KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

cenah11:23:31
Kuş kanadı
seleksiyon11:23:29
Seçme
bilimsel toplantı11:23:28
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
ülkü11:23:26
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
inan11:23:26
İnanmak işi
kığı11:23:25
Kığ
pamukçuk11:23:24
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
DURUM11:23:23
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
done11:23:22
bk. veri
nutku tutulmak11:23:20
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
hipoderm11:23:20
Alt deri
HEPATİT11:23:20
Sarılık
sayeban11:23:19
Gölgelik
eşmek11:23:19
Araştırmak, incelemek
alındı11:23:17
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
karbonlu11:23:16
Birleşiminde karbon bulunan
keyifsiz11:23:15
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
Maskarata11:23:14
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
veri işlem11:23:13
bk. bilgi işlem
yürüyen merdiven11:23:11
Basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdiven
KIraat etmek11:23:09
okumak
pedikür11:23:07
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
ifraz11:23:03
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
KABUL11:23:02
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
turunç11:22:59
Turunçgillerden, bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen kışın, yaprağını dökmeyen bir ağaç (Citrus aurantium amara)
çiçek11:22:59
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
baldız11:22:58
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
samaryum11:22:57
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
yemenici11:22:54
Yemeni yapan veya satan kimse
mızıkçı11:22:51
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
mihanikî11:22:48
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
keman11:22:47
Yay
Tanrısızlık11:22:46
Tanrısız olma durumu
uzunçalar11:22:45
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
gayya11:22:45
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
tasfiyehane11:22:44
Arıtım evi, rafineri
Utanma11:22:43
Utanmak durumu, teeddüp
vebal11:22:42
Günah
Yüzeysel11:22:41
Yüzey ile ilgili, sathî
şufa hakkı11:22:33
bk. ön alım hakkı
söğüş11:22:32
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
encümen11:22:29
Yarkurul, komisyon, komite
habersiz11:22:28
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
eylem11:22:26
Eylemek işi, fiil, aksiyon
er11:22:22
Erbiyum"un kısaltması
muvasalat11:22:22
Bir yere ulaşma, varma
Salahiyetli11:22:21
Yetkili
restoran11:22:18
Lokanta
oyun kağıdı11:22:16
İskambil kâğıdı
Hizmetli11:22:15
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Anıt11:22:13
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
net11:22:10
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
istihza etmek11:22:08
alay etmek, alaya almak
tatlı su Frengi11:22:06
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
ödünç alma11:22:05
ödünçleme
müdahale etmek11:22:03
karışmak, araya girmek, el atmak
murahhas11:22:00
Delege
eros11:21:59
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
toprak köleliği11:21:58
Toprağa bağlı kölelik düzeni
otalamak11:21:58
Otamak
Mıknatıs11:21:57
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
19 Mayıs11:21:55
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
cari11:21:53
Akan
Tecim11:21:52
Ticaret
Eti11:21:49
Hitit
hantal11:21:48
Kocaman, iri, kaba
dok11:21:48
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
amabile11:21:46
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
fanatizm11:21:45
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
GÖRÜNTÜ11:21:44
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
Yakışıklı11:21:43
(erkek için) Güzel, gösterişli
tasarı11:21:42
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
ACIMAK11:21:39
Acılı, ağrılı olmak
iktiran11:21:38
Yaklaşma
OZAN11:21:38
Halk şairi
ETME11:21:37
Etmek işi
yahudi11:21:32
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
PEY11:21:31
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
durum vaziyeti11:21:31
Görünüş
ziya11:21:29
Işık, aydınlık
mahlas11:21:28
Bir kimsenin ikinci adı
ökse11:21:27
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
azİMET11:21:26
Gidiş
Çakım11:21:26
Şimşek, çakın
Gösterişli11:21:26
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
taşralı11:21:22
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
Ahlaklı11:21:21
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
alabildiğine11:21:19
Sınırsız, uçsuz bucaksız
anıştırma11:21:18
Anıştırmak işi
buhur11:21:17
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
anayasa11:21:14
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
kiralama11:21:09
Kiralamak işi
kabullenmek11:21:04
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
yahudilik11:21:03
Yahudi olma durumu, Musevîlik
deneycilik11:20:58
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
ergene11:20:55
Maden yeri
alfabetik11:20:55
Alfabe sırasına göre dizilmiş
parasızlık11:20:52
Parasız olma durumu
kıtaat11:20:48
Kıtalar, ana karalar
hilesiz11:20:46
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
ego11:20:45
Ben
Saç örgüsü11:20:42
Nakış işlerinde bir tür motif adı
öbek öbek11:20:41
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
kesek11:20:40
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
mut11:20:39
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
CESET11:20:37
Ölü vücut, naaş
tolerans11:20:36
Hoşgörü, müsamaha
alışmak11:20:35
Yadırgamaz duruma gelmek
bant11:20:35
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
mütenevvi11:20:33
Türlü, çeşitli
müşavir11:20:32
Danışman
do11:20:30
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
RASYONEL11:20:29
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
İcap11:20:29
Gerek, gereklik, ister, lüzum
kıskanma11:20:24
Kıskanmak işi
hayırsız11:20:19
Yararı olmayan, hayrı olmayan
Ufki11:20:19
Yatay
yadigar11:20:15
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
İvedilikle11:20:14
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
ödün vermek11:20:13
ödünle uzlaşma sağlamak
Çoban11:20:11
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
cemaat11:20:11
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
karakteristik11:20:10
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
başkomutan11:20:08
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
Titreşim11:20:06
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
tebdil11:20:04
Değiştirme
İFFETLİ11:20:04
İffettini koruyan, sili, afif
çöplenme11:20:03
Çöplenmek işi
ARI11:20:01
Temiz, münezzeh
apış11:20:00
Butların iç tarafı, iki bacak arası