İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

cenaze10:07:15
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
İkiyüzlülük10:07:14
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
âdemoğlu10:07:13
İnsan denilen yaratıkların hepsi
filinta10:07:10
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
dadacılık10:07:09
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
GİZLİ10:07:07
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
Yeleç10:07:07
Yeleğen, havadar
Sıklık10:07:05
Sık olma durumu
rot10:07:04
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
NAKIS10:07:01
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
tescil10:06:59
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
galeri10:06:55
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
askeri10:06:53
Askerlikle ilgili, askere özgü
KIYAS10:06:52
Bir tutma, denk sayma
murakabe10:06:51
Denetleme, denetim
ayaklı10:06:50
Ayağı olan
İLAHE10:06:49
Tanrıça
roket10:06:47
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
Kafile10:06:46
Birlikte yolculuk eden topluluk
tutuşturma10:06:45
Tutuşturmak işi
MERCANKÖŞK10:06:44
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
Kategori10:06:43
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
rehine koymak (veya vermek)10:06:40
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
rezillik10:06:38
Rezil olma durumu, rezalet
imkân vermek10:06:36
uygun şart veya durum sağlamak
Teşkil10:06:33
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
rızk10:06:32
Yiyecek, içecek şey, azık
Miralay10:06:30
Albay
sarımsak10:06:29
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
illüstrasyon10:06:27
Resimlerle süsleme
yakınlık10:06:26
Yakın olma durumu
ukalâ10:06:25
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
adam değilim10:06:23
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
refleks10:06:22
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
PARÇA PARÇA10:06:19
Parçalanmış bir durumda, lime lime
rulman10:06:18
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
bahçe10:06:16
Sebze yetiştirilen yer, bostan
gezici10:06:15
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
irfan10:06:13
Bilme, anlama, sezme, kültür
RASTGELE10:06:12
Herhangi bir, gelişigüzel
ÖLÜMSÜZ10:06:10
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
vazıyet10:06:09
El koyma
hafıza kaybı10:06:05
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
cibilliyetsiz10:06:03
Soysuz, sütü bozuk
TAFLAN10:06:01
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
akli10:05:59
Akılla ilgili, akla dayanan
BALIK YUMURTASI10:05:57
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
BOŞ SÖZ10:05:55
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
akıl almak10:05:54
danışmak, görüş almak
tayin edilmek10:05:53
atanmak
bayan10:05:51
Hanım yerine kullanılan bir unvan
yapı10:05:50
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
aralamak10:05:48
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
bitirim yeri10:05:47
Kumarhane
Büyükayı10:05:46
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
Seçmeci10:05:44
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
işinin adamı10:05:43
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
tuzcu10:05:40
Tuz satan kimse
gıyaben10:05:39
Kendi yokken, ortada olmaksızın
müşteri10:05:38
Erendiz, Jüpiter
Lavman10:05:36
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
zorlamak10:05:35
Üstelemek, ısrar etmek
anamalcılık10:05:35
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
sınamak10:05:33
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
mesame10:05:32
Gözenek
kuruntuya kapılmak10:05:31
boş yere tasalanmak
flora10:05:29
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
tarihsel10:05:28
Tarihî
kımız10:05:26
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
jel10:05:25
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
Garp10:05:25
Batı
ululama10:05:23
Ululamak işi
alogami10:05:22
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
ALKİL10:05:21
Alkol kökü
Ayık10:05:19
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
cenah10:05:18
Kuş kanadı
teminat10:05:17
Garanti, güvence
badminton10:05:16
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
izlek10:05:14
Keçi yolu, patika
ikon10:05:13
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
iradi10:05:12
İradeli, istençli
peruk10:05:11
bk. peruka
sporcu10:05:09
Sporla uğraşan (kimse)
lalettayin10:05:08
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
vergici10:05:06
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
gök yakut10:05:06
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
Eder10:05:05
Fiyat, paha
insaf etmek10:05:04
acımak, hakkını tanımak
CERRAH10:05:02
Operatör
mecus10:05:01
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
MU10:04:59
bk. mı / mi
yatır10:04:57
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
Kalımlı10:04:56
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
caz takımı10:04:54
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
yöntem10:04:54
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
atalet10:04:53
Tembellik
tecil etmek10:04:52
ertelemek
hısım akraba10:04:50
Yakın ve uzak bütün akrabalar
kıyacı10:04:48
Cinayet işleyen kimse, cani
kutur10:04:48
(daire ve kürede) Çap
kılıbık10:04:46
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
VURGUNCU10:04:45
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
mevta10:04:44
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
top sürme10:04:41
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
UZAKLIK10:04:40
Uzak olma durumu, ıraklık
orijinal10:04:39
Özgün
kumandan10:04:38
Komutan
Haymatlos10:04:36
Vatansız
Karmaşık10:04:34
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
özlem10:04:33
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
YANKI10:04:32
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
Süs10:04:30
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
rüesa10:04:30
Başkanlar
örtülü10:04:29
Örtüsü olan
ÜSLUP10:04:26
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
kazmaç10:04:26
bk. kazaratar
notalama10:04:25
Notalamak işi
beğenilir10:04:22
Beğenme duygusu veren, beğenilen
boyna10:04:21
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
Yumuşak başlı10:04:19
Uysal, kolay yola gelen
tuğrakeş10:04:19
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
BALİĞ10:04:18
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
üvez10:04:16
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
zabıtname10:04:15
Tutanak
zulmet10:04:13
Karanlık
lavta10:04:12
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
kapuska10:04:11
Etli lâhana yemeği
billûr gibi10:04:09
çok duru, çok temiz (su)
boru çiçeği10:04:08
Çan çiçeği
zelve10:04:06
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk