Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

yelalim22:51:19
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
geçicilik22:51:17
Geçici olma durumu
laza22:51:14
Bal koymaya yarayan küçük tekne
lata22:51:12
Dar ve kalınca tahta
lame22:51:10
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
lale22:51:08
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
laka22:51:01
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
lala22:50:59
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
lake22:50:57
Lâka ile cilâlanmış
Yunak22:50:55
Yıkanılan yer, hamam
Yunan22:50:48
Yunanistan halkından olan kimse
müstahzarat22:50:46
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
saygıdeğer22:50:39
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
lime22:50:35
Parça
liet22:50:31
Şarkı
lika22:50:28
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
aktöre22:50:24
Ahlâk
kereste22:50:20
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
inkârcı22:50:15
İnkâr eden kimse
gericilik22:50:11
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
lota22:50:09
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
ambalâj yapmak22:50:00
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
lahika22:49:58
Ek
tanıtım22:49:53
Tanıtma
bodoslama22:49:51
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
bozukluk22:49:49
Bozuk olma durumu
zatülcenp22:49:33
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kusturucu22:49:29
Kusturan, kusmaya yol açan
aygıt22:49:24
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
görmemişlik22:49:22
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
paçavra hastalığı22:49:20
Grip, nezle, enflüenza
sabır22:49:18
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
çift22:49:11
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çizi22:49:09
Çizgi
çivi22:49:07
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
çile22:49:05
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
çeki22:49:02
Tartı
nurani22:48:58
Işıklı
akyuvar22:48:54
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
projektör22:48:51
Işıldak
çene22:48:47
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
çaba22:48:45
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
savaşçı22:48:42
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
çeri22:48:38
Asker
çark22:48:36
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
çare22:48:33
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
NAME22:48:31
Mektup
çapa22:48:28
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
ACIMSI22:48:26
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
Ayıp22:48:24
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
iteleme22:48:20
İtelemek işi
tornistan22:48:12
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
Ayık22:48:10
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
temayül22:48:06
Bir tarafa eğilme, meyletme
siftah22:48:01
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
lotus22:47:59
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
ALAVERE22:47:50
Bir şeyin elden ele geçmesi
övünç22:47:42
Övünme, kıvanç, iftihar
lokal22:47:39
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
tarihî22:47:37
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
tesahup22:47:25
Benimseme, sahip çıkma
cadalozluk22:47:18
Cadaloz olma durumu
sarkıntılık22:47:11
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
itimat22:47:03
Güven, güvenç
Opalin22:46:53
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
aterina22:46:46
Gümüş balığı
ALNAÇ22:46:44
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
KLÜZ22:46:42
Kısık
politika22:46:38
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
kupür22:46:35
Kesik
itiyat22:46:33
Alışkanlık, huy
itizar22:46:31
Özür dileme
taassup22:46:27
Bağnazlık
Matematikçi22:46:20
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
velinimet22:46:16
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
seçilmiş22:46:12
Seçerek ayrılmış
Hatıra22:46:04
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
alıştırma22:46:02
Alıştırmak işi
gemilik22:45:59
Gemi yapılan yer, tersane
yaşam koşulları22:45:53
Hayat şartları
Yeleken22:45:49
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
ikebana22:45:46
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
Ana arı22:45:44
Arı beyi
beka bulmak22:45:40
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
göze çarpmak22:45:22
dikkati üzerine çekmek
armatür22:45:18
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
armatör22:45:14
Ticaret gemisi sahibi
dalgalı akım22:45:12
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
öncel22:45:03
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
önlem22:45:01
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
sığırtmaç22:44:59
Sığır güden kimse, sığır çobanı
sırlı22:44:57
Sır sürülmüş, sırı olan
ÇELİŞİK22:44:53
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
gözetleyici22:44:42
Gözetlemek işini yapan (kimse)
Avantacı22:44:31
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
bankaya yatırmak22:44:27
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
müstehase22:44:20
Fosil, taşıl
tebliğ22:44:16
Bildirme, haber verme
Dalan22:44:13
Lobi
rölyef22:44:09
Kabartma
taaffün22:44:02
Kokuşma, pis kokma
hükmî şahsiyet22:43:58
Tüzel kişilik
müstehcen22:43:54
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
girişimci22:43:45
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
ebediyen22:43:43
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
kat yuvarı22:43:39
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
ebediyet22:43:34
Sonsuzluk
gözlükçülük22:43:32
Gözlük satma işi
KOLEKSİYONCU22:43:30
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
yatır22:43:28
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
sütü bozuk22:43:19
Kötü soydan gelen (kimse)
baltalamak22:43:13
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
RAHLE22:43:10
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
eldeci22:43:08
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
anevrizma22:43:06
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
bekleme22:43:04
Beklemek işi
SAYLAV22:43:01
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
grev22:43:00
İş bırakımı
değişken22:42:55
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
nitrik asit22:42:51
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
Aşure ayı22:42:47
Muharrem ayı
iyice22:42:42
İyiye yakın
müfteri22:42:34
Karacı, kara çalan, iftiracı
portföy22:42:34
Para cüzdanı
retorik22:42:32
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
baharat22:42:28
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
galsame22:42:17
Solungaç
Tırpana22:42:09
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
ıstırap22:42:05
Acı
peyk22:42:04
Uydu