Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

HOŞUNA GİTMEK02:05:44
biri beğenmek
taht02:05:29
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
kabullenmek02:04:01
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
od02:03:51
Ateş
terakki02:03:39
İlerleme, yükselme, gelişme
ötücü kuşlar02:03:27
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
mevsuf02:03:23
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
kahya02:03:22
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
yayın02:01:48
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
mg02:01:28
Magnezyum"un kısaltması
SİLİSYUM02:01:15
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
arabozanlık02:00:36
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
üleşme02:00:06
Üleşmek işi
TEFSİR ETMEK01:59:14
yorumlamak
bahir01:59:08
Deniz
fiyatlandırma01:57:58
Fiyatlandırmak işi
uygun görmek01:57:27
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
dövüşken01:57:20
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
sepilenme01:57:19
Sepilenmek işi
tasasız01:55:51
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
işsizlik01:55:24
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
şavk01:54:46
Işık
şaka01:54:20
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şale01:54:07
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
ulumak01:52:38
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
iyileştirme01:51:48
İyileştirmek işi, ıslah
arterit01:51:29
Atardamar bozukluğu
drenaj01:51:21
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
bezekçi01:51:20
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
BABACAN01:51:12
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
hazan01:50:51
Güz, sonbahar
limon esansı01:49:49
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
sinema sanatçısı01:49:19
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
buzçözer01:49:17
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
kaTlama01:49:14
Katlamak işi
yaratıcılık01:49:01
Yaratma yeteneği
duluk01:47:44
Yüz
kiloton01:47:18
Değeri bin ton olan kütle birimi
alev kırmızısı01:46:31
Alev rengi
niyet etmek01:45:48
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
Rica01:45:37
Dileyiş, dileme, dilek
Rina01:45:24
Tırpana
kontralto01:45:11
Kadın seslerinin en kalını
Örgüt01:44:58
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
SİN01:44:45
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
haber ajansı01:44:31
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
abaküs01:44:19
Sayı boncuğu, çörkü
hiçlik01:43:04
Hiç olma durumu
kayrak01:42:51
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
ra01:42:50
Radyum"un kısaltması
cazip01:40:31
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
yanardağ01:39:00
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
siyasetçilik01:38:41
Siyasetçinin işi
millet01:38:34
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
konç01:35:31
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
doğurgan01:35:30
Çok doğuran
deneme01:35:10
Denemek işi, sınama, tecrübe
serbest bırakmak01:34:57
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
Yayılma01:34:53
Yayılmak işi, intişar
uzay gemisi01:34:44
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
lokal01:34:41
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
kıvrımlı01:31:45
Kıvrımı olan
zeplin01:30:11
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
aristokrasi01:29:17
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
Nakşibendî01:28:46
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
Ardak01:28:20
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
Garaj01:27:40
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
yirmi yaş dişi01:27:27
bk. akıl dişi
kakırtı01:27:01
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
Arife01:26:35
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
sr01:25:30
Stronsiyum"un kısaltması
mümkün01:23:52
Muhtemel, olabilir, olası
ole01:23:52
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
Ancak01:23:51
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
bakar01:23:21
Öküz, sığır
lâkayt01:23:09
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
itimatlı01:21:51
Güvenilir
Yağı01:18:36
Düşman, hasım
bariton01:17:57
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
horanta01:17:07
Aile halkı
boksörlük01:16:38
Boksörün işi veya mesleği
edi01:16:37
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
NABIZ01:16:25
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
tatmin01:16:12
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
sosyal01:14:26
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
tatula01:13:38
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
hiciv01:13:26
Yergi
KUŞ01:13:19
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
irrasyonel01:13:07
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
numara01:12:47
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
Otomatik01:12:34
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
yayan01:12:32
Yürüyerek
LOKMA01:12:30
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
demirli01:12:27
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
halaoğlu01:11:46
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
aslan sütü01:10:46
Rakı
halifelik01:10:44
Halifenin görevi, hilâfet
arabalık01:08:50
Araba konulan yer, garaj
köy ağası01:07:36
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
sağduyulu01:07:18
Sağduyusu olan
mışıl mışıl01:07:14
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
lökosit01:07:05
Akyuvar
Bas01:07:04
En kalın erkek sesi
hab01:07:02
Uyku
nal01:06:53
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
suret01:06:52
Görünüş, biçim
Sn01:06:14
Kalay"ın kısaltması
iktisap etmek01:05:45
kazanmak, edinmek
01:05:21
Pişirilerek hazırlanan yemek
İRİDYUM01:05:13
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
alogami01:04:17
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
köklü01:04:17
Kökü olan
anonsör01:04:04
bk. sunucu
ödüllendirme01:03:10
Ödüllendirmek işi
KUR01:02:34
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
alçı01:02:32
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
takaddüm01:02:21
Önce gelme
müteyakkız01:01:28
Uyanık, tetikte, sak
Yapıcı01:01:25
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
müdür01:01:21
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
arıtıcılık01:01:21
Arıtma işi
taba01:01:14
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
kasım01:01:11
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
tungsten01:01:01
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
kaşe01:00:48
Damga, mühür
SEYİS01:00:19
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
beyyine00:59:26
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
dolmen00:59:25
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
armoni00:59:15
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
olgucu00:59:14
Olguculukla ilgili olan, pozitivist