İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

gayrı01:02:15
Artık, bundan böyle
iklim bilimi01:01:09
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
ÜZME01:00:08
Üzmek işi
hokkabaz00:55:11
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
kum otu00:55:04
Uyuz otu
döl yolu00:51:39
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
Olumsuz00:51:39
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
kaba kuvvet00:50:52
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
Artı00:49:39
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
bütün bütüne00:48:05
Bütün olarak, tamamıyla
şad00:47:57
Sevimli, neşeli
saray çiçeği00:47:11
Hezaren
karakavuk00:46:59
Hindiba
KAVGACI00:46:59
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
ozansı00:45:18
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
CAKA00:44:52
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
vasat00:44:50
Orta
yasama00:39:53
Yasa koyma, teşri
vecize00:39:35
Özdeyiş
tarım coğrafyası00:39:17
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
hamız00:39:16
Asit
SÜT00:37:48
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
meşkuk00:34:48
Şüphe uyandıran, şüpheli
ÇOCUK00:34:14
Küçük yaştaki oğlan veya kız
lokal00:34:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
Fariza00:31:29
Tanrı buyruğu
çıkış00:27:18
Çıkmak işi veya biçimi
enteresan00:25:43
İlgi çekici, ilginç
barbut00:25:43
Zarla oynanan bir çeşit kumar
VERİM00:25:28
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
aktivizm00:25:20
Etkincilik
münavebe00:23:45
Nöbetleşme, keşikleme
seslenme00:23:45
Seslenmek işi
epifit00:23:19
Üst bitken
Gözyaşı00:22:22
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
çarpık00:21:42
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
bilfarz00:21:29
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
anlatmak00:18:48
İnandırmak, belirtmek
ibrişim00:17:37
Kalınca bükülmüş ipek iplik
DÖNGEL00:17:31
Muşmula
çok geçmeden00:17:25
kısa bir süre sonra
Primitif00:17:02
İlkel, iptidaî
mazeretli00:16:03
Mazereti olan, mazur
İzleme00:16:00
İzlemek işi, takip
Omuzluk00:15:57
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
Ateş böceği00:15:51
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
nasyonalist00:15:34
Ulusçuluk yanlısı
Gömme00:15:30
Gömmek işi
Kale00:14:58
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Lorentiyum00:12:22
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
çakı00:11:02
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
Hint kumaşı00:10:04
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
bina00:08:16
Yapı
öncel00:06:35
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
merdiven sahanlığı00:05:09
Merdiven boşluğu veya başı
masal âlemi00:04:50
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
denk00:03:59
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Emaye00:03:02
Üzeri emayla kaplanmış olan
donatma00:01:18
Donatmak işi, teçhiz
Yetme00:00:43
Yetmek işi
ön çalışma23:59:10
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
ACIMSI23:59:00
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
trakunya23:57:42
bk. çarpan balığı
muhasebe23:57:37
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
or23:57:32
Ordu kelimesinin kısaltması
alacak23:57:23
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
düğün23:56:08
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
zengin23:54:54
Parası, malı çok olan, varlıklı
feza23:54:45
Uzay
seans23:54:05
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
bibliyografya23:53:59
Kaynaklar, kaynakça
gammaz23:51:20
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
berilyum23:50:42
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
os23:50:34
Osmiyum"un kısaltması
süre aşımı23:47:38
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
bilgece23:47:29
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
garaz23:46:48
Hedef, amaç, maksat
gasil23:46:44
Ölü yıkama
bezeme23:46:41
Süsleme, tezyin
bezgin23:46:38
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
Derviş23:46:35
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
eskime23:46:14
Eskimek işi
bade23:46:03
Şarap, içki
TARAFEYN23:43:02
İki taraf
çan23:42:36
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
doktrin23:42:20
Öğreti
ürkmek23:42:03
Şaşkınlık ve korku duymak
kaknem23:40:34
Çirkin, huysuz
kivi23:39:46
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
dokuma tezgahı23:38:39
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
devlet kuşu23:38:29
Umulmadık bir talih
gurultu23:38:27
Guruldama sesi
metfen23:38:26
Mezar, kabir, sin, makber
otama23:37:57
Otamak işi, tedavi
fantom23:35:44
Hayalet
tokat23:35:29
(insana) El içi ile vuruş
baltalama23:33:10
Baltalamak işi, sabotaj
çil23:32:37
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
im23:32:17
İşaret
biçici23:31:40
Biçmek işini yapan (kimse)
keven23:29:49
Geven
mülayim23:29:09
Uygun, hoş görülebilir
baklan23:26:15
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
yalvarış yakarış23:25:27
Çok yalvarma, bin bir rica
muhtemel23:22:55
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
komprador23:21:51
Aracı
boa23:21:38
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
bet23:21:28
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
Seçkin23:20:10
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
gag23:19:54
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
op23:19:06
bk. opus
ari23:18:11
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
baltalamak23:17:12
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
güvenlik görevlisi23:15:31
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
görgü fukarası23:14:52
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
TÖREN23:14:42
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
FON23:14:31
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
GAF23:14:21
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
Gam23:14:18
Tasa, kaygı, üzüntü
irat etmek23:14:09
söylemek
kayme23:13:54
Kâğıt para, kaime
italik23:12:05
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
ayaklı23:10:40
Ayağı olan
tefeci23:10:31
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
ivecenlik23:10:28
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
deyi23:10:15
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
umutsuzluk23:08:48
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
faik23:08:44
Üstün, yüksek
pli23:08:06
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
cenaze duası23:08:05
Cenaze defnedilirken okunan dua