İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

aşırı gitmek11:56:17
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
apiko11:56:02
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
dinlence11:55:58
Tatil
vizon kürk11:55:58
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
sehpa11:55:33
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
sonuç vermek11:55:32
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
fekül11:55:32
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
yuvgulama11:55:20
Yuvgulamak işi
ŞAH11:55:16
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
inisiyatif11:55:10
Öncecilik, üstünlük
patavatsızlık11:55:08
Patavatsızca davranış
görünüş11:54:58
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
Mizah11:54:57
Gülmece
termometre11:54:52
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
niteliksiz11:54:48
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
dudak boyası11:54:41
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
baryum sülfat11:54:41
Baritin
inkişaf11:54:29
Gelişme, gelişim
anekdot11:54:29
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
kaş11:54:29
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
MÜESSİR11:54:29
Dokunaklı
özgül11:54:29
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
anjin11:54:28
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
alım satım11:54:28
Satın alma ve satma işi, alış veriş
noel11:54:28
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
ak basma11:54:14
Ak su, perde, katarakt
tekil11:54:11
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
alabanda11:54:00
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
dizge11:53:47
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
böbrek üstü bezi11:53:47
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
kabus11:53:46
Karabasan
Alem11:53:36
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
alaycılık11:53:34
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
hint domuzu11:53:33
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
AYNEN11:53:29
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
ETMEN11:53:20
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
pulluk11:53:15
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
ETKEN11:52:58
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
Uzuv11:52:43
Organ, üye
şafak11:52:40
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
İHTİYAR11:52:21
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
gato11:52:09
Pasta, çörek
ekser11:52:06
Büyük çivi, enser
jelâtin11:52:06
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
müflis11:52:05
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
kök bilgisi11:52:04
Köken bilimi
aşağı görmek11:51:54
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
maden gazı11:51:50
Madende oluşan gaz
Mitolojik11:51:49
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
bade11:51:39
Şarap, içki
EZGİ11:51:32
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
akaç11:51:30
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
KÖŞE11:51:28
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
nim11:51:23
Yarı
Alelade11:51:13
Her zaman görülen, olağan
kriminoloji11:51:07
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
Makam11:51:06
Mevki, kat, yer
nur11:50:56
Aydınlık, ışık, parıltı
kitap ehli11:50:52
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tanıklık11:50:50
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
kapitalizm11:50:48
Anamalcılık
çepeçevre11:50:48
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
seviye11:50:32
Düzey
bireysellik11:50:32
Birey olma olgusu
avantür11:50:24
Serüven, macera
naneli11:50:22
Nanesi olan
haraç11:50:15
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
kumul11:50:14
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
Lâtin çiçekleri11:50:06
bk. Lâtin çiçeği
Çıkık11:50:06
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
ifrat11:50:05
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
düz baskı11:50:01
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
havadar11:50:00
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
KARMAŞA11:49:44
Karmaşık olma durumu
enfraruj11:49:44
Kızıl ötesi
temiz kâğıdı11:49:44
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
kadavra11:49:34
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
lisans11:49:34
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
otarsi11:49:21
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
posta treni11:49:16
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
iyileştirme11:49:13
İyileştirmek işi, ıslah
11:49:13
Çıplak
Yedinci sanat11:49:07
Sinema
at gözlüğü11:48:55
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
sini11:48:54
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
şase11:48:42
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
sözünden çıkmamak11:48:39
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
spor11:48:27
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
açık oturum11:48:24
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
mazruf11:48:11
Zarf içine konmuş, zarflı
Güçsüz11:48:11
Gücü olmayan, âciz
volt11:48:07
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
nagehan11:48:01
Ansızın, birdenbire, ani olarak
star11:48:00
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
Öküz arabası11:47:45
Öküz koşulmuş araba
kavmî11:47:34
Kavimle ilgili, etnik
kevgir11:47:34
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
koşutçuluk11:47:33
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Toplaç11:47:23
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
Tenezzüh11:47:11
Gezinti
safiha11:47:08
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
mavera11:47:05
Öte
aksan11:47:04
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
mermer kireci11:47:03
Mermerden yapılmış kireç
seçkinleşme11:47:03
Seçkinleşmek durumu
Baba11:47:03
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
kürek kürek11:46:59
Kürekler dolusu, pek çok
riyakâr11:46:59
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
köşe taşı11:46:38
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
yok olmak11:46:24
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Değiş tokuş11:46:19
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
UZLAŞMA11:46:19
Uzlaşmak durumu, uyuşma
arşın11:46:16
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
YİNELEME11:46:12
Yinelemek işi, tekrarlama
His11:46:08
Duygu
sonuçlamak11:46:08
Sonuç vermek; yol açmak
Rutenyum11:45:57
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
Yöre11:45:50
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
resital11:45:49
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
güneş takvimi11:45:44
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
görüş11:45:33
Gözle bir şeyi algılama yetisi
geçersizlik11:45:30
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
iş merkezi11:45:15
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
Arazi11:45:06
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
virgül11:45:04
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
açılma11:44:59
Açılmak işi
salınım11:44:39
Salınmak işi
ŞEREF11:44:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
Hata11:44:29
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
saymanlık11:44:25
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik