İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük09:56:11
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Usta09:56:09
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
Pamukçuk09:56:05
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
bazen09:56:03
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
çam09:56:02
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
Uslu09:55:53
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
bayındırlaştırma09:55:48
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
çöküntü09:55:41
Çökme
istihraç09:55:35
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
ÇÖL09:55:34
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
YAZIM09:55:25
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
araka09:55:19
İri taneli bezelye
Uzay09:55:12
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
arefe09:55:04
bk. arife
AD09:55:02
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
iktiran09:54:57
Yaklaşma
ULAK09:54:57
Haberci, haber veren kimse
şifa09:54:50
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
tebrik etmek09:54:42
kutlamak
ardak09:54:35
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
namert09:54:34
Korkak, alçak, mert olmayan
daima09:54:24
Her vakit, sürekli olarak
öğle uykusu09:54:20
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
kana kan09:54:13
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
medenî09:54:07
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
ebabil09:54:05
Dağ kırlangıcı, keçisağan
üzüntülü09:53:51
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
ilgi eki09:53:51
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
darbımesel09:53:43
Atasözü, atalar sözü
mukim09:53:28
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
Üstün zeka09:53:21
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
Zambiyalı09:53:14
Zambiya halkından olan kimse
buğra09:53:06
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
Umut09:52:59
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
söyletme09:52:44
Söyletmek işi
plasenta09:52:40
Etene, son, meşime
faz09:52:36
Evre, safha
elçilik uzmanı09:52:34
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
mutlu09:52:29
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
fel09:52:21
Görüngü
özensiz09:52:15
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
rıhtım09:52:14
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
bilgece09:52:09
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
fek09:52:07
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
eş yükselti09:52:03
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
güzel duyuculuk09:51:57
Estetikçilik, estetizm
mazlum09:51:52
Kendisine zulmedilen
üst deri09:51:45
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
eleştiri09:51:42
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
ordubozan09:51:37
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
meyil09:51:32
Eğiklik, eğim, akıntı
edimsel09:51:30
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
jimnastik09:51:26
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
tıpatıp09:51:23
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
YENGİ09:51:14
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
çözümleyici09:51:13
Çözümlemek işini yapan kimse
uyarıcı09:51:08
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
oluşma09:51:08
Oluşmak işi, teşekkül
karnından konuşan09:51:08
bk. vantrilok
içe yöneliklik09:51:01
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
imtina etmek09:51:01
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
ekskavatör09:50:55
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
orkinos09:50:53
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
geçmiş zaman09:50:48
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Bambaşka09:50:43
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
bel kemiği09:50:42
Omurga
Kunduz09:50:38
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
maymuncuk09:50:36
Küçük maymun
EPOPE09:50:31
Destan
istimbot09:50:17
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
taşralı09:50:16
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
yankesici09:50:09
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
aza09:50:05
Organlar, vücut parçaları
dolap09:50:02
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
buz dağı09:49:59
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
Taşınabilir09:49:54
Taşınması mümkün olan
duyum yitimi09:49:46
bk. anestezi
peşinat09:49:46
Peşin olarak verilen para, avans
dolar09:49:44
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
üşengeç09:49:40
Çok üşenen, tembel
mutlaka09:49:37
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
emanet09:49:34
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
başhekim09:49:28
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
mayasıl09:49:25
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
kavkı09:49:22
bk. kabuk
afakan09:49:13
bk. hafakan
lisaniyat09:49:06
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
savunucu09:49:05
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
RESİM YAZI09:48:59
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
gayrimenkul09:48:46
Taşınmaz
icraat09:48:39
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
jeloz09:48:36
bk. Agaragar
simgesel09:48:24
Sembolik
ikici09:48:17
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
mızmız09:48:13
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
peygamber çiçeği09:47:55
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ANASIR09:47:47
Unsurlar, ögeler
Tema09:47:32
Aslî konu
dil tutukluğu09:47:25
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
ashap09:47:18
Sahipler
akbalık09:47:14
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
epeyce09:47:08
Oldukça, bir hayli
Merkep09:46:59
Eşek
k09:46:55
Potasyum"un kısaltması
keyifli09:46:52
Keyfi yerinde, neşeli
aside09:46:47
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
hesap uzmanı09:46:47
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
vezinli09:46:38
Tartılı
BEDDUA09:46:34
İlenme, ilenç
s09:46:25
Kükürt"ün kısaltması
ehemmiyet09:46:20
Önem
taksir09:46:17
Kısaltma, kısma
karmaşa09:46:14
Karmaşık olma durumu
otomobil09:46:12
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
içtepi09:46:06
bk. tepi
direşme09:45:55
Direşmek işi, sebat
BÜTÜNSEL09:45:52
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
kurdeşen09:45:51
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
emirber09:45:51
Emir eri
güvem eriği09:45:51
bk. akdiken
duşak09:45:47
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
dahili09:45:42
İçle ilgili
kaba09:45:38
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
pişman olmak09:45:33
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
Zeveban09:45:24
Erime
ikilem09:45:14
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
bereleme09:45:11
Berelemek işi
Süngü09:45:09
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
yaylı çalgılar09:45:06
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
ikinci09:45:02
İki sayısının sıra sıfatı