KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

20:46:27
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
biyokatalizör20:46:15
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
ego20:45:56
Ben
lime20:45:51
Parça
fraksiyon20:45:24
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
ayniyat20:45:20
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
Mazbata20:45:17
Tutanak
ızbandut20:45:02
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
orkinos20:44:59
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
nisaî20:43:59
Kadınla ilgili
koyu kır20:43:56
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
çarpış20:43:45
Çarpmak işi veya biçimi
alaycılık20:43:22
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
yelve20:43:10
Flurya
Lup20:42:49
Büyüteç
sarıçalı20:42:37
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
korner20:42:22
Köşe
sütlü kengel20:41:37
Deve dikeni
Bildirge20:41:18
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
ALÇI20:40:25
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
lodos20:40:00
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
Akıllı20:39:57
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
kimsesizlik20:39:56
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
aktör20:39:38
Erkek oyuncu
sansüalizm20:39:36
Duyumculuk
dediğim dedikçi20:39:04
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
liga20:38:25
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
pergel20:37:56
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
imal etmek20:37:51
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
kalsiyum fosfat20:37:50
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
kıtır20:37:47
Uydurma söz, yalan
titremek20:37:25
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
zorba20:37:14
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
projektör20:37:08
Işıldak
arma20:37:03
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
Şakak20:36:26
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
Si20:36:08
Silisyum"un kısaltması
murt20:35:17
Mersin ağacı
tırnak20:34:28
İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka
karbondioksit20:34:15
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
ipotek etmek20:34:09
rehinde bırakmak, rehine koymak
SAPLAMA20:33:47
Saplamak işi
tal20:33:06
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
dökümcülük20:32:56
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
harfi harfine20:32:43
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
müntahip20:32:42
Seçmen
Lavman20:32:38
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
akli20:32:36
Akılla ilgili, akla dayanan
aidat20:32:26
Ödenti
hezeyan20:32:24
Saçmalama
feragat20:32:23
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
çotuk20:32:22
Dışarda kalmış ağaç kökü
huzursuz20:32:20
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
AÇIKGÖZ20:31:56
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
DOST20:31:46
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
imtiyaz20:30:58
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
demir20:30:45
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
yoğunlaç20:30:19
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)20:30:05
uyanık ve dikkatli olmak
azarlama20:29:51
Azarlamak işi, paylama
higrofil20:29:45
Nemcil
karnından konuşmak (veya söylemek)20:29:38
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
burgaç20:29:35
Anafor, girdap
tıkanık20:29:18
Tıkanmış
kuvvetli20:29:04
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
kiraz zamkı20:28:03
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
dayanıksız20:27:35
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
Deniz mili20:26:54
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
ecnebi20:26:43
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
potas20:26:22
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
TANRI20:26:14
Allah
pigment20:26:13
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
enikonu20:26:10
İyiden iyiye, iyice
yakamoz20:26:00
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
takaddüm20:25:26
Önce gelme
yarence20:25:26
Yaren gibi, yarene benzer
oyun alanı20:25:01
Maçların yapıldığı yer
kulak altı bezi20:24:49
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
yer mumu20:24:10
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
dişe diş20:23:53
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
pastoral20:23:43
Kır hayatını ve törelerini anlatan
Yürüme20:23:29
Yürümek işi
ARKADAŞ20:23:00
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
göt20:22:44
Anüs
flavta20:22:22
Flüt
itina20:22:17
Özen, ihtimam
pazartesi20:22:15
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
bienal20:21:58
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
nisaiye20:21:42
Kadın hastalıkları, jinekoloji
Sitem20:21:32
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
gök ada20:21:23
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
saçma20:21:19
Saçmak işi
parçalı20:21:18
Birden çok parçadan oluşmuş
yeterlik belgesi20:20:18
Uzmanlık belgesi, ehliyet
çenesi düşmek20:19:46
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
mudi20:19:41
Emanet bırakan kimse
gidip gelme20:19:38
Gidiş, dönüş
portakal suyu20:19:37
Portakal sıkılarak elde edilen su
genel kurul20:18:36
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
yıldız bilimci20:18:15
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
ayakta kalmak20:18:12
oturacak yer bulamamak
li20:17:53
Lityum "un kısaltması
Sanskrit20:17:52
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
politika yapmak20:17:43
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
agrafi20:17:30
bk. yazma yitimi
ovuşturma20:17:25
Ovuşturmak işi
kuyruk20:17:19
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
Yılan20:16:25
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
kabiliyetsiz20:16:21
Yeteneksiz
takunya20:16:20
Nalın
mısır ekmeği20:16:18
Mısır unu, tuz ve suyun karışımı yoluyla yapılan hamurun bir kap içinde pişirilmesiyle hazırlanan ekmek türü
başbakan20:16:00
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
OKTANT20:15:22
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
ALÇI TAŞI20:15:19
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
yerine geçmek20:15:09
görevden ayrılan birinin yerini almak
Sinek20:15:08
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
çeşit çeşit20:14:46
Çeşitli olan, türlü türlü
ladin20:14:25
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
has20:14:20
Özgü, mahsus
sepetçi söğüdü20:13:25
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
gün batımı20:12:20
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
şah damarı20:11:47
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
yerici20:11:25
Yeren, yermek işini yapan
batak çulluğu20:10:14
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
lise20:10:02
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
yarışma20:10:00
Yarışmak işi, müsabaka
Bana20:09:40
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
market20:09:00
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
FETRET20:08:48
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
memat20:08:45
Ölüm