biçim

1 İsim

Dış görünüş, şekil

Cümle 1: İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur. - S. Birsel

Yakışık alan şekil, uygun şekil

Cümle 1: Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde. - A. İlhan

Herhangi bir şeyin benzeri

Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form

Tarz

Cümle 1: İngiliz biçimi, ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar. - F. R. Atay

Manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil

Cümle 1: Gazel, mesnevî, rubaî, sone birer şiir biçimidir.

2 İsim

Biçmek işi

Cümle 1: Buğday biçim zamanı.