Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

vesile bulmak23:15:05
sebep yaratmak, bahane göstermek
bıçak23:15:03
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
meral23:14:31
Maral, dişi geyik
azı23:14:14
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
sömürge23:14:05
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
aktris23:13:59
Kadın oyuncu
KONUŞMA23:13:45
Konuşmak işi
kol23:13:32
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
zikretme23:13:32
Zikretmek işi veya durumu
mevhum23:13:31
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
önemli23:13:28
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
gömü23:13:09
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
lanet etmek23:12:55
ilenmek, kötülüğünü istemek
öze23:12:27
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
ince bağırsak23:12:25
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
YEĞNİSEME23:12:16
Hafifseme, istihfaf
madrabaz23:11:52
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
sevdalı23:11:24
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
kuruntu23:11:16
Yanlış ve yersiz düşünce
lerzan23:10:49
Titrek
onbaşı23:10:48
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
Uzuv23:10:35
Organ, üye
ermeni gelini gibi kırıtmak23:10:15
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
hattatlık23:10:15
Hattat olma durumu
anıştırma23:10:12
Anıştırmak işi
safa23:09:58
bk. sefa
ocak başı23:09:57
Ocağın başında yemek yenilen yer
sırlı23:09:56
Sır sürülmüş, sırı olan
VARAN23:09:42
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
surat23:09:32
Yüz, çehre
sergi23:08:58
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
Şetaret23:08:42
Sevinç, şenlik, neşe
fidan23:08:36
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
Hay23:08:17
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
ölü yıkama23:07:29
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
stabilize yol23:07:18
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
haşa23:07:10
Belleme (II)
takdir etmek (veya eylemek)23:07:09
beğenmek
kayıtsız23:06:45
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
sesçil23:06:43
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
kokulu23:06:40
Kokusu olan
Algılama23:06:23
Algılamak işi, idrak etme
Bi23:06:06
Bizmut"un kısaltması
BUĞUR23:06:05
Buğra
damacı23:06:00
Dama oyuncusu
Melodi23:05:53
Ezgi
stalaktit23:05:52
Sarkıt
ayvan23:05:52
Teras, sundurma
aşırıcılık23:05:36
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
praseodim23:05:15
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
kusmak23:05:06
Reddetmek
Liman23:04:59
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
Konfeksiyon23:04:31
Hazır giyim eşyası
girişik bezeme23:04:31
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
RUHİYAT23:04:28
Ruh bilimi, psikoloji
ANAYASA23:04:20
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
ortaklık23:04:17
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
çürük23:04:17
Çürümüş olan
Çakım23:04:12
Şimşek, çakın
istihbarat23:04:00
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
Pulluk23:03:57
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
kefalgiller23:03:45
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
saksağan23:03:28
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
BAZUKA23:03:19
Roketatar
ifrit23:03:12
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
Sonsuzluk23:03:07
Sonsuz olma durumu
pişekar23:02:58
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
kepazeLİK23:02:54
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
otoban23:02:43
Otoyol
arjantin23:02:31
Büyük bira bardağı
seferi23:02:30
Yolculukla ilgili olan
yadımlama23:02:20
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
yatkınlık23:02:13
Yatkın olma durumu
cakalı23:01:56
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
yeter23:01:53
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
Doğaçlama23:01:48
Doğaçlamak işi
Müttefik23:01:34
Bağlaşık
toplu tartışma23:01:32
Forum
müze23:01:31
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
ağılı23:01:29
İçinde ağı bulunan, zehirli
yayma23:01:28
Yaymak işi
Naçiz23:01:24
Değersiz, önemsiz
Küçücük23:01:18
Çok küçük
kemikli23:01:17
Kemiği olan veya çok kemiği olan
virman23:00:47
Aktarma
istek uyandırmak23:00:43
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
Yayla23:00:33
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
aklı başına gelmek23:00:28
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
inha23:00:25
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
bakraç23:00:16
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
kuruntulu23:00:11
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
olan23:00:07
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
Önceki22:59:38
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
ölçünlü22:59:30
Standart
yalvarış yakarış22:59:28
Çok yalvarma, bin bir rica
günahsız22:59:17
Günahı veya suçu olmayan
telkin22:59:10
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
insaflı22:59:04
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
özetleme22:58:49
Özetlemek işi
fiili22:58:45
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
bahtı açık olmak22:58:45
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
makbuz22:58:27
Alındı
eğilim22:58:15
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
kötülük22:58:12
Kötü olma durumu
dayanıksız22:57:56
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
enflüanza22:57:32
Grip, ingin, paçavra hastalığı
yasa koyucu22:57:26
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
süreğen22:57:20
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
çalı dikeni22:56:55
bk. karaçalı
Orya22:56:33
Karo
gevezelik22:56:24
Geveze olma durumu, lâfazanlık
abonman22:56:02
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
küçültmek22:55:53
Değerini ve onurunu azaltmak
siyasetçi22:55:52
Politikacı
aylandız22:55:46
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
kavgacı22:55:43
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
kestirme22:55:38
Kestirmek işi
gücenme22:55:36
Gücenmek işi
yaradılıştan22:55:27
Doğuştan, fıtraten
sağlamlık22:55:12
Sağlam olma durumu
hipostaz22:55:08
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
taşlık22:54:56
Taşı bol, taşlı (yer)
tıklım tıklım22:54:47
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
hikmet22:54:44
Bilgelik
açma22:54:44
Açmak işi
yapay22:54:36
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
dayamak22:54:36
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
sinara22:54:26
Büyük zoka
röportaj22:53:57
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
dil bilimi22:53:55
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik