Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

tezat06:56:35
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
yazgıcı06:56:29
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
sütnine06:56:01
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
açığa vurmak06:55:53
belli etmek, ortaya çıkarmak
Slavca06:55:18
Slav dili
ak Arap06:54:52
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
cesaret vermek06:54:47
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
yürürlükte olmak06:54:42
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
solocu06:54:12
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
muaflık06:54:02
Muaf olma durumu
fiyatlandırma06:53:56
Fiyatlandırmak işi
barka06:53:51
Büyük sandal
baran06:53:41
Yağmur
barak06:53:35
Tüylü, kıllı çuha, kebe
barut06:53:25
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
irtifa06:53:20
Yükseklik
yer bilimi06:53:04
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
dolgun06:52:47
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
Islatma06:52:39
Islatmak işi
Ayni06:52:30
Gözle ilgili
füze06:52:24
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
düğüm06:52:06
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
misal06:51:53
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
kısıtlı06:50:13
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
mandolin06:50:09
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
sanayi06:49:13
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
batik06:48:58
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
ağrı kesici06:48:34
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
Giriş06:48:28
Girmek işi veya biçimi
lop06:48:20
Yumuşak, yuvarlak ve irice
satın alma06:48:16
Satın almak işi
saba rüzgârı06:48:13
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
silindir şapka06:48:10
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
haber06:48:05
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
koygun06:47:58
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
konuşkan06:47:28
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
HAVA06:47:25
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
yazıklar olsun06:47:22
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
portakal suyu06:47:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
uygun görmek06:47:10
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
Popülarite06:47:04
Halk tarafından sevilme, tutulma
AMAÇ06:46:57
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
totaliter06:46:33
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
loğusa otu06:46:21
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
el ayası06:46:18
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
avutma06:46:12
Avutmak işi, teselli
sihirbazlık06:46:08
Büyücülük
rıza göstermek06:45:58
razı olmak, onamak, uygun bulmak
Akyuvar06:45:47
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
boşa gitmek06:45:37
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
SÖYLEV06:45:25
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
aşure06:45:22
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
konvansiyonel06:45:14
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
mücerret06:45:13
Soyut
makferlan06:45:10
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
kesin olarak06:45:04
kesin bir biçimde, kesinlikle
yer elması06:44:58
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
yurtsal06:44:46
Yurtla ilgili, vatanî
AYAKTAŞ06:44:44
Arkadaş, yoldaş; hempa
yumuşak yüzlülük06:44:35
Yüzü tutmaz olma durumu
balak06:44:32
bk. malak
balar06:44:29
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
balet06:44:26
Bale yapan erkek sanatçı
ÖPÜCÜK06:44:20
Öpme, öpüş, buse
nevroloji06:44:14
bk. nöroloji
carcur06:44:08
bk. şarjör
USANMA06:43:53
Usanmak durumu
koyar06:43:52
İki akarsuyun birleştiği yer
deneyci06:43:50
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
Zembil06:43:47
Hasırdan örülmüş saplı torba
sirayet06:43:32
(hastalık) Geçme, bulaşma
kapsamlı06:43:29
Kapsamı olan
sunuş06:43:16
Sunmak işi veya biçimi
iç bükün06:43:11
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
ofris06:42:56
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
Ke06:42:45
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
akraba çıkmak06:42:44
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
Berilyum06:42:41
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
koşullu06:42:32
Şartlı, meşrut
meç06:42:07
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
ışınım06:42:04
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
sessizce06:41:46
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
ağızotu06:41:37
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
kuyruk sokumu kemiği06:41:34
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
delirme06:41:28
Delirmek işi
çiçek açmak (veya vermek)06:41:12
çiçeklenmek
Akrep06:41:04
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
Gömme06:41:01
Gömmek işi
yapmacık06:40:52
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
geçmez akçe06:40:43
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
simit06:40:40
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
su mermeri06:40:37
Kaymak taşı, albatr
Gövde06:40:34
Bir şeyin asıl toplu bölümü
ÖRGÜT06:40:30
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
KIDEM06:40:16
Bir görevde rütbece eskilik
Lüks06:40:01
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
Doğaçlama06:39:52
Doğaçlamak işi
emircik06:39:49
Yalıçapkını, iskele kuşu
terki06:39:37
Eyerin arka bölümü
elbette06:39:36
Elbet
terim06:39:34
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
terme06:39:31
Bir tür yaban turpu
tevil06:39:22
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
tevsi06:39:12
Genişletme, yayma
hasret06:39:03
Özlem
kana kan06:39:00
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
Keşiş06:38:57
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
cemile06:38:45
(kadın için) Güzel
Ateşçi06:38:29
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
Merkep06:38:23
Eşek
sarı humma06:38:20
bk. sarı humma
tutucu06:38:11
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
sataşmak06:38:05
Sarkıntılık etmek
cemaat06:37:56
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
ortada06:37:49
görünür yerde, göz önünde
bakar06:37:28
Öküz, sığır
bagaj06:37:25
Yolcu yükü
ŞAŞKIN06:37:14
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
kaynak suyu06:36:58
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
çaresizlik06:36:55
Çaresiz olma durumu
pabucunu eline vermek06:36:52
kovmak
temelli06:36:49
Herhangi bir nitelikte temeli olan
Mercek06:36:43
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
Mermer06:36:40
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
fer06:36:37
Parlaklık, aydınlık
oflaz06:36:30
İyi, güzel, mükemmel
karakavuk06:36:29
Hindiba
içit06:36:21
İçilecek şey
içli06:36:18
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
içki06:36:15
İçinde alkol bulunan içecek