öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

kervansaray02:54:48
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
muhasebe02:50:25
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
tahsisat02:48:07
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
kapalı02:47:45
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
izlek02:46:03
Keçi yolu, patika
katalpa02:40:24
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
türev02:38:53
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
karşı02:37:42
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
münakale02:37:01
Ulaşım
ahretlik02:33:35
Besleme kız
çekinik02:33:12
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
yolculuk02:29:46
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
onmak02:28:20
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Neme gerek02:27:12
Neme lâzım
mutariza02:22:53
Yayayraç, parantez
mağlubiyet02:21:31
Yenilme, yenilgi
son bulmak (veya sona ermek)02:17:34
bitmek, tükenmek
örtmek02:13:31
Kapamak
zembil otu02:13:14
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
arkasından koşmak02:09:20
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
rical02:07:53
Erkekler
edebiyat bilimi02:06:54
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
tüylü02:05:30
Tüyü olan
dalaşmak02:04:27
Ağız kavgası etmek
rejisör02:00:05
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
Neon01:54:40
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
geçmiş zaman sıfat-fiili01:54:06
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
dansöz01:54:01
Dans etmeyi meslek edinen kadın
afak01:53:47
Ufuklar, dört bir taraf
Fasıl01:50:53
Bölüm, kısım, devre
KİŞİZADE01:48:01
Soylu
lezbiyen01:47:22
Eşcinsel, sevici kadın
JENERATÖR01:42:48
Üreteç, dinamo
Periton01:37:17
Karın zarı
cura01:37:16
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
ağılı01:33:12
İçinde ağı bulunan, zehirli
haber ajansı01:29:36
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
şeytani01:27:04
Şeytanca
Cahillik01:24:54
Cahil olma durumu, bilgisizlik
Huzur01:19:57
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
çıkak01:19:10
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
sokulgan01:16:32
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
bunalım01:14:54
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
Nafi01:14:14
Yararlı, kazançlı
balık tutmak01:08:07
balığı avlamak
enir01:03:12
Bir tür yaban mersini
yarışlık01:01:35
Pist
sakal00:58:51
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
balotaj00:53:35
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
SİMÜLTANE00:52:20
Aynı anda olan, eş zamanlı
inceleme00:46:42
İncelemek işi, tetkik
zade00:45:31
Oğul, evlât
inanca00:44:49
Güvence
yüreksiz00:29:41
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
kuş kirazı00:25:56
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
lemis00:22:04
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
Sumer00:19:56
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
canlanma00:18:12
Canlanmak işi
ilerlemek00:15:28
(vakit için) Geçmek
kliring00:12:44
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
redif00:11:13
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
kısa devre00:06:42
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
GÜVENCE00:06:37
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
dirim kurgu00:06:20
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
güneş tacı00:06:04
Güneş atmosferinin alevli bölümü
bilfarz00:06:02
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Edep yeri00:05:46
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
yürek çarpıntısı00:05:40
Yüreğin sık ve hızlı vurması
Zarf00:05:38
Kap, kılıf, sarma
görmemiş00:05:34
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
gudde00:05:20
Bez, beze
tüccar00:05:14
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
zencefilgiller00:05:06
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
gren00:04:56
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
cirit00:04:46
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
marazi00:04:44
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
alay geçmek00:04:36
alay etmek
dide00:04:26
Göz
dalga00:04:22
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
olumsuzluk00:04:20
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
etik00:04:18
Töre bilimi, ahlâk bilimi
sağ esen00:04:04
Sağlıkla, esenlikle
parmaklık00:04:00
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
baş kaldırmak00:03:54
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
akşam namazı00:03:52
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
Dans00:03:44
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
gündelik00:03:28
Her günkü, yevmî
önerge00:03:12
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
natür00:03:06
Tabiat, doğa
HÜVİYET00:02:46
Kimlik
zıhlama00:02:40
Zıhlamak işi veya durumu
Bacaksız00:02:30
Bacağı olmayan
dizgici00:02:14
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
yeter00:02:04
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
yelme00:01:54
Yelmek işi
restore00:01:46
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
akü00:01:44
Akümülâtörün kısaltılmış adı
halk bilimi00:01:38
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
fantastik23:59:09
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
Proje23:51:08
Tasarlanmış şey, tasarı
difteri23:50:02
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
aktif23:49:20
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
yıpratma23:48:55
Yıpratmak işi
mercan adası23:46:49
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
bölüşme23:45:51
Bölüşmek işi
zahmet23:44:58
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
çarpılmak23:34:51
Çarpık duruma gelmek
fırtına23:29:37
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
alizarin23:28:15
Kök boyası, kök kırmızısı
vurgunculuk23:27:23
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
gelberi23:26:09
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
veziriazam23:22:14
Sadrazam
inadına23:19:15
Terslik olsun diye
Perdelik23:13:34
Perde yapmaya elverişli kumaş
sözlü23:13:28
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
Ani23:10:24
Bir anda oluveren, apansız
makbuz23:04:43
Alındı
Resmilik23:01:19
Resmî olma durumu, resmiyet
elim23:00:39
Acınacak, acıklı
baştan savma23:00:28
üstünkörü, özen göstermeden
görüntü23:00:11
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
Sürme22:59:59
Sürmek işi
tandır kebabı22:59:58
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
ayakta kalmak22:59:56
oturacak yer bulamamak
hâsıla22:59:52
Bir işten elde edilen sonuç
itibaren22:59:50
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
Yedek22:59:48
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
açık elli22:59:37
Cömert
buket22:59:21
Çiçek demeti
hanım22:59:18
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan