Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

nadir04:33:35
Seyrek, az, az bulunur
vatansever04:30:26
Yurtsever kimse
ihtisap04:28:23
Belediye memurunun işi ve dairesi
yıl04:27:34
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
teşrih04:27:23
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
mahiyet04:27:20
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
öğrenci belgesi04:27:20
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
izomer04:27:18
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
sene04:27:18
Yıl
mercan04:26:56
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
imtina04:26:13
Kaçınma, sakınma, çekinme
d04:25:28
Döteryum"un kısaltması
turta04:25:17
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
belik04:25:05
Saç örgüsü
sığdırma04:24:46
Sığdırmak işi
ordonat04:22:52
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
blöf04:22:48
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
ruhi04:22:24
Ruhla ilgili, ruhsal
koleksiyonculuk04:22:08
Koleksiyoncunun yaptığı iş
kredi04:21:57
Borç ödemede güvenilir olma durumu
çağcıl04:21:40
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
baharatçı04:21:19
Baharat satan kimse
tavan04:21:13
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
netameli04:19:44
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
tebdil04:18:50
Değiştirme
ESKİ PÜSKÜ04:18:13
Çok eski; iyice eski (şeyler)
lümen04:16:28
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
denizcilik04:15:28
Denizlerde sefer yapma işi
umutlu04:15:04
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
acınacak04:14:21
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
gren04:13:29
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
güzün04:12:00
Güz mevsiminde
nazlılık04:11:05
Nazlı olma durumu
Makas04:10:47
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
ehli04:10:10
Evcil
bone04:09:58
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bulut04:09:48
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
dem04:09:14
Soluk, nefes
üstlük04:05:11
Üst olma durumu
basınç04:04:15
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
isnat04:03:26
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
esasen04:02:29
Başından, temelinden, kökeninden
zebercet04:02:25
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
kesinlik04:02:24
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
milliyetçilik04:02:12
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
SOYGUNCULUK04:01:37
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
himmet04:00:40
Yardım, kayırma
tekke03:59:44
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
demir03:58:48
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
KARLI03:55:58
Üstünde kar bulunan
oba03:55:48
Göçebelerin konak yeri
Helen03:53:43
Grek
hoş görmek (veya karşılamak)03:50:46
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
po03:50:05
Polonyum"un kısaltması
sessiz03:49:59
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
dış işleri03:49:50
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
zorlamak03:48:38
Üstelemek, ısrar etmek
kalibre03:46:46
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
gölge03:46:26
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
İHTİRAS03:45:36
Aşırı, güçlü istek
ÜLKÜ03:44:01
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
kramp03:43:20
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
kıvrımlı03:43:14
Kıvrımı olan
kendinden03:42:58
Kendi aklından, kendi kendine
facia03:42:57
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
uşak03:42:57
Çocuk
torak03:42:57
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
yaylım ateş03:42:21
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
gramer03:42:20
Dil bilgisi
kol03:42:19
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
toksikomani03:41:33
Uyuşturucu madde tutkunluğu
kuşkulu03:40:23
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
gönyeleme03:38:29
Gönyelemek işi
kasılma03:37:34
Kasılmak işi, büzülme, takallus
kumul03:37:03
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
kaplama03:36:18
Kaplamak işi
zerzevat03:36:14
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
Gönül03:36:13
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
acemi03:35:05
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
tahsildar03:34:15
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
kahverengi03:33:52
Kavrulmuş kahvenin rengi
çilekeşlik03:33:12
Çilekeş olma durumu
İHTİYAR03:31:20
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
beka03:30:20
Kalıcılık, ölmezlik
tanrıtanımazlık03:29:18
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
acınmak03:29:08
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
koro03:28:16
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
yollama03:27:44
Yollamak işi
masura03:27:01
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
beceri03:26:57
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
astrofizik03:26:51
Gök fiziği
incik03:26:51
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
yaylı03:26:12
Yayı olan
yetişme03:26:07
Yetişmek işi
giray03:26:07
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
medenilik03:25:08
Uygarlık
kuşkusuz03:24:17
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
izmihlal03:24:16
Yıkılma, çökme
Eksik03:24:16
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
rahne03:21:49
Gedik, yarık
ah03:20:31
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
batar03:19:06
Zatürree
toplama03:17:50
Toplamak işi
kartvizit03:17:40
Kart (II)
manzum03:16:55
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
tazyik03:16:27
Basınç
testereli03:14:58
Testere biçiminde dişleri olan
şişkinlik03:13:48
Şişkin olma durumu
tellâllık03:11:27
Telâllın yaptığı iş
Me03:11:16
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
şıra03:10:58
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
cümle bilgisi03:10:25
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
fideizm03:09:45
İnancılık, imaniye
çamgiller03:09:30
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
mütemadiyen03:09:16
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
nakliyat03:08:42
Taşıma işleri, taşımacılık
katrak03:08:39
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
Şapşal03:08:37
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ziraat03:08:24
Çiftçilik, tarım
kafein03:08:24
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
abat03:07:44
Bayındır, mamur
kıyıcı03:07:25
Kıymak işini yapan kimse
havale03:07:22
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
marketing03:06:57
Pazarlama
tahvil03:06:55
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
atom03:06:53
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
arap03:06:47
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
mahlukat03:06:34
Yaratıklar
lafazan03:06:26
Geveze
portre03:06:09
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi