öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi14:01:47
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
Deyiş14:01:39
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
otoriter14:01:24
Yetkeli, otoriteli
beniz14:01:14
Yüz rengi
adam değilim14:01:05
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
zıpır14:00:50
Delişmen
YÜKSEK OKUL14:00:44
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
demir oksit14:00:40
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
SICAKKANLI14:00:22
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Lens14:00:21
Mercek
İsteka14:00:12
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
tüvana13:59:48
Kuvvetli, dinç, canlı
isyankarlık13:59:38
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
zeban13:59:28
Dil, lisan
Hala13:59:18
Babanın kız kardeşi
mu13:59:10
bk. mı / mi
keşke13:59:08
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
salep13:59:07
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
MUVAZİ13:58:59
Koşut, paralel
gafil13:58:44
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Üzgün13:58:35
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
gevşeklik13:58:27
Gevşek olma durumu
ALAZA13:58:25
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
TUTTURMAK13:58:16
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gamze13:58:06
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
astigmat13:57:57
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
sıradanlık13:57:47
Sıradan olma durumu
çokluk13:57:43
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
itikal13:57:42
Aşınma, erozyon
Karındaş13:57:23
Kardeş
sazangiller13:57:04
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
ahlat13:56:45
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
musallat olmak13:56:21
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
hokka13:56:17
Metal, cam veya topraktan küçük kap
kardiyak13:55:57
Kalple ilgili
en azından13:55:50
en azı ile, hiç olmazsa
bileşke13:55:48
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
miralay13:55:38
Albay
emir vermek13:55:29
buyurmak, buyruk vermek
kilermeni13:55:21
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
içitim13:55:19
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
Zehirlemek13:55:09
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
maron13:54:27
Kestane rengi
siftinlik13:54:22
Adî, bayağı, berbat
sıvı13:54:11
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
esrar13:54:02
Gizler, sırlar
müsekkin13:53:25
Yatıştırıcı
bilgilik13:53:23
Ansiklopedi
kararlılık13:53:14
Kararlı olma durumu, istikrar
rüsup13:53:04
Tortu, çökel, çökelti
TOMBUL13:52:55
Şişman, şişkin, dolgun
yumuşaklık13:52:45
Yumuşak olma durumu
bakı13:52:43
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
soy sop13:52:27
Bütün soy ve hısımlar
Kusurlu13:52:21
Kusuru olan
tutuşma13:52:12
Tutuşmak işi
bölüntüler13:52:09
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
kel kâhya13:52:02
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
tortul13:51:52
Tortu niteliğinde olan
Duyumsamazlık13:51:43
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
durukluk13:51:23
Duruk olma durumu
öykünce13:51:08
Fabl
vecize13:51:01
Özdeyiş
gök bilimi13:50:54
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
oğlak13:50:41
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
SAKLAMA13:50:32
Saklamak işi
Ödeme13:50:22
Ödemek işi, tediye
solungaç13:50:12
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
sorkun13:50:07
Sepetçi söğüdü
inme13:50:06
İnmek işi
imek13:49:59
bk. ek fiil
inci13:49:49
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
imik13:49:40
Boğaz, gırtlak
iman13:49:30
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
illa13:49:10
İlle
yaver13:49:01
Yardımcı
yapma13:48:51
Yapmak işi
yasal13:48:41
Yasalara uygun, kanunî, legal
TEORİ13:48:38
Kuram, nazariye
giz13:48:34
Sır
dominant13:48:32
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
uyuşturma13:48:25
Uyuşturmak (I,II) işi
ayaklanmak13:48:24
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
irfan13:48:19
Bilme, anlama, sezme, kültür
yaren13:48:09
Arkadaş, yakın, dost
erken13:47:59
Zamanın ilerlememiş bir anında
erkek13:47:51
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
erkan13:47:42
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
gururlu13:46:59
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
gelecekçilik13:46:54
Fütürizm
Kutan13:46:39
Saka kuşu
sonraki13:46:29
Sonra olan
başkumandan13:46:25
Başkomutan
bütüncül13:46:17
Totaliter
buzdolabı13:46:04
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
çekelez13:45:55
Sincap
bırakma13:45:53
Bırakmak işi
kilo13:45:35
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
fırıldak çiçeği13:45:33
Çarkıfelek
yığın13:45:29
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
mengene13:45:16
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
cepken13:45:13
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
tenzih etmek13:45:05
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
SINAV13:44:59
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
asuman13:44:42
Gök, gökyüzü
köprü yol13:44:32
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
yaramaz13:44:32
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
afsunlu13:44:22
Büyülü, sihirli, füsunkâr
yerinden yönetim13:44:16
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
kötücül13:44:12
Kötülük isteyen (kimse)
İçtenlikle13:44:02
İçten bir biçimde, samimiyetle
nitel13:43:54
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
İkincil13:43:52
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
MESKEN13:43:47
Konut, ikametgâh
dalaşma13:43:30
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
valf13:43:20
Vana
karabakal13:43:06
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
liseli13:42:56
Lise öğrencisi
tropizm13:42:49
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
palavra13:42:41
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
kilometre13:42:35
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
geciktirme13:42:34
Geciktirmek işi, tehir
İKAMETGAH13:42:19
İkamet edilen, oturulan yer, konut
BASİRET13:42:09
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
koşullu13:41:49
Şartlı, meşrut
MALİ13:41:39
Mal ve para ile ilgili, parasal
meziyet13:41:30
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
pençe atmak13:41:20
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
inşa etmek13:41:09
kurmak, yapmak
tasalanma13:40:51
Tasalanmak işi