Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi12:22:02
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
puro12:21:26
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
eşarp12:21:21
Baş örtüsü
kiralama12:21:10
Kiralamak işi
Yasaklama12:21:00
Yasaklamak işi
bakışım12:20:55
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
BELİRTİ12:20:51
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
mariz12:20:46
Hastalıklı, hasta olan
tohum12:20:45
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
izafî12:20:19
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
ayrımlı12:20:10
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
göbek dansı12:19:57
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
konur12:19:53
Esmer, açık kestane renginde olan
bal peteği12:19:50
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
beşli12:19:49
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
nehir12:19:48
Irmak
kabaca12:19:45
Kaba bir biçimde
toplum bilimi12:19:39
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
Anlayış12:19:34
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
yusyuvarlak12:19:33
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
yıkkın12:19:19
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
amonyak12:19:11
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
tehirli12:18:48
Geciktirilmiş, ertelenmiş
sürüklemek12:18:43
Akarsu için, götürmek
intikam12:18:39
Öç
insanoğlu12:18:25
İnsan, âdemoğlu
kasık biti12:18:14
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
ahenk kaidesi12:18:10
bk. ünlü uyumu
İBRA12:18:08
Aklama, temize çıkarma
korunak12:17:59
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
yaban pancarı12:17:47
Pazı (I)
fişeklik12:17:43
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
bölüşme12:17:28
Bölüşmek işi
yarıştırma12:17:23
Yarıştırmak işi
düş12:17:18
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
dışarlık12:17:18
Taşra
h12:17:04
Hidrojen"in kısaltması
güzel sanatlar12:16:48
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
ateh12:16:47
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
HİCAP12:16:32
Utanma, utanç, sıkılma
SERAP12:16:20
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
boru12:16:19
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
kov12:16:16
Yerip çekiştirme, gıybet
sözünün eri olmak12:16:15
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
GECE BEKÇİSİ12:15:32
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
hamal12:15:22
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
İÇTEN12:14:56
Yürekten, candan, samimî
sert12:14:56
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
meymenetsiz12:14:46
Uğursuz
cirit ucu12:14:46
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
şırınga yapmak12:14:42
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
müstağni12:14:41
Elinde olanla yetinen, doygun
Patavatsızlık12:14:40
Patavatsızca davranış
avcı12:14:35
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
enderun12:14:32
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
katı12:14:32
Sert, yumuşak karşıtı
kırpıntı12:14:31
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
diskjokey12:14:27
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
muhayyile12:14:24
Hayal etme gücü
ponza12:14:21
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
dizin12:14:16
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
ırakgörür12:14:15
Dürbün
ilerici12:14:12
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
ehlidil12:14:03
Gönül eri, kalender, rint
orman kuşağı12:13:41
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
ALAZA12:13:41
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
istençsiz12:13:39
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
tek başına12:13:31
Kendi kendine, yalnız olarak
havsala12:13:22
Kuş kursağı
darülâceze12:13:06
Düşkünler evi
yasama12:12:57
Yasa koyma, teşri
iğreti12:12:36
bk. eğreti
lokal12:12:20
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ödün12:12:15
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
kovucuk12:12:13
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
çalışkan12:12:05
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
mutedil12:11:52
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
terakkiperver12:11:50
İlerici
çağdaş 12:11:35
Aynı çağda yaşayan, muasır
Çelimsiz12:11:27
Güçsüz, nahif
ısırgan12:11:22
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
tansiyon12:11:21
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
mantar12:11:17
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
üstlük12:11:11
Üst olma durumu
nezir etmek12:11:10
bk. nezretmek
çalışma12:11:07
Çalışmak işi, emek, say
Korkunç12:11:07
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
balık12:11:07
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
temsil12:11:06
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
dipnot12:11:06
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
bey12:10:51
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
eleman12:10:42
Öge, unsur
sallanmak12:10:38
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
HALAYIK12:10:38
Kadın köle, cariye
Sayrı12:10:37
Hasta
istihare12:10:37
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
prestij12:10:36
Saygınlık, itibar
kapsamlı12:10:06
Kapsamı olan
boğulmak12:10:06
Havasızlıktan ölmek
Basamak12:10:05
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
gidi12:10:01
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
tembellik 12:10:00
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
bireşim12:09:58
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
su yolu12:09:46
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
övünme12:09:46
Övünmek işi, kıvanç iftihar
artımlı12:09:31
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
Güvenlik12:09:22
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
sucuk12:09:06
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
serpme12:08:57
Serpmek işi
Kuralsız12:08:39
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
çavuş12:08:35
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
abanoz12:08:20
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
gücenme12:08:19
Gücenmek işi
kuramcı12:07:33
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
kapela12:07:07
Şapka
gerzek12:06:46
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
natuk12:06:43
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
kaçınma12:06:36
Kaçınmak işi
kireç söndürmek12:06:35
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
desise 12:06:31
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
iç deniz12:06:15
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
karanlık oda12:06:05
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
taşralı12:06:02
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
köktenci12:06:01
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
aba vakti yaba, yaba vakti aba12:05:31
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
potansiyel12:05:17
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
dolaysız12:05:04
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
pasif12:05:03
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
klâvsen12:05:03
Klâvyeli ve telli bir çalgı
Duruşma12:05:02
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi