İkiyüzlülük

1.İsimİkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Cümle 1: Peki mademki... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu? - H. Taner
İki yüzlü olma durumu

Son Arananlar

alivre04:48:05
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
Ferah04:47:42
Bol, geniş
harbi04:47:09
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
caba04:46:48
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
mesh04:46:07
Bir şeyi elle sıvazlama
diba04:46:03
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
basmak04:45:56
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
bienal04:45:41
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
Kiraz elması04:45:18
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
argon04:44:41
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
gümrahlık04:44:23
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
mamul04:44:21
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
matris04:44:15
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
uyruksuz04:44:09
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
kinli04:43:57
Öç almak isteyen, kin tutan
sermayesizlik04:43:51
Sermayesiz olma durumu
Develik04:43:35
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm
varagele04:43:01
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
kahpe04:42:52
Orospu
güneş saati04:42:49
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
riyaziyeci04:42:37
Matematikçi, matemetik öğretmeni
badana04:42:35
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
solaklık04:42:22
Solak olma durumu
tuval04:42:19
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Totaliter04:41:51
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
çok ayaklılar04:41:47
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
DÖŞEMECİ04:41:25
Döşeme yapan (kimse)
yenme04:40:55
Yenmek (I,II) işi
neşet04:40:38
Çıkma, ileri gelme
muhtasar04:40:31
Kısaltılmış olan, kısa; özet
permanant04:40:27
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
polargı04:40:13
Polarıcı
şan04:40:13
Ün, san, şöhret
Bağrışma04:40:12
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
verdi04:40:07
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
nosyon04:39:55
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
tenkitçilik04:39:41
Eleştiricilik
arkeoloji04:39:28
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
yaranmak04:39:26
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
islam04:39:25
İslâmiyet
askere alınmak04:39:21
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
Ateşçi04:39:13
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
masara04:38:43
Küçük, dar yer veya hücre
ons04:38:38
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
aba gibi04:38:21
(kumaş için) kaba ve kalın
askıntı04:38:14
Başkalarının sırtından geçinen
israf04:38:07
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
cuma gecesi04:37:46
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
seramikçi04:37:23
Seramikle uğraşan kimse
Slavca04:37:15
Slav dili
aşınma04:37:14
Aşınmak işi
limitet04:37:10
Sınırlandırılmış, sınırlı
istifa04:37:06
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
termostat04:36:52
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
havalandırma04:36:50
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
lekende04:36:44
Kaba dikiş
fındık04:36:19
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
rotil04:36:09
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
türetme04:35:46
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
viyolonsel04:34:57
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
terfi04:34:37
(derecesi, makamı) Yükselme
Düzleme04:34:17
Düzlemek işi, tesviye
kömür kalem04:32:24
bk. füzen
çıkmaz04:31:38
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
armağan04:26:08
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
rampa04:22:08
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
mukaddime04:19:01
Ön söz
söz karışıklığı04:18:30
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
bölge04:16:54
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
genizsileşme04:16:27
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
teselli etmek (veya vermek)04:14:28
avutmak, avundurmak
elektrot04:12:49
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
fötr04:11:10
Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe
örf04:10:57
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
ölçüm04:10:34
Ölçmek işi
Eğitim04:10:22
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
kördüğüm04:10:03
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
apsis04:09:52
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
piç04:08:55
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
muteber04:08:08
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
İletken04:08:06
Akım, ısı, ses vb. geçiren (madde), nakil, yalıtkan karşıtı
sömürmek04:07:33
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
cümle04:07:24
Dizge, sistem
parlak04:07:14
Parlayan, ışıldayan
teraküm04:06:41
Birikme, yığılma
temizlemek04:06:19
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
halay04:06:04
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
abu04:05:40
Şaşma ve korku bildirir
şedit04:05:21
Yeğin, şiddetli
övüngen04:04:53
Çok övünen, farfara
ruhi04:03:47
Ruhla ilgili, ruhsal
kaya04:03:42
Büyük ve sert taş kütlesi
harekeli04:02:10
Hareke konulmuş
Zaman bilimsel04:01:54
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
tamamlanmak04:01:32
Bitirilmek
fuar04:00:48
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
detektif04:00:11
Gizli polis, polis hafiyesi
masa tenisi03:58:23
Masa topu
tefessüh03:58:16
Çürüme, bozulma, kokuşma
hısımlık03:57:57
Hısım olma durumu, karabet
halaza03:57:39
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
damdan düşer gibi (düşercesine)03:56:44
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
iftihar etmek03:56:29
kıvanç duymak, övünmek
Efsane03:55:54
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
Cesaretli03:55:49
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
uzanmak03:55:41
Gitmek
kavil03:54:57
Söz
ananet03:54:39
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
heybe03:54:38
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
bitiş03:54:27
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
sazangiller03:53:38
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
faziletli03:53:06
Erdemli
Yitirmek03:53:04
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
iflâh03:52:06
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
karina03:51:53
Gemi omurgası
Çiftçilik03:51:43
Çiftçi olma durumu
Tüh03:50:42
Yazıklar olsun
vekilharç03:50:39
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
kerestelik03:50:34
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
koyu lâcivert03:50:29
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
zampara03:49:39
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
mızmızlık03:49:32
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
el birliği etmek03:49:14
birlikte davranmak, dayanışmak
konç03:49:08
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
kuvvetlice03:49:05
Oldukça güçlü, kuvvetli
olasılı03:48:44
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
körükleyici03:48:39
Kışkırtıcı
çok sesli03:48:32
Çok seslilikle ilgili, polifonik
temizleme03:48:31
Temizlemek işi
tahsil03:48:17
(para için) Alma, toplama