Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi10:17:18
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
izlenim10:17:11
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
tutumlu10:17:05
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
lekelenme10:17:02
Lekelenmek işi
nema10:16:52
Büyüme, gelişme, çoğalma
elan10:16:33
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
üst deri10:16:29
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
SANATÇI10:16:26
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
ilenç10:16:25
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
NİKEL10:16:00
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
SAYMAN10:15:58
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
nevale10:15:57
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
açıktan açığa10:15:55
Belirgin olarak, göz göre göre
tanıtmalık10:15:51
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
Kira10:15:45
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
kesintisiz10:15:38
Aralıksız
LAF CAMBAZLIĞI10:15:37
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
KARİKATÜR10:15:29
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
tatlı su ıstakozu10:15:29
Kerevit, kerevides
rayiç10:15:28
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
tutuk10:15:26
Akıcı, rahat konuşamayan
hobi10:15:19
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
İlenme10:15:18
İlenmek işi, beddua
gurbet10:15:14
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
Rafinaj10:15:13
Arıtım
alaylı10:15:12
Erlikten yetişmiş subay
yara bere10:15:09
Yaralanma
sulta10:14:50
Yetke, otorite
ibret10:14:49
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
tur atmak10:14:49
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
kasık biti10:14:48
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
Sedye10:14:41
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
fişeklik10:14:39
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
drahoma10:14:39
Gelinin güveye verdiği para veya mal
lekeli10:14:25
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
atanma10:14:24
Bir göreve getirilme, tayin edilme
kül rengi10:14:23
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
resital10:14:18
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
trakunya10:13:39
bk. çarpan balığı
bilinçaltı10:13:30
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
dâhiliye10:13:16
(devlet yönetiminde) İç işleri
GAMSIZ10:13:12
Üzüntüsü olmayan
karışma10:13:00
Karışmak işi
hoppalık10:12:48
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
ÖLME10:12:47
Ölmek işi
KAKIŞMA10:12:46
Kakışmak işi
amorti10:12:46
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
ast10:12:43
Alt
olağanüstü hâl10:12:41
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
iteleme10:12:37
İtelemek işi
orta saha10:12:32
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
KALDIRAÇ10:12:26
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
vesile bulmak10:12:21
sebep yaratmak, bahane göstermek
Fırfır10:12:16
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
belgegeçer10:12:12
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
asker tayını10:12:11
Erlere verilen azık
çevre bilimi10:12:01
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
MELODİ10:11:56
Ezgi
mehterbaşı10:11:56
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
MENZİL10:11:52
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
makber10:11:47
Mezar, kabir, medfen
Göçüşme10:11:39
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
dolaş10:11:36
bk. sarmaş dolaş
alâkasız10:11:31
İlgisiz, ilgisi olmayan
alım satım10:11:30
Satın alma ve satma işi, alış veriş
yarış arabası10:11:29
Yarışa katılan araba
trafikçi10:11:25
Trafik polisi
Kemik10:11:03
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
çabalanma10:11:02
Çabalanmak işi
baldırak10:11:02
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
fütüvvet10:11:02
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
Ot10:10:55
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
çapari10:10:53
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
BEYZİ10:10:47
Yumurta biçiminde, söbe, oval
karne10:10:44
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
boş söz10:10:43
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
Tatar böreği10:10:40
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
şenlikli10:10:40
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
ZİRKONYUM10:10:34
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
caka10:10:34
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
her ihtimale karşı10:10:30
her türlü olasılığı düşünerek
MİRASÇI10:10:29
Kendisine miras kalan, varis
Puan10:10:22
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
ardınca10:10:21
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
beyyine10:10:15
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
iyi niyet10:10:05
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
söz etmek10:10:05
o şey üzerinde konuşmak
tan ağarmak (veya atmak)10:10:04
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
sepici10:10:03
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
terebentin10:10:00
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
seme10:09:54
Sersem, ahmak, alık
isyancı10:09:49
Baş kaldırıcı (kimse), asi
GÜNCEL10:09:48
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
istikrar10:09:45
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
almaş10:09:45
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
Kestane10:09:26
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
gönder10:09:26
Bayrak çekilen direk
Bilgili10:09:25
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
denek taşı10:09:25
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
Atılgan10:09:25
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
küçük10:09:20
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
kan dolaşımı10:09:19
bk. dolaşım
eyyam ağası10:09:13
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
sıla10:09:12
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
Diyapozitif10:09:12
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
ÖLÜMCÜL10:09:11
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
kıskaç10:09:10
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
çivileme10:09:06
Çivilemek işi
akümülatör10:09:02
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
özseverlik10:08:45
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
KESİM EVİ10:08:36
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
Hakça10:08:31
Doğrulukla
izci10:08:23
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
Canlandırıcı10:08:20
Canlılık veren, canlılık kazandıran
Özürlü10:08:19
Özrü olan
elbette10:08:13
Elbet
olta iğnesi10:08:13
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
MONARŞİ10:08:12
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
direngen10:08:11
Direnen, inatçı, anut, muannit
tornalı10:08:05
Tornada işlenmiş
En10:08:04
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
arıtım evi10:07:59
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
leb10:07:54
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
fizik gücü10:07:54
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
kalp acısı10:07:42
Büyük üzüntü
ordubozan10:07:36
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
komisyon10:07:28
Alt kurul, encümen, komite
Zafer10:07:19
Savaşta kazanılan başarı, utku
eski10:07:18
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
eğim10:07:18
Eğilmiş olma durumu