BAŞLIK

1.İsimGenellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
Cümle 1: İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı. - N. Cumalı
Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü
Bir sütunun, bir direğin tepeliği
Cümle 1: Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı. - S. Ayverdi
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan yazı, serlevha, antet
Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça
Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top

Son Arananlar

BAŞLIK07:35:47
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
Gezme07:35:46
Gezmek işi, seyran
destan gibi07:35:45
uzun yazılmış (mektup)
ikaz etmek07:35:41
uyarmak, dikkat çekmek
tün07:35:40
Gece
mineral07:35:40
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
şom07:35:37
Uğursuzluk
benzetmek07:35:36
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
tanıma07:35:36
Tanımak işi
kaput bezi07:35:27
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
EHİL07:35:26
Topluluk, cemaat
YAZINSAL07:35:25
Edebî
stadyum07:35:03
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
taahhütname07:34:56
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Akkuş07:34:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
mektepli07:34:40
Okula giden (kimse), öğrenci
tutarsız07:34:40
Tutarlı olmayan, insicamsız
Ruh bilimci07:34:33
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
mürur07:34:32
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
ağı çiçeği07:34:30
Zakkum
kalamata07:34:29
Bir tür etli ve büyük zeytin
Gündem07:34:28
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
ümit07:34:28
Umma, beklenti, umut
CENNET07:34:26
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
melal07:34:26
Can sıkıntısı, usanç
yüzde07:34:25
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
inançsızlık07:34:25
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
sataşmak07:34:22
Sarkıntılık etmek
nüktedan07:34:21
Nükteci
matematikçi07:34:19
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
Men07:34:19
Yasaklama, izin vermeme
parıldayıcı07:34:16
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
nitelikli işçi07:34:15
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
YARAŞIR07:34:14
Lâyık, uygun
iş yapmak07:34:11
çalışmak
yüz kızartıcı suç07:34:09
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
süheyl07:34:05
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Tanrıcılık07:34:04
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Tabut07:34:03
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
vasilik07:34:02
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
birlik olmak07:34:02
bir işi yapmak için anlaşmak
tellal07:34:00
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
ruhiyat07:34:00
Ruh bilimi, psikoloji
Hristiyanlık07:33:44
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
kıvançlı07:33:42
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
İcap etmek07:33:38
gerekmek
pedavra07:33:36
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
Yumak07:33:34
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
yer07:33:30
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
SAPINÇ07:33:24
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
köşegen07:33:20
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
megaloman07:33:19
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
ŞALVAR07:33:19
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
vesikalık fotoğraf07:33:15
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
TEDBİR07:33:10
Önlem
çuha çiçeği07:33:09
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
Yakarı07:33:09
bk. yakarış
BATAKLIK07:33:07
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
nakkarhane07:33:07
Mehtar takımına ve bunun bulunduğu yere verilen ad
tükenmez kalem07:33:05
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
şahsen07:33:04
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
bülten07:33:04
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
HAYKIRMA07:33:03
Haykırmak işi
Mihman07:33:01
Konuk misafir
Gümüş07:32:59
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
saç örgüsü07:32:59
Nakış işlerinde bir tür motif adı
bağırsak07:32:57
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
GÖRGÜLÜ07:32:55
Görgüsü olan
Tuğgeneral07:32:54
Orduda en küçük rütbeli general, liva
kaime07:32:54
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
cevapsız07:32:52
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
kolit07:32:50
Kalın bağırsak iltihabı
velvele07:32:48
Gürültü, bağrışma
Klor07:32:48
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
Sincap07:32:47
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
kaygana07:32:45
Omlet
genellik07:32:43
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
var olmak07:32:41
sağ olmak, yaşamak
vitrin07:32:40
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
Son deyiş07:32:39
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
tuğra07:32:38
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
vesile bulmak07:32:38
sebep yaratmak, bahane göstermek
Dans07:32:36
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
çöp07:32:34
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
İpotek07:32:32
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
araba vapuru07:32:31
Arabalı vapur
saklanma07:32:30
Saklanmak işi
kurtulmalık07:32:28
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
çilek07:32:26
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Mabet07:32:25
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
bakkal07:32:23
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
devşirmek07:32:21
Katlamak, düzgün duruma getirmek
İmLa07:32:20
Yazım
mas07:32:20
Emme, emerek içine çekme, soğurma
yaban kedisi07:32:19
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
sirayet07:32:17
(hastalık) Geçme, bulaşma
Gülüş07:32:15
Gülmek işi veya biçimi
pinpon07:32:15
Yaşlı, çökmüş
otoyol07:32:13
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
FAL07:32:12
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
para babası07:32:10
Parası çok, varlıklı kimse
fotoğraf makinesi07:32:08
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
simetri07:32:06
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
müezzin07:32:06
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
doğrusu07:32:04
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
katmak07:32:02
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
dili tutuk07:32:01
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
olgu07:32:00
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
ora07:31:59
O yer
asayiş07:31:57
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
DESTEK07:31:55
Dayanak, dayak
Şap07:31:53
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Lokanta07:31:52
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
reçine yağı07:31:50
Reçineden çıkan yağ
motorin07:31:48
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
diğer07:31:46
Başka, özge, öteki, öbür
koşucu07:31:46
Koşuya katılan yarışçı
kafiye07:31:45
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Muazzez07:31:43
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
pasaklı07:31:42
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
alâminüt07:31:41
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
bitki bilimi07:31:39
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
türedi07:31:38
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
onay07:31:37
Uygun bulma, tasdik
epe07:31:36
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
geliştirme07:31:34
Geliştirmek işi
ağzı kalabalık07:31:32
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
münkir07:31:30
İnkâr eden, kabul etmeyen
Yüz kalıbı07:31:29
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Yalıtkan07:31:28
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör