Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

farad04:19:43
Elektrik sığa birimi
detektif04:19:26
Gizli polis, polis hafiyesi
Yakında04:18:57
Yakın bir yerde
gürlük04:16:08
Gür olma durumu
muvazene04:15:25
Denge
reel04:15:24
Gerçek
anlamak04:13:56
Sorup öğrenmek
kontralto04:13:52
Kadın seslerinin en kalını
mukabil04:13:49
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
kasatura04:13:31
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
kültürlü04:11:32
Kültürü gelişmiş olan
sodyum karbonat04:11:27
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
aşırma04:09:56
Aşırmak işi
deve kuşu04:07:49
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
gübre gazı04:06:50
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
brülör04:06:38
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
Etek04:05:05
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
halaoğlu04:04:42
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
KÖSELE04:04:38
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
mafevk04:04:24
Üst aşamada bulunan
MANEVİYAT04:03:37
Maddî olmayan, manevî şeyler
yarık04:03:36
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
bahane etmek04:03:09
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
irkilme04:01:19
İrkilmek işi
muhasara04:00:54
Kuşatma, sarma, çevirme
araşit04:00:47
Yer fıstığı
komisyon03:59:16
Alt kurul, encümen, komite
Taklit03:57:32
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
çıldırma03:57:19
Çıldırmak işi
zoka03:55:56
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
zikretme03:53:31
Zikretmek işi veya durumu
edisyon03:53:14
Basım
hasır03:52:39
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
kanun yoluyla03:52:11
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
sahtekar03:52:06
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
temiz kâğıdı03:52:04
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
Küçük Asya03:51:54
Anadolu
otopark03:51:50
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
kete03:49:15
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
demagoji03:48:51
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
kopil03:48:06
Arsız sokak çocuğu
şilte03:47:00
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
kasadar03:40:52
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
BULA03:40:48
Yenge, amca veya dayı karısı
atlatmak03:39:43
Savsaklamak
geçenek03:39:42
bk. koridor
idame etmek03:39:31
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
ferhane03:39:27
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
kubat03:39:01
Kaba, biçimsiz
Kobalt03:38:48
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
fahriye03:38:29
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
çimdik03:37:59
Çimdiklemek işi
Katmerli03:37:49
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
basıcı03:37:43
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
aynı03:37:38
Başkası değil, yine o
benekli03:36:55
Ufak lekeleri bulunan
daltonizm03:36:45
Renk körlüğü
araban03:36:41
Klâsik Türk müziğinde bir makam
yele03:36:21
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
izafet03:35:59
Bağıntı, görelik
nicelik03:35:44
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
PEYGAMBER03:35:21
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
kararlaştırma03:34:42
Kararlaştırmak işi
böcekler03:34:36
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
bistro03:34:11
İçkili kahve, küçük lokanta
ağa03:34:03
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
eğrelti03:33:36
Eğrelti otu
nasir03:32:55
Nesir yazan, nesir ustası
kendinden03:32:51
Kendi aklından, kendi kendine
şişmanlık03:32:47
Şişman olma durumu
tahakkuk etmek03:32:41
gerçekleşmek
kriket03:31:44
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
dünya ahret kardeşim olsun03:30:55
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
bilginlik03:30:39
Bilgin olma durumu
şırınga yapmak03:29:53
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
cadalozluk03:29:17
Cadaloz olma durumu
gelgeç03:29:04
Yerli, temelli olmayan, geçici
fassal03:29:02
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
yığın03:28:52
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Aferin03:28:40
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
kofa03:27:34
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
kepez03:27:09
Yüksek tepe, dağ
salepgiller03:26:56
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
TORİK03:25:15
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
birikme03:23:46
Toplanıp yığılma
kik03:22:49
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
bok03:22:09
Dışkı
lir03:21:39
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
uran03:21:15
Teknik, sanayi, endüstri
maskot03:21:07
Uğur getireceğine inanılan şey
tekerrür03:21:00
Tekrarlanma
yaşamsal03:20:59
Hayatî
bedavacı03:16:33
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
ürperme03:16:21
Ürpermek durumu
taze03:14:05
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
ruf03:12:34
Çatı, dam
bırakmak03:12:21
Bir işi başka bir zamana ertelemek
kayırıcı03:11:29
Kayıran, koruyan, iltimasçı
ilahiyatçı03:11:20
Tanrı bilimci, teolog
mandalina03:10:39
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
boyun eğmek03:10:17
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
budamak03:08:09
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
kıyacı03:04:29
Cinayet işleyen kimse, cani
vacip03:02:34
Yapılması gerekli olan
kovma03:01:48
Kovmak işi
dramatik03:01:11
Sahne oyununa özgü olan
sedef otu03:00:48
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
belen02:58:37
Bel
kışkırtıcı02:56:06
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
ispanyol02:53:13
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
bilumum02:50:51
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
çırılçıplak02:50:37
Tamamen çıplak, çırçıplak
bulmak02:49:20
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
gıybetçi02:49:14
Çekiştirici, kovcu
mum02:48:49
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
makedonyalı02:47:42
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
nezafet02:47:11
Temizlik, paklık
Ray02:46:43
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
kısmet02:44:46
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
doğaçlama tiyatro02:42:29
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
müşterek02:42:14
Ortak
Eskişehir taşı02:41:27
Lüle taşı
iş kazası02:41:18
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
başkatip02:40:08
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
coşkulu02:39:23
Coşkusu olan
güneş tutulması02:38:52
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
çınlayış02:37:47
Çınlamak işi veya biçimi
boy atmak02:37:03
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
mandolin02:35:48
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
müdafi02:34:38
Savunucu