öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

ÜS03:22:02
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
Deniz mili03:21:50
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
MAFSAL03:21:27
Eklem
kilogram03:20:53
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
boy bos03:20:34
Vücudun yapısı bakımından biçimi
akaç03:20:24
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
dağcılık03:20:20
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
alan03:20:17
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
bencil03:19:46
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
kana03:19:46
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
cüzamlı03:19:43
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
Bayındır03:18:55
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
sanatçı03:18:33
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
İstenç03:18:30
İrade, istek
akustik03:18:04
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
Şamata03:17:47
Gürültü, patırtı
Oyun03:17:33
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
çeşitli03:16:43
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
mahdut03:16:42
Çevrilmiş, sınırlanmış
hatime03:16:39
Son, sonuç
taya03:16:22
Dadı
tefrişat03:15:50
Döşeme işleri
şakak03:15:22
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
söz gelişi03:14:17
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
cömert03:14:02
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
ayva03:13:45
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
uzlaştırıcı03:13:25
Uzlaşmayı sağlayan
yenici03:12:29
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
Anemik03:11:55
Kansız
zorlukla03:11:36
Zor bir biçimde, güçlükle
pozitif elektrik03:11:16
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
Yunak03:11:16
Yıkanılan yer, hamam
nane ruhu03:11:13
Nane yapraklarından çıkarılan esans
kırım03:10:59
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
saman rengi03:10:41
Açık, soluk sarı renk
sürüp gitmek03:10:37
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
belki03:10:30
Muhtemel olarak, olabilir ki
KARA BULUT03:10:18
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
yığma03:10:08
Yığmak işi
Benek03:09:51
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Delgi03:09:49
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
U dönüşü03:09:29
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
nedim03:09:17
Arkadaş, yakın dost
k, K03:09:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
Dirsek03:08:51
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
YARARSIZ03:08:26
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
ZİFAF03:08:08
Gerdeğe girme, gerdek
sorguya çekmek03:07:52
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
Gezegen03:07:21
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
olguculuk03:06:52
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
Çoğalma03:06:23
Çok duruma gelme, artma
yük asansörü03:06:14
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
nd03:05:50
Neodim"in kısaltması
DENGE03:05:45
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
doğa ötesi03:05:30
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
nurani03:05:28
Işıklı
sodyum03:05:24
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
lekeli03:05:19
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
jenerasyon03:05:02
Kuşak, nesil
lağım03:04:52
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
Koca03:04:42
Bir kadının eşi, zevç
ya Allah03:04:22
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
ilk örnek03:03:53
Kök tip
tarh etmek03:03:43
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
CILKAVA03:03:12
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
molibden03:03:00
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
sıhhat03:02:51
Sağlık, esenlik
tasar03:02:36
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
canavar03:02:35
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
ateh getirmek03:02:29
bunamak
ELZEM03:02:15
Çok gerekli, vazgeçilmez
ikame etmek03:01:55
yerine koymak
yaka paça (götürmek)03:00:54
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
başkalaşma03:00:35
Başkalaşmak işi
fiyatlandırma03:00:35
Fiyatlandırmak işi
AYAKTAŞ03:00:15
Arkadaş, yoldaş; hempa
transfer02:59:46
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
Yaşıt02:59:27
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
yaban domuzu02:59:27
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
yönetici02:59:14
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
kan taşı02:58:53
Hematit
asbest yünü02:58:43
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
irade dışı02:58:23
İradesiz
oktan02:58:14
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
erkli02:57:31
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
güvenilirlik02:57:20
Güvenilir olma durumu
tutumsuz02:57:01
Tutumlu olmayan, müsrif
yaşam koşulları02:56:53
Hayat şartları
Nikel02:56:37
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
umursamaz02:56:11
Umursamayan, aldırış etmeyen
spekülâsyon02:54:49
Kurgu
YANKI BİLİMİ02:53:36
Akustik
vasiyetname02:53:15
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
koruma02:52:21
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
ASLİ02:52:07
Temel olarak alınan, esas olan
aktif02:51:29
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
yeleç02:51:20
Yeleğen, havadar
MAKİ02:51:18
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
bakı02:51:04
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
ahraz02:50:54
Dilsiz, sağır ve dilsiz
akdiken02:50:45
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
kâse02:50:25
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
ahlak02:50:15
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Huysuz02:50:05
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
flavta02:49:40
Flüt
kuşkusuz02:49:32
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
safra02:49:29
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Cemiyet02:49:24
Dernek
meşgul olmak02:49:14
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
sayım vergisi02:49:05
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
kuzu02:48:38
Koyun yavrusu
yer bilimi02:48:26
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
püskürme02:48:02
Püskürmek işi
od02:47:53
Ateş
Velilik02:47:51
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
En02:47:50
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
Öğretim02:47:37
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
miço02:47:29
Muço
Sinek02:47:18
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
KUSUR02:46:49
Eksiklik, noksan, nakısa
CİNSİYET02:46:36
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
soru işareti02:46:29
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
gitme02:46:17
Gitmek işi
vantilatör02:46:00
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
ofris02:45:44
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
çığlık atmak (koparmak veya basmak)02:45:42
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
külliye02:44:36
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
bağımsız02:43:54
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
isale02:43:54
Akıtma
Ab02:43:51
Su