Abaza

1 İsim

Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse