öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

dizem14:37:31
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
sadme14:37:28
Çarpışma, tokuşma, vurma
Uzun14:37:18
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
nurlu14:37:17
Aydınlık, ışıklı, parlak
Pancar14:37:06
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
dökümcülük14:37:06
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
küçümseme14:37:04
Küçümsemek işi
derleyip toplamak (veya toparlamak)14:37:03
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
PRİMAT14:37:03
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
isyancı14:36:58
Baş kaldırıcı (kimse), asi
AĞZINA KADAR14:36:57
boş yeri kalmayacak biçimde
ensesi kalın14:36:51
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
koordinasyon14:36:48
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
çalı14:36:47
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
Duvar14:36:45
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
nişangah14:36:34
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
icap14:36:33
Gerek, gereklik, ister, lüzum
portatif14:36:27
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
duygusal14:36:21
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
DENGE14:36:13
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
İLKEL14:36:08
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
dostluk14:36:07
Dost olma durumu; dostça davranış
Kobalt14:35:56
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
sır14:35:52
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Koşuk14:35:48
Nazım, manzume
Hilekar14:35:43
Hileci
AZı14:35:41
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
mütebaki14:35:39
Geri kalan, kalan
atmosfer basıncı14:35:37
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
Tekerlek14:35:32
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
PALAVRA14:35:29
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
bozuk para14:35:27
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
tur atmak14:35:23
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
Temsil14:35:18
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
armağan14:35:13
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
Alıcı14:35:10
Satın almak isteyen kimse, müşteri
ilgili14:35:02
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
fizyoloji14:34:56
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
mağara14:34:47
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Hiççi14:34:36
Hiççilik yanlısı, nihilist
elmas14:34:34
Billûrlaşmış arı karbon
jüri14:34:27
Seçiciler kurulu, seçici kurul
imtihan14:34:23
Sınav
Üzengi14:34:12
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
hâlen14:34:09
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
Ağrı14:34:08
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
realist14:34:08
Gerçekçi
rezil14:34:02
Alçak, aşağılık
kuru temizleme14:33:58
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
tIrpana14:33:55
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
çayhane14:33:53
Çay evi
AKIMTOPLAR14:33:49
Akü, akümülâtör
rituel14:33:44
Ayin
kanun maddesi14:33:41
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
haritacılık14:33:33
Haritacı olma durumu
birbiri14:33:24
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
Kuruntu14:33:14
Yanlış ve yersiz düşünce
yakıştırma14:33:08
Yakıştırmak işi
benimseme14:32:52
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
bateri14:32:50
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
Bağıl14:32:49
Görece, izafî
nemrut14:32:49
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
permeçe14:32:46
Yedek olarak kullanılan ince halat
batkın14:32:40
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
yüz kalıbı14:32:37
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
İyilik14:32:27
İyi olma durumu, salâh
yadırgama14:32:27
Yadırgamak işi
geçim derdi14:32:20
Geçim sıkıntısı
ziraat14:32:17
Çiftçilik, tarım
sözünden çıkmamak14:32:14
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
mader14:32:07
Ana, anne
karne14:32:04
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
APALA14:32:04
Abla
boğaz14:31:47
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
mermer kireci14:31:35
Mermerden yapılmış kireç
seçim14:31:33
Seçmek işi
kına çiçeği14:31:33
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
yorulma14:31:21
Yorulmak (I, II) işi
tun14:31:19
Gizli yer, köşe bucak
ayırmaç14:31:18
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
kındıraç14:31:13
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
ağlama14:31:08
Ağlamak işi
kaldırıcı14:31:07
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
Sundurma14:31:02
Sundurmak işi
yönetmen14:31:01
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
yanlışlıkla14:31:01
Yanılarak, bilinmeyerek
arka (veya sırt) çevirmek14:31:01
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
özgeci14:31:00
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
badana etmek (veya vurmak)14:30:59
badanalamak, badana yapmak
kabul salonu14:30:56
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
bonbon14:30:53
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
yobazlık14:30:53
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
Külliyen14:30:47
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
karbonlu14:30:36
Birleşiminde karbon bulunan
Durum14:30:25
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
mücadele14:30:22
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
fel14:30:16
Görüngü
Tutuşma14:30:11
Tutuşmak işi
beynelmilelcilik14:30:10
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
yozlaşma14:30:09
Yozlaşmak işi, tereddi
delâlet14:30:08
Kılavuzluk, aracılık
İndirim14:30:07
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
uzlaşmalı14:30:04
Aralarında uzlaşma bulunan
kabiliyetsiz14:30:01
Yeteneksiz
rüşvet vermek14:29:58
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
RADYUM14:29:53
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
imalathane14:29:50
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
sunucu14:29:40
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
zamane14:29:31
Çağ, devir
pisik14:29:28
Kedi
bekar14:29:21
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
sayıklama14:29:20
Sayıklamak işi
KESEDAR14:29:17
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
torba14:29:11
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
abril14:28:57
Nisan, april
yere bakan yürek yakan14:28:53
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
darülâceze14:28:51
Düşkünler evi
geçici14:28:37
Çok sürmeyen
galeri14:28:36
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
çizgilik14:28:35
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
alüminyum taşı14:28:27
Boksit
iç hastalıkları14:28:24
bk. dahiliye
MAHİR14:28:09
Becerikli
mecusi14:28:09
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
alaylı14:28:07
Erlikten yetişmiş subay
Sirkat14:28:06
Çalma, hırsızlık
haz14:28:02
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
dişbudak14:27:49
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
salahiyettar14:27:45
Yetkili
ağır canlı14:27:41
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan