İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

İKAMETGAH13:25:41
İkamet edilen, oturulan yer, konut
çekecek13:25:27
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
baltalama13:25:11
Baltalamak işi, sabotaj
basımcılık13:25:01
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Bile13:24:31
Birlikte
mühürdar13:24:12
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
etilen13:24:12
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
beşli13:24:08
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
meyhane13:24:04
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
prenses13:24:03
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
çenesi düşük13:24:02
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
ruh13:23:44
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
anestezi13:23:11
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
sergi evi13:22:35
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
linet13:22:34
Sürgün
özetleme13:22:27
Özetlemek işi
helezon13:22:25
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
çanak13:22:16
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
sınıf13:21:57
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
durukluk13:21:56
Duruk olma durumu
ergenlik13:21:51
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
mahsus13:21:36
Özgü
hatim13:21:31
Sona erdirme, bitirme
yeğrek13:21:26
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
savaşım13:21:24
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
pis13:21:13
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
dizgici13:21:13
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
mahsul13:21:07
Ürün
hunhar13:20:49
Kana susamış, kan dökücü
bahis açmak (veya açılmak)13:20:48
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
MÜSTAHSİL13:20:22
Üretici, yetiştirici
DİŞ TAŞI13:20:12
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
binek13:20:12
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
yaratılış13:20:11
Yaratılmak işi veya biçimi
NAHAK13:20:08
Haksız, gereksiz
şen şakrak13:19:46
Çok neşeli, şakrak
mersin13:19:41
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
hahnyum13:19:39
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
kırlangıç13:19:35
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
tıp13:19:19
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
mücahit13:19:14
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ortalık13:18:25
Bulunulan yer, çevre
takdir etmek (veya eylemek)13:18:10
beğenmek
keşif13:17:56
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
ORUN13:17:50
Özel yer
şaka etmek13:17:34
bir kimseye şaka yollu takılmak
kanton13:17:31
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
Ündeş13:17:28
Benzer sesle biten söz veya cümle
yelalim13:17:14
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
CÜZAMLI13:16:58
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
çitme13:16:29
Çitmek işi
Yaşam13:16:15
Hayat
yararlanılma13:16:04
Yararlanılmak durumu
zamansız13:15:50
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
Ki13:15:17
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
araf13:15:17
Cennet ile cehennem arasında bir yer
çekelez13:15:08
Sincap
S13:15:07
Kükürt"ün kısaltması
müvellidülma13:14:57
Hidrojen
şart kipi13:14:56
bk. şartlı birleşik zaman
sıkı13:14:34
Dar
fışkırık13:14:17
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
türedi13:14:14
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
göç etmek (veya eylemek)13:14:04
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Güven yazısı13:13:51
Güven mektubu
nafta13:13:50
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
akşam13:13:34
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
kardeş13:13:16
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
smaçör13:13:07
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
mürdesenk13:12:59
Doğal kurşun oksit, PbO
Mühresenk13:12:54
Alaca somaki, balgam taşı
ilişik13:12:34
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
kompresör13:12:30
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
doğrulama13:12:14
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
bilgece13:11:59
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
batik13:11:58
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
MUHAFIZ13:11:40
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
balkan13:11:28
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
ulusçuluk13:11:28
Milliyetçilik
yel13:11:18
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
falan13:10:38
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
mahrem13:10:12
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
ozan13:09:50
Halk şairi
içgüdüsel13:09:29
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
oluk13:09:27
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
asilzade13:09:22
Soylu
yürekli13:09:19
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
pianta13:08:44
Ayakkabının alt kenarı
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)13:08:31
demeç vermek
katma13:08:30
Katmak işi, ilhak
terane13:08:10
Ezgi, makam, nağme
avunç13:08:07
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
esenlemek13:08:01
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
aya13:07:56
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
kışkırtma13:07:52
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
ehemmiyetsiz13:06:51
Önemsiz
zımba13:06:35
Delgeç
GEREKSİZ13:06:15
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
Statik13:06:12
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
TORİK13:05:56
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
nakış13:05:37
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
üremi13:05:32
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
kereste13:04:54
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
ha13:04:30
İstek uyandırmak için kullanılır
anekdot13:03:54
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
MEDENİYET13:03:46
Uygarlık
bakımsız13:03:35
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
güvey,-i13:03:25
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
açısal13:03:15
Açı ile ilgili
amfor13:03:04
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi
amber13:02:34
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
anıt13:01:49
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
os13:01:28
Osmiyum"un kısaltması
kertik kertik13:01:03
Üzeri kertiklerle dolu
aba vakti yaba, yaba vakti aba13:01:02
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
dalaşmak13:00:53
Ağız kavgası etmek
islim13:00:50
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
VECİZ13:00:44
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
yobazlık13:00:32
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
tar13:00:31
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
cumhurbaşkanı13:00:22
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
likit13:00:12
Sıvı, akışkan
reçine yağı13:00:03
Reçineden çıkan yağ
erk12:59:52
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
mayhoş12:59:47
Tadı şekerli ve az ekşi olan
tarihsel12:59:36
Tarihî
lala12:59:29
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
hava parası12:59:11
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
Mecburi12:58:40
Kaçınılmaz, zorunlu
kesir12:58:18
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı