Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı07:32:31
Kafa tası
tutumluluk07:32:28
Tutumlu olma durumu
klâsör07:32:28
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
Geçimlilik07:32:25
Geçimli olma durumu
yetenek07:32:22
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
doçent07:32:19
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
şeytan07:32:19
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
lânolin07:32:19
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
azar azar07:32:18
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
ektilik07:32:17
Ekti olma durumu
tirhandil07:32:14
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
genç irisi07:32:11
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
kararlı07:32:05
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
hektar07:32:02
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
kaymakam07:31:59
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
Kilosikl07:31:58
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Çise07:31:58
İnce yağmur, çisenti
rahat07:31:57
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
muharrir07:31:57
Yazar
ilerlemek07:31:57
(vakit için) Geçmek
Duyurmak07:31:56
İlân etmek
İNANDIRMA07:31:56
İnandırmak işi
yeterli07:31:48
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
umur07:31:41
Aldırış etme, önem verme
Şakacı07:31:40
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
süvari07:31:40
Atlı
Kaldırma07:31:39
Kaldırmak işi
üşniye07:31:36
Su yosunları
Toplaç07:31:33
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
bilinçaltı07:31:30
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
BERRİ07:31:24
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
ses uyumu07:31:19
Ünlü ve ünsüz uyumu
ayaklanma07:31:18
Ayaklanmak işi
müsteşrik07:31:18
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
mühlet07:31:12
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
KALITIM07:31:09
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
jimnastik07:31:06
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kriminoloji07:31:03
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
YAPIM07:30:59
Yapmak işi, inşa, imal
kaşmir07:30:59
İnce, sık bir tür yün
sodyum karbonat07:30:58
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
abes07:30:58
Akla ve gerçeğe aykırı
katı yürekli07:30:58
Acıması olmayan, acımasız
darbımesel07:30:58
Atasözü, atalar sözü
İsteka07:30:57
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
İkram07:30:49
Konuğu ağırlama
demagoji07:30:46
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
kunduz07:30:43
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
kundak07:30:40
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
kayısı kurusu07:30:39
Kurutulmuş kayısı
CANLANDIRMA07:30:39
Canlandırmak işi
resmi giysi07:30:38
Resmî elbise, üniforma
sade07:30:38
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
ZEKA07:30:37
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
ananet07:30:34
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
İklim07:30:32
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
PROSES07:30:29
Süreç
uyruk07:30:26
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
Karışık07:30:23
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
ZAMK07:30:20
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
çingene07:30:17
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
ZOKA07:30:14
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
mühürcü07:30:11
Mühür kazıyan kimse
Dövme07:30:08
Dövmek işi
teskin07:30:05
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
GALİZ07:29:59
Kaba ve çirkin, iğrenç
OLANAK07:29:56
Yararlanılan uygun şart, imkân
Bulma07:29:53
Bulmak işi
cilve07:29:50
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
vajina07:29:47
bk. vagina
klarnet07:29:44
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
toplamak07:29:41
Devşirmek
tasarruf07:29:39
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Gitar07:29:38
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
uyuma07:29:35
Uyumak durumu
Bulut07:29:33
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
sevinçli07:29:30
Sevinci olan ve sevinç veren
cicik07:29:27
İnsan veya hayvan memesi
karmaşa07:29:24
Karmaşık olma durumu
sümüksü zar07:29:22
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
ÜSTÜNLÜK07:29:21
Üstün olma durumu, rüçhan
Kamufle07:29:21
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
oyun kâğıdı07:29:21
İskambil kâğıdı
Bağışıklık07:29:21
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
tropikal bitki07:29:18
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
Burun07:29:15
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
tespih ağacı07:29:09
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
zabıtname07:29:06
Tutanak
Dönek07:29:03
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
cisim07:29:00
Maddenin biçim almış durumu
altın sarısı07:28:59
Altın rengini andıran
mesafe07:28:58
Ara, uzaklık
çiçek açmak (veya vermek)07:28:58
çiçeklenmek
bol07:28:58
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
Dökme07:28:57
Dökmek işi
fermene07:28:54
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
merhametsiz07:28:51
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
ferment07:28:48
Maya, enzim
tescil07:28:45
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
tanrıcılık07:28:42
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
nazikleşmek07:28:41
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
yönerge07:28:41
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
hareket etmek07:28:39
yola gitmek, yola çıkmak
çağcıl07:28:39
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
yaban armudu07:28:36
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
Buket07:28:33
Çiçek demeti
vestiyer07:28:25
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
cihan07:28:22
Evren, âlem
Kandırma07:28:20
Kandırmak işi
Yepelek07:28:20
İnce yapılı, zarif, narin
görünme07:28:19
Görünmek işi
İŞ BİLİMİ07:28:19
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
işaret sıfatı07:28:18
bk. gösterme sıfatı
Fasıla07:28:18
Aralık, ara, kesinti
GÖKYÜZÜ07:28:16
Göğün görünen yüzeyi, sema
Buzla07:28:13
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
Gizli07:28:10
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
nazikçe07:28:07
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
nasyonalist07:28:02
Ulusçuluk yanlısı
beslenme bozukluğu07:28:02
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
cihet07:28:01
Yön, yan, taraf
kırıp dökmek07:28:01
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
ke07:28:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
zılgıt07:27:58
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
korun07:27:57
Üst derinin en dış tabakası
Su tavuğu07:27:56
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
Buzul07:27:55
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
teshir07:27:52
Büyüleme, büyü yapma
KERMEN07:27:49
Kale, germen
uygun07:27:47
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip