İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

tenis02:28:10
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Kontrat02:26:24
Sözleşme
Mektup02:26:19
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Yavaşça02:25:08
Oldukça yavaş, usulca
rezalet02:24:18
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
REY02:23:57
Oy
felsefe02:21:22
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Berilyum02:19:43
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
ırama02:19:11
Iramak işi
yer02:18:08
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Maral02:17:08
Dişi geyik, meral
bencil02:16:57
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
uyku02:16:47
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Zar02:15:26
İnce perde veya örtü
REHBER02:15:12
Kılavuz
yurt içi02:14:46
Yurt sınırları içinde olan
talyum02:12:17
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
Bozma02:11:16
Bozmak işi
fonem02:11:11
Ses birimi
CAN02:08:35
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
bir çokları02:01:19
çok sayıda olan (kimse veya şey)
çekici01:52:03
Çekme işini yapan
peşin01:49:34
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
aort01:45:40
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
imtihan01:43:25
Sınav
evlik01:40:08
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
kök boyası01:39:24
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
küstüm otu01:37:57
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Sak01:36:16
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
MUSKA01:31:57
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
Karasal01:31:48
Kara (I) ile ilgili, berrî
DUDAK01:30:38
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
ABLATYA01:30:28
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
Kas01:30:04
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
renkli01:29:45
Rengi olan
hak01:23:11
Tanrı"nın adlarından biri
Misina01:23:06
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
kin01:22:26
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
raf01:22:13
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
Amut01:22:00
Dikme, dik durumda
BABACAN01:21:55
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
PEK01:21:44
Sert, katı
ENAYİ01:21:37
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
URAN01:21:24
Teknik, sanayi, endüstri
Tekne01:20:26
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
Toplam01:20:16
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
çuval01:11:32
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
esirlik01:10:30
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
p01:07:51
Fosfor"un kısaltması
ZAĞLAMA01:04:22
Zağlamak işi, kılağılama
sohbet01:03:28
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
ŞİİR00:58:18
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
MECLİS00:54:08
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
stabilize yol00:51:10
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
abuhava00:50:25
İklim
yaman00:46:15
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
evrak00:45:54
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
GÖRKEMLİ00:45:29
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
tedrisat00:39:04
Öğretim
çarpan balığı00:35:27
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
tümsek00:34:49
Küçük tepe
Halebî00:29:32
Halep halkından olan kimse
şakımak00:20:48
(şarkı, şiir için) söylemek
dağ00:20:32
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Saf dışı00:20:27
Dizi dışı
Kuru sıkı00:20:27
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
fotoğraf makinesi00:20:23
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
öğle00:20:04
Gün ortası
öte00:19:56
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
öncü00:19:15
Önde gidip haber ulaştıran kimse
öncelikle00:19:11
Öne alınarak, daha önce olarak
çimdik00:18:56
Çimdiklemek işi
çevirme00:18:53
Çevirmek işi, tedvir
vuruş00:18:34
Vurmak işi veya biçimi
şirret00:18:20
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
şase00:18:16
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
utangaç00:18:16
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
Şapşal00:18:14
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ülser00:18:08
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
ön alım hakkı00:17:57
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
çoğu00:17:53
Çoğu zaman, çok defa
ÜS00:17:40
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
tuğ00:17:36
Sorguç
Öğütleme00:17:35
Öğütlemek işi, nasihat
ÖNDELİK00:17:30
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
tespih ağacı00:17:26
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
abat00:17:24
Bayındır, mamur
yıldız çiçeği00:17:23
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
yüzücü00:17:18
Yüzme sporu yapan kimse
yığın00:17:15
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
taşınma00:17:10
Taşınmak işi
süit00:17:07
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
liboş00:17:05
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
taş levreği00:17:02
Gölge balığı
hoş görmek (veya karşılamak)00:16:59
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
hazcı00:16:52
Hazcılık ile ilgili olan
tanıtlama00:16:50
Tanıtlamak işi, ispatlama
harç00:16:45
Harcanan para, masraf
sürgün00:16:44
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
süreğen00:16:42
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
haritacılık00:16:41
Haritacı olma durumu
sövme00:16:38
Sövmek işi, sövgü, küfretme
seçkinleşme00:16:36
Seçkinleşmek durumu
serdengeçti00:16:34
Fedaî
sağlamak00:16:29
Elde etmek, sahip olmak
güneşlik00:16:24
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
gözenekli00:16:21
Gözenekleri olan
sayıklama00:16:19
Sayıklamak işi
gönüldaş00:16:09
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
girişimci00:16:06
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
gönyeleme00:16:06
Gönyelemek işi
geçişme00:16:04
Geçişmek işi
gönye00:16:02
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
gönderi00:15:52
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
geçen00:15:48
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
gerçeküstücülük00:15:45
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
gerçekleme00:15:30
Gerçeklemek işi, teyit
emektarlık00:15:05
Emektar olma durumu
düzelti00:14:42
Düzeltmek işi, tashih
fişeklik00:14:29
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
fiş00:14:27
Prizden akım almaya yarayan araç
felçli00:14:22
İnmeli, felç olmuş, meflûç
cüda00:14:21
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
eğilimli00:14:08
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
esatirî00:14:04
Esatirle ilgili, esatire ait
erbaş00:14:01
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
enstitü00:13:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
Kapı00:13:58
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
enflüanza00:13:56
Grip, ingin, paçavra hastalığı
altıntop00:09:14
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)