Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı13:53:09
Kafa tası
oyalamak13:53:07
Vakit kazanmak için aldatmak
irsiyet13:53:07
Soya çekim, kalıtım, veraset
GİRANBAHA13:53:01
Pahada ağır, değerli
misafir13:53:00
Konuk
sirküler13:52:54
Genelge, tamim
büyük aile13:52:46
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
intihap13:52:41
Seçim, seçme
pişekar13:52:35
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
çay demlemek13:52:32
bk. demlemek
Yüzey13:52:27
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yassı balıklar13:52:24
Kemikli balıklar takımı
nasip13:52:11
Birinin payına düşen şey
oranlı13:52:05
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
Aman13:51:59
Yardım istendiğini anlatır
dama13:51:56
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
içmek13:51:32
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
vesvese13:51:15
Şüphe, kuruntu, işkil
şişmanlık13:51:07
Şişman olma durumu
öğrenci belgesi13:51:06
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
husus13:50:59
Konu, madde
kum balığı13:50:56
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
yörük çadırı13:50:53
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
devrim13:50:46
Çevrilme, katlanma, bükülme
posta treni13:50:42
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
Mera13:50:35
Çayırlık, otlak
küriyum13:50:27
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
ıra13:50:25
Seciye, karakter
nedensel13:50:17
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Netice13:50:13
Sonuç
boy atmak13:50:01
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
yabansı13:49:42
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
Agel13:49:36
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
uzlaştırıcı13:49:28
Uzlaşmayı sağlayan
hukuk13:49:27
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
siyasi parti13:49:23
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Azerî13:49:15
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
doğa ötesi13:49:11
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
İCAZET13:49:09
İzin, onay, onaylama
taş levreği13:49:03
Gölge balığı
başkan13:48:45
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
aksam13:48:38
Kısımlar
Afis13:48:35
Gümüş balığının küçüğü
şamatacı13:48:28
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
akkor13:48:26
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
kurumsal13:48:16
Kurumla ilgili
Nükteli13:48:12
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
duyurmak13:48:06
İlân etmek
tutumsuz13:47:58
Tutumlu olmayan, müsrif
KISIRLIK13:47:53
Kısır olma durumu
selâtin13:47:47
Sultanlar
nezih13:47:28
Temiz, temiz ahlâklı
Kaya13:47:22
Büyük ve sert taş kütlesi
peri bacası13:47:09
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
hastahane13:47:03
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
nesir13:46:50
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
mantı13:46:44
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
sebatlı13:46:36
Sebat eden, direşken, sebatkâr
çokluk13:46:36
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
reybî13:46:29
Şüpheci
memnuniyet13:46:29
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
rubidyum13:46:23
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
Nasranî13:46:03
Hristiyan, İsevî
parıldayıcı13:45:57
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
nesep13:45:44
Soy, baba soyu
vefakar13:45:37
Vefalı
Biçem13:45:24
Üslûp
yıkım13:45:18
Yıkmak işi
molekül13:45:05
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
yalaka13:44:58
Dalkavuk
Radon13:44:51
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
yalama13:44:50
Yalamak işi
küflüce13:44:49
bk. mantar hastalığı
Gagavuz13:44:43
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
yıkık13:44:37
Yıkılmış olan, harap, viran
kuvvetsiz13:44:24
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
yalman13:44:18
Eğik, eğinik, mail
kargı13:44:10
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
İsteka13:44:05
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
kondansatör13:43:58
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
tüvana13:43:45
Kuvvetli, dinç, canlı
mahviyet13:43:39
Alçak gönüllülük
vazife görmek13:43:20
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
vekaleten13:43:07
Vekil olarak
aksesuar13:42:59
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
erozyon13:42:57
Aşınma; itikâl
sözünün eri olmak13:42:53
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
et suyu13:42:51
İçinde et kaynatılmış su
gevşek13:42:48
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
ince hastalık13:42:45
bk. ince hastalık
kovmak13:42:44
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
kompozisyon13:42:42
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
nalın13:42:39
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
girişken13:42:34
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
zenne13:42:31
Kadın (eşyası)
sakın13:42:28
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
kırılma13:42:26
Kırılmak işi
yazık13:42:18
Herkesi üzebilecek şey, günah
sardalye13:42:17
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
kofa13:42:04
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
koku13:41:45
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
telafi13:41:25
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
dağınık13:41:19
Geniş bir alana yayılmış olan
kafkasyalı13:41:05
Kafkasya halkından olan (kimse)
kırıtma13:40:59
Kırıtmak işi, cilve, işve
mürdüm eriği13:40:46
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
mücadele13:40:39
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
GÜYA13:40:33
Sözde, sanki
bademcik13:40:26
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
bağıntı13:40:19
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
beraat13:40:13
Aklanma
Kalımlı13:40:11
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
tellak13:40:04
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
YAPIT13:40:04
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
methiye13:39:57
Övgü
nemli13:39:29
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
fideizm13:39:21
İnancılık, imaniye
deniz kuvvetleri13:39:12
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
özden13:39:07
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
omuzdaş13:38:52
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
nefiy13:38:39
Sürme, sürgüne gönderme
cümle bilgisi13:38:38
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
mecmua13:38:32
Dergi
nefer13:38:13
Derecesi olmayan asker, er
informatik13:38:08
Bilişim
saymanlık13:38:07
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Eylül13:37:56
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
KALDIRIM TAŞI13:37:54
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
Zamansız13:37:53
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
Şakak13:37:47
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge