KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

mağara bilimi20:27:18
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
yüz kızartıcı20:26:55
Utandırıcı, utanılacak
kemre20:26:54
Gübre, tezek
Katı20:26:54
Sert, yumuşak karşıtı
kıt20:26:53
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
baştan20:26:48
başından alarak, bir kez daha, yeniden
kadınsılık20:26:48
Kadınsı olma durumu
saik20:26:30
Sebep
pancar20:26:28
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
adaleli20:26:11
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
damacı20:25:54
Dama oyuncusu
Yevmiye20:25:54
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Akbaba20:25:53
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
dağarcık20:25:53
Meşin torba
şehircilik20:25:42
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
AKIMTOPLAR20:25:30
Akü, akümülâtör
kauçuk20:25:01
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
elbette20:24:47
Elbet
şaful20:24:22
Bal konulan ufak tekne
yavan20:24:21
Yağı az
ayaklanmak20:24:21
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
Tüzük20:23:48
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
tiraj20:23:37
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
büyük baba20:23:29
Annenin veya babanın babası, dede
Asırlarca20:23:04
Yüzlerce yıl
öğrenci yurdu20:22:34
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
imtihan20:22:16
Sınav
çalışma odası20:22:16
İçinde iş yapılan oda
şaşırma20:22:15
Şaşırmak işi
gerili20:21:42
Gerilmiş olan
mahrut20:21:16
Koni
helyum20:20:59
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
evin20:20:52
Bir şeyin içindeki öz, lüp
aniden20:20:49
Ansızın, birdenbire
bataklık baykuşu20:20:46
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
kinin sülfatı20:20:44
Kinin
göz altı kremi20:20:41
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
guttasyon20:20:36
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
BAKIR TAŞI20:20:25
Malakit
Yelken20:20:16
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
dehliz20:20:15
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
boşalma20:20:01
Boşalmak işi, inhilâl
idame20:19:46
Sürdürme, devam ettirme
büyü yapmak20:19:09
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
yaya geçidi20:19:09
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
nebati20:19:03
Bitki ile ilgili, bitkisel
kolombiyum20:18:58
Niyobyum
AYKIRI20:18:47
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
pürüzalır20:18:42
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
yırtık20:18:38
Yırtılmış olan
mümkün20:18:37
Muhtemel, olabilir, olası
irdeleme20:18:34
İrdelemek işi
emir cümlesi20:18:20
Yüklemi emir kavramı veren cümle
DÖNEMEÇ20:17:56
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
Hareketsiz20:17:48
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
paralamak20:17:39
Yıpratıp eskitmek
Bolluk20:17:34
Bol olma durumu
kadmiyum20:17:28
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
lavaj20:17:23
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
sarık20:17:01
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
nem20:16:38
Havada bulunan su buharı
nakzetmek20:16:33
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
Hoşlanma20:16:29
Hoşlanmak işi
Zeybek20:16:28
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Yerel20:16:27
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
dalgıç20:16:27
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
aylandız20:16:24
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
bedii20:15:58
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
önel20:15:36
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
sabıkalı20:15:23
Sabıkası olan
virüs20:15:22
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
derece derece20:15:11
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
abdesti kaçmak20:15:01
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
seçenek20:14:36
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
biriktirme20:14:12
Biriktirmek işi, tasarruf
BEYANAT20:14:08
Demeç, bildiri
müstekreh20:14:07
İğrenç
tırınk20:14:07
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
bayır20:14:05
Küçük yokuş
pasaklı20:14:04
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
ürkmek20:14:03
Şaşkınlık ve korku duymak
tamlayan20:13:38
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
zabıta20:13:38
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
söz dalaşı20:13:23
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
Devamlı20:13:21
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
ömür20:13:03
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
hava basıncı20:12:38
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
kullanma20:12:37
Kullanmak işi, istimal
Fert20:12:13
Birey
eziyet etmek20:11:50
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
birer20:11:47
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
Parlaklık20:11:28
Parlak olma durumu, revnak
aşağılık20:11:28
Aşağı olma durumu, adilik
kovan otu20:11:18
Oğul otu
kaybolmak20:11:03
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
peştemal20:11:02
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
LAF CAMBAZLIĞI20:10:53
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Kaynak20:10:42
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
ön ad20:10:35
Kişilere verilen ilk ad
şan20:10:25
Ün, san, şöhret
belirgin20:10:21
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
seksi20:10:06
Cinsel çekiciliği olan
ara yerde20:09:46
arasında, arada
gütmek20:09:36
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
stabilize yol20:09:31
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
deneme20:09:28
Denemek işi, sınama, tecrübe
aperitif20:09:25
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
Et20:09:20
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
ayraç20:09:20
Yay ayraç
adil20:09:13
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
su testisi20:09:07
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
yokçuluk20:09:03
Hiççilik, nihilizm
MONARŞİ20:08:55
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
romatizma20:08:49
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
KOLEKSİYONCU20:08:27
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
Karmakarışık20:08:01
Dağınık, düzensiz, çok karışık
yağmur bulutu20:08:00
Atmosferde nem yüklü bulutlar
BAĞLANTI20:07:55
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
Afis20:07:46
Gümüş balığının küçüğü
mal etmek20:07:45
bir değer karşılığında sahip olmak
mürteci20:07:45
Yeni düzene karşı direnen gerici
Önder20:07:30
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
UZAKLIK20:07:23
Uzak olma durumu, ıraklık
dekorcu20:07:22
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
aksam20:07:19
Kısımlar
sallanmak20:07:19
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
ecel teri20:07:01
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
KABAHAT20:06:51
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
tutkulu20:06:39
Tutkusu olan, ihtiraslı
fut20:05:52
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit