öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

Alıştırmak17:16:58
Uyar duruma getirmek
dörtnala kaldırmak17:16:52
dörtnal koşturmaya başlamak
vesile bulmak17:16:50
sebep yaratmak, bahane göstermek
Ağırbaşlı17:16:47
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
belik17:16:21
Saç örgüsü
sarih17:13:32
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
çizik17:11:57
Çizilmiş
kaya balığıgiller17:10:27
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
apaydınlık17:09:05
Apaydın olma durumu
araba araba17:08:39
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
böcek kabuğu17:06:27
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
anıt mezar16:59:04
Görkemli, anıtsal mezar
huysuzluk16:58:29
Huysuz olma durumu
zılgıt16:58:24
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
düşüklük16:57:29
Düşük olma durumu
bulaşıcı16:55:17
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
ana deniz16:54:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
salhane16:50:57
Kesim evi, kanara, mezbaha
aterina16:50:23
Gümüş balığı
hisli16:49:52
Duygulu, içli
lekeli humma16:49:49
Tifüs
besin16:49:10
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
terakkiperver16:48:42
İlerici
sözü geçmek16:48:21
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)16:47:52
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
isyan etmek16:47:33
ayaklanmak
bağışlamak16:46:23
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
yol azığı16:46:22
Yol boyunca yenilecek maddeler
batak16:46:22
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
değim16:46:21
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, liyakat
akıl erdirmek16:45:14
anlamak, sırrını çözmek
ıncalız16:42:03
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
nane ruhu16:40:43
Nane yapraklarından çıkarılan esans
radyo oyunu16:40:21
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
potansiyel farkı16:38:48
bk. gerilim
şakadan16:37:56
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
farkında olmak16:37:14
sezmek, anlamak
koşutçuluk16:32:20
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Işın bilimci16:28:44
Işın bilimi uzmanı, radyolog
meşelik16:28:38
Meşe korusu veya meşe ormanı
kanmak16:19:21
(tatlı sözlere) Aldanmak
takım erki16:17:50
Oligarşi
denklik16:17:21
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
ifşa etmek16:16:05
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
Duyurmak16:11:41
İlân etmek
başlamak16:11:41
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
asma yaprağı16:10:46
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
körü körüne16:10:13
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
yılan derisi16:07:37
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
engebe16:06:38
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
uygarlaşma16:06:37
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
Gömme16:06:35
Gömmek işi
başyapıt16:01:27
Şaheser
yonga16:01:20
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Varak16:00:46
Yaprak
Acımasızlık15:57:28
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
keçe15:51:57
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
Adale15:51:29
Kas
örneğin15:48:23
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
isteklendirme15:47:59
İsteklendirmek işi, teşvik
kavak15:43:37
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
muhtevi15:41:12
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
yaşam öyküsü15:40:05
Hayat hikâyesi
üşengeç15:36:45
Çok üşenen, tembel
seslenme15:36:38
Seslenmek işi
bağlantısız15:36:16
Aralarında bağlantı bulunmayan
irkilme15:35:02
İrkilmek işi
kaparo vermek15:32:22
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
nöbetleşe15:28:22
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
muadele15:27:28
Eşitlik, beraberlik, denklik
benlikçilik15:26:53
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
çevre bilimci15:26:46
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
bahane bulmak15:26:29
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
inadına15:26:23
Terslik olsun diye
Ordu15:26:11
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
hokka15:23:25
Metal, cam veya topraktan küçük kap
damıtmak15:22:40
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
amele15:22:09
İşçi, emekçi
yülüme15:20:35
Yülümek işi, tıraş
Ucuzluk15:18:14
Ucuz olma durumu
tuhaflık15:16:41
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
rutubet15:16:39
Yaşlık, nem
şahin15:15:29
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
kuytu15:15:22
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
evrensel15:14:51
Evrenle ilgili
periyot15:14:19
Dönem
antet15:13:12
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, başlık
darmadağınık15:08:23
Darmadağın olmuş
kalkan bezi15:04:02
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
felaket15:01:18
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
rejisör15:00:47
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
uyuşuk15:00:45
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
mimlenme14:59:52
Mimlenmek işi
bağın14:50:01
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
retorik14:44:50
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
ihtiraslı14:42:40
Aşırı istekli
tiftik14:41:43
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
derya14:36:45
Deniz
eğitici14:36:15
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
çentme14:35:33
Çentmek işi
meczup14:34:44
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
dert14:33:52
Üzüntü
ağartı14:33:49
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
agraf14:33:27
Kanca, kopça
yatışmak14:31:42
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
civelek14:31:25
Canlı, neşeli ve sokulgan
atfetme14:30:28
Atfetmek işi, isnat
mızıka14:24:18
Bando
dolay14:24:14
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
anlamdaş14:24:11
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
isyankarlık14:23:45
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
LEKTÖR14:22:59
(üniversitede) Okutman
krizantem14:22:59
Kasımpatı
zahmetli14:22:57
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
keçi mantarı14:22:57
bk. ak mantar
Tekrarlanma14:22:56
Tekrarlanmak işi
bütünlük14:22:52
Bütün olma durumu
moğol14:22:07
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
arzu duymak14:20:55
birine veya bir şeye karşı istek duymak
aklama belgesi14:16:35
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
ağızdan14:16:00
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
metazori14:12:59
Zorla
alkış14:11:42
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
ortakçı14:11:38
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
DARILMAK14:11:31
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
devim bilimi14:11:28
Dinamik
madensi14:11:27
Maden gibi olan
tertip14:11:26
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
arıklık14:05:17
Zayıflık, sıskalık
hakas14:04:13
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse