İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük13:32:20
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Buzla13:31:34
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
GAREZ13:31:25
bk. garaz
GEREKSİZ13:31:14
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
gürültülü13:31:08
Gürültüsü olan
sürgen doku13:31:07
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
tekin13:31:06
Boş, içinde kimse bulunmayan
belirlenme13:30:59
Belirlenmek işi
metin olmak13:29:40
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
yerine geçmek13:29:14
görevden ayrılan birinin yerini almak
deri13:29:12
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
mevzu13:29:04
Konu
tu13:29:01
"Yazıklar olsun" anlamında
yelve13:28:57
Flurya
borç almak13:28:49
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
umursamazlık13:28:32
Umursamama, aldırış etmeme durumu
meşakkat çekmek13:28:27
sıkıntı içinde olmak
kölçer13:28:23
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
narenciye13:28:22
Turunçgiller
Hg13:28:16
Cıva"nın kısaltması
DÖŞEMECİ13:28:11
Döşeme yapan (kimse)
konvoy13:28:06
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
hadise13:27:57
Olay
m13:27:48
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
ilişik13:26:53
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
elbet13:26:52
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
dayanmak13:26:50
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
sucuk13:26:48
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
iğdiş13:26:44
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
çiroz13:26:29
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
bitik13:26:27
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
yaraştırma13:25:59
Yaraştırmak işi, tensip
naif13:25:46
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
ergilik13:25:39
Ergi durumu
cana yakın13:25:37
Sevimli
erzak13:25:36
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
YAYIMCI13:25:33
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
yaftalama13:25:11
Yaftalamak işi veya durumu
gök taşı13:25:06
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
Dönüşüm13:25:05
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
av köpeği13:25:02
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
vals13:25:01
Bir tür salon dansı
didaktik13:25:01
Öğretici
takdim etmek13:24:54
sunmak
pepe13:24:50
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
Soluk13:24:27
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
garaz (veya garez) bağlamak13:24:14
birine karşı düşmanlık beslemek
karakteroloji13:24:04
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
ardıç kuşu13:23:38
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
naz etmek13:23:36
nazlanmak
zatülcenp13:23:34
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
pagan13:23:32
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
immünoloji13:23:29
Bağışıklık bilimi
renkser13:23:13
Renklerle ilgili olan, kromatik
Bulgu13:23:02
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
MAHAL13:22:56
Yer, yöre, mevzi
ır13:22:50
bk. yır
zıtlık13:22:47
Zıt olma durumu
ecel teri13:22:39
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
Doğma13:22:27
Doğmak durumu
sorgu yargıcı13:22:19
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
kındıraç13:22:09
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
avanaklık13:21:51
Avanak olma durumu, avanakça davranış
limon kabuğu13:21:47
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
KLİK13:21:38
Hizip
Sağlık13:21:06
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
hücre yutarlığı13:20:58
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
sınıflandırma13:20:56
Bölümlendirme
zekavet13:20:52
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
Kullanışlı13:20:47
Rahatça kullanılabilen
kırıtma13:20:42
Kırıtmak işi, cilve, işve
ingin13:20:33
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
basım evi13:20:24
Bası işi yapılan yer, matbaa
yer yağı13:20:20
Petrol
göre13:20:14
uygun, elverişli, için
nazizm13:20:08
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
Gizemli13:20:06
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
düşüklük13:20:05
Düşük olma durumu
maden13:20:01
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
bamya13:20:00
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
tüme varım13:19:58
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
iyice13:19:54
İyiye yakın
tuzak13:19:52
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
su dökünmek13:19:50
yıkanmak
ferç13:19:50
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
ilişki13:19:47
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
ölümlü13:19:42
Gelip geçici, kalımsız, fani
Model13:19:30
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
korluk13:19:28
Kor olma durumu
Yeni ay13:19:26
Ayça, hilâl
saniye13:19:23
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
ALAVERE13:19:16
Bir şeyin elden ele geçmesi
ATALET13:19:14
Tembellik
OYDAŞ13:19:12
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
Eksper13:19:09
Bilirkişi, uzman
bolluk13:19:06
Bol olma durumu
halkoyu13:19:01
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
örtüsüz13:18:58
Örtüsü olmayan
kavat13:18:55
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
Artırma13:18:54
Artırmak işi
süreğen13:18:52
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
diyagonal13:18:52
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
ali13:18:50
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
revan13:18:44
Giden, yürüyen
meyve bahçesi13:18:43
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
EKİM13:18:38
Ekmek işi
geven13:18:35
Baklagillerden, çok yıllık, dikenli bir çalı; bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılır, keven (Astragalus)
dondurma13:18:30
Dondurmak işi
Okuma13:18:26
Okumak işi, kıraat
ziraatçılık13:18:20
Tarımcılık
masonluk13:18:19
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
İdman13:18:17
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
alaçam13:18:12
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
Oyuk13:18:05
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
rotatif13:17:55
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
statü13:17:54
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
TEFSİR ETMEK13:17:53
yorumlamak
antipatik bulmak13:17:45
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
aykırı düşmek13:17:37
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
hantal13:17:36
Kocaman, iri, kaba
giyinik13:17:34
Giyinmiş olan
midilli13:17:32
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
kukla13:17:31
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
rüküş13:17:29
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
düz13:17:29
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
iklim bilimci13:17:28
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
tenzil13:17:26
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
Feribot13:17:23
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
gedik13:17:15
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
METRES13:17:12
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma