KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT09:53:23
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
kâfi gelmek09:52:55
yetmek, yetişmek
iklim bilimi09:52:31
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
bitme09:52:30
Bitmek işi
ahize09:52:29
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
ana yön09:52:28
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
sili09:52:27
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
palet09:52:26
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
terk etmek09:52:25
bırakmak, ayrılmak
mil09:52:24
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
hijyen09:52:22
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
katrak09:52:21
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
askeriye09:52:20
Askerlik
bilindik09:52:19
Bilinen
kepez09:52:19
Yüksek tepe, dağ
yaban nanesi09:52:18
Yabanî bir tür nane
yasama09:52:17
Yasa koyma, teşri
analiz09:52:16
Çözümleme, tahlil
su samuru09:52:16
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
Akaret09:52:13
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
yel09:50:49
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
tavşan09:50:43
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
kısasa kısas09:50:29
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Korkulu09:49:56
Korku veren, korkutan
çıplak resim09:49:54
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
bulgu09:49:53
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Kerte09:49:52
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
burçlar kuşağı09:49:49
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
defin09:49:49
(ölüyü) Gömme
niyet etmek09:49:48
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
vahi09:49:48
Boş, saçma
yosun09:49:46
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
dilim09:49:45
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
özgecil09:49:42
Özgeci tutumu olan
tifo09:49:41
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
Apar topar09:49:40
Telâş ve acele ile, yaka paça
patlamak09:49:39
Yırtılıp açılmak
EPER09:49:38
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
geyik otu09:49:37
Sedef otugillerden, bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki (Dictamnus fraxinella)
SEKS09:49:36
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Amorti09:49:35
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
zıt anlamlı09:49:33
karşıt anlamlı
beze09:49:32
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
TEMİZ YÜREKLİ09:49:31
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
konteyner09:49:30
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
Açık artırma09:49:29
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
eksibe09:49:28
Kum yığını, kumul
akla yatkın09:49:27
uygun, akıllıca, makul
Ana fikir09:49:08
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
of09:49:07
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
ataman09:49:06
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
huysuzluk09:49:05
Huysuz olma durumu
sembol09:49:04
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
yenilme09:49:03
Yenilmek (I,II) işi
istenç yitimi09:49:01
bk. irade yitimi
müfteri09:48:59
Karacı, kara çalan, iftiracı
Bir solukta09:48:58
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
belirsizlik zamiri09:48:57
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
keşkek09:48:56
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
kumarhane09:48:55
Kumar oynanan yer
hasep09:48:54
Kişisel özellikler, nitelikler
aleni09:48:53
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
tatmin olmak09:48:52
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
haber09:48:51
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
yunanlı09:48:48
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
BİBLİYOGRAFYA09:48:29
Kaynaklar, kaynakça
yağcılık09:47:35
Yağ çıkarma veya satma işi
erkli09:47:34
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
dahiliyeci09:47:31
İç hastalıkları uzmanı
akarlar09:47:30
Tıknaz yapılı, gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı
arpacık soğanı09:47:28
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
asap09:47:27
Sinirler
LİSTE BAŞI09:47:27
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
ibra etmek09:47:26
aklamak
mecburiyet09:47:25
Yükümlü, zorunlu olma durumu
düşkünler evi09:47:25
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
yeterlik belgesi09:47:23
Uzmanlık belgesi, ehliyet
siyah beyaz09:47:22
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
iyon09:47:20
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
beyin09:47:19
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
yitim09:47:18
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
geçmiş zaman sıfat-fiili09:47:16
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
kemik bilimci09:47:14
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
baraka09:47:13
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
konak09:47:12
Büyük ve gösterişli ev
diyalog09:47:12
Karşılıklı konuşma
gemi iskeleti09:47:11
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
sepici09:46:47
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
halifelik09:46:44
Halifenin görevi, hilâfet
zedelemek09:46:41
Zarar vermek
Hangi09:46:26
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
KESEDAR09:45:21
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
dörtnala kaldırmak09:45:03
dörtnal koşturmaya başlamak
bitirmek09:45:02
Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
hırslanma09:44:47
Hırslanmak işi
takdimci09:44:32
Tanıtmacı
eğlenceli09:44:11
Eğlendiren, hoşa giden
hazım09:44:09
Sindirme, sindirim
trafo09:44:08
Transformatör sözünün kısaltılmışı
sunma09:44:07
Sunmak işi
FENOMEN09:44:05
Olay, olgu
hürmet09:44:04
Saygı
teklif etmek09:44:03
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
canını vermek09:44:02
kendini feda etmek
dogmacılık09:44:01
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
kikirik09:43:59
Zayıf, ince uzun boylu kimse
masumluk09:43:58
Masum olma durumu, masumiyet
yeğen09:43:58
Birine göre kardeşinin çocuğu
ahlak bilimi09:43:57
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
sup09:43:56
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
işlik orun09:43:55
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
su düzeyi09:43:54
Su yüksekliğinin durumu
asimile09:43:53
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
mecra09:43:52
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
KIraat etmek09:43:49
okumak
kozmos09:43:48
Evren
muhafaza etmek (veya edilmek)09:43:45
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
nebatat09:43:44
Bitkiler
iskonto09:43:42
bk. ıskonto
tungsten09:43:41
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
paranın üstü09:43:40
satın alınan şeyin tutarından artan para
revak09:43:38
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
de09:43:21
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
bitki bilimci09:42:56
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
korna09:42:17
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
cazibeli09:41:31
Çekici, alımlı, albenili
kabiliyetsiz09:40:19
Yeteneksiz
uğursuzluk09:40:18
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
sura09:40:17
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
KIRAAT09:40:16
Okuma