Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi11:34:51
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Mizan11:34:49
Terazi
nefis11:34:47
Öz varlık, kişilik
sarp11:34:41
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
an11:34:35
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
denge kalası11:34:34
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
ole11:34:33
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
benzetme11:34:12
Benzetmek işi
damla taş11:34:11
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
KANTİN11:34:10
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
bambu11:34:09
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kahraman11:34:08
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
kavrama11:33:56
Kavramak işi, anlama, algılama
buyurucu11:33:55
Buyruk, emir veren
ate11:33:54
Ateist
sağlıklı11:33:51
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
derdest11:33:46
Yakalama, tutma, ele geçirme
ÇAMAŞIR LEĞENİ11:33:45
Çamaşırların içinde yıkandığı, metal veya plâstikten yapılmış, geniş kap
yarence11:33:44
Yaren gibi, yarene benzer
süslü püslü11:33:42
Göze çarpacak derecede süslü
dünya11:33:38
Üstünde yaşadığımız gök cismi
tutturgaç11:33:36
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
İkiyüzlülük11:33:26
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
tedhiş11:32:52
Korku salma, yıldırma, terör
mezat11:32:51
Artırma ile satış
obruk11:32:50
İçbükey, mukaar, konkav
Arasat11:32:49
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
çenebaz11:32:22
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
Politik11:32:04
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
solunum sistemi11:31:41
bk. solunum aygıtı
ilkah11:31:40
Dölleme, döllenme
taş bilimi11:31:37
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
kuyruk11:31:36
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
bezenmek11:31:20
Kendini bezemek, süslenmek
çatlak11:31:09
Çatlamış olan
peş peşe11:31:08
Birbiri ardından, arka arkaya
beniz11:31:07
Yüz rengi
Zodyak11:31:05
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
atılganlık11:31:00
Atılgan olma durumu
gök yakut11:30:59
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
kişiye özel11:30:32
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
tırnak11:30:31
İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka
akademi11:30:30
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
sevap kazanmak (veya işlemek)11:30:29
hayırlı bir davranışta bulunmak
Feribot11:30:28
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
dalaşmak11:30:26
Ağız kavgası etmek
tomurcuk11:30:25
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
etsiz11:30:24
Eti olmayan
nihilizm11:30:17
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
ergen11:30:15
Ergenlik çağında olan
kehribar11:30:14
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
hemencecik11:30:13
Çarçabuk, anında
cerrahî müdahale11:30:09
Ameliyat
ciltlik11:30:05
Cilt yapmaya yarayan malzeme
teksir11:30:04
Çoğaltma
kum otu11:29:55
Uyuz otu
takke11:29:54
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
miras11:29:54
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
rab11:29:53
Tanrı
yalvarış yakarış11:29:52
Çok yalvarma, bin bir rica
alıntı11:29:51
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
tela11:29:50
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
eksibe11:29:49
Kum yığını, kumul
kot11:29:48
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
insanoğlu11:29:47
İnsan, âdemoğlu
kelli felli11:29:46
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
bulaşıcı11:29:45
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
müracaat11:29:44
Başvuru
emen11:29:43
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
rafya11:29:42
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
üleştirme11:29:41
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
bağsız11:29:40
Bağı bulunmayan
kıl payı11:29:39
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
gölge balığı11:29:39
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
mağara bilimci11:29:36
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
beis11:29:34
Engel, uymazlık
Düşünsel11:29:34
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
yabanıl11:29:33
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
uygun düşmek11:29:32
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
hodbin11:29:30
Bencil, egoist
serdengeçti11:29:30
Fedaî
demir ağacı11:29:29
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
ulama11:29:29
Ulamak işi
karnından konuşmak (veya söylemek)11:29:28
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
tekin11:29:28
Boş, içinde kimse bulunmayan
Ezinç11:29:25
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
Uymaz11:29:23
Aykırı, başka türlü, mugayir
hizaya getirmek11:29:21
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
rasatçı11:29:20
Gözlemci
katı yürekli11:29:19
Acıması olmayan, acımasız
taşıyıcı11:29:18
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
yaban pancarı11:29:17
Pazı (I)
destansal11:29:09
Destanla ilgili destana özgü
Zabit11:29:07
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
azar11:29:06
Paylama
SİNCAP11:28:58
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
ivedi11:28:57
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
kuşpalazı11:28:38
Difteri
pek11:28:31
Sert, katı
ökse otu11:28:20
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
Zorla11:28:19
Zor kullanarak, zecren; metazori
görgü kuralları11:28:18
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
postiş11:27:55
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
ARITIM11:27:54
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
ongun11:27:53
Çok verimli, bol, eksiksiz
sındı11:27:53
Makas
dinsel11:27:53
Dinî
Yağız11:27:42
Esmer
kömür kalem11:27:37
bk. füzen
teşhis etmek (veya koymak)11:27:32
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
bir defada11:27:31
ara vermeksizin
mistik11:27:29
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
vatansız11:27:19
Vatanı olmayan
ant içmek (veya etmek)11:27:01
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
Görecilik11:26:59
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
retorik11:26:58
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
koalisyon hükûmeti11:26:55
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
kaymak taşı11:26:49
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
şevki kırılmak11:26:47
isteği, hevesi kalmamak
KROKİ11:26:43
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
güvenilirlik11:26:36
Güvenilir olma durumu
rasyonel11:26:30
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
Tahakküm11:26:28
Baskı, zorbalık, hükmetme
CEFALI11:26:27
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
yara açmak11:26:26
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
nitel11:26:25
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
tur atmak11:26:22
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
açık hava sineması11:26:20
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
gözcü11:26:18
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
uray11:26:14
Belediye