İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük07:13:40
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
dolaysız07:13:35
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
Yaban kazı07:13:29
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Şapşal07:13:23
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
anlam bilimi07:13:17
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
devamlılık07:13:11
Devamlı olma durumu, süreklilik
gezinti07:13:05
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
mahrum07:12:57
Yoksun
dul kalmak07:12:47
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
yapıştırıcı07:12:35
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
Başşehir07:12:29
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
ak basma07:12:23
Ak su, perde, katarakt
Su katılmamış07:12:17
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
amiral07:12:11
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
Civcivlik07:11:59
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
Süpürge otu07:11:58
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
tek hücreli07:11:46
Bir hücreli
göz hapsi07:11:42
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
not almak07:11:34
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
Duyulma07:11:22
Duyulmak durumu
mikroskop07:11:10
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
Tecrübe07:11:10
Deneme, sınama, eksperyans
ürün07:11:04
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
iterbiyum07:10:58
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
şeytani07:10:46
Şeytanca
art arda07:10:40
Birbirinin arkasından
döşem07:10:32
Tesisat, donanım
mısır unu07:10:28
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
aba altından değnek (sopa) göstermek07:10:22
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
Ruh bilimci07:10:15
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
epilog07:10:10
Bir eserin sonuç bölümü
Süreli07:09:58
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
Hem de07:09:52
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
müşavere07:09:46
Danışma, danış
iş yeri07:09:40
Bir görevin yapıldığı yer
MAHKEME KARARI07:09:40
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
illegal07:09:34
Yasa dışı, yasaya aykırı
alacak verecek07:09:24
alış veriş ilişkisi
soymuk07:09:18
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
epitel07:09:12
bk. epitelyum
Hazır07:09:06
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
sinmek07:09:00
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
otonomi07:08:53
Özerklik, muhtariyet
Büyüklük hastalığı07:08:46
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
cahillik07:08:40
Cahil olma durumu, bilgisizlik
sinizm07:08:34
bk. Kinizm
epizot07:08:28
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
emir cümlesi07:08:16
Yüklemi emir kavramı veren cümle
ekose07:08:13
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Dünya alem07:08:10
Herkes, bütün insanlar
sinema07:08:04
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
takla böceği07:08:03
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
YARGILAMA07:07:58
Yargılamak işi, muhakeme
sermaye07:07:52
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
kendi kendine07:07:46
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
sinara07:07:40
Büyük zoka
Battaniye07:07:34
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
mesele07:07:30
Sorun
ele avuca sığmamak07:07:28
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
arı beyi07:07:22
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
kuru soğuk07:07:16
Yağışsız havadaki sert soğuk
paşa07:07:09
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
hindiba07:07:03
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
uyuşturucu07:06:57
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
nominal07:06:51
Ad belirtilerek yapılan
Özerklik07:06:45
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
çoğaltma07:06:39
Çoğaltmak işi
kıyâm07:06:38
Ayağa kalkma, ayakta durma
benzeşme07:06:32
Benzeşmek işi
uzay adamı07:06:26
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
kadınsı07:06:20
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
üslûp07:06:14
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
azgın07:06:08
Azmış olan
GÖMÜT07:06:02
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
boru çiçeği07:05:45
Çan çiçeği
her zaman07:05:39
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
bilinen07:05:27
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
atıfet07:05:20
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
takı07:05:08
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
geçimlilik07:04:50
Geçimli olma durumu
Edim07:04:44
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
evren pulu07:04:43
Mika
lamise07:04:35
Dokunum
sakağı07:04:32
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
Zorunluluk07:04:29
Zorunlu olma durumu, zorunluk
hainlik etmek07:04:23
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
model07:04:21
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
Gönül rahatlığı07:04:15
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
Dolambaçlı07:04:09
Dolambacı olan
Komisyoncu07:04:03
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
pençe07:03:57
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
namazgâh07:03:46
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
mobil07:03:45
Hareketli
İDARE07:03:39
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
geri çekilme07:03:33
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
küre kuşağı07:03:27
bk. kuşak
Aygır07:03:21
Damızlık erkek at
Aygıt07:03:15
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
belirgin07:03:09
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Etki07:03:03
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
Etek07:02:57
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
Yaralı07:02:51
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
dalgalanma07:02:45
Dalgalanmak işi
lezbiyen07:02:29
Eşcinsel, sevici kadın
numara07:02:23
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
KURTULUŞ07:02:17
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
izmihlal07:02:11
Yıkılma, çökme
EMEK07:02:05
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
EMME07:01:59
Emmek işi
ELMA07:01:47
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
Bunama07:01:41
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
Cennet07:01:35
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
Dalavere07:01:35
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
EFOR07:01:29
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
ARDİYE07:01:23
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
çağrılık07:01:17
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
belirsiz07:01:05
Belirli olmayan, gayrimuayyen
sinir bilimi07:01:05
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
selâm vermek07:00:48
selâmlamak
üzüm suyu07:00:36
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
özensiz07:00:30
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
EPER07:00:25
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
EVRE07:00:19
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
küçük07:00:13
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
çınlayış07:00:07
Çınlamak işi veya biçimi
KEMANCI07:00:00
Keman yapan veya çalan kimse
dirilik06:58:54
Diri olma durumu
dirilme06:58:36
Dirilmek işi
dört bir taraf (veya yan)06:58:24
her yan, bütün çevre
Civcivlik06:58:11
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes