şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

tekçi20:09:30
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
mütemekkin20:09:13
Yerleşmiş olan, yerleşik
Sır20:08:59
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
cila20:08:36
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
haber atlamak20:07:16
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
safari20:06:37
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
serin20:06:27
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
selef20:05:41
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
Işıltı20:05:32
Hafif ışık
yaftalama20:03:52
Yaftalamak işi veya durumu
niyabet20:03:16
Naiplik
kolik20:01:29
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
şanslılık19:58:25
Talihli olma durumu
izmarit19:57:05
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
bura19:55:43
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
havsala19:54:59
Kuş kursağı
bili19:54:41
Bilgi, malûmat
ALMANAK19:51:30
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
sıraya koymak19:44:56
düzenlemek, sıralamak
egemen19:42:24
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
hünnap19:41:12
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
stajyerlik19:39:22
Stajyer olma durumu
yağmur kuşu19:39:10
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
sağuculuk19:38:47
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
beslenme19:36:43
Beslenmek işi
paratoner19:36:43
Yıldırımsavar, şimşeksavar
erzatz19:36:03
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
sahabe19:35:44
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
yüzyıl19:33:36
Yüzyıllık süre, asır
muhaceret19:33:13
Göç, göçme
zürafa19:32:14
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
zamklı19:31:10
Üstüne zamk sürülmüş
barbata19:31:06
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
azil19:30:22
Görevden alma
göz yummak19:30:02
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
Eski Çağ19:27:15
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
iltifat19:26:54
Yüzünü çevirerek bakma
libre19:26:29
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
AYRAN19:25:48
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
Bozukluk19:25:37
Bozuk olma durumu
ibadethane19:25:35
İbadet edilen yer, tapınak
ayrı19:24:18
Yerleri bir olmayan
atol19:24:13
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
fersiz19:23:45
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
maharet19:23:08
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
elleme19:23:07
Ellemek işi
seyir19:22:55
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
gözlü19:21:41
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
erkek anahtar19:21:08
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
Çıkık19:20:43
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
MAARİF19:19:41
Bilgi ve kültür
ortam19:19:29
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
börtme19:18:21
Börtmek işi
sunum19:18:19
Lokma, parça
rasat19:17:58
Gözlem
izole19:17:33
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
hayali19:16:55
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
şef19:16:49
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
hatıra19:14:39
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
osuruk19:14:27
Yellenme
kervansaray19:14:14
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
küçücük19:12:59
Çok küçük
niteliksiz19:12:32
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Bütün19:12:01
Eksiksiz, tam
öte beri19:10:12
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
yürüyüşe geçmek19:09:25
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
çığırtı19:08:42
Çığrışma sesleri
yeryüzü19:08:21
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
mensucat19:08:06
Dokuma, dokumalar, tekstil
sık19:07:52
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
kanma19:07:39
Kanmak işi
rahatına bakmak19:07:12
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
nümayiş19:06:54
Gösteri
mısır unu19:06:50
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
eğri19:05:39
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
flama19:05:14
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
bulmaca19:04:16
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
dalya19:04:05
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
gök adası19:04:02
bk. gök ada
renkölçer19:03:56
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
Ararot19:03:55
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
kısa çizgi19:03:52
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
kimse19:03:47
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
domates19:03:42
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
metaloit19:03:40
Metalsi
tevbih19:03:36
Paylama
sözlük19:03:33
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
Karılık19:03:31
Kadın olma durumu
müsrif19:03:23
Tutumsuz, savurgan
latife19:03:23
Şaka
yurttaş19:03:20
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
yarence19:03:19
Yaren gibi, yarene benzer
astronomi19:03:15
Gök bilimi, felekiyat
çark19:03:11
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
bakire19:03:05
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
eksilme19:02:57
Eksilmek işi, tenakus
geciktirme19:02:55
Geciktirmek işi, tehir
asfalt19:02:55
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
en azından19:02:53
en azı ile, hiç olmazsa
değiştirgeç19:02:50
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
senato19:02:44
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
arız19:02:43
Sonradan ortaya çıkan
teklifsiz19:02:38
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
tek tanrıcı19:02:36
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
içten19:02:35
Yürekten, candan, samimî
Kaynak19:02:30
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
Fasıl19:02:29
Bölüm, kısım, devre
kolokyum19:02:27
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
sınıflandırma19:02:23
Bölümlendirme
müstahdem19:02:22
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
tatlı su ıstakozu19:02:16
Kerevit, kerevides
taşa tutmak19:02:12
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
peşinat19:02:05
Peşin olarak verilen para, avans
efelek19:01:51
Lâbada
izzetinefis19:01:51
Onur, öz saygı
aksilik19:01:50
Terslik, inatçılık, huysuzluk
nefis19:01:42
Öz varlık, kişilik
talih kuşu19:01:40
İyi talih
şerik19:01:35
Ortak
teshir19:01:31
Büyüleme, büyü yapma
yatık19:01:29
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
cip19:01:27
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
Dalan19:01:25
Lobi
girişken19:01:21
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
borazan19:01:20
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
dokundurma19:01:19
Dokundurmak işi
bireycilik19:01:16
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
sevimlilik19:01:15
Sevimli olma durumu
tek biçim19:01:12
Standart
dikiz19:01:11
Bakma, gözetleme, erkete