şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

çividi20:27:56
Çivit renginde olan
UYKU20:27:49
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
antilop20:27:39
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
asa20:27:19
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
akımtoplar20:27:06
Akü, akümülâtör
SOYGUNCULUK20:26:57
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
kendi kendine20:26:46
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
soru eki20:26:42
Soru kavramı veren mi eki
hemşire20:26:40
Kız kardeş, bacı
rakip20:26:35
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
sineklik20:26:26
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
haysiyet20:26:10
Değer, saygınlık, itibar
a, A20:26:02
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
yalın ayak20:25:53
Ayakları çıplak
birlikte20:25:53
Bir arada, beraberce
kerem20:25:34
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
otoban20:25:31
Otoyol
ihtiyar20:25:28
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
Tutku20:25:23
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
kayme20:25:20
Kâğıt para, kaime
mescit20:25:12
Cami
takunya20:24:59
Nalın
farfara20:24:59
Ağzı kalabalık, gürültücü
elezer20:24:53
Sadist
onar20:24:44
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
Zihin20:24:38
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
jet20:24:15
Tepkili uçak
polemik20:24:15
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
çaresiz20:24:15
Çaresi bulunmayan, onulmaz
Edim20:24:10
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
SAKLAMA20:24:08
Saklamak işi
egoistlik20:24:03
Bencil olma durumu
zeyrek20:24:03
Anlayışlı, uyanık, zeki
kolaylıkla20:23:59
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
ETKEN20:23:37
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
atıl20:23:28
Tembel
hattat20:23:27
El yazısı çok güzel olan sanatçı
Vedia20:23:27
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
ac20:23:27
Aktinyum"un kısaltması
mitos20:23:24
bk. mit
Saçak20:23:13
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
temsil20:23:08
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
ermeni gelini gibi kırıtmak20:23:01
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
köpek20:22:32
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
yıldız kümesi20:22:30
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
yokuş20:22:28
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
alakok20:22:23
Rafadan
maşallah20:22:11
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
oğlan20:22:09
Erkek çocuk
İşkilli20:22:08
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
meral20:22:03
Maral, dişi geyik
TEKRAR20:21:58
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
lemis20:21:54
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
butaforcu20:21:48
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
legal20:21:27
Kanunî, yasal, meşru
Karşılıklı20:21:27
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
Lezzetli20:21:24
Tadı güzel
Rabbena20:21:11
Tanrı, Tanrım
uygun20:21:02
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
havacı20:21:02
Hava taşıtlarında görevli kimse
kivi20:20:54
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
baskın20:20:45
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
Yığın20:20:43
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Kervan20:20:41
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
hümanist20:20:36
İnsancıl
milliyetçilik20:20:32
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
prensip20:20:27
İlke, umde
ÖĞRETİ20:20:23
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
kurabiye20:20:22
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
hiç değilse (veya hiç olmazsa)20:20:18
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
tavla20:20:13
At ahırı
Yapağı20:20:13
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
AZı20:20:04
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
Yabani turp20:20:03
Yaban turbu, acırga
köşe atışı20:19:56
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
MEST20:19:54
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
ihtisap20:19:46
Belediye memurunun işi ve dairesi
Kurum20:19:46
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
delik20:19:26
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
imalât20:19:23
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
miralay20:19:09
Albay
us dışı20:19:09
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
Bakiye20:19:09
Artık, artan, kalan, geri kalan
nükte20:19:09
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
gerdan20:19:08
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
taklit20:19:07
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
ağırbaşlılık20:19:00
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
çatı20:18:57
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
Urgan20:18:52
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
Üçlü20:18:50
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
koyu20:18:48
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
vesile bulmak20:18:47
sebep yaratmak, bahane göstermek
piyasa20:18:43
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
şeffaf20:18:42
Saydam
iham20:18:39
Kuruntuya düşürme
icat20:18:34
Yeni bir şey yaratma, bulma
astigmat20:18:27
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
Tırpana20:18:22
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
sodyum klorür20:18:12
Tuz
MERASİM20:18:10
Tören
Org20:18:05
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
Kan20:17:56
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
eda20:17:47
Davranış, tavır
rab20:17:43
Tanrı
pasaj20:17:38
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
Vaaz20:17:34
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
tam20:17:29
Eksiksiz, kesintisiz
boyun20:17:18
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
pek20:17:12
Sert, katı
mukavele20:17:07
Sözleşme
pog20:17:05
(bıyık için) Gür ve uzun
URAN20:17:00
Teknik, sanayi, endüstri
hakimlik20:16:54
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
Sonbahar20:16:46
Güz
Uğur20:16:42
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
kaldırım20:16:37
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
YÜCELTME20:16:28
Yüceltmek işi, yükseltme
de20:16:19
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
AKINTILI20:16:15
Akıntısı olan, eğik, meyilli
Maya20:16:07
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
olumsuzluk eki20:16:04
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
em20:16:02
İlâç, merhem
ısrar etmek20:16:02
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
DOLDURMA20:15:36
Doldurmak işi
bezzazlık20:15:30
Kumaş satma işi, manifaturacılık
topluca20:15:30
Toplu olarak
BAYRAK20:15:19
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
güreşçi20:14:56
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
ÇARPIM20:14:55
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
özenti20:14:51
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası