öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi08:52:08
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
anlam aykırılığı08:51:44
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
nankörlük08:51:27
Nankör olma durumu
bölük08:50:40
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
SKANDİYUM08:50:39
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
ticaret08:50:39
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
DOKU08:50:39
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
Hare08:50:39
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
burun08:49:54
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
cinsi08:49:42
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
nazi08:49:42
Nazizm yanlısı (kimse)
kıymet08:49:42
Değer
ser08:49:42
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
hayal08:49:41
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
Ilım08:49:41
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
intak08:49:41
Konuşturma söyletme
MANİFATURACI08:49:41
Manifatura eşyası satan kimse
kerte08:49:41
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
salâhiyetli08:49:41
Yetkili
nazım birimi08:49:34
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
okyanus08:49:04
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
İPTİDAİ08:47:17
İlkel
asabiyet08:47:17
Sinirlilik, asabî yapılı olma
kıyye08:47:16
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
mobilya08:47:03
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
Kin08:47:03
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
Denetçi08:47:03
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
Yenge08:47:03
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
keleş08:47:02
Yiğit, cesur, bahadır
korun08:47:00
Üst derinin en dış tabakası
saman rengi08:46:50
Açık, soluk sarı renk
albeni08:46:50
Alım, çekicilik, cazibe
sarık08:46:50
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
duman08:46:50
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
SOLUNUM08:46:48
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
Şebnem08:46:21
Çiy
Çözümlemeli08:46:19
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
münakaşa08:45:18
Tartışma
şatafat08:45:15
Süs ve gösteriş
Düzgün08:45:02
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
yağış düzeni08:45:02
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
Koşuk08:45:02
Nazım, manzume
müttehit08:45:01
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
küçük köprü08:45:01
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
Roman dilleri08:45:01
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
komodin08:45:01
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
YARARLI08:45:01
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
Yarım08:45:00
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
bilir08:45:00
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
TANRI08:45:00
Allah
düşünür08:44:52
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
güç beğenir08:44:21
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
gösterişçi08:44:06
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
medeni08:44:06
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
demir pası08:44:06
Demirde oluşan pas
cendere08:44:05
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
yanıt08:44:05
Cevap
ahlak bilimi08:44:01
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
karadul08:43:39
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
müdafaa08:43:39
Savunma, koruma
gözlük08:43:39
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
göz08:43:39
Görme organı
Vade08:43:39
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
azamî08:43:39
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
İtibar08:43:38
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
ay parçası (gibi)08:43:38
(kadın veya kız için) çok güzel
ari08:43:38
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
gamsele08:43:38
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
ikinci çağ08:43:38
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
NOKSAN08:43:38
Eksik, eksiklik, kusur
iyi hoş (ama)08:43:38
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
Akaret08:43:38
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
TECRÜBE08:43:37
Deneme, sınama, eksperyans
dağ08:43:37
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
ovalama08:43:26
Ovalamak işi
hüviyet08:43:26
Kimlik
cihannüma08:43:26
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
ısıalan08:42:34
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
kanaatkar08:42:01
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
sürekli08:42:01
Kesintisiz olarak süren, devamlı
siyah08:42:00
Kara (II)
nefes darlığı08:41:47
Solumada yaşanan sıkıntı
gök yakut08:41:47
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
Hititçe08:41:46
Hitit (Eti) dili
şura08:41:46
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
reze08:41:46
Menteşe
em08:41:46
İlâç, merhem
gıpta08:39:56
İmrenme, imrenti
iklimleme08:39:56
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
Akıllıca08:39:36
Akla yakın, doğru olarak
böylece08:39:16
Tam böyle, bu biçimde
Nilüfer08:39:16
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
peygamberlik08:39:16
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
velinimet08:39:16
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
Fasikül08:39:15
Cüz
mekanizma08:39:15
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
Ültimatom08:39:15
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
YEĞLEME08:39:15
Yeğlemek işi, tercih
kavi08:39:15
Dayanıklı, güçlü, zorlu
KUŞ08:39:15
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
aygıt08:39:15
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
boks08:38:45
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
şifon08:38:45
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Şakuli08:38:45
Çekülle ilgili
Büyükayı08:38:45
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
HUSUSİ08:38:45
Özel
sarman08:38:37
Azman, iri
yeğ08:37:55
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
arzu etmek08:37:50
yürekten istemek
yanardağ püskürmesi08:37:06
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
Kansızlık08:37:06
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
elli08:37:06
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
epilog08:37:06
Bir eserin sonuç bölümü
sınav08:37:06
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
sorumlu tutmak08:37:06
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
saç08:37:05
Baş derisini kaplayan kıllar
ulaştırma08:37:05
Ulaştırmak işi
Dizemli08:36:58
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
askeriye08:36:58
Askerlik
tersleme08:36:58
Terslemek işi
kula08:36:38
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
revani08:36:38
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
Çaba08:36:38
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
özet08:36:37
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
kişilik08:36:37
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
tercüme08:36:37
(dilden dile) Çevirme
MİBZER08:36:37
Tohum ekme aleti
liva08:36:37
Sancak
Antlaşma08:36:37
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
Arap tavşanı08:35:35
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)