Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

pudralık08:53:58
Pudra kutusu
nedamet08:53:54
Pişmanlık
Kuma08:53:52
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
abanoz08:53:50
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
nervürlü08:53:47
Nervürü olan
karacılık08:53:43
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
hüviyet08:53:39
Kimlik
OLGU08:53:34
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
Üçleme08:53:32
Üçlemek işi
patavatsızca08:53:28
Patavatsız (bir biçimde)
sakız ağacı08:53:21
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
tekin08:53:18
Boş, içinde kimse bulunmayan
üzüm kurusu08:53:18
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
okuma08:53:11
Okumak işi, kıraat
tıpkı08:53:07
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
üretme08:52:59
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
şakul08:52:56
Çekül
Liman08:52:52
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
yerini tutmak08:52:48
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
Osmanlı08:52:44
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
atom08:52:41
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
Tedavi etmek08:52:41
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
akik08:52:38
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
Çit08:52:34
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
işlik orun08:52:30
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
kürek kemiği08:52:26
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
düşme08:52:22
Düşmek işi
hercaî menekşe08:52:19
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
Tayfa08:52:15
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
doktrin08:52:11
Öğreti
inat etmek08:52:07
direnmek, diretmek, ayak diremek
Ağzı sıkı08:52:04
bk. ağzı pek
kat yuvarı08:52:00
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
imgesel08:51:56
İmge ile ilgili, hayalî
terbiyesiz08:51:53
Terbiyesi olmayan
inkılap08:51:52
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
tutuk08:51:51
Akıcı, rahat konuşamayan
efendi08:51:50
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Beraberlik08:51:46
Birlikte olma durumu
değişik08:51:35
Değiştirilmiş
masa08:51:34
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
asrî08:51:31
Modern, çağcıl
kliring08:51:28
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
güdülenme08:51:21
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
suflör08:51:13
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
fark etmek08:51:06
görmek, seçmek
pilaki08:51:05
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
artımlı08:51:03
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
minimum08:51:01
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
PATİKA08:50:52
Keçi yolu, çığır
sikke08:50:45
Madenî para
ebonit08:50:39
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
kimsesizlik08:50:34
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
osmiyum08:50:30
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
Mahalli08:50:27
Yöresel, yerel
Uzmanlık08:50:20
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
akselerograf08:50:16
İvmeyazar
PEK ÇOK08:50:12
Yeterinden fazla, bir hayli
serzenişte bulunmak08:50:08
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
SENEVİ08:50:05
Yıllık
Domuz yağı08:50:01
Domuzdan çıkarılan yağ
pekmez kaynatmak08:49:57
pekmez yapmak
ÜN08:49:53
Ses
inhisar08:49:50
Tekel
Sayman08:49:46
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
armoni08:49:45
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
müteakip08:49:42
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
hamur tahtası08:49:38
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
izale etmek08:49:35
yok etmek, gidermek
irşat08:49:31
Doğru yolu gösterme, uyarma
ANSIZIN08:49:23
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
belagat08:49:19
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
broşür08:49:16
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
ferhane08:49:12
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
hayvanat bahçesi08:49:08
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
dış çevre08:49:07
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
kumru08:49:04
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
kavşak08:49:00
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
ivedilikle08:48:57
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
yaya yolu08:48:54
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
ölü yıkayıcı08:48:36
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
karaktersiz08:48:32
Karakteri kötü olan
dadacı08:48:22
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
ses uyumu08:48:16
Ünlü ve ünsüz uyumu
ahlak bilimi08:48:15
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
büyük baba08:48:12
Annenin veya babanın babası, dede
inceleme08:48:08
İncelemek işi, tetkik
Nafi08:48:06
Yararlı, kazançlı
Düşsel08:48:04
Düş ile ilgili, hayalî
Glokom08:48:00
Karasu (göz hastalığı)
akümülâtör08:47:53
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
GIRTLAK08:47:49
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Alternatif08:47:46
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
baştan savma08:47:42
üstünkörü, özen göstermeden
dönüş08:47:31
Dönmek işi veya biçimi
Gönül rahatlığı08:47:27
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
yurtlanma08:47:23
Yurtlanmak işi, iskân
Tedavi08:47:19
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
Taşıt08:47:12
Taşıma aracı
güçlü08:47:09
Gücü olan
Yarım08:47:02
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
ufarak08:46:58
Biraz ufak
sayaç08:46:54
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
derde derman olmak08:46:53
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
lakayt08:46:50
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
bilâr08:46:47
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
işaretleme08:46:43
İşaretlemek işi
boylam08:46:39
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
Cinsiyet08:46:35
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
Sevinçli08:46:28
Sevinci olan ve sevinç veren
üfleç08:46:25
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
çekemezlik08:46:21
bk. çekememezlik
hata08:46:18
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
fin hamamı08:46:17
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
koca08:46:14
Bir kadının eşi, zevç
kamufle etmek08:46:14
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
tehir08:46:13
Sonraya bırakma, erteleme
parafin08:46:10
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
yelme08:46:09
Yelmek işi
etyemez08:46:08
Etyemezlikle ilgili
Çare08:46:03
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
tekst08:45:59
Metin (I)
GİYSİ08:45:53
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
anıştırma08:45:48
Anıştırmak işi
İştiyak08:45:44
Göreceği gelme, özleme
bariton08:45:42
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
öz yapı08:45:40
Karakter
karbon08:45:36
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
basur08:45:35
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
hattat08:45:26
El yazısı çok güzel olan sanatçı