İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

elem23:13:44
Acı, üzüntü, dert, keder
mutlu23:13:43
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
batarya23:11:13
En küçük topçu birliği
özel ulak23:08:48
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
şen şakrak23:06:56
Çok neşeli, şakrak
lenger23:06:07
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
kaderci23:04:59
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
tutarsız23:04:19
Tutarlı olmayan, insicamsız
kesintiye uğramak23:03:17
bir süre için durmak
bombeli23:03:16
Şişkinliği, kabarıklığı olan
afazi23:01:45
bk. söz yitimi
seyreklik22:59:07
Seyrek olma durumu
onurlu22:58:01
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
itimat22:56:52
Güven, güvenç
badik22:49:27
Ördek; palaz
karakteroloji22:49:24
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
obruk22:46:24
İçbükey, mukaar, konkav
DADI22:44:36
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
Kuru soğuk22:44:33
Yağışsız havadaki sert soğuk
dingin22:43:15
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Anaerkil22:41:53
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
Ortodoks22:38:00
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
kirletmek22:37:30
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
bodoslama22:37:22
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
ipek böceği22:35:53
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
beynelmilel22:34:46
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
tenasüp22:32:31
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
kukumav22:27:54
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
kışkırtıcı22:26:02
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
vezir22:26:02
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Dengeleyici22:24:09
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
baltalamak22:24:07
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
cilacı22:19:53
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
volfram22:18:54
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
rasat22:18:49
Gözlem
haberci22:18:33
Haber getiren kimse, ulak
semere22:18:27
Yemiş, meyve, ürün
vukuf22:16:20
Anlama, bilme, bilgi
Unutma22:13:38
Unutmak durumu
düze22:13:35
bk. doz
itibar etmek22:13:13
saygı göstermek, saymak değer vermek
kurgusal22:09:53
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
Becerikli22:09:41
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
yat22:08:32
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
deh22:07:13
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
parti22:06:39
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
sağır dilsiz22:02:29
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
nalan22:01:57
İnleyici, inleyen
deniz kazı22:01:12
Akbaş
biteviye22:00:18
Aynı biçimde, sürekli olarak
PSİKOLOJİ22:00:09
Ruh bilimi, ruhiyat
peşi sıra21:58:13
Arkasından, ardından, ardı sıra
kısmık21:56:46
Cimri, pinti, hasis
ustalıklı21:55:22
Ustalıkla yapılmış
omur21:55:07
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Not21:54:46
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
kelime21:53:35
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
objektif21:52:10
Nesnel, afakî
falyanos21:51:03
Yunus balığının iri bir türü
arz derecesi21:49:50
bk. enlem
soymuk21:49:33
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
tansiyon21:48:54
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
çıplak resim21:46:17
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
tatarcık21:44:23
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
benlikçilik21:41:55
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
of21:41:47
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
esneklik21:39:25
Esnek olma durumu, elâstikiyet
sınıflandırma21:35:00
Bölümlendirme
reislik21:33:29
Başkanlık
arak21:33:29
Ter
pisboğaz21:31:47
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
Aşure ayı21:30:49
Muharrem ayı
MUSKA21:28:03
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
BIKMA21:26:18
Bıkmak işi
eriyik21:24:03
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
yasa koyucu21:23:20
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
kepenek21:23:16
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
Tebaa21:21:44
Uyruklu
bahane21:21:43
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
ikincil21:20:24
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
nişanlanmak21:17:47
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
organizma21:16:45
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
BOR21:13:13
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
mehter takımı21:12:33
Mehterhane
ece21:09:24
Güzel kadın, kraliçe
denizkulağı21:08:55
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
kes21:07:24
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
hoşgörülü21:06:31
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
iyi hoş (ama)21:02:58
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
okuma21:02:01
Okumak işi, kıraat
besteci21:01:34
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
İHTAR21:01:06
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
duyum yitimi21:01:00
bk. anestezi
Kornea21:00:15
Gözde saydam tabaka
kerevit20:59:23
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
kıstas20:57:17
Ölçüt
tediye etmek20:53:59
ödemek
hiciv20:50:38
Yergi
aşı20:50:01
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
kurnaz20:49:36
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
gayrimenkul20:49:36
Taşınmaz
ihtikâr20:47:07
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
sevap20:46:37
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
çıldırma20:43:18
Çıldırmak işi
nısfiye20:42:47
Bir çeşit kısa ney
eskrim20:39:42
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
pest20:39:12
Pes (II)
dalaşma20:39:02
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
Bağrışma20:37:13
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
halsiz20:35:32
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
ne olursa olsun20:32:12
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
kekeme20:30:30
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
otomobil20:28:57
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
bayi20:27:13
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
biteviyelik20:26:50
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
suvare20:23:34
bk. Suare
Birinci20:19:42
Bir sayısının sıra sıfatı
döl yatağı20:19:23
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
AKSAK20:18:32
Aksayan, hafifçe topallayan
dergâh20:17:04
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
yurtluk20:16:54
Büyük ve zengin köşk, malikâne
menemen20:12:07
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
uza duyum20:12:01
Telepati
ilgi göstermek20:11:52
ilgisini esirgememek, belli etmek
alaten20:09:11
Cüzamlı, abraş
boşa gitmek20:07:44
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
fermejüp20:07:30
Çıtçıt
teşrifat20:02:23
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
taaffün etmek20:01:23
kokuşmak, pis kokmak
kullanmak20:01:08
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak