Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

menemen05:37:45
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
adım05:37:13
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
gadir05:36:59
Haksızlık etme, zarar verme
sarman05:36:30
Azman, iri
tesanüt05:36:09
Dayanışma, omuzdaşlık
salto05:36:05
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
Resimlik05:35:48
Resim takmaya yarayan çerçeve
Pomakça05:35:38
Pomak dili
gözlü05:35:11
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
mavi05:35:08
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
Döl05:35:00
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
ek05:34:58
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
yufka açmak05:34:54
hamuru ince yaprak durumuna getirmek
KANSIZ05:34:41
Kanı olmayan
tura05:34:39
Tuğra
yağız doru05:34:38
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
hijyen05:34:37
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
DAYANIKLILIK05:34:33
Dayanıklı olma durumu, metanet
nazari05:34:26
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
Titreme05:33:56
Titremek işi
ongunluk05:33:53
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
özet05:33:51
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
yarışmacı05:33:51
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
tahkim etmek05:33:08
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
siyah beyaz05:33:06
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
kalıplaşmış05:32:33
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
irmik05:32:32
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
tat alma duyusu05:32:31
Ağza konulan nesnelerin tadını anlamaya yarayan duyu
kestirme05:32:18
Kestirmek işi
yalı05:31:53
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
Tığ05:31:39
Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş
döşemecilik05:31:29
Döşeme yapma işi
hayranlık05:31:08
Hayran olma durumu
partici05:31:06
Parti üyesi
HAYAL05:31:05
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
çopur05:30:24
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
Hükümlü05:30:23
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
kanepe05:30:03
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
besli05:29:57
bk. besili
YAS05:29:57
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
cemre05:29:53
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
mil05:29:48
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
demek05:29:47
Söylemek, söz söylemek
yükseklikölçer05:29:46
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
Yaymak05:29:42
Birçok kimseye duyurmak
polarıcı05:29:38
Işığı polarmaya yarayan alet
emanet etmek05:29:18
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
şiirleştirme05:29:13
Şiirleştirmek işi veya durumu
yakı05:28:45
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
taraça05:28:17
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
kovmak05:28:16
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
eşsiz05:28:15
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
Tiner05:28:14
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
SIKLIK05:28:00
Sık olma durumu
sert tabaka05:27:56
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
tefe05:27:08
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
bayrak05:26:58
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
karbondioksit05:26:01
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
fodla05:25:35
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
mangal05:25:28
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
palto05:25:25
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
sinagog05:24:34
Yahudi tapınağı, havra
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir05:24:28
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
meddücezir05:24:08
bk. gelgit
karşılaşma05:23:53
Karşılaşmak işi
zabitan05:23:48
Subaylar
alışkınlık05:23:32
Alışkın olma durumu, alışkanlık
piyon05:23:30
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
göz değmek05:22:54
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
pozitif elektrik05:22:24
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
güneğik05:22:23
Hindiba
şimdilik05:21:58
Şimdiki durumda veya zamanda, şimdiki zaman için, şu duruma göre
inha05:21:53
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
düşüklük05:21:28
Düşük olma durumu
eşarp05:21:00
Baş örtüsü
lambada05:19:47
Güney Amerika"da yapılan bir dans
beğenmek05:19:46
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
birleşik05:19:42
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
nakız05:19:32
Bozma, çözme; kırma
Tüketme05:19:28
Tüketmek işi
teminat05:18:37
Garanti, güvence
verev05:18:13
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
sermayeci05:18:08
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
sifilis05:17:48
bk. frengi
ateşin05:17:46
Ateşli, coşkun
yaratıcı05:17:33
Yaratma yeteneği olan
harf05:16:39
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
varide05:16:14
Gelen şey
paralamak05:16:08
Yıpratıp eskitmek
katışıksız05:15:47
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
görünüm05:15:26
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
kaşkol05:15:25
Boyun atkısı
YATAK05:15:22
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
budama05:15:07
Budamak işi
soku05:14:39
Taş dibek
peren05:14:20
Ülker yıldızı
kabadayı05:14:19
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
çarpış05:14:09
Çarpmak işi veya biçimi
çıkarma05:14:08
Çıkarmak işi
İn05:13:58
İndiyum"un kısaltması
kırıp dökmek05:13:27
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
Konfeksiyon05:13:00
Hazır giyim eşyası
ÇAPAÇUL05:12:43
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
Özerk05:12:32
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
sarkıt05:12:24
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
tavşankulağı05:12:07
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
Aylak05:12:00
İşsiz, boş gezen, avare
potas05:11:36
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
para canlısı05:11:34
Paraya düşkün, para gözlü
zaç yağı05:11:32
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
nesnelcilik05:10:17
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
olma05:10:12
Olmak işi veya durumu
kalça05:09:51
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
tevzi05:09:49
Dağıtma, üleştirme
ümera05:09:48
Buyurucular, beyler, amirler
dilim05:09:41
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
amazon05:09:27
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
beynelmilelcilik05:08:48
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
nadas05:08:43
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
şahin05:08:25
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
ifa etmek05:08:23
yapmak, yerine getirmek
aktivizm05:08:22
Etkincilik
çırılçıplak05:08:15
Tamamen çıplak, çırçıplak
KİMSE05:07:58
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
irşat05:07:54
Doğru yolu gösterme, uyarma
terilen05:07:31
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
tutumsuzluk05:07:23
Tutumsuz olma durumu, israf
kahve05:06:57
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
meyilli05:06:42
Bir yana eğimi olan, eğik
FAİZ05:06:24
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema