Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

varak04:32:56
Yaprak
benibeşer04:32:49
İnsan
tuğra04:32:22
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
meyve şekeri04:30:40
bk. levüloz
Muhrip04:30:39
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
VARAN04:30:39
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
ARGAÇ04:30:32
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
ısı yayımı04:30:30
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
matris04:30:20
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
yardakçılık04:29:31
Yardakçı olma durumu
ferman04:28:37
Buyruk, emir
yüksek ses04:28:33
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
bellek04:28:06
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
satranç taşı04:27:41
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
çağ04:27:31
Zaman parçası, vakit
Cemal04:27:25
Yüz güzelliği
terane04:26:58
Ezgi, makam, nağme
çirişli04:25:34
Çiriş sürülmüş
MÜESSİR04:25:32
Dokunaklı
MİM04:25:29
Arap alfabesinde m harfinin adı
mahzur04:25:13
Sakınca
sarma04:25:10
Sarmak işi
sapan04:25:05
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
saten04:24:47
Atlas
müselles04:24:14
Üçgen
insaf etmek04:23:01
acımak, hakkını tanımak
batıl inanç04:22:36
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
meşgale04:22:25
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
boşalma04:22:18
Boşalmak işi, inhilâl
boşamak04:22:13
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
milis04:21:34
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
milat04:21:31
İsa peygamber"in doğduğu gün
milel04:21:29
Milletler, uluslar
pas04:20:24
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
Rahmetli04:20:19
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
veçhe04:19:55
Yön
susuz04:19:14
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
pozitif elektrik04:19:11
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
yurttaş04:19:02
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
kendi adına04:18:48
salt kendi için, kendisi hesabına
bel kemeri04:18:12
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
gıyaben04:18:00
Kendi yokken, ortada olmaksızın
nefesli çalgı04:17:22
bk. üflemeli çalgı
sahife04:16:57
Sayfa
Al04:16:51
Alüminyum"un kısaltması
parasızlık04:16:26
Parasız olma durumu
barsam04:16:08
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
gittikçe04:15:46
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
demokrat04:15:43
Demokrasi yanlısı
doyurma04:15:41
Doyurmak işi
paçavra04:15:36
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
DOKU04:15:23
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
hissikablelvuku04:15:21
Ön sezi
türlü04:15:14
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
badem içi04:15:09
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
dayanç04:15:07
Sabır
cife04:15:02
Leş
dalaşmak04:14:44
Ağız kavgası etmek
yeni04:13:27
Kullanılmamış olan
bağırmak04:13:19
Kendini belli etmek
sermayeci04:12:43
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
olumsuzluk04:12:13
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
donatmak04:12:06
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
Fasıl04:11:11
Bölüm, kısım, devre
zıtlık04:10:35
Zıt olma durumu
tiroit04:09:27
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
teşvik04:09:06
İsteklendirme, özendirme
arış04:08:52
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
ermeni gelini gibi kırıtmak04:08:34
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
kent04:08:29
Şehir
tahmin04:07:51
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
YALAZ04:07:49
Alev
arif04:07:47
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
YAMAK04:07:42
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
dığan04:07:40
Yağ tavası
seçkinleşme04:07:26
Seçkinleşmek durumu
ayniyat04:06:49
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
etik04:06:40
Töre bilimi, ahlâk bilimi
etap04:06:38
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
eten04:06:36
Etene
eter04:06:33
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
cansız04:05:24
Canını yitirmiş, ölmüş
sanal04:05:10
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
gren04:05:07
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
arzuhâlci04:05:05
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
salik04:05:05
Bir yola giren, bir yolda giden
türel04:04:09
Türe ile ilgili olan, hukukî
yarence04:03:17
Yaren gibi, yarene benzer
enenme04:02:56
Enenmek işi
nitrojen04:02:49
Azotun başka bir adı
uhrevi04:02:47
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen04:02:42
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
yapım eki04:02:33
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
tanıtma04:02:25
Tanıtmak işi, takdim
şeftali04:01:16
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
idame etmek03:58:38
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
ekol03:58:31
Okul
ekli03:58:24
Eklenmiş olan, eki olan
ekme03:58:19
Ekmek işi
emel03:58:01
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
enli03:57:58
Eni büyük olan, geniş
emen03:57:56
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
ahududu03:57:53
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
emmi03:57:49
Amca
elti03:57:42
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
elem03:57:38
Acı, üzüntü, dert, keder
emin03:57:35
İnanılır, güvenilir
elde03:57:33
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
fotokopi03:56:46
Tıpkıçekim, eşçekim
orta saha03:56:44
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
ebru03:55:47
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
edat03:54:58
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
acemi03:54:16
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
acele03:54:14
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
Oluk03:53:45
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
kuluçka03:53:22
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
ademoğlu03:53:20
İnsan denilen yaratıkların hepsi
illegal03:52:10
Yasa dışı, yasaya aykırı
müşavere03:51:49
Danışma, danış
alacak verecek03:51:46
alış veriş ilişkisi
epitel03:51:44
bk. epitelyum
otonomi03:51:37
Özerklik, muhtariyet
sinizm03:51:32
bk. Kinizm
epizot03:51:27
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
sinema03:51:22
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
kendi kendine03:51:15
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
sinara03:51:13
Büyük zoka
ele avuca sığmamak03:51:08
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
Battaniye03:51:04
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
SECCADE03:50:59
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık