Abaza

1.İsimKuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse

Son Arananlar

Abaza07:31:52
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
olmamış07:31:52
Olgunlaşmamış, ham
izzetinefis07:31:51
Onur, öz saygı
Vahi07:31:49
Boş, saçma
leziz07:31:48
Tadı güzel, lezzetli
dragon07:31:46
Ejderha
kere07:31:45
Kez, yol, defa, sefer
galat07:31:43
Yanlış (kelime veya söz)
anlatmak07:31:42
İnandırmak, belirtmek
YAFTA07:31:40
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
hissetmek07:31:39
Bir şeyden etkilenmek, duymak
üşengeç07:31:37
Çok üşenen, tembel
mevzu07:31:37
Konu
Üstüne07:31:36
İlişkin, üzerine, dair
SEM07:31:34
Zehir, ağı
Eskişehir taşı07:31:33
Lüle taşı
aba07:31:32
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
YÖNETİM YERİ07:31:32
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
beşbıyık07:31:30
İri muşmula
HAR07:31:29
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
izale etmek07:31:27
yok etmek, gidermek
CENNET07:31:26
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
katı yürekli07:31:24
Acıması olmayan, acımasız
Harfiyen07:31:22
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
kuvvetlice07:31:21
Oldukça güçlü, kuvvetli
nafi07:31:20
Yararlı, kazançlı
ferhane07:31:19
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
yılan07:31:19
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
yufka yürekli07:31:18
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
Sam07:31:16
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
halay07:31:15
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
karamuk07:31:13
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
gemi iskeleti07:31:12
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Hacim07:31:10
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
anîden07:31:08
Ansızın, birdenbire
eti07:31:08
Hitit
fikir danışmak07:31:07
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
ailece07:31:07
Bütün aile birlikte
direşken07:31:06
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
revani07:31:04
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
şinanay07:31:04
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
art arda07:31:03
Birbirinin arkasından
benimseme07:31:01
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
Mayalama07:31:00
Mayalamak işi
Halkçılık07:30:58
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
özet07:30:57
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
İNANÇ07:30:55
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
müstahdem07:30:54
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
banknot07:30:53
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
nişangah07:30:52
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
çultar07:30:50
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
fikir yazısı07:30:49
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Katre07:30:47
Damla, damlayan şey
asbest yünü07:30:46
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
BALDIR07:30:44
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
Yavaşça07:30:43
Oldukça yavaş, usulca
Yönelme07:30:41
Yönelmek işi
MIKNATIS07:30:40
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
heyelan07:30:39
Toprak kayması, kayşa, göçü
farazî07:30:38
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
santra07:30:37
Orta, orta alan, merkez
düşük07:30:35
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
arkaizm07:30:35
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
bağımsızlık07:30:34
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
nurlu07:30:32
Aydınlık, ışıklı, parlak
çıkma07:30:32
Çıkmak işi
ŞİMŞEK07:30:31
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
berlam07:30:29
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
çekiliş07:30:28
Çekilme işi
elden ele geçmek07:30:25
bir şey sahip değiştirmek
acelecilik07:30:23
Aceleci olma durumu, ivecenlik
UYANIK07:30:22
Uyanmış, uyumamış
Gerileme07:30:20
Gerilemek işi
Mesken07:30:19
Konut, ikametgâh
fire07:30:17
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
neon07:30:17
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
göçme07:30:16
Göçmek işi
sesteş07:30:14
bk. sestaş
lityum07:30:13
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
sinagrit07:30:13
bk. sinarit
partici07:30:11
Parti üyesi
haykırış07:30:11
Haykırmak işi veya biçimi
halaza07:30:10
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
İMA07:30:08
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
Erbap07:30:07
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
Manidar07:30:05
Anlamlı olan, manalı
dağıtılma07:30:04
Dağıtılmak işi
insanoğlu07:30:02
İnsan, âdemoğlu
kirli07:30:01
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
yapağı07:29:59
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
Müzmin07:29:58
Uzun süreli, süreğen, kronik
serpantin07:29:58
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
ERİN07:29:56
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
kaşıkçı kuşu07:29:54
Pelikan
meydan07:29:54
Alan, saha
deniz yosunu07:29:53
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
Psikoloji07:29:51
Ruh bilimi, ruhiyat
kul köle (veya kul kurban) olmak07:29:50
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
Hint irmiği07:29:49
Sagu
özgül07:29:48
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
SERGEN07:29:47
Raf
TeYze07:29:45
Annenin kız kardeşi
ses bilimi07:29:45
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
kapitalizm07:29:43
Anamalcılık
fevkalade07:29:42
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
formel07:29:41
Biçimsel
ankiloz07:29:41
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
bedence07:29:40
Beden bakımından
kaplama07:29:39
Kaplamak işi
SOĞURMA07:29:37
Soğurmak işi, emme, massetme
kacak07:29:36
bk. kap kacak
detay07:29:35
Ayrıntı
ahenk kaidesi07:29:34
bk. ünlü uyumu
çenesi düşmek07:29:33
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
yükselti07:29:31
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
tutuşma07:29:30
Tutuşmak işi
Olan07:29:28
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
küsmek07:29:26
Görevini yerine getirememek
doğaç07:29:26
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Nema07:29:25
Büyüme, gelişme, çoğalma
kuyruk kemiği07:29:23
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
ağılı böcek07:29:22
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
OLGU07:29:20
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
abide07:29:20
Anıt
Kavrama07:29:19
Kavramak işi, anlama, algılama
durgunluk07:29:19
Durgun olma durumu
itilaf07:29:18
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
AKILSAL07:29:18
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
matkap07:29:16
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
himaye etmek07:29:15
korumak, kayırmak, gözetmek