Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi10:25:17
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
telgraf10:24:53
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
orta oyuncusu10:24:27
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
kovan10:24:14
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
lal10:24:10
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
KANSIZLIK10:23:57
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
çizelge10:23:50
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
Yansı10:23:31
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
SİYASAL10:23:05
Politika ile ilgili, siyasî, politik
Kumandan10:22:52
Komutan
Neşeli10:22:39
Sevinçli, keyifli, şen
dümbelek10:22:38
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
Kankurutan10:22:32
Adam otu
yalandan10:22:12
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
kokuşuk10:22:00
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
plaj10:21:55
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
rastlantı10:21:33
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
kuralcı10:21:08
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
kurumsal10:20:53
Kurumla ilgili
popo10:20:40
Kaba et, kıç
SU SAMURU10:20:04
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
kıvrımlı10:19:43
Kıvrımı olan
kepaze10:19:27
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
Cahillik10:19:12
Cahil olma durumu, bilgisizlik
iskele kuşu10:19:08
Yalıçapkını, emircik
ÜFUL10:19:04
(yıldız için) Batma
duygulu10:18:58
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
kodaman10:18:52
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
narenciye10:18:16
Turunçgiller
Zambiyalı10:18:06
Zambiya halkından olan kimse
nefesli çalgı10:17:44
bk. üflemeli çalgı
güvem eriği10:17:06
bk. akdiken
öfkeli10:17:01
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
hakiki10:16:59
Gerçek
sınaî10:16:51
Sanayi ile ilgili
kötümser10:16:47
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
İstekli10:16:42
Bir şeye karşı isteği olan
çalı kuşu10:16:27
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Renk10:16:24
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
sulak10:16:08
Suyu olan, suyu bol
DESTANSI10:15:53
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
havadar10:15:08
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
zenginlik10:14:42
Zengin ve varlıklı olma durumu
karamsarlık10:14:23
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
varlık10:14:15
Var olma durumu, mevcudiyet
kalıtım bilimi10:14:15
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
istinatgah10:14:11
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
gözdağı10:14:06
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
direy10:13:59
Fauna
ENDÜSTRİ10:13:47
Sanayi
sathi10:13:47
Yüzeysel, üstünkörü
alev kırmızısı10:13:35
Alev rengi
tutumluluk10:13:19
Tutumlu olma durumu
MERKEZİYETÇİ10:13:05
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
futa10:13:02
İpekli peştamal
sındı10:12:52
Makas
Maksimum10:12:51
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
delikanlı10:12:44
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
genel görünüm10:12:32
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
aferist10:12:29
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
şaheser10:12:03
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
uyarma10:11:46
Uyarmak işi, ihtar
satır başı10:11:39
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
İFRAZAT10:11:37
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
sunma10:11:27
Sunmak işi
kıt10:11:25
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
bütünleme10:11:22
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
kural dışı10:11:22
bk. kural dışı
sıhhat10:11:14
Sağlık, esenlik
cazip10:11:11
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
Kavun10:10:45
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
Tekrarlama10:10:18
Tekrarlamak işi
step10:09:52
Bozkır
REHİN10:09:26
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
staj10:09:00
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
dolma kalem10:08:38
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
kepazeLİK10:08:36
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
stok10:08:34
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
stil10:08:08
Üslûp, biçem, tarz
Yazılı10:07:43
Yazılmış olan, muharrer
övgücü10:07:38
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
beti10:07:14
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
diploma10:07:06
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
MEMLEKET10:07:04
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
ÜSTSUBAY10:06:47
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
parasız10:06:38
Parası olmayan
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)10:06:12
borcunu ödeyip bitirmek
tıp10:05:31
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
üzengi10:05:18
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
kazaratar10:05:03
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
bel kemiği10:04:50
Omurga
linyit10:04:50
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
gidiş geliş10:04:40
Trafik, seyrüsefer
maden gazı10:04:30
Madende oluşan gaz
TIMAR10:04:24
Yara bakımı
Liparit10:04:10
Riyolit
merih10:04:04
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
ravent10:03:56
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
ısırgan10:03:33
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
fa10:03:07
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
konuşmacı10:02:41
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
ÇANGAL10:02:26
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
gül10:02:14
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
pres10:01:59
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
gönül rahatlığı10:01:52
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
naylon10:01:42
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
genelge10:01:17
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
pena10:01:16
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
pepe10:00:56
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
yöneltme10:00:37
Yöneltmek işi, tevcih
çamaşır10:00:29
İç giysisi
paha10:00:28
Değer, fiyat
pare10:00:05
Parça, kısım
KLÜZ09:59:51
Kısık
abartılı09:59:50
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
formalist09:59:49
Biçimci, formaliteci, şekilci
dövüşken09:59:47
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
paye09:59:39
Rütbe, derece aşama
şatafat09:59:10
Süs ve gösteriş
pars09:59:06
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
paso09:58:53
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
ırakgörür09:58:50
Dürbün
içe yöneliklik09:58:47
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
op09:58:27
bk. opus
klavsen09:58:16
Klâvyeli ve telli bir çalgı
durak09:58:03
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
nicelik09:58:03
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
baritin09:57:51
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
karamuk09:57:39
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
çatlak09:57:35
Çatlamış olan