Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

Baş çanağı19:15:59
Kafa tası
oklava19:15:15
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
Rahmetli19:13:53
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
gammaz19:13:07
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
şem19:12:43
Mum, balmumu
lazut19:12:42
Mısır
yaradılış19:11:54
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
destur19:11:47
İzin, müsaade
methiye19:11:38
Övgü
çentme19:11:13
Çentmek işi
zabıt19:10:31
Zapt
bitki örtüsü19:10:28
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
İTFA19:10:13
Söndürme
mimarlık19:09:53
Mimar olma durumu
alşimi19:09:46
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
namaz seccadesi19:09:25
Üzerinde namaz kılınan seccade
yangın bombası19:09:23
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
mukaddes19:09:08
Kutsal
budala budala19:08:44
budala gibi, budalaca
teessüf19:08:06
Acınma, yazıklanma, yerinme
tekabül etmek19:07:45
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
antilop19:07:14
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
ders almak19:06:54
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
gemi yatağı19:06:12
Gemileri korumaya elverişli koy
sırdaş19:05:19
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
yortu19:04:56
Hristiyan bayramı
DOKUNUM19:04:31
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
oyun yazarlığı19:04:07
Oyun yazma işi
dük19:03:54
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
arz etmek19:03:31
sunmak
lâpacı19:03:02
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
matbaa19:02:11
Basım evi
bolarma19:02:01
Bolarmak işi veya durumu
tenha19:01:57
Yalnız,tek
denli19:01:36
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
esenleme19:01:34
Esenlemek işi, selâm
çizgisel19:00:20
Çizgi ile gösterilmiş
benzeşmezlik19:00:00
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
GÖRÜNTÜLÜK18:59:57
Ekran
dolaysız18:57:52
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
iskambil18:57:43
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
eskime18:57:42
Eskimek işi
inanma18:57:36
İnanmak işi
neodim18:57:25
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
santur18:57:20
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
rölyef18:57:11
Kabartma
lap18:56:28
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
Meta18:56:19
Mal, ticaret malı
itilaf18:56:09
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
mayasıl18:55:54
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
Düşündeş18:55:22
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
Makineli tüfek18:55:20
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
düzmece18:54:53
Gerçek olmayan, düzme, sahte
güvem eriği18:54:17
bk. akdiken
inceltici18:54:08
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
nazi18:53:15
Nazizm yanlısı (kimse)
stil18:53:10
Üslûp, biçem, tarz
aylak18:52:49
İşsiz, boş gezen, avare
miğfer18:52:17
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
bırakıt18:51:39
Tereke
mukallit18:51:31
Taklitçi
belleme18:51:28
Bellemek işi
gale18:51:23
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
amber balığı18:51:04
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
bildirim18:50:49
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
özel ulak18:50:27
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
gurultu18:50:02
Guruldama sesi
takim18:49:24
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
endişe18:49:12
Düşünce
Sahtekarlık18:48:18
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
temettü18:48:13
Kazanç
örselemek18:46:52
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
ıssız kalmak18:46:08
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yanardağ ağzı18:45:56
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
Esrar18:45:35
Gizler, sırlar
sanrı18:45:15
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
batak18:44:37
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
salâh bulmak18:43:51
düzelmek, iyileşmek, onmak
titr18:42:30
Ad, unvan, etiket
kaput bezi18:42:27
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
ispalya18:42:21
Herek
kaygı18:42:14
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
soyluluk18:42:01
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
bediiyat18:41:36
Estetik bilimi, güzel sanatlar
kerkes18:41:26
Akbaba
Kekemelik18:41:23
Kekeme olma durumu, rekâket
tokaç18:41:03
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
aksetme18:41:02
Aksetmek işi
kaymakamlık18:40:56
Kaymakam olma durumu
kondansatör18:40:51
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
birer18:40:46
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
sıtmalanma18:40:35
Sıtmalanmak işi
sembolik18:40:20
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
yuvgulama18:40:13
Yuvgulamak işi
kargış18:38:25
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
baklan18:38:11
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
inci taşı18:37:23
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
gaddarca18:37:16
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
muvaffakiyetli18:37:05
Başarılı
feci18:36:36
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
asamble18:36:17
Kurul
bağırma18:35:23
Bağırmak işi
sergüzeşt18:35:14
Serüven, macera
yakmaç18:34:28
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
havan18:34:22
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
tuğgeneral18:34:19
Orduda en küçük rütbeli general, liva
murdarilik18:34:12
Omurilik
riyaziye18:33:19
Matematik
main18:33:05
Eşkenar dörtgen
K18:32:14
Potasyum"un kısaltması
KALPAK18:31:49
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
direşme18:31:12
Direşmek işi, sebat
tamamlama18:30:38
Tamamlamak işi, itmam
kilit dili18:29:46
Kilidin anahtarla sürülen parçası
baltalamak18:29:14
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
klor18:29:09
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
müşterek18:29:00
Ortak
parlaklık18:28:48
Parlak olma durumu, revnak
lanetleme18:27:17
Lânetlemek işi
elezer18:27:06
Sadist
bahane18:26:39
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
nitrojen18:26:11
Azotun başka bir adı
lezyon18:24:37
bk. doku bozukluğu
DUBARA18:23:35
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
zulmetme18:23:23
Zulmetmek işi veya durumu
yönlendirme18:23:19
Yönlendirmek işi
düşüncesiz18:22:54
Düşüncesi olmayan
talk18:22:54
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
dörtgen18:22:36
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
teknikçi18:21:46
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker