Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Maaş04:40:30
Aylık
sarkıt04:40:26
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
pano04:39:34
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
tüylü04:39:18
Tüyü olan
zemin04:38:57
Taban, döşeme, yer
ulu orta04:35:55
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
dinsel04:35:54
Dinî
yüzsüz04:34:58
Yüzü olmayan
Konfeksiyon04:34:57
Hazır giyim eşyası
tendürüst04:32:09
Dinç, sağlam
donatı04:29:57
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
mürdüm04:29:37
Mürdüm eriği
Engin04:23:51
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
yarlık04:22:47
Hükümdar buyruğu, ferman
sembolik04:22:40
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
aşırmak04:21:47
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
MİM04:21:40
Arap alfabesinde m harfinin adı
dört bir taraf (veya yan)04:21:09
her yan, bütün çevre
DEĞNEKÇİ04:20:08
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
çalmak04:19:17
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
diren04:17:54
Dirgen
oktav04:17:17
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
gerileme04:16:24
Gerilemek işi
neyzen04:12:11
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Ceset04:09:45
Ölü vücut, naaş
tahkim04:06:25
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
su altı işleri04:06:17
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
uyuşuk04:06:07
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
uskumrugiller04:05:59
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
potin04:04:58
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
akim04:03:24
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
sıralaç04:02:34
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
bizar04:00:40
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
tambura04:00:20
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
Zırh03:59:47
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
çekmece03:58:59
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
şaşaa03:56:47
Görkem, gösteriş, tantana
Derkenar03:54:28
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
ayrışık03:52:08
Ayrışmış olan
ÜNLEM03:51:36
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
kudret hamamı03:51:03
Ilıca
ahlat03:48:25
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
murt03:47:26
Mersin ağacı
yardakçı03:47:25
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
ürik asit03:46:50
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
okuma03:44:35
Okumak işi, kıraat
keyfi03:42:15
İsteğe bağlı olan
parçalama03:41:54
Parçalamak işi, parçalara ayırma
yaya yolu03:37:35
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
muhaddep03:36:55
Dışbükey, konveks
Maile03:27:58
Aklan
kireç söndürmek03:27:11
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
keton03:25:48
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
apaş03:25:40
Külhan beyi, kabadayı, hayta
başkalaşım03:25:33
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
Eskimoca03:24:40
Eskimo dili
ahbaplık03:22:45
Ahbap olma durumu, ünsiyet
adetçe03:21:58
Sayı bakımından, sayıca
eğleşme03:21:26
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
ö03:21:09
Tikinme veya bıkma anlatır
sporcu03:20:07
Sporla uğraşan (kimse)
mahremiyet03:16:28
Gizli olma durumu, gizlilik
bilardo03:13:57
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
bağırıp çağırmak03:13:12
öfkeyle bağırmak
yine03:12:39
bk. gene
degajman03:11:48
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
ey03:11:04
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
şiar edinmek03:10:30
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
hazcılık03:09:41
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
elgin03:08:17
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
YİNELEME03:05:50
Yinelemek işi, tekrarlama
İddia03:04:48
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
alkolik03:03:00
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
ödemek03:01:58
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
FABRİKA03:01:10
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
geçicilik02:59:52
Geçici olma durumu
batkın02:59:34
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
semavî02:59:05
Gökle ilgili, göğe ilişkin
üst üste02:58:16
Birbiri arkasından
ergime02:57:47
Ergimek işi, zeveban
ARAÇSIZ02:56:22
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
yamaklık02:54:54
Yamak olma durumu
muktedir02:54:35
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
geriş02:53:14
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
realist02:52:57
Gerçekçi
apak02:49:49
Çok ak
Alışkın02:49:22
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
firar02:48:20
Kaçma, kurtulma
yetişme02:48:05
Yetişmek işi
Nevi02:47:28
Çeşit, cins, tür
bilginlik02:46:02
Bilgin olma durumu
gözlükçülük02:45:30
Gözlük satma işi
çeşme02:45:24
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
dize02:45:21
Şiirin satırlarından her biri, mısra
sınıf02:44:47
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
duymak02:41:59
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
mutfak02:41:16
Yemek pişirilen yer
GÖRSEL02:40:02
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
akvaryum02:39:36
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
uzlaşmalı02:38:48
Aralarında uzlaşma bulunan
levent02:38:47
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
diyecek yok02:37:34
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
kırçıl02:36:41
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
renkten renge girmek02:36:36
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
teçhiz02:32:01
Donatma, donatım
Lif02:30:29
Çok ince ve uzun parça
MORULA02:29:42
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
Misina02:29:31
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
bulutsu02:27:16
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
abus02:25:33
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
mübarek02:24:47
Verimli, bereketli
Tırpana02:24:01
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
tariz02:22:33
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
yakınlık02:22:28
Yakın olma durumu
benlik02:19:21
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
züğürt02:18:51
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
vekillik etmek02:18:47
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
araf02:18:46
Cennet ile cehennem arasında bir yer
metalsi02:17:58
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
yağhane02:17:46
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
çıkma02:17:30
Çıkmak işi
akort02:13:54
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
limaki02:13:03
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
İşlem02:12:41
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
böcek kabuğu02:11:16
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
azgın02:08:44
Azmış olan
Genel02:07:38
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
tellak02:07:37
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
despot02:06:41
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
kabadayılık02:06:15
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış