Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

kreasyon15:52:57
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
GÜREŞ15:52:29
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
AZGIN15:52:16
Azmış olan
veznedar15:51:46
Vezneci
terfi15:51:09
(derecesi, makamı) Yükselme
yeterlilik15:51:03
Yeterli olma durumu
satranç tahtası15:51:01
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
gençlik15:50:54
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
daimi15:50:30
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
kapsamlı15:50:03
Kapsamı olan
görevden alınmak15:49:54
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
iş yapmak15:49:38
çalışmak
kafiye15:49:05
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
beklenti15:48:25
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
iplik15:48:21
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
abani15:47:08
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
musevi15:47:01
Musa Peygamberin dininden olan kimse
Hiza15:46:49
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
karaltı15:46:44
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
evlenme15:46:09
Evlenmek işi, izdivaç
senatör15:45:57
Senato üyesi
tarazlama15:45:44
Tarazlamak işi
yalınlık15:45:32
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
araz15:45:18
Belirtiler
artık15:45:13
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
iskele kelepçesi15:45:07
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
fikrisabit15:44:17
Saplantı, idefiks
Barış15:44:04
Barışmak işi
vites kutusu15:43:52
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
ananas15:43:49
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
uzunlamasına15:43:37
Uzunluğuna
bazal15:43:24
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
materyal15:43:12
Malzeme, gereç
astsubay15:43:08
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
emircik15:42:51
Yalıçapkını, iskele kuşu
tutukluluk15:42:32
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
ayaklık15:42:07
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
söz (veya lâf) altında kalmamak15:41:54
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
lokomotif15:41:48
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
Müsavat15:41:46
Eşitlik, denklik
değişken15:40:29
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
at gözlüğü15:40:24
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
Acayip15:40:11
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
yetişme15:40:00
Yetişmek işi
elçilik15:39:50
Elçi olma durumu
ivedilikle15:38:03
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
Sübvansiyon15:37:38
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
akı15:37:13
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
belirtili15:37:00
Belirtisi olan
irdeleme15:36:04
İrdelemek işi
karagöz15:35:56
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
sanat eseri15:35:01
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
burmak15:34:49
Hadım etmek, iğdiş etmek
nakil etmek15:34:35
bk. nakletmek
kareli15:34:23
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
burjuva15:34:09
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
işlik orun15:34:07
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
Osmanlı15:34:01
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
erk15:33:54
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
erg15:33:52
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
boz15:33:45
Açık toprak rengi
tütsülük15:33:14
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
yolcu gemisi15:33:12
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
güvenceli15:32:50
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
soğan çiçeği15:32:15
Fulya
ÇALGI15:31:57
Müzik aleti, enstrüman
alımlı15:31:39
Alımı olan, çekici, cazibeli
sülf15:31:06
Kükürt
irrasyonel15:30:53
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
mükellefiyet15:30:27
Yüküm, yükümlülük
dilinme15:30:15
Dilinmek işi
YILANKAVİ15:30:15
Dolambaçlı, dolanarak giden
seçimlik15:29:49
Seçme işine konu olma
murakabe15:29:36
Denetleme, denetim
dogmatik15:29:10
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
Yurt15:28:12
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
sultan15:28:10
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
güz dönemi15:28:02
Güz ayları
kafkasyalı15:27:44
Kafkasya halkından olan (kimse)
yumuşakçalar15:27:43
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
kelek15:27:13
Olgunlaşmamış ham kavun
mis15:26:46
Güzel kokulu bir madde
serüvenci15:26:30
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
olan15:26:25
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
jet15:25:53
Tepkili uçak
mehter takımı15:25:42
Mehterhane
radyatör15:25:08
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
kod15:24:56
bk. kot
sel15:24:44
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
bulgu15:24:25
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
sit15:23:51
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
monoton15:23:22
Tekdüze, yeknesak
katrilyon15:23:03
Trilyon kere bir milyon (1024)
Optimist15:22:27
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
kısaca15:22:14
Oldukça kısa, biraz kısa
reaksiyon15:22:12
Tepki, aksülâmel
mihnet15:22:08
Sıkıntı, üzüntü
Oya15:20:58
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
tavuk balığı15:20:06
Mezgit
kördüğüm15:19:40
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
yılan derisi15:19:27
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
umut15:19:06
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
cip15:18:59
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
umde15:18:59
İlke, prensip
FAVORİ15:18:46
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
çizgili15:18:20
Üzerinde çizgi bulunan
Başarısızlık15:18:19
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
iç deniz15:18:07
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
beygir15:17:54
At
faşist15:17:48
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
yönetmenlik15:17:22
Yönetmen olma durumu
vakayiname15:17:09
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
kaf15:17:02
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
yak15:16:11
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
mürdesenk15:15:56
Doğal kurşun oksit, PbO
iyice15:15:55
İyiye yakın
Kam15:15:31
bk. şaman
rejim15:15:16
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
ilkah15:15:09
Dölleme, döllenme
var15:14:35
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
tamam15:14:20
Bütün, tüm
tik15:14:15
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
idarecilik15:12:55
İdareci olma durumu
tıpkıçekim15:12:42
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
tiz15:12:39
İnce, keskin (ses)
erbap15:11:56
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
tok15:11:16
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
tav15:11:02
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
tas15:10:49
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
küsküt15:10:31
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)