İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

Vukuf12:22:06
Anlama, bilme, bilgi
seslenme12:21:59
Seslenmek işi
simsariye12:21:59
Komisyon
Amerika tavşanı12:21:56
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
bereket12:21:52
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
külliyat12:21:51
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
aşı12:21:49
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
serdengeçti12:21:47
Fedaî
rekabet etmek12:21:42
yarışmak
seretan12:21:40
Yengeç
apteriks12:21:39
bk. kivi
yazmak12:21:37
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
nehari12:21:35
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
su baskını12:21:34
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
gitar12:21:32
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
mikroskop12:21:31
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
abartma12:21:29
Abartmak işi, mübalâğa
buruk12:21:27
Burulmuş olan
Karafatma12:21:24
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
burma12:21:21
Burmak işi
giray12:21:19
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
Etüt12:21:18
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
intiha12:21:15
Son, sona erme, sonu gelme
intiba12:21:13
İzlenim
suskun12:21:09
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
DEDEKTİF12:21:08
bk. detektif
dökme12:21:05
Dökmek işi
ağır canlı12:21:02
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
gizil12:20:59
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
ilmek12:20:59
İlmik
dönme12:20:56
Dönmek işi
zamklı12:20:54
Üstüne zamk sürülmüş
vasıflandırma12:20:53
Nitelendirme
kari12:20:50
Okuyucu, okur
itilâ12:20:50
Yükselme, yücelme
o kadar12:20:48
aşırılık belirtir
gölge balığı12:20:48
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
hercai12:20:47
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
çektiri12:20:45
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
nutuk12:20:44
Söz, konuşma
nurlu12:20:42
Aydınlık, ışıklı, parlak
umarsız12:20:41
Çaresiz
doldurma12:20:40
Doldurmak işi
Ulama12:20:39
Ulamak işi
Kepek12:20:37
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
cenap12:20:36
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenah12:20:32
Kuş kanadı
celal12:20:29
Büyüklük, ululuk
carcur12:20:28
bk. şarjör
celep12:20:22
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
et kesimi12:20:18
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
Kahinlik12:20:18
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
cemre12:20:15
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
ceket12:20:13
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
Dilemma12:20:13
İkilem
cehri12:20:12
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
hükümdar12:20:08
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
cedre12:20:04
Guatr, guşa
sersem12:20:03
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
ilgisizlik12:20:03
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
tasasız12:20:02
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
Neden12:20:01
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
uzmanlık12:20:00
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
vilayet12:19:59
İl
cebir12:19:58
Zor, zorlayış
Yalgın12:19:57
Ilgım, pusarık, serap
eş anlamlı12:19:55
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
geçersiz12:19:54
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
ahlak dışıcılık12:19:52
Ahlâk bilimine aykırı davranma
ısmarlama12:19:50
Ismarlamak işi, sipariş
nezretme12:19:49
Nezretmek işi veya durumu
bel ağrısı12:19:49
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
üzmek12:19:47
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
çabuk çabuk12:19:46
Çabuk olarak, ivedilikle
katman bulut12:19:44
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
ipotek etmek12:19:42
rehinde bırakmak, rehine koymak
ip merdiven12:19:41
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
ameliye12:19:36
Yapılan iş, işlem
geliştirme12:19:33
Geliştirmek işi
metal yatak12:19:31
Özü, temeli metalden oluşan yatak
Karşılıklı12:19:30
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
yandaş12:19:28
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
kavrayışlı12:19:26
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
inleyiş12:19:25
İnlemek işi veya biçimi
Fırsat12:19:23
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
Hey12:19:23
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
gövde12:19:21
Bir şeyin asıl toplu bölümü
çeviklik12:19:19
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
kemikli12:19:18
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kelaynak12:19:17
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
çağla12:19:15
Olmamış, ham yemiş
Romen12:19:13
Roma halkından olan kimse
anlamsız12:19:10
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
Roman12:19:09
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
serenat12:19:07
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
Avunmak12:18:58
Oyalanmak; yetinmek
hayırlı12:18:56
Yararı, hayrı olan
telsiz telefon12:18:54
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
alacakarga12:18:53
Saksağan
hipotetik12:18:51
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
stalagmit12:18:50
Dikit
anlamdaş12:18:50
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
hamule12:18:44
Yük
dil bilimi12:18:42
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
algılayıcı12:18:40
Algı yetkisi olan
damacı12:18:37
Dama oyuncusu
matafora12:18:35
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
devim bilimi12:18:31
Dinamik
Yük treni12:18:29
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
tanıtmalık12:18:28
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
kökten12:18:26
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
miskin12:18:24
Çok uyuşuk olan (kimse)
tülbent12:18:23
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
toplum bilimi12:18:23
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
tandır kebabı12:18:21
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
misket12:18:20
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
itibaren12:18:17
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
parsel12:18:15
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
şampiyon12:18:12
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
rical12:18:11
Erkekler
temettü12:18:05
Kazanç
Bilinmeyen12:17:56
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
ağı ağacı12:17:54
Zakkum
Abuhava12:17:52
İklim
rimel12:17:51
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
arakıye12:17:49
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
nakil etmek12:17:47
bk. nakletmek
kazein12:17:47
Sütte bulunan protein maddesi
diş eti12:17:46
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
özden12:17:42
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili