şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

bekçi12:46:08
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
uzo12:45:47
Yunan rakısı
Asıl12:45:37
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
Gelecek zaman12:45:12
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
özlük12:45:12
Bir şeyin durumu, mahiyet
yürütüm12:44:10
Yürütmek işi
Nöroloji12:44:06
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi, nevroloji
üzerine atmak12:44:01
bir suçu birine yüklemek
Sündürme12:43:38
Sündürmek işi
tokaç12:43:19
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
Kızılderili12:43:04
Amerika yerlilerine verilen ad
sergi12:42:54
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
yandaş12:42:36
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
yönelteç12:42:29
Direksiyon
GIRTLAK12:42:20
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Öküz12:41:59
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
rüzgarlı12:41:29
Yel esen, yelin estiği, yelli
Keskinleştirme12:41:25
Keskinleştirmek işi
etap12:41:23
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
averaj12:41:03
Ortalama
nazizm12:40:22
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
buğday12:38:06
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
yalınlık12:37:46
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
mastika12:37:27
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
ısırgan12:36:34
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
içerme12:35:48
İçermek işi, tazammun, ihtiva
KARAKTERİZE ETMEK12:35:47
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
doğalcılık12:35:46
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
memba12:35:42
Kaynak, pınar
yeryüzü12:35:42
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
gına12:35:41
Zenginlik, bolluk
yönerge12:35:41
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
çekiştirme12:35:37
Çekiştirmek işi
hesaplama12:35:36
Hesaplamak işi
ritmik12:35:36
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
ESKİTME12:35:28
Eskitmek işi
anıt mezar12:35:27
Görkemli, anıtsal mezar
bilgilendirme12:35:26
Bilgilendirmek işi veya durumu
tahril12:35:24
Çizgi
Gönül borçlusu12:35:24
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
gıdık12:35:17
Çene altı, gerdan
kaya balığı12:34:49
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
Ebeveyn12:34:38
Ana ve baba
Muadelet12:34:36
Eşitlik, denklik, eş değerlik
F12:34:35
Flüor"un kısaltması
sıfır12:34:35
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
istinatgâh12:34:34
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
mi12:34:33
bk. mı / mi
ti işareti12:34:32
Borazanla ti sesi çıkararak verilen işaret
sızılı12:34:29
Sızısı olan
adamakıllı12:34:28
Gereğinden çok, iyice
Güçsüzlük12:34:28
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
bakır12:34:27
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
zırhlı araç12:34:26
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
peş peşe12:34:24
Birbiri ardından, arka arkaya
çalgı aleti12:34:24
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
DEĞER12:34:23
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
Ad12:34:21
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
aşarî12:34:21
Ondalık
ÇALACAK12:34:19
Yoğurt mayası
Nafi12:34:19
Yararlı, kazançlı
Çoğunluk12:34:17
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
Gösterme12:34:15
Göstermek işi
Öğretici12:34:15
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
m12:34:14
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
riyakâr12:34:13
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
Yüksek okul12:34:12
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
irade dışı12:34:11
İradesiz
İKLİM12:34:11
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
Ündeş12:34:10
Benzer sesle biten söz veya cümle
Utçu12:34:09
Ut yapan veya satan kimse
aşamalı12:34:07
Aşaması olan, kademeli
Dişli12:34:03
Dişleri olan
şair12:34:01
Şiir söyleyen veya yazan kimse
FEN12:34:00
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
şık12:33:59
Güzel, zarif, modaya uygun
BULA12:33:58
Yenge, amca veya dayı karısı
Saygın12:33:57
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
Tüh12:33:56
Yazıklar olsun
dökme demir12:33:55
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
mihanikî12:33:54
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
Kısıt12:33:53
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
Zoka12:33:52
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
fa12:33:52
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
Deva12:33:51
İlâç, çare
Dolaşım12:33:49
Dolaşmak işi
tıp12:33:48
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
yararcı12:33:47
Yarar peşinde koşan kimse
ağılamak12:33:47
(bir şeye), Ağı katmak
Ürkek12:33:46
Çok ürken
çokça12:33:45
Çok olarak
tütsülük12:33:44
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
bone12:33:43
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
Plaka12:33:42
Metal yaprak
HALK BİLİMİ12:33:41
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
teğmen12:33:40
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
VERİ12:33:39
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
ÇAĞRI12:33:38
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
BOY12:33:36
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
dünya12:33:35
Üstünde yaşadığımız gök cismi
boğulma12:33:35
Boğulmak işi
ÇAĞLAYAN12:33:34
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
bağırsaklarını deşerim12:33:33
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
hâkimiyet12:33:32
Egemenlik
geçersizlik12:33:31
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
uygun düşmek12:33:30
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
gelişim12:33:27
Gelişmek işi, serpilip büyüme
ilenme12:33:26
İlenmek işi, beddua
ruba12:33:24
Giysi, giyecek
geriş12:33:22
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
DANIŞIKLI DÖVÜŞ12:33:21
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
düşünme12:33:20
Düşünmek durumu, tefekkür
Çarpıcı12:33:19
Etkili
arzuhâl12:33:18
Dilekçe, istida
dağ evi12:33:17
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
ÜZÜNTÜ12:33:16
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
Yayım12:33:15
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
DEVİNİM12:33:14
Devinmek işi, hareket
mütemayiz12:33:13
Kendini gösteren, sivrilen
dermansız12:33:12
Gücü kalmamış, bitkin
Para12:33:11
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
Söndürmek12:33:10
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
çarnaçar12:33:09
İster istemez
İdare12:33:08
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Yönetici12:33:04
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
can sıkıntısı12:33:03
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
şase12:33:02
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
Bağımlı12:33:01
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
anlayış göstermek12:33:00
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
Sıkılmaz12:32:59
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz