KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)23:25:16
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
raks23:25:09
Dans
sultan23:24:58
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
çapkın23:24:09
Geçici aşklar arkasında koşan
Müteveffa23:23:52
(insan için) Ölmüş, ölü
zilli23:23:48
Zili olan, üstünde zili bulunan
neşter23:23:46
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
zikir23:23:41
Anma, söyleme, sözünü etme
duayen23:23:15
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
festival23:23:12
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
lökosit23:23:01
Akyuvar
tarpan23:22:52
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
müştereken23:22:50
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
istifade23:22:42
Yararlanma, faydalanma
kizir23:22:26
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
klinik23:22:20
Hasta bakılan yer
anatomici23:22:17
Anatomi uzmanı
kinci23:22:15
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
fark23:22:07
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
fail23:22:05
Eden, yapan, işleyen
fabl23:22:02
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
feda23:21:56
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
feci23:21:50
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
ferz23:21:43
Satranç oyununda vezir
Gömme23:21:41
Gömmek işi
müfettiş23:21:41
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
dadacı23:21:33
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
anı23:21:31
Hatıra
özden23:21:22
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
korkulu23:21:14
Korku veren, korkutan
rahatlık23:20:58
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
yalıçapkını23:20:55
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
monoton23:20:49
Tekdüze, yeknesak
emrivaki23:20:44
Oldu bitti, olup bitti
aralık23:20:32
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
aramak23:20:27
Bir yöntem bulmaya çalışmak
sefalet çekmek23:20:25
yoksul ve perişan yaşamak
kaybetmek23:20:11
Yenik düşmek, yenilmek
ispati23:20:07
İskambil kâğıdında sinek
üşniye23:19:59
Su yosunları
sarık23:19:48
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
kriminoloji23:19:43
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
müsteşrik23:19:36
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
demagoji23:19:32
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
istihraç23:19:24
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
Deneysel23:19:23
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
hantal23:19:21
Kocaman, iri, kaba
tarator23:19:18
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
alkalik23:18:59
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
borazan23:18:52
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
gomalak23:18:44
Alkolde eriyen hayvanî reçine
Külliyen23:18:21
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
rical23:18:03
Erkekler
gizlemek23:17:25
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
bütünlemek23:16:38
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
tambur23:16:13
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
Dövme23:15:50
Dövmek işi
vajina23:15:48
bk. vagina
frikik23:15:41
Serbest vuruş
cirim23:15:39
Hacim, oylum
Bucak23:15:37
Kenar, köşe, yer
fermene23:15:35
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
meyyal23:15:24
Eğilimli, eğimli
Parlama23:15:23
Parlamak işi
belleten23:15:22
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
cenkleşmek23:15:09
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
kalinis23:14:57
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
iyelik23:14:55
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
metot23:14:52
Yöntem
kalibre23:14:50
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
mehaz23:14:36
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
istikraz23:14:17
Ödünç alma, borçlanma
fizik23:14:08
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
arzuhâlci23:13:57
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
Yazma23:13:55
Yazmak işi, tahrir
florya23:13:47
bk. flurya
yaşlanma23:13:44
Yaşlanmak işi
sarnıç23:13:43
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
tenakus23:13:25
Azalma, eksilme
sahanlık23:13:02
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
uzlet23:12:49
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
tamamlanmak23:12:28
Bitirilmek
aktariye23:11:27
Aktarın sattığı şeyler
kirpi23:10:38
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
Step23:10:25
Bozkır
Söz dağarcığı23:09:53
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
afgan23:09:30
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
hasetçi23:09:29
Kıskanç, günücü
meşakkat23:09:26
Güçlük, sıkıntı, zorluk
yaralanmak23:09:09
Gücenmek, incinmek, kırılmak
ikebana23:08:50
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
şifahî23:08:49
Ağızdan, sözlü
böcek23:08:47
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
kavurma23:08:35
Kavurmak işi
oturma23:08:24
Oturmak işi
İFTİRA23:08:22
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
açık sözlü23:08:18
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
anüs23:07:57
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
sonsuzluk23:07:53
Sonsuz olma durumu
kesilme23:07:45
Kesilmek işi
etçiller23:07:40
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
ZONA23:07:37
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
firkat23:07:35
Ayrılış, ayrılık
dalgalı23:07:33
Dalgası olan
fevk23:07:10
Üst, yukarı
tırmık23:07:04
Tırnak beresi
dizayn23:06:51
Çizim
aşırılık23:06:48
Aşırı olma durumu
Komedi23:06:31
Güldürü
yalan dolan23:06:25
Gerçek olmayan birçok söz
basıcı23:06:23
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
mühendis23:05:57
Mühendislik mesleğinden olan kimse
şanslı23:05:20
Talihi olan, talihli
emsal23:05:20
Benzerler
bollaşma23:04:17
Bollaşmak işi veya durumu
sayaç23:03:47
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
aktarmak23:03:44
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
korunga23:03:42
Yabanî yonca, tirfil
gözü aç23:02:58
Doymak bilmeyen, aç gözlü
gezi23:02:45
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
karmak23:02:35
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
gaza23:02:27
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
dejenere23:02:18
Soysuz
gabi23:02:13
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
sınırlı ortaklık23:02:09
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
vacip23:02:03
Yapılması gerekli olan
varma23:01:43
Varmak işi
varil23:01:38
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
geceleme23:01:36
Gecelemek işi
vapur23:01:34
Su buharı gücüyle çalışan gemi