şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay18:16:09
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Ağaç çileği18:16:03
Ahududu
DEĞNEKÇİ18:16:02
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
ölçü18:15:41
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
top mermisi18:15:33
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
yaklaşık değer18:15:17
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
temel18:14:52
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
seviyesiz18:14:35
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
arasat18:14:29
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
elif18:14:07
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
sepetçi söğüdü18:13:58
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
bayan18:13:41
Hanım yerine kullanılan bir unvan
aktüel18:13:38
Güncel, şimdiki
terk18:12:31
Bırakma, ayrılma
Saha18:12:15
Alan
kahverengi18:12:11
Kavrulmuş kahvenin rengi
arpacık soğanı18:11:52
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
İnam18:11:49
Emanet, vedia
ETKİ18:11:39
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
izin18:11:26
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
hak yolu18:11:13
Doğruluk, doğru yol
fasarya18:11:03
Boş, anlamsız (söz)
çiçek dürbünü18:10:55
bk. kaleydoskop
GERİCİ18:10:43
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
haksız18:10:05
Hak ve adalete uygun olmayan
dış alım18:10:03
İthalât
zariflik18:09:47
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
alaylı18:09:29
Erlikten yetişmiş subay
halifelik18:09:13
Halifenin görevi, hilâfet
çeşitlilik18:08:38
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
İTİDAL18:08:28
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
spiral18:08:04
Sarmal biçiminde olan
fahriye18:07:02
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
hassas18:06:46
Duyum ve duyguları algılayan
değirmen18:06:41
Öğüten araç veya alet
esnasında18:06:35
Sırasında, olduğu anda
SIR18:06:30
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
tulyum18:06:28
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
KAFİYE18:05:05
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
kalp krizi18:05:02
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
limon esansı18:04:44
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
İBRA18:04:41
Aklama, temize çıkarma
kesinlikle18:04:32
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
devim bilimi18:04:08
Dinamik
volontarizm18:04:07
İstenççilik
eşek dikeni18:04:05
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
enerjik18:03:37
Enerji ile ilgili
canlılık18:03:34
Canlı olma durumu
kaşe18:03:12
Damga, mühür
kırgız18:02:54
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Mühresenk18:02:47
Alaca somaki, balgam taşı
KESİNTİ18:02:00
Kesilen parça, kırpıntı
lenfosit18:01:35
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
Kant18:01:18
Şeker ve limonla içilen sıcak su
gözdağı18:01:16
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
ibiş18:00:53
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
bünye18:00:30
Vücut yapısı
kademe18:00:11
Aşama, basamak
aferist18:00:08
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
gres18:00:07
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
YETİŞTİRMEK17:59:52
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
öncesizlik17:59:41
Öncesi olma durumu, ezeliyet
arkasından koşmak17:59:37
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
Dövme17:59:08
Dövmek işi
otonom17:59:05
Özerk, muhtar
tefrika17:58:30
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
tutsaklık17:58:19
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
Şuur17:57:54
Bilinç
kaba saba17:57:50
Görgüsüz
takke17:57:38
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
AKINTILI17:57:18
Akıntısı olan, eğik, meyilli
yüz kalıbı17:57:11
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
yüklemek17:56:30
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
ermeni17:56:17
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
Akçe17:55:35
Küçük gümüş para
KİLİM17:55:29
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
teğmen17:55:10
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
firez17:55:04
Ekin
humma17:54:45
Ateşli hastalık
şema17:54:15
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
solaklık17:53:56
Solak olma durumu
alımlı çalımlı17:53:47
Gösterişli, güzel
aysberg17:53:35
Buz dağı
Artı17:53:06
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kabul yeri17:52:50
bk. kabul odası; kabul salonu
tütün17:52:30
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
zemin17:52:28
Taban, döşeme, yer
amber balığı17:50:39
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
tün17:49:41
Gece
Gelişme17:49:19
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
fanatik17:47:59
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
Yat17:47:42
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
keçi yolu17:47:21
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
Pedagog17:47:09
Eğitimci, terbiyeci
MIKNATIS17:46:58
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
MERT17:46:54
Yiğit
yabgu17:46:49
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
ayı gülü17:46:36
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
kiraz17:46:17
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
koaptör17:46:10
Cebire
ETKİN17:45:59
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
Rey17:45:22
Oy
sıçrama tahtası17:45:05
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
gine17:44:55
Gene, yine
müşkül17:44:52
Güç, zor, çetin
Engerek17:44:35
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
uyma17:44:31
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
müjde17:44:14
Sevindirici haber, muştu
kalıp17:43:41
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
müessif17:43:39
Üzücü, üzüntü veren
Abide17:43:14
Anıt
şahadetname17:42:36
Diploma, sertifika, bröve
tehdit17:42:35
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
simgesel17:42:28
Sembolik
BASKI17:42:25
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
namaz niyaz17:42:22
İbadet
merkeziyet17:41:50
Merkeziyetçilik
iskambil kâğıdı17:41:44
İskambil
eğe17:41:36
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
gerilim17:41:02
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
patika17:40:57
Keçi yolu, çığır
canı cehenneme17:40:48
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
yılan derisi17:40:43
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
Ramazan Bayramı17:40:24
Şeker Bayramı
kuş yuvası17:40:20
Kuşun içinde barındığı yer
rütbesiz17:39:59
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
ALLAH17:39:53
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
Bağlantılı17:39:14
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
İLAVE ETMEK17:39:12
eklemek, katmak, ulamak
Aşk17:39:06
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi