Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı16:22:02
Kafa tası
güdeleme16:22:01
Güdelemek işi
cicik16:21:56
İnsan veya hayvan memesi
uyuma16:21:51
Uyumak durumu
uymak16:21:32
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
zılgıt16:21:23
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
nazikçe16:21:18
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
sürdürümcü16:21:09
bk. abone
arabozan16:21:08
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
yarı karanlık16:20:59
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
uygur16:20:49
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
yazıcı16:20:36
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
Söyleme16:20:31
Söylemek işi
doygun16:20:26
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
Kıyı16:20:21
Kara ile suyun birleştiği yer
taraftar16:20:16
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
kopek16:20:04
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
TAVIR16:19:51
Durum, davranış, vaziyet, hâl
TARIM16:19:42
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
tercüme16:19:32
(dilden dile) Çevirme
TANIM16:19:23
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
usçu16:19:18
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
zırnık16:19:13
Arsenik
ürküntü16:19:08
Ürkme duygusu, tevahhuş
enerji16:19:04
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
fotokopi16:18:59
Tıpkıçekim, eşçekim
meyilli16:18:45
Bir yana eğimi olan, eğik
YERGİ16:18:31
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
yurttaş16:18:19
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
Yaratık16:18:14
Canlı, mahlûk
saksağan16:18:00
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
kendi adına16:17:51
salt kendi için, kendisi hesabına
Tekaüt16:17:43
Emekliye ayrılma
MÜŞFİK16:17:34
Sevecen, şefkatli
fetiş16:17:25
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
Ağaç çileği16:17:15
Ahududu
abluka16:17:06
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
Grup16:17:01
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
merdiven16:16:51
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
ateşin16:16:46
Ateşli, coşkun
yararlı olmak16:16:42
fayda sağlamak
mühendis16:16:32
Mühendislik mesleğinden olan kimse
ıncalız16:16:29
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
üzerinde durmak16:16:27
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
yapımcı16:16:22
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
yurt içi16:16:13
Yurt sınırları içinde olan
asetat16:16:08
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
hare16:16:05
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
penaltı noktası16:16:03
Penaltı atışının yapıldığı nokta
dolambaç16:15:49
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
fedakarlık16:15:35
Özveri
İZAFİ16:15:31
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
terk etmek16:15:26
bırakmak, ayrılmak
Haydut16:15:17
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
frak16:15:07
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
münzevi16:14:58
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
fuar16:14:53
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
üniforma16:14:44
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
bunaklık16:14:15
Bunak olma durumu
töre16:13:59
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
Ayrılış16:13:54
Ayrılmak işi veya biçimi
el alışkanlığı16:13:50
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
cumhuriyet16:13:45
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
karşıtçı16:13:22
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
amenna16:13:17
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
alfabetik katalog16:13:04
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
KUTSAMA16:12:55
Kutsamak işi, takdis
Yahudi16:12:41
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
tiksindirici16:12:31
Tiksinilecek durumda olan, menfur
ölçek16:12:26
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
içe yöneliklik16:12:25
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
üşniye16:12:17
Su yosunları
yaban16:12:12
İnsan yaşamayan ıssız yer
kriminoloji16:12:07
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
İkram16:11:53
Konuğu ağırlama
demagoji16:11:48
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
hanende16:11:44
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
İklim16:11:34
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
çingene16:11:30
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Karışık16:11:20
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
sekizli16:11:07
Kendinde sekiz sayısı bulunan
Dövme16:11:02
Dövmek işi
vajina16:10:57
bk. vagina
katabolizma16:10:52
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
İLETKİ16:10:47
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
seleksiyon16:10:43
Seçme
OLANAK16:10:38
Yararlanılan uygun şart, imkân
klarnet16:10:33
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
karmaşa16:10:28
Karmaşık olma durumu
refah16:10:23
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
hakikat16:10:10
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
redif16:10:01
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
şakirt16:09:56
Öğrenci, çırak
ZAMK16:09:51
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
inadı tutmak16:09:47
çok direnmek
remil16:09:37
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
remiz16:09:28
Sembol, rumuz
Direy16:09:24
Fauna
billûr16:09:00
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
arpacık16:08:09
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
yarık16:08:00
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
klasman16:07:50
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Sahtekarlık16:07:32
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
Makine yağı16:07:13
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
revir16:07:04
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
frigo16:06:54
Dondurulmuş krema
Seçkin16:06:49
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
şoför16:06:44
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
hareketsiz16:06:44
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
takma saç16:06:34
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
ığıl ığıl16:06:15
Ağır ağır, yavaş yavaş
diğer16:06:10
Başka, özge, öteki, öbür
dren16:06:00
Hendek
kapalı çarşı16:05:55
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
AŞILAMA16:05:48
Aşılamak işi
duma16:05:44
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
işaret etmek16:04:50
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
aşamalı16:04:32
Aşaması olan, kademeli
adama16:04:27
Adamak işi
canlanma16:04:22
Canlanmak işi
adeta16:04:13
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
adese16:04:08
Mercek
TİRPİDİN16:03:59
Ufak bahçe çapası
meridyen16:03:50
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
yapıştırma16:03:40
Yapıştırmak işi
oğul16:03:35
Erkek evlât
krizantem16:03:28
Kasımpatı
keşif kolu16:03:10
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
tasvir etmek16:03:09
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
önceki16:03:05
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık