Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

FAYANS04:56:44
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
karakabarcık04:56:05
Kara yanık, yanıkara şarbon
KUDRET04:55:59
Güç, erk, erke, iktidar
KÜRESEL04:55:49
Küre ile ilgili olan
İşkilli04:54:19
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
etokrasi04:54:06
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
Batın04:53:32
Karın
tıpatıp04:53:22
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
MEST04:53:04
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
teklifsiz04:52:42
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
elci04:52:39
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
nüfus bilimi04:52:07
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
onbaşılık04:52:05
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
ADALİ04:52:04
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
Latin04:52:01
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
Zirve04:50:45
Doruk, tepe
taşınmaz04:50:45
Taşınamayan
meşkuk04:50:41
Şüphe uyandıran, şüpheli
mekanikçilik04:50:33
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
fedakarlık04:50:25
Özveri
kontralto04:50:24
Kadın seslerinin en kalını
ister04:49:52
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
marka04:49:30
Resim veya harfle yapılan işaret
Fantastik04:48:36
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
idarecilik04:48:31
İdareci olma durumu
yatkın04:48:17
Bir yana eğilmiş, yatık
müteakiben04:48:08
Sonra, arkadan, ardı sıra
gök bilimsel04:48:01
Gök bilimle ilgili, astronomik
Karasal04:48:01
Kara (I) ile ilgili, berrî
parasızlık04:47:58
Parasız olma durumu
fonetikçi04:47:26
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
SİK04:47:05
Erkeklik organı
ön yargı04:46:59
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
mürekkep04:46:35
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
fermantasyon04:46:12
Mayalanma, tahammür
bitme04:46:02
Bitmek işi
araba04:45:58
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
dağ serçesi04:45:41
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
aleksi04:45:38
Okuma yitimi
İzlenimcilik04:45:22
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
denge04:44:36
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
yün04:44:35
Güzün kırkılan koyun tüyü
kuruş04:44:09
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
uzay üssü04:44:03
Uzay istasyonu
kendini düşünmek04:43:58
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
piyade04:43:44
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
tikel04:43:29
Cüzî, kısmî
eksiklik04:43:18
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
hırslı04:43:13
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
hakiki04:43:02
Gerçek
ruh bilimsel04:43:00
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
Düşsel04:42:16
Düş ile ilgili, hayalî
batiskaf04:42:09
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
Matbuat04:41:49
Basın
Arşınlamak04:41:43
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
DEMİURGOS04:41:42
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
yeğin04:41:33
Zorlu, katı, şiddetli
esnaf04:41:08
Küçük sermaye ve sanat sahibi
Düş04:41:03
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
artist04:41:02
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
lap04:40:48
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
yasama04:40:29
Yasa koyma, teşri
fizyoloji04:40:08
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
EL ALTINDA04:40:05
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
masa örtüsü04:40:03
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
biblo04:39:59
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
kendilik04:39:57
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
dizgin04:39:37
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
cazibeli04:39:12
Çekici, alımlı, albenili
toplu tartışma04:39:03
Forum
komik04:38:41
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
delik04:38:21
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
cıda04:37:59
Mızrak
yargıtay04:37:57
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
İşveren04:37:21
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
gül gibi geçinmek (veya yaşamak)04:37:01
çok iyi anlaşmak, geçinmek
sallanmak04:36:25
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
Avutmak04:35:37
Oyalamak
ararot04:34:55
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
allame04:34:26
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
Sunu04:34:22
Sunulan şey
bir çırpıda04:34:07
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
riyolit04:34:03
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
Yas04:33:58
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
sefirlik04:33:56
Elçilik
idam etmek04:33:54
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
doğma büyüme04:33:41
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
bankiz04:33:39
Buzla
bağırıp çağırmak04:33:36
öfkeyle bağırmak
el işi04:33:32
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
lokal04:33:22
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
yemekaltı04:33:15
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
DÜZEYSİZ04:32:46
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
realizm04:32:36
Gerçekçilik
erosal04:32:25
Erosçu, erotik
KARLI04:32:19
Üstünde kar bulunan
koyu lâcivert04:32:02
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
Akala04:31:59
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
hazar04:30:44
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
damdan düşer gibi (düşercesine)04:30:41
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
sormaca04:30:40
Soruşturma, anket
İŞKİL04:30:35
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
kazan04:30:27
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
Ailecek04:30:23
Ailece
binek04:30:17
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
taş balığı04:30:02
İşkine balığına verilen bir ad
yüz kızartıcı04:29:59
Utandırıcı, utanılacak
tenor04:29:56
En tiz erkek sesi
Müteveffa04:29:53
(insan için) Ölmüş, ölü
zaruret04:29:29
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
ürperme04:29:27
Ürpermek durumu
paça04:29:12
Pantolon, don, şalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
duyumsama04:29:12
Duyumsamak durumu
Parıltılı04:28:27
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
lokomotif04:28:22
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
tezhip04:27:27
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
kığı04:26:23
Kığ
intihar04:25:49
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
mintan04:25:32
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
olay04:25:07
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
rüzgar gülü04:24:52
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
NİMET04:24:38
İyilik, lütuf, ihsan
beze04:24:06
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
GERGİN04:24:03
Gerilmiş durumda olan
inkıta04:22:49
Kesilme, kesinti
kalite04:22:15
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
y, Y04:21:56
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
liet04:21:55
Şarkı
dikit04:21:36
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
mazoşizm04:21:15
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik