ikiyüzlülük

1 İsim

İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik

Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner

İki yüzlü olma durumu