KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT11:25:48
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
geçiştirmek11:25:43
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
tehlikesiz11:25:34
Tehlikesi olmayan
BASI11:25:28
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
uygunluk11:25:15
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
kefillik11:25:00
Kefil olma durumu, kefalet
TAMİRAT11:24:56
Onarım
alık11:24:50
Akılsız, sersem, budala, ebleh
imlâ11:24:47
Yazım
Doruk11:24:41
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
çapraşık11:24:36
Karışık, dolaşık
müstahkem11:24:32
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
KENDİR11:24:27
Kenevir
peri bacası11:24:16
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
Doyum11:24:10
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
İç çamaşırı11:24:10
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
sedir11:24:05
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
siyasi11:23:47
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
temizlenme11:23:45
Temizlenmek işi
kurander11:23:42
Hava akımı, cereyan
bıkmak11:23:38
Dayanamaz duruma gelmek
sebat11:23:36
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
ses11:23:33
Kulağın duyabildiği titreşim
sebil11:23:30
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
secde11:23:24
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
seans11:23:12
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
tanı11:23:06
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
fazlalaşma11:23:00
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
İftar11:22:54
Oruç açma, oruç bozma
kodes11:22:48
Tutuk evi, hapishane, karakol
resmiyet11:22:42
Resmîlik
sarfınazar etmek11:22:25
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
müeddep11:22:18
Uslu, terbiyeli, edepli
Memeliler11:22:12
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
ÇERGİ11:22:06
bk. çerge
Uygun11:21:55
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
ısı yuvarı11:21:49
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
santigram11:21:43
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
yarım11:21:37
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
mahşer günü11:21:37
Kıyamet
ayrıntılı11:21:31
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
sakıncalı11:21:21
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
perhiz yapmak (veya etmek)11:21:11
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
amenajman11:21:05
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
yaban gülü11:20:59
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
tevbih11:20:47
Paylama
Eski Çağ11:20:42
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
yasa koyucu11:20:38
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
kılık11:20:34
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
deniz kuvvetleri11:20:28
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
nasip11:20:16
Birinin payına düşen şey
MÜNEVVER11:20:10
Aydın
Püskürtücü11:20:07
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
bornoz11:20:04
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
Hüviyet11:20:02
Kimlik
nalan11:19:58
İnleyici, inleyen
namaz11:19:52
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
nasir11:19:47
Nesir yazan, nesir ustası
osuruk11:19:41
Yellenme
yaban nanesi11:19:35
Yabanî bir tür nane
kervansaray11:19:23
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
gemi iskeleti11:19:06
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
LOKMAN RUHU11:19:00
Eter
kraça11:18:59
İstavrit balığının küçüğü
Farazi11:18:52
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
Panzehir11:18:41
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
katiplik11:18:29
Sekreterlik, yazmanlık
tavsiye mektubu11:18:26
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
DİKEY11:18:25
Dik olarak
BIRAKMA11:18:23
Bırakmak işi
deniz kızı11:18:19
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
BIRAKIT11:18:17
Tereke
riziko11:18:11
Zarara uğrama tehlikesi
erik11:18:04
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
DOLAYLI11:18:00
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
İffetli11:17:54
İffettini koruyan, sili, afif
görevli11:17:47
Görevi olan, vazifeli
müsavatçılık11:17:41
Eşitçilik
görelik11:17:35
Bağıntı, izafet
asalaklık11:17:29
Asalak olanın durumu
Jargon11:17:18
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
bitki örtüsü11:16:56
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
ihsan etmek (veya buyurmak)11:16:52
bağışta bulunmak, bağışlamak
Koridor11:16:49
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
şaka etmek11:16:46
bir kimseye şaka yollu takılmak
yürürlükten kalkmak11:16:43
uygulamadan kalkmak
kına çiçeği11:16:39
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
çay demlemek11:16:36
bk. demlemek
meşgul11:16:33
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
histerik11:16:27
bk. isterik
donuk11:16:25
Parlaklığı olmayan, mat
asetik asit11:16:21
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
dümen bedeni11:16:15
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
hafıza11:16:09
Bellek
Ürküntü11:16:04
Ürkme duygusu, tevahhuş
camadan11:16:03
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
kartvizit11:15:52
Kart (II)
kolik11:15:28
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
kolay11:15:22
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
primitif11:15:16
İlkel, iptidaî
zeyrek11:15:05
Anlayışlı, uyanık, zeki
omlet11:14:59
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
hulasa11:14:53
Özet, fezleke
tahvil11:14:47
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
basımcılık11:14:41
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
köşe taşı11:14:29
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
sıhhat11:14:23
Sağlık, esenlik
ayçiçeği11:14:20
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
bezek11:14:17
Süs, ziynet
duygudaş11:14:11
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
müteahhit11:14:05
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
pervin11:13:53
Ülker yıldızı
korun11:13:47
Üst derinin en dış tabakası
konak11:13:41
Büyük ve gösterişli ev
ablukaya almak11:13:38
bk. abluka etmek
korte11:13:35
Âşıktaşlık, flört
konut11:13:24
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
konuk11:13:18
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
konum11:13:12
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
konur11:13:06
Esmer, açık kestane renginde olan
komik11:13:00
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
korna11:12:54
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
KESİM11:12:50
Kesmek işi
erinme11:12:48
Erinmek işi veya durumu
saklı11:12:45
Saklanmış olan
Riyaziye11:12:42
Matematik
peruka11:12:36
Takma saç
koyma11:12:24
Koymak işi
yara bere11:12:18
Yaralanma
konuşturma11:12:13
Konuşturmak işi