şinanay

1.ÜnlemSevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
SıfatCicili bicili
Cümle 1: Ne güzel, şinanay basmalar.
İsimİdare lâmbası
Yok, kalmadı, tükendi
Cümle 1: Onda para şinanay.

Son Arananlar

şinanay01:27:35
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
koka01:27:30
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
kain01:27:23
Bulunan, olan
asuman01:27:17
Gök, gökyüzü
akıcı01:27:14
Akma özelliği olan
güz dönemi01:27:11
Güz ayları
koyu gri01:26:59
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
Erteleme01:26:47
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
kuş bilimi01:26:43
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
talep01:26:40
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
çekirge kuşu01:26:34
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
çoktan (veya çoktandır)01:26:31
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
talip01:26:28
İsteyen, istekli
tahra01:26:22
Bir tür eğri budama bıçağı
taife01:26:16
bk. tayfa
asetik asit01:26:10
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
tahin01:26:04
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
sergileme01:25:40
Sergilemek işi, teşhir
takva01:25:27
Günahtan sakınma, züht
nezretme01:25:21
Nezretmek işi veya durumu
derme çatma01:25:15
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
Martaval01:25:03
Yalan, uydurma söz, palavra
yoktan var etmek01:24:57
yaratmak, ortaya çıkarmak
namussuz01:24:41
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
sığla01:24:40
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
varagele01:24:39
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
gözdağı01:24:33
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
himaye01:24:27
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
himmet01:24:21
Yardım, kayırma
beğenmek01:24:03
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
azarlanma01:23:57
Azarlanmak işi, paylanma
peki01:23:53
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
altıncı his01:23:45
bk. altıncı duygu
TEORİK01:23:32
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
su taşkını01:23:26
bk. sel
ikaz etmek01:23:11
uyarmak, dikkat çekmek
boy pos01:23:03
bk. boy bos
nedensellik01:22:57
Nedensel olma durumu, illiyet
abaküs01:22:51
Sayı boncuğu, çörkü
muharebe01:22:45
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
tapma01:22:33
Tapmak işi
dizemli01:22:21
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
uygarlaşma01:22:15
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
biyokatalizör01:22:09
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
meslektaş01:22:06
Aynı meslekten olan
mangan01:21:57
Manganez
eğlenme01:21:51
Eğlenmek işi
değerbilir01:21:46
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
yok olmak01:21:44
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Adana kebabı01:21:38
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
yararsız01:21:25
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
Anemik01:21:11
Kansız
çengel takmak01:20:51
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
manas01:20:45
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
otağ01:20:45
Büyük ve süslü çadır
kurk01:20:38
Kuluçka, gurk
hediye etmek01:20:20
armağan olarak vermek
keton01:20:07
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yargı01:19:49
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
istinatgah01:19:40
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
serpmek01:19:31
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
hafif01:19:25
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
ay ağılı01:19:24
Ayın aylası, hale
kamuflâj01:19:18
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
büyü yapmak01:19:06
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın01:19:00
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
AYMA01:18:58
Aymak işi
urağan01:18:54
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
metelik01:18:43
On para değerinde olan sikke
manika01:18:36
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
emaneten01:18:30
Emanet olarak
çiçek tacı01:18:24
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
ÇELLO01:18:18
Viyolonselin kısaltılmış adı
açar01:17:59
Anahtar
mengene01:17:46
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
MUAF01:17:44
Bağışlanmış, affedilmiş
kalça kemiği01:17:38
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
KÖTÜMSER01:17:33
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
pozitif elektrik01:17:27
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
kapsama alanı01:17:14
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
BENGİ SU01:17:02
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
tırtıl01:16:56
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
afetzede01:16:32
Afete uğramış, afet görmüş
SECİYE01:16:26
Yaradılış, huy, karakter
idam01:16:20
Ölüm cezası
ibis01:16:14
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
icat01:16:08
Yeni bir şey yaratma, bulma
mukadderat01:16:02
Yazgı
icar01:16:01
Kira
mazhar01:15:56
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
ibne01:15:55
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
ibre01:15:49
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
YALITKAN01:15:36
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
sihirbaz01:15:30
Büyücü
danışıklı dövüş01:15:30
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
cingöz01:15:24
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
ezgi01:15:20
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
zararlı01:15:06
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
insan bilimci01:15:00
Antropolog
zelil etmek01:14:48
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
SARIŞIN01:14:42
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
mahfaza01:14:29
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
kulluk kölelik01:14:17
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
istiklâl01:14:11
Bağımsızlık
SODYUM01:13:53
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
elektron01:13:35
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
berlam01:13:35
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
elektrot01:13:29
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
voltaj01:13:23
(elektrikte) Gerilim
özek doku01:13:10
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
gömgök01:12:59
Her yanı mavi, masmavi
ilam01:12:40
Bildirme, anlatma
ilmi01:12:28
Bilimsel
illi01:12:22
Nedensel
satın alma01:12:16
Satın almak işi
Albay01:11:58
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
hamam takımı01:11:46
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
kendi başına01:11:40
Kimseye sormadan
yöreselleşme01:11:35
Yöreselleşmek işi
Aksine01:11:16
Tersine
püskürtü01:11:10
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
ananas01:10:57
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
HİDDET01:10:51
Öfke, kızgınlık
Kaka01:10:45
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
ayartı01:10:39
Baştan çıkarma
hayta01:10:37
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
gelişme01:10:27
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
erkli01:10:21
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
Puluçluk01:10:15
Puluç olma durumu, ananet
anlam aykırılığı01:09:57
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi