öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi13:03:29
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
lânet okumak13:03:08
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
erkek anahtar13:02:55
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
merhametli13:02:39
Acıması olan, merhamet eden
omurga13:02:27
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
kaynakça13:02:16
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
basit13:01:59
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
ARGAÇ13:01:55
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
kahya13:01:21
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
labAda13:01:03
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
paydaşlık13:01:01
Paydaş olma durumu, iştirak
Yol yordam13:01:00
Davranış veya yapım kuralları
üzerine almak13:00:41
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
akü13:00:29
Akümülâtörün kısaltılmış adı
tezat13:00:15
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
odaK12:59:50
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
itikal12:59:36
Aşınma, erozyon
zampara12:59:00
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
halk ağzı12:58:20
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
af12:58:16
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
Raks12:58:15
Dans
inkârcı12:57:42
İnkâr eden kimse
müzikal12:57:36
Müzikle ilgili
direy12:57:33
Fauna
kazı bilimci12:57:25
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
dekar12:56:52
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
pepeme12:56:49
Pepe
yer yuvarlağı12:56:11
Üstünde yaşadığımız gök cismi
mayalanma12:56:07
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
kapital12:55:45
Sermaye, ana mal
dogma12:55:39
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
saat12:55:34
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
sinyal12:55:30
Bir şey bildirmek için verilen işaret
mutabık12:55:24
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
kiralama12:55:24
Kiralamak işi
ozansı12:55:12
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
girişimci12:54:31
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
deneyimli12:54:01
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
pinpon12:53:36
Yaşlı, çökmüş
Ünite12:52:50
Birlik, birleşmiş olma durumu
Erişkin12:52:32
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
GERİ HİZMET12:52:21
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Şerare12:52:20
Kıvılcım, çakım, çakın
izafet12:52:16
Bağıntı, görelik
stronsiyum12:52:16
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
ivedilikle12:51:43
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
SAYI FARKI12:51:33
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
Yevmiye12:51:31
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Patent12:51:10
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
söylenti12:50:53
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
miyar12:50:51
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
nikel kaplama12:50:35
Nikelâj
Alkalölçer12:50:34
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
bağlamak12:50:33
Düğümlemek
araşit12:50:28
Yer fıstığı
hipostaz12:50:24
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
Kıvılcım12:50:19
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
deniz kulağı12:50:16
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
Özlem12:50:05
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
ısmarlama12:50:04
Ismarlamak işi, sipariş
Seçilmiş12:49:56
Seçerek ayrılmış
ADALİ12:49:46
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
Bayındırlık12:49:35
Bayındır olma durumu, ümran
sığınmacı12:49:31
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
Müessese12:49:09
Kuruluş, kurum (I)
mesame12:48:51
Gözenek
12:48:50
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
harir12:48:50
İpek
Yatak odası12:48:46
Yatmak için kullanılan oda
tayin etmek12:48:35
kararlaştırmak
faraziye12:48:00
Varsayım, hipotez
omuzluk12:47:58
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
VELİ12:47:54
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
koyak12:47:54
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
Terapi12:47:41
İyileştirme, sağaltım, tedavi
çığır12:47:25
Çığın kar üzerinde açtığı iz
güvem eriği12:47:09
bk. akdiken
seyrek12:46:59
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
elastik12:46:58
Elastikî
kusursuz12:46:49
Kusuru olmayan, mükemmel
insanlık12:46:21
Bütün insanları içine alan varlık
döl12:46:20
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
KEHRİBAR12:46:20
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
ARACI12:46:08
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
klasman12:45:58
Bölümleme, sınıflama, tasnif
KÖR12:45:57
Görme duygusu olmayan, görmez
baştan başa12:45:39
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
gurur12:45:33
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
nısfiye12:45:23
Bir çeşit kısa ney
dahra12:45:13
bk. tahra
anemon12:45:03
Dağ lâlesi
kulluk kölelik12:44:45
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
yemin etmek12:44:25
ant içmek
akdiken12:44:16
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
burnu büyük12:44:11
kibirli
Mürettebat12:44:08
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
İHTAR12:44:08
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
hakikatli12:44:05
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
sunucu12:44:04
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
Ağ tabaka12:43:57
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
bağırsak askısı12:43:57
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
tavla12:43:48
At ahırı
koyma12:43:29
Koymak işi
mızıka12:43:28
Bando
Patlatma12:43:28
Patlatmak işi
Lahza12:42:53
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
İLGİ12:42:50
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
ihtiyaç12:42:19
Gerekseme, gereksinme
KAŞIKÇI12:42:10
Kaşık yapan veya satan kimse
REY12:41:19
Oy
dâhilî deniz12:41:19
bk. iç deniz
İÇTENSİZ12:41:18
İçten olmayan, samimiyetsiz
gelecek bilimi12:41:18
Fütüroloji
mikroplu12:41:18
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
karnaval12:41:17
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
ihmal12:41:17
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
vetire12:41:17
Süreç
bahtı açık olmak12:41:17
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın12:41:16
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
geçimlik12:41:16
Yiyecek parası, nafaka
yabanî12:41:16
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
Seslenme12:41:15
Seslenmek işi
sayıca12:41:15
Sayı bakımından, adetçe
Tutacak12:41:14
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
Önceki12:41:14
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
Kefil12:41:14
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
gökyüzü mavisi12:41:14
Açık mavi
hazakat12:41:13
(hekimler için) Ustalık, uzluk
Gebe12:41:13
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
Düzeltme12:41:12
Düzeltmek işi, tashih