Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

pipi23:16:28
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
polo23:16:24
Çevgen
pike23:16:21
Kabartmalı pamuklu kumaş
Reçine23:16:17
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
pide23:16:14
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
zorlamak23:16:10
Üstelemek, ısrar etmek
mazbut23:16:03
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
tatbik23:16:00
Uygulama, pratik
yakarış23:15:57
Yakarmak işi veya biçimi
aydınlatma23:15:39
Aydınlatmak işi
rezillik23:15:36
Rezil olma durumu, rezalet
hoş23:15:29
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
tasasız23:15:25
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
açığa çıkmak23:15:22
belli olmak, anlaşılmak
pazı23:15:05
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
yemeni23:14:58
Yemen ülkesine ait
KabadAyı23:14:51
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
Alık23:14:48
Akılsız, sersem, budala, ebleh
senkronizasyon23:14:44
Eşleme
dış merkezli23:14:41
Dış merkezlikle ilgili olan
flurya23:14:37
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
Cihannüma23:14:26
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
İntizam23:14:23
Düzenli, düzgün olma
amudî23:14:19
Dikey, dikine, dik
bibliyograf23:14:12
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
inileme23:13:55
İnilemek işi
taş23:13:49
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
uğraşı23:13:42
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
esirlik23:13:38
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
niyaz etmek (veya eylemek)23:13:21
yalvarmak
lüle taşı23:13:18
Deniz köpüğü
alpaka23:13:04
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
alt dudak23:12:51
Dudaklardan altta bulunanı
Yılgı23:12:44
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
incir kuşu23:12:37
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
Sonuç23:12:30
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
ısırmak23:12:23
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
itimatlı23:12:09
Güvenilir
renkser23:12:06
Renklerle ilgili olan, kromatik
frak23:12:05
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
Araba23:12:02
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
enli23:12:00
Eni büyük olan, geniş
Gazal23:11:59
Ceylân
piliç23:11:56
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
Arama23:11:52
Aramak işi, taharri
muhafaza etmek (veya edilmek)23:11:39
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
gerici23:11:32
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
gerili23:11:28
Gerilmiş olan
ÇAĞLAYAN23:11:25
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
gedikli23:11:15
Gediği olan
germen23:11:11
Kale, kermen
susuz23:11:04
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
tahta perde23:11:01
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
ardıç kuşu23:10:57
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
DÜZLÜK23:10:54
Düz olma durumu
-ağan / -eğen23:10:50
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
şaşkınlık23:10:47
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
Yönetimsel23:10:44
Yönetimle ilgili, idarî
özentisiz23:10:30
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
limitet23:10:23
Sınırlandırılmış, sınırlı
ipotekli23:10:20
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Siyahi23:10:16
Zenci, fellah
tam sayı23:10:10
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
kahverengi23:09:59
Kavrulmuş kahvenin rengi
kat yuvarı23:09:56
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Optimum23:09:53
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
Uzmanlık23:09:46
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
Yazım23:09:39
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
takdim edilmek (veya olunmak)23:09:30
sunulmak
Şecere23:09:26
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
gündüzlü23:09:06
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
Ezeli23:08:53
Başlangıcı olmayan, öncesiz
ateş balığı23:08:49
Sardalye
vinç23:08:40
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
maymun23:08:33
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
kargış23:08:31
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
Benzeşme23:08:30
Benzeşmek işi
ağı23:08:23
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
ön çalışma23:08:19
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
alakalı23:08:13
İlgili
uza duyum23:08:09
Telepati
bozulma23:08:06
Bozulmak işi
Umut23:07:55
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
ölü yıkama23:07:52
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
pupa23:07:42
Geminin arkası, kıç
puma23:07:39
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
halk avcılığı23:07:35
Demagoji
pusu23:07:32
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
mikrop23:07:29
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
hiçlik23:07:25
Hiç olma durumu
tasarım23:07:21
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
derde derman olmak23:07:18
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
sava23:07:07
Haber
kısasa kısas23:06:39
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
başka biri23:06:36
diğer bir kimse
üç beyaz23:06:20
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
liberasyon23:06:17
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
SAYGINLIK23:06:10
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
doğma büyüme23:06:07
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
başkilise23:06:03
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
tıpatıp23:06:00
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
şamatacı23:05:53
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
düşünme23:05:46
Düşünmek durumu, tefekkür
ısıtma23:05:43
Isıtma işi, teshin
kürek kürek23:05:39
Kürekler dolusu, pek çok
KESİNTİ23:05:36
Kesilen parça, kırpıntı
suare23:05:31
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
yöresel23:05:22
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
salıverilme23:05:15
Salıverilmek işi
Uyum23:05:08
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Uyak23:04:58
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
Uydu23:04:51
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
mikyas23:04:46
Ölçek, ölçü
astrofizik23:04:43
Gök fiziği
böbrek23:04:37
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
gök23:04:30
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
göz23:04:26
Görme organı
gün23:04:23
Güneş
güm23:04:19
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
güz23:04:13
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
anlaşılan23:04:09
anlaşıldığına göre, galiba
Yurtsuz23:04:06
Yurdu olmayan (kimse)
23:03:51
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
ısrar etmek23:03:42
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
deniz yosunu23:03:33
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
KEFİLLİK23:03:30
Kefil olma durumu, kefalet
salahiyettar23:03:26
Yetkili
mobilya23:03:23
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
kemikli balıklar23:03:16
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
minare kırması23:03:12
Çok uzun boylu (kimse)