görsel

1 Sıfat

Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan