öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi14:18:13
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
normal14:18:13
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
kazayağı14:18:11
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
üzücü14:18:06
Üzüntü veren
barka14:18:03
Büyük sandal
almaç14:18:00
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
Kendir14:17:53
Kenevir
mesele14:17:49
Sorun
oltu taşı14:17:48
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
arpa suyu14:17:41
Bira
İLGİ EKİ14:17:37
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
Eldiven14:17:34
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
seyrekleştirme14:17:34
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
ezİk14:17:26
Ezilmiş veya yassılmış
ide14:17:15
bk. idea
Allah rahmet eylesin14:17:12
ölüleri hayırla anmak için söylenir
müteallik14:17:11
İlişkin, ilgili
sinameki14:17:09
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
belit14:17:07
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
iyileşme14:16:37
İyileşmek işi
sakın14:16:29
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
kambiyo14:16:22
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
pus14:16:18
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
ilgi14:16:16
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
potasyum14:16:07
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
bizatihi14:15:58
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
toprak kayması14:15:56
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
remiz14:15:52
Sembol, rumuz
Küre14:15:50
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Şümul14:15:48
İçine alma, kaplama, kapsama
Azrail14:15:28
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
murt14:15:12
Mersin ağacı
kriket14:15:06
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
travers14:15:02
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
özenti14:14:12
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
gerçekçilik14:14:02
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
nostalji14:13:40
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
danışıklı14:13:37
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Yürüyüş14:13:29
Yürümek işi veya biçimi
MERCEK14:13:24
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
Galibiyet14:13:23
Yenme, yengi
çenesi kuvvetli14:13:17
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
efemine14:13:10
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
uyarlaç14:13:08
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
ŞERİT14:13:05
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
garaj14:13:04
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
ulviyet14:13:03
Yücelik
biralık14:12:57
Bira yapmakta kullanılan
İŞVELİ14:12:56
Nazlı, cilveli, edalı
malûm14:12:36
Bilinen, belli
yelalim14:12:30
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
ÇAYIRLIK14:12:25
Çayırı olan yer
karışma14:12:20
Karışmak işi
üreteç14:12:20
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
paralık14:12:12
Herhangi bir para değerinde olan
mersin balığı14:12:00
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
aç gözlülük14:11:55
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
intihap14:11:51
Seçim, seçme
Kaburga14:11:40
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
durum14:11:33
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
beşer14:11:17
İnsanoğlu, insan
övünme14:11:08
Övünmek işi, kıvanç iftihar
YOKUŞ14:10:58
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
kasıtlı14:10:56
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Yarar14:10:51
Yarayan, elverişli, uygun
Muttarit14:10:48
Düzenli, tek düze
elâstikiyet14:10:26
Esneklik
sorumluluk düşmek14:10:25
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
PEKSİMET14:10:05
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
PALAMUT14:09:46
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
ötleği14:09:40
Bir cins kartal
lavabo14:09:34
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
Beceriksizlik14:09:30
Beceriksiz olma durumu
fos14:09:30
Çürük, temelsiz, boş, kof
tasarruf14:09:20
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
ruhsat14:09:20
İzin, müsaade
abes14:09:15
Akla ve gerçeğe aykırı
yalın durum14:09:13
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
drenaj14:09:02
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
paraka14:09:00
İğneli uzun balık oltası
zeytin ezmesi14:08:50
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
kurumlu14:08:34
Kurum (II) tutmuş olan
GÜCÜMSEME14:08:16
Gücümsemek işi veya durumu
niyaz etmek (veya eylemek)14:08:13
yalvarmak
öte14:08:07
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ilgeç14:08:03
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
Kusurlu14:08:03
Kusuru olan
samimi14:07:54
İçten, içtenlikle
takma saç14:07:53
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
Statik14:07:46
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
virgül14:07:46
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
Akvarel14:07:44
Sulu boya resim
malafa14:07:43
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
tayin etmek14:07:37
kararlaştırmak
aşağı yukarı14:07:26
Tama yakın, yaklaşık olarak
akala14:07:24
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
etalon14:07:19
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
emektarlık14:07:05
Emektar olma durumu
şirin14:06:53
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
alternatif14:06:53
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
tahripkâr14:06:51
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
hatip14:06:50
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
beraber14:06:46
Birlikte, bir arada
durdurma14:06:43
Durdurmak işi
Lorentiyum14:06:25
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
gomalak14:06:24
Alkolde eriyen hayvanî reçine
eğreti14:06:15
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
Laterit14:06:11
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
sanatkâr14:06:10
Sanatçı
Makbuz14:06:07
Alındı
Duyuru14:05:47
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
terek14:05:46
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
YAVŞAN OTU14:05:42
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
OKÇU14:05:30
Ok yapan veya satan kimse
öküzgözü14:05:28
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
melon14:05:27
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
öldürme14:05:25
Öldürmek işi
menşe şahadetnamesi14:05:18
bk. köken belgesi
Sirk14:05:17
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
genizsi14:05:03
Genzel
Akyuvar14:04:54
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
ovalama14:04:53
Ovalamak işi
fişek14:04:52
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
sutaşı14:04:48
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
cengel14:04:48
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
sığırtmaç14:04:42
Sığır güden kimse, sığır çobanı
şale14:04:30
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
yığın14:04:29
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
bağlantısız14:04:20
Aralarında bağlantı bulunmayan
ÖZGÜLLÜK14:04:18
Özgül olma durumu