Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Font11:25:58
Dökme demir, pik (I)
fakir fukara11:25:55
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
önsel11:25:42
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
Tır11:25:33
Treylerin kısaltılmış biçimi
geçimsizlik11:25:29
Geçimsiz olma durumu
müvellidülma11:25:27
Hidrojen
güvenirlik11:25:26
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
Kaş11:25:22
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
HOŞLUK11:25:15
Hoş olma durumu, letafet
İntiba11:25:15
İzlenim
GÖRKEMLİ11:25:14
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
diskotek11:25:13
Plâk, ses bandı koleksiyonu
sigorta11:25:12
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
yaya kaldırımı11:25:11
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
sormaca11:25:05
Soruşturma, anket
İntikam11:25:02
Öç
ipek böceği11:24:59
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
Dönem11:24:59
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
TENCERE11:24:43
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
potasyum11:24:39
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
tendürüst11:24:39
Dinç, sağlam
lef11:24:38
İçine sokma, iliştirme
sek11:24:37
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
Getirim11:24:32
Getirme işi
sergüzeşt11:24:28
Serüven, macera
arzu etmek11:24:27
yürekten istemek
büklüm11:24:27
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
sığırcık11:24:05
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
riyaziye11:24:04
Matematik
MAİLE11:24:03
Aklan
tek biçim11:24:02
Standart
sığdırma11:24:02
Sığdırmak işi
ünite11:23:51
Birlik, birleşmiş olma durumu
yüzeysel11:23:49
Yüzey ile ilgili, sathî
zorunluluk11:23:45
Zorunlu olma durumu, zorunluk
Engelleme11:23:45
Engellemek işi
endüstri11:23:45
Sanayi
tetik11:23:44
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
bolluk11:23:22
Bol olma durumu
kameriye11:23:22
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
zabıta11:23:21
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
doğrulama11:23:20
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
KÜPEŞTE11:23:18
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
LİTERATÜR11:23:18
Edebiyat, yazın
Düzlük11:23:17
Düz olma durumu
çoğu kez11:23:17
Birçok kere, defalarca
açık pembe11:23:11
Pembenin bir ton açığı
yara bere11:23:09
Yaralanma
içe yöneliklik11:23:06
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
ivme11:23:06
İvmek işi
şimal11:23:04
Kuzey
TİBET ÖKÜZÜ11:23:02
Yak, Tibet sığırı
veri işlem11:22:58
bk. bilgi işlem
çokluk11:22:55
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
apaçık11:22:54
Çok açık, çok belirgin
tüccar11:22:49
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
Gam11:22:43
Tasa, kaygı, üzüntü
hatırat11:22:39
Anılar, andaç
İstikbal11:22:33
Karşı çıkma, karşılama
seyyar satıcı11:22:30
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır11:22:29
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
Ölmüş11:22:25
Ölen, ölü olan
denek11:22:16
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
Gümüş11:22:15
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
lehim11:22:14
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
Aşık11:22:07
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
dikine11:22:05
Dikey olarak, diklemesine
KADIN11:22:03
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
Sekiz11:22:00
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
İnce yapılı11:21:59
Narin, nazik, zayıf
limon esansı11:21:54
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
İfade11:21:53
Anlatım
Mevcut11:21:44
Var olan, bulunan
arduaz11:21:42
Kayağan taş, kayrak
su aygırı11:21:42
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
orta yuvarlak11:21:37
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
tanıdık11:21:35
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
sersem11:21:34
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
isyankarlık11:21:32
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
çağ11:21:28
Zaman parçası, vakit
yönetim11:21:28
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Toy11:21:27
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
pinpon11:21:27
Yaşlı, çökmüş
düzine11:21:24
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
BİRİCİK11:21:22
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
Anaerki11:21:20
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
ıtırlı11:21:16
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
kerpiç11:21:15
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
idam sehpası11:21:15
Darağacı
Roman11:21:15
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
kenar semt11:21:02
bk. kenar mahalle
hikâye etmek11:21:01
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
sessizce11:21:00
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
elbette11:20:58
Elbet
itilaf11:20:56
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
cam11:20:45
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
saklamak11:20:41
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
Patika11:20:36
Keçi yolu, çığır
kabaca11:20:34
Kaba bir biçimde
kural dışı11:20:33
bk. kural dışı
cüda11:20:28
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
Başlık11:20:24
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
çengel11:20:16
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
tırınk11:20:15
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
kulaç11:20:10
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Devinim11:20:09
Devinmek işi, hareket
iç hastalıkları11:20:06
bk. dahiliye
asıl11:20:06
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
malûm11:20:05
Bilinen, belli
milletvekili11:20:02
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
KUNDA11:19:56
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
baldır11:19:56
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
vesile11:19:46
Sebep, bahane
ayrılma11:19:44
Ayrılmak işi
ruh bilimi11:19:40
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
bölge11:19:36
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
tapma11:19:35
Tapmak işi
faka basmak11:19:29
aldatılmak, tuzağa düşmek
yeğen11:19:24
Birine göre kardeşinin çocuğu
kumla11:19:18
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
akşın11:19:13
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
Sinolog11:19:13
Sinoloji bilgini
uyuşuk uyuşuk11:19:02
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
tesadüf etmek11:18:52
rastlamak, rast gelmek
bakir11:18:48
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
Dürbün11:18:47
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
havan11:18:42
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
kepek11:18:38
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
hektometre11:18:33
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
karnından konuşan11:18:33
bk. vantrilok