şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

lânolin02:47:03
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
sağgörülü02:46:35
Sağgörüsü olan, basiretli
tekabül02:46:35
Karşılıklı olma, karşılama
tanrısal02:46:34
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
torak02:44:23
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
menemen02:43:17
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
rafadan02:40:55
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
masal âlemi02:40:51
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
müzayaka02:40:51
Sıkıntı, darlık, parasızlık
önemsizlik02:40:35
Önemsiz olma durumu
kıvançlı02:39:54
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
meyilli02:36:52
Bir yana eğimi olan, eğik
bazilika02:36:46
Kral sarayı
murt02:35:00
Mersin ağacı
akson02:32:39
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
omaca02:32:07
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
deşifre02:31:09
Çözülmüş, açıklanmış
ana deniz02:30:32
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
savurgan02:30:16
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
hitan02:29:25
Sünnet etme
geri zekâlı02:25:42
Zekâ düzeyi gelişmemiş
şişmanlama02:25:02
Şişmanlamak işi
ekşime02:24:37
Ekşimek işi
yaban nanesi02:23:52
Yabanî bir tür nane
Mecmua02:23:01
Dergi
hısım akraba02:22:27
Yakın ve uzak bütün akrabalar
uzaklaştırmak02:21:28
Çıkarmak, ayırmak
temizlik02:21:07
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
kanmak02:21:06
(tatlı sözlere) Aldanmak
MİLLİ02:20:48
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
hayal gücü02:19:48
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Nüktedan02:15:49
Nükteci
güldeste02:14:11
Antoloji
bayan02:12:57
Hanım yerine kullanılan bir unvan
taşkınlık02:12:43
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
püskürme02:11:15
Püskürmek işi
geri çekilme02:11:07
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
otlak02:11:07
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
sinsin02:10:44
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
gürültü patırtı02:05:50
Kavga, gürültü
büzüktaş02:05:47
Kafa dengi arkadaş, kafadar
enenme02:03:17
Enenmek işi
ibare02:02:35
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kontak açmak02:02:25
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
Aygır02:02:22
Damızlık erkek at
bakkam02:02:14
bk. bakam
aside02:02:00
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
harcırah02:00:24
Yolluk
sırlı01:58:13
Sır sürülmüş, sırı olan
soruşturma01:57:46
Soruşturmak işi
nüfus bilimi01:55:26
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
ihtiva01:53:28
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
hece01:52:20
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
Yarıcı01:51:39
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
VURGUNCU01:50:29
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
NEYZEN01:50:28
Ney üfleyici, ney çalan kimse
fücceten01:50:27
Birdenbire, ansızın (ölmek)
meczup01:47:28
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
ak Arap01:46:59
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
iğdiş etmek01:45:39
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
bahane01:44:08
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
fettan01:43:01
Fitneli, karıştırıcı
ağızdan dolma01:41:17
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
maiyet01:39:19
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
erinlik01:37:58
Erin olma durumu, bulûğ
liga01:37:56
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
bistro01:37:17
İçkili kahve, küçük lokanta
yaraştırma01:37:06
Yaraştırmak işi, tensip
kuvvetlendirme01:35:09
Kuvvetlendirmek işi
bir araya gelmek01:35:00
bir yerde toplanmak, buluşmak
Beğenme01:34:52
Beğenmek işi
dilber01:33:17
Alımlı, güzel (kadın)
yelkenli gemi01:33:16
Yelkenle yürütülen gemi
katmak01:32:07
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
akıbet01:31:40
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
kavrayış01:31:38
Kavrama, anlama, algılama yetisi
çapullama01:31:37
Çapullamak işi
art düşünce01:31:36
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
etçiller01:31:36
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
dayıoğlu01:31:35
Dayının oğlu, dayızade
kandırılma01:31:35
Kandırılmak işi
çilek01:31:32
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
belce01:31:08
İki kaş arası
inkıta01:29:37
Kesilme, kesinti
rastlantı01:29:08
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
KALICI01:28:11
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
kabza01:26:07
Tutulacak yer, tutak, sap
minimini01:25:57
Küçücük
azma01:25:54
Azmak işi
canını vermek01:25:34
kendini feda etmek
ikrah etmek01:25:32
tiksinmek, iğrenmek
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın01:25:31
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
SADAKA01:25:30
Dilenciye verilen para
şairane01:25:29
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
Öpücük01:25:24
Öpme, öpüş, buse
Pafta01:25:19
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
hunhar01:24:55
Kana susamış, kan dökücü
teşrifatçı01:24:53
Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse
Metropol01:24:21
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
U dönüşü01:24:12
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
Sıfat01:24:09
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
forsa01:24:06
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
dış01:23:17
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
dikiş01:23:15
Dikmek işi
saat camı01:23:13
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
şimşek01:23:03
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
adet01:22:36
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
ilâhi01:21:55
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
mal edinmek01:21:48
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
met01:21:46
Gelgit olayında denizin kabarması
limon kabuğu gibi01:21:42
küçük ve biçimsiz (şapka)
ardıç kuşu01:20:57
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
Sözlük01:20:34
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
ders çalışmak01:20:17
ders yapmak
füsunkar01:20:06
Sihirli, büyülü, afsunlu
fiş01:19:54
Prizden akım almaya yarayan araç
Fırça gibi01:19:42
dik, sık ve sert (saç, sakal)
at gözlüğü01:19:42
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
titreşim01:19:38
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
emirberlik01:19:37
Emirber olma durumu, emirberin işi
Laso01:19:37
Kement
güvensizlik01:19:35
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
duvar sedefi01:19:31
bk. dalak otu
hazım01:19:30
Sindirme, sindirim
don01:19:30
Giysi
kinestezi01:19:29
Devin duyum
muhafız01:19:28
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
Ebet01:19:28
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
Kestane01:19:27
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
süresiz01:19:26
Süresi belirli olmayan