Fanatizm

1.İsimBir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
Cümle 1: Aile fanatizmi de bir başka bencillik tezahürüdür. - H. Taner

Son Arananlar

Fanatizm07:29:55
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
İyilik07:29:54
İyi olma durumu, salâh
melekler gibi07:29:53
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
YARARLI07:29:52
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
cismanî07:29:51
Cisimle, bedenle ilgili
file07:29:49
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Çıtçıt07:29:47
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
MUSKA07:29:47
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
ana deniz07:29:47
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
Kiloamper07:29:45
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
gölgeli07:29:44
Gölge altında olan
tekdüze07:29:43
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
dekor07:29:42
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
kasınç07:29:42
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Eskimo07:29:40
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
deniz kulağı07:29:38
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
Mevcut07:29:37
Var olan, bulunan
Her07:29:36
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
ulumak07:29:35
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
yük vagonu07:29:33
Yük taşımada kullanılan vagon
Buket07:29:31
Çiçek demeti
eşraf07:29:29
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
yelkenli gemi07:29:27
Yelkenle yürütülen gemi
Nasrani07:29:26
Hristiyan, İsevî
Acıklı07:29:24
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
hariç07:29:22
Dış, dışarı
nüzul07:29:20
İnme, felç
MIH07:29:20
Büyük çivi
ide07:29:19
bk. idea
bunaltma07:29:17
Bunaltmak işi
Üstelik07:29:15
Üste verilen şey
HAC07:29:13
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
esirgeme07:29:11
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Bere07:29:10
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
her hâlde07:29:08
Büyük bir ihtimalle
emir vermek07:29:06
buyurmak, buyruk vermek
İzbe07:29:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
yaban ördeği07:29:01
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
engebesiz07:29:00
Engebesi olmayan
hayali07:28:58
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Toptan07:28:56
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
Baklava07:28:56
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
ilgi göstermek07:28:56
ilgisini esirgememek, belli etmek
özsever07:28:54
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
dağ kırlangıcı07:28:52
Çobanaldatan, keçisağan
Denge07:28:50
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
iş merkezi07:28:49
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
Dağ keçisi07:28:46
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
erkin07:28:45
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
Kasiyer07:28:44
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
Hey07:28:44
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
mısır unu07:28:43
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
kerki07:28:41
Keser
BELKİLİ07:28:39
Olasılı, muhtemel
Rehin07:28:37
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
yonga07:28:36
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Bando07:28:34
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
MEKANİZMA07:28:32
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
Ölmüş07:28:31
Ölen, ölü olan
boyun borcu07:28:30
Yapılması gereken ödev, vecibe
fotokopi07:28:28
Tıpkıçekim, eşçekim
Statolit07:28:27
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
tayyare07:28:26
Uçak
Mısır turnası07:28:26
İbis
DÜZEYSİZ07:28:25
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
apraksi07:28:23
bk. işlev yitimi
cima07:28:21
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
sürgün07:28:19
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
kanunsuzluk07:28:17
Yasaya aykırılık, yasasızlık
muhtevi07:28:16
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
KURUNTULU07:28:14
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
maçuna07:28:12
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
PANDÜL07:28:10
Sarkaç, rakkas
İnorganik07:28:08
Cansız olan
Berkelyum07:28:05
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
kerem07:28:03
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
psikoloji07:28:01
Ruh bilimi, ruhiyat
TELEKOMÜNİKASYON07:27:59
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
damıtmak07:27:59
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
AŞIRI07:27:57
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
ilam07:27:55
Bildirme, anlatma
atlı spor07:27:53
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
tuval07:27:51
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
mavimtırak07:27:50
Maviyi andıran
Feyezan07:27:50
Taşma, taşkın, seylâp
ağaçlıklı07:27:48
Ağaçları bol olan (yer)
Yumuşak07:27:46
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
taşa tutmak07:27:46
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
İlelebet07:27:42
Sonsuzluğa değin, sürgit
akılcılık07:27:40
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
kongre07:27:38
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
klinometre07:27:37
Eğimölçer
diken07:27:36
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
riyaziye07:27:35
Matematik
MODERN07:27:34
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
tokaç07:27:33
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
spekülâsyon07:27:32
Kurgu
Nevruz07:27:30
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
ilân etmek07:27:28
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
kaymak taşı07:27:26
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
POLİTİK07:27:24
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
ŞAŞKINLIK07:27:23
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
yansız07:27:22
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
Yalpalamak07:27:20
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
kindar07:27:18
Kinci, kinli
milis07:27:17
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
meşgul etmek07:27:17
vaktini almak
beslenme07:27:16
Beslenmek işi
çoğu07:27:15
Çoğu zaman, çok defa
belginlik07:27:15
Belgin olma durumu, sarahat
akça07:27:15
Oldukça beyaz, beyazca
yaya geçidi07:27:14
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
üçleme07:27:13
Üçlemek işi
liboş07:27:12
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
basıölçer07:27:11
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
korkmak07:27:09
Kaygı duymak, endişe etmek
hünnapgiller07:27:07
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
fonem07:27:05
Ses birimi
kase07:27:05
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
banal07:27:04
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
SANI07:27:02
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
kadın avcısı07:27:00
Kadınları baştan çıkaran erkek
Hidrofobi07:26:58
bk. Su korkusu
arası olmamak07:26:56
geçinememek
bulvar07:26:56
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
körpe07:26:54
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
su kabı07:26:53
Su koymaya yarayan kap
sağlık evi07:26:51
Sağlık ocağı
şükür07:26:49
Tanrı"ya duyulan minneti dile getirme
mikoz07:26:47
Mantar