İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

barak18:32:55
Tüylü, kıllı çuha, kebe
kalamar18:32:46
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
CEREYAN18:32:45
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
kolan18:32:16
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
beniz18:32:14
Yüz rengi
bitüm18:31:31
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
bütün bütüne18:31:28
Bütün olarak, tamamıyla
eksibe18:30:44
Kum yığını, kumul
Üzgü18:30:44
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
keçiboynuzu18:30:41
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
hatırlanma18:29:30
Hatırlanmak durumu, anımsanma
putrel18:29:10
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
konuk18:29:03
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
kızak18:28:40
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
ıslak18:28:34
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
pastırma18:26:54
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
diskjokey18:25:51
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
ödenek18:25:49
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
kadar18:25:44
Büyüklüğünde, genişliğinde
koyu18:25:14
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
labirent18:25:06
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
öç almak (veya öcünü almak)18:24:29
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
tınlama18:24:23
Tınlamak işi
kesme18:24:22
Kesmek işi
mühürcü18:24:22
Mühür kazıyan kimse
aza18:23:18
Organlar, vücut parçaları
nöbetleşme18:23:16
Nöbetleşmek işi
yükün18:23:14
İyon
siyahlık18:22:38
Siyah olma durumu, kara renk
nazariye18:22:33
Kuram, teori
saçma sapan konuşmak18:21:58
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
düzeyli18:21:46
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
ricacı18:21:42
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
Belirteç18:21:36
Zarf
merzengûş18:21:36
Mercanköşk
yumuşak yüzlülük18:20:58
Yüzü tutmaz olma durumu
irtifa18:20:55
Yükseklik
bariyer18:20:52
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
nasyonalist18:20:39
Ulusçuluk yanlısı
mukaddem18:20:33
Önce gelen, önceki
Samanyolu18:18:59
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
mo18:16:24
Molibden"in kısaltması
Hiza18:16:12
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
yaramaz18:16:06
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
olma18:15:17
Olmak işi veya durumu
FAHRİ18:15:16
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
namuslu18:14:42
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
RENYUM18:14:19
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
dikkatsiz18:14:16
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
karaktersizlik18:13:11
Güvenilir karakteri olmama durumu
krater18:12:35
Yanardağ ağzı
tersleme18:12:21
Terslemek işi
sınıflandırma18:12:12
Bölümlendirme
lobicilik18:12:08
Dalancılık
boğma18:11:49
Boğmak işi
kovcu18:11:47
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
şatır18:11:45
Neşeli, keyifli, şen
ERGİ18:11:44
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
ters18:11:43
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
tevbih18:11:37
Paylama
pelemir18:11:35
bk. belemir
felaket18:11:32
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
egemen18:11:20
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
sarımsak18:11:15
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
öğür18:11:02
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
su bilimci18:10:47
Su bilimi uzmanı, hidrolog
atacılık18:10:25
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
maddecilik18:10:20
Materyalizm
konak18:10:13
Büyük ve gösterişli ev
Olay18:09:33
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
işaretleme18:09:14
İşaretlemek işi
taklit etmek18:09:12
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
inanma18:09:09
İnanmak işi
patak18:08:54
Dayak, kötek
tellal18:08:34
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
GÖZETME18:08:30
Gözetmek işi
boğulma18:08:29
Boğulmak işi
TEHİR18:07:29
Sonraya bırakma, erteleme
restore18:07:18
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
cazibeli18:07:05
Çekici, alımlı, albenili
abartılı18:07:02
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
pedavra18:06:59
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
kısım18:06:56
Avuç
teneffüs18:06:49
Solunum
duygudaşlık18:06:09
Aynı duyguları paylaşma
Ekleme18:05:43
Eklemek işi
topuk kemiği18:05:40
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
iltihaplı18:05:40
İltihabı olan, yangılı
taşikardi18:05:25
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Duş18:04:54
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
ARGAÇLAMA18:04:03
Argaçlamak işi
KORİNDON18:03:54
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
yasemin18:03:45
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
eşit18:03:44
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
DUBARA18:03:36
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
lota18:03:36
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
açlık18:03:35
Aç olma durumu
kik18:03:34
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
esans18:03:28
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
tamlayan18:03:28
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
takım18:02:40
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
mezkur18:02:12
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
istikraz18:01:39
Ödünç alma, borçlanma
teflon18:01:39
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
Uzay18:01:37
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
seçme18:00:43
Seçmek işi
eklem18:00:05
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
main17:59:26
Eşkenar dörtgen
Sepet17:59:21
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
tahmis17:58:54
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
SON17:58:47
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
tetanos17:58:46
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
koca17:58:44
Bir kadının eşi, zevç
Mantıklı17:58:34
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
küriyum17:58:29
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
hissi17:58:17
Duygusal
Bulma17:57:52
Bulmak işi
dağıtma17:57:48
Dağıtmak işi, tevzi etme
Rasıt17:57:37
Gözleyici
söz vermek17:56:32
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
yönetmen17:56:27
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
hayali17:56:23
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
PRENSİP17:56:20
İlke, umde
göz değmek17:56:18
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
başlama17:56:01
Başlamak işi
yaranmak17:55:43
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
zembil17:55:34
Hasırdan örülmüş saplı torba
yemek listesi17:55:07
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
Eskişehir taşı17:55:03
Lüle taşı
rakor17:54:46
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası