dil

1 İsim

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı

Cümle 1: Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki... - Y. Z. Ortaç

İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan

Cümle 1: Dilinden Anadolu'lu olduğu ancak belli oluyordu. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: Hiç bir dilde sayı böyle güzel sayılamaz. - S. Birsel

Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi

Cümle 1: Tevfik Fikret'in dili. Cümle 2: Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır. - H. S. Tanrıöver

Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil

Cümle 1: Hukuk dili. Gözlerin dili. Çiçeklerin dili.

Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı

Cümle 1: Yazı dili. Müzik dili.

Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak

Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri

Cümle 1: Terazi dili.

Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek

Cümle 1: İki dilli makara.

Anahtar

Denize uzanan dar ve alçak kara parçası, berzah

Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak

Büyük baş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili

Cümle 1: Birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil, bazen de haşlanmış bir sebze yemeği. - Sait Faik Abasıyanık

Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası

2 İsim

Gönül, yürek