KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

kaliko11:14:13
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
nöbet11:14:09
Sıra, keşik
Çelik11:14:07
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)11:14:00
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
haykırma11:13:55
Haykırmak işi
kriket11:13:51
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
Semptom11:13:51
Bulgu, araz
MÜHÜR11:13:50
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
yakışıksız11:13:50
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
hamile11:13:49
Gebe, yüklü, aylı
İki11:13:46
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
umumiyet11:13:43
Genellik
naziklik11:13:42
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
cinsel11:13:38
bk. cinsî
halojen11:13:38
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
pastoral11:13:36
Kır hayatını ve törelerini anlatan
ARGAÇLAMA11:13:33
Argaçlamak işi
iş bilimi11:13:33
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
bora11:13:33
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
HAMAM11:13:29
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
güm11:13:17
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
golf11:13:05
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
Gelecekçi11:13:02
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
tosun11:13:02
Burulmuş erkek dana
geciktirme11:12:59
Geciktirmek işi, tehir
Ağırca11:12:59
Oldukça ağır
Leş11:12:59
Kokmuş hayvan ölüsü
paylaşmak11:12:48
Katılmak
küre11:12:37
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
hayal gücü11:12:36
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Enerji11:12:34
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
muvaffakiyet11:12:32
Başarı
yaban armudu11:12:29
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
AHALİ11:12:28
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
tahayyül11:12:28
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Baştan çıkarmak11:12:20
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
faktör11:12:19
Etken, etmen
gerginlik11:12:15
Gergin olma durumu
fütürizm11:12:11
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
Senegalli11:12:05
Senegal halkından olan (kimse)
11:12:03
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
eseme11:12:02
bk. mantık
Vurgu11:12:02
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
hareket etmek11:11:53
yola gitmek, yola çıkmak
PADİŞAH11:11:52
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
kizir11:11:51
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
elektrik üreteci11:11:49
Jeneratör
elebaşı11:11:43
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
egoistlik11:11:31
Bencil olma durumu
ebegümeci11:11:23
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
afra tafra11:11:20
Çalım
ulum11:11:15
Bilimler, ilimler
modernleşme11:11:11
Çağcıllaşma
dığan11:11:10
Yağ tavası
tefekkür11:11:07
Düşünme, düşünüş
Durmadan11:11:07
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
düşürülme11:11:06
Düşürülmek işi veya durumu
tahsisat11:11:01
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
Yar11:11:00
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
düşürme11:10:56
Düşürmek işi
Tohum11:10:53
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
Birtakım11:10:49
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
düşmanca11:10:43
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
İyi niyet11:10:40
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
imtihan11:10:39
Sınav
düzenleme11:10:35
Düzenlemek işi
öbür11:10:34
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
kuz11:10:30
Gölgede kalan (yan)
don11:10:30
Giysi
dinç11:10:29
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
mani11:10:29
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
w11:10:29
Volfram"ın kısaltması
düzenek11:10:24
Mekanizma
gök gürültüsü11:10:20
Gök gürlemesi
elöpen11:10:20
Kertenkele
sefarethane11:10:20
Elçilik
rekabet11:10:12
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
Erişkin11:10:09
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
kinaye11:09:58
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
dümbelek11:09:57
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
alternatif11:09:55
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
büyük anne11:09:54
Annenin veya babanın annesi, nine
duruşma11:09:47
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
durağan11:09:41
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
Bağıl11:09:38
Görece, izafî
tüvana11:09:35
Kuvvetli, dinç, canlı
ulama11:09:34
Ulamak işi
elde11:09:34
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
HARİÇ11:09:34
Dış, dışarı
uçan top11:09:33
Voleybol
dumağı11:09:30
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
CİHANNÜMA11:09:29
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
nişane11:09:29
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
bel11:09:22
İşaret
dolaşım11:09:19
Dolaşmak işi
dindar11:09:18
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
kırlangıç balığı11:09:14
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
diğer11:09:11
Başka, özge, öteki, öbür
çelebi11:09:11
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
devletleştirme11:09:05
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
deniz kızı11:08:52
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
deniz ataşesi11:08:45
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
seyran11:08:45
Gezme, gezinme
Küp11:08:45
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
nakil etmek11:08:43
bk. nakletmek
delikanlı11:08:34
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
benzen11:08:33
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
özden11:08:30
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
dar11:08:29
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
danışma meclisi11:08:25
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
ilerleyiş11:08:24
İlerlemek işi veya biçimi
cezai11:08:20
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
Sorguç11:08:20
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
KERTE11:08:19
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
şeytan taşlama11:08:19
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
fay11:08:19
Kırık (III)
büyük atardamar11:08:16
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
danışma11:08:16
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
ünlü11:08:14
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
özsever11:08:11
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
özlü11:08:10
Özü olan, öz bölümü çokça olan
cılız11:08:03
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
RİZİKO11:08:01
Zarara uğrama tehlikesi
yelölçer11:08:00
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
Transformatör11:07:59
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
kula11:07:58
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
cürüm11:07:54
Suç
devlet bankası11:07:50
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
ön çalışma11:07:47
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
cümle11:07:40
Dizge, sistem