Atatürkçü

1.İsimAtatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Cümle 1: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak ... - Anayasa

Son Arananlar

şavk12:29:02
Işık
şasi12:28:57
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
şair12:28:53
Şiir söyleyen veya yazan kimse
şaki12:28:50
Haydut, eşkıya
şaka12:28:47
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şans12:28:43
Talih, baht, felek
incitmek12:28:40
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
şano12:28:37
(tiyatroda) sahne
saniyelik12:28:33
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
ululama12:28:33
Ululamak işi
anele12:28:31
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
emme12:28:24
Emmek işi
şema12:28:20
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
tahtelbahir12:28:14
Denizaltı
şist12:28:07
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
şita12:28:04
Kış
şiar12:28:00
Belgi
şifa12:27:57
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
şiir12:27:54
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
şile12:27:50
Mercan köşk
amiyane12:27:47
Kibarca olmayan, bayağı
alaminüt12:27:40
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
be12:27:37
Berilyum"un kısaltması
yumuşama12:27:30
Yumuşamak işi
genelge12:27:24
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
Yağı12:27:21
Düşman, hasım
mahsus12:27:15
Özgü
bariton12:27:15
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
DENİZ YOSUNU12:27:11
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
tanıtlama12:27:08
Tanıtlamak işi, ispatlama
ödüllendirme12:27:05
Ödüllendirmek işi
sorumluluk düşmek12:27:01
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
baritin12:26:58
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
gelişim12:26:56
Gelişmek işi, serpilip büyüme
GECİKME12:26:55
Gecikmek işi, teehhür, rötar
hüzünlü12:26:51
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
müteyakkız12:26:48
Uyanık, tetikte, sak
anlam12:26:44
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
deneme12:26:41
Denemek işi, sınama, tecrübe
uzay gemisi12:26:38
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
yaratıcı12:26:32
Yaratma yeteneği olan
NAKIS12:26:28
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
günah12:26:25
Dince suç sayılan iş veya davranış
güney12:26:15
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
sormaca12:26:12
Soruşturma, anket
kahve parası12:26:08
Bahşiş
İLİNEK12:26:02
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
NADAN12:25:55
Bilgisiz, cahil
mazlum12:25:52
Kendisine zulmedilen
baldız12:25:49
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
oylum12:25:39
Hacim, cirim
baskı kalıbı12:25:36
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
NAMLI12:25:29
Ünlü, tanınmış
NAHAK12:25:23
Haksız, gereksiz
mazbut12:25:20
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
ANADOLU12:25:16
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
SÜS12:25:10
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
asmak12:25:07
Üzerine takınmak, kuşanmak
görevden almak12:25:06
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
etiket12:25:00
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
bakı12:24:50
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
fonetik12:24:42
Ses bilgisi
iltizam etmek12:24:38
keseneğe almak
tezyin12:24:35
Bezeme, süsleme, donama
klakson12:24:32
Korna
Tenezzüh12:24:28
Gezinti
yutak iltihabı12:24:22
Faranjit
Düşsel12:24:18
Düş ile ilgili, hayalî
sabote12:24:15
Baltalama
Kaş12:24:12
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
kalça kemiği12:24:11
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
tezhip12:24:02
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
İNÇ12:23:59
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
SOĞUK12:23:55
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
antrenman12:23:49
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
ameliyat12:23:45
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
teşhir etmek12:23:39
göstermek
perişan12:23:38
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
yangın bombası12:23:35
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
kaburga12:23:32
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
nazır12:23:29
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
lüfergiller12:23:25
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
erkeklik12:23:19
Erkek olma durumu
HİTİT12:23:10
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
mağara bilimi12:23:04
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
çalışma odası12:22:54
İçinde iş yapılan oda
memnuniyet12:22:51
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
nişan yüzüğü12:22:44
Nişan halkası
hırs12:22:32
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
VURMA12:22:29
Vurmak işi
aç gözlü12:22:25
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
kekeleme12:22:16
Kekelemek işi
kaşmir12:22:12
İnce, sık bir tür yün
tarla faresi12:22:06
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
iktisap etmek12:22:02
kazanmak, edinmek
suçsuz12:21:50
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
yanardağ12:21:46
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
tersleme12:21:43
Terslemek işi
yansı12:21:40
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
miladi12:21:36
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
antibiyotik12:21:33
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
kara yosunu12:21:30
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
konsantre12:21:26
Yoğunlaştırılmış, yoğun
ordubozan12:21:20
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
tutsaklık12:21:17
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
SUSAM YAĞI12:21:12
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
yırtıcı hayvan12:21:05
Vahşî hayvan
Meydan12:20:59
Alan, saha
tiramola12:20:55
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
tıpatıp12:20:52
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Kasiyer12:20:48
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
oluşma12:20:44
Oluşmak işi, teşekkül
köşegen12:20:42
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
berraklık12:20:41
Berrak olma durumu, duruluk
us12:20:38
Akıl
dağınık12:20:34
Geniş bir alana yayılmış olan
Emniyet12:20:31
Güvenlik
rh12:20:28
Rodyum"un kısaltması
ut12:20:24
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
rn12:20:19
Radon"un kısaltması
re12:20:15
Renyum"un kısaltması
evet12:20:12
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
se12:20:12
Selenyum"un kısaltması
un12:20:09
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
ra12:20:05
Radyum"un kısaltması
sn12:20:02
Kalay"ın kısaltması
tutumlu12:20:00
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
sr12:19:59
Stronsiyum"un kısaltması
ru12:19:55
Rutenyum"un kısaltması
niyobyum12:19:52
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb