Hangi

1.Sıfatİki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
Cümle 1: Hangi adam? Hangi yıl?
Fiili dilek veya şart birleşik zamanında olan cümlelerde, nesnenin veya cümlenin belirteni durumunda olduğunda nesnedeki kavramı genelleştirir
Cümle 1: Hangi kitabı açsanız, bulursunuz. Cümle 2: Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim. - C. S. Tarancı Cümle 3: Hangi memlekete gitsek, resmî makamlar kadar halkın da rağbetini gördük. - F. R. Atay

Son Arananlar

Hangi07:31:07
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
Duş07:31:06
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
penis07:31:04
Erkeklik organı
TAHMİNİ07:31:03
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
düşmanlık07:31:01
Düşman olma durumu
ahlak dışıcılık07:30:59
Ahlâk bilimine aykırı davranma
düş kırıklığı07:30:57
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
Özdeş07:30:55
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
hoca07:30:53
Müslümanlıkta din görevlisi
atacılık07:30:50
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
zenne07:30:49
Kadın (eşyası)
bitik07:30:48
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
TÜY07:30:46
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
arnavutluk07:30:44
Arnavut olma durumu
sıklık07:30:44
Sık olma durumu
Yayın07:30:43
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
oğul otu07:30:42
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
nakdi07:30:41
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
ser07:30:39
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
KAYAK07:30:37
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
müntahip07:30:35
Seçmen
başa baş gelmek07:30:34
eşit olmak, denk olmak
S07:30:33
Kükürt"ün kısaltması
serüven07:30:32
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
peşmelba07:30:30
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
kebir07:30:30
Büyük, ulu
mason07:30:29
Masonluk derneği üyesi, farmason
adil07:30:28
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
yerleşim alanı07:30:26
Yerleşim merkezi
Ters07:30:25
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
çobanaldatan07:30:23
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
bap07:30:21
Kapı
büyücü07:30:19
Büyü yapan kimse, sihirbaz
07:30:18
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
lal07:30:17
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
randıman07:30:16
Verim
yün07:30:16
Güzün kırkılan koyun tüyü
Parapet07:30:14
Küpeşte, korkuluk
Takim07:30:14
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
artçı07:30:12
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
liva07:30:10
Sancak
hatim07:30:08
Sona erdirme, bitirme
elçi07:30:07
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
bopstil07:30:05
Züppece giyiniş biçimi
bulunmaz Hint kumaşı07:30:02
çok az bulunduğu ve çok değerli olduğu sanılan şey
Mahrut07:30:00
Koni
avlu07:29:58
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
AZOT07:29:56
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
Fanatizm07:29:55
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
İyilik07:29:54
İyi olma durumu, salâh
melekler gibi07:29:53
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
YARARLI07:29:52
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
cismanî07:29:51
Cisimle, bedenle ilgili
file07:29:49
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Çıtçıt07:29:47
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
MUSKA07:29:47
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
ana deniz07:29:47
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
Kiloamper07:29:45
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
gölgeli07:29:44
Gölge altında olan
tekdüze07:29:43
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
dekor07:29:42
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
kasınç07:29:42
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Eskimo07:29:40
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
deniz kulağı07:29:38
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
Mevcut07:29:37
Var olan, bulunan
Her07:29:36
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
ulumak07:29:35
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
yük vagonu07:29:33
Yük taşımada kullanılan vagon
Buket07:29:31
Çiçek demeti
eşraf07:29:29
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
yelkenli gemi07:29:27
Yelkenle yürütülen gemi
Nasrani07:29:26
Hristiyan, İsevî
Acıklı07:29:24
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
hariç07:29:22
Dış, dışarı
nüzul07:29:20
İnme, felç
MIH07:29:20
Büyük çivi
ide07:29:19
bk. idea
bunaltma07:29:17
Bunaltmak işi
Üstelik07:29:15
Üste verilen şey
HAC07:29:13
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
esirgeme07:29:11
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Bere07:29:10
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
her hâlde07:29:08
Büyük bir ihtimalle
emir vermek07:29:06
buyurmak, buyruk vermek
İzbe07:29:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
yaban ördeği07:29:01
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
engebesiz07:29:00
Engebesi olmayan
hayali07:28:58
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Toptan07:28:56
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
Baklava07:28:56
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
ilgi göstermek07:28:56
ilgisini esirgememek, belli etmek
özsever07:28:54
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
dağ kırlangıcı07:28:52
Çobanaldatan, keçisağan
Denge07:28:50
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
iş merkezi07:28:49
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
Dağ keçisi07:28:46
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
erkin07:28:45
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
Kasiyer07:28:44
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
Hey07:28:44
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
mısır unu07:28:43
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
kerki07:28:41
Keser
BELKİLİ07:28:39
Olasılı, muhtemel
Rehin07:28:37
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
yonga07:28:36
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Bando07:28:34
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
MEKANİZMA07:28:32
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
Ölmüş07:28:31
Ölen, ölü olan
boyun borcu07:28:30
Yapılması gereken ödev, vecibe
fotokopi07:28:28
Tıpkıçekim, eşçekim
Statolit07:28:27
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
tayyare07:28:26
Uçak
Mısır turnası07:28:26
İbis
DÜZEYSİZ07:28:25
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
apraksi07:28:23
bk. işlev yitimi
cima07:28:21
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
sürgün07:28:19
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
kanunsuzluk07:28:17
Yasaya aykırılık, yasasızlık
muhtevi07:28:16
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
KURUNTULU07:28:14
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
maçuna07:28:12
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
PANDÜL07:28:10
Sarkaç, rakkas
İnorganik07:28:08
Cansız olan
Berkelyum07:28:05
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
kerem07:28:03
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
psikoloji07:28:01
Ruh bilimi, ruhiyat
TELEKOMÜNİKASYON07:27:59
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
damıtmak07:27:59
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
AŞIRI07:27:57
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
ilam07:27:55
Bildirme, anlatma
atlı spor07:27:53
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı