KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT07:13:24
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Bozkır07:13:22
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
düzensiz07:13:20
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
sepicilik07:13:19
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
MİR07:13:19
Baş, kumandan, amir
grena07:13:17
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
erkek anahtar07:13:15
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
Rüşvet vermek07:13:12
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
katre07:13:10
Damla, damlayan şey
YıldIz07:13:09
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
uzlaştırma07:13:05
Uzlaştırmak işi
ağrı kesici07:13:04
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
farfara07:13:02
Ağzı kalabalık, gürültücü
alâka07:12:59
İlgi
Saydamlık07:12:57
Saydam olma durumu, şeffaflık
güvence07:12:54
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
güvenme07:12:52
Güven duyma, güveni olma
güvenli07:12:49
Güven verici, emniyetli, emin
Arz07:12:49
Sunma
iştirak07:12:47
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
ansızın07:12:47
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Kubbealtı07:12:44
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
Tartımlı07:12:42
bk. dizemli
semih07:12:40
Cömert, eli açık
üleştirmek07:12:39
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
ŞAKACI07:12:36
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
sembol07:12:34
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
adem07:12:34
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
adet07:12:31
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
acem07:12:29
İranlı
acar07:12:26
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
rayiç fiyat07:12:26
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
acur07:12:23
bk. ajur
acun07:12:21
Dünya
acul07:12:18
Tez canlı, içi tez, ivecen
DİKEY07:12:16
Dik olarak
Kızılderili07:12:13
Amerika yerlilerine verilen ad
usare07:12:11
Öz su
KISIR07:12:10
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Aç gözlü07:12:08
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
el07:12:05
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)07:12:04
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
çıldırma07:12:04
Çıldırmak işi
kayaç07:12:01
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
yobazlık07:12:01
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
gezinti07:11:59
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
DİNAR07:11:59
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
gurbete çıkmak07:11:56
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
a, A07:11:53
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
yarılma07:11:51
Yarılmak işi
DAĞ07:11:49
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
kanıklık07:11:48
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
özelik07:11:48
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
basınçölçer07:11:42
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
MAFSAL07:11:39
Eklem
Baryum07:11:37
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
ussal07:11:34
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
sabit fikir07:11:32
Saplantı
geriş07:11:29
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
DİZEM07:11:27
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
müsvedde07:11:22
Yazı taslağı, karalama
Anlatım07:11:20
Anlatmak işi
ruh07:11:18
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
badem ezmesi07:11:17
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
SIÇAN07:11:16
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
Samanuğrusu07:11:14
Samanyolu
Kehribar07:11:12
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
yurtluk07:11:10
Büyük ve zengin köşk, malikâne
temize çıkmak07:11:09
suçsuz olduğu anlaşılmak
istintak07:11:07
Sorgu
ezici07:11:04
Ezmek işini yapan
jelâtin07:11:02
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
Sprey07:10:59
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
MİDE07:10:59
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
MİKA07:10:57
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
Marketing07:10:54
Pazarlama
alelıtlak07:10:51
Genel olarak
başkent07:10:49
Başşehir
imparator07:10:44
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
ya devlet başa ya kuzgun leşe07:10:42
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
korkak07:10:41
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
metanetli07:10:40
Dayanıklı, metin
yardım etmek (veya yapmak)07:10:40
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
krallık07:10:37
Kral olma durumu veya görevi
Gürültücü07:10:35
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
muvazi07:10:33
Koşut, paralel
bazen07:10:33
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
Tifüs07:10:32
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
anayasa07:10:30
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
deprem bilimci07:10:27
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
Safra07:10:24
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
keçi yemişi07:10:24
Yaban mersini
canı cehenneme07:10:24
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
Kuru soğuk07:10:22
Yağışsız havadaki sert soğuk
Kuru soğan07:10:19
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
kadim07:10:17
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
kadir07:10:14
Değer, kıymet
kumanda07:10:12
Komuta
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek07:10:09
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
katma07:10:06
Katmak işi, ilhak
katot07:10:04
Eksi uç
katip07:10:01
Sekreter, yazman
piknik07:09:59
Kırda yenen yemek
katil07:09:58
İnsan öldüren kimse, cani
put07:09:57
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
melânkolik07:09:55
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
GÜRÜLTÜ07:09:53
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
Adale07:09:51
Kas
sarılık07:09:48
Sarı olma durumu
Hitabet07:09:46
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
HILTAR07:09:44
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
işe yaramak (veya yaramamak)07:09:43
elverişli olmak
RAKİBE07:09:43
Kadın rakip
cevher07:09:40
Bir şeyin özü, maya, gevher
kızgın07:09:38
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
Nezaket07:09:35
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
HASSAS07:09:33
Duyum ve duyguları algılayan
musallat07:09:30
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
MEKANİZMA07:09:28
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
çapsız07:09:27
Çapı olmayan
BİLGİN07:09:25
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
kampana07:09:22
Çan
ara yerde07:09:20
arasında, arada
esans07:09:17
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
hadım etmek07:09:15
kısırlaştırmak, enemek
Karamsar07:09:13
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
domates07:09:10
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Cari07:09:08
Akan
İkiyüzlü07:09:05
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
mekanik07:09:02
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı