KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT16:40:02
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
gelenek16:39:44
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
of16:39:23
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
mermer kireci16:39:20
Mermerden yapılmış kireç
kalkan16:39:11
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
idame etmek16:39:07
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
denk16:39:03
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
mönü16:37:47
bk. menü
çelişme16:37:42
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
tören16:33:54
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
darbe16:33:19
Vuruş, çarpış
Yazıhane16:28:27
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
döşem16:28:08
Tesisat, donanım
gri16:25:22
Kül rengi, boz
çökelek16:24:26
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
elemek16:23:45
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
irkilme16:21:45
İrkilmek işi
Nafi16:21:38
Yararlı, kazançlı
ASLAN16:21:28
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
Nebat16:21:26
Bitki
TUTAK16:21:22
Bir şeyin tutulacak yeri
Deneme16:20:29
Denemek işi, sınama, tecrübe
NEDEN16:20:10
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
Yerine16:20:00
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
cendere16:19:53
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
YÖNERGE16:19:39
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
Telakki16:19:38
Anlayış, görüş
hendese16:19:34
Geometri
pound16:19:33
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
mersin16:19:31
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
Çentik16:19:29
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
normalüstü16:19:28
Olağan dışı
vandalizm16:19:26
Vandal olma yanlısı, vandallık
diren16:19:24
Dirgen
KABUL16:19:21
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
Tespit16:19:20
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
şom16:19:19
Uğursuzluk
kallavi16:19:18
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
velespit16:19:16
Bisiklet
lâfazanlık16:19:15
Gevezelik
Adcılık16:19:12
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
kaygana16:19:11
Omlet
hakikat16:19:10
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
han16:19:06
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
manzara16:19:04
Bakışı, dikkati çeken her şey
omurga16:19:03
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
derleyip toplamak (veya toparlamak)16:19:02
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
ALIŞ16:19:01
Almak işi veya biçimi
tavsif16:19:00
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
Pepe16:18:58
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
ilenç16:18:57
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
Nezif16:18:56
Kanama
levha16:18:55
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
sınırlı sayı16:18:54
Sonsuz değerli olmayan sayı
PARA16:18:52
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
paralık16:18:51
Herhangi bir para değerinde olan
Unvan16:18:45
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
çarpan16:18:43
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
tedricen16:18:42
Azar azar; giderek, gittikçe
OYMAK16:18:40
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
fasarya16:18:39
Boş, anlamsız (söz)
patriarkal16:18:38
Ataerkil
blûcin16:18:37
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
Tohum16:18:35
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
yılmaz16:18:33
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
forvet16:18:32
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
formen16:18:30
Ustabaşı
çentme16:18:28
Çentmek işi
intiha16:18:25
Son, sona erme, sonu gelme
gizlicilik16:18:24
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
gerçekleşme16:18:22
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
akıl erdirmek16:18:20
anlamak, sırrını çözmek
uğraş16:18:17
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
kerkenez16:18:16
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
kapuska16:18:13
Etli lâhana yemeği
mıhlama16:18:10
Mıhlamak işi
operasyon16:18:03
Ameliyat
o kadar16:18:02
aşırılık belirtir
cehri16:18:01
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
eleji16:17:59
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
pastel16:17:58
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
eksi uç16:17:55
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
Amirce16:17:55
Amire yakışır biçimde, amir gibi
düzenci16:17:52
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
voltmetre16:17:51
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
içrek16:17:49
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
topallama16:17:46
Topallamak işi
ağılı böcek16:17:45
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
nihan16:17:43
Gizli
çabukluk16:17:41
Çabuk olma durumu hız, sür"at
Akbaba16:17:39
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
gözetmen16:17:38
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
rutubetli16:17:35
Rutubeti olan, nemli
MUTASYON16:17:34
Değişinim
Somurtkan16:17:30
Sürekli somurtan, asık suratlı
naaş16:17:23
Ölen kimsenin vücudu, ceset
kabadayılık16:17:19
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
batkın16:17:15
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
yıldırak16:17:13
Süheyl
dişbudak16:17:10
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
krema16:17:09
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
HÜKÜMRAN16:17:05
Egemen
fa anahtarı16:17:04
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
göçük16:17:03
Çökmüş, göçmüş (yer)
münkir16:17:02
İnkâr eden, kabul etmeyen
amerikan bezi16:17:00
bk. amerikan
olabilir16:16:59
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
kamulaştırma16:16:58
Kamulaştırmak işi, istimlâk
kitapsever16:16:56
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
ÖLMEZLİK16:16:53
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
zayi16:16:51
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
cevapsız16:16:50
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
uyuşturma16:16:47
Uyuşturmak (I,II) işi
Komplike16:16:46
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
karavan16:16:43
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
arkaizm16:16:40
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
bağırsaklarını deşerim16:16:38
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
alâkadar16:16:37
İlgili, ilgili bulunulan
fiske16:16:35
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
hainlik16:16:34
Hain olma durumu veya haince davranış
mütemekkin16:16:32
Yerleşmiş olan, yerleşik
memleket16:16:31
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
TAVIR16:16:29
Durum, davranış, vaziyet, hâl
Radyum16:16:28
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
Çiftçilik16:16:22
Çiftçi olma durumu
tiryak16:16:18
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
bekçi16:16:16
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
kaymakam16:16:10
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
yabani gül16:16:08
bk. yaban gülü
batkı16:16:07
Batkınlık, iflâs