İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

manifesto12:09:58
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
vesaik12:09:57
Belgeler, vesikalar
ilerleyici12:09:55
İleri giden, ilerleyen
mezra12:09:53
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
prenses12:09:49
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
yapım evi12:09:47
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
yapıştırma12:09:46
Yapıştırmak işi
müstakim12:09:44
Doğru, doğruluktan şaşmayan
GD12:09:43
Gadolinyum"un kısaltması
gözleme12:09:42
Gözlemek işi, tarassut
lehçe12:09:41
Polonya dili
varagele12:09:40
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
CEVHER12:09:38
Bir şeyin özü, maya, gevher
BEDAVACI12:09:36
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
inat etmek12:09:33
direnmek, diretmek, ayak diremek
tevatür12:09:29
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
MİRAT12:09:27
Ayna
NİNE12:09:24
Torunu olan kadın, büyük anne
müşavere12:09:16
Danışma, danış
Basketbol12:09:11
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
ırak12:09:10
Uzak
doymaz12:09:05
Doymak bilmeyen, aç gözlü
marifetli12:09:03
Ustalıklı, hünerli
kabadayılık12:08:59
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
DEK12:08:58
Düzen, hile
Özlem12:08:56
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
pulculuk12:08:51
Pul satma işi
Hararet12:08:50
Isı
eylemlik12:08:48
Mastar
Arınmak12:08:44
Katışıksız, arı duruma gelmek
aç gözlü12:08:39
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
LİNEER12:08:38
Çizgilerle ilgili olan
Latin çiçeği12:08:34
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
saye12:08:33
Gölge
mağara bilimci12:08:31
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
figür12:08:29
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
dörtgen12:08:24
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
halay12:08:18
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
takip etmek12:08:12
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
Tanrı12:08:11
Allah
yediveren12:08:09
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
santra12:08:06
Orta, orta alan, merkez
VEBA12:08:04
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
bollaşma12:08:03
Bollaşmak işi veya durumu
Püren12:08:01
Süpürge otu
kaplumbağa12:07:58
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Çare12:07:55
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
metin olmak12:07:52
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
hüsran12:07:49
Zarar, ziyan
mürebbi12:07:47
Eğitici
Tanıtma yazısı12:07:46
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
kuru gürültü12:07:44
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
barış12:07:42
Barışmak işi
ilericilik12:07:41
İlerici olma durumu, ilerici davranış
telgraf12:07:39
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
selamlama12:07:38
Selâmlamak işi, selâm verme
inat12:07:34
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
ANTİLOP12:07:33
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
gidi12:07:31
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Tasfiye12:07:27
Arıtma, ayıklama, temizleme
vesika12:07:20
Belge
sulanma12:07:18
Sulanmak işi
kliring12:07:17
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
arpacık12:07:15
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
üstü kapalı12:07:12
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
Mezar12:07:09
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
DİYAR12:07:06
Ülke
birleşik12:07:01
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Fosil12:06:58
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mahrukat12:06:55
Yakacak, yakıt
Zafer Bayramı12:06:48
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
civanmert12:06:47
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
imal12:06:39
Ham maddeyi işleyip mal üretme
Kötümser12:06:38
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
monotonluk12:06:36
Tekdüzelik, yeknesaklık
ücra12:06:34
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Seyyar Satıcı12:06:33
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
ari12:06:31
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
sultanlık12:06:28
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
yok olmak12:06:24
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
halk dili12:06:22
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
NACAK12:06:20
Sapı kısa, küçük odun baltası
idefiks12:06:19
Saplantı, sabit fikir
pusmak12:06:17
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
beniz12:06:16
Yüz rengi
aracılığıyla12:06:14
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
cicik12:06:12
İnsan veya hayvan memesi
bili12:06:11
Bilgi, malûmat
uzay istasyonu12:06:09
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
Nesiç12:06:06
Doku
altlık12:06:01
Tabak veya bardak altı
Üzme12:06:00
Üzmek işi
buğdaygiller12:05:56
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
İplik12:05:54
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
Yıldırım12:05:52
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
öğretim bilgisi12:05:47
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
talihsiz12:05:45
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
garanti12:05:42
Güvence, inanca, teminat
istekli12:05:41
Bir şeye karşı isteği olan
tutanak12:05:39
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
gözlemci12:05:36
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
Kutur12:05:35
(daire ve kürede) Çap
bazı bazı12:05:34
Ara sıra, arada bir
sinek12:05:33
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
YARAR12:05:28
Yarayan, elverişli, uygun
teşebbüs etmek12:05:26
girişmek, el atmak
yol almak12:05:23
yolda ilerlemek
hamel12:05:22
Koç burcu
baharatçı12:05:17
Baharat satan kimse
büyücü12:05:16
Büyü yapan kimse, sihirbaz
teceddüt12:05:11
Yenileşme, yenilik
sadaka12:05:10
Dilenciye verilen para
haile12:05:06
Çok acıklı olay
süt dişi12:05:05
bk. süt dişi
muvasalat12:05:03
Bir yere ulaşma, varma
sahil12:05:01
Kıyı, yaka, yalı
kız kardeş12:05:01
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
söz dizimi12:04:58
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
UZAKLIK12:04:57
Uzak olma durumu, ıraklık
asetat12:04:55
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
akılcılık12:04:53
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
ahbaplık12:04:50
Ahbap olma durumu, ünsiyet
İzlem12:04:46
İzlemek işi, izleme, takip
pano12:04:40
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
bibliyografi12:04:31
Bibliyografya
uzunluk12:04:29
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
yazıcı12:04:27
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
kanıtlama12:04:26
Kanıtlamak işi
eşya12:04:24
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
ören12:04:13
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane