Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi15:28:11
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
bireysel15:27:32
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
tabanca15:27:27
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
Atalet15:27:27
Tembellik
bozmak15:26:15
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
şehirli15:25:55
Şehir halkından olan, kentli
hayatiyetli15:25:33
Yaşama gücüyle dolu, canlı
tl15:25:13
Talyum"un kısaltması
omur15:25:10
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Realizm15:25:03
Gerçekçilik
Muço15:24:58
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
mektup15:24:54
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
sperm15:24:04
bk. sperma
matador15:24:03
Boğa güreşçisi, toreador
düz baskı15:23:28
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
sağgörülü15:21:58
Sağgörüsü olan, basiretli
bahis15:21:31
Konuşulan şey, konu
akım15:21:13
Akmak işi
makyajcı15:20:54
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
mezbelelik15:19:15
Çöplük, mezbele
mahlep15:18:38
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
Engel15:18:22
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
sanki15:17:56
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
aks15:17:33
Dingil
derici15:17:32
Dericilik yapan kimse
NABIZ15:17:15
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
çırılçıplak15:16:35
Tamamen çıplak, çırçıplak
Yakında15:16:33
Yakın bir yerde
megaloman15:16:19
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
güvence akçesi15:16:05
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
cephane15:13:51
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
tapu15:13:32
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
onursal15:12:51
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
çatpat15:12:36
bk. çatapat
düşkün15:10:38
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
başarılı15:10:08
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
sütlü kengel15:09:39
Deve dikeni
golf15:09:39
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
Saygın15:09:22
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
vurgun15:08:32
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Te15:08:25
Tellür"ün kısaltması
testi15:07:41
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
fecir15:07:40
Tan vakti, gün ağarması
Isıveren15:07:08
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
ifraz15:06:47
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
inilmek15:06:41
İnmek işi yapılmak
TOP15:05:31
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
nitelikli15:04:59
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
takla böceği15:04:35
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
DİL15:04:14
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
gaile15:03:55
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
çetrefilli15:03:15
Karışık ve anlaşılması güç olan
broş15:02:59
Kadınların takındıkları süs iğnesi
ilânihaye15:02:14
Sonsuza kadar
çocuk oyunu15:02:02
Çocukların oynadığı oyun
politika yapmak15:01:59
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
tınaz15:01:26
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
gözdağı15:01:26
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
yozlaşmak15:01:22
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
gen15:01:18
Geniş
kurs15:00:54
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
pul15:00:48
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
muş15:00:47
Altı düz, küçük gezinti vapuru
yar15:00:36
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
yenilik15:00:35
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
çavuş kuşu15:00:32
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
SALGIN15:00:20
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
ESAS15:00:19
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
ölçüsüz15:00:18
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
Susuzluk15:00:17
Susuz olma durumu, kuraklık
hüzün15:00:16
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
kaparozcu15:00:14
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
BAKLA15:00:14
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
Matem15:00:13
Yas
İletişim14:59:49
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
eşitlik14:59:43
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
MUTLAK14:59:40
Salt
ters14:59:38
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
kızak14:59:38
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
şık14:59:37
Güzel, zarif, modaya uygun
kuruş14:59:37
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
görüş açısı14:59:36
Bir şeyi görebilme alanı
doğrultu14:59:34
Yön, istikamet
basit14:59:33
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
firar14:59:32
Kaçma, kurtulma
afiyet14:59:31
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
KEPENK14:59:30
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
Tekne14:59:23
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
yağmur kuşu14:59:23
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
zaman dizini14:59:21
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
parti14:59:21
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
işlem14:59:20
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ayırmak14:59:18
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
yıkıntı14:59:05
Yıkılma, yıkım, mahvolma
Makam14:58:51
Mevki, kat, yer
adsız14:58:51
Adı olmayan, isimsiz
ŞİİR14:58:50
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
çabuk14:58:48
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
marifet14:58:43
Ustalık, hüner, uzmanlık
talan14:58:43
Yağma, çapul
türlü14:58:42
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
IRA14:58:42
Seciye, karakter
çile14:58:42
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
KÖŞK14:58:42
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
delme14:58:41
Delmek işi
dinamik14:58:39
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
perukar14:58:37
Berber
uzatma14:58:36
Uzatmak işi, temdit
ilham14:58:34
Esin
ortam14:58:32
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
çekingen14:58:31
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
ziyafet14:58:30
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
palan14:58:26
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
çekirdek14:58:24
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
duruşma14:58:23
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
YAZIN14:58:23
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
lânet okumak14:58:22
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
emzikli14:58:22
Emziği olan
TEPKİNLİK14:58:20
Tepki gösterme becerisi
güçlükle14:58:20
Güç, kolay olmayan bir biçimde
düşkünler evi14:58:19
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
Eskitmek14:58:19
Yaşlandırmak
Methal14:58:17
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
Hollândalı14:58:16
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
fücceten14:58:16
Birdenbire, ansızın (ölmek)
olanaklı14:58:15
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
Bilgelik14:58:13
Bilge olma durumu ve niteliği
uyuşmazlık14:58:13
Uyuşmama durumu
BUDALA14:58:12
Zekâca geri
şatafatlı14:58:12
Süslü ve gösterişli