hangi

1 Sıfat

İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı

Cümle 1: Hangi adam? Hangi yıl?

Fiili dilek veya şart birleşik zamanında olan cümlelerde, nesnenin veya cümlenin belirteni durumunda olduğunda nesnedeki kavramı genelleştirir

Cümle 1: Hangi kitabı açsanız, bulursunuz. Cümle 2: Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim. - C. S. Tarancı Cümle 3: Hangi memlekete gitsek, resmî makamlar kadar halkın da rağbetini gördük. - F. R. Atay