Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

mersin balıkları01:16:33
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
üleş01:15:10
Pay
müşavir01:14:51
Danışman
naz etmek01:14:32
nazlanmak
ıtnap01:14:00
Sözü boş yere uzatma
ekşimik01:13:11
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
manisa lalesi01:11:50
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
Aygır01:08:42
Damızlık erkek at
kandırma01:08:41
Kandırmak işi
varide01:07:45
Gelen şey
yüz01:06:10
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Direy01:04:23
Fauna
MEŞİN01:03:10
Sepilenmiş koyun derisi
papağanlar01:01:31
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
sarat01:00:02
Büyük delikli kalbur
apak00:59:13
Çok ak
USANMA00:59:02
Usanmak durumu
tortul00:58:53
Tortu niteliğinde olan
karton00:58:30
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
çokça00:57:39
Çok olarak
TESPİT00:57:11
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
nevroz00:56:42
bk. Sinirce
yetiştirmek00:55:02
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
sarısabır00:54:47
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
ŞERİK00:54:15
Ortak
kavrayış00:53:18
Kavrama, anlama, algılama yetisi
Ayçiçeği00:53:15
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
yafta00:53:05
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
musibet00:49:36
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
netameli00:49:35
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
yeniçeri00:49:06
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Paha00:48:54
Değer, fiyat
tababet00:48:40
Hekimlik
Bezelye00:48:39
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
geveze00:47:12
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
alaminüt00:46:33
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
ÜZMEK00:46:15
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
kromatik00:45:22
Renklerle ilgili, renkser
sıkılma00:45:15
Sıkılma işi
iyiliksever00:45:04
İyilikçi, hayırsever
ayva00:44:12
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
ferdi00:43:45
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
DİNAR00:43:35
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
malikâne00:43:02
Yurtluk
iffetsiz00:42:46
İffetini korumayan, silisiz
hava alanı00:42:41
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
loğ00:40:41
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
Salamura00:40:22
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
şema00:39:37
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
yakışıklı00:39:22
(erkek için) Güzel, gösterişli
Xe00:38:43
Ksenon"un kısaltması
uyarlaç00:38:31
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
yapı malzemesi00:37:10
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
öte beri00:36:23
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
aşüfte00:36:21
Oynak, açık saçık kadın, kokot
sırf00:35:04
Salt, ancak, sadece, yalnız
mürdüm00:35:02
Mürdüm eriği
özengen00:33:50
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
SÜRÜ00:33:18
Evcil hayvanlar topluluğu
00:33:12
Pişirilerek hazırlanan yemek
saba rüzgârı00:32:50
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
namert00:31:58
Korkak, alçak, mert olmayan
kızak00:31:05
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
Bağrışma00:31:00
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
Obelisk00:30:54
Dikili taş
tirşe00:30:32
Yeşil ile mavi arası renk
Kubbealtı00:30:32
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
natürmort00:29:23
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
utçu00:29:05
Ut yapan veya satan kimse
Ürkü00:27:43
Topluluğu saran ortak korku, panik
mazoşist00:27:30
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
ateşperest00:27:05
Ateşe tapan
BELEŞÇİ00:27:00
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
zahmet00:26:51
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
legal00:25:36
Kanunî, yasal, meşru
İhtiyat00:25:22
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
açı ölçüm00:24:36
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
dolar00:24:08
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
ÖÇ00:22:47
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
Rastık00:21:24
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
müstağni00:20:44
Elinde olanla yetinen, doygun
CESET00:20:39
Ölü vücut, naaş
ipekli00:19:19
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
Birleşme00:19:02
Birleşmek işi
üleştirmek00:18:27
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
Fes00:18:20
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
TAUN00:17:14
Veba hastalığı
eskitmek00:15:45
Yaşlandırmak
alg00:15:32
Su yosunu
karbonlu00:15:05
Birleşiminde karbon bulunan
cephane00:14:43
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
ezici00:14:24
Ezmek işini yapan
esans00:13:15
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
düşünme00:13:01
Düşünmek durumu, tefekkür
sermayesizlik00:12:44
Sermayesiz olma durumu
yüzme havuzu00:10:36
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
ortak yaşama00:09:10
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
polarıcı00:08:53
Işığı polarmaya yarayan alet
altlık00:08:25
Tabak veya bardak altı
akis00:08:16
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
vekil00:07:45
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
OT00:06:56
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
müdafi00:06:51
Savunucu
üstlük00:06:47
Üst olma durumu
YAPIT00:06:27
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
zorluk00:06:04
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
çıkıntı00:05:34
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
ŞİKAR00:04:53
Av
PROSTAT00:04:52
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
pünez00:04:35
Raptiye
pipet00:04:17
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
kaparozcu00:03:52
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
sobe00:01:20
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
Orta00:01:13
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
sahibe00:01:00
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
KAŞIKÇI KUŞU23:59:22
Pelikan
ihtiva23:59:11
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
çömelme23:58:27
Çömelmek işi
düzenbazlık23:57:42
Düzenbaz olma durumu
Yamak23:56:40
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Güğüm23:55:33
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
tasarlamak23:54:58
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
erg23:54:39
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
BELLİ23:54:11
Beli olan
Terör23:53:46
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
sarf23:53:24
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
nötr23:52:37
Tarafsız, yansız
gündüz gözüyle23:52:24
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
köpek23:52:14
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
öğütücü diş23:51:01
Azı dişi, azı