KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

beygir22:35:19
At
şatafatlı22:35:01
Süslü ve gösterişli
anasır22:34:46
Unsurlar, ögeler
annelik22:34:32
Anne olma niteliği veya durumu
yöreselleşme22:34:26
Yöreselleşmek işi
KABADAYI22:34:09
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
göçük22:34:05
Çökmüş, göçmüş (yer)
üstün zekalı22:34:03
Üstün zekâya sahip olan
orospu22:33:57
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
paratoner22:33:39
Yıldırımsavar, şimşeksavar
MAAİLE22:33:33
Ailece, ev halkıyla birlikte
porno22:33:30
Pornografik sözünün kısaltılmışı
pastoral22:33:27
Kır hayatını ve törelerini anlatan
krater22:33:15
Yanardağ ağzı
gözetleme22:33:09
Gözetlemek işi
hazır yemek22:33:00
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
aylandız22:32:59
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
liberal22:32:48
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
acıma22:32:42
Acımak işi
NAm22:32:36
Ad
şifon22:32:08
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Seyran22:32:02
Gezme, gezinme
hipostaz22:31:44
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
ANAYASA22:31:26
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
YARARLI22:31:09
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
eziyet çekmek22:30:57
zahmet ve sıkıntıya uğramak
aralıklı22:30:51
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
Ağırlaşmak22:30:45
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
artırma22:30:33
Artırmak işi
cıda22:30:32
Mızrak
ŞEVK22:30:09
İstek, heves
tamzara22:30:03
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
aşağı almak22:29:55
devirmek, yıkmak
Asalak22:29:51
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
süreğen22:29:49
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
Ağırca22:29:37
Oldukça ağır
vulva22:29:31
Ferç
durak22:29:19
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
durum22:29:13
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
zarar vermek22:29:07
kötülük etmek
işlik orun22:28:51
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
MUADELET22:28:39
Eşitlik, denklik, eş değerlik
bağımsızlık22:28:14
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
garaz22:28:08
Hedef, amaç, maksat
bezgin22:28:02
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
örgün22:27:44
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
karşılama22:27:22
Karşılamak işi, istikbal
buz22:27:10
Donarak katı duruma gelmiş su
bos22:27:04
bk. boy bos
boz22:26:43
Açık toprak rengi
bok22:26:37
Dışkı
bin22:26:32
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bas22:26:14
En kalın erkek sesi
ban22:26:08
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
bal22:26:02
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
cam22:25:47
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
cin22:25:41
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
cer22:25:31
Çekme, sürükleyerek götürme
cet22:25:25
Dede, büyük baba, ata
ata22:25:19
Baba
asa22:25:13
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
iğreti22:25:07
bk. eğreti
ark22:25:01
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
ayn22:24:42
Göz
aft22:24:36
Pamukçuk
besi22:24:26
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
TRE22:24:24
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
TEN22:24:12
İnsan vücudunun dış yüzü
Tez22:24:06
Çabuk olan, süratli
TAL22:24:00
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
Say22:23:54
Çalışma, emek
Saf22:23:48
Dizi, sıra
berbat22:23:46
Kötü
Sam22:23:42
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
Sik22:23:12
Erkeklik organı
akışkanlık22:23:05
Akışkan olma durumu
Soy22:23:04
Manzum söz
ıstaka22:22:46
bk. isteka
bağlam22:22:40
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
dağ armudu22:22:06
Yabanî armut, ahlat
mukaddem22:22:00
Önce gelen, önceki
bakanak22:21:54
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
SİKLON22:21:48
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
aşağı görmek22:21:42
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
inançlı22:21:36
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
iri kıyım22:21:30
İri kıyılmış
musibet22:21:10
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
sınırlı sorumluluk22:21:07
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
evsin22:21:01
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
korumak22:21:00
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
inanç22:20:55
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ÇÖKME22:20:49
Çökmek işi, inhitat
Kapalı hava22:20:42
Bulutlu hava
haykırış22:20:42
Haykırmak işi veya biçimi
giriş22:20:39
Girmek işi veya biçimi
bakıcı22:20:30
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
faydalı22:20:27
Yararlı
ölmüş22:20:24
Ölen, ölü olan
dikili taş22:20:21
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
tutsak22:20:18
Savaşta ele geçen düşman, esir
dadacı22:20:15
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
bakır22:20:08
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
istihlâk22:20:06
Tüketim
sataşmak22:20:00
Sarkıntılık etmek
güdeleme22:19:55
Güdelemek işi
vaki22:19:54
Olan, olmuş
Ayaküstü22:19:47
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
iyileştirme22:19:34
İyileştirmek işi, ıslah
deneyim22:19:17
Tecrübe
uyluk kemiği22:19:05
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Gömme22:18:52
Gömmek işi
ses dalgaları22:18:15
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
sal22:17:43
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
ses22:17:37
Kulağın duyabildiği titreşim
kan bilimi22:17:33
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
sem22:17:31
Zehir, ağı
sit22:17:19
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
sop22:17:13
bk. soy sop
sos22:17:07
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
son22:17:01
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
pul22:16:55
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
pey22:16:47
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
pal22:16:41
Bir cins güvercin
pak22:16:35
Temiz
pas22:16:17
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
pat22:16:11
Yassı, basık
pot22:16:05
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
gaddaR22:16:05
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
pir22:15:59
Yaşlı, koca, ihtiyar
pog22:15:53
(bıyık için) Gür ve uzun