öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi08:10:26
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
dikili taş08:10:26
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
ahize08:10:23
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
hükümranlık08:10:21
Egemenlik, hâkimiyet
zulmetme08:10:18
Zulmetmek işi veya durumu
Tavır08:10:14
Durum, davranış, vaziyet, hâl
PARÇA PARÇA08:10:11
Parçalanmış bir durumda, lime lime
isevi08:10:10
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
ibare08:10:08
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
süne08:10:08
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
seferi08:10:02
Yolculukla ilgili olan
soğuma08:09:59
Soğumak işi
ortada08:09:57
görünür yerde, göz önünde
görüp gözetmek08:09:53
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
boşuna08:09:48
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
güneşlik08:09:46
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
mafiş08:09:43
Yok, kalmadı
Savaş08:09:41
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
İletki08:09:39
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
nuhuset08:09:36
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
Mastı08:09:34
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
ortaklık08:09:32
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
kameriye08:09:29
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
LİPARİT08:09:25
Riyolit
galoş08:09:24
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
alaşım08:09:22
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
DAVRANIŞ08:09:19
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
ilmek08:09:17
İlmik
vaat08:09:10
Bir işi yerine getirmek için verilen söz
inek08:09:08
Dişi sığır
inat08:09:05
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
inam08:09:03
Emanet, vedia
helen08:09:01
Grek
tank08:09:00
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
ince08:09:00
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
yasa koyucu08:09:00
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
inak08:08:57
Dogma
mudi08:08:56
Emanet bırakan kimse
GÖRÜNMEZ08:08:56
Görünmeyen, beklenmeyen
yaban mersini08:08:55
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
inal08:08:54
Kendisine inanılan kimse
inme08:08:50
İnmek işi
inha08:08:48
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
inci08:08:45
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
imha08:08:43
Ortadan kaldırma, yok etme
imik08:08:41
Boğaz, gırtlak
imla08:08:38
Yazım
gök evi08:08:36
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
iman08:08:31
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
imal08:08:29
Ham maddeyi işleyip mal üretme
os08:08:28
Osmiyum"un kısaltması
kaynak suyu08:08:26
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
elbette08:08:24
Elbet
imek08:08:20
bk. ek fiil
yerme08:08:18
Yermek işi, zem
imaj08:08:17
İmge
duşaklama08:08:15
Duşaklamak işi
ilik08:08:12
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
semahat08:08:10
Cömertlik, iyilikseverlik
Nasrani08:08:06
Hristiyan, İsevî
tan08:08:03
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
adamotu08:08:01
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
yük asansörü08:07:59
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
GİZLEMEK08:07:56
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
ikaz08:07:52
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Kilim08:07:49
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
MAKİ08:07:47
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
MÜEYYİDE08:07:40
Yaptırım, yaptırma gücü
amelî08:07:38
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
mis08:07:36
Güzel kokulu bir madde
hasret çekmek08:07:32
özlem duymak
kemik bilimi08:07:29
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
sinagog08:07:29
Yahudi tapınağı, havra
Tiftik08:07:27
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
İhtiras08:07:25
Aşırı, güçlü istek
Müstahzar08:07:22
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
su aygırı08:07:20
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
GETİRİM08:07:17
Getirme işi
lekende08:07:15
Kaba dikiş
korkusuz08:07:12
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
Ücret08:07:08
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
boşluk08:07:06
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
Direşme08:07:03
Direşmek işi, sebat
teneffüs08:07:01
Solunum
ilaç08:06:59
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
milletvekili08:06:56
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
bilinçsiz08:06:50
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
GAMSIZ08:06:45
Üzüntüsü olmayan
yad etmek08:06:43
anmak, hatırlamak
Değişmez08:06:41
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
Fulya08:06:38
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
siyasî parti08:06:38
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Getiri08:06:34
Faiz
GEVEZE08:06:34
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
radyasyon08:06:32
Işınım
taun08:06:30
Veba hastalığı
İlk örnek08:06:29
Kök tip
elastik08:06:27
Elastikî
Tumturak08:06:24
Gösteriş, debdebe
esrar08:06:22
Gizler, sırlar
ALAZA08:06:19
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
Şapka08:06:19
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
MAAİLE08:06:17
Ailece, ev halkıyla birlikte
ev bark08:06:15
Ev, mülk
tecrit08:06:12
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
Dokunaklı08:06:10
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
öke08:06:07
Deha sahibi kimse, dahi
örf08:06:04
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
muhacir08:06:02
Göçmen
HIRS08:05:59
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
helisel08:05:57
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
ihya08:05:55
(yeniden) Canlandırma, diriltme
iham08:05:50
Kuruntuya düşürme
vefasızlık08:05:48
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
TAFLAN08:05:46
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
rekabet etmek08:05:43
yarışmak
kındıra08:05:42
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
varsayım08:05:39
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
tasalanma08:05:37
Tasalanmak işi
aracılığıyla08:05:35
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
Şimendifer08:05:32
Demir yolu
BELKİ08:05:30
Muhtemel olarak, olabilir ki
Anaç08:05:28
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
aşağı düşmek08:05:25
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
Bilimsel08:05:25
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
bombeli08:05:19
Şişkinliği, kabarıklığı olan
Hem de08:05:16
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
astasım08:05:13
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
çıplak resim08:05:11
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
kolorimetre08:05:06
Renkölçer