KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

sarhoş olmak06:45:37
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
rejisör06:45:11
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
domalan06:42:30
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
istical06:39:47
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
rop06:36:47
Çoğu tek parça kadın giysisi
faizcilik06:35:55
Faizcinin işi, tefecilik
meyve şekeri06:35:46
bk. levüloz
titr06:33:10
Ad, unvan, etiket
filmci06:31:45
Sinemacı
dedikodu06:31:20
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
bulgur06:27:01
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
Bilgelik06:25:22
Bilge olma durumu ve niteliği
ilk06:23:29
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
oha06:21:57
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
sporcu06:18:22
Sporla uğraşan (kimse)
sezmek06:16:49
Anlamak, fark etmek
seri06:16:45
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
ROSTO06:16:28
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
zerk06:16:20
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
gizlicilik06:14:53
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
pudralık06:14:46
Pudra kutusu
sigara06:12:02
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
seçmek06:10:27
Birine oy vererek bir göreve getirmek
soy ağacı06:10:11
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
alkali06:06:27
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
birden06:05:19
Bir defada, hepsi bir arada
Partizan06:03:27
Partici
tarumar06:00:29
Dağınık, karışık, perişan
REHA06:00:22
Kurtuluş, kurtulma
cevaz05:54:01
İzin, müsaade
âşıktaşlık05:53:19
Karşılıklı sevişme, muaşaka
ifrat05:53:01
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
hedef almak05:52:31
bk. nişan almak
tenkit etmek05:51:20
eleştirmek
ötücü kuşlar05:51:16
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
kırat05:50:39
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
ıtnap05:49:40
Sözü boş yere uzatma
etkili05:48:24
Etkisi olan, tesirli, müessir
koşalık05:48:24
Koşa olma durumu
doktor05:45:59
Hekim
arma05:44:44
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
düşürme05:43:23
Düşürmek işi
alt karşıt05:40:25
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
ziynet05:39:38
Süs, bezek
su bitkileri05:39:36
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
kalsiyum oksit05:37:58
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
kemer05:35:33
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
yatalak05:34:32
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
şakirt05:34:03
Öğrenci, çırak
evlilik05:32:54
Evli olma durumu
eçhel05:32:11
Çok cahil, çok bilgisiz olan
nefret05:31:21
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
eser05:29:36
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
bedirik05:29:31
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
İftar05:29:11
Oruç açma, oruç bozma
herkes05:23:14
İnsanların bütünü
kanun yoluyla05:23:11
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
pat05:21:29
Yassı, basık
boyun bağı05:20:34
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
yak05:16:28
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
o05:15:51
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
servet05:14:59
Varlık, zenginlik, mal mülk
çaşıt05:13:53
Casus
çok ayaklılar05:13:24
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
cezve05:13:11
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
balar05:08:26
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
dinlemek05:08:19
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
Mu05:07:17
bk. mı / mi
cinsel05:05:59
bk. cinsî
panter05:04:21
Pars
ulus05:02:44
Millet
kanmak04:58:09
(tatlı sözlere) Aldanmak
şile04:57:30
Mercan köşk
Tokmak04:52:35
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
elezer04:51:56
Sadist
rubidyum04:50:27
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
ilişik04:49:44
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
DİLÜVİYUM04:48:36
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
migren04:48:19
Yarım baş ağrısı
start04:48:08
Çıkış
zarar04:45:16
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
kadırga04:45:09
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
salamura04:42:55
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
Renkser04:40:14
Renklerle ilgili olan, kromatik
kığı04:36:35
Kığ
organizma04:36:14
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
atfetmek04:33:45
Yöneltmek, çevirmek
takatuka04:31:51
Gürültü patırtı
traverten04:31:15
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
zirai04:28:55
Tarımla ilgili, tarımsal
fütursuzca04:25:58
Önemsemeyerek, aldırmayarak
virman04:25:28
Aktarma
mani04:20:42
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
armatür04:18:54
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
pürüzalır04:18:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
letafet04:16:29
Güzellik, hoşluk
donatma04:14:52
Donatmak işi, teçhiz
kolhoz04:12:29
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
Aut04:11:40
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
iradeli04:11:25
İradeye dayanan, iradî
direk04:10:42
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
bedence04:10:23
Beden bakımından
sopa04:08:40
Kalın değnek
porno04:08:18
Pornografik sözünün kısaltılmışı
arıklık04:00:38
Zayıflık, sıskalık
kürdi03:58:25
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
ferda03:54:36
Erte, yarın, yarınki
Slav03:52:58
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
anlayışsız03:51:57
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
tombala03:51:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
mangal03:49:11
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
etmek03:48:39
Bir işi yapmak
tutucu03:48:21
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
bibliyograf03:45:36
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
haraplık03:45:23
Harap olma durumu, yıkkınlık
tehlike atlatmak03:45:22
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
güvenme03:45:21
Güven duyma, güveni olma
ayırma03:45:08
Ayırmak işi
kılgı03:45:04
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
bezzazlık03:42:57
Kumaş satma işi, manifaturacılık
intaniye03:40:28
Mikropla bulaşan hastalıklar
oklava03:37:27
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tanrısal03:37:01
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
zamir03:35:10
İç yüz, iç
zihin yormak03:34:38
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
pampa03:34:10
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
sokum03:33:59
Lokma
şeker03:33:32
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
dermatoloji03:28:28
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
pars03:28:16
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)