KASIMPATI

1.İsimBirleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)

Son Arananlar

KASIMPATI13:06:28
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
yazma yitimi13:06:15
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
merdane13:06:10
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
gün ortası13:06:07
Öğle, öğle vakti
büyük baba13:06:03
Annenin veya babanın babası, dede
çocuk yuvası13:05:53
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
DİLSİZ13:05:50
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
mahiyet13:05:41
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
yılan13:05:35
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KALİTE13:05:29
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
yüzey13:05:26
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
paçavra hastalığı13:05:23
Grip, nezle, enflüenza
TAHLİL13:05:19
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
Nazik13:05:16
Başkalarına karşı saygılı davranan
yüzde13:05:13
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
yüzme13:05:09
Yüzmek (I, II) işi
sergi evi13:05:06
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Mukavemet13:05:03
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kanıtlama13:04:56
Kanıtlamak işi
GİRANBAHA13:04:50
Pahada ağır, değerli
Karaca13:04:46
Rengi karaya yakın olan, esmer
mareşal13:04:43
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
obruk13:04:40
İçbükey, mukaar, konkav
onma13:04:40
Onmak işi veya durumu
becerikli13:04:37
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
talaş13:04:31
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
aklan13:04:18
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
yumuşatmalık13:04:17
Amortisör
köstere13:04:02
Tahta rendesi
teessür13:03:59
Üzülme, üzüntü
Neşter13:03:53
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
armağan13:03:50
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
görmezden gelmek13:03:46
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
Kabul odası13:03:43
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
kambiyo13:03:40
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
Kısır13:03:39
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
randıman13:03:37
Verim
belirlenme13:03:33
Belirlenmek işi
belirlemek13:03:21
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
UYMA13:03:15
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
UYKU13:03:09
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
UZAM13:03:05
Algılanan nesnelerin temel niteliği
kahverengi13:02:56
Kavrulmuş kahvenin rengi
tam sayı13:02:52
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
Yitik13:02:42
Yitmiş olan, kayıp, zayi
kıtaat13:02:40
Kıtalar, ana karalar
Optimum13:02:38
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
kat yuvarı13:02:35
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Kestirme13:02:27
Kestirmek işi
GÖZENEK13:02:01
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
mikser13:01:49
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
Realizm13:01:42
Gerçekçilik
GERMANYUM13:01:40
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
puma13:01:34
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
pupa13:01:31
Geminin arkası, kıç
puan13:01:27
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
raşe13:01:21
Titreyiş, ürkme
pusu13:01:17
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
halk avcılığı13:01:14
Demagoji
AYAKTAŞ13:01:12
Arkadaş, yoldaş; hempa
karakteroloji13:01:10
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
puro13:01:09
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
miktar13:01:03
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
göndermek13:00:56
Yetki vererek gitmesini sağlamak
mikyas13:00:54
Ölçek, ölçü
ERİN13:00:47
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
spazm13:00:43
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
KORKMAK13:00:41
Kaygı duymak, endişe etmek
kılıç oyunu13:00:37
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
ara sıra13:00:31
Seyrek olarak, zaman zaman
koyu yeşil13:00:25
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
düşman13:00:21
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
ERİM13:00:18
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
LİRA13:00:11
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
muhayyer13:00:05
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
onay13:00:02
Uygun bulma, tasdik
DÖŞEMECİ12:59:56
Döşeme yapan (kimse)
İnsancıl12:59:47
İnsan seven
smaçör12:59:45
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
müstecir12:59:44
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
ezinç12:59:44
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
FAMİLYA12:59:34
Aile
buhran geçirmek12:59:22
bunalım geçirmek
ısı yayımı12:59:19
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
melankoli12:59:12
Kara sevda, malihulya
Ölmüş12:58:57
Ölen, ölü olan
ÜFUL12:58:50
(yıldız için) Batma
iri12:58:50
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
canan12:58:47
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
hiçbir12:58:43
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
kiloton12:58:39
Değeri bin ton olan kütle birimi
kırpık12:58:37
Kırpılmış olan
İçli dışlı12:58:34
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
lâkayt12:58:30
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
umde12:58:22
İlke, prensip
Kayak12:58:22
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
camIz12:58:18
Manda, su sığırı, kömüş
istizah12:58:12
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
VEFASIZ12:58:02
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
anıtkabir12:57:59
Atatürk"ün mezarı
incitme12:57:55
İncitmek işi
bankaya yatırmak12:57:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
süne12:57:48
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
KAZİYE12:57:47
Önerme
içerik12:57:45
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
halk12:57:44
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
karşılıklı yapraklar12:57:41
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
gümrahlık12:57:34
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
nizami12:57:27
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
tarikat12:57:24
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
bildirim12:57:21
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
bildirme12:57:17
Bildirmek işi, beyan
bildirge12:57:14
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
kan kaybetmek12:57:07
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
tayfa12:57:04
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
rota12:57:04
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
danışma meclisi12:57:01
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
roba12:56:57
Giysi, giyecek
yılgı12:56:54
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
ede12:56:48
Büyük erkek kardeş, ağabey
riya12:56:48
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
Tanı12:56:41
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
rint12:56:34
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
vasistas12:56:31
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
reel12:56:22
Gerçek
spor12:56:17
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
iskambil kâğıdı gibi devrilmek12:56:06
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
kumarhane12:56:02
Kumar oynanan yer
ZEHİRLENMEK12:55:56
Zararlı düşünceler edinmek
desimetre12:55:47
Bir metrenin onda biri, dm