Elçi

1.İsimBir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
Yalvaç, peygamber, resul

Son Arananlar

anadut01:10:16
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
kozalak01:09:30
Koza
P01:08:10
Fosfor"un kısaltması
KEDER01:06:00
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
mutat01:05:28
Alışılmış, alışılan
basso01:05:09
En kalın erkek sesi
vuruş01:04:28
Vurmak işi veya biçimi
işlemek01:03:50
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
daraban01:03:15
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
yaşlanma01:03:06
Yaşlanmak işi
tekzip etmek01:03:04
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
bandocu01:01:37
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
nedamet01:01:20
Pişmanlık
bireşim01:01:02
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
zorunlu olarak00:58:24
kendi isteğinin dışında
şatafatlı00:57:43
Süslü ve gösterişli
Mai00:55:38
Mavi
çevirgeç00:55:04
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
teali00:54:27
Yükselme, yücelme
bağlı00:53:56
Bir bağ ile tutturulmuş olan
aşure00:53:32
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
evlatlık00:50:51
Evlât olma durumu
hurufat00:50:44
Harfler
sure00:50:11
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
bariz00:50:09
Açık, göze çarpan, belirgin
lik00:45:54
bk. -lık / -lik
sel00:45:40
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
kemlik00:44:31
Kötülük
sömürmek00:44:12
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
F00:43:58
Flüor"un kısaltması
randıman00:43:34
Verim
savsaklama00:42:55
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
açkı00:41:44
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
yatısız00:40:18
Geceleri kalınıp yatılmayan
incik00:40:17
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
eziyet etmek00:39:55
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
hilali00:39:40
Hilâl biçiminde
topuk kemiği00:39:06
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
söz vermek00:38:58
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
teessür00:37:15
Üzülme, üzüntü
Soysuzluk00:36:30
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
prometyum00:36:18
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
erime00:34:39
Erimek işi
rica00:33:45
Dileyiş, dileme, dilek
mübalâğacı00:33:25
Abartıcı
alabros00:33:11
Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)
terim00:31:20
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
ebonit00:30:38
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
eşkin00:28:33
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
triportör00:27:18
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
limaki00:27:10
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
azamet00:26:05
Ululuk, büyüklük
elek00:25:37
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
vasistas00:25:12
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
DİLÜVİYUM00:25:02
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
HAC00:24:50
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
heyet00:24:39
Kurul
kendi kendine00:23:56
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
GÜN00:19:48
Güneş
eşraf00:19:32
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
kertmek00:19:00
Sertçe sürtünmek
kendiliğinden00:18:50
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
hitabe00:18:20
Söylev
ikmal00:18:00
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
vurdumduymaz00:17:35
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
ekin kargası00:17:22
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
belirten00:17:01
Tamlayan
etlik00:16:51
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
saka00:16:40
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
etek00:15:21
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
utma00:14:59
Utmak işi
sağduyu00:14:57
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
kiralama00:14:40
Kiralamak işi
rasathane00:13:16
Gözlem evi, observatuvar
tuğamiral00:13:06
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
sefahat00:12:56
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
İhtilal00:12:34
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
Antidot00:12:01
bk. panzehir
tamlayan00:12:00
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
mesele00:11:39
Sorun
GERİCİ00:11:27
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
derinlemesine00:11:11
Çok ayrıntılı olarak
Peki00:10:54
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
teflon00:10:31
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
tein00:10:10
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
evham00:09:10
Kuruntular, kuşkular, vehimler
ağsı00:09:07
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
Siyahi00:09:00
Zenci, fellah
sapa00:08:39
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
anamal00:08:08
Sermaye, kapital
uzak00:07:21
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
Lr00:06:58
Lorentiyum"un kısaltması
sis00:06:54
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
elektrik00:06:25
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
lodos00:06:02
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
devir00:05:38
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
kambiyo00:04:52
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
napalm00:02:54
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde
sıkı00:02:00
Dar
edilgin00:01:30
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Nakşibendî00:00:44
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
nakış00:00:07
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
sakat olmak23:59:46
sakatlanmak
şap23:59:35
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
nasıl23:59:09
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
te23:58:48
Tellür"ün kısaltması
muzip23:58:44
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
apsis23:58:02
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
YOZLAŞMAK23:57:20
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
kadim dost23:57:15
Eski dost
suvarma23:57:03
Suvarmak işi
hitam23:54:58
Son, bitim
yanlışlık23:54:51
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
EKSPER23:54:02
Bilirkişi, uzman
eşarp23:53:52
Baş örtüsü
tedbir23:53:10
Önlem
ikici23:52:37
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
duo23:51:05
İki ses veya iki müzik
ılım23:51:00
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
zil23:50:05
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
Melal23:49:19
Can sıkıntısı, usanç
zahir23:49:07
Açık, belli
oran23:48:56
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
anlam23:48:33
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
Helen23:48:09
Grek
çatma23:47:24
Çatmak işi
aside23:46:47
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
tenezzül23:46:46
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
gözlük23:45:54
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
fermejüp23:45:49
Çıtçıt