Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

albüm00:35:44
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
MAHİR00:35:26
Becerikli
riskli00:35:23
Riski olan
Bürüme00:35:17
Bürümek işi
kuzen00:35:12
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
şor00:35:08
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
iskelet00:35:00
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
kapuska00:34:54
Etli lâhana yemeği
HAREKET00:34:48
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
cıva00:34:46
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
duygusuz00:34:43
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
yanıltı00:34:25
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
yaptırım00:34:21
Yaptırmak işi
KAY00:34:20
Yağmur, yaz yağmuru
ayakkabı00:34:14
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
sert tabaka00:34:05
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
belemir00:34:02
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
hasbıhal00:33:55
Söyleşi, sohbet
orostopolluk00:33:51
Kurnazca iş, dalavere, dolap
düşürmek00:33:46
Değerini, fiyatını indirmek
yazmak00:33:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
tinselcilik00:33:34
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şat00:33:32
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
rituel00:33:17
Ayin
provizyon00:33:16
Bir çekin para olarak karşılığı
ilgisizlik00:33:05
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
cebir00:32:55
Zor, zorlayış
buhar00:32:43
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
kam00:32:41
bk. şaman
çektiri00:32:33
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
yerici00:32:31
Yeren, yermek işini yapan
zade00:32:25
Oğul, evlât
zait00:32:23
Çoğaltan, artıran
zayi00:32:20
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
kasten00:31:48
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
imgesel00:31:45
İmge ile ilgili, hayalî
şebnem00:31:38
Çiy
bezemeli00:31:37
Süslü, dekoratif
Diriltme00:31:30
Dirilmesini sağlama, canlandırma
arıtma00:31:28
Arıtmak işi
menkul00:31:11
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
sunucu00:30:56
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
pikap00:30:46
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
pilot00:30:45
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
koyu kahverengi00:30:40
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
cenap00:30:32
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenah00:30:30
Kuş kanadı
Kaynama00:30:23
Kaynamak işi
resmikabul00:30:21
Kabul töreni
iyilik etmek (veya yapmak)00:30:18
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
etraflıca00:30:10
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
akrabalık00:30:00
Akraba olma durumu
sınırlı sayı00:29:57
Sonsuz değerli olmayan sayı
KALEM00:29:51
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
dibek00:29:48
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
şedaraban00:29:46
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
dinek00:29:43
Dinlenmek için durulan yer
dikme00:29:41
Dikmek işi
mabeyin00:29:38
Ara
maruz00:29:32
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
marya00:29:29
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
masaj00:29:27
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
masal00:29:26
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
masif00:29:24
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
gider00:29:21
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
resmi elbise00:29:19
Üniforma
buhurluk00:29:18
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
sistem00:29:16
bk. Dizge
TEFTİŞ00:29:14
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
GÖRÜNTÜ00:29:08
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
köy00:29:00
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
Hadim00:28:56
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
yaylı00:28:49
Yayı olan
kurcalamak00:28:41
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvey00:28:39
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
intihal00:28:30
Aşırma
ırmak00:28:28
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
halsiz00:28:23
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
ince ses00:28:23
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
intizar00:28:09
Bekleme, gözleme
ALIŞ00:28:03
Almak işi veya biçimi
muayyen00:27:57
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
asitölçer00:27:55
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
diyecek00:27:54
Söylenecek söz
binici00:27:47
Binen
mıhlama00:27:29
Mıhlamak işi
gizil00:27:24
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
kazançlı00:27:19
Kazanmış olan
karamuk00:27:01
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Tıkaç00:26:43
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
bok atmak00:26:39
(birine) leke sürmek, kara çalmak
sözünün eri olmak00:26:27
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
çimdik00:26:23
Çimdiklemek işi
guttasyon00:26:21
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
keşiş00:25:54
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
yıldırak00:25:53
Süheyl
filika00:25:40
Gemilerde bulundurulan sandal
konkav00:25:29
İçbükey, obruk, mukaar
saptama00:25:25
Saptamak işi, tespit
Pres00:25:04
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
fesat00:24:53
Bozukluk
gitar00:24:50
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
Karafatma00:24:47
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
burma00:24:43
Burmak işi
intiha00:24:37
Son, sona erme, sonu gelme
suskun00:24:32
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
katılma00:24:20
Katılmak işi
YAS00:24:12
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
müsrif00:24:11
Tutumsuz, savurgan
lânetlenme00:23:58
Lânetlenmek işi
lânetlemek00:23:55
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
özellik00:23:40
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
mütebaki00:23:21
Geri kalan, kalan
karışım00:23:18
Karışmış olanın durumu
muvaffak00:23:12
Başarmış, başarılı (kimse)
ÇAYIRLIK00:23:08
Çayırı olan yer
geliştirme00:23:00
Geliştirmek işi
hamaset00:22:49
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
azmanlaşma00:21:46
Azmanlaşmak işi
antipati00:21:43
Sevimsizlik, soğukluk
çabukluk00:21:32
Çabuk olma durumu hız, sür"at
patriarkal00:20:55
Ataerkil
maddi00:20:52
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
Unvan00:20:30
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
hakikatsiz00:20:08
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
hellim00:20:07
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
batak çulluğu00:20:05
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
Falez00:19:57
bk. yalı yar
kiloamper00:19:48
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
gevşeklik00:19:44
Gevşek olma durumu