Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

ölçüm01:26:45
Ölçmek işi
Egoist01:26:35
Bencil, hodbin
nakız01:26:24
Bozma, çözme; kırma
mukadderat01:25:58
Yazgı
abidevi01:25:51
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
kışır01:25:49
Kabuk
adaleli01:25:45
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
pedavra01:25:41
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
kils01:25:37
Kireç, sönmemiş kireç
kivi01:25:33
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
Kesintisiz01:25:25
Aralıksız
ihtiraz01:24:53
Çekinme, sakınma
kebere01:24:43
Gebre otu
ihtisap01:24:27
Belediye memurunun işi ve dairesi
takrir01:24:23
Yerleştirme, yerleştirilme
kertenkeleler01:24:15
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
yurtsever01:24:12
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
eğrelti otu01:24:04
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
vecize01:23:54
Özdeyiş
PIRNALLIK01:23:48
Pırnal çalılığı
zahmetli01:23:33
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
takdim01:23:25
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
takaza01:23:15
Azarlama, başa kakma, serzeniş
yatık yazı01:23:02
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
mahfel01:22:54
bk. mahfil
yedirme01:22:47
Yedirmek işi
kanaat etmek01:22:35
yetinmek
CEBRİNEFS01:22:31
Kendini zorlama, kendini tutma
mahdut01:22:27
Çevrilmiş, sınırlanmış
İMAJ01:22:15
İmge
İMAR01:22:11
Bayındırlık
İLGA01:22:00
(varlığını) Kaldırma
mahiye01:21:56
Aylık
sayılma01:21:52
Sayılmak işi
mahsus01:21:33
Özgü
riyaziyeci01:21:31
Matematikçi, matemetik öğretmeni
hunhar01:21:29
Kana susamış, kan dökücü
hunnak01:21:23
Boğak, anjin
brıçka01:21:21
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
depolama01:21:18
Depolamak işi
marketing01:21:17
Pazarlama
mahzen01:21:15
Yapılarda yer altı deposu
ÇANGAL01:21:09
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
islam hukuku01:21:07
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Limon01:20:55
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
şafak01:20:51
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
ilerici01:20:49
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
gürbüz01:20:41
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
teeddüp01:20:39
Utanma, sıkılma
ÖLÜ01:20:37
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
ERİNÇ01:20:35
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
yıkanma01:20:30
Yıkanmak işi
başlamak01:20:23
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
malkar01:20:21
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
hint domuzu01:20:19
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
DUBARA01:20:17
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
argüman01:20:13
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
faziletli01:20:09
Erdemli
özbekçe01:20:05
Özbek dili
malaga01:20:03
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
malafa01:20:01
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
malama01:19:59
Samanla karışık tahıl
çarpış01:19:57
Çarpmak işi veya biçimi
unutturma01:19:51
Unutturmak işi
KIRITKAN01:19:47
Her zaman kırıtan
lânolin01:19:45
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
yıldırım01:19:41
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
tuhaflık01:19:39
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
haksızlık etmek01:19:37
adalete aykırı davranmak, gadretmek
muvaffakiyetli01:19:33
Başarılı
Ebedi01:19:25
Sonsuz, ölümsüz
yerinme01:19:19
Yerinmek işi, teessüf
nevruz01:19:13
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
hilali01:19:11
Hilâl biçiminde
kovucuk01:19:09
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
şerare01:19:03
Kıvılcım, çakım, çakın
korkusuzluk01:18:57
Korkusuz olma durumu
kesenekçi01:18:55
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
nefes nefese01:18:51
Soluyarak, soluk soluğa
ergime01:18:48
Ergimek işi, zeveban
tokaç01:18:46
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
götürme01:18:42
Götürmek işi
aterina01:18:30
Gümüş balığı
alıştırma01:18:26
Alıştırmak işi
damla taş01:18:22
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
Yeleken01:18:18
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
şehzade01:18:10
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
tablo01:18:04
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
tabir01:18:00
Deyiş, anlatım, ifade
tabii01:17:58
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
öğrenci belgesi01:17:54
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
ürperti01:17:50
Ürperme duygusu veya durumu
Onama01:17:44
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
itila01:17:42
Yükselme, yücelme
yer sıçanı01:17:40
Köstebek
taahhütname01:17:38
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
yenilik01:17:34
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilgi01:17:30
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
yaradılış01:17:28
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
sütanne01:17:24
bk. sütana
renk körlüğü01:17:20
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
kedersiz01:17:18
Acısız, üzüntüsüz
Helezoni01:17:16
Sarmal, yılankavi, helisel
ırakgörür01:17:08
Dürbün
Söz arasında01:16:58
konuşma sırasında
okşamak01:16:55
Hafifçe dövmek
penis01:16:51
Erkeklik organı
pelte01:16:48
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
hatırlanma01:16:45
Hatırlanmak durumu, anımsanma
sepetçi01:16:41
Sepet yapan veya satan kimse
her ihtimale karşı01:16:38
her türlü olasılığı düşünerek
Eğretileme01:16:36
İstiare, iğretileme
kötücül01:16:30
Kötülük isteyen (kimse)
HARCIRAH01:16:20
Yolluk
haset etmek01:16:14
kıskanmak, çekememek, günülemek
iskarpela01:16:10
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
çivit mavisi01:16:02
Çivit rengindeki mavi
patolojik01:15:56
Patoloji ile ilgili
şüheda01:15:54
Şehitler
rölativizm01:15:40
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
bal peteği01:15:36
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
tutarsız01:15:34
Tutarlı olmayan, insicamsız
ağı otu01:15:28
Baldıran
akşam01:15:26
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
bağıntılı01:15:22
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
yatalak01:15:20
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
yılan kavı01:15:11
bk. yılan gömleği
tavuk balığı01:15:09
Mezgit
değer vermek01:15:07
değerli saymak, önem vermek
İstikbal01:15:03
Karşı çıkma, karşılama