İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

İKAMETGAH07:32:58
İkamet edilen, oturulan yer, konut
parti07:32:36
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
avare07:32:01
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
keten tohumu07:31:58
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
mukayese07:31:42
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
uyuşukluk07:31:08
Uyuşuk olma durumu
mahfaza07:31:01
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
çoğaltma07:30:41
Çoğaltmak işi
Çıplak07:30:21
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
irticalen07:29:53
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
sinirlilik07:28:58
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
masara07:28:57
Küçük, dar yer veya hücre
ZİRVE07:28:49
Doruk, tepe
mesame07:28:44
Gözenek
sarat07:27:45
Büyük delikli kalbur
kusma07:27:33
Kusmak işi, istifra
babalanmak07:27:25
Diklenmek, kabadayıca davranmak
SES YİTİMİ07:27:19
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
ŞETARET07:27:17
Sevinç, şenlik, neşe
içine kapanmak (veya içine çekilmek)07:27:10
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
Şifre07:26:51
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
kusturucu07:25:35
Kusturan, kusmaya yol açan
faizci07:25:18
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
halsiz07:24:44
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
Ilımlılık07:23:44
Ilımlı olma durumu, mutedillik
pintilik07:23:01
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
bataklık gazı07:22:38
Metan
VEKTÖR07:22:30
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
görevden almak07:22:17
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
beyanat07:22:17
Demeç, bildiri
yetenekli07:22:07
Yeteneği olan, kabiliyetli
Avunmak07:21:52
Oyalanmak; yetinmek
pomat07:21:47
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
yaşlılık bilimi07:21:25
Geriatri
kaymakamlık07:20:50
Kaymakam olma durumu
parsel07:20:48
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
erkete07:20:42
Dikiz
başkomutan07:20:36
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
niteliksiz07:20:08
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
paladyum07:19:52
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
aceleci07:18:56
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
kılık kıyafet07:18:28
Üst baş ve dış görünüş
telâ07:17:51
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
Eleman07:17:47
Öge, unsur
kuruntuya kapılmak07:17:46
boş yere tasalanmak
MİLLİ07:17:06
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Badi07:16:22
Ördek
ateşli07:15:27
Ateşi olan
eza07:15:00
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
Bomboş07:14:39
Büsbütün, tamamen boş
doğacılık07:14:09
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
urba07:13:28
Giysi
SAF07:12:37
Dizi, sıra
ıtırlı07:12:32
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
akıbet07:11:38
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
yumuşak07:11:29
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
tesir etmek07:11:26
etkilemek, etki yapmak
terane07:11:18
Ezgi, makam, nağme
dikizci07:11:14
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
kabaca07:11:12
Kaba bir biçimde
kadavra07:11:10
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
telli balıkçıl07:11:06
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
bulamaç07:11:02
Sulu, cıvık hamur
şalak07:10:58
Büyümemiş karpuz
belirme07:10:55
Belirmek işi, tebellür etme
KATIŞIKSIZ07:10:48
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
devre07:10:38
Dönem
Bangladeşli07:10:21
Bangladeş halkından olan kimse
komi07:10:03
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
öküzgözü07:09:45
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
cilve07:09:28
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
sömürme07:08:47
Sömürmek işi
yerine07:08:46
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
doçent07:08:27
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
bütünsel07:08:22
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
üremi07:07:54
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
doğurgan07:07:23
Çok doğuran
gönenç07:07:10
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
dizin07:05:56
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
KAYA TUZU07:05:50
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
yaylı07:05:29
Yayı olan
Diktatör07:04:53
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
GERDEK07:04:45
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
tema07:03:45
Aslî konu
mamur07:03:41
Bayındır
mecusi07:03:41
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
mehter takımı07:03:29
Mehterhane
maharet07:03:06
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
ağaç mantarı07:02:56
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
Üye07:02:18
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
epilog07:01:33
Bir eserin sonuç bölümü
KUTSAMA07:01:25
Kutsamak işi, takdis
ozansı07:01:21
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
öküz arabası07:01:17
Öküz koşulmuş araba
terk etmek07:01:13
bırakmak, ayrılmak
pusmak07:01:09
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
Eskişehir taşı07:01:05
Lüle taşı
dikiz07:01:01
Bakma, gözetleme, erkete
köklü07:00:57
Kökü olan
GÖZETME07:00:55
Gözetmek işi
ayıplama07:00:45
Ayıplamak işi, takbih
fışkırık07:00:41
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
idare lambası07:00:33
İdare kandili
sesçil07:00:29
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
Sübvansiyon07:00:25
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
itidal07:00:21
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
nebat07:00:17
Bitki
kaba07:00:13
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
çentme07:00:09
Çentmek işi
evren pulu07:00:06
Mika
aceleci06:59:37
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
pintilik06:59:08
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
bataklık gazı06:58:36
Metan
ivecenlik06:57:36
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
mahrem06:57:32
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
kılık kıyafet06:57:12
Üst baş ve dış görünüş
yetenekli06:53:30
Yeteneği olan, kabiliyetli
kandil yağı06:52:47
Kötü cins zeytinyağı
Palas06:51:47
Lüks otel veya gösterişli yapı
sten06:50:35
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
bağışıklık06:49:35
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
bağ bıçağı06:45:47
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
restore etmek06:44:43
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
prometyum06:42:50
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
zanaatçı06:42:36
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
sadrazam06:38:40
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
Cüz06:37:55
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
bay06:37:19
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
fransiyum06:37:01
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
dizin06:35:43
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist