İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

möble05:09:42
Mobilya
topuk05:09:24
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
kıvırcık koyun05:09:06
bk. kıvırcık
baskın05:08:47
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
gamsele05:07:23
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
yorum05:05:56
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
zahmet05:05:01
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
demek05:04:43
Söylemek, söz söylemek
kuramcı05:04:26
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
öpücük05:03:10
Öpme, öpüş, buse
tekzip05:02:52
Yalanlama
teklik05:01:56
Tek, bir olma durumu
sonuçsuz05:01:38
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
yeterlilik05:01:36
Yeterli olma durumu
uygarlık05:01:19
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
kaş05:00:25
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
metfen05:00:14
Mezar, kabir, sin, makber
hadise05:00:06
Olay
akis04:58:51
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
Bildirge04:57:57
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
vandal04:57:38
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
akılda tutmak04:57:20
unutmamak
engebe04:56:43
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
bilirkişi04:55:28
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
duyuru04:55:01
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
fırıldak çiçeği04:53:17
Çarkıfelek
tahmin04:52:59
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
bediiyat04:52:02
Estetik bilimi, güzel sanatlar
zan04:51:10
Sanma, sanı
enfiye04:50:05
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
musallat olmak04:49:44
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
vücutça04:48:29
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
kapitalizm04:48:10
Anamalcılık
uyanıklık04:47:32
Uyanık olma durumu
maskot04:47:14
Uğur getireceğine inanılan şey
tebrik etmek04:46:26
kutlamak
töre dışı04:46:07
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
niteliksiz04:45:26
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
veri işlem04:45:07
bk. bilgi işlem
meşe04:44:48
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
tasarruf04:44:06
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
aşağı yukarı04:43:47
Tama yakın, yaklaşık olarak
ararot kamışı04:43:28
Maranta
ana yurt04:41:44
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
işaretleme04:41:06
İşaretlemek işi
tekit04:40:26
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
tekil04:40:07
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Bozgunluk04:39:05
Bozgun
pasak04:38:18
Kir
yazıklanma04:37:57
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
pasta04:37:42
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
parya04:37:23
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
kazevi04:37:06
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
kullanma04:36:49
Kullanmak işi, istimal
analoji04:36:41
Benzeşim, benzeşme
dilenci04:36:32
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
Su04:35:58
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
tutturgaç04:35:50
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
erotik04:35:41
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
anonim04:35:33
Adı sanı bilinmeyen
yağlı toprak04:34:25
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
tanrıtanımaz04:34:18
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
anofel04:33:02
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
PUSAT04:30:50
Araç
benzetme04:30:19
Benzetmek işi
ayı04:30:17
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
segah04:28:37
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
kendinden geçmek04:27:40
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
refah04:27:11
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
müsait04:25:17
Uygun, elverişli
maalmemnuniye04:24:17
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
bakaya04:22:20
Kalıntılar
şaibe04:22:01
Kir, leke
inayet04:20:53
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
cankurtaran04:20:34
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
AZı04:20:15
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
kitap açacağı04:19:56
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
istihkak04:18:58
Hakkı olma, hak kazanma
absürt04:18:01
Saçma
hukuki04:17:35
Hukuk ile ilgili, tüzel
komut04:16:13
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
konut04:15:54
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
protesto04:15:38
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
konuk04:15:35
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
konum04:15:16
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
gafil04:15:07
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
konak04:14:56
Büyük ve gösterişli ev
HAYDUTLUK04:14:18
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
kandil04:12:42
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
Bulama04:12:23
Bulamak işi
sekendiz04:11:49
Satürn, Zühal
kanepe04:11:24
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
kelime vurgusu04:10:11
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
kanava04:09:33
bk. kanaviçe
kanata04:09:14
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
amonyak04:08:35
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
balık04:07:38
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
meymenet04:07:18
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
volontarizm04:06:02
İstenççilik
endüksiyon04:04:53
Tüme varım
felaket04:03:58
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
şehzade04:00:52
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
dakika03:59:16
Bir saatlik zamanın altmışta biri
itaatkâr03:59:14
Söz dinler, itaat eder, itaatli
plâka03:58:38
Metal yaprak
albay03:57:24
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
Ana kent03:56:33
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
mani03:55:46
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
musibet03:55:27
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
kefen03:54:39
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
ciddiyet03:54:10
Ciddîlik, ağırbaşlılık
reorganizasyon03:54:00
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
ölçülülük03:53:51
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
vagina03:53:31
Döl yolu, vajina
zihniyet03:53:12
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
KARŞI03:52:33
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
biçimcilik03:52:04
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
hipotez03:51:39
İpotez, varsayım, faraziye
göbek dansı03:50:39
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
mücahit03:50:31
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
eldeci03:50:30
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
kaide03:50:11
Kural
diploma03:49:48
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
kadim03:49:32
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
zikretme03:48:57
Zikretmek işi veya durumu
kazak03:48:54
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
kazma03:48:35
Kazmak işi
POLONYALI03:47:56
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kazı bilimci03:46:58
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
basmakalıp03:46:39
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe