KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

bahis01:06:29
Konuşulan şey, konu
haz01:06:25
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
boğumlanma noktası01:06:18
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
arıtıcılık01:06:07
Arıtma işi
gurk01:06:07
Kuluçka
tokat01:05:57
(insana) El içi ile vuruş
enikonu01:05:38
İyiden iyiye, iyice
murt01:05:30
Mersin ağacı
kafein01:05:06
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
yakmaç01:04:54
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
eleji01:04:53
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
eskisi gibi01:04:48
önceden olduğu gibi
Yabani turp01:04:27
Yaban turbu, acırga
lepra01:04:25
Cüzam
Tutuklu01:04:14
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
tutucu01:04:09
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
Seyahat01:03:59
Gezi, yolculuk
sarı humma01:03:57
bk. sarı humma
el alışkanlığı01:03:42
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
mayasıl01:03:36
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
dil bilimci01:03:17
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
Eten01:02:44
Etene
iğne yapmak (veya vurmak)01:02:27
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
filinta01:01:57
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
dirayet01:01:56
Yetenek, beceriklilik, zekâ
şedaraban01:01:47
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
gürbüz01:01:33
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
u01:01:26
Uranyum"un kısaltması
s01:01:11
Kükürt"ün kısaltması
zahmetli01:00:41
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
ankiloz01:00:18
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
Engelli01:00:18
Engeli olan, mânialı
büyük mağaza01:00:12
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
diftong01:00:08
İkili ünlü
fekül01:00:07
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
elektron01:00:06
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
ispir00:59:54
At veya araba uşağı
ağırlanma00:59:38
Ağırlanmak işi
korsan00:59:27
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
madencilik00:58:53
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
FALYANOS00:58:48
Yunus balığının iri bir türü
mahremiyet00:58:25
Gizli olma durumu, gizlilik
aksiyom00:58:24
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
enek00:58:23
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
uyanıklık00:58:08
Uyanık olma durumu
ulussever00:58:04
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
mart00:57:13
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
Fonoloji00:57:08
Ses bilimi
çalma00:56:52
Çalmak işi
Yolculuk00:56:33
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
vasıflandırma00:56:33
Nitelendirme
cemaat00:56:08
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
manyetik00:56:03
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
stat00:56:02
bk. stadyum
töhmet00:55:58
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
müellefat00:55:48
Yazılı eserler
yangı00:55:44
İltihap
işçi sigortası00:54:33
bk. sosyal sigorta
husus00:54:27
Konu, madde
sensen00:54:27
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
zulmetme00:54:25
Zulmetmek işi veya durumu
gümüşlü00:54:24
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
kınama00:54:01
Kınamak işi, ayıplama, takbih
böbrek taşı00:53:56
Böbreklerde oluşan taş
delme00:53:54
Delmek işi
röle00:53:31
Değiştirgeç
trans00:53:25
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
LEKE00:53:20
Kirliliği gösteren iz
normalüstü00:53:20
Olağan dışı
fek00:53:14
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
çözüm yolu00:52:01
Bir güçlüğü giderme çaresi
sağlamak00:51:19
Elde etmek, sahip olmak
gaflet00:51:08
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
Nezif00:50:53
Kanama
makara00:50:34
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
evrim00:50:08
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
benzeşim00:49:55
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
ARKA00:49:55
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
serhat00:49:29
Sınır boyu
yelken balığı00:49:10
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
izole00:49:07
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
durağan00:48:30
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
akselerograf00:48:17
İvmeyazar
yardak00:47:49
(özellikle kötü işlerde) Yardım
derinleştirme00:47:14
Derinleştirmek durumu, tamik
aktinyum00:47:13
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
büyüleme00:47:12
Büyülemek işi
MARAZA00:47:10
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
afyon00:47:00
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
birleştirme00:46:15
Birleştirmek işi veya durumu
öğle00:46:09
Gün ortası
Harp00:46:05
Savaş
Hamile00:45:45
Gebe, yüklü, aylı
belginlik00:45:42
Belgin olma durumu, sarahat
yaradan00:44:43
Tanrı
doğalcılık00:43:56
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
senarist00:43:44
Senaryo yazarı, senaryocu
stok00:43:44
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
erkli00:43:39
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
asorti00:43:30
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
sedef otu00:43:15
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
fersizlik00:43:11
Fersiz olma durumu
kankan00:43:10
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
bezgin00:43:00
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
Stalagmit00:42:49
Dikit
gamze00:42:48
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
asilik00:42:36
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
fanfar00:42:35
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
emmeç00:42:33
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
edilgin00:42:29
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Şakuli00:42:19
Çekülle ilgili
penaltı noktası00:42:08
Penaltı atışının yapıldığı nokta
etek00:41:38
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
su sığırı00:41:32
Manda
açığa çıkarmak00:41:26
işinden çıkarmak
kapitülâsyon00:41:06
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
M00:41:05
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
fetiş00:40:30
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
zeravent00:40:12
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
türeme00:39:55
Türemek işi
MÜEYYİDE00:39:37
Yaptırım, yaptırma gücü
patavatsızca00:39:32
Patavatsız (bir biçimde)
boşamak00:39:32
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
hoş görmek (veya karşılamak)00:39:24
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
tura00:39:11
Tuğra
aspur00:39:07
Yalancı safran
Meles00:39:00
Beli çökük at
tropikal bitki00:38:59
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
yay gibi00:38:23
eğri
incik00:38:20
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü