KEVG��R

Son Arananlar

denklik07:28:32
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
İMGE07:28:31
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
hor07:28:30
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ebelik07:28:29
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
DİZEM07:28:28
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
demokrat07:28:27
Demokrasi yanlısı
fizik gücü07:28:26
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
Mimarlık07:28:26
Mimar olma durumu
sözsüz oyun07:28:24
bk. pantomim
külek07:28:23
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Temsil07:28:23
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
KOÇ07:28:21
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
LOKMA07:28:20
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
Yarım07:28:20
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
plasenta07:28:20
Etene, son, meşime
EL07:28:18
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
SEÇMECİ07:28:17
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
kümülüs07:28:15
Küme bulut
yekinmek07:28:14
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
ayaklık07:28:14
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
tartarik asit07:28:12
İzomerli kristal organik birleşik (C4H6O6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır
kartvizit07:28:11
Kart (II)
intak07:28:09
Konuşturma söyletme
istek uyandırmak07:28:07
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
baraka07:28:06
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
bıkmak07:28:05
Dayanamaz duruma gelmek
yaşıt07:28:03
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
ticaret gemisi07:28:03
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
gövem eriği07:28:03
bk. akdiken
Maharet07:28:00
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
yatı07:27:59
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
geçmiş zaman07:27:58
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Rahmetli07:27:57
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
nalân07:27:55
İnleyici, inleyen
KADİFE07:27:54
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
panter07:27:53
Pars
Sadrazamlık07:27:53
Sadrazam olma durumu
kelime oyunu07:27:51
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
portre07:27:51
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
İcra vekili07:27:50
Bakan
durukluk07:27:50
Duruk olma durumu
KARABASAN07:27:49
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
dik başlı07:27:49
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
ki07:27:48
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
Meşime07:27:47
Döl yatağı
antrenman07:27:45
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
KELEM07:27:41
Lâhana
setir07:27:39
Bir şeyi örtme, gizleme
Seyelan07:27:36
Akma, akıntı
galeta07:27:35
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
tedbir07:27:33
Önlem
yürekler acısı07:27:31
çok acıklı
muazzam07:27:30
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kıvılcım07:27:28
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
Kürek kemiği07:27:25
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
geyik dikeni07:27:22
bk. akdiken
süzgeç07:27:20
Sıvıları süzmeye yarayan araç
otoriter07:27:19
Yetkeli, otoriteli
üleş07:27:18
Pay
yararlı kılmak07:27:15
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
ihtişam07:27:12
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Sıfır07:27:11
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
ahretlik07:27:09
Besleme kız
gölge balığı07:27:08
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
misal07:27:04
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
soyut07:26:59
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
yengi07:26:56
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
seçilmiş07:26:55
Seçerek ayrılmış
baha07:26:54
Paha
Sancak07:26:52
Bayrak, liva
Canlılık07:26:46
Canlı olma durumu
maden gazı07:26:43
Madende oluşan gaz
savsaklama07:26:38
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
durgun07:26:32
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
söz gelişi07:26:26
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
simya07:26:24
Alşimi
payton07:26:20
Fayton
naif07:26:09
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
yonga07:26:08
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Buzul bilimi07:26:02
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
Bulgu07:25:55
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
KISIR07:25:50
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
tahtaboş07:25:48
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
Kolçak07:25:41
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
hesap uzmanı07:25:33
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
kurşun07:25:28
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
ön ad07:25:25
Kişilere verilen ilk ad
meşgul etmek07:25:23
vaktini almak
sos07:25:18
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
işlem07:25:18
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ditme07:25:17
Ditmek işi
arabozanlık07:25:17
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
semiz07:25:16
Şişman
müsait07:25:16
Uygun, elverişli
Huzur07:25:15
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
meç07:25:15
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
oyma baskı07:25:15
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
süje07:25:09
Konu
fototaksi07:25:08
bk. fototaktizm
kertik kertik07:25:08
Üzeri kertiklerle dolu
arazi07:24:59
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
kan bilimi07:24:58
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
fersah07:24:53
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
şaka07:24:49
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
vandalizm07:24:43
Vandal olma yanlısı, vandallık
idrak etmek07:24:40
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Muta07:24:39
Veri
maden suyu07:24:35
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
üzüm suyu07:24:28
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
her ihtimale karşı07:24:17
her türlü olasılığı düşünerek
sağmal07:24:08
Süt veren, sağılan, sağımlı
eşleksel07:24:07
Ekvatoral
acı badem07:24:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
umursamaz07:24:05
Umursamayan, aldırış etmeyen
aslan sütü07:24:05
Rakı
GÖZ PINARI07:24:05
Gözün burun tarafındaki ucu
kadın terzisi07:23:58
Kadın elbiseleri diken terzi
refakat07:23:53
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
garip07:23:52
Kimsesiz, zavallı
kargaşacı07:23:47
Kargaşa çıkaran (kimse)
İkiyüzlülük07:23:44
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Müşterek07:23:40
Ortak
nüfus bilimi07:23:33
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
apse07:23:29
İrin birikimi, çıban
kendi kendine07:23:28
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
Emanet07:23:26
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
Bolivyalı07:23:25
Bolivya halkından olan
Galibiyet07:23:24
Yenme, yengi
çakım07:23:23
Şimşek, çakın
şevket07:23:23
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet