Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

karaltı20:16:59
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
enlem20:02:06
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
akşın20:01:09
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
Şık20:00:22
Güzel, zarif, modaya uygun
Alametifarika19:59:54
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
entelekt19:56:57
Akıl, zihin, idrak, anlık
yatıştırıcı19:56:22
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
müsadere19:56:03
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
bilgilendirme19:54:36
Bilgilendirmek işi veya durumu
periyot19:52:54
Dönem
bengi su19:49:26
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
geçek19:49:25
Çok geçilen yer, işlek yol
nilüfergiller19:49:25
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
keyfiyet19:49:11
Nitelik
element19:49:08
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
akıcılık19:49:07
Akıcı olma durumu
dolu19:49:05
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
Matbuat19:48:43
Basın
huzur19:48:42
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
miri19:48:41
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
kusma19:48:39
Kusmak işi, istifra
dinlence19:48:38
Tatil
mertlik19:48:35
Yiğitlik, erkeklik
ihanet19:48:30
Hıyanet, hainlik
koruluk19:48:30
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
ergin19:48:00
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
memba19:47:59
Kaynak, pınar
orta19:47:04
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
cimrilik19:45:21
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
öncesizlik19:45:14
Öncesi olma durumu, ezeliyet
pulcu19:44:27
Pul satan kimse
ekseriyet19:44:21
Çoğunluk, çokluk
idam sehpası19:43:24
Darağacı
resesif19:40:56
Çekinik
değer düşürümü19:39:21
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
ustalıklı19:36:27
Ustalıkla yapılmış
taraftar19:36:11
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
kıyıcı19:33:20
Kıymak işini yapan kimse
yıldız çiçeği19:29:12
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
devlet19:21:23
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
hidrolik19:19:07
Su ile ilgili
o denli19:18:33
Öyle, o kadar
ki19:15:17
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
ANNE19:13:59
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
kenar19:13:09
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
Muhabere19:12:42
Haberleşme, yazışma
abartılı19:11:35
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
engebeli19:11:05
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
Benzen19:10:49
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
tasarruf etmek19:09:42
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Anlaşmalı19:08:24
Anlaşmaya dayanan
ZEVK19:07:00
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
mert19:05:22
Yiğit
dudak19:05:02
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
atama19:03:01
Atamak işi, tayin
hazır19:02:04
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
MURAT18:58:18
İstek, dilek
set18:57:51
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
kırmak18:57:42
İri parçalara ayırmak
çiçeklik18:52:45
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
tefsir18:52:18
Yorumlama
kukla18:52:17
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
tayin etmek18:51:46
kararlaştırmak
mihaniki18:51:40
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
taklit18:50:42
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
çatlak18:48:04
Çatlamış olan
tükenmişlik18:47:46
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
monopol18:47:26
Tekel
sefil18:46:45
Sefalet çeken, yoksul
Bellek18:46:44
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
tak18:46:40
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
w18:45:46
Volfram"ın kısaltması
cihan18:44:11
Evren, âlem
dünya18:43:33
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kanto18:43:28
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
seyrek18:41:13
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
nitelik18:40:42
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Oran18:36:55
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
engebe18:36:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
Batar18:34:35
Zatürree
peşmelba18:32:20
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
hevesli18:30:14
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
nakdi18:29:07
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
cazibeli18:28:04
Çekici, alımlı, albenili
Dengeleyici18:26:57
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
retorik18:26:47
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
suskun18:24:07
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
yüreklilik18:23:40
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
kopça18:22:08
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
Süzmek18:20:57
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
iç evlilik18:17:57
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
karışma18:14:51
Karışmak işi
deneyci18:14:14
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
mesele18:13:01
Sorun
sıçrama tahtası18:12:37
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
aklan18:12:01
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
erotik18:10:48
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
huysuzluk18:09:58
Huysuz olma durumu
pa18:09:51
Protaktinyum"un kısaltması
ardiye18:09:01
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
ilerlemek18:08:37
(vakit için) Geçmek
Egoist18:07:47
Bencil, hodbin
Seyyar Satıcı 18:05:21
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
ses seda18:04:54
Haber, iz, alâmet, belirti
sıkıntılı18:04:44
Sıkıntısı olan
eşlik etmek18:03:04
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
tarla18:02:15
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
tesir etmek18:01:01
etkilemek, etki yapmak
stabilize yol17:59:31
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
boğaz17:59:24
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
iftira etmek (veya atmak)17:59:15
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
hafif17:59:05
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
fener17:58:42
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
sop17:58:42
bk. soy sop
Fasıl17:58:22
Bölüm, kısım, devre
barok17:56:43
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
Pop17:56:07
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
istical17:55:42
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
gemi iskeleti17:55:13
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
taflan17:54:28
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
endam17:54:00
Vücut, beden, boy bos
aferin17:53:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
gebre otu17:52:46
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
sadaka17:52:40
Dilenciye verilen para
vatan17:51:46
Yurt
tekelci17:51:43
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
taş yuvarı17:51:37
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
mezar17:51:34
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
taltif17:51:31
İyilik ederek gönül alma
tersane17:51:25
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh