İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

zincirleme23:58:48
Zincirlemek işi veya durumu
Bidar23:58:45
Uyanık, uyumayan
VERESE23:58:42
Mirasçılar
dikizcilik23:58:38
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
girdap23:58:31
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
muvaffakiyetli23:58:26
Başarılı
nezir etmek23:58:19
bk. nezretmek
zorlama23:58:18
Zorlanmak işi, zecir
buzdolabı23:58:17
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
mabut23:58:14
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
uzam23:58:05
Algılanan nesnelerin temel niteliği
eşkenar23:58:03
Kenarları eşit olan
santrozom23:58:03
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
kıskançlık23:57:54
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
yaşam koşulları23:57:52
Hayat şartları
ilahe23:57:49
Tanrıça
geçinme23:57:48
Geçinmek işi
Avanta23:57:37
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
alev almak23:57:37
tutuşmak, yanmaya başlamak
baldır kemiği23:57:34
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
sızlama23:57:31
Sızlamak işi
Afis23:57:31
Gümüş balığının küçüğü
Pusu23:57:29
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
kelime23:57:16
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
yemek listesi23:57:14
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
Endüstri23:57:13
Sanayi
mamure23:57:10
Bayındır yer, bayındırlık
alt tabaka23:57:07
Tabakalardan altta bulunan
son bulmak (veya sona ermek)23:57:05
bitmek, tükenmek
perestişkâr23:57:02
Taparcasına seven, tapınan
Standart23:57:01
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
bölüştürme23:57:01
Bölüştürmek işi
tayin edilmek23:56:55
atanmak
GELECEK23:56:53
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
cenaze23:56:42
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
cengel23:56:37
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
ufak tefek23:56:33
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
Kuduz23:56:28
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
Deyiş23:56:22
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
seçilmiş23:56:08
Seçerek ayrılmış
mideci23:56:00
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
Ruhsal23:55:55
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
övünç23:55:53
Övünme, kıvanç, iftihar
inkişaf23:55:51
Gelişme, gelişim
kolokyum23:55:50
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
zehirlenmek23:55:46
Zararlı düşünceler edinmek
FİİL23:55:42
İş, davranış
sarkıntılık23:55:39
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
ister23:55:37
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
Akaju23:55:31
Maun
mülkiyet23:55:29
İyelik
kasımpatı23:55:24
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
sele23:55:19
Yayvan sepet
çapsız23:55:19
Çapı olmayan
Kimyacı23:55:18
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
Kurum23:55:16
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
kuşpalazı23:55:07
Difteri
temas23:54:54
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
karbonlu23:54:51
Birleşiminde karbon bulunan
karbonat23:54:48
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
imkânsız23:54:46
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
öğür23:54:44
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
ekşimik23:54:40
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
ekşimek23:54:37
Mayalanmak
cimnastik23:54:29
bk. jimnastik
Sorguç23:54:26
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
taraf tutmak (çıkmak veya olmak)23:54:16
birinden yana olmak, birinin görüş ve düşüncesini desteklemek
sıçramak23:54:11
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
desenleme23:54:06
Desenlemek işi
hakimlik23:54:02
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
maşuka23:53:54
Sevilen, âşık olunan (kadın)
nevale23:53:41
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
kıskı23:53:36
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
yorumlanma23:53:34
Yorumlanmak işi
yorumlamak23:53:31
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
MENEVİŞ23:53:25
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
kırçıl23:53:22
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
umursama23:53:16
Umursamak durumu
polemikçi23:53:05
Polemik yapan kimse
diyalektik23:53:04
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
kils23:52:55
Kireç, sönmemiş kireç
kimi23:52:53
Birtakımı, bazısı
almaş23:52:48
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
armatör23:52:41
Ticaret gemisi sahibi
Yaygı23:52:39
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
Koruyucu23:52:33
Korumak işini yapan, gözetici, hami
itfa23:52:32
Söndürme
klitoris23:52:30
Bızır
aidat23:52:24
Ödenti
müşterek23:52:20
Ortak
gebre23:52:18
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
aksülâmel23:52:07
Tepki, reaksiyon
rical23:52:04
Erkekler
tadımlık23:52:03
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
Namdar23:52:00
Ünlü
bağcık23:51:58
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
hayırhah23:51:40
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
kardinal23:51:38
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
işçi sigortası23:51:31
bk. sosyal sigorta
karar23:51:14
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
dikte23:51:14
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
akim23:51:01
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
sadakatsiz23:51:00
Sadık olmayan
elinden23:50:39
yüzünden,... -den dolayı
yükseklikölçer23:50:37
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
MÜEYYİDE23:50:33
Yaptırım, yaptırma gücü
tesis23:50:31
Yapma, kurma, temelini atma
Dirsek23:50:28
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
Hem de23:50:26
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
tanrıtanımazlık23:50:08
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
isal23:50:06
Ulaştırma
çoğunlukla23:50:01
Çoğunluğa dayanılarak
büyü yapmak23:49:54
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
zom23:49:50
Olgun (kimse)
sürdürümcü23:49:47
bk. abone
Müslüman23:49:47
İslâm dininden olan kimse
dağıtma23:49:45
Dağıtmak işi, tevzi etme
Tırpan23:49:43
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
kene23:49:40
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
İşsizlik23:49:33
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
kurulu23:49:29
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
ses duvarı23:49:25
Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü
arif olan anlasın (veya anlar)23:49:09
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
Tersine23:49:07
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
uzatma23:49:02
Uzatmak işi, temdit
Ev halkı23:49:00
Bir evde yaşayanların hepsi
hijyen23:48:53
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
hoşgörü23:48:47
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
Resimleme23:48:42
Resimlemek işi
Gelecekçi23:48:35
Gelecekçilik yanlısı, fütürist