Bediiyat

1.İsimEstetik bilimi, güzel sanatlar

Son Arananlar

Bediiyat07:38:20
Estetik bilimi, güzel sanatlar
TEFSİR ETMEK07:38:17
yorumlamak
dış deri07:38:13
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
savurmak07:38:11
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
yıkanma07:37:54
Yıkanmak işi
pisboğaz07:37:52
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
pay etmek07:37:49
bölüşmek, üleşmek
Liparit07:37:48
Riyolit
süreli07:37:47
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
yufka yürekli07:37:38
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
ÇULLUK07:37:37
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
tüf07:37:31
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
Alev07:37:31
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
ışıklanma07:37:11
Işıklanmak işi
şet07:37:01
Sıkarak bağlama, sıkma
hit07:37:00
Liste başı
Miralay07:36:56
Albay
üst geçiş07:36:53
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
öpme07:36:52
Öpmek işi
Bağrışma07:36:51
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
ihmal07:36:37
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
kördüğüm07:36:31
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
teşkil07:36:22
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
indirimli07:36:21
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
Şiryan07:36:20
Atardamar
el koymak07:36:10
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
Menzil07:35:56
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
inkârcı07:35:54
İnkâr eden kimse
BELGİ07:35:52
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
BAŞLIK07:35:47
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
Gezme07:35:46
Gezmek işi, seyran
destan gibi07:35:45
uzun yazılmış (mektup)
ikaz etmek07:35:41
uyarmak, dikkat çekmek
tün07:35:40
Gece
mineral07:35:40
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
şom07:35:37
Uğursuzluk
benzetmek07:35:36
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
tanıma07:35:36
Tanımak işi
kaput bezi07:35:27
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
EHİL07:35:26
Topluluk, cemaat
YAZINSAL07:35:25
Edebî
stadyum07:35:03
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
taahhütname07:34:56
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Akkuş07:34:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
mektepli07:34:40
Okula giden (kimse), öğrenci
tutarsız07:34:40
Tutarlı olmayan, insicamsız
Ruh bilimci07:34:33
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
mürur07:34:32
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
ağı çiçeği07:34:30
Zakkum
kalamata07:34:29
Bir tür etli ve büyük zeytin
Gündem07:34:28
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
ümit07:34:28
Umma, beklenti, umut
CENNET07:34:26
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
melal07:34:26
Can sıkıntısı, usanç
yüzde07:34:25
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
inançsızlık07:34:25
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
sataşmak07:34:22
Sarkıntılık etmek
nüktedan07:34:21
Nükteci
matematikçi07:34:19
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
Men07:34:19
Yasaklama, izin vermeme
parıldayıcı07:34:16
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
nitelikli işçi07:34:15
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
YARAŞIR07:34:14
Lâyık, uygun
iş yapmak07:34:11
çalışmak
yüz kızartıcı suç07:34:09
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
süheyl07:34:05
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Tanrıcılık07:34:04
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Tabut07:34:03
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
vasilik07:34:02
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
birlik olmak07:34:02
bir işi yapmak için anlaşmak
tellal07:34:00
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
ruhiyat07:34:00
Ruh bilimi, psikoloji
Hristiyanlık07:33:44
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
kıvançlı07:33:42
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
İcap etmek07:33:38
gerekmek
pedavra07:33:36
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
Yumak07:33:34
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
yer07:33:30
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
SAPINÇ07:33:24
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
köşegen07:33:20
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
megaloman07:33:19
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
ŞALVAR07:33:19
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
vesikalık fotoğraf07:33:15
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
TEDBİR07:33:10
Önlem
çuha çiçeği07:33:09
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
Yakarı07:33:09
bk. yakarış
BATAKLIK07:33:07
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
nakkarhane07:33:07
Mehtar takımına ve bunun bulunduğu yere verilen ad
tükenmez kalem07:33:05
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
şahsen07:33:04
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
bülten07:33:04
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
HAYKIRMA07:33:03
Haykırmak işi
Mihman07:33:01
Konuk misafir
Gümüş07:32:59
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
saç örgüsü07:32:59
Nakış işlerinde bir tür motif adı
bağırsak07:32:57
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
GÖRGÜLÜ07:32:55
Görgüsü olan
Tuğgeneral07:32:54
Orduda en küçük rütbeli general, liva
kaime07:32:54
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
cevapsız07:32:52
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
kolit07:32:50
Kalın bağırsak iltihabı
velvele07:32:48
Gürültü, bağrışma
Klor07:32:48
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
Sincap07:32:47
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
kaygana07:32:45
Omlet
genellik07:32:43
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
var olmak07:32:41
sağ olmak, yaşamak
vitrin07:32:40
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
Son deyiş07:32:39
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
tuğra07:32:38
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
vesile bulmak07:32:38
sebep yaratmak, bahane göstermek
Dans07:32:36
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
çöp07:32:34
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
İpotek07:32:32
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
araba vapuru07:32:31
Arabalı vapur
saklanma07:32:30
Saklanmak işi
kurtulmalık07:32:28
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
çilek07:32:26
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Mabet07:32:25
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
bakkal07:32:23
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
devşirmek07:32:21
Katlamak, düzgün duruma getirmek
İmLa07:32:20
Yazım
mas07:32:20
Emme, emerek içine çekme, soğurma
yaban kedisi07:32:19
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
sirayet07:32:17
(hastalık) Geçme, bulaşma
Gülüş07:32:15
Gülmek işi veya biçimi
pinpon07:32:15
Yaşlı, çökmüş
otoyol07:32:13
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
FAL07:32:12
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
para babası07:32:10
Parası çok, varlıklı kimse