KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

alan topu16:41:26
Tenis
maslak16:41:25
Sürekli su akan boru
aylandız16:41:10
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
yürekli16:41:10
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
ASTAT16:40:53
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
Sülale16:40:53
Soy; ev, aile
yanmak16:40:49
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
Sapınç16:40:44
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
Tabut16:40:40
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
İsteka16:40:38
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
eşelek16:40:24
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
linyit16:40:07
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
Mâşuk16:40:02
Sevilen, âşık olunan (erkek)
ticaret16:39:59
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
NEODİM16:39:55
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
sirayet16:39:31
(hastalık) Geçme, bulaşma
kütük16:39:31
Kalın ağaç gövdesi
Apar topar16:39:28
Telâş ve acele ile, yaka paça
Su katılmamış16:39:20
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
pazarlama16:39:07
Pazarlamak işi
himaye etmek16:39:03
korumak, kayırmak, gözetmek
nişanlamak16:38:58
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
nitelikli16:38:57
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
rituel16:38:57
Ayin
KONTROL16:38:57
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
söz vermek16:38:57
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
haksızlık etmek16:38:47
adalete aykırı davranmak, gadretmek
ortalamak16:38:43
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
uzağı görmek16:38:38
ileride ne olacağını kestirmek
Özdeş16:38:32
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
yararlı kılmak16:38:26
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
vidanjör16:38:25
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
Acep16:38:08
Acaba
yancı16:37:51
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
dolambaç16:37:47
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
Alan16:37:39
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
veçhe16:37:37
Yön
mutedil16:37:33
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
sahtekar16:37:21
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
fırtına kuşu16:37:03
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
şişe16:37:00
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
Tel16:36:43
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
ince16:36:35
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
onarma16:36:30
Onarmak işi
miktar16:36:30
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
katil16:36:25
İnsan öldüren kimse, cani
Akil16:36:12
Akıllı
dış işleri16:36:11
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
kırdırma16:36:06
Kırdırmak işi, ıskonta
oranlama16:36:00
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
Saç16:35:52
Baş derisini kaplayan kıllar
sümüksü16:35:47
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
fıçı16:35:47
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
seren16:35:39
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
korungalık16:35:36
Tirfil tarlası
komşu16:35:35
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
kıygınlık16:35:09
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
HAVAİ16:35:08
Hava ile ilgili, havada bulunan
tefrika16:35:05
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
akşam16:35:05
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
kısaltma16:34:48
Kısaltmak işi, taksir
UĞURSUZ16:34:44
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
yediveren16:34:34
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
Fauna16:34:30
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
cansız16:34:27
Canını yitirmiş, ölmüş
aldatmaca16:34:26
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
küme16:34:18
Tümsek biçimindeki yığın
sağgörülü16:34:05
Sağgörüsü olan, basiretli
metro16:33:50
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
vuku16:33:45
Olma, meydana gelme
taraf16:33:44
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
şişkin16:33:18
Şişmiş, şişirilmiş
Özellikle16:33:18
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
TEFTİŞ16:33:17
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
badik16:33:06
Ördek; palaz
Eklem16:33:05
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
kanata16:33:02
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
üzüm asması16:32:59
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
Gani16:32:58
Zengin, varlıklı
viyolonsel16:32:52
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
girişken16:32:51
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
bozmak16:32:45
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
kemiksiz16:32:42
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
toparlak16:32:32
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
Zalim16:32:29
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
Makale16:32:27
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz16:32:14
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
kizir16:32:13
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
Erendiz16:32:10
Jüpiter, Müşteri
nargile tütünü16:31:57
Tömbeki
geçimlik16:31:49
Yiyecek parası, nafaka
nervür16:31:29
Bir veya iki milimlik pli
NAKIS16:31:27
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
Çağ16:30:58
Zaman parçası, vakit
Aza16:30:53
Organlar, vücut parçaları
çapa16:30:38
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
HILTAR16:30:38
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
tül16:30:37
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
KOMOT16:30:30
Komodin
bozukluk16:30:29
Bozuk olma durumu
hafif16:30:28
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
Yasak16:30:22
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
albenisi olmak16:30:03
çekiciliği bulunmak
faydalanma16:29:55
Yararlanma
MAHLEP16:29:52
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
imtina etmek16:29:48
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
lobicilik16:29:42
Dalancılık
bilgiçlik16:29:16
Bilgiç olma durumu
sinir16:29:09
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
ARA16:29:09
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
alpaka16:29:04
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
öykü16:29:01
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
zeval16:29:00
Yok olma, yok edilme
besi16:28:56
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
lens16:28:56
Mercek
enir16:28:55
Bir tür yaban mersini
Yaratılış16:28:47
Yaratılmak işi veya biçimi
liberalizm16:28:39
Serbestlik
MALZEME16:28:37
Gereç, materyal
dren16:28:34
Hendek
ortak yönetim16:28:29
Koalisyon
kabullenmek16:28:18
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
metal yatak16:27:53
Özü, temeli metalden oluşan yatak
ağaç çileği16:27:53
Ahududu
MÜTEAMMİM16:27:45
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
Konukçu16:27:42
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
mahdut16:27:40
Çevrilmiş, sınırlanmış
elemge16:27:40
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
bütün bütün16:27:30
Büsbütün
dişli16:27:26
Dişleri olan