başlık

1

Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan yazı, serlevha, antet

Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para

Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça

Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top

İsim

Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş

Cümle 1: İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı. - N. Cumalı

Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü

Bir sütunun, bir direğin tepeliği

Cümle 1: Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı. - S. Ayverdi