Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Sarılık03:24:54
Sarı olma durumu
korkak03:24:39
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
döşek03:24:23
Yatak
kalın03:24:22
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
analizci03:24:21
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
Batıni03:24:17
Batıniye mezhebinden olan kimse
çekememezlik03:24:14
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
tanıtlama03:24:07
Tanıtlamak işi, ispatlama
civelek03:23:50
Canlı, neşeli ve sokulgan
sevdalı03:23:32
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
BELLİ03:23:02
Beli olan
BAŞLAMA03:22:05
Başlamak işi
stor03:21:52
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
muteber03:21:15
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
komedi03:21:01
Güldürü
cehalet03:20:24
Bilgisizlik, bilmezlik
Uyduruk03:20:21
Aslı olmayan, uydurma şey, sania
Açılma03:20:10
Açılmak işi
aşağı görmek03:20:03
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
bezenmek03:19:43
Kendini bezemek, süslenmek
baskı resim03:19:43
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
tatula03:19:21
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
mühlet03:19:20
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
Turan03:19:08
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
mükemmellik03:19:00
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
münzevi03:18:49
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
tüylü03:18:14
Tüyü olan
ortalık03:17:56
Bulunulan yer, çevre
Zurna03:17:42
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
saptama03:16:19
Saptamak işi, tespit
tef03:16:02
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
sohbet03:15:58
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
kuru temizleyici03:15:54
Kuru temizleme yapan kimse
tehlike atlatmak03:15:53
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
yarışma03:15:50
Yarışmak işi, müsabaka
RÜTBESİZ03:15:25
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
kırgız03:15:23
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Zaten03:14:55
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
kamçı03:14:51
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
immünoloji03:14:36
Bağışıklık bilimi
miktar03:14:31
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
borçlanma03:14:21
Borçlanmak işi, istikraz
bilinçsiz03:13:35
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
yeşillik03:13:30
Yeşil olma durumu
enfraruj03:13:29
Kızıl ötesi
sapan03:13:26
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
bikarar03:13:25
Kararsız, tereddütlü
BAŞKİLİSE03:12:42
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
Babayiğit03:12:37
Güçlü kuvvetli
tirat03:12:36
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
haysiyetli03:12:27
Değeri, saygınlığı olan
tesri03:12:22
Çabuklaştırma, hızlandırma
ÇARPIK03:12:20
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
Kova03:12:10
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
alıç03:12:05
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
cinsi03:12:00
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
atomik03:11:27
Atomla ilgili olan
HO03:11:26
Holmiyum"un kısaltması
gök kuşağı03:11:22
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
romans03:11:17
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü
teşebbüs03:10:39
Girişim, girişme
uğur03:10:37
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
yurtlanma03:10:15
Yurtlanmak işi, iskân
BELİRTİ03:10:11
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
fikir (veya birinin fikrini) almak03:10:06
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
flört03:09:38
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
çözücü03:09:32
Çözmek işini yapan
süre aşımı03:09:02
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
likit03:08:42
Sıvı, akışkan
niyobyum03:08:40
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
kana kan03:08:18
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
amblem03:07:30
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
darmadağınık03:07:20
Darmadağın olmuş
eda03:07:12
Davranış, tavır
karaburçak03:06:43
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
softa03:05:49
Medrese öğrencisi
pus03:05:33
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
fişeklik03:04:09
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
orta oyuncusu03:03:50
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
EKİM03:03:48
Ekmek işi
kafi gelmek03:03:40
yetmek, yetişmek
noel03:03:06
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
yoktan var etmek03:02:53
yaratmak, ortaya çıkarmak
Opalin03:02:34
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
belagat03:01:57
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
güvenme03:01:53
Güven duyma, güveni olma
cadalozluk03:01:29
Cadaloz olma durumu
KARIŞIKLIK03:01:26
Karışık olma durumu, teşevvüş
barış03:01:24
Barışmak işi
Ukala03:01:23
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
katalpa03:01:22
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
trafik03:01:19
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
geometrik03:01:16
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
ender03:01:05
Çok az, çok seyrek
berkemal03:01:02
Mükemmel, pek iyi
aşağılama03:00:23
Aşağılamak işi
zeplin03:00:18
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
tümel kavram02:59:33
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
alım02:58:39
Almak işi
zemberek otu02:58:22
Atkuyruğu
şerif02:58:12
Kutsal, şerefli
cehre02:58:12
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
sadak02:57:24
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
KUMANDA02:56:30
Komuta
parselâsyon02:56:12
Parselleme
PUSARIK02:54:36
Puslu, puslanmış, sisli
SOYLULUK02:54:11
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
çapulcu02:54:00
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
hicap duymak (veya etmek)02:53:56
utanmak
Çorak02:53:45
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Menfi02:53:39
Olumsuz
ılımlılık02:53:26
Ilımlı olma durumu, mutedillik
bireşim02:53:03
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
Nizamname02:52:46
Tüzük
fodra02:52:00
Düz ve dik durması için elbisenin bazı yerlerine kumaşla astar arasına konulan sert ve kolalı bez
albay02:51:55
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
revaçta olmak02:51:53
değerli, üstün veya geçerli olmak
bat02:51:45
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
nazar boncuğu02:51:41
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
bibliyograf02:50:49
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
Komplike02:50:44
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
keçiboynuzu02:50:41
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
hümanist02:50:14
İnsancıl
evcil02:49:59
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
çorbacı02:49:47
Çorba pişirip satan kimse
ziraatçı02:49:32
Tarımcı
celep02:49:32
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
kesinti02:48:58
Kesilen parça, kırpıntı
nişane02:48:20
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
nakletme02:48:18
Nakletmek işi