KANIT

1.İsimBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Cümle 1: Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi. - Ç. Altan
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey

Son Arananlar

KANIT11:01:11
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
meşelik11:00:29
Meşe korusu veya meşe ormanı
tasarruf11:00:10
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
içgüdü11:00:00
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
Ana fikir10:59:49
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
güvem eriği10:59:43
bk. akdiken
epitel10:59:38
bk. epitelyum
ivecen10:59:37
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
deneycilik10:59:36
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
toprak köleliği10:59:35
Toprağa bağlı kölelik düzeni
öke10:59:33
Deha sahibi kimse, dahi
matbaa10:59:32
Basım evi
Üretim evi10:59:31
Fabrika
halk ozanı10:59:29
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
bağırsak askısı10:59:28
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
gericilik10:59:27
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
cazibeli10:59:26
Çekici, alımlı, albenili
saray çiçeği10:59:24
Hezaren
mevzu10:59:23
Konu
merhale10:59:21
Derece, basamak, aşama, evre
yerine getirmek10:59:18
istenileni, gerekeni yapmak
verimli10:59:17
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
akılsal10:59:16
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
hipostaz10:59:14
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
düşünür10:59:13
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
ağırbaşlılık10:59:12
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
sabotaj10:59:11
Baltalama
haberleşme10:59:09
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
bandocu10:59:06
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
lal10:59:05
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
ARAÇSIZ10:59:02
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Muhabere10:59:01
Haberleşme, yazışma
FAYANS10:59:00
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
absürt10:58:58
Saçma
tuvalet10:58:41
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
Mantık10:58:39
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
inceltici10:58:35
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
afetzede10:58:15
Afete uğramış, afet görmüş
Rabbena10:58:10
Tanrı, Tanrım
Satürn10:58:10
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
yok etmek10:58:06
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
pus10:57:56
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
seçimlik10:57:25
Seçme işine konu olma
çobanlama10:57:23
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
alabanda ateş10:56:54
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
irrasyonel10:56:51
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
durmadan10:56:25
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
köklü10:56:02
Kökü olan
bayrak direği10:55:42
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
el değmemiş10:55:24
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
TRE10:55:21
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
lastik ağacı10:55:16
Kauçuk
merdiven korkuluğu10:55:11
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
fışkırık10:55:05
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
apiko10:55:03
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
zen10:54:52
Kadın
ev sineği10:54:50
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
terslik10:54:37
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
gizlicilik10:54:22
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
doğa ötesi10:53:48
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
devletleştirme10:53:44
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
ihtifal10:53:20
Anma töreni
kural dışı10:52:40
bk. kural dışı
Yalvarma10:52:37
Yalvarmak işi
dağınık10:52:31
Geniş bir alana yayılmış olan
itidal10:52:09
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
çöl10:51:30
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
Yargı10:51:26
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
idare lambası10:51:06
İdare kandili
nazik10:51:00
Başkalarına karşı saygılı davranan
apse10:50:56
İrin birikimi, çıban
senarist10:50:44
Senaryo yazarı, senaryocu
nanemolla10:50:14
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
boşu boşuna10:50:13
Gereksiz yere, boşuna
tasa10:49:34
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
güleç10:49:09
Her zaman gülümseyen, mütebessim
feraset10:49:05
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
akşın10:48:34
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
azar10:48:11
Paylama
üşengeç10:47:57
Çok üşenen, tembel
sıkıntı10:47:02
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
adam10:46:59
İnsan
aciz10:46:55
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
meclis10:46:42
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
Favori10:46:36
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
oranlama10:46:23
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
Bobin10:46:22
Makara
Kement10:45:59
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
ilân10:45:57
Duyuru
talih kuşu10:45:57
İyi talih
parazit10:45:55
Asalak
YAŞ10:45:44
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
malumat10:45:42
Bilgi
EKMEK10:45:42
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
KARŞI10:45:37
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
diş taşı10:45:34
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
intizamsız10:45:32
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
Kurban10:45:29
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
statolit10:45:26
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
cerahat10:45:22
İrin
ELEŞTİRİ10:45:17
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
asal10:45:13
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
gemi ızgarası10:45:11
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
kızgın10:45:11
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
ardınca10:45:06
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
esans10:44:53
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
zeravent10:44:38
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
taraf10:44:33
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
Primitif10:44:31
İlkel, iptidaî
cüzdan10:44:26
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
ALAY10:44:22
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
Kabarma10:44:20
Kabarmak işi
muaf10:44:15
Bağışlanmış, affedilmiş
parlamak10:44:11
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
yüreklilik10:44:10
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
DENİZ YOSUNU10:44:06
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
NORM10:44:02
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
Rapor10:43:59
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
oğlan10:43:54
Erkek çocuk
hatırlama10:43:51
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
ekskavatör10:43:49
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
girdap10:43:49
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
kamuoyu10:43:48
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
reha10:43:47
Kurtuluş, kurtulma
iticilik10:43:47
İtici olma durumu
Sedye10:43:45
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
rahibe10:43:44
Kadın rahip
seyrek10:43:43
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
gerçeküstü10:43:41
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
terkip10:43:41
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme