Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

hezeyan02:44:40
Saçmalama
füme02:44:38
Duman rengi
alma02:44:21
Almak işi
işmar02:43:50
El, göz veya baş ile yapılan işaret
dargın02:42:23
Darılmış olan, küskün
kurtulmalık02:41:22
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
akaçlama02:40:25
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
Çıta02:39:06
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Birliktelik02:39:01
Birlikte olma durumu
Kullanışlı02:38:55
Rahatça kullanılabilen
serpantin02:38:28
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
ÇÖKME02:38:12
Çökmek işi, inhitat
emlak02:37:33
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
Zalim02:37:14
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
ketum02:36:31
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
basketbol02:36:15
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
Duyarsızlık02:36:07
Duyarsız olma durumu
böbrek02:35:31
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
Tanrısız02:34:23
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
alabalık02:34:18
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
tefekkür02:33:03
Düşünme, düşünüş
dimmer02:31:18
Elektrik akım şiddetini el ile çevirerek ayarlayan anahtar, reosta
polonyum02:31:03
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
yakı02:30:46
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
peçete02:30:07
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
Fistan02:30:05
Giysi
blöf02:29:33
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
Atlı02:28:55
Atı olan
Omuzluk02:28:52
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
hükümsüz02:28:26
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
yarı yarıya02:27:37
Yarısı kadar
simetrisiz02:27:27
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
Batın02:26:56
Karın
yürümek02:26:55
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
rot02:26:20
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
boa02:25:48
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
bunalmak02:25:36
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
öz deyiş02:25:12
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
sallama02:25:03
Sallamak işi
gravür02:24:45
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
Ada02:24:33
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
palavracı02:24:22
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
süresiz02:24:14
Süresi belirli olmayan
minyatür02:24:06
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
giyinip kuşanmak02:23:27
özenle giyinmek
br02:23:21
Brom elementinin kısaltması
pound02:23:13
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Mal varlığı02:23:01
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
restorasyon02:23:00
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
tebdil02:22:50
Değiştirme
Üçleme02:22:49
Üçlemek işi
YAS02:22:35
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
Teleferik02:22:27
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
Hutbe02:22:21
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
Dövüşçü02:21:41
Dövüşen kimse
yekinmek02:21:26
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
Kötüleme02:21:07
Kötülemek işi
hüsnüniyet02:20:51
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
istiare02:20:48
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
akordiyon02:20:43
bk. akordeon
elif02:20:42
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
kandil02:20:38
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
kurmak02:20:34
Hazırlamak
tersine02:20:17
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
SEDEF02:19:55
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
aşırma02:19:50
Aşırmak işi
beğenmek02:19:49
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
üvey baba02:19:47
Öz olmayan baba, babalık
kötülemek02:19:44
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
ibik02:19:34
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
yedinci02:19:33
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
levent02:19:25
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
sayeban02:19:19
Gölgelik
bankiz02:19:09
Buzla
bebecik02:18:57
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
tirfil02:18:53
Yabanî yonca, korunga, üçgül
Kristal02:18:49
Billûr
asetik02:18:48
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
melânkolik02:18:39
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
ekinoks02:18:23
Gün gece eşitliği
lâfazanlık02:18:14
Gevezelik
Bağıl02:18:13
Görece, izafî
tenor02:18:11
En tiz erkek sesi
AZı02:18:09
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
paso02:18:04
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
banliyö02:18:02
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
lutr02:17:52
Su samuru
dinlemek02:17:47
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
terbiyeli02:17:46
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
salt02:17:34
Yalnız, sadece, tek, sırf
hap02:17:33
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
bun02:17:27
Sıkıntı
ihtisap02:17:26
Belediye memurunun işi ve dairesi
yemişli02:17:20
Yemişi olan, meyve veren
Hidrofobi02:17:09
bk. Su korkusu
Orta02:17:07
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
şanslı02:16:55
Talihi olan, talihli
züppece02:16:47
Züppe (bir biçimde)
olağanüstü02:16:45
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
net02:16:29
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
defetme02:16:26
Defetmek işi
samsun02:16:25
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
fizik gücü02:16:21
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
teklif02:16:19
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
fışkı02:16:13
Atgillerin taze dışkısı, tersi
Halebî02:15:55
Halep halkından olan kimse
eter02:15:43
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
İSKERLET02:15:27
Dikenli salyangoz
güvensizlik02:15:17
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
yanmak02:13:44
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
mayi02:12:56
Sıvı
yığılı02:09:09
Yığılmış olan
Bando02:08:58
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
şerir02:08:09
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
demir yolu02:07:49
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
ayyuk02:07:24
Göğün en yüksek yeri
husumet02:06:17
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
beğenilir02:04:53
Beğenme duygusu veren, beğenilen
vasıta02:04:51
Araç
diyecek02:04:46
Söylenecek söz
birleşim02:03:57
Birleşmek işi
Totem02:03:46
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
gülük02:03:30
Hindi
nadan02:03:16
Bilgisiz, cahil
menkıbe02:03:08
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
baba adam02:02:16
Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam
safra kesesi02:01:54
Öd kesesi
murdarlık02:01:21
Murdar olma durumu
DÜMEN02:01:04
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
tombul02:00:00
Şişman, şişkin, dolgun