KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

bevliyeci02:30:12
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
mühtedi02:30:11
Dönme
zeamet02:30:08
Tımar
sığırtmaç02:30:02
Sığır güden kimse, sığır çobanı
nesi02:30:00
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
ağılı böcek02:29:59
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
eyvah02:29:57
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
radyatör02:29:54
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
buyurucu02:29:44
Buyruk, emir veren
düze02:29:39
bk. doz
dijital02:29:35
Sayısal
Bildirge02:29:23
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
Şarklı02:29:01
Doğulu, garplı karşıtı
TESPİH02:28:58
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
vicdanlı02:28:47
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
sandal02:28:42
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
kovculuk02:28:41
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
çırılçıplak02:28:36
Tamamen çıplak, çırçıplak
acınacak02:28:29
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
kan kanseri02:28:28
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
köşe yazısı02:28:22
Fıkra
kıskaç02:28:18
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
yedinci02:28:16
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
mabeyin02:28:13
Ara
Etene02:28:10
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
konsolos02:28:09
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
yatık yazı02:28:04
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
ferman02:28:03
Buyruk, emir
yedirme02:28:00
Yedirmek işi
fersiz02:27:56
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
celse02:27:50
Oturum
HİMAYE02:27:46
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
kanto02:27:33
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
istikrarlı02:27:28
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
kalan02:27:27
Kalmak işini yapan
ihtiva etmek02:27:25
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
Üretim evi02:27:22
Fabrika
naneli02:27:09
Nanesi olan
iğrenme02:26:48
İğrenmek işi
MÜTEAMMİM02:26:39
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
kadmiyum02:26:37
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
pastel02:26:37
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
eğrelti02:26:34
Eğrelti otu
selek02:26:33
Cömert, eli açık
sebze02:26:22
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
muhakeme02:26:21
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
seans02:26:18
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
Bacı02:26:13
Büyük kız kardeş, abla
fazlalaşma02:26:12
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
muhakkak02:26:07
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
akar02:25:55
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
akli02:25:52
Akılla ilgili, akla dayanan
akma02:25:51
Akmak işi
akim02:25:49
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
akis02:25:45
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
ajan02:25:43
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
plaket02:25:40
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
mahana02:25:30
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
mahfel02:25:25
bk. mahfil
niye02:25:18
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
dağ serçesi02:25:17
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
nota02:25:12
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
nova02:25:10
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
eyyam02:25:07
Günler
Hutbe02:25:03
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
naat02:25:00
Bir şeyin niteliklerini övme
nane02:24:58
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
cevapsız02:24:57
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
nale02:24:57
İnleme, inilti
basınçölçer02:24:51
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
ARGAÇLAMA02:24:46
Argaçlamak işi
Barsak02:24:41
Bağırsak
uyuklama02:24:29
Uyuklamak durumu
Ayrıcalıksız02:24:24
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
milimetre02:24:20
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
pudra02:24:17
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
kınnap02:24:16
Sicim
hissetmek02:24:10
Bir şeyden etkilenmek, duymak
dergi02:23:59
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
devam02:23:54
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
devre02:23:52
Dönem
karne02:23:49
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
karha02:23:48
bk. ülser
beynelmilel02:23:44
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
tokuşma02:23:39
Tokuşmak işi
likidite02:23:38
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
sıkıntı vermek02:23:33
tedirgin etmek, bunaltmak
Toplam02:23:20
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
VESAYET02:23:14
Vasilik
karşılaştırma02:23:09
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
derlemcilik02:23:04
Koleksiyonculuk
eğmeç02:23:00
Kavis
kıyıcı02:22:49
Kıymak işini yapan kimse
mizahi02:22:46
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
Dans02:22:46
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
töz02:22:41
Kök, asıl, cevher
yıpratma02:22:32
Yıpratmak işi
karın02:22:29
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
sefarethane02:22:26
Elçilik
aykırı düşmek02:22:20
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
düzmece02:22:19
Gerçek olmayan, düzme, sahte
levazım02:22:17
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
doğruluk02:22:13
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
ekin iti02:22:12
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
taş pamuğu02:22:10
Asbest
alınmak02:21:59
Elde edilmek
suvarma02:21:56
Suvarmak işi
Aftos02:21:52
Oynaş, metres
meftun02:21:37
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
yalız02:21:34
(kas için) Düz ve parlak
pepeme02:21:31
Pepe
güdüm02:21:28
Yönetmek işi, idare
ru02:21:27
Rutenyum"un kısaltması
Billursu02:21:18
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
çelişkili02:21:17
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
sahibe02:21:16
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
yok etmek02:21:15
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
sarımsak02:20:55
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
miyokart02:20:53
Kalp kası
pelemir02:20:52
bk. belemir
tek hücreli02:20:45
Bir hücreli
Duyulma02:20:42
Duyulmak durumu
caba02:20:36
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
cana02:20:33
Sevgiliye hitap sözü
cari02:20:32
Akan
morina02:20:26
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
Gayzer02:20:22
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
Eski02:20:02
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
dalgalanma02:19:59
Dalgalanmak işi
sıhhatli02:19:56
Sağlıklı