İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük07:11:01
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
it07:11:00
Köpek
TUTTURGAÇ07:10:58
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
ebleh07:10:58
Akılsız, budala, alık
Ya07:10:57
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
kabile07:10:56
Ebe
ZN07:10:55
Çinko"nun kısaltması
ihtiraz07:10:54
Çekinme, sakınma
Xe07:10:52
Ksenon"un kısaltması
Rumuz07:10:50
Sembol, simge, remiz
zorla07:10:45
Zor kullanarak, zecren; metazori
zorba07:10:43
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
zorlu07:10:41
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
Şimdi07:10:39
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
muşmula07:10:38
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
saygı07:10:38
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
geçerlilik07:10:36
Geçerli olma durumu, geçerlik
düşüklük07:10:33
Düşük olma durumu
şiar07:10:31
Belgi
şita07:10:28
Kış
şiir07:10:26
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
kiniş07:10:25
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
nişanlamak07:10:25
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
şifa07:10:23
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
amiyane07:10:21
Kibarca olmayan, bayağı
acar07:10:19
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
şile07:10:18
Mercan köşk
çabukluk07:10:17
Çabuk olma durumu hız, sür"at
alaminüt07:10:16
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
üvez07:10:13
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
Çember07:10:13
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
ilam07:10:12
Bildirme, anlatma
Hipotez07:10:11
İpotez, varsayım, faraziye
gözü aç07:10:08
Doymak bilmeyen, aç gözlü
taş basması07:10:08
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
dayanıklılık07:10:06
Dayanıklı olma durumu, metanet
öğle uykusu07:10:03
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
zatülcenp07:10:03
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
ithaf etmek07:10:01
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
keven07:09:59
Geven
astatin07:09:58
Astat
seçici kurul07:09:56
bk. seçiciler kurulu
Hatıra07:09:54
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
muvaffak olmak07:09:53
başarmak, başarılı olmak; becermek
politika yapmak07:09:51
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
yerinden yönetim07:09:48
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
orta oyuncusu07:09:46
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
yer adı bilimi07:09:43
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
sızlama07:09:42
Sızlamak işi
Üçgül07:09:41
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
sığır07:09:41
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
yarım küre07:09:41
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
Kavuştak07:09:38
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
KÖLELİK07:09:35
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
ihvan07:09:34
Yakın dostlar, arkadaşlar
obelisk07:09:33
Dikili taş
mahzurlu07:09:32
Sakıncalı
fin hamamı07:09:31
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
kelem07:09:31
Lâhana
ay ağılı07:09:31
Ayın aylası, hale
füzen07:09:30
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
ihsas07:09:29
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
Dilenci07:09:29
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
hizmetçi07:09:27
Hizmet gören kimse
yokuş07:09:26
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
METALİK07:09:24
Madensel, madenle ilgili
soruşturma07:09:22
Soruşturmak işi
hazar07:09:21
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
yaşlılık bilimi07:09:20
Geriatri
şist07:09:19
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
hazan07:09:16
Güz, sonbahar
NE07:09:14
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
NA07:09:11
Sodyum"un kısaltması
OY07:09:09
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
arka (veya sırt) çevirmek07:09:07
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
OK07:09:06
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
yeteneksiz07:09:05
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
gereksizlik07:09:05
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
Or07:09:04
Ordu kelimesinin kısaltması
Om07:09:01
Kemiklerin toparlak ucu
Ekleme07:09:01
Eklemek işi
mecal07:09:01
Güçlük, dinçlik, derman, takat
Od07:08:59
Ateş
La07:08:57
Lântan"ın kısaltması
kuka07:08:55
Dantel veya nakış ipliği yumağı
yırtıcı hayvan07:08:49
Vahşî hayvan
Bomboş07:08:45
Büsbütün, tamamen boş
paralel07:08:45
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
bahtı açık olmak07:08:44
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
kılık kıyafet07:08:42
Üst baş ve dış görünüş
belirlemek07:08:40
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
müşteri07:08:40
Erendiz, Jüpiter
özgül ağırlık07:08:37
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
TAL07:08:36
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
acemaşiran07:08:35
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
düşman07:08:35
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
eksiksiz07:08:32
Eksiği olmayan, tam, tamam
kakül07:08:31
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
şüpheci07:08:31
Kuşkucu, septik
engebesiz07:08:30
Engebesi olmayan
köklü07:08:30
Kökü olan
keman yayı07:08:30
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
iktisap etmek07:08:27
kazanmak, edinmek
anonsör07:08:25
bk. sunucu
KOZMOS07:08:22
Evren
bariyer07:08:20
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
ejder07:08:19
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
yasemin07:08:19
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
meraklı07:08:17
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
hamle07:08:13
İleri atılma, atılım
hamam07:08:10
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
hamel07:08:08
Koç burcu
halas07:08:05
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
hamak07:08:03
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
hamur07:08:00
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
hamsi07:07:58
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halat07:07:55
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
halay07:07:53
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
ABİS07:07:46
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
müdafi07:07:46
Savunucu
devin duyumu07:07:45
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
tarla faresi07:07:42
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
kişisel07:07:40
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
kaşmir07:07:40
İnce, sık bir tür yün
girdap07:07:38
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
SARP07:07:35
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
kaşkol07:07:33
Boyun atkısı
SAVA07:07:30
Haber
fotoğraf07:07:30
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
SARA07:07:28
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik