Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

SOLUNUM00:13:32
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
ibibik00:12:29
Çavuş kuşu, hüthüt
yakıştırma00:11:48
Yakıştırmak işi
silme00:09:46
Silmek işi
özbekçe00:09:31
Özbek dili
müstacel00:08:41
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
Yapağı00:07:07
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
tufeyli00:06:46
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
mal varlığı00:04:32
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
alyuvar00:02:26
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
bellek kaybı00:01:15
Bellek yitimi
ilişik23:58:43
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
esin23:58:30
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
mahsus23:57:54
Özgü
murdarlık23:56:31
Murdar olma durumu
deccal23:56:24
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
kaçma23:52:17
Kaçmak işi, firar
zeplin23:51:45
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
şilep23:47:32
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
jenerasyon23:46:54
Kuşak, nesil
takibat23:46:53
Kovuşturma
kuşatılma23:46:40
Kuşatılmak işi
Avantacı23:46:24
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
yoksulluk23:44:34
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
Alaca23:42:52
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)23:42:13
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
yüzeysel23:40:29
Yüzey ile ilgili, sathî
apaçıklık23:39:48
Apaçık olma durumu
musallat olmak23:39:22
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
karışma23:36:11
Karışmak işi
muallâk23:35:52
Asılmış, asılı
boşuna23:35:09
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
kesilme23:34:01
Kesilmek işi
öğrenmek23:33:53
Yetenek, beceri kazanmak
nazizm23:33:14
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
despot23:32:57
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
aday23:32:05
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
muntazaman23:29:02
Düzenli olarak
ilk gösteri23:28:50
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mikoz23:27:11
Mantar
alınmak23:25:49
Elde edilmek
ateşkes23:25:40
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
YAVRU23:23:23
Yeni doğmuş hayvan veya insan
deniz kızı23:23:15
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
ajanda23:21:55
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
uygulamalı23:21:45
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
cengâver23:20:14
Savaşçı
bunalım23:19:34
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
rikkatli23:19:30
Duygulu, sevecen
iftira etmek (veya atmak)23:18:35
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
içeri23:15:49
İç yan, iç bölüm
beklenti23:15:12
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ertesi23:15:02
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
yörük çadırı23:13:25
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
döl23:12:52
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
alışmak23:12:05
Yadırgamaz duruma gelmek
kazaratar23:10:15
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
okutman23:10:08
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
ifşa etmek23:08:49
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
kalın23:07:39
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
çarpık23:06:47
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
BÖYLECE23:06:13
Tam böyle, bu biçimde
sarkıt23:04:49
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
göbek dansı23:03:22
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
DALKAVUK23:01:42
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
bağlantısız23:01:01
Aralarında bağlantı bulunmayan
memorandum22:59:58
Muhtıra, nota
kötü kişi olmak22:58:43
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
yöreselleşme22:58:02
Yöreselleşmek işi
tasarruf etmek22:56:36
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Tutuklu22:56:20
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
kimlik22:54:13
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
numune22:52:18
Örnek
spesiyalite22:52:18
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
sırtlan22:51:54
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
Beyaz22:51:28
Ak, kara karşıtı
lens22:51:16
Mercek
tercih22:50:30
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
siyasetçi22:50:24
Politikacı
kalp acısı22:49:38
Büyük üzüntü
cinsiyet22:48:55
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
fevkalade22:48:33
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
palto22:48:13
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
geyik dikeni22:47:57
bk. akdiken
yetenekli22:47:41
Yeteneği olan, kabiliyetli
suret22:46:15
Görünüş, biçim
Suna22:46:04
Erkek ördek
mermer kireci22:45:44
Mermerden yapılmış kireç
fatihane22:45:28
Fatih gibi, fatihe benzercesine
yoksun olmak22:45:12
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
kuyruk22:42:56
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
tahin rengi22:41:36
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
tedirgin etmek22:41:19
rahatını, huzurunu kaçırmak
olanaksız22:41:03
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
şey22:40:38
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
Kampana22:40:15
Çan
fütursuzca22:39:59
Önemsemeyerek, aldırmayarak
mürettebat22:39:43
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
yapağıcı22:39:37
Yün ve yapağı alıp satan kimse
yazman22:39:16
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
erzatz22:39:00
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
yazmak22:38:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
panter22:38:28
Pars
Hekim22:38:11
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
nezaret22:38:04
Bakma, gözetme
oymacı22:37:55
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
zararsız22:37:10
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
gevşeklik22:36:54
Gevşek olma durumu
fener22:36:38
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
gerilim22:36:22
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
mütemmim22:36:14
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
KANUN22:36:05
Yasa
ask22:36:00
bk. asklı
dibek22:35:49
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
velespit22:35:12
Bisiklet
orostopolluk22:34:56
Kurnazca iş, dalavere, dolap
sezyum22:33:38
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
Masumiyet22:33:34
Masumluk
judo22:32:09
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
söz22:31:44
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
memba22:31:28
Kaynak, pınar
Pakt22:31:11
Antlaşma
sesleme22:30:52
Seslemek işi veya durumu
Tiyatro22:29:30
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
seyahat22:29:09
Gezi, yolculuk
yuvarlak22:28:23
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
cebire22:28:19
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
mania22:28:02
Engel
mamur22:27:46
Bayındır
havlu22:27:43
Kurulanmaya yarar havlı bez