Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü09:43:44
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
nebatat09:43:43
Bitkiler
temiz kâğıdı09:43:43
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
zemmetme09:43:42
Zemmetmek işi veya durumu
teke tek09:43:41
Bire karşı bir
ahiren09:43:39
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
DİKİZ09:43:39
Bakma, gözetleme, erkete
huy09:43:36
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
ümera09:43:23
Buyurucular, beyler, amirler
et suyu09:43:19
İçinde et kaynatılmış su
Gerçekçi09:43:16
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
yaşam koşulları09:43:12
Hayat şartları
kusturucu09:43:12
Kusturan, kusmaya yol açan
Çingene09:43:11
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
görücü09:43:10
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
basın09:43:10
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
ücret09:43:09
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
zülal09:43:07
Saf, tatlı su
Yargı09:42:52
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
SARKIT09:42:52
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
umursamaz09:42:48
Umursamayan, aldırış etmeyen
sapa09:42:34
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
Neme gerek09:42:30
Neme lâzım
yün09:42:29
Güzün kırkılan koyun tüyü
fiş09:42:28
Prizden akım almaya yarayan araç
tırtıl09:42:25
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
maden yatağı09:42:25
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
görkemli09:42:24
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
cilbent09:42:17
Klâsör
eneze09:42:15
Enez
karton09:42:10
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
kıl payı09:42:05
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
ELMA09:42:04
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
çekingenlik09:42:04
Çekingen olma durumu
SİNİR09:42:03
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
teksir09:41:59
Çoğaltma
Taş devri09:41:59
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
eti09:41:58
Hitit
varma09:41:57
Varmak işi
hizmetçi09:41:56
Hizmet gören kimse
atalet09:41:55
Tembellik
AKLANMA09:41:53
Aklanmak işi
TETKİK09:41:50
İnceleme
mübalâğa09:41:49
Abartma, abartı
Geçici09:41:41
Çok sürmeyen
vezirlik09:41:39
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
epidemi09:41:39
Salgın hastalık
Düzenek09:41:35
Mekanizma
Şiilik09:41:35
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
efsun09:41:34
Büyü, sihir
biçimsel09:41:33
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
kuşluk09:41:33
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
lâakal09:41:32
En azından, hiç olmazsa
firkat09:41:28
Ayrılış, ayrılık
atardamar09:41:27
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
apalak09:41:27
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
kumanda09:41:26
Komuta
Ateş09:41:25
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
keleş09:41:25
Yiğit, cesur, bahadır
katma09:41:24
Katmak işi, ilhak
katot09:41:22
Eksi uç
Rekaket09:41:21
Kekemelik, pepemelik
katar09:41:20
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
katil09:41:18
İnsan öldüren kimse, cani
göt09:41:14
Anüs
denek09:41:13
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
deney09:41:11
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
denet09:41:06
Denetlemek işi, teftiş
denli09:41:04
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
tekinsiz09:41:03
Tekin olmayan, uğursuz
sarman09:41:00
Azman, iri
sima09:40:58
Yüz, çehre
uygun09:40:57
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
TAKIM09:40:56
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
sarmak09:40:56
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
hava bilgisi09:40:55
Meteoroloji
YÖNETİM YERİ09:40:54
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
astronomik09:40:52
Gök bilimiyle ilgili olan
on paralık09:40:52
Değeri çok az veya değersiz, hiç
külhanbeyi ağzı09:40:45
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
BAĞLAÇ09:40:40
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
MÜNEVVER09:40:38
Aydın
epitel09:40:37
bk. epitelyum
kervansaray09:40:36
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
mutlak09:40:30
Salt
Göre09:40:30
uygun, elverişli, için
hemen hemen09:40:28
Nerede ise, az zaman sonra
lagar09:40:27
Zayıf, çelimsiz, etsiz
düşmanca09:40:23
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
Güldürü09:40:22
Güldürme özelliği olan
ÜN09:40:20
Ses
teker teker09:40:18
Birer birer, ayrı ayrı
YÖNTEM BİLİMİ09:40:13
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
gözlüklü yılan09:40:13
Kobra
sergerde09:40:12
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
kurander09:40:12
Hava akımı, cereyan
göçme09:40:11
Göçmek işi
bor09:40:07
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
Baston09:39:59
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
bukağı09:39:57
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
bakışımlı09:39:54
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
zaman birimi09:39:49
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
Kafiye09:39:43
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
oniks09:39:41
Balgam taşı
menşe şahadetnamesi09:39:36
bk. köken belgesi
geometrik09:39:36
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
bereketli09:39:34
Bol, verimli
onmak09:39:32
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Abraş09:39:26
Alaca benekli
sınır taşı09:39:26
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
soy sop09:39:25
Bütün soy ve hısımlar
Hristiyanlık09:39:24
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
birleşim09:39:23
Birleşmek işi
akım09:39:22
Akmak işi
zatülcenp09:39:21
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
nispeten09:39:19
Göre, kıyaslayarak, oranla
yardımsever09:39:17
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
Okumuş09:39:17
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
batarya09:39:09
En küçük topçu birliği
ekşime09:39:02
Ekşimek işi
Tek eşlilik09:38:57
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
kamufle etmek09:38:57
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
MÜJDE09:38:56
Sevindirici haber, muştu
bileşim09:38:54
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
telif hakkı09:38:53
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
ilginç09:38:51
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
motamot09:38:49
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
ebonit09:38:40
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
nikâhsız09:38:34
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
etalon09:38:33
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli