KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

KISIR07:29:41
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Özgü07:29:28
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
BİLMECE07:29:26
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
Sağgörü07:29:20
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
iletişim ağı07:29:19
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
rüzgar gülü07:28:58
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
Kuşak07:28:52
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
görecelik07:28:52
Görece olma durumu
Ondalık07:28:45
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
EL ALTINDA07:28:45
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
Zeveban07:28:44
Erime
Güven yazısı07:28:39
Güven mektubu
Meclis07:28:38
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
Akçe07:28:37
Küçük gümüş para
Elemek07:28:37
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
DÖNGEL07:28:26
Muşmula
hatırlama07:28:20
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
İSTEME07:28:19
İstemek işi
pekmez toprağı07:28:18
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
orta oyunu07:28:09
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
saya07:28:08
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
fekül07:28:08
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
velilik07:28:07
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
TAKUNYA07:28:06
Nalın
Terlik07:28:06
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
sarkıntılık07:28:05
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
tövbekâr07:28:05
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
ÇOBAN07:28:04
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
taş balığı07:28:04
İşkine balığına verilen bir ad
kitap ehli07:28:03
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
taraça07:28:02
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
teşebbüs07:28:02
Girişim, girişme
gece kuşu07:28:01
Gece gezmesini seven kimse
anlaşma07:28:01
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
sonradan07:28:00
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
kurcalamak07:28:00
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
buke07:27:59
Güzel koku, rayiha
sarma07:27:58
Sarmak işi
halen07:27:57
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
İktibas07:27:57
Ödünç alma
Yakışıklı07:27:56
(erkek için) Güzel, gösterişli
çakı07:27:56
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kimyager07:27:55
Kimyacı
Arapça07:27:55
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
hüseynî07:27:54
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
Bağlantı07:27:53
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
Nişanlanma07:27:53
Nişanlamak işi
tereddüt07:27:52
Kararsızlık, duraksama
ders almak07:27:49
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
Av07:27:46
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
bıkkınlık07:27:29
Çok bıkmış olma durumu
YANSIMA07:27:29
Yansımak işi
kayma07:27:28
Kaymak (II) işi
Dönek07:27:28
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
bölüntü07:27:27
Bölünmüş parça
bütünlemek07:27:27
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
ekspoze07:27:26
Bir yere sunulan bildiri özeti
gerçeklik07:27:25
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
ÖZERK07:27:24
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
taraf07:27:24
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
cer07:27:23
Çekme, sürükleyerek götürme
BALIKÇIL07:27:23
Balıkla beslenen, balık yiyen
tezyin etmek07:27:22
bezemek, süslemek, donamak
çoğu07:27:21
Çoğu zaman, çok defa
alaycı07:27:21
Alay etme huyu olan, müstehzi
sıhhat07:27:21
Sağlık, esenlik
Çoğunluk07:27:20
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
atfetme07:27:20
Atfetmek işi, isnat
ışıltı07:27:20
Hafif ışık
eten07:27:19
Etene
hayat arkadaşı07:27:19
Eş, karı kocadan her biri
ortalık07:27:18
Bulunulan yer, çevre
YAŞAM07:27:18
Hayat
takınak07:27:17
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
çadır07:27:16
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
yol yordam07:27:16
Davranış veya yapım kuralları
yatkınlık07:27:15
Yatkın olma durumu
bireycilik07:27:15
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
adale07:27:14
Kas
külek07:27:14
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Çökelek07:27:12
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
deri07:27:12
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
sırdaş07:27:06
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
büyücek07:27:06
Biraz büyük, büyüğe yakın
mızmız07:27:03
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
MEZRU07:27:02
Ekilmiş, ekili
mahzur07:27:02
Sakınca
billûr07:27:01
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
sükût07:27:01
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
yenilme07:27:00
Yenilmek (I,II) işi
tıp07:26:59
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
ferdi07:26:59
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
teraküm07:26:58
Birikme, yığılma
Süvari07:26:58
Atlı
uknum07:26:57
Asıl, unsur, hipostaz
patavatsız07:26:57
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
fesleğen07:26:56
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
büyük baba07:26:56
Annenin veya babanın babası, dede
çözümleyici07:26:55
Çözümlemek işini yapan kimse
pişmanlık07:26:55
Pişman olma durumu, nedamet
Karışma07:26:54
Karışmak işi
YAPIT07:26:54
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
raks07:26:53
Dans
Tantal07:26:53
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
balabanlık07:26:52
Balaban olma durumu
koşalık07:26:52
Koşa olma durumu
iç bükün07:26:51
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
yaylı07:26:50
Yayı olan
bütün bütün07:26:50
Büsbütün
jersey07:26:50
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
ya devlet başa ya kuzgun leşe07:26:49
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
şule07:26:49
Alev, yalım
afaki07:26:48
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
Trajedi07:26:48
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
gözü aç07:26:47
Doymak bilmeyen, aç gözlü
boşalma07:26:46
Boşalmak işi, inhilâl
07:26:42
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
ocaklık07:26:38
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
Mısır turnası07:26:33
İbis
yeknesaklık07:26:17
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
toprak kölesi07:26:04
Toprağa bağlı köle
parça07:25:58
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
jaluzi07:25:57
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
SINAMA07:25:52
Sınamak işi, deneme, tecrübe
Bakışımsız07:25:46
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
kılağı07:25:40
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
akıcılık07:25:39
Akıcı olma durumu
Hoşlanma07:25:17
Hoşlanmak işi
aşma07:25:16
Aşmak işi
İŞ07:25:07
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma