KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

konjonktür23:57:10
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
muhtevi23:57:06
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
havalandırma23:57:02
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
kazaklık23:56:59
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
antipati23:56:55
Sevimsizlik, soğukluk
azmanlaşma23:56:52
Azmanlaşmak işi
müstecir23:56:51
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
karaktersiz23:56:45
Karakteri kötü olan
çelebi23:56:43
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
proleter23:56:41
Çalışan, emekçi
anı23:56:38
Hatıra
naiplik23:56:35
Naip olma durumu, niyabet
haşere23:56:30
Böcek
KAVGACI23:56:22
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
çalgı23:56:15
Müzik aleti, enstrüman
Tasar23:56:12
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
rical23:56:10
Erkekler
RESİM YAZI23:56:07
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
Talih23:56:04
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Takla23:56:03
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
top sürmek23:55:55
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
Tabut23:55:52
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
irat etmek23:55:51
söylemek
trigonometri23:55:43
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
üzme23:55:41
Üzmek işi
karavan23:55:30
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
ümit23:55:26
Umma, beklenti, umut
sokak çocuğu23:55:23
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
kefalet23:55:22
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
gök bilimsel23:55:20
Gök bilimle ilgili, astronomik
iblis23:55:15
Şeytan
geometri23:55:14
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
tahkikat23:55:08
Soruşturmalar
lagos23:55:01
bk. lâhos
ispiyonlama23:54:57
İspiyonlamak işi
Hicvetme23:54:51
Hicvetmek işi
rutubetli23:54:43
Rutubeti olan, nemli
Yunanlı23:54:35
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
guttasyon23:54:34
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
birlik olmak23:54:32
bir işi yapmak için anlaşmak
Azerbaycanlı23:54:29
Azerbaycan halkından olan kimse
MANTAR23:54:23
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
ileri23:54:22
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
dalgalı23:54:22
Dalgası olan
ağızdan dolma23:54:20
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
u23:54:18
Uranyum"un kısaltması
sümüksü23:54:15
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
dizgin23:54:09
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
kilermeni23:54:08
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
masa tenisi23:54:01
Masa topu
göçük23:53:54
Çökmüş, göçmüş (yer)
kezzap23:53:52
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
Alım23:53:42
Almak işi
Ortodoks23:53:39
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
gözetmen23:53:37
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
katıksız23:53:35
Katığı olmayan
halaza23:53:33
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
aktarma23:53:29
Aktarmak işi
Bakteri23:53:27
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
ödeşme23:53:26
Ödeşmek işi
zilli23:53:24
Zili olan, üstünde zili bulunan
zihaf23:53:23
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
devlet başkanı23:53:11
Devletin başında bulunan kimse
spesiyalite23:53:09
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
münkir23:53:05
İnkâr eden, kabul etmeyen
yorgun argın23:53:03
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
ay takvimi23:52:57
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
kuşkuculuk23:52:56
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
değişinim23:52:54
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
fışkırık23:52:52
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
palanga23:52:51
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
olgunlaşma23:52:48
Olgunlaşmak işi
Kürk23:52:44
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
taş yuvarı23:52:43
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
acımtırak23:52:38
Acımsı
karamuk23:52:35
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
karaman23:52:32
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
aheste23:52:30
Yavaş, ağır
pesimist23:52:29
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
kayın peder23:52:24
Kaynata
ayı gülü23:52:21
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
seçmeli23:52:16
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
yönerge23:52:15
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
bağırsaklarını deşerim23:52:10
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
tecrübe etmek23:52:05
denemek, sınamak
katiplik23:52:05
Sekreterlik, yazmanlık
hörgüçlü23:52:02
(deve için) Hörgücü olan
kasaba23:51:59
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
İlelebet23:51:57
Sonsuzluğa değin, sürgit
zirai23:51:47
Tarımla ilgili, tarımsal
imgelem23:51:45
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
mesel23:51:36
Örnek alınacak söz
Hadise23:51:33
Olay
meyan23:51:26
bk. meyan kökü
mezat23:51:25
Artırma ile satış
hamule23:51:24
Yük
zeki23:51:22
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
organizma23:51:20
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
zerk23:51:19
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
yeknesaklık23:51:17
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
yerici23:51:13
Yeren, yermek işini yapan
kolçak23:51:11
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
kuyruk sokumu23:51:09
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
dalyan ağı23:51:08
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Dişi23:50:59
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
fakirlik23:50:57
Yoksulluk
mal mülk23:50:45
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
ısrar23:50:42
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
roketatar23:50:40
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
biat etmek23:50:36
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
Yengeç dönencesi23:50:28
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
devşirmek23:50:24
Katlamak, düzgün duruma getirmek
kapçık meyve23:50:22
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
akordeon23:50:19
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
methetme23:50:12
Methetmek işi
gurk23:50:09
Kuluçka
Konson23:50:08
Ünsüz
atak yapmak23:50:04
akın yapmak, atılım yapmak
üstlük23:50:00
Üst olma durumu
jenerasyon23:49:55
Kuşak, nesil
çözgü23:49:48
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
intihap23:49:41
Seçim, seçme
kığı23:49:38
Kığ
halsiz23:49:35
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
kıymet23:49:33
Değer
ferdiyetçilik23:49:32
Bireycilik
pençe atmak23:49:27
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
şahika23:49:20
Doruk, zirve
intizar23:49:18
Bekleme, gözleme
düzenleme23:49:13
Düzenlemek işi