Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

şişkin13:00:16
Şişmiş, şişirilmiş
Tekerlek13:00:15
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
Araç13:00:15
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
MURDARİLİK13:00:14
Omurilik
tatmin13:00:13
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
kortej13:00:13
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
dokunulmazlık13:00:10
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
iltimaslı13:00:00
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
ikram etmek12:59:55
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
Tanışıklık12:59:50
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
hikâye etmek12:59:47
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
tellak12:59:42
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
karnaval maskesi12:59:34
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
paslanma12:59:33
Paslanmak işi
gevşemek12:59:32
Çözülmek
sililik12:59:20
Sili olma durumu, arılık, temizlik
güneştopu12:59:13
bk. Acem lâlesi
entel12:59:12
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
tarumar12:59:04
Dağınık, karışık, perişan
müsait12:59:01
Uygun, elverişli
sena12:59:00
Övme
iş yapmak12:58:56
çalışmak
dayanak12:58:54
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
eneze12:58:46
Enez
faizcilik12:58:46
Faizcinin işi, tefecilik
Sahip12:58:45
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
KISSA12:58:45
Hikâye, fıkra
kalabalık12:58:42
Çok sayıda insan topluluğu
çokça12:58:38
Çok olarak
şart kipi12:58:34
bk. şartlı birleşik zaman
askıntı12:58:31
Başkalarının sırtından geçinen
plâk12:58:29
Metal yaprak, plâka
kopek12:58:25
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
acar12:58:20
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
kıran12:58:20
Kırmak işini yapan (kimse)
istikrar12:58:19
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
trakit12:58:16
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
MOSTRALIK12:58:15
Göstermelik, numune
konuşmak12:58:12
Söylev vermek, konuşma yapmak
istikraz12:58:10
Ödünç alma, borçlanma
buhur12:58:05
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
neyzen12:57:53
Ney üfleyici, ney çalan kimse
zİnde12:57:43
Dinç, canlı, diri, sağlam
Civcivlik12:57:38
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
uyuşukluk12:57:38
Uyuşuk olma durumu
dairesel12:57:36
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
Alacaklı12:57:25
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
yirmi yaş dişi12:57:23
bk. akıl dişi
emaneten12:57:17
Emanet olarak
almaşlı12:57:16
Almaş niteliği olan
germen12:57:12
Kale, kermen
üretici12:57:11
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
Konuşmacı12:57:10
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
eskiden12:56:46
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
aşoz12:56:45
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
okar12:56:43
Telli balıkçıl
kırlangıç12:56:37
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
Organ12:56:35
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
makyajcı12:56:33
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
zerdali12:56:31
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
cl12:56:31
Klor`un kısaltması
buluşma12:56:20
Buluşmak işi
kaz ayağı12:56:17
bk. kazayağı
ŞİF12:56:17
Pamuk kozası
ses bilimi12:56:16
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
ivedilikle12:56:14
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
TARTIM12:56:13
bk. dizem
buluş12:56:13
Bulmak işi veya biçimi
müteallik12:56:12
İlişkin, ilgili
keçi yemişi12:56:12
Yaban mersini
SEKTÖR12:56:09
Bölüm, kol, dal, kesim
kabarık12:56:06
Kabarmış olan
savsak12:56:06
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
mühürcü12:56:06
Mühür kazıyan kimse
cariyelik etmek12:55:56
cariye gibi hizmet etmek
içtepi12:55:50
bk. tepi
emiş12:55:48
Emmek işi veya biçimi
ditme12:55:44
Ditmek işi
Ana yol12:55:38
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
cahilce12:55:19
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
uyuşturucu12:55:16
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
Orak12:55:11
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
doğrulama12:55:02
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
Ordu12:55:00
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
ÇEŞME12:54:55
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
kanı12:54:50
İnanılan düşünce, kanaat
palan12:54:50
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
ahiret12:54:44
bk. ahret
direşme12:54:40
Direşmek işi, sebat
sanrı12:54:38
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
beyincik12:54:34
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
Menfaat12:54:30
Yarar, çıkar, kâr, fayda
sevecen12:54:10
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
maşuka12:53:53
Sevilen, âşık olunan (kadın)
askeriye12:53:38
Askerlik
gazino12:53:25
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
kiraya vermek12:53:23
kira karşılığında vermek, icara vermek
Mevcut12:53:20
Var olan, bulunan
görme12:53:20
Görmek işi, rüyet
dümen12:53:12
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
abaküs12:53:08
Sayı boncuğu, çörkü
gücenme12:53:07
Gücenmek işi
AHIR12:53:05
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
balyoz12:53:05
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
önemsizlik12:53:00
Önemsiz olma durumu
Anaerki12:52:53
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
cismanî12:52:52
Cisimle, bedenle ilgili
Arı Kovanı12:52:49
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
beyan12:52:46
Söyleme, bildirme
pısırık12:52:45
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
Sekreter12:52:33
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
selâtin12:52:16
Sultanlar
baklan12:52:13
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
bakkal12:52:08
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
Nüfuz12:52:00
(içine) Geçme
tüy12:51:59
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
Koloni12:51:54
Sömürge, müstemleke
bakire12:51:52
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
lüzum12:51:52
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
bakiye12:51:49
Artık, artan, kalan, geri kalan
atak12:51:45
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
Madeni12:51:40
Madensel, madenle ilgili
menafi12:51:35
Yararlar, faydalar
KUŞ12:51:35
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
Meme12:51:28
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
ibik12:51:25
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
kurutma kabı12:51:24
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
Meta12:51:23
Mal, ticaret malı
şerik12:51:22
Ortak
dayıoğlu12:51:15
Dayının oğlu, dayızade