Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü10:53:48
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
gayrimenkul10:53:45
Taşınmaz
yüzer top10:53:44
Şamandıra
etçiller10:53:41
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
nadaslı10:53:40
Nadasa bırakılmış
DOKUNUM10:53:40
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
iç evlilik10:53:38
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
sığırcık10:53:35
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
ses uyumu10:53:30
Ünlü ve ünsüz uyumu
dönüş10:53:29
Dönmek işi veya biçimi
metelik10:53:29
On para değerinde olan sikke
ensiz10:53:26
Eni küçük olan, dar
hamile10:53:25
Gebe, yüklü, aylı
manevra10:53:22
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
müteakip10:53:20
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
hamail10:53:19
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
SARAKA10:53:17
Alay, istihza
kuru temizleyici10:53:16
Kuru temizleme yapan kimse
zeamet10:53:12
Tımar
aza10:53:11
Organlar, vücut parçaları
SARMAL10:53:10
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
nefret10:53:09
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
gurbete çıkmak10:53:07
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
paylama10:53:07
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
nefrit10:53:04
Böbrek iltihabı
dahil10:53:02
İç, içeri
ÇAPA10:53:01
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
habbe10:52:57
Tahıl tanesi, evin
gizlice10:52:57
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
Sudak10:52:54
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
arz derecesi10:52:52
bk. enlem
esenlemek10:52:52
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
kubbe10:52:51
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
toprak rengi10:52:49
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
kulak10:52:48
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
kumar10:52:46
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
kazara10:52:43
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
kumla10:52:42
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
zampara10:52:40
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
güvem eriği10:52:38
bk. akdiken
safiha10:52:38
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
kutlu10:52:37
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
huzursuz10:52:34
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
yıldırılma10:52:32
Yıldırmak işi
Sıska10:52:31
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
kurma10:52:29
Kurmak işi
inceleme10:52:29
İncelemek işi, tetkik
kuram10:52:27
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
Erozyon10:52:26
Aşınma; itikâl
MONARŞİ10:52:24
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
Aralıklı10:52:23
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
KABİLE10:52:21
Ebe
gönül rahatlığı10:52:19
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
müstehzi10:52:18
Alaycı
nobran10:52:15
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
işkilli10:52:14
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
Dinleti10:52:11
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
Erteleme10:52:09
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
çok ortaklı10:52:06
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
uygulamalı10:52:04
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
HÜKÜMRAN10:51:57
Egemen
sıralaç10:51:54
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
ölü yıkayıcı10:51:53
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
su taşkını10:51:47
bk. sel
müfettiş10:51:46
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
karaktersiz10:51:44
Karakteri kötü olan
maça10:51:39
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
BÖLÜMLEME10:51:39
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
proleter10:51:37
Çalışan, emekçi
çelebi10:51:36
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
anı10:51:34
Hatıra
YERME10:51:28
Yermek işi, zem
zift10:51:27
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
şıra10:51:24
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Hatun10:51:22
Kadın
Hakan10:51:21
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
öğrenci belgesi10:51:16
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
gelip geçici10:51:13
Sürekli olmayan, kısa süreli
mistik10:51:05
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
siyaset10:51:02
Politika, siyasa
kaşık10:51:02
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
nikah10:51:00
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
nikel10:50:56
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
nihai10:50:55
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
fesh etmek10:50:52
bk. feshetmek
nikap10:50:51
Yüz örtüsü, peçe
AYIRMA10:50:49
Ayırmak işi
Esnek10:50:48
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
nihan10:50:46
Gizli
lügat10:50:45
Kelime, söz, sözcük
kazaklık10:50:42
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
azmanlaşma10:50:34
Azmanlaşmak işi
antipati10:50:26
Sevimsizlik, soğukluk
fassal10:50:25
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
naaş10:50:23
Ölen kimsenin vücudu, ceset
ARABA VAPURU10:50:21
Arabalı vapur
banal10:50:20
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
Perdah10:50:17
Parlatma, parlaklık verme
Rodyum10:50:15
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
cibilliyetsiz10:50:10
Soysuz, sütü bozuk
Yakarı10:50:07
bk. yakarış
sarkıt10:50:02
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
HAYALPEREST10:50:01
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
öbür10:49:55
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
tek eşli10:49:54
Eşi bir tek olan, monogam
klâvsenci10:49:49
Klâvsen çalan kimse
fenalık10:49:48
Kötülük, şer
et10:49:46
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
riyolit10:49:43
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
ZENGİN10:49:43
Parası, malı çok olan, varlıklı
haşere10:49:39
Böcek
PULCULUK10:49:33
Pul satma işi
yaslanmak10:49:32
Güvenmek
haşiye10:49:30
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
EĞİRMEN10:49:29
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
Gıpta etmek10:49:27
imrenmek
FAAL10:49:26
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
memorandum10:49:24
Muhtıra, nota
eğmeç10:49:22
Kavis
KARIMA10:49:15
Karımak işi
uzay adamı10:49:13
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
taç10:49:12
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
irat etmek10:49:09
söylemek
CİNNET10:49:04
Delilik
trigonometri10:49:03
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
üzme10:49:01
Üzmek işi
ütme10:49:00
Ütmek işi
üvey10:48:55
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
karavan10:48:54
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
ürem10:48:52
Faiz, getiri