ikametgâh

1 İsim

İkamet edilen, oturulan yer, konut