KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

tarih21:03:00
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
şalak21:02:51
Büyümemiş karpuz
kira21:02:50
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
rıza21:02:34
Razı olma, isteme, istek
karaşın21:02:26
Esmer, sarışın karşımı
Tereyağı21:02:23
Sütten çıkarılan taze yağ
cühela21:02:09
Bilgisizler, cahiller
dokunuş21:02:04
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
varidat21:01:44
Akla gelen, içe doğan düşünce
nervür21:01:33
Bir veya iki milimlik pli
yaratılış21:01:16
Yaratılmak işi veya biçimi
NİNE21:01:11
Torunu olan kadın, büyük anne
işkil21:00:52
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
zeytin21:00:39
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
davet etmek21:00:21
çağırmak
lutr21:00:20
Su samuru
anevrizma21:00:17
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
İSPİT21:00:13
Jant
incir kuşu21:00:01
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
dikim evi20:59:59
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
sirke20:59:42
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
kalıplaşmış20:59:37
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
brıçka20:59:27
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
artımlı20:59:18
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
yoksunluk20:59:14
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
nefesli çalgı20:59:03
bk. üflemeli çalgı
Metafor20:58:40
İstiare, ödünçleme
sömürmek20:58:30
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
yeniçerilik20:58:20
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
önlem20:58:14
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
ÇELİŞİK20:58:05
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
öncel20:58:00
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
öneri20:57:55
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
taşak20:57:45
Er bezi, erkeklik bezi, haya
emirber20:57:41
Emir eri
çayır kuşu20:57:40
Tarla kuşu
palandöken20:57:26
Taşlık yokuş
yükselteç20:57:16
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
viyak20:56:57
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
kırıp dökmek20:56:52
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
Zorunlu20:56:52
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
mağlûp etmek20:56:42
yenmek
ÇİZELGE20:56:37
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
sabır20:56:34
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
ag20:56:31
Gümüş"ün kısaltması
sermayeci20:56:28
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
Zımbırtı20:56:20
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
söyleyiş20:56:17
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
Yufka20:56:14
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
kırtasiyeci20:56:11
Kırtasiye satan kimse
alabanda ateş20:56:09
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
soru eki20:56:05
Soru kavramı veren mi eki
sığır20:56:01
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
yelalim20:55:53
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
dragon20:55:48
Ejderha
tutumlu20:55:36
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
lata20:55:34
Dar ve kalınca tahta
patavatsızca20:55:30
Patavatsız (bir biçimde)
lame20:55:29
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
polemikçi20:55:26
Polemik yapan kimse
laza20:55:24
Bal koymaya yarayan küçük tekne
lala20:55:19
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
laka20:55:14
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
kasiyer20:54:52
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
kuaför20:54:50
Kadın berberi
lime20:54:34
Parça
konuşmacı20:54:29
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
çözülme20:54:15
Çözülmek işi
gülümseme20:54:11
Hafifçe gülme, tebessüm
amansız20:54:10
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
yasa20:54:06
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
yardım20:54:06
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
akışkanlık20:54:01
Akışkan olma durumu
danışıklı20:54:00
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Yeni20:53:07
Kullanılmamış olan
vekillik20:53:02
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
Çingene20:53:00
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Terör20:52:57
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
mükrim20:52:47
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Yaya20:52:38
Yürüyerek giden (kimse)
numara20:52:37
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
güven mektubu20:52:33
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
davul20:52:24
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
asliye20:52:21
Temel, esas
şahadetname20:52:20
Diploma, sertifika, bröve
HEVESLİ20:51:55
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
sahabe20:51:45
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
Özdek20:51:43
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
dökümcülük20:51:43
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
uyurgezerlik20:51:40
Uyurgezer olma durumu
kılık kıyafet20:51:38
Üst baş ve dış görünüş
kıt20:51:38
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
kargı20:51:34
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
hicret20:51:24
Göç
sahibe20:51:19
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
Billursu20:51:14
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
bel kemiği20:51:07
Omurga
jimnastik20:51:05
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
filinta20:50:35
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
prova20:50:28
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
kullanmak20:50:20
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
habbe20:50:19
Tahıl tanesi, evin
Baklava20:50:10
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
kirtil20:50:09
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
rahatına bakmak20:50:01
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
ant içmek (veya etmek)20:49:56
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
yıkanma20:49:30
Yıkanmak işi
su yosunu20:49:15
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
çaydanlık20:49:14
İçinde çay pişirilen kap
b20:49:00
Bor"un kısaltması
hüner20:48:50
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
cevaz20:48:48
İzin, müsaade
Tanrılık20:48:40
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
ereksel20:48:26
Erek niteliğinde olan
batış20:48:21
Batmak işi veya biçimi
Duş20:48:19
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
yemin etmek20:48:05
ant içmek
Fonetik20:48:04
Ses bilgisi
örtmek20:47:38
Kapamak
namus20:47:26
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
Cihat20:47:14
Din uğruna yapılan savaş
seremoni20:47:09
Tören
sefarethane20:47:08
Elçilik
vesveseli20:47:08
İşkilli, şüpheci
kemane20:47:00
Keman ve kemençe yayı
arkadaşlık20:47:00
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
yak20:46:59
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
DOKUNUM20:46:56
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
oy çokluğu20:46:30
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
tahin rengi20:46:26
Kirli, koyu sarı renk, tahinî