şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay21:37:38
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Coşma21:37:30
Coşmak işi, galeyan
hüccet21:36:24
Belgit
metre kare21:35:34
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
prens21:35:09
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
bağırsaklarını deşerim21:33:34
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
elmabaş21:32:35
Tepeli dalgıç
değerbilirlik21:32:30
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
sırf21:32:10
Salt, ancak, sadece, yalnız
ülkeler arası21:29:41
Değişik ülkeler arasında oluşan durum
idarecilik21:29:09
İdareci olma durumu
Giysi21:27:42
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
yüzde21:27:24
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
yabancı dil21:27:08
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
uzaklaştırmak21:26:58
Çıkarmak, ayırmak
korkuluk21:22:29
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
pöç21:22:22
Kuyruksokumu kemiği
ılıkça21:21:50
Biraz ılık
bulmak21:21:33
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
dikiz etmek (veya geçmek)21:20:52
dikizlemek
hükümsüz21:17:04
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
haberli21:15:18
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
fiili21:11:04
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
ajans21:09:55
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
modernleşme21:09:34
Çağcıllaşma
inatçılık21:09:27
İnatçı olma durumu, direngenlik
güvenirlik21:06:49
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
misafirhane21:06:46
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
ÜFUL21:06:37
(yıldız için) Batma
üstüvane21:06:28
Silindir
coşku21:06:13
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
kalker21:05:16
Kireç taşı
belleğini yitirmek21:04:27
bellek kaybına uğramak
ZULÜM21:03:56
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
apış21:03:03
Butların iç tarafı, iki bacak arası
kumar oynamak21:02:25
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
ustabaşı21:01:35
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
uzvi21:01:13
Organik
uca21:00:10
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
hatırlatma20:59:17
Hatırlatmak durumu, anımsatma
bağıntılılık20:58:51
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
Ter20:58:41
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
cüruf20:58:37
Maden posası, demir boku, dışkı
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)20:57:51
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
Arazi20:56:55
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
Etiyopyalı20:56:26
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
bulaşkan20:55:40
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
Kumuk20:55:14
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Japon20:54:39
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
DADI20:54:16
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
sayeban20:52:36
Gölgelik
mekruh20:52:14
İğrenç, tiksindirici
reviş20:50:08
Gidiş, yürüyüş
çöp20:49:37
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
dayıoğlu20:49:15
Dayının oğlu, dayızade
fıtık20:48:44
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
çar20:48:02
Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan
araba araba20:47:23
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
yumuşak20:46:24
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
kebir20:46:17
Büyük, ulu
Akıllıca20:44:19
Akla yakın, doğru olarak
Çörek otu20:44:16
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
deneyimli20:44:16
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
hiçbir20:43:41
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
abide20:43:13
Anıt
tüketici20:42:40
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
yurtlandırma20:42:20
Yurtlandırmak işi, iskân
yatak20:42:15
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
ergi20:41:51
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
kıvamlı20:41:41
Gereken kıvamı bulmuş olan
Kasır20:41:18
Köşk
Söndürmek20:41:05
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
gerçekleşme20:40:48
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
süje20:40:00
Konu
Ayçiçeği20:39:55
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
vurgun20:39:25
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
iticilik20:39:19
İtici olma durumu
konak20:39:13
Büyük ve gösterişli ev
Topla20:38:38
Üç parmaklı diren
geçmez20:38:27
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
çalgı20:38:26
Müzik aleti, enstrüman
hadım20:38:15
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
acur20:37:53
bk. ajur
uyrukluk20:37:37
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
fellik fellik20:37:18
Telâşla, koşuşturmayla
varış20:36:51
Varmak durumu veya biçimi
TAV20:36:41
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
ince ses20:36:24
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
yazılı20:36:15
Yazılmış olan, muharrer
satımlık20:36:15
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
kıymetli20:36:09
Değerli
Sümük20:35:47
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
araba vapuru20:35:45
Arabalı vapur
kokuşmak20:35:38
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
lâktik asit20:35:30
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
güzel20:34:51
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
SUÇ20:34:44
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
Dönüş20:34:40
Dönmek işi veya biçimi
bitiş20:34:18
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
Akıl20:34:06
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
anarşi20:33:53
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
pizzicato20:33:43
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
SEHVEN20:33:43
Yanlışlıkla
prezidyum20:33:17
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
denetim20:33:13
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Babacıl20:33:09
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
ölü20:32:52
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
Mutluluk20:32:43
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
Kerem20:32:38
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
hasetçi20:32:36
Kıskanç, günücü
Çene20:32:35
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
amplifikatör20:31:57
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
HÜCRE20:31:52
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
Ölme20:30:55
Ölmek işi
şenlikli20:30:44
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)20:30:16
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
hilali20:30:15
Hilâl biçiminde
kuka20:29:57
Dantel veya nakış ipliği yumağı
gıyaben20:29:52
Kendi yokken, ortada olmaksızın
kum çölü20:29:47
İnce kumla örtülü çöl
hatim20:29:42
Sona erdirme, bitirme
savsak20:29:36
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
ereksel20:28:52
Erek niteliğinde olan
dingin20:28:39
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
deyim20:28:18
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
Deneysel20:28:07
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
kısmî20:27:31
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
rölativite20:27:08
Bağıntı, görelik, izafet
otobüs20:26:55
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
kahil20:26:54
Erişkin