şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

çile21:50:22
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
kanun hükmünde kararname21:50:12
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
mükellef21:49:44
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
işlem21:49:35
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Mesnet21:49:31
Dayanak
ağrı21:49:26
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
ırk bilimi21:49:16
Etnoloji, ırkiyat
şahadetname21:49:07
Diploma, sertifika, bröve
zift21:47:56
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
Azerî21:47:54
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
le21:47:18
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
atlıkarınca21:46:01
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
girişik21:45:55
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
dağ serçesi21:45:45
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
KROKİ21:45:20
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Enayi21:45:05
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
sıva21:44:53
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
iltizamcı21:44:28
Kesenekçi, mültezim
çocuk bakıcı21:44:05
bk. çocuk bakıcısı
gece kuşu21:43:47
Gece gezmesini seven kimse
beyaz cam21:43:19
Televizyon ekranı
çoğulcu21:43:10
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
iğne deliği gibi21:43:00
küçücük
Seyran21:42:52
Gezme, gezinme
GÖRSEL21:42:51
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
Smaç21:42:33
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
ödev21:41:55
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
önce21:41:46
İlk olarak, başlangıçta
kelebek21:41:27
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
çuha21:41:18
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
lâlanga21:41:08
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
yaratıcılık21:40:59
Yaratma yeteneği
tarlakoz21:40:59
Bir tür küçük manyat ağı
Şap21:40:57
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
mükemmellik21:40:49
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
tarumar21:40:40
Dağınık, karışık, perişan
egzersiz21:40:13
Alıştırma
öpme21:40:11
Öpmek işi
etkinleştirme21:40:04
Etkinleştirmek işi
bodoslama21:39:34
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
yutak21:39:23
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
müstakim21:39:19
Doğru, doğruluktan şaşmayan
örümceksi21:39:15
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
rüzgarlı21:38:46
Yel esen, yelin estiği, yelli
bağlamak21:38:38
Düğümlemek
pekmez21:38:32
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
sağduyulu21:38:27
Sağduyusu olan
erinlik21:38:19
Erin olma durumu, bulûğ
şefaat21:38:13
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
dev gibi21:38:10
iri ve korkunç
Nara21:38:01
Haykırma, bağırma
deniz ataşesi21:38:00
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
içerik21:37:38
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
çalı dikeni21:37:28
bk. karaçalı
peşrev21:37:09
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
idari21:37:03
Yönetimle ilgili, yönetimsel
ÇANGAL21:36:42
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
yırtıcı21:36:34
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
onbaşılık21:36:23
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
magnezyum21:36:14
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
İskoçyalı21:36:00
İskoç halkından olan kimse, İskoç
biçme21:35:45
Biçmek işi
haber bülteni21:35:36
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
kazayağı21:35:26
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
yandaşlık21:35:07
Yandaş olma durumu, taraftarlık
Kazakça21:35:02
Kazak Türkçesi
anarşi21:35:01
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
yakasına asılmak (veya yapışmak)21:34:54
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
uğursuzluk21:34:49
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
yaban arısıgiller21:34:39
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
Zafer Bayramı21:34:11
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
uyuşuk21:34:04
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
Gönder21:34:04
Bayrak çekilen direk
bulaşkan21:34:02
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
canlandırmak21:34:00
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
geri dönmek21:33:52
geldiği yere gitmek
Emaye21:33:43
Üzeri emayla kaplanmış olan
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)21:33:42
çok geniş olmak
şiar21:33:41
Belgi
akmak21:33:06
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
gammaz21:32:51
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
TAV21:32:50
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
boğulma21:32:46
Boğulmak işi
Ameliyat21:32:42
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
saadet asrı21:32:41
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
ÜLKE21:32:40
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
müze21:32:27
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
temize çıkarmak (veya çıkartmak)21:32:19
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
mülk21:32:18
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
taşıl21:32:07
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
baştan savma21:31:41
üstünkörü, özen göstermeden
devlet21:31:37
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
oksijen21:31:03
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
zorlamak21:30:58
Üstelemek, ısrar etmek
taşa tutmak21:30:44
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
hasat21:30:37
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)21:30:35
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
başlıklı21:30:25
Başlığı olan
batman21:30:21
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
harap21:30:20
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
telif hakkı21:30:19
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
kahve parası21:30:18
Bahşiş
kösnül21:30:17
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
kıvrımlı21:30:11
Kıvrımı olan
cürüm21:30:09
Suç
DAVUL21:30:06
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
hazcılık21:29:57
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
yezit21:29:47
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
zanaatçı21:29:38
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
duyguları açığa vurmak21:29:11
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
ürkmek21:28:38
Şaşkınlık ve korku duymak
kaybedilme21:28:29
Kaybedilmek işi
tu21:28:27
"Yazıklar olsun" anlamında
ender21:28:07
Çok az, çok seyrek
yerme21:28:01
Yermek işi, zem
fraksiyon21:27:51
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
telef etmek21:27:43
öldürmek, mahvetmek
SARKAÇ21:27:33
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
Zambiyalı21:27:30
Zambiya halkından olan kimse
MATEMATİK21:26:57
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
yüzde21:26:54
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
holmiyum21:26:18
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
bozulmak21:25:59
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
şem21:25:48
Mum, balmumu
Senegalli21:25:31
Senegal halkından olan (kimse)
Soysuzluk21:24:56
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
mezhep21:24:40
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
eskimo21:24:32
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
yığın bulut21:24:31
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
mücadele21:24:28
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş