Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

tıraşlı13:14:46
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
düzgüsel13:14:38
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
sistem13:14:37
bk. Dizge
oktan13:14:35
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
takatsiz13:14:32
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
terakkiperver13:14:27
İlerici
yamaç13:14:26
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
kavak13:14:23
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
çadır13:14:21
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
geceleme13:14:21
Gecelemek işi
telve13:14:20
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
sinsin13:14:18
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
miraç13:14:15
Göğe çıkma
liga13:14:14
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
Aman13:14:13
Yardım istendiğini anlatır
Azlık13:13:59
Az olma durumu
elvan13:13:58
Renkler
janr13:13:57
Çığır, tarz, cins
inik13:13:56
İnmiş, indirilmiş
denet13:13:53
Denetlemek işi, teftiş
karalama13:13:41
Karalamak işi
kacak13:13:39
bk. kap kacak
kontak açmak13:13:38
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
ötleği13:13:35
Bir cins kartal
ayakkabı13:13:34
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
toplumsal13:13:33
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
TUTU13:13:31
Rehin, ipotek
umma13:13:30
Ummak durumu
baskı resim13:13:28
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
çıkıntılı13:13:27
Çıkıntısı olan
boydaş13:13:24
Aynı boyda olan
TABİAT13:13:12
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
TECRÜBE13:13:11
Deneme, sınama, eksperyans
ses çıkarmamak (veya etmemek)13:13:07
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
muhteva13:13:06
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
KUNDA13:13:03
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
alçak gönüllü13:13:02
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
esir13:13:00
Tutsak
başkumandan13:12:49
Başkomutan
keçi postu13:12:48
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
istemek13:12:47
Görmek istediğini bildirmek
hüzünlü13:12:42
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
hokkabaz13:12:34
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
bağıntı13:12:33
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
mermi13:12:27
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
aktinyum13:12:17
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
zelzele13:12:16
Deprem
yapı taşı13:12:02
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
küçük abdest13:12:00
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar
dar13:12:00
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
nane13:11:59
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
Masa topu13:11:55
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
ürün13:11:53
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
buğra13:11:52
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
pey13:11:52
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ilhan13:11:47
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
çukurluk13:11:46
Çukur olma durumu
telif13:11:43
Uzlaştırma
Balya13:11:42
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
gidon13:11:32
Yönelteç
sükûnet13:11:29
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
yineletme13:11:27
Yineletmek işi
KEHRİBAR13:11:25
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
Kama13:11:24
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
blöf yapmak13:11:18
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
barak13:11:16
Tüylü, kıllı çuha, kebe
Merdane13:11:05
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
cıvata13:11:03
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
Bağlılaşım13:11:01
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
Dıştan13:11:00
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
kül13:10:57
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
bakliyat13:10:56
Baklagillerden elde edilen ürün
acur13:10:55
bk. ajur
silme13:10:54
Silmek işi
Diktatör13:10:51
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
gidiş dönüş13:10:50
Gitme ve gelme (veya dönme)
Karşılaşmak13:10:48
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
nasılsınız13:10:45
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
şahin13:10:43
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
EKRAN13:10:35
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
serencam13:10:34
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
el âlem13:10:34
Herkes, el gün, yabancılar
doğum13:10:28
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
MİRAT13:10:26
Ayna
virane13:10:22
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
saat dairesi13:10:21
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
Kısıt13:10:20
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
TORİK13:10:18
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
Toptancı13:10:10
Toptan satış yapan tüccar
taraz13:10:04
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
top sürmek13:10:02
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
savaşım13:10:00
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
güzel13:09:59
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
reva13:09:59
Yakışır, yerinde, uygun
gözlü13:09:54
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
OMUZDAŞ13:09:53
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
taltif13:09:52
İyilik ederek gönül alma
müzekkere13:09:51
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
düze13:09:50
bk. doz
gÜnlÜk13:09:47
O günkü, o günle ilgili
Durum13:09:46
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
emrivaki13:09:45
Oldu bitti, olup bitti
Taşıl13:09:43
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
ataman13:09:40
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
rakor13:09:35
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
bileşim13:09:32
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
Bor13:09:29
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
koşutçuluk13:09:28
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
serak13:09:21
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
az13:09:17
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
amazon13:09:16
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
ısrar etmek13:09:16
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
MUSKA13:09:13
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
sureta13:09:09
Görünüşe göre, görünüşte
rol13:09:07
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
kovuk13:09:07
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
güvenirlik13:09:03
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
Bağımlı13:09:01
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
CEBRİNEFS13:08:58
Kendini zorlama, kendini tutma
kul köle (veya kul kurban) olmak13:08:53
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
boş konuşmamak13:08:51
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
yorumlanma13:08:49
Yorumlanmak işi
fodul13:08:47
Üstünlük taslayan, kibirlenen
Şakul13:08:46
Çekül
konuşmak13:08:45
Söylev vermek, konuşma yapmak
golf13:08:44
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
demet13:08:42
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
irşat13:08:39
Doğru yolu gösterme, uyarma
dogmacılık13:08:39
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
PIRNALLIK13:08:37
Pırnal çalılığı