KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

sömestr06:04:53
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
hasır otu06:03:09
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
Yönlendirme06:02:34
Yönlendirmek işi
yararcı06:02:12
Yarar peşinde koşan kimse
salak06:02:00
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
ilahiyatçı06:01:40
Tanrı bilimci, teolog
kavrayış06:01:32
Kavrama, anlama, algılama yetisi
postiş06:00:58
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
itaat06:00:57
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
Harir06:00:51
İpek
Eril06:00:31
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
REZONANS05:59:42
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
yer değiştirmek05:59:42
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
Erişkin05:59:41
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
KARLI05:59:38
Üstünde kar bulunan
alakasız05:59:11
İlgisiz, ilgisi olmayan
tercüman05:59:00
Çevirici, dilmaç
acı yitimi05:58:54
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
malakit05:58:36
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
inzivaya çekilmek05:57:51
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
oyuk05:57:44
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
kaime05:57:20
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
alacakarga05:56:39
Saksağan
perukar05:56:34
Berber
akış05:55:30
Akmak işi veya biçimi
örnek almak05:54:44
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
statü05:54:07
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
filigran05:54:06
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
henüz05:53:57
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
MACERACI05:52:59
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
tabak05:52:53
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
buruk05:52:41
Burulmuş olan
zambakgiller05:52:07
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
ulumak05:51:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
utanma duygusu05:51:16
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
lavaj05:50:22
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
ön yargı05:48:55
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
halas05:48:33
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
kirletmek05:47:54
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
ibadet05:46:44
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
amudufıkarî05:46:23
Omurga kemiği, bel kemiği
muhakeme etmek05:46:21
yargılamak
kilogram05:44:50
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
tenya05:43:59
Şerit
alt bölüm05:43:31
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
asfalt05:43:12
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
umutlu05:41:53
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
bir tutmak (veya bir görmek)05:41:43
eşit saymak, eşit görmek
sokum05:41:06
Lokma
amatör05:40:10
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
askeriye05:39:52
Askerlik
YAPIŞTIRICI05:37:39
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
paçalı05:37:06
Herhangi bir biçimde paçası olan
durukluk05:37:05
Duruk olma durumu
epizot05:36:15
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
nargile05:34:05
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
Koru05:33:46
Bakımlı küçük orman
alâkadar05:33:07
İlgili, ilgili bulunulan
bir araya getirmek05:32:38
toplamak
amabile05:32:36
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
HALİS05:32:11
Katışık olmayan, katışıksız, saf
HUYLANMA05:31:19
Huylanmak işi
kazein05:29:58
Sütte bulunan protein maddesi
nafile05:29:52
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
GERÇEKÇİLİK05:29:21
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
emlik05:28:24
Emme dönemindeki küçük çocuk
PADİŞAH05:27:59
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
SİMÜLTANE05:27:28
Aynı anda olan, eş zamanlı
hazır para05:26:01
Nakit, elde mevcut para, likit
muayyen05:25:40
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
baş kaldırma05:25:35
baş kaldırmak işi, isyan
haksız yere05:25:27
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
zamklı05:23:52
Üstüne zamk sürülmüş
diskotek05:22:29
Plâk, ses bandı koleksiyonu
uzunlamasına05:22:20
Uzunluğuna
stabilize yol05:22:19
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
çavuş kuşu05:22:16
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
marangozluk05:21:39
Marangozun işi
senatör05:21:31
Senato üyesi
rutubet05:20:36
Yaşlık, nem
muhaddep05:20:01
Dışbükey, konveks
koyu mavi05:19:24
Mavinin bir ton koyusu
beklenti05:19:19
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
lekecilik05:19:13
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
alakarga05:19:09
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
tevsi05:16:09
Genişletme, yayma
Baki05:12:29
Sürekli, kalıcı, daimî
belce05:08:31
İki kaş arası
kilit05:07:11
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
alçak gönüllülük05:06:53
Alçak gönüllü olma durumu
ibaret05:05:52
Oluşan, meydana gelen
minyatür05:05:46
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
İzlem05:03:54
İzlemek işi, izleme, takip
ama05:02:38
Görmez, kör
Keçi yolu05:02:21
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
erik05:01:53
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
Tanrı aşkına05:01:14
Allah aşkına
karaşın04:58:30
Esmer, sarışın karşımı
hara04:56:39
At üretilen çiftlik, aygır deposu
üç boyutlu film04:55:55
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
atlı spor04:55:01
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
enir04:53:32
Bir tür yaban mersini
ö04:51:46
Tikinme veya bıkma anlatır
özgül ağırlık04:51:02
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
formen04:50:59
Ustabaşı
hareli04:49:52
Haresi olan
Sumer04:49:38
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
Amfibi04:49:06
İki yaşayışlı
gomalak04:49:03
Alkolde eriyen hayvanî reçine
UNUTMA04:48:52
Unutmak durumu
arıtıcı04:48:50
Arıtma özelliği olan
Ağı04:48:48
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
04:48:36
Pişirilerek hazırlanan yemek
ŞÖHRET04:48:32
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
bük04:48:20
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
kadınsılık04:47:57
Kadınsı olma durumu
IR04:47:54
bk. yır
sümsük04:47:53
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
Kısırlık04:47:44
Kısır olma durumu
pilot04:47:33
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
çıkrık04:47:32
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
baş belâsı04:46:46
Sıkıntı, üzüntü veren
seçkinleşme04:46:43
Seçkinleşmek durumu
İKİ04:46:29
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
sözcü04:46:27
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
yüklenme04:46:26
Yüklenmek işi
Azrail04:46:24
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
aktöre04:46:23
Ahlâk
İnik04:46:08
İnmiş, indirilmiş
olasılı04:46:05
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel