KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

fideizm18:38:53
İnancılık, imaniye
Flüt18:38:40
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
kir18:38:38
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
kabuğuna çekilmek18:38:34
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
nagehan18:38:28
Ansızın, birdenbire, ani olarak
Seyahat18:38:26
Gezi, yolculuk
nice18:38:22
Kaç, ne kadar
bilmezlik18:38:14
Bilmez olma durumu, cehalet
bin18:38:11
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
baz18:38:10
Temel, esas
enir18:38:03
Bir tür yaban mersini
falihayır18:37:59
İyiye yorulur olgu
vecize18:37:57
Özdeyiş
mahzurlu18:37:46
Sakıncalı
barata18:37:35
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
trigonometri18:37:19
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
belirsiz18:37:11
Belirli olmayan, gayrimuayyen
sikke18:37:03
Madenî para
Evrim18:36:47
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
ehlidil18:36:40
Gönül eri, kalender, rint
ıtriyat18:36:39
(sürünülecek) Güzel kokular
bitey18:36:37
Bitki örtüsü, flora
ekipman18:36:31
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
hakem18:36:25
Yargıcı
stenografi18:36:11
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
Yabansı18:36:05
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
taam18:35:30
Yemek, yiyecek
mantar18:35:19
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
otobüs18:35:19
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
septisizm18:35:12
Kuşkuculuk, şüphecilik
deflasyon18:35:00
Para darlığı, durgunluk
müdavim18:34:42
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
Kesedar18:34:40
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
zil18:34:38
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
adem18:34:32
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
vilâdî18:34:29
Doğuştan (olan)
kuyu18:34:27
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
daralma18:34:18
Daralmak işi
beyaz18:34:17
Ak, kara karşıtı
azma18:34:13
Azmak işi
Denet18:34:09
Denetlemek işi, teftiş
galsame18:34:07
Solungaç
muadele18:33:54
Eşitlik, beraberlik, denklik
alegorik18:33:47
Alegori ile ilgili
kıymık18:33:45
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
sahip olmak18:33:39
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
tokaç18:33:37
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
hikâyeci18:33:35
Hikâye yazan, öykücü
Japon sarmaşığı18:33:28
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
UZAKLIK18:33:12
Uzak olma durumu, ıraklık
kabul odası18:33:06
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
kesin bilgi18:33:02
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
KOCAMAN18:33:01
Çok iri, büyük, koca
ibare18:32:59
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kurmay18:32:54
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
lekelemek18:32:51
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
maslak18:32:44
Sürekli su akan boru
osuruk18:32:41
Yellenme
kerim18:32:41
Soylu, asil
ibret18:32:37
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
ekran18:32:35
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
koyu gri18:32:29
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
HAC18:32:15
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
eylem18:32:12
Eylemek işi, fiil, aksiyon
palet18:32:11
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
tirpitil18:32:08
bk. tirpidin
MARAZA18:32:03
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
yıl18:31:47
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
üniversite18:31:43
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
öyle18:31:31
Onun gibi olan, ona benzer
emirberlik18:31:26
Emirber olma durumu, emirberin işi
heykel18:31:24
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
Soysuzluk18:31:09
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
nefiy18:31:07
Sürme, sürgüne gönderme
sahlep18:30:57
Salep
SALDIRMA18:30:55
Saldırmak işi
rokoko18:30:50
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
pizzicato18:30:48
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
istifa18:30:41
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
aval18:30:35
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
Talep etmek18:30:33
istemek, istekte bulunmak
ladini18:30:31
Din dışı
GALAKSİ18:30:17
Gök adası
çopur18:30:11
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
Belli18:30:08
Beli olan
asit18:30:00
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
karıştırıcı18:29:59
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
fars18:29:53
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
eziyet vermek18:29:52
zahmet çektirmek
Beğenilmek18:29:45
Sevilmek, hoşa gitmek
kapı mandalı18:29:44
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
mali18:29:41
Mal ve para ile ilgili, parasal
lekelenmek18:29:36
Kötü tanınmak
tur atmak18:29:29
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
kucaklamak18:29:20
Kucağına almak, kucağında taşımak
devimsellik18:29:13
Devimsel olma durumu
teyze18:29:12
Annenin kız kardeşi
haber bülteni18:29:10
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
son adam18:28:59
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
muhteviyat18:28:52
İçindekiler
rakkas18:28:47
Sarkaç, pandül
seramik18:28:46
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
vatansız18:28:45
Vatanı olmayan
manto18:28:45
Kadın paltosu
dun18:28:37
Alçak, aşağı, aşağılık
kalsiyum fosfat18:28:34
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
taret18:28:32
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
KOLAYLIK18:28:29
Kolay olma durumu
havali18:28:19
Çevre, yöre, dolay
patent hakkı18:28:17
İmalât izni
MONOPOL18:28:16
Tekel
beynelmilelcilik18:28:10
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
hüsnüniyet18:27:59
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
KUTSAMA18:27:58
Kutsamak işi, takdis
meme18:27:56
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Toptancı18:27:52
Toptan satış yapan tüccar
SABAH18:27:51
Gündüzün, günün başlangıcı
kumandan18:27:50
Komutan
zerre18:27:43
Çok küçük parçacık
gümüş balığıgiller18:27:37
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
Mülahham18:27:29
Şişman
istila18:27:24
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
kara çalmak18:27:01
birine iftira etmek
muhit18:27:00
Çevre, yöre
Utmak18:26:56
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
tezkire18:26:55
bk. tezkere
aman18:26:54
Yardım istendiğini anlatır
moğol18:26:43
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
DÜZGÜ18:26:35
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
Ucuzluk18:25:58
Ucuz olma durumu