Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

Atatürkçü09:21:50
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
kötek09:21:41
Baston, sopa
dericilik09:21:40
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
aykırı düşmek09:21:39
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
Valide09:21:34
Ana, anne
trajik09:21:30
Trajedi ile ilgili
görk09:21:27
Güzellik, gösteriş
kılade09:21:27
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
DÖRTLÜ09:21:20
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
nakış09:21:15
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
berk09:21:06
Sert, katı
zapt09:21:02
Zor kullanarak ele geçirme
başkalaşma09:21:00
Başkalaşmak işi
yaşa09:20:53
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
Aralıksız09:20:52
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
burgaç09:20:50
Anafor, girdap
ışıklanma09:20:46
Işıklanmak işi
vebal09:20:41
Günah
ima etmek09:20:40
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
kabartma09:20:39
Kabartmak işi
kurtuluş09:20:38
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
SIFAT09:20:37
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
TANIM09:20:27
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
pusarık09:20:26
Puslu, puslanmış, sisli
omuzluk09:20:19
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
HARMANİ09:20:16
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
babi09:20:16
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
sefine09:20:11
Gemi
döş09:20:08
Göğüs, bağır
soya çekim09:20:07
Kalıtım, irsiyet, veraset
hamam anası09:20:06
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
yakıt09:20:05
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
Dönemeç09:20:04
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
HURİ09:20:02
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
Bütün09:19:55
Eksiksiz, tam
türlü09:19:52
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
illüstrasyon09:19:41
Resimlerle süsleme
yakarış09:19:35
Yakarmak işi veya biçimi
elastikiyet09:19:26
Esneklik
koruma09:19:21
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
TAKSİRAT09:19:14
Kusurlar, suçlar
kurtluca09:19:08
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
dalgınlık09:19:02
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
kolalı09:18:54
İçinde kola bulunan
sinirlilik09:18:53
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
koşalık09:18:49
Koşa olma durumu
uza devim09:18:47
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
bayi09:18:38
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
çalap09:18:37
Tanrı
kökten09:18:37
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
kışkırtmak09:18:35
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
Esirlik09:18:34
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
Sahip09:18:31
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
İmitasyon09:18:25
Taklit, taklit etme
kelem09:18:24
Lâhana
afiş09:18:21
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
Algılama09:18:17
Algılamak işi, idrak etme
pişme09:18:16
Pişmek işi
aldırış09:18:14
Aldırmak işi veya biçimi
açıklama09:18:13
Açıklamak işi, izah
vakayiname09:18:07
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
gövem eriği09:18:00
bk. akdiken
yabani gül09:18:00
bk. yaban gülü
koca09:17:53
Bir kadının eşi, zevç
DÜZGÜ09:17:49
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
savaşım09:17:47
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
temize çıkarmak (veya çıkartmak)09:17:40
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
umut09:17:39
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
çenesi düşmek09:17:33
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
kös09:17:30
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
Göçüşme09:17:27
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
akbaş09:17:26
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
İDİL09:17:24
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Akil09:17:19
Akıllı
Aksi09:17:12
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
Aksu09:17:05
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
deli09:16:55
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
içerme09:16:51
İçermek işi, tazammun, ihtiva
Dolaylı09:16:45
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
sembol09:16:38
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
hikayecilik09:16:36
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
sofra bezi09:16:31
Sofranın altına serilen yaygı
afra tafra09:16:24
Çalım
Ahit09:16:17
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
sakız ağacı09:16:16
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
düzenli09:16:15
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
yapıştırıcı09:16:11
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
Çoban yıldızı09:16:10
Venüs, Çulpan
semavi09:16:03
Gökle ilgili, göğe ilişkin
yumuşaklık09:16:00
Yumuşak olma durumu
niyabet09:15:59
Naiplik
ASBEST09:15:56
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
İdrak09:15:55
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
Damıtma09:15:49
Damıtmak işi, taktir
kanı09:15:47
İnanılan düşünce, kanaat
pUT09:15:47
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
seyahat09:15:44
Gezi, yolculuk
acemce09:15:43
Farsça
Kaçma09:15:30
Kaçmak işi, firar
tellal09:15:24
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
KARAKAŞ09:15:21
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
Matematik09:15:19
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
tellak09:15:17
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
bademcik09:15:10
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Bağırma09:14:56
Bağırmak işi
telkin09:14:49
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
güzün09:14:48
Güz mevsiminde
Ünlem09:14:42
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Üzgü09:14:35
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
Tenkit09:14:34
Eleştirme, eleştiri
Ünite09:14:28
Birlik, birleşmiş olma durumu
fıkra09:14:21
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
bakış açısı09:14:20
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
çabucak09:14:14
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
CİMBAKUKA09:14:09
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
Nükteli09:14:07
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
Tik09:13:52
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
açık kahverengi09:13:48
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
Tümör09:13:47
bk. ur
deve dişi09:13:44
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Açı09:13:40
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Taht09:13:39
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
açık pembe09:13:36
Pembenin bir ton açığı
LÜTUF09:13:33
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
düzine09:13:27
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
gözden geçirmek09:13:26
okumak
alabanda09:13:21
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
deyi09:13:21
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
çalı kuşu09:13:20
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Esik09:13:19
Çukur yer