Baş çanağı

1.İsimKafa tası

Son Arananlar

mülk19:08:41
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
zorlu19:08:33
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
samani19:08:20
Saman rengi, açık sarı
tarihî eser19:08:19
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
baryum19:07:27
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
girişimci19:07:09
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
blöf19:07:06
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
göçme19:06:48
Göçmek işi
fotoroman19:06:27
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
vasi19:06:07
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
porno19:06:06
Pornografik sözünün kısaltılmışı
İSPİT19:06:01
Jant
dren19:05:44
Hendek
köklü19:05:06
Kökü olan
of19:05:01
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
düğüm19:05:00
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
oyum19:04:59
Oymak işi
memnuiyet19:04:57
Yasak olma, yasak edilme durumu
erkli19:04:54
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
denli19:04:49
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
islam19:04:43
İslâmiyet
göğüs cerrahisi19:04:39
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
didaktik19:04:23
Öğretici
ok19:04:05
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
söz yitimi19:03:46
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
mükellefiyet19:03:45
Yüküm, yükümlülük
turşu suyu19:03:43
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
bağlanma19:03:35
Bağlanmak işi
hazakat19:02:47
(hekimler için) Ustalık, uzluk
köle19:01:43
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
hizmetli19:01:40
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
MÜSTEVİ19:01:38
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
keler19:01:16
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
cimrilik19:01:04
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
Manita19:01:00
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
Sos19:00:56
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
mütekait19:00:45
Emekli
Arsız19:00:29
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
Hız19:00:13
Çabukluk, sür"at
teyel18:59:20
Seyrek ve eğreti dikiş
kiraz zamkı18:59:19
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
başmuharrir18:58:59
Başyazar, sermuharrir
manasız18:58:51
Anlamsız
ceylân bakışlı18:58:39
Süzgün ve tatlı bakışlı
peştemal18:58:26
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
alay geçmek18:57:44
alay etmek
akarca18:57:36
Kemik veremi
FENİK18:57:11
Alman markının yüzde biri
hazır kahve18:55:54
Neskafe
çağrılık18:55:03
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
salt18:55:01
Yalnız, sadece, tek, sırf
ast18:54:45
Alt
hece18:54:43
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
uçak alanı18:54:23
bk. alan
arabozanlık18:54:14
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
akustik18:54:07
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
kükürt18:53:28
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
Yan18:53:11
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
fişek18:53:09
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
protesto18:53:08
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
Şiraze18:52:37
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
jersey18:52:19
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
Optimum18:51:48
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
karşıt anlamlı18:51:02
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
korna18:49:34
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
katrak18:49:33
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
unutturma18:49:21
Unutturmak işi
karşılaştırmak18:48:54
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
almaşık18:48:44
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
sürekli18:48:37
Kesintisiz olarak süren, devamlı
zühre18:48:19
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
kumanda18:48:18
Komuta
sükût18:48:03
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
yöntem bilgisi18:47:06
Metot bilgisi
yaklaşık değer18:46:51
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
yatırma18:46:12
Yatırmak işi
mala18:45:30
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
kötücül18:44:54
Kötülük isteyen (kimse)
Bayır18:44:52
Küçük yokuş
Judo18:44:51
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
HAYKIRMA18:43:47
Haykırmak işi
zorlamak18:43:42
Üstelemek, ısrar etmek
Saygı18:43:28
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
takip etmek18:43:23
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
havai fişek18:42:52
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
polargı18:42:48
Polarıcı
hareketli18:42:46
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
ölümsüzlük18:42:31
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
süet18:42:26
bk. podosüet
Dernek18:42:17
Toplantı, düğün
ÖZEZERLİK18:41:56
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
sürüngen18:41:24
Sürüngenlerden olan (hayvan)
Açıkgöz18:40:54
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
tanıt18:39:37
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
orta yuvarlak18:39:30
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
ZALİM18:39:02
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
tik18:38:10
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
kimüs18:37:07
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
telgraf18:37:00
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
baharatçı18:35:31
Baharat satan kimse
yer yuvarlağı18:35:03
Üstünde yaşadığımız gök cismi
boran18:34:52
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
bedel18:34:32
Değer, fiyat, kıymet
ZORLA18:34:31
Zor kullanarak, zecren; metazori
çöp18:33:00
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
barak18:32:55
Tüylü, kıllı çuha, kebe
kalamar18:32:46
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
CEREYAN18:32:45
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
kolan18:32:16
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
beniz18:32:14
Yüz rengi
bitüm18:31:31
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
bütün bütüne18:31:28
Bütün olarak, tamamıyla
eksibe18:30:44
Kum yığını, kumul
Üzgü18:30:44
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
keçiboynuzu18:30:41
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
hatırlanma18:29:30
Hatırlanmak durumu, anımsanma
putrel18:29:10
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
konuk18:29:03
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
kızak18:28:40
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
ıslak18:28:34
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
pastırma18:26:54
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
diskjokey18:25:51
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
ödenek18:25:49
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
kadar18:25:44
Büyüklüğünde, genişliğinde
koyu18:25:14
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
labirent18:25:06
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
öç almak (veya öcünü almak)18:24:29
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
tınlama18:24:23
Tınlamak işi
kesme18:24:22
Kesmek işi
mühürcü18:24:22
Mühür kazıyan kimse