İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

İkiyüzlülük08:47:27
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
nefes borusu08:47:26
bk. soluk borusu
laiklik08:47:17
Lâik olma durumu, lâisizm
şarbon08:46:41
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
ispermeçet08:45:49
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
DUMAN RENGİ08:45:02
Koyu kül rengi, füme
çıkış08:44:57
Çıkmak işi veya biçimi
nakil08:44:51
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
Uf08:44:37
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
zayıflık08:44:28
Zayıf olma durumu
şom ağızlı08:44:23
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
nisyan08:44:15
Unutma
SAYGISIZ08:43:53
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
lr08:43:37
Lorentiyum"un kısaltması
belgit08:43:00
Senet
rulo08:42:27
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
sevgi beslemek08:42:19
sevgi duymak, sevmek
KALLEM08:41:59
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
Nemçe08:41:08
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
kurma08:39:29
Kurmak işi
MASTI ÇİÇEĞİ08:39:02
Öküzgözü
Terör08:37:47
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
normal08:36:33
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
güven mektubu08:35:31
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
SANDAL08:34:25
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
MAHKEME KARARI08:33:57
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
öğütme08:31:02
Öğütmek işi
burmak08:30:56
Hadım etmek, iğdiş etmek
peşin08:30:08
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
FALYANOS08:30:04
Yunus balığının iri bir türü
nakit para08:29:09
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
komprador08:28:41
Aracı
su mermeri08:28:37
Kaymak taşı, albatr
acınmak08:28:33
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
bagaj08:28:19
Yolcu yükü
iyice08:28:16
İyiye yakın
kılık kıyafet08:27:39
Üst baş ve dış görünüş
serzenişte bulunmak08:27:06
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
iradeli08:26:49
İradeye dayanan, iradî
alabanda ateş08:25:36
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
semahat08:25:31
Cömertlik, iyilikseverlik
roketatar08:24:48
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
rabıta08:24:15
Bağlayan şey, bağ
bediiyat08:24:10
Estetik bilimi, güzel sanatlar
kundaklama08:23:59
Kundaklamak işi
tesadüfen08:23:45
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
akkirpani08:23:13
Ak, fakat kirli
Favori08:22:27
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
bezekçi08:21:48
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
benzer08:21:44
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
PİŞMANLIK08:21:09
Pişman olma durumu, nedamet
Rastık08:21:01
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
edepli08:20:57
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
kadın terzisi08:20:54
Kadın elbiseleri diken terzi
inzibat08:20:51
Sıkı düzen
muhtar08:20:45
Özerk
mezbelelik08:20:43
Çöplük, mezbele
Otomatik08:19:58
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
suvarma08:19:23
Suvarmak işi
şarap fıçısı08:19:00
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
veli08:18:57
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
Kesim08:18:53
Kesmek işi
yaklaşık değer08:18:19
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
YEĞNİSEME08:18:10
Hafifseme, istihfaf
fulya08:18:02
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
Amaç08:17:57
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
jogging08:17:34
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
hikmet08:17:34
Bilgelik
kök kırmızısı08:17:20
Kök boyası, alizarin
sıska08:16:34
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
söyleyiş08:15:42
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
gayrimüslim08:15:37
Müslüman olmayan
metalsi08:15:35
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
Göl ayağı08:15:32
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
üflemeli çalgı08:15:14
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
delta08:14:50
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
rezonans08:14:45
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
alan korkusu08:14:44
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
ellik08:14:42
Eldiven
mantar08:14:36
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
kızak08:14:25
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
Kompetan08:14:08
Uzman, yetkili
beyincik08:14:05
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
Mühim08:14:03
Önemli
Kötü08:14:00
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
ÇÖKELTİ08:13:15
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
şüphe08:13:09
Kuşku
adem08:13:02
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
yumru08:12:44
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
buluş08:12:38
Bulmak işi veya biçimi
fenol08:12:32
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
yeğleme08:12:21
Yeğlemek işi, tercih
ölümlü08:12:20
Gelip geçici, kalımsız, fani
ilham kaynağı08:12:16
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
kalori08:12:10
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
antant08:12:02
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
TAYYARE08:11:57
Uçak
havali08:11:41
Çevre, yöre, dolay
tokyo08:11:39
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
isteksiz08:11:36
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
hoyratça08:11:34
Kaba (bir biçimde)
sezon08:11:31
Mevsim
isabet08:11:29
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
KAVRAM08:11:26
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
yalı yar08:11:24
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
hâkim olmak08:11:21
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
gulden08:11:19
Florin
güneğik08:11:16
Hindiba
fikir (veya birinin fikrini) almak08:11:14
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
branş08:11:12
(bilim için) Dal, kol
mukayese08:11:11
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
utma08:11:09
Utmak işi
berzah08:11:04
Kıstak, dar dil
süsleme sanatları08:10:56
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
evlik08:10:53
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
Gülüt08:10:51
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
zor alım08:10:48
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
gayz08:10:46
Öfke, hınç
kakaç08:10:43
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
VEDA08:10:41
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
galaksi08:10:38
Gök adası
Güvenlik08:10:34
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
harman savurmak08:10:22
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
ESKİ08:10:20
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
pürüzalır08:10:17
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
gümüş balığı08:10:16
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
gölge balığı08:10:10
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
parıldayıcı08:10:03
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
övündürücü08:09:57
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
müsadere08:09:37
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi