Atatürkçü

1 İsim

Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist

Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa