Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

sahi17:57:10
Gerçekten, gerçek olarak
ANAYASA17:57:00
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
Büz17:56:58
Künk
entelekt17:56:57
Akıl, zihin, idrak, anlık
tektonik17:56:50
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
iltimas17:56:43
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
insaflı17:56:40
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
barbata17:56:30
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
dert17:56:29
Üzüntü
yazmak17:56:24
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
tepkime17:55:43
Tepkimek işi
karfiçe17:55:24
Orta boy demir çivi
TİFÜS17:55:20
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
ENEZE17:55:04
Enez
kubbe17:54:54
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
abluka17:54:46
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
talk17:54:45
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
hissetmek17:54:18
Bir şeyden etkilenmek, duymak
yara açmak17:54:01
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
çizgili17:53:48
Üzerinde çizgi bulunan
argali17:53:23
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
yüklemek17:53:20
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
Kalıç17:52:30
Orak
ararot17:52:27
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
baş belâsı17:52:21
Sıkıntı, üzüntü veren
kâse17:52:20
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
ötürük17:52:06
İshal, sürgün, amel
matris17:51:52
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
gerzek17:51:29
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
TARIK17:50:25
Sabah yıldızı, Venüs
anemi17:50:25
Kansızlık
DİASPORA17:50:17
Kopuntu
güç beğenir17:50:14
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
ıskalama17:50:10
Iskalamak işi
kefalet17:49:48
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
pahal17:49:21
Ters, aksi
Hollândalı17:48:49
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
Rakam17:48:36
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
seçkinleşme17:48:17
Seçkinleşmek durumu
türkü17:48:16
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
tenasüp17:48:15
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
mayın17:47:54
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
Mihrak17:47:52
Odak
uçak alanı17:47:49
bk. alan
Dönüşüm17:47:44
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
sit17:47:37
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
ahlak dışıcılık17:47:33
Ahlâk bilimine aykırı davranma
hazırlık17:47:14
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
süzme17:47:12
Süzmek işi
gaflet17:47:03
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
inan17:46:44
İnanmak işi
onama17:46:17
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
zarar görmek17:46:07
kötü sonuca uğramak
fuaye17:45:41
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
koruk17:45:14
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
ciddiye almak17:45:10
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
sundurma17:44:56
Sundurmak işi
hasır17:44:38
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
YEĞNİSEME17:44:25
Hafifseme, istihfaf
başkalaşma17:44:11
Başkalaşmak işi
sahibe17:43:34
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
bayındırlaştırma17:43:16
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
tecrübesizlik17:42:59
Tecrübesiz olma durumu
sıkılgan17:42:57
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
uçucu17:42:57
Uçma yeteneği veya özelliği olan
işgüzar17:42:36
Eli işe yatkın, becerikli
tarumar17:42:36
Dağınık, karışık, perişan
kalamar17:42:29
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
mıymıntı17:42:27
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
hızlandırma17:42:27
Hızlandırmak işi
peş17:42:20
Arka
denizkulağı17:41:57
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
kokulu17:41:52
Kokusu olan
kul köle (veya kul kurban) olmak17:41:30
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
ağzı pek17:41:20
Sır vermeyen, ketum
izafet17:41:04
Bağıntı, görelik
donma17:41:01
Donmak işi
yurdu17:40:52
İğnenin deliği
hır17:40:00
Kavga, dalaş
yaşlı17:39:47
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
gölcük17:39:03
Küçük göl
sünni17:38:55
Sünnet ehlinden olan kimse
spekülâsyon17:38:51
Kurgu
İtap17:38:47
Paylama, azarlama
Aşağılık17:38:41
Aşağı olma durumu, adilik
anasır17:38:39
Unsurlar, ögeler
saba rüzgârı17:38:38
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
hür17:38:22
Özgür
nato17:38:19
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
arılık17:38:13
Temizlik
hatip17:38:10
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
eflatun17:37:46
Açık mor renk
bük17:37:46
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
darmadağınık17:37:45
Darmadağın olmuş
eksikli17:37:12
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
yıkkın17:37:08
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
çiftlik kâhyası17:37:02
Çiftlik işlerini yöneten kimse
mütedeyyin17:36:56
Dindar
N17:36:39
Azot"un kısaltması
kılıç oyunu17:36:34
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
İDİL17:36:18
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
S17:36:11
Kükürt"ün kısaltması
Mançu17:36:09
Mançurya halkından olan kimse
mahşer günü17:36:05
Kıyamet
SESTEŞ17:36:03
bk. sestaş
hadım17:35:52
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
sarig17:35:50
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)17:35:44
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
cağ17:35:42
Parmaklık, korkuluk
z, Z17:35:30
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
Ağırbaşlı17:35:22
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
pahalı17:35:18
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
zir17:35:11
Alt, aşağı
kâşif17:35:10
Bulucu
ton balığı17:35:07
Orkinos
El ayası17:35:07
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
KLİK17:35:06
Hizip
dekorcu17:35:01
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
Keşiş17:35:01
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
Alışkın17:34:51
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
Tehir17:34:50
Sonraya bırakma, erteleme
kakaç17:34:45
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
gönül okşayıcı17:34:42
Hoşa giden
Tartımlı17:34:37
bk. dizemli
teşebbüs17:34:31
Girişim, girişme
örgün17:34:27
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
şart kipi17:34:20
bk. şartlı birleşik zaman
kapıcı17:34:15
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
yaraştırma17:34:12
Yaraştırmak işi, tensip
istatistik17:34:09
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama