Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

ekleme08:49:31
Eklemek işi
çividi08:49:28
Çivit renginde olan
hasta bakıcılık08:49:19
Hasta bakıcı olma durumu
Çözümlemeli08:49:18
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
aşırıcılık08:49:09
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
Allah Allah!08:49:00
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
et suyu08:48:50
İçinde et kaynatılmış su
belirsizlik08:48:29
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
çekingen08:48:20
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
Ceriha08:47:52
Yara
bülbül08:47:43
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
DUMAN RENGİ08:47:34
Koyu kül rengi, füme
klâsör08:47:25
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
ölçüyü kaçırmak08:47:12
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
yüz suyu08:47:03
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
medrese08:46:47
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
Geçimlilik08:46:44
Geçimli olma durumu
yaprak08:46:35
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
agrafi08:46:25
bk. yazma yitimi
nebati08:46:16
Bitki ile ilgili, bitkisel
gelişigüzel08:46:14
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
Arı Kovanı08:46:06
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
şarap fıçısı08:45:56
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
fayton08:45:54
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
Önemli08:45:53
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
yurtsal08:45:48
Yurtla ilgili, vatanî
bohem08:45:47
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
refah08:45:38
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
refik08:45:20
Arkadaş, dost
enine boyuna08:45:12
gösterişli, iri yarı
oylumlu08:45:11
Oylumu olan, hacimli
şakirt08:44:53
Öğrenci, çırak
amplifikatör08:44:50
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
inadı tutmak08:44:44
çok direnmek
rehin08:44:35
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
mikser08:44:25
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
kredi mektubu08:44:25
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
sayı boncuğu08:44:16
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
bayrak direği08:44:07
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
rende08:44:01
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
dere08:43:56
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
dert08:43:47
Üzüntü
dalgın08:43:44
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
deve08:43:37
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
deha08:43:28
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
deme08:43:19
Demek işi
delk08:43:10
Ovma, ovuşturma
mehter takımı08:43:05
Mehterhane
agah08:42:52
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
debi08:42:52
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
denk08:42:42
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
FAİZ08:42:24
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
yadsımak08:42:15
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
Yönetmelik08:42:09
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
tıkız08:41:55
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
Cömert08:41:55
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
yaşam08:41:46
Hayat
anasır08:41:36
Unsurlar, ögeler
duo08:41:28
İki ses veya iki müzik
yaşLI08:41:27
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
nöbetleşme08:41:22
Nöbetleşmek işi
hengâme08:41:21
Patırtı, gürültü, kavga
ebedî08:41:18
Sonsuz, ölümsüz
pespaye08:41:12
Alçak, soysuz, aşağılık
mezura08:41:09
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
MÜLKİYET08:40:59
İyelik
tavla08:40:57
At ahırı
mezraa08:40:50
bk. mezra
KOŞUT08:40:41
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Melisa08:40:30
Oğul otu
basınç08:40:19
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
garipseme08:40:09
Garipsemek işi
Zevk08:40:09
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
GIDA08:40:03
Besin
yıkık dökük08:40:00
Harabe, eski
tıraş08:39:51
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
tehir etmek08:39:44
ertelemek
eleman08:39:43
Öge, unsur
Zarf08:39:33
Kap, kılıf, sarma
notalama08:39:24
Notalamak işi
Koşuk08:39:24
Nazım, manzume
Zamk08:39:23
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
mihaniki08:39:20
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
soruşturma08:39:17
Soruşturmak işi
SIĞIN08:39:12
Ala geyik
GÖNÜL ERİ08:39:03
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
tespit08:38:36
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
çalım08:38:29
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Dönek08:38:27
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
yaban armudu08:38:13
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
uymak08:38:04
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
göçebe08:37:54
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
Kankurutan08:37:53
Adam otu
Buzla08:37:45
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
nazikçe08:37:36
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
Akaret08:37:27
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
inha08:37:24
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
pelin08:37:24
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
komuta08:37:22
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
çocuk bakıcısı08:37:17
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
yükselme 08:37:08
Yükselmek işi, itilâ
sekili08:37:01
Sekisi olan
Bağırsak iltihabı08:36:59
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
inanç08:36:50
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ara buluculuk08:36:40
Uzlaştırıcılık
kireç08:36:31
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
azıcık08:36:31
Çok az, biraz
yarı alan08:36:22
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
iaşe08:36:16
Yedirip içirme, besleme, bakma
Yiyecek08:36:11
Yenmeye elverişli olan her şey
tasfiye08:36:04
Arıtma, ayıklama, temizleme
Kesenek08:35:52
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
gönül borcu08:35:49
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
Amnezi08:35:43
Hafıza kaybı, bellek yitimi
zahiri08:35:34
Görünen, görünürdeki
ATLAS ÇİÇEĞİ08:35:25
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
frak08:35:17
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
mekân08:35:15
Yer, bulunulan yer
bilinçsiz08:35:06
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
yıkım08:35:06
Yıkmak işi
ditme08:35:05
Ditmek işi
yıkık08:34:56
Yıkılmış olan, harap, viran
ceviz08:34:51
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
menemen08:34:50
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
MEBDE08:34:47
Baş, başlangıç
kuruntuya kapılmak08:34:39
boş yere tasalanmak
İKTİSAP08:34:38
Kazanma, edinme, edinim
Arabalı vapur08:34:28
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
ZENCİ08:34:19
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
evcil hayvan08:34:10
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan