öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi11:28:36
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
Miğfer11:28:27
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
manevra11:28:13
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
musallat11:28:10
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
beş11:27:47
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
kanyon11:27:40
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
kantar11:27:31
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
kanton11:27:19
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
gelecek bilimi11:27:13
Fütüroloji
İLAM11:27:06
Bildirme, anlatma
ADALET11:27:00
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
mahrut11:26:54
Koni
MEVKİ11:26:47
Yer, mahal
götürme11:26:42
Götürmek işi
bitme11:26:41
Bitmek işi
bitik11:26:26
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
toplardamar11:26:07
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
temmuz11:25:55
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
mitoloji11:25:46
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
önerge11:25:37
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Teneşir11:25:31
Ölü yıkanan kerevet, salacak
taş balığı11:25:27
İşkine balığına verilen bir ad
diyecek yok11:25:24
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
lâfız11:25:18
Söz, kelime
kabiliyet11:25:06
Yetenek
kendini düşünmek11:25:04
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
alaca11:24:59
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
itaatli11:24:53
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
nağme11:24:40
Güzel, uyumlu ses, ezgi
Mevcut11:24:33
Var olan, bulunan
puluç11:24:20
Cinsel gücü olmayan (erkek)
Çulluk11:24:02
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
mühürdar11:23:55
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
samimi11:23:51
İçten, içtenlikle
dokuma11:23:49
Dokumak işi, mensucat, tekstil
klik11:23:42
Hizip
kame11:23:23
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
kaza11:23:17
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
kaya11:23:11
Büyük ve sert taş kütlesi
müruruzaman11:23:08
Süre aşımı, zaman aşımı
kase11:23:04
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
kavi11:22:58
Dayanıklı, güçlü, zorlu
yersiz yurtsuz kalmak11:22:51
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
AMFİTEATR11:22:45
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
zorlama11:22:39
Zorlanmak işi, zecir
hafıza kaybı11:22:20
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
Bayağı11:22:01
Aşağılık, pespaye
Alüminyum11:21:49
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Karabaş11:21:42
Rahip, keşiş
berkemal11:21:36
Mükemmel, pek iyi
engerek11:21:29
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
Yumuşama11:21:23
Yumuşamak işi
flavta11:21:14
Flüt
Takdim11:21:08
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
Solungaç11:21:01
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
üstüne oturmak11:20:55
bk. üzerine oturmak
hristiyan11:20:49
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
büyükbaş11:20:42
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
boş söz11:20:36
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
zabıt11:20:23
Zapt
üfleç11:20:22
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
lanetli11:20:17
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
geçimlik11:20:13
Yiyecek parası, nafaka
lata11:20:10
Dar ve kalınca tahta
ıslahat11:19:48
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Yumak11:19:10
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
lenf11:19:04
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
iki yüzlü11:18:57
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
bereleme11:18:51
Berelemek işi
SÜREÇ11:18:45
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
sümsük11:18:38
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
dilsiz11:18:26
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
körpe11:18:19
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
Muttarit11:18:13
Düzenli, tek düze
Denge11:18:07
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
mavikantaron11:18:02
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
trakunya11:18:00
bk. çarpan balığı
silâh11:17:54
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
miras11:17:45
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Yaygı11:17:41
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
MESKEN11:17:40
Konut, ikametgâh
iğdiş etmek11:17:39
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
yaşa11:17:35
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
haber almak11:17:28
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
taraftar11:17:27
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
muharrir11:17:22
Yazar
bağıllık11:17:16
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
çile11:17:03
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
ACIMSI11:16:57
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
siyaset11:16:50
Politika, siyasa
DARBE11:16:41
Vuruş, çarpış
mülk11:16:35
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
taht11:16:27
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
fizik ötesi11:16:23
Doğa ötesi
balans11:16:14
Denge, muvazene
zirve11:16:12
Doruk, tepe
ispirto11:16:07
Etil alkol
dergah11:16:01
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
derece11:15:44
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
manifesto11:15:37
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
KARAKAŞ11:15:37
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
adaptasyon11:15:31
Uyarlama
menemen11:15:24
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
NARİN11:15:18
İnce yapılı, yepelek, nazenin
Tekdüze11:15:12
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
Bağlılaşım11:15:05
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
lakayt11:14:59
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
etçil11:14:52
Genellikle etle beslenen, et obur
el yatkınlığı11:14:46
İşe alışmış olma durumu, mümarese
gamsız11:14:46
Üzüntüsü olmayan
DORUK11:14:40
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
obje11:14:33
Nesne
kötümser11:14:27
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
CİHAN11:14:20
Evren, âlem
uykusuzluk11:14:14
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
PAMUKLU11:14:08
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
ETKİ11:14:01
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
MÜJDE11:13:55
Sevindirici haber, muştu
Atak11:13:48
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
Ateh11:13:42
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
Asal11:13:36
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
burgaç11:13:29
Anafor, girdap
yazılı bildirim11:13:17
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
milliyetçilik11:13:10
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
ilk örnek11:12:58
Kök tip
Adıl11:12:48
Zamir
tan ağarmak (veya atmak)11:12:42
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
alesta11:12:35
Harekete hazır, tetikte
yaşamsal11:12:29
Hayatî
flûrya11:12:23
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)