Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

Belirgin20:14:57
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
imha20:14:49
Ortadan kaldırma, yok etme
ekleme20:14:40
Eklemek işi
takeometre20:14:37
Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup plânını yapmaya yarayan alet
tezkere20:14:37
Pusula
is20:14:21
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
benlik20:14:16
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
YALAZ20:14:10
Alev
nadim20:14:09
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
töre dışı20:13:38
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Bilimsel20:13:35
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
kızlık20:13:32
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
otoklâv20:12:56
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
patika20:12:56
Keçi yolu, çığır
hafifseme20:12:20
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
Bozukluk20:12:06
Bozuk olma durumu
akımtoplar20:12:05
Akü, akümülâtör
klinik20:12:03
Hasta bakılan yer
vücutça20:11:40
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
faal20:11:14
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
mehter takımı20:11:03
Mehterhane
kovucuk20:10:45
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
dramatik20:10:35
Sahne oyununa özgü olan
yaftalama20:10:27
Yaftalamak işi veya durumu
STOK20:10:14
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
amber20:09:13
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
haydut20:09:11
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
vizon20:08:34
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
legal20:08:29
Kanunî, yasal, meşru
Şaibe20:08:00
Kir, leke
sağlamlık20:07:54
Sağlam olma durumu
saldırgan20:07:53
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Katar20:07:39
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
haraç20:07:37
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
kıvırcık koyun20:07:18
bk. kıvırcık
napalm20:07:13
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde
salat20:06:36
Namaz
Ameliyat20:06:18
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
geçmiş zaman20:06:16
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
tamam20:06:14
Bütün, tüm
mastar20:06:08
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
akil20:06:02
Akıllı
PARS20:05:53
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
tazelik20:05:21
Taze olma durumu, körpelik, taravet
panter20:05:13
Pars
reyhan20:05:05
Fesleğen
oturum20:04:53
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
allame20:04:50
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
tevil20:04:20
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
batış20:04:17
Batmak işi veya biçimi
Hacim20:03:45
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
heybe20:03:33
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
yalama20:03:30
Yalamak işi
Ağrı20:03:27
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
dua etmek20:03:20
Tanrı"ya yalvarmak
Organ20:03:03
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
ekser20:03:03
Büyük çivi, enser
No20:02:33
Nobelyum"un kısaltması
Ezgili20:02:10
Ezgisi olan, melodik
mine20:01:50
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
gündüz gözüyle20:01:49
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
yaradan20:01:22
Tanrı
Neşeli20:00:45
Sevinçli, keyifli, şen
ömür20:00:44
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
Toplam20:00:34
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
sinyal20:00:15
Bir şey bildirmek için verilen işaret
namevcut19:59:25
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
Yargı19:59:15
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
kudret19:58:13
Güç, erk, erke, iktidar
arka (veya sırt) çevirmek19:57:55
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
celp19:57:43
Getirtme, kendi üzerine çekme
dağcılık19:57:22
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
alegori19:57:21
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
perikart19:57:20
Kalbin üzerini saran zar
fasarya19:57:07
Boş, anlamsız (söz)
Kile19:56:52
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
manda19:56:50
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
lâf taşımak19:56:37
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
sansüalizm19:56:20
Duyumculuk
BUDUNSAL19:56:19
Kavmî, etnik
buhran geçirmek19:56:15
bunalım geçirmek
Etek19:56:02
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
Alaturka19:55:59
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
ısmarlama19:55:09
Ismarlamak işi, sipariş
Ayak takımı19:55:01
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
kürsü19:54:37
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
lapina19:54:34
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
esperi19:54:32
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
Periton19:54:02
Karın zarı
çıplak resim19:53:58
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
mağlubiyet19:53:47
Yenilme, yenilgi
zelil19:53:39
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
TABURE19:53:35
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
damıtmak19:53:30
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
Pakt19:53:11
Antlaşma
Münasebet19:53:09
İlişik, ilişki, ilinti
düğürcük19:52:54
İnce bulgur
asır19:52:54
Yüzyıl
övünme19:52:53
Övünmek işi, kıvanç iftihar
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)19:52:48
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
duygusuz19:52:16
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
dadacı19:52:11
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
ispati19:52:08
İskambil kâğıdında sinek
lef19:51:56
İçine sokma, iliştirme
asım19:51:55
Asma işi
bilme19:51:12
Bilmek işi
gedik19:51:05
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
evlenme19:50:56
Evlenmek işi, izdivaç
Alaz19:50:51
Alev, yalaz
ashap19:50:41
Sahipler
elebaşı19:50:31
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
name19:50:18
Mektup
topak19:50:17
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
sadır19:50:17
Göğüs, sine
el yazması19:50:06
Yazma kitap
şifa bulmak19:50:04
iyi olmak, onmak
akkirpani19:50:01
Ak, fakat kirli
Arzu19:49:59
İstek, dilek
deprem19:49:51
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
bağırıp çağırmak19:49:44
öfkeyle bağırmak
kaynakça19:49:28
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
uluslar arası19:49:27
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
Tüh19:49:26
Yazıklar olsun
megaloman19:49:24
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
kıstas19:49:23
Ölçüt
KOLON19:49:11
Sütun
utma19:49:11
Utmak işi
sözleşme yapmak19:49:06
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
ede19:49:05
Büyük erkek kardeş, ağabey
SERVET19:49:00
Varlık, zenginlik, mal mülk