KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

doymuş16:04:38
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
fiş16:04:34
Prizden akım almaya yarayan araç
nakil etmek16:04:31
bk. nakletmek
diğeri16:04:31
Ötekisi, başkası
terki16:04:27
Eyerin arka bölümü
tetik16:04:23
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
KÖŞE16:04:19
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
tetir16:04:15
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevzi16:04:08
Dağıtma, üleştirme
tevsi16:04:04
Genişletme, yayma
tevil16:04:00
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
atama16:03:56
Atamak işi, tayin
aktif16:03:53
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
hasret16:03:53
Özlem
olanaklı16:03:45
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
Önemli16:03:37
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
çekememezlik16:03:33
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
kapitalist16:03:25
Sermayedar, ana malcı
zikretme16:03:11
Zikretmek işi veya durumu
masa örtüsü16:03:07
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
Kadın hastalıkları16:02:54
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
Getirim16:02:49
Getirme işi
Gerekli16:02:48
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
aşk16:02:44
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
RÜŞVETÇİ16:02:39
Rüşvet alarak iş gören kimse
körelme16:02:34
Körelmek işi
imame16:02:33
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imale16:02:27
Bir tarafa yatırma, eğme
hükümsüz16:02:25
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
imece16:02:24
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
nişanlamak16:02:22
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
ustalıklı16:02:22
Ustalıkla yapılmış
imdat16:02:21
Tehlikede olana yapılan yardım
tumturak16:02:17
Gösteriş, debdebe
ÇAPUT16:02:07
Eski bez parçası, paçavra
uzun hikâye16:02:06
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
gerileme16:02:04
Gerilemek işi
pasif16:02:02
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
örf16:01:55
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
ince16:01:52
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
devasa16:01:50
Dev gibi, çok büyük
orta saha16:01:49
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
delibaş16:01:45
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
hileli16:01:41
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
kovucuk16:01:34
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
gıybet16:01:33
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
16:01:31
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
sessiz sedasız16:01:28
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
lâik16:01:26
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
devrim16:01:25
Çevrilme, katlanma, bükülme
üleşme16:01:23
Üleşmek işi
sanrı16:01:21
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
aritmetik16:01:21
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
öküz arabası16:01:19
Öküz koşulmuş araba
şerare16:01:18
Kıvılcım, çakım, çakın
potansiyel16:01:18
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
kadırga16:01:13
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
müzevir16:01:12
Söz götürüp getiren, arabozan
karaciğer16:01:10
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
rahatsızlık16:01:08
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
düzine16:01:02
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
muvasalat16:00:59
Bir yere ulaşma, varma
asayiş16:00:56
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
AĞIRLAMA16:00:54
Ağırlamak işi, ikram, izaz
altın sarısı16:00:54
Altın rengini andıran
âşıktaşlık16:00:52
Karşılıklı sevişme, muaşaka
Koku16:00:48
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Konu16:00:46
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
hitap16:00:45
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
hitan16:00:42
Sünnet etme
Kalp16:00:39
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
Kant16:00:37
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kaos16:00:36
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Köktencilik16:00:35
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Kamu16:00:34
Hep, bütün
Hesaplı16:00:33
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
Kaza16:00:31
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
Kask16:00:26
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Kavi16:00:25
Dayanıklı, güçlü, zorlu
bön16:00:23
Budala, saf
kumar oynamak16:00:22
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
Figüratif16:00:19
Figürlü, figürcü
kiralama16:00:16
Kiralamak işi
kederli16:00:11
Acılı, üzüntülü, mukedder
Beyhude16:00:10
Boşuna
Kent16:00:06
Şehir
hizip16:00:02
Bölük, kısım
muzip15:59:59
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
isabet15:59:56
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
onurlu15:59:53
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
kıyamet15:59:47
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
ÇÖPLÜK15:59:44
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
söz (veya lâf) altında kalmamak15:59:43
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
otalamak15:59:39
Otamak
bıçak15:59:35
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
ağrı kesici15:59:31
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
Me15:59:27
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
kıyafet15:59:24
Kılık
Başkalık15:59:23
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
PANDÜL15:59:21
Sarkaç, rakkas
yürüyüşe geçmek15:59:17
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
satın alma15:59:14
Satın almak işi
bakır15:59:12
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Müslüman adam15:59:11
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
arttırma15:59:06
Arttırmak işi
atmak15:59:02
Bir şeyi yere doğru bırakmak
onbaşı15:58:59
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
bakıcı15:58:51
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
cemile15:58:46
(kadın için) Güzel
tutucu15:58:43
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
vamp15:58:42
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
vaki15:58:40
Olan, olmuş
vana15:58:39
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
vale15:58:36
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
vals15:58:34
Bir tür salon dansı
bibliyografya15:58:31
Kaynaklar, kaynakça
KORTEJ15:58:29
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
soluk almak15:58:29
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
güvence akçesi15:58:27
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KORUMA15:58:25
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
yöntemli15:58:14
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
bulada15:58:12
Büyük piliç
izah15:58:08
Açıklama
izci15:58:07
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
izin15:58:05
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
kenarlık15:58:00
Kenar bölümünü oluşturan şey
kısa kafalı15:57:56
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
OLDUBİTTİ15:57:54
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
KILKAPAN15:57:53
Kehribar
adamakıllı15:57:51
Gereğinden çok, iyice