ergi

1 İsim

(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet