İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

gürlük18:35:26
Gür olma durumu
ölü18:35:21
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
yürekten18:35:06
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
hayal etmek18:35:05
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
ejderha18:32:40
bk. ejder
sehpa18:32:03
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
apansız18:31:56
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
Allah Allah!18:31:45
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
DAVET18:31:21
Çağrı, çağırma
bulgu18:30:39
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
susama18:30:19
Susamak işi
UÇAK18:29:26
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
dağıtılma18:29:11
Dağıtılmak işi
mukaddem18:28:54
Önce gelen, önceki
ıslahat18:28:41
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
gidiş dönüş18:28:11
Gitme ve gelme (veya dönme)
DÜŞKÜNLÜK18:27:40
Düşkün olma durumu, iptilâ
iri kıyım18:27:33
İri kıyılmış
Bambaşka18:27:18
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
üzüm asması18:26:26
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
lisans18:25:51
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
Ses18:24:48
Kulağın duyabildiği titreşim
sinirli18:24:48
İçinde sinir bulunan
kök18:24:41
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
pozitif18:24:36
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
ana18:24:35
Çocuğu olan kadın, anne
devam18:24:32
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
kurtarma18:24:31
Kurtarmak işi
evsiz18:24:28
Evi olmayan
elçilik18:24:24
Elçi olma durumu
derdest18:24:22
Yakalama, tutma, ele geçirme
Ruh18:24:19
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
ileri18:24:16
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
alabanda18:24:13
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
metalik18:24:11
Madensel, madenle ilgili
ahlak18:24:08
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Zühal18:23:54
Sekendiz, Satürn
UZMAN18:23:26
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
hayli18:23:16
Epey, oldukça çok
bahtsız18:22:57
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
işlev yitimi18:22:49
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
Hüsran18:22:47
Zarar, ziyan
vergi18:22:41
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
Ilımlılık18:22:04
Ilımlı olma durumu, mutedillik
emare18:22:00
Belirti, iz, ipucu
mesame18:21:14
Gözenek
mabut18:20:47
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
su kabı18:20:29
Su koymaya yarayan kap
bitirim yeri18:20:22
Kumarhane
Kavşak18:19:21
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
pazarlama18:17:11
Pazarlamak işi
ak yel18:16:19
Güneyden esen rüzgâr, lodos
akan yıldız18:16:01
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
kenar semt18:15:58
bk. kenar mahalle
zulüm18:15:55
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
Yasak18:15:50
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
deniz kazı18:15:42
Akbaş
tahrip etmek18:13:59
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
baht18:13:20
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
kadınlar hamamı18:11:29
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
tehi18:11:19
Boş
posta18:10:53
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
macun18:10:30
Hamur kıvamına getirilmiş madde
ithafname18:10:29
İthaf yazısı
w18:10:16
Volfram"ın kısaltması
ikincil18:10:04
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
kırmak18:09:19
İri parçalara ayırmak
gönül18:09:09
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
popüler18:08:59
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
Salya18:08:29
Ağızdan sızan tükürük
MORULA18:08:18
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
ara bozuculuk18:07:47
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
İFFETLİ18:07:26
İffettini koruyan, sili, afif
dilek18:07:07
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
meral18:06:27
Maral, dişi geyik
delege18:05:38
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
yanardağ püskürmesi18:04:53
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
Akıtma18:04:10
Akıtmak işi
özerklik18:02:27
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
bitirim18:02:21
Çok hoşa giden (kimse, yer)
anlaşma18:02:17
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
kalender18:02:08
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
tartı18:02:07
Tartmak işi veya biçimi
mülhakat17:59:55
Bir bütüne katılanlar, ekler
deniz yeli17:58:56
İmbat
antrakt17:58:50
Ara
KİLOSİKL17:58:23
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
elâstikî17:58:22
Esnek
aldatıcı17:58:00
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
kellik17:57:02
Kel olma durumu
atmosfer17:56:26
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
Işın bilimci17:56:07
Işın bilimi uzmanı, radyolog
eleme17:55:27
Elemek işi
zımbırtı17:54:10
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
düzenli17:54:03
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
seviyesiz17:53:26
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
aşağılama17:52:40
Aşağılamak işi
BOĞAZ17:52:36
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
büyük baba17:52:07
Annenin veya babanın babası, dede
söğüş17:50:40
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
küp17:50:16
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
kımıldama17:50:15
Kımıldamak, kımıldanmak işi
Balkanlar17:49:54
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
Düşündeş17:49:09
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
ilişki17:45:46
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
arka çıkmak17:45:19
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
mayhoş17:45:08
Tadı şekerli ve az ekşi olan
mantı17:44:15
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
ariza17:43:45
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
gayret etmek17:43:07
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
cihannüma17:43:00
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
kuramsal17:42:55
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
nişan17:42:44
İşaret, iz, belirti, alâmet
açığa çıkmak17:41:42
belli olmak, anlaşılmak
albinos17:40:58
Akşın
gammaz17:40:30
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
REZİLLİK17:40:19
Rezil olma durumu, rezalet
aziz17:40:12
Sevgide üstün tutulan, muazzez
akademisyen17:39:39
Akademi üyesi
deme17:39:36
Demek işi
suçlu17:39:31
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
Piston17:39:30
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
nüfus cüzdanı17:39:29
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
DEVE DİKENİ17:39:29
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
göz17:39:28
Görme organı
DENİZANASI17:39:28
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
uğraş17:39:27
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
CİLVELİ17:39:27
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
gösterge17:39:26
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
Prestij17:39:25
Saygınlık, itibar