KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

KISIR10:57:53
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
balabanlık10:57:43
Balaban olma durumu
Yaradılış10:57:36
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
hepatit10:57:33
Sarılık
kaban10:57:28
Dik yokuş
deyim10:57:13
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
Yarışma10:57:10
Yarışmak işi, müsabaka
Avantacı10:56:58
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
YÜZEY10:56:51
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
KİR10:56:43
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
UZAKLIK10:56:40
Uzak olma durumu, ıraklık
eğirme10:56:27
Eğirmek işi
ses uyumu10:56:22
Ünlü ve ünsüz uyumu
Halayık10:56:12
Kadın köle, cariye
akala10:56:09
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
OĞUL10:55:56
Erkek evlât
İRONİ10:55:13
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
HUYSUZ10:55:13
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
Cehennem10:55:04
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
seslendirme10:54:58
Seslendirmek işi
çerçi10:54:58
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
zembil10:54:57
Hasırdan örülmüş saplı torba
sepici10:54:52
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
ÜSTSUBAY10:54:50
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
iyiden iyiye10:54:42
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
pepeme10:54:21
Pepe
Büyük10:54:12
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
Önder10:53:57
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
rastlantı10:53:48
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
kazanma10:53:44
Kazanmak işi, edinme
murabıt10:53:42
Savaşçı derviş
emir subayı10:53:11
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
yetkili10:53:06
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
şif10:52:43
Pamuk kozası
yöntem bilgisi10:52:37
Metot bilgisi
derlemcilik10:52:29
Koleksiyonculuk
Damla10:52:22
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
MERKEZİYETÇİ10:51:59
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
piyon10:51:56
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
tellâllık10:51:51
Telâllın yaptığı iş
Tibet sığırı10:51:41
bk. Tibet öküzü, yak
Destroyer10:51:36
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
kuvvet10:51:21
Fiziksel güç, takat
AZap10:50:50
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
Ödül10:50:34
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
realizm10:50:19
Gerçekçilik
velilik10:49:52
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
AGAH10:49:48
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
orta oyunu10:47:45
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
sütun10:47:22
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
diyecek yok10:46:51
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
Üzgü10:46:35
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
Müessese10:46:19
Kuruluş, kurum (I)
ağı otu10:46:04
Baldıran
taflan10:45:33
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
fizik ötesi10:45:20
Doğa ötesi
Nahiye10:45:17
Bucak
şahin10:45:01
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
Yengeç10:44:46
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
hakan10:44:35
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
karasakız10:44:30
Zift
kuru temizleme10:44:14
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
mürdüm eriği10:44:10
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
yergi10:43:52
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
MİRAT10:43:25
Ayna
sığınmacı10:43:25
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
Uzuv10:43:21
Organ, üye
işkilli10:43:18
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
hararet10:42:10
Isı
asfalt10:42:03
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
bakımsız10:41:26
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
mürekkep balığı10:41:10
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
İYİLEŞME10:40:54
İyileşmek işi
mutedil10:40:38
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
atfetme10:40:36
Atfetmek işi, isnat
tirsi10:40:29
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
olta10:40:09
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
çift10:39:53
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
ordubozan10:39:36
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
kaşıkçı kuşu10:39:36
Pelikan
göz alıcı10:38:37
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
istenççilik10:38:02
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
potasyum10:37:39
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Yaslanmak10:37:23
Güvenmek
şehvet10:36:59
Cinsel istek, kösnü
çaba10:36:42
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
kanaviçe10:36:31
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
bütünsel10:36:16
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
demokrasi10:36:12
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
yara bere10:36:10
Yaralanma
gidiş geliş10:35:55
Trafik, seyrüsefer
üfleç10:35:55
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
iğdiş etmek10:35:34
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
müstakim10:34:52
Doğru, doğruluktan şaşmayan
ATAK10:34:45
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
ATLI10:33:56
Atı olan
semere10:33:40
Yemiş, meyve, ürün
telli balıkçıl10:33:26
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
sızlanma10:33:23
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
vesikalık fotoğraf10:32:57
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
ASAL10:32:54
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
kapalı yer korkusu10:32:38
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
aceleci10:32:23
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
karyola10:31:43
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
ARAZ10:31:42
Belirtiler
sponsorluk10:31:23
Sponsorun yaptığı iş
Anaerki10:30:35
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
DÜZGÜN10:30:19
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
düzensiz10:30:04
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
düzensiz10:30:04
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
sürgülemek10:30:03
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
kaybedilme10:29:45
Kaybedilmek işi
şavk10:29:33
Işık
bağıntılı10:29:29
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
sallantı10:29:12
Sallanmak işi
beğence10:28:49
Övücü tanıtma yazısı, takriz
sofistike10:28:32
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
nur yüzlü10:28:28
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
çevirme10:28:08
Çevirmek işi, tedvir
kurtçuk10:27:59
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
kovucuk10:27:58
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
bütünlük10:27:43
Bütün olma durumu
kayın birader10:27:35
Kayın (II)
Arasız10:27:34
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
hipostaz10:27:24
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
kuzine10:27:19
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
yaban havucu10:27:08
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
zehirleme10:26:51
Zehirlemek işi veya durumu
serdar10:26:51
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
jale10:26:44
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı