Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

kademeli08:50:34
Aşamalı, basamaklı
ısı yayımı08:50:33
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
tıpatıp08:50:32
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
hektometre08:50:31
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
ciddiyetsiz08:50:31
Ciddiyeti olmayan, lâubali
bariz08:50:30
Açık, göze çarpan, belirgin
haile08:50:28
Çok acıklı olay
acemce08:50:27
Farsça
istemeye istemeye08:50:27
İstemeyerek, gönülsüzce
pinpon08:50:26
Yaşlı, çökmüş
klaSÖR08:50:25
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
ilhan08:50:25
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
Havai08:50:24
Hava ile ilgili, havada bulunan
Delilik08:50:23
Deli olma durumu veya delice davranış
trake08:50:21
Soluk borusu
hatırlanma08:50:20
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kestirme08:50:20
Kestirmek işi
bonbon08:50:19
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
beynelmilel08:50:18
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
dik başlı08:50:17
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
BELGİT08:50:16
Senet
ebleh08:50:15
Akılsız, budala, alık
Kasınç08:50:15
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
GELENEK08:50:14
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
abraş08:50:13
Alaca benekli
mutabakat08:50:13
Uyuşma, anlaşma, itilâf
blöf08:50:12
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
ilke08:50:11
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
Atıcı08:50:10
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
BUĞUR08:50:09
Buğra
önem vermek08:50:09
değer vermek, önemli saymak
sos08:50:08
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
etkilenme08:50:08
Etkilenmek işi
ibibik08:50:07
Çavuş kuşu, hüthüt
Harabe08:50:05
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
BOYUT08:50:05
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
yük asansörü08:50:04
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
iktisap08:50:04
Kazanma, edinme, edinim
aklanmak08:50:03
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
Galyum08:50:02
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
her halde08:50:01
Büyük bir ihtimalle
belginlik08:50:00
Belgin olma durumu, sarahat
Flora08:49:59
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
uzun kafalı08:49:58
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
anekdot08:49:58
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
uz08:49:57
İyi, güzel
erke08:49:56
Enerji
yanlış08:49:55
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
hercai08:49:54
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
NAN08:49:54
Ekmek
Çağdaş08:49:53
Aynı çağda yaşayan, muasır
tasfiye etmek08:49:53
arıtmak, temizlemek
bandocu08:49:52
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
İdareci08:49:51
Yönetici
fonksiyon08:49:51
İşlev
CİNSİYET08:49:50
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
misk08:49:49
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
BORÇ08:49:48
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
cesur08:49:47
Yürekli, cesaretli
faizcilik08:49:46
Faizcinin işi, tefecilik
bayram08:49:44
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
yakınma08:49:43
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
gök ada08:49:43
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
art düşünce08:49:42
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
ateist08:49:41
Tanrıtanımaz
BEYİN08:49:39
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
çömlek08:49:39
Toprak tencere
yandaş08:49:38
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
HABERLİ08:49:36
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
oturma08:49:35
Oturmak işi
AĞZINA KADAR08:49:34
boş yeri kalmayacak biçimde
tuğgeneral08:49:33
Orduda en küçük rütbeli general, liva
müennes08:49:32
Dişil
zılgıt08:49:31
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
Çarpık08:49:29
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
fırfır08:49:28
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
dokunuş08:49:27
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
BERİL08:49:26
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
ışıltı08:49:26
Hafif ışık
nişan yüzüğü08:49:25
Nişan halkası
nikâhsız08:49:24
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
vefalı08:49:23
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
bildirme kipleri08:49:23
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
kemiksiz08:49:22
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
siyasi08:49:20
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
hepsi08:49:20
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
İlk örnek08:49:19
Kök tip
BELKİ08:49:19
Muhtemel olarak, olabilir ki
hesaplı08:49:18
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
Ney08:49:17
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
Aceleci08:49:16
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
UNSUR08:49:14
Öge, ilke, uknum, eleman
siyasetçi08:49:13
Politikacı
BELEŞÇİ08:49:13
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
piramidal08:49:12
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
mağlûp etmek08:49:11
yenmek
cahil08:49:10
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
boşa gitmek08:49:07
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
bulgu08:49:06
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
TİNSEL08:49:05
Ruhî
pli08:49:05
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
enfiye08:49:04
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
ATARDAMAR08:49:02
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
kabiliyet08:49:01
Yetenek
konak08:49:01
Büyük ve gösterişli ev
tespit etmek08:49:00
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
panter08:49:00
Pars
BATINİ08:49:00
Batıniye mezhebinden olan kimse
ulama08:48:59
Ulamak işi
talih kuşu08:48:58
İyi talih
Aldırmaz08:48:57
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
Doyum08:48:57
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
asbest08:48:56
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
atol08:48:56
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
istikrarlı08:48:55
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
BALKON08:48:53
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
yürekler acısı08:48:53
çok acıklı
kulluk kölelik08:48:52
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
tutam08:48:51
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
uza devim08:48:50
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
SONUÇSUZ08:48:49
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
yakarış08:48:47
Yakarmak işi veya biçimi
hamaylı08:48:46
bk. hamail
alay alay08:48:46
Kalabalık olarak, pek çok
Bulaşma08:48:45
Bulaşmak işi
tarafsız08:48:43
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
rasyonel08:48:42
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
geyik dikeni08:48:41
bk. akdiken
Bir solukta08:48:40
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
orta yuvarlak08:48:39
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı