KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

koşum03:12:56
Araba hayvanının kayış takımı
elden03:12:51
Aracısız olarak, kendisi tarafından
şelale03:12:51
Büyük çağlayan, çavlan
raşe03:12:10
Titreyiş, ürkme
kavata03:12:09
Oyma ağaç kap
vuruşma03:12:07
Vuruşmak işi
kırba03:11:56
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
tamamlanmak03:11:27
Bitirilmek
TAVİZ03:11:24
Ödün, ödünleme
dide03:11:22
Göz
yetişmiş03:11:00
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
alayiş03:10:41
Gösteriş, göz kamaştırma
sesçil03:10:39
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
Karaim03:10:35
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
yamuk03:10:29
Bir yana doğru eğik olan
ölçüsüz03:10:06
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
yurtlanma03:10:03
Yurtlanmak işi, iskân
TUMBA03:09:12
Alt üst (etme, olma)
delme03:09:03
Delmek işi
masraf etmek03:08:51
para harcamak
kinli03:08:37
Öç almak isteyen, kin tutan
yelve03:08:17
Flurya
öncü03:08:05
Önde gidip haber ulaştıran kimse
HASILA03:07:27
Bir işten elde edilen sonuç
kamutay03:07:21
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
rejim03:07:16
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
yuma03:06:39
Yumak işi veya durumu
belirlenme03:06:24
Belirlenmek işi
randıman03:06:02
Verim
it03:05:23
Köpek
ipka03:04:30
Yerinde, önceki durumunda bırakma
öç almak (veya öcünü almak)03:04:12
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
afacan03:03:57
Zeki ve yaramaz (çocuk)
galsame03:03:53
Solungaç
Vurdumduymazlık03:03:37
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
limitet03:03:36
Sınırlandırılmış, sınırlı
ipotekli03:03:15
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
yoğunlaştırma03:02:34
Yoğunlaştırmak işi
kavrayış03:02:29
Kavrama, anlama, algılama yetisi
candan03:02:17
İçten, yürekten, gönülden, samimî
BÖN03:01:23
Budala, saf
fakirane03:00:57
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
aktör03:00:29
Erkek oyuncu
astsubay02:59:52
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
kalorimetre02:58:26
Isıölçer
SOYGUNCULUK02:58:25
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
kaleme almak02:57:47
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
kiraz02:57:40
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
üye olmak02:57:35
bir kuruluşa üye olarak girmek
marifet02:57:07
Ustalık, hüner, uzmanlık
tanzim02:57:06
Sıraya koyma, sıralama
kafile02:57:02
Birlikte yolculuk eden topluluk
tavla02:56:51
At ahırı
derme02:56:41
Dermek işi
kuluçka02:56:11
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
kakıma02:55:08
Kakımak işi
güler yüz02:55:05
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
koltukluk02:54:28
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
tetik02:54:17
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
ilhan02:53:59
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
nişan02:53:35
İşaret, iz, belirti, alâmet
köy02:53:30
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
Cihet02:53:26
Yön, yan, taraf
Eskişehir taşı02:53:22
Lüle taşı
batiskaf02:53:10
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
hipoderm02:51:55
Alt deri
karakavuk02:51:37
Hindiba
ciddiyetsiz02:51:25
Ciddiyeti olmayan, lâubali
spot02:51:16
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
temerrüt02:50:46
Dik kafalılık, kafa tutma
yer adı bilimi02:50:45
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
yumuşatmalık02:50:01
Amortisör
Neşter02:49:54
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
nihale02:49:43
Sofrada kullanılan sahan altlığı
habitat02:49:37
Yerleşme, oturma
kokar ağaç02:48:44
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
alt karşıt02:48:40
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
dahra02:48:35
bk. tahra
aşikâre02:48:29
Açıkça, belli ederek, saklamadan
orkinos02:48:22
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
var saymak02:48:03
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
efe02:47:55
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
atkı02:47:39
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
toynak02:47:02
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
ETME02:46:39
Etmek işi
işkal02:46:37
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
Zıt02:46:23
Karşıt anlamlı
tesirli02:46:19
Etkili
uygar02:45:24
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
muhtemel02:44:49
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
yahni02:44:43
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
sağgörülü02:44:39
Sağgörüsü olan, basiretli
akşam namazı02:44:39
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
aks02:44:04
Dingil
ışıldak02:43:35
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
ayet02:43:34
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
alaya almak02:43:34
alay etmek, eğlenmek
külliye02:43:28
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
dolaş02:43:05
bk. sarmaş dolaş
kasvet02:42:16
Sıkıntı, iç sıkıntısı
sergileme02:41:52
Sergilemek işi, teşhir
devlet02:41:51
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
teessür02:40:57
Üzülme, üzüntü
yorgunluk02:39:23
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
öğütleme02:39:08
Öğütlemek işi, nasihat
her daim02:38:48
Her zaman, daima
Atama02:38:28
Atamak işi, tayin
k, K02:38:28
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
yani02:38:27
Sözün kısası, doğrusu
imparatorluk02:37:50
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
sten02:37:34
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
tekke02:37:25
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
sulu02:37:16
Suyu olan, içinde su bulunan
nesim02:36:43
Hafif yel, esinti
akya balığı02:36:22
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
granit02:35:42
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
ilerlemek02:35:13
(vakit için) Geçmek
bitap02:35:02
Bitkin, yorgun
itmek02:34:48
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
oha02:34:42
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
bük02:34:42
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
mazi02:34:41
Geçmiş
mutabakat02:34:41
Uyuşma, anlaşma, itilâf
dallama02:34:38
Dallamak işi
vukuf02:34:29
Anlama, bilme, bilgi
MÜSTEVİ02:33:47
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
dejenere olmak02:33:37
soysuzlaşmak, yozlaşmak
taziye02:33:29
Baş sağlığı dileme
dokümanter02:32:43
Belgesel
topallama02:32:38
Topallamak işi