Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

tanık19:26:20
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Arabozan19:26:19
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
Huysuz19:26:18
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
özerklik19:26:16
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
kaba saba19:26:14
Görgüsüz
Ulaştırma19:26:11
Ulaştırmak işi
kıyafet19:26:10
Kılık
KUMAR19:26:09
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
Çembalo19:26:08
Klâvsen
takdim etmek19:26:06
sunmak
Dokunaklı19:26:05
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
kayın baba19:26:03
Kaynata
hoşa gitmek19:26:02
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
kayırtma19:26:00
Kayırtmak işi
dokümanter19:26:00
Belgesel
yük katarı19:25:58
Yük treni, marşandiz
kuzu eti19:25:58
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
et kesimi19:25:56
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
karabasan19:25:55
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
semt19:25:55
Yan, taraf, cihet
aklanmak19:25:53
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
öğrenim belgesi19:25:50
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
yer sakızı19:25:49
Bitüm
marifet19:25:48
Ustalık, hüner, uzmanlık
ADALET19:25:45
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
OLDUBİTTİ19:25:42
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
HAŞARI19:25:40
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
rantabl19:25:38
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
ova19:25:35
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
jant19:25:31
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
devim bilimi19:25:29
Dinamik
nizam19:25:26
Düzen
bereleme19:25:25
Berelemek işi
Adamak19:25:23
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
karşı gelmek19:25:20
boyun eğmemek, baş kaldırmak
kırım19:25:12
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
sağır dilsiz19:25:03
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
eğilim19:25:00
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
hantal19:24:57
Kocaman, iri, kaba
tefekkür19:24:53
Düşünme, düşünüş
gelin teli19:24:44
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
akın19:24:40
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
veri19:24:38
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
züppeleşme19:24:36
Züppeleşmek işi veya durumu
ses duvarı19:23:55
Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü
Hititçe19:23:34
Hitit (Eti) dili
belgeli19:23:23
Belgesi olan
yıldız falcısı19:23:09
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
çil19:22:32
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
konteyner19:22:15
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
çekül19:21:51
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
ışıldak19:21:42
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
Civcivlik19:20:55
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
Yasak19:20:53
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
güvenirlik19:20:20
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
zanlı19:20:18
Sanık
Peşin hüküm19:19:47
Ön yargı
arabozanlık19:19:46
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
istimbot19:19:11
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
defin19:18:59
(ölüyü) Gömme
aklan19:18:57
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
Ündeş19:17:55
Benzer sesle biten söz veya cümle
eşkenar dörtgen19:17:25
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Yavru19:17:02
Yeni doğmuş hayvan veya insan
Arı Kovanı19:16:43
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
Oğulcuk19:16:28
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
başköşe19:16:08
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
gIrtlak19:15:51
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
adaleli19:15:25
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
teşhis ve intak19:14:04
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
kahin19:13:57
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
tartarik asit19:13:56
İzomerli kristal organik birleşik (C4H6O6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır
karık19:13:46
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
afsunlu19:13:28
Büyülü, sihirli, füsunkâr
sınırlı sayı19:12:08
Sonsuz değerli olmayan sayı
yardımlaşma19:11:04
Yardımlaşmak işi
kırıtma19:10:47
Kırıtmak işi, cilve, işve
agora19:10:47
Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı
kömür19:10:46
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
armonika19:10:46
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
dün19:10:21
Bugünden bir önceki gün
ümitleniş19:10:05
Ümitlenmek işi veya biçimi
fırtına kuşu19:08:55
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
takdim19:08:36
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
Peynir19:07:57
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
Madagaskarlı19:07:42
Madagaskar halkından olan
itilâ19:07:40
Yükselme, yücelme
tereddüt etmek19:07:39
kararsız davranmak, duraksamak
müteşebbis19:07:32
Girişken, girişimci
Nakıs19:07:31
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
Merhem19:07:26
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
FÜZE19:06:36
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
Sağlıklı19:06:31
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
tasarlama19:05:55
Tasarlamak işi
İş bilimi19:05:50
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
Münebbih19:05:11
Uyarıcı
saçsız19:05:08
Saçı olmayan
yükleme durumu19:03:55
bk. belirtme durumu
otantik19:03:11
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
kampana19:02:55
Çan
giyme19:02:46
Giymek işi
köse19:02:41
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
aslan sütü19:02:25
Rakı
yaprak sigarası19:01:40
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
karakteroloji19:01:31
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
geçiş19:01:27
Geçmek işi veya biçimi
taret19:01:19
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
kerih19:00:25
Tiksindirici, iğrenç
dolma kalem19:00:13
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
lümen19:00:12
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
mazot19:00:12
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
şaheser18:59:47
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Hukuk18:59:31
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
kederli18:59:20
Acılı, üzüntülü, mukedder
dekor18:59:14
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
ŞALVAR18:58:49
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
ısı yuvarı18:58:30
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
ırak18:58:26
Uzak
ılgın18:57:50
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
dermansızlık18:57:39
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
İştiyak18:57:27
Göreceği gelme, özleme
İştiha18:57:25
İştah
kurumsal18:57:24
Kurumla ilgili
İçtenlik18:57:20
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
İÇKİ18:57:02
İçinde alkol bulunan içecek
İÇBÜKEY18:56:49
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
zahmetsiz18:56:49
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
İyi niyet18:56:33
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
İnandırma18:56:00
İnandırmak işi
İLTİZAM18:55:55
Kayırma, bir tarafı tutma