İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

not almak23:06:30
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
mazhariyet23:06:14
Erişme, elde etme
VERME23:06:12
Vermek işi
yitik23:06:11
Yitmiş olan, kayıp, zayi
musallat olmak23:06:02
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
onay23:06:00
Uygun bulma, tasdik
odun23:05:51
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
mart23:05:39
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
main23:05:34
Eşkenar dörtgen
esefle23:05:28
Üzülerek, acınarak
almaç23:05:27
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
sinirsel23:05:23
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
slogan23:05:13
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
vecize23:05:06
Özdeyiş
Kaba23:04:59
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
Kaya23:04:58
Büyük ve sert taş kütlesi
belleme23:04:57
Bellemek işi
dehliz23:04:42
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
maskara23:04:42
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
su taşkını23:04:35
bk. sel
iflâh olmak23:04:34
onmak, düzelmek
Belgi23:04:26
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
tıknaz23:04:24
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
sınai23:04:16
Sanayi ile ilgili
somut23:04:01
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
uzaklaştırmak23:03:53
Çıkarmak, ayırmak
incitici23:03:52
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
umma23:03:44
Ummak durumu
Fırça23:03:41
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
Arap tavşanı23:03:34
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
engebesiz23:03:31
Engebesi olmayan
ima etmek23:03:27
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
dermatoloji23:03:23
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
subay23:03:21
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
krezol23:03:18
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
kaya tuzu23:03:15
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
sofist23:02:54
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
çentme23:02:48
Çentmek işi
işitme23:02:39
İşitmek işi
galyum23:02:35
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
fermejüp23:02:29
Çıtçıt
Sirkat23:02:28
Çalma, hırsızlık
fermiyum23:02:27
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
pudra23:02:26
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
serzeniş23:02:16
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
gizleme23:02:16
Gizlemek işi
gaddarca23:02:14
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
kubbe23:02:14
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
ATALET23:02:12
Tembellik
safiha23:02:10
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
kebe23:02:09
Kısa kepenek
kanaat etmek23:02:07
yetinmek
kutlu23:02:06
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
huzursuz23:02:04
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
DÜNYA23:02:00
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kiloamper23:01:54
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
dokundurma23:01:52
Dokundurmak işi
kefaret23:01:47
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
faraziye23:01:30
Varsayım, hipotez
çelişme23:01:26
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
caba23:01:24
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
asitölçer23:01:24
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
fonksiyon23:01:22
İşlev
azamet23:01:15
Ululuk, büyüklük
emsal23:01:13
Benzerler
su sığırı23:01:12
Manda
gebelik23:01:03
Gebe olma durumu, hamilelik
delişmen23:00:59
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
özgecil23:00:55
Özgeci tutumu olan
Süzmek23:00:47
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
kanı temizlenmek23:00:43
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
pervane balığı23:00:35
Ay balığı
bandocu23:00:26
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
idare etmek22:59:53
yönetmek, çekip çevirmek
ÇÖKELTİ22:59:39
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
göz kamaştırmak22:59:22
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
iskonto22:59:18
bk. ıskonto
selâset22:59:09
Akıcılık
vesile22:58:57
Sebep, bahane
elverişsiz22:58:51
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
astrofizik22:58:50
Gök fiziği
telkin etmek22:58:42
aşılamak
gözlüklü yılan22:58:38
Kobra
kinaye22:58:36
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
sen22:58:28
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
ılgın22:58:26
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ilerleme22:58:20
İlerlemek işi
kapari22:58:06
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
kriz22:57:35
Bunalım, buhran
kral22:57:30
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kros22:57:26
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
kutu22:57:17
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk22:57:12
Kuluçka, gurk
dikiz etmek (veya geçmek)22:57:11
dikizlemek
düşünür22:56:55
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
asuman22:56:50
Gök, gökyüzü
altın sarısı22:56:36
Altın rengini andıran
kanıtlama22:56:27
Kanıtlamak işi
istemeye istemeye22:56:27
İstemeyerek, gönülsüzce
depreşme22:56:24
Depreşmek durumu
erbap22:56:14
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
erzak22:56:00
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
tabure22:55:56
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
çak22:55:33
Yırtık, yarık
kesinlikle22:55:32
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
Kart22:55:30
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Kari22:55:25
Okuyucu, okur
maharet22:55:08
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
oyuncu22:54:51
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
çekinik22:54:48
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
flama22:54:43
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
haşere22:54:28
Böcek
yapmak22:53:52
iyilik veya kötülükte bulunmak
durgun22:53:30
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
çalmak22:53:13
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
sadece22:53:09
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
yaylı22:52:59
Yayı olan
afşar22:52:50
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
su testisi22:52:28
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
sahlep22:52:23
Salep
latifeci22:52:10
Şakacı
tepkili uçak22:52:08
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
YARA22:52:04
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
akla yakın22:51:59
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
Şahsiyet22:51:50
Kişilik, belirgin özellik
hatır22:51:46
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
mevzu22:51:42
Konu
istavrit22:51:28
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
muhaceret22:51:19
Göç, göçme
bibliyografi22:51:10
Bibliyografya