Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

Belirgin13:11:39
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
liken13:11:39
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
likit13:11:37
Sıvı, akışkan
tahsisat13:11:31
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
ara yerde13:11:30
arasında, arada
hadım etmek13:11:28
kısırlaştırmak, enemek
domates13:11:27
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Ündeş13:11:25
Benzer sesle biten söz veya cümle
SERGERDE13:11:24
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
DEMİURGOS13:11:19
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
ulu orta13:11:18
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
didaktik13:11:16
Öğretici
kabadayı13:11:15
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
zorlayış13:11:13
Zorlamak işi veya biçimi
kanuni13:11:10
Yasaya uygun, yasal, yasalı
kayma13:11:09
Kaymak (II) işi
derun13:11:04
İç, içeri, öz
derin13:11:03
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
derya13:11:01
Deniz
Sanem13:10:58
Put
Sanma13:10:57
Sanmak işi
payen13:10:54
bk. pagan
Salya13:10:48
Ağızdan sızan tükürük
devim13:10:46
Devinim
DİKİZ13:10:40
Bakma, gözetleme, erkete
gönülsüz13:10:33
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
iç bükün13:10:30
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
Labada13:10:27
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
Bade13:10:22
Şarap, içki
başkumandan13:10:20
Başkomutan
el kitabı13:10:16
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
gayrimenkul13:10:14
Taşınmaz
öpücük13:10:13
Öpme, öpüş, buse
süsleme sanatları13:10:11
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
Neme gerek13:10:10
Neme lâzım
tetanos13:10:08
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
yayılmacılık13:10:05
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
seçici13:10:04
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
jeloz13:10:02
bk. Agaragar
hissiyat13:09:59
Duygular, sezişler
Anlaşmazlık çıkmak13:09:58
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
alyuvar13:09:56
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
değerbilirlik13:09:53
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
acil13:09:47
İvedi, ivedili
aciz13:09:46
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
acep13:09:44
Acaba
acar13:09:41
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
acun13:09:40
Dünya
acul13:09:38
Tez canlı, içi tez, ivecen
içbükey13:09:37
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
gözlü13:09:35
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
grena13:09:34
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
sofa13:09:31
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
erkek anahtar13:09:28
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
YıldIz13:09:26
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
dehşet13:09:24
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
uzlaştırma13:09:24
Uzlaştırmak işi
fikir danışmak13:09:22
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
dibace13:09:19
Başlangıç, giriş, ön söz
caz takımı13:09:16
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
TİTREK13:09:11
Titreyen
kuyumcu13:09:07
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
efemine13:09:06
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
mestane13:09:00
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
kanaat13:08:57
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
ALACAK13:08:56
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
meymenet13:08:51
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
hareket etmek13:08:50
yola gitmek, yola çıkmak
kan bilimi13:08:45
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
İdare13:08:44
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
İddia13:08:42
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
sınıflandırma13:08:39
Bölümlendirme
ihtiras13:08:38
Aşırı, güçlü istek
yerey13:08:37
Yeryüzünden bir parça, arazi
SOLUK BORUSU13:08:36
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
Başarısız13:08:35
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
ihtiraz13:08:32
Çekinme, sakınma
kebere13:08:29
Gebre otu
Saka13:08:28
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
taktir13:08:26
Damıtma, imbikten çekme
libas13:08:23
Giysi
lobicilik13:08:22
Dalancılık
KEMRELEME13:08:20
Gübrelemek işi
libre13:08:19
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
litre13:08:15
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Niçin13:08:10
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
mübalağa etmek13:08:09
abartmak
lirik13:08:07
Coşkun, ilhamla dolu
Irak13:08:07
Uzak
atik13:08:04
Çabuk davranan, çevik
familya13:08:03
Aile
atom13:08:01
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
atma13:08:00
Atmak işi
atol13:07:58
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
ases13:07:54
Gece bekçisi
arma13:07:52
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
apak13:07:47
Çok ak
seyretmek13:07:39
Bir olaya karışmadan bakmak
gündelik13:07:36
Her günkü, yevmî
kayaç13:07:34
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
DİNAR13:07:33
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
Kızılderili13:07:31
Amerika yerlilerine verilen ad
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)13:07:28
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
yarılma13:07:27
Yarılmak işi
ussal13:07:24
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
DİYAR13:07:22
Ülke
Baryum13:07:18
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
geriş13:07:17
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
buhar kazanı13:07:14
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
adil13:07:13
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
tan ağarmak (veya atmak)13:07:12
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
tahttan indirmek13:07:11
hükümdarlığına son vermek
uranyum13:07:04
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
Miğfer13:07:02
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
Fıstık13:07:00
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
doğalcılık13:06:59
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
Önder13:06:52
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
övüngen13:06:50
Çok övünen, farfara
beyhude13:06:50
Boşuna
sayısal13:06:48
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
mahcup13:06:45
Utangaç, sıkılgan
seyyar satıcı13:06:42
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
çoktan (veya çoktandır)13:06:40
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
dikkatsiz13:06:39
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
editör13:06:38
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
mahfuz13:06:36
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
kanaat etmek13:06:35
yetinmek
CEBRİNEFS13:06:33
Kendini zorlama, kendini tutma
mahdut13:06:29
Çevrilmiş, sınırlanmış
mahkum13:06:23
Hüküm giymiş, hükümlü