şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay16:22:11
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
seyek16:22:08
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
erginlik16:22:07
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
emlak16:22:04
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
odaK16:21:55
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
süit16:21:40
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
bazı16:21:40
Birtakım, kimi
gündüz16:21:28
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
sohbet16:21:23
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
mahkûmiyet16:20:49
Hüküm giymiş olma durumu
mai16:20:39
Mavi
muz16:20:33
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
tersine dönmek16:20:10
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
bedavadan16:20:09
Bedava olarak
FABRİKA16:20:05
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Nükteli16:20:03
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
eglog16:20:03
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
inkâr16:19:58
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
teşhis ve intak16:19:53
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
şamandıra16:19:49
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
Burun16:19:42
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
yılan derisi16:19:23
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
eğlenceli16:19:18
Eğlendiren, hoşa giden
DİASPORA16:19:14
Kopuntu
morina16:19:14
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
keşikleme16:19:10
Almaş, münavebe
sıfır16:19:01
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
provizyon16:19:01
Bir çekin para olarak karşılığı
Yoğunluk16:18:56
Yoğun bir maddenin özelliği
M16:18:55
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
funda16:18:42
Süpürge otu
kürt16:18:26
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
ifa etmek16:18:12
yapmak, yerine getirmek
yolsuz16:18:07
Yolu olmayan
BAYINDIRLIK16:18:07
Bayındır olma durumu, ümran
şart kipi16:17:51
bk. şartlı birleşik zaman
lef16:17:51
İçine sokma, iliştirme
malî yıl16:17:40
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
rh16:17:38
Rodyum"un kısaltması
vandalizm16:17:35
Vandal olma yanlısı, vandallık
küre16:17:23
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
lef etmek16:17:20
bk. leffetmek
durgu16:17:17
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
iflâh16:17:12
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
eriyik16:16:54
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
proje16:16:49
Tasarlanmış şey, tasarı
ÇAPUT16:16:45
Eski bez parçası, paçavra
Kiraz16:16:32
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
Gelir16:16:15
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
mağlûp etmek16:16:15
yenmek
hikâye16:15:39
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
boylu boyunca16:15:28
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
karaca16:15:11
Rengi karaya yakın olan, esmer
mücadele16:14:41
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
intizam16:14:36
Düzenli, düzgün olma
Taş devri16:14:28
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
libas16:14:15
Giysi
ithafname16:14:14
İthaf yazısı
polemikçi16:14:14
Polemik yapan kimse
bilerek16:14:07
isteyerek, kasten
şah damarı16:13:37
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
edebiyat bilimi16:13:32
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
RAKKAS16:13:25
Sarkaç, pandül
kolaylıkla16:13:19
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
tecrit16:13:03
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
kapsama16:12:47
Kapsamak işi
b16:12:46
Bor"un kısaltması
imgelem16:12:45
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
uçkur16:12:33
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
pestil16:12:13
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
gülmece16:12:08
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
Kalıtım16:12:03
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
zir16:11:36
Alt, aşağı
açar16:11:35
Anahtar
sözünün eri olmak16:10:55
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
süreyya16:10:54
Ülker
müzik16:10:53
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Sn16:10:53
Kalay"ın kısaltması
Veda16:10:35
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
ortalamak16:10:24
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
gündüz gözüyle16:10:20
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
Tapu memuru16:10:18
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
gözde16:10:17
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
işaret etmek16:10:05
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
emlik16:10:03
Emme dönemindeki küçük çocuk
fototaktizm16:10:03
Işığa göçüm
tarihsel16:10:00
Tarihî
katalizör16:09:54
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
doğrultu16:09:50
Yön, istikamet
afoni16:09:44
bk. Ses yitimi
şaful16:09:32
Bal konulan ufak tekne
musallat16:09:32
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
deniz kızı16:09:27
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
tanrıcılık16:09:22
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
KALOMA16:09:22
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
bankaya yatırmak16:09:20
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
cerrahi16:09:13
Cerrahlıkla ilgili
üzerine16:09:05
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
yunanlı16:08:57
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
biçici16:08:53
Biçmek işini yapan (kimse)
entel16:08:50
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
ulviyet16:08:44
Yücelik
yer adı bilimi16:08:37
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
şiar16:08:28
Belgi
pazartesi16:08:25
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
herkes16:08:24
İnsanların bütünü
kala16:07:59
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
önemseme16:07:35
Önemsemek işi
ürpermek16:07:25
Korkmak
ayyar16:07:18
Dolandırıcı, hilekâr
ordu16:07:04
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
PABUÇ16:06:59
Ayakkabı
doküman16:06:54
Belge, vesika
selâset16:06:54
Akıcılık
KAKIŞMA16:06:54
Kakışmak işi
arakıye16:06:49
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
toplantı16:06:48
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
YEREL16:06:46
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
alma16:06:39
Almak işi
hattatlık16:06:29
Hattat olma durumu
kayıt defteri16:06:29
Kayıt yapılan defter
AS16:06:18
Arsenik"in kısaltması
imtihan16:06:00
Sınav
ah16:05:59
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
Asker16:05:48
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
HAKİM16:05:31
Bilge
imtihan etmek16:05:30
bilgi derecesini ölçmek
fışkı16:05:24
Atgillerin taze dışkısı, tersi
vida16:05:24
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
Uyluk16:05:18
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü