İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

İKAMETGAH08:52:02
İkamet edilen, oturulan yer, konut
eşkıya08:51:53
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
Didar08:51:52
Yüz, çehre
Revaç08:51:51
Geçerli ve değerli olma, sürüm
astronomik08:51:51
Gök bilimiyle ilgili olan
Hisse08:51:50
Pay
imal etmek08:51:49
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
peşi sıra08:51:49
Arkasından, ardından, ardı sıra
kiklon08:51:20
Siklon
barbata08:51:19
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz08:51:16
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
aldanma08:50:59
Aldanmak işi
yardakçı08:50:57
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
şark08:50:56
Doğu
hünerli08:50:26
Hüneri olan (kimse)
ilişkin08:50:25
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
randıman08:50:25
Verim
mersin balığı08:50:24
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
niyaz etmek (veya eylemek)08:50:10
yalvarmak
esirgemek08:49:38
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak
parasızlık08:49:28
Parasız olma durumu
TEORİ08:49:26
Kuram, nazariye
Özgürlük08:49:22
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
inorganik kimya08:49:18
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
askeriye08:49:16
Askerlik
EZGİ08:49:15
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
anons08:48:45
Duyuru, duyurma
dolmen08:48:44
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
patavatsızlık08:48:22
Patavatsızca davranış
zulüm görmek08:48:04
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
delicesine08:48:01
Aşırı bir biçimde
Çeşit08:47:56
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
hassa08:47:54
Özgülük, özellik, hasiyet
örnek olmak08:47:50
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
Faik08:47:48
Üstün, yüksek
yüzsüz08:47:46
Yüzü olmayan
cımbız08:47:35
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
mantar özü08:47:34
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
AZAR08:47:24
Paylama
kolay değil08:47:23
elbette, tabiî ki
kelime vurgusu08:47:19
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
verev08:47:18
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
gömgök08:47:17
Her yanı mavi, masmavi
Cephe08:47:16
(yapılarda) Yüz, alnaç
AKILSAL08:47:16
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
bünye08:47:15
Vücut yapısı
tumşuk08:47:15
Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
kıymet08:47:13
Değer
İnam08:47:12
Emanet, vedia
insanoğlu08:47:10
İnsan, âdemoğlu
NİSPET08:47:09
Oran
kıkırdak doku08:47:09
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
manyetik alan08:46:44
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
Tavuk08:46:44
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
keten tohumu08:46:43
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
Seyretme08:46:42
Seyretmek işi
sağlam08:46:15
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
sinara08:46:09
Büyük zoka
ZEVCE08:46:02
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
yasak aşk08:46:02
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
arzuhâlci08:46:00
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
eskisi gibi08:46:00
önceden olduğu gibi
ziyan08:45:58
Zarar
gök adası08:45:48
bk. gök ada
cenkleşmek08:45:47
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
rasyonalist08:45:33
Akılcı, usçu
gözaltına almak08:45:09
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
güçlükle08:45:07
Güç, kolay olmayan bir biçimde
BUZ DAĞI08:45:05
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
İÇTEN08:45:04
Yürekten, candan, samimî
taç yaprağı08:45:04
Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri
Isıalan08:44:58
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
tik08:44:57
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
korunga08:44:51
Yabanî yonca, tirfil
baskı08:44:51
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
Maymun08:44:50
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Düzensiz08:44:49
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
ferman08:44:49
Buyruk, emir
detay08:44:48
Ayrıntı
ölümlü08:44:47
Gelip geçici, kalımsız, fani
İşsizlik08:44:30
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
toraman08:44:13
Tombul, iri yapılı, genç irisi
spor08:44:11
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
kurdele08:44:09
Geniş ipekli şerit
rezillik08:44:05
Rezil olma durumu, rezalet
Alım08:44:04
Almak işi
evcil08:43:58
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
doğru08:43:39
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
laskine08:43:37
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
Ot08:43:36
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
uyanıklık08:43:24
Uyanık olma durumu
intizam08:43:19
Düzenli, düzgün olma
orman08:43:13
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
el birliği etmek08:43:12
birlikte davranmak, dayanışmak
uzun etek08:43:10
Eteği uzun olan giysi, maksi
Ulama08:43:09
Ulamak işi
Dördül08:43:09
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
umursama08:42:58
Umursamak durumu
buluş08:42:58
Bulmak işi veya biçimi
afgan08:42:56
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
yeryüzü08:42:47
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
pastel08:42:42
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
ilişki08:42:38
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
Sprey08:42:28
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
Mektepli08:42:28
Okula giden (kimse), öğrenci
hesaplı08:42:27
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
eşsiz08:42:26
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
He08:42:19
Helyum"un kısaltması
avcı08:42:19
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
KARŞILAŞMA08:42:18
Karşılaşmak işi
Nezir08:42:16
Adak
hikmetli08:42:15
Bilgece
motamot08:42:15
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
değişik08:42:14
Değiştirilmiş
beyaz perde08:42:14
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
Yergi08:42:13
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
bahsetme08:42:13
Bahsetmek işi
yaşam biçimi08:42:12
Hayat tarzı
erteleme08:42:12
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
takatsiz08:42:11
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
hamiş08:42:09
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
hevesli08:42:08
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
kuyu08:42:03
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
içtenlikle08:41:45
İçten bir biçimde, samimiyetle
kokulu kiraz08:41:31
bk. idris ağacı
pir08:41:30
Yaşlı, koca, ihtiyar
Tabaka08:41:27
Katman, kat
fesatçı08:41:12
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
gaile08:41:01
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
düğün yahnisi08:41:00
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü