KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT10:44:05
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Opalin10:44:03
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
ALNAÇ10:43:59
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
kanun maddesi10:43:50
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
ana arı10:43:46
Arı beyi
KLÜZ10:43:41
Kısık
aterina10:43:37
Gümüş balığı
leğen10:43:28
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
kupür10:43:24
Kesik
Hastalık10:43:16
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
itiyat10:43:11
Alışkanlık, huy
taassup10:43:07
Bağnazlık
kontrol etmek10:43:05
denetlemek
Matematikçi10:43:02
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
seçilmiş10:42:50
Seçerek ayrılmış
kani10:42:45
Kanmış, inanmış
kail10:42:41
Söyleyen
kana10:42:33
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
kamu10:42:29
Hep, bütün
kala10:42:25
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
kaos10:42:20
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
kame10:42:16
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
kafi10:42:11
Yeterli, yetecek ölçüde olan
kart10:42:07
Gençliği ve körpeliği kalmamış
kare10:41:58
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
kavi10:41:54
Dayanıklı, güçlü, zorlu
muhtemel olmak10:41:45
umulmak, beklenmek
gezme10:41:38
Gezmek işi, seyran
Horlama10:41:38
Horlamak işi (I) (II)
Saplantı10:41:34
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
armatör10:41:29
Ticaret gemisi sahibi
aidat10:41:16
Ödenti
gebre10:41:08
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
kiloton10:41:03
Değeri bin ton olan kütle birimi
asık suratlı10:40:59
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
Titreşim10:40:54
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
elde etmek10:40:50
bir şeye sahip olmak
Etiyopyalı10:40:41
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
gedik10:40:36
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
muharrir10:40:33
Yazar
muharrer10:40:31
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
kaba saba10:40:28
Görgüsüz
eğreti almak10:40:27
ödünç almak
kerhane10:40:24
Genel ev
fırsat10:40:22
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
DEĞER10:40:21
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
voltamper10:40:19
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
derme çatma10:40:16
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
siftinlik10:40:15
Adî, bayağı, berbat
HARCIRAH10:40:11
Yolluk
Cambazlık10:40:09
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
tapınma10:40:08
Tapınmak işi
maskara10:40:05
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
DOKU10:40:04
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
NEŞİDE10:40:01
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
umursama10:39:54
Umursamak durumu
Anlayışlı10:39:53
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
İmitasyon10:39:48
Taklit, taklit etme
demir yolu10:39:47
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
brezil10:39:44
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
çatal ağız10:39:42
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
alkali10:39:38
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
gangliyon10:39:37
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
limaki10:39:34
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
emekli olmak10:39:32
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
sinameki10:39:29
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
Zinde10:39:25
Dinç, canlı, diri, sağlam
özek doku10:39:24
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
pejmürde10:39:22
Eski püskü, yırtık
ATAK10:39:21
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
küme bulut10:39:18
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
gözü görmemek10:39:15
görmez olmak
volkan10:39:12
Yanardağ
PEŞ10:39:09
Arka
Mısır10:39:06
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
palamar10:39:02
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
natürmort10:38:58
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
tezyin etmek10:38:55
bezemek, süslemek, donamak
mayınlanma10:38:54
Mayınlanmak işi
BESTE10:38:52
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
kurallı10:38:48
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
VERİM10:38:45
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
Eksin10:38:45
Anyon
liseli10:38:44
Lise öğrencisi
ayıraç10:38:42
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
GERGİN10:38:41
Gerilmiş durumda olan
utangaç10:38:39
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
lisans10:38:38
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
VESTİYER10:38:36
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
istek10:38:35
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
istif10:38:33
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
Meşin yuvarlak10:38:32
(futbolda) Top
istim10:38:29
İslim
adamotu10:38:26
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
cüzamlı10:38:21
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
ispir10:38:20
At veya araba uşağı
ricacı10:38:15
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
oryantalist10:38:14
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
HİSTERİ10:38:12
bk. isteri
GİZLİLİK10:38:11
Gizli olma durumu
kofa10:38:09
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
klas10:38:06
Sınıf
kont10:38:05
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
yağhane10:38:02
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
zorlukla10:38:01
Zor bir biçimde, güçlükle
kalsiyum oksit10:37:59
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
AYAK10:37:58
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
İri10:37:53
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
farazi10:37:52
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
deniz kızı10:37:50
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
şehvaniyet10:37:49
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
çalgIç10:37:47
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
kayık10:37:44
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
kayıp10:37:43
Yitme, yitim
kayıt10:37:41
Bir yere mal ederek deftere geçirme
nişan yüzüğü10:37:39
Nişan halkası
ŞİMDİ10:37:37
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
AD10:37:36
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
galibiyet10:37:34
Yenme, yengi
Katıksız10:37:33
Katığı olmayan
sevgi beslemek10:37:31
sevgi duymak, sevmek
Kumaş10:37:30
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
çökelti10:37:28
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
amerikalı10:37:24
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
rulman10:37:22
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
çökelek10:37:21
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
yıldırım10:37:19
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
aklamak10:37:18
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
duyarlı10:37:13
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
emaneten10:37:12
Emanet olarak