Belirgin

1.SıfatBelirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Cümle 1: Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylân gözleriyle... alımlı da sayılabilirdi. - E. Bener

Son Arananlar

imalât10:06:09
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
reis10:06:09
Başkan, ser
göçük10:06:08
Çökmüş, göçmüş (yer)
hücre yutarlığı10:06:00
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
manipülasyon10:05:59
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
yer değiştirme10:05:59
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
irat etmek10:05:58
söylemek
devingen10:05:46
Hareketli, müteharrik
refakat etmek10:05:45
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
haksızlık etmek10:05:44
adalete aykırı davranmak, gadretmek
ingin10:05:44
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
mahal10:05:33
Yer, yöre, mevzi
çalgIç10:05:32
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
İn10:05:29
İndiyum"un kısaltması
umut10:05:28
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
ebleh10:05:27
Akılsız, budala, alık
yatık10:05:22
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
aralıklı10:05:12
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
Körpe10:05:07
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
eprime10:05:07
Eprimek işi
KESİM EVİ10:05:06
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
kalıt10:04:56
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
NİNE10:04:37
Torunu olan kadın, büyük anne
bütün bütüne10:04:29
Bütün olarak, tamamıyla
gurbete çıkmak10:04:18
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
maral10:04:11
Dişi geyik, meral
vazıyet10:04:09
El koyma
kıymet10:04:04
Değer
blûcin10:04:02
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
küllük10:04:00
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
örtmek10:03:56
Kapamak
kan kaybetmek10:03:56
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
AYAKTAŞ10:03:53
Arkadaş, yoldaş; hempa
gözü görmemek10:03:41
görmez olmak
BAĞIRSAK SOLUCANI10:03:30
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
büro10:03:30
Çalışma odası, yazıhane
tatlı su kefali10:03:29
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
arpacık10:03:29
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
ANDAÇ10:03:20
Ajanda
Arkadaş10:03:17
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
pahalı10:03:16
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
PAMUKLU10:03:11
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
mugayeret10:03:11
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
uzaklık10:03:10
Uzak olma durumu, ıraklık
eten10:02:56
Etene
derdest10:02:53
Yakalama, tutma, ele geçirme
usçuluk10:02:49
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
HAVAİ FİŞEK10:02:49
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
gElecek10:02:44
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
kilise10:02:43
Hristiyan tapınağı
monotip10:02:42
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
hamaylı10:02:36
bk. hamail
lânetlenme10:02:35
Lânetlenmek işi
SOLUNUM10:02:21
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
SAKİL10:02:21
Ağır
ışıltı10:02:19
Hafif ışık
Çiçek tozu10:02:15
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
ak basma10:02:15
Ak su, perde, katarakt
Slav10:02:15
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Önemli10:02:12
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
BİZATİHİ10:02:07
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
öğrenci kimliği10:02:02
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
anlaşmazlık10:02:01
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
eşek dikeni10:01:57
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
derebeylik10:01:57
Derebeyi olma durumu
olta10:01:55
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
terane10:01:52
Ezgi, makam, nağme
Kart10:01:46
Gençliği ve körpeliği kalmamış
ensesi kalın10:01:41
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
yazılı bildirim10:01:17
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
aklama belgesi10:01:02
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
harfiyen10:00:47
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
sağır dilsiz10:00:46
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
hükümranlık10:00:39
Egemenlik, hâkimiyet
alkolik10:00:36
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
mercanköşk10:00:35
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
kirletmek10:00:16
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
gereği gibi10:00:15
nasıl olması gerekli ise öyle
sefa10:00:15
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
şalgam10:00:15
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
Ilıca10:00:15
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
cankurtaran10:00:14
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
ezİk10:00:14
Ezilmiş veya yassılmış
oklava10:00:14
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
Lapina10:00:14
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
koşutçuluk10:00:14
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
durukluk10:00:08
Duruk olma durumu
karadul09:59:59
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
yanlışlıkla09:59:58
Yanılarak, bilinmeyerek
bad09:59:54
Yel, rüzgâr
ritmik09:59:54
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
isyancı09:59:53
Baş kaldırıcı (kimse), asi
duruşma09:59:48
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
vadi09:59:45
İki dağ arasındaki geçit, koyak
Eksiksiz09:59:43
Eksiği olmayan, tam, tamam
Bağlılaşım09:59:43
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
beleş09:59:35
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
bahtiyar09:59:27
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
MEZRU09:59:27
Ekilmiş, ekili
gürlük09:59:27
Gür olma durumu
kandilli küfür09:59:26
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
Meta09:59:20
Mal, ticaret malı
dinlence09:59:15
Tatil
gerçekleme09:59:15
Gerçeklemek işi, teyit
asker tayını09:59:12
Erlere verilen azık
kambiyo09:59:09
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
anapara09:59:09
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
fidye09:59:08
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
iade09:59:06
Alınmış bir şeyi geri verme
gündöndü09:59:06
Ayçiçeği
barbut09:58:58
Zarla oynanan bir çeşit kumar
didişme09:58:55
Didişmek işi
GÜNCE09:58:51
Günlük (I)
kovcu09:58:50
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
yanardağ püskürmesi09:58:30
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
bravo09:58:22
Aferin, yaşa!
kamuoyu09:58:21
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
kayıp09:58:20
Yitme, yitim
su sığırı09:58:15
Manda
kelek09:58:00
Olgunlaşmamış ham kavun
zaviye09:57:59
Köşe
pasta09:57:52
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
hıyar09:57:52
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
Yücelme09:57:47
Yücelmek işi, itilâ
not vermek09:57:47
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
pazı09:57:46
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
öküz damı09:57:46
Öküz ahırı
Muhabere09:57:33
Haberleşme, yazışma
azar azar09:57:32
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
takdimci09:57:31
Tanıtmacı