öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

düşünmek03:18:37
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
şirpençe03:02:37
Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların sebep olduğu bir kan çıbanı, kızıl yara
sümüksü zar02:59:28
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Halebî02:57:18
Halep halkından olan kimse
müstemleke02:56:01
Sömürge
Otomatik02:55:19
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
vücutça02:52:43
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
çıldırma02:51:51
Çıldırmak işi
keyfi kaçmak02:51:34
neşesi kalmamak
çekme02:50:38
Çekmek işi
dikkat02:49:30
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
önemsizlik02:48:31
Önemsiz olma durumu
şikayet02:47:27
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
SOYGUNCULUK02:44:41
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
sepilenme02:42:45
Sepilenmek işi
tuşe02:42:28
Dokunuş, dokunma
imbikten çekmek02:39:48
damıtmak
alkış02:29:20
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
oyma02:11:17
Oymak işi
serin02:02:24
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
evsiz01:58:05
Evi olmayan
Gömlek01:51:55
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
vazgeçmek01:43:20
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
yazılı bildirim01:42:35
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
karşıtçıllık01:40:34
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
başlamak01:35:02
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
normal01:34:53
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
cinsellik01:33:43
Cinsel özelliklerin bütünü
folklor01:32:53
Halk bilimi
cadalozlaşma01:31:44
Cadalozlaşmak işi
bombalama01:30:52
Bombalamak işi
sirken01:30:43
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
üflemeli01:30:41
Üflenerek çalınan (çalgı)
aklı sıra01:30:20
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
heyecan01:30:11
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
raksetme01:30:00
Raksetmek işi
cisim01:29:53
Maddenin biçim almış durumu
munsap01:29:49
Kavuşan
arıtıcı01:29:38
Arıtma özelliği olan
kariyer01:29:33
Meslek, uzmanlık
Duyulma01:29:23
Duyulmak durumu
ZAĞLI01:28:50
Kılağılı
normalüstü01:28:05
Olağan dışı
Yüce Divan01:27:56
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
dönme01:27:35
Dönmek işi
dramatik01:27:35
Sahne oyununa özgü olan
atlıkarınca01:27:30
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
hayvanat01:27:26
Hayvanlar
voltaj01:27:02
(elektrikte) Gerilim
şirin01:26:44
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
üleşme01:26:39
Üleşmek işi
takbih01:26:26
Kınama, ayıplama
inek01:26:01
Dişi sığır
fototaksi01:25:59
bk. fototaktizm
duyarlık01:25:57
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
tahsil01:25:20
(para için) Alma, toplama
Saf dışı01:25:03
Dizi dışı
tropik01:24:10
Dönence (zamanı)
kaşkariko01:23:56
Oyun, dolap, düzen
baldız01:23:47
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
Şatafatsız01:23:42
Süssüz ve gösterişsiz
zarara uğramak01:22:50
kötü bir durumla karşılaşmak
çepçevre00:57:17
bk. çepeçevre
00:55:11
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)00:49:17
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
safa00:47:43
bk. sefa
KARAKAŞ00:46:27
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
Koru00:44:18
Bakımlı küçük orman
Devamsız00:43:03
Devam etmeyen, süreksiz
valiz00:38:49
Elde taşınabilir küçük çanta
tesir bırakmak00:38:27
kuvvetli bir biçimde etkilemek
arslan00:38:00
Aslan
Korucu00:37:54
Orman veya kır bekçisi
görüş ayrılığı00:36:45
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme
ibne00:36:24
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
ortak yönetim00:36:21
Koalisyon
suvare00:33:26
bk. Suare
askerî ataşe00:33:13
Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman
aklı00:32:52
Akı bulunan, ak renkli
Çıplaklık00:32:00
Çıplak olma durumu
topal00:31:19
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
tahkikat00:31:00
Soruşturmalar
Su yuvarı00:30:54
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
dilli00:30:05
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
mahşer00:29:52
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
ıskalama00:29:28
Iskalamak işi
KROKİ00:29:14
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
musluk00:29:12
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
dragon00:29:10
Ejderha
ezici00:29:05
Ezmek işini yapan
mahpus00:29:03
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
operacı00:28:25
Opera sanatçısı
inhilal00:28:17
Dağılma, bölünme, parçalanma
reaya00:28:02
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
varış00:27:55
Varmak durumu veya biçimi
Ayazma00:27:50
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
bulak00:27:27
Kaynak, pınar
emzikli00:27:20
Emziği olan
sefalet00:27:06
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
bankiz00:27:04
Buzla
RAHLE00:26:53
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
düşmanca00:26:29
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
gıybetçi00:25:17
Çekiştirici, kovcu
ayrıntılı00:24:10
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
Hem de00:23:38
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
revaçta olmak00:11:27
değerli, üstün veya geçerli olmak
Yok00:00:22
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
Si23:53:36
Silisyum"un kısaltması
Dönüşüm23:53:30
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
YALABIMAK23:53:27
Şimşek çakmak
yırtıcı23:52:28
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
üretmek23:52:04
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
remi23:51:12
İskambillerle oynanan bir tür oyun
çimdik23:50:24
Çimdiklemek işi
bağlı23:50:20
Bir bağ ile tutturulmuş olan
Üstelik23:48:48
Üste verilen şey
Yakında23:48:01
Yakın bir yerde
kâr etmemek23:47:52
yararı olmamak, etki yapmamak
temsili23:47:25
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
bekleme23:47:20
Beklemek işi
abluka23:46:58
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
yanarca23:46:46
Meşale
lort23:44:18
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
benlik23:44:02
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
çizik23:42:02
Çizilmiş
sıva23:41:22
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
hijyen23:40:11
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
abandırmak23:39:38
Bir hayvanı yere çöktürmek
böbürlenmek23:38:47
çok böbürlenmek
agami23:38:32
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş