KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

yararlanma12:48:54
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
derin uyku12:48:54
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
kıl keçisi12:48:52
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
kitap ehli12:48:50
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
SES YİTİMİ12:48:48
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
zirzop12:48:46
Delişmen, aklına eseni yapan
İSPİT12:48:41
Jant
aylak12:48:38
İşsiz, boş gezen, avare
cereyan12:48:31
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
ziraat12:48:23
Çiftçilik, tarım
edevat12:48:21
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
Şetaret12:48:17
Sevinç, şenlik, neşe
zühre12:48:10
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
kapitalist12:48:08
Sermayedar, ana malcı
maskot12:48:04
Uğur getireceğine inanılan şey
Rehabilitasyon12:48:00
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
maslak12:47:56
Sürekli su akan boru
yaban arısıgiller12:47:51
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
masura12:47:43
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
tanıtma12:47:39
Tanıtmak işi, takdim
ispanyol dansı12:47:37
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
süheyl12:47:32
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
beceriksiz12:47:28
Becerisi olmayan, usta olmayan
su tavuğugiller12:47:24
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
Lanet12:47:22
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
İftar12:47:20
Oruç açma, oruç bozma
meyilli12:47:11
Bir yana eğimi olan, eğik
ikinci çağ12:47:09
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
yurttaş12:47:07
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
yeni yetme12:46:59
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
ahır12:46:52
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
MÜŞFİK12:46:50
Sevecen, şefkatli
açık sarı12:46:48
Sarının bir ton açığı
el birliği12:46:46
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
kayıt defteri12:46:44
Kayıt yapılan defter
bahtiyar12:46:41
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
börk12:46:36
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
böke12:46:33
Kahraman, güçlü kimse
dalgınlık12:46:30
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
çabalanma12:46:14
Çabalanmak işi
vakit geçirmek12:46:03
oyalanmak, uğraşmak
filinta12:45:58
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
Güvence12:45:56
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
mütemayiz12:45:54
Kendini gösteren, sivrilen
Anıtsal12:45:50
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
tamamlamak12:45:48
Bitirmek
prezidyum12:45:43
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
hırdavatçı12:45:41
Hırdavat satan kimse, nalbur
talimat vermek12:45:39
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
ilahiyat12:45:37
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
soysuz12:45:35
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
Külhanbeyi12:45:33
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
kalıtım12:45:31
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
tek hücreli12:45:19
Bir hücreli
gözü aç12:45:17
Doymak bilmeyen, aç gözlü
ürün12:45:11
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
iterbiyum12:45:06
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
Apteriks12:45:00
bk. kivi
uygarlaşma12:44:58
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
beraberlik12:44:52
Birlikte olma durumu
yontu12:44:50
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yolak12:44:48
Patika
iskele kuşu12:44:44
Yalıçapkını, emircik
vakit12:44:35
Zaman
sınırlı ortaklık12:44:31
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
valiz12:44:29
Elde taşınabilir küçük çanta
sofra bezi12:44:27
Sofranın altına serilen yaygı
nesiç12:44:23
Doku
iyi hoş (ama)12:44:19
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
vasat12:44:17
Orta
el işi12:44:15
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
nebati12:44:13
Bitki ile ilgili, bitkisel
ayyaş12:44:11
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
bohem12:44:09
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Dileme12:44:00
Dilemek işi
güvensizlik12:43:58
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
çağ dışı12:43:56
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
MELEK12:43:54
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
muadil12:43:47
Eşit, denk, eş değer
enderun12:43:45
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
MESAJ12:43:43
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
Suvarma12:43:37
Suvarmak işi
Nüzul12:43:35
İnme, felç
Aşık12:43:33
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
MEYVE12:43:30
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
MEZRU12:43:27
Ekilmiş, ekili
başlık12:43:21
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
seleksiyon12:43:19
Seçme
kuru erik12:43:17
Eriğin kurutulmuşu
refah12:43:14
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
Zebra12:43:11
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
refik12:43:07
Arkadaş, dost
redif12:43:05
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
Rölativite12:43:03
Bağıntı, görelik, izafet
sayı boncuğu12:42:58
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
bayrak direği12:42:56
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
şile bezi12:42:52
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
ebet12:42:50
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
efor12:42:46
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
ENZİM12:42:44
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
sepetçi söğüdü12:42:41
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
efsun12:42:39
Büyü, sihir
edik12:42:34
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
ezel12:42:30
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
ayıklamak12:42:27
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
eyer12:42:25
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
musalla12:42:23
Namaz kılmaya yarayan açık yer
eski12:42:12
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
esin12:42:10
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
esir12:42:08
Tutsak
esen12:42:05
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
eser12:42:03
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
esef12:42:01
Acınma, yerinme
erik12:41:59
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat12:41:57
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
eros12:41:55
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
eren12:41:49
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
epik12:41:47
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
Pulat12:41:45
Çelik
evre12:41:42
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
evin12:41:40
Bir şeyin içindeki öz, lüp
etol12:41:38
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
etki12:41:31
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
eter12:41:28
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
eten12:41:26
Etene
hakaret12:41:23
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
FERMENT12:41:21
Maya, enzim
pısırık12:41:17
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
parmaklık12:41:15
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık12:41:13
Kuyumcuların kullandığı üfleç