Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

güvenirlik02:08:56
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
hakimane02:08:39
Bilgece
taziye02:08:31
Baş sağlığı dileme
branş02:07:50
(bilim için) Dal, kol
zedelemek02:07:48
Zarar vermek
sülük02:07:26
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
sarf02:06:58
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
ilahi02:06:20
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
ari02:05:54
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
ayn02:05:45
Göz
aya02:05:37
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
adi02:05:19
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
agu02:05:11
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
aga02:04:55
Ağa
afi02:04:46
Gösteriş, çalım, caka
aft02:04:38
Pamukçuk
aba02:04:29
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
ama02:03:54
Görmez, kör
kit02:03:28
Macun
kot02:02:51
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
TRE02:02:42
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
Udi02:02:25
Ut çalan çalgıcı, utçu
NET02:01:21
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
Ova02:00:51
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
sapa02:00:08
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
saat01:59:51
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
sade01:59:42
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
salt01:59:25
Yalnız, sadece, tek, sırf
ajanda01:59:08
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
mandıra01:58:41
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
sürgün01:58:24
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
rağbet01:58:07
İstek, arzu
doçent01:57:41
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
lâden01:57:32
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
imge01:57:17
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
boyunduruk01:57:10
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
gönüldaş01:56:58
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
ayaklı01:56:23
Ayağı olan
tefeci01:56:15
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
Taşınabilir01:55:49
Taşınması mümkün olan
körü körüne01:55:31
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
FABRİKA01:55:14
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
kandilli01:55:05
Kandili olan
Özdek01:54:57
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
muhtemel01:54:32
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
referandum01:54:31
Halk oylaması
kifayet01:54:28
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
benekli01:53:47
Ufak lekeleri bulunan
umutsuz01:53:39
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
evmek01:53:21
bk. ivmek
polarıcı01:53:13
Işığı polarmaya yarayan alet
çabalama kaptan ben gidemem01:52:55
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
aktinyum01:52:38
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
ekose01:52:29
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
görünüm01:52:21
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
utanmaz01:52:12
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
takaddüm01:51:44
Önce gelme
seyfiye01:51:11
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
istizah01:50:27
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
anıtkabir01:50:18
Atatürk"ün mezarı
tüberküloz01:50:10
Verem
nizami01:50:01
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
roba01:49:52
Giysi, giyecek
düzenlilik01:49:35
Düzenli olma durumu
harmaniye01:49:00
bk. harmani
ruhi01:48:42
Ruhla ilgili, ruhsal
ehemmiyetsiz01:48:39
Önemsiz
bağlam01:48:16
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
iskonto01:48:08
bk. ıskonto
TAKILGAN01:47:50
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
üçgen01:47:33
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
değinme01:47:18
Değinmek işi, temas
ülkücü01:47:16
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
cimrilik01:47:10
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
sağduyu01:47:07
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
alinazik01:46:58
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
Alşimi01:46:49
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
tülbent01:46:23
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
bağlı01:46:15
Bir bağ ile tutturulmuş olan
lir01:45:40
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
DAL01:45:31
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
ECE01:45:23
Güzel kadın, kraliçe
ERK01:45:05
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
BOY01:44:48
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
BAR01:44:31
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
Hey01:43:48
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
Kök01:43:23
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
sataşma01:43:06
Sataşmak işi
billursu01:42:40
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
labirent01:42:05
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
mineral01:41:57
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
PREHİSTORYA01:41:48
Tarih öncesi
yaranmak01:41:39
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
müteşebbis01:41:23
Girişken, girişimci
paydaşlık01:41:14
Paydaş olma durumu, iştirak
fonksiyon01:40:17
İşlev
murdarlık01:40:08
Murdar olma durumu
şilte01:39:59
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
sargın01:39:51
İçten, yükekten
kolokyum01:39:42
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
ikbal01:39:33
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
şaplak01:39:07
Şap diye ses çıkaran tokat
basık01:38:59
Basılmış, yassılaşmış
hattat01:38:50
El yazısı çok güzel olan sanatçı
dava01:38:46
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
muz01:38:41
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
zahit01:38:32
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
ak sülümen01:38:29
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
jet01:38:15
Tepkili uçak
zom01:37:58
Olgun (kimse)
yen01:37:31
Giysi kolu
yan01:37:14
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
tedirgin01:36:48
Rahatı, huzuru kaçmış
heyet01:36:31
Kurul
dua etmek01:36:25
Tanrı"ya yalvarmak
kendiliğinden01:35:22
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
çavuş kuşu01:35:13
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
bonkör01:34:56
İyi yürekli
taksalı01:34:47
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
apsis01:34:39
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
rami01:34:21
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
raks01:34:12
Dans
rast01:34:03
Doğru
yüzme01:33:32
Yüzmek (I, II) işi
kanıtlama01:33:24
Kanıtlamak işi
talaş01:33:06
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
onarım01:32:49
Onarmak işi, tamirat, tamir
mevlit01:31:57
Doğma, doğum
ecel teri01:31:31
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
kertik01:31:14
Kertilmiş olan