şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

lav01:18:40
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
zorlayış01:18:37
Zorlamak işi veya biçimi
amenna01:18:36
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
akkuş01:18:28
Atmaca, yırtıcı bir kuş
kalın bağırsak01:18:26
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
başkan vekili01:18:25
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
Tahakküm01:18:23
Baskı, zorbalık, hükmetme
buton01:18:17
Çalıştırmaya yarayan düğme
şüheda01:17:49
Şehitler
nakış ipliği01:17:45
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
Cefa01:17:06
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
panzehir taşı01:16:58
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
Çiğnenmek01:16:56
İşgal altına alınmak
hamel01:16:30
Koç burcu
bakır taşı01:15:37
Malakit
erim01:15:36
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
oranlama01:15:35
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
fabl01:15:33
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
inceleme01:15:12
İncelemek işi, tetkik
açık olmak01:14:59
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
üzüm çekirdeği01:14:41
Üzümün özünde bulunan çekirdek
Başvuru01:14:39
Başvurmak işi, müracaat
KAKIŞMA01:13:44
Kakışmak işi
monoton01:13:42
Tekdüze, yeknesak
güler yüz01:13:03
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
hoşlaşma01:12:51
Hoşlaşmak durumu
bileme01:12:44
Bilemek işi
öğütme01:12:39
Öğütmek işi
ırakgörür01:12:13
Dürbün
akait01:12:10
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
Kaymakam01:11:44
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
a, A01:10:43
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
Biri01:09:22
Bir tanesi
ikrar etmek01:09:18
açıkça söylemek, kabul etmek
Alem01:09:17
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
nominal01:08:38
Ad belirtilerek yapılan
güdü01:08:25
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
uğur01:07:50
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
yüzücü01:07:49
Yüzme sporu yapan kimse
erosal01:07:28
Erosçu, erotik
muhaceret01:07:27
Göç, göçme
maden kömürü01:07:10
Taş kömürü
idareli01:06:52
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
büklüm01:06:22
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
piknik alanı01:06:11
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
sünnet etmek (veya yapmak)01:05:50
erkek çocukta erkeklik organının ucundaki deriyi çepeçevre kesmek
PROSTAT01:05:48
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
boyna01:05:47
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
hilekar01:05:21
Hileci
kemikli01:05:21
Kemiği olan veya çok kemiği olan
katedral01:05:17
Baş kilise
PASKAL01:05:02
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
yelkenli01:04:57
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
salamandra01:04:53
Semender
toplamak01:04:47
Devşirmek
baskı resim01:04:29
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
kuralcı01:04:08
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
lokman ruhu01:04:04
Eter
felek01:03:23
Gök, gökyüzü, sema
kapuçin01:03:16
Lâtin çiçeği
Lüks01:03:16
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
Özellik01:03:12
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
imame01:03:04
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
patron01:02:23
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
sığınak01:01:56
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
nakisa01:01:10
Eksiklik, kusur
Kampana01:00:25
Çan
Kaynama01:00:16
Kaynamak işi
lezzetsiz01:00:14
Tadı güzel olmayan, tatsız
misilleme01:00:13
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
köşe taşı01:00:07
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
takı00:59:55
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
kesilme00:59:53
Kesilmek işi
Minkale00:59:50
İletki
güzide00:59:50
Seçkin, seçilmiş, seçme
yuma00:59:43
Yumak işi veya durumu
Tartışma00:59:31
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
otorite00:59:26
Yetke, sulta, velâyet
kolera00:59:05
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
sarahat00:58:54
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
eğmeç00:58:39
Kavis
jüt00:58:16
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
cahillik00:58:07
Cahil olma durumu, bilgisizlik
elastikiyet00:57:35
Esneklik
töre bilimi00:57:32
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
taş levreği00:57:13
Gölge balığı
Bulut00:57:10
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
cansız00:57:10
Canını yitirmiş, ölmüş
cilve00:56:42
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
kötürüm00:56:29
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
farenjit00:56:17
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
akla yatkın00:56:14
uygun, akıllıca, makul
müttehit00:56:12
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
pervasız00:56:10
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
ikircik00:56:06
İşkil
nümayiş00:55:54
Gösteri
sıkıntı00:55:41
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
Baygın00:55:28
Bayılmış, kendinden geçmiş
sıkı00:55:01
Dar
tiroit00:54:57
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
Kesen00:54:54
Kesmek işini yapan
temadi00:54:42
Sürme, sürüp gitme, uzama
çengel00:54:41
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
mutfak00:54:39
Yemek pişirilen yer
Toplumculuk00:54:32
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
sıçrama00:54:12
Sıçramak işi
çayhane00:54:03
Çay evi
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)00:53:54
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
Kelam00:53:40
Söz
Primitif00:53:39
İlkel, iptidaî
itap00:53:36
Paylama, azarlama
resesif00:53:35
Çekinik
menşur00:53:20
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
Tepki00:53:18
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
lise00:53:15
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
diyalog00:52:46
Karşılıklı konuşma
kartograf00:52:44
Haritacı
konvertisör00:52:35
Değiştirgeç
yeltek00:52:11
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
tababet00:52:00
Hekimlik
Sarat00:51:54
Büyük delikli kalbur
mutedil00:51:42
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
Ölçülü00:51:33
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
tutkun olmak00:51:06
âşık olmak, sevdalanmak
mira00:50:41
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
kıymetli00:50:34
Değerli
hile00:50:10
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
hikayecilik00:49:39
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
popüler00:49:33
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
talebe00:49:26
Öğrenci