KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

melek09:27:38
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
çaydanlık09:27:30
İçinde çay pişirilen kap
masa tenisi09:27:15
Masa topu
kam09:27:15
bk. şaman
TİTREK09:27:15
Titreyen
hile yapmak09:27:13
aldatmak
yumuşak yüzlülük09:27:13
Yüzü tutmaz olma durumu
Nebati09:27:12
Bitki ile ilgili, bitkisel
izzetinefis09:27:12
Onur, öz saygı
yavaş09:27:11
Hızlı olmayan
gına gelmek09:27:11
usanmak, bıkmak
Taviz09:27:10
Ödün, ödünleme
Dayanıklı09:27:10
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
Süpürge otu09:27:09
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
biat etmek09:27:09
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
cümle09:27:08
Dizge, sistem
giray09:27:08
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
nüfuz09:27:07
(içine) Geçme
değerlendirme09:27:06
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
köken bilimi09:27:06
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
tamim etmek09:27:05
genellemek
Eril09:27:05
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
böcek09:27:04
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
alış veriş09:27:03
Alım satım işi
dip09:27:03
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
amorti etmek09:27:02
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
Başçık09:27:02
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
anlayış09:27:02
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
Azerî09:27:01
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
nagehan09:26:54
Ansızın, birdenbire, ani olarak
Cam09:26:48
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
rahip09:26:48
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
yozlaşma09:26:46
Yozlaşmak işi, tereddi
Sakırga09:26:38
Kene
istismar09:26:38
İşletme, yararlanma
zaman aşımı09:26:33
Süre aşımı, müruruzaman
süzgeç09:26:28
Sıvıları süzmeye yarayan araç
Göreceli09:26:18
İzafî, bağıntılı, bağlı
evlenme09:26:17
Evlenmek işi, izdivaç
tutucu09:26:16
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
nişangah09:26:08
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
kınama09:26:01
Kınamak işi, ayıplama, takbih
çoğaltma09:26:00
Çoğaltmak işi
musallat olmak09:26:00
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
ski09:25:48
Kayak
ser09:25:48
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
sinema sanatçısı09:25:45
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
dilim09:25:44
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
kaya lifi09:25:38
Taş pamuğu, asbest
toprak09:25:38
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
kok09:25:28
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
POT09:25:18
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
sakalı09:25:16
Saka hastalığına tutulmuş
Bulvar09:25:15
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
çam yeşili09:25:15
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
çekişme09:25:14
Çekişmek işi
körü körüne09:25:08
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
ödev09:25:08
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
tavuk balığı09:25:08
Mezgit
mahrut09:24:59
Koni
çağla09:24:58
Olmamış, ham yemiş
kördüğüm09:24:53
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
sıygı09:24:35
Hacim
köstere09:24:34
Tahta rendesi
yılan derisi09:24:33
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
adese09:24:29
Mercek
su borusu09:24:23
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
Geveze09:24:23
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
mağrur09:24:22
Kurumlu, gururlu
SAHİP OLMAK09:24:18
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
Ten09:24:13
İnsan vücudunun dış yüzü
tanıtıcı09:24:12
Tanıtma işini yapan, tanıtan
TEK09:24:03
Eşi olmayan, biricik, yegâne
velinimet09:23:51
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
saman rengi09:23:46
Açık, soluk sarı renk
yoksunluk09:23:41
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
Ülkü09:23:38
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
mahlut09:23:33
Katışık
tanıtmak09:23:27
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
kurtulma09:23:25
Kurtulmak işi
müennes09:23:22
Dişil
bando09:23:21
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
ZN09:23:14
Çinko"nun kısaltması
dahra09:23:06
bk. tahra
SU09:23:04
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
İsviçreli09:22:59
İsviçre halkından olan (kimse)
alpaka09:22:54
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
Gariplik09:22:41
Garip olma durumu, garabet
BRAVO09:22:41
Aferin, yaşa!
kelime vurgusu09:22:38
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
zırhlı araç09:22:27
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
Labada09:22:25
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
havadar09:22:25
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
paratoner09:22:25
Yıldırımsavar, şimşeksavar
KEFİLLİK09:22:23
Kefil olma durumu, kefalet
tersleme09:22:22
Terslemek işi
anonim şirket09:22:12
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
alafranga09:22:07
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
spot09:22:07
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
ana bilim dalı09:22:05
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
aparey09:22:00
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
YERGİ09:21:57
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
sadaka09:21:49
Dilenciye verilen para
harami09:21:49
Hırsız, haydut
yanardağ09:21:48
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
sınırlı09:21:39
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
temiz09:21:38
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
TEKSTİL09:21:35
Dokuma
İktisadi09:21:35
Ekonomik
iş kazası09:21:34
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
ilişik09:21:29
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
ru09:21:28
Rutenyum"un kısaltması
uzmanlaşma09:21:21
Uzman durumuna gelme
afetzede09:21:19
Afete uğramış, afet görmüş
Ki09:21:18
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
sıkıntı09:21:16
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
ses bilimi09:21:12
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
ŞIMARIK09:21:08
Şımarmış, şımartılmış
gergef09:20:58
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
peygamber çiçeği09:20:48
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
akdarı09:20:42
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
saniye09:20:38
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
gerdan09:20:32
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
imroz09:20:24
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
ergi09:20:24
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
gerekli görmek09:20:23
yapılması icap etmek
gergin09:20:22
Gerilmiş durumda olan
allık09:20:12
Al olma durumu
Bakışımsız09:20:02
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
nükte09:20:01
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri