şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

kinaye04:20:51
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
ahlâkçılık04:19:45
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
gözcü04:18:13
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
antant04:17:19
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
itibaren04:16:45
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
Resital04:14:46
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
bölüm04:14:11
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
Külliyen04:13:48
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
BOYLAM04:11:53
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
ÜS04:10:14
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
telsiz telefon04:08:45
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
intihap04:06:52
Seçim, seçme
saptama04:05:57
Saptamak işi, tespit
sır04:02:59
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
esprili04:01:31
Esprisi olan
arpacık04:00:52
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
kalinis03:58:38
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Lens03:56:40
Mercek
ameliye03:56:19
Yapılan iş, işlem
köpek balığı03:55:34
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
turizm03:53:01
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
kasvet03:51:04
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Güçlü03:50:43
Gücü olan
yırtıcı03:49:49
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
göbek03:46:38
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
flört03:45:33
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
Birey03:44:55
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Atatürkçülük03:44:38
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
çakı03:43:24
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın03:43:05
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
formalist03:41:20
Biçimci, formaliteci, şekilci
kusur03:40:56
Eksiklik, noksan, nakısa
top03:40:32
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
USA VURMA03:39:32
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
iş kazası03:36:52
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
hatıra03:35:36
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
İşte03:34:23
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
kurak03:33:06
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
kirpi03:26:51
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
rayiç03:25:19
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
yalın ayak03:23:48
Ayakları çıplak
kandil03:22:18
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
kavuklu03:21:39
Kavuk giymiş
camekan03:21:28
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
paydaş03:20:25
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Çekinme03:18:35
Çekinmek işi
dakika03:18:05
Bir saatlik zamanın altmışta biri
bilme03:18:02
Bilmek işi
eşitlik03:17:27
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
batarya03:16:52
En küçük topçu birliği
aş evi03:16:51
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
Belli03:15:47
Beli olan
BOY03:15:23
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
düzine03:15:17
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
hünnap03:10:03
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
kesilmek03:06:01
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
Üçlü03:05:29
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
havali03:03:30
Çevre, yöre, dolay
ders02:59:49
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
örgütleme02:59:06
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
simetrik02:58:44
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
maslahat02:56:48
İş, önemli iş, mesele
kadınsı02:51:43
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
lamel02:49:23
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
aşiret02:46:41
Oymak
önel02:46:38
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
makine02:42:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
tamam02:41:53
Bütün, tüm
sevici02:40:36
Eş cinsel kadın
galeri02:34:22
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
bağlaşık02:33:39
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
kalsiyum02:32:11
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
Ürkek02:32:05
Çok ürken
ahbaplık02:31:55
Ahbap olma durumu, ünsiyet
erimek02:30:12
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
topaç02:29:14
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
tafta02:28:17
Bir tür sert, ipekli kumaş
Ezgili02:27:35
Ezgisi olan, melodik
serenat02:26:45
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
fasıl02:26:29
Bölüm, kısım, devre
solunum sistemi02:22:31
bk. solunum aygıtı
top sürmek02:22:24
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
akliye02:22:01
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
sıkıntısız02:20:06
Sıkıntısı olmayan
içrek02:20:04
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
Eren02:17:30
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
bölüşme02:15:41
Bölüşmek işi
cüzdan02:14:21
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
ya da02:12:16
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
temas02:12:05
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
güneş tacı02:11:55
Güneş atmosferinin alevli bölümü
Neon02:11:23
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
Yar02:10:33
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
Dayanıklı02:09:45
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
kervansaray02:09:21
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
çiçek02:09:06
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
üstüne02:08:24
İlişkin, üzerine, dair
pusma02:08:22
Pusmak işi
seren02:07:33
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
taahhütname02:05:12
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
antrepo02:04:32
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
Doktor02:04:16
Hekim
sodyum karbonat02:04:06
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
gevşek02:03:52
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
orak02:01:01
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
perese02:01:01
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
batkın02:00:43
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
seçmek01:59:22
Birine oy vererek bir göreve getirmek
ama ne01:59:06
ne hoş
bel bağı01:58:39
Bel kemeri
kazanmak01:57:12
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
filozof01:56:56
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
toplardamar01:56:24
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
göçük01:48:48
Çökmüş, göçmüş (yer)
emekli olmak01:36:57
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
kinin01:28:52
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
mücadele01:28:38
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
MİM01:28:32
Arap alfabesinde m harfinin adı
zatürree01:28:26
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
üzüntüsüz01:27:08
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
benimseme01:26:05
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
YETENEK01:24:10
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
özden01:22:34
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
sözde01:21:05
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
yarma01:20:27
Yarmak işi
repertuar01:19:46
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
cümle bilgisi01:19:40
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
tanıtmalık01:13:38
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
takım erki01:12:46
Oligarşi
dayanmak01:12:25
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak