Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi16:15:03
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
saray çiçeği16:14:37
Hezaren
Derman16:14:19
Güç, takat, mecal
gençlik16:14:19
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Zerdali16:14:19
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
travers16:14:12
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
ateşin16:14:08
Ateşli, coşkun
KUMANDA16:14:08
Komuta
Ad çekme16:14:06
Ad çekmek işi, kur"a
Gönül rahatlığı16:13:43
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
Edward Gorey16:13:40
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
Aptal16:13:28
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
iz sürmek16:13:25
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
hasse16:13:14
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
kırlangıç16:13:07
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
eviye16:13:06
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
aşırma16:12:58
Aşırmak işi
şen olmak16:12:25
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
kasırga16:11:29
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
KANSIZLIK16:11:21
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
haset16:11:05
Kıskançlık, çekememezlik, günü
isteklendirme16:10:59
İsteklendirmek işi, teşvik
gözden geçirmek16:10:16
okumak
otarsi16:10:08
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
car16:10:08
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
gemi enkazı16:10:06
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
sözü geçmek16:09:42
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
cura16:09:42
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
GERİ HİZMET16:09:35
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
KOMOT16:09:27
Komodin
soy16:09:19
Manzum söz
içtinap16:09:15
Sakınma, çekinme, kaçınma
müteakip16:09:10
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
hazır16:09:02
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
şeytan16:08:53
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
SEVİMSİZLİK16:08:46
Sevimsiz olma durumu
küfe16:08:34
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
YEĞLEME16:08:27
Yeğlemek işi, tercih
hayalet16:08:24
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
cilalı16:07:34
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
ardıç rakısı16:07:23
Cin
diretme16:07:18
Diretmek işi, inat
sürüngen16:07:17
Sürüngenlerden olan (hayvan)
tulanî16:05:41
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
bulaşık makinesi16:05:24
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
İDARE LAMBASI16:04:39
İdare kandili
öykünme16:04:18
Öykünmek işi, taklit
özbekçe16:03:48
Özbek dili
KEMENT16:03:48
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
bitki bilimci16:03:46
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
Sprey16:03:44
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
Ekenek16:03:42
Ekilen yer, mezraa
endişe16:03:40
Düşünce
ASBEST16:03:38
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
bulaşıcı hastalık16:03:36
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
a16:03:34
Seslenme bildirir
Kurban Bayramı16:03:32
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
Öd16:03:28
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
içtenlikle16:03:26
İçten bir biçimde, samimiyetle
PEKMEZ16:03:24
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
vakit geçirmek16:03:22
oyalanmak, uğraşmak
genişlik16:03:20
Geniş olma durumu
istida16:03:18
Dilekçe, arzuhal
muafiyet16:03:16
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
reaksiyon16:03:14
Tepki, aksülâmel
koyu kır16:03:12
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
yerleştirme16:03:10
Yerleştirmek işi
iti16:03:08
İtici güç, ilham verici
yük vagonu16:03:08
Yük taşımada kullanılan vagon
almak16:03:05
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
otlak16:03:03
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
bok atmak16:03:02
(birine) leke sürmek, kara çalmak
yönetim16:03:00
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
yıkıntı16:02:59
Yıkılma, yıkım, mahvolma
lazut16:02:58
Mısır
bezzazlık16:02:51
Kumaş satma işi, manifaturacılık
gomalak16:02:50
Alkolde eriyen hayvanî reçine
gurur16:02:48
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
Bronz16:02:46
Tunç
Nükte16:02:44
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Kesedar16:02:39
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
ziraat16:02:38
Çiftçilik, tarım
METAL16:02:36
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
deyi16:02:34
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Tetik16:02:30
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
Cemal16:02:28
Yüz güzelliği
telâtin16:02:25
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
taşlama16:02:25
Taşlamak işi
Zevce16:02:23
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
görünüm16:02:22
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
MELEZ16:02:21
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
tarh etmek16:02:20
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
dalya16:02:16
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
Reseptör16:02:13
Almaç
Evcil16:02:11
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
harp okulu16:02:09
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
UYKU SERSEMLİĞİ16:02:07
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
teker teker16:02:06
Birer birer, ayrı ayrı
evliya16:02:03
Erenler, ermişler, veliler
TEDAVİ ETMEK16:02:01
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
kahil16:01:59
Erişkin
eğilim16:01:57
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Miras16:01:55
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
otak16:01:53
bk. otağ
politikacı16:01:51
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
onat16:01:49
Özenli, düzgün, uygun
mükellef16:01:47
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
kötek16:01:45
Baston, sopa
izole16:01:43
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
kakao16:01:41
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
Totaliter16:01:39
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
Yan16:01:39
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
kimyacı16:01:37
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
kaya keleri16:01:37
Bukalemun
evren bilimi16:01:35
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
tenasül16:01:33
Nesil yetiştirerek üreme
mahfuz16:01:31
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
mahsus16:01:30
Özgü
Başat16:01:25
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
belgelik16:01:23
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
MEYVE16:01:21
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
kanaat etmek16:01:19
yetinmek
Egzersiz16:01:17
Alıştırma
Sahan16:01:15
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
iltizam etmek16:01:14
keseneğe almak
ÇÖKELTİ16:01:12
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
alkol16:01:11
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
Bıkma16:01:11
Bıkmak işi
hırslı16:01:07
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
lata16:01:05
Dar ve kalınca tahta