Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

salam04:34:17
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
yüz suyu04:31:50
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
bandırma04:31:36
Bandırmak işi
tesirli04:31:32
Etkili
olumsuzluk eki04:31:31
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
sepetçi04:31:30
Sepet yapan veya satan kimse
hidrojen04:31:25
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
bundan04:31:22
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
meydana çıkarmak04:31:18
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
Şov04:31:16
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
vurgun04:30:34
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
aydınlatıcı04:29:52
Aydınlık verici
yapıştırma04:29:50
Yapıştırmak işi
Plato04:29:43
Yayla
çulsuz04:29:32
Çulu olmayan
riyala04:29:16
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
risale04:28:29
Küçük kitap, broşür
Tıp04:27:44
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
dalamak04:25:31
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
biçim04:25:29
Dış görünüş, şekil
mıymıntı04:24:28
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
poşu04:24:00
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
muadele04:23:23
Eşitlik, beraberlik, denklik
yasemin04:23:15
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
evla04:22:57
Daha iyi, yeğ
ayraç04:22:51
Yay ayraç
bankiz04:20:05
Buzla
sapak04:20:04
Sapaklığı olan
yortu04:20:02
Hristiyan bayramı
Muhakeme04:20:01
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
merhum04:19:38
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
dağınık04:19:35
Geniş bir alana yayılmış olan
sütanne04:19:25
bk. sütana
ışınım04:19:22
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
dikdörtgen04:19:20
Açıları dik olan paralel kenar
NEŞİDE04:18:30
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
belgin04:17:29
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
kaçma04:17:28
Kaçmak işi, firar
GÜNCEL04:17:28
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
etçiller04:17:26
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
maslak04:17:24
Sürekli su akan boru
Ahenkli04:17:23
Uyumlu, düzenli
tesadüf04:17:14
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
küflüce04:16:53
bk. mantar hastalığı
pompalama04:16:26
Pompalamak işi
boş söz04:16:25
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
Rekor04:15:14
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
Duka04:15:00
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
çiftçi04:14:32
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
ALIŞ04:14:24
Almak işi veya biçimi
karaçalı04:13:39
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
vesaik04:13:12
Belgeler, vesikalar
kır04:13:04
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
kekeleme04:12:00
Kekelemek işi
yelalim04:11:31
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
beğence04:11:29
Övücü tanıtma yazısı, takriz
YENGİ04:11:02
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
deniz kızı04:10:46
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
serenat04:10:45
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
filolojik04:10:45
Filoloji ile ilgili
meryemana kuşağı04:09:27
Gök kuşağı, yağmur kuşağı
LİF04:09:09
Çok ince ve uzun parça
tarihi eser04:09:04
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
ciro04:08:54
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
telâtin04:08:19
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
ÇELİŞİK04:07:58
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
nepotist04:07:17
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
Damar04:05:45
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
ergonomi04:05:21
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi
ortalamak04:05:02
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
fodra04:04:55
Düz ve dik durması için elbisenin bazı yerlerine kumaşla astar arasına konulan sert ve kolalı bez
küp04:04:54
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
papağan04:04:50
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
RAKİBE04:04:28
Kadın rakip
tevil04:04:27
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
lağım04:04:26
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
balçık04:03:24
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
kanık04:03:24
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
alçalma04:00:56
Alçalmak işi, inme
önsel04:00:55
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
kalaba04:00:53
Kalabalık
testereli04:00:52
Testere biçiminde dişleri olan
Dokundurmak03:59:24
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
Engel olmak03:59:23
önlemek, geciktirmek
metot03:59:03
Yöntem
terkip etmek03:58:53
birleştirmek, bir araya getirmek
paha03:58:53
Değer, fiyat
avanaklık03:58:50
Avanak olma durumu, avanakça davranış
tütsülük03:58:48
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
nadiren03:58:41
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
ZIMBA03:57:59
Delgeç
Cani03:57:55
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
cıva03:57:53
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
berelenme03:57:49
Berelenmek işi veya durumu
Sormaca03:57:45
Soruşturma, anket
dayıoğlu03:57:43
Dayının oğlu, dayızade
Alaturka03:57:42
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
acelecilik03:57:21
Aceleci olma durumu, ivecenlik
çözüm yolu03:57:18
Bir güçlüğü giderme çaresi
gammaz03:57:16
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
ŞURA03:57:04
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
malik olmak03:55:19
sahip olmak
abonelik03:53:49
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
kamga03:53:48
Yonga
yığışım03:53:46
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
ÖLÜ03:52:46
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
KAMPANA03:52:44
Çan
Eskimoca03:51:49
Eskimo dili
Putperest03:51:08
Puta tapan
büyülü03:49:52
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
hayati03:49:43
Hayatla ilgili
sigorta03:48:57
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
SIRNAŞIK03:48:22
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
komuta03:47:56
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
üçleme03:47:52
Üçlemek işi
oba03:47:47
Göçebelerin konak yeri
kesin bilgi03:47:27
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
tali03:46:53
İkinci derecede olan, ikincil
bütün bütün03:44:57
Büsbütün
çulluk03:44:17
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
Sam03:43:47
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
becerikli03:43:07
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
obje03:42:27
Nesne
diyagonal03:41:49
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Terör03:41:32
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
ritm03:40:59
Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliği, dizem, tartım
istihza etmek03:40:59
alay etmek, alaya almak
çadır03:40:50
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
Cefa03:40:37
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
lâgar03:40:35
Zayıf, çelimsiz, etsiz