Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

slâlom05:13:28
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
Zühre05:13:26
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
karagöz oynatmak05:13:24
komik bir durum yaratmak
hissiz05:13:16
Duygusuz
GÖZGÜ05:13:10
Ayna
gagalı memeli05:13:09
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
nazar boncuğu05:13:06
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
kertik05:13:04
Kertilmiş olan
diyalektik05:12:55
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
gündöndü05:12:45
Ayçiçeği
orta boy05:12:43
Orta büyüklükte olan
esenlemek05:12:39
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
karşıtçıllık05:12:35
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Zeveban05:12:31
Erime
suna05:12:13
Erkek ördek
abandırmak05:12:07
Bir hayvanı yere çöktürmek
aside05:12:01
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
kurdeşen05:11:55
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
taşikardi05:11:45
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
EH05:11:40
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
görüntüleme05:11:38
Görüntülemek işi
intan05:11:34
Mikroptan ileri gelen hastalık
intak05:11:32
Konuşturma söyletme
RESEPTÖR05:11:30
Almaç
lobi05:11:25
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
yumuşakçalar05:11:22
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
işaretleme05:11:20
İşaretlemek işi
Mesnet05:11:14
Dayanak
kov05:11:10
Yerip çekiştirme, gıybet
ayrıksı05:11:02
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
sirayet05:11:00
(hastalık) Geçme, bulaşma
kraliyet05:10:54
Krallık
mola vermek05:10:46
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
Derviş05:10:40
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
deh05:10:36
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
kasım05:10:35
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
sala05:10:29
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
burağan05:10:27
Güçlü esen rüzgâr
zeyil05:10:25
Ek
don05:10:19
Giysi
kalımsız05:10:13
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
fır05:10:11
Fırıl fırıl
abdesti kaçmak05:10:09
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
vefasızlık05:10:09
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
sonda05:10:03
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
tariz05:09:57
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
çelim05:09:53
Güç, kuvvet
lüfergiller05:09:51
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
türeme05:09:47
Türemek işi
şaşmaz05:09:45
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
atlıkarınca05:09:39
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
mültezim05:09:39
Kesenekçi, kesimci
gizemli05:09:33
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
güldürücü05:09:29
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
telif05:09:25
Uzlaştırma
uzay gemisi05:09:21
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
pişme05:09:11
Pişmek işi
geri çevirmek05:09:11
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
teessüf05:09:04
Acınma, yazıklanma, yerinme
itibarî05:08:54
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
iğne deliği05:08:47
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
Dışarlık05:08:46
Taşra
hafif uyku05:08:43
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
kurumsal05:08:41
Kurumla ilgili
mevzun05:08:33
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
ayn05:08:31
Göz
bulamaç05:08:21
Sulu, cıvık hamur
ZÜRRİYET05:08:15
Döl, soy sop, sulp
bet05:08:13
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
çivileme05:08:08
Çivilemek işi
laçka05:07:35
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
Tema05:07:33
Aslî konu
paso05:07:13
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
şeker ağacı05:07:11
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
IRA05:07:09
Seciye, karakter
Yavaşça05:07:07
Oldukça yavaş, usulca
tevsi05:06:59
Genişletme, yayma
hasret05:06:51
Özlem
olanaklı05:06:48
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
Men05:06:44
Yasaklama, izin vermeme
Ayırım05:06:42
Ayırmak işi
incik05:06:31
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
incir05:06:29
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
falan05:06:27
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
eşkin05:06:19
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
Talep etmek05:06:13
istemek, istekte bulunmak
Mesela05:06:11
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
pagan05:06:07
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
yaratım05:06:03
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
Adamakıllı05:05:57
Gereğinden çok, iyice
eşraf05:05:53
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
olanaksızlık05:05:51
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
bataklık05:05:49
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
irdeleme05:05:47
İrdelemek işi
radansa05:05:39
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
DAL05:05:32
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
MOLEKÜL05:05:27
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
ısıtma05:05:21
Isıtma işi, teshin
KAKIŞMA05:05:20
Kakışmak işi
tatminkâr05:05:19
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
kasınç05:05:17
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
örnekleme05:05:15
Örneklemek işi veya durumu
gavur05:05:13
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
uygun görmek05:05:05
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
Hükmi05:04:59
Hükümle ilgili, tüzel
ise05:04:51
yakınlaşma05:04:46
Yakınlaşmak işi
masonluk05:04:44
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
Partizan05:04:29
Partici
La05:04:27
Lântan"ın kısaltması
atılgan05:04:25
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
tahakkuk05:04:20
Gerçekleşme
yükselti05:04:01
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
özgecilik05:03:53
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
tütsülük05:03:51
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
satımlık05:03:49
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
Kamil05:03:45
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
besbelli05:03:45
Açık, apaçık, çok belli
RÜŞVETÇİ05:03:37
Rüşvet alarak iş gören kimse
haşlanma05:03:35
Haşlanmak işi
br05:03:33
Brom elementinin kısaltması
meddücezir05:03:30
bk. gelgit
eşmek05:03:28
Araştırmak, incelemek
keşikleme05:03:24
Almaş, münavebe
yegâne05:03:21
Biricik, tek
batıl05:03:20
Doğru ve haklı olmayan
pekmez kaynatmak05:03:14
pekmez yapmak
Şaka05:03:10
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
murahhas05:03:08
Delege
YADSIMA05:03:04
Yadsımak işi, inkâr