ispatlama
çaylak15:39:04
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
karaşın15:39:04
Esmer, sarışın karşımı
Ürem15:39:04
Faiz, getiri
tuş15:39:03
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
konuk evi15:39:03
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
KULLUK15:39:02
Kul olma durumu, kölelik
tınlama15:39:00
Tınlamak işi
kuluçka15:38:57
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
yarak15:38:56
Silâh
Neme gerek15:38:54
Neme lâzım
GÖNÜL ERİ15:38:51
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
doğaçtan15:38:49
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
doküman15:38:39
Belge, vesika
müşterek15:38:36
Ortak
delibaş15:38:34
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
yamalı15:38:29
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
yüklem15:38:28
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
yılan derisi15:38:27
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
kalp acısı15:38:26
Büyük üzüntü
İlga15:38:22
(varlığını) Kaldırma
önerme15:38:18
Önermek işi
sarı15:38:14
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
flüt15:38:06
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
eğreti almak15:38:01
ödünç almak
rasyonalist15:38:00
Akılcı, usçu
kiniş15:38:00
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
kazıklı15:38:00
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
teneffüs15:37:59
Solunum
alüminyum15:37:57
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
örgütleme15:37:56
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
pekiyi15:37:47
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
geri çekilme15:37:47
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
sazlık15:37:45
Sazları (I) çok olan yer
gülgiller15:37:45
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
Ültimatom15:37:41
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
sebat etmek (veya göstermek)15:37:41
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
acemi çaylak15:37:34
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
arış15:37:31
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
ULUSAL15:37:30
Millî
belirsiz15:37:29
Belirli olmayan, gayrimuayyen
meyve ezmesi15:37:27
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
müzakere15:37:25
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
sarıçalı15:37:24
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
Yağmur15:37:24
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
referandum15:37:23
Halk oylaması
bilgece15:37:20
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
yüce15:37:15
Yüksek, büyük, ulu
aklı başında15:37:11
sürekli akıllı davranan
kavrayışlı15:37:11
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
nasir15:37:11
Nesir yazan, nesir ustası
riyakarlık15:37:06
İkiyüzlülük, müraîlik
spor kesesi15:37:01
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
etraflıca15:37:00
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
ZEYREKLİK15:37:00
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
algılama15:36:59
Algılamak işi, idrak etme
ümera15:36:55
Buyurucular, beyler, amirler
Canlandırma15:36:47
Canlandırmak işi
çekingenlik15:36:45
Çekingen olma durumu
doğru doğru dosdoğru15:36:44
en doğrusu şudur ki
kakıma15:36:38
Kakımak işi
limaki15:36:35
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
Deniz kulağı15:36:34
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
rağbet görmek (veya kazanmak)15:36:33
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
şüphe15:36:33
Kuşku
hep birden15:36:31
Toplu olarak
Yarı Final15:36:27
Sona kalacak iki takımı belli eden karşılaşmalar
itilâ15:36:24
Yükselme, yücelme
yalabık15:36:23
Parlak, parıltılı, ışıltılı
yarı alan15:36:19
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
tanıtıcı15:36:18
Tanıtma işini yapan, tanıtan
peşi sıra15:36:17
Arkasından, ardından, ardı sıra
telsiz15:36:16
Teli olmayan
ana yön15:36:16
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
ufuk çizgisi15:36:13
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
sınıf15:36:07
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
çabalama15:36:07
Çabalamak işi
taşma15:36:04
Taşmak işi
GROSA15:35:58
On iki düzine
Suna15:35:52
Erkek ördek
tümür15:35:47
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
kuzu15:35:43
Koyun yavrusu
çekelez15:35:41
Sincap
gülbahar15:35:39
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
içinde15:35:36
Süresince, zarfında
DONANMA15:35:34
Donanmak işi
bade15:35:34
Şarap, içki
mükemmel15:35:32
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
hususiyet15:35:31
Özellik
tetkik etmek15:35:30
incelemek
ekabir15:35:30
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
aksiseda15:35:23
Yankı
yakalanmak15:35:19
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
vinç15:35:17
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
hint irmiği15:35:11
Sagu
Sprey15:35:05
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
efektif15:35:05
Banknot ve metal sikke
polis noktası15:34:57
Polis görev yeri
beis15:34:56
Engel, uymazlık
ŞETARET15:34:55
Sevinç, şenlik, neşe
kaşkariko15:34:51
Oyun, dolap, düzen
sohbet15:34:48
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
ötücü kuşlar15:34:46
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
tutarak15:34:45
Ruh hastalığı nöbeti
tıkaç15:34:44
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
iskelet15:34:22
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
gelin çiçeği15:34:21
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
etap15:34:19
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
İSTEK15:34:17
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
afacan15:34:15
Zeki ve yaramaz (çocuk)
antet15:34:13
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, başlık
BELGİ15:34:12
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
ansiklopedi15:34:09
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
taşlama15:34:07
Taşlamak işi
derdest etmek15:34:04
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
baltalamak15:34:04
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
giriş15:34:00
Girmek işi veya biçimi
Bilgisayar15:33:59
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
sert tabaka15:33:54
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
HARMAN15:33:53
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi