öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi08:45:57
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
Judo08:45:57
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
uygulama08:45:54
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
kurçatovyum08:45:52
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
kovucuk08:45:44
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
müessis08:45:43
Kurucu
BELEDİYE08:45:42
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
kaktüs08:45:37
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
TEZENE08:45:17
Mızrap, çalgıç
misafirhane08:45:12
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
ekseriyet08:45:10
Çoğunluk, çokluk
yürütme08:44:53
Yürütmek işi
kile08:44:52
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
karakteristik08:44:51
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
kelem08:44:50
Lâhana
tüze08:44:49
Hukuk
EŞ BASINÇ08:44:48
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
NAMLI08:44:46
Ünlü, tanınmış
arız08:44:13
Sonradan ortaya çıkan
izafiyet08:44:12
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
Malak08:44:02
Manda yavrusu
fitneci08:43:59
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
muhrip08:43:47
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
matriarkal08:43:37
Anaerkil
tamam08:43:35
Bütün, tüm
İspirto ocağı08:43:23
İspirtoluk
evsiz barksız08:43:19
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
yangı08:43:18
İltihap
ZANAAT08:43:17
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
Yağma08:43:16
Yağmak işi
Eğitim bilimi08:43:15
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
kuralcı08:43:14
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
tamamlanmak08:43:13
Bitirilmek
hoş görmek (veya karşılamak)08:43:12
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
KEPENEK08:43:10
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
sürü08:43:09
Evcil hayvanlar topluluğu
gece bekçisi08:43:08
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
arık08:43:07
Ark
kişizade08:43:06
Soylu
şipşak08:43:01
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
yanılgı08:42:56
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
namevcut08:42:48
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
basmakalıp08:42:46
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
taziye08:42:46
Baş sağlığı dileme
göğüs cerrahisi08:42:40
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
yemek08:42:32
Yemek yeme, karın doyurma işi
yilbik08:42:30
bk. sara
kalsiyum oksit08:42:26
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
metalik08:42:17
Madensel, madenle ilgili
kozalak08:42:11
Koza
Arabalı vapur08:42:10
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
söz vermek08:41:52
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
mühendis08:41:51
Mühendislik mesleğinden olan kimse
fecir08:41:50
Tan vakti, gün ağarması
turpgiller08:41:49
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
büyük aile08:41:48
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
bayındırlaştırma08:41:47
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
iskarpela08:41:46
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
Yaymak08:41:45
Birçok kimseye duyurmak
kelaynak08:41:44
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
kamelya08:41:43
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
vesveseli08:41:37
İşkilli, şüpheci
icazet08:41:31
İzin, onay, onaylama
talih08:41:21
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
hey08:41:06
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
OLGUN08:40:40
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Özgün08:39:47
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
makine yağı08:39:45
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
eğreti almak08:39:44
ödünç almak
Duyurmak08:39:42
İlân etmek
anamalcılık08:39:41
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
KEMİKLİ BALIKLAR08:39:40
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
uyuşuk uyuşuk08:39:39
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
beşeri08:39:38
İnsanoğlu ile ilgili
harekete geçmek08:39:37
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
rengârenk08:39:36
Çeşitli renkleri olan, renk renk
denizhıyarları08:39:33
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
rüşvet08:39:31
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
BÖYLECE08:39:11
Tam böyle, bu biçimde
ak basma08:39:08
Ak su, perde, katarakt
Korkulu08:39:07
Korku veren, korkutan
müselles08:38:56
Üçgen
afoni08:38:48
bk. Ses yitimi
adil08:38:38
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
merdiven korkuluğu08:38:33
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
KANTİN08:38:26
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
tırınk08:38:18
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
NİÇİN08:38:16
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
gammaz08:38:14
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
kendi başına08:38:13
Kimseye sormadan
Bütüncül08:38:12
Totaliter
sütlü08:38:11
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
asabiyet08:38:10
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Dikili taş08:38:09
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
arif olan anlasın (veya anlar)08:38:08
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
önder08:38:07
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
deneycilik08:38:07
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
dokunulmazlık08:38:06
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
Ebedi08:37:52
Sonsuz, ölümsüz
Popülarite08:37:42
Halk tarafından sevilme, tutulma
gözü açık08:37:33
Uyanık, becerikli
mareşal08:37:32
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
Durum08:37:06
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
anormal08:36:46
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
supara08:36:46
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
süresiz08:36:43
Süresi belirli olmayan
Uyumlu08:36:42
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Komutan08:36:41
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
baht08:36:35
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
böbrek taşı08:36:35
Böbreklerde oluşan taş
LÖK08:36:34
Bir tür erkek deve
düzmece08:36:33
Gerçek olmayan, düzme, sahte
vezin08:36:33
Tartı
ayakta kalmak08:36:08
oturacak yer bulamamak
kuzine08:36:06
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
ZEVK08:36:05
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Kargaşacı08:36:04
Kargaşa çıkaran (kimse)
Radon08:35:41
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
gidiş08:35:21
Gitmek işi
katrilyon08:35:18
Trilyon kere bir milyon (1024)
yığışım08:35:16
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
tamer08:35:11
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
yerel08:35:06
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
sur08:35:03
Kale duvarı
Ayrım08:35:01
Ayırmak işi, tefrik
yöresel08:34:58
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
HARİÇ08:34:46
Dış, dışarı
öte beri08:34:45
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
cilacı08:34:43
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
bünye08:34:42
Vücut yapısı