KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

Gam06:09:10
Tasa, kaygı, üzüntü
öteki06:09:04
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
TARİFE06:08:51
Fiyat gösteren çizelge
çığırtı06:08:44
Çığrışma sesleri
tali06:08:42
İkinci derecede olan, ikincil
tatlı su kefali06:08:00
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
Enir06:07:44
Bir tür yaban mersini
sevmek06:07:41
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
balyoz06:07:19
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
mikroplu06:07:14
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
KIRAN06:06:32
Kırmak işini yapan (kimse)
Babacıl06:05:59
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
kalıntı06:05:25
Artıp kalan şey, bakiye
bakır06:05:23
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
düzeyli06:04:16
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
selis06:04:14
Akıcı (söz)
veznedar06:03:30
Vezneci
Sergerde06:02:54
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
lahmacun06:02:32
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
esrimek06:01:44
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
Badat06:01:44
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
profil06:01:43
Yandan görünüş
voltaj06:01:31
(elektrikte) Gerilim
artist06:00:55
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
Smaç06:00:41
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
işleme06:00:18
İşlemek işi
takaddüm05:59:57
Önce gelme
Amnezi05:59:50
Hafıza kaybı, bellek yitimi
arjantin05:59:48
Büyük bira bardağı
minare05:59:24
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
saparta05:59:23
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
kaptan05:59:15
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
Not05:58:35
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
optimal05:58:26
En elverişli durum, optimum
dolaş05:57:59
bk. sarmaş dolaş
odunluk05:57:40
Odun konulan yer
yapıştırma05:57:27
Yapıştırmak işi
düşüncesiz05:57:20
Düşüncesi olmayan
çuka05:56:39
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
yorgan05:56:36
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
rodeo05:56:36
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
Teminat05:56:29
Garanti, güvence
kuduz05:56:07
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
noel05:55:46
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
üretme05:55:35
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
kuruluşlar bütünü05:55:31
Kompleks
Ayrıklık05:55:20
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
hantal05:55:02
Kocaman, iri, kaba
örgün05:53:55
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
duygusuz05:53:55
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
kesinleştirme05:53:52
Kesinleştirmek işi
SECCADE05:53:38
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
temadi05:53:30
Sürme, sürüp gitme, uzama
gerginlik05:53:20
Gergin olma durumu
kemre05:53:20
Gübre, tezek
kimüs05:53:09
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
Enerji05:52:10
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
yuvalama05:52:06
Yuvalamak işi
iskonto05:50:16
bk. ıskonto
koyar05:50:13
İki akarsuyun birleştiği yer
raunt05:49:57
bk. dönem
enderun05:49:52
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
İletişim05:49:27
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
oturma05:49:21
Oturmak işi
jinekoloji05:48:56
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
sergüzeşt05:47:42
Serüven, macera
tavuk05:47:25
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
bayat05:47:24
Taze olmayan
cenap05:47:22
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
y, Y05:47:19
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
diftong05:47:18
İkili ünlü
hassaslık05:47:13
Hassas olma durumu, hassasiyet
maddeci05:47:07
Materyalist
teshin05:46:34
Isıtma
kasetçalar05:45:46
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
Kumuk05:45:45
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
dut05:45:32
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
yorumlama05:45:30
Yorumlamak işi
ciro05:45:14
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
yüzey şekilleri05:45:05
Yer biçimleri, engebeler, avarız
koleksiyonculuk05:45:04
Koleksiyoncunun yaptığı iş
sıtmalanma05:44:50
Sıtmalanmak işi
Muço05:44:25
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
dişbudak05:44:17
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
biçimsiz05:44:07
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
ini05:44:02
Kayın birader
matematiksel05:43:44
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
ananet05:43:36
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
sorgun05:43:14
bk. Sorkun
ağaçlıklı05:42:38
Ağaçları bol olan (yer)
SİM05:42:23
Gümüş
öğütme05:42:20
Öğütmek işi
yamaç05:42:16
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
Seviye05:42:15
Düzey
netameli05:42:12
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
ince ses05:42:08
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
aktör05:42:04
Erkek oyuncu
sözcü05:42:01
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
zem05:41:27
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
gayz05:41:17
Öfke, hınç
katliam05:40:34
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
âşıktaşlık05:40:12
Karşılıklı sevişme, muaşaka
ARABALIK05:39:45
Araba konulan yer, garaj
SEMİZLİK05:39:23
Semiz olma durumu, tav, semen
fiş05:37:45
Prizden akım almaya yarayan araç
dalgalı akım05:37:31
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
editör05:37:16
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
kireç söndürmek05:36:29
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
Omurilik05:35:47
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
çıkrık05:35:35
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
arka05:35:33
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
heyulâ05:35:30
Korkunç hayal
acırga05:34:54
Yaban turpu
DİLÜVİYUM05:34:29
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
inançsız05:34:23
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
zelil etmek05:34:11
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
Pirzola05:34:04
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
süreyazar05:33:57
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
mesaha05:33:48
Yeri ölçme
fiyatlı05:33:29
Fiyatı olan, pahalı
Kurumsal05:33:24
Kurumla ilgili
libas05:33:15
Giysi
radyo05:32:49
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
ab05:32:28
Su
adam akıllı05:31:55
bk. adamakıllı
filika05:31:38
Gemilerde bulundurulan sandal
Dingin05:31:35
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
incitici05:31:34
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
azmanlaşma05:31:07
Azmanlaşmak işi
bağışıklık05:30:53
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet