Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

göz kırpmak07:07:08
göz kapağını kapayıp açmak
Baş çanağı07:07:08
Kafa tası
Yara07:07:06
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
tarator07:07:05
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
kan grubu07:07:00
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
taravet07:06:59
Körpelik, tazelik
Aşiyan07:06:57
Kuş yuvası
killi07:06:56
İçinde kil bulunan
ladini07:06:55
Din dışı
bilmiş07:06:54
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
tahkikat07:06:52
Soruşturmalar
KARAKTERİZE ETMEK07:06:50
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
müstehzi07:06:49
Alaycı
nobran07:06:47
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
işkilli07:06:44
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
Dinleti07:06:41
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
derli toplu07:06:38
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
uygulamalı07:06:36
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
HİNT İRMİĞİ07:06:36
Sagu
F07:06:36
Flüor"un kısaltması
tokuşma07:06:35
Tokuşmak işi
baştan07:06:35
başından alarak, bir kez daha, yeniden
kıyıcılık etmek07:06:34
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
kont07:06:34
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
büyü yapmak07:06:33
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
mübalâğa etmek07:06:33
abartmak
Saka kuşu07:06:32
bk. saka
beden07:06:29
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
destan gibi07:06:27
uzun yazılmış (mektup)
ÖLÜM07:06:25
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
muşta07:06:24
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
aklı başında07:06:22
sürekli akıllı davranan
kâfi gelmek07:06:20
yetmek, yetişmek
cevapsız07:06:19
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
öznel07:06:17
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
ay ağılı07:06:15
Ayın aylası, hale
kalsiyum07:06:15
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
ince yapılı07:06:12
Narin, nazik, zayıf
NİÇİN07:06:11
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
İskoçyalı07:06:10
İskoç halkından olan kimse, İskoç
çok tanrıcılık07:06:09
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
AÇIÖLÇER07:06:09
bk. iletki
altıntop07:06:07
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
Tayfa07:06:05
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
özlem07:06:04
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
Hadım etmek07:06:02
kısırlaştırmak, enemek
yardakçı07:05:59
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
yufka yürekli07:05:57
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
hacimli07:05:56
Hacmi olan, oylumlu
karavaş07:05:55
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
Aşiret07:05:54
Oymak
kuzeybatı07:05:52
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
sözde07:05:50
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
etme (veya etme yahu)07:05:48
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
MÜMİN07:05:47
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
gerçekleme07:05:45
Gerçeklemek işi, teyit
zerdali07:05:43
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
aplike07:05:39
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
basmakalıp07:05:38
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
itilâ07:05:38
Yükselme, yücelme
erk07:05:37
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
rutherfordyum07:05:37
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
acur07:05:37
bk. ajur
topuk kemiği07:05:36
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
sövme07:05:36
Sövmek işi, sövgü, küfretme
tura07:05:35
Tuğra
Karışma07:05:35
Karışmak işi
çözümleme07:05:34
Çözümlemek işi
alizarin07:05:33
Kök boyası, kök kırmızısı
Gerek07:05:33
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
emen07:05:31
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
küpe07:05:31
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
bal özü07:05:31
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
YUMUŞAK BAŞLI07:05:30
Uysal, kolay yola gelen
sümük07:05:28
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
TUFEYLİ07:05:28
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
Mavera07:05:26
Öte
dağ keçisi07:05:22
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
mal mülk07:05:18
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
Lüks07:05:16
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
sinema07:05:12
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
nefes nefese07:05:10
Soluyarak, soluk soluğa
İLKE07:05:07
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
YENME07:05:05
Yenmek (I,II) işi
sevimlilik07:05:04
Sevimli olma durumu
Harir07:05:02
İpek
Yevmiye07:05:00
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Haris07:04:59
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
özensiz07:04:58
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
tek eşlilik07:04:57
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
karasal07:04:55
Kara (I) ile ilgili, berrî
fora07:04:55
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
hile07:04:55
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
yemenici07:04:54
Yemeni yapan veya satan kimse
kurcalamak07:04:52
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvey07:04:50
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
üvez07:04:49
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
Puluçluk07:04:47
Puluç olma durumu, ananet
pusma07:04:45
Pusmak işi
içmek07:04:44
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
denge kalası07:04:42
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
naiplik07:04:40
Naip olma durumu, niyabet
Sancak07:04:39
Bayrak, liva
haşere07:04:37
Böcek
Elmas07:04:35
Billûrlaşmış arı karbon
noktalamak07:04:32
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
yer yağı07:04:31
Petrol
Sanayi07:04:28
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
hikâye07:04:26
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
itibari07:04:23
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
İLÇE07:04:21
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
PULCULUK07:04:20
Pul satma işi
sağlama07:04:18
Sağlamak işi
yaslanmak07:04:16
Güvenmek
atıfet07:04:15
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
uzay adamı07:04:14
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
BAKANLIK07:04:13
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
atak yapmak07:04:10
akın yapmak, atılım yapmak
istek uyandırmak07:04:08
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
açık elli07:04:05
Cömert
gözetmen07:04:04
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
gözetmek07:04:02
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
PIRILTI07:04:00
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
sinir hastalığı07:03:59
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
halaza07:03:59
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
genç irisi07:03:59
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
flurya07:03:58
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
Gönül rahatlığı07:03:58
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
hâkimiyet07:03:57
Egemenlik
abide07:03:57
Anıt