öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

Müfettiş14:50:59
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
ÇANGAL14:50:40
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
bap14:50:22
Kapı
topçeker14:50:07
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
sene14:49:48
Yıl
Arap tavşanı14:49:01
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
puşt14:49:00
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
Gizli14:48:59
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
kıskanç14:48:58
Kıskanma huyunda olan
sakınma14:47:57
Sakınmak işi, içtinap
bilge14:47:52
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
hint domuzu14:47:34
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
genel kurul14:47:21
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Zillet14:47:17
Hor görülme, alçalma
bilgisayar14:47:10
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
pervasızca14:47:05
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
habeşi14:47:02
Habeş
hükümran14:47:00
Egemen
ökse otu14:46:56
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
bahtı açık olmak14:46:55
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
SEDİR14:46:52
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
Yılan14:46:50
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
bulgu14:46:47
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
gece gündüz14:46:45
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
karton14:46:24
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
bulak14:45:53
Kaynak, pınar
lahza14:45:24
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
dökme demir14:45:19
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
beddua14:44:54
İlenme, ilenç
Mizan14:44:29
Terazi
gark14:44:25
(suya) Batma, batırma; boğulma
zabıta14:44:06
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
esefle14:44:04
Üzülerek, acınarak
devşirmek14:43:25
Katlamak, düzgün duruma getirmek
yalabık14:42:26
Parlak, parıltılı, ışıltılı
yansıtıcı14:42:22
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
istençli14:41:04
İradeyle yapılan, iradî
ahlaki14:41:03
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
bağlantısız14:40:54
Aralarında bağlantı bulunmayan
Yankesici14:40:53
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
çenesi kuvvetli14:40:25
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
yalancı öd ağacı14:40:23
Kalembek
manidar14:39:50
Anlamlı olan, manalı
kaymak taşı14:39:35
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
horanta14:39:12
Aile halkı
mühimmat14:38:53
Savaş gereçleri, cephane
miras14:38:53
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
iktidarsız14:38:46
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
ibaret14:38:40
Oluşan, meydana gelen
kölelik14:38:28
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
kıvançlı14:38:28
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
çekme14:38:27
Çekmek işi
paylama14:38:20
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
paylama14:38:19
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
ayıp14:38:12
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
İKİNCİL14:37:43
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
öğrenci belgesi14:37:42
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
haşere14:37:36
Böcek
fizik14:37:13
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
iri kıyım14:36:43
İri kıyılmış
kareli14:36:27
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
geyik dikeni14:36:06
bk. akdiken
asker14:35:42
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
Yepelek14:35:39
İnce yapılı, zarif, narin
titan14:35:24
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
sıralaç14:35:21
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
çekici14:35:19
Çekme işini yapan
töz14:35:14
Kök, asıl, cevher
ENDİREKT14:34:23
Doğrudan değil, dolaylı
açacak14:34:09
Açmaya yarayan araç
umarsız14:34:04
Çaresiz
arakıye14:34:03
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
yosma14:33:59
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
titrek14:33:57
Titreyen
tanıtlama14:33:42
Tanıtlamak işi, ispatlama
sanrı14:33:39
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)14:33:31
dilemek
kurbağa14:33:17
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
giz14:33:13
Sır
lâktik asit14:32:51
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
esrime14:32:47
Sarhoş olma işi, gaşiy
Fani14:32:45
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
türk14:32:29
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
mehil müddeti14:32:25
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
doyum14:32:13
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
İKTİBAS14:32:10
Ödünç alma
İZ14:31:44
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
aymazlık14:31:34
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
okyanus14:31:05
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
Pancar14:30:30
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
ele geçmek14:30:13
yakalanmak
Gıpta etmek14:30:12
imrenmek
kan kaybetmek14:30:02
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
SECCADE14:29:46
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
os14:29:15
Osmiyum"un kısaltması
kalbur14:29:13
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
burçlar kuşağı14:28:41
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
esneklik14:27:48
Esnek olma durumu, elâstikiyet
AĞI14:27:45
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
malumatlı14:27:31
Bilgili
rahibe14:27:22
Kadın rahip
trampa14:27:21
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
VERGİ14:27:17
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
beze14:26:44
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
Pulluk14:26:42
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
kete14:26:24
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
akılsız14:25:55
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
üç boyutlu film14:25:54
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
kauçuk14:24:56
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
bisiklet14:24:35
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
döl eşi14:24:26
Etene, son, meşime
Gidon14:23:57
Yönelteç
obelisk14:23:35
Dikili taş
sülfürik asit14:22:56
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
kara sevdalı14:22:55
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
DENİZANASI14:22:51
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
sadrazam14:22:21
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
KEÇİ YEMİŞİ14:22:20
Yaban mersini
Kural14:21:29
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
Şarkı14:21:23
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
yüzeysel14:20:30
Yüzey ile ilgili, sathî
mahreç14:20:21
Çıkış yeri, çıkak
smaçör14:20:06
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
Kızılderili14:20:05
Amerika yerlilerine verilen ad
jimnastik14:20:04
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
tümel kavram14:20:04
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
AFİYET14:19:58
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
isteka14:19:44
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
Türkü14:19:34
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
gabardıç14:19:16
Yaşlı ardıç ağacı