Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

çorak23:36:30
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
müsavatçılık23:36:02
Eşitçilik
amberbaris23:35:23
Sarı çalı
Çalı23:35:20
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
ötücü kuşlar23:35:19
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
AKÇE23:34:20
Küçük gümüş para
Edebiyat23:33:41
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
süt dişi23:33:04
bk. süt dişi
kenarlık23:32:47
Kenar bölümünü oluşturan şey
alayiş23:32:00
Gösteriş, göz kamaştırma
badminton23:31:49
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
kaba sıva23:31:44
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
meslek seçmek23:31:21
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
arılık23:30:53
Temizlik
pik23:30:52
Dökme demir, font
çığlık atmak (koparmak veya basmak)23:30:46
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
Payan23:30:31
Son, sonuç, nihayet
fakirane23:30:14
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
DARILMAK23:29:53
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
slip23:28:59
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
potin23:28:51
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
BİR YANA23:28:42
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
hempa23:27:56
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
natuk23:27:55
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
azimli23:27:34
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
İhtilal23:27:31
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
Başçık23:27:31
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
taviz23:27:23
Ödün, ödünleme
düşsel23:26:34
Düş ile ilgili, hayalî
kete23:25:50
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kayıt23:25:48
Bir yere mal ederek deftere geçirme
çatpat23:25:42
bk. çatapat
kase23:24:54
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
TASLAK23:24:36
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
hamail23:23:54
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
hissiyat23:23:51
Duygular, sezişler
akmak23:23:08
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
dayanma23:22:19
Dayanmak işi
rejisör23:22:12
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
rölyef23:21:16
Kabartma
eğik23:20:24
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
kişi zamiri23:20:19
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Basamak23:19:41
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
Apar topar23:19:30
Telâş ve acele ile, yaka paça
araklama23:18:18
Araklamak işi, çalma, aşırma
Irmak23:17:36
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
uzay adamı23:17:27
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
orta boy23:17:24
Orta büyüklükte olan
yalvar yakar olmak23:17:05
çok yalvarmak
yiv23:15:21
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
üretim araçları23:14:43
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
basbayağı23:14:00
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
takatsiz23:13:53
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
PAROLA23:13:09
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
dolaşım23:13:05
Dolaşmak işi
sızılı23:12:26
Sızısı olan
alt tabaka23:12:21
Tabakalardan altta bulunan
yaylı araba23:10:21
Yaylı
kıl payı23:10:17
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
salâhiyetli23:09:15
Yetkili
kafiyesiz23:07:51
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Karahindiba23:07:12
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
acemi23:05:52
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
yenilemek23:05:44
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
Figüratif23:04:59
Figürlü, figürcü
buhur23:04:26
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
Bağırsak iltihabı23:03:03
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
salkım ağacı23:01:53
Akasya
Sırtlan23:01:38
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
Dul22:59:13
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
travers22:58:58
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
döl yatağı22:58:45
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
baskın22:58:42
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
çatlak22:58:19
Çatlamış olan
akma22:58:13
Akmak işi
çökelek22:56:52
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Üçleme22:56:14
Üçlemek işi
cefalı22:56:00
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
para alım satımı22:55:36
Para değişimi
albenili22:55:26
Alımlı, çekici, cazibeli
papura22:55:16
İki çift öküzle çekilen ağır saban
bakanlar kurulu22:54:53
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
misket oyunu22:53:59
Bilyelerle oynanan oyun
parçalamak22:53:59
Birliği bozmak amacıyla bölmek
Yanak22:53:37
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
İncil22:53:25
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
göç22:53:22
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
oranlama22:52:46
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
nükte yapmak22:52:39
nükteli söz söylemek
süit22:52:21
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
Çare22:51:09
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
mertlik22:50:52
Yiğitlik, erkeklik
Dengeleyici22:49:58
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
dağcı22:49:31
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
uyuşturucu madde22:49:31
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
basıölçer22:48:36
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
Isı yayımı22:48:28
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
kök boyasıgiller22:48:11
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
Yörük çadırı22:47:09
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
stator22:46:28
Duruk
kıyamet22:46:05
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
Astronomi22:44:24
Gök bilimi, felekiyat
istifade22:43:54
Yararlanma, faydalanma
lejyoner22:42:47
Lejyon asker
Uyarı22:42:43
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
lutr22:41:56
Su samuru
yoksunluk22:41:36
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
Teşkil22:41:35
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
sözde22:41:30
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
sıdk22:41:27
Doğruluk, gerçeklik
geciktirme22:41:11
Geciktirmek işi, tehir
takva22:40:53
Günahtan sakınma, züht
ağı otu22:39:57
Baldıran
hazakat22:39:44
(hekimler için) Ustalık, uzluk
Hutbe22:38:26
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
gümrahlık22:38:03
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
koyu kahverengi22:37:43
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
işlik orun22:37:41
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
Amirce22:37:36
Amire yakışır biçimde, amir gibi
özel ulak22:37:22
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
Rehabilitasyon22:36:58
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
müfettiş22:36:07
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
sürüngen22:35:25
Sürüngenlerden olan (hayvan)
muğlâk22:35:21
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
İftar22:34:50
Oruç açma, oruç bozma
sayım vergisi22:33:53
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
lânolin22:33:12
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
Coşkulu22:32:59
Coşkusu olan
Deneyimsiz22:32:18
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
murakabe22:32:07
Denetleme, denetim