KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

Cehil04:57:59
Bilgisizlik, bilmezlik
Marina04:57:51
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
TAKRİBEN04:57:49
Aşağı yukarı, yaklaşık olarak
kavuşturma04:57:46
Kavuşturmak işi
O04:57:40
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
rağbet04:57:36
İstek, arzu
ariyet04:57:23
Eğreti, ödünç
tatar ağası04:57:16
Posta görevi yapan tatarların amiri
Bağımsız04:57:09
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
Söndürme04:57:00
Söndürmek işi
uzuv04:56:58
Organ, üye
ufak04:56:41
Boyutları olağandan küçük
Şehla04:56:32
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
sürüngen04:56:26
Sürüngenlerden olan (hayvan)
köpek balığı04:56:26
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
hilecilik04:56:24
Hileci olma durumu, hilekârlık
Karışım04:56:23
Karışmış olanın durumu
papara04:56:19
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
boyun borcu04:56:19
Yapılması gereken ödev, vecibe
roba04:56:16
Giysi, giyecek
kıvılcım04:56:13
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
iç lâstik04:56:12
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
nazikçe04:56:10
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
çavmak04:56:00
Dağılıp yayılmak, saçılmak
YABANCI04:56:00
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
sahici04:55:55
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
Süje04:55:52
Konu
Halita04:55:50
Alaşım
on paralık04:55:47
Değeri çok az veya değersiz, hiç
burağan04:55:46
Güçlü esen rüzgâr
sadır04:55:44
Göğüs, sine
biçimsel04:55:40
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
kaba sıva04:55:38
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
ipek matı04:55:37
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
başıboşluk04:55:34
Başıboş olma durumu
bant04:55:32
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
Yont04:55:30
Başıboş hayvan
teşrif04:55:29
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
kaygılı04:55:26
Kaygısı olan, üzüntülü
DASİT04:55:25
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
aksam04:55:20
Kısımlar
Başşehir04:55:19
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
etol04:55:18
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
sinizm04:55:11
bk. Kinizm
yılan derisi04:55:09
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
Hasılı04:55:08
Sözün kısası, kısacası
Bando04:55:04
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
tutya04:54:57
Çinko
refakat04:54:56
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
zekâ yeteneği04:54:50
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
maden suyu04:54:46
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
irticalen04:54:45
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
MÜRAİ04:54:43
İkiyüzlü
osmiyum04:54:41
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
yağcı04:54:40
Yağ çıkaran veya satan kimse
zapt04:54:27
Zor kullanarak ele geçirme
ışınım04:54:26
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
etkileme04:54:25
Etkilemek işi, tesir
hayırhah04:54:23
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
kıtaat04:54:23
Kıtalar, ana karalar
ekvatoral04:54:22
Ekvatorla ilgili eşleksel
ölçülülük04:54:19
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
nalça04:54:17
Ayakkabıların altına çakılan demir
uykusuzluk04:54:13
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
kalkan bezi04:54:11
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
tövbe04:54:10
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
polo04:54:09
Çevgen
itici04:54:05
İtme işini yapan
vaşak04:54:01
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
tabak04:53:59
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
mağlûp etmek04:53:47
yenmek
bitki bilimci04:53:43
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
KORKMAK04:53:42
Kaygı duymak, endişe etmek
Eğsi04:53:41
Ucu yanmış odun, köseği
durdurma04:53:39
Durdurmak işi
armağan04:53:26
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
mihrak04:53:25
Odak
gök evi04:53:22
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
kısmık04:53:19
Cimri, pinti, hasis
mahrukat04:53:14
Yakacak, yakıt
meleş04:53:09
İki kuzulu koyun
şatafatlı04:53:08
Süslü ve gösterişli
Dansöz04:53:00
Dans etmeyi meslek edinen kadın
DARILMAK04:52:50
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
sulak04:52:48
Suyu olan, suyu bol
şale04:52:47
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
aperitif04:52:46
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
Çoluk çocuk04:52:37
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
TEDBİR04:52:35
Önlem
yayılma04:52:20
Yayılmak işi, intişar
bazal04:52:18
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
boşanmak04:52:09
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
yayılmacılık04:52:03
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
yortu04:51:59
Hristiyan bayramı
yirmi04:51:54
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
mikyas04:51:53
Ölçek, ölçü
tasarruf etmek04:51:53
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
aşık olmak04:51:49
sevmek, tutulmak
Güfte04:51:47
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
NESNEL04:51:46
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
eyyam ağası04:51:45
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
kinli04:51:45
Öç almak isteyen, kin tutan
cümle04:51:39
Dizge, sistem
sen04:51:36
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
sonradan04:51:31
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
Yengeç04:51:30
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
Gıda04:51:29
Besin
statolit04:51:28
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
KARLI04:51:26
Üstünde kar bulunan
Alüvyon04:51:24
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
İletken04:51:22
Akım, ısı, ses vb. geçiren (madde), nakil, yalıtkan karşıtı
perakende04:51:18
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
tespih ağacı04:51:16
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
beşbıyık04:51:15
İri muşmula
suçlama04:51:13
Suçlamak işi, itham
havacı04:51:13
Hava taşıtlarında görevli kimse
taşıma04:51:01
Taşımak işi
buzçözer04:50:57
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
Absürt04:50:57
Saçma
pusma04:50:56
Pusmak işi
şal örneği04:50:56
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
blöf yapmak04:50:53
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
lemis04:50:50
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
taş levreği04:50:48
Gölge balığı
tetir04:50:48
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
bahtı açık olmak04:50:46
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
beyanat04:50:43
Demeç, bildiri
ibadet04:50:43
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
hidrojen04:50:42
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
Çatal04:50:38
İki veya daha çok kola ayrılan değnek