İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük12:55:06
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
bankiz12:54:44
Buzla
sayeban12:53:42
Gölgelik
üst deri12:52:59
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
konur12:52:58
Esmer, açık kestane renginde olan
MIZRAP12:52:54
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
gelişigüzel12:52:35
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
ons12:52:06
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
güven mektubu12:51:21
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
uygun gelmek12:50:40
yakışmak, yaraşmak
dingi12:48:40
Bir çifte kürekli küçük patalya
sirke12:47:28
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
putrel12:46:40
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
Statik12:46:00
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
hafif uyku12:45:31
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
hafif12:45:23
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
girişim12:45:08
Bir işe girişme, teşebbüs
yılan gömleği12:45:01
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
susamak12:44:40
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
kız12:43:42
Dişi çocuk
kümeleme12:43:27
Kümelemek işi
bina12:42:53
Yapı
Zabit12:42:10
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
fek12:41:44
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
öncesizlik12:41:39
Öncesi olma durumu, ezeliyet
yelek12:41:09
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
cadde12:40:55
Şehir içinde ana yol
belgeli12:40:33
Belgesi olan
asetilen12:37:37
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
izmarit12:37:24
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
Sayımlama12:37:13
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
gelberi12:36:48
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
kuruntu12:36:11
Yanlış ve yersiz düşünce
tez12:35:51
Çabuk olan, süratli
niteliksiz12:33:19
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
kavlince12:32:24
Kavline göre, sözüne bakarak
mukavele12:32:17
Sözleşme
beceriklilik12:29:59
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
Nispet12:29:47
Oran
teferruat12:29:28
Ayrıntılar
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)12:27:21
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
Bakara12:26:28
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
devretme12:25:40
Devretmek işi
gazino12:25:27
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
söyleyiş12:21:36
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
mut12:21:28
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
burhan12:21:17
Kanıt
elçilik uzmanı12:20:30
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
isyancı12:18:28
Baş kaldırıcı (kimse), asi
aldatmaca12:17:23
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
itimat etmek12:17:17
güvenmek
Söylence12:16:20
Efsane
ihmalkar12:15:37
Savsak, ihmalci
süre aşımı12:14:58
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
beniz12:14:57
Yüz rengi
kilit12:14:38
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
genel görünüm12:14:18
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
ses bilimi12:14:13
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
İyi12:13:18
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
leş12:12:36
Kokmuş hayvan ölüsü
Din12:12:03
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
yükümlü12:11:58
Yükümü olan, mükellef
Sadist12:11:58
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
değerbilir12:11:38
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
Sefih12:10:57
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
gelişim12:10:44
Gelişmek işi, serpilip büyüme
suskun12:09:28
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
kürt12:09:19
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
Kanaat12:09:12
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
Tinsel12:08:52
Ruhî
vefakar12:08:19
Vefalı
YANLI12:08:08
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
donama12:08:01
Süsleme, tezyin
gözetleyici12:07:39
Gözetlemek işini yapan (kimse)
salâh bulmak12:06:59
düzelmek, iyileşmek, onmak
muallâk12:06:45
Asılmış, asılı
emirber12:06:43
Emir eri
yelkenli gemi12:05:04
Yelkenle yürütülen gemi
muzaffer12:04:52
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
duygudaşlık12:04:43
Aynı duyguları paylaşma
kurutulma11:59:36
Kurutulmak işi
masraflı11:59:35
Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan
yerinden yönetim11:59:29
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yerinden yönetim11:59:29
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
erbap11:59:00
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
tahttan indirmek11:56:36
hükümdarlığına son vermek
sepici11:56:35
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
kanal11:55:56
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Okuntu11:55:31
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
memnuniyet11:53:53
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
TELLİ11:52:40
Teli olan
eziyet vermek11:51:53
zahmet çektirmek
İNCE SIVA11:51:51
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
sahne almak11:51:10
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
sarık11:51:03
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
reorganizasyon11:51:01
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
akar11:50:44
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
sulu boya11:50:13
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
burnu büyük11:48:58
kibirli
şefik11:48:22
Sevecen, şefkatli, müşfik
Hamiş11:47:27
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
serbest vuruş11:47:05
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
imaret11:47:04
İmarethane
yerli11:45:49
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
çentme11:45:41
Çentmek işi
harbi11:45:01
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
öğretici11:44:47
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
im11:43:27
İşaret
zalim11:41:39
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
Kanuni11:41:33
Yasaya uygun, yasal, yasalı
eleme11:41:00
Elemek işi
açık olmak11:40:48
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
ruh bilimcilik11:40:38
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
dev11:40:13
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
harp okulu11:39:34
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
klik11:39:26
Hizip
AYRIKLI11:37:01
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
haset11:35:42
Kıskançlık, çekememezlik, günü
Mahzur11:34:39
Sakınca
bulmaca11:34:07
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
köktenci11:34:05
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
Nüktedan11:33:48
Nükteci
Cüzdan11:33:34
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
bayağılık11:32:29
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
Kulun11:32:23
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
bazı11:32:03
Birtakım, kimi
ayva11:30:12
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
varagele11:29:53
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
kısasa kısas11:29:32
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
modem11:29:28
Bilgi işlem