şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay08:28:49
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Dinlence08:28:45
Tatil
kepenek08:28:37
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
Terlik08:28:32
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
böyle08:28:29
Bunun gibi, buna benzer
şifahane08:28:22
Hastahane
sömürme08:28:19
Sömürmek işi
tayyare08:28:15
Uçak
dehşet08:28:14
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
spor kesesi08:28:06
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
naat08:28:06
Bir şeyin niteliklerini övme
kısaca08:27:55
Oldukça kısa, biraz kısa
mersiye08:27:36
Ağıt
Düzenbaz08:27:28
Düzenci, hileci
doğruluk08:27:21
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
mübalağa08:27:19
Abartma, abartı
kıstas08:27:10
Ölçüt
gördek08:27:05
Acı balık
keşişleme08:27:02
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
harami08:27:00
Hırsız, haydut
Milyar08:26:52
Milyon kere bin, 1.000.000.000
alg08:26:46
Su yosunu
YEMİN08:26:45
Ant
hısım08:26:37
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
yüz suyu08:26:29
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
cephane08:26:22
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
bisturi08:26:14
Neşter
ADALİ08:26:06
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
semizlik08:25:58
Semiz olma durumu, tav, semen
Fak08:25:43
Tuzak, kapan
milattan sonra08:25:35
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
çaşıt08:25:27
Casus
müsvedde08:25:18
Yazı taslağı, karalama
plâsman08:25:16
Yatırım
yelloz08:25:13
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
kilit08:25:10
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
Kararlı08:25:10
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
röportaj08:25:01
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
zaç yağı08:24:52
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
mütereddit08:24:50
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
mütemayiz08:24:48
Kendini gösteren, sivrilen
hiççi08:24:47
Hiççilik yanlısı, nihilist
çevirgeç08:24:44
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
yüzücü08:24:37
Yüzme sporu yapan kimse
Panik08:24:32
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
sakınma08:24:22
Sakınmak işi, içtinap
hazakat08:24:17
(hekimler için) Ustalık, uzluk
ihata08:24:07
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
zamane08:24:05
Çağ, devir
sakınca08:24:03
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
Lüks08:24:01
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
ihale08:23:56
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
emperyalist08:23:48
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
Yel08:23:45
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
Sarat08:23:36
Büyük delikli kalbur
iş yapmak08:23:34
çalışmak
müfrit08:23:26
Aşırı
samankapan08:23:25
Kehribar
sayıca08:23:21
Sayı bakımından, adetçe
KUTUP08:23:15
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
yeke08:23:04
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
TEHİR08:22:58
Sonraya bırakma, erteleme
trafik08:22:49
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
GELENEK08:22:45
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
KLÜZ08:22:40
Kısık
kesiş08:22:35
Kesmek işi veya biçimi
kavuşma08:22:26
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
Saman08:22:22
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
alinazik08:22:19
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
siyaset08:22:19
Politika, siyasa
karşı sav08:22:15
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
özgül ağırlık08:22:13
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
bölüştürme08:22:11
Bölüştürmek işi
AKSAK08:22:06
Aksayan, hafifçe topallayan
destansı08:22:04
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
tanıt08:21:57
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
TURP08:21:49
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
ön alım hakkı08:21:41
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
seçenek08:21:34
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
istinat08:21:24
Dayanma, yaslanma
egemen08:21:19
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
atlı spor08:21:16
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
siyasetçilik08:21:15
Siyasetçinin işi
zeyrek08:21:09
Anlayışlı, uyanık, zeki
meddücezir08:21:05
bk. gelgit
hedef almak08:21:03
bk. nişan almak
ayaklanmak08:21:01
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
etkinleştirme08:20:57
Etkinleştirmek işi
Kesintisiz08:20:48
Aralıksız
rantçı08:20:47
Rant işiyle uğraşan kimse
evren pulu08:20:40
Mika
yegane08:20:37
Biricik, tek
kusma08:20:34
Kusmak işi, istifra
eskisi gibi08:20:32
önceden olduğu gibi
lazanya08:20:23
Bir çeşit İtalyan makarnası
kuruntu08:20:20
Yanlış ve yersiz düşünce
İstihsal08:20:20
Çıkarma, elde etme
dil bilimci08:20:16
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
tenzih etmek08:20:13
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
kavşak08:20:04
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
süreğen08:20:03
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
SAĞRI08:19:57
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
pısırık08:19:56
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
dinleme08:19:48
Dinlemek işi
direşken08:19:45
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
blucin08:19:36
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
General08:19:28
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
ŞENLİK08:19:16
Şen olma durumu, şetaret
mübalağa etmek08:19:12
abartmak
kertik08:19:08
Kertilmiş olan
erkli08:18:57
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
Ekzotermik08:18:53
Isı veren
aristokrasi08:18:45
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
TEDHİŞÇİLİK08:18:37
Tedhişçi olma durumu
şümul08:18:30
İçine alma, kaplama, kapsama
Hüthüt08:18:22
Çavuş kuşu, ibibik
kiniş08:18:14
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
salıverilme08:18:07
Salıverilmek işi
Kanıt08:17:59
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
YADSIMA08:17:51
Yadsımak işi, inkâr
mehter takımı08:17:49
Mehterhane
empresyonizm08:17:44
İzlenimcilik
çamur deryası08:17:42
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
yer biçimleri08:17:28
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
felçli08:17:26
İnmeli, felç olmuş, meflûç
mürebbi08:17:25
Eğitici
yokçuluk08:17:23
Hiççilik, nihilizm
CUMHURBAŞKANI08:17:21
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
süsleyici08:17:19
Süsleyen, dekoratif
Peygamber08:17:11
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi