Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi15:13:04
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
beş15:12:58
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
tecim15:12:55
Ticaret
ANNE15:12:24
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
kavasya15:11:49
Acı ağaç
civciv15:11:45
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
FİDYE15:11:42
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
inzivaya çekilmek15:11:41
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
protaktinyum15:11:37
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
kum otu15:11:30
Uyuz otu
GÜREŞ15:11:28
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
İnak15:11:25
Dogma
gökyüzü mavisi15:11:21
Açık mavi
ARMADA15:11:18
Donanma
yaralama15:11:14
Yaralamak işi
TEDBİR15:11:06
Önlem
kaşıkçı15:11:04
Kaşık yapan veya satan kimse
güleç15:11:00
Her zaman gülümseyen, mütebessim
minkale15:10:55
İletki
sezon15:10:43
Mevsim
ekonomi15:10:42
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
bariz15:10:33
Açık, göze çarpan, belirgin
işaretleme15:10:28
İşaretlemek işi
haylaz15:10:24
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
Fanatizm15:10:24
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
MEVDUAT15:10:20
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
Mesnet15:10:16
Dayanak
Beceriksizlik15:10:12
Beceriksiz olma durumu
Meslek15:10:07
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
tekst15:10:03
Metin (I)
tekir15:09:55
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
Hint kertenkelesi15:09:51
İguana
tekil15:09:51
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
acun15:09:51
Dünya
mink15:09:48
bk. vizon
doğaç15:09:35
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
karamsarlık15:09:26
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
beden eğitimi15:09:22
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
departman15:09:18
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
ilgi çekici15:09:06
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
GÖREV15:08:55
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
hint kamışı15:08:52
Bambu
dekoratif15:08:47
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
Atılgan15:08:35
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
adaleli15:08:30
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
İLÇE15:08:28
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
nefiy15:08:25
Sürme, sürgüne gönderme
suskun15:08:24
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
karmaşık15:08:20
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
kısa devre15:08:17
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
demeç15:08:16
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
kuru fasulye15:08:03
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
stabilize15:08:03
Düz duruma getirilmiş
müştereken15:08:02
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
Mesken15:07:56
Konut, ikametgâh
kuruntu15:07:53
Yanlış ve yersiz düşünce
trakit15:07:53
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
gramer15:07:42
Dil bilgisi
temek15:07:36
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
temel15:07:31
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
Yavaşça15:07:27
Oldukça yavaş, usulca
temas15:07:23
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
bakanlar kurulu15:07:19
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
halk oylaması15:07:18
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
Evrensel15:07:17
Evrenle ilgili
tevil15:07:15
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
geri çekilme15:07:07
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
hasret15:07:03
Özlem
hassas15:06:55
Duyum ve duyguları algılayan
ziynet15:06:54
Süs, bezek
boru15:06:52
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
kerte15:06:49
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
düzenleyici15:06:48
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
çekememezlik15:06:43
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
kelepirci15:06:30
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
yara bere15:06:29
Yaralanma
ıncalız15:06:26
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
çisenti15:06:25
Toz gibi ince yağan (yağmur)
gövdelenmek15:06:25
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
elâstik15:06:23
Elastikî
acı yitimi15:06:22
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
uğurluk15:06:21
Maskot
Maden15:06:21
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
iş yapmak15:06:00
çalışmak
Ünite15:05:53
Birlik, birleşmiş olma durumu
kaymakam15:05:49
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
riyolit15:05:48
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
merdiven sahanlığı15:05:37
Merdiven boşluğu veya başı
belde15:05:36
Şehir
güçlükle15:05:36
Güç, kolay olmayan bir biçimde
antropoloji15:05:34
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
tedvin15:05:22
Derleme
yarım kafiye15:05:09
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
atabek15:05:05
bk. atabey
terki15:04:57
Eyerin arka bölümü
billûr gibi15:04:51
çok duru, çok temiz (su)
tedvin etmek15:04:49
derlemek
terme15:04:49
Bir tür yaban turpu
doymuş15:04:44
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
Yönetim15:04:37
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
tetir15:04:33
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
klavsen15:04:31
Klâvyeli ve telli bir çalgı
kalp kası15:04:27
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
tevsi15:04:20
Genişletme, yayma
küme15:04:16
Tümsek biçimindeki yığın
ahiretlik15:03:44
bk. ahretlik
dikili taş15:03:42
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
avukat15:03:40
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
Su yuvarı15:03:35
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
şirret15:03:31
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
avunma15:03:19
Avunmak işi, teselli
Müstear15:03:09
Eğreti olarak alınmış, takma
habitat15:03:02
Yerleşme, oturma
piramit15:02:58
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
hurda15:02:58
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
Sağlama15:02:51
Sağlamak işi
metro15:02:50
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
poşu15:02:42
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
Şarkı15:02:38
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
Silindir15:02:35
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
gazap15:02:30
Öfke, kızgınlık, hiddet
güzün15:02:29
Güz mevsiminde
gayya15:02:17
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
gavur15:02:02
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
kuruluşlar bütünü15:01:59
Kompleks
Teşri15:01:42
Yasama
şifahane15:01:39
Hastahane
teşvik etmek15:01:38
isteklendirmek, özendirmek
serzenişte bulunmak15:01:34
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
yardak15:01:30
(özellikle kötü işlerde) Yardım