Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

Saraka17:03:06
Alay, istihza
sınırlı sayı17:03:03
Sonsuz değerli olmayan sayı
dış deri17:02:56
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
PROSES17:02:52
Süreç
hakuran17:02:36
Kumru
zihin17:02:09
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
mekanik17:01:54
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
Belediye17:01:25
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
köşe yazısı17:00:45
Fıkra
protesto17:00:07
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
eyvah16:58:33
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
başkalaşım16:58:27
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
tragedya16:58:07
Trajedi
yaygın yanlış16:58:06
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
LİMONLUK16:57:38
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
KUTSAL16:57:37
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
fars16:57:28
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
HUSUS16:57:20
Konu, madde
aft16:56:56
Pamukçuk
peşmelba16:56:56
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
nişasta16:56:55
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
bedava16:56:40
Karşılıksız, parasız, emeksiz
Gayzer16:54:58
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
izzet16:53:43
Büyüklük, yücelik, ululuk
haberleşme16:53:28
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
tutuşturma16:53:18
Tutuşturmak işi
kırılma16:53:09
Kırılmak işi
süreğen16:52:56
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
gök16:52:25
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
İMAMLIK16:52:23
İmam olma durumu
kara kalem16:51:44
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
dalgınlık16:51:42
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
böbrek taşı16:51:41
Böbreklerde oluşan taş
uygun düşmek16:51:16
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
arz derecesi16:50:38
bk. enlem
kamçı16:50:24
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
düzenci16:50:22
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
GECE YANIĞI16:50:20
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
hayal oyunu16:49:57
Karagöz oyunu
burgu16:49:54
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
etkilenme16:49:29
Etkilenmek işi
Deniz yeli16:49:17
İmbat
Hint kirazı16:49:10
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
derbeder16:48:57
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
yafta16:48:52
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
petek16:48:51
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
Tümsekli16:48:51
Tümseği olan
idrak etmek16:48:47
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
TUTUK16:48:34
Akıcı, rahat konuşamayan
paranın üstü16:48:25
satın alınan şeyin tutarından artan para
amfiteatr16:47:30
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
yirmi yaş dişi16:47:30
bk. akıl dişi
istavroz16:47:29
Haç
CAZ16:47:28
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
yakışıksız16:47:02
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
değişinim16:47:01
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
dahilik16:46:32
Dâhi olma durumu, deha
didişme16:46:32
Didişmek işi
Birleme16:46:31
Bir etme, tek duruma getirme
kayın peder16:46:18
Kaynata
Aşmak16:46:11
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
dazlak16:45:05
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
Totaliter16:45:05
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
tatminkar16:44:36
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
ukalâ16:44:27
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
ayyar16:44:20
Dolandırıcı, hilekâr
yağlı kara16:43:38
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
idam etmek16:43:20
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
dergâh16:43:17
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
sebatlı16:42:40
Sebat eden, direşken, sebatkâr
alçak16:42:31
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
lehim16:42:15
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
senato16:42:13
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
üye16:42:11
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
KALLEŞ16:41:13
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
imece16:41:08
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
yöntem bilgisi16:40:47
Metot bilgisi
Karıştırıcı16:40:46
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
danışma meclisi16:40:41
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
yeni dünya16:40:29
Amerika ana karası
isteklendirme16:39:56
İsteklendirmek işi, teşvik
turpgiller16:39:55
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
YİNELEME16:39:17
Yinelemek işi, tekrarlama
KILIÇ16:38:45
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
göksel16:38:19
Gökle ilgili, semavî
gevşek16:37:50
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
çeviklik16:37:31
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
RÜŞVETÇİ16:37:16
Rüşvet alarak iş gören kimse
çil16:36:59
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
aksetme16:36:52
Aksetmek işi
akıtma16:36:46
Akıtmak işi
ARAÇSIZ16:36:35
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Bağışlanma16:36:30
Bağışlanmak işi, affedilme
müteşekkil16:36:23
Oluşmuş, meydana gelmiş
yara açmak16:35:42
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
bilinç kaybı16:35:25
Hafıza yitimi
sürgen doku16:35:18
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
toyluk16:34:56
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
ÖZLEM16:34:49
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
kompozitör16:34:30
Besteci
tempo16:34:27
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
letafet16:34:09
Güzellik, hoşluk
itişip kakışmak16:34:04
birbirini itmek
mumluk16:34:00
Mumu olan
Süzmek16:33:49
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
göç etmek (veya eylemek)16:33:29
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
yüksek okul16:33:25
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
merhametsiz16:33:15
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
zer16:33:01
Altın
Hamız16:32:51
Asit
fındık faresi16:32:26
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
tanrısızlık16:31:52
Tanrısız olma durumu
mürdüm eriği16:31:31
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
YÜREK16:31:23
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
mecburiyet16:30:42
Yükümlü, zorunlu olma durumu
vuruşma16:30:40
Vuruşmak işi
Bevliyeci16:30:01
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
akşam16:30:00
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
rahvan16:29:15
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
hiciv16:28:27
Yergi
izci16:28:18
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
dil bilimi16:27:41
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
batma16:27:36
Batmak işi
ekici16:27:27
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
Gelir16:27:13
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
KIRAAT16:27:08
Okuma
Onarım16:26:50
Onarmak işi, tamirat, tamir
sersem16:26:36
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
Hayalci16:26:28
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
Vekil16:25:11
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse