KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

AZARLAMA16:55:27
Azarlamak işi, paylama
selenyum16:55:19
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Kornea16:55:14
Gözde saydam tabaka
gÜnlÜk16:55:10
O günkü, o günle ilgili
siftah16:55:03
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
normal16:54:56
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
birikme16:54:52
Toplanıp yığılma
birikim16:54:48
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)16:54:44
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
özendirme16:54:41
Özendirmek durumu, işi, teşvik
sarsıntı16:54:38
Sarsılmak işi, birden sallanma
iyi etmek16:54:33
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
dinlenme16:54:29
Dinlenmek işi, istirahat
dalaş16:54:29
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
arjantin16:54:21
Büyük bira bardağı
biye16:54:19
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
bengi su16:54:18
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
Ezeli16:54:17
Başlangıcı olmayan, öncesiz
GayE16:54:16
Amaç, hedef
havacı16:54:16
Hava taşıtlarında görevli kimse
oyuncu16:54:13
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
kabalak16:54:12
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
fars16:54:09
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
mefkûre16:54:03
Ülkü, ideal
batiskaf16:53:33
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
polonyum16:53:25
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
parafin16:53:19
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
Madeni16:53:10
Madensel, madenle ilgili
gök kuşağı16:53:02
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
gerdanlık16:52:54
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
HISIMLIK16:52:35
Hısım olma durumu, karabet
Eskişehir taşı16:52:23
Lüle taşı
tarihî tiyatro16:52:06
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
CUNDA16:52:05
Yatay serenlerin her iki başı
affedilme16:52:04
Bağışlanma
teminat16:51:52
Garanti, güvence
radon16:51:43
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
deste16:51:40
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
inayet16:51:40
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
ay16:51:23
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
Körfez16:51:13
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
öğür16:51:06
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
tüvana16:51:02
Kuvvetli, dinç, canlı
çocuk oyunu16:50:57
Çocukların oynadığı oyun
katmerli16:50:55
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
muhterem16:50:47
Saygıdeğer, sayın
bekleme16:50:42
Beklemek işi
aysfild16:50:36
Buzla, bankiz
kuşpalazı16:50:25
Difteri
yoklama16:50:21
Yoklamak işi, kontrol
Or16:50:19
Ordu kelimesinin kısaltması
batı16:50:03
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
ekşimik16:50:01
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
kum fırtınası16:49:59
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
yörük çadırı16:49:56
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
zarar etmek16:49:43
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
cimnastik16:49:39
bk. jimnastik
cumhurbaşkanı16:49:31
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
sanat eri16:49:28
bk. sanat adamı
adaleli16:49:24
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
ateşe dayanıklı16:49:16
aşırı ısıdan zarar görmeyen
münavebe ile16:49:11
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
bütüncül16:49:08
Totaliter
Sakınca16:49:06
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
pedavra16:49:04
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
kist16:48:57
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
kivi16:48:53
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
farkına varmak16:48:38
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
dilleşmek16:48:35
Dırlaşmak
nefes nefese16:48:31
Soluyarak, soluk soluğa
obruk16:48:28
İçbükey, mukaar, konkav
şatır16:48:27
Neşeli, keyifli, şen
mahşer16:48:19
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
ratanya16:48:15
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
girift16:48:08
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
yasa dışı16:48:04
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
girdap16:47:56
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
Babasız16:47:49
Babası ölmüş çocuk, yetim
boran16:47:48
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
bankaya yatırmak16:47:47
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
müteessir olmak16:47:46
üzülmek
abdal16:47:46
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
atıl16:47:45
Tembel
alev kırmızısı16:47:44
Alev rengi
teşrifat16:47:43
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
nakız16:47:42
Bozma, çözme; kırma
HOŞUNA GİTMEK16:47:41
biri beğenmek
prenses16:47:37
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
katalizör16:47:33
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
bazilika16:47:33
Kral sarayı
lekelemek16:47:30
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
perestişkâr16:47:22
Taparcasına seven, tapınan
mütemayiz16:47:20
Kendini gösteren, sivrilen
zerrin16:47:18
Altından yapılmış
tayin edilmek16:47:11
atanmak
merih16:47:09
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
karmakarışık16:47:03
Dağınık, düzensiz, çok karışık
akan yıldız16:47:02
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
Nicel16:46:56
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
kırçıl16:46:49
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğri16:46:42
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
eğim16:46:34
Eğilmiş olma durumu
Ayrıcalıksız16:46:25
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
kâğıt16:46:24
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
çağlar16:46:24
Çağlayan
bile16:46:23
Birlikte
oy çokluğu16:46:21
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
itikat16:46:20
İnanma, inan
CİLVE16:46:20
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
dincilik16:46:12
Dincinin işi
üye olmak16:46:12
bir kuruluşa üye olarak girmek
mıh16:46:08
Büyük çivi
fassal16:46:04
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
kekemelik16:46:03
Kekeme olma durumu, rekâket
itilaf16:46:01
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
muhtar16:45:52
Özerk
kabza16:45:45
Tutulacak yer, tutak, sap
Opalin16:45:44
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
ALNAÇ16:45:40
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
kanun maddesi16:45:36
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
BELİRLEMEK16:45:32
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
gece gündüz16:45:28
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
illüstrasyon16:45:26
Resimlerle süsleme
hareket etmek16:45:25
yola gitmek, yola çıkmak
değer biçmek16:45:24
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
kinli16:45:23
Öç almak isteyen, kin tutan
ŞAKACI16:45:22
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
satış16:45:21
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
tefessüh16:45:20
Çürüme, bozulma, kokuşma
transformatör16:45:20
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile