Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

DUYGU20:28:19
Duyularla algılama, his
titiz20:27:45
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
aşılama20:26:39
Aşılamak işi
kuyumculuk20:26:23
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
rekaket20:23:54
Kekemelik, pepemelik
Buket20:23:18
Çiçek demeti
kumral20:21:47
(saç, bıyık, sakal için) Koyu sarı veya açık kestane rengi
muhakkak20:21:29
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
filmci20:21:16
Sinemacı
çığırtkan20:20:26
Çağırtkan
UMUM20:20:26
Bütün, hep, tüm, kamu
Taşlı20:18:45
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
yol almak20:18:04
yolda ilerlemek
sayıca20:17:43
Sayı bakımından, adetçe
rutin20:16:59
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
ayrım20:15:14
Ayırmak işi, tefrik
Belirli20:15:09
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
salik20:14:08
Bir yola giren, bir yolda giden
GD20:13:01
Gadolinyum"un kısaltması
boru20:12:48
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
akaju20:12:48
Maun
Engin20:12:47
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)20:12:28
demeç vermek
gözlü20:11:48
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
niyobyum20:09:38
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
ey20:09:02
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
Ateşkes20:09:00
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
Kemankeş20:08:40
Ok atıcı, okçu
benzeme20:08:22
Benzemek işi
familya20:06:53
Aile
istihbarat20:06:20
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
havuz20:05:13
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
aforoz20:05:03
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
Aldanmak20:03:55
Bir hileye, bir yalana kanmak
kuş bilimci20:03:46
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
ÖĞÜT20:03:03
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
harnup20:01:29
Keçiboynuzu
Helisel20:01:09
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
tarh20:01:05
Çıkarma
usçuluk20:01:05
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
emin20:00:41
İnanılır, güvenilir
OCAK19:59:27
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
irade yitimi19:59:21
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
İspanyol dansı19:59:07
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
Dışkı19:59:07
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
keyfi19:58:26
İsteğe bağlı olan
köşe yazısı19:56:31
Fıkra
hiçlik19:55:26
Hiç olma durumu
mağlup19:55:05
Yenilen, yenik düşen
anonsör19:53:50
bk. sunucu
Tez19:53:42
Çabuk olan, süratli
Çivi19:52:32
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
banknot19:51:26
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
yüzgeç19:51:21
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
feldspat19:51:15
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
belik19:50:53
Saç örgüsü
fiili19:50:40
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
albüm19:49:21
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
bağlantısız19:48:21
Aralarında bağlantı bulunmayan
yansı19:47:38
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
masif19:47:07
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
çupra19:47:01
bk. çopra
HIRS19:45:40
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
Ziyan olmak19:43:06
boşuna harcanmak, zarar görmek
sanayi19:42:48
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
miktar19:42:08
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
İSTİHZA19:41:39
Gizli veya ince alay
çelik çomak19:41:25
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
yol boyu19:41:22
Kara yolunda kenar
Ödül19:39:20
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
Uçarı19:38:43
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
malkar19:38:15
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
adıl19:37:44
Zamir
dizgeli19:37:20
Dizgesi olan, dizgesel, sistemli, sistematik
merkeziyetçilik19:37:09
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
Özveri19:36:41
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
boşu boşuna19:36:27
Gereksiz yere, boşuna
OLAĞAN19:35:19
Sık sık olan, olagelen, tabiî
kusursuz19:35:06
Kusuru olmayan, mükemmel
arabi19:34:59
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
nezle19:34:22
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
dilim19:33:40
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
döşemelik19:33:21
Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç)
MUKABELE19:32:42
Karşılık verme, karşılama, karşılık
önsel19:32:40
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
zahmetli19:32:24
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
Karafatma19:31:48
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
çanak19:30:53
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
ufacık19:30:41
Çok ufak, küçücük
ara sıra19:29:12
Seyrek olarak, zaman zaman
osuruk19:29:02
Yellenme
alacak19:29:02
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
bayağı19:27:35
Aşağılık, pespaye
hasbıhal19:27:17
Söyleşi, sohbet
erdenlik19:27:13
Bakirlik
uyum19:26:13
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
altın19:26:13
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
spor19:25:52
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
sebayüdü19:25:00
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi
talihli19:24:31
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
smokin19:24:29
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
karabuğdaygiller19:23:52
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
asabiye19:23:37
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
Şapka19:23:19
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
pirinç19:22:46
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
nur yüzlü19:22:36
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
sınırlı sayı19:22:19
Sonsuz değerli olmayan sayı
strateji19:20:32
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
öküzgözü19:20:25
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
asık suratlı19:20:17
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
dolam19:19:57
Dolamak işinin her defası
burun19:19:44
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
mest19:19:36
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
DEDEKTİF19:19:03
bk. detektif
masraf etmek19:18:23
para harcamak
Anıt19:18:11
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
hamur tatlısı19:17:46
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
gerçek19:17:43
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
Zorba19:17:43
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
sütü bozuk19:16:31
Kötü soydan gelen (kimse)
bonbon19:15:16
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
allak19:15:11
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
gözlüklü yılan19:13:28
Kobra
etek19:13:27
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
smaçör19:13:12
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
taş pamuğu19:13:07
Asbest
teşhis etmek (veya koymak)19:12:34
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
durgun19:12:05
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
sanma19:11:42
Sanmak işi
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir19:11:38
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir