şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

ayakta kalmak22:50:11
oturacak yer bulamamak
hiççi22:50:10
Hiççilik yanlısı, nihilist
çekirdek22:50:09
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
tabi22:50:00
Bağımlı
vasiyet22:49:57
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
ergenlik22:49:43
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
veznedar22:49:38
Vezneci
yüzey şekilleri22:49:32
Yer biçimleri, engebeler, avarız
günahsız22:49:30
Günahı veya suçu olmayan
leçek22:49:24
Baş örtüsü, yün atkı
marazi22:49:11
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
bildirme22:49:00
Bildirmek işi, beyan
mikrometre22:48:50
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
meme22:48:39
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Fal22:48:26
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
Kaymak22:48:19
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Değişmez22:48:00
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
amade22:47:58
(bir işi) Yapmaya hazır
akaçlama22:47:16
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
Metal22:46:55
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
kabiliyetsiz22:46:40
Yeteneksiz
hareli22:46:13
Haresi olan
badi22:46:01
Ördek
mal mülk22:45:57
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
erek22:45:47
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
inşa etmek22:45:40
kurmak, yapmak
yıl aşırı22:45:34
Birer yıl ara ile
sarma22:45:32
Sarmak işi
imbikten çekmek22:45:21
damıtmak
sancaktar22:44:27
Sancağı taşıyan kimse
istizah22:44:21
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
İ22:44:02
İyot"un kısaltması
obje22:44:02
Nesne
nosyon22:43:39
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
deneyimli22:43:39
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
tevzi22:43:26
Dağıtma, üleştirme
keçi mantarı22:43:22
bk. ak mantar
garez22:43:14
bk. garaz
kaydedici22:43:07
İmleç
karha22:43:05
bk. ülser
matemli22:43:04
Yaslı
kuğu22:42:46
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
üşengeç22:42:42
Çok üşenen, tembel
mobilya22:42:21
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
alamana22:42:19
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
züht22:41:59
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
gaddarca22:41:51
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
çözme22:41:15
Çözmek işi
Cildiyeci22:41:13
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
ŞEHREMANETİ22:40:43
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
üremi22:40:38
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
belleten22:40:09
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
çalap22:40:05
Tanrı
drama22:39:46
Dram
uskur22:38:35
Pervane
Muço22:38:35
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
yakınlaşma22:38:34
Yakınlaşmak işi
vareste kalmak22:38:28
kurtulmak
hacimli22:38:16
Hacmi olan, oylumlu
ağlatı22:37:49
Trajedi
yöntem bilgisi22:37:41
Metot bilgisi
miat22:37:22
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
Kesen22:37:05
Kesmek işini yapan
koloni22:36:23
Sömürge, müstemleke
ÇALACAK22:36:20
Yoğurt mayası
gergef22:35:26
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
sahlep22:35:09
Salep
Kumarcı22:35:03
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
brıçka22:35:01
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
omurga22:34:50
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
dışbükey22:34:23
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
Sinirli22:34:04
İçinde sinir bulunan
tavan22:34:02
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
taaddüt22:33:57
Çoğalma, sayısı artma
rumuz22:33:15
Sembol, simge, remiz
caz takımı22:33:12
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
miladi22:33:06
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
Özenmek22:32:59
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)22:32:57
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
toyluk22:32:39
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
mangal22:32:21
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
hamam anası22:32:15
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
ıslahat22:32:12
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
şümul22:31:42
İçine alma, kaplama, kapsama
ihtilaf22:31:32
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
istintak22:31:31
Sorgu
vahşi hayvan22:31:17
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
tavuk22:31:04
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
teali22:30:53
Yükselme, yücelme
uğraşı22:30:43
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
imtihan22:30:42
Sınav
kavaf22:30:24
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
EMANET22:29:45
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
edip22:29:28
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
kasılma22:29:20
Kasılmak işi, büzülme, takallus
uyuma22:29:19
Uyumak durumu
İyilikbilir22:29:06
Değerbilir, kadirşinas
çekelez22:29:01
Sincap
krizantem22:28:59
Kasımpatı
dirlik22:28:56
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
destancı22:28:38
Destan yazan veya anlatan kimse
monotip22:27:58
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
Aykırılık22:27:55
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
babayani22:27:52
Gösterişi ve özentisi olmayan
özür dilemek22:27:37
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
spot22:27:16
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
Seçilmiş22:27:05
Seçerek ayrılmış
Ültimatom22:26:47
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
ölü yıkayıcı22:26:46
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
direniş22:26:43
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
abonman22:26:33
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
Reva22:26:09
Yakışır, yerinde, uygun
ıtırlı22:25:44
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
cilbent22:25:39
Klâsör
tapa22:25:26
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
kazanmak22:24:57
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
cenaze22:24:22
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
sfenks22:24:19
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
cereme22:24:07
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
uray22:24:06
Belediye
kabullenmek22:23:46
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
organik22:23:37
Organlarla ilgili, uzvî
mikyas22:23:29
Ölçek, ölçü
PUSAT22:23:23
Araç
VETİRE22:23:13
Süreç
meşkuk22:23:00
Şüphe uyandıran, şüpheli
askerlik dairesi22:22:59
Yurttaşları askere alma işleriyle görevli olan askerlik şubelerinin bağlı bulundukları bölge dairesi
nasip22:22:44
Birinin payına düşen şey
müselles22:22:29
Üçgen
metelik22:21:50
On para değerinde olan sikke