KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

kapuska14:22:35
Etli lâhana yemeği
Zurna14:22:27
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
Hediye14:22:12
Armağan
karar14:22:06
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
murabıt14:22:06
Savaşçı derviş
ak sülümen14:21:52
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
çıkar yol14:21:48
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
kara yosunu14:21:16
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
ya devlet başa ya kuzgun leşe14:21:13
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
Kepaze14:21:11
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
fanfar14:21:10
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
ister14:21:05
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
uçak14:21:05
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
lüfer14:21:04
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
anemi14:21:03
Kansızlık
Vesvese14:21:03
Şüphe, kuruntu, işkil
bedirik14:20:59
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
tanıma14:20:50
Tanımak işi
pulcu14:20:48
Pul satan kimse
enformasyon14:20:46
Danışma, tanıtma
elbette14:20:43
Elbet
müennes14:20:40
Dişil
Kobalt14:20:36
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
süspansiyon14:20:36
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
kesici14:20:31
Kesmek işini yapan, kesen
ağlatı14:19:56
Trajedi
insansı14:19:46
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
SENELİK14:19:27
Yıllık
artma14:19:22
Artmak işi
ehli14:18:46
Evcil
Metafor14:18:15
İstiare, ödünçleme
YIKILMA14:18:10
Yıkılmak işi
Yılgı14:18:09
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
irat14:17:52
Gelir
tüm14:17:49
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
sipariş etmek14:17:36
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
alamana14:17:35
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
mıknatıs14:17:30
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
döşeme14:17:28
Döşemek işi
mitoloji14:17:12
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
delgeç14:16:55
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
frak14:16:32
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
rüzgarlı14:16:32
Yel esen, yelin estiği, yelli
üzerine14:16:28
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
Tibet öküzü14:16:15
Yak, Tibet sığırı
ısıtma14:16:14
Isıtma işi, teshin
KABİLE14:15:48
Ebe
niteliksiz14:14:56
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
tezek14:14:50
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
ARNAVUT14:14:37
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
İFTİRA14:14:31
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
MONARŞİ14:14:27
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
tulanî14:14:24
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
gök ada14:14:23
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
dede14:14:22
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
danışma meclisi14:14:21
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
ulah14:14:20
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
üretim14:14:18
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
Kaçınma14:13:53
Kaçınmak işi
seretan14:13:33
Yengeç
palyatif14:13:22
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
ÖZEN14:13:17
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
Avunmak14:13:07
Oyalanmak; yetinmek
alacakarga14:12:51
Saksağan
aldırış14:12:39
Aldırmak işi veya biçimi
asma14:12:38
Asmak işi
varİs14:12:36
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
tatula14:12:27
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
AKİL14:12:25
Akıllı
sürgü14:12:21
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
mit14:12:19
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
geriş14:12:11
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
alışkı14:12:01
Yapılmaya alışılmış davranış
değer düşürümü14:11:40
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
yalan dolan14:11:34
Gerçek olmayan birçok söz
Ağrı14:11:32
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
uzun uzadıya14:11:32
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
kapuçin14:11:21
Lâtin çiçeği
Bahar14:11:02
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
yağmur14:11:01
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
yalancı14:11:00
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
kabartma14:11:00
Kabartmak işi
HİCAP14:10:59
Utanma, utanç, sıkılma
venüs14:10:58
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
TEŞRİ14:10:58
Yasama
GÖZETME14:10:55
Gözetmek işi
BÜYÜMEK14:10:54
Yetişmek
nutku tutulmak14:10:41
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
İSTERİ14:10:23
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
Mecal14:10:11
Güçlük, dinçlik, derman, takat
varyasyon14:09:31
Çeşitleme
sevme14:09:29
Sevmek işi
yağcı14:09:25
Yağ çıkaran veya satan kimse
far14:09:23
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
takat14:09:02
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
olta iğnesi14:09:02
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
sağlamlık14:09:02
Sağlam olma durumu
sert14:08:33
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
T14:08:28
Trityum"un kısaltması
yüzde14:08:27
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
lakerda14:07:41
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
tarafsız14:07:33
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
temadi14:07:07
Sürme, sürüp gitme, uzama
amenna14:06:57
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
mıcır14:06:43
bk. mucur
Edat14:06:43
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
öykünme14:06:42
Öykünmek işi, taklit
somutluk14:06:38
Somut olma durumu
buğra14:06:37
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
inançlı14:06:37
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
cesamet14:06:33
Büyüklük, irilik
geçimsizlik14:06:18
Geçimsiz olma durumu
meşgale14:06:12
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
müfteri14:06:12
Karacı, kara çalan, iftiracı
helal14:06:07
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
yürürlükten kalkmak14:06:05
uygulamadan kalkmak
kayın14:06:04
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
Yahudi14:05:58
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
şanslı14:05:48
Talihi olan, talihli
madensel14:05:40
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
Çekimci14:05:36
Yapımcı
Lonca14:05:14
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
YEMEK ODASI14:05:11
Yemek yenilen oda, salamanje
gale14:05:09
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
ZN14:05:04
Çinko"nun kısaltması
su sığırı14:05:02
Manda
padişahlık14:05:01
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
söz yitimi14:04:50
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
Hoşlanma14:04:19
Hoşlanmak işi
pey14:04:19
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası