Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

asıltı01:12:05
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
eriklik01:12:04
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
müstemirren01:12:04
Ara vermeden, sürekli olarak
bopstil01:11:28
Züppece giyiniş biçimi
taaccüp01:11:28
Şaşma
yasama meclisi01:11:28
Yasama organı, parlâmento
yön01:11:27
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
belen01:11:11
Bel
kalantor01:10:49
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
çekirge kuşu01:10:48
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
CİMRİ01:10:48
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
önderlik01:10:28
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
çiçek bozuğu01:10:26
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
tarazlama01:10:14
Tarazlamak işi
sekizli01:10:14
Kendinde sekiz sayısı bulunan
teşrih01:10:14
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
saten01:10:14
Atlas
sima01:09:30
Yüz, çehre
üretici01:09:26
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
z, Z01:09:08
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
afoni01:09:07
bk. Ses yitimi
sarfınazar etmek01:09:06
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
KEPENK01:09:06
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
tesisat01:07:45
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
am01:07:44
Amerikyum"un kısaltması
gece kuşu01:07:12
Gece gezmesini seven kimse
tarık01:07:11
Sabah yıldızı, Venüs
Yaymak01:07:10
Birçok kimseye duyurmak
JÜPİTER01:05:41
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
dahil01:04:25
İç, içeri
yeni01:04:24
Kullanılmamış olan
uyuklama01:04:07
Uyuklamak durumu
dönem01:03:31
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
vizyon01:03:06
Gösterim
ağızdan01:03:06
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
mahruti01:02:33
Konik
SÖZSÜZ OYUN01:00:53
bk. pantomim
odunluk01:00:51
Odun konulan yer
lirik şiir01:00:14
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
karacılık01:00:14
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
raks01:00:13
Dans
garez00:59:55
bk. garaz
alkolik00:59:55
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
raşe00:59:54
Titreyiş, ürkme
başköşe00:59:47
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kıtal00:57:36
Vuruşma, birbirini öldürme
hamur tatlısı00:57:04
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
öpücük00:57:03
Öpme, öpüş, buse
mülhakat00:56:52
Bir bütüne katılanlar, ekler
abanî00:56:42
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
karaktersiz00:56:41
Karakteri kötü olan
kavas00:56:40
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
geniş00:56:00
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
gündelikçi00:56:00
Gündelikle çalışan (kimse)
beygir00:55:59
At
UÇAK00:55:59
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
Sağlama00:55:05
Sağlamak işi
paraka00:55:04
İğneli uzun balık oltası
hüküm00:55:04
Yargı
PARÇA PARÇA00:54:44
Parçalanmış bir durumda, lime lime
didişme00:52:21
Didişmek işi
zade00:50:19
Oğul, evlât
dağ armudu00:50:18
Yabanî armut, ahlat
ikram etmek00:50:18
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
söylenti00:50:17
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
sepet topu00:50:08
Basketbol
aristokrasi00:50:07
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
baskı kalıbı00:50:07
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
boğulmak00:49:50
Havasızlıktan ölmek
Zor00:49:50
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
atıştırmalık00:48:25
Atıştırmaya yarayan
eziyet çekmek00:48:24
zahmet ve sıkıntıya uğramak
köklü aile00:48:23
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
sayfa00:47:46
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
aylaklık etmek00:47:45
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
yegane00:47:43
Biricik, tek
niteliksiz00:47:24
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
İLKEL00:46:48
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
atik00:46:48
Çabuk davranan, çevik
rüzgâr gülü00:46:48
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
varyasyon00:46:30
Çeşitleme
kasten00:46:29
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
BEYAZ00:46:29
Ak, kara karşıtı
lüzumlu00:46:29
Gerek, gerekli, lâzım
mahrem00:44:07
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
orkinos00:43:45
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
göbek dansı00:43:18
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
zinde tutmak00:43:05
genç ve diri kalmasını sağlamak
cıda00:43:05
Mızrak
HİCAP00:42:46
Utanma, utanç, sıkılma
tur00:42:46
Dolaşma
İVEDİ00:42:45
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
çekirdek00:42:44
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
efelek00:41:46
Lâbada
söylemek00:41:04
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
kavrayışlı00:41:02
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
sodyum karbonat00:40:28
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
YOLMA00:40:28
Yolmak işi
yorumlamak00:40:27
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
duvar resmi00:40:27
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
yer değiştirme00:39:47
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
açelya00:39:47
bk. açalya
politika yapmak00:39:46
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
biralık00:38:02
Bira yapmakta kullanılan
bağ00:38:02
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
sundurma00:38:01
Sundurmak işi
irlandalı00:38:01
İrlanda halkından olan (kimse)
sürü00:37:48
Evcil hayvanlar topluluğu
Amel00:37:47
Yapılan iş, edim, fiil
Mihver00:37:47
Eksen
sıkı düzen00:37:07
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
korumak00:37:06
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
Uzuv00:33:06
Organ, üye
uğursuz00:33:03
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
öğütleme00:32:44
Öğütlemek işi, nasihat
mescit00:32:44
Cami
manzara00:32:44
Bakışı, dikkati çeken her şey
sunma00:30:17
Sunmak işi
BULVAR00:27:56
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
Anlaşmazlık çıkmak00:27:50
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
uyuşma00:27:45
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
hırpalamak00:27:44
Dövmek
TALYUM00:27:26
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
tanrı bilimi00:26:25
İlâhiyat, teoloji
berrak00:26:23
Duru, temiz, aydınlık, açık
çorak00:25:45
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
MERT00:25:44
Yiğit
kösnül00:25:44
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
şiirleştirme00:25:43
Şiirleştirmek işi veya durumu
şaşırma00:25:43
Şaşırmak işi