Anonim

1.SıfatAdı sanı bilinmeyen
Cümle 1: Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik. - F. R. Atay
Yaratıcısının adı bilinmeyen (eser)

Son Arananlar

Anonim14:06:36
Adı sanı bilinmeyen
Manalı14:06:35
Anlamlı
takla böcekleri14:06:35
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Akciğer zarı14:06:31
Göğüs boşluğunun içini ve bu boşluğun içinde bulunan akciğerin dışını kaplayan ince zar, plevra
lâmba14:06:31
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
yarışlık14:06:30
Pist
TEM14:06:28
Tema
havali14:06:28
Çevre, yöre, dolay
zıt anlamlı14:06:27
karşıt anlamlı
sağır dilsiz14:06:26
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
ancak14:06:23
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
sözcük14:06:20
Kelime
yönelme durumu14:06:19
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
anlak14:06:16
Zekâ
Uyluk kemiği14:06:12
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
SAĞGÖRÜ14:06:11
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Çakım14:06:10
Şimşek, çakın
epeyce14:06:09
Oldukça, bir hayli
Devamlı14:06:07
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
zihaf14:06:06
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
damızlık14:06:04
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
mukaddem14:06:02
Önce gelen, önceki
muazzam14:06:01
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
geçinmek14:05:59
Ölmek
Meydan14:05:59
Alan, saha
Devasa14:05:57
Dev gibi, çok büyük
gelişim14:05:56
Gelişmek işi, serpilip büyüme
olumsuzluk14:05:55
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
kağıt14:05:53
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
iftihar etmek14:05:52
kıvanç duymak, övünmek
zelil etmek14:05:51
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
alışık olmak14:05:49
alışkanlık durumuna gelmek
devinim14:05:49
Devinmek işi, hareket
tarik14:05:46
Yol
İyimser14:05:41
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
glikol14:05:37
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
ikame14:05:37
Yerine koyma, yerine kullanma
tamim etmek14:05:34
genellemek
iye14:05:33
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
ateşperest14:05:32
Ateşe tapan
Hoşgörülü14:05:29
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
dermatoloji14:05:29
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
indirgeme14:05:27
İndirgemek işi, irca
sigara14:05:25
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
aklı başına gelmek14:05:24
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
yerme14:05:21
Yermek işi, zem
tümsek14:05:16
Küçük tepe
of14:05:11
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
Emaye14:05:09
Üzeri emayla kaplanmış olan
şişmanlık14:05:08
Şişman olma durumu
adaptasyon14:05:08
Uyarlama
inorganik kimya14:05:05
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
cengel14:05:05
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
marul14:05:03
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
EH14:05:02
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
açık elli14:05:00
Cömert
Ecdat14:04:57
Dedeler, atalar
taaffün etmek14:04:54
kokuşmak, pis kokmak
aba vakti yaba, yaba vakti aba14:04:53
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
ayrıntı14:04:51
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
mahrut14:04:46
Koni
fonoloji14:04:45
Ses bilimi
Kafile14:04:43
Birlikte yolculuk eden topluluk
Dinamo14:04:39
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
yarı alan14:04:39
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
olta takımı14:04:33
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
yuvak14:04:28
Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş
abonelik14:04:21
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
Utku14:04:19
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
sapık14:04:16
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
nutku tutulmak14:04:15
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
domuz14:04:13
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
antant14:04:12
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
Miralay14:04:03
Albay
üvey anne14:04:01
Üvey ana
hentbol14:03:57
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
entari14:03:55
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
Rn14:03:53
Radon"un kısaltması
Etiyopyalı14:03:50
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
mehter takımı14:03:49
Mehterhane
boksörlük14:03:47
Boksörün işi veya mesleği
çekelez14:03:45
Sincap
ifraz14:03:39
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
taret14:03:36
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
namlı14:03:33
Ünlü, tanınmış
başarısızlığa uğramak14:03:27
başarısız olmak
kâfi gelmek14:03:25
yetmek, yetişmek
damla taşı14:03:23
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
gölge balığı14:03:21
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Babalık14:03:17
Baba olma durumu
gönderi14:03:16
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
Özdek14:03:15
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
cambaz14:03:11
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
döl eşi14:03:11
Etene, son, meşime
Tespit14:03:09
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
SOY14:03:07
Manzum söz
inandırma14:03:03
İnandırmak işi
yapı14:02:58
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
ocaklık14:02:55
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
onur14:02:53
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
yalınlık14:02:51
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
saf dışı etmek14:02:49
dizinin dışına çıkarmak
loğusa14:02:41
Yeni doğum yapmış kadın
Lonca14:02:11
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
güvensizlik14:02:03
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
sağımlı14:01:49
Süt veren, sağmal
roket14:01:46
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
Duyulma14:01:33
Duyulmak durumu
YEMEK ODASI14:01:32
Yemek yenilen oda, salamanje
helen14:01:27
Grek
Spesiyal14:01:10
Özel, belli bir özelliği olan
zıpır14:01:08
Delişmen
üstünlük14:01:08
Üstün olma durumu, rüçhan
Şapka14:01:00
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
müteakiben14:00:59
Sonra, arkadan, ardı sıra
kuralsız14:00:46
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
makineli tüfek14:00:44
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
mukavele14:00:39
Sözleşme
zeytinyağlı yemek14:00:37
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
boz14:00:32
Açık toprak rengi
Tahrir14:00:29
Yazma, kitabet, kompozisyon
plâtin14:00:16
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
termos13:59:59
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
Nişanlanmak13:59:44
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
varlıklı13:59:38
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
İR13:59:21
İridyum"un kısaltması
tatlı su kefali13:58:57
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
tutar13:58:54
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
benzeme13:58:49
Benzemek işi
bildirme13:58:47
Bildirmek işi, beyan