Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

Belirgin07:18:47
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
teras07:18:46
Taraça
baş kaldırma07:18:45
baş kaldırmak işi, isyan
sayı farkı07:18:44
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
duyum07:18:42
Haber, istihbarat
tersi07:18:41
bk. Tirsi
Kötümser07:18:39
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
07:18:38
Pişirilerek hazırlanan yemek
taş balığı07:18:36
İşkine balığına verilen bir ad
tabaklama07:18:35
Tabaklamak işi
akılda tutmak07:18:35
unutmamak
Mesela07:18:34
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
beyaz cam07:18:31
Televizyon ekranı
geri zekâlı07:18:31
Zekâ düzeyi gelişmemiş
toygar07:18:31
Tarla kuşu
haykırış07:18:30
Haykırmak işi veya biçimi
ÇARESİZ07:18:29
Çaresi bulunmayan, onulmaz
soya çekim07:18:28
Kalıtım, irsiyet, veraset
kımıldama07:18:24
Kımıldamak, kımıldanmak işi
LİPARİT07:18:22
Riyolit
ÖNCESİZLİK07:18:21
Öncesi olma durumu, ezeliyet
Kök boyası07:18:17
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
dayanak07:18:15
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
kemikli balıklar07:18:13
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
asma yaprağı07:18:13
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
sepi07:18:06
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
salamura07:18:03
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
olmamış07:18:02
Olgunlaşmamış, ham
cerrahi müdahale07:17:59
Ameliyat
TEKİT07:17:59
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
kanun maddesi07:17:58
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
istihbarat07:17:56
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
zırhlı araç07:17:55
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
Taşınabilir07:17:52
Taşınması mümkün olan
İşaret07:17:51
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
hayat07:17:47
Yaşam, dirim
Muhabere07:17:45
Haberleşme, yazışma
lüzum07:17:44
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
kiralama07:17:44
Kiralamak işi
NACAK07:17:43
Sapı kısa, küçük odun baltası
mazlum07:17:40
Kendisine zulmedilen
sopa07:17:39
Kalın değnek
niş07:17:32
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
riyaziye07:17:14
Matematik
uzay07:17:11
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
küpe07:17:10
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
RENYUM07:17:08
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
Gönül borçlusu07:17:07
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
sığırcık07:17:05
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
ÜSTSUBAY07:17:05
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
künk07:17:02
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
Sübvansiyon07:17:01
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
İÇ HASTALIKLARI UZMANI07:17:00
bk. dahiliyeci
küme07:16:57
Tümsek biçimindeki yığın
yarım kafiye07:16:54
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
rahatsız07:16:54
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
idarecilik07:16:53
İdareci olma durumu
küre07:16:51
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
uzak07:16:50
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
kült07:16:49
Tapma, tapınma
bir çırpıda07:16:46
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
çiftteker07:16:43
Bisiklet
eş yükselti07:16:40
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
piknik alanı07:16:38
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
incitmek07:16:35
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
pu07:16:34
Plütonyum"un kısaltması
Bacaksız07:16:30
Bacağı olmayan
uzuv07:16:29
Organ, üye
BALÇIK07:16:28
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
Fanatizm07:16:25
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
Mesnet07:16:23
Dayanak
Beceriksizlik07:16:20
Beceriksiz olma durumu
işaretleme07:16:13
İşaretlemek işi
artı uç07:16:08
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
uzun07:16:08
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
uğursuz07:16:06
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
kefaleten07:16:03
Kefalet yoluyla
yeryüzü07:16:00
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
dalgır07:16:00
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
destek olmak07:15:58
güç sağlamak, yardımcı olmak
atmosfer basıncı07:15:58
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
şifahane07:15:55
Hastahane
ekin kargası07:15:52
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
MASRAF07:15:49
Harcanan para, gider
Yengeç dönencesi07:15:47
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Bizmut07:15:47
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
ilgi eki07:15:44
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
ilhan07:15:41
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
terek07:15:38
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
İLAVE ETMEK07:15:37
eklemek, katmak, ulamak
terfi07:15:36
(derecesi, makamı) Yükselme
sakalı07:15:34
Saka hastalığına tutulmuş
ARALIKSIZ07:15:30
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
aşılama07:15:25
Aşılamak işi
Düzenbaz07:15:25
Düzenci, hileci
uslu akıllı07:15:23
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
başarım07:15:20
Elde edilen bir başarı
sepet topu07:15:20
Basketbol
Seyyar07:15:19
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
çok tanrıcılık07:15:14
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
aşikâr07:15:13
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
etilalkol07:15:10
bk. alkol
kıvançlı07:15:08
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
istismar07:15:05
İşletme, yararlanma
düşkünler evi07:15:02
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
totaliter07:14:59
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
sargın07:14:58
İçten, yükekten
yurtlandırma07:14:57
Yurtlandırmak işi, iskân
ölçüsüz07:14:51
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
katliam07:14:51
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
şirket07:14:46
Ortaklık
iş yapmak07:14:44
çalışmak
ilişik07:14:39
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
LABADA07:14:37
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
Nakıs07:14:36
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
durgun07:14:34
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
enkaz07:14:33
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
antropoloji07:14:31
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
şile bezi07:14:30
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
ilişki07:14:29
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
kaymakamlık07:14:26
Kaymakam olma durumu
tedavi07:14:19
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
BATAKLIK GAZI07:14:16
Metan
ucuZ07:14:16
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
övünek07:14:14
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
ivecen07:14:13
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
zilli07:14:11
Zili olan, üstünde zili bulunan
ova07:14:11
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
terki07:14:08
Eyerin arka bölümü
meczup07:14:06
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse