belirgin

1 Sıfat

Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih

Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener