şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay12:05:28
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Teşvik12:05:26
İsteklendirme, özendirme
iltihap12:05:25
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
dünya alem12:05:24
Herkes, bütün insanlar
sakat olmak12:05:21
sakatlanmak
pastoral12:05:19
Kır hayatını ve törelerini anlatan
apolet12:05:19
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
sağır dilsiz12:05:17
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
karakteroloji12:05:16
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
akson12:05:16
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
krater12:05:14
Yanardağ ağzı
Yabansı12:05:14
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
sakaĞI12:05:12
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
idareci12:05:10
Yönetici
erkek anahtar12:05:09
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
ANTİLOP12:05:08
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
KÜÇÜK ÖNERME12:05:07
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
takma saç12:05:05
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
limon kabuğu12:05:02
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
DALAVERECİ12:05:00
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
çalgı aleti12:04:58
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
VALF12:04:56
Vana
zeyreklik12:04:55
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
uzmanlaşma12:04:51
Uzman durumuna gelme
tamamıyla12:04:49
Tam olarak, büsbütün, külliyen
yayım12:04:47
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
VEDA12:04:46
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
yayın12:04:42
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
süje12:04:40
Konu
yayık12:04:39
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
görecelik12:04:35
Görece olma durumu
süit12:04:34
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
süet12:04:32
bk. podosüet
SIRADAN12:04:30
Herhangi bir, bayağı, alelâde
süre12:04:28
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
MEYUSİYET12:04:27
Umutsuzluk, karamsarlık
tebrik etmek12:04:25
kutlamak
saltanat12:04:22
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
CUMHURBAŞKANI12:04:20
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
ÇİRKİN12:04:17
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
ısırgın12:04:15
İsilik
ilahe12:04:13
Tanrıça
meddücezir12:04:09
bk. gelgit
hasır12:04:08
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
hasım12:04:06
Düşman, yağı
KÖR12:04:02
Görme duygusu olmayan, görmez
ileti12:03:59
Bildirme yazısı, mesaj
seçimlik12:03:55
Seçme işine konu olma
arka (veya sırt) çevirmek12:03:54
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
Klişe12:03:49
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
salkım12:03:46
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
fay12:03:44
Kırık (III)
ful12:03:42
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
faz12:03:40
Evre, safha
haf12:03:39
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
Çözümlemeli12:03:37
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
ini12:03:35
Kayın birader
far12:03:33
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
ima12:03:31
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
iki12:03:30
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
ilk12:03:28
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
ika12:03:26
Yapma, etme
ifa12:03:24
Bir işi yapma, yerine getirme
iye12:03:23
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
iti12:03:21
İtici güç, ilham verici
ita12:03:19
Verme, ödeme
ide12:03:17
bk. idea
irs12:03:15
Kalıtım, soya çekim
ise12:03:14
analoji12:03:10
Benzeşim, benzeşme
iri12:03:09
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
nakışçı12:03:05
Nakış yapan kimse
istizah etmek12:03:00
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
mersin balığı12:02:55
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
belleğini yitirmek12:02:54
bellek kaybına uğramak
aylandız12:02:50
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
fal12:02:48
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
fan12:02:46
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
fen12:02:45
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
fek12:02:43
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
fit12:02:41
Birini başkasına karşı kışkırtma
fer12:02:39
Parlaklık, aydınlık
fok12:02:36
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
Arı beyi12:02:35
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
fin12:02:33
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
fol12:02:30
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gaz12:02:26
Tül
gam12:02:24
Tasa, kaygı, üzüntü
gem12:02:22
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
TAM12:02:19
Eksiksiz, kesintisiz
TAL12:02:13
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
TEK12:02:12
Eşi olmayan, biricik, yegâne
ULU12:02:06
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
uzam12:02:04
Algılanan nesnelerin temel niteliği
portörlük12:01:57
Portör olma durumu
uydu12:01:56
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Başkent12:01:53
Başşehir
SINAMA12:01:48
Sınamak işi, deneme, tecrübe
ARA12:01:46
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
ANT12:01:44
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
parlaklık12:01:44
Parlak olma durumu, revnak
AKI12:01:42
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
ALA12:01:40
İyi, pek iyi
Nan12:01:39
Ekmek
Nur12:01:37
Aydınlık, ışık, parıltı
Nem12:01:35
Havada bulunan su buharı
Zer12:01:33
Altın
Zar12:01:32
İnce perde veya örtü
Zir12:01:30
Alt, aşağı
Zil12:01:28
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
manalı12:01:26
Anlamlı
ZEN12:01:26
Kadın
kestane rengi12:01:24
Açık kahve rengi
enfraruj12:01:23
Kızıl ötesi
titreyiş12:01:21
Titremek işi veya biçimi
yüzgeç12:01:19
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
kondansatör12:01:17
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
FETRET12:01:16
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
Alelade12:01:14
Her zaman görülen, olağan
Medüz12:01:12
Denizanası
kapıcı12:01:09
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
ön alım hakkı12:01:09
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
yükseklik korkusu12:01:07
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
dürüstlük12:01:05
Doğruluk
pastırma12:01:03
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
kapı mandalı12:01:02
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
SOLUK12:01:02
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
asabiye12:01:00
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
çayır kuşu12:00:58
Tarla kuşu
ibrişim12:00:58
Kalınca bükülmüş ipek iplik