KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

Hiç kimse04:08:23
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
kök kırmızısı04:08:04
Kök boyası, alizarin
bunaklık04:07:16
Bunak olma durumu
okyanus mavisi04:07:16
Koyu mavi
ÇİZELGE04:06:57
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
bölüntüler04:05:37
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
doçent04:05:19
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
nefis04:05:12
Öz varlık, kişilik
harir04:05:03
İpek
Zafer Bayramı04:03:45
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
tecim04:03:27
Ticaret
Özürlü04:02:43
Özrü olan
Dıştan04:00:54
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
kacak04:00:43
bk. kap kacak
hesaba almak (veya hesaba katmak)04:00:33
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
gün ortası04:00:15
Öğle, öğle vakti
HILTAR03:59:59
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
iskambil kağıdı03:59:16
İskambil
fermantasyon03:59:15
Mayalanma, tahammür
Külliyen03:58:59
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
GÖNDERMEK03:58:58
Yetki vererek gitmesini sağlamak
altıncı03:57:08
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
çıdam03:56:52
Sabır
ölümcül03:56:38
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
öküz03:56:34
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
sanal03:55:43
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
N03:55:34
Azot"un kısaltması
mukavemet03:55:18
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
İçtenlikle03:54:51
İçten bir biçimde, samimiyetle
beraberlik03:54:42
Birlikte olma durumu
tecil03:54:38
Erteleme
peşi sıra03:54:05
Arkasından, ardından, ardı sıra
ahlâkçılık03:53:11
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
sayaç03:53:04
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
Etiket03:52:33
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
önderlik03:51:00
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mutluluk03:50:44
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
HİNT KERTENKELESİ03:50:28
İguana
GEREKSİZ03:50:15
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
CERRAH03:50:13
Operatör
kezzap03:49:53
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
emir subayı03:49:30
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
zorlayış03:49:23
Zorlamak işi veya biçimi
bataklık gazı03:49:23
Metan
BELEŞÇİ03:49:15
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
kraliçe03:49:14
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
öz su03:49:13
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
darbe03:47:04
Vuruş, çarpış
kapak03:46:47
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
oturak03:46:45
Oturulacak yer veya şey
Sürüm03:46:39
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
GECİKME03:46:15
Gecikmek işi, teehhür, rötar
sızıltı03:44:57
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
salik03:44:42
Bir yola giren, bir yolda giden
natır03:44:20
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
sakat03:44:19
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
berrak03:44:02
Duru, temiz, aydınlık, açık
nasır03:43:03
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
DEĞME03:42:37
Değme işi, temas
EKRAN03:41:33
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
parsel03:41:16
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
totemcilik03:41:11
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
dev03:41:05
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
baş03:41:00
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
ÇEVİK03:40:52
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
kapari03:40:51
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
çekinme03:40:31
Çekinmek işi
Medeni03:40:22
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
GÖRMEZ03:40:13
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
Mızıkçı03:39:17
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
TUGAY03:39:15
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
simsariye03:38:30
Komisyon
pasaport03:37:19
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
kehribar03:37:01
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
kurmak03:35:43
Hazırlamak
yasama03:35:15
Yasa koyma, teşri
İkindi03:34:12
Öğle ile akşam arasındaki süre
sinemacı03:32:35
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
kalıcılık03:31:23
Kalıcı olma durumu
başarı göstermek (veya kazanmak)03:31:08
başarmak
harap03:30:58
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
muhteviyat03:29:35
İçindekiler
üryani03:29:18
İnce kabuklu bir tür erik
İlerleyiş03:28:40
İlerlemek işi veya biçimi
ermeni gelini gibi kırıtmak03:28:39
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
beleş03:28:28
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
vida03:27:38
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
vurma03:27:12
Vurmak işi
Doğru yol03:26:56
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
tahsil görmek03:26:34
yüksek öğrenimde bulunmak
kedi03:26:33
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
tane03:25:50
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
MALİK03:25:18
Sahip, iye
şaheser03:25:14
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
içine almak03:25:06
kapsamak
benekli03:25:05
Ufak lekeleri bulunan
Kısa03:24:51
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
fahriye03:24:50
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
Kazanım03:24:50
Kazanmak işi
Kazan03:24:49
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
Örs03:24:48
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
alüfte03:24:36
İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
yukaç03:24:28
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
harami03:24:24
Hırsız, haydut
Tatbikat03:23:09
Uygulama
BASKI03:22:57
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
yemekaltı03:22:28
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
pekmez toprağı03:21:58
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
TartI03:21:04
Tartmak işi veya biçimi
övgü03:20:42
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
rızk03:19:02
Yiyecek, içecek şey, azık
jeneratör03:18:47
Üreteç, dinamo
telesine03:17:51
bk. telesinema
Anahtar03:17:47
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
ısrar etmek03:17:13
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
DEVE DİKENİ03:16:54
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
Söz03:16:32
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
gümüşi03:16:27
Gümüş renginde olan
aylık03:16:25
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
yıkık dökük03:16:17
Harabe, eski
kâfi gelmek03:15:12
yetmek, yetişmek
TEŞRİ03:14:47
Yasama
radyo03:14:11
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
Nicel03:13:52
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
üreme03:13:45
Üremek durumu
sorumluluk düşmek03:13:19
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
zedelemek03:13:10
Zarar vermek
alışık olmak03:13:06
alışkanlık durumuna gelmek
Parlama03:13:05
Parlamak işi
sürücü03:12:42
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför