KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

velespit01:00:51
Bisiklet
ifrat01:00:49
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
mekanizma01:00:36
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)01:00:30
uyanık ve dikkatli olmak
dil bilimci01:00:25
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
şamatacı01:00:17
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
taraz01:00:13
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
Parçacık01:00:12
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
içmece01:00:09
İçmeler
diyalekt01:00:02
Lehçe
alaycı00:59:57
Alay etme huyu olan, müstehzi
bir tarafa bırakmak (veya koymak)00:59:45
önemsememek, benimsememek, ertelemek
serbestlik00:59:43
Serbest olma durumu
Badat00:59:39
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
çekiştirme00:59:01
Çekiştirmek işi
özengen00:58:51
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
üşengeç00:58:42
Çok üşenen, tembel
lop00:58:36
Yumuşak, yuvarlak ve irice
gözlü00:58:02
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
bark00:57:57
bk. ev bark
ulusallaştırma00:57:51
Millîleştirme
Papalık00:57:48
Papanın makamı veya görevi
azade00:57:34
Başıboş, erkin, serbest
nema00:57:28
Büyüme, gelişme, çoğalma
KABAHAT00:57:24
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
kriminoloji00:57:21
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
katma00:56:57
Katmak işi, ilhak
şişkin00:56:54
Şişmiş, şişirilmiş
nesnelcilik00:56:53
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
hisseli00:56:29
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
paslanma00:56:29
Paslanmak işi
Hasiyet00:56:25
Özgülük, hassa
cemaat00:56:16
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
para alım satımı00:55:01
Para değişimi
otomobil00:54:38
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
kortej00:54:15
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
sadrazam00:54:08
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
devam etmek (veya ettirmek)00:53:33
başlanmış bir işi sürdürmek
yarım kafiye00:53:13
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
gelecekçilik00:52:51
Fütürizm
boşanma00:52:06
Boşanmak işi
kompetan00:51:53
Uzman, yetkili
para babası00:51:10
Parası çok, varlıklı kimse
keşke00:50:44
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
tesanüt00:50:30
Dayanışma, omuzdaşlık
karaktersizlik00:50:23
Güvenilir karakteri olmama durumu
izale etmek00:50:14
yok etmek, gidermek
ökse kuşu00:50:05
Saka kuşu
et suyu00:49:34
İçinde et kaynatılmış su
DRAM00:49:20
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
elezer00:48:53
Sadist
taaffün00:48:09
Kokuşma, pis kokma
Hovarda00:47:41
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
aplike00:47:26
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
koruk00:47:15
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
Rastgele00:45:33
Herhangi bir, gelişigüzel
kalsiyum oksit00:44:56
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
İhya00:44:44
(yeniden) Canlandırma, diriltme
Çokgen00:44:08
Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı düzlem
makarna00:44:02
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
belleme00:43:53
Bellemek işi
iki katlı00:43:45
Üst üste iki katı olan
MENEVİŞ00:43:34
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
GEVEZE00:43:33
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
bağırıp çağırmak00:43:22
öfkeyle bağırmak
Maydanoz00:43:07
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
ahududu00:43:05
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
düzelme00:43:05
Düzelmek durumu
dostluk00:42:59
Dost olma durumu; dostça davranış
saldırgan00:42:59
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
sahiplik00:42:59
Sahip olma durumu, iyelik
efendi00:42:03
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
mukayese00:42:01
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
yapmacık00:41:59
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
antropolog00:40:58
İnsan bilimi uzmanı
varışlılık00:40:47
Varışlı olma durumu, irfan
sinema sanatçısı00:40:43
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
Dinlence00:40:32
Tatil
ivecen00:40:32
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
Kristal00:40:28
Billûr
trigonometri00:40:27
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
kasa00:40:23
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
üflemeli00:40:07
Üflenerek çalınan (çalgı)
kol00:39:53
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
kiloamper00:39:50
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
Yenilgi00:39:48
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
Flâman00:39:47
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Karışım00:39:42
Karışmış olanın durumu
otarsi00:39:42
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
naneli00:39:31
Nanesi olan
el yazması00:39:26
Yazma kitap
orijin00:39:15
Soy sop
sahanlık00:39:11
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
sismoloji00:39:00
Deprem bilimi
teyze00:38:21
Annenin kız kardeşi
Gömlek00:37:25
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
Sistemli00:37:08
Düzenli
hürriyet00:36:31
Özgürlük
arkeoloji00:36:29
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
iade00:36:22
Alınmış bir şeyi geri verme
hayat ağacı00:36:05
Soy ağacı, soy kütüğü
harç00:35:46
Harcanan para, masraf
Okuntu00:35:25
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
cennet kuşu00:35:21
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
iştah00:35:06
Yemek yeme isteği
lâkaydî00:34:57
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
Karındaş00:34:39
Kardeş
pul00:34:09
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
YATAK00:33:52
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
ifa etmek00:33:48
yapmak, yerine getirmek
nazlanmak00:33:36
İsteksiz görünmek
resif00:33:35
Su düzeyindeki sıra kayalar
sonuç vermek00:33:21
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
İnikat00:33:18
Toplanma, birleşim
hısım akraba00:32:55
Yakın ve uzak bütün akrabalar
BOYLAM00:32:52
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
denizayısı00:32:24
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
sperm00:32:23
bk. sperma
Vaaz00:32:16
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
destansal00:32:06
Destanla ilgili destana özgü
lânet okumak00:31:48
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
kameriye00:31:31
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
uygunluk00:31:28
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
Kıskı00:31:22
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
anlayış göstermek00:31:21
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
tulûat00:31:21
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
güzide00:30:24
Seçkin, seçilmiş, seçme
KAMİL00:29:58
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
ayırım00:29:55
Ayırmak işi
kişisel00:29:54
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî