Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi08:54:58
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
kaput08:54:57
Asker paltosu
yeryüzü08:54:55
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
Su08:54:53
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
KATKI08:54:51
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
mihaniki08:54:43
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
kaymakamlık08:54:42
Kaymakam olma durumu
diyapozitif08:54:41
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
taban08:54:39
Ayağın alt yüzü
narenciye08:54:38
Turunçgiller
PLASENTA08:54:37
Etene, son, meşime
asit08:54:35
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
jimnastik08:54:29
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Muhasip08:54:27
Sayman, muhasebeci
nakit08:54:23
Para, akçe
debdebe08:54:20
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
ders08:54:18
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
aklama08:54:16
Aklamak işi, ibra
ivedilik08:54:14
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
Talih08:54:12
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Her08:54:10
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
MASRAF08:54:10
Harcanan para, gider
aza08:54:08
Organlar, vücut parçaları
kamufle08:54:06
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
MANZUME08:54:02
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
Yaban08:54:00
İnsan yaşamayan ıssız yer
SOYUTLAMA08:53:58
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
Bizmut08:53:57
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
uzak08:53:55
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
Ulak08:53:53
Haberci, haber veren kimse
tatbikat08:53:49
Uygulama
istimbot08:53:47
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
irade08:53:45
İstek, dilek
yarım kafiye08:53:44
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
karakteroloji08:53:41
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
boyun08:53:37
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
Yarıyıl08:53:36
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
inceleme08:53:35
İncelemek işi, tetkik
SOLUK08:53:33
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
ses08:53:31
Kulağın duyabildiği titreşim
Irak08:53:28
Uzak
ahlak08:53:27
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Komutan08:53:25
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
kokoroz08:53:17
Mısır
cam gibi08:53:14
arkası görünen, saydam, şeffaf
peksimet08:52:58
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
pinel08:52:30
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
bir çırpıda08:52:25
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
irade kaybı08:52:12
bk. irade yitimi
kaypakça08:52:12
Biraz kaypak
gürültü08:51:44
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
süzmek08:51:33
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
fransiyum08:51:23
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
kadran08:51:20
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Minder08:51:07
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
çekirge08:50:54
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
Aşama sırası08:50:54
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
mıntıka08:50:40
Bölge
Abdest08:50:27
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
dayanak08:50:19
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
baraj ateşi08:50:14
Yoğun yaylım ateşi
ağartı08:50:06
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
kadife08:50:01
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
garson08:49:48
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
Anafor08:49:35
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
ses yitimi08:49:25
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
natıka08:49:24
Düşünüp söyleme yeteneği
hava akımı08:49:22
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
kaslı08:49:09
Kasları gelişmiş olan, adaleli
rasat08:49:04
Gözlem
takıntı08:48:55
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
fidye08:48:40
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
Lapina08:48:29
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
DİASPORA08:48:16
Kopuntu
Devinim08:48:05
Devinmek işi, hareket
Yaşlı08:48:03
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
yenilik08:48:01
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
Bozgunluk08:47:50
Bozgun
uzun hikâye08:47:37
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
Vadi08:47:23
İki dağ arasındaki geçit, koyak
Vali08:47:10
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
telkin08:47:05
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Ay ışığı08:47:01
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
KATİL08:46:57
İnsan öldüren kimse, cani
Veri08:46:44
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
pulcu08:46:40
Pul satan kimse
KAZIKLI HUMMA08:46:31
Tetanos
Akçe08:46:31
Küçük gümüş para
Sayı boncuğu08:46:18
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
Renkli08:46:04
Rengi olan
koltuk08:46:00
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
fonksiyon08:45:51
İşlev
Özdek08:45:38
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
Gök gürültüsü08:45:32
Gök gürlemesi
rayiha08:45:31
Koku, güzel koku
yıl08:45:25
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
koşa08:45:24
Çift, eş, ikiz
makineli tüfek08:45:21
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
makineli tüfek08:45:21
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
Çağrı08:45:12
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
kaynak suyu08:45:07
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
mahkeme08:44:58
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
ekose08:44:45
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
aktinyum08:44:32
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
müdafaa08:44:30
Savunma, koruma
Başçık08:44:19
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
araz08:44:15
Belirtiler
rota08:44:06
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
dağıtım08:43:52
Dağıtmak işi, tevzi
General08:43:35
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
sakat08:43:33
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
Alan topu08:43:32
Tenis
PEYGAMBERLİK08:43:22
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
renk renk08:43:09
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
İyi08:43:07
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
Genetik08:42:55
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
yüzücü08:42:55
Yüzme sporu yapan kimse
masumluk08:42:45
Masum olma durumu, masumiyet
kermen08:42:42
Kale, germen
kargış08:42:30
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
deklanşör08:42:29
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
buzul bilimi08:42:16
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
kerkes08:42:02
Akbaba
gölge balığı08:41:52
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
özetleme08:41:49
Özetlemek işi
seçenek08:41:36
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Global08:41:22
Toptan, toplam
bireysellik08:41:06
Birey olma olgusu
varlık08:40:53
Var olma durumu, mevcudiyet
bakır taşı08:40:39
Malakit