Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

KONUŞMA16:39:28
Konuşmak işi
elinden iyi iş gelmek16:39:23
becerikli, hünerli olmak
afacan16:39:21
Zeki ve yaramaz (çocuk)
hakikaten16:39:20
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
ÇİNKO16:39:19
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
rüzgarlı16:39:03
Yel esen, yelin estiği, yelli
turizm16:38:59
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
Kural16:38:55
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
AYMA16:38:55
Aymak işi
teneffüs16:38:44
Solunum
dediğim dedikçi16:38:41
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
besi16:38:38
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
yırtıcı kuş16:38:29
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
katran16:38:27
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
Helisel16:38:13
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
plânetaryum16:38:08
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
Rölatif16:38:06
Bağıntılı, izafî, nispî
Birliktelik16:38:04
Birlikte olma durumu
deh16:38:04
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
rical16:37:56
Erkekler
yenik düşmek16:37:55
yenilmek, mağlûp olmak
Yatak odası16:37:53
Yatmak için kullanılan oda
sayısal16:37:48
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
Kaynamak16:37:46
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
yadigar16:37:40
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
habitat16:37:38
Yerleşme, oturma
Zıpır16:37:28
Delişmen
kutlama16:37:27
Kutlamak işi, tebrik
bütün bütün16:37:15
Büsbütün
granit16:37:05
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
SİN16:37:02
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
Kazakça16:36:59
Kazak Türkçesi
ETKEN16:36:58
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
Grup16:36:54
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
Jeneratör16:36:44
Üreteç, dinamo
mugayir16:36:38
Uymaz, aykırı
İSTİBAT16:36:37
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
haris16:36:34
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
KAFASI DUMANLI16:36:24
Hafif sarhoş
küfür küfür16:36:19
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
eros16:36:07
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
yalı yar16:36:02
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
Takıntılı16:35:53
Takıntısı olan
Yankıca16:35:48
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
anilin16:35:47
Benzenden türeyen bir amin
yararlanılma16:35:44
Yararlanılmak durumu
AĞIL16:35:29
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
ısıölçer16:35:17
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
KARARSIZ16:35:00
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
İniltili16:34:58
İnleme sesiyle yüklü, inlemeli
bAYINDIR16:34:47
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
fiziksel16:34:45
Fizikle ilgili olan
Çatal16:34:38
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
sakat16:34:32
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
zencefilgiller16:34:31
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
su yosunları16:34:26
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
ölçekli16:34:20
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
karaim16:34:19
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
Kitabet16:34:18
Yazmanlık, kâtiplik
bıçak16:34:15
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
kara kalem16:34:12
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
zıt anlamlı16:33:48
karşıt anlamlı
kokulu16:33:47
Kokusu olan
akademisyen16:33:45
Akademi üyesi
bariz16:33:04
Açık, göze çarpan, belirgin
BAĞLANTI16:32:50
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
boru çiçeği16:32:37
Çan çiçeği
UYGUN16:32:33
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
bahtiyar16:32:18
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
tanrıcılık16:32:00
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
rantçı16:31:27
Rant işiyle uğraşan kimse
kurtarma aracı16:31:17
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
slâlom16:30:50
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
lânetlenme16:30:33
Lânetlenmek işi
fermene16:30:25
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
mütedeyyin16:30:24
Dindar
üryani16:30:20
İnce kabuklu bir tür erik
çalak16:30:17
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
uygarlaşma16:30:14
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
cami16:30:01
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Mahluk16:29:53
Yaratık, yaratılmış
ayakkabı16:29:24
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
enzim16:29:17
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
Timsal16:29:12
Sembol, örnek, simge
kıyıcılık etmek16:29:04
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
Çaba16:29:01
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
Kliring16:28:58
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
kuzey16:28:48
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
Tesadüf16:28:47
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
atgiller16:28:42
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
engelsiz16:28:41
Engeli olmayan, mâniasız
Kotlet16:28:28
Pirzola
kulaç16:28:20
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
görgü fukarası16:28:09
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
arkasından16:28:09
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
ütmek16:28:07
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
TORPİL16:28:05
Savaş gemilerinde su altı silâhı olarak kullanılan büyük bomba
seramik16:27:59
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
şifa bulmak16:27:55
iyi olmak, onmak
kiraz zamkı16:27:54
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
nakil etmek16:27:49
bk. nakletmek
snop16:27:46
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
aşağı düşmek16:27:45
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
kum16:27:43
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
istical16:27:39
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
diğerkam16:27:36
Özgeci, özgecil
Oya16:27:36
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
Sohbet16:27:34
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
Plaj16:27:32
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
dehliz16:27:24
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
toz bulutu16:27:22
Havada oluşan yoğun toz
Öküz arabası16:27:13
Öküz koşulmuş araba
belginlik16:27:01
Belgin olma durumu, sarahat
akın16:26:52
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
iyi niyet16:26:37
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
Kantaron16:26:33
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
yaya yolu16:26:22
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
Musiki16:26:20
Müzik
KARARGAH16:26:13
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Reseptör16:26:09
Almaç
sülfürik asit16:26:04
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
Motif16:26:03
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
sargın16:25:55
İçten, yükekten
ısmarlamak16:25:52
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
rahmet16:25:44
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
hoppa16:25:39
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
Perdah16:25:38
Parlatma, parlaklık verme
kanunlaşma16:25:32
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
çin gülü16:25:30
bk. kamelya
KORİDOR16:25:17
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek