İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük16:26:09
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
duygu16:26:08
Duyularla algılama, his
duyma16:26:04
Duymak durumu
etkili16:25:55
Etkisi olan, tesirli, müessir
arifane16:25:45
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
ilânihaye16:25:39
Sonsuza kadar
vesikalık resim16:25:32
bk. vesikalık fotoğraf
pinpon16:25:25
Yaşlı, çökmüş
salamura16:25:16
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
nazizm16:25:10
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
dolaşmak16:25:04
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
bühtan16:25:01
Kara çalma, iftira
Önder16:25:00
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
kuralcı16:24:54
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
dağıstanlı16:24:42
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
kurumsal16:24:30
Kurumla ilgili
kesici16:24:24
Kesmek işini yapan, kesen
hitap16:24:14
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
doğu bilimi16:24:11
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
itibar etmek16:24:07
saygı göstermek, saymak değer vermek
tesir bırakmak16:24:04
kuvvetli bir biçimde etkilemek
TORİK16:23:57
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
söz dizimi16:23:42
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
palmiyegiller16:23:38
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
harekeli16:23:35
Hareke konulmuş
öz deyiş16:23:32
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
meslekî16:23:29
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
TEDHİŞÇİLİK16:23:19
Tedhişçi olma durumu
AHENK16:23:15
Uyum
eski eserler16:23:09
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
ısıtma16:22:59
Isıtma işi, teshin
döndürme16:22:39
Döndürmek işi, irca, tahvil
kahverengi16:22:36
Kavrulmuş kahvenin rengi
kat yuvarı16:22:29
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
mafsal16:22:26
Eklem
ibra etmek16:22:19
aklamak
Üçgül16:22:13
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
çapul16:21:55
Yağma, talan, plâçka
çapar16:21:52
Postacı, ulak
evsiz barksız16:21:48
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
dessas16:21:45
Düzenci, entrikacı
hayırhah16:21:43
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
Kanma16:21:42
Kanmak işi
ardıç rakısı16:21:40
Cin
dirhem16:21:40
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
Mecburi16:21:37
Kaçınılmaz, zorunlu
Dışbükey16:21:29
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
sarf16:21:25
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
saya16:21:19
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
almaşlı16:21:16
Almaş niteliği olan
saye16:21:15
Gölge
hayvan16:21:13
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
sabo16:21:05
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
sagu16:20:59
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
safa16:20:55
bk. sefa
günahsız16:20:52
Günahı veya suçu olmayan
KEŞİŞLEME16:20:49
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
hepatit16:20:33
Sarılık
yazı makinesi16:20:26
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
yerindelik16:20:25
Yerinde olma durumu, isabet
aktör16:20:23
Erkek oyuncu
İSKERLET16:20:13
Dikenli salyangoz
giyinip kuşanmak16:20:06
özenle giyinmek
başa baş gelmek16:20:05
eşit olmak, denk olmak
teessüf16:20:03
Acınma, yazıklanma, yerinme
teessür16:20:00
Üzülme, üzüntü
yahudilik16:19:54
Yahudi olma durumu, Musevîlik
armağan16:19:50
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
kambiyo16:19:41
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
fan16:19:40
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
belirlenme16:19:38
Belirlenmek işi
randıman16:19:34
Verim
men16:19:21
Yasaklama, izin vermeme
met16:19:18
Gelgit olayında denizin kabarması
muğlâk16:19:18
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
UZAM16:19:12
Algılanan nesnelerin temel niteliği
UYKU16:19:05
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Papalık16:18:59
Papanın makamı veya görevi
Dövmeci16:18:56
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
LALEZAR16:18:55
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
ayırtı16:18:55
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
kışkırtmak16:18:49
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
mesele16:18:48
Sorun
belgeli16:18:40
Belgesi olan
maroken16:18:35
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
kıymetli16:18:31
Değerli
Ashap16:18:25
Sahipler
mikyas16:18:12
Ölçek, ölçü
kan basıncı16:18:08
bk. tansiyon
Görecilik16:18:05
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
böbrek16:18:02
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
hisse16:18:02
Pay
astrofizik16:17:59
Gök fiziği
göt16:17:49
Anüs
menajer16:17:46
Menecer
istintak16:17:42
Sorgu
stil16:17:39
Üslûp, biçem, tarz
itikal16:17:37
Aşınma, erozyon
tuğamiral16:17:16
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
yad etmek16:17:13
anmak, hatırlamak
halaoğlu16:17:06
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Ateşkes16:16:56
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
niyet etmek16:16:53
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
sermayecilik16:16:46
Sermayeci olma durumu
anaç16:16:40
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
takdim edilmek (veya olunmak)16:16:17
sunulmak
ölü yıkama16:16:11
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
kalın ses16:15:55
Titreşim sayısı az olan
aferist16:15:46
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
şarabi16:15:43
Kırmızı şarap renginde olan
papağanlar16:15:40
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
nekbet16:15:34
Şanssızlık, talihsizlik
şarbon16:15:30
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
16:15:26
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
bağsız16:15:24
Bağı bulunmayan
gözden geçirmek16:15:17
okumak
kontralto16:15:05
Kadın seslerinin en kalını
makyajcı16:14:55
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
müfteri16:14:50
Karacı, kara çalan, iftiracı
sultan16:14:47
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
torun16:14:47
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
taahhütname16:14:39
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Reva16:14:33
Yakışır, yerinde, uygun
kişi16:14:29
İnsan, kimse, şahıs
arıtıcı16:14:26
Arıtma özelliği olan
allık16:14:20
Al olma durumu
gerdan16:14:16
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
akademisyen16:14:06
Akademi üyesi
Kıstak16:14:05
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
çizgili16:14:02
Üzerinde çizgi bulunan