Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

Elçi16:05:26
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
CUMHURBAŞKANI16:05:09
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
kontenjan16:05:08
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
muhteva16:05:08
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
cimnastik16:04:41
bk. jimnastik
cepken16:04:41
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
zarar etmek16:04:32
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
pelesenk ağacı16:04:24
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
kanun yoluyla16:04:13
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
tefrik16:03:54
Ayırma, ayırt etme
soğanlı16:03:36
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
ferdiyetçilik16:03:29
Bireycilik
dümen bedeni16:03:27
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
öbür dünya16:03:22
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
hayırhah16:03:18
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
gösterge16:03:16
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
kardinal16:03:09
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
Dürüstlük16:03:00
Doğruluk
fırsat16:02:41
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
mücerret16:02:38
Soyut
anadolu16:02:37
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
akide16:02:35
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
ataşelik16:02:32
Ataşe olma durumu veya makamı
aksiseda16:02:27
Yankı
sosyal16:02:25
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
esef16:02:21
Acınma, yerinme
bariton16:02:20
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
TEKİT16:02:19
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
bilinçsiz16:02:18
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
kadinne16:02:13
bk. kadınnine
aktris16:02:12
Kadın oyuncu
çok sesli16:02:03
Çok seslilikle ilgili, polifonik
cadalozluk16:01:55
Cadaloz olma durumu
hükümranlık16:01:44
Egemenlik, hâkimiyet
üç boyutlu film16:01:42
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
işlemek16:01:36
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
sanal16:01:30
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
yağış16:01:18
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
abartı16:01:12
Abartma, mübalâğa
tarla faresi16:01:10
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
rahatlama16:01:02
Rahatlamak işi
soğukkanlılık16:00:46
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
lal16:00:15
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Mançu16:00:14
Mançurya halkından olan kimse
şart16:00:07
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
kelime16:00:04
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
yemek listesi15:59:55
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
TEDHİŞ15:59:48
Korku salma, yıldırma, terör
anapara15:59:41
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
yırtıcı kuş15:59:36
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
TEDHİŞÇİLİK15:59:27
Tedhişçi olma durumu
vale15:59:27
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
dert ortağı15:59:27
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
AŞILAMA15:59:10
Aşılamak işi
fıkıh15:59:00
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
kıskançlık15:58:59
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
yol boyu15:58:50
Kara yolunda kenar
acemi15:58:41
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
boynuz15:58:40
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
Lezzetli15:58:40
Tadı güzel
blastula15:58:35
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
sallanmak15:58:34
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
iğdiş etmek15:58:29
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
sinema15:58:24
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
atik15:58:13
Çabuk davranan, çevik
sağgörülü15:57:52
Sağgörüsü olan, basiretli
şule15:57:45
Alev, yalım
hami15:57:44
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
yağışsız15:57:25
Yağışı olmayan, kurak
marka15:57:22
Resim veya harfle yapılan işaret
otantik15:57:13
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
tasvir etmek15:57:10
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
iş yapmak15:57:08
çalışmak
observatuvar15:56:50
Gözlem evi, rasathane
götürme15:56:36
Götürmek işi
ehliyet15:56:27
Üstat, uzluk
ardiye15:56:13
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
itibar15:56:09
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
ama ne15:56:04
ne hoş
arif olan anlasın (veya anlar)15:55:59
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
ibrişim15:55:57
Kalınca bükülmüş ipek iplik
denizçakısı15:55:52
Yumuşakça
nefes nefese kalmak15:55:51
soluğu tıkanacak gibi olmak
umma15:55:51
Ummak durumu
Tersine15:55:50
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
itidal15:55:40
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
BURUN15:55:35
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
alt alta15:55:31
Birbirinin altında olarak
KELİMESİ KELİMESİNE15:55:30
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
abdesti kaçmak15:55:13
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
kesafet15:55:13
Çokluk, sıklık
Timsal15:55:00
Sembol, örnek, simge
uğursuz15:54:56
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
GECE YANIĞI15:54:55
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
mavikantaron15:54:45
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
ürkme15:54:30
Ürkmek durumu, tevahhuş
billurlu15:54:25
İçinde billûr bulunan
AKIL DIŞI15:54:18
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
patavatsızca15:54:09
Patavatsız (bir biçimde)
ÖVME15:54:02
Övmek işi, sena, medih
solaklık15:54:00
Solak olma durumu
İlgili15:53:59
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
doğaçlama tiyatro15:53:57
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
tutukluluk15:53:51
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
şehzade15:53:50
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
taşikardi15:53:46
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Evrensel15:53:33
Evrenle ilgili
başköşe15:53:33
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
dünya ahret kardeşim olsun15:53:27
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
özgün15:53:20
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
müthiş15:53:17
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
içinde15:53:14
Süresince, zarfında
gösteriş yapmak15:53:09
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
yöneticilik15:53:02
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
konuşkan15:52:51
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
KISKAÇ15:52:51
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
kuytu15:52:50
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
Fedakar15:52:42
Özverili
UZLAŞMA15:52:26
Uzlaşmak durumu, uyuşma
misak15:52:21
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
utanç duymak15:52:04
utanmak
Götürü15:51:52
Toptan, olduğu gibi
uzama15:51:50
Uzamak durumu
Tatar böreği15:51:45
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
mukavemet15:51:41
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
yoktan var etmek15:51:39
yaratmak, ortaya çıkarmak
elektrot15:51:35
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
şevki kırılmak15:51:25
isteği, hevesi kalmamak
uzak doğu15:51:21
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
göbek dansı15:50:41
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans