Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü11:43:47
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
bölüntüler11:43:31
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
MÜHÜR11:43:06
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
em11:43:00
İlâç, merhem
tenkit11:42:49
Eleştirme, eleştiri
yıkıntı11:42:41
Yıkılma, yıkım, mahvolma
pençe atmak11:42:22
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
zeravent11:42:18
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
raşitizm11:42:08
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
İhtifal11:42:05
Anma töreni
lu11:41:51
Lütesyum"un kısaltması
İNÇ11:41:50
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
beşeri11:41:50
İnsanoğlu ile ilgili
sözün kısası11:41:47
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
ruh11:41:45
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
iğdiş11:41:28
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
gölgeli resim11:41:26
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
DİLENCİ11:41:25
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
imitasyon11:41:16
Taklit, taklit etme
kaderci11:41:15
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Rezil11:41:09
Alçak, aşağılık
parlatma11:41:08
Parlatmak işi
alaca karanlık11:41:06
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
sepi11:41:03
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
azıcık11:40:16
Çok az, biraz
Arlı11:39:52
Namuslu, utangaç, sıkılgan
Uzay11:39:51
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
YEMEK ODASI11:39:32
Yemek yenilen oda, salamanje
çıngırak11:39:25
Küçük çan
Zümre11:39:22
Topluluk, takım, grup, camia
gece kuşu11:39:07
Gece gezmesini seven kimse
kizir11:39:01
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
nara11:38:29
Haykırma, bağırma
Alp eren11:38:28
Derviş
olumlu11:37:28
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
KOmisyoncu11:37:27
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
mukataa11:37:13
Kesim
davetiye11:36:51
Davet için yazılan kâğıt
makyajcı11:36:38
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
çaresiZ11:36:16
Çaresi bulunmayan, onulmaz
burun otu11:35:41
Burna çekilen tütün, enfiye
Yabansı11:35:08
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
şırınga yapmak11:34:49
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
formalist11:33:33
Biçimci, formaliteci, şekilci
kaygana11:33:25
Omlet
manevi11:33:20
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
yükleme11:32:50
Yüklemek işi, tahmil
kesilme11:32:34
Kesilmek işi
boz11:32:20
Açık toprak rengi
ısırgın11:32:18
İsilik
tasarlama11:32:16
Tasarlamak işi
nebi11:31:53
Peygamber, savacı
yılık11:31:36
Çarpık, eğri (ağız)
sinik11:31:28
Sinmiş, yılmış, pusmuş
TIRTIL11:31:26
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
hava akımı11:30:23
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
tik11:30:20
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
üvendire11:30:19
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
pervane balığı11:29:57
Ay balığı
Kankurutan11:29:55
Adam otu
Kankurutan11:29:55
Adam otu
Yük gemisi11:29:51
Yük taşımak için yapılan özel gemi
mekanik11:29:48
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
manzume11:29:31
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
NÜFUS11:29:20
Kişi
Söylev11:29:00
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
hanım11:28:56
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
yalama11:28:31
Yalamak işi
müzekker11:28:29
Eril
damga11:28:24
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
çırnık11:27:57
Küçük boyda kayık
telsi11:27:55
Çok ince telciklerden oluşan
variyet11:27:54
Varlık, zenginlik
seslenme11:27:53
Seslenmek işi
ÖNEMSİZ11:27:52
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
isilik11:27:50
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
artçı11:27:45
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
Ustalık11:27:45
Usta olma durumu
detektif11:26:42
Gizli polis, polis hafiyesi
Gereksinim11:26:20
İhtiyaç
memnuniyet11:26:19
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
Etek11:26:18
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
uyuşuk uyuşuk11:26:17
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
İÇTEN11:26:16
Yürekten, candan, samimî
sopa11:26:16
Kalın değnek
simetrik11:26:15
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
serin11:26:14
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
cadde11:26:12
Şehir içinde ana yol
fiyat11:26:11
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
itimatlı11:26:10
Güvenilir
besleme11:26:09
Beslemek işi
gabardıç11:26:08
Yaşlı ardıç ağacı
sureta11:26:07
Görünüşe göre, görünüşte
askıntı11:26:06
Başkalarının sırtından geçinen
apsis11:26:05
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
sekene11:26:04
Bir yerde oturanlar, sakinler
tannan11:26:03
Tınlayan, çınlayan
ihsas11:26:01
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
laçka11:25:59
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
ardiyeci11:25:58
Ardiye işleten kimse
rab11:25:57
Tanrı
demirli beton11:25:56
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
yumurta11:25:55
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
her zaman11:25:53
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
mahrum olmak11:25:51
yoksun kalmak
monokl11:25:50
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
bağa11:25:45
Kaplumbağa
gönül11:25:43
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
kıraç11:25:41
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
evaze11:25:40
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
dört bir taraf (veya yan)11:25:39
her yan, bütün çevre
ilhan11:25:38
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
teskin11:25:37
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
Muttarit11:25:36
Düzenli, tek düze
zehirlenmek11:25:34
Zararlı düşünceler edinmek
cihet11:25:32
Yön, yan, taraf
sürücü belgesi11:25:30
Taşıt sürücülerine, ilgililerce verilen araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belge, yeterlik belgesi, ehliyetname, ehliyet
Çıktı11:25:29
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
uzuv11:25:27
Organ, üye
argaç11:25:27
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
rakor11:25:26
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
kula11:25:25
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
aksiseda11:25:24
Yankı
cebir11:25:23
Zor, zorlayış
kot11:25:22
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
Bakir11:25:20
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
mabeyin11:25:19
Ara
pas11:25:18
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
meleme11:25:17
Melemek işi
zamansız11:25:16
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz