Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

asılı23:05:21
Asılmış olan
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir23:05:18
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
Beğenilmek23:05:17
Sevilmek, hoşa gitmek
vahi23:05:16
Boş, saçma
muş23:05:16
Altı düz, küçük gezinti vapuru
görünürde23:05:15
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
mineral23:05:13
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
roba23:05:12
Giysi, giyecek
masif23:05:04
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
Ambar23:05:00
Genellikle tahıl saklanan yer
HİSTOLOJİ23:04:59
Doku bilimi
file23:04:53
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
reform23:04:42
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
DOLANIM23:04:15
Tedavül, sirkülâsyon
kanunsuzluk23:03:35
Yasaya aykırılık, yasasızlık
orta hizmeti23:03:29
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
irkilme23:03:08
İrkilmek işi
Tanışıklık23:02:49
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
corum23:02:25
Balık akını
nusayri23:02:22
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
sezi23:02:21
Sezgi
iş güç sahibi23:02:18
Bir işi, bir görevi olan
sert buğday23:02:14
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
göze23:01:59
Hücre
Saf dışı23:01:56
Dizi dışı
muhasara23:01:55
Kuşatma, sarma, çevirme
neon23:01:18
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
günü23:01:12
Kıskançlık, çekememezlik, haset
davet23:00:56
Çağrı, çağırma
abadî23:00:53
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
derme23:00:52
Dermek işi
Yapma dil23:00:35
Sun"î dil
meydana çıkarmak23:00:02
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
hoyratça22:59:52
Kaba (bir biçimde)
kuluçka22:59:51
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
malama22:59:51
Samanla karışık tahıl
dolam22:59:49
Dolamak işinin her defası
sele22:59:37
Yayvan sepet
şık22:59:33
Güzel, zarif, modaya uygun
Ocak22:59:25
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
Vaziyet22:59:14
Konum
yürürlükte olmak22:59:11
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
cici bici22:59:08
Süslü giysi veya süs eşyası
üşniye22:58:09
Su yosunları
muaşeret22:58:01
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
Yapıcı22:57:49
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
nasir22:57:48
Nesir yazan, nesir ustası
Alabaş22:57:43
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
iris22:57:40
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
fora22:57:24
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
sup22:57:17
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
kara elmas22:57:14
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
temize çıkarmak (veya çıkartmak)22:56:50
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
bulut22:56:45
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
Soysuz22:56:33
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
zatürree22:56:01
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
Gayzer22:55:56
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
dolay22:55:52
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
PREHİSTORYA22:55:51
Tarih öncesi
mıknatıs22:55:50
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
maderşahî22:55:43
Anaerkil, matriarkal
Emaye22:55:38
Üzeri emayla kaplanmış olan
sebil22:55:21
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
ahretlik22:55:20
Besleme kız
ümitleniş22:55:06
Ümitlenmek işi veya biçimi
Eldiven22:54:53
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
tulûat22:54:27
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
yaban asması22:54:26
Akasma
bölüntü22:54:14
Bölünmüş parça
tava22:54:13
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
kuka22:53:58
Dantel veya nakış ipliği yumağı
Yağmurluk22:53:55
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
Bağrışma22:53:43
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
kir22:53:42
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
hayat arkadaşı22:53:38
Eş, karı kocadan her biri
yükseklikölçer22:53:31
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
bileşke22:53:30
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
mikser22:53:26
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
kerkes22:53:25
Akbaba
peleng22:53:07
Panter
kerevet22:52:51
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
IRA22:52:46
Seciye, karakter
işaret etmek22:52:45
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
Üretim22:52:42
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
HUYLANMA22:52:29
Huylanmak işi
sadakatli22:52:25
İçten bağlı, sadık
salep22:52:20
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
Statolit22:51:58
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
karaim22:51:56
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
fassal22:51:54
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
ihvan22:51:46
Yakın dostlar, arkadaşlar
kümeleme22:51:43
Kümelemek işi
mason locası22:51:41
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
konjonktür22:51:31
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
idrak etmek22:51:29
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Özellik22:50:15
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
uzun22:50:14
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
Duyulma22:50:10
Duyulmak durumu
Hasse22:50:02
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
beri22:49:55
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
TARAK22:49:46
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
yürütmek22:49:37
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
budun bilimci22:49:27
Budun bilimi uzmanı, etnolog
dolaşık22:49:14
(saç, ip vb. için) Karışık
muhtevi22:49:01
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
oyuncu22:49:01
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
uyuşturma22:49:00
Uyuşturmak (I,II) işi
sten22:48:58
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
selâtin22:48:50
Sultanlar
ABİDEVİ22:48:30
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
haset22:48:25
Kıskançlık, çekememezlik, günü
ürperme22:48:24
Ürpermek durumu
su testisi22:47:55
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
yere bakan yürek yakan22:47:32
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
disk22:47:30
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
istihdaf22:47:06
Amaçlama, hedef alma
pepemelik22:46:47
Pepelik, rekâket
eğleşme22:46:42
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
canlandırmak22:46:14
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
Göl22:46:10
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
kirtil22:46:09
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
itiyat22:46:04
Alışkanlık, huy
Feribot22:45:40
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Sirkat22:45:23
Çalma, hırsızlık
Japon sarmaşığı22:45:03
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
azaltma22:44:58
Azaltmak işi
çözülme22:44:55
Çözülmek işi
pirina22:44:54
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
yaş22:44:46
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
sergi evi22:44:44
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer