KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

ütü09:44:45
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
hararet09:44:44
Isı
su yatağı09:44:44
Su kaynağı
HAREKET09:44:43
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
kokulu09:44:42
Kokusu olan
Giz09:44:41
Sır
kokpit09:44:41
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
üç boyutlu film09:44:39
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
çubuklu09:44:36
Çubuğu olan
başvuru09:44:34
Başvurmak işi, müracaat
DOLAŞIM09:44:32
Dolaşmak işi
özlü09:44:32
Özü olan, öz bölümü çokça olan
koruyucu09:44:31
Korumak işini yapan, gözetici, hami
yürümek09:44:29
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
ayakçı09:44:29
Ayak işlerinde kullanılan kimse
eglog09:44:24
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
ten09:44:22
İnsan vücudunun dış yüzü
mecmua09:44:22
Dergi
EMNİYET09:44:17
Güvenlik
gayri09:44:16
Başka, diğer
USÇULUK09:44:13
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
ATALET09:44:13
Tembellik
Büyüteç09:44:12
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
AT09:44:09
Astatin"in kısaltması
Mıh09:44:08
Büyük çivi
Baş çanağı09:44:06
Kafa tası
önemsiz09:44:05
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
halkoyu09:44:04
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
ANARŞİ09:44:02
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
hükümsüz09:44:01
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
noktalama09:44:01
Noktalamak işi
Dağ tavuğu09:44:00
bk. çil (I)
üflemeli çalgı09:43:59
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
orta yuvarlak09:43:59
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
İcap etmek09:43:56
gerekmek
YALABIMAK09:43:54
Şimşek çakmak
zaman zarfı09:43:53
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
Tekrarlanma09:43:52
Tekrarlanmak işi
Saf09:43:51
Dizi, sıra
yaşlılık bilimi09:43:51
Geriatri
flama09:43:49
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
m09:43:47
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
FEZA09:43:47
Uzay
isteklendirici09:43:46
İstek uyandıran, teşvikkâr
kilermeni09:43:45
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
prova09:43:44
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
yamaç09:43:43
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
şükretme09:43:43
Şükretmek işi
ulusallaştırma09:43:41
Millîleştirme
sal yarışı09:43:38
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
yabanî mercanköşk09:43:37
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
iftihar etmek09:43:37
kıvanç duymak, övünmek
düşünce09:43:36
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
çiçek tacı09:43:35
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
aklıselim09:43:34
Sağduyu
boşa gitmek09:43:33
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
yabancı09:43:33
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
ölüm cezası09:43:33
bk. idam cezası
deneycilik09:43:33
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
marketing09:43:32
Pazarlama
MÜESSİR09:43:31
Dokunaklı
mira09:43:31
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
şerir09:43:30
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
piç09:43:30
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
yaban turpu09:43:29
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
babaanne09:43:28
(çocuğa göre) Babanın annesi
nitrojen09:43:27
Azotun başka bir adı
vasıflandırma09:43:27
Nitelendirme
karnaval maskesi09:43:24
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
uzay üssü09:43:24
Uzay istasyonu
satranç takımı09:43:23
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
şehzade09:43:21
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
enenme09:43:20
Enenmek işi
uhrevi09:43:19
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen09:43:17
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
uyuzlaşma09:43:17
Uyuzlaşmak işi
İFLAS09:43:16
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Fakir09:43:15
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
kalça09:43:15
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
tutsak09:43:15
Savaşta ele geçen düşman, esir
briç09:43:13
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
tulyum09:43:12
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
bedavadan09:43:11
Bedava olarak
yapım evi09:43:11
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Latif09:43:09
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
Latin09:43:08
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
tendürüst09:43:05
Dinç, sağlam
tekit09:43:03
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
gürgen09:43:00
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
taş yuvarı09:42:58
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
uluslar arası09:42:56
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
HİZİP09:42:54
Bölük, kısım
süheyl09:42:53
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
İFFET09:42:52
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
filoloji09:42:50
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
mizaç09:42:49
Huy, yaradılış, tabiat
söndürme09:42:48
Söndürmek işi
hâkim olmak09:42:46
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
mÜjde09:42:45
Sevindirici haber, muştu
sonuçlamak09:42:45
Sonuç vermek; yol açmak
beceriksiz09:42:44
Becerisi olmayan, usta olmayan
takınak09:42:43
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
sağbeğeni09:42:42
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
saçak09:42:40
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
ferç09:42:40
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
ilintileme09:42:39
İlintilemek işi veya durumu
su tavuğugiller09:42:36
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
sami09:42:36
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
ÖZ09:42:35
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ilerleme09:42:33
İlerlemek işi
Metal bilimi09:42:30
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
Lanet09:42:29
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
yükün09:42:28
İyon
müstacel09:42:28
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
fotokopi09:42:27
Tıpkıçekim, eşçekim
orta saha09:42:25
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
Tıpatıp09:42:23
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
meyilli09:42:20
Bir yana eğimi olan, eğik
muzır09:42:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
akla yatkın09:42:17
uygun, akıllıca, makul
mor ötesi09:42:17
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
merkezkaç09:42:15
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
pozitif elektrik09:42:14
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
YERGİ09:42:13
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
yurttaş09:42:10
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
maden gazı09:42:10
Madende oluşan gaz
mürekkep balığı09:42:09
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
pamuk elması09:42:05
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
lähza09:42:05
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
verdi09:42:05
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı