KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

imale etmek06:37:38
eğmek, çevirmek
sığınmacı06:35:00
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
tm06:34:59
Tulyum"un kısaltması
tapınmak06:32:14
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
örgensel06:31:37
Örgenle ilgili, organik, uzvî
hendek06:31:31
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
harir06:19:02
İpek
suskun06:17:26
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
övgü06:16:25
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
münkir06:15:44
İnkâr eden, kabul etmeyen
zatürree06:14:22
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
çatlak06:12:28
Çatlamış olan
muazzam06:12:07
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
Koşuk06:10:44
Nazım, manzume
gramofon06:09:30
Sesyazar, fonograf
keşif06:07:50
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
apalak06:06:04
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
Eskimoca06:01:38
Eskimo dili
bilmiş05:56:41
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
tesanüt05:55:21
Dayanışma, omuzdaşlık
geçim derdi05:53:55
Geçim sıkıntısı
renkten renge girmek05:51:53
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
şampiyon05:51:20
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
mahrukat05:48:14
Yakacak, yakıt
dikit05:45:42
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
kös05:43:42
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
tenkit etmek05:43:13
eleştirmek
deprem bilimi05:42:51
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
çok geçmeden05:42:33
kısa bir süre sonra
patent hakkı05:42:03
İmalât izni
sezyum05:40:02
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
dizgin05:38:45
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
paralık05:38:15
Herhangi bir para değerinde olan
hengâme05:37:18
Patırtı, gürültü, kavga
MUTASYON05:37:04
Değişinim
ceket05:35:16
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
tutturma05:35:15
Tutturmak işi
tedrisat05:33:02
Öğretim
birlik olmak05:32:26
bir işi yapmak için anlaşmak
öz saygı05:29:02
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
TEFTİŞ05:28:59
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
imal etmek05:28:56
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
Düzleme05:28:17
Düzlemek işi, tesviye
ırkçı05:27:06
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
gölge05:26:13
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
sahanlık05:25:08
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
şem05:24:36
Mum, balmumu
rekaket05:22:10
Kekemelik, pepemelik
öncü05:22:10
Önde gidip haber ulaştıran kimse
tezhip05:21:02
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
halef05:20:24
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
ladini05:19:24
Din dışı
yatkınlık05:19:15
Yatkın olma durumu
zamane05:18:42
Çağ, devir
halka05:18:39
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
dizayn05:17:25
Çizim
Sarhoş etmek05:16:40
(alkol veya keyif verici madde) sarhoş olmasına yol açmak
dinlemek05:13:12
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
yaylı05:12:42
Yayı olan
liyakat05:12:23
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
tesri05:10:27
Çabuklaştırma, hızlandırma
yalın durum05:09:58
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
hatim05:08:00
Sona erdirme, bitirme
Kobalt05:07:46
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
yenidünya05:07:41
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
derinleştirme05:07:06
Derinleştirmek durumu, tamik
tan yeli05:06:01
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
konkav05:04:01
İçbükey, obruk, mukaar
uyuşturma05:02:00
Uyuşturmak (I,II) işi
provizyon05:01:31
Bir çekin para olarak karşılığı
öğrenmek05:00:39
Yetenek, beceri kazanmak
külek05:00:31
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
portörlük05:00:03
Portör olma durumu
topluca04:59:11
Toplu olarak
tespit etmek04:58:56
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
atfetmek04:57:58
Yöneltmek, çevirmek
şamatacı04:56:24
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
enkaz04:52:13
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
tüketici04:52:00
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
ırmak04:52:00
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
özgecilik04:49:47
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
ulumak04:48:30
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
tersleme04:47:40
Terslemek işi
yancı04:46:49
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
yerici04:46:25
Yeren, yermek işini yapan
şema04:45:57
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
düzenleme04:44:25
Düzenlemek işi
ŞEAMET04:44:02
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
kara sevda04:43:12
Umutsuz ve güçlü aşk
takibat04:39:37
Kovuşturma
zeamet04:38:16
Tımar
kapsama04:37:55
Kapsamak işi
GÖZ PINARI04:37:50
Gözün burun tarafındaki ucu
şan04:37:07
Ün, san, şöhret
yetenekli04:36:32
Yeteneği olan, kabiliyetli
şule04:34:33
Alev, yalım
şip04:32:54
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
gaddarca04:31:26
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
kılıç oyunu04:31:12
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
ulviyet04:28:44
Yücelik
kutlu04:25:41
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
kaşkol04:24:44
Boyun atkısı
bahtiyarlık04:24:43
Bahtlı olma durumu, mutluluk
teskere04:19:58
Sedye
zararsız04:19:43
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
Çentik04:17:43
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
EMEKLİ04:17:22
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
şaki04:17:21
Haydut, eşkıya
yün04:17:09
Güzün kırkılan koyun tüyü
göçük04:16:44
Çökmüş, göçmüş (yer)
öğretim bilgisi04:16:08
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
hazır para04:14:20
Nakit, elde mevcut para, likit
mango04:14:20
Hint Kirazı
Seçmeci04:13:03
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
polis04:12:46
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
ÜS04:12:21
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
alakalı04:11:12
İlgili
tutkulu04:10:36
Tutkusu olan, ihtiraslı
arakıye04:10:15
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
kızlık zarı04:09:47
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
maddeci04:08:57
Materyalist
ceren04:06:57
Ceylan
fermejüp04:06:53
Çıtçıt
bulaşmak04:06:21
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
üstlük04:04:31
Üst olma durumu
mahruti04:04:10
Konik
yolsuz04:03:13
Yolu olmayan
sistem04:02:44
bk. Dizge
yılmaz04:01:57
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
İskoçyalı04:01:06
İskoç halkından olan kimse, İskoç