KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

KASIMPATI15:10:08
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
naif15:10:00
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
bağıl15:09:53
Görece, izafî
aşama15:09:46
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
Kaynama15:09:30
Kaynamak işi
arıza yapmak15:09:21
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
aldatıcı15:09:19
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
eziyet çekmek15:08:12
zahmet ve sıkıntıya uğramak
GİZLENMİŞ15:07:59
Saklanmış
şeytan taşlama15:07:48
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
BİLGİ15:07:46
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
artırma15:06:06
Artırmak işi
musibet15:05:44
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
akaçlama15:04:28
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
soy ağacı15:03:56
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
sömürge15:00:47
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
sömürme15:00:12
Sömürmek işi
İdare kandili14:59:46
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
sivilce14:59:28
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
RAKKAS14:59:22
Sarkaç, pandül
forvet14:58:38
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
farba14:58:15
Fırfır, farbala
özbekçe14:58:06
Özbek dili
en azından14:57:07
en azı ile, hiç olmazsa
ay balığı14:56:24
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
değişinim14:56:15
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Toz bulutu14:56:00
Havada oluşan yoğun toz
derleyip toplamak (veya toparlamak)14:55:47
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
fatih14:55:34
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
kürdi14:55:19
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
fakir14:54:45
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
izolasyon14:54:28
Yalıtım, tecrit
damıtıcı14:53:55
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
sezmek14:53:24
Anlamak, fark etmek
göz değmek14:53:20
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
abandırmak14:52:55
Bir hayvanı yere çöktürmek
kesene14:52:34
Sözleşme, yazılı anlaşma
uyuşmazlık14:52:26
Uyuşmama durumu
ayşekadın14:52:24
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
yalama14:52:21
Yalamak işi
keskin14:52:19
Çok kesici, iyi kesen
Belirlemek14:52:08
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
kesmik14:52:06
Kesilmiş sütün koyu bölümü
sahneye koymak14:52:01
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
ilânihaye14:51:56
Sonsuza kadar
arpa14:51:54
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
öz denetim14:51:54
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
zılgıt14:51:54
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
hakimlik14:51:52
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
tar14:51:49
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
samankapan14:51:37
Kehribar
belirme14:51:35
Belirmek işi, tebellür etme
taş basmacı14:51:25
Taş basması ile uğraşan kimse
element14:51:18
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
TEHİR14:51:16
Sonraya bırakma, erteleme
Sapkınlık14:51:09
Sapkın olma durumu
gök adası14:50:51
bk. gök ada
Tasvir14:50:48
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
söylev14:50:48
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
kandil yağı14:50:44
Kötü cins zeytinyağı
tatbiki14:50:39
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
fotoğraf makinesi14:50:36
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
kat yuvarı14:50:34
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
din adamı14:50:25
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
ölü yıkama14:50:20
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
GÖZENEK14:50:17
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
mikser14:50:13
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
pusu14:50:10
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
Tekinsiz14:50:03
Tekin olmayan, uğursuz
vukuf14:49:34
Anlama, bilme, bilgi
şoset14:49:33
Kısa çorap
şerefli14:49:29
Onurlu
şeref14:49:27
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
şef14:49:19
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şe14:49:15
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
ŞEKİLSİZ14:49:07
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
İkincil14:49:05
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
YARAR14:49:05
Yarayan, elverişli, uygun
ön ek14:48:57
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
ön alım14:48:55
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa
çökme14:48:49
Çökmek işi, inhitat
çekelez14:48:45
Sincap
YATAK14:48:45
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
çehre14:48:43
Yüz, sima
ÖRGÜTLENME14:48:39
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
ÖRGÜT14:48:37
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
ÖNEMSİZ14:48:33
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
şamdan14:48:14
Üzerine mum yerleştirilen destek
radyatör14:48:07
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
poliçe14:48:05
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
piç kurusu14:48:01
Soysuz ve yaramaz çocuk
sergi evi14:47:55
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
mareşal14:47:23
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
çevirgeç14:45:12
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
elezerlik14:44:48
Sadizm
iklimleme cihazı14:44:23
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
esirgeme14:43:12
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Temel önerme14:42:31
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
gece bekçisi14:42:10
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
burçlar kuşağı14:41:42
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
tanıklık14:40:51
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
kucaklamak14:40:27
Kucağına almak, kucağında taşımak
konvertisör14:40:02
Değiştirgeç
cenah14:39:59
Kuş kanadı
yalanma14:39:37
Yalanmak işi
serüvenci14:39:16
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
yalamak14:38:13
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
kayınço14:37:40
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
dostluk14:37:40
Dost olma durumu; dostça davranış
Mahluk14:36:48
Yaratık, yaratılmış
Teçhizat14:34:53
Donatmaya yarar şeyler, donatı
damar tıkanıklığı14:34:45
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
dudak boyası14:34:15
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
din dışı14:33:25
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
yansızlık14:32:59
Yansız olma durumu, tarafsızlık
reorganizasyon14:32:09
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
Uruk14:31:17
Soy, sülâle
yürüklük14:31:09
Yürük olma durumu
KARGAŞA14:30:41
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
mesafe14:30:33
Ara, uzaklık
Urba14:30:22
Giysi
sütü bozuk14:30:15
Kötü soydan gelen (kimse)
hakikat14:29:46
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
Apar topar14:29:18
Telâş ve acele ile, yaka paça
yün14:28:50
Güzün kırkılan koyun tüyü
jeloz14:28:14
bk. Agaragar
öncecilik14:27:17
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
parçalamak14:26:52
Birliği bozmak amacıyla bölmek
yeni dünya14:26:08
Amerika ana karası
kımıldama14:25:47
Kımıldamak, kımıldanmak işi