Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

tahtelbahir22:43:36
Denizaltı
ER22:41:39
Erbiyum"un kısaltması
ha22:40:10
İstek uyandırmak için kullanılır
başsızlık22:36:55
Başı veya başkanı bulunmama durumu
Baston22:34:54
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
gemi enkazı22:34:46
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
vasatî22:34:16
Orta, ortalama
gavur22:33:08
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
ceza atışı22:31:49
Ceza vuruşu
sabit22:31:30
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
beynelmilel22:27:38
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
vasilik22:26:54
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
vekillik22:26:12
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
nazizm22:26:06
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
haykırış22:25:24
Haykırmak işi veya biçimi
eglog22:24:15
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
doktrin22:24:06
Öğreti
geceleme22:18:23
Gecelemek işi
titr22:18:20
Ad, unvan, etiket
müselles22:18:04
Üçgen
zenne22:08:26
Kadın (eşyası)
komik22:04:13
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
eytişim22:03:45
Diyalektik
Soysuzluk22:03:39
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
aguş22:02:49
Kucak
karşı sav22:02:10
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
epik22:01:50
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
meleme21:56:15
Melemek işi
nedime21:54:26
Hanım arkadaş
Çaba21:49:17
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
tek biçim21:46:55
Standart
çis21:44:18
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
taraz21:32:14
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
ketum21:32:14
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
saklanma21:30:51
Saklanmak işi
arılık21:26:28
Temizlik
mahsus21:25:15
Özgü
ve21:20:05
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
velilik21:09:44
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
haberleşme21:09:34
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
despot21:09:10
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
güleç21:08:42
Her zaman gülümseyen, mütebessim
yağışsızlık21:07:45
Yağış olmama durumu, kuraklık
oranlama21:06:25
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
tesadüf etmek21:04:32
rastlamak, rast gelmek
yaylı21:04:14
Yayı olan
Sinolog20:58:18
Sinoloji bilgini
üst bitken20:56:56
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
ilerici20:53:11
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
süslü20:52:33
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
AKROMATİK20:35:35
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
bilinen20:33:25
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
dikizci20:31:44
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
Statik20:31:14
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
ersatz20:30:24
bk. erzatz
zılgıt20:29:59
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
ablukaya almak20:29:35
bk. abluka etmek
huzur20:29:31
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
mikos20:29:27
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
milel20:29:23
Milletler, uluslar
milat20:29:16
İsa peygamber"in doğduğu gün
milli20:29:12
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
milis20:29:05
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
birader20:28:45
Erkek kardeş
Şapşal20:28:41
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
matris20:27:37
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
zaç yağı20:27:33
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
damar20:26:45
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalya20:26:40
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
DÜMEN20:26:38
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
animizm20:26:35
Canlıcılık
tenafür20:26:30
Kakışma, kakofoni
nasir20:26:06
Nesir yazan, nesir ustası
rahmet20:25:49
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
rahman20:25:44
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
yardak20:25:39
(özellikle kötü işlerde) Yardım
tanıma20:24:54
Tanımak işi
tanzim20:24:49
Sıraya koyma, sıralama
gösterişçi20:24:33
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
konvoy20:24:32
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
Kendir20:24:11
Kenevir
komut20:24:11
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
kuru yemiş20:24:06
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
kamçı20:23:53
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
nefesli çalgı20:23:49
bk. üflemeli çalgı
bağımsız20:23:34
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
padişahlık20:23:29
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
Bağlılaşım20:23:05
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
lâvanta çiçeği20:22:59
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
sebep20:22:48
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
efor20:22:44
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)20:22:43
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Ambalaj20:22:30
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
efsun20:22:29
Büyü, sihir
edep20:22:21
Toplum töresine uygun davranma, incelik
Dansöz20:22:04
Dans etmeyi meslek edinen kadın
mütemayiz20:22:01
Kendini gösteren, sivrilen
Karşılaşmak20:21:46
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
doyurma20:21:41
Doyurmak işi
bağırmak20:21:31
Kendini belli etmek
fiili20:21:20
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
sanma20:20:45
Sanmak işi
Valilik20:20:26
Vali olma durumu
salon20:20:25
Bir evin en geniş bölümü
salik20:20:20
Bir yola giren, bir yolda giden
salep20:20:15
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
salam20:20:04
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
salat20:19:59
Namaz
salto20:19:49
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
salta20:19:44
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
özengen20:19:39
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
nobelyum20:19:04
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
Telkin20:18:59
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Edep yeri20:18:34
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
ya devlet başa ya kuzgun leşe20:18:25
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir20:18:22
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
yargıtay20:18:17
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
konuk20:17:52
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
kerkes20:17:51
Akbaba
esintili20:17:46
Esintisi olan
malgama20:17:29
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
zirzop20:17:05
Delişmen, aklına eseni yapan
Hırsızlık20:16:31
Çalma
hudut20:16:25
Sınır
kurbağa20:15:57
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
sal yarışı20:15:44
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
şükretme20:15:39
Şükretmek işi
katrak20:15:32
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
özge20:15:26
Başka
babaanne20:15:18
(çocuğa göre) Babanın annesi