Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi07:21:58
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
sabırlı07:21:47
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
olumsuz07:21:45
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
sivilce07:21:42
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
gerçek dışı07:21:40
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
ŞEBNEM07:21:37
Çiy
karyokinez07:21:35
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
emtia07:21:33
Mallar, satılacak şeyler
kaçakçılık07:21:28
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
Müteveffa07:21:25
(insan için) Ölmüş, ölü
Tesadüf07:21:22
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
agaragar07:21:19
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
soy ağacı07:21:17
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
doğruluk07:21:16
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
dibek07:21:14
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
Kerem07:21:12
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
karnaval maskesi07:21:09
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
ümit07:21:04
Umma, beklenti, umut
fıkıh07:21:02
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
veraset07:21:00
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
hindistan cevizi07:20:57
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
eren07:20:54
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
SÖZSÜZ OYUN07:20:50
bk. pantomim
KATMAN BULUT07:20:47
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
meşakkat07:20:45
Güçlük, sıkıntı, zorluk
Zamk07:20:42
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
İRADE DIŞI07:20:40
İradesiz
KAVGA07:20:37
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
iticilik07:20:35
İtici olma durumu
imtihan07:20:30
Sınav
ASTATİN07:20:27
Astat
Malumat07:20:25
Bilgi
Ferman07:20:22
Buyruk, emir
ana bilim dalı07:20:20
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
lanet07:20:17
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
yoğaltım07:20:15
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
ordino07:20:12
Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri
tatlı su kayası07:20:09
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
KEHLE07:20:04
Bit
münavebe ile07:20:01
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
giderek07:19:59
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
kavis07:19:56
Eğmeç, yay
Tembel07:19:56
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
Antimon07:19:53
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
legal07:19:51
Kanunî, yasal, meşru
camekan07:19:48
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
yeteneksiz07:19:45
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
MELEZ07:19:43
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
gulden07:19:40
Florin
Mecmua07:19:38
Dergi
çingene07:19:35
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Pinti07:19:33
Aşırı derecede cimri, kısmık
MEZRA07:19:30
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
acıklı07:19:27
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
KADEME07:19:25
Aşama, basamak
Meşin yuvarlak07:19:24
(futbolda) Top
merhale07:19:22
Derece, basamak, aşama, evre
Bakır taşı07:19:21
Malakit
terlik07:19:19
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
yıpratma07:19:16
Yıpratmak işi
Evlat07:19:13
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
fatalite07:19:10
Alın yazısı, yazgı, kader
İYİDEN İYİYE07:19:08
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
adilik07:19:05
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
NEYZEN07:19:03
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Bülbül07:19:00
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
davul07:18:58
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
Şarklı07:18:53
Doğulu, garplı karşıtı
Sürdürme07:18:50
Sürdürmek işi
zembil otu07:18:48
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
zinhar07:18:45
Sakın, asla, olmasın!
düzmece07:18:42
Gerçek olmayan, düzme, sahte
Neme gerek07:18:39
Neme lâzım
imlâ07:18:36
Yazım
literatür07:18:34
Edebiyat, yazın
ayak07:18:33
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
Temizlik07:18:30
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
FEZA07:18:28
Uzay
Tebaa07:18:25
Uyruklu
akkuş07:18:23
Atmaca, yırtıcı bir kuş
terakki etmek07:18:18
ilerlemek
kovmak07:18:15
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
Adamak07:18:12
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
sakıncalı07:18:07
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
birsam07:18:05
Sanrı, halüsinasyon
Göçüşme07:18:02
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
omur07:17:59
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
aydınlanmak07:17:57
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
öç almak (veya öcünü almak)07:17:55
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
kanaatkarlık07:17:52
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
hentbol07:17:49
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
amorti etmek07:17:45
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
oyun kağıdı07:17:42
İskambil kâğıdı
Seyrüsefer07:17:40
Gidiş geliş, trafik
ÖRGÜTLÜ07:17:37
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
cerahat07:17:35
İrin
sponsorluk07:17:32
Sponsorun yaptığı iş
çaresiZ07:17:30
Çaresi bulunmayan, onulmaz
SEDEF07:17:27
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
Ayan07:17:25
İleri gelenler
medrese07:17:20
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
okuyucu07:17:18
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
arz derecesi07:17:15
bk. enlem
Anlayış07:17:13
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
DAMLA07:17:10
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
tarh etmek07:17:05
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
hırsızlık07:17:00
Çalma
rayiç fiyat07:16:58
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Sezme07:16:55
Sezmek işi
uskumrugiller07:16:53
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
koşa07:16:50
Çift, eş, ikiz
kovcu07:16:49
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
nefesli07:16:46
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
aşağı almak07:16:43
devirmek, yıkmak
karşılaştırma07:16:40
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
uyumsuz07:16:37
Uyumu olmayan, ahenksiz
ağır07:16:34
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
Resim07:16:31
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
kamer07:16:29
Ay
butafor07:16:26
Oyun için gerekli sahne eşyası
olasılık07:16:23
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
rıza07:16:21
Razı olma, isteme, istek
Gökyüzü07:16:18
Göğün görünen yüzeyi, sema
fiyaka07:16:16
Gösteriş, çalım, afi, caka
marketing07:16:13
Pazarlama
legato07:16:11
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
ÇAĞRI07:16:08
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
öğrenci kartı07:16:05
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
süyek07:16:03
bk. cebire
ateh getirmek07:15:58
bunamak