KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek01:36:37
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
nam01:36:28
Ad
KULLANILMIŞ01:36:06
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
volan01:35:59
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
Dereke01:35:56
Aşağı derece
iyi hal01:35:35
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
mükemmeliyet01:35:11
Mükemmellik
BAKIR TAŞI01:34:58
Malakit
rodeo01:34:49
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
Yazın01:34:46
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
Kek01:34:41
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
ümitsiz01:34:24
Umutsuz
Logo01:34:14
Arma
SEDA01:34:02
Ses, sada
acı acı01:33:58
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
Asi01:33:49
Baş kaldıran, isyan eden
Zafer Bayramı01:33:21
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
kartal01:33:10
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Dikili01:33:06
Dikilmiş olan
idame01:33:02
Sürdürme, devam ettirme
cadaloz01:32:45
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
MELEK01:32:39
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
palamar01:32:37
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
maile01:32:33
Aklan
cimnastik01:32:31
bk. jimnastik
potansiyel farkı01:32:23
bk. gerilim
kraliyet01:32:19
Krallık
çayhane01:32:13
Çay evi
fer01:32:09
Parlaklık, aydınlık
fanfar01:31:56
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
iç yüz01:31:43
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
zedelemek01:31:33
Zarar vermek
hissiz01:31:31
Duygusuz
parçalamak01:31:27
Birliği bozmak amacıyla bölmek
saye01:31:19
Gölge
bitaraf01:31:04
Yansız, tarafsız
etkileme01:31:00
Etkilemek işi, tesir
çelişme01:30:58
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
üretmek01:30:57
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
karadul01:30:52
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
gadir01:30:49
Haksızlık etme, zarar verme
itikal01:30:40
Aşınma, erozyon
kontenjan01:30:25
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
salıverilme01:30:09
Salıverilmek işi
yük asansörü01:30:07
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
ziyade01:30:06
Çok, daha çok, daha fazla
pilot01:29:50
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
istismar01:29:45
İşletme, yararlanma
İta amiri01:29:43
Ödemeye yetkili kimse
intizamlı01:29:29
Düzgün, düzenli
SKİ01:29:23
Kayak
giyinik01:29:20
Giyinmiş olan
meyal01:29:19
bk. hayal meyal
Edevat01:29:11
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
sinizm01:29:03
bk. Kinizm
Yaşlanmak01:29:03
sakıngan01:28:52
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
ocak01:28:41
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
sermayecilik01:28:38
Sermayeci olma durumu
SECCADE01:28:37
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
tehlike01:28:33
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
sokak01:28:32
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
akliye01:28:31
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
yosun01:28:25
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
onma01:28:18
Onmak işi veya durumu
sebat etmek (veya göstermek)01:28:17
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
afi01:28:16
Gösteriş, çalım, caka
saygıdeğer01:28:14
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
anacıl01:28:05
Anasına düşkün (çocuk)
renk renk01:28:01
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
baldır bacak01:27:59
Açık saçık görülen kadın bacağı
sevici01:27:58
Eş cinsel kadın
puluç01:27:52
Cinsel gücü olmayan (erkek)
prototip01:27:47
İlk örnek, ilk tip
pespaye01:27:45
Alçak, soysuz, aşağılık
piryol01:27:44
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
palyatif01:27:40
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
olta iğnesi01:27:32
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
ole01:27:26
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
ışıldak01:27:22
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
sonuç01:27:20
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
murdarlık01:27:16
Murdar olma durumu
yörük01:27:15
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
kesinleştirme01:27:09
Kesinleştirmek işi
OLAĞAN01:27:06
Sık sık olan, olagelen, tabiî
arkada kalanlar (veya arkadakiler)01:27:05
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
ayırmaç01:27:00
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
meslek seçmek01:26:56
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
pozitron01:26:55
Pozitif elektron
şelale01:26:48
Büyük çağlayan, çavlan
KIDEM01:26:41
Bir görevde rütbece eskilik
melce01:26:40
Sığınak, barınak
kötürüm olmak (veya kalmak)01:26:39
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
sapık01:26:34
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
mekruh01:26:34
İğrenç, tiksindirici
Jargon01:26:29
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
görevden almak01:26:28
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
VALİDE01:26:24
Ana, anne
kışkırtıcı01:26:22
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
hile yapmak01:26:13
aldatmak
artık01:26:12
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
meftun01:26:08
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
bakanlık01:26:07
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
ihtiva etmek01:26:03
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
moren01:26:02
Buzul taş
giyme01:25:59
Giymek işi
amorf01:25:58
Biçimsiz
medet01:25:46
Yardım, imdat
badem ezmesi01:25:45
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
tutum01:25:44
Tutulan yol, davranış
mevzu01:25:44
Konu
hane01:25:38
Ev, konut
murdarilik01:25:36
Omurilik
zeravent01:25:35
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
terme01:25:32
Bir tür yaban turpu
yetkilendirme01:25:31
Yetkilendirmek işi veya durumu
medar01:25:19
Dönence
demir oksit01:25:15
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
kayırmak01:25:13
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
safra01:25:13
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
liga01:24:51
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
beklenti01:24:47
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Yumuşama01:24:45
Yumuşamak işi
Artırım01:24:42
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
Esrik01:24:40
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
aylaklık01:24:35
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
zemmetme01:24:30
Zemmetmek işi veya durumu
kemane01:24:22
Keman ve kemençe yayı
kocasız01:24:18
Kocası olmayan (kadın)
iletişim ağı01:24:14
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni