İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

havalandırma07:24:49
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
İkiyüzlülük07:24:49
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
tirşe07:24:46
Yeşil ile mavi arası renk
yararlanma07:24:46
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
07:24:40
Nikel"in kısaltması
KAZANMA07:24:37
Kazanmak işi, edinme
sadece07:24:34
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
gurup07:24:29
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
gusto07:24:26
Beğeni, zevk
hematit07:24:23
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
gudde07:24:20
Bez, beze
Hiççilik07:24:09
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
bilgi edinmek07:23:51
öğrenmek, bilgi almak
travers07:23:33
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
böcek07:23:30
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
gurur07:23:27
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
Halebî07:23:24
Halep halkından olan kimse
Alacak07:23:21
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
Didar07:23:18
Yüz, çehre
acı yitimi07:23:15
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
şifahî07:23:12
Ağızdan, sözlü
gözcü07:23:09
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
Dikey07:23:00
Dik olarak
ağırlama07:22:57
Ağırlamak işi, ikram, izaz
öğle uykusu07:22:54
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
GİYSİ07:22:51
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
Diken07:22:48
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
revaç07:22:39
Geçerli ve değerli olma, sürüm
YABANCI07:22:36
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
Canlı07:22:33
Canı olan, diri, yaşayan
kıya07:22:30
Adam öldürme suçu, cinayet
tepke07:22:29
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
acemilik07:22:26
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
resimsi07:22:23
Resme özgü olan, resme benzeyen
kısa07:22:20
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
gözlemci07:22:14
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
bunaklık07:22:11
Bunak olma durumu
örümcek07:22:05
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
hâkim07:22:04
Bilge
töre07:22:02
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
yerine koymak07:21:59
gibi görmek, saymak
resital07:21:56
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
ölü07:21:53
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
amenna07:21:47
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
Ayrılış07:21:44
Ayrılmak işi veya biçimi
cumhuriyet07:21:41
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
BUYURUCU07:21:38
Buyruk, emir veren
karşıtçı07:21:35
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
sıralaç07:21:29
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
karaktersiz07:21:26
Karakteri kötü olan
kültür07:21:20
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
KIraat07:21:17
Okuma
özerk07:21:10
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
kalem kutusu07:21:07
İçinde kalem bulunan küçük kutu
müfettiş07:21:04
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
Koloni07:20:58
Sömürge, müstemleke
proleter07:20:55
Çalışan, emekçi
dadacı07:20:52
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
BÖLÜMLEME07:20:49
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
karakterize07:20:43
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
yok etmek07:20:32
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
muştu07:20:29
Sevindiren haber, sava, müjde
muşta07:20:24
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
Omurilik07:20:20
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
Tayfa07:20:17
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
CİNNET07:20:14
Delilik
özlem07:20:08
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
yaylı07:20:05
Yayı olan
üzme07:20:02
Üzmek işi
AÇIÖLÇER07:19:59
bk. iletki
inat etmek07:19:56
direnmek, diretmek, ayak diremek
ZORUNLULUK07:19:50
Zorunlu olma durumu, zorunluk
canlandırıcı07:19:44
Canlılık veren, canlılık kazandıran
ütme07:19:41
Ütmek işi
Gözlükçü07:19:35
Gözlük satan veya onaran kimse
TESPİH07:19:32
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
irat etmek07:19:29
söylemek
Ani07:19:28
Bir anda oluveren, apansız
trigonometri07:19:26
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
iğne deliği gibi07:19:23
küçücük
karasal07:19:23
Kara (I) ile ilgili, berrî
kurcalamak07:19:20
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvey07:19:17
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
Örs07:19:08
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
müşkülpesent07:19:08
Güç beğenen, titiz
şer07:19:07
Kötülük, fenalık
Öte07:19:05
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ürem07:19:02
Faiz, getiri
KUDRET HELVASI07:18:56
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
ümit07:18:53
Umma, beklenti, umut
çuvaldız07:18:49
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
kısıtlama07:18:47
Kısıtlamak işi, hacir
Yanıt07:18:42
Cevap
tekaütlük07:18:39
Emeklilik
Mecazen07:18:34
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
ülke07:18:33
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
merdiven korkuluğu07:18:30
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
eksi uç07:18:26
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
Habeşî07:18:26
Habeş
MAHKEME KARARI07:18:21
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
asal gazlar07:18:20
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
numara07:18:17
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
basım evi07:18:14
Bası işi yapılan yer, matbaa
müslümanlık07:18:10
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
asit fenik07:18:09
bk. fenol
parlama07:18:06
Parlamak işi
isteklendirme07:18:05
İsteklendirmek işi, teşvik
zinde07:18:03
Dinç, canlı, diri, sağlam
do07:18:03
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
pazarlama07:18:01
Pazarlamak işi
karadul07:18:00
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
karakul07:17:57
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
okuma yitimi07:17:56
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
esneklik07:17:52
Esnek olma durumu, elâstikiyet
acımtırak07:17:51
Acımsı
savunucu07:17:48
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
ödeşme07:17:48
Ödeşmek işi
zikir07:17:45
Anma, söyleme, sözünü etme
öykünce07:17:44
Fabl
ikaz etmek07:17:42
uyarmak, dikkat çekmek
güvem eriği07:17:40
bk. akdiken
zihaf07:17:39
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
Fonetik07:17:36
Ses bilgisi
zihin07:17:35
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
çekinik07:17:32
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
güzel yazı sanatı07:17:31
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
İtidal07:17:29
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
istihraç07:17:28
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
çekinme07:17:26
Çekinmek işi
bandocu07:17:23
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı