şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay07:31:13
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
engelsiz07:31:04
Engeli olmayan, mâniasız
izlek07:31:03
Keçi yolu, patika
Bitkisel07:30:31
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
falez07:30:19
bk. yalı yar
yak07:30:14
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
KAYISI07:30:13
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
ABİDEVİ07:30:13
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
TURP07:30:13
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
Timsal07:30:12
Sembol, örnek, simge
çocuk oyunu07:30:12
Çocukların oynadığı oyun
arz07:30:12
Sunma
Fantastik07:30:11
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
ezinç07:30:11
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
kayrak07:30:10
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
derviş07:30:10
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
sazcı07:30:07
Saz çalan kimse
ipeka07:30:06
Altın kökü
azamet07:30:03
Ululuk, büyüklük
tin07:29:58
Ruh
zorbalık07:29:45
Zorba olma durumu
BAĞLILIK07:29:38
Bağlı olma durumu, merbutiyet
Egzama07:29:36
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
dahil07:29:36
İç, içeri
birinci olmak07:29:24
başta gelmek, önde gelmek
cedre07:29:16
Guatr, guşa
soğuk07:29:16
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
perçem07:29:15
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
iç deniz07:29:14
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
kasık07:29:14
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
muhafaza etmek (veya edilmek)07:29:13
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
durma07:29:09
Durmak durumu
partici07:29:08
Parti üyesi
Zir07:29:08
Alt, aşağı
tropik kuşu07:29:07
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
Gut07:29:07
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
alinazik07:29:06
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
muhalif07:29:06
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
kurdele07:28:56
Geniş ipekli şerit
merak07:28:56
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
baharatlı07:28:48
Baharatı olan
Teselli07:28:48
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
ag07:28:45
Gümüş"ün kısaltması
karbon07:28:29
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
Dışkı07:28:18
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
Hicap07:28:13
Utanma, utanç, sıkılma
İzlenim07:28:02
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
hepsi07:28:00
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
rum07:27:59
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
ihanet07:27:59
Hıyanet, hainlik
statik07:27:57
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
ayırma07:27:52
Ayırmak işi
aygır deposu07:27:51
Aygırların bakıldığı büyük ahır
niteleme belirteci07:27:51
Niteleme zarfı
Özellikle07:27:42
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
us07:27:41
Akıl
Önem07:27:33
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
polonyalı07:27:29
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kalın07:27:28
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
koyun07:27:01
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
indirgeme07:26:55
İndirgemek işi, irca
gönüldaş07:26:52
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
tam sayı07:26:52
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
paylama07:26:51
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
raca07:26:47
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
bakaç07:26:46
Dürbün
TABAKA07:26:46
Katman, kat
kaşe07:26:45
Damga, mühür
sirk07:26:45
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
dolaşık07:26:44
(saç, ip vb. için) Karışık
tesir bırakmak07:26:43
kuvvetli bir biçimde etkilemek
YÜZ07:26:40
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
ihracat07:26:36
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
güzel sanatlar07:26:31
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
parafin07:26:28
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
panteon07:26:20
Yunanlı ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad
kaçak07:26:19
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
İletişim araçları07:26:09
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
Tümsekli07:25:55
Tümseği olan
kuz07:25:55
Gölgede kalan (yan)
küskünlük07:25:54
Küskün olma durumu, küsü
himaye etmek07:25:53
korumak, kayırmak, gözetmek
lop07:25:52
Yumuşak, yuvarlak ve irice
laf07:25:52
Söz, lâkırdı
burmak07:25:51
Hadım etmek, iğdiş etmek
kimsesizlik07:25:51
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
Varyant07:25:51
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
düş07:25:50
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
ardıç kuşu07:25:50
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
parçalamak07:25:50
Birliği bozmak amacıyla bölmek
esatirî07:25:49
Esatirle ilgili, esatire ait
bit07:25:49
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek07:25:48
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
maşrık07:25:48
Doğu
ruf07:25:37
Çatı, dam
arabalık07:25:29
Araba konulan yer, garaj
Hizmetli07:25:28
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
dinleti07:25:24
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
soyutlama07:25:23
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
BAŞKİLİSE07:24:56
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
Cop07:24:54
Kalın kısa değnek
snop07:24:53
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
farba07:24:53
Fırfır, farbala
mugayir07:24:52
Uymaz, aykırı
put07:24:52
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
lüle taşı07:24:51
Deniz köpüğü
fahri07:24:51
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
muhacir07:24:47
Göçmen
Dadı07:24:45
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
TAYA07:24:45
Dadı
Uyarlayıcı07:24:44
Uyarlama işini yapan kimse
zorlu07:24:44
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
tuğamiral07:24:43
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
El07:24:38
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
SES YİTİMİ07:24:35
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
top07:24:34
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
puluçluk07:24:31
Puluç olma durumu, ananet
terbiye07:24:29
Eğitim
halat07:24:25
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
hendek07:24:22
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
ZİHİN07:24:13
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
BİCİLİ07:23:56
bk. cicili bicili
gaseyan07:23:49
İç bulantısı
ağabey07:23:42
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
karabuğdaygiller07:23:41
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
Perdelik07:23:41
Perde yapmaya elverişli kumaş
kontratak07:23:41
Karşı akın, karşı saldırı
erke07:23:39
Enerji
şaheser07:23:39
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
katlanma07:23:38
Katlanmak işi