İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

rejim22:01:21
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
Kesinlikle22:01:19
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
deveci22:01:15
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
devasa22:01:06
Dev gibi, çok büyük
hilali22:01:02
Hilâl biçiminde
toplum bilimi22:00:49
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
Boş inanç22:00:47
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
hileli22:00:43
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
devrim22:00:34
Çevrilme, katlanma, bükülme
gıybet22:00:30
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
ŞALVAR22:00:22
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
üleşme22:00:18
Üleşmek işi
belâgat22:00:14
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
araklama22:00:10
Araklamak işi, çalma, aşırma
çatı örtüsü21:59:53
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
sutaşı21:59:49
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
tarihî eser21:59:45
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
Ayak topu21:59:36
Futbol
sorumlu21:59:20
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Tasavvur21:59:16
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
Cemiyet21:59:08
Dernek
kandırmaca21:59:00
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
roman dilleri21:58:55
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
Biçare21:58:38
Çaresiz, zavallı (kimse)
tatlı su kayası21:58:36
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
Kent21:58:30
Şehir
Kele21:58:26
Boğa, tosun
muzip21:58:14
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
KORUMA21:58:10
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
KORTEJ21:58:06
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
yöntemli21:57:58
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
cengâver21:57:53
Savaşçı
bulada21:57:50
Büyük piliç
izaz21:57:45
Ağırlama
karavana21:57:41
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
yarma21:57:32
Yarmak işi
yarka21:57:27
Büyük piliç
yarak21:57:23
Silâh
uknum21:57:12
Asıl, unsur, hipostaz
kazaratar21:57:06
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
ÖZEZERLİK21:57:00
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
devlet21:56:56
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
hatalı21:56:52
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
bağlaşma21:56:48
Bağlaşmak işi, ittifak
ecnebi21:56:38
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
yalandan21:56:34
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
Feraset21:56:26
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
indirgeme21:56:23
İndirgemek işi, irca
hümanist21:56:19
İnsancıl
rayiç fiyat21:56:15
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
VEJETARYEN21:56:11
Etyemez
cilve21:55:48
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
döşek21:55:47
Yatak
kanunlaşma21:55:39
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
niçin21:55:35
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
adam değilim21:55:31
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
akıl almak21:55:28
danışmak, görüş almak
çöküntü hendeği21:55:16
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
el değmemiş21:55:15
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
şerir21:55:12
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
Tanışıklık21:55:08
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
şerit21:55:03
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
şeref21:54:59
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
şerif21:54:49
Kutsal, şerefli
buhurluk21:54:40
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
bediiyat21:54:35
Estetik bilimi, güzel sanatlar
limonata21:54:29
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
Deneyimsiz21:54:24
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
mutabakat21:54:22
Uyuşma, anlaşma, itilâf
kafein21:54:16
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
iskarpela21:54:09
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
atmak21:54:04
Bir şeyi yere doğru bırakmak
atlet21:54:00
Atletizmle uğraşan kimse
övmek21:53:56
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
merhem21:53:34
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
görüp gözetmek21:53:32
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
çekirge kuşu21:53:24
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
güneşlik21:53:15
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
kırmızıbiber21:53:11
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
encümen21:52:55
Yarkurul, komisyon, komite
Atatürkçülük21:52:51
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
boşu boşuna21:52:49
Gereksiz yere, boşuna
Yaslanma21:52:47
Yaslanmak (I, II) işi
karaktersiz21:52:46
Karakteri kötü olan
Aşı boyası21:52:39
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
ihya21:52:34
(yeniden) Canlandırma, diriltme
MESKEN21:52:26
Konut, ikametgâh
iham21:52:22
Kuruntuya düşürme
Kanı21:52:18
İnanılan düşünce, kanaat
mideci21:52:15
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
idam21:52:11
Ölüm cezası
icat21:52:07
Yeni bir şey yaratma, bulma
idea21:52:03
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
icar21:51:54
Kira
aç gözlülük21:51:50
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
icap21:51:46
Gerek, gereklik, ister, lüzum
ibne21:51:41
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
ibis21:51:37
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
zabitan21:51:33
Subaylar
ibik21:51:29
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
yayma21:51:25
Yaymak işi
yayan21:51:20
Yürüyerek
yayla21:51:16
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
ukala21:51:12
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
horanta21:51:03
Aile halkı
hakikatli21:51:03
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
damıtmak21:50:59
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
peçete21:50:55
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
yazar21:50:50
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
yatak21:50:46
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
muhtemelen21:50:42
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yaver21:50:34
Yardımcı
yavan21:50:29
Yağı az
DEMET21:50:18
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
yemiş21:50:09
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
ananet21:50:05
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
ananas21:50:01
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
anamal21:49:55
Sermaye, kapital
analiz21:49:50
Çözümleme, tahlil
mahrum olmak21:49:42
yoksun kalmak
ayrıca21:49:38
Ayrı olarak
istemeye istemeye21:49:29
İstemeyerek, gönülsüzce
şahıs21:49:10
Kimse, kişi, zat
Derli toplu21:49:02
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
yanılmak21:48:57
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
ağıtçı21:48:52
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
izafiye21:48:45
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
skeç21:48:36
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
harabat21:48:28
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
savunma21:48:24
Saldırıya karşı koyma, müdafaa