şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay01:28:31
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
simsar01:27:55
Komisyoncu
Azrail01:26:31
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
hakkaniyet01:26:17
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
kadim01:23:07
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
HAC01:21:49
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
ev sineği01:20:16
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
ANA BABA01:18:25
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
sepelek01:18:11
bk. sersem sepelek
oylama01:17:25
Oy kullanma işi
çıkar01:16:52
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
çıkak01:16:42
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
blastula01:16:38
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
Kurucu01:16:38
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
kurander01:16:28
Hava akımı, cereyan
fazlalaşma01:16:24
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
sebil01:16:09
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
mahrut01:14:23
Koni
depolama01:13:59
Depolamak işi
ALMAN01:13:34
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
bilge01:13:17
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
inisiyatif01:13:12
Öncecilik, üstünlük
ağız01:11:57
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
aksakal01:11:51
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
doğalcılık01:11:31
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
uyumsuz01:11:13
Uyumu olmayan, ahenksiz
köy meydanı01:11:08
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
umursamazlık01:10:21
Umursamama, aldırış etmeme durumu
gavur01:10:04
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
esasen01:09:53
Başından, temelinden, kökeninden
MİKA01:09:36
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
Dolma01:09:00
Dolmak işi
KADEME01:08:47
Aşama, basamak
GERİ HİZMET01:07:41
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Yetkin01:06:43
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
avar01:06:19
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
birleşim01:05:47
Birleşmek işi
bevliye01:03:34
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
nane01:02:50
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
Tahkim01:02:30
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
TUTMAK01:02:07
Ele geçirmek, yakalamak
fersiz01:02:02
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
sicim gibi01:01:38
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
dalgalı akım01:01:36
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
ses seda01:01:32
Haber, iz, alâmet, belirti
görenek01:00:51
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
pöç00:59:24
Kuyruksokumu kemiği
Boyun00:59:06
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
puşt00:59:03
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
devşirmek00:58:46
Katlamak, düzgün duruma getirmek
temize çıkmak00:58:42
suçsuz olduğu anlaşılmak
TARİFE00:58:39
Fiyat gösteren çizelge
jelâtin00:58:37
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
mandıra00:58:09
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
akreditif00:58:02
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
varlık00:58:00
Var olma durumu, mevcudiyet
gensoru00:57:59
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
mazot00:57:57
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
lif00:57:56
Çok ince ve uzun parça
MALİK00:57:42
Sahip, iye
KİR00:57:39
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
fuhuş00:57:32
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
ileri görüş00:57:09
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
DAĞ00:56:56
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
yivaçar00:56:31
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
ilâm00:56:23
Bildirme, anlatma
interferometre00:56:05
Girişimölçer
Vantuz00:55:57
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
çayır kuşu00:55:45
Tarla kuşu
kıygınlık00:55:22
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
iktifa etmek00:55:17
yetinmek; kanmak
maiyet00:54:50
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
müstemleke00:54:45
Sömürge
Yar00:54:41
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
onluk00:54:32
On birimden, on parçadan oluşan
Beyaz00:54:23
Ak, kara karşıtı
yüklenme00:54:22
Yüklenmek işi
kinestezi00:53:41
Devin duyum
BAĞIŞ00:53:09
Bağışlamak işi veya biçimi
nüfus bilimi00:52:33
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
kalça kemiği00:51:18
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
dalaş00:51:14
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
ansızın00:51:09
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Mizaç00:51:03
Huy, yaradılış, tabiat
GAYRİ00:50:59
Başka, diğer
mahfel00:49:40
bk. mahfil
hüsün00:48:42
Güzellik
övüngen00:48:39
Çok övünen, farfara
kayırtma00:48:36
Kayırtmak işi
yüzsüz00:47:27
Yüzü olmayan
müstehase00:46:37
Fosil, taşıl
umarsız00:46:29
Çaresiz
uyluk kemiği00:46:29
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
B00:44:22
Bor"un kısaltması
önderlik00:44:14
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
alarga00:43:43
Açıktan geç, yaklaşma
POLİTİK00:42:52
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
külhanbeyi00:41:35
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
kalkan00:41:25
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
öğrenci kartı00:40:27
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
kolalı00:39:28
İçinde kola bulunan
siyasi parti00:39:15
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
dertli00:38:42
Derdi olan
Sefir00:38:36
Elçi
değerbilir00:38:21
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
merhamet00:37:32
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
berkemal00:36:53
Mükemmel, pek iyi
SUYOLU00:36:34
Sutaşı
semere00:34:46
Yemiş, meyve, ürün
simit00:34:33
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
azamî00:34:01
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
asbest00:33:47
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
söylev00:33:34
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
kapı mandalı00:33:11
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
incir kuşu00:33:00
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
şartlanmak00:32:51
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
fesatçı00:32:16
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
tezgâh00:32:08
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
abdesti kaçmak00:32:05
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
KÜÇÜK HARF00:31:55
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
hayalet00:31:46
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
allak00:30:36
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
çeri00:30:28
Asker
patırtılı00:30:25
Patırtısı olan
çaba00:30:20
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
çark00:30:17
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
güler yüz00:30:15
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
ACIMAK00:30:12
Acılı, ağrılı olmak
iteleme00:30:09
İtelemek işi
pepemelik00:29:07
Pepelik, rekâket