öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi17:27:44
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
zeravent17:27:05
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
filtreli17:26:11
Filtre takılmış olan
kavat17:24:41
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
kaydedici17:23:30
İmleç
padişah17:23:30
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
Yatak odası17:23:12
Yatmak için kullanılan oda
nöbetleşme17:22:32
Nöbetleşmek işi
kıygınlık17:21:42
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
frigo17:20:17
Dondurulmuş krema
hamakat17:18:59
Ahmaklık
çayır kuşu17:16:23
Tarla kuşu
BAŞ17:14:47
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
oyun kurucu17:13:38
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
hitan17:13:04
Sünnet etme
omur17:13:02
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
atomik17:12:06
Atomla ilgili olan
güvenceli17:09:31
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
nefes nefese17:08:54
Soluyarak, soluk soluğa
sepilenme17:03:58
Sepilenmek işi
sepi17:02:17
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
uyarlaç17:00:46
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
coşkulu17:00:07
Coşkusu olan
bir tutmak (veya bir görmek)16:59:37
eşit saymak, eşit görmek
not vermek16:58:41
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
esenlikli16:57:36
Esenliği olan
ustalaşma16:56:13
Ustalaşmak durumu
AZı16:55:43
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
gitme16:55:27
Gitmek işi
eğitimci16:53:21
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
cızırtı16:46:48
Cızırdama sesi
uzak görüşlü16:45:24
Uzak görüş sahibi olan
SADAKAT16:44:53
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
spesiyal16:44:12
Özel, belli bir özelliği olan
laza16:43:05
Bal koymaya yarayan küçük tekne
deprem bilimci16:41:45
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
meslekî16:41:34
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
balans16:41:13
Denge, muvazene
ocak başı16:40:12
Ocağın başında yemek yenilen yer
mo16:39:32
Molibden"in kısaltması
yük arabası16:36:57
Yük taşıyan araba
göz merceği16:35:34
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
vernik16:35:19
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
silme16:34:43
Silmek işi
hikmet16:34:11
Bilgelik
ö16:34:09
Tikinme veya bıkma anlatır
hava akımı16:32:49
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
esefle16:32:45
Üzülerek, acınarak
utçu16:31:34
Ut yapan veya satan kimse
sınırlı sorumluluk16:31:17
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
araşit16:29:02
Yer fıstığı
el uzluğu16:28:55
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
yitim16:28:02
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
isteklendirme16:27:40
İsteklendirmek işi, teşvik
İdareci16:27:37
Yönetici
sarat16:27:05
Büyük delikli kalbur
bütüncül16:26:13
Totaliter
Okumuş16:26:06
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
yığılma16:23:03
Yığılmak işi
pay etmek16:20:02
bölüşmek, üleşmek
Gürültü patırtı16:18:40
Kavga, gürültü
edisyon16:17:35
Basım
jersey16:16:07
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
ulusal16:12:25
Millî
tedirgin etmek16:12:14
rahatını, huzurunu kaçırmak
beynelmilel16:11:57
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
kurmay16:10:55
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
fanatizm16:09:30
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
soğuma16:08:26
Soğumak işi
durağan16:08:04
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
altın sarısı16:06:52
Altın rengini andıran
Kurban Bayramı16:06:12
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
anacıl16:05:01
Anasına düşkün (çocuk)
Bağırsak iltihabı16:04:03
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
zelil etmek16:03:37
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
KARGA16:03:07
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
geri çekilme16:02:46
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
kabul yeri16:01:25
bk. kabul odası; kabul salonu
zan15:59:37
Sanma, sanı
tekke15:54:40
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
gelberi15:54:10
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
sr15:54:04
Stronsiyum"un kısaltması
sağgörülü15:53:54
Sağgörüsü olan, basiretli
işlev yitimi15:52:46
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
asa15:52:41
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
İHTİYARLAMA15:52:28
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
hazine15:52:21
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
çekül15:51:49
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
çekyat15:51:45
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
peygamber çiçeği15:51:41
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
kinin sülfatı15:51:38
Kinin
tekin15:51:33
Boş, içinde kimse bulunmayan
fotoğraf makinesi15:51:26
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
Kuru soğuk15:51:15
Yağışsız havadaki sert soğuk
mehter takımı15:51:07
Mehterhane
ÖTE15:50:59
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
kasaplık15:50:57
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
iltizamcı15:50:50
Kesenekçi, mültezim
tesir etmek15:50:44
etkilemek, etki yapmak
ÖRGÜTLÜ15:50:38
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
ÖRGÜTLENME15:50:33
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
fakir fukara15:50:32
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
acıma15:50:28
Acımak işi
acıklı15:50:27
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
ÇALACAK15:50:16
Yoğurt mayası
mühim15:50:02
Önemli
yıl15:49:37
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
deneycilik15:49:07
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
yenilgi15:48:56
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
utangaç15:48:32
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
barlam15:48:19
bk. barlam
tırınk15:48:18
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
oyun yazarı15:47:50
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
eleme15:47:50
Elemek işi
naaş15:47:18
Ölen kimsenin vücudu, ceset
mütehassıs15:47:10
Uzman
mürettebat15:46:42
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
mersin balıkları15:46:25
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
maden gazı15:46:18
Madende oluşan gaz
küf15:45:52
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
ustalık15:45:34
Usta olma durumu
iğdiş etmek15:45:21
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
sürgüne göndermek15:45:04
ceza olarak bir yere sürmek
tamam15:44:58
Bütün, tüm
karşı çıkmak15:44:34
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
güvem eriği15:44:18
bk. akdiken
hoş geldiniz15:43:41
gelene söylenen esenleme sözü
hoş15:43:33
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
lekecilik15:43:33
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
iyi hal15:43:19
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl