İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük07:54:10
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
dilekçe07:54:07
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
dikkatli07:54:05
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
ahmaklık07:54:05
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
tedhiş07:54:03
Korku salma, yıldırma, terör
derbeder07:54:03
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
denizkızı07:54:00
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
yaygın yanlış07:53:58
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
denizçakısı07:53:57
Yumuşakça
kamu07:53:56
Hep, bütün
deniz kazı07:53:55
Akbaş
deniz ataşesi07:53:52
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
mütemmim07:53:51
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
deniz yosunu07:53:50
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
demir07:53:47
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
devingen07:53:47
Hareketli, müteharrik
dağınık07:53:45
Geniş bir alana yayılmış olan
dağ serçesi07:53:43
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
dağ aslanı07:53:41
Puma
gelecek bilimi07:53:40
Fütüroloji
bakire07:53:39
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
anekdot07:53:39
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
cakacı07:53:38
Caka yapmayı seven
Çekinik07:53:38
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
bayat07:53:38
Taze olmayan
yaz yağmuru07:53:37
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
bütünsel07:53:36
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
branş07:53:33
(bilim için) Dal, kol
yazı bilimi07:53:31
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
brıçka07:53:31
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
brülör07:53:28
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
ululuk07:53:27
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
balta07:53:27
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
duyarsız07:53:26
Duyarlı olmayan
BEYLİK07:53:26
Bey olma durumu
bozkır07:53:25
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
Güvence07:53:24
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
parantez07:53:23
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
bollaşma07:53:22
Bollaşmak işi veya durumu
boşu boşuna07:53:20
Gereksiz yere, boşuna
vizon07:53:19
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
boşluk07:53:17
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
boşlama07:53:15
Boşlamak işi, ihmal
kavuşma07:53:14
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
izci07:53:14
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
boşanmak07:53:13
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
boşamak07:53:11
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
boşalma07:53:08
Boşalmak işi, inhilâl
meşgul07:53:08
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
imge07:53:06
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
boş yere07:53:06
Boşuna
boş söz07:53:02
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
Mızrap07:53:00
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
boğumlanma noktası07:52:59
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
ifşa etmek07:52:57
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
boğulmak07:52:57
Havasızlıktan ölmek
boğma07:52:54
Boğmak işi
blöf07:52:52
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
bilici07:52:50
Bilen
sacayağı07:52:47
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
bilgisizlik07:52:47
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
Merih07:52:46
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
bilgisiz07:52:44
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
bilgisayar07:52:42
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
bellek kaybı07:52:40
Bellek yitimi
belirteç07:52:37
Zarf
belirme07:52:35
Belirmek işi, tebellür etme
Gövde07:52:34
Bir şeyin asıl toplu bölümü
mevsuf07:52:34
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
belirlenme07:52:33
Belirlenmek işi
bel kemiği07:52:28
Omurga
behişt07:52:25
Cennet, uçmak
behemehal07:52:23
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
bedence07:52:21
Beden bakımından
öz eleştiri07:52:20
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
kalp acısı07:52:19
Büyük üzüntü
sarhoş07:52:18
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
barınma07:52:18
Barınmak işi
sibakusiyak07:52:17
bk. siyakusibak
bandocu07:52:16
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
açık artırma07:52:13
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
jeloz07:52:11
bk. Agaragar
ay07:52:11
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
KÖR07:52:10
Görme duygusu olmayan, görmez
avunma07:52:08
Avunmak işi, teselli
kenar semt07:52:08
bk. kenar mahalle
ta07:52:07
Tantal"ın kısaltması
avokado07:52:06
Amerikan armudu (Persea americana)
deneme07:52:04
Denemek işi, sınama, tecrübe
avaz07:52:03
Yüksek ses, nara
Kemer07:52:03
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
artı uç07:52:01
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
araba vapuru07:51:59
Arabalı vapur
araba07:51:56
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
kimsesizlik07:51:56
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
Okutman07:51:56
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
ölçüsüz07:51:55
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
aparma07:51:54
Aparmak işi
antant kalmak07:51:51
anlaşmak, uzlaşmak
anot07:51:49
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
anorak07:51:47
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
ZENCİ07:51:44
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
anma07:51:44
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
bayağılık07:51:43
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
anlayışsız07:51:41
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
UYKU SERSEMLİĞİ07:51:40
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
anlayış07:51:38
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
halef07:51:37
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
anlık07:51:36
Kısa süren, bir an içinde olan
GÜMÜŞ07:51:35
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
İMAM07:51:33
Cemaate namaz kıldıran kimse
animasyon07:51:33
Canlandırma
karışım07:51:32
Karışmış olanın durumu
birun07:51:31
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
altlık07:51:30
Tabak veya bardak altı
geri çekilme07:51:29
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
altes07:51:28
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
alogami07:51:25
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
alkolik07:51:22
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
filoloji07:51:20
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
alkış07:51:20
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
ali07:51:17
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
kaba07:51:17
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
aksata07:51:15
"alma ve verme" Alış veriş
aks07:51:12
Dingil
kanıklık07:51:12
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
akla yatkın07:51:10
uygun, akıllıca, makul
akbalık07:51:07
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
akaçlama07:51:05
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
ak kan yangısı07:51:02
Adenit