KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

Tosun05:07:32
Burulmuş erkek dana
meşkuk05:07:28
Şüphe uyandıran, şüpheli
terbiyum05:07:26
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
mutlaka05:07:22
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
gözü aç05:07:20
Doymak bilmeyen, aç gözlü
şiilik05:07:12
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
Enser05:07:08
Büyük çivi, ekser
ab05:06:53
Su
Cüppe05:06:49
bk. cübbe
yukarı05:06:46
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
reviş05:06:37
Gidiş, yürüyüş
mübalağa05:06:25
Abartma, abartı
Sürekli05:06:23
Kesintisiz olarak süren, devamlı
metafizik05:06:21
Doğa ötesi, fizik ötesi
tahril05:06:17
Çizgi
mukaddime05:06:08
Ön söz
metelik05:06:06
On para değerinde olan sikke
niyet etmek05:05:57
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
dayanaklı05:05:55
Dayanağı olan
veresiye05:05:45
Karşılığı sonra ödenmek üzere
tevatür05:05:33
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
ilahi05:05:27
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
şeker fasulyesi05:05:19
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
pasaj05:05:13
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
baharat05:05:11
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
yardım etmek (veya yapmak)05:05:07
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
kuruluşlar bütünü05:05:03
Kompleks
Günahlı05:05:03
Günahı olan
büyümek05:05:02
Yetişmek
motor05:05:01
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
lekelenmek05:05:00
Kötü tanınmak
kurtarma gemisi05:05:00
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
Alabaş05:04:55
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
Ayak takımı05:04:51
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
sözleşme yapmak05:04:49
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
kemik05:04:48
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
Pelür05:04:46
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
tükenmişlik05:04:43
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
zübde05:04:41
Özet, öz
itiyat etmek (veya edinmek)05:04:37
alışkanlık hâline getirmek
camadan05:04:32
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
tellak05:04:29
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
kıpti05:04:27
Mısır halkından olan kimse
alivre05:04:24
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
su bilimci05:04:22
Su bilimi uzmanı, hidrolog
bombeli05:04:18
Şişkinliği, kabarıklığı olan
mastar05:04:18
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
ivinti05:04:17
Çabukluk, hız, sür"at
tik05:04:11
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
örneklik05:04:10
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
hasat05:04:09
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
turna05:04:07
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
kolhoz05:04:06
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
ÜSKÜRE05:04:05
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
faydasız05:04:02
Yararsız
çenesi düşmek05:03:59
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
talan05:03:57
Yağma, çapul
vulva05:03:53
Ferç
gerili05:03:44
Gerilmiş olan
erkete05:03:44
Dikiz
Kargıma05:03:43
Kargımak işi, lânet
yoğunlaç05:03:42
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
medya05:03:42
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
pb05:03:32
Kurşun"un kısaltması
sofra05:03:32
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
üroloji05:03:28
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
birun05:03:27
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
kanadiyen05:03:21
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
kerpiç05:03:20
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
SOYGUNCULUK05:03:20
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
vareste05:03:12
Kurtulmuş
yezit05:03:11
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
yokçuluk05:03:10
Hiççilik, nihilizm
tarımcı05:03:10
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
DAM05:03:09
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
istihlak05:03:09
Tüketim
korumak05:03:06
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
kavuklu05:03:05
Kavuk giymiş
et obur05:03:04
Etle beslenen, etçil
Lüks05:03:03
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
çubuklu05:03:00
Çubuğu olan
Seçmeci05:02:59
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
oyum05:02:51
Oymak işi
davul05:02:50
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
revaçta olmak05:02:49
değerli, üstün veya geçerli olmak
bura05:02:49
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
akustik05:02:48
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
marangoz05:02:46
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
natıka05:02:46
Düşünüp söyleme yeteneği
miyaz05:02:45
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
yazmak05:02:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
Ayırım05:02:44
Ayırmak işi
ezici05:02:33
Ezmek işini yapan
onat05:02:32
Özenli, düzgün, uygun
ilahiyatçı05:02:31
Tanrı bilimci, teolog
tatlı su05:02:29
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
yaya05:02:29
Yürüyerek giden (kimse)
firar05:02:27
Kaçma, kurtulma
adlandırma05:02:25
Adlandırmak işi
müstesna05:02:25
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
basak05:02:24
Merdiven
travers05:02:23
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
tur05:02:22
Dolaşma
bibliyograf05:02:11
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
küre kuşağı05:02:09
bk. kuşak
arpacık05:02:08
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
tevil05:02:07
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
kemalist05:02:07
Atatürkçü
üniversite05:02:06
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
serseri05:02:05
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
perakende05:02:05
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
betisiz05:02:04
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
ley05:02:01
Rumen para birimi
ebat05:01:59
Boyutlar
tersi05:01:59
bk. Tirsi
ıstaka05:01:55
bk. isteka
Komedi05:01:52
Güldürü
aksan05:01:51
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
yer biçimleri05:01:50
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
AKSAK05:01:49
Aksayan, hafifçe topallayan
alıkonulma05:01:48
Alıkonulmak işi
Körfez05:01:46
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
kanton05:01:45
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
pekmez kaynatmak05:01:42
pekmez yapmak
yaftayı yapıştırmak05:01:40
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
utanmak05:01:38
Sıkılmak
Ho05:01:37
Holmiyum"un kısaltması
mermi05:01:34
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
İmla05:01:30
Yazım
mukayese05:01:28
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama