öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

tereddüt etmek23:37:21
kararsız davranmak, duraksamak
Aldanmak23:37:18
Bir hileye, bir yalana kanmak
pencere23:37:14
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
rezalet23:37:09
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
bin23:37:05
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
ahiretlik23:37:00
bk. ahretlik
avuntu23:36:56
İnsanı avutan şey, teselli
şirket23:36:52
Ortaklık
el ayası23:36:43
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
avutma23:36:38
Avutmak işi, teselli
mıymıntı23:36:17
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
Nem23:36:11
Havada bulunan su buharı
kırtasiyeci23:36:02
Kırtasiye satan kimse
müstakim23:35:58
Doğru, doğruluktan şaşmayan
birinci olmak23:35:53
başta gelmek, önde gelmek
at gözlüğü23:35:51
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
ALMAN23:35:49
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
akademi23:35:44
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
ariza23:35:22
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
fistül23:35:18
Akarca
derleyip toplamak (veya toparlamak)23:35:13
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
harç23:35:09
Harcanan para, masraf
eseme23:34:59
bk. mantık
yadımlama23:34:51
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
hayvan23:34:49
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
yen23:34:41
Giysi kolu
beslenme bozukluğu23:34:38
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
otoyol23:34:36
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
kıvançlı23:34:33
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
etilalkol23:34:29
bk. alkol
kıyıcılık etmek23:34:29
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
sayıca23:34:15
Sayı bakımından, adetçe
baba bucağı23:34:11
bk. baba ocağı
çığ23:33:58
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
muhaberat23:33:53
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
tanıtma yazısı23:33:49
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
Malak23:33:30
Manda yavrusu
muhtemelen23:33:18
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
çekül23:33:10
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
yarak23:33:05
Silâh
uknum23:33:00
Asıl, unsur, hipostaz
tabiat23:32:37
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
biteviye23:32:10
Aynı biçimde, sürekli olarak
arbalet23:32:02
Kundaklı, tetikli yay
ılıkça23:31:53
Biraz ılık
YOKSUL23:31:44
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
çalı23:31:39
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
aristokrasi23:31:31
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
mutat23:31:26
Alışılmış, alışılan
basılı23:31:09
Basılarak yerleştirilmiş
koaptör23:31:04
Cebire
sayım vergisi23:30:55
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
eyyam ağası23:30:51
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
küriyum23:30:46
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
dalgalı akım23:30:46
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
vizon kürk23:30:42
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
çıkıntı23:30:39
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
parya23:30:39
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
Özenli23:30:37
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
L23:30:28
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
S23:30:15
Kükürt"ün kısaltması
lazanya23:30:10
Bir çeşit İtalyan makarnası
otantik23:29:53
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
SEVİ23:29:35
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
öğrenme23:29:31
Öğrenmek işi, ıttıla
çağrışım23:29:31
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
doğurgan23:29:26
Çok doğuran
seyreklik23:29:22
Seyrek olma durumu
bayi23:29:18
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
aldatma23:29:17
Aldatmak işi
sarma23:29:12
Sarmak işi
yarı23:28:40
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
renkölçer23:28:35
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
otlak23:28:27
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
kalıp23:28:03
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
bakıcı23:27:55
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
cemile23:27:50
(kadın için) Güzel
tutucu23:27:37
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
takdim etmek23:27:15
sunmak
Vade23:27:01
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
paratoner23:26:20
Yıldırımsavar, şimşeksavar
ibik23:26:18
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
sözcü23:25:58
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
trençkot23:25:56
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
takip etmek23:25:53
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
iftiracı23:25:26
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
billurlu23:25:19
İçinde billûr bulunan
ideal23:25:13
Ülkü, mefkûre
çalışkan23:25:01
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
Lakap23:24:57
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
SİKLON23:24:48
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
bakalit23:24:43
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
Minder23:24:39
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
yıpranma23:24:35
Yıpranmak işi
takke23:23:57
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
tedavi23:23:54
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
Açıklık23:23:41
Açık olma durumu
kaslı23:23:30
Kasları gelişmiş olan, adaleli
numunelik23:23:25
Örneklik
bulgu23:22:53
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
dergâh23:22:46
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
yitim23:22:34
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
gözlüklü23:22:28
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
Gündüz23:22:28
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
gerileme23:22:24
Gerilemek işi
ACIMSI23:22:23
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
eklem bacaklılar23:22:22
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
saklık23:22:22
Uyanıklık, teyakkuz
çiftlik23:22:20
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
FAZ23:22:16
Evre, safha
nişanlı23:22:15
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
duyarsız23:22:07
Duyarlı olmayan
Veli23:21:53
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
sitayiş23:21:49
Övme veya övgü
kırgın23:21:42
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
kırgız23:21:38
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
şeytan taşlama23:21:28
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
müdafi23:21:21
Savunucu
tadat23:21:17
Sayma, sayı
kelime oyunu23:21:17
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
batıl inanç23:21:12
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
zehap23:20:41
Sanma, sanı, zannetme
incir23:20:36
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
blâstulâ23:20:29
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
somut23:20:27
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
sonda23:20:14
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
somya23:20:05
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
taşikardi23:19:51
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
sokak23:19:43
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
kavram23:19:35
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon