bambaşka

1 Sıfat

Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı

Cümle 1: İş önlüğü ile baş örtüsünü çıkardı mı, bambaşka bir insan oluyordu. - H. Taner