öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

telif06:19:52
Uzlaştırma
tenis06:19:45
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Beceri06:19:37
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
sütü bozuk06:19:23
Kötü soydan gelen (kimse)
inanca06:19:02
Güvence
gayret06:18:07
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
trakunya06:18:04
bk. çarpan balığı
teçhiz06:17:44
Donatma, donatım
doktor06:17:39
Hekim
astsubay06:17:34
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
gemi adamı06:17:29
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
harcama06:17:26
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
arş06:17:16
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
gemilik06:16:46
Gemi yapılan yer, tersane
yönetmen06:15:43
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
yönetici06:15:32
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
pençe atmak06:15:13
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
huni06:15:03
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
gerilim06:14:58
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
kurbağa06:13:39
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
acemice06:13:24
Toyca, beceriksizce
batur06:13:19
Bahadır
barok06:13:04
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
barak06:13:01
Tüylü, kıllı çuha, kebe
baran06:12:58
Yağmur
asude06:12:37
Sessiz, rahat, sakin
Cazibe06:11:57
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
intak06:11:39
Konuşturma söyletme
sofra06:11:32
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
insan06:11:29
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
çekememezlik06:11:27
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
nakliyat06:11:19
Taşıma işleri, taşımacılık
izale etmek06:11:11
yok etmek, gidermek
paranoya06:09:54
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
kurtulmak06:09:44
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
ÇÖL06:09:21
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
arena06:09:19
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
ariza06:09:08
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
taba06:08:57
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
tabu06:08:55
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
taka06:08:52
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
takatuka06:08:14
Gürültü patırtı
çağrışım06:08:06
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
bıçak06:07:48
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
kıyafet06:07:31
Kılık
atmak06:07:13
Bir şeyi yere doğru bırakmak
kaldırıcı06:05:28
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
fiziksel06:05:06
Fizikle ilgili olan
mektup06:04:58
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
ortalamak06:04:45
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
dehliz06:04:41
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
MOSTRALIK06:04:21
Göstermelik, numune
krater06:04:16
Yanardağ ağzı
arka (veya sırt) çevirmek06:03:48
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
fer06:03:35
Parlaklık, aydınlık
fok06:03:33
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
uzun06:03:28
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
uran06:03:06
Teknik, sanayi, endüstri
Tasarı06:03:01
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
sağlıksız06:02:48
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
akaç06:02:30
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
faraza06:01:38
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
kayın06:01:33
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
yarım baş ağrısı06:01:21
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
Destekleme06:01:13
Desteklemek işi
pelin06:01:00
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
büyük mağaza06:00:47
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
afsunlu06:00:42
Büyülü, sihirli, füsunkâr
şişman05:59:25
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
badik05:54:34
Ördek; palaz
tutkun05:54:31
Gönül vermiş, meftun, meclûp
kevgir05:54:18
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
vals05:53:38
Bir tür salon dansı
vasi05:53:29
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
entelektüel05:53:22
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
firar etmek05:53:20
kaçmak
tayyar05:51:32
Uçucu
süsleyici05:51:09
Süsleyen, dekoratif
rumuz05:50:29
Sembol, simge, remiz
bitirim05:50:22
Çok hoşa giden (kimse, yer)
gaz05:49:55
Tül
dip05:49:47
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
duo05:49:45
İki ses veya iki müzik
KILKAPAN05:49:24
Kehribar
ananet05:49:04
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
mahrum olmak05:48:58
yoksun kalmak
ayrıca05:48:56
Ayrı olarak
erime05:48:10
Erimek işi
oflaz05:48:04
İyi, güzel, mükemmel
zenne05:47:36
Kadın (eşyası)
zelil05:47:33
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
kontrol05:47:25
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
Mantıklı05:47:17
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
burağan05:47:01
Güçlü esen rüzgâr
zerre05:46:51
Çok küçük parçacık
tan05:46:17
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
tur05:46:04
Dolaşma
uzo05:45:57
Yunan rakısı
ram05:45:32
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
yara izi05:45:27
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
ser05:45:02
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
sen05:44:57
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
sel05:44:52
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
ya da05:44:39
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
elifba05:44:36
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
anket yapmak05:44:34
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
kof05:43:53
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
kav05:43:46
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
kat05:43:43
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
hak05:43:33
Tanrı"nın adlarından biri
ifa05:43:09
Bir işi yapma, yerine getirme
irs05:43:04
Kalıtım, soya çekim
ejder05:42:34
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
kesmik05:42:04
Kesilmiş sütün koyu bölümü
hakimlik05:41:58
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
miktar05:41:43
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
peki05:41:33
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
pata05:41:30
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
pano05:41:27
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
papa05:41:25
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pike05:41:12
Kabartmalı pamuklu kumaş
suret05:41:02
Görünüş, biçim
arlanma05:40:54
Arlanmak işi
KIDEM05:39:18
Bir görevde rütbece eskilik
Temizlenmek05:38:50
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
skandiyum05:38:29
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
jinekolog05:38:27
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
fonksiyon05:38:03
İşlev
Pastal05:37:54
Tütün yaprağı dizisi
sunu05:37:30
Sunulan şey