KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

lif20:08:02
Çok ince ve uzun parça
DİASPORA20:07:54
Kopuntu
çatlak20:07:09
Çatlamış olan
vahşi20:07:09
Yabanî
üzerine20:06:51
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
sahibe20:06:16
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
nova20:06:15
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
ikircikli20:05:59
İşkilli
gözlükçülük20:05:58
Gözlük satma işi
taş balığı20:05:58
İşkine balığına verilen bir ad
gezinti yeri20:05:53
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
yalvar yakar olmak20:04:51
çok yalvarmak
iflâh olmak20:03:51
onmak, düzelmek
Dadacı20:03:16
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
Uzlaştırıcı20:02:25
Uzlaşmayı sağlayan
toplanma20:01:11
Toplanmak işi
yakın20:00:55
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
Uca20:00:20
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
baharatçı20:00:19
Baharat satan kimse
YANLI20:00:18
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
protesto19:59:47
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
yüzgeç19:59:40
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
GAYE19:59:34
Amaç, hedef
DÜRÜSTLÜK19:59:24
Doğruluk
sapkınlık19:59:21
Sapkın olma durumu
bulamaç19:59:18
Sulu, cıvık hamur
ruz19:59:17
Gün
iç bükün19:58:55
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
kerkenez19:58:39
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
diktacılık19:58:13
Dikta yanlısı olma durumu
körpelik19:57:53
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Madagaskarlı19:57:53
Madagaskar halkından olan
dahilik19:57:51
Dâhi olma durumu, deha
vuruşma19:57:13
Vuruşmak işi
gölge19:56:32
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
natamam19:55:31
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
Metal bilimi19:55:26
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
pes19:55:11
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
akıl hastası19:54:08
Ruh hastası, deli
Japon bezi19:52:59
Japonya"da üretilen bir bez
iskambil kâğıdı gibi devrilmek19:52:58
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
cimrilik19:49:20
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
rabıta19:48:27
Bağlayan şey, bağ
nakışçı19:46:43
Nakış yapan kimse
lânetlenme19:45:33
Lânetlenmek işi
incir19:45:33
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
Sarhoş19:45:22
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
PIRNALLIK19:43:31
Pırnal çalılığı
patavatsızlık19:43:07
Patavatsızca davranış
mahzurlu19:43:07
Sakıncalı
Karafatma19:43:07
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
yığılı19:43:07
Yığılmış olan
çenesi düşük19:43:06
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
Çok19:43:05
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
Yabani19:42:29
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
el değmemiş19:41:56
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
satış19:41:55
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
demir pası19:41:32
Demirde oluşan pas
zahit19:41:32
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
perakende19:41:31
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
tepkime19:41:29
Tepkimek işi
dalgalı akım19:41:13
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
kıyaslama19:41:13
Kıyaslamak işi, mukayese
döşek19:41:11
Yatak
Sağır19:41:08
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
inan19:40:28
İnanmak işi
merkeziyetçilik19:40:19
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
Bomboş19:39:54
Büsbütün, tamamen boş
SİNAGOG19:39:51
Yahudi tapınağı, havra
gidiş geliş19:39:44
Trafik, seyrüsefer
demode19:39:35
Modası geçmiş olan
yani19:39:33
Sözün kısası, doğrusu
baskı19:38:12
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
akımtoplar19:38:00
Akü, akümülâtör
BİLGİN19:37:35
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
İşsiz güçsüz19:37:14
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
Yasak19:37:07
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
besin19:36:59
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
tavşan dudağı19:36:50
Doğuştan yarık dudak
hidrokarbon19:36:39
Karbon ve hidrojen birleşiği
markka19:36:36
Finlandiya para birimi, mark
yırtıcı19:36:34
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
erbiyum19:36:29
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
paratoner19:36:29
Yıldırımsavar, şimşeksavar
aldırmazlık19:36:28
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
acele19:36:01
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
GALAKSİ19:36:00
Gök adası
velinimet19:35:33
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
barınma19:35:31
Barınmak işi
DELGİ19:35:20
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
Çeşit19:34:34
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
kazıklı19:34:33
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
trake19:34:13
Soluk borusu
inceleme19:34:12
İncelemek işi, tetkik
Kırmızı19:34:11
Al, kızıl
deneyci19:33:59
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
Yemiş19:33:53
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
ilerleyiş19:33:44
İlerlemek işi veya biçimi
Memleket19:33:38
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
öyle19:33:12
Onun gibi olan, ona benzer
seher19:33:00
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
safra kesesi19:32:58
Öd kesesi
ters19:32:58
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
münkir19:32:58
İnkâr eden, kabul etmeyen
sonsuzlaşma19:32:44
Sonsuzlaşmak işi
aşiret19:32:43
Oymak
iğne deliği19:32:42
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
KÜÇÜK19:32:39
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
top sürme19:32:39
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
piknik alanı19:32:38
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
keşişhane19:32:21
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
mehter19:32:20
Mehterhane takımında görevli kimse
figüratif19:31:48
Figürlü, figürcü
direk19:31:48
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
devlet bankası19:31:00
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
Güneş19:30:59
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
grek19:30:42
Eski Yunanlı
DARBE19:30:33
Vuruş, çarpış
alıp vermek19:30:14
yürek çarpıntısı geçirmek
gün doğusu19:30:14
Doğu
kötek19:30:14
Baston, sopa
meczup19:30:09
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
yüzde19:29:40
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
merkeziyet19:29:17
Merkeziyetçilik
kul19:29:06
Tanrı"ya göre insan
bap19:29:01
Kapı
m19:28:59
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
yaratık19:28:57
Canlı, mahlûk
aşamalı19:28:55
Aşaması olan, kademeli
doğuştan19:28:20
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî