şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay08:23:48
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
batar08:23:28
Zatürree
maatteessüf08:23:28
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
çetrefilli08:23:26
Karışık ve anlaşılması güç olan
ŞİİR08:23:19
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
yalaka08:23:14
Dalkavuk
ördekgiller08:23:12
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
onurlu08:23:12
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
soru eki08:23:10
Soru kavramı veren mi eki
davetiye08:23:09
Davet için yazılan kâğıt
revaçta olmak08:23:08
değerli, üstün veya geçerli olmak
metin olmak08:23:01
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
kuşluk08:22:56
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
canlandırma08:22:54
Canlandırmak işi
acımtırak08:22:54
Acımsı
Alim08:22:51
Bilgin
inatlaşmak08:22:50
İnat etmek
hoppa08:22:38
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
nötr08:22:36
Tarafsız, yansız
film08:22:35
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
keçe08:22:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
Boğa08:22:31
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
komşuluk08:22:19
Komşu olma durumu
avuntu08:22:13
İnsanı avutan şey, teselli
yobaz08:22:04
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
mücevher08:22:00
Değerli süs eşyası
felçli08:21:55
İnmeli, felç olmuş, meflûç
golf08:21:52
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
lantan08:21:46
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
sektör08:21:43
Bölüm, kol, dal, kesim
GÖZYAŞI08:21:42
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
Hesaplı08:21:41
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
Yarar08:21:38
Yarayan, elverişli, uygun
verimli08:21:35
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
merkez08:21:32
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
TELLÜR08:21:27
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
içli dışlı olmak08:21:20
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
bir08:21:19
Sayıların ilki
KÜÇÜK HARF08:21:13
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
kuron08:21:04
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
tambur08:21:03
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
berber08:20:58
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
Coşkulu08:20:48
Coşkusu olan
CİHAN08:20:45
Evren, âlem
Gerici08:20:43
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
ürkmek08:20:40
Şaşkınlık ve korku duymak
yeri yurdu belirsiz08:20:38
belli bir yeri olmayan, serseri
müsriflik08:20:34
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Düzgün08:20:30
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
İNTİKAM08:20:30
Öç
küpe08:20:26
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
başyapıt08:20:25
Şaheser
ısırgan08:20:22
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
DAMGA08:20:16
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
pey akçesi08:20:15
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
NEŞİDE08:20:13
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
tantanalı08:20:13
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
oğlan08:20:12
Erkek çocuk
hareket08:20:05
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
yollama08:20:04
Yollamak işi
ağırkanlı08:19:57
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
KOSTAK08:19:55
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
kompetan08:19:55
Uzman, yetkili
TARİFE08:19:53
Fiyat gösteren çizelge
kalitesiz08:19:48
Niteliksiz
ayıklama08:19:46
Ayıklamak işi
öncü08:19:45
Önde gidip haber ulaştıran kimse
sacayağı08:19:43
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
öcü08:19:42
(çocuk dilinde) Umacı
kara yağız08:19:41
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
hun08:19:32
Kan
Kerem08:19:28
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
katliam08:19:24
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
ceht08:19:16
Çaba, çabalama
Rütbe08:19:13
Mertebe, derece, paye
Buddhist08:19:11
Buddhizm dininden olan kimse
şefaat08:19:10
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
baştankara08:19:07
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Kavgacı08:19:03
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
İÇ HASTALIKLARI UZMANI08:19:03
bk. dahiliyeci
teshir08:19:00
Büyüleme, büyü yapma
dalgalanma08:18:59
Dalgalanmak işi
sayfa08:18:58
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
Saçak08:18:55
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Çiftçi08:18:50
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
sülale08:18:38
Soy; ev, aile
Gidiş08:18:27
Gitmek işi
güney karamanı08:18:27
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
sabıkalı08:18:27
Sabıkası olan
Aşama08:18:15
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
mestane08:18:06
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
kolokyum08:18:01
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
yüzyıl08:17:58
Yüzyıllık süre, asır
dereke08:17:53
Aşağı derece
raci08:17:52
Geri dönen
karayanık08:17:50
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
derde derman olmak08:17:48
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
kalıtım08:17:47
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
SERGEN08:17:41
Raf
dölüt08:17:36
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
grafit08:17:32
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
çörek08:17:29
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
kara yosunu08:17:26
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
bazı08:17:22
Birtakım, kimi
Görüntü08:17:16
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
KİLİM08:17:13
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
tiramola08:17:08
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
Kurulu08:17:01
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
iskambil08:16:59
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
DOKUMA08:16:54
Dokumak işi, mensucat, tekstil
fatihane08:16:51
Fatih gibi, fatihe benzercesine
Gelir08:16:49
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
atlı08:16:49
Atı olan
Dağ tavuğu08:16:39
bk. çil (I)
alışık08:16:38
Herhangi bir duruma alışmış olan
zevat08:16:36
Kişiler, zatlar
YALIN08:16:26
Alev
kara para08:16:25
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
karga08:16:18
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Kurnaz08:16:15
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
eyvah08:16:10
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
hükmî şahsiyet08:16:04
Tüzel kişilik
Aktif08:16:04
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
maşuk08:16:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
İlgili08:15:55
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
hamur08:15:49
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
mesafe08:15:41
Ara, uzaklık
drahoma08:15:40
Gelinin güveye verdiği para veya mal
boya08:15:32
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
süt08:15:30
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı