kanıt

1 İsim

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil

Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan

Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil

Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey