beraberlik

1 İsim

Birlikte olma durumu

Cümle 1: Onların beraberliği tam elli yıl sürmüştür. - H. Taner

Baş başa kalma durumu