Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Tenor23:37:03
En tiz erkek sesi
saklamak23:36:06
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
pul23:35:59
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
nafile23:35:52
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
sedef otu23:35:48
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
mendelevyum23:35:41
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
makale23:35:29
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
mahana23:35:18
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
macera23:35:16
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
reva23:34:41
Yakışır, yerinde, uygun
korunma23:34:37
Korunmak işi
korunak23:34:30
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
konukluk23:34:08
Konuk olma durumu, misafirlik
kisve23:34:02
Kılık
kist23:33:58
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
efendi23:33:47
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
üstlük23:33:07
Üst olma durumu
taahhütname23:32:57
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
diğerkam23:32:56
Özgeci, özgecil
sahtekar23:32:33
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
çivit otu23:32:29
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
teskere23:31:23
Sedye
övünek23:30:23
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
Fıstık23:30:15
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
doğum23:30:06
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
merkeziyetçilik23:29:42
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
hissetmek23:27:44
Bir şeyden etkilenmek, duymak
gerdanlık23:27:22
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
tarz23:27:10
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
demek23:26:47
Söylemek, söz söylemek
güvenirlik23:26:16
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
diyapozitif23:25:41
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
beraber23:25:08
Birlikte, bir arada
Uçarı23:24:53
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
BOĞA GÜREŞİ23:24:38
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
imkân vermek23:24:32
uygun şart veya durum sağlamak
bayrak direği23:23:31
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
namevcut23:22:33
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
olası23:22:07
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
Zihin23:20:52
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
Re23:20:40
Renyum"un kısaltması
benzetme23:19:26
Benzetmek işi
üreme23:18:38
Üremek durumu
alçı23:16:43
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
PARÇA23:16:28
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
karides23:16:03
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
pısırıklık23:15:56
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
almaç23:14:26
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
santimetre23:14:25
Bir metrenin yüzde biri (cm)
nusayri23:13:43
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
tevşih23:13:16
Akrostiş
haşiye23:10:35
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
HİTABET23:10:33
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
kavisli23:10:33
Kavisi olan
Kevser23:10:02
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
Allah Allah!23:09:38
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
ihlâl23:09:09
Bozma, zarar verme
çalgı aleti23:08:24
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
yetkinlik23:08:07
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
karıştırıcı23:07:56
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
trança23:07:21
İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
yumuşakçalar23:07:14
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
Kota23:06:26
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
HİLESİZ23:06:23
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
dirençli23:06:00
Direnci olan
sesçil23:05:52
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
harekete geçmek23:05:32
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
rölâtif23:05:27
Bağıntılı, izafî, nispî
nezle23:05:07
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
sezgili23:03:57
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
fıçı23:03:00
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
KESİK23:02:12
Kesilmiş olan
MUŞMULA23:02:12
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
Ölmüş23:02:11
Ölen, ölü olan
temayül23:02:06
Bir tarafa eğilme, meyletme
değinme23:01:22
Değinmek işi, temas
fermeneci23:01:18
Fermene yapan veya satan kimse
ÖLÜMSÜZ23:01:00
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
mahir23:00:51
Becerikli
Arşiv23:00:28
Belgelik
makine23:00:06
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
çis23:00:01
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
mevzu23:00:01
Konu
diplomat22:58:58
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
malkar22:58:36
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
SAĞRI22:58:25
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
Kestane kargası22:58:19
bk. alakarga
izmarit22:58:16
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
bilmeden22:58:15
bilmeyerek
GÖZGÜ22:58:12
Ayna
telek22:58:11
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
DİKEY22:58:09
Dik olarak
müstemirren22:58:08
Ara vermeden, sürekli olarak
budun bilimci22:58:07
Budun bilimi uzmanı, etnolog
yalınlık22:57:51
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
saf dışı etmek22:57:40
dizinin dışına çıkarmak
kayağan22:56:57
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
kenevir22:56:39
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
ÖZEK22:56:34
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
avuntu22:56:30
İnsanı avutan şey, teselli
çiçek dürbünü22:56:23
bk. kaleydoskop
halk ağzı22:55:54
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
yoksun olmak22:55:49
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
boyun borcu22:55:19
Yapılması gereken ödev, vecibe
kavşak22:54:51
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
ulusallık22:54:21
Milliyet, millîlik
iz sürmek22:53:42
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
DİNAR22:53:26
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
şapka işareti22:53:15
bk. şapka
günü22:52:11
Kıskançlık, çekememezlik, haset
YANLI22:52:05
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
düzine22:51:18
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
Kaygı22:51:11
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
ceylân22:51:06
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
aşırı gitmek22:50:41
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
pusma22:50:26
Pusmak işi
gönül22:50:21
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
Çıkarma22:50:14
Çıkarmak işi
dün22:50:12
Bugünden bir önceki gün
ARAÇ22:50:03
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
çelim22:50:00
Güç, kuvvet
Yapım22:49:56
Yapmak işi, inşa, imal
öze22:49:47
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
içrek22:49:43
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
arkadaşlık22:49:37
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
vasıl22:49:35
Ulaşan, varan
Bağcık22:49:32
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
çözümlenme22:49:25
Çözümlenmek işi
Genel22:49:23
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
Uşak22:49:11
Çocuk