KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

SAĞLIKLI08:55:10
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
asma kilit08:55:08
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
yer yuvarlağı08:55:07
Üstünde yaşadığımız gök cismi
dük08:55:06
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
geçici08:55:04
Çok sürmeyen
Doğalcılık08:55:02
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
galyum08:55:02
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
şat08:55:01
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
çotuk08:54:59
Dışarda kalmış ağaç kökü
tümel08:54:57
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
doğaçlama tiyatro08:54:56
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
kazan08:54:56
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
dirim kurgu08:54:55
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
malî yıl08:54:53
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
dürbün08:54:53
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
tilki üzümü08:54:52
İt üzümü
Çapraşık08:54:51
Karışık, dolaşık
billûr gibi08:54:50
çok duru, çok temiz (su)
yargıcı08:54:49
Hakem
köy08:54:48
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
setretme08:54:46
Setretmek işi
istihza etmek08:54:45
alay etmek, alaya almak
GERİ HİZMET08:54:45
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
taş yuvarı08:54:43
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
inanç08:54:42
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
kaş08:54:41
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
YER FISTIĞI08:54:39
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
saygı08:54:39
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Eşlik etmek08:54:38
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
yalabık08:54:37
Parlak, parıltılı, ışıltılı
müdahale etmek08:54:37
karışmak, araya girmek, el atmak
soy08:54:36
Manzum söz
yıkıntı08:54:35
Yıkılma, yıkım, mahvolma
KIraat etmek08:54:34
okumak
ulaç08:54:33
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
mitralyöz08:54:32
Makineli tüfek, makineli
istenç08:54:32
İrade, istek
şecere08:54:31
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
MAUN08:54:30
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
özgün08:54:28
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
gidiş geliş08:54:27
Trafik, seyrüsefer
Romen rakamları08:54:27
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
Biçim08:54:27
Dış görünüş, şekil
Yarık08:54:26
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
dekar08:54:25
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
DEĞME08:54:24
Değme işi, temas
yelken balığı08:54:22
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
kadir08:54:20
Değer, kıymet
Ti08:54:18
Titan"ın kısaltması
halk dili08:54:16
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
sükûnet08:54:14
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
mahdut08:54:14
Çevrilmiş, sınırlanmış
mecusi08:54:14
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
ARABA VAPURU08:54:13
Arabalı vapur
GÜLÜT08:54:13
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
lantan08:54:12
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
kabul odası08:54:11
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
gres08:54:10
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
sur08:54:09
Kale duvarı
çarpım08:54:08
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
Önemli08:54:07
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
oy çokluğu08:54:05
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Armut kurusu08:54:05
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
varidat08:54:04
Akla gelen, içe doğan düşünce
hoşgörürlük08:54:02
Hoşgörü ile davranma durumu
Zayıf08:54:01
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
işaret sıfatı08:54:01
bk. gösterme sıfatı
Gömüt08:54:00
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
kamuoyu08:54:00
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
ilginç08:53:59
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
Berbat08:53:58
Kötü
asma yaprağı08:53:57
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
BUYRUK08:53:56
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
yaban08:53:56
İnsan yaşamayan ıssız yer
AMAÇ08:53:55
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
CARİYE08:53:54
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
pozitif elektrik08:53:54
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
nane08:53:53
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
Ağıl08:53:52
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
emme08:53:51
Emmek işi
ZÜPPE08:53:49
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
kerpiç08:53:48
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
08:53:46
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
çekiç08:53:43
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
biçme08:53:42
Biçmek işi
süre08:53:41
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
sinirli08:53:40
İçinde sinir bulunan
bakir08:53:40
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
uyuşuk uyuşuk08:53:38
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
lâvanta çiçeği08:53:38
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
Yayla08:53:37
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
Düş08:53:36
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
ayıp08:53:36
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
şefaat etmek08:53:35
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
Lâtin çiçekleri08:53:34
bk. Lâtin çiçeği
işaret etmek08:53:34
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
TEVKİFHANE08:53:33
Tutuk evi
Soğurma08:53:32
Soğurmak işi, emme, massetme
değişik08:53:31
Değiştirilmiş
İR08:53:31
İridyum"un kısaltması
yamuk08:53:30
Bir yana doğru eğik olan
sahne08:53:29
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
Yağız08:53:29
Esmer
sürü08:53:28
Evcil hayvanlar topluluğu
duyguları açığa vurmak08:53:27
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
sürme08:53:24
Sürmek işi
BİLİM08:53:24
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
ceylân bakışlı08:53:23
Süzgün ve tatlı bakışlı
maderşahî08:53:22
Anaerkil, matriarkal
kısır08:53:21
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
tendürüst08:53:21
Dinç, sağlam
tarih öncesi08:53:20
Yazının bulunmasından önceki çağlar
VEKTÖR08:53:19
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
uşak08:53:17
Çocuk
sanat eseri08:53:16
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
gözenek08:53:15
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
MİTOLOJİ08:53:13
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
rate08:53:12
Büyük fare
uzak görüşlü08:53:11
Uzak görüş sahibi olan
DEĞERLİ KAĞIT08:53:11
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
bölünme08:53:09
Bölünmek işi
korkmak08:53:08
Kaygı duymak, endişe etmek
vergi08:53:07
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
aşık olmak08:53:06
sevmek, tutulmak
dönüşüm08:53:05
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
bekçi08:53:04
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
olta takımı08:53:03
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
şarkı08:53:02
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
Yarış08:53:01
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
Yalım08:53:00
Alev