Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

adlandırma02:24:03
Adlandırmak işi
Yineleme02:23:23
Yinelemek işi, tekrarlama
bulak02:23:05
Kaynak, pınar
mikroskop02:22:59
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
buruk02:22:53
Burulmuş olan
giray02:22:43
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
resmi elbise02:22:14
Üniforma
tadımlık02:22:11
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
senarist02:21:45
Senaryo yazarı, senaryocu
fassal02:21:39
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
dostluk02:21:28
Dost olma durumu; dostça davranış
hakiki02:21:10
Gerçek
arz talep kanunu02:21:07
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
tim02:20:57
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
çok geçmeden02:20:46
kısa bir süre sonra
gönderi02:20:41
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
portörlük02:20:29
Portör olma durumu
karışım02:20:01
Karışmış olanın durumu
gözenekli02:19:38
Gözenekleri olan
aksiseda02:19:09
Yankı
itişip kakışmak02:19:02
birbirini itmek
tavus02:18:36
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
tavla02:18:30
At ahırı
görgü02:18:14
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
kendini beğenmek02:18:08
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
İlan02:17:05
Duyuru
etnoloji02:16:11
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
İhtiyarlamak02:16:05
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
enformasyon02:15:54
Danışma, tanıtma
HAREKET02:15:12
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
gider02:15:00
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
sülfürik asit02:14:49
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
torunlar02:14:36
sonraki döller, kuşaklar
dimağ02:14:06
Beyin
kokuşmak02:13:23
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
konkordato02:13:06
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
vermek02:12:26
Bırakmak veya bağışlamak
cıda02:12:24
Mızrak
kadinne02:12:23
bk. kadınnine
cıva02:12:18
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
mahrukat02:12:07
Yakacak, yakıt
çengel02:11:55
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
misilleme02:11:43
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
fantom02:11:31
Hayalet
bilmeden02:11:02
bilmeyerek
terslik02:10:50
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
tapınmak02:10:27
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
insansı02:09:22
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
kaliforniyum02:09:16
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
yararlık02:09:10
Yararlı çalışma
Oluk02:08:48
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
reflektör02:08:40
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
tıraşlı02:08:35
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
asaleten02:08:29
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
ele geçirmek02:07:53
yakalamak
iletişim ağı02:07:01
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
emeklilik02:06:53
Emekli olma durumu, tekaütlük
pirüpak02:06:48
Tertemiz, lekesiz
alayiş02:06:33
Gösteriş, göz kamaştırma
kıvrım02:06:32
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
tenkitçilik02:06:24
Eleştiricilik
piryol02:06:24
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
mukaddime02:06:05
Ön söz
karnı geniş02:05:59
Gamsız, tasasız
KİMYON02:05:53
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
mobil02:05:26
Hareketli
kovuk02:05:06
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
emlik02:05:02
Emme dönemindeki küçük çocuk
tiran02:04:52
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
abla02:04:50
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
banknot02:04:48
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
kauçuk02:04:27
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
anakonda02:04:21
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
-den bu yana02:04:15
-den beri
pilot02:04:03
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
hoppalık02:03:51
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
ses çıkarmamak (veya etmemek)02:03:46
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
nice02:03:00
Kaç, ne kadar
us dışı02:02:44
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
ÇAYIRLIK02:02:40
Çayırı olan yer
brıçka02:02:38
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
göbek02:02:34
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
eyyam02:02:20
Günler
kasem02:02:00
Ant içme, yemin etme
rıza02:01:50
Razı olma, isteme, istek
mağlûp etmek02:01:46
yenmek
bahtiyarlık02:01:43
Bahtlı olma durumu, mutluluk
olan oldu02:01:30
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
simsariye02:00:56
Komisyon
vesika02:00:10
Belge
onar02:00:08
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
aşınma02:00:04
Aşınmak işi
askerlik01:59:58
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
yer sıçanı01:59:50
Köstebek
mazhariyet01:59:29
Erişme, elde etme
askeriye01:59:23
Askerlik
duygusuz01:59:12
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
vesait01:59:06
Araçlar, vasıtalar
vesaik01:59:00
Belgeler, vesikalar
kesin bilgi01:58:42
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
gelecekçilik01:58:26
Fütürizm
taahhütname01:58:24
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
hipotetik01:58:08
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
kök01:57:54
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
cepken01:57:34
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
TİRSİ01:57:33
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
bir zaman01:56:23
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
vardiya01:56:14
Gemilerde beklenen nöbet
tırınk01:56:12
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
emsal01:56:08
Benzerler
Ehliyetsiz01:56:08
Yetersiz
Koşuk01:56:08
Nazım, manzume
AĞZINA KADAR01:56:06
boş yeri kalmayacak biçimde
betisiz01:56:04
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
cinsel01:56:00
bk. cinsî
acınmak01:56:00
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
yetinme01:55:52
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
aralık01:55:45
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
posalanma01:55:42
Posalanmak işi
idari01:55:39
Yönetimle ilgili, yönetimsel
yüz01:55:29
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
kısaca01:55:22
Oldukça kısa, biraz kısa
Fulya01:55:19
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
usa vurma01:55:17
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
mistik01:55:16
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
ÇIKIŞ01:55:15
Çıkmak işi veya biçimi
kaşık01:55:13
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
sarhoş olmak01:55:09
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
uzlaşmalı01:55:07
Aralarında uzlaşma bulunan
kabiliyetsiz01:55:06
Yeteneksiz