Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

orantılı02:07:11
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
aksiyom02:07:00
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
teknisyen02:06:57
Teknikçi
mihnet02:06:37
Sıkıntı, üzüntü
karı02:06:08
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
erişmek02:06:06
Bir yere ulaşmak, varmak
şükran02:05:52
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
dipnot02:05:40
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
sevda02:05:22
Güçlü sevgi, aşk
libre02:04:50
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
yaban koyunu02:04:42
Muflon
sındı02:04:42
Makas
boşa gitmek02:04:12
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
aşağı almak02:03:57
devirmek, yıkmak
rokoko02:03:50
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
tenha02:03:20
Yalnız,tek
pingpong02:03:13
Masa topu, masa tenisi
sanık02:02:35
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
meşakkat çekmek02:02:31
sıkıntı içinde olmak
HARİÇ02:02:29
Dış, dışarı
Rasıt02:02:14
Gözleyici
bezgin02:01:59
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
ruzname02:01:31
Günlük olayların yazıldığı defter
migren02:01:30
Yarım baş ağrısı
serbest bırakmak02:01:06
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
annelik02:01:00
Anne olma niteliği veya durumu
Ayar02:00:37
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
tapu02:00:11
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
tiftik keçisi02:00:09
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
alıştırma02:00:09
Alıştırmak işi
tava01:59:48
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
abadî01:59:34
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
tamu01:59:33
Cehennem
yara izi01:59:31
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
hoşa gitmek01:59:29
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
sazangiller01:58:38
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
musevi01:57:57
Musa Peygamberin dininden olan kimse
yaratık01:57:50
Canlı, mahlûk
Lonca01:57:27
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
gayret etmek01:57:12
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
zarar vermek01:56:50
kötülük etmek
yavaş01:56:34
Hızlı olmayan
payam01:56:00
Badem
TUTTURMAK01:55:43
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gereklik01:55:42
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
çiriş otu01:55:41
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
süregelen01:54:46
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
KADEME01:54:01
Aşama, basamak
serzenişte bulunmak01:53:53
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
şarbon01:53:48
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
hükümsüz01:53:46
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
imece01:53:31
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
imdat01:53:23
Tehlikede olana yapılan yardım
lös01:53:01
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
agraf01:52:30
Kanca, kopça
yöneticilik01:52:27
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
kayaç01:52:20
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
naip01:52:18
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
yargıcı01:52:17
Hakem
ortaklık01:52:12
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
eşkin01:52:12
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
taka01:52:04
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
alg01:51:47
Su yosunu
gülme01:51:47
Gülmek işi
aks01:51:38
Dingil
teke01:51:26
Keçinin erkeği
saykal01:51:11
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
gelin çiçeği01:50:46
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
geri dönmek01:50:26
geldiği yere gitmek
pafta01:49:20
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
pagan01:49:12
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
taife01:48:56
bk. tayfa
aşağı yukarı01:48:36
Tama yakın, yaklaşık olarak
şöhretli01:48:29
Ünü olan, ünlü, tanınmış
rop01:48:17
Çoğu tek parça kadın giysisi
direniş01:47:32
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
rekonstrüksiyon01:47:28
Yeniden kurma
ışıklanma01:47:16
Işıklanmak işi
alkolik01:47:15
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
çek01:46:32
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
giray01:46:32
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
harnup01:46:09
Keçiboynuzu
bakkal01:46:05
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
Tabiye01:45:50
Hazırlama, yerleştirme
tınlama01:45:36
Tınlamak işi
dun01:45:04
Alçak, aşağı, aşağılık
eviye01:44:46
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
deniz kulağı01:44:45
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
ayrım01:44:27
Ayırmak işi, tefrik
ÜSTELEME01:43:56
Üstelemek işi, tekit
karaktersizlik01:43:09
Güvenilir karakteri olmama durumu
Hak01:42:42
Tanrı"nın adlarından biri
Has01:42:34
Özgü, mahsus
Tek01:42:27
Eşi olmayan, biricik, yegâne
Hitam01:42:20
Son, bitim
Tar01:42:19
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
müessis01:42:06
Kurucu
altlık01:42:05
Tabak veya bardak altı
züğürt01:42:03
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
uslu01:41:49
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
hazcı01:41:29
Hazcılık ile ilgili olan
mineral01:41:26
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
PREHİSTORYA01:41:13
Tarih öncesi
müstekreh01:41:08
İğrenç
halk avcılığı01:40:58
Demagoji
yaranmak01:40:50
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
sarahat01:40:42
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
gren01:40:28
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
saltanat01:40:20
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
süne01:40:12
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
lef01:39:35
İçine sokma, iliştirme
ley01:39:27
Rumen para birimi
hamel01:39:13
Koç burcu
sıkıntısı olmak01:39:12
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
Asi01:38:57
Baş kaldıran, isyan eden
müstağni01:38:49
Elinde olanla yetinen, doygun
Abd01:38:42
Kul
dermatoloji01:38:27
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
özentisiz01:38:13
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
nadaslı01:38:13
Nadasa bırakılmış
kalkan01:38:00
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
neşir01:37:59
Yayma, dağıtma, saçma
seyfiye01:37:49
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
yeter sayı01:36:27
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
ayaklı01:36:04
Ayağı olan
eksi uç01:35:59
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
kefaleten01:35:58
Kefalet yoluyla
itenek01:35:57
Piston
vekillik etmek01:35:54
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
Optimist01:35:52
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı