Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

aç gözlü12:22:25
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
kekeleme12:22:16
Kekelemek işi
kaşmir12:22:12
İnce, sık bir tür yün
tarla faresi12:22:06
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
iktisap etmek12:22:02
kazanmak, edinmek
suçsuz12:21:50
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
yanardağ12:21:46
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
tersleme12:21:43
Terslemek işi
yansı12:21:40
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
miladi12:21:36
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
antibiyotik12:21:33
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
kara yosunu12:21:30
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
konsantre12:21:26
Yoğunlaştırılmış, yoğun
ordubozan12:21:20
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
tutsaklık12:21:17
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
SUSAM YAĞI12:21:12
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
yırtıcı hayvan12:21:05
Vahşî hayvan
Meydan12:20:59
Alan, saha
tiramola12:20:55
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
tıpatıp12:20:52
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Kasiyer12:20:48
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
oluşma12:20:44
Oluşmak işi, teşekkül
köşegen12:20:42
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
berraklık12:20:41
Berrak olma durumu, duruluk
us12:20:38
Akıl
dağınık12:20:34
Geniş bir alana yayılmış olan
Emniyet12:20:31
Güvenlik
rh12:20:28
Rodyum"un kısaltması
ut12:20:24
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
rn12:20:19
Radon"un kısaltması
re12:20:15
Renyum"un kısaltması
evet12:20:12
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
se12:20:12
Selenyum"un kısaltması
un12:20:09
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
ra12:20:05
Radyum"un kısaltması
sn12:20:02
Kalay"ın kısaltması
tutumlu12:20:00
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
sr12:19:59
Stronsiyum"un kısaltması
ru12:19:55
Rutenyum"un kısaltması
niyobyum12:19:52
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
yirmi yaş dişi12:19:49
bk. akıl dişi
mürai12:19:46
İkiyüzlü
derbeder12:19:36
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
görgüsüz12:19:33
Görgüsü olmayan
işsizlik12:19:27
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
yetiştirici12:19:23
Üretici, müstahsil
ok12:19:23
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
müzik12:19:11
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
TİFÜS12:19:08
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
ilgi eki12:19:01
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
Birçok12:18:51
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
bediiyat12:18:46
Estetik bilimi, güzel sanatlar
Metal bilimi12:18:45
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
mümas12:18:45
Dokunan, temas eden
etilen12:18:42
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
mitralyöz12:18:38
Makineli tüfek, makineli
enöte12:18:35
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
bedence12:18:32
Beden bakımından
bohça12:18:29
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
Altın12:18:25
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
STOK12:18:22
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
düşünmek12:18:19
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
yön12:18:15
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
teselli12:18:10
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
RASTGELE12:18:09
Herhangi bir, gelişigüzel
bundan böyle12:18:05
bundan sonra
yün12:18:02
Güzün kırkılan koyun tüyü
yük12:17:59
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
Konuşmacı12:17:55
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
müminlik12:17:49
Mümin olma durumu
İtina12:17:45
Özen, ihtimam
öncü12:17:39
Önde gidip haber ulaştıran kimse
şom12:17:36
Uğursuzluk
mercek12:17:32
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
şov12:17:29
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
şor12:17:26
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
mercan12:17:22
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
start12:17:19
Çıkış
kuruntulu12:17:16
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
stant12:17:12
At yarışlarında seyirci tribünü
stand12:17:09
bk. stant
yağlı kara12:17:06
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
görevden alınmak12:17:02
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
kapsama12:16:56
Kapsamak işi
mermer12:16:53
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
Kazakça12:16:49
Kazak Türkçesi
merhem12:16:45
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
Helen12:16:39
Grek
manzara12:16:36
Bakışı, dikkati çeken her şey
kumaş12:16:32
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
Türkiye Türkçesi12:16:29
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
ayrılış12:16:26
Ayrılmak işi veya biçimi
pomat12:16:22
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
MAGNEZYUM12:16:16
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
polis12:16:12
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
en azından12:16:09
en azı ile, hiç olmazsa
kaynak suyu12:16:06
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
ad çekme12:16:02
Ad çekmek işi, kur"a
gevşeklik12:15:56
Gevşek olma durumu
sıçan otu12:15:49
Arsenik
kararlama12:15:42
Kararlamak işi
ağırbaşlılık12:15:42
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
pamuk taş12:15:39
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Erişkin12:15:34
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
ibibik12:15:31
Çavuş kuşu, hüthüt
artı12:15:27
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
tedirgin etmek12:15:24
rahatını, huzurunu kaçırmak
nanemolla12:15:22
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
olanaksız12:15:21
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)12:15:17
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
hendese12:15:14
Geometri
taaffün etmek12:15:09
kokuşmak, pis kokmak
BÖLÜŞTÜRME12:15:07
Bölüştürmek işi
sorguya çekmek12:15:06
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
perakende12:14:59
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
görünme12:14:53
Görünmek işi
tatlı su Frengi12:14:49
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
porno12:14:46
Pornografik sözünün kısaltılmışı
öğrenim belgesi12:14:40
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
Merasim12:14:36
Tören
tebligat12:14:33
Bildirim
pound12:14:30
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
hareketsiz12:14:15
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
sevinç12:14:12
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Akım12:14:05
Akmak işi
yaygın yanlış12:13:55
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
kilit dili12:13:52
Kilidin anahtarla sürülen parçası
ince hastalık12:13:49
bk. ince hastalık
değişinim12:13:45
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
agitato12:13:42
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır