şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay23:00:29
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
gözü açık23:00:08
Uyanık, becerikli
Tıkaç22:59:46
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
gübre gazı22:59:22
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
Şahane22:58:44
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
tutturma22:57:16
Tutturmak işi
ikamet etmek22:56:30
bir yerde oturmak, eğleşmek
teşebbüs etmek22:56:07
girişmek, el atmak
şöhret22:55:44
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
itaat etmek22:55:21
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
buse22:54:34
Öpücük, öpme, öpüş
yiyecek22:53:57
Yenmeye elverişli olan her şey
sultan22:53:40
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
şatafat22:52:46
Süs ve gösteriş
kilo22:52:12
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
BÖYLECE22:51:58
Tam böyle, bu biçimde
anatomici22:51:34
Anatomi uzmanı
kinli22:51:15
Öç almak isteyen, kin tutan
kinci22:50:03
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
killi22:48:51
İçinde kil bulunan
kiliz22:48:03
Hasır otu, saz, kamış, kofa
ırkçılık22:46:26
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
imtihan etmek22:45:14
bilgi derecesini ölçmek
kölelik22:44:26
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
ressamlık22:42:35
Ressam olma durumu
sözün kısası22:42:12
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
buluşMA22:40:21
Buluşmak işi
dağıtıcı22:39:57
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
ses dalgaları22:39:10
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
arapça22:38:22
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
etkincilik22:38:10
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ölçüyü kaçırmak22:38:08
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
yıkıntı22:36:41
Yıkılma, yıkım, mahvolma
akla yatkın22:36:38
uygun, akıllıca, makul
çelebi22:35:30
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
anı22:34:13
Hatıra
eleme22:33:50
Elemek işi
nakil etmek22:33:49
bk. nakletmek
milel22:31:53
Milletler, uluslar
cevapsız22:31:25
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
ADALİ22:31:23
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
eter22:31:20
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
tehi22:31:02
Boş
muştu22:31:00
Sevindiren haber, sava, müjde
ince yapılı22:29:44
Narin, nazik, zayıf
doktrin22:28:07
Öğreti
yanlışlıkla22:27:42
Yanılarak, bilinmeyerek
Tarif22:25:00
Tanım
bölünme22:24:27
Bölünmek işi
kırgın22:24:21
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
kliring22:23:19
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
her biri22:22:58
Ayrı ayrı hepsi
deprem bilimci22:22:32
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
Takim22:22:04
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
Tabir22:20:25
Deyiş, anlatım, ifade
Tanrıça22:19:06
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
müteakiben22:18:50
Sonra, arkadan, ardı sıra
sıralaç22:16:28
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
CANLICILIK22:15:41
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
hainlik22:15:16
Hain olma durumu veya haince davranış
malaz22:14:33
Sulak yer
Avusturyalı22:14:01
Avusturya kökenli olan (kimse)
Akıncı22:11:57
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
bilfarz22:11:07
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
takma ad22:08:55
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
korumak22:08:54
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
koruluk22:08:41
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
künefe22:08:15
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
asetilen22:06:52
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
k, K22:06:36
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
nişan22:06:30
İşaret, iz, belirti, alâmet
gözleme22:06:04
Gözlemek işi, tarassut
ceset22:05:52
Ölü vücut, naaş
BAKANLIK22:05:38
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
dalgakıran22:04:47
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
fırıldak22:01:55
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
Islık22:01:29
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
üzüm çekirdeği22:00:38
Üzümün özünde bulunan çekirdek
sarık22:00:10
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
mühlet21:59:44
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
müsteşrik21:58:52
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
demagoji21:58:01
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
mahrum21:57:34
Yoksun
katı yürekli21:57:27
Acıması olmayan, acımasız
hanende21:56:36
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
düğün çorbası21:56:23
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
ZONA21:54:38
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
varak21:53:21
Yaprak
vapur21:52:55
Su buharı gücüyle çalışan gemi
benibeşer21:52:16
İnsan
Ambalaj21:50:44
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
camekan21:49:26
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
uçuculuk21:49:08
Uçucu olma durumu
kayırıcı21:45:42
Kayıran, koruyan, iltimasçı
çengel takmak21:44:49
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
Çetele21:43:57
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
lanetleme21:43:31
Lânetlemek işi
takma21:42:07
Takmak işi
bütünlemek21:41:43
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
epeyce21:40:40
Oldukça, bir hayli
bitim21:36:49
Bitmek işi
ifade21:36:34
Anlatım
Sinirlilik21:36:34
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
nezafet21:36:14
Temizlik, paklık
Apteriks21:35:19
bk. kivi
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)21:35:08
demeç vermek
nezaket21:33:30
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
bademcik21:32:33
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
nakit para21:32:06
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
Eski Çağ21:31:51
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
abuhava21:31:28
İklim
beraberlik21:30:56
Birlikte olma durumu
sulanma21:29:26
Sulanmak işi
yolak21:28:41
Patika
ŞEHİT21:28:38
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
göksel21:28:21
Gökle ilgili, semavî
fonem21:28:14
Ses birimi
Rahmetli21:28:00
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
sigorta21:24:30
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
meşgale21:24:06
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
netameli21:23:50
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
iyi hoş (ama)21:23:36
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
parite21:22:58
İki ülke parasının karşılıklı değeri
eş sesli21:22:10
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
istek uyandırmak21:21:43
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
kölçer21:21:16
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
helezon21:20:53
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
sistem21:20:50
bk. Dizge
kaşkol21:20:47
Boyun atkısı
saçsız21:19:31
Saçı olmayan