İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

İKAMETGAH16:09:22
İkamet edilen, oturulan yer, konut
arlanma16:09:13
Arlanmak işi
nur yüzlü16:09:11
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
kolokyum16:09:00
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
ışıltı16:08:55
Hafif ışık
ikmal16:08:49
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
iklim16:08:44
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
tabut16:08:43
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
DUYARGA16:08:38
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
ana cadde16:08:33
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
çıplak16:08:28
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
dünya alem16:08:19
Herkes, bütün insanlar
rant16:08:17
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
rast16:08:11
Doğru
raks16:08:06
Dans
raci16:08:00
Geri dönen
içindekiler16:07:55
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
KÖKTEN16:07:50
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
PEÇ16:07:48
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
muhtemel olmak16:07:38
umulmak, beklenmek
TEORİ16:07:32
Kuram, nazariye
eklem16:07:22
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
viroloji16:07:16
Virüsleri inceleyen bilim dalı
ekmek16:07:11
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
açılma16:07:06
Açılmak işi
kireç taşı16:07:00
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
mevkuf16:06:55
Vakfedilmiş
GEÇERSİZ16:06:52
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
gidiş geliş16:06:49
Trafik, seyrüsefer
verim16:06:48
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
mevlit16:06:44
Doğma, doğum
ispanyol dansı16:06:36
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
müptela16:06:33
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
TEKDÜZE16:06:23
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
Vana16:06:20
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
kerata16:06:12
Karısı tarafından aldatılan erkek
nükte16:06:06
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
tutumlu16:05:55
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
Batar16:05:49
Zatürree
fel16:05:48
Görüngü
hilâl16:05:44
Ayça, yeni ay
Balya16:05:38
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
çaprazlama16:05:33
Çapraz olarak, makaslama
açıkça16:05:30
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
uyarıcı16:05:22
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
yüzsüzce16:05:12
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
masonluk16:04:56
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
Tema16:04:51
Aslî konu
ihtiyarlama16:04:45
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
BROŞÜR16:04:41
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
olupbitti16:04:40
Oldubitti, emrivaki
Badem16:04:34
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
bahane etmek16:04:29
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
Karı16:04:23
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
Zırnık16:04:18
Arsenik
büyülü16:04:13
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
vukuf16:04:02
Anlama, bilme, bilgi
ökse otu16:03:51
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
emir eri16:03:46
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
tellür16:03:35
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
GAYRI16:03:29
Artık, bundan böyle
hassaslık16:03:24
Hassas olma durumu, hassasiyet
alabalık16:03:18
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
etkin16:03:13
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
refakat etmek16:03:02
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Rastgele16:02:56
Herhangi bir, gelişigüzel
ilerici16:02:52
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Nakşibendî16:02:51
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
fotoğraf makinesi16:02:46
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
rotil16:02:35
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
dudak boyası16:02:30
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
salık vermek16:02:29
haber vermek
ARABALIK16:02:24
Araba konulan yer, garaj
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)16:02:19
demeç vermek
yaşlılık bilimi16:02:14
Geriatri
kuluçka16:02:03
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
yakıt16:01:53
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
yumuşatmalık16:01:42
Amortisör
müdafaa16:01:41
Savunma, koruma
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)16:01:31
çok geniş olmak
Ashap16:01:26
Sahipler
desimetre16:01:15
Bir metrenin onda biri, dm
kılıç16:01:05
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
başkanlık16:00:59
Başkan olma durumu
örtme16:00:54
Örtmek işi
iğne deliği16:00:50
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
görüşme16:00:39
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
kefiye16:00:35
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
durmadan16:00:29
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
iktiran16:00:28
Yaklaşma
baltalama16:00:27
Baltalamak işi, sabotaj
ole16:00:24
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
cariyelik16:00:21
Cariye olma durumu
fezleke16:00:19
Özet, hulâsa
pey16:00:17
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
gök adası16:00:17
bk. gök ada
lap16:00:14
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
isteklendirici16:00:12
İstek uyandıran, teşvikkâr
zamir16:00:05
İç yüz, iç
belirtilen16:00:00
Tamlanan
zabit15:59:49
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
belirsiz15:59:38
Belirli olmayan, gayrimuayyen
alt karşıt15:59:33
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
döneç15:59:28
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
kekeç15:59:22
Kekeme
dirhem15:59:11
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
TUMBA15:59:06
Alt üst (etme, olma)
koşum15:59:00
Araba hayvanının kayış takımı
TUGAY15:58:50
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
Kalıcılık15:58:28
Kalıcı olma durumu
Şans15:58:23
Talih, baht, felek
mücevher15:58:18
Değerli süs eşyası
asi15:58:10
Baş kaldıran, isyan eden
dış beslenme15:57:45
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
Karasu15:57:39
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
Karaim15:57:33
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
UĞURSUZ15:57:32
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
talaş15:57:28
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
çevirgeç15:57:16
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
fark etmek15:56:49
görmek, seçmek
ödünç alma15:56:45
ödünçleme
Mutluluk15:56:40
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
Genelge15:56:39
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
akaçlama15:56:33
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
ücret15:56:28
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
kuru üzüm15:56:23
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
uyarlama15:56:17
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
hesap uzmanı15:56:13
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
etkinleştirme15:56:12
Etkinleştirmek işi
anlayışlı15:56:06
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki