öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

semender19:06:57
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
kayın peder19:06:53
Kaynata
CÜMLE ALEM19:06:47
Herkes
ağzı kalabalık19:06:39
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
nazlılık19:06:33
Nazlı olma durumu
güzel duyu19:06:31
Estetik, bediiyat
halsiz19:06:30
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
dokundurma19:06:29
Dokundurmak işi
zatürree19:06:25
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
imkansızlık19:06:20
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
zilli19:06:06
Zili olan, üstünde zili bulunan
kalinos19:06:04
Levreğe benzer bir balık
kalinis19:06:00
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
şümul19:05:56
İçine alma, kaplama, kapsama
börülce19:05:54
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
sepicilik19:05:50
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
bal mumu19:05:47
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
herhangi bir19:05:45
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
pekiyi19:05:41
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
muvakkaten19:05:39
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
olabilir19:05:37
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
canlandırıcı19:05:33
Canlılık veren, canlılık kazandıran
soruşturma19:05:29
Soruşturmak işi
yaylı19:05:26
Yayı olan
gözlük19:05:11
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
tanıtıcı19:05:06
Tanıtma işini yapan, tanıtan
peso19:05:02
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
rüşvet19:04:59
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
batkı19:04:57
Batkınlık, iflâs
eziyet çekmek19:04:48
zahmet ve sıkıntıya uğramak
penaltı noktası19:04:46
Penaltı atışının yapıldığı nokta
takım erki19:04:42
Oligarşi
tepeli19:04:28
Tepesi olan
lânetleme19:04:22
Lânetlemek işi
irat etmek19:04:17
söylemek
EDİNİM19:04:17
Kazanma, iktisap
fesat19:04:17
Bozukluk
ziyade19:04:16
Çok, daha çok, daha fazla
anzarot19:04:13
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
kamçı19:04:09
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
benlikçilik19:04:07
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
kirmen19:04:02
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
ekşi19:03:59
Sirke veya limon tadında olan
sarısabır19:03:57
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
vekilharç19:03:55
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
neşe19:03:51
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
tekaütlük19:03:48
Emeklilik
özveri19:03:36
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
septisizm19:03:33
Kuşkuculuk, şüphecilik
üstlük19:03:29
Üst olma durumu
makasçı19:03:24
Makas yapan veya satan kimse
kaya balığı19:03:20
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
yeni dünya19:03:18
Amerika ana karası
boğumlanma noktası19:03:12
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
firari19:03:10
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
KABARTMA19:03:04
Kabartmak işi
Dönüşüm19:02:58
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
dağarcık19:02:54
Meşin torba
yakı19:02:52
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
farba19:02:46
Fırfır, farbala
münzevi19:02:34
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
fizyoloji19:02:29
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
fuar19:02:28
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
Tahmini19:02:26
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
bok atmak19:02:14
(birine) leke sürmek, kara çalmak
alâkadar19:02:06
İlgili, ilgili bulunulan
arkaizm19:02:04
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
Madagaskarlı19:02:00
Madagaskar halkından olan
Yengeç dönencesi19:01:46
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
devşirmek19:01:44
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Fedai19:01:42
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
kaybetmek19:01:37
Yenik düşmek, yenilmek
kan grubu19:01:29
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
uymak19:01:25
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
boy bos19:01:23
Vücudun yapısı bakımından biçimi
zılgıt19:01:21
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
kayısı19:01:21
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
topluca19:01:12
Toplu olarak
lejyoner19:01:10
Lejyon asker
lezyon19:01:06
bk. doku bozukluğu
tamamen19:01:04
Bütün olarak, büsbütün
Allah Allah!19:00:58
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
Eskiz19:00:49
Taslak
mütemekkin19:00:47
Yerleşmiş olan, yerleşik
köprü yol19:00:45
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
lezzetsiz19:00:40
Tadı güzel olmayan, tatsız
alçak gönüllülük19:00:32
Alçak gönüllü olma durumu
hodbin19:00:26
Bencil, egoist
killi19:00:22
İçinde kil bulunan
sezgili19:00:16
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
fakirane19:00:14
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
çatışkı18:59:56
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
dalgakıran18:59:52
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
zifafa girmek18:59:50
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
el işi18:59:47
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
fırıldak18:59:46
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
saçma18:59:40
Saçmak işi
fire18:59:38
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
film18:59:34
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
file18:59:32
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
liyakat18:59:22
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
memnu18:59:11
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
psikoloji18:59:07
Ruh bilimi, ruhiyat
Amorti18:59:02
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
Bildik18:58:54
Tanıdık
mehaz18:58:50
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
paydaş18:58:48
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
fitil18:58:46
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
kulluk18:58:45
Kul olma durumu, kölelik
mühendis18:58:44
Mühendislik mesleğinden olan kimse
yapımcı18:58:37
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
asetat18:58:33
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
asetik18:58:31
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
CANLICILIK18:58:27
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
Duş18:58:23
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
akbaş18:58:21
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
Avusturyalı18:58:17
Avusturya kökenli olan (kimse)
girişken18:58:06
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
çözücü18:58:03
Çözmek işini yapan
tirşe18:57:50
Yeşil ile mavi arası renk
Şehbender18:57:46
Konsolos
cenkleşmek18:57:42
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
ateşe dayanıklı18:57:39
aşırı ısıdan zarar görmeyen
yıkanmak18:57:37
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
iyelik18:57:33
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
metot18:57:25
Yöntem
metro18:57:23
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
CELSE18:57:19
Oturum
kisve18:57:17
Kılık
al kan18:56:56
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin