Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü10:33:59
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
pianta10:33:52
Ayakkabının alt kenarı
özümleme10:33:42
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
kanaatkar10:33:21
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
MAS10:33:14
Emme, emerek içine çekme, soğurma
Terör10:32:57
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
üst deri10:32:53
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
markka10:32:51
Finlandiya para birimi, mark
bana10:32:50
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
kazara10:32:40
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
TAKUNYA10:32:31
Nalın
konveksiyon10:32:20
Isı yayımı, iletim
kont10:32:13
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
VEFASIZ10:31:59
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
BİLYE10:31:24
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
dığan10:31:21
Yağ tavası
imkansızlık10:31:14
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
tatlı sülümen10:31:09
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
şef10:30:52
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
pinhan10:28:21
Gizli, saklı, gizlenmiş
hicap10:28:16
Utanma, utanç, sıkılma
menekşe10:28:11
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
Uyarlayıcı10:27:39
Uyarlama işini yapan kimse
hitabe10:27:36
Söylev
yürekler acısı10:27:26
çok acıklı
ufak10:27:12
Boyutları olağandan küçük
Başarılı10:26:56
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
gök bilimi10:26:52
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
anlamsız10:26:45
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
salık10:26:40
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
rokoko10:26:28
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
avokado10:25:46
Amerikan armudu (Persea americana)
kasıtlı10:25:44
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Önder10:24:56
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
lobi10:24:55
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
payanda10:24:48
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
İspanyol müziği10:24:26
İspanyollara özgü bir tür müzik
senevi10:24:25
Yıllık
harekete geçmek10:23:58
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
izzetinefis10:23:54
Onur, öz saygı
Gerekli10:23:22
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
takıntı10:22:12
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
direk10:21:55
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
Konfeksiyon10:21:30
Hazır giyim eşyası
retorik10:21:24
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
aga10:21:23
Ağa
kutlu10:21:05
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
desimetre10:20:11
Bir metrenin onda biri, dm
tütün rengi10:20:02
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
nesnel10:19:54
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
eşit10:19:40
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
fal10:18:44
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
Denk10:18:32
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Üslup10:17:29
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
bahtı açık olmak10:17:26
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
mikrometre10:16:41
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
hattat10:16:12
El yazısı çok güzel olan sanatçı
eleji10:16:00
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
lirik10:15:42
Coşkun, ilhamla dolu
alım10:15:33
Almak işi
tıpa10:15:23
Tapa
nazari10:15:00
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
durdurma10:14:56
Durdurmak işi
sihirli10:14:46
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
tamam olmak10:14:29
sona ermek, tamamlanmak
KALLEM10:14:07
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
Kürk10:13:54
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
DALKAVUK10:13:49
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
örtü10:13:07
Örtmek için kullanılan şey
sadakatsizlik10:13:05
Sadakatsiz olma durumu
DAL10:12:52
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
oyun kurucu10:12:50
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
ruhiyat10:12:21
Ruh bilimi, psikoloji
PUSULA10:12:14
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
İris10:11:46
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
sürüm10:11:20
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
NİMET10:10:22
İyilik, lütuf, ihsan
duyum yitimi10:09:54
bk. anestezi
katı10:09:52
Sert, yumuşak karşıtı
tekke10:09:22
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
lakerda10:09:08
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
damıtma10:08:45
Damıtmak işi, taktir
pal10:08:14
Bir cins güvercin
sübjektivist10:08:08
Öznelci
sfenks10:07:34
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
fenalık10:07:30
Kötülük, şer
katman bulut10:07:26
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
boğulma10:07:06
Boğulmak işi
Büyücü10:06:49
Büyü yapan kimse, sihirbaz
büyük atardamar10:06:45
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
isteklendirme10:06:32
İsteklendirmek işi, teşvik
bilim10:06:26
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
fotoğraf10:06:22
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
bir bir10:05:55
bk. hepyek
tayt10:05:45
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
HİDDET10:04:51
Öfke, kızgınlık
Yengeç dönencesi10:04:42
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
plân10:03:43
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
kabul yeri10:03:25
bk. kabul odası; kabul salonu
mezuniyet10:03:16
İzinli olma durumu
tatmin olmak10:02:57
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
lenf10:02:50
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
grip10:02:44
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)10:02:39
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
HOŞUNA GİTMEK10:02:26
biri beğenmek
termos10:02:15
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
Raks10:01:53
Dans
BAĞNAZ10:01:34
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Çentik10:01:22
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
başköşe10:01:22
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
olgucu10:00:46
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
Müstebit10:00:12
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
istihraç09:59:30
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
ikaz09:59:21
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
mukavele09:59:05
Sözleşme
çağ dışı09:58:15
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
görünüm09:57:25
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
artma09:57:25
Artmak işi
peşin09:57:15
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
üvey09:55:27
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
mugayir09:55:22
Uymaz, aykırı
töre bilimi09:55:19
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
teselli09:55:07
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
Gururlu09:55:02
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
mercan adası09:54:52
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
Gümüş Balığı09:54:52
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
DAYANIKLILIK09:54:48
Dayanıklı olma durumu, metanet
popüler09:54:33
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
Seçmeli yemek09:54:26
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
şeffaf09:54:22
Saydam