Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı11:41:48
Kafa tası
mühlet11:41:27
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
Bulaşma11:41:26
Bulaşmak işi
SOYUTLAMA11:41:09
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
nezaketsiz11:40:52
Nazik olmayan
gerilim11:40:33
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
eğri büğrü11:40:11
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
kuruntuya kapılmak11:40:10
boş yere tasalanmak
11:40:07
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
cereyan11:39:22
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
ateşkes11:38:45
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
saman rengi11:37:17
Açık, soluk sarı renk
puan11:37:13
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
tüylü11:36:48
Tüyü olan
filoloji11:36:10
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Ev halkı11:35:32
Bir evde yaşayanların hepsi
talimat11:33:51
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
etkinleştirme11:33:36
Etkinleştirmek işi
ihsan11:32:47
İyilik etme, iyi davranma
AYAKTAŞ11:31:36
Arkadaş, yoldaş; hempa
yeri yurdu belirsiz11:31:35
belli bir yeri olmayan, serseri
GIRTLAK11:31:03
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
iri kıyım11:30:58
İri kıyılmış
SINIF11:30:38
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
MİTOLOJİ11:30:09
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
AST11:29:46
Alt
MAL11:29:39
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
tahin rengi11:29:37
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
BEYZİ11:28:56
Yumurta biçiminde, söbe, oval
kışkırtma11:27:22
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
itici11:25:58
İtme işini yapan
imge11:25:52
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
MEZBAHA11:25:30
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
akılsal11:24:29
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
azade11:18:32
Başıboş, erkin, serbest
namzet11:18:26
Aday
mükafat11:17:37
Ödül
klasman11:16:56
Bölümleme, sınıflama, tasnif
savsaklama11:16:19
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
KEDİ11:16:07
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
klas11:15:29
Sınıf
irade yitimi11:15:11
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
mükrim11:14:56
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Kahinlik11:14:13
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
emekli11:13:47
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
seyyal11:13:08
Akışkan
materyalizm11:12:53
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
acelecilik11:11:02
Aceleci olma durumu, ivecenlik
istif11:10:17
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
yavru11:09:04
Yeni doğmuş hayvan veya insan
nehir11:08:32
Irmak
Kankurutan11:08:14
Adam otu
muktedir11:07:25
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
cicili bicili11:06:26
Göze çarpan süslerle bezenmiş
emir vermek11:05:52
buyurmak, buyruk vermek
öncecilik11:05:25
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
yaban11:04:07
İnsan yaşamayan ıssız yer
müsabaka11:03:24
Yarış, yarışma, karşılaşma
sevecenlik11:02:44
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
nanemolla11:01:39
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
fiyat11:01:11
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
hileli11:00:38
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
Altın kökü11:00:17
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
lise10:58:26
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
gayda10:57:52
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
kol böreği10:57:19
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
ilişik10:57:08
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
em10:56:09
İlâç, merhem
tasvip etmek10:56:01
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
kesim evi10:55:47
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
ebet10:55:41
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
pazarlama10:55:23
Pazarlamak işi
fail10:55:20
Eden, yapan, işleyen
DOLANIM10:52:52
Tedavül, sirkülâsyon
tenzih etmek10:52:35
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
kopya10:52:34
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
deniz kazı10:51:51
Akbaş
öncesizlik10:51:37
Öncesi olma durumu, ezeliyet
pekiyi10:51:07
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
ısrar etmek10:50:48
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
benlikçilik10:50:29
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
Sürekli10:49:21
Kesintisiz olarak süren, devamlı
etkin10:49:13
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
mutluluk10:49:03
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
yara açmak10:48:54
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
GÖZENEK10:48:35
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
sepetçi söğüdü10:48:16
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
salâhiyetli10:48:04
Yetkili
car10:47:57
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
ilkel10:47:48
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
nasip10:47:46
Birinin payına düşen şey
geveze10:45:03
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
söz dalaşı10:45:03
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
yalnızca10:44:00
Yalnız olarak
hususi10:43:34
Özel
merhem10:43:15
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
katı yürekli10:42:21
Acıması olmayan, acımasız
gönlünce10:42:06
Dileğine uygun
istimbot10:42:03
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
göç etmek (veya eylemek)10:41:53
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
töre dışıcılık10:41:38
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
akılda tutmak10:39:50
unutmamak
maymuncuk10:39:42
Küçük maymun
SOLUNUM10:38:08
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
fırıldak10:37:00
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
pusula10:36:50
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
dernek10:35:23
Toplantı, düğün
sezon10:34:55
Mevsim
pars10:34:31
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
sinir bilimi10:33:04
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
kafiye10:32:54
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Kovma10:32:22
Kovmak işi
kehribar10:31:33
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
HEYBET10:31:33
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
mibzer10:31:33
Tohum ekme aleti
çeviklik10:30:15
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
iskoç10:29:22
İskoçya halkından olan kimse
gelişim10:28:51
Gelişmek işi, serpilip büyüme
KİMYON10:28:23
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
zanaatçı10:28:00
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
Muttarit10:26:54
Düzenli, tek düze
prestij10:23:30
Saygınlık, itibar
dil bilimci10:21:57
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
karışıklık10:21:36
Karışık olma durumu, teşevvüş
basık10:19:46
Basılmış, yassılaşmış
çobanlama10:17:50
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
vuruş10:17:09
Vurmak işi veya biçimi
Arsız10:17:09
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
teçhizat10:17:05
Donatmaya yarar şeyler, donatı
sineklik10:17:01
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek