KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

KASIMPATI02:51:29
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
lakerda02:50:56
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
Al02:50:55
Alüminyum"un kısaltması
liet02:49:30
Şarkı
YAPIM02:48:09
Yapmak işi, inşa, imal
fersah02:47:49
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
yek02:47:49
Bir, tek
aşı02:46:58
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
Gerçek02:46:44
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
kolluk02:46:04
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
vaat02:45:06
Bir işi yerine getirmek için verilen söz
YALITKAN02:43:42
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
rafadan02:43:41
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
müzayaka02:43:40
Sıkıntı, darlık, parasızlık
istenç02:43:39
İrade, istek
bahsetme02:43:38
Bahsetmek işi
H02:43:37
Hidrojen"in kısaltması
İPOTEK02:43:36
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
eyyam02:43:35
Günler
çıldırma02:43:34
Çıldırmak işi
mintan02:43:32
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
eşkin02:43:15
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
Kavmiyat02:42:56
Etnografya
saika02:42:50
Yıldırım
gazino02:41:52
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
tasfiye02:41:44
Arıtma, ayıklama, temizleme
yaradan02:40:59
Tanrı
nesnelcilik02:40:46
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
görme02:40:44
Görmek işi, rüyet
teselli bulmak02:40:05
avunmak
koltuk02:38:58
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
saldırma02:36:27
Saldırmak işi
üşenme02:35:47
Üşenmek işi
koyu02:35:06
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
DAİMİ02:33:41
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
Kesin02:33:18
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
yalvarma02:33:16
Yalvarmak işi
özengen02:32:45
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
ekti02:32:21
Her yiyeceği canı çeken
İNANÇ02:31:32
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
KADIN02:31:21
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
İltisaki02:31:09
İltisak olma durumu
Şapşal02:30:14
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ummak02:30:09
Sanmak, tahmin etmek
baharat02:30:05
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
ihtiyaç02:30:01
Gerekseme, gereksinme
bilgin02:29:59
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
manzum02:29:57
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
Kişi02:29:56
İnsan, kimse, şahıs
topallama02:29:54
Topallamak işi
prezantasyon02:29:47
Tanıtma, takdim etme
uza devim02:29:18
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
Bi02:28:57
Bizmut"un kısaltması
Maharet02:27:56
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
siper02:27:24
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
kariyer02:27:02
Meslek, uzmanlık
zam02:26:05
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
HOŞUNA GİTMEK02:26:00
biri beğenmek
bulut02:25:45
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
sabık02:25:35
Geçen, önceki, eski
kılır02:25:31
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
OMUZLUK02:25:25
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
turizm02:24:59
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
galatıhis02:24:58
Duygu yanılması, yanılsama
Silindir02:24:57
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
izzetinefis02:24:56
Onur, öz saygı
taş levreği02:24:56
Gölge balığı
yarı yarıya02:24:55
Yarısı kadar
BAYINDIRLIK02:24:52
Bayındır olma durumu, ümran
abdülleziz02:24:51
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
döş02:24:50
Göğüs, bağır
satürn02:24:48
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
safsata02:24:47
Boş, temelsiz, asılsız söz
kovcu02:24:43
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
evrak02:24:42
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
jenerik02:24:34
bk. tanıtma yazısı
şat02:21:48
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
aşağılık02:21:28
Aşağı olma durumu, adilik
Yasak02:20:12
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
ÜZERLİK02:20:10
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
ele geçirmek02:19:18
yakalamak
nazar boncuğu02:19:17
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
civar02:19:17
Yöre, yakın yer, dolay
Kafa02:19:16
Baş (özellikle insan başı), ser
ÖNCESİZLİK02:19:11
Öncesi olma durumu, ezeliyet
cedre02:19:07
Guatr, guşa
YANKI BİLİMİ02:17:40
Akustik
üvey baba02:17:11
Öz olmayan baba, babalık
çay02:17:06
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
sepi02:15:32
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
masraf02:15:30
Harcanan para, gider
çivit02:13:44
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
ski02:13:29
Kayak
müşkül02:12:59
Güç, zor, çetin
akut02:12:07
İlerlemiş, şiddetli, acil (hastalık)
Yeteneksiz02:11:16
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
fiili02:10:04
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
Kala02:09:48
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
duymak02:08:52
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
İştiha02:08:08
İştah
incelik02:08:05
İnce olma durumu
DOLANIM02:06:51
Tedavül, sirkülâsyon
imik02:06:49
Boğaz, gırtlak
budist02:06:48
bk. Buddhist
keçisağan02:06:44
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
sığınmacı02:06:42
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
tekniker02:06:31
Teknikçi
apalak02:06:11
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
beri02:05:36
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
meşhur02:04:55
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
mürteci02:03:22
Yeni düzene karşı direnen gerici
yıkama02:03:14
Yıkamak işi
Sakınca02:03:04
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
borçlanma02:03:04
Borçlanmak işi, istikraz
avantür02:02:37
Serüven, macera
Uyutucu02:02:35
Uyku veren, uyku getirici
karı02:00:47
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
yaftalama02:00:00
Yaftalamak işi veya durumu
dalgalı akım01:58:10
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
Fiil01:58:02
İş, davranış
kılık kıyafet01:57:06
Üst baş ve dış görünüş
dolaşık01:56:11
(saç, ip vb. için) Karışık
sancaktar01:56:08
Sancağı taşıyan kimse
ala01:54:42
İyi, pek iyi
dejenere01:54:07
Soysuz
ŞAH01:54:05
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
hail01:53:40
Engel
komik01:53:05
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
askeri01:52:49
Askerlikle ilgili, askere özgü
ANAYASA01:52:01
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu