Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

odun11:05:30
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
ETMEN11:05:28
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
ETKEN11:05:24
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
GROSA11:05:20
On iki düzine
obur11:05:18
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
sürme11:05:07
Sürmek işi
süsen11:05:01
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
tel11:04:55
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
eğlenceli11:04:50
Eğlendiren, hoşa giden
yemin etmek11:04:48
ant içmek
Akdeniz humması11:04:46
Malta humması
demirli beton11:04:44
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
halojen11:04:42
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
optik kaydırma11:04:38
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
VASATİ11:04:33
Orta, ortalama
kadmiyum11:04:29
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
eğrelti11:04:27
Eğrelti otu
bir araya getirmek11:04:21
toplamak
rikkatli11:04:19
Duygulu, sevecen
senato11:04:17
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
imkân11:04:15
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
senevi11:04:12
Yıllık
BORA11:04:10
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
ırak11:04:04
Uzak
ıska11:04:02
Boşa çıkarma, rast getirememe
açelya11:04:00
bk. açalya
sensen11:03:58
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
BERE11:03:56
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
tehlikesiz11:03:54
Tehlikesi olmayan
geçiştirmek11:03:51
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
kainat11:03:49
Evren
sentez11:03:47
Birleşim
seziş11:03:43
Sezmek işi veya biçimi
hırpalamak11:03:41
Dövmek
Revan11:03:39
Giden, yürüyen
Yağcı11:03:37
Yağ çıkaran veya satan kimse
motorin11:03:30
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
TABİAT11:03:26
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
Mazeretli11:03:24
Mazereti olan, mazur
TEMBELLİK11:03:22
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
NOBELYUM11:03:20
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
öğrenci kimliği11:03:18
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
EVREN11:03:16
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
mihaniki11:03:13
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
nafi11:03:09
Yararlı, kazançlı
naat11:03:07
Bir şeyin niteliklerini övme
naip11:03:05
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
açık kahverengi11:03:02
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
naif11:03:00
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
nale11:02:58
İnleme, inilti
nail11:02:56
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
nane11:02:54
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
narh11:02:48
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
nato11:02:45
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
oğul otu11:02:41
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
peşi sıra11:02:39
Arkasından, ardından, ardı sıra
nebi11:02:35
Peygamber, savacı
neva11:02:32
Ses, ahenk, nağme
nesi11:02:28
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
ÇAĞDAŞ11:02:24
Aynı çağda yaşayan, muasır
eytam11:02:20
Yetimler
ağılı böcek11:02:18
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
çomak11:02:16
Değnek
çocuk11:02:14
Küçük yaştaki oğlan veya kız
eyvah11:02:12
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
radyatör11:02:09
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
peç11:02:07
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
yİneleme11:02:03
Yinelemek işi, tekrarlama
apteriks11:02:02
bk. kivi
Hudut11:02:01
Sınır
kötüleme11:01:59
Kötülemek işi
utanma duygusu11:01:56
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
ihmalkâr11:01:54
Savsak, ihmalci
adetçe11:01:52
Sayı bakımından, sayıca
yaban arısı11:01:50
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
ortalık11:01:48
Bulunulan yer, çevre
HARMAN11:01:46
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
Destroyer11:01:42
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
Uranüs11:01:38
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
GİDİŞ11:01:36
Gitmek işi
abstre11:01:33
Soyut, somut karşıtı, mücerret
yedirip içmek11:01:31
beslemek
ekleme11:01:29
Eklemek işi
kuvars11:01:20
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
naneli11:01:16
Nanesi olan
yöneltme11:01:13
Yöneltmek işi, tevcih
greyfurt11:01:11
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
Yiğitlik11:00:48
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
yasak aşk11:00:46
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
Çekingen11:00:44
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
kısırlaştırma11:00:40
Kısırlaştırmak işi
Dolma11:00:34
Dolmak işi
AGARAGAR11:00:30
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
repertuar11:00:24
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
BAHT11:00:18
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
BADE11:00:12
Şarap, içki
TAMİRAT11:00:10
Onarım
BABA11:00:08
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
imlâ11:00:01
Yazım
çapraşık10:59:59
Karışık, dolaşık
fer10:59:57
Parlaklık, aydınlık
Gönül10:59:52
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
Brom10:59:48
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
Doyum10:59:46
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
cesaret vermek10:59:44
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
Boru10:59:40
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
Boya10:59:38
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
Boks10:59:36
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
ısmarlamak10:59:31
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
pulculuk10:59:29
Pul satma işi
Bile10:59:27
Birlikte
gönülsüz10:59:21
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
iç bükün10:59:19
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
Bent10:59:17
Bağ, rabıt
Beri10:59:15
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
çatık10:59:13
Çatılmış olan
entertip10:59:09
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
Bobin10:59:07
Makara
sıçrama10:59:05
Sıçramak işi
libre10:59:03
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
libas10:58:59
Giysi
KEMRELEME10:58:57
Gübrelemek işi
lobicilik10:58:55
Dalancılık
litre10:58:45
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Gürültü patırtı10:58:41
Kavga, gürültü
sezon10:58:37
Mevsim
sezgi10:58:35
Sezme yeteneği, feraset
lisan10:58:32
Dil, zeban
seyek10:58:28
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
seyir10:58:26
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş