şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay14:50:50
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
yapak14:50:48
bk. yapağı
sterlin14:50:45
İngiliz lirası
arnavut14:50:43
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
Nitelik14:50:43
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Yobazlık14:50:41
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
iman etmek14:50:36
Tanrı"ya, dine inanmak
arık14:50:34
Ark
arız14:50:31
Sonradan ortaya çıkan
Açıklama14:50:25
Açıklamak işi, izah
döşek14:50:15
Yatak
döşem14:50:13
Tesisat, donanım
yumurta14:50:08
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
kanunlaşma14:50:06
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
niçin14:50:04
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
kavuşturma14:50:02
Kavuşturmak işi
akıl almak14:50:01
danışmak, görüş almak
İNDİRİM14:49:56
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
tiksinti14:49:52
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
tiksinme14:49:49
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
LEKTÖR14:49:42
(üniversitede) Okutman
İÇTENSİZ14:49:38
İçten olmayan, samimiyetsiz
ayartı14:49:35
Baştan çıkarma
enikonu14:49:33
İyiden iyiye, iyice
iç bulantısı14:49:30
Mide bulantısı
ateşkes14:49:21
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
kurnazlık14:49:18
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
bakışımlı14:49:16
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
Kaymak14:49:14
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Vaziyet14:49:13
Konum
insanlık14:49:11
Bütün insanları içine alan varlık
kekeme14:49:07
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
ikaz etmek14:49:05
uyarmak, dikkat çekmek
tulûat14:49:02
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
yer elması14:49:00
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
mezura14:48:55
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
tutuk evi14:48:52
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
semahat14:48:49
Cömertlik, iyilikseverlik
barınak14:48:43
Barınılacak yer, melce
Tanrı kayrası14:48:38
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
ateş14:48:36
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
kakavan14:48:34
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
Şimendifer14:48:30
Demir yolu
ŞEKİLSİZ14:48:25
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
tasalanma14:48:22
Tasalanmak işi
sutaşı14:48:15
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
çatı örtüsü14:48:13
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
mutabakat14:48:10
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Ayak topu14:48:06
Futbol
sorumlu14:48:01
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
irmik14:47:59
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
Tasavvur14:47:54
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
ironi14:47:52
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
kandırmaca14:47:49
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
doğaçtan14:47:47
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
irade14:47:42
İstek, dilek
Biçare14:47:33
Çaresiz, zavallı (kimse)
sıradanlık14:47:31
Sıradan olma durumu
ermek14:47:28
Yetişip dokunmak
ermin14:47:26
Kakım, as
Kant14:47:22
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kamu14:47:19
Hep, bütün
Kaba14:47:17
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
Kask14:47:10
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
bön14:47:02
Budala, saf
büz14:47:00
Künk
çanak yalayıcı14:46:58
Dalkavuk
bük14:46:55
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
Sihir14:46:53
Büyü, bağı
Sinek14:46:50
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
GÜCÜMSEME14:46:48
Gücümsemek işi veya durumu
tebrik14:46:46
Kutlama
Silgi14:46:43
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
yandaş14:46:42
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
sömestr14:46:41
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
badana etmek (veya vurmak)14:46:38
badanalamak, badana yapmak
Simge14:46:36
Sembol
perukar14:46:33
Berber
Kepaze14:46:31
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
hamam takımı14:46:29
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
üre14:46:26
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
zabitan14:46:21
Subaylar
yayan14:46:19
Yürüyerek
yayma14:46:17
Yaymak işi
yayla14:46:14
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
yazar14:46:09
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
yazma14:46:07
Yazmak işi, tahrir
horanta14:46:05
Aile halkı
tarih öncesi14:46:00
Yazının bulunmasından önceki çağlar
Alize14:45:54
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
OKTRUA14:45:52
Şehre giren şeylerden alınan vergi
minimal14:45:50
Minimum
minimum14:45:47
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
Henüz14:45:45
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
çaba göstermek14:45:42
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
keyfi kaçmak14:45:40
neşesi kalmamak
buluş14:45:38
Bulmak işi veya biçimi
lânet okumak14:45:29
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
Trent14:45:26
Eğilim
stabilize14:45:24
Düz duruma getirilmiş
söyleme14:45:21
Söylemek işi
KUNDA14:45:19
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
sıkıştırıcı14:45:15
Sıkıştırma işini yapan âlet
KUMAR14:45:10
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
ortaya koymak14:45:07
herkesin görebileceği yere koymak
TEORİK14:45:05
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
Geçerli14:45:03
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
KURAL14:44:58
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
KURUL14:44:55
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
aşlık14:44:48
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
Anlık14:44:46
Kısa süren, bir an içinde olan
alogami14:44:43
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Sinizm14:44:41
bk. Kinizm
okyanus14:44:40
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
aritmetik14:44:39
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
üleşme14:44:37
Üleşmek işi
şerare14:44:34
Kıvılcım, çakım, çakın
Görücü14:44:30
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
sürdürmek14:44:25
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
ECDAT14:44:23
Dedeler, atalar
zıhlama14:44:22
Zıhlamak işi veya durumu
w14:44:16
Volfram"ın kısaltması
t14:44:13
Trityum"un kısaltması
p14:44:09
Fosfor"un kısaltması
B14:43:59
Bor"un kısaltması
bağır14:43:54
Göğüs
bağıl14:43:52
Görece, izafî
H14:43:49
Hidrojen"in kısaltması
narkozcu14:43:45
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
su mermeri14:43:42
Kaymak taşı, albatr