öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

US18:06:16
Akıl
polonyum18:05:48
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
akabe18:05:45
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
Çatal18:05:27
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
acıklı18:05:15
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
HAMLE18:04:46
İleri atılma, atılım
CUMHURBAŞKANI18:04:39
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
inayet18:04:03
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
küçük abdest18:03:50
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar
nobelyum18:03:45
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
arzuhâlci18:03:05
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
zeamet18:02:00
Tımar
uzlet18:01:17
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
kemre18:01:05
Gübre, tezek
uşak18:00:59
Çocuk
vazgeçilme17:59:50
Vazgeçilmek işi veya durumu
vahi17:58:40
Boş, saçma
GENİŞ17:58:16
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
Nar17:57:52
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
TEVKİFHANE17:57:41
Tutuk evi
ebedî17:57:14
Sonsuz, ölümsüz
fedakar17:57:09
Özverili
uçkun17:57:01
Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım
Yakut17:56:31
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
Çalgıç17:56:29
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
SKİ17:56:24
Kayak
idmansız17:56:19
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
tebliğ17:55:45
Bildirme, haber verme
anilin17:55:17
Benzenden türeyen bir amin
BAŞŞEHİR17:55:12
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
resmî17:54:33
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
becerikli17:54:14
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
Püskürteç17:54:13
Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya yarayan alet, pülverizatör
baş örtüsü17:54:05
bk. başörtü
sebep17:53:53
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
mesel17:53:44
Örnek alınacak söz
söyletme17:53:41
Söyletmek işi
yöreselleşme17:53:16
Yöreselleşmek işi
yalancı öd ağacı17:53:14
Kalembek
başkan17:53:06
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
kalamata17:52:53
Bir tür etli ve büyük zeytin
örgensel17:52:48
Örgenle ilgili, organik, uzvî
takı17:52:48
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
çinko17:52:44
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
çentik açmak17:52:35
çentik oluşturmak
çay17:52:32
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
güldürü17:52:28
Güldürme özelliği olan
açı17:52:26
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
mahlul17:52:16
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
dayandırma17:52:13
Dayandırmak işi
barbunya17:51:45
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
âşıktaşlık17:51:38
Karşılıklı sevişme, muaşaka
kaypakça17:51:28
Biraz kaypak
bark17:51:05
bk. ev bark
taltif17:51:00
İyilik ederek gönül alma
anık17:50:58
Hazır
metal yatak17:50:31
Özü, temeli metalden oluşan yatak
Dijital17:50:17
Sayısal
REFİK17:49:58
Arkadaş, dost
tütün17:49:57
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
sağuculuk17:49:44
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
tımar17:49:44
Yara bakımı
Yanılgı17:49:36
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
udi17:49:25
Ut çalan çalgıcı, utçu
Kabile17:49:11
Ebe
akış17:49:09
Akmak işi veya biçimi
basiret17:48:53
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
küfür küfür17:48:45
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
evlendirme17:48:31
Evlendirmek işi
revan17:48:30
Giden, yürüyen
veresiye17:48:23
Karşılığı sonra ödenmek üzere
randıman17:48:23
Verim
korse17:48:22
Güzellik veya sağlık gayesiyle kullanılan esnek iç giysisi
üvey17:48:17
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
söz gelişi17:48:14
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
söz gelişi17:48:14
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
paralı17:48:06
Parası çok olan, zengin (kimse)
İSKERLET17:48:02
Dikenli salyangoz
anlık17:47:58
Kısa süren, bir an içinde olan
akemi17:47:55
İki elemanlı mermer yapıştırıcısı
yanardağ püskürmesi17:47:55
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
İŞLEVCİLİK17:47:35
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
ikamet17:47:25
Bir yerde oturma eğleşme
Plan17:47:22
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
çözüm yolu17:47:22
Bir güçlüğü giderme çaresi
didişim17:47:19
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
pısırık17:47:14
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
kundak17:47:12
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
lepiska17:47:08
Leipzig şehrinde üretilen ipek
HAYA17:47:08
Er bezi
hissikablelvuku17:47:04
Ön sezi
maddiyat17:47:03
Madde ile ilgili şeyler
sak17:47:00
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
sten17:46:57
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
DAVETİYE17:46:55
Davet için yazılan kâğıt
Gönül eri17:46:49
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
Adilane17:46:45
Adalete uygun olarak, hakça
munis17:46:41
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
kodaman17:46:40
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
resul17:46:36
Haberci
Memeliler17:46:33
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
karşı koymak17:46:26
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
avanaklık17:46:19
Avanak olma durumu, avanakça davranış
ASLAN17:46:13
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
kadın17:46:05
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
çoğu17:45:58
Çoğu zaman, çok defa
MUZIR17:45:45
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
gündüzlü17:45:37
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
Noksan17:45:37
Eksik, eksiklik, kusur
mezbele17:45:34
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
dara17:45:29
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
Salık17:45:29
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır17:45:28
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
meddücezir17:45:25
bk. gelgit
editör17:45:06
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
Duka17:45:05
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
alizarin17:45:03
Kök boyası, kök kırmızısı
AZAMET17:44:58
Ululuk, büyüklük
ravent17:44:55
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
nazari17:44:53
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
savurmak17:44:49
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
davranmak17:44:46
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
külliyat17:44:44
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
kara kalem17:44:29
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
tüy17:44:28
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
saklambaç17:44:24
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
farad17:44:21
Elektrik sığa birimi
Müsavat17:44:20
Eşitlik, denklik
LANDO17:44:18
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
savan17:44:17
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim