KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

Kınnap00:06:00
Sicim
selamlama00:05:56
Selâmlamak işi, selâm verme
Ruh bilimci00:05:35
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
çuvaldız00:04:42
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
fakirlik00:04:26
Yoksulluk
anacıl00:04:03
Anasına düşkün (çocuk)
yilbik00:02:55
bk. sara
çömlek00:02:12
Toprak tencere
melânkolik00:02:06
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
sözü geçmek00:00:51
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
iki yüzlü00:00:29
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
tamamlanmak00:00:14
Bitirilmek
kabare23:58:59
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
gece kuşu23:57:54
Gece gezmesini seven kimse
pençe23:57:01
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
ÇEHRE23:56:55
Yüz, sima
yatır23:56:15
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
merbut23:55:21
Bağlı, bağlanmış
NEHİR23:54:49
Irmak
SESLENME23:54:48
Seslenmek işi
İranlı23:53:55
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
istemek23:53:22
Görmek istediğini bildirmek
MENZİL23:53:17
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
Tel23:53:04
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
kalın bağırsak23:52:55
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
ilerleyiş23:52:51
İlerlemek işi veya biçimi
tl23:51:43
Talyum"un kısaltması
sazcı23:51:24
Saz çalan kimse
YABAN ARISI23:51:14
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
fihrist23:50:52
İçindekiler
insiyak23:50:32
İçgüdü, sevkıtabiî
sarmak23:49:53
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
nefer23:49:42
Derecesi olmayan asker, er
ZEVCE23:48:52
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
şeref23:48:40
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
vatan23:48:36
Yurt
bel ağrısı23:47:49
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
Düşkün23:47:46
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
GEÇERSİZ23:47:26
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
karışmak23:47:00
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
raşe23:47:00
Titreyiş, ürkme
kıskı23:45:05
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
vapur23:44:58
Su buharı gücüyle çalışan gemi
sekili23:44:02
Sekisi olan
geçmiş zaman23:43:35
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
gizil23:42:39
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
tortu23:42:28
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
aşağılama23:42:09
Aşağılamak işi
PAY23:42:03
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
muvasala23:41:44
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
zarar vermek23:41:23
kötülük etmek
münavebe23:41:11
Nöbetleşme, keşikleme
nazikçe23:40:52
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
güvem eriği23:40:47
bk. akdiken
Hicap23:40:30
Utanma, utanç, sıkılma
yaratık23:40:29
Canlı, mahlûk
hamal23:40:06
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
DAL23:39:42
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
kapçık meyve23:39:09
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
iflâh olmak23:39:03
onmak, düzelmek
SIRADAN23:38:45
Herhangi bir, bayağı, alelâde
hafıza kaybı23:38:26
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
feci23:38:06
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
uçak23:37:52
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
varyasyon23:37:20
Çeşitleme
sarısabır23:36:30
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
süzme23:36:29
Süzmek işi
tıklım tıklım23:36:19
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
GÖÇÜŞME23:35:39
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
yetim23:34:09
Babası ölmüş olan çocuk
nektar23:34:02
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
saka23:33:52
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
geleneksel23:33:23
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
dolma kalem23:33:22
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
kudret helvası23:33:11
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
yadsımak23:32:07
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
süt vermek23:31:43
emzirmek
kuramcı23:31:34
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
yeterlik23:31:29
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
sermaye23:31:28
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
lal23:31:12
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
NİKAH23:31:08
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
bızır23:30:04
Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, klitoris
bizar23:29:57
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
PREHİSTORYA23:29:47
Tarih öncesi
amiyane23:29:29
Kibarca olmayan, bayağı
paspal23:29:24
Çok kepekli un
ses bilgisi23:28:59
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
moren23:28:14
Buzul taş
sardalye23:28:12
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
baş sağlığı dilemek23:28:09
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
vesikalık23:27:55
Vesika için gerekli olan (şey)
aganta23:27:36
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
fiyakalı23:27:30
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
çiçek açmak (veya vermek)23:27:04
çiçeklenmek
evham23:25:24
Kuruntular, kuşkular, vehimler
mutlulandırma23:24:59
Mutlulandırmak işi
kasetçalar23:24:42
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
YÖNELTME23:24:41
Yöneltmek işi, tevcih
misal23:23:05
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
kasadar23:23:01
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
Verimsiz23:22:29
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
resim23:22:19
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
bakraç23:22:16
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
PEY AKÇESİ23:22:02
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
vakayiname23:20:21
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
ekseriyet23:19:45
Çoğunluk, çokluk
ruhsal23:19:01
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
sahibe23:18:55
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
pedal23:18:52
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
sebat23:18:48
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
Aya23:18:18
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
talih kuşu23:18:17
İyi talih
şarbon23:18:04
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
çisenti23:17:41
Toz gibi ince yağan (yağmur)
yer bilimi23:17:21
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
tulûat23:17:06
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
halk avcılığı23:17:04
Demagoji
Afiş23:16:11
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
belgeli23:15:05
Belgesi olan
naat23:14:58
Bir şeyin niteliklerini övme
kros23:13:18
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
uyuşuk23:13:06
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
Rastık23:13:04
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
tutmak23:13:02
Ele geçirmek, yakalamak
çengel takmak23:13:00
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
kabaca23:12:58
Kaba bir biçimde
gemi iskeleti23:12:40
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Düo23:12:33
bk. duo
sorgu yargıcı23:11:38
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik