Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

nasrani14:46:57
Hristiyan, İsevî
arnavut14:45:19
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
avlu14:43:57
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
merhem14:43:02
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
başkomutan14:42:51
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
orantılı14:42:50
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
irap14:42:20
Düzgün konuşma
protaktinyum14:41:30
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
Patlatma14:41:07
Patlatmak işi
umursamaz14:41:01
Umursamayan, aldırış etmeyen
tatbikat14:41:00
Uygulama
eğirme14:40:56
Eğirmek işi
şikayet14:40:34
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
yorgun14:39:07
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
ekinoks14:39:04
Gün gece eşitliği
gözü açık14:38:31
Uyanık, becerikli
tavassut14:38:17
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
seçimlik14:36:20
Seçme işine konu olma
inci taşı14:36:00
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
kaşıkçı kuşu14:35:25
Pelikan
müessis14:34:52
Kurucu
sefahat14:34:45
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
süt dişi14:34:44
bk. süt dişi
muş14:34:34
Altı düz, küçük gezinti vapuru
kıymetlilik14:34:09
Değerlilik
yaver14:33:44
Yardımcı
gelecek bilimi14:32:38
Fütüroloji
takla böceği14:32:34
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
bakanlar kurulu14:32:31
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
kerevit14:32:05
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
PIRNALLIK14:31:42
Pırnal çalılığı
naiplik14:31:31
Naip olma durumu, niyabet
acırga14:31:27
Yaban turpu
ilgisiz14:31:04
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
yetmek14:31:03
Yeterli sebep olmak
Ödüncü14:30:32
Ödün veren, tavizci
Karakterize14:29:26
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
Söndürmek14:28:43
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
üçgen14:28:02
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
katre14:28:01
Damla, damlayan şey
Tabiye14:27:50
Hazırlama, yerleştirme
TARIM14:27:43
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
kaziye14:27:42
Önerme
ovma14:27:31
Ovmak işi
doku14:27:22
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
Etiyopyalı14:27:15
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
hedef14:27:11
Nişan alınacak yer
Huysuz14:26:57
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
alıkoyma14:26:54
Alıkoymak işi
SOLUNUM14:26:51
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
as14:26:43
Arsenik"in kısaltması
gönlünce14:26:42
Dileğine uygun
hala14:26:29
Babanın kız kardeşi
muhtasar14:26:21
Kısaltılmış olan, kısa; özet
Av14:26:16
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
rast14:25:33
Doğru
bek14:25:32
Sert, katı; sağlam
BUYRUK14:25:25
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
leopar14:25:15
Pars
Baba14:25:07
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
bakir14:25:02
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
bakiye14:24:51
Artık, artan, kalan, geri kalan
baryum14:24:44
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
şahıs14:24:37
Kimse, kişi, zat
becerikli14:24:30
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
Beyhude14:24:26
Boşuna
Beyin14:24:12
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Bezek14:24:07
Süs, ziynet
Dönem14:23:51
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
Derin uyku14:23:35
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
denk14:23:31
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Dernek14:23:15
Toplantı, düğün
Dilenci14:23:02
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
Dilsiz14:22:56
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
avuçlama14:22:50
Avuçlamak işi
güvenilir14:22:48
Güven duygusu veren, güvenilen
dingil14:22:37
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
Dingin14:22:24
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
incitici14:22:20
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
Dinleti14:22:19
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
Evren14:22:01
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
Edep14:21:56
Toplum töresine uygun davranma, incelik
egoist14:21:42
Bencil, hodbin
Emaret14:21:40
Emirlik, beylik
fikir yazısı14:20:57
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
senet14:19:53
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
görkem14:19:33
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
arz derecesi14:19:27
bk. enlem
hekimlik14:19:12
Hekimin yaptığı iş
parafin14:18:44
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
AF14:18:21
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
öykünme14:18:18
Öykünmek işi, taklit
öykünce14:18:16
Fabl
AKLANMA14:17:47
Aklanmak işi
ALAKOK14:17:28
Rafadan
dahice14:17:24
Dâhiye yakışır (biçimde)
Allah14:17:22
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
alman14:17:12
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
Atılım14:17:08
İleri atılma, atılma işi
karagöz oynatmak14:17:02
komik bir durum yaratmak
alto14:16:59
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
ari14:16:56
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
ARI14:16:54
Temiz, münezzeh
müstehzi14:16:40
Alaycı
Asker14:16:36
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
vazife14:16:27
Ödev
Ayak14:16:20
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
AYAKTA14:16:06
Ayağa kalkmış durumda
aferin14:16:01
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
Ahilik14:15:50
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
Akaju14:15:43
Maun
aysberg14:15:31
Buz dağı
aktinyum14:15:27
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
alan14:15:23
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
alt14:15:02
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
nail14:15:02
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
Melodi14:13:24
Ezgi
kadim14:13:17
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
burjuva14:13:14
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Formen14:12:41
Ustabaşı
pli14:12:38
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
plaj14:12:34
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
TOPRAK14:12:32
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
Başkanlık14:12:29
Başkan olma durumu
zilli14:12:27
Zili olan, üstünde zili bulunan
müslümanlık14:12:24
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
PEKMEZ14:12:19
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
uygun bulmak14:12:17
yakışır, yaraşır görmek
çağ14:12:11
Zaman parçası, vakit
mukaddem14:10:57
Önce gelen, önceki