İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük18:14:26
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
aterina18:14:09
Gümüş balığı
soya çekim18:14:09
Kalıtım, irsiyet, veraset
sığır vebası18:14:05
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
travers18:14:05
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
şans18:14:03
Talih, baht, felek
kukla oyunu18:13:58
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
binek18:13:54
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
beğenmemek18:13:45
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
DEFA18:13:44
Kez, kere
atgiller18:13:39
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
günah18:13:39
Dince suç sayılan iş veya davranış
üzgülü18:13:14
Üzgü veren, eziyetli
bavul18:13:14
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
BAĞ18:13:13
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
KAÇIK18:13:13
(bir yana) Kaçmış, kaymış
ekici18:12:48
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
katışıksız18:12:29
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
TARAÇA18:12:17
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
mekkareci18:11:58
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
pürüzalır18:11:29
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
avuç18:11:21
Elin iç tarafı
avans18:11:20
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
abandırmak18:11:16
Bir hayvanı yere çöktürmek
iğne ardı18:11:15
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
sitem etmek18:11:14
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
bel ağrısı18:11:05
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
vejetaryen18:11:04
Etyemez
ananas18:10:42
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
ay ağılı18:10:34
Ayın aylası, hale
ipek böceği kelebeği18:10:05
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
tahıl18:10:05
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
aylandız18:10:04
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
İrlandalı18:09:59
İrlanda halkından olan (kimse)
ÜMİT18:09:55
Umma, beklenti, umut
Ayak topu18:09:55
Futbol
baykuşgiller18:09:51
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
anamalcılık18:09:45
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
volkanik18:09:41
Volkanla ilgili
MOLİBDEN18:09:39
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
hesap uzmanı18:09:36
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Banliyö18:09:23
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
daraban18:09:05
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
Uzay18:09:05
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
seslenme18:08:55
Seslenmek işi
yün18:08:54
Güzün kırkılan koyun tüyü
tulanî18:08:44
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
manisa lalesi18:08:33
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
kığı18:08:33
Kığ
Göl ayağı18:08:17
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
kuş bilimi18:08:08
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
kadınsı18:07:58
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
minare kırması18:07:45
Çok uzun boylu (kimse)
perukar18:07:42
Berber
hususiyet18:07:38
Özellik
izhar18:07:30
Belirtme, gösterme, açığa vurma
çevgen18:07:29
Değnek
mevlit18:07:28
Doğma, doğum
Rivayet18:07:28
Söylenti
inançsızlık18:07:27
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
bilgi işlem18:07:21
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
altlık18:07:21
Tabak veya bardak altı
görüngü18:07:16
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
zorunluluk18:07:15
Zorunlu olma durumu, zorunluk
antrenman18:07:10
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
dirilik18:07:03
Diri olma durumu
azize18:06:58
Ermiş kadın
cereyan18:06:45
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
EKONOMİ18:06:33
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
AYKIRI18:06:18
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
gelincik18:06:17
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
sipariş etmek18:06:07
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
çiçek açmak (veya vermek)18:06:05
çiçeklenmek
dinamik18:06:02
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
maşuk18:06:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
Bağcık18:05:40
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
abartı18:05:16
Abartma, mübalâğa
nüzul18:05:14
İnme, felç
dokunma18:05:05
Dokunmak (I) işi, temas
kıvrımlı18:04:42
Kıvrımı olan
Kurtuluş18:04:40
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
süje18:04:30
Konu
soya18:04:25
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
karıştırıcı18:04:24
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
Mendirek18:04:20
Dalgakıranla yapılmış liman
şen olmak18:04:05
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
haya18:04:00
Er bezi
füzen18:04:00
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
dahice18:03:59
Dâhiye yakışır (biçimde)
gıda18:03:53
Besin
FABRİKA18:03:48
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Ünlü18:03:47
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
üflemeli18:03:46
Üflenerek çalınan (çalgı)
ÇİFTEHANE18:03:37
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
Kahinlik18:03:27
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
nemrut18:03:19
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
Cinayet18:03:07
Adam öldürme
eskitmek18:03:02
Yaşlandırmak
yakın dost18:03:02
İçten, samimî ve yalın kimse
palan18:03:01
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
rasat18:02:55
Gözlem
Alaycı18:02:49
Alay etme huyu olan, müstehzi
erkekler hamamı18:02:45
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
atıfet18:02:45
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
Yardımcı18:02:44
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
tavuk kümesi18:02:39
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
hayran18:02:34
Çok beğenen, hayranlık duyan
asitölçer18:02:04
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
açı ölçüm18:01:46
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
kavaf18:01:36
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
soprano18:01:28
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
Gösterge bilimi18:01:18
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
meydan18:01:17
Alan, saha
Zebra18:01:04
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
kimlik belgesi18:01:04
Kimlik, hüviyet cüzdanı
yayma18:00:54
Yaymak işi
benlikçilik18:00:52
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
KIraat etmek18:00:49
okumak
ispit18:00:48
Jant
LEH18:00:37
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
karaktersizlik18:00:18
Güvenilir karakteri olmama durumu
kısmi18:00:06
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
akımtoplar17:59:57
Akü, akümülâtör
tahlili17:59:34
Çözümlemeli
sık17:59:21
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
ortak17:59:18
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
alinazik17:59:16
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
Silgi17:58:52
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
Piramit17:58:34
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
ikiyüzlü17:58:29
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî