KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

KASIMPATI23:25:33
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
eziyet çekmek23:25:15
zahmet ve sıkıntıya uğramak
diskjokey23:21:34
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
sahne almak23:21:24
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
bir çırpıda23:21:12
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
cezve23:20:58
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
RAKKASE23:18:54
Raksı meslek edinmiş kadın
yalandan23:18:18
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
zorbalık23:17:43
Zorba olma durumu
ilişkin23:15:37
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
güney23:14:57
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
müstehase23:14:12
Fosil, taşıl
gücenme23:11:35
Gücenmek işi
yazışma23:09:41
Yazışmak işi
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)23:09:36
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
doğurgan23:07:25
Çok doğuran
ağırbaşlılık23:07:07
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
ortalamak23:05:21
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
dölüt23:04:40
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
görgü kuralları23:04:15
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
Cesaretli23:03:24
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
Enerji23:02:50
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
bağıntılılık23:01:38
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
gözlü22:59:01
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
sap22:58:15
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
kodes22:58:04
Tutuk evi, hapishane, karakol
masaj22:58:02
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
balaban22:57:16
İri, büyük
çelik çomak22:57:07
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
ışın bilimi22:56:51
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
süreyya22:56:46
Ülker
merdane22:56:04
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
çobanlama22:55:00
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
boz22:54:10
Açık toprak rengi
BIRAKMA22:52:33
Bırakmak işi
somurtkan22:52:15
Sürekli somurtan, asık suratlı
mekkareci22:51:26
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
umutsuz22:51:25
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
HİDDET22:50:09
Öfke, kızgınlık
Tereke22:49:49
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
yazanak22:48:55
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
baştan başa22:48:22
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
isyan etmek22:47:17
ayaklanmak
çepeçevre22:47:05
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
meslektaş22:47:04
Aynı meslekten olan
nedamet22:45:07
Pişmanlık
öneride bulunmak22:44:54
önermek, teklif etmek
ibra etmek22:44:32
aklamak
acuze22:44:13
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
say22:42:10
Çalışma, emek
etalon22:39:04
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
tanıtmalık22:37:49
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
dâhilî22:36:36
İçle ilgili
hicap22:36:05
Utanma, utanç, sıkılma
Hercai menekşe22:34:40
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
Olta22:34:19
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
adaptör22:32:18
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
sura22:31:01
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
ZENGİN22:29:38
Parası, malı çok olan, varlıklı
muhafız22:27:40
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
kullanılmış22:27:09
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
toz bulutu22:25:00
Havada oluşan yoğun toz
seslenme22:24:16
Seslenmek işi
papağanlar22:24:06
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
yutak22:22:19
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
ENAYİ22:21:51
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
VECİZ22:21:22
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
kılavuzluk22:18:35
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
devam22:17:47
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
kırma22:16:08
Kırmak işi
seyrekleşme22:12:36
Seyrekleşmek durumu
MORULA22:11:10
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
kalkan22:09:41
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
alış veriş22:08:56
Alım satım işi
SİNİR22:08:48
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
karık22:08:22
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
tuğgeneral22:07:29
Orduda en küçük rütbeli general, liva
uzunluk22:06:52
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
hasret çekmek22:05:46
özlem duymak
şeb22:05:10
bk. gece, ruz
kâse22:04:49
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
uzun22:04:22
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
Mersiye22:04:20
Ağıt
tas22:04:16
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
yaramaz22:04:12
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
rahne22:03:56
Gedik, yarık
BABACAN22:03:52
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
kök22:03:46
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
öğreti22:03:43
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
uygun22:03:24
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
nobelyum22:03:20
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
darbımesel22:03:08
Atasözü, atalar sözü
şebeke22:02:32
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
sümüksü zar22:02:22
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
MÜSAADE22:02:18
İzin, icazet, ruhsat
riya22:01:46
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
stand22:01:25
bk. stant
orta boy22:01:23
Orta büyüklükte olan
mermer22:01:20
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
İdil22:01:16
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Kazakça22:01:15
Kazak Türkçesi
merhum22:01:12
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
merkep22:01:09
Eşek
sabırlı22:01:06
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
lâhika22:01:04
Ek
dökme22:00:57
Dökmek işi
gizem22:00:55
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
döner22:00:53
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
eğitimci22:00:50
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
peltek22:00:47
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
lehçe22:00:44
Polonya dili
şer22:00:42
Kötülük, fenalık
şey22:00:39
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
şan22:00:36
Ün, san, şöhret
harekete geçmek22:00:30
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
omurga22:00:27
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Kıyye22:00:24
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
ürpermek22:00:21
Korkmak
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)22:00:18
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
olanaksız22:00:16
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
dolunay22:00:13
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
benzeri22:00:10
Benzerlik gösteren, benzer
razı22:00:07
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
çıkar yol22:00:07
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
derbeder22:00:05
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
tıpa22:00:05
Tapa
potansiyel22:00:00
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
KAKIM21:59:57
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
ağıtçı21:59:55
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
DENİZANASI21:59:52
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz