öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

varide17:46:15
Gelen şey
Dengeleyici17:46:05
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
yo17:46:04
Hayır
Arsız17:45:35
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
Kibar17:45:22
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
bölüntüler17:45:21
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
jenerasyon17:45:05
Kuşak, nesil
hepatit17:44:50
Sarılık
dingil17:43:50
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
hazım17:43:35
Sindirme, sindirim
çenesi düşük17:43:20
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
boyunduruk17:42:49
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
dirice17:42:41
Biraz diri
balgam taşı17:42:39
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
ivedilikle17:42:19
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
dalgır17:42:04
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
itici17:40:49
İtme işini yapan
çevirgeç17:40:19
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
kışkırtma17:40:04
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
karmak17:40:03
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
takma17:40:00
Takmak işi
bilinç17:39:45
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
bezeme17:39:24
Süsleme, tezyin
becerikli17:39:19
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
mukaddes17:38:50
Kutsal
senatör17:38:09
Senato üyesi
orkinos17:35:38
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
zıt anlamlı17:35:25
karşıt anlamlı
Kertenkele17:35:20
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
bahane17:35:03
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
kavrayış17:34:59
Kavrama, anlama, algılama yetisi
patis17:34:39
Patiskanın kısaltılmış şekli
Kutup17:34:10
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
emekli17:31:08
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
zeplin17:30:44
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
çapul17:28:58
Yağma, talan, plâçka
ince hastalık17:25:27
bk. ince hastalık
Ebru17:23:57
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
palmiyegiller17:23:50
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
kem17:22:23
Noksan, eksik
GERDEK17:19:30
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
polo17:18:47
Çevgen
ayırmaç17:14:22
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
TRE17:13:09
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
marifetli17:12:38
Ustalıklı, hünerli
Civcivlik17:08:10
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
duşaklama17:07:52
Duşaklamak işi
yarka17:04:33
Büyük piliç
ademoğlu17:00:07
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Mançu16:57:16
Mançurya halkından olan kimse
maderşahi16:56:33
Anaerkil, matriarkal
kayık16:54:08
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
saadetle16:51:44
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
damalı16:51:44
Üstünde kareler bulunan
olagelme16:48:42
Olagelmek işi
prestij16:47:14
Saygınlık, itibar
biçimcilik16:46:14
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
harmani16:45:59
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
engel16:44:15
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
batarya16:44:01
En küçük topçu birliği
ÇAPUT16:43:06
Eski bez parçası, paçavra
gayri16:42:59
Başka, diğer
Hiper16:42:33
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
dördül16:42:30
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
takıntı16:42:26
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
pasif16:42:01
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
Fonetik16:39:59
Ses bilgisi
pislik16:39:58
Kir
Uçarı16:37:56
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
Yelken16:37:21
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
ibra etmek16:36:40
aklamak
halaoğlu16:35:57
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
numunelik16:35:24
Örneklik
sorumluluk16:35:14
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
nakışçı16:34:59
Nakış yapan kimse
lisans16:34:45
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
holmiyum16:34:32
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
düz baskı16:34:03
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
serbest16:33:48
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
inme16:33:23
İnmek işi
Kaba16:32:23
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
sifon16:31:42
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
orman kuşağı16:31:12
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
ölü yıkama16:30:48
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
kırgın16:30:44
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
inan16:30:16
İnanmak işi
hazan16:29:20
Güz, sonbahar
otorite16:28:38
Yetke, sulta, velâyet
Küçük Asya16:28:24
Anadolu
bozgun16:27:15
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
Sübvansiyon16:26:47
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
beynelmilel16:25:06
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
ordonat16:24:59
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
ülkücü16:24:21
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
rehber16:22:50
Kılavuz
ince16:21:20
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
YILDIRIM16:21:12
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
saçak bulut16:20:14
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
İhtilal16:20:00
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
vurma16:18:55
Vurmak işi
poşet16:18:41
Küçük torba
kabine16:18:28
Bakanlar kurulu
ANLAŞMA16:16:22
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
dahice16:16:04
Dâhiye yakışır (biçimde)
konveksiyon16:15:23
Isı yayımı, iletim
müstacel16:15:07
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
tıraşlı16:12:19
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)16:11:27
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
doktrin16:09:33
Öğreti
pipet16:06:31
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
güçlük16:06:06
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
yerinme16:05:25
Yerinmek işi, teessüf
kesim evi16:05:25
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
Kumandan16:01:45
Komutan
dükkan16:01:40
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
özgür16:01:02
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
falan15:59:34
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
geçmez akçe15:59:13
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
takibat15:54:37
Kovuşturma
canavar15:54:09
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
sözcü15:53:14
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
komedyen15:51:38
Güldürülerde oynayan oyuncu
dek15:50:19
Düzen, hile
Uyanık15:49:56
Uyanmış, uyumamış
mine15:49:11
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
yerleşke15:47:42
Kampus
sinameki15:46:27
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
resmikabul15:45:56
Kabul töreni
abluka15:44:27
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
dahiliye15:44:25
(devlet yönetiminde) İç işleri