Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

ayla18:16:19
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
ayni18:16:13
Gözle ilgili
Kıyaslama18:16:11
Kıyaslamak işi, mukayese
legato18:16:09
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
yedirip içmek18:16:08
beslemek
Adale18:16:02
Kas
aguş18:16:01
Kucak
öldürmek18:15:59
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
Seslenmek18:15:56
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
izole18:15:53
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
anilin18:15:46
Benzenden türeyen bir amin
Elverişli18:15:43
Uygun, işe yarayan, müsait
esasen18:15:41
Başından, temelinden, kökeninden
esaret18:15:39
Kölelik, tutsaklık, esirlik
ulaşmak18:15:37
Elde etmek, erişmek
aniden18:15:35
Ansızın, birdenbire
yalın ayak18:15:34
Ayakları çıplak
gök taşı18:15:32
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
hayali18:15:30
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
elinden iyi iş gelmek18:15:28
becerikli, hünerli olmak
yetkilendirme18:15:26
Yetkilendirmek işi veya durumu
Değiştirgeç18:15:21
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
haydut18:15:20
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
IŞIK18:15:18
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
Saçmalama18:15:16
Saçmalamak işi
et kesimi18:15:10
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
fizibilite18:15:07
Yapılabilirlik
selis18:15:00
Akıcı (söz)
selek18:14:58
Cömert, eli açık
semer18:14:55
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
selef18:14:53
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
sakız rakısı18:14:49
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Kaldıraç18:14:48
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
seksi18:14:43
Cinsel çekiciliği olan
sehpa18:14:41
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
seher18:14:39
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
sefil18:14:36
Sefalet çeken, yoksul
segah18:14:28
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
ağız dalaşı18:14:21
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
ayaz18:14:19
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
ayal18:14:16
Karı, eş
plazma18:14:14
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
tömbeki18:13:57
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
fıçı18:13:53
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
adil18:13:46
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
adap18:13:36
Töre
acep18:13:21
Acaba
acun18:13:18
Dünya
ılkı18:13:14
bk. yılkı
tatarcık18:13:12
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
birden18:13:03
Bir defada, hepsi bir arada
mihnet çekmek18:12:57
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
haylaz18:12:56
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
Ayrıcalıksız18:12:51
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
Giyecek18:12:47
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
medeni18:12:37
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
TIRTIL18:12:35
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
deney18:12:34
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
denli18:12:22
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
denek18:12:18
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
erdenlik18:12:11
Bakirlik
esneklik18:12:08
Esnek olma durumu, elâstikiyet
Tanrılık18:12:06
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
CÖMERT18:12:04
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
hüner18:12:02
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
dalgalı akım üreteci18:12:00
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
ipekli18:11:57
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
ereksel18:11:54
Erek niteliğinde olan
Kadın hastalıkları18:11:50
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
Itır18:11:49
Güzel koku
ökse kuşu18:11:48
Saka kuşu
devrimcilik18:11:47
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
dokuma tezgahı18:11:43
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
teleferik18:11:39
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
HİSTOLOJİ18:11:36
Doku bilimi
yüreksiz18:11:31
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
sandal18:11:29
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
çırılçıplak18:11:19
Tamamen çıplak, çırçıplak
perhiz18:11:17
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
yapıncak18:11:11
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
pomat18:11:09
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
Amerikan18:11:07
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
anestezi18:10:47
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
boyutlandırma18:10:42
Boyutlandırmak işi
karınca18:10:41
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
yılık18:10:39
Çarpık, eğri (ağız)
jinekoloji18:10:27
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
dürbün18:10:26
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
Revan18:10:24
Giden, yürüyen
ergilik18:10:21
Ergi durumu
SEVGİLİ18:10:17
Sevgi ve bağlılık duyulan
içtensiz18:10:16
İçten olmayan, samimiyetsiz
Adeta18:10:10
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
nakil vasıtası18:10:07
Taşıma aracı, taşıt
gözlü18:10:03
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
kalsiyum18:10:01
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
düzensiz18:09:56
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
grena18:09:54
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
erkek anahtar18:09:51
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
izole etmek18:09:47
yalıtmak
beslek18:09:42
Besleme, hizmetçi, ahretlik
bilârdo18:09:37
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
devingen18:09:33
Hareketli, müteharrik
hısım18:09:30
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
cadaloz18:09:26
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
yalancı safran18:09:25
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
SÜLÜN18:09:23
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
zahmet18:09:22
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
tıkız18:09:19
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
yaprak sigarası18:09:14
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
MÜJDE18:09:12
Sevindirici haber, muştu
RAKKASE18:09:09
Raksı meslek edinmiş kadın
alalama18:09:07
Alalamak işi, kamuflâj
amele18:09:03
İşçi, emekçi
amfor18:08:58
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi
amigo18:08:54
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
saklık18:08:52
Uyanıklık, teyakkuz
yalnızca18:08:51
Yalnız olarak
vatandaş18:08:47
Yurttaş
MÜLGA18:08:43
Varlığı kaldırılan, kapatılan
kişizade18:08:33
Soylu
aba vakti yaba, yaba vakti aba18:08:29
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
eprime18:08:26
Eprimek işi
amorf18:08:19
Biçimsiz
atlı karınca18:08:17
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
içine almak18:08:13
kapsamak
ampul18:08:11
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
yıldırımkıran18:08:09
Yıldırımsavar
karşılıklı18:08:07
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
harir18:08:05
İpek