KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

aylandız12:24:07
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
Fıtık12:24:07
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
tufeyli12:24:07
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
özgürlük12:24:07
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
Gösterişsiz12:22:14
Gösterişi olmayan, mütevazı
gemi iskeleti12:22:14
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
nafile12:22:14
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
garip12:22:14
Kimsesiz, zavallı
filolojik12:22:13
Filoloji ile ilgili
genç12:22:13
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
baharat12:22:13
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
taklit12:21:45
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
ateş12:19:16
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
sağlamlık12:19:07
Sağlam olma durumu
Evliya12:18:59
Erenler, ermişler, veliler
okazyon12:18:56
Fırsat
esenleşme12:18:34
Esenleşmek işi, selâmlaşma
ceket12:18:34
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
hissikablelvuku12:18:34
Ön sezi
Ergi12:18:34
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
olan oldu12:18:33
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
nane12:18:33
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
SAKAL12:18:33
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
ebeveyn12:18:24
Ana ve baba
emtia12:18:17
Mallar, satılacak şeyler
kalımlı12:16:47
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
yıkılma12:16:47
Yıkılmak işi
çatlak12:16:47
Çatlamış olan
KAMER12:16:46
Ay
Gidiş12:16:46
Gitmek işi
zooloji12:16:46
Hayvan bilimi
sergi12:16:46
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
tokaç12:16:46
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
beğeni12:16:16
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
mermi12:15:43
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
Karo12:15:43
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
Zalim12:15:43
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
istavroz12:15:24
Haç
şifre12:14:38
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
şaşırmak12:14:36
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
ŞİKAR12:14:34
Av
ŞAŞKIN12:14:32
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
ışın12:14:30
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
ışık12:14:27
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
İHSAN12:14:17
İyilik etme, iyi davranma
üsteleme12:14:15
Üstelemek işi, tekit
ürün12:14:09
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
öğrenim belgesi12:14:07
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
çılgın12:14:02
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
Çöl12:13:59
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
töre dışıcılık12:13:57
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
töre12:13:55
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
tuş12:13:53
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
birim12:13:41
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
saklambaç12:13:41
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
hasım12:13:40
Düşman, yağı
bıçkı12:13:40
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
Platin12:13:40
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
işve12:13:40
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
frikik12:13:40
Serbest vuruş
anlak12:13:40
Zekâ
MEY12:13:39
Şarap
adilane12:13:39
Adalete uygun olarak, hakça
sıçrama12:13:39
Sıçramak işi
yığılmak12:13:38
Çok sayıda birikmek toplanmak
sabık12:13:36
Geçen, önceki, eski
nârıbeyza12:13:30
Akkor
nazi12:13:28
Nazizm yanlısı (kimse)
karı12:13:25
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
işsiz12:13:21
İşi olmayan
istenç yitimi12:13:17
bk. irade yitimi
hazır12:13:15
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
havalandırma12:13:14
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
gülmece12:13:09
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
güdülenme12:13:07
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
yemişli12:13:02
Yemişi olan, meyve veren
en azından12:13:02
en azı ile, hiç olmazsa
belirtken12:13:02
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
böylece12:13:01
Tam böyle, bu biçimde
arkasından koşmak12:13:01
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
İlinek12:13:01
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
incitme12:13:01
İncitmek işi
senkronizasyon12:13:01
Eşleme
Dayanışma12:13:01
Dayanışmak işi, tesanüt
deneme12:13:00
Denemek işi, sınama, tecrübe
dolaylı12:13:00
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
büyük atardamar12:12:57
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
vakit12:12:57
Zaman
Durum12:12:57
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
değerbilir12:12:56
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
Bıkma12:12:56
Bıkmak işi
değer vermek12:12:54
değerli saymak, önem vermek
devşirmek12:12:49
Katlamak, düzgün duruma getirmek
destansı12:12:47
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
bilek12:12:45
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
bileşke12:12:43
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
bere12:12:42
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
bağımsız12:12:40
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
ağızotu12:12:36
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
açı12:12:32
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
12:12:30
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
aralık12:12:28
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
alışkanlık12:12:24
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
alış veriş12:12:23
Alım satım işi
Tanışıklık12:12:17
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
SÜSLEME12:12:15
Süslemek işi, bezeme, tezyin
SERZENİŞ12:12:12
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
BEYLİK12:12:02
Bey olma durumu
yivaçar12:11:56
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
yanardağ patlaması12:11:52
Yanardağın püskürmeye başlaması
ustabaşı12:11:48
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
stoacılık12:11:47
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
sodyum klorür12:11:44
Tuz
portörlük12:11:42
Portör olma durumu
politikacılık12:11:41
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
pervasızca12:11:39
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
istikrarlı12:11:33
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
enflüanza12:11:30
Grip, ingin, paçavra hastalığı
darlık12:11:26
Dar olma durumu
cadalozlaşma12:11:24
Cadalozlaşmak işi
bilârdo12:11:17
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
Teneşir12:11:15
Ölü yıkanan kerevet, salacak
Taşıma12:11:13
Taşımak işi
Sancak12:11:12
Bayrak, liva
Mirat12:11:07
Ayna
BAĞNAZ12:11:04
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Avusturyalı12:11:02
Avusturya kökenli olan (kimse)
Atıcı12:11:00
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
Akdeniz humması12:10:55
Malta humması
ağaç sakızı12:10:15
Reçine