Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

makasçı22:58:33
Makas yapan veya satan kimse
allık22:58:33
Al olma durumu
ululama22:58:31
Ululamak işi
karagöz oynatmak22:58:26
komik bir durum yaratmak
Nur22:58:03
Aydınlık, ışık, parıltı
YALABIMA22:58:03
Yalabımak işi veya durumu
şişkin22:58:02
Şişmiş, şişirilmiş
yemenici22:58:01
Yemeni yapan veya satan kimse
Korna22:58:01
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
Rahmetli22:57:59
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
papa22:57:41
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
ihanet etmek22:57:34
hainlik, kötülük etmek
gasil22:57:28
Ölü yıkama
çırak22:57:24
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
pare22:57:16
Parça, kısım
istihza etmek22:57:10
alay etmek, alaya almak
haşere22:57:09
Böcek
bora22:56:30
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
puma22:56:28
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
şarabi22:56:18
Kırmızı şarap renginde olan
mahşer günü22:56:13
Kıyamet
naif22:56:01
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
ÜFUL22:54:57
(yıldız için) Batma
Papalık22:54:47
Papanın makamı veya görevi
Ashap22:54:42
Sahipler
notalama22:54:35
Notalamak işi
balgam taşı22:54:35
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
boci22:54:04
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
gençlik22:53:50
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
kule22:53:50
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
aksetme22:53:44
Aksetmek işi
ince hastalık22:53:34
bk. ince hastalık
Kapan22:53:27
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
tavassut22:53:22
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
kayrak22:53:10
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
olta takımı22:52:57
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
borazan22:52:56
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
dağ bayır22:52:39
İnişli çıkışlı yer, kır
mineral bilimi22:52:33
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
ishak kuşu22:52:32
Bataklık baykuşu
CUMHURBAŞKANI22:52:32
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
sahn22:52:31
Avlu
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın22:52:30
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
gedikli22:52:25
Gediği olan
germen22:52:15
Kale, kermen
faizci22:52:07
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
Japon sarmaşığı22:52:00
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
mafsal22:51:52
Eklem
Siyahi22:51:47
Zenci, fellah
segah22:51:46
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
provokatör22:51:32
Kışkırtıcı
emay22:51:31
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
askeriye22:51:28
Askerlik
ziraat22:51:21
Çiftçilik, tarım
ahi22:51:18
Ahilik ocağından olan kimse
gündüzlü22:51:18
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
ulama22:51:16
Ulamak işi
baran22:50:57
Yağmur
mükellefiyet22:50:56
Yüküm, yükümlülük
çamur22:50:56
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
alan22:50:54
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
çalak22:50:51
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
kaygan22:50:39
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
tektonik22:50:37
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
fevrî22:50:34
Birdenbire, düşünmeden yapılan
Selvi22:50:30
bk. servi
cahillik22:50:25
Cahil olma durumu, bilgisizlik
tente22:50:21
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
maaile22:50:06
Ailece, ev halkıyla birlikte
fevk22:49:59
Üst, yukarı
Pasta22:49:36
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
topluca22:49:09
Toplu olarak
organik22:49:07
Organlarla ilgili, uzvî
Edat22:49:04
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
Lâtin çiçekleri22:49:00
bk. Lâtin çiçeği
aşma22:48:50
Aşmak işi
Dübbüasgar22:48:34
Küçük Ayı
tutarık22:48:30
bk. tutarak
bozulma22:48:17
Bozulmak işi
Ak22:48:07
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Ültimatom22:47:57
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
bitirim yeri22:47:54
Kumarhane
güzel duyuculuk22:47:51
Estetikçilik, estetizm
velvele22:47:38
Gürültü, bağrışma
anormal22:47:28
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
bi22:47:20
Bizmut"un kısaltması
bilinen22:47:12
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
tanıtlama22:47:06
Tanıtlamak işi, ispatlama
lânetlenme22:47:04
Lânetlenmek işi
müteyakkız22:47:03
Uyanık, tetikte, sak
ihtiraslı22:45:58
Aşırı istekli
saniyelik22:45:51
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
vuraç22:45:44
Tokaç, raket
şita22:45:40
Kış
tekin22:45:35
Boş, içinde kimse bulunmayan
dalga22:45:35
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
bağlaşma22:45:33
Bağlaşmak işi, ittifak
Payan22:45:23
Son, sonuç, nihayet
şaki22:45:08
Haydut, eşkıya
zırhlı araç22:44:35
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
nişangah22:44:32
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
mevzun22:44:32
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
hatim22:44:27
Sona erdirme, bitirme
tahtelbahir22:44:14
Denizaltı
şavk22:44:02
Işık
tepsi22:43:56
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
boksörlük22:43:53
Boksörün işi veya mesleği
satıcı22:43:52
Alıcıya bir şey satan kimse
makedonyalı22:43:21
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
VERGİ22:43:21
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
Bölme22:43:09
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
yaşa22:43:03
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
w22:42:53
Volfram"ın kısaltması
Ölçülü22:42:29
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
meşe22:42:07
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
kafa22:42:06
Baş (özellikle insan başı), ser
kız vermek22:42:05
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
-den bu yana22:41:51
-den beri
etlik22:40:35
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
irlandalı22:40:32
İrlanda halkından olan (kimse)
yumru22:40:20
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
Ana yol22:40:09
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
Avantaj22:40:01
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
kapris22:40:00
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
büyümek22:39:56
Yetişmek
fiili22:39:31
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
tutturma22:39:19
Tutturmak işi
bulada22:39:04
Büyük piliç
duşaklama22:38:43
Duşaklamak işi
şale22:37:53
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu