öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

tıkız04:59:37
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
itenek04:59:28
Piston
kestane04:58:59
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
Rabbena04:58:46
Tanrı, Tanrım
iftihar04:58:28
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
namert04:57:55
Korkak, alçak, mert olmayan
reybî04:56:53
Şüpheci
ceren04:56:48
Ceylan
bilek04:56:39
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
din adamı04:56:37
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
cura04:56:36
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
erke04:56:02
Enerji
slâyt04:55:28
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
hazire04:55:09
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
üst bitken04:54:52
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
peygamberlik04:54:16
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
kıvrım04:54:08
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
ikamet04:54:07
Bir yerde oturma eğleşme
Paskalya04:53:40
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
aktivite04:53:14
Etkinlik
kampus04:52:56
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Çıplaklık04:52:47
Çıplak olma durumu
alışmak04:52:32
Yadırgamaz duruma gelmek
balyoz04:52:20
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
kefalet04:52:04
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
değişme04:51:54
Değişmek işi
ALTO04:50:50
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
pozitron04:50:33
Pozitif elektron
bakma04:50:11
Bakmak işi
kandırmak04:50:10
Aldatmak
balans04:49:06
Denge, muvazene
ekseriya04:47:38
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
laktaz04:46:25
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
yerey04:45:31
Yeryüzünden bir parça, arazi
yetme04:45:22
Yetmek işi
osmiyum04:45:13
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
fırtına kuşu04:45:07
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
yeter04:44:44
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
bozulmak04:44:15
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
bağıntıcılık04:43:57
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
delme04:43:46
Delmek işi
maşallah04:43:38
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
romantizm04:43:16
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
Orak04:42:09
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
uskumrugiller04:41:56
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
ratanya04:41:18
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
feragat04:41:18
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
teklifsiz04:40:43
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
bit yeniği04:40:41
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
yakalanmak04:40:37
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
sepelek04:39:48
bk. sersem sepelek
ağartı04:39:43
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
tellâllık04:39:16
Telâllın yaptığı iş
müşahhas04:38:34
Somut, konkre
oyuk04:38:09
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
funda04:38:04
Süpürge otu
oyum04:37:50
Oymak işi
otsu04:37:14
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
hünkar04:37:10
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
görgülü04:37:10
Görgüsü olan
rantabilite04:37:05
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
otak04:36:55
bk. otağ
ovma04:36:46
Ovmak işi
aydınlanmak04:36:32
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
orun04:36:14
Özel yer
omur04:36:04
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
almak04:35:55
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
omnivor04:35:28
Hem et hem ot ile beslenen canlı
jaluzi04:35:13
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
orta oyunu04:34:51
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
karizmatik04:34:44
Büyüleyici, etkileyici
yatalak04:34:00
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
akşam04:33:55
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
destancı04:33:50
Destan yazan veya anlatan kimse
revir04:33:21
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
KUŞ04:33:01
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
yer yuvarlağı04:32:41
Üstünde yaşadığımız gök cismi
karalama04:32:29
Karalamak işi
akala04:32:10
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
akort04:32:06
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
şahsi04:31:47
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
sakalı04:31:43
Saka hastalığına tutulmuş
kırım04:31:23
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
manidar04:30:20
Anlamlı olan, manalı
semere04:29:21
Yemiş, meyve, ürün
çağa04:28:45
Çocuk, bebek
müsait04:28:45
Uygun, elverişli
misyon04:28:20
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
bitkinlik04:28:17
Bitkin olma durumu
nakil04:28:03
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
realist04:27:59
Gerçekçi
realite04:27:50
Gerçek, gerçeklik
mehteran04:27:27
Mehterler
düzme04:27:18
Düzmek işi
ÇANGAL04:27:11
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
sponsorluk04:26:18
Sponsorun yaptığı iş
flavta04:25:46
Flüt
katarakt04:25:27
Ak su, ak basma, perde
tavşan04:24:36
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
hissi04:23:59
Duygusal
portre04:23:21
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
tepsi04:23:08
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
bekri04:22:58
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
HAYALPEREST04:22:54
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
bengi04:22:35
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
zıhlama04:22:11
Zıhlamak işi veya durumu
belde04:21:34
Şehir
belce04:21:25
İki kaş arası
gürbüz04:21:06
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
Ant04:21:00
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
ajans04:20:43
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
hünerli04:20:39
Hüneri olan (kimse)
kındıraç04:20:24
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
kadmiyum04:20:03
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
Primitif04:20:03
İlkel, iptidaî
Kubat04:19:24
Kaba, biçimsiz
sızlama04:19:15
Sızlamak işi
ayırmaç04:18:55
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
seher04:18:54
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
trake04:18:54
Soluk borusu
yelme04:18:19
Yelmek işi
massetme04:18:14
Emme, içine çekme, soğurma
gelgeç04:17:56
Yerli, temelli olmayan, geçici
ejder04:17:20
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
üleşme04:16:42
Üleşmek işi
gürbüzlük04:16:24
Gürbüz olma durumu
JURNAL04:16:05
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
pil04:16:03
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
habersiz04:15:51
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
benzeri04:14:48
Benzerlik gösteren, benzer