İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

kupür16:52:46
Kesik
ak yel16:52:37
Güneyden esen rüzgâr, lodos
arkeoloji16:52:28
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
tarihi eser16:52:15
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
Bölük16:52:10
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
badem içi16:52:05
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
itila16:51:45
Yükselme, yücelme
gır16:51:33
Söz, lâkırdı
tüysüz16:51:28
Tüyü olmayan
YUNAK16:51:06
Yıkanılan yer, hamam
dikkatsiz16:50:58
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
Cihaz16:50:33
Aygıt, alet, takım
saydam16:50:31
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
siperlik16:50:25
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
klişe16:50:12
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
Didişmek16:50:04
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
ekol16:49:57
Okul
muvaffak olmak16:49:49
başarmak, başarılı olmak; becermek
gençlik16:49:47
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Eksiksiz16:49:30
Eksiği olmayan, tam, tamam
MAHALLE16:49:26
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
Korucu16:49:19
Orman veya kır bekçisi
bedirik16:49:14
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
anlamlı16:49:03
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
cıva16:48:57
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
ahilik16:48:36
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
Resim16:48:34
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
jüpiter16:48:07
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
SÖZ16:47:56
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
çatışkı16:47:48
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
nazlılık16:47:43
Nazlı olma durumu
evham16:47:13
Kuruntular, kuşkular, vehimler
fırıldak çiçeği16:47:13
Çarkıfelek
yabanî16:47:09
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
veresiye16:47:03
Karşılığı sonra ödenmek üzere
cıda16:46:55
Mızrak
Yazı16:46:51
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
sıla16:46:41
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
istekli16:46:39
Bir şeye karşı isteği olan
selamet16:46:20
Esen olma durumu, esenlik
SÖYLENTİ16:46:01
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
örme16:46:01
Örmek işi
umumiyet16:45:46
Genellik
İŞÇİ16:45:33
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
Neden16:45:31
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
limitet16:45:21
Sınırlandırılmış, sınırlı
ISIN16:44:59
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
kendinden16:44:34
Kendi aklından, kendi kendine
Vazgeçme16:44:30
Vazgeçmek durumu
İştahsızlık16:44:12
İştahsız olma durumu
balık tutmak16:44:10
balığı avlamak
Kaçma16:44:00
Kaçmak işi, firar
midi16:43:47
Orta
çekirge kuşu16:42:52
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
sahici16:42:49
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
rejim16:42:38
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
kürt16:42:29
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
Cam16:42:28
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
kızlık16:42:22
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
Mecburi16:41:35
Kaçınılmaz, zorunlu
nervür16:41:09
Bir veya iki milimlik pli
vasıtalı16:41:08
Araçlı
ELASTİKİ16:40:59
Esnek
el kitabı16:40:56
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
azim16:40:49
Bir işteki engelleri yenme kararı
türkuaz16:40:33
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
aguş16:40:33
Kucak
Hem16:40:29
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
öncelik16:40:24
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
çöplenme16:40:10
Çöplenmek işi
tornistan16:40:01
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
dümen bedeni16:39:40
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
indirilme16:39:35
İndirilmek işi
olanaksız16:39:21
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
bakanlar kurulu16:38:24
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
kebere16:37:59
Gebre otu
dedikoduculuk16:37:49
Dedikodu yapma işi
briket16:37:34
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
ötürük16:37:12
İshal, sürgün, amel
çelim16:36:54
Güç, kuvvet
nebze16:36:53
Az şey, az
Göz erimi16:36:50
Ufuk
METALİK16:36:46
Madensel, madenle ilgili
bağnaz16:36:30
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
yöntem bilgisi16:36:30
Metot bilgisi
leyli16:36:24
Yatılı
tan yeli16:36:02
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
Püren16:35:56
Süpürge otu
hiç16:35:52
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
kantar16:35:45
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
İSPİR16:35:28
At veya araba uşağı
arap16:35:21
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
etçiller16:35:03
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
Aldanmak16:34:42
Bir hileye, bir yalana kanmak
Güya16:34:38
Sözde, sanki
en16:34:32
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
gammaz16:34:31
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
levazım16:34:20
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
Çalı16:34:20
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
ŞÜPHE16:34:08
Kuşku
bi16:33:49
Bizmut"un kısaltması
çizgi çekmek16:33:38
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
ele geçirmek16:32:56
yakalamak
ÜZGÜ16:32:51
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
kavrayış16:32:51
Kavrama, anlama, algılama yetisi
uskumru16:32:47
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
sıralamak16:32:35
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
kutlu16:32:20
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
laza16:32:01
Bal koymaya yarayan küçük tekne
tavan16:31:53
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
tabak16:31:49
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
husumet16:31:45
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
delikanlı16:31:36
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
Birliktelik16:31:14
Birlikte olma durumu
içbükey16:31:12
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
Hırsız16:31:03
Çalan (kimse), uğru
KIVILCIM16:31:00
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
alışmak16:30:52
Yadırgamaz duruma gelmek
ÇAPAR16:30:49
Postacı, ulak
toksikomani16:30:44
Uyuşturucu madde tutkunluğu
vezinli16:30:41
Tartılı
prezantasyon16:30:30
Tanıtma, takdim etme
üsera16:30:30
Esirler, köleler
yelloz16:30:22
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
Mal varlığı16:30:15
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
Şakul16:29:56
Çekül
vole16:29:51
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
müselles16:29:44
Üçgen
apış16:29:34
Butların iç tarafı, iki bacak arası
talaş16:29:15
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar