fanatizm

1 İsim

Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık

Cümle 1: Aile fanatizmi de bir başka bencillik tezahürüdür. - H. Taner