Devamlı

1.SıfatSürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Cümle 1: Devamlı memnuniyetini bildiriyor, şen, şakrak görünmeye çabalıyordu. - R. H. Karay
İşine düzgün giden
Cümle 1: Devamlı öğrenci.

Son Arananlar

Devamlı07:18:00
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
suyolu07:17:55
Sutaşı
patika07:17:54
Keçi yolu, çığır
Bürokrat07:17:54
Devlet dairesinde çalışan görevli
Atletizm07:17:48
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
esmer07:17:45
Siyaha çalan buğday rengi
emek07:17:42
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
sinameki07:17:42
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
KEHLE07:17:41
Bit
tarlakoz07:17:40
Bir tür küçük manyat ağı
temizlemek07:17:40
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
Yetke07:17:39
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
anlamlı07:17:38
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
Meteorolojik07:17:38
Meteoroloji ile ilgili olan
Yaya07:17:28
Yürüyerek giden (kimse)
taaffün etmek07:17:13
kokuşmak, pis kokmak
BAKLA07:17:12
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
Hiççilik07:16:56
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Durup dururken07:16:46
gereği veya sebebi yokken
tesadüfen07:16:44
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
Düzme07:16:40
Düzmek işi
gemilik07:16:38
Gemi yapılan yer, tersane
Kayın birader07:16:36
Kayın (II)
aslan sütü07:16:34
Rakı
üstüne oturmak07:16:34
bk. üzerine oturmak
iç bükün07:16:32
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
müstemlekecilik07:16:29
Sömürgecilik
erbaş07:16:28
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Varlık07:16:26
Var olma durumu, mevcudiyet
Malumat sahibi07:16:25
Bir konuda bilgisi olan
kadir07:16:23
Değer, kıymet
İhtişam07:16:23
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Tıklım tıklım07:16:21
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
MEZRU07:16:18
Ekilmiş, ekili
buyruğu altına girmek07:16:16
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
DEVİNİM07:16:14
Devinmek işi, hareket
köy ihtiyar heyeti07:16:12
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
ağaç mantarı07:16:10
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
ikinci çağ07:16:08
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
arkadaş07:16:06
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
telve07:16:05
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
dalgalı akım üreteci07:16:03
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
YÜKLEME07:16:01
Yüklemek işi, tahmil
pamukçuk07:16:00
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
görgü kuralları07:15:59
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
metan07:15:58
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
GÖSTERİŞLİ07:15:57
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
SAYMAN07:15:57
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
faraziye07:15:55
Varsayım, hipotez
ÇAPAR07:15:55
Postacı, ulak
bedirik07:15:54
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
duyurmak07:15:53
İlân etmek
PROSTAT07:15:51
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Seyrüsefer07:15:49
Gidiş geliş, trafik
kuş bilimci07:15:47
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
havaî07:15:45
Hava ile ilgili, havada bulunan
öcü07:15:44
(çocuk dilinde) Umacı
ayı gülü07:15:43
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
çabalanma07:15:43
Çabalanmak işi
Çöpleme07:15:43
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
bikarar07:15:41
Kararsız, tereddütlü
Tarım07:15:38
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
zıh07:15:35
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
TEHİR07:15:34
Sonraya bırakma, erteleme
kabarıklık07:15:32
Kabarık olma durumu, şişkinlik
iç lâstik07:15:31
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
gizlicilik07:15:30
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
güvenç07:15:28
Güvenme duygusu, itimat
Arabesk07:15:26
Arap üslûbunda olan (şey)
gelenekçilik07:15:25
Toplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni kültür ögelerine daha az değer veren tutum veya öğreti
Merkür07:15:24
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
bulunma07:15:23
Bulunmak işi
köy07:15:21
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
traksiyon07:15:20
Çekim
muhakeme07:15:17
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
halk adamı07:15:15
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Pt07:15:09
Plâtin"in kısaltması
omaca07:15:08
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Göre07:15:06
uygun, elverişli, için
gına07:14:59
Zenginlik, bolluk
alüminyum07:14:57
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
şov07:14:49
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Panik07:14:47
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
umar07:14:45
Çare
Dil bilgisi07:14:43
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
derhal07:14:42
Hemen çabucak
KARIMA07:14:40
Karımak işi
Ahar07:14:39
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
RAYİHA07:14:38
Koku, güzel koku
Zorlayıcı07:14:36
Zorlayan, mücbir
inanç07:14:34
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ermeni07:14:33
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
GIRTLAK07:14:33
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
dayanıklılık07:14:31
Dayanıklı olma durumu, metanet
çözümlenme07:14:29
Çözümlenmek işi
SARAY07:14:29
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
pervin07:14:28
Ülker yıldızı
Saha07:14:27
Alan
SİK07:14:25
Erkeklik organı
sivrilme07:14:23
Sivrilmek işi
BA07:14:21
Baryum"un kısaltması
şita07:14:19
Kış
takaddüm07:14:17
Önce gelme
ŞAHİT07:14:16
Tanık
kaypakça07:14:15
Biraz kaypak
tanıtıcı07:14:14
Tanıtma işini yapan, tanıtan
Aşure07:14:14
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Düzey07:14:13
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
Esrarkeş07:14:12
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
etik07:14:12
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Dergah07:14:10
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
basmak07:14:08
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
ATALET07:14:08
Tembellik
mayhoş07:14:06
Tadı şekerli ve az ekşi olan
İşsizlik07:14:04
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
mükafat07:14:04
Ödül
EMNİYET07:14:03
Güvenlik
Bellek yitimi07:14:02
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
ataşelik07:14:00
Ataşe olma durumu veya makamı
badi07:13:58
Ördek
Yapmak07:13:57
iyilik veya kötülükte bulunmak
Kamer07:13:55
Ay
mit07:13:53
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
itibarî07:13:51
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
duyarlık07:13:49
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
etkilenme07:13:47
Etkilenmek işi
dış işleri07:13:47
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
Mars07:13:45
Merih gezegeni, Sakıt
Sefih07:13:43
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
İstanbul efendisi07:13:43
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse