KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

KISIR07:12:10
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Aç gözlü07:12:08
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
el07:12:05
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)07:12:04
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
çıldırma07:12:04
Çıldırmak işi
kayaç07:12:01
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
yobazlık07:12:01
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
gezinti07:11:59
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
DİNAR07:11:59
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
gurbete çıkmak07:11:56
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
a, A07:11:53
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
yarılma07:11:51
Yarılmak işi
DAĞ07:11:49
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
kanıklık07:11:48
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
özelik07:11:48
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
basınçölçer07:11:42
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
MAFSAL07:11:39
Eklem
Baryum07:11:37
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
ussal07:11:34
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
sabit fikir07:11:32
Saplantı
geriş07:11:29
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
DİZEM07:11:27
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
müsvedde07:11:22
Yazı taslağı, karalama
Anlatım07:11:20
Anlatmak işi
ruh07:11:18
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
badem ezmesi07:11:17
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
SIÇAN07:11:16
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
Samanuğrusu07:11:14
Samanyolu
Kehribar07:11:12
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
yurtluk07:11:10
Büyük ve zengin köşk, malikâne
temize çıkmak07:11:09
suçsuz olduğu anlaşılmak
istintak07:11:07
Sorgu
ezici07:11:04
Ezmek işini yapan
jelâtin07:11:02
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
Sprey07:10:59
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
MİDE07:10:59
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
MİKA07:10:57
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
Marketing07:10:54
Pazarlama
alelıtlak07:10:51
Genel olarak
başkent07:10:49
Başşehir
imparator07:10:44
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
ya devlet başa ya kuzgun leşe07:10:42
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
korkak07:10:41
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
metanetli07:10:40
Dayanıklı, metin
yardım etmek (veya yapmak)07:10:40
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
krallık07:10:37
Kral olma durumu veya görevi
Gürültücü07:10:35
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
muvazi07:10:33
Koşut, paralel
bazen07:10:33
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
Tifüs07:10:32
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
anayasa07:10:30
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
deprem bilimci07:10:27
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
Safra07:10:24
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
keçi yemişi07:10:24
Yaban mersini
canı cehenneme07:10:24
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
Kuru soğuk07:10:22
Yağışsız havadaki sert soğuk
Kuru soğan07:10:19
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
kadim07:10:17
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
kadir07:10:14
Değer, kıymet
kumanda07:10:12
Komuta
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek07:10:09
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
katma07:10:06
Katmak işi, ilhak
katot07:10:04
Eksi uç
katip07:10:01
Sekreter, yazman
piknik07:09:59
Kırda yenen yemek
katil07:09:58
İnsan öldüren kimse, cani
put07:09:57
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
melânkolik07:09:55
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
GÜRÜLTÜ07:09:53
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
Adale07:09:51
Kas
sarılık07:09:48
Sarı olma durumu
Hitabet07:09:46
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
HILTAR07:09:44
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
işe yaramak (veya yaramamak)07:09:43
elverişli olmak
RAKİBE07:09:43
Kadın rakip
cevher07:09:40
Bir şeyin özü, maya, gevher
kızgın07:09:38
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
Nezaket07:09:35
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
HASSAS07:09:33
Duyum ve duyguları algılayan
musallat07:09:30
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
MEKANİZMA07:09:28
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
çapsız07:09:27
Çapı olmayan
BİLGİN07:09:25
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
kampana07:09:22
Çan
ara yerde07:09:20
arasında, arada
esans07:09:17
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
hadım etmek07:09:15
kısırlaştırmak, enemek
Karamsar07:09:13
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
domates07:09:10
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Cari07:09:08
Akan
İkiyüzlü07:09:05
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
mekanik07:09:02
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
yüklenme07:09:00
Yüklenmek işi
deprem07:08:57
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
düzeltme07:08:55
Düzeltmek işi, tashih
Türkü07:08:52
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
çıkıntılı07:08:49
Çıkıntısı olan
a07:08:47
Seslenme bildirir
seyretmek07:08:42
Bir olaya karışmadan bakmak
cımbız07:08:40
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
sürdürmek07:08:39
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
Ölçün07:08:37
Standart
Ölçüt07:08:35
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
sipariş etmek07:08:32
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
Gözlemci07:08:29
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
EKRAN07:08:27
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
çok ortaklı07:08:24
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
çeşitli07:08:24
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
Müjde07:08:24
Sevindirici haber, muştu
MAHAL07:08:23
Yer, yöre, mevzi
HİLESİZ07:08:22
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
Saç örgüsü07:08:19
Nakış işlerinde bir tür motif adı
gidip gelme07:08:18
Gidiş, dönüş
asker kaçağı07:08:16
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
tavsiye mektubu07:08:12
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
kuru gürültü07:08:08
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
elezer07:08:07
Sadist
bilim kurgu07:08:05
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
anlayışlı07:08:03
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
ardıl07:08:02
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
Sayrı07:08:01
Hasta
yumuşakça07:07:58
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
kayırmak07:07:56
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
midilli07:07:49
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
Pandül07:07:47
Sarkaç, rakkas
İtki07:07:44
Tepi
GAYR07:07:42
Başka kimse, başkası
iplik çekmek07:07:37
kumaştan iplik çıkarmak
hakikatli07:07:34
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
hakikaten07:07:31
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki