İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük07:31:03
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Kımız07:31:02
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
Akıllıca07:31:02
Akla yakın, doğru olarak
ansızın07:31:02
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
lekeli07:31:01
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
ozon07:31:01
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
istif etmek07:31:01
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
kemlik07:31:01
Kötülük
ileri gelenler07:31:01
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
gündüzlü07:30:51
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
Sahipsiz07:30:48
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
zorba07:30:09
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
tiz07:29:47
İnce, keskin (ses)
ateh getirmek07:29:47
bunamak
Mısır turnası07:28:48
İbis
şaibe07:28:46
Kir, leke
Dost07:28:46
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
BÖN07:28:35
Budala, saf
peleng07:28:35
Panter
sahanlık07:28:35
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
zararsız07:28:34
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
vakit07:28:34
Zaman
züht07:28:33
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
kazevi07:28:24
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
Yaban arısı07:27:47
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
madensel07:27:32
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
harfi harfine07:27:29
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
Işın07:27:28
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
kenar mahalle07:27:28
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
Kazakça07:27:09
Kazak Türkçesi
birikme07:27:07
Toplanıp yığılma
GÜREŞ07:27:06
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
kinaye07:27:06
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
güneş saati07:26:49
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
Yankı07:26:49
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
dert07:26:48
Üzüntü
leziz07:26:48
Tadı güzel, lezzetli
sarhoş olmak07:26:48
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
çağırmak07:26:40
Binmek için bir araç istemek
dalga geçmek07:26:40
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
figür07:26:40
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Uykusu hafif07:26:40
Küçük bir sesten hemen uyanan
arduaz07:26:07
Kayağan taş, kayrak
mükellef07:26:07
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
resesif07:26:06
Çekinik
Akılsal07:26:06
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
pusula07:26:06
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
müstahzar07:25:59
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
taklit07:25:59
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
Yaban armudu07:25:58
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
çözümlemeli07:25:58
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
altıpatlar07:25:58
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
ezici07:25:57
Ezmek işini yapan
tutturgaç07:25:48
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
rate07:25:45
Büyük fare
DÜZENLİ07:25:36
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
içitim07:25:36
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
fahişe07:25:36
Orospu
öte beri07:25:30
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
tıkanık07:25:29
Tıkanmış
Gril07:25:29
Izgara
ÇAPSIZ07:25:28
Çapı olmayan
güneştopu07:25:16
bk. Acem lâlesi
kepazeLİK07:25:15
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
restore07:25:15
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
zulüm görmek07:25:15
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
Açık sarı07:25:14
Sarının bir ton açığı
tavsiye mektubu07:24:59
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
merhum07:24:55
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
müddet07:24:49
Süre
aspiratör07:24:48
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
misafir07:24:47
Konuk
seciye07:24:27
Yaradılış, huy, karakter
ÖZERKLİK07:24:27
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
tutya07:24:27
Çinko
GÖZ PINARI07:24:09
Gözün burun tarafındaki ucu
SES YİTİMİ07:24:09
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
alaminüt07:24:09
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
hesap uzmanı07:24:03
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
ara bozucu07:23:55
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
kadın terzisi07:23:47
Kadın elbiseleri diken terzi
ortalama07:23:47
Ortalamak işi
Anagram07:23:27
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
mayası bozuk07:23:27
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Gelecek07:23:26
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
Tarım07:23:10
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
CARİYE07:23:09
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
âdet olmak07:23:09
öteden beri yapılır olmak
uzlaşmalı07:23:08
Aralarında uzlaşma bulunan
kalite çemberleri07:23:08
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
bilgilendirme07:23:08
Bilgilendirmek işi veya durumu
noter07:22:50
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
soy ağacı07:22:50
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
SUSAM YAĞI07:22:49
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
gölgelik07:22:49
Gölge altında bulunan yer
çevre bilimi07:22:49
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
nakletmek07:22:48
Anlatmak, aktarmak
uyarı07:22:26
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
kıya07:22:26
Adam öldürme suçu, cinayet
hitit07:22:18
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
seviye07:22:10
Düzey
bağlaşma07:22:09
Bağlaşmak işi, ittifak
amal07:22:09
İşler, işlemler
körü körüne07:22:09
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
taahhüt07:21:50
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
varma07:21:49
Varmak işi
yelkenli gemi07:21:48
Yelkenle yürütülen gemi
eleme07:21:48
Elemek işi
Yüreklilik07:21:26
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
ŞİFRE07:21:19
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir07:21:19
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
incir kuşu07:21:18
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
ESKİ07:21:17
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
izmihlal07:21:17
Yıkılma, çökme
taarruz07:20:48
Saldırı
ayrıntılı07:20:48
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
İNCE SIVA07:20:47
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
Külhanbeyi07:20:47
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
isteklendirici07:20:36
İstek uyandıran, teşvikkâr
bodoslama07:20:36
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
dilekçe07:20:34
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
birinci olmak07:20:09
başta gelmek, önde gelmek
hoşa gitmek07:20:08
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
intiha07:20:08
Son, sona erme, sonu gelme
yaslanma07:19:50
Yaslanmak (I, II) işi
Kesit07:19:49
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
sıhhatli07:19:49
Sağlıklı
servet07:19:49
Varlık, zenginlik, mal mülk
perişan07:19:49
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
selamet07:19:49
Esen olma durumu, esenlik