Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

yokuş00:45:59
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
Karılık00:45:32
Kadın olma durumu
aksiyom00:44:18
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
kumla00:43:09
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
fevrî00:41:12
Birdenbire, düşünmeden yapılan
ahbaplık00:40:29
Ahbap olma durumu, ünsiyet
İlgeç00:39:47
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
Öküzgözü00:38:14
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
İşsiz00:37:59
İşi olmayan
Nahiye00:37:24
Bucak
özensiz00:37:02
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
saadetle00:36:44
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
NABIZ00:35:11
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
eşlik etmek00:34:26
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
tefessüh00:33:25
Çürüme, bozulma, kokuşma
yeregeçen00:32:09
Havuç
fanus00:32:00
Süslü, ayaklı fener
orak00:31:12
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
doğaçtan00:30:14
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)00:30:08
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
düşünür00:29:56
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
iri kıyım00:29:47
İri kıyılmış
yazmak00:29:10
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
Estamp00:28:47
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
gülümseme00:28:35
Hafifçe gülme, tebessüm
barut00:28:34
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
çok eşli00:28:26
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
ZATİ00:27:07
Zaten
güçsüz düşmek00:26:21
gücü yetmemek
düşkün00:26:10
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
toprak rengi00:25:29
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
sandal00:24:56
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
kendi adına00:24:44
salt kendi için, kendisi hesabına
mastı00:24:30
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
yaylı00:24:07
Yayı olan
defa00:23:47
Kez, kere
tempo00:23:23
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
karaasma00:22:52
Loğusa otu, zeravent
lik00:21:57
bk. -lık / -lik
ipek böceği kelebeği00:21:47
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
ezeli00:21:29
Başlangıcı olmayan, öncesiz
merak00:20:14
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
kapitalist00:19:47
Sermayedar, ana malcı
ergen00:19:34
Ergenlik çağında olan
tanrıça00:19:16
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
makule00:18:32
Takım, çeşit
şakımak00:18:23
(şarkı, şiir için) söylemek
döl yolu00:18:10
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
çalışkan00:18:09
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
kırgın00:18:00
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
Öğreti00:17:40
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
deneycilik00:17:23
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
yargıcı00:17:11
Hakem
çöplük00:17:09
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
telif00:16:58
Uzlaştırma
dadaş00:16:28
Erkek kardeş
yıpratmak00:16:17
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
Tır00:16:05
Treylerin kısaltılmış biçimi
abartı00:15:29
Abartma, mübalâğa
omaca00:15:05
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
hergele00:14:00
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
telsiz00:13:45
Teli olmayan
sürgülemek00:13:24
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
yansıtıcı00:12:53
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
TEZENE00:12:22
Mızrap, çalgıç
takbih00:12:00
Kınama, ayıplama
gerekçe00:11:33
Gerektirici sebep, esbabımucibe
bir güzel00:10:53
Çok iyi, iyice
baldır kemiği00:10:50
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
onur00:10:48
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
fülûs00:10:42
Bakır para
muvaffak olmak00:10:29
başarmak, başarılı olmak; becermek
uyarım00:10:28
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
mütehavvil00:10:06
Değişken, kararsız
GEÇİMLİK00:10:02
Yiyecek parası, nafaka
fotoğrafını almak00:09:36
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
IRA00:09:07
Seciye, karakter
miza00:08:43
Kumarda ortaya sürülen para
Muço00:08:36
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
doğruluk00:07:58
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
memat00:07:49
Ölüm
çabalanma00:07:36
Çabalanmak işi
varma00:07:31
Varmak işi
kisve00:07:30
Kılık
alfa00:06:28
Yunan alfabesinin birinci harfi
serüvenci00:06:25
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
urba00:06:08
Giysi
acımık00:05:48
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
algılayıcı00:05:34
Algı yetkisi olan
zülal00:05:27
Saf, tatlı su
üzüm asması00:04:34
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
ME00:04:27
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
asbest yünü00:04:27
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
oktav00:04:20
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
piç kurusu00:04:18
Soysuz ve yaramaz çocuk
tanrıcılık00:04:10
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Yılgı00:03:45
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
domates00:03:15
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
nurlu00:02:52
Aydınlık, ışıklı, parlak
çöven00:02:47
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
wc00:02:40
Ayak yolu
çevre bilimci00:02:10
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
sülfürik asit00:01:56
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
kuyumcu00:01:36
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
kabaca00:01:21
Kaba bir biçimde
yer sıçanı00:00:53
Köstebek
erk00:00:49
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
vicdan00:00:33
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
AYAK00:00:22
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
bitüm00:00:08
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
Unvan23:59:51
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
KAMELYA23:59:42
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
Toraman23:59:08
Tombul, iri yapılı, genç irisi
kayak23:59:04
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
ÖBEK23:58:53
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
Donuk23:58:44
Parlaklığı olmayan, mat
kekelik23:58:40
Kekemelik
sitrik asit23:58:25
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
bozmak23:58:19
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
baba23:58:14
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
numara23:58:07
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
tariz23:58:01
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
koyu23:58:01
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
HABERLİ23:57:52
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
cevapsız23:57:50
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
İnhisar23:57:21
Tekel
yer yuvarlağı23:56:21
Üstünde yaşadığımız gök cismi
biralık23:56:02
Bira yapmakta kullanılan
üvey23:55:55
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
sakaf23:55:39
Çatı, dam