İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

Genelge20:40:07
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
örtme20:40:01
Örtmek işi
Armoni20:40:01
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
ömür20:40:01
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
mason20:39:59
Masonluk derneği üyesi, farmason
Bilgisiz20:39:49
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
Denetleme20:39:34
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
toplam20:39:29
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
sert20:38:01
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
kumul20:37:51
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
zararlı20:36:42
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
TAKSİRAT20:35:50
Kusurlar, suçlar
mo20:35:22
Molibden"in kısaltması
HUBUBAT20:34:55
Tahıl
Tema20:34:47
Aslî konu
abdesti kaçmak20:34:16
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
GİZLENMİŞ20:34:14
Saklanmış
gereksizlik20:34:13
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
KÜÇÜK HARF20:34:11
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
vilâdî20:34:11
Doğuştan (olan)
mızmızlık20:34:09
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
MAT20:34:06
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
isyan20:34:02
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
Nezaket20:33:37
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Me20:33:16
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
vizon20:33:08
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
ag20:32:35
Gümüş"ün kısaltması
SOLUK BORUSU20:31:36
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
botanik20:31:30
Bitki bilimi, nebatat
direme20:30:58
Diremek işi
ALTO20:30:02
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
nevi20:29:54
Çeşit, cins, tür
iyice20:29:54
İyiye yakın
güzel yazı sanatı20:29:46
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
idam cezası20:29:42
Ölüm cezası
asimilâsyon20:29:15
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
ŞEVK20:27:39
İstek, heves
ahir20:26:51
Son, sonraki, ahır
cariyelik20:26:21
Cariye olma durumu
Paratoner20:26:09
Yıldırımsavar, şimşeksavar
slav20:25:52
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Susama20:25:36
Susamak işi
toy20:25:33
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
meslektaş20:25:27
Aynı meslekten olan
tefrişat20:25:14
Döşeme işleri
Anons20:24:54
Duyuru, duyurma
mayi20:23:58
Sıvı
alıştırma20:23:33
Alıştırmak işi
yorumlama20:23:15
Yorumlamak işi
palavracı20:23:10
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
SERSERİ20:23:02
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
Usta20:23:00
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
HAYAL20:22:52
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
okur20:20:21
Okuyan kimse, okuyucu, kari
İnam20:19:56
Emanet, vedia
itilâ20:19:37
Yükselme, yücelme
makbuz20:18:13
Alındı
maşuka20:17:50
Sevilen, âşık olunan (kadın)
ağı ağacı20:17:49
Zakkum
loğusa20:17:22
Yeni doğum yapmış kadın
İstavrit20:16:55
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
tulyum20:16:55
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
Ortalama20:16:35
Ortalamak işi
ölü yıkama20:15:48
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
hesap20:15:45
Aritmetik
iğdiş etmek20:15:44
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
AZAP20:15:25
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
sabi20:15:13
Küçük çocuk
al20:14:53
Alüminyum"un kısaltması
çaşıt20:14:50
Casus
Kuruntu20:14:48
Yanlış ve yersiz düşünce
zulmet20:14:47
Karanlık
porno20:14:32
Pornografik sözünün kısaltılmışı
TAUN20:14:31
Veba hastalığı
Hafif20:14:23
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
matem20:13:24
Yas
EM20:12:45
İlâç, merhem
çöküntü20:12:11
Çökme
higrofil20:11:56
Nemcil
hazan20:10:35
Güz, sonbahar
koordinat20:10:22
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
PENA20:09:39
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
kozmos20:07:57
Evren
istif20:07:46
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
mutariza20:07:44
Yayayraç, parantez
OLA20:06:27
acaba, sahi, bulunabilir
DAMGA20:05:49
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
geleni20:05:25
Tarla faresi, büyük fare
kul20:05:21
Tanrı"ya göre insan
Tek20:04:49
Eşi olmayan, biricik, yegâne
yasaklama20:04:41
Yasaklamak işi
UN20:04:16
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
atak20:04:08
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
anatomi20:04:04
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
çanak20:02:54
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
Avantaj20:02:53
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
ora20:02:49
O yer
Anemik20:02:49
Kansız
Gerekli20:02:43
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
kevser gibi20:02:38
(içecekler için) tatlı, lezzetli
bir araya gelmek20:02:36
bir yerde toplanmak, buluşmak
halk avcılığı20:02:35
Demagoji
UNSUR20:02:33
Öge, ilke, uknum, eleman
susuz20:02:25
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
la20:02:13
Lântan"ın kısaltması
Matador20:02:07
Boğa güreşçisi, toreador
şafak20:01:41
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
Kısıt20:01:09
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
ulam20:00:55
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
ANT20:00:48
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
inci20:00:35
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
am20:00:17
Amerikyum"un kısaltması
Tıraş bıçağı20:00:08
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
aerobik20:00:07
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
nadan20:00:04
Bilgisiz, cahil
kurulu19:59:56
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
peder19:59:50
Baba
ters19:59:40
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
tire19:59:15
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
güzide19:58:17
Seçkin, seçilmiş, seçme
polargı19:58:14
Polarıcı
tam sayı19:57:12
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
kalıp19:56:30
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
yar19:55:59
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
Ney19:55:33
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
saka19:55:19
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
tutu19:54:59
Rehin, ipotek
Ast19:54:27
Alt
Ozan19:54:25
Halk şairi
reislik19:54:24
Başkanlık