düzme

1 İsim

Düzmek işi

Sıfat

Gerçek olmayan, aslına benzetilerek uydurulan, uydurma, sahte

Cümle 1: Düzme senet. Düzme belge.