öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

pil13:10:13
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
Bando13:10:12
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
Cüzam13:10:09
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
Göz erimi13:10:03
Ufuk
açıktan açığa13:10:02
Belirgin olarak, göz göre göre
monogami13:10:00
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
beğeni13:09:56
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
tarik13:09:56
Yol
uygun olmak13:09:52
bağdaşmak
birbiri için yaratılmış olmak13:09:51
birbiriyle çok iyi anlaşmak
mizaç13:09:50
Huy, yaradılış, tabiat
tein13:09:49
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
inanç13:09:46
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
TANRI13:09:45
Allah
Kova13:09:45
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
alışılmamış13:09:38
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
mevduat13:09:24
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
devlet kuşu13:09:21
Umulmadık bir talih
özü sözü bir13:09:17
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
yararlı13:09:13
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
tamamlama13:09:11
Tamamlamak işi, itmam
veraset13:09:06
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
tarlakoz13:09:02
Bir tür küçük manyat ağı
potin13:08:58
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
mersin balığıgiller13:08:53
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
nişangah13:08:48
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
matemli13:08:48
Yaslı
çıban13:08:47
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
çaprazlama13:08:42
Çapraz olarak, makaslama
Hareket13:08:29
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
firari13:08:22
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
firavun13:08:18
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
karalama13:07:55
Karalamak işi
su mermeri13:07:51
Kaymak taşı, albatr
Duyurmak13:07:50
İlân etmek
destanî13:07:34
Destan biçiminde yazılmış olan
altın kökü13:07:23
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
tifo13:07:22
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
indirilme13:07:13
İndirilmek işi
aracılık etmek13:07:05
bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek
zeybek13:06:54
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
bekar13:06:54
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
terk etmek13:06:53
bırakmak, ayrılmak
üzere13:06:50
Şartı anlatır
Zor alım13:06:44
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
ergenlik13:06:33
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
vasıtalı13:06:25
Araçlı
yazıt bilimi13:06:24
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
ÇAYIRLIK13:06:23
Çayırı olan yer
erken13:06:21
Zamanın ilerlememiş bir anında
cenaze13:06:19
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
doygun13:06:19
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
krizalit13:06:17
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
ağzı kalabalık13:06:17
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
sömürmek13:06:11
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
kendini göstermek13:06:09
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
tekzip13:06:07
Yalanlama
rüküş13:06:07
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
Hint kumaşı13:06:06
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
kelifit13:06:02
Hidratlı doğal magnezyum silikat
kakmacılık13:05:58
Kakmacı olma durumu
Madensel13:05:57
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
sahanlık13:05:56
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
İnam13:05:56
Emanet, vedia
acemilik13:05:55
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
tırmık13:05:55
Tırnak beresi
ALAZA13:05:55
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
kurşuni13:05:52
Koyu kül rengi, kurşun rengi
nardin13:05:51
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
mensucat13:05:42
Dokuma, dokumalar, tekstil
nükteci13:05:41
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
YENME13:05:39
Yenmek (I,II) işi
kaldıraç13:05:36
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
ünlem13:05:35
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
TÜY13:05:31
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
puşt13:05:31
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
içgüdüsel13:05:27
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
ağaç sakızı13:05:26
Reçine
destek13:05:21
Dayanak, dayak
şergil13:05:19
Askıntı, baş belâsı
EDİM13:05:19
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
KÜT13:05:17
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
Deyiş13:05:15
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
pamuk elması13:05:07
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
hoşnutluk13:05:01
Hoşnut olma durumu
İzinsiz13:05:01
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
ayrık13:04:58
Ayrılmış
ag13:04:58
Gümüş"ün kısaltması
SIĞIN13:04:57
Ala geyik
rituel13:04:57
Ayin
tapıncak13:04:54
bk. Fetiş
şayia13:04:53
Yayılmış haber, yaygın söylenti
kabare13:04:51
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
mükafat13:04:46
Ödül
türeme13:04:46
Türemek işi
tercih13:04:44
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
şinik13:04:43
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
doru13:04:42
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
GÖRÜNMEZ13:04:41
Görünmeyen, beklenmeyen
çalışılma13:04:41
Çalışılmak işi
Yaraşır13:04:40
Lâyık, uygun
doğaçlama13:04:36
Doğaçlamak işi
nan13:04:27
Ekmek
yapağı13:04:23
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
YÜKSELTİ13:04:20
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
kıpırdak13:04:17
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
tüysüz13:04:13
Tüyü olmayan
kutu13:04:13
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
Edward Gorey13:04:13
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
KALLEŞ13:04:05
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
tülbent13:04:02
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
uzama13:04:02
Uzamak durumu
uzaklaştırma13:04:01
Uzaklaştırmak işi
salınım13:04:00
Salınmak işi
almaşlı13:03:59
Almaş niteliği olan
Üstelik13:03:58
Üste verilen şey
İhtilal13:03:57
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
hint biberi13:03:56
Kırmızı biber
yurtsever13:03:54
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
namüsait13:03:54
Uygun olmayan, elverişsiz
Statik13:03:53
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
nizam13:03:52
Düzen
ustalaşma13:03:51
Ustalaşmak durumu
Alabaş13:03:47
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
biçme13:03:46
Biçmek işi
hâkim olmak13:03:45
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
Vantuz13:03:37
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)13:03:36
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
gidip gelme13:03:35
Gidiş, dönüş
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak13:03:29
sağlam bir yanı kalmamak