KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

kerevit03:28:16
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
ara buluculuk03:27:52
Uzlaştırıcılık
cilbent03:27:01
Klâsör
çeki03:26:59
Tartı
tavşan03:26:58
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
münkir03:26:54
İnkâr eden, kabul etmeyen
balgam03:26:21
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
Asi03:26:01
Baş kaldıran, isyan eden
GÖRSEL03:25:35
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
ALMANAK03:25:19
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
çoğu03:24:33
Çoğu zaman, çok defa
tavus kuşu03:24:29
bk. tavus
isyan03:24:20
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
abonman03:24:13
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
mükemmellik03:24:11
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
tahkiye03:24:00
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
gaile03:23:51
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
mi03:23:51
bk. mı / mi
nükte yapmak03:23:23
nükteli söz söylemek
amirlik03:23:22
Amir olma durumu
geometri03:22:55
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
olabilir03:22:39
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
yapmak03:22:09
iyilik veya kötülükte bulunmak
uyuşturma03:21:59
Uyuşturmak (I,II) işi
lika03:21:23
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
arkasından koşmak03:21:13
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
muhayyile03:20:54
Hayal etme gücü
urağan03:20:52
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
putrel03:19:34
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
avunç03:19:17
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
spesifik03:18:55
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
gündüz gözüyle03:18:47
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
kampus03:18:12
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
içine atmak03:18:07
sıkıntısını kimseye belli etmemek
Çıplaklık03:18:01
Çıplak olma durumu
balyoz03:17:51
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
Esik03:17:44
Çukur yer
vesaik03:17:28
Belgeler, vesikalar
Negatif03:16:36
Olumsuz, menfi
OYDAŞ03:16:31
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
barata03:16:04
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
fraksiyon03:15:50
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
vatansızlık03:15:49
Vatansız olma durumu
atabek03:15:00
bk. atabey
mankafa03:14:50
Anlayışsız, aptal
muhaddep03:14:38
Dışbükey, konveks
onaylama03:14:33
Onaylamak işi, tasdik
trol03:14:32
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
Ramazan03:14:23
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
ikiz03:14:21
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
nişangah03:14:18
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
daz03:14:01
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
ilmiye03:13:59
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
marn03:13:53
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
kusmak03:13:51
Reddetmek
Hint keneviri03:13:47
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
lafazan03:13:42
Geveze
mark03:13:36
Alman para birimi
ASAL03:13:23
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
sağlıksız03:13:16
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
kaba düzen03:13:11
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
çevren03:12:54
Ufuk, göz erimi
mars03:12:50
Merih gezegeni, Sakıt
maalmemnuniye03:12:45
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
manifesto03:12:34
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
şiddet03:12:21
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
yakın dost03:11:58
İçten, samimî ve yalın kimse
hak ediş03:11:49
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
gramer03:11:35
Dil bilgisi
irmik03:11:31
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
kuyruklu yıldız03:11:23
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
li03:11:23
Lityum "un kısaltması
kallavi03:11:22
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
alesta03:10:53
Harekete hazır, tetikte
besli03:10:42
bk. besili
matkap03:09:51
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
mani03:09:37
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
dahra03:09:37
bk. tahra
ORMAN SARMAŞIĞI03:09:26
Ak asma
miat03:09:15
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
midi03:09:05
Orta
dört03:08:56
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
mola03:08:43
Yorgunluğu gidermek için duraklama
gıdık03:08:27
Çene altı, gerdan
şarki03:08:05
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
şahap03:07:54
Akan yıldız, ağma
yakalanmak03:07:49
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
denizkulağı03:06:53
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
mahana03:06:38
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
infial03:06:34
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
mukallit03:06:20
Taklitçi
lise03:06:08
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
uyrukluk03:06:03
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
yurtlanma03:05:50
Yurtlanmak işi, iskân
zehirli03:05:50
Zehiri olan
nurani03:05:50
Işıklı
Kardeş03:05:27
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
kalan03:05:24
Kalmak işini yapan
bedel03:05:21
Değer, fiyat, kıymet
bekri03:05:02
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bekas03:04:56
Çulluk
telepati03:04:50
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
göz hapsi03:04:38
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
özendirme03:04:34
Özendirmek durumu, işi, teşvik
portföy03:04:26
Para cüzdanı
dikit03:04:00
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
kurmak03:03:40
Hazırlamak
mermi03:03:11
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
ORUN03:03:03
Özel yer
zayi03:03:01
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
SESTEŞ03:02:33
bk. sestaş
hengâme03:02:20
Patırtı, gürültü, kavga
foto03:02:13
Işık
a, A03:02:12
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
siper03:02:00
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
Limit03:01:44
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
terbiyeli03:01:26
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
gebelik03:01:23
Gebe olma durumu, hamilelik
ıssız kalmak03:01:21
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
devam03:01:21
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
irkilme03:01:19
İrkilmek işi
söz götürmez03:01:18
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
teşvik etmek03:00:21
isteklendirmek, özendirmek
çok eşlilik02:59:49
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
marina02:59:48
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
melekler gibi02:59:44
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
pederşahîlik02:59:35
Pederşahî olma durumu, ataerki
bariton02:59:19
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
gabardıç02:59:05
Yaşlı ardıç ağacı
tenzil02:59:05
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma