KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT16:58:10
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
hemen hemen16:58:06
Nerede ise, az zaman sonra
korku16:57:49
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
kapıcı16:57:39
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
Ukraynalı16:57:30
Ukrayna halkından olan kimse
idarecilik16:57:29
İdareci olma durumu
Flüt16:57:23
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
teferruat16:57:23
Ayrıntılar
teeddüp16:57:15
Utanma, sıkılma
seyretmek16:57:02
Bir olaya karışmadan bakmak
s16:56:58
Kükürt"ün kısaltması
bazı16:56:58
Birtakım, kimi
keçi yolu16:56:53
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
sunuş16:56:49
Sunmak işi veya biçimi
Tebliğ16:56:48
Bildirme, haber verme
konsültasyon16:56:48
Bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi, konsulto
lehim16:56:44
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
uyku sersemliği16:56:43
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
pisboğaz16:56:42
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
riyakâr16:56:15
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
ayı balığı16:55:36
Fok
ARKADAŞ16:55:25
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
yazık16:55:23
Herkesi üzebilecek şey, günah
sermayecilik16:55:18
Sermayeci olma durumu
Kıymet16:55:16
Değer
fikir danışmak16:55:13
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
şehevi16:55:12
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
darı16:55:10
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
arzuhâl16:55:09
Dilekçe, istida
mısra16:55:07
Manzumenin satırlarından her biri, dize
ruh çöküntüsü16:55:04
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
krizantem16:54:58
Kasımpatı
hoşlaşma16:54:54
Hoşlaşmak durumu
dalancı16:54:35
Lobici
Tutacak16:54:28
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
saklanma16:54:11
Saklanmak işi
gamze16:54:10
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
varak16:54:06
Yaprak
gübre16:53:54
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
habbe16:53:53
Tahıl tanesi, evin
mecnun16:53:52
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
yapaylık16:53:50
Yapay olma durumu, sunîlik
ikiz16:53:50
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
ekseriya16:53:49
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
apaydınlık16:53:48
Apaydın olma durumu
BAŞKİLİSE16:53:48
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
açık oturum16:53:47
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
örgün16:53:46
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
hisar16:53:46
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
ışıklı16:53:44
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
kat yuvarı16:53:44
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Atik16:53:43
Çabuk davranan, çevik
KALE16:53:42
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Vukuf16:53:41
Anlama, bilme, bilgi
motif16:53:41
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
ayın16:53:40
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
kırıcı16:53:38
Kırmak işini yapan
leylâk16:53:37
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
HÜT16:53:36
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
yayma16:53:35
Yaymak işi
rabıt16:53:29
Bağ, bağlama
deneyimsiz16:53:25
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
Gezegen16:53:24
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
fesatçı16:53:16
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
masumluk16:53:15
Masum olma durumu, masumiyet
mastar16:53:14
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
kod16:53:13
bk. kot
sokulgan16:53:11
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
ferişte16:53:10
Melek
ÇALACAK16:53:10
Yoğurt mayası
karaasma16:53:10
Loğusa otu, zeravent
Taşınabilir16:53:09
Taşınması mümkün olan
kimlik belgesi16:53:08
Kimlik, hüviyet cüzdanı
Israr16:53:06
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
bunaltma16:52:57
Bunaltmak işi
şahika16:52:56
Doruk, zirve
etkili16:52:47
Etkisi olan, tesirli, müessir
PRASEODİM16:52:45
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
cana16:52:39
Sevgiliye hitap sözü
gizlice16:52:38
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
Font16:52:36
Dökme demir, pik (I)
ölü yıkayıcı16:52:28
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
çorap16:52:27
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
kotlet16:52:24
Pirzola
erim16:52:07
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
kolhoz16:51:53
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
muhteris16:51:30
Hırslı
adak16:51:29
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
nice16:51:21
Kaç, ne kadar
Yuva16:51:19
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
namahrem16:51:17
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
methetme16:51:12
Methetmek işi
Pire otu16:51:06
Yaklaşık 25-50 cm yükseklikte, parçalı yapraklı, otsu bir bitki (Tanacetum coccineum)
sutaşı16:51:05
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
pop16:50:55
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
Özümleme16:50:55
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
belirmek16:50:54
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
MAT16:50:52
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
primat16:50:52
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
girişik16:50:52
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
yezit16:50:47
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
alıp vermek16:50:41
yürek çarpıntısı geçirmek
dirim kurgu16:50:40
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
temadi16:50:27
Sürme, sürüp gitme, uzama
resif16:50:16
Su düzeyindeki sıra kayalar
dairesel16:50:13
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
serin16:49:39
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
Azerbaycanlı16:49:32
Azerbaycan halkından olan kimse
Kumuk16:49:21
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
tanıtmak16:49:16
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
konuşturma16:49:11
Konuşturmak işi
değer vermek16:48:53
değerli saymak, önem vermek
maşuka16:48:34
Sevilen, âşık olunan (kadın)
hiç16:48:33
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
ahşa16:48:33
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
ergen16:48:31
Ergenlik çağında olan
sarat16:48:27
Büyük delikli kalbur
naif16:48:13
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
deniz kazı16:47:38
Akbaş
fişeklik16:47:27
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
müteessif16:47:17
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
inandırma16:47:15
İnandırmak işi
geleni16:47:07
Tarla faresi, büyük fare
stabilize16:47:05
Düz duruma getirilmiş
yer yuvarlağı16:47:05
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kışkırtıcı16:46:20
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
slâlom16:46:10
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
alkış16:45:55
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
şakkadak16:45:47
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
PULCULUK16:45:26
Pul satma işi