İKAMETGAH

1.İsimİkamet edilen, oturulan yer, konut

Son Arananlar

evvelki21:37:42
Önce olan, önceki
sac ekmeği21:37:35
Mayalanmış hamurun oklava ile daire şeklinde açılıp sac üzerinde pişirilmesiyle elde edilen ekmek
okul21:36:40
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
sinmek21:36:39
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
HIZLI21:36:14
Çabuk, seri, sür"atli
baş sağlığı21:35:41
Ölen bir kimsenin yakınlarına söylenen ilgi ve yakınlık anlatan söz
ÇEŞİT21:35:16
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
SEL21:35:14
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
meydan21:34:43
Alan, saha
Kızgınlık21:34:17
Kızgın, ısınmış olma durumu
Koma21:33:57
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
fay21:33:56
Kırık (III)
sirke21:33:33
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
kasıtlı21:33:17
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
rölyef21:32:53
Kabartma
kapris21:32:43
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
gündüz gözüyle21:32:21
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
Değer21:32:06
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
yer biçimleri21:31:43
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Kucak21:31:21
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
Yokuş21:30:46
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
Amansız21:29:52
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
uyuşturucu madde21:29:19
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
atom çekirdeği21:29:18
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
yarık21:29:00
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
KEÇİ21:28:59
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
dağ evi21:28:53
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
bir çokları21:28:50
çok sayıda olan (kimse veya şey)
YEĞNİSEME21:28:36
Hafifseme, istihfaf
Ha21:28:21
İstek uyandırmak için kullanılır
gürültülü patırtılı21:28:10
Çok gürültülü ve karışık
doğrusu21:28:02
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
ayçiçeği21:27:55
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Taş devri21:27:53
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
CAZİBE21:27:42
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
Şia21:27:35
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
ruhiyat21:27:25
Ruh bilimi, psikoloji
ALEV21:27:21
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
meşakkat çekmek21:27:09
sıkıntı içinde olmak
puluçluk21:26:56
Puluç olma durumu, ananet
bir güzel21:26:54
Çok iyi, iyice
Başhekim21:26:50
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
arif21:26:47
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
LİNEER21:26:43
Çizgilerle ilgili olan
yasa koyucu21:26:34
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
saniyelik21:26:26
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
tartma21:26:17
Tartmak işi
söz dinlemek (veya söz tutmak)21:26:00
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
buna21:25:18
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
Seda21:25:01
Ses, sada
özgürlük21:24:57
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
UYGUN21:24:55
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
mezun21:24:50
İzin almış, izinli
çocuk yuvası21:24:43
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
efsun21:24:25
Büyü, sihir
kirmen21:24:13
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
Harika21:24:08
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
inançsızlık21:24:07
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
Kadim21:23:58
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
enderun21:23:53
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
filolojik21:23:44
Filoloji ile ilgili
geometrik21:23:35
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
hesaplı21:23:19
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
berber21:23:09
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
yabgu21:23:09
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
sinameki21:23:08
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
gomalak21:23:02
Alkolde eriyen hayvanî reçine
basübadelmevt21:22:48
Ölümden sonra dirilme
anlam aykırılığı21:22:37
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
ÖLÜMSÜZ21:22:26
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
maral21:22:17
Dişi geyik, meral
ceviz21:22:10
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
şaplak21:22:06
Şap diye ses çıkaran tokat
kimüs21:22:00
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
papağangiller21:21:59
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
komedyen21:21:55
Güldürülerde oynayan oyuncu
Mükemmel21:21:51
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
operacı21:21:44
Opera sanatçısı
vaaz21:21:33
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
durağan21:21:26
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
benzeme21:21:26
Benzemek işi
hicret21:21:20
Göç
firar21:20:59
Kaçma, kurtulma
le21:20:53
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
yollama21:20:38
Yollamak işi
devimsellik21:20:38
Devimsel olma durumu
dışarlık21:20:34
Taşra
Kazı21:20:32
Bir yeri kazma işi, hafriyat
KÜŞAT21:20:26
Açma, açılış
mustatil21:20:25
Dikdörtgen
ben21:20:23
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
elik21:20:23
Dağ keçisi, yaban keçisi
epifit21:20:18
Üst bitken
mahviyet21:20:13
Alçak gönüllülük
baştankara21:20:09
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Yabancı21:20:08
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
dükkan21:19:59
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
önel21:19:57
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
ruh hastası21:19:52
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
İlişkin21:19:43
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
döşek21:19:38
Yatak
alaminüt21:19:38
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
kompleks21:19:36
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
Yaradılış21:19:35
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
dizel21:19:32
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
yasa dışı21:19:30
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
zeplin21:19:23
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
alayiş21:19:20
Gösteriş, göz kamaştırma
beden eğitimi21:19:11
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
menengiç21:19:07
bk. melengiç
behemehal21:19:04
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
veresiye21:19:04
Karşılığı sonra ödenmek üzere
POLİTİK21:19:00
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
Galyum21:18:57
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
Afganlı21:18:53
Afgan
üzerine almak21:18:51
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
parselleme21:18:32
Parsellemek işi
paydaş21:18:29
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Taslak21:18:25
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
daimî21:18:21
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
oğlak21:18:16
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
berbat21:18:13
Kötü
nedensellik21:18:08
Nedensel olma durumu, illiyet
şom21:18:00
Uğursuzluk
asmak21:17:55
Üzerine takınmak, kuşanmak
Korkak21:17:55
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
Müşkülpesent21:17:38
Güç beğenen, titiz
dağıtılma21:17:23
Dağıtılmak işi
abus21:17:14
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
ÇANGAL21:17:02
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma