İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

inatçılık13:39:56
İnatçı olma durumu, direngenlik
terakki etmek13:39:51
ilerlemek
sarhoş olmak13:39:50
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
latifeci13:39:46
Şakacı
öğretme13:39:45
Öğretmek işi
Çıkık13:39:42
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
iz sürmek13:39:30
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
latiflik13:39:27
Lâtif olma durumu
tm13:39:26
Tulyum"un kısaltması
kasık biti13:39:25
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
Sonuç13:39:20
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
Tatsız13:39:16
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
darbımesel13:39:13
Atasözü, atalar sözü
Mezar13:39:10
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
orman13:39:01
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
eldiven13:38:57
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
klips13:38:56
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
Kazanım13:38:52
Kazanmak işi
kapsam13:38:51
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
vandal13:38:51
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
BİTKİN13:38:49
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
sera13:38:46
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
NAZENİN13:38:37
Cilveli, nazlı
italik13:38:33
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
Tayin13:38:33
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
güreş13:38:28
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
yıpratma13:38:21
Yıpratmak işi
gece gündüz13:38:07
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
çirişli13:38:04
Çiriş sürülmüş
arpacık13:37:56
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
gözlük13:37:53
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
satürn13:37:51
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
mahrumiyet13:37:40
Yoksunluk
hipodrom13:37:30
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
tıpkıçekim13:37:28
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
burgaç13:37:23
Anafor, girdap
kan kaybetmek13:37:21
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
aldırışsız13:37:18
Aldırmaz, umursamayan
volfram13:37:11
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
Belirteç13:37:09
Zarf
tebrik etmek13:37:00
kutlamak
direşken13:36:56
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
ürkme13:36:54
Ürkmek durumu, tevahhuş
zimmet13:36:51
Üstünde olan şey
Cücük13:36:49
Filiz, tomurcuk
kındıraç13:36:46
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
derbent13:36:40
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
nihale13:36:34
Sofrada kullanılan sahan altlığı
üzgülü13:36:33
Üzgü veren, eziyetli
mecus13:36:32
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
yerme13:36:31
Yermek işi, zem
nakletme13:36:29
Nakletmek işi
alık13:36:27
Akılsız, sersem, budala, ebleh
kuğu13:36:21
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
alın13:36:20
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
kayıtsız13:36:18
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
nakış13:36:08
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
yara13:36:07
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
klasman13:35:58
Bölümleme, sınıflama, tasnif
tabansız13:35:57
Tabanı olmayan
matador13:35:52
Boğa güreşçisi, toreador
Bildik13:35:44
Tanıdık
ıncalız13:35:43
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
kösele13:35:43
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
mavera13:35:41
Öte
satranç tahtası13:35:36
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
kıç13:35:34
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
hazcı13:35:33
Hazcılık ile ilgili olan
çekiliş13:35:31
Çekilme işi
KORİDA13:35:25
Boğa güreşi
tevkif13:35:20
Durdurma
teşkil13:35:19
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
bibliyografya13:35:09
Kaynaklar, kaynakça
sorumluluk düşmek13:35:06
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
KATARAKT13:35:03
Ak su, ak basma, perde
tevbih13:34:59
Paylama
Eski Çağ13:34:56
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
konuşturma13:34:48
Konuşturmak işi
şırak13:34:46
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
azaltma13:34:42
Azaltmak işi
BÖKE13:34:36
Kahraman, güçlü kimse
soru eki13:34:34
Soru kavramı veren mi eki
teşrih13:34:33
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
Engelleme13:34:29
Engellemek işi
mirasçı13:34:23
Kendisine miras kalan, varis
keşif13:34:11
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
nafta13:34:11
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
nadas13:34:08
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
mobil13:34:07
Hareketli
Kararlı13:34:01
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
buna13:33:56
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
nadir13:33:54
Seyrek, az, az bulunur
nadim13:33:51
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
nakit13:33:44
Para, akçe
mazeretli13:33:43
Mazereti olan, mazur
nakdi13:33:42
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
banknot13:33:37
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
nahiv13:33:32
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
öncecilik13:33:32
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
yaradılıştan13:33:30
Doğuştan, fıtraten
bordro13:33:27
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
Sadistlik13:33:25
Sadist olma durumu
baskı kalıbı13:33:22
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
Bent13:33:11
Bağ, rabıt
Kurlağan13:33:10
Etyaran
vesikalı13:33:08
Belgesi olan
nihilist13:33:02
Nihilizm yanlısı
Baht13:32:55
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
Badi13:32:53
Ördek
Semptom13:32:48
Bulgu, araz
puluç13:32:44
Cinsel gücü olmayan (erkek)
zulüm görmek13:32:33
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
şarkı söylemek13:32:31
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
ülser13:32:25
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
FENİK13:32:23
Alman markının yüzde biri
belgesel13:32:22
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
vekillik etmek13:32:20
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
köstere13:32:19
Tahta rendesi
aleniyet13:32:18
Açık olma durumu, açıklık
ağılı13:32:16
İçinde ağı bulunan, zehirli
kaleme almak13:32:14
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
kalas13:32:06
Kalın biçilmiş uzun tahta
resimsi13:32:05
Resme özgü olan, resme benzeyen
yahudi13:32:03
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
kamet13:32:01
Boy, endam
kabza13:31:59
Tutulacak yer, tutak, sap
kerpiç13:31:56
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
kabil13:31:55
Olabilir, mümkün
kaban13:31:54
Dik yokuş
evham13:31:48
Kuruntular, kuşkular, vehimler