KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

cevap12:09:15
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
uçak12:09:11
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
ön12:09:10
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
kaplama12:09:08
Kaplamak işi
kelepir12:09:02
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yarıcı12:09:00
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
sezyum12:08:53
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
potas12:08:49
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
ateşli silâh12:08:46
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
maden kömürü12:08:45
Taş kömürü
Saygın12:08:44
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
hırçın12:08:40
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
Eğitim bilimi12:08:37
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
marifetli12:08:30
Ustalıklı, hünerli
sezmek12:08:29
Anlamak, fark etmek
mareşal12:08:25
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
düşüncesiz12:08:25
Düşüncesi olmayan
inkâr12:08:22
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
sesleme12:08:18
Seslemek işi veya durumu
izolasyon12:08:17
Yalıtım, tecrit
atılım12:08:14
İleri atılma, atılma işi
YÖNERGE12:08:09
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
oymacı12:08:05
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
N12:08:05
Azot"un kısaltması
müessis12:08:00
Kurucu
müessif12:07:58
Üzücü, üzüntü veren
Şimdi12:07:57
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
kimyager12:07:54
Kimyacı
kötürüm olmak (veya kalmak)12:07:49
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
sabit olmak12:07:45
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
kullanılmış12:07:44
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Şifre12:07:44
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
omurga12:07:36
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)12:07:34
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
zararsız12:07:33
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik12:07:29
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek12:07:28
rahatını, huzurunu kaçırmak
tahin rengi12:07:21
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
egzersiz12:07:19
Alıştırma
bağlaşma12:07:16
Bağlaşmak işi, ittifak
perakende12:07:12
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
hendese12:07:10
Geometri
tatlı su Frengi12:07:07
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
porno12:07:03
Pornografik sözünün kısaltılmışı
higrofil12:07:00
Nemcil
mestur12:06:59
Örtülü, kapalı, gizli
şedaraban12:06:57
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
yönlendirme12:06:51
Yönlendirmek işi
Dostça12:06:48
Dosta yakışır (biçimde)
BASİT12:06:48
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
Ameliyat12:06:47
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
narkozcu12:06:47
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
kasetçalar12:06:47
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
dingi12:06:45
Bir çifte kürekli küçük patalya
dinek12:06:43
Dinlenmek için durulan yer
ökse otu12:06:33
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
oflaz12:06:31
İyi, güzel, mükemmel
KAYIK12:06:30
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
dikte12:06:25
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
hüzünlü12:06:23
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
karasakız12:06:07
Zift
KARLI12:06:03
Üstünde kar bulunan
eş yükselti12:06:00
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
iflâs anlaşması12:06:00
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
sevdalı12:05:59
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
yerine geçmek12:05:58
görevden ayrılan birinin yerini almak
montaj12:05:56
Kurgu
toprak köleliği12:05:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
monizm12:05:46
Tekçilik
monist12:05:45
Tekçi
top mermisi12:05:42
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
SUSAM12:05:41
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
monokl12:05:40
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
pof12:05:39
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
haykırmak12:05:36
Çağırmak, seslenmek
kıtır12:05:33
Uydurma söz, yalan
Sinolog12:05:32
Sinoloji bilgini
Termik12:05:29
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
monden12:05:28
Toplum yaşamı ile ilgili
arınma12:05:18
Temizlenme
çözülme12:05:17
Çözülmek işi
başpehlivan12:05:16
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
göçük12:05:04
Çökmüş, göçmüş (yer)
kezzap12:05:02
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
limon kabuğu12:04:58
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
güldürü12:04:57
Güldürme özelliği olan
liyakat12:04:54
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
açık deniz12:04:53
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
kızma12:04:51
Kızmak işi
Su mermeri12:04:49
Kaymak taşı, albatr
nagehan12:04:47
Ansızın, birdenbire, ani olarak
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)12:04:43
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
Onurlu12:04:38
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
ihmal etmek12:04:38
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
gereklilik12:04:38
Gerekli olma durumu, lüzum
çimdik12:04:37
Çimdiklemek işi
bel bağı12:04:35
Bel kemeri
ilenme12:04:34
İlenmek işi, beddua
doğaçlama12:04:31
Doğaçlamak işi
birlik olmak12:04:30
bir işi yapmak için anlaşmak
guttasyon12:04:29
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
altıncı his12:04:23
bk. altıncı duygu
kinaye12:04:16
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Tez12:04:15
Çabuk olan, süratli
MANTAR12:04:13
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
DÜMEN12:04:08
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
ağızdan12:04:04
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
ÇÖMLEK12:03:59
Toprak tencere
komprador12:03:58
Aracı
mason locası12:03:54
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
dokundurma12:03:53
Dokundurmak işi
çekirge kuşu12:03:50
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
damga12:03:45
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
sürüklemek12:03:44
Akarsu için, götürmek
eğlenceli12:03:44
Eğlendiren, hoşa giden
ipotek12:03:42
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
katılma12:03:33
Katılmak işi
12:03:32
Çıplak
ÖNCESİZLİK12:03:31
Öncesi olma durumu, ezeliyet
pirina12:03:28
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
ahlâk12:03:26
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
tiyatro12:03:20
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
seçki12:03:19
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
yağ bezi12:03:16
Yağ bezleri
düşsel12:03:13
Düş ile ilgili, hayalî
küçümseme12:03:07
Küçümsemek işi
tezene12:03:05
Mızrap, çalgıç
karizmatik12:03:02
Büyüleyici, etkileyici
Kuka12:03:00
Dantel veya nakış ipliği yumağı
hengâme12:02:59
Patırtı, gürültü, kavga