KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

nurlu19:31:07
Aydınlık, ışıklı, parlak
ağlatı19:31:06
Trajedi
işitme19:31:05
İşitmek işi
yararlık19:31:02
Yararlı çalışma
tapıncak19:31:01
bk. Fetiş
kaliforniyum19:31:00
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
sofist19:30:59
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
varışlılık19:30:58
Varışlı olma durumu, irfan
kame19:30:25
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
saldırı19:30:01
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
Erozyon19:29:40
Aşınma; itikâl
tur atmak19:29:39
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
radyasyon19:29:38
Işınım
aralık19:29:36
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
çırnık19:29:36
Küçük boyda kayık
ateşe dayanıklı19:29:33
aşırı ısıdan zarar görmeyen
ritmik19:29:31
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
pipet19:29:30
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
pisik19:29:30
Kedi
pisin19:29:28
Yüzme havuzu
güzide19:29:27
Seçkin, seçilmiş, seçme
ağzı pek19:29:26
Sır vermeyen, ketum
iskelet19:29:26
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
YİLBİK19:29:24
bk. sara
iskemle19:29:23
Arkalıksız sandalye
çentik19:29:20
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
çentme19:29:19
Çentmek işi
mıhlama19:29:14
Mıhlamak işi
PALAVRA19:29:12
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
sallanmak19:28:57
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
ilahi19:28:56
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
muvaffak19:27:52
Başarmış, başarılı (kimse)
şaful19:27:51
Bal konulan ufak tekne
saadetle19:27:50
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
göbek19:27:49
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
kabul salonu19:27:47
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
mazhar19:27:45
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
nisyan19:27:45
Unutma
kapitone19:27:42
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
götürü19:27:41
Toptan, olduğu gibi
gelenekçi19:27:39
Geleneklere bağlı (kimse)
rituel19:27:37
Ayin
teknisyen19:27:33
Teknikçi
kral19:27:32
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
geçerli19:27:32
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
Sahipsiz19:27:32
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
saadet asrı19:27:30
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
çavuş19:27:29
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
ön yargı19:27:27
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
konvoy19:27:26
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
koyu kır19:27:25
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
hayvan bilimci19:27:23
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
mahruti19:27:22
Konik
damacı19:27:19
Dama oyuncusu
yatar koltuk19:27:18
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
tanıtmalık19:27:16
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
yerini tutmak19:27:14
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
bezenmek19:27:08
Kendini bezemek, süslenmek
hakiki19:27:01
Gerçek
esrarengiz19:26:51
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
sahteci19:26:46
Düzmeci, sahtekâr
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)19:26:44
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
mütalâa etmek19:26:37
okumak
müfrit19:26:15
Aşırı
ülkücülük19:26:13
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
antoloji19:25:57
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
Çit19:25:56
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
mavikantaron19:25:55
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
iftira etmek (veya atmak)19:25:52
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
SAĞANAK19:25:48
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
Çan19:25:47
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
örgensel19:25:45
Örgenle ilgili, organik, uzvî
fenalık19:25:44
Kötülük, şer
riyolit19:25:43
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
klâvsenci19:25:36
Klâvsen çalan kimse
şebnem19:25:35
Çiy
böcek19:25:34
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
fos19:25:32
Çürük, temelsiz, boş, kof
ırmak19:25:30
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
halsiz19:25:29
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
galip19:25:29
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
Hisse19:25:24
Pay
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın19:25:23
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
KURŞUN19:25:21
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
müsaade19:25:20
İzin, icazet, ruhsat
gezi19:25:19
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
pervane balığı19:25:13
Ay balığı
KRALİYET19:25:11
Krallık
Taş19:24:58
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
Tasdik19:23:57
Doğrulama
bölgesel19:23:55
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
düzenbazlık19:23:54
Düzenbaz olma durumu
gözcü19:23:53
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
ekseriyet19:23:52
Çoğunluk, çokluk
kalıtım bilimi19:23:52
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
neon lâmbası19:23:48
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
tamir etmek19:23:44
onarmak
çokça19:23:43
Çok olarak
hilkat19:23:43
Yaradılış, fıtrat
zaviye19:23:42
Köşe
marina19:23:41
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
monden19:23:37
Toplum yaşamı ile ilgili
ince bağırsak19:23:35
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
pöç19:23:34
Kuyruksokumu kemiği
İstiskal19:23:27
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
Papalık19:23:17
Papanın makamı veya görevi
mayna19:23:05
Yelken indirme, fora karşıtı
papura19:23:01
İki çift öküzle çekilen ağır saban
panik19:22:51
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
market19:22:21
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
taydaş19:22:21
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
zahmet19:22:19
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
diğeri19:22:18
Ötekisi, başkası
KARIŞIKLIK19:22:17
Karışık olma durumu, teşevvüş
balgam taşı19:22:16
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
on paralık19:22:12
Değeri çok az veya değersiz, hiç
kavata19:22:08
Oyma ağaç kap
kavara19:22:07
Balı alınmış petek
hünnapgiller19:22:05
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
cu19:21:46
Bakır"ın kısaltması
SKANDİYUM19:21:36
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
heyulâ19:21:35
Korkunç hayal
Lâtin çiçekleri19:21:34
bk. Lâtin çiçeği
Gerek19:21:23
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
izale etmek19:20:46
yok etmek, gidermek
Mücevher19:20:43
Değerli süs eşyası
ponza19:20:40
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
muavin19:20:36
Yardımcı, yardım eden
yapım eki19:20:35
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
milel19:20:30
Milletler, uluslar