İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

ağırkanlı22:23:50
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
umacı22:23:49
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
yansı22:23:47
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
tercüman22:23:31
Çevirici, dilmaç
eklem bacaklılar22:23:30
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
terim22:23:23
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
sembol22:23:21
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
darmadağınık22:23:17
Darmadağın olmuş
katrak22:23:16
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
takma saç22:23:16
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
Baget22:23:15
İnce, kısa değnek
çılgın22:23:15
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
çabuk çabuk22:23:03
Çabuk olarak, ivedilikle
su borusu22:22:59
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
sessiz22:22:52
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
cihaz22:22:50
Aygıt, alet, takım
kesme22:22:45
Kesmek işi
jenerasyon22:22:41
Kuşak, nesil
resul22:22:31
Haberci
damar tıkanıklığı22:22:25
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
mayna22:22:21
Yelken indirme, fora karşıtı
damar aktarma22:22:19
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
maharetli22:22:17
Eli işe yatkın, becerikli, usta
kerhane22:22:16
Genel ev
gerek22:22:14
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
otoray22:22:08
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
kırpık22:22:02
Kırpılmış olan
farba22:21:55
Fırfır, farbala
kirtil22:21:53
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
karşılaştırmak22:21:53
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
dalyan ağı22:21:52
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
özendirme22:21:52
Özendirmek durumu, işi, teşvik
gencecik22:21:50
Çok genç
dalyan22:21:47
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
müşterek22:21:46
Ortak
muhaddep22:21:39
Dışbükey, konveks
sathi22:21:35
Yüzeysel, üstünkörü
müteşekkil22:21:33
Oluşmuş, meydana gelmiş
huysuzluk22:21:29
Huysuz olma durumu
pervasızca22:21:25
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
dalan22:21:25
Lobi
mesele22:21:23
Sorun
terakkiperver22:21:22
İlerici
tutanak22:21:18
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Kuru sıkı22:21:17
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
dalalet22:21:10
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
nitel22:21:03
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
korumak22:21:02
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
daima22:20:55
Her vakit, sürekli olarak
dev22:20:52
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
vücut22:20:46
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
k, K22:20:44
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
leopar22:20:39
Pars
nazariyat22:20:38
Kuramlar
tirfil22:20:38
Yabanî yonca, korunga, üçgül
kasvet22:20:36
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Hububat22:20:30
Tahıl
albay22:20:24
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
türeme22:20:20
Türemek işi
zararsız22:20:19
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
tersine dönmek22:20:18
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
dağlı22:20:16
Dağlık bölge halkından olan
dağcılık22:20:11
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
avaz22:20:06
Yüksek ses, nara
idadi22:20:02
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
dağarcık22:20:01
Meşin torba
finalizm22:19:56
bk. erekçilik
dağ armudu22:19:37
Yabanî armut, ahlat
dılak22:19:33
Bızır, klitoris
dış yüz22:19:23
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
dış borç22:19:13
Devlet bütçesine, kamu veya özel kesime dış ülkelerden kredi yoluyla sağlanan para
güvenilirlik22:19:12
Güvenilir olma durumu
vicdanlı22:19:11
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
dış beslenme22:19:08
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
deccal22:19:05
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
ateşlik22:18:58
Ateş yakılan veya konulan yer
adil22:18:58
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
lâfazanlık22:18:57
Gevezelik
yeregeçen22:18:53
Havuç
kabarık22:18:51
Kabarmış olan
İKİLİK22:18:50
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
mahrut22:18:48
Koni
ele geçmek22:18:43
yakalanmak
bankamatik22:18:29
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
hoca22:18:27
Müslümanlıkta din görevlisi
leylak22:18:24
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
mecburiyet22:18:13
Yükümlü, zorunlu olma durumu
ikramiye22:18:06
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
yıldız bilimci22:17:50
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
yeniçerilik22:17:50
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
alkali22:17:43
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
miladi22:17:38
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
dünya ahret kardeşim olsun22:17:36
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
bira22:17:29
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
skor22:17:27
Durum veya sonuç
amatör22:17:25
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
kakule22:17:17
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
kolik22:17:16
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
dülger22:17:16
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
nükleer enerji22:17:13
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
Primitif22:17:08
İlkel, iptidaî
boyna22:17:08
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
monoton22:17:01
Tekdüze, yeknesak
ihtikâr22:17:00
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
astrofizik22:16:54
Gök fiziği
sıkıştırılma22:16:38
Sıkıştırılmak işi
rasat22:16:32
Gözlem
hamam anası22:16:21
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
zatülcenp22:16:18
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
düşük22:16:17
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
içtinap22:16:16
Sakınma, çekinme, kaçınma
mazruf22:16:12
Zarf içine konmuş, zarflı
iplik çekmek22:16:00
kumaştan iplik çıkarmak
lop22:15:59
Yumuşak, yuvarlak ve irice
melce22:15:55
Sığınak, barınak
göz kamaştırmak22:15:50
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
kafiye22:15:45
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
durak22:15:44
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
koordinat22:15:42
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
kamu personeli22:15:37
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
yemenici22:15:29
Yemeni yapan veya satan kimse
yörünge22:15:28
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
yenilme22:15:28
Yenilmek (I,II) işi
yelken22:15:26
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
YELEME22:15:24
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
taktir22:15:23
Damıtma, imbikten çekme
HAŞARI22:15:19
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
mahzen22:15:17
Yapılarda yer altı deposu
yelek22:15:14
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
dörtgen22:15:13
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar