KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

faydalanma12:51:22
Yararlanma
ulah12:51:22
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
ESKİ PÜSKÜ12:51:19
Çok eski; iyice eski (şeyler)
tarihi12:51:18
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
kaygan12:51:18
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
yüreksiz12:51:18
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
yürekli12:51:12
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
basak12:51:12
Merdiven
bağıllık12:51:11
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
Özseverlik12:51:08
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
yürüyüşe geçmek12:51:08
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
diğeri12:51:07
Ötekisi, başkası
agâh12:51:06
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
sancaktar12:51:05
Sancağı taşıyan kimse
yürüteç12:51:04
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
gadir12:51:01
Haksızlık etme, zarar verme
anıtkabir12:51:00
Atatürk"ün mezarı
haram12:50:59
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
kimsesiz12:50:58
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
tesirsiz12:50:57
Etkisiz
çevre bilimci12:50:56
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
Eskimoca12:50:55
Eskimo dili
yürürlükten kaldırmak12:50:55
uygulanmaz duruma getirmek
şilte12:50:52
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
koruk12:50:52
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
yürürlükte kalmak12:50:50
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
yelken balığı12:50:49
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
iltizamcı12:50:47
Kesenekçi, mültezim
yürürlükte bulunmak12:50:46
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
piyade12:50:46
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Tıp12:50:45
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
altıncı12:50:44
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
ölüm cezası12:50:42
bk. idam cezası
zehirlenmek12:50:41
Zararlı düşünceler edinmek
bakır taşı12:50:40
Malakit
yürümek12:50:40
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
YANSICA12:50:37
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
ikametgah12:50:37
İkamet edilen, oturulan yer, konut
haritacı12:50:35
Harita yapan kimse, kartograf
yürüklük12:50:34
Yürük olma durumu
kabiliyetsiz12:50:34
Yeteneksiz
seza12:50:32
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
İmbik12:50:31
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
yükselmek12:50:29
Güçlenmek, şiddetlenmek
teksir12:50:29
Çoğaltma
beygir12:50:29
At
üzerinde durmak12:50:26
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
futbol12:50:26
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Tenezzüh12:50:25
Gezinti
kesmik12:50:24
Kesilmiş sütün koyu bölümü
inanma12:50:23
İnanmak işi
BEDAHETEN12:50:22
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
yüksekten atmak12:50:21
yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek
domalan12:50:20
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
pozitron12:50:20
Pozitif elektron
ACABA12:50:18
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
Bozkır12:50:17
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
tanrıtanımazlık12:50:16
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
yükseklik korkusu12:50:16
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
elemge12:50:16
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
Hasılı12:50:15
Sözün kısası, kısacası
para12:50:13
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
büz12:50:13
Künk
yüklenme12:50:11
Yüklenmek işi
şekilci12:50:10
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
Kamuflaj12:50:09
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
Kask12:50:08
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
yükleme durumu12:50:06
bk. belirtme durumu
Ayakucu12:50:06
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultudaki alt yön
sure12:50:06
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
yazışma12:50:04
Yazışmak işi
ASLİ12:50:03
Temel olarak alınan, esas olan
sığınmak12:50:03
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
torun12:50:02
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
yükleme12:50:02
Yüklemek işi, tahmil
kayma12:50:02
Kaymak (II) işi
bilgin12:49:57
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
bitme12:49:57
Bitmek işi
yükün12:49:57
İyon
Bürokrat12:49:56
Devlet dairesinde çalışan görevli
dilemek12:49:55
Biri için bir dilekte bulunmak
personel12:49:55
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
zarar etmek12:49:54
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
sac12:49:52
Yassı demir çelik ürünü
yük vagonu12:49:51
Yük taşımada kullanılan vagon
alamana12:49:51
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
solocu12:49:50
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
kakavan12:49:49
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
tanrısızlık12:49:48
Tanrısız olma durumu
Maksimum12:49:46
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Gezinme12:49:45
Gezinmek işi, seyran
kulak kepçesi12:49:43
Sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü
Güya12:49:41
Sözde, sanki
BAYAĞI12:49:40
Aşağılık, pespaye
inşa12:49:38
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
resimlik12:49:37
Resim takmaya yarayan çerçeve
hamle12:49:35
İleri atılma, atılım
yük12:49:35
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
dolaş12:49:31
bk. sarmaş dolaş
benzeri12:49:30
Benzerlik gösteren, benzer
ululama12:49:29
Ululamak işi
medcezir12:49:29
bk. meddücezir, gelgit
LATEKS12:49:27
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
değer düşürme12:49:27
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
Beraberinde12:49:26
yanında
parçalamak12:49:26
Birliği bozmak amacıyla bölmek
yüzey şekilleri12:49:25
Yer biçimleri, engebeler, avarız
bası12:49:25
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Bit12:49:21
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
yöntem12:49:18
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Paskalya12:49:18
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
vezir12:49:17
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
itenek12:49:17
Piston
baht12:49:15
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
kadim12:49:13
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
Kuralsız12:49:12
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
Mera12:49:10
Çayırlık, otlak
Kelepir12:49:09
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yönetmelik12:49:08
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
pisboğaz12:49:07
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
ırkçı12:49:05
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
ana deniz bilimi12:49:03
Oşinografi
yönetme12:49:02
Yönetmek işi
japon12:49:01
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
rağbet görmek (veya kazanmak)12:48:59
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
nakzetmek12:48:56
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
kimsesizlik12:48:55
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
trakunya12:48:54
bk. çarpan balığı
itibarî12:48:53
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
yönetici12:48:53
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci