şarkı söylemek

1.belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak

Son Arananlar

şarkı söylemek09:09:28
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
ortaya koymak09:09:24
herkesin görebileceği yere koymak
gren09:09:23
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
kapari09:09:23
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
Nebati09:09:18
Bitki ile ilgili, bitkisel
Üçleme09:09:18
Üçlemek işi
roket09:09:17
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
sb09:09:15
Antimon"un kısaltması
Afiş09:09:13
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
kayırma09:09:07
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
ahır09:09:06
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
onur09:09:02
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
kefillik09:08:58
Kefil olma durumu, kefalet
çekememezlik09:08:56
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
el yatkınlığı09:08:56
İşe alışmış olma durumu, mümarese
defa09:08:55
Kez, kere
sigorta09:08:53
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
BEDAHETEN09:08:51
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
iletki09:08:49
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
dağ tavuğu09:08:48
bk. çil (I)
Sır09:08:43
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Ada09:08:42
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
sefil09:08:41
Sefalet çeken, yoksul
figüratif09:08:40
Figürlü, figürcü
Atçılık09:08:39
Soy at yetiştiriciliğinde yapılan at koşuları, at sergileri gibi çalışmalar
baştankara09:08:37
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Akrabalık09:08:35
Akraba olma durumu
kamil09:08:34
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)09:08:32
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
meze09:08:27
İçki içilirken yenilen yiyecek
sakız ağacı09:08:25
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
aganta09:08:23
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
ikrar09:08:21
Saklamayarak söyleme, açıkça söyleme
akciğer09:08:18
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
ıstılah09:08:17
Terim
Yürürlük09:08:17
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
kum09:08:15
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
özleme09:08:14
Özlemek işi, iştiyak
söz gelişi09:08:13
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
KIRITKAN09:08:13
Her zaman kırıtan
Sorumlu tutmak09:08:11
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
yanma09:08:09
Yanmak işi
kuyruklu09:08:08
Kuyruğu olan
sagu09:08:04
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
misal09:08:02
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
nisaiye09:07:57
Kadın hastalıkları, jinekoloji
fabl09:07:51
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
asık suratlı09:07:49
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
BUCAK09:07:47
Kenar, köşe, yer
mecal09:07:45
Güçlük, dinçlik, derman, takat
bakıcı09:07:44
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
yenik09:07:43
Yenmiş, aşınmış
çil09:07:41
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
odun09:07:39
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
ezgin09:07:37
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
çörkü09:07:36
Sayı boncuğu, abaküs
AKILLICA09:07:34
Akla yakın, doğru olarak
kabza09:07:33
Tutulacak yer, tutak, sap
lavabo09:07:30
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
nazır09:07:26
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
İHTİYAR09:07:22
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
Demir09:07:11
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
Atletizm09:07:09
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
MARAL09:07:07
Dişi geyik, meral
bilgece09:07:05
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
Ahmaklık09:07:04
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
elekten geçirmek09:07:04
elemek
Matem09:07:02
Yas
kalp krizi09:07:00
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Kısır09:06:58
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
dibek09:06:56
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
Saymanlık09:06:56
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
tahayyül09:06:55
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
durgu09:06:54
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
gaza09:06:52
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
vaat09:06:41
Bir işi yerine getirmek için verilen söz
kırmızıbiber09:06:03
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
Yüce Divan09:06:03
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
sehpa09:05:57
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
akşam namazı09:05:54
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
tamim etmek09:05:50
genellemek
CUNDA09:05:48
Yatay serenlerin her iki başı
kari09:05:46
Okuyucu, okur
ağustos böceği09:05:44
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
esans09:05:43
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
kayısı kurusu09:05:41
Kurutulmuş kayısı
Hasılı09:05:38
Sözün kısası, kısacası
tekstil09:05:37
Dokuma
Tün09:05:36
Gece
alt tabaka09:05:36
Tabakalardan altta bulunan
Bağlantılı09:05:35
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
hipnoz09:05:26
Uyku, ipnos
ayakyolu09:05:25
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
ibik09:05:14
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
metanetli09:05:11
Dayanıklı, metin
TEHLİKE09:05:09
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
şaka kaldırmak09:05:08
şakaya dayanmak, katlanmak
Kekeme09:05:08
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
İRDELEME09:05:07
İrdelemek işi
dilli09:05:06
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
Avlu09:05:04
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
çıkak09:05:02
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
ÇİFTEHANE09:04:58
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
Neme gerek09:04:41
Neme lâzım
numara yapmak09:04:24
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
geri çevirmek09:04:17
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
aheste09:04:16
Yavaş, ağır
YADİGAR09:04:14
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
BAĞ09:04:10
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
almak09:04:09
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
aktariye09:04:05
Aktarın sattığı şeyler
saniyelik09:03:56
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
minyon09:03:55
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
geçen09:03:54
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
sömestr09:03:52
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
KES09:03:51
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
alternatif09:03:48
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
sessiz sedasız09:03:46
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
Hapishane09:03:45
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
ekseriyet09:03:41
Çoğunluk, çokluk
Moral09:03:40
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
skor09:03:38
Durum veya sonuç
abonman09:03:36
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
muhafazakâr09:03:24
Tutucu
yaban eriği09:03:22
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
gök evi09:03:19
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
CERRAH09:03:19
Operatör
faz09:03:17
Evre, safha
möble09:03:15
Mobilya
İmdat09:03:11
Tehlikede olana yapılan yardım