öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

efektif06:53:11
Banknot ve metal sikke
aleksi06:52:52
Okuma yitimi
rulo06:52:50
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
dogmatik06:52:15
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
yekinmek06:51:45
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
marangoz06:50:38
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
nekbet06:50:09
Şanssızlık, talihsizlik
matemli06:50:05
Yaslı
top mermisi06:50:00
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
hepimiz06:49:41
bk. hep
MÜMİN06:49:09
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
aside06:49:08
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
gazap06:48:16
Öfke, kızgınlık, hiddet
Trajik06:48:12
Trajedi ile ilgili
kesene06:47:50
Sözleşme, yazılı anlaşma
spot06:46:59
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
havaneli06:46:57
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
baraka06:45:10
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
usçu06:45:06
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
araşit06:45:03
Yer fıstığı
arıtmak06:43:12
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
oma06:43:11
Kalça kemiği
zillet06:43:04
Hor görülme, alçalma
sigala06:42:58
bk. sığla
kına çiçeği06:42:52
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
en iyisi06:42:13
en çok tercih edilen
tutkun06:41:58
Gönül vermiş, meftun, meclûp
kefaret06:41:47
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
hurufat06:41:18
Harfler
fukara06:40:22
Yoksul, fakir, fıkara
baraj06:39:43
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
amortisör06:39:28
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
Börülce06:39:28
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
sibakusiyak06:38:13
bk. siyakusibak
çağlar06:38:07
Çağlayan
sarı humma06:37:48
bk. sarı humma
milel06:36:52
Milletler, uluslar
liyakat06:36:49
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
amabile06:36:42
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
maltoz06:36:33
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
trigonometri06:35:55
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
cenk etmek06:35:38
savaşmak, mücadele etmek
çirişli06:35:37
Çiriş sürülmüş
istibdat06:35:35
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
tenazur06:35:26
Bakışım, simetri
haritacılık06:35:05
Haritacı olma durumu
dinamik06:35:04
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
peç06:34:57
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
sala06:34:52
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
halas06:34:43
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
merhume06:34:21
Ölmüş Müslüman kadın
piket06:33:52
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
hesaba almak (veya hesaba katmak)06:33:33
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
vites06:33:29
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
yatalak06:33:12
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
septisizm06:32:42
Kuşkuculuk, şüphecilik
naz etmek06:32:19
nazlanmak
şans tanımak06:32:14
imkân vermek, fırsat vermek
incitici06:32:12
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
birikim06:32:02
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
Endeks06:31:57
İndeks
nova06:31:46
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
organik06:31:46
Organlarla ilgili, uzvî
kol böreği06:31:37
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
karha06:31:35
bk. ülser
havalandırılma06:31:32
Havalandırılmak işi
personel06:31:00
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
sezmek06:30:47
Anlamak, fark etmek
süt şekeri06:30:41
bk. lâktoz
Yurt06:30:23
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
koşutçuluk06:28:55
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
metre kare06:28:50
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
düzelme06:28:39
Düzelmek durumu
veraset06:28:38
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
yalamak06:28:30
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
Çiftçilik06:28:02
Çiftçi olma durumu
tevzi06:27:52
Dağıtma, üleştirme
çivit otu06:27:04
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
yapı06:26:47
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
kravat06:26:43
Boyun bağı
konç06:26:26
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
polis06:26:00
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
musibet06:25:06
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
Vizyon06:24:11
Gösterim
Ödüncü06:23:31
Ödün veren, tavizci
AR06:23:28
Argon"un kısaltması
aga06:23:23
Ağa
Yoğun06:23:23
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
makyajcı06:23:23
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
narkotik06:22:21
Uyuşturucu
kavisli06:22:12
Kavisi olan
Cam06:22:11
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
emzik06:21:53
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
derman06:21:36
Güç, takat, mecal
klâsman06:21:30
Bölümleme, sınıflama, tasnif
kirletme06:21:24
Kirletmek işi
Maydanoz06:21:05
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
rüşvet yemek06:19:58
bir işi yapmak için birinden rüşvet almak
ivmeyazar06:19:49
Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf
oksijen06:19:27
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
çokluk06:19:27
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
adetçe06:19:16
Sayı bakımından, sayıca
palamar06:19:11
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
bini06:19:00
Binme işi
ateşlik06:17:55
Ateş yakılan veya konulan yer
yakıştırma06:17:53
Yakıştırmak işi
grafit06:17:26
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
kenar semt06:17:19
bk. kenar mahalle
tamim etmek06:17:10
genellemek
Siyahi06:17:00
Zenci, fellah
turizm06:16:34
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
sepetçi06:15:35
Sepet yapan veya satan kimse
mühürcü06:15:30
Mühür kazıyan kimse
hahnyum06:15:28
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
sağu06:14:03
Ağıt
sallantı06:13:59
Sallanmak işi
Çözümleme06:13:56
Çözümlemek işi
taşralı06:13:06
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
zimmet06:13:05
Üstünde olan şey
kadırga balığı06:13:02
bk. ispermeçet balinası
oranlama06:13:02
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
musallat06:12:44
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
trol06:11:53
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
mükafat06:11:53
Ödül
kevser gibi06:11:02
(içecekler için) tatlı, lezzetli
meczup06:11:01
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
diyalog06:10:49
Karşılıklı konuşma
arma06:10:42
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
hınç06:10:15
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
zevzek06:10:02
Tatsız ve çok konuşan, geveze