Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

DUMAN RENGİ11:36:30
Koyu kül rengi, füme
ziraatçılık11:36:22
Tarımcılık
entel11:36:15
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
teker teker11:36:07
Birer birer, ayrı ayrı
ORYA11:35:50
Karo
ratanya11:35:40
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
HÜTHÜT11:35:37
Çavuş kuşu, ibibik
üretme11:35:28
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
üçlü11:35:24
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
İLTİZAM11:35:22
Kayırma, bir tarafı tutma
müdafaa11:35:19
Savunma, koruma
belge11:35:18
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
DÜZGÜ11:34:47
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
aymaz11:34:37
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
ticaret11:34:36
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
armut11:34:04
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
müteessif11:33:59
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
ERMİN11:33:58
Kakım, as
maruf11:33:44
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
kanca11:33:31
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
ana cadde11:33:28
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
Ti11:33:28
Titan"ın kısaltması
şişkinlik11:33:12
Şişkin olma durumu
samba11:32:59
Bir çeşit Brezilya dansı
birleşme11:32:59
Birleşmek işi
deh11:32:59
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
cinsi11:32:48
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
puma11:32:44
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
Biçim11:32:28
Dış görünüş, şekil
celse11:32:27
Oturum
tesis11:32:23
Yapma, kurma, temelini atma
taaffün etmek11:32:19
kokuşmak, pis kokmak
galatıhis11:32:09
Duygu yanılması, yanılsama
şenlik11:31:51
Şen olma durumu, şetaret
Engel11:31:45
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
nalayık11:31:38
Yakışıksız, hoş olmayan
dağ serçesi11:31:37
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
anlaşmazlık11:31:19
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
aidiyet11:30:53
Ait olma durumu, ilişkinlik
tulûat11:30:48
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
düşkün11:30:37
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
KARAKAVUK11:30:20
Hindiba
kısırlaştırma11:30:17
Kısırlaştırmak işi
nevazil11:29:45
Nezle, ingin, dumağı
piyon11:29:18
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
zihaf11:29:10
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
o kadar11:29:03
aşırılık belirtir
düzelme11:29:00
Düzelmek durumu
sifilis11:28:59
bk. frengi
Lütuf11:28:33
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
ÇİZGİSEL11:28:33
Çizgi ile gösterilmiş
kıtık11:28:08
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
bunalmak11:28:01
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
uzlaşma11:27:58
Uzlaşmak durumu, uyuşma
bilir11:27:46
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
ULUSAL11:27:45
Millî
Omuzlu11:27:23
Omzu olan
savaşçı11:27:14
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
istical11:27:12
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
ahmak11:27:01
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
karşıt anlamlı11:26:43
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
Mecaz11:26:41
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
ur11:26:19
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
Yoğurt11:26:01
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
alim11:26:00
Bilgin
mitralyöz11:25:59
Makineli tüfek, makineli
janjan11:25:48
Yanardöner, şanjan
aklen11:25:37
Akıl icabı, akıl gereğince
bayat11:25:37
Taze olmayan
laisizm11:25:35
Lâiklik
defin11:25:27
(ölüyü) Gömme
fotoroman11:25:22
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
otlak11:25:15
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
kontenjan11:24:36
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
darbe11:24:36
Vuruş, çarpış
sagu11:24:10
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
bölüşme11:23:47
Bölüşmek işi
adaleli11:23:44
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
Güzel11:23:39
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
maarif11:23:34
Bilgi ve kültür
tank11:23:14
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
Mantıklı11:23:07
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
Nazlanma11:23:06
Nazlanmak işi
taşıyıcı11:23:03
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
imgesel11:23:00
İmge ile ilgili, hayalî
bakımlı11:22:57
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
eder11:22:53
Fiyat, paha
anekdot11:22:52
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
ihlas11:22:48
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
met11:22:35
Gelgit olayında denizin kabarması
sütun11:22:32
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
TEDAVİ ETMEK11:22:25
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
VERİM11:22:12
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
yönelteç11:22:07
Direksiyon
çivit mavisi11:22:06
Çivit rengindeki mavi
köşe11:22:03
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
lan11:21:53
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
kahpe11:21:52
Orospu
saygınlık11:21:51
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
mundar11:21:48
bk. murdar
İNFİLAK11:21:47
Güçlü bir biçimde patlama
rıza göstermek11:21:41
razı olmak, onamak, uygun bulmak
hastalıklı11:21:06
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
posta treni11:21:05
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
değişiklik11:20:47
Değişik olma durumu
ekspoze11:20:44
Bir yere sunulan bildiri özeti
Lr11:20:39
Lorentiyum"un kısaltması
kaparo11:20:33
Pey akçesi
flört11:20:23
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
metil11:19:59
Yapısında metil kökü bulunan birleşikleri adlandırmakta kullanılan ön ek
bala11:19:58
Yavru, çocuk
yok olmak11:19:54
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Çapsız11:19:51
Çapı olmayan
sakaf11:19:37
Çatı, dam
Karmakarışık11:19:34
Dağınık, düzensiz, çok karışık
vazgeçme11:19:27
Vazgeçmek durumu
VOLKAN11:19:24
Yanardağ
putperestlik11:19:24
Puta tapma durumu, fetişizm
ısı cam11:19:23
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
His11:19:17
Duygu
sair11:19:07
Başka, öteki, diğer
sinemacı11:19:06
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
hırslanma11:18:54
Hırslanmak işi
şamdan11:18:49
Üzerine mum yerleştirilen destek
MÜLKİYET11:18:42
İyelik
Casus11:18:15
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Gök kuşağı11:18:14
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
meclûp11:18:10
Tutkun
okçu11:18:07
Ok yapan veya satan kimse
rüzgar11:17:52
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel