KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

misyon22:48:01
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
evren doğumu22:47:55
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
başkatip22:47:53
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
kuzin22:47:51
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
kalas22:47:45
Kalın biçilmiş uzun tahta
PERİŞAN22:47:44
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
ibret22:47:41
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
yelken açmak22:47:36
yola çıkmak için hareket etmek
kokulu22:47:29
Kokusu olan
dul22:47:27
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
tezkireci22:47:26
Tezkereci
nikbin22:47:17
İyimser, optimist
tellâllık22:47:14
Telâllın yaptığı iş
ondüle22:47:10
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
Atış22:47:01
Atmak işi veya biçimi
politikacılık22:47:00
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
rahatsız22:46:44
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
Tepkili22:46:41
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
TÜLBENT22:46:38
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
zembil otu22:46:27
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
ayırıcı22:46:17
Ayırma özelliği veya gücü olan
esefle22:46:11
Üzülerek, acınarak
çilekeşlik22:46:09
Çilekeş olma durumu
apraksi22:46:07
bk. işlev yitimi
mıcır22:46:01
bk. mucur
bitaraf22:45:56
Yansız, tarafsız
yırtıcı22:45:52
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
tas22:45:46
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
koltuk22:45:35
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
vücutça22:45:33
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
çenesi düşmek22:45:23
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
SEDİR22:45:16
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
setre22:45:15
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
cakalı22:45:12
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
hengâme22:45:05
Patırtı, gürültü, kavga
karşılıksız22:44:47
Karşılığı olmayan
afiyet22:44:34
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
uyuşuk22:44:24
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
avukat22:44:23
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
çığır22:44:10
Çığın kar üzerinde açtığı iz
gücenme22:44:05
Gücenmek işi
göze22:43:54
Hücre
kitapsever22:43:42
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
cürüm22:43:40
Suç
MAARİF22:43:33
Bilgi ve kültür
çiftlik22:43:16
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
nitrik asit22:43:13
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
gabi22:43:11
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
Sekreter22:43:09
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
kum balığı22:43:06
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
faşist22:42:55
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
ÖKÜZ22:42:49
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
HALİS22:42:47
Katışık olmayan, katışıksız, saf
musallat22:42:41
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
mahrumiyet22:42:15
Yoksunluk
ö22:42:02
Tikinme veya bıkma anlatır
lüle22:41:52
Bükülmüş, dürülmüş şey
KİR22:41:49
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
PEK ÇOK22:41:39
Yeterinden fazla, bir hayli
CİMBAKUKA22:41:31
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
-den bu yana22:41:13
-den beri
argali22:41:07
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
bilinçaltı22:41:05
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
çokça22:40:53
Çok olarak
yontu22:40:50
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
nikbinlik22:40:23
İyimserlik, optimizm
süslü22:40:23
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
Belirsiz22:40:18
Belirli olmayan, gayrimuayyen
sevmek22:40:13
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
koruk22:40:08
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
mail22:40:07
Eğilimi olan
kasaba22:40:05
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
sessiz yürüyüş22:40:01
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
piyon22:39:52
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
Çalışma22:39:51
Çalışmak işi, emek, say
bilirkişi raporu22:39:51
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
parasız22:39:35
Parası olmayan
kere22:39:28
Kez, yol, defa, sefer
disk22:39:27
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
yalandan22:39:26
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
küfür küfür22:39:25
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
EDİNİM22:39:19
Kazanma, iktisap
kös22:39:18
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
olan oldu22:39:16
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
yeterli22:39:13
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
lirik22:39:08
Coşkun, ilhamla dolu
yakalanmak22:38:54
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
Naçiz22:38:53
Değersiz, önemsiz
kovmak22:38:44
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
celep22:38:40
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
Ambalaj22:38:30
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
portörlük22:38:13
Portör olma durumu
gölgeli22:38:05
Gölge altında olan
yapıştırma22:37:55
Yapıştırmak işi
Masa topu22:37:54
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
sürgü22:37:52
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
küf22:37:50
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
lef22:37:41
İçine sokma, iliştirme
av köpeği22:37:33
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
Terapi22:37:26
İyileştirme, sağaltım, tedavi
mustatil22:37:21
Dikdörtgen
ARI22:37:17
Temiz, münezzeh
klor22:37:13
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
sürücü belgesi22:37:03
Taşıt sürücülerine, ilgililerce verilen araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belge, yeterlik belgesi, ehliyetname, ehliyet
baba evi22:36:41
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
ZEMHERİ22:36:37
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
forvet22:36:33
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
yanarca22:36:25
Meşale
avunç22:36:23
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
güvenli22:35:55
Güven verici, emniyetli, emin
disprosyum22:35:51
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
üre22:35:43
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
kâfi gelmek22:35:42
yetmek, yetişmek
Cücük22:35:20
Filiz, tomurcuk
mısır unu22:35:07
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
Sindirim22:35:02
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
yepelek22:34:59
İnce yapılı, zarif, narin
galip22:34:56
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
tepeli22:34:54
Tepesi olan
sakar22:34:52
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
kadavra22:34:49
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
çizgi çekmek22:34:48
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
kan grubu22:34:46
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
adilâne22:34:42
Adalete uygun olarak, hakça
göçme22:34:31
Göçmek işi
TİTREK22:34:07
Titreyen
himmet22:33:59
Yardım, kayırma
sam yeli22:33:57
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
plânetaryum22:33:56
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
askılık22:33:56
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı