K��yafet

Son Arananlar

asbest yünü07:30:46
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
BALDIR07:30:44
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
Yavaşça07:30:43
Oldukça yavaş, usulca
Yönelme07:30:41
Yönelmek işi
MIKNATIS07:30:40
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
heyelan07:30:39
Toprak kayması, kayşa, göçü
farazî07:30:38
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
santra07:30:37
Orta, orta alan, merkez
düşük07:30:35
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
arkaizm07:30:35
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
bağımsızlık07:30:34
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
nurlu07:30:32
Aydınlık, ışıklı, parlak
çıkma07:30:32
Çıkmak işi
ŞİMŞEK07:30:31
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
berlam07:30:29
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
çekiliş07:30:28
Çekilme işi
elden ele geçmek07:30:25
bir şey sahip değiştirmek
acelecilik07:30:23
Aceleci olma durumu, ivecenlik
UYANIK07:30:22
Uyanmış, uyumamış
Gerileme07:30:20
Gerilemek işi
Mesken07:30:19
Konut, ikametgâh
fire07:30:17
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
neon07:30:17
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
göçme07:30:16
Göçmek işi
sesteş07:30:14
bk. sestaş
lityum07:30:13
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
sinagrit07:30:13
bk. sinarit
partici07:30:11
Parti üyesi
haykırış07:30:11
Haykırmak işi veya biçimi
halaza07:30:10
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
İMA07:30:08
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
Erbap07:30:07
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
Manidar07:30:05
Anlamlı olan, manalı
dağıtılma07:30:04
Dağıtılmak işi
insanoğlu07:30:02
İnsan, âdemoğlu
kirli07:30:01
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
yapağı07:29:59
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
Müzmin07:29:58
Uzun süreli, süreğen, kronik
serpantin07:29:58
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
ERİN07:29:56
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
kaşıkçı kuşu07:29:54
Pelikan
meydan07:29:54
Alan, saha
deniz yosunu07:29:53
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
Psikoloji07:29:51
Ruh bilimi, ruhiyat
kul köle (veya kul kurban) olmak07:29:50
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
Hint irmiği07:29:49
Sagu
özgül07:29:48
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
SERGEN07:29:47
Raf
TeYze07:29:45
Annenin kız kardeşi
ses bilimi07:29:45
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
kapitalizm07:29:43
Anamalcılık
fevkalade07:29:42
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
formel07:29:41
Biçimsel
ankiloz07:29:41
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
bedence07:29:40
Beden bakımından
kaplama07:29:39
Kaplamak işi
SOĞURMA07:29:37
Soğurmak işi, emme, massetme
kacak07:29:36
bk. kap kacak
detay07:29:35
Ayrıntı
ahenk kaidesi07:29:34
bk. ünlü uyumu
çenesi düşmek07:29:33
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
yükselti07:29:31
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
tutuşma07:29:30
Tutuşmak işi
Olan07:29:28
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
küsmek07:29:26
Görevini yerine getirememek
doğaç07:29:26
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Nema07:29:25
Büyüme, gelişme, çoğalma
kuyruk kemiği07:29:23
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
ağılı böcek07:29:22
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
OLGU07:29:20
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
abide07:29:20
Anıt
Kavrama07:29:19
Kavramak işi, anlama, algılama
durgunluk07:29:19
Durgun olma durumu
itilaf07:29:18
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
AKILSAL07:29:18
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
matkap07:29:16
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
himaye etmek07:29:15
korumak, kayırmak, gözetmek
ulusal07:29:13
Millî
yalancı07:29:12
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
dilim07:29:11
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Götürü07:29:09
Toptan, olduğu gibi
Yer ölçümü07:29:07
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
örnek almak07:29:05
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
hatırlama07:29:05
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
yarın öbür gün07:29:04
ileride, yakın bir zamanda
itibarî07:29:04
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
talan07:29:02
Yağma, çapul
depo07:29:02
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
içli07:29:01
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
yakıştırma07:28:59
Yakıştırmak işi
dokuma tezgâhı07:28:58
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
mikser07:28:56
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
orman07:28:56
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
etkileme07:28:55
Etkilemek işi, tesir
tırpana07:28:54
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
it07:28:54
Köpek
dağ aslanı07:28:53
Puma
sAV07:28:52
İddia, tez
iftiracı07:28:51
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
SADAKAT07:28:49
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
mektepli07:28:49
Okula giden (kimse), öğrenci
altıpatlar07:28:48
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
emirlik07:28:46
Emir (II) olma durumu
kesici07:28:45
Kesmek işini yapan, kesen
harmoni07:28:44
Armoni
gözlüklü07:28:43
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
menfi07:28:42
Olumsuz
tasvip07:28:41
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
düz baskı07:28:40
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
tahttan indirmek07:28:39
hükümdarlığına son vermek
YAPI07:28:38
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
saparna07:28:38
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
pederşahî07:28:37
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
alkolik07:28:36
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
Eleştirmen07:28:34
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
denklik07:28:32
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
İMGE07:28:31
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
hor07:28:30
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ebelik07:28:29
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
DİZEM07:28:28
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
demokrat07:28:27
Demokrasi yanlısı
fizik gücü07:28:26
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
Mimarlık07:28:26
Mimar olma durumu
sözsüz oyun07:28:24
bk. pantomim
külek07:28:23
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Temsil07:28:23
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
KOÇ07:28:21
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
LOKMA07:28:20
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
Yarım07:28:20
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
plasenta07:28:20
Etene, son, meşime