şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

mendelevyum21:40:36
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
italyanca21:40:32
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
basübadelmevt21:40:25
Ölümden sonra dirilme
şefaat etmek21:40:20
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
kazaklık21:40:11
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
aristokrat21:40:07
Aristokrasi yanlısı
uzak doğu21:39:58
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
kaçınma21:39:47
Kaçınmak işi
yolak21:39:30
Patika
sıçramak21:39:11
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
biçici21:39:10
Biçmek işini yapan (kimse)
ehven21:39:05
Daha az kötü, yeğ, zararsız
tel21:38:38
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Balkanlar21:38:23
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
arkasından21:38:21
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
keşke21:38:16
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
üzerine almak21:37:52
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
poliçe21:37:51
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
ikinci çağ21:37:45
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
Başşehir21:37:36
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
leb21:37:25
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
abra21:37:21
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
paçavra hastalığı21:37:21
Grip, nezle, enflüenza
ölçüt21:37:20
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
kuyruk sokumu kemiği21:37:20
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
YARA21:37:06
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
leçe21:37:01
Taşlı tarla
Şimal21:36:59
Kuzey
TEFSİR ETMEK21:36:50
yorumlamak
tömbeki21:36:46
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
sponsorluk21:36:45
Sponsorun yaptığı iş
Banliyö21:36:30
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
üşenç21:36:28
Üşenme, üşengeçlik
pres21:36:20
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
alıkoyma21:36:02
Alıkoymak işi
hasır otu21:35:55
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
ihtişam21:35:54
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
turşu suyu21:35:45
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
ateşe dayanıklı21:35:43
aşırı ısıdan zarar görmeyen
süngü21:35:32
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
beşer21:35:32
İnsanoğlu, insan
performans21:35:28
Başarım, takat sınırı
tanrıtanımazlık21:34:27
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
balık yumurtası21:34:26
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
yoğaltım21:34:21
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
bumbar21:34:18
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
TEDAVİ ETMEK21:34:14
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
lalezar21:34:13
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
Slavca21:34:11
Slav dili
ölet21:33:58
Öldürücü hastalık salgını, kıran
ANASIR21:33:57
Unsurlar, ögeler
eksen21:33:38
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
mikser21:33:37
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
şita21:33:00
Kış
hüngür hüngür21:32:36
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
padişahlık21:32:31
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
Konfeksiyon21:32:28
Hazır giyim eşyası
nüfus21:32:04
Kişi
anka21:32:02
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
palandöken21:31:45
Taşlık yokuş
yağışsız21:31:43
Yağışı olmayan, kurak
Yapıcı21:31:43
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
tahayyül21:31:37
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
bağır21:31:15
Göğüs
korumak21:31:10
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
İFRAZAT21:31:10
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
şarbon21:30:25
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
hatırlanma21:30:21
Hatırlanmak durumu, anımsanma
köşegen21:30:16
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
uyma21:30:07
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
ziraat21:30:03
Çiftçilik, tarım
kol21:30:03
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
beddua21:29:58
İlenme, ilenç
YÖNTEM BİLİMİ21:29:47
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
eylem21:29:46
Eylemek işi, fiil, aksiyon
yabani21:29:46
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tamamıyla21:29:44
Tam olarak, büsbütün, külliyen
beslek21:29:44
Besleme, hizmetçi, ahretlik
analoji21:29:43
Benzeşim, benzeşme
ağırbaşlı21:29:42
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
gezinti yeri21:29:42
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
yayan21:29:41
Yürüyerek
badem21:29:40
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
icazet21:29:36
İzin, onay, onaylama
Tahıl21:29:36
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
nikbin21:29:26
İyimser, optimist
mart21:29:24
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
elde21:29:14
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
merhem21:29:12
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
mantıksal21:29:06
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
Papaz21:28:54
Hristiyan din adamı
kariyer21:28:47
Meslek, uzmanlık
yeti21:28:08
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
Çöl21:27:48
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
doyurma21:27:47
Doyurmak işi
gütmek21:27:42
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
aruz21:27:42
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
düşürülme21:27:39
Düşürülmek işi veya durumu
hiççilik21:27:38
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
restore etmek21:27:38
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
kataliz21:27:34
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
Sinirlilik21:27:32
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
sıygı21:27:28
Hacim
Orkestra21:27:28
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
partici21:27:23
Parti üyesi
şahap21:27:21
Akan yıldız, ağma
voltamper21:27:17
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
İnanma21:27:15
İnanmak işi
iticilik21:27:12
İtici olma durumu
zar21:27:11
İnce perde veya örtü
dalama21:26:42
Dalamak işi
cins21:26:41
Tür, çeşit
birden21:26:30
Bir defada, hepsi bir arada
belge21:26:28
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
yazmak21:26:27
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
vale21:26:20
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
potasyum21:26:17
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Od21:26:16
Ateş
edebiyat bilimi21:26:15
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
marangozluk21:25:56
Marangozun işi
özezer21:25:53
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
örtülü21:25:45
Örtüsü olan
tanınmış21:25:38
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
öneze21:25:24
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
ev21:25:14
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
saya21:25:12
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
bazı21:24:36
Birtakım, kimi
odaK21:24:13
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
samimiyet21:24:07
İçtenlik
beygir21:23:49
At