Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Kavun16:30:52
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
of16:30:20
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
lüle taşı16:30:19
Deniz köpüğü
Karındaş16:30:18
Kardeş
la16:30:02
Lântan"ın kısaltması
RENYUM16:29:53
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
semer16:29:50
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
Feshetme16:29:44
Feshetmek işi
el ayası16:29:35
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
yükselme16:29:26
Yükselmek işi, itilâ
doğaç16:29:17
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Rehine16:29:08
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
örgüt16:28:49
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
avokado16:28:22
Amerikan armudu (Persea americana)
külliye16:28:13
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
içli16:27:55
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
gagalı memeli16:27:46
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
deterjan16:27:37
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
zemin16:27:18
Taban, döşeme, yer
kontrol16:27:09
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
temmuz16:27:02
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
itibarlı16:27:00
İtibarı, değeri olan, saygın
destekleme16:26:34
Desteklemek işi
batma16:26:18
Batmak işi
bağıntı16:26:06
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
zer16:25:57
Altın
fişeklik16:25:16
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
sosyete16:24:57
Topluluk, toplum, cemiyet
esatirî16:24:48
Esatirle ilgili, esatire ait
Kapasite16:24:39
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
gözaltına almak16:24:30
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
katalepsi16:24:21
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
Çürük16:23:55
Çürümüş olan
güzergah16:23:45
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
çitileme16:23:28
Çitilemek işi
gereksinme16:23:09
Gereksinmek işi veya durumu
şaibe16:22:36
Kir, leke
payam16:22:31
Badem
soprano16:22:00
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
aylak16:21:56
İşsiz, boş gezen, avare
BAYAĞI16:21:55
Aşağılık, pespaye
orta yuvarlak16:21:27
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
çiftlik16:21:17
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
iklim bilimi16:21:09
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
lir16:21:08
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
lup16:20:56
Büyüteç
asabiye16:20:47
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
dükkan16:20:36
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
Gerekli16:19:31
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
jimnastik16:19:03
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Baş çanağı16:18:55
Kafa tası
RÜŞVETÇİ16:18:25
Rüşvet alarak iş gören kimse
yıkanma16:18:22
Yıkanmak işi
Gözaltı16:18:01
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
gök evi16:18:00
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
cengel16:17:51
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
tasfiye16:17:43
Arıtma, ayıklama, temizleme
öküzgözü16:17:32
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
alan korkusu16:17:30
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
ast16:17:21
Alt
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın16:17:19
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
ahi16:17:11
Ahilik ocağından olan kimse
Kas16:17:02
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
halifelik16:17:00
Halifenin görevi, hilâfet
KAK16:16:53
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
aşağılık16:16:44
Aşağı olma durumu, adilik
ince bağırsak16:16:30
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
görünüm16:16:29
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
aydınlık16:15:54
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
çay16:15:45
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
ita16:15:26
Verme, ödeme
vefasızlık16:15:08
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
uzlaşma16:14:59
Uzlaşmak durumu, uyuşma
iflâs anlaşması16:14:49
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
tetik16:14:48
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
komisyon16:14:46
Alt kurul, encümen, komite
Nan16:14:40
Ekmek
çekici16:14:31
Çekme işini yapan
seda16:14:22
Ses, sada
çekyat16:14:13
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
onarım16:14:02
Onarmak işi, tamirat, tamir
slip16:13:53
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
sini16:13:43
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
fizik ötesi16:13:28
Doğa ötesi
soda16:13:24
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
soya16:13:15
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
flurya16:13:06
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
eşkenar dörtgen16:12:57
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
tuş16:12:33
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
Ham16:12:15
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
hepsi16:11:47
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
doğru16:11:20
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
Birinci16:11:11
Bir sayısının sıra sıfatı
SÖYLEV16:11:02
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
muhaberat16:10:53
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
ariza16:10:43
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
nakışçı16:10:35
Nakış yapan kimse
yadımlama16:10:34
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
eşek dikeni16:10:31
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
göğüs cerrahisi16:10:25
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
gag16:10:06
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
pasak16:09:57
Kir
panik16:09:48
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
dem16:09:39
Soluk, nefes
dut16:09:29
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
d D16:09:20
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
erk16:09:11
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
hücre yutarlığı16:09:07
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
imamlık16:08:58
İmam olma durumu
SEM16:08:52
Zehir, ağı
Yasak16:08:45
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
SIR16:08:34
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Bıkkınlık16:07:41
Çok bıkmış olma durumu
suflör16:07:32
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
agreman16:07:21
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
Bilinç kaybı16:07:13
Hafıza yitimi
akraba16:07:06
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
tahlil16:07:06
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
eti16:06:55
Hitit
can16:06:46
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
bay16:06:36
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
bit16:06:27
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
lokman ruhu16:06:20
Eter
boy16:06:18
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
faraza16:06:13
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
pes16:06:08
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
sel16:05:59
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
AKSAK16:05:50
Aksayan, hafifçe topallayan
ağsı16:05:31
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
kol16:05:13
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm