Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

üniversite06:44:58
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
Antidot06:44:33
bk. panzehir
yer mumu06:44:19
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
babalık06:44:10
Baba olma durumu
tereddütlü06:43:48
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
kokulu06:43:35
Kokusu olan
ütü06:43:30
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
özlü06:43:17
Özü olan, öz bölümü çokça olan
Bürüme06:42:51
Bürümek işi
eglog06:42:50
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
denetleme06:42:46
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
püskü06:42:32
bk. eski püskü
üflemeli06:42:28
Üflenerek çalınan (çalgı)
hudut06:42:06
Sınır
proje06:42:01
Tasarlanmış şey, tasarı
şükretme06:41:48
Şükretmek işi
MÜESSİR06:41:44
Dokunaklı
aklıselim06:41:39
Sağduyu
satranç takımı06:41:35
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
enenme06:41:22
Enenmek işi
piç06:41:14
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
uhrevi06:41:05
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen06:41:00
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
briç06:40:56
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
seremoni06:40:32
Tören
sarısabır06:40:07
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
Diktatör06:39:50
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
sorunsal06:39:41
Çözümü belli olmayan
SIĞIN06:38:43
Ala geyik
soruşturma06:38:39
Soruşturmak işi
parlatmak06:38:30
(içki için) İçmek
nezaret06:38:25
Bakma, gözetme
bilmeden06:38:20
bilmeyerek
takdimci06:38:16
Tanıtmacı
beğenilir06:38:03
Beğenme duygusu veren, beğenilen
bukağı06:37:54
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
taşıyıcı06:37:45
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
ekseriyet06:37:41
Çoğunluk, çokluk
mezkur06:37:26
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
terfik06:37:21
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
bedbin06:37:03
Kötümser, karamsar, pesimist
bedava06:36:59
Karşılıksız, parasız, emeksiz
uyuşma06:36:13
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
havsala06:35:38
Kuş kursağı
bina06:35:24
Yapı
matkap06:35:20
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
Alışkınlık06:35:15
Alışkın olma durumu, alışkanlık
biye06:35:10
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
besi06:35:01
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
basmak06:34:49
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
asalet06:34:44
Soyluluk
ümitsiz06:34:32
Umutsuz
güneğik06:34:28
Hindiba
mercan06:34:21
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
permanant06:34:14
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
ekipman06:34:05
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
Rastık06:33:52
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
koyacak06:33:43
İçine öte beri koymaya yarayan şey
ÇORAP06:33:25
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
mıknatıs06:32:46
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
klips06:32:24
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
AYNEN06:32:19
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
vandal06:32:14
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
nikbinlik06:31:52
İyimserlik, optimizm
nominal06:31:39
Ad belirtilerek yapılan
hindiba06:31:34
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nazlılık06:30:40
Nazlı olma durumu
loğ06:30:16
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
dalgalanma06:29:58
Dalgalanmak işi
izmihlal06:29:53
Yıkılma, çökme
ELMA06:29:45
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
irticalen06:29:18
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
yıkılma06:28:53
Yıkılmak işi
tiran06:28:37
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
tirit06:28:28
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
arkadaşlık06:28:24
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
miraç06:28:10
Göğe çıkma
kıvrım06:28:06
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
Şakuli06:27:57
Çekülle ilgili
abece06:27:44
bk. alfabe
Emik06:27:35
Emmekten çürüyen yer, emme izi
kulluk06:26:59
Kul olma durumu, kölelik
Mükedder06:26:32
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
ispanya06:26:28
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
SAĞRI06:26:23
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
siperlik06:26:19
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
FENİK06:26:10
Alman markının yüzde biri
çınlayış06:26:05
Çınlamak işi veya biçimi
Muço06:25:44
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
forvet06:25:27
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ürkme06:25:26
Ürkmek durumu, tevahhuş
zimmet06:25:17
Üstünde olan şey
üreme06:24:41
Üremek durumu
SECCADE06:24:17
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
arduaz06:23:55
Kayağan taş, kayrak
kapatma06:23:46
Kapatmak işi
koket06:23:37
Yosma
korun06:23:17
Üst derinin en dış tabakası
yapım06:23:12
Yapmak işi, inşa, imal
filinta06:23:08
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
teşrih06:22:54
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
müzakere06:22:41
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
bozma06:22:32
Bozmak işi
anorak06:22:28
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kavrama06:22:23
Kavramak işi, anlama, algılama
çük06:22:18
Erkeklik organı
Flâman06:22:09
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
abani06:22:00
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
gondol06:21:55
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
KESİT06:21:42
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Diyar06:21:16
Ülke
boşamak06:21:10
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
boşanma06:20:57
Boşanmak işi
türap06:20:53
Toprak, toz
mürettebat06:20:52
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
pAtavatsız06:20:43
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
Dedikoducu06:19:59
Çok dedikodu yapan
mütemayiz06:19:50
Kendini gösteren, sivrilen
Anıtsal06:19:45
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
mucize06:19:41
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
kırıp dökmek06:19:32
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
ÇAPKIN06:19:23
Geçici aşklar arkasında koşan
derebeyi06:19:05
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
mersingiller06:19:00
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
çevren06:18:52
Ufuk, göz erimi
abdal06:18:29
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
ışkın06:18:20
Bir ravent türü
pelesenk06:17:54
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
Ebru06:17:35
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
parasızlık06:17:19
Parasız olma durumu