Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

kararlılık14:04:57
Kararlı olma durumu, istikrar
diftong14:04:53
İkili ünlü
kehle14:04:50
Bit
kekre14:04:46
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
TEVKİFHANE14:04:42
Tutuk evi
alçalma14:04:35
Alçalmak işi, inme
ciddiyet14:04:31
Ciddîlik, ağırbaşlılık
yem borusu14:04:24
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
müteheyyiç14:04:21
Heyecana kapılmış, heyecanlı
umumiyet14:04:17
Genellik
vagina14:04:14
Döl yolu, vajina
mazhar olmak14:04:10
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
Helisel14:04:06
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
zihniyet14:03:59
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
Tarla kuşu14:03:49
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
emekli14:03:45
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
oy vermek (veya oyunu kullanmak)14:03:45
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
Komprador14:03:42
Aracı
nefes darlığı14:03:31
Solumada yaşanan sıkıntı
Canlandırıcı14:03:27
Canlılık veren, canlılık kazandıran
muteber14:03:20
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
figür14:03:13
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
salahiyet14:03:09
Yetki
ihtikâr14:03:06
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
aba altından değnek (sopa) göstermek14:02:59
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
Bidar14:02:55
Uyanık, uyumayan
Bilme14:02:51
Bilmek işi
cümle bilgisi14:02:48
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
tortul14:02:41
Tortu niteliğinde olan
arş14:02:37
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
Birim14:02:33
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
Bitki14:02:30
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
araştırma14:02:26
Araştırmak işi, taharri
yasa dışı14:02:23
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
serbest vuruş14:02:19
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
örselemek14:02:08
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
yanıt14:02:01
Cevap
kral14:01:58
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kriz14:01:54
Bunalım, buhran
krom14:01:51
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kros14:01:47
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
kuka14:01:40
Dantel veya nakış ipliği yumağı
kurk14:01:36
Kuluçka, gurk
kuru14:01:33
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
reçineli14:01:29
Özünde reçine bulunduran
asuman14:01:22
Gök, gökyüzü
yaramaz14:01:15
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
güz dönemi14:01:11
Güz ayları
TEMİZ YÜREKLİ14:01:08
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
dünya ahret kardeşim olsun14:01:00
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
özgün14:00:57
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
özgür14:00:53
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
muhtemel14:00:46
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
kuru soğuk14:00:42
Yağışsız havadaki sert soğuk
veri işlem14:00:39
bk. bilgi işlem
İsteka14:00:31
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
boyunduruk14:00:24
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
mehil müddeti14:00:21
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
tibet sığırı14:00:17
bk. Tibet öküzü, yak
saka kuşu14:00:13
bk. saka
Kervan14:00:10
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
gözetlemek14:00:06
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
gelgeç13:59:59
Yerli, temelli olmayan, geçici
Poşu13:59:52
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
esnasında13:59:48
Sırasında, olduğu anda
ALÇI TAŞI13:59:44
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
karabakal13:59:41
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
volkan13:59:37
Yanardağ
Mısır13:59:27
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
boşlama13:59:23
Boşlamak işi, ihmal
komuta13:59:21
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
su bilimci13:59:19
Su bilimi uzmanı, hidrolog
yilbik13:59:19
bk. sara
ev sineği13:59:09
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
gürültü13:59:02
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
Başvuru13:58:58
Başvurmak işi, müracaat
karabatak13:58:54
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
haddi hesabı yok13:58:47
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
çivit13:58:40
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
Viraj13:58:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
hobi13:58:29
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
istinatgah13:58:12
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
yaslı13:58:08
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
Coşkun13:58:05
Coşmuş olan
DELİL13:57:58
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
Yapma13:57:54
Yapmak işi
küriyum13:57:47
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
vizon kürk13:57:43
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
eyyam ağası13:57:40
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
alıkonulma13:57:33
Alıkonulmak işi
rakı13:57:29
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
mugayeret13:57:26
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
hümanist13:57:18
İnsancıl
oyalamak13:57:11
Vakit kazanmak için aldatmak
ustalık13:57:08
Usta olma durumu
Haşiye13:57:04
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
saygısız13:57:00
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
buğrA13:56:53
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
ÖLÇEK13:56:50
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
nakış13:56:43
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
imamlık13:56:36
İmam olma durumu
ad çekme13:56:32
Ad çekmek işi, kur"a
kararsızlık13:56:21
Kararsız olma durumu, tereddüt
HARMANİ13:56:21
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
Vetire13:56:18
Süreç
öykü13:56:07
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
MEDENİYET13:55:53
Uygarlık
Beğenme13:55:50
Beğenmek işi
safari13:55:47
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
karagöz13:55:46
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
önemsizlik13:55:39
Önemsiz olma durumu
kendinden geçmek13:55:32
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
Ünlem13:55:18
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
bademcik13:55:14
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Bağırma13:55:10
Bağırmak işi
berlam13:55:04
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
fırka13:54:57
İnsan topluluğu
çocuklar!13:54:53
arkadaşlar!
Aymak13:54:45
Gerçeği anlamak
saz şairi13:54:44
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
karasakız13:54:35
Zift
mükellef13:54:32
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
her hâlde13:54:21
Büyük bir ihtimalle
Arşiv13:54:14
Belgelik
derme çatma13:54:10
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
haksızlık etmek13:54:06
adalete aykırı davranmak, gadretmek
DENİZ BİLİMİ13:54:03
Ana deniz bilimi, oşinografi
EMİRLİK13:53:59
Emir (II) olma durumu
MENEVİŞ13:53:52
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
maneviyat13:53:48
Maddî olmayan, manevî şeyler