Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı10:57:11
Kafa tası
Erkete10:57:04
Dikiz
külâh10:56:54
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
güreş mayosu10:56:47
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
Baş10:56:42
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
geçit10:56:33
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
gidiş dönüş10:56:30
Gitme ve gelme (veya dönme)
kuruntu10:56:30
Yanlış ve yersiz düşünce
tavsif10:56:22
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
Küçük10:56:15
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
kehribar10:56:13
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
şans tanımak10:56:12
imkân vermek, fırsat vermek
cüda10:56:11
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
TAKLİT10:56:10
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
madun10:56:04
Alt aşamada bulunan
artist10:56:03
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
mızıka10:56:02
Bando
ön alım hakkı10:56:01
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
borç10:56:00
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
Öteki10:55:59
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
betisiz10:55:59
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
SALGIN10:55:53
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
karşılaşma10:55:52
Karşılaşmak işi
BELDE10:55:52
Şehir
Isı yayımı10:55:50
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
yerleşke10:55:43
Kampus
sayıklama10:55:42
Sayıklamak işi
meşgul etmek10:55:38
vaktini almak
gurme10:55:15
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
Silgi10:55:12
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
teklif etmek10:55:05
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
İTFA10:54:32
Söndürme
cıyaklama10:54:28
Cıyaklamak işi
BEL KEMİĞİ10:54:17
Omurga
kesinleştirme10:54:16
Kesinleştirmek işi
refakat etmek10:54:08
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
portörlük10:54:07
Portör olma durumu
Düzleme10:54:05
Düzlemek işi, tesviye
sonsuzlaşma10:53:58
Sonsuzlaşmak işi
uyuklama10:53:56
Uyuklamak durumu
nuranî10:53:51
Işıklı
böcek kabuğu10:53:50
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
çarpan balığı10:53:46
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
nişan almak10:53:35
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
ittifak10:53:34
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
boşuna10:53:31
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
rutubet10:53:16
Yaşlık, nem
doğma10:53:14
Doğmak durumu
bilyeli10:53:07
Bilyesi olan
dil bilimi10:53:02
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
SAYGINLIK10:52:30
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
kendinden geçmek10:52:17
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
GALYUM10:52:16
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
alıp vermek10:52:16
yürek çarpıntısı geçirmek
etiyopyalı10:52:15
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
genişlemek10:52:14
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
ÇİRKİN10:52:11
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
şad10:52:06
Sevimli, neşeli
kazı bilimci10:52:05
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
Şaman10:52:04
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
ULULUK10:52:03
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
erişmek10:52:02
Bir yere ulaşmak, varmak
yüzeysel10:51:59
Yüzey ile ilgili, sathî
selam vermek10:51:57
selâmlamak
YEİS10:51:56
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
Kemer10:51:55
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
yadsımak10:51:49
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
Kahinlik10:51:49
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
Zorlayıcı10:51:48
Zorlayan, mücbir
ders almak10:51:06
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
yalınlık10:50:53
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
vefa10:50:50
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
süsleme sanatları10:50:49
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
variyet10:50:36
Varlık, zenginlik
ecir10:50:24
Sevap
şifahane10:50:20
Hastahane
toprak kölesi10:50:19
Toprağa bağlı köle
KULAÇ10:50:08
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
muhteva10:50:02
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
at gözlüğü10:49:59
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
ezeli10:49:58
Başlangıcı olmayan, öncesiz
pal10:49:54
Bir cins güvercin
İlginç10:49:53
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
ince hastalık10:49:50
bk. ince hastalık
reaya10:49:50
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
güneş tacı10:49:49
Güneş atmosferinin alevli bölümü
okar10:49:47
Telli balıkçıl
karga10:49:37
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Hipotez10:49:35
İpotez, varsayım, faraziye
Kalım10:49:32
Kalmak işi
alaya almak10:49:32
alay etmek, eğlenmek
sporcu10:49:31
Sporla uğraşan (kimse)
tek başına10:49:23
Kendi kendine, yalnız olarak
nükteci10:49:22
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
komi10:49:13
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
KABARTMA10:49:12
Kabartmak işi
dökümcülük10:49:11
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Usçuluk10:48:47
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
tezkere10:48:46
Pusula
güçlükle10:48:21
Güç, kolay olmayan bir biçimde
yazışma10:48:16
Yazışmak işi
evre10:48:16
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
Misk10:48:15
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
muhalif10:48:03
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
taşma10:48:02
Taşmak işi
kaynak suyu10:47:36
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
üşenç10:47:32
Üşenme, üşengeçlik
İNFİLAK10:47:28
Güçlü bir biçimde patlama
kasım10:47:26
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
titreyiş10:47:01
Titremek işi veya biçimi
bühtan10:46:55
Kara çalma, iftira
bidon10:46:05
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
BULANIK10:45:58
Bulanmış olan, duru olmayan
Kez10:45:58
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
ekâbir10:45:57
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
Kurtarıcı10:45:56
Kurtaran, halâskâr
kök boyasıgiller10:45:50
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
FAMİLYA10:45:45
Aile
dağcı10:45:40
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
misel10:45:37
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
bîçare10:45:35
Çaresiz, zavallı (kimse)
itikat10:45:24
İnanma, inan
Sığınma10:45:21
Sığınmak işi, iltica
sahra10:45:17
Kır
iğne deliği10:45:14
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
Kaymakam10:45:12
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
yayan10:45:05
Yürüyerek
FARKLI10:44:59
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
hale10:44:57
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
Emir10:44:50
Buyruk, komut