Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi03:07:47
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
yalabık03:07:45
Parlak, parıltılı, ışıltılı
İsteka03:07:42
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
ulusallık03:07:32
Milliyet, millîlik
remi03:07:31
İskambillerle oynanan bir tür oyun
Badat03:07:25
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
Fauna03:07:15
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
uca03:06:45
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
hap03:06:28
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
kaçakçılık03:06:22
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
ihya03:06:03
(yeniden) Canlandırma, diriltme
LÖK03:06:02
Bir tür erkek deve
gidiş dönüş03:06:01
Gitme ve gelme (veya dönme)
CERRAH03:06:00
Operatör
işkilli03:05:58
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
gücendirme03:05:57
Gücendirmek işi
Aymaz03:05:52
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
Abdest03:05:50
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
İri03:05:24
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
MÜSAVİ03:05:11
Eşit, denk
Y03:05:10
İtriyum"un kısaltması
acı badem03:05:07
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
töhmet03:05:07
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
ahenksiz03:05:06
Uyumsuz, düzensiz
bezelye03:05:04
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
YASMIK03:04:36
Mercimek
beden eğitimi03:04:25
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
çatı örtüsü03:04:23
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
Şakul03:03:50
Çekül
hava parası03:03:46
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
içli03:03:45
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
Yedinci03:03:44
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
dağ bayır03:03:15
İnişli çıkışlı yer, kır
tanık03:03:13
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
arabozanlık03:03:09
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
düğün çiçeğigiller03:03:09
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
kaydedici03:02:30
İmleç
teşrin03:02:29
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
hizmet03:02:28
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
ferişte03:02:21
Melek
kılık kıyafet03:02:06
Üst baş ve dış görünüş
kavurma03:01:57
Kavurmak işi
Cefa03:01:37
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
alâkasız03:01:30
İlgisiz, ilgisi olmayan
EMRE MUHARRER SENET03:01:29
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
YALITKAN03:01:28
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
münafık03:01:15
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
tencere03:01:15
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
yufka yürekli03:00:48
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
nispet03:00:24
Oran
Delta03:00:23
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
dikey02:59:59
Dik olarak
hakikatsiz02:59:55
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
zenginlik02:59:51
Zengin ve varlıklı olma durumu
selâset02:59:50
Akıcılık
varlıklı02:59:49
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
girişken02:59:23
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
iç mimar02:59:17
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
davranmak02:59:14
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
olgunlaşmak02:59:06
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
aylaklık etmek02:59:05
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
iyiliksever02:59:03
İyilikçi, hayırsever
azarlanma02:58:55
Azarlanmak işi, paylanma
ÖBEK02:58:38
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
şerik02:58:37
Ortak
takdir02:58:08
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
uçak alanı02:58:02
bk. alan
kalımsız02:57:59
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
sekreter02:57:55
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
ivinti02:57:53
Çabukluk, hız, sür"at
zekavet02:57:48
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
ilerleyiş02:57:43
İlerlemek işi veya biçimi
Global02:57:42
Toptan, toplam
divan02:57:38
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
EH02:57:33
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
AYGIT02:57:27
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
iç bükün02:57:22
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
kötülük02:57:18
Kötü olma durumu
Yazman02:56:52
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
illüstrasyon02:56:41
Resimlerle süsleme
zayıflık02:56:39
Zayıf olma durumu
Ayıraç02:56:20
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
zılgıt02:56:15
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
fabrika02:55:55
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
yatkınlık02:55:55
Yatkın olma durumu
konvoy02:55:54
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
görevden almak02:55:42
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
karmaşa02:55:18
Karmaşık olma durumu
değiş tokuş02:55:17
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
muteber02:55:15
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
eğmeç02:55:14
Kavis
LÜTUF02:54:52
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
falihayır02:54:47
İyiye yorulur olgu
utangaç02:54:44
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
FOTOKOPİ02:54:31
Tıpkıçekim, eşçekim
kılıç02:54:00
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
yeğleme02:53:47
Yeğlemek işi, tercih
münasebat02:53:37
İlgiler, ilişkiler
dirice02:53:35
Biraz diri
Sonsuzluk02:53:28
Sonsuz olma durumu
sıkılgan02:53:25
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
fasıla02:53:15
Aralık, ara, kesinti
talihsizlik02:53:14
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
rücu02:53:09
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
çorak02:53:01
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
fidanlık02:52:52
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
HİNT İRMİĞİ02:52:51
Sagu
çiçek tozu02:52:10
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
özseverlik02:51:54
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
ZİYA02:51:42
Işık, aydınlık
enöte02:51:38
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Edep yeri02:51:31
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
uknum02:51:29
Asıl, unsur, hipostaz
bir çokları02:51:28
çok sayıda olan (kimse veya şey)
SÜSLEME02:51:27
Süslemek işi, bezeme, tezyin
koşa02:51:25
Çift, eş, ikiz
teselli bulmak02:51:01
avunmak
matemli02:50:51
Yaslı
zafiyet02:50:36
Arıklık, zayıflık
DEVE DİKENİ02:50:13
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
özgü02:50:12
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
teshin02:50:12
Isıtma
KESİM EVİ02:49:50
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
Hastalıklı02:49:44
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
nadir02:49:40
Seyrek, az, az bulunur
parasal02:49:40
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
zam02:49:39
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
bataklık gazı02:49:35
Metan
KATARAKT02:49:29
Ak su, ak basma, perde
ÇİGAN02:49:26
Çingene