şaşkınlık

1 İsim

Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış

Cümle 1: Piyasadaki şaşkınlık, kararsızlık, hayâsızlık kendilerinin en büyük yardımcılarıydı. - E. E. Talu