İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

sözcük12:56:49
Kelime
Tapu memuru12:56:47
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
eş anlamlı12:56:43
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
mastara12:56:39
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
katı12:56:38
Sert, yumuşak karşıtı
CANLICILIK12:56:31
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
hainlik12:56:27
Hain olma durumu veya haince davranış
Ütopya12:56:25
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
afoni12:56:19
bk. Ses yitimi
tekrarlama12:56:17
Tekrarlamak işi
satı12:56:11
Satmak işi, satış
afife12:56:09
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
su altı işleri12:56:03
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
Yeni Dünya aslanı12:55:59
Puma
inançsız12:55:53
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
devlet adamı12:55:49
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
ısrar12:55:47
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
öz eleştiri12:55:45
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
devşirmek12:55:33
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Fedai12:55:29
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
sadakatsizlik12:55:23
Sadakatsiz olma durumu
dayanak12:55:17
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
sevgi beslemek12:55:11
sevgi duymak, sevmek
monotip12:55:07
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
monoton12:55:03
Tekdüze, yeknesak
kış12:55:01
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
feshetmek12:54:54
Kapatmak, dağıtmak
Yayla12:54:49
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
bahtı açılmak12:54:41
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
tahayyül etmek12:54:38
hayal etmek
salâhiyetli12:54:35
Yetkili
tahin rengi12:54:26
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
kirpi12:54:21
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
kiraz12:54:19
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
kisve12:54:09
Kılık
fakirlik12:54:05
Yoksulluk
birbiri için yaratılmış olmak12:54:03
birbiriyle çok iyi anlaşmak
jeolojik12:54:01
Yer bilimi ile ilgili
yeknesak12:53:57
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
nedime12:53:49
Hanım arkadaş
mazı12:53:47
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
ulaştırma12:53:39
Ulaştırmak işi
fırıldak12:53:31
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
Islık12:53:29
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
üzüm çekirdeği12:53:27
Üzümün özünde bulunan çekirdek
minare kırması12:53:25
Çok uzun boylu (kimse)
çağırma12:53:23
Çağırmak işi
sınamak12:53:19
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
dolambaç12:53:15
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
dikili taş12:53:09
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
Söz dağarcığı12:53:07
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
üniforma12:53:05
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
tatlı sülümen12:53:03
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
kamu personeli12:53:01
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
patlayıcı12:52:55
Patlama özelliği olan (madde)
kapsam12:52:53
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
kaptan12:52:47
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
ıtriyat12:52:45
(sürünülecek) Güzel kokular
külliyat12:52:43
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
renk körü12:52:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
yelken balığı12:52:41
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
maceracılık12:52:39
Serüvencilik
romantizm12:52:37
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
Özürlü12:52:33
Özrü olan
dişbudak12:52:31
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
CEZRİ12:52:27
Köklü, kökten, temelden, radikal
uzama12:52:23
Uzamak durumu
hoyrat12:52:19
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
üzücü12:52:13
Üzüntü veren
cimrilik12:52:12
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
konuşma12:52:11
Konuşmak işi
cenaze duası12:52:09
Cenaze defnedilirken okunan dua
formalist12:52:07
Biçimci, formaliteci, şekilci
Belli12:52:01
Beli olan
işlik orun12:51:53
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
abartı12:51:49
Abartma, mübalâğa
menekşe12:51:45
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
KEPENEK12:51:41
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
optimist12:51:41
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
prototip12:51:31
İlk örnek, ilk tip
korkunç12:51:29
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
fire12:51:27
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
film12:51:23
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
file12:51:21
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Antlaşma12:51:17
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
fora12:51:15
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
foto12:51:13
Işık
bankamatik12:51:09
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
Sevinç12:51:07
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
kabakulak12:51:03
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
Aykırılık12:51:01
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
methetme12:50:57
Methetmek işi
menteşe12:50:55
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
talihsizlik12:50:53
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
feragat etmek12:50:49
hakkından vazgeçmek, el çekmek
buluşma12:50:45
Buluşmak işi
dağıtıcı12:50:43
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
Yapağı12:50:33
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
Arakçı12:50:29
Araklayan, çalan, hırsız
REZENE12:50:26
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
mütemadiyen12:50:24
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
kibirli12:50:22
Kendini büyük gören, büyüklenen
kelepirci12:50:18
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tenakus12:50:16
Azalma, eksilme
tenakuz12:50:14
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
karabasan12:50:05
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
pozitif film12:50:01
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
Macun12:49:57
Hamur kıvamına getirilmiş madde
Madik12:49:53
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
Madun12:49:50
Alt aşamada bulunan
aksaklık12:49:45
Aksak olma durumu
akıl erdirmek12:49:42
anlamak, sırrını çözmek
Merkür12:49:41
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
HAMAM12:49:38
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
sarahat12:49:36
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
ekinoks12:49:33
Gün gece eşitliği
bakir12:49:23
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
yolcu gemisi12:49:21
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
kunduz12:49:19
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
cahil kalmak12:49:17
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
nafaka12:49:15
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
KALLEŞ12:49:11
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
yüzükoyun12:49:01
Yüzü yere gelerek
hoş görmek (veya karşılamak)12:48:59
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
ılıca12:48:51
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
uygulanabilirlik12:48:49
Yapılabilirlik, fizibilite
zemberek12:48:45
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
salacak12:48:41
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
Karışık12:48:37
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
ZONA12:48:35
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık