KISIR

1.Sıfat(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
(toprak için) Ürün vermeyen
Cümle 1: Kısır toprak.
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
Cümle 1: Kısır çalışma. Kısır tartışma.
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)
2.İsimHaşlanmış bulgur, taze soğan, maydanoz ve baharatla yapılan bir tür yemek

Son Arananlar

KISIR16:30:57
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
liet16:30:55
Şarkı
sevici16:29:49
Eş cinsel kadın
nedamet16:29:39
Pişmanlık
kolay16:28:52
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
bağırsak askısı16:27:31
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
Becerikli16:26:52
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
vukuf16:23:34
Anlama, bilme, bilgi
kazara16:21:43
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
sembol16:21:28
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
tahripkâr16:20:55
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
geyik dikeni16:20:49
bk. akdiken
Fonetik16:20:34
Ses bilgisi
uhrevi16:20:05
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
kepazeLİK16:20:04
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
tarazlama16:19:53
Tarazlamak işi
Sübvansiyon16:19:04
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
kısmi16:18:31
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
palto16:17:54
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
sepi16:17:07
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
suare16:16:46
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
Popülarite16:15:17
Halk tarafından sevilme, tutulma
Yasak16:13:33
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
prematüre16:13:12
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
abadî16:11:06
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
film16:10:05
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
zinhar16:08:01
Sakın, asla, olmasın!
tansiyon16:07:23
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Asılmak16:06:59
Bir yere tutunup sarkmak
inileme16:06:21
İnilemek işi
şuur16:06:01
Bilinç
dağ aslanı16:05:53
Puma
tok16:04:48
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
KAZIMA RESİM16:03:52
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
civelek16:03:15
Canlı, neşeli ve sokulgan
hoyrat16:02:55
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
rutin16:02:34
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
benzeri16:02:24
Benzerlik gösteren, benzer
güvem eriği16:01:56
bk. akdiken
Gam16:01:51
Tasa, kaygı, üzüntü
tu16:01:22
"Yazıklar olsun" anlamında
yazıt bilimi16:00:53
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
dizgici16:00:26
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
Termometre15:58:51
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
benekli15:57:43
Ufak lekeleri bulunan
palanga15:56:21
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
kuralsız15:55:46
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
Hor15:54:35
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
muharrir15:53:46
Yazar
çukurluk15:53:23
Çukur olma durumu
yıpratmak15:52:25
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
geri zekâlı15:51:22
Zekâ düzeyi gelişmemiş
ses uyumu15:51:22
Ünlü ve ünsüz uyumu
gayz15:51:05
Öfke, hınç
dolaşma15:50:20
Dolaşmak işi
Sinolog15:49:11
Sinoloji bilgini
dağınık15:48:58
Geniş bir alana yayılmış olan
Eleştirmen15:48:55
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
rantabl15:48:20
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
damıtma15:47:57
Damıtmak işi, taktir
süregelen15:47:27
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
pastel15:46:24
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
kendinden geçmek15:45:24
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
Katkısız15:44:21
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
mikrop15:43:49
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
mükafat15:42:14
Ödül
belleme15:41:01
Bellemek işi
merhametsiz15:40:18
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
kışkırtmak15:37:58
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
dört bir taraf (veya yan)15:36:47
her yan, bütün çevre
labirent15:35:50
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
Tar15:34:46
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
SIR15:33:42
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
alakadar15:32:38
İlgili, ilgili bulunulan
tam15:31:34
Eksiksiz, kesintisiz
oyun yazarlığı15:29:50
Oyun yazma işi
döl eşi15:29:34
Etene, son, meşime
Soğurma15:28:51
Soğurmak işi, emme, massetme
hükümran15:28:40
Egemen
polis15:28:33
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
yedek lâstik15:28:25
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
muhacir15:28:14
Göçmen
Tanrı bilimi15:28:01
İlâhiyat, teoloji
mesabe15:27:56
Derece, değer, rütbe
inatlaşmak15:27:52
İnat etmek
hedef15:27:46
Nişan alınacak yer
İstanbul efendisi15:27:45
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
komşu15:27:43
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
şahika15:27:41
Doruk, zirve
intizam15:27:34
Düzenli, düzgün olma
anüs15:27:19
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
tutkun olmak15:27:16
âşık olmak, sevdalanmak
ücretsiz15:27:05
Bir karşılık ödemeden alınan
kesilme15:27:01
Kesilmek işi
etçiller15:26:57
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
Dilekçe15:26:53
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Tanrı kayrası15:26:50
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
bilgili15:26:46
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
tat15:26:41
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
nadaslı15:26:40
Nadasa bırakılmış
hint kirazı15:26:36
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
Yararlanma15:26:29
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
nazlılık15:26:14
Nazlı olma durumu
uşak15:26:07
Çocuk
ahretlik15:25:59
Besleme kız
temelsiz15:25:52
Temeli olmayan
cenkleşmek15:25:48
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
elektrik üreteci15:25:41
Jeneratör
öğrenim15:25:36
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
pekmez15:25:33
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
pekiyi15:25:30
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
herhangi bir15:25:26
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
makasçı15:25:19
Makas yapan veya satan kimse
kaya balığı15:25:15
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
son adam15:25:11
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
boğumlanma noktası15:24:48
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
eğreti15:24:30
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
ihtiyaç15:24:26
Gerekseme, gereksinme
agami15:24:15
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
KABARTMA15:24:11
Kabartmak işi
BOŞ15:24:07
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
firkat15:24:03
Ayrılış, ayrılık
mistisizm15:23:59
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
belleğini yitirmek15:23:56
bellek kaybına uğramak
ejder15:23:52
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
rücu15:23:52
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
rüya15:23:48
Düş
dalgalı15:23:44
Dalgası olan
mehaz15:23:33
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
Bilgin15:23:29
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim