KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

aktris23:44:04
Kadın oyuncu
zelve23:44:02
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
ravent23:43:50
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
Yengeç23:43:10
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
açıktan açığa23:43:03
Belirgin olarak, göz göre göre
haranı23:42:59
Büyük tencere
velespit23:42:57
Bisiklet
KORİNDON23:42:35
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
çirkef23:42:17
Pis ve bulanık su
APAÇIK23:42:01
Çok açık, çok belirgin
hünnapgiller23:41:54
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
ahir23:41:41
Son, sonraki, ahır
takınak23:41:30
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
Verimsiz23:41:16
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
esrarengiz23:41:03
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
bas23:40:58
En kalın erkek sesi
maval23:40:55
Yalan, uydurma söz
bilinen23:40:36
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
köreşe23:40:22
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
kıvançlı23:40:18
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
aba23:40:16
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
vurucu23:40:16
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
sinek23:40:05
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
teknisyen23:40:03
Teknikçi
huşu23:40:01
Alçak gönüllülük
kefenlik23:40:00
Kefen olarak kullanılmaya elverişli (bez)
Mümessil23:39:50
Temsilci
kazıklanma23:39:49
Kazıklanmak işi
itikal23:39:44
Aşınma, erozyon
kurçatovyum23:39:07
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
ricacı23:39:03
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
başlamak23:38:10
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
analoji23:38:03
Benzeşim, benzeşme
dun23:38:02
Alçak, aşağı, aşağılık
konvoy23:37:57
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
mezkur23:37:52
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
Kuvvetsiz23:37:50
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
şampiyona23:37:47
Şampiyonluk yarışması
DEVİNİM23:37:42
Devinmek işi, hareket
soya çekim23:37:39
Kalıtım, irsiyet, veraset
meşgale23:37:28
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
AÇIÖLÇER23:37:06
bk. iletki
ortaokul23:36:56
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
taahhütname23:36:55
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
yaşa23:36:47
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
ruf23:36:20
Çatı, dam
denemek23:36:13
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
mühlet23:36:11
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
tutarık23:36:01
bk. tutarak
para canlısı23:35:52
Paraya düşkün, para gözlü
tabaklık23:35:24
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
Saten23:35:21
Atlas
İta amiri23:34:50
Ödemeye yetkili kimse
eskime23:34:45
Eskimek işi
tapınma23:34:24
Tapınmak işi
cesurca23:34:15
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
Biçem23:34:04
Üslûp
işaret etmek23:33:44
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
dirice23:33:39
Biraz diri
tabela23:32:30
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
senir23:32:20
İki dağ arasındaki sırt
kimono23:32:18
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
bohem23:32:17
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
ibret23:32:11
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
çamuka23:32:06
Gümüş balığına benzer bir balık. Çamukanın büyüklerine tokmak baş denir (Atherina hepsetus)
bayındırlaştırma23:31:48
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
eşitlik23:31:39
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
değerbilir23:31:26
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
dönüştürücü23:30:45
Dönüştüren
ak kan yangısı23:30:26
Adenit
eline çabuk23:29:33
Çabuk iş gören
güzergah23:29:23
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
Çelişkili23:29:08
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
dide23:28:38
Göz
hububat23:28:33
Tahıl
belirtili23:28:28
Belirtisi olan
nakisa23:28:25
Eksiklik, kusur
hanende23:28:23
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
karine23:28:02
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
serdengeçti23:27:11
Fedaî
resimsi23:27:03
Resme özgü olan, resme benzeyen
Soysuz23:26:48
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
Tüketmek23:26:32
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
MÜJDE23:25:44
Sevindirici haber, muştu
tombak23:25:39
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
halis23:25:25
Katışık olmayan, katışıksız, saf
seyrekleştirme23:25:24
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
Gelgeç23:25:00
Yerli, temelli olmayan, geçici
mamelek23:24:58
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
solüsyon23:24:56
Çözelti
laza23:24:40
Bal koymaya yarayan küçük tekne
efe23:24:28
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
sanal23:24:27
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
abaküs23:24:26
Sayı boncuğu, çörkü
kavak23:24:25
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
de23:24:05
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
Uyarlayıcı23:23:23
Uyarlama işini yapan kimse
duyuru23:23:18
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
uğraş23:23:15
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
Uyumlu23:22:56
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Grek23:22:47
Eski Yunanlı
salisen23:22:21
Üçüncü olarak
haraza23:22:10
Kavga, gürültü, karışıklık
ağırşak23:21:51
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
sevinçli23:21:51
Sevinci olan ve sevinç veren
nazir23:21:34
Benzer, eş, örnek
alalama23:21:31
Alalamak işi, kamuflâj
Ödül23:21:31
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
infial23:21:22
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
bayağılık23:21:21
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
TAYA23:20:58
Dadı
alt karşıt23:20:57
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
OBJE23:20:56
Nesne
şiir defteri23:20:40
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
Bambaşka23:19:55
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
rakım23:19:02
Yükselti
sevmek23:18:57
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
metazori23:18:56
Zorla
çekememe23:18:55
Çekememe işi veya durumu
müzikal23:18:53
Müzikle ilgili
tertemiz23:18:44
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
enderun23:18:19
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
bilinçaltı23:17:44
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
sarih23:17:06
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
Feyezan23:17:01
Taşma, taşkın, seylâp
ivecenlik23:16:29
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
barut23:16:29
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
tevşih23:16:10
Akrostiş
Gizem23:15:43
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
vuku23:15:30
Olma, meydana gelme