anonim

1 Sıfat

Adı sanı bilinmeyen

Cümle 1: Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik. - F. R. Atay

Yaratıcısının adı bilinmeyen (eser)