Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü09:41:01
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Kızılderili09:41:01
Amerika yerlilerine verilen ad
kotlama09:40:59
Kotlamak işi
mertek09:40:58
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
usare09:40:57
Öz su
çapsız09:40:54
Çapı olmayan
türeme09:40:52
Türemek işi
kayaç09:40:50
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
merih09:40:48
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
yetkilendirme09:40:47
Yetkilendirmek işi veya durumu
havadar09:40:43
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
havadar09:40:42
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
Değiştirgeç09:40:40
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
haydut09:40:36
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
Saçmalama09:40:32
Saçmalamak işi
Direksiyon09:40:31
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
IŞIK09:40:26
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
kapkara09:40:25
Her yanı kara
IŞIN09:40:22
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
ılkı09:40:15
bk. yılkı
tatarcık09:40:12
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
insan bilimci09:40:05
Antropolog
TAKRİR09:40:01
Yerleştirme, yerleştirilme
doğalcılık09:39:57
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
sarılık09:39:54
Sarı olma durumu
Hitabet09:39:50
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
çalak09:39:47
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
işe yaramak (veya yaramamak)09:39:46
elverişli olmak
sıtmalanma09:39:45
Sıtmalanmak işi
kara kalem09:39:43
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
retorik09:39:37
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
HASSAS09:39:37
Duyum ve duyguları algılayan
musallat09:39:33
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
kampana09:39:22
Çan
ara yerde09:39:18
arasında, arada
Karamsar09:39:11
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
ilerici09:39:08
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
içit09:39:07
İçilecek şey
ALAKOK09:39:04
Rafadan
hısımlık09:39:01
Hısım olma durumu, karabet
ALAMET09:38:57
Belirti, işaret, iz, nişan
kandil09:38:53
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
Bulama09:38:49
Bulamak işi
sekendiz09:38:46
Satürn, Zühal
Kurlağan09:38:42
Etyaran
yülüme09:38:42
Yülümek işi, tıraş
vesikalı09:38:38
Belgesi olan
budala budala09:38:34
budala gibi, budalaca
kuğu09:38:34
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
AKLANMA09:38:20
Aklanmak işi
dekorasyon09:38:17
Dekor yapma işi
lâedri09:38:10
Yazarı bilinmeyen, anonim
mübalâğa09:38:03
Abartma, abartı
Fonetik09:38:02
Ses bilgisi
teklik09:37:59
Tek, bir olma durumu
kimyager09:37:58
Kimyacı
teknik09:37:53
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
epidemi09:37:48
Salgın hastalık
TEMAYÜL09:37:42
Bir tarafa eğilme, meyletme
kefen09:37:40
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
liken09:37:38
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
likit09:37:34
Sıvı, akışkan
terfi etmek09:37:30
bir görevde derecesi yükselmek
akbalık09:37:29
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
DOLANIM09:37:26
Tedavül, sirkülâsyon
Bozma09:37:19
Bozmak işi
tahsisat09:37:15
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
valide09:37:11
Ana, anne
anlaşmazlık09:37:10
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
lider09:37:08
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
İleri gelenler09:37:04
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
çatık09:36:57
Çatılmış olan
araf09:36:53
Cennet ile cehennem arasında bir yer
umursamaz09:36:53
Umursamayan, aldırış etmeyen
Evliya09:36:50
Erenler, ermişler, veliler
arap09:36:50
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
sünepe09:36:50
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
arda09:36:42
İşaret olarak yere dikilen çubuk
ÇARPIM09:36:39
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
arif09:36:35
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
arma09:36:31
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
GECE BEKÇİSİ09:36:27
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
araz09:36:12
Belirtiler
rölâtif09:36:11
Bağıntılı, izafî, nispî
aylak09:36:11
İşsiz, boş gezen, avare
Barsak09:36:08
Bağırsak
ÜNLEM09:36:04
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
yivaçar09:35:57
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
vakitsiz09:35:48
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
Sevecen09:35:45
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
yarış09:35:41
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
pedagojik09:35:39
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
Domuz09:35:37
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
İdareli09:35:37
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
repertuar09:35:33
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
intizamsız09:35:31
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
hara09:35:31
At üretilen çiftlik, aygır deposu
kışır09:35:30
Kabuk
Dolma09:35:24
Dolmak işi
BATI09:35:16
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
zulüm görmek09:35:15
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
gözlük09:35:14
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
alem09:35:13
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
delişmen09:35:11
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
göt09:35:10
Anüs
görelik09:35:09
Bağıntı, izafet
Ailecek09:35:07
Ailece
kişi zamiri09:35:06
Kişilerin yerine kullanılan zamir
eğri09:35:05
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
asalaklık09:35:05
Asalak olanın durumu
müstahdem09:35:04
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
ayı09:35:03
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
yılan09:35:03
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
Panzehir09:35:00
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
görenek09:34:56
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
MİR09:34:56
Baş, kumandan, amir
karatavuk09:34:45
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
katiplik09:34:42
Sekreterlik, yazmanlık
denklik09:34:36
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
tıp tıp09:34:33
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
Maskarata09:34:31
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
liman09:34:27
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
linet09:34:23
Sürgün
Boyut09:34:17
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
Okuyucu09:34:06
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
et lokması09:34:02
Et yemeği
iç hastalıkları uzmanı09:33:59
bk. dahiliyeci
senet09:33:59
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
meyve bahçesi09:33:56
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
senir09:33:55
İki dağ arasındaki sırt