KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

Müteveffa19:35:36
(insan için) Ölmüş, ölü
yılışık19:35:06
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
sürüngen19:34:32
Sürüngenlerden olan (hayvan)
namazgah19:34:31
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
yılankavi19:33:55
Dolambaçlı, dolanarak giden
kıtaat19:33:32
Kıtalar, ana karalar
cumhur19:33:31
Halk
koz19:33:24
Ceviz
Şap19:33:19
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
sezgi19:32:58
Sezme yeteneği, feraset
Muço19:32:30
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
namert19:32:13
Korkak, alçak, mert olmayan
vandalizm19:32:12
Vandal olma yanlısı, vandallık
Hilal19:32:09
Ayça, yeni ay
alçaklık19:31:14
Alçak olma durumu
alçaklık19:31:14
Alçak olma durumu
kuyu19:31:04
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
beyaz cam19:30:36
Televizyon ekranı
YA19:30:33
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
kısıtlama19:30:14
Kısıtlamak işi, hacir
kozmos19:29:56
Evren
teğet19:29:14
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
çağrışım19:29:00
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
yaya yolu19:28:24
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
zor19:28:07
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
karnından konuşan19:27:58
bk. vantrilok
döngel19:27:57
Muşmula
yörük19:27:57
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
odunluk19:27:38
Odun konulan yer
ahize19:27:25
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
dang19:27:23
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
beyanat19:27:03
Demeç, bildiri
pat19:26:46
Yassı, basık
lokal19:26:42
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
tevsi19:25:43
Genişletme, yayma
samimiyet19:25:38
İçtenlik
Taşınabilir19:25:31
Taşınması mümkün olan
SON19:25:23
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
akustik19:25:17
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
köy ihtiyar heyeti19:24:39
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
karnivor19:24:34
Et obur, et yiyen canlı
teşrifat19:24:31
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
astronot19:24:16
Uzay adamı
Gerileme19:24:03
Gerilemek işi
halas19:23:33
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
kesinleştirme19:23:20
Kesinleştirmek işi
rekonstrüksiyon19:23:03
Yeniden kurma
bedava19:22:24
Karşılıksız, parasız, emeksiz
Neon19:22:22
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
sınırlı sorumluluk19:22:18
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
olupbitti19:22:05
Oldubitti, emrivaki
saykal19:21:36
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
RAYİHA19:21:12
Koku, güzel koku
gaddarca19:20:45
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
Kaz19:19:54
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
sahiplik19:19:16
Sahip olma durumu, iyelik
dolayı19:19:06
Dolay, çevre
şırınga19:19:01
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
tiz19:18:31
İnce, keskin (ses)
tahtelbahir19:18:07
Denizaltı
kenarlık19:18:05
Kenar bölümünü oluşturan şey
Düşünsel19:17:23
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
hünkar19:17:22
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
DALGI19:17:15
Gaflet, aymazlık
figür19:17:04
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
kaside19:15:52
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
kiniş19:15:38
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
akkirpani19:15:23
Ak, fakat kirli
Şair19:14:51
Şiir söyleyen veya yazan kimse
ülser19:14:39
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
kara sevda19:14:38
Umutsuz ve güçlü aşk
pürtüklü19:13:53
Pürtükleri olan
kayısı kurusu19:13:49
Kurutulmuş kayısı
gereklilik19:13:28
Gerekli olma durumu, lüzum
gizemcilik19:13:09
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
temin19:12:52
Korkusunu giderme, inanç verme
yakarma19:12:22
Yakarmak işi
ede19:12:01
Büyük erkek kardeş, ağabey
çabucacık19:12:01
Çabucak, sür"atle
serbest bırakmak19:11:42
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
Çulluk19:11:28
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
kalsiyum fosfat19:10:50
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
Kalp kası19:10:49
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
pırnal19:10:12
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
görmezden gelmek19:09:45
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
huysuzluk19:09:35
Huysuz olma durumu
Şiraze19:09:33
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
laçka19:09:32
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
yayla19:09:17
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
acımasızca19:09:07
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
bağdaşık19:09:01
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
akışkan19:08:55
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
esrik19:08:53
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
arabozanlık19:08:50
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
ılıkça19:08:47
Biraz ılık
Raspa19:08:20
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
matriarkal19:07:32
Anaerkil
torba19:06:39
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
şöhretli19:06:30
Ünü olan, ünlü, tanınmış
aktivite19:06:26
Etkinlik
Dik19:06:14
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
rejim19:05:55
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
korkulu19:04:55
Korku veren, korkutan
prezidyum19:04:28
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
apsis19:04:11
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
HASILA19:03:13
Bir işten elde edilen sonuç
otorite19:02:58
Yetke, sulta, velâyet
örtmek19:02:43
Kapamak
Israr19:02:41
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
Perdah19:02:41
Parlatma, parlaklık verme
MUM19:02:38
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
koleksiyonculuk19:02:37
Koleksiyoncunun yaptığı iş
mine19:02:36
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
erkli19:02:32
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
şatır19:02:30
Neşeli, keyifli, şen
tabak19:02:28
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
metin olmak19:02:28
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
alev almak19:02:09
tutuşmak, yanmaya başlamak
yürümek19:01:51
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
baha19:01:43
Paha
şe19:01:41
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
kişiye özel19:01:33
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
büyü19:01:19
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
haz19:01:16
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
onbaşı19:00:54
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
belginlik19:00:24
Belgin olma durumu, sarahat
ihale18:59:35
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
böyle18:59:15
Bunun gibi, buna benzer
İhtilal18:59:10
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
enteresan18:58:49
İlgi çekici, ilginç