İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

İKAMETGAH07:59:04
İkamet edilen, oturulan yer, konut
Özdek07:58:51
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
kendinden07:58:29
Kendi aklından, kendi kendine
kantaron07:58:29
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
Alaka07:58:29
İlgi
janr07:58:28
Çığır, tarz, cins
Yüzme havuzu07:58:28
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
PANDÜL07:58:27
Sarkaç, rakkas
açık pembe07:58:26
Pembenin bir ton açığı
Atmosfer07:58:25
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
kelime cambazı07:58:25
Kelime cambazlığı yapan kimse
somurtkan07:58:25
Sürekli somurtan, asık suratlı
GETİRİM07:58:19
Getirme işi
Yedek07:58:11
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
Oylumlu07:58:10
Oylumu olan, hacimli
pelteklik07:58:03
Peltek olma durumu, peltek konuşma
ŞENLİK07:58:00
Şen olma durumu, şetaret
lağım07:57:54
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
Tetik07:57:48
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
karalama07:57:47
Karalamak işi
Devir07:57:44
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
siyah07:57:35
Kara (II)
gönül eri07:57:32
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
Habeşî07:57:32
Habeş
bezginlik07:57:26
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
lânet okumak07:57:17
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
pul kanatlılar07:57:04
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
pozitif film07:56:56
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
İzmaritgiller07:56:56
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
Ağıl07:56:55
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
Demet07:56:54
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
kıymetlilik07:56:47
Değerlilik
Deniz07:56:45
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
katran07:56:44
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
öbek öbek07:56:43
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
balans07:56:36
Denge, muvazene
İrade07:56:36
İstek, dilek
meşakkat07:56:36
Güçlük, sıkıntı, zorluk
HÜKÜMDARLIK07:56:35
Hükümdar olma durumu
TABURE07:56:34
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
torun07:56:27
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
kontrol etmek07:56:24
denetlemek
topal07:56:18
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
azma07:56:16
Azmak işi
görmemişlik07:56:09
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
gündüz gözüyle07:55:58
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
saygıdeğer07:55:57
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
şehvani07:55:57
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
çizgisel07:55:55
Çizgi ile gösterilmiş
MÜNEVVER07:55:55
Aydın
eğlenme07:55:55
Eğlenmek işi
Söndürmek07:55:55
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
emel07:55:55
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
revaç07:55:55
Geçerli ve değerli olma, sürüm
meslekî07:55:54
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
inancılık07:55:54
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
NİDA07:55:50
Çağırma, bağırma, seslenme
sıdk07:55:45
Doğruluk, gerçeklik
karanlık07:55:44
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
değin07:55:44
Sincap
henüz07:55:41
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
artırım07:55:40
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
ağır canlı07:55:32
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
nakletmek07:55:31
Anlatmak, aktarmak
Rabbena07:55:28
Tanrı, Tanrım
yörük07:55:27
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
07:55:27
Pişirilerek hazırlanan yemek
GERİ07:55:24
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
hapşırık07:55:22
Aksırık
maksat07:55:21
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
MERKEZİYETÇİ07:55:15
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
vagina07:55:12
Döl yolu, vajina
Toz bulutu07:55:10
Havada oluşan yoğun toz
Azık07:55:10
Yiyecek, besin, gıda
galatıhis07:55:10
Duygu yanılması, yanılsama
otak07:55:09
bk. otağ
mazot07:55:05
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
difteri07:54:57
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
mahlukat07:54:54
Yaratıklar
ŞİPŞAK07:54:50
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
Dank07:54:46
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
Çetele07:54:45
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
vekaleten07:54:37
Vekil olarak
YÜREK07:54:37
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
hamam07:54:37
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
alacak verecek07:54:33
alış veriş ilişkisi
SERÜVEN07:54:32
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
pervane balığı07:54:28
Ay balığı
haber ajansı07:54:18
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
fırıldak çiçeği07:54:09
Çarkıfelek
ezgi07:54:05
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
kâfi gelmek07:54:00
yetmek, yetişmek
Çarpık07:54:00
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
müjdeleme07:53:59
Muştulama
arnavutluk07:53:53
Arnavut olma durumu
halk ağzı07:53:51
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
denek07:53:46
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
Mısır turnası07:53:41
İbis
bok07:53:33
Dışkı
Kusurlu07:53:32
Kusuru olan
Don07:53:29
Giysi
kabahat07:53:28
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
şarabi07:53:25
Kırmızı şarap renginde olan
özlük07:53:21
Bir şeyin durumu, mahiyet
çırnık07:53:20
Küçük boyda kayık
alesta07:53:15
Harekete hazır, tetikte
MİTOLOJİ07:53:12
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
Direktif07:53:06
Yönerge, talimat
tat07:53:05
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
köşk07:53:04
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
destek07:53:04
Dayanak, dayak
pat07:53:00
Yassı, basık
DESTAN07:52:57
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
mağara07:52:56
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
sahanlık07:52:53
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
sürüp gitmek07:52:47
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
itici07:52:47
İtme işini yapan
amnezi07:52:28
Hafıza kaybı, bellek yitimi
yumuşaklık07:52:28
Yumuşak olma durumu
kara bulut07:52:28
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
inci çiçeği07:52:28
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
kaf07:52:24
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
pinti07:52:24
Aşırı derecede cimri, kısmık
göbek dansı07:52:19
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
yararlanma07:52:14
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
uygun bulmak07:52:13
yakışır, yaraşır görmek
çizim07:52:10
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
irtisam07:52:08
Resmi çıkma, resmi çizilme
GÖSTERİŞLİ07:52:08
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
ZEVCE07:52:07
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika